DÖNEM 4 - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 406) 1. HAFTA EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Vizit Patients Visit. Olgu Sunumu Case Reports

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM 4 - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 406) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Vizit Patients Visit. Olgu Sunumu Case Reports"

Transkript

1 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA - EYLÜL 0 0: ANAMMEZ - GENEL DURUM MUAYENESİ PROF. DR. YUSUF ERDOĞAN BAŞ BOYUN MUAYENESİ Öğr Gör. Dr. Hatice YILMAZ ÜRİNER SİSTEM VE RENAL HASTALIKLARDA SEMİYOLOJİ VE KLİNİK GÖZLEM SİNDİRİM SİSTEMİ SEMİYOLOJİSİ VE KARNIN FİZİK MUAYENESİ PRF. DR. KADİR AKSÖZ Anemi Tipleri - Types of Anemia- Yrd. Doç. Dr. Halil AYKIR LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ DOÇ. DR. ŞENOL KOBAK ENDOKRİN SEMİYOLOJİSİ DOÇ. DR. MUAMMER KARADENİZ -KARDİYAVASKÜLER SİSTEM SEMİYOLOJİSİ PROF. DR. MEHMET ATEŞ Malabsorbsiyon Hastalıkları Malabsorbsiyon Disorders Anemi Tipleri- Types of Anemia- Yrd. Doç. Dr. Halil AYKIR :0 Romatizmal hastaya yaklaşım Aproach to patient with rheumatic disease Tiroid Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Diagnosis procedures of Thyroid diseases, Hipertiroidi, / Hyperthyroidism Doç. Dr.Muammer KARADENİZ Ödem ve Tedavisi Edema and treatment Prof Dr Mustafa CİRİT Hepatomegali Yapan Nedenler The Reasons of Hepatomegaly Trombositopeniler-ITP - Immune Thrombocytopenic Purpura Yrd. Doç. Dr. Halil AYKIR Akut / Kronik Artrit Acute/Chronic Arthritis Hipotiroidi,Hypothyroidism, İyot Eksikliği ve Diffüz Guatr Tiroiditler, Iodine Deficiensy, Diffuse Guatr, Thyroiditits Doç. Dr. Muammer KARADENİZ Kardiyorenal Sendrom Cardiorenal Syndrome Prof Dr Mustafa CİRİT İmmün Sistem Defektleri Ürtiker-Anjioödem Trombositopeniler-ITP - Immune Thrombocytopenic Purpura - Yrd. Doç. Dr. Halil AYKIR :0

2 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA - EYLÜL 0 0: GESİATRİK SEMİYOLOJİSİ YRD. DOÇ.DR. MURAT YALÇIN Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları osteoporosis and other metabolic bone disease Yard. Doç Dr. Handan BEKLEMİR Kronik Böbrek Hastalığının Patofizyolojisi, Evreleme ve Tedavi Prensipleri The Pathophysiology, staging of chronic kidney disease and principles of treatment Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR - SOLUNUM SİSTEMİ SEMİYOLOJİSİ-Yard.Doç.Dr Gülistan KARADENİZ - HEMOPOETİK SİSTEM SEMİYOLOJİSİ PROF. DR. ÜLKÜ ERGENE Romatolojik Hastanın Muayenesi - Examination of patient with rheumatic disease- Diabetes Mellitus Tanısı,Patogenezi ve Sınıflaması Diagnosis of Diabetes Mellitus, pathogenesis and clasification Kronik Böbrek Hastalıklarında kemik hastalıkları ve Hematolojik bozukluklar Bone Disease and anemia in CRF patient Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR Metabolik Karaciğer Hastalıkları (I) Metabolic Liver Diseases (I) Yrd. Doç. Dr. Adnan KIRCI Myelo Displastik Sendromlar (MDS) - Myelodysplastic Syndromes- :0 İnflamatuvar Bel Ağrısı Inflammatory back pain Diyabetik Ketoasidoz ve Hiperozmolar Hiperglisemik Durum Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglysemic state KBY de Diyaliz Tedavisi Dilaysis treatment in CRF Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR Metabolik Karaciğer Hastalıkları (II) Metabolic Liver Diseases (II) Yrd. Doç. Dr. Adnan KIRCI Myelo Displastik Sendromlar (MDS) - Myelodysplastic Syndromes- Ankilozan Spondilit Ankylosing Spondylitis İnsulin Tedavisi, Diyabetin Kronik Komplikasyonlar chronical complications of Diabetes Yard. Doç Dr.Ali SAKLAMAZ Böbrek Hastalarında Beslenme Nutrition in renal disease Prof. Dr. Saniye ŞEN Akut Üst Gis Kanamaları Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Aplastik Anemi - Aplastic Anemia- :0 Aplastik Anemi - Aplastic Anemia-

3 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA EYLÜL - EKİM 0 0: Psoriatik Artrit Psoriatic Arthritis Nodüler Guatr Prof. Dr.Taylan KABALAK Glomeruler Hastalıklar Glomerular Disease Vasküler Karaciğer Hastalıkları Vasculer Liver Disease Arefe Tatili Reaktif ve Enteropatik Artritler Reactive and Entheropatic Arthritides Diferansiye Tiroid Kanserleri Prof. Dr.Taylan KABALAK Glomeruler Hastalıklar Glomerular Disease Akut Karaciğer Yetmezliği Acute Liver Failure Arefe Tatili :0 Enfeksiyöz Artritler Infectious Artritides Gebelik ve Tiroid Hastalıkları Prof. Dr.Taylan KABALAK Metabolik Asidoz Metabolic acidosis Yard.Doç.Dr Murat YALÇIN Hümoral İmmün Yetmezlik Humoral Immun Deficency Arefe Tatili Fibromialji Sendromu Fibromyalgia Syndrome Multiple Endokrin Neoplaziler Medüller Tiroid Kanseri ve İndiferansiye Tiroid Kanserleri Doç. Dr. Muammer KARADENİZ Üriner Sistem taş hastalıkları Urinery Stones Öğr. Gör. Nihal Kavaklı CENGİZ Hücresel İmmün Yetmezlik Cellular Immun Deficiency Arefe Tatili

4 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA -0 EKİM 0 0: Sistemik Hastalıklarda Böbrek Systemic Disease and Kidney Prof. Dr. Alaaddin YILDIZ Sistemik Hastalıklarda Karaciğer The Liver in Systemic Disease Myeloproliferatif Hastalıklar - Myeloproliferative Diseases- Sistemik Hastalıklarda Böbrek Systemic Disease and Kidney Prof. Dr. Alaaddin YILDIZ Okült Gastrointestinal Sistem Kanamaları Occult GIS Bleeding Myeloproliferatif Hastalıklar - Myeloproliferative Diseases- :0 vaskülitler ve trombotik mikro ajiyopatiler - vasculitis and thrombotic microangiopathies Doç. Dr. Fatih KIRÇELLİ Karaciğer ve Safra Yollarının Kistik Hastalıkları Cystic Disease of the Bile Duct and Liver Lenfoma- Lymphoma- :0 Bayram Tatii vaskülitler ve trombotik mikro ajiyopatiler - vasculitis and thrombotic microangiopathies Doç. Dr. Fatih KIRÇELLİ Alkolik Karaciğer Hastalıkları Alcoholic Liver Disease Lenfoma- Lymphoma- Kronik Lösemiler- Chronic Leukemia-

5 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA - EKİM 0 0: Skleroderma Scleroderma Cushing Sendromu Cushing Syndrome Doç. Dr.Muammer KARADENİZ ABY ve Klasifikasyonu, ABY Patofizyolojisi, Etyolojisi, Epidemiyolojisi ve Tanısı ARF Definition and Classification, Overview of Pathophysiology,Etiology and Epidomiology, Clinical and Laboratory, Evaluation Sarılıklı Hastaya Yaklaşım Aproach to the Patient with Jaundice Yard. Doç. Dr. Adnan KIRCI Kronik Lösemiler- Chronic Leukemia- AFA sendromu AFA Syndrome Prolaktinoma Prolactinoma Yard.Doç.Dr. Handan BEKLEMİR ABY Önlenmesi ve Konservatif Tedavisi, Apesifik Hastalıklarda ABY Tanı ve Tedavisi Prevention and conservative Therapy of Acute Kidney Failure Safra Taşları ve Kolesistit Yrd. Doç. Dr. Adnan KIRCI Plazma Hücre Diskrezileri Multipl Myelom (MM)- Multiple Myelom, Plasma Cell Diseases- :0 Sarkoidoz Sarcoidosis Oral Antidiyabetik Tedavi Oral antidiabetic treatment Herediter Böbrek Hastalıkları - Hereditary Renal Disease- Öğr. Gör. Özlem KIRGIZ Prof.Dr.Kadir Biberoğlu Enfeksiyon Hastalıklarının Patogenezi Plazma Hücre Diskrezileri Multipl Myelom (MM)- Multiple Myelom, Plasma Cell Diseases- Erişkin Still Hastalığı Adult Still Disease İnsülin Tedavisi Insulin Treatment Herediter Böbrek Hastalıkları- Hereditary Renal Disease- Öğr. Gör. Özlem KIRGIZ Prof.Dr.Kadir Biberoğlu Enfeksiyon Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı Dissemine İntravasküler Koagulasyon (DIC) - Disseminated Intravascular Coagulation- :0 Dissemine İntravasküler Koagulasyon (DIC) - Disseminated Intravascular Coagulation-

6 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA 0- EKİM 0 0: Skleroderma Scleroderma Cushing Sendromu Cushing Syndrome Doç. Dr.Muammer KARADENİZ Hipertansiyon Patogenezi, Hipertansiyon Değerlendirilmesi ve Tedavisi Pathogenesis of Hypertension, Evaluation and treatment of hypertension Yrd. Doç. Dr. Gülten SOP Yağlı Karaciğer Yrd. Doç. Dr. Adnan KIRCI Antitrombotik Tedavi- Antithrombotic Treatment- Öğr. Gör. Hatice YILMAZ AFA sendromu AFA Syndrome Prolaktinoma Prolactinoma Yard.Doç.Dr. Handan BEKLEMİR Hipertansiyon Patogenezi, Hipertansiyon Değerlendirilmesi ve Tedavisi Pathogenesis of Hypertension, Evaluation and treatment of hypertension Yrd. Doç. Dr. Gülten SOP Ülseratif kolit Ulcerative Colitis Yard. Doç. Dr. Adnan KIRCI Antitrombotik Tedavi- Antithrombotic Treatment- Öğr. Gör. Hatice YILMAZ :0 Sarkoidoz Sarcoidosis Oral Antidiyabetik Tedavi Oral antidiabetic treatment İkincil Hipertansiyon Sekonder hypertension Öğr. Gör. Erkan AYDOĞDU Crohn Hastalığı Crohn Disease Yard. Doç. Dr. Adnan KIRCI Kanama Diyatezleri - Hemorrhagic disease - Öğr. Gör. Hatice YILMAZ Erişkin Still Hastalığı Adult Still Disease İnsülin Tedavisi Insulin Treatment Gebelikte ve Yaşlılıkta Böbrek Kidney Disease in Pregnancy and Elderly Yrd. Doç. Dr. Murat YALÇIN Gebelik ve Karaciğer Hastalıkları Liver Disease in Pregnancy Yard. Doç. Dr. Adnan KIRCI Kanama Diyatezleri - Hemorrhagic disease - Öğr. Gör. Hatice YILMAZ :0

7 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA - EKİM 0 0:0 EKİM EKİM EKİM.00 EKİM.0 Küçük Çaplı Damar Vaskulitler Vasculitides Endokrin Hipertansiyon Endocrine Hypertension EKİM Portal Hipertansiyon (I) Portal Hypertension (I) Myeloproliferatif Hastalıklar - Myeloproliferative Diseases- Orta Çaplı Damar Vasculitler Vasculitides Feokromasitoma Pheochromocytoma EKİM Portal Hipertansiyon (II) Portal Hypertension Myeloproliferatif Hastalıklar - Myeloproliferative Diseases- :0 Büyük Çaplı Damar Vaskulitler Vasculitides Hiperkalsemi-Hiperparatiroidi Hypercalcemia-hyperparathyroidism EKİM İrritabl Barsak Hastalığı Irrıtabl Bowel Sendrome Akut Lösemiler- Acute Leukemia- Behçet Hastalığı Behçet's Diseases Dislipidemiler ve Tedavisi Dyslipidemia and its treatment EKİM Akut Lösemiler- Acute Leukemia- :0 Akut Lösemiler- Acute Leukemia-

8 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA - KASIM 0 0: FMF Hipokalsemi-Hipoparatiroidi Hypocalcemia-hypoparathyroidism Hiponatremi Hyponatremia Prof Dr. Mustafa CİRİT Dispepsi-Nonülser Dispepsi Dyspepsia Nonulser dyspepsia Ürogenital ve Jinekolojik Kanserler Urogenital, and gynecological cancers Uz.Dr.Aykut Cemil AYKIN Diğer Otoinflamatuvar Hastalıklar Other Autoinflammatory Diseases Doç.Dr. Şenol Kobak Hipokalsemi-Hipoparatiroidi Hypocalcemia-hypoparathyroidism Tübülointerstisyel Nefropatiler ve Üriner Sistem Hastalıkları Tubulointerstitial Nephropathy and Urinary system Disease Doç. Dr. Ender HÜR Peritonitler Ürogenital ve Jinekolojik kanserler Urogenital, and gynecological cancers Uz.Dr.Aykut Cemil AYKIN :0 Kristal Artropatiler Crystal Arthropaties Doç. Dr. Şenol Kobak Hipoglisemiler Hypoglycemia Yard.Doç.Dr. Handan BEKLEMİR Tübülointerstisyel Nefropatiler ve Üriner Sistem Hastalıkları Tubulointerstitial Nephropathy and Urinary system Disease Doç. Dr. Ender HÜR Özofagus Motilite hastalıkları ve Non-kardiyak Göğüs Ağrısı Akciğer Kanseri Lung cancer Uz.Dr.Aykut Cemil AYKIN Gut Artrit Gout Arthritis Hirsutizm, Kongenital Adrenal Hiperplazi, Polikistik Over Sendromu Hirsutism, congenital adrenal hyperplasia, polycystic ovary syndrome Yard. Doç Dr. Handan BEKLEMİR Böbrek Transplantasyonu için Hasta Değerlendirilmesi, Böbrek Transplantasyonu Tedavi ve Sonlamı /Evaluation of Patients for Kidney Transplantion, The treatment and outcome of kidney transplantation Doç. Dr. Ahmet NART Akut Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları Acute Lower Gastrointestinal System Bleeding Akciğer Kanseri Lung cancer Uz.Dr.Aykut Cemil AYKIN

9 DÖNEM - İÇ HASTALIKLARI ( DBT 0). HAFTA 0- KASIM 0 0:0 SERBEST ÇALIŞMA İ - - SERBEST ÇALIŞMA İ - - SERBEST ÇALIŞMA İ Sözlü Sınav Teorik Sınav.00 SERBEST ÇALIŞMA İ Sözlü Sınav _.0 Akut Romatizmal Ateş Acute Rheumatic Fever SERBEST ÇALIŞMA İ SERBEST ÇALIŞMA İ Paraneoplastik sendrom Paraneoplastic Syndrom Doç.Dr. Şenol Kobak SERBEST ÇALIŞMA İ SERBEST ÇALIŞMA İ :0 Amyloidoz Amyloidosis SERBEST ÇALIŞMA İ SERBEST ÇALIŞMA İ Romatolojik Hastalaıkların Tedavisi ve Yeni Tedavi Modaliteleri-Biolojik İlaçlar Treatment of Patients with Rheumatic Diseases New Treatment Modality-Biologics Drugs SERBEST ÇALIŞMA İ SERBEST ÇALIŞMA İ :0 SERBEST ÇALIŞMA İ SERBEST ÇALIŞMA İ

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9.

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. DÖNEM DERS PROGRAMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. DÖNEM DERS PROGRAMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. DÖNEM DERS PROGRAMI Dekan Vekili : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Başkoordinatör : Prof. Dr. Nevin ERENSOY 4. Dönem Koordinatörü : Doç. Dr.

Detaylı

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9.

Detaylı

DÖNEM-III DERS PROGRAMI

DÖNEM-III DERS PROGRAMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM-III DERS PROGRAMI DEKAN v. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR BAŞKOORDİNATÖR : Prof. Dr. Nevin ERENSOY DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ : Prof.

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Doç. Dr. Barış

Detaylı

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV STAJ PROGRAMI REKTÖR DEKAN DEKAN YARDIMCISI/BAŞKOORDİNATÖR DEKAN YARDIMCISI DÖNEM IV KOORDİNATÖRÜ : Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI KURULUN ADI KODU SÜRE (g) TEORİK (s) PRATİK (s) KREDİ AKTS DOKU VE HEMOPOETİK S DK 1001311 28 122 30 137 9 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ DK 1001312 32 166 14 173 11 HALK SAĞLIĞI

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Rüştü SERTER Assoc. Professor of Endocrinology and Metabolism

CURRICULUM VITAE. Rüştü SERTER Assoc. Professor of Endocrinology and Metabolism CURRICULUM VITAE Rüştü SERTER Assoc. Professor of Endocrinology and Metabolism Birth Date : 1962 Birth place : Konya Work Address : Acıbadem Fulya Hastanesi Beşiktaş 34349 İstanbul Phone: +90 (212) 306

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Dönem IV Akademik Takvimi ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0452) 2265214 Faks : (0452) 2265228 Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr CUMHURİYET

Detaylı

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF) Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 4 0 4 0 120 0 Z 9 2 3 4 5 6 7 T 303 Bilimlere Giriş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1997 Hastanesi Y. Lisans Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

ÖZGEÇMİŞ. 1997 Hastanesi Y. Lisans Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Reyhan ERSOY 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1993 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

DÖNEM III AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ. Amaç

DÖNEM III AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ. Amaç DÖNEM III AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ Amaç Dönem 3 öğrencilerine; patolojik süreçlerin doku, organ ve organ sistemlerini nasıl etkilediği konusunda bilgi; patolojik durumları ayırt etme konusunda beceri

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2 ... Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2015, Kocaeli Bilim, gerçeği bilmek6r. Mustafa Kemal ATATÜRK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör: Prof. Dr. SadeEn HÜLAGÜ

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı

Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı Lisans: GATA Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: yasar.kucukardali@yeditepe.edu.tr

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU 0 Değerli Öğrencilerimiz, Ülkemizin en köklü ve büyük Tıp Fakültelerinden olan Ege Tıp iyi bir hekim, kararlı bir sağlık savunucusu,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU 1) Akut böbrek hasarlı bir hastada aşağıdaki fizyopatolojik değişikliklerden hangisi GÖRÜLMEZ? a) Sodyum, potasyum ve su atılımında bozukluk b) Nitrojen yıkım ürünlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ. Primer Hipertansiyonlu ailelerin çocuklarında idrar alanin aminopeptidaz düzeyleri

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ. Primer Hipertansiyonlu ailelerin çocuklarında idrar alanin aminopeptidaz düzeyleri ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: AYŞE ÖNER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fakülte Cerrahpaşa Tıp Đstanbul Üniversitesi 1969-1975 Fakültesi Tıpta Çocuk Sağlığı ve Dr.

Detaylı

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

GEBELİK VE HEMATOLOJİ GEBELİK VE HEMATOLOJİ Dr. Mert Küçük, 1 Yrd. Doç. Dr. rfan Yava o lu, 2 Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, 2 Prof. Dr. Zahit Bolaman, 2 1 Çine Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do um Klini i, Aydın 2 Adnan

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU ( 4. ) DERS KURULU (4 OCAK 2016-4 MART 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof. Ali Serdar FAK

Blok Koordinatörü / Coordinator of Block. Prof. Ali Serdar FAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI DAHİLİ HASTALIKLAR BLOK PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM INTERNAL MEDICINE BLOCK PROGRAM

Detaylı