1- Treatment of Acute Nonlymphoblastic Leukemia with intermediate dose ARA-C, Mitoxantrone: Ş.Ertop, Z.Bolaman, O.Bilgir, Y.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Treatment of Acute Nonlymphoblastic Leukemia with intermediate dose ARA-C, Mitoxantrone: Ş.Ertop, Z.Bolaman, O.Bilgir, Y."

Transkript

1 A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Doç. Dr. Şehmus ERTOP A.2. A.3. A.4. A.5. Doğum tarihi ve yeri: Diyarbakır Çermik Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: BEÜ tıp fakültesi erişkin hematoloji bilim dalı İletişim bilgileri (e-posta adresi / telefon): B. EĞİTİM BİLGİLERİ B.1. Mezun olduğu üniversite / fakülteyi lütfen belirtiniz: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi B.2. Mezuniyet tarihini lütfen belirtiniz (yıl olarak): 1993 B.3. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Dr. C. İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER C.1. Bugüne kadar çalıştığı kurum / kuruluşları lütfen belirtiniz: : Van Edremit sağlık Ocağı Pratisyen Hekim : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1992: İç Hastalıkları Doçenti : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı : DÜ Dış alımlar Satın alma Komisyon Başkan Yardımcısı; Tıp Dergisi Editörlüğü, Döner Sermaye sorumlusu 1993: Hematoloji Uzmanı : Zonguldak Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı : Zonguldak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı D. KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER D.1. İyi Klinik Uygulamalar (İKU) konusunda eğitim alınmışsa lütfen tarihi ve alınan kurum / kuruluşun adı ile belirtiniz: hayır D.2. Varsa, araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: Sci,Sci Expanded AHCI SSCI : 1- Treatment of Acute Nonlymphoblastic Leukemia with intermediate dose ARA-C, Mitoxantrone: Ş.Ertop, Z.Bolaman, O.Bilgir, Y.Yoğurucu,

2 E.Yılmaz, E.Müftüoğlu. Journal Of Chemotherapy 1993; Suppl:1(5) : The Treatment of Multiple Myeloma with Mega dose methyl prednisolone: O.Bilgir, Z.Bolaman, Ş.Ertop, N.Yenice, Y.Yoğurucu, E.Müftüoğlu. Journal Of Chemotherapy 1993 Suppl:1(5): The Lymphocyte subpopulations in Cancer Patients: Z.Bolaman, O.Bilgir, Ş.Ertop, S.Batun, Y.Yoğurucu, E.Müftüoğlu. Journal of Chemotherapy 1993 Suppl 1(5): The Rate of Helicobacter Pylori positive persons in healthy contols and patients in the Southest Region of TURKEY: N.Aksoy, Z.Bolaman, O.Bilgir, Ş.Ertop, V.Göral, H.Değertekin, E.Müftüoğlu. Journal of Chemotherapy 1993; Suppl 1(5): Treatment Of Blastic Phase Chronic Myelogenous Leukemia with Mega Dose Methy Prednisolone: Z.Bolaman, O.Bilgir, Ş.Ertop, N.Yenice, E.Yılmaz, E.Müftüoğlu. Journal Of Chemotherapy 1993; Suppl 1(5): COP-BLMM Treatment of Large Cell Non-Hodgkin Lymphoma: Z. Bolaman, O Bilgir, Ş.Ertop, N.Yenice, Y.Yoğurucu, E.Müftüoğlu. Journal Of Chemotherapy 1993; Suppl 1(5): Ulusal Hakemli ve aynı zamanda uluslar arası abstractlarda taranan yayınlar: 1-Polisitemiler ve Sınıflaması: Ertop Ş: Turkiye Klinikleri J Hem Onc Special topics, 2009; 2 (3): Düşük ve Orta Dereceli Lenfomalarda İntensif Kombinasyon Kemoterapisi: Zahit Bolaman,Ali Keskin, Oktay Bilgir, Mehmet H.Köseoğlu, Sehmus Ertop, Ekrem Müftüoğlu. PA.Ü.T.F Dergisi 1998; 4: Daha Önce tedavi edilmemiş Multiple Myelomlu Olgularda Randomize VAD ile VAD+Interferon alfa Tedavilerinin Karşılaştırılması: Bilgir O, Bolaman Z, Işıkakdoğan A.R, Ertop Ş, Ayyıldız O; Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi 1994; 21(1):11-18

3 4- Low Grade Malign Lenfomalarda Doxorubin li ve Doxorubin siz Kemoterapi Rejimlerinin karşılaştırılması: Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Akın Ş, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (1): Hodgkin Hastalığında MOPP_ABV Tedavisi: Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Akın Ş, Tiftik N,Ayyıldız O, Anık H, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (1): Erken Evre Hodgkin Hastalığında ABVD Tedavisi: Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Ayyıldız O, Kaydal D, Tiftik N, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (1): Erken Evre Hodgkin Hastalığında MOPP tedavisi: Bilgir O, Bolaman Z, Ertop Ş, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (2): Myelodisplastik Sendromda Lenfoblastik dönüşüm: Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Batun S, Yoğurucu Y, Orhan S, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (2): Adult Akut Lenfobalstik Leukemia da Yüksek doz İntensif Kemoterapi: Z. Bolaman, M.Bahçeci, O.Bilgir, Ş.Ertop, G.Kadıköylü, E.Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi (3): Dubin Johnson Sendromu Tanısı Almış Bir Olguda Karaciğer Sirozu: Yenice N, Bilgir O, Bolaman Z, Ertop Ş, Orhan S, Canoruç F. Dicle Tıp Dergisi (3): Treatment of Mega Dose Methylprednisolone in Behçet s Syndrome with Pulmonary Involvement: Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Müftüoğlu E. Doğa- Tr.J.of Medicine Sciences : Akut Nonlenfobalstik Leukemia da Yüksek Doz Metilprednizolon tedavisi: Bolaman Z, Bilgir O, Ertop Ş, Kadıköylü G, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (1): Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura( ITP ) Sıklığı: Bilgir O, Bolaman Z, Ertop Ş, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (1-2): İdiopatik Trombositopenik Purpurada Hayatı Tehdit Eden Kanamalarda veya Splenektomiden Önce Yüksek Doz IV Metilprednizolon Tedavisi: Bilgir O, Bolaman Z, Ertop Ş, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Dergisi (1-2): İntestinal Lympoma: Z.Bolaman, O.Bilgir,Ş.Ertop, N.Yenice, Y.Yoğurcu, F.Canoruç, E.Müftüoğlu. T Klin Gastroenterohepatoloji : Hair Cell Leukemia da interferon tedavisi: O.Bilgir, Z.Bolaman, Y. Yoğurcu, Ş.Ertop, E.Yılmaz, N.Yenice, E.Müftüoğlu. Dicle Tıp Bülteni : 55-58

4 17- Over Kanserlerinde Lenfosit subpopulasyonları: Z.Bolaman, O.Bilgir, Ş.Ertop, S.Batun, Y.Yoğurucu, N.Yenice, S.Gökçe, E.Müftüoğlu. Dicle Tıp Bülteni : Febril Nötropenik hastalarda mezlocillin-amikasin ile Piperacilline-Amikasin kombinasyonlarının karşılaştırılması: Z. Bolaman, O. Bilgir, Ş. Ertop, Y.Yoğurucu, N.Yenice, M.E. Yılmaz, E.Müftüoğlu. Dicle Tıp Bülteni : Duedonal Ülserli Hastalarda Famotidine ve Omeprazol tedavisinin mukayesesi: Yenice N, Ertop Ş, Canoruç F, Değertekin H. Endoskopi (4) : Koma gelişen 15 dekompanse Karaciğer Sirozlu Olguda Koagülasyon Faktörlerinin Koma Prognozundaki Önemi: Ertop Ş, Yenice N, Bolaman Z, Toprak N, Toktaş S, Batun S, Müftüoğlu E, Canoruç F. Dicle Tıp Bülteni : İnsülin Dependent D.Mellitus ile Doku Grupları Arasındaki İlgi: Ertop Ş, Yenice N, Bolaman Z, Bilgir O, Yılmaz ME, Batun S, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Bülteni : Karaciğer Sirozlu 40 olguda Doku Antijenleri: Yenice N, Ertop Ş, Canoruç N, Canoruç F, Değertekin H, Göral V. Dicle Tıp Bülteni (3): Bir HEMPAS ( Hereditary Cytoblastic Multinuclearity Pozitif Acidifed Serum) Olgusu: Bilgir O, Bolaman Z, Yoğurucu Y, Ertop Ş, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Bülteni (3): Guatrlı hastalarda Hashimato Tiroiditi Sıklığı: Bilgir O, Bolaman Z, Yenice N, Yoğurucu Y, Batun S, Ertop Ş, Çelebi M, Müftüoğlu E. Dicle Tıp Bülteni (4): Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni: Primer (İdiopatik) hipoparatiroidi: Yenice N, Aksoy N, Yoğurucu Y, Ertop Ş, Yılmaz ME, Toktaş S, Canoruç F, Müftüoğlu E. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni (3): Non- Hodgkin Lenfomada Tedavi: Yenice N, Taşdemir H, Ertop Ş, Müftüoğlu E. Dirim (4): Trombotik Trombositopenik Purpura: Bolaman Z, Ertop Ş, Yenice N, Bilgir O, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Trombotik Trombositopenik Purpurada Yüksek Doz İntravenöz

5 Prednizolon Tedavisi: Bilgir O, Bolaman Z, Yoğurucu Y, Ertop Ş, Yılmaz ME, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Akut Lenfoblastik Lösemide İmmunolojik Markerların Prognoza Etkileri: Bilgir O, Batun S, Bolaman Z, Yoğurucu Y, Ertop Ş, Yılmaz ME, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): GİS Kanserli Hastalarda Hepler ve Supressor T Lenfosit Düzeyleri: Bolaman Z, Koçak F, Canoruç F, Ertop Ş, Müftüoğlu E, Değertekin H, Yenice N. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Kronik İshalin Nadir Bir Nedeni: Primer Diffüz İnce Barsak lenfoması: Yenice N, Ertop Ş, Toktaş S, Yılmaz ME, Canoruç F. SSYB Bursa Devlet Hastanesi Dergisi (3): Tekrarlayıcı Lenfödem ile Seyreden bir FABRY Hastalığı Olgusu: Yenice N, Ertop Ş, Aksoy N, Doğan Y, Değertekin H. SSYB Bursa Devlet Hastanesi Dergisi (3): Familyal Mediterranean Fever Tanısında Metaraminol Testinin Önemi: Bolaman Z, Göral V, Canoruç F, Ertop Ş, Değertekin H, Yenice N, Müftüoğlu E. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi : Erişkin Tip Akut Non_lenfoblastik Leukemia da tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Yenice Y, Ertop Ş, Müftüoğlu E. DİRİM (8): Bir İdiopatik Eosinofilia Vakası: Yenice Y, Bolaman Z, Ertop Ş, Müftüoğlu E. DİRİM (8): Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kreatinin Klirensi ile Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin 62 olguda Değerlendirilmesi: Işıkoğlu B, Ertop Ş, Taşdemir H, Demirel AT. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1): Kronik Böbrek Yetmezliği olgularında Gelişen Aterosklerozda AT-III, Fibrinogen ve FDP nin Etkisinin İncelenmesi: Işıkoğlu B, Ertop Ş, Taşdemir H, Demirel AT. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (2): Kronik Hemodializ Uygulanan Hastalarda Ekokardiografi sonuçları ve Bunların Böbrek Fonksiyonları ile Karşılaştırılması: Işıkoğlu B, Ertop Ş, Severaydın A, Taşdemir H, Yoğurucu Y. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (2): Hematolojik Malign Hastalıklarda Tedaviden Önce ve Remisyon

6 Esnasında Serum Bakır, Çinko Düzeyleri ve Bakır/Çinko Oranları: Müftüoğlu E, Ertop Ş, Toktaş S, Yenice N, Yılmaz ME. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Aterosklerozlu Hastalarda Fibrinojen, Lipid, Kolesterol, Kanama Zamanı, Protrombin Zamanı; aptt, AT3, Fibrin Yıkım Ürünleri ve Kan Şeker Düzeylerinin Kontrol Grubu ile Mukayesesi: Müftüoğlu E, Ertop Ş, Cangül Z, Taşdemir H, Yılmaz ME, Işıkoğlu B. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Erişkin Tip Akut Non_Lenfobalstik Lösemide Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Extended) : Müftüoğlu E, Işıkoğlu B, Ertop Ş, Taşdemir H, Yılmaz ME. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Hodgin Hastalığında Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması: Müftüoğlu E, Aksoy N, Ertop Ş, Taşdemir H, Yılmaz ME. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Diabetik Hiperglisemik Olgularda Koagulasyonun Gözden Geçirilmesi: Ertop Ş, Taşdemir H, Bilgir O, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-2): Beta Blokerlerin Trombosit Agregasyonuna Etkisi: Müftüoğlu E, Işıkoğlu B, Ertop Ş, Taşdemir H, Yılmaz ME, Yenice N, Batun S, Kepekçi Y. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Akut Lösemili Granülositopenik Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlar ve Tedavileri: Müftüoğlu E, Işıkoğlu B, Ertop Ş, Özsoy F, Taşdemir H. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Sigara İçen Bireylerde Kronik Sigara İçiminin Plazma AT-III, Fibrinogen, aptt, Kanama Zamanı, Pıhtılaşma Zamanı, Trombosit Agregasyonu ve FDP Değerlerine Etkisi: Müftüoğlu E, Erkutlu T, Ertop Ş, Işıkoğlu B, Taşdemir H, Yılmaz ME, Batun S. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Adult Akut Lenfoblastik Lösemilerde Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması: Ertop Ş, Taşdemir H, Yenice N, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Paroksismal Nocturnal Hemoglobinürili Vakaların Steroide Cevabı: Taşdemir H, Ertop Ş, Aksoy N, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Non-Hodgkin Lenfomada Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması:

7 Ertop Ş, Taşdemir H, Bilgir O, Aksoy N, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Folik Asit Yetmezliğine Bağlı 12 Megaloblastik Anemi Vakası: Taşdemir H, Ertop Ş, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Asbestosiste Bronkoalveolar Lavaj Sıvısında ve Kanda T ve B Lenfositlerinin Tanıdaki Değerleri: Işıkoğlu B, Ertop Ş, Taşdemir H. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Leukemia Hücreli Karsinom(Carcinocytemia): Ertop Ş, Bolaman Z, Taşdemir H, Müftüoğlu E. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (3-4): Diabetes Mellituslu Hastalarda Plazma AT-III düzeyi: Müftüoğlu E, Yenice N, Ertop Ş, Batun S. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-4): Erişkin Malign Kan Hastalıklarında Fetal Hemoglobin Düzeyi: Müftüoğlu E, Vursavaş M, Yenice N, Ertop Ş. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-4): Ağır Aplastik Anemide Yüksek Doz Metil Prednizolon ve Androjen Tedavisinin Mukayesesi: Müftüoğlu E, Yenice N, Ertop Ş. D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi (1-4): D.3. D.4. D.5. Varsa, izleyici (monitör) olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: Varsa, saha görevlisi olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: Varsa, araştırma eczacısı olarak katılınan klinik araştırmaları lütfen belirtiniz: E. ÖZGEÇMİŞ SAHİBİNİN İMZASI E.2. Özgeçmiş Sahibi E.2.1. El yazısıyla adı soyadı: E.2.2. Tarih (gün/ay/yıl olarak): E.2.3. İmza:

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi : 26/09/1965 Doğum Yeri : Ankara Medeni Durumu : Evli 2 Çocuklu Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ı.u İstanbul Tıp Fak

ı.u İstanbul Tıp Fak EK-4A ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı : HASAN SAMİ GÖKSOY : Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :19.01.1976 :Tıp Doktoru 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Yücel ÜSTÜNDAĞ A.2. Doğum tarihi ve yeri: 20/07/1968 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Dr.

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Dr. A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: A. Görkem Mungan A.2. Doğum tarihi ve yeri: Ankara, 1 Ağustos 1965 A.3. A.4. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: BEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Bildiri: Sözel: ALLOJENEİK HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ SON- RASI KRONİK KARACİĞER GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA SAFRA YOLU EPİTEL HÜCRELERİN- DE INTESTİNAL TREFOİL FAKTÖR EKSPRESYONU: Ender

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Zafer Akçalı 2. Doğum Tarihi: 30 Ağustos 1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

Yardımcı Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (1998) Fakültesi Hastanesi. Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (2000) Fakültesi Hastanesi

Yardımcı Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (1998) Fakültesi Hastanesi. Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (2000) Fakültesi Hastanesi 1. Adı Soyadı: Siret Ratip 2. Doğum Tarihi: 16.6.63 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktor (MB BS) Tıpta Uzmanlık Tıp King s College Scgool of Medicine

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Güler, N., M. Turgut, D. Ozatli, Response to The relationship between blood groups and disease. [e-letter], Blood (e-letter s Web address).

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

08-10 Mart 2012, ANTALYA

08-10 Mart 2012, ANTALYA Bildiri Özetleri AKUT LÖSEMİ Bildiri: 089 P001 GRİ TROMBOSİT SENDROMLU VERİCİDEN YAPILAN ALLOGENEİK NAKİL SONRASI, GRİ TROMBOSİTLİ HEMATOPOETİK ENGRAFTMAN. Abdullah Katgı 1, Pınar Ataca 2, Selda Kahraman

Detaylı

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR!

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! ÜLKE TIBBI İÇİN BÜYÜK TEHLİKE! Bilindiği üzere 06 Aralık 2008 de yapılan yan dal uzmanlık sınavında açılan 67 kadronun sadece 15 ine başvuru oldu. Başvuranlardan birisi halen hematoloji

Detaylı

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ:

Detaylı

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERİNDE KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLE- RİN SİTOGENETİ K, FISH VE RT- PCR İLE GÖSTERİLMESİ:

ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNANSİLERİNDE KROMOZOMAL DÜZENSİZLİKLE- RİN SİTOGENETİ K, FISH VE RT- PCR İLE GÖSTERİLMESİ: 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Genetik Anabilim Dalı 2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıbbi Biyoloji

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIX. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ & VIII th BALKAN DAY of HEMATOLOGY 23 Ekim-26 Ekim 2013 Antalya 1967 Türk Hematoloji Derneği www.thd.org.tr Düzenleyen TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı