İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr. KAZIM KİRTİŞ Hazırlayan AHMET HÜSREV EROĞLU ISPARTA

2 İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA İÇİNDEKİLER...I ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII TABLOLAR LİSTESİ... IX KISALTMALAR... XII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. PAZARLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI İŞLETMENİN FONKSİYONLARI PAZARLAMA TARİHÇESİ PAZARLAMA KAVRAMI PAZARLAMANIN TANIMI PAZARLAMANIN ÇEŞİTLERİ PAZARLAMANIN ALT KARMASI İKİNCİ BÖLÜM 2. DAĞITIM KANALI KAVRAMI, PAZARLAMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ DAĞITIM KANALI KAVRAMI TANIMI Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalı Tanımı Dağıtım Stratejisi DAĞITIM KANALININ FONKSİYONLARI Ürün Bilgisi Ürün Uyumu Ürün kalitesinin Sağlanması Hacim Büyüklüğü Sınıflama I

3 Ulaşılabilirlik Satış Sonrası Hizmetler Lojistik DAĞITIM KANAL YAPISININ OLUŞUMU Ekonomik Faktörler Aracıların Rasyonelliği Sınıflama ve Türlerin Seçimi Türlerin Seçimi (Sorting Out) Yığın Dağıtım (Accumulation) Tahsis etmek (Allocation) Sınıflama (Assorting) Rutinlik Araştırma Teknolojik Faktörler Yasal ve Politik Faktörler Sosyal Faktörler DAĞITIM KANALININ KOMPOZİSYONU Dağıtım Kanalı Akışı Dağıtım Kanalı Üyeleri Dağıtım Kanalı Üyelerinin Gördükleri Fonksiyonlar Araştırma Tutundurma İlişki (İletişim) Eşleştirme Müzakere Fiziksel Dağıtım Finansman Risk Üstlenme Dağıtım Kanalının Sınırları Dağıtım Kanalı Katmanları Sıfır Katmanlı Kanal Tek Katmanlı Kanal İki Katmanlı Kanal Üç Katmanlı Kanal II

4 Tüketiciden Tüketiciye Satış Katmanı DAĞITIM KANALININ PAZARLAMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ DAĞITIM KANALLARINDA ARACILARIN KULLANILMA NEDENLERİ 48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. ENDÜSTRİYEL PAZARLAR VE BU PAZARLARDA DAĞITIM KANALI SİSTEMİ ENDÜSTRİYEL PAZARLAR VE ENDÜSTRİYEL MALLAR Endüstriyel Pazarlama Endüstriyel Pazarlar Endüstriyel Mallar ENDÜSTRİYEL PAZAR VE MALLARIN ÇEŞİTLERİ ENDÜSTRİYEL PAZARLARIN ÖZELLİKLERİ ENDÜSTRİYEL TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Endüstriyel Tüketicilerin Davranış Özellikleri Endüstriyel Alım Sorumluları Endüstriyel Pazarlarda Satın Alma Türleri Endüstriyel Alıcı Stratejileri Endüstriyel Alıcıları etkileyen Faktörler Endüstriyel Satın Alma Karar Süreci Problemin Ortaya Çıkması İhtiyacın Genel Olarak Tanımlanması Mamul Özelliklerinin Belirlenmesi Tedarik Kaynaklarının Aranması Tedarik Kaynakları ile İletişim Kurulması Teklif Alma Tedarik Kaynağının Seçimi Siparişe İlişkin Formalitelerin Belirlenmesi Ve Siparişin Verilmesi Performansın Değerlendirilmesi ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA DAĞITIM KANALI SİSTEMİ Endüstriyel Pazarlarda Kanal Dizayn Yönetimi Dağıtım Kanalının Yapısının Belirlenmesi III

5 Doğrudan Dağıtım ve Dolaylı Dağıtım Doğrudan Dağıtım Dolaylı Dağıtım Çoklu Dağıtım Kanalları Aracıların veya Satış Ağının Belirlenmesi Dağıtım Kanalı Sistemleri Dikey (Vertical) Pazarlama Sistemi Yatay (Horizantel) Pazarlama Sistemi Endüstriyel Pazarlarda Kanal Yönetimi Tasarımı Stratejik Dağıtım Kanalı Planlaması Kanal Kararları İçin Yönetimsel Perspektif Niteliksel Faktörler Niceliksel Faktörler (karlılık faktörü) Aracı veya Satış Ağının Organizasyonu Aracıların veya Satış Ağının Seçilmesi Aracıların veya Satış Ağının Görevlerinin Belirlenmesi Aracıların veya Satış Ağının Eğitimi Aracıların veya Satış Ağının Motivasyonu Aracıların veya Satış Ağının Denetimi Çatışma ve İşbirliği İşbirliği Çatışma Üretimin Tehiri ve Yığın Üretim Dağıtım Kanalının Performansının Değerlendirilmesi ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA KANAL ÜYELERİ Endüstriyel Aracılar Endüstriyel Toptancılar Endüstriyel Perakendeciler Üretici Satış Noktaları ve Acentası Üreticinin Satış Ağı IV

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. DAĞITIM KANALI SEÇİMİ VE DİZAYNI DAĞITIM KANALI SEÇİMİ VE ÖNEMİ DAĞITIM KANALININ KURULUMU (DİZAYNI) Kanal Dizayn Kararları için İhtiyaçlarının Belirlenmesi Dağıtım Amaçlarının Belirlenmesi ve Koordinasyonunun Sağlanması Dağıtım Görevlerinin Belirlenmesi Alternatif Kanal Yapılarının Belirlenmesi Kanalda Seviye Sayısı Çeşitli Seviyelerde Yoğunluk Her Bir Seviyedeki Aracıların Tipleri Kanal Yapısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi En İyi Kanal Yapısının Seçimi Aspinwall in Ürün Karakteristikleri Teorisi Yaklaşımı Finansal Yaklaşım Yönetim Bilimi Yaklaşımı Yargısal Sezgisel Yaklaşımları Basit Niteliksel Yargı Yaklaşımı Ağırlıklı Faktör Ölçeği Analizi Dağıtım Maliyetleme Yaklaşımı Sıralı Eliminasyon Analizi Geometrik Programlama Analizi Kanal Üyelerinin Seçimi Dağıtım Kanalı Performansının Değerlendirilmesi DAĞITIM KANALI SEÇİMİNDE AŞAMALAR Kanal Uzunluğunun Belirlenmesi Aracılarının Türünün Belirlenmesi Aracıların Sayısının Belirlenmesi Kanal Sayısının Belirlenmesi Aracıların Seçimi DAĞITIM KANALI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK GENEL İLKELER DAĞITIM KANALI SEÇİMİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULACAK ÖLÇÜTLER V

7 Ekonomik Ölçüt Pazarı Denetleme Ölçütü Uyum Ölçütü ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA DAĞITIM KANALI SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Ürünle İlgili Faktörler Pazarla İlgili Faktörler Üreticilerle İlgili Faktörler Aracılarla İlgili Faktörleri Tüketici Özellikleri Diğer Faktörler BEŞİNCİ BÖLÜM 5. ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ UYGULAMANIN AMACI VE KAPSAMI UYGULAMANIN YÖNTEMİ Uygulama Modeli Uygulamanın Hipotezleri Uygulamanın Kapsamı Veri Toplama ve Değerleme Yöntemi Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar VERİLERİN ANALİZİ VE TEMEL BULGULAR Uygulamada Kullanılan İstatistiksel Analizler Literatür Araştırması Temel Bulgular Demografik Bulgular Dağıtım Kanallarının Yapıları Hipotez Testleri Frekans Dağılımları Dolaylı Dağıtım Kanalı İle İlgili Frekans Dağılımları Doğrudan Dağıtım Kanalı İle İlgili Frekans Dağılımları VI

8 Bulguların Tablo ve Çizimlerle Özeti SONUÇ KAYNAKCA EK1. ANKET FORMU EK2. ANALİZ SONUÇLARI VII

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1: Dağıtım Kanallarındaki Akışlar Şekil 2.2: Dağıtım Kanalı Akışı Şekil 3.1: Endüstriyel Pazarlarda En Yaygın Kullanılan Kanal Yapıları Şekil 5.1: Araştırma Modeli Şekil 5.2: İşletmelerin Dolaylı Dağıtım İle İlgili Görüşleri Şekil 5.3: İşletmelerin Doğrudan Dağıtım İle İlgili Görüşleri Şekil 5.4: İşletmelerin Dağıtım Kanalları İle İlgili Görüşleri IX

10 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 3.1: Doğrudan Dolaylı Dağıtımın İçin Bazı Karar Kriterleri Tablo 4.1: Aspinwall in Ürün Karakteristikleri ile İlgili Renk Sınıflaması Tablo 5.1: Cevaplayıcıların Kurumdaki Görevleri Tablo 5.2: Cevaplayıcıların Eğitim Durumları Tablo 5.3: Kurumdaki Görevler İle Eğitim Durumları Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.4: İşletmelerin Kuruluş Zamanına Göre Dağılımları Tablo 5.5: İşletmelerin Çalışan Sayılarına Göre Dağılımları Tablo 5.6: Dağıtım Sistemlerinin Dağılımları Tablo 5.7: İşletmelerin Kullandıkları Dağıtım Kanallarının Dağılımları Tablo 5.8: Dağıtım Kanalının Temel Hedefinin Dağılımları Tablo 5.9: Dağıtım Hedeflerine Ulaşılabilme Dağılımları Tablo 5.10: Finansal Güç İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.11: Alt Yapıya Yatırım Yapmak İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.12: Ürün Birim Maliyet Değeri İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.13: Ürün Sınıflaması İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.14: Ürün Niteliğinin Doğrudan Dağıtıma Uygun Olmaması İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.15: Ürün Satış Miktarları İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.16: Hedef Pazarın Coğrafi Alanı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.17: Müşteri Sayısı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.18: Doğrudan Dağıtım İçin Gerekli Ekipman Sahipliği İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.19: Yoğun Dağıtımın Gerekliliği İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.20: Ürünlerin Satın Alınma Sıklığı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu X

11 Tablo 5.21: Etkili Bir Dağıtım Amaçlanması İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.22: Aracı Karlarının Hedeflenmesi İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.23: Uygun Bir Mevcut Kanalın Varlığı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.24: Ürün Nitelikleri İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.25: Ürün Satış Miktarları İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.26: Hedef Pazarın Coğrafi Alanı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.27: Müşteri Sayısı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.28: Ürün Teknolojisinin Ve Kullanımının Karmaşıklığı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.29: Ürünlerin Ortalama Birim Değeri İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.30: Ürünlerin Satış Sonrası Hizmet İhtiyaçları İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.31: Sektördeki Rekabet Ortamı İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.32: Dağıtımın Rekabete Etkisi İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu 192 Tablo 5.33: Endüstriyel Sektörlerde Dağıtım Kanalları Arasında Farklılıkların Varlığı İle İlgili Test Sonucu Tablo 5.34: İşletme Büyüklükleri İle Dağıtım Sistemi Arasındaki Test Sonucu Tablo 5.35: Dolaylı Dağıtım ile İşletme çalışanları Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.36: Dolaylı Dağıtım ile Finansal Güç Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.37: Dolaylı Dağıtım ile Finansal Güç Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.38: Dolaylı Dağıtım ile Alt Yapı Sistemine Yatırımlar Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.39: Dolaylı Dağıtım ile Birim Maliyet Değerine Etkisi Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.40: Dolaylı Dağıtım ile Ürün Sınıflaması Arasındaki İlişkilerin Dağılımları 199 XI

12 Tablo 5.41: Dolaylı Dağıtım ile Ürün Niteliği Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.42: Dolaylı Dağıtım ile Ürün Satış Miktarları Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.43: Dolaylı Dağıtım ile Hedef Pazarın Coğrafi Alanı Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.44: Dolaylı Dağıtım ile Müşteri Sayısı Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.45: Dolaylı Dağıtım ile Gerekli Ekipman Arasındaki İlişkilerin Dağılımları 203 Tablo 5.46: Dolaylı Dağıtım ile Yoğun Dağıtımın Gerekliliği Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.47: Dolaylı Dağıtım ile Satın Alınma Sıklığı Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.48: Dolaylı Dağıtım Kanalını Seçen İşletmelerin Faktörlere Verdikleri Önem Dereceleri Tablo 5.49: Doğrudan Dağıtım İle İşletme Çalışanlarının Dağılımları Tablo 5.50: Doğrudan Dağıtım ile Etkili Dağıtım Amacı Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.51: Doğrudan Dağıtım ile Aracı Karlarının Hedeflenmesi Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.52: Doğrudan Dağıtım ile Uygun Dağıtım Kanalının Yokluğu Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.53: Doğrudan Dağıtım ile Ürün Niteliği Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.54: Doğrudan Dağıtım ile Satış Miktarları Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.55: Doğrudan Dağıtım ile Hedef Pazarın Coğrafi Alanı Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.56: Doğrudan Dağıtım ile Müşteri Sayısı Arasındaki İlişkilerin Dağılımları 214 Tablo 5.57: Doğrudan Dağıtım ile Ürün Teknolojisi Arasındaki İlişkilerin Dağılımları Tablo 5.58: Doğrudan Dağıtım Kanalını Seçen İşletmelerin Faktörlere Verdikleri Önem Dereceleri Tablo 5.59: Hipotez testlerinin Sonuçları XII

13 KISALTMALAR 4C: (Kotler in geliştirdiği) Pazarlama Karması. 4P: Pazarlama Karması. 6P: Megamarketing. a.g.e.,: Adı Geçen Eser. AMA: Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association). Bkz: Bakınız. JIT: Tam Zamanında Üretim (Just In Time). s.: Sayfa. S.: Sayı. SIC: Standart Endüstriyel Sınıflandırma Sistemi (Standard Industrial Classification). TCT: Taşıma Maliyet Teorisi (Transaction Cost Theory). Vol: Volume. XIII

14 GİRİŞ İşletme ve pazarlama yöneticilerinin büyük çoğunluğu işletmenin dağõtõm fonksiyonuna gereken önemi vermemektedirler. Çoğunlukla diğer fonksiyonlarla uyumlu çalõşmasõ gereken ikinci dereceden bir fonksiyon olarak görülmektedir. Günümüze kadar yapõlmõş olan çalõşmalar incelenmeye çalõşõldõğõ zaman, belirli dönemlerde çalõşmalarõn yoğunlaştõğõ görülmektedir li yõllardan sonra dağõtõm kanallarõ hakkõnda yapõlan çalõşmalarda büyük oranlarda azalmalar ortaya çõkmõştõr. Aynõ gelişmenin ülkemiz içinde geçerli olduğu söylenebilir. Fakat son yõllarda dağõtõm kavramõ ile ilgili çalõşmalarda bir artõş olduğu gözlenmektedir. Dağõtõm kavramõnõn öneminin tekrar artmaya başladõğõ bu dönemlerde, işletmelerin tarafõndan dağõtõm kanallarõna gereken önemin verilmesi gerekliliği düşünülerek bu çalõşma yapõlmõştõr. Bu yöndeki çalõşmalarda belirli bir oranda artõşta görülmektedir. Bu çalõşmanõn da dağõtõm fonksiyonunun çeşitli özellikleri üzerinde yapõlan çalõşmalara uyumlu ve destekleyici olmasõ amaçlanmõştõr. Pazarlama fonksiyonlarõ, işletme fonksiyonlarõ gibi birbirlerine bağõmlõdõr. Bu fonksiyonlarõn bir kõsmõ veya bir tanesi gerektiği gibi çalõşmadõğõ durumlarda işletme hedeflerine ulaşmada zorluklar yaşayacaktõr. Bu nedenle, işletmenin diğer bütün fonksiyonlarõna bağõmlõ ve karşõlõklõ etkileşimli konumdaki dağõtõm kanallarõnõn kurulmasõ da, üzerinde önemli çalõşmalarõn yapõlmasõ gereken ve işletmenin geleceğini etkileyen bir faaliyettir. Dağõtõm kanalõnõn dizaynõnõn yapõlmasõ sõrasõnda da, işletmeler tarafõndan dikkate alõnmasõ gereken ve kanal yapõsõnõ etkileyen bir çok faktör bulunmaktadõr. Bu faktörlerin bir kõsmõ işletme içinden kaynaklanabilirken, bir kõsmõ işletme dõşõndan kaynaklanabilir. Bu faktörlerin bir kõsmõ işletme tarafõndan kontrol edilebilirken, bir kõsmõ kontrol edilemeyebilir. Bazõ durumlarda birden ortaya çõkabilirken, bazõ durumlarda hatalar sonucu ortaya çõkabilir. Bu nedenlerden dolayõ işletmeler, dağõtõm kanalõnõn seçiminde etkili olan faktörler hakkõnda bilgi sahibi olmalõ ve faaliyetlerini bu faktörler ile uyumlaştõrmalõdõr. Bu çalõşma ile yöneticilere, dağõtõm kanalõnõn dizaynõ ve dağõtõm kanalõnõn seçiminde etkili olan faktörler hakkõnda bilgi sağlanmaya çalõşõlmõştõr.

15 Uygulama alanõ olarak seçilen endüstriyel işletmelerin dağõtõm kanalõnõn dizayn edilmesinde veya mevcut dağõtõm kanalõnõn zaman içinde meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilmesinde, eksiklerinin ortadan kaldõrõlmasõnda, yöneticiler tarafõndan dikkate alõnmasõ gereken faktörlerin değerlendirilmesine yönelik yapõlan bu çalõşma beş ana bölümden oluşmaktadõr. Birinci bölümde, işletmenin temel fonksiyonu olan pazarlama kavramõ hakkõnda bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin çok kõsa ve temel bilgiler olmasõna dikkat edilmiştir. Buradaki amaç dağõtõm kanalõnõn işletme ve pazarlama içindeki konumunu ortaya koymaktõr. İkinci bölümde, dağõtõm kanalõ kavramõ, pazarlamadaki yeri ve önemi hakkõnda bilgiler verilmiştir. Öncelikle dağõtõm kanalõ kavramõ açõklanmaya çalõşõlmõş, daha sonra dağõtõm kanalõnõn fonksiyonlarõ, kanal yapõsõ ve dağõtõm kanalõnõn kompozisyonu incelenmiştir. Ayrõca dağõtõm kanalõnõn işletmeler için ne derece önemli olduğu hakkõnda fikir verilmeye çalõşõlmõştõr. Çalõşmanõn üçüncü bölümü, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel pazarlarda dağõtõm kanalõ sistemi ile ilgili bilgileri kapsamaktadõr. Bu bölümün iki ana kõsõmdan oluştuğu söylenebilir. Birinci kõsõmda endüstriyel pazarlar ve endüstriyel tüketiciler incelenmeye çalõşõlmõştõr. Hem satõcõ ve hem de müşteri konumunda olan bu işletmelerin özellikleri ve davranõş biçimleri, dağõtõm kanalõnõn yapõsõnõ belirleyecektir. İkinci kõsõmda ise endüstriyel pazarlarda dağõtõm kanalõ sistemi incelenmiştir. Dağõtõm kanalõ sistemi, kanal dizayn yönetiminden ve kanal yönetiminden oluşmaktadõr. Ayrõca endüstriyel kanal üyeleri hakkõnda da bilgiler verilmeye çalõşõlmõştõr. Dördüncü bölümde, dağõtõm kanalõnõn seçimi ve dizaynõ incelenmiştir. Ağõrlõklõ olarak dağõtõm kanalõnõn dizaynõ üzerinde durulmuştur. Kanal dizayn sürecindeki bütün aşamalar ayrõntõlõ olarak incelenmeye çalõşõlmõştõr. Ayrõca kanal seçimindeki aşamalar, seçim sõrasõnda dikkate alõnmasõ gereken ilkeler ve ölçütler hakkõnda bilgiler verilmiştir. Çalõşmanõn önemli bir aşamasõ ise dağõtõm kanalõnõn seçiminde etkili olan faktörlerin ortaya konulmasõdõr. Dağõtõm kanalõnõn seçiminde etkili olduğu düşünülen bütün faktörler tespit edilmeye çalõşõlmõş ve bütün faktörler hakkõnda kõsaca bilgiler verilmiştir. 2

16 Çalõşmanõn son bölümü olan beşinci bölümde ise endüstriyel işletmelerin dağõtõm kanalõnõn seçiminde dikkate aldõklarõ faktörler hakkõnda bir uygulama yapõlmõştõr. Araştõrmada uygulama alanõ olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayisi seçilmiştir. Çalõşmanõn ilk kõsmõnda, araştõrmanõn metodolojisi hakkõnda bilgiler verilmiştir. Daha sonraki kõsõmlarda ise araştõrmada elde edilen bulgular verilmiş, analiz sonuçlarõ yorumlanmaya çalõşõlmõştõr. 3

17 BİRİNCİ BÖLÜM 1. PAZARLAMANIN TEMEL KAVRAMLARI 1.1. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI İşletmecilik alanõndaki gelişmeler sanayi devrimi ile başladõğõ söylenilir. Alfred Isaac a göre Eski Mõsõr, Babil ve İbrani uygarlõklarõ ile daha sonra Yunan ve Roma çağlarõnda, teşkilatlanma ile ilgili çalõşmalar ve orta çağlarda bazõ alanlarda çalõşmalar olmasõna 1 rağmen günümüz işletmeciliğin temelleri sanayi devriminden sonra atõlmõştõr. Sanayi devriminin iş hayatõna getirdiği bazõ olumsuz sonuçlarda bu alanda çalõşan bazõ kişilerin farklõ çalõşmalar yapmasõna neden olmuştur. Bu dönemden sonra yapõlan çalõşmalarõ bilimsel yönetim dönemi olarak adlandõrõlmõştõr. 2 Çalõştõğõ iflas noktasõndaki işletmenin genel müdürlüğüne gelen Fayol, Taylor ve Weber le birlikte bu dönemin ilk aşamasõ olan klasik yönetim düşüncesinin öncüleri olmuşlardõr. Fayol, işletme fonksiyonlarõ ve yönetim alanlarõnda çalõşmalarõ hem işletmecilik ve hem de yönetim alanlarõnõn temellerini atmõştõr. İşletme faaliyetlerini altõ fonksiyon; Teknik (Üretim), Ticari, Mali, Muhasebe, Güvenlik ve Yönetim altõnda göstermiştir. Ayrõca, yönetimi beş işleve ayõrarak yaptõğõ tanõmla, yönetsel kuram için kuramsal çatõ altõna 14 yönetim ilkesi yerleştirmiştir. 3 Günümüzde farklõ görüşler olmakla birlikte işletmeciliğinin fonksiyonlarõ yedi ana gruba ayrõlabilir. İşletmenin tüm faaliyetlerini organize eden yönetim fonksiyonu, beşeri ve maddi faktörlerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi süreci olan üretim fonksiyonu, işletmenin mali konumunu organize eden muhasebe finansman fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, insan kaynaklarõ fonksiyonu ve son zamanlarda çok yaygõnlaşan halkla ilişkiler ve araştõrma ve geliştirme fonksiyonlarõdõr. 1 İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 7. Baskõ, İstanbul, 1997, s Ali AKDEMİR, İşletme Bilimine Giriş, İkinci Baskõ, Türkiye, 1996, s Halil CAN, Doğan TUNCER, Doğan Yaşar AYHAN, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, 3. Baskõ, Ankara, 1994, s

18 Bu çalõşmadaki dağõtõm kanallarõ pazarlama fonksiyonu içinde yer aldõğõ için öncelikle pazarlama hakkõnda kõsaca bilgiler verilmiştir PAZARLAMA TARİHÇESİ İnsanlarõn kendi kendilerine yeterli olduklarõ yaşam dönemlerinde pazarlama söz konusu olmamõştõr. Fakat daha sonraki toplum yaşamlarõnda artõk mallarõn ortaya çõkmaya başlamasõyla ilk pazarlama eylemleri kendini göstermiştir. Sanayi devriminin ortaya çõkardõğõ üretime yönelik çalõşmalarda temel amaç talebi karşõlamak ve kitle üretimi sağlamaktõ. Bu dönemi; Henry Ford un şu sözleri durumu anlatmaktadõr; siyah olmak koşuluyla, müşteriler alacaklarõ arabanõn rengini seçebilirler. 4 Kitle üretimini mecburen kitle dağõtõm çalõşmalarõ izlemiştir. Fakat kitle dağõtõm da bir süre sonra üretimin talepten fazla olmaya başlamasõyla yeterli olmamaya başlamõş, satõş geliştirmeye yönelik çalõşmalar başlamõştõr. Özellikle sanayi üretiminin yaygõnlaşmasõ, teknolojinin gelişmesi, ulaşõmõn yaygõnlaşmasõ ve hõzlanmasõ, yeni mamullerinin geliştirilmesi, nüfusun çoğalmasõ, kişisel gelirin artmasõ, öğrenim seviyesinin yükselmesi, yeni pazarlarõn açõlmasõ işletmeler için yeni fõrsatlarõ ortaya çõkarmõştõr. Yeni fõrsatlarõ değerlendirebilmek için pazarlama çabalarõnda büyük gelişmeler ve yeni uygulamalar, yöntemler ve kuramlar ortaya çõkmõştõr. Pazarlama bilgisi ve eğitimi ise, ilk olarak Amerika da doğmuş ve gelişmiş sonra diğer ülkelere yayõlmõştõr. Mallarõn pazarlanmasõ adõ altõnda ilk ders yine Amerika da W. E. Kreusi tarafõndan verilmiştir. 5 Zaman içinde önemi iyice artarak akademik bir bilim dalõ olmuştur li yõllara kadar satõş ve satõş yönetimi ile fiziksel dağõtõm konularõna ağõrlõk verilmiştir. Daha sonra ise pazarlama karmasõ, pazarlama yönetimi, örgütsel pazarlama kavramlarõ konusunda çalõşmalar yapõlmõştõr. 6 4 Doğan TUNCER, Tamer ARPACI, Doğan Yaşar AYHAN, Erinç BÖGE, M. Mithat ÜNER, Pazarlama, Gazi Yayõnlarõ, Ankara, 1992, s.1. 5 R. BARTELS, The History of Marketing Thoght, 2.th Edition, Columbus, Ohio, 1976, s İlhan CEMALCILAR, Pazarlama, Kavramlar, Kararlar, Beta Basõm Yayõm Dağõtõm A.Ş., İstanbul, 1994, s.5. 5

19 Günümüzde pazarlama, Karabulut ve Kaya nõn belirttikleri gibi işletmelerin lokomotif görevini görmektedir. 7 Gelecekte ise, pazarlamanõn durumu ne olacak sorusuna cevap arayan bir çok lider ve araştõrmacõ çeşitli araştõrmalar yaptõlar, çeşitli fikirler ileri sürdüler. Genel fikir olarak çevrenin korunmasõ gelecekte çok önemli bir konu olacağõ görüldü. Yani tüketiciler yine kaliteli ürünleri talep edeceklerdi. Fakat bu tüketiciler çevreye zarar vermeyen ürünlerin üretiminde ve tüketiminde õsrarcõ olacaklardõ. Ayrõca firmalar, hem maliyet ve hem de pazara uyum avantajlarõna sahip olacak yerel tercihlere uygun ürünler geliştirirken dünya çapõnda bir standardizasyonu da gerçekleştirebileceklerdir. 8 Yani dünya global bir Pazar haline gelecektir PAZARLAMA KAVRAMI Pazarlamanõn tarihsel gelişimi incelendiğinde sanayi devrimi ile başlayan pazarlama kavramõ zaman içinde bir çok değişim göstermiştir. Sanayi devriminden sonra üretilen mallarõn diğer yerleşim birimlerine götürülerek satõlmasõnõ sağlayan kişiler yeni bir iş alanõnõ ortaya çõkarõrken bir anlamda kendi adlarõna çalõşan ilk satõş elemanlarõ olmuştur. Bu sayede pazarlamanõn ilk uygulayõcõlarõ olarak görülmüştürler. Günümüze kadar bir çok farklõ kavram ve anlayõş ortaya çõkmõştõr. Pazarlama anlayõşõnõn kabul edilmeye başlandõğõ ilk zamanlarda üretimin talepten az olmasõ sebebiyle üretim anlayõşõ egemen olmuştur. Bu dönemde seri üretim yaparak daha fazla ürün üretmek ve daha fazla kar elde etmek birincil amaç olmuştu. Bu dönemleri bir çok pazarlamacõ, Henry Ford ile özdeşleştirmiştir. Fakat zamanla müşterilerin talepleri ile bazõ işletmelerin bu talepleri gerçekleştirmeye başlamasõyla kalite anlayõşõ ön plan çõkmaya başlamõştõr. Ürün anlayõşõ olarak bilinen bu dönemin temel varsayõmõ iyi mal kendini satar olmuş, fare kapanõ örneği ile de özdeşleşmiştir. İşletme sayõsõ artõkça, ürünler ne kadar kaliteli olsa da özel çabalarõn gerekliliği ortaya çõkmaya başlamõştõr. Böylece satõş anlayõşõ veya klasik pazarlama anlayõşõ olarak 7 Muhittin KARABULUT, İsmail KAYA, Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri, Genişletilmiş Dördüncü Baskõ, İşletme Fakültesi Yayõn No.245, İşletme İktisadõ Enstitüsü Yayõn No.138, İstanbul, 1991, s.3. 8 Michael R. CZINKOTA, Ilkka RONKAINEN, Global Marketing 2000:A Marketing Survival Guide, Marketing Management, Winter 1992, s

20 bilinen satõş ve tutundurma çabalarõnõn ön plana çõktõğõ dönem başlamõştõr. Ne üretirsem satarõm anlayõşõ ile başlayan pazarlama kavramõ ne üretirsem satarõm yeter ki satmasõnõ bileyim anlayõşõna dönüşmüştür. Bu dönemden önce de satõş artõrõcõ çalõşmalar mevcuttu. Özellikle reklamla ilgili çalõşmalarõn olmasõna rağmen, yaygõn bir anlayõşõn olduğu söylenemez. 9 Yine bu dönemi zorlayõcõ bir satõş çabasõ olarak gören Tek, çoğunlukla uygulamalarõn olumsuz taraflarõnõ ele almõştõr. 10 Klasik pazarlama anlayõşõnõn özellikle Türkiye de yanlõş anlaşõldõğõ ve bir çok olumsuz örneğin uygulandõğõ ve hatta uygulanmakta olduğu söylenilebilir. Bu kavramõn en hõrslõ olarak uygulandõğõ alanlar, sigorta, ansiklopedi, tencere gibi aranmayan ürünler ile tüketicinin almayõ düşünmediği ürünlerdir. İşletmeler satõşõ düşünürken ilerde karşõlarõna çõkabilecek olumsuz düşüncelerinin getireceği zararlarõ da düşünmek zorundadõr. Toplumlardaki ve dünyadaki değişmeler, işletmeleri de değişime zorlamasõyla modern pazarlama anlayõşõnõn yaygõnlaşmasõnõ sağlamõştõr. Odak noktasõ tüketiciler ve onlarõn istekleri olan bu anlayõş büyük şirketlerin tamamõ tarafõndan kabul edilmiş ve uygulanmõştõr. Bu dönemde bir çok farklõ alanda gelişmeler pazarlama kavramõna yön vermiştir. Müşteri odaklõ olmak, müşteri tatminini sağlamak, kalite ve toplam kalite yönetimi, sosyal sorumluluk, şirket kültürü, bütünleşik pazarlama, hedef pazarõn seçimi gibi stratejiler pazarlama kavramõna yön vermiştir li yõllarda önce Amerika da başlayan ve daha sonra gelişmiş batõ ülkelerinde yayõlan toplumu ve çevreyi ön plana çõkaran görüşler zamanla daha da yayõlarak toplumsal pazarlama anlayõşõnõ ortaya çõkarmõştõr. Tüketicilerin kendi memnuniyetinin yanõnda topluma ve çevreye sorumluluklarõnõ düşünmeleri, işletmeleri de bu yönde çalõşmalar yapmaya zorlamõştõr. Bu düşünce Wensley tarafõndan şu şekilde 9 Bu dönemdeki çalõşmalarla ilgili daha fazla bilgi almak için; Claude C. HOPKİNS, Reklamcõlõk Yaşantõm & Bilimsel Reklamcõlõk, Çev. Mustafa K. Gerçeker, Yapõ Kredi Yayõnlarõ, 1. Baskõ, İstanbul, Ömer Baybars TEK, Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşõm Türkiye Uygulamalarõ, Geliştirilmiş 7. Baskõ, Cem Ofset Matbaacõlõk Sanayi A.Ş., İzmir, 1997, s

21 ifade edilmiştir; tüketici tatmini sağlamak bir işletmenin kar amacõna erişmesinde bir araç olabilir ama tüketicinin refahõnõ garantileyebileceği ileri sürülemez. 11 Toplumsal pazarlama anlayõşõ; işletmelerin tüketiciyi tatmin edecek çalõşmalarõnõ, tüketicinin ve toplumun refahõnõ muhafaza edecek veya daha da artõracak şekilde yapmasõdõr. Pazarlama yönetiminde, kişilerin ve kurumlarõn değil toplumun menfaatini hedefleyen ve böylece toplumun katõlõmõnõ sağlayabilen sosyal pazarlama anlayõşõnõn önemi hiç bir zaman göz ardõ edilmemelidir. 12 Sosyal sorumluluk ve etik anlayõşõ toplumsal pazarlamanõn temel taşlarõ olmuştur. Tüketicinin korunmasõ, antitröst yasalarõ ve endüstrinin oto kontrolü gibi uygulamalar hõzla yaygõnlaşarak tüm dünyaya yayõlmõştõr. 13 Bir anlamda tüketiciler paralarõnõn karşõlõğõnõ istemeye başlamõşlardõr. 14 Satõş kavramõ içeriden dõşarõya doğru bir perspektif üzerine kurulu iken, pazarlama kavramõ dõşarõdan içeriye doğru bir perspektif üzerine kurulmuştur. 15 Pazarlama kavramõ kõsaca; hedef pazarõ belirleme, hedef müşteri grubunun ihtiyaçlarõnõ tespit etme, bütünleştirilmiş pazarlama stratejisi ile müşteri tatmini ve bu yolla kar elde etmeye dayanmaktadõr PAZARLAMANIN TANIMI Pazarlama kavramõ ilk olarak 19. yüzyõl başlarõnda telaffuz edilmeye başlanmasõyla çeşitli tanõmlar yapõlmaya çalõşõlmõştõr. Pazarlamanõn, ilk olarak 1930 lu yõllarda geniş tanõmõ yapõlmõştõr. Bu tanõma göre; mal ve hizmetlerin üretildiği noktadan tüketiciye ulaşõncaya kadar geçtiği kanallar ile bu geçişle ilgili olarak yapõlan 11 TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., s.30, içinde; R. WENSLEY, The Voice Of The Consumer? Speculations On The Limits To The Marketing Analogy, Europen Journal Of Marketing, Vol.24, No.7, Kazõm KİRTİŞ, Ulusal ve Uluslar arasõ Pazarlamada Son Dönemlerin Bazõ Başarõlõ Ülkeleri ve Türkiye de Bu Anlamda Alõnabilecek Önlemler, Pazarlama Dünyasõ, Yõl.9, Sayõ.52, Temmuz Ağustos 1995, s TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., a.g.e.; s Mehmet ÖĞÜTÇÜ, Pazarlama da Üçüncü Dalga: Müşteri Parasõnõn Karşõlõğõnõ İstiyor, Pazarlama Dünyasõ, Sayõ: 43 Yõl: 8, Ocak / Şubat, 1994, Philip KOTLER, Pazarlama Yönetimi, Millennium Baskõ, Onuncu Baskõdan Çev: Hejat Muallimoğlu, Beta Yayõnlarõ,İstanbul, 2000, s

22 eylemlerin bir uyum ve bütünlük içinde ele alõnmasõdõr. 16 kanallarõnõn önemi ön plana çõkarõlmõştõr. Bu tanõmda dağõtõm Daha sonraki yõllarda dünyadaki ve pazarlamadaki gelişmeler sonucunda yeni bir tanõma ihtiyaç ortaya çõkmõş ve 1960 yõlõnda Amerikan Pazarlama Birliği pazarlamayõ şöyle tanõmlamõştõr: pazarlama, mallarõn ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akõşõnõ yönelten işletme eylemlerinin yapõlmasõdõr. 17 Daha sonra bir çok tanõmlar yapõlmõş, bu tanõmlar, değişen şartlarõ da dikkate alarak çeşitli konular üzerine yoğunlaşmõştõr. Bu konularõ ise üç noktada toplanabilmektedir Dağõtõm konusuna ağõrlõk verenler 2. Değişim konusuna ağõrlõk verenler 3. İşletme dõşõnda kalan örgütlerde pazarlama uygulamalarõna ağõrlõk verenler Amerikan Pazarlama Birliği, 1985 yõlõnda bir komite aracõlõğõyla, değişen şartlara uyum sağlamak için tekrar bir tanõm yapmõşlardõr: Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarõna uygun şekilde değişimi sağlamak üzere; mallarõn, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratõlmasõ, fiyatlandõrõlmasõ dağõtõmõ ve satõş çabalarõnõn planlanmasõ ve uygulanmasõ sürecidir. 19 Bu tanõmõn en yaygõn tanõm olduğu söylenebilir. Fakat bunun yanõnda bir çok pazarlamacõ kendi tanõmlarõnõ yapmõşlar, kendilerince önemli gördükleri noktalarõn önemini belirtmişlerdir. Bu konularda yapõlan çalõşmalarõn bazõlarõ aşağõda verilmiştir. Stanton ve diğerleri tarafõndan belirtilen görüşe göre pazarlama üç temel üzerine konumlandõrõlmõştõr Mehmet OLUÇ, Pazarlama Sözcüğünün Ortaya Çõkmasõ ve Pazarlama Düşüncesindeki Gelişme, Pazarlama Dünyasõ, Sayõ: 1, Ocak Şubat 1987, s Marketing Definitions, A Glossary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago, 1960, s Yavuz ODABAŞI, Pazarlama Tanõmõndaki Gelişmeler, Pazarlama Dünyasõ, Sayõ: 7, Ocak Şubat 1988, s AMA Board Approves New Marketing Definiton, Marketing News, March 1, 1985, s William J. STANTON, Michael J. ETZEL, Bruce J. WALKER, Fundamentals Of Marketing, Tenth Edition, McGraw Hill International Editions, 1994, s.10. 9

23 1. Bütün planlar ve faaliyetler müşteri merkezlidir. Yani organizasyon ve çalõşanlar müşteri ihtiyaçlarõnõ belirleme ve tatmin etme üzerine odaklaşõr. 2. Bir organizasyon içindeki bütün faaliyetler koordine edilmelidir. Yani pazarlama cabalarõ (4P) birbirine uygun ve birbirine bağõmlõ şekilde dizayn edilmelidir ve pazarlama amaçlarõna ulaşmak için yetki ve sorumluluk eşit şekilde yapõlmalõdõr. 3. Müşteri merkeziyetçiliğinin ve koordinasyonun temeli işletme amaçlarõnõn gerçekleştirilmesidir. İşletme için öncelikli amaç satõşlardaki karlõlõktõr. Kotler ve Amstrong ise pazarlamayõ kişi ve gruplarõn ürün ve değer yaratarak ve bunlarõ birbirleriyle değiştirerek istek ve gereksinimlerini elde ettikleri sosyal ve yönetimsel bir süreç olarak tanõmlamaktadõr PAZARLAMANIN ÇEŞİTLERİ Pazarlama kavramõndaki faklõ anlayõşlarõn varlõğõ pazarlama çeşitlerinin varlõğõna işaret etmektedir. Pazarlama çeşitleri ile ilgili olarak farklõ görüşler mevcuttur. Örneğin Tek otuz bir farklõ pazarlama çeşidinden bahsetmektedir. 22 Pazarlama Yönetiminin görevi tüketici davranõşlarõnõ etkilemektir. Etkileyebilmek için ise pazarlama yöneticisine bõrakõlmõş çeşitli yollar ve araçlar vardõr. Bunlar içinde en temel olanlarõ; bir ürünün dizaynõ, talebi çekebilecek fiyatõ, ürünü tanõmlamada kullanõlacak mesaj ve mevcut imkanlarla yapõlacak olan dağõtõmdõr. 23 Bu faaliyetlerin farklõ uygulamalarõ da pazarlama çeşitlerini ortaya çõkarmaktadõr. Pazarlama çeşitleri içinde önemli olanlar aşağõda kõsaca belirtilmiştir Philip KOTLER, Gary ARMSTRONG, Principles of Marketing, Eighth Edition, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1999, s.3, 22 TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., a.g.e., s STANTON, ETZEL, WALKER, a.g.e., s TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., a.g.e., s

24 Düzey bakõmõndan pazarlama, çalõşmalarõn ülke bazõnda yapõlmasõ durumunda makro pazarlama ve çalõşmalarõn işletme bazõnda yapõlmasõ durumunda mikro pazarlama olarak ikiye ayrõlmaktadõr. Pazarlama hedefleri bakõmõndan ise üçe ayrõlmaktadõr. Bunlar; pazarlama, kontrol edilebilir faktörlerinde dikkate alõndõğõ ve 6P olarak nitelendirilen megamarketing ve özellikle çevresel faktörlerin dikkate alõndõğõ sosyal pazarlamadõr. Kullanõlan dağõtõm kanallarõ bakõmõndan, dikey, yatay ve çapraz pazarlama söz konusudur. Uygulanan stratejiler açõsõndan pazarlama, farklõlaştõrõlmõş, farklõlaştõrõlmamõş ve yoğunlaştõrõlmõş pazarlama olarak çeşitlere ayrõlabilmektedir. Uygulanan bu stratejiler, çok fazla karşõlaşõlan ve en fazla bilinen stratejilerdir. Pazarlama, talep durumuna yönetimsel yaklaşõm bakõmõndan bir çok çeşide ayrõlabilmektedir. Talebin durumuna göre işletmeler çeşitli stratejileri uygulayabilmektedir. Bu pazarlama çeşitlerinden bazõlarõ şunlardõr; dönüştürücü pazarlama, uyarõcõ pazarlama, geliştirici pazarlama, yeniden pazarlama (remarketing), senkronize edici pazarlama, kontr pazarlama, pazarlamama (demarketing). Yasal bakõmõndan pazarlama; yasal, yasa dõşõ (korsan) ve gri pazarlama olarak çeşitlere ayrõlabilmektedir. Dağõtõm kanallarõnõn kullanõlmasõ bakõmõndan doğrudan ve dolaylõ pazarlamadan söz edilebilir. Bu pazarlama çeşitlerinin yanõnda son zamanlarda önemi artan veya ortaya çõkan çeşitli pazarlama uygulamalarõ bulunmaktadõr. Bu pazarlama çeşitleri içinden en önemlileri şunlardõr. İlişki Pazarlamasõ, Maksi Pazarlama (Maximarketing), Veri Tabanlõ Pazarlama, Post Modern Pazarlama, Etkileşimli (İnteraktif) Pazarlama, İçsel Pazarlama (Internal Marketing), güdülen kar amacõ bakõmõndan kar amaçlõ, kar amaçsõz pazarlama ve Elektronik Pazarlama. Pazarlama çeşitleri içinde uygulanabilecek bir çok farklõ yol ve yöntem içinde pazarlama yöneticisinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise Stanton ve 11

25 diğerlerine göre pazarlama ahlakõdõr. 25 İşletmeler bu pazarlama çeşitleri içinde kendi hedeflerine en uygun olduğunu düşündüğü stratejiyi veya stratejileri uygulayabilir. İşletmenin uygulama biçimi ise onun pazarlama ahlakõnõ gösterecektir PAZARLAMANIN ALT KARMASI Pazarlama karmasõ, bir işletmenin hedef aldõğõ pazarda istediği tepkiyi alabilmek için bir araya getirdiği kontrol edilebilir pazarlama değişkenleridir. Pazarlama karmasõ kavramõ ilk olarak J. Culliton ve N. H. Bordon tarafõndan kullanõldõğõ araştõrmalarla ortaya çõkmõştõr. Fakat kavramõn tanõnmasõ McCarthy nin Basic Marketing ile adlõ kitabõ ile olmuştur. 26 Cemalcõlar pazarlama karmasõ kavramõnõ N. H. Bordon tarafõndan 1962 de geliştirildiğini belirtmiştir. 27 Pazarlama karmasõ; Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağõtõm (Place), Tutundurma (Promotion) elemanlarõndan oluşmaktadõr. Bu pazarlama karmasõ elemanlarõ pazarlamanõn temelini oluşturmaktadõr. Bütün işletmeler tarafõndan kabul edilmiş ve bütün dünyada uygulanmaktadõr. Pazarlama karmasõ ile ilgili zaman içinde çeşitli çalõşmalar yapõlmõştõr. 4P ye ek olarak Christopher, Payne ve Ballontyre 2P daha eklemektedir; İnsan (People), Süreç (Procesess). 28 İnsan ve sürecin yanõnda Booms ve Bitner tarafõndan Fiziksel Kanõt (Physical Evidence) elemanõ eklenmiştir. 29 Pazarlama karmasõ elemanlarõna eklenen bazõ yeni elemanlar ile yeni kavramlar ortaya çõkmõştõr. Zaman içinde 4P elemanlarõna politik güç (Power) ve kamuoyu oluşturmanõn (Halkla İlişkiler - Public Relation) eklenmesi ile megamarketing kavramõ ortaya atõlmõştõr STANTON, ETZEL, WALKER, a.g.e., s TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., a.g.e., s CEMALCILAR, Pazarlama, Kavramlar, Kararlar, a.g.e., s M. CHRISTOPHER, A. PAYNE, D. BALLONTYNE, Relationship Marketing, Oxford, Butter Worth Heinemann, 1991, s Philip KOTLER, Rethinking the Marketing Concept: There are 6 Ps not 4, Marketing News, September , s Philip KOTLER, Megamarketing, Harvard Business Review, March April 1986, s

26 Son zamanlarda pazarlama karmasõ hakkõnda farklõ görüşler ortaya çõkmaya başlamõştõr. Bunlardan bir tanesi de Kotler tarafõndan ifade edilen 4C kavramõdõr. Bu kavram 4P kavramõnõn zaman içinde meydana gelen değişmeler õşõğõnda tekrar değerlendirilmesine dayanmaktadõr. Kotler e göre pazarlamada başarõlõ olacak işletmeler, müşterinin ihtiyaçlarõnõ müşteri için, ekonomik olacak ve kolaylõk sağlayacak etkili kominikasyonlar kuracak işletmeler olacaktõr. 31 Buna göre yeni pazarlama karmasõ Müşteri Çözüm Yolu (Customer Solution), Müşteri Masrafõ (Customer Cost), Uygunluk, kolaylõk (Convenience) ve Komünikasyon (Communication) elemanlarõndan oluşmaktadõr. Bu çalõşma, pazarlama karmasõ elemanlarõndan dağõtõm elemanõ ile ilgilidir. Dağõtõm kanalõnõn dizayn edilmesinde ve seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesine yöneliktir. 31 KOTLER, Pazarlama Yönetimi, a.g.e., s

27 İKİNCİ BÖLÜM 2. DAĞITIM KANALI KAVRAMI, PAZARLAMADAKİ YERİ VE ÖNEMİ 2.1. DAĞITIM KANALI KAVRAMI TANIMI İşletmenin pazarlama fonksiyonu içinde yer alan dağõtõm kanalõ kavramõnõn oluşumu ve gelişimi ile literatürde yer alan dağõtõm kanalõ tanõmlarõ açõklanmaya çalõşõlmõştõr Dağõtõm Kanalõ Kavramõ Pazarlamanõn ortaya çõkmaya başlamasõ ile birlikte dağõtõm kanalõ kavramõ da ortaya çõkmaya başlamõştõr. Hatta ilk zamanlarda satõş nasõl pazarlama ile özdeşleştirildi ise, aynõ şekilde dağõtõm kanalõ da pazarlama ile özdeşleştirilmiştir. Özellikle 1950 li yõllardan başlayarak yapõlan pazarlama alanõndaki çalõşmalarda dağõtõm kanalõ ile ilgili çalõşmalar büyük yer tutmuştur. Kanal yönetimi ilk zamanlardan günümüze kadar pazarlama yönetiminin ana stratejik alanlarõndan biri olmuştur. Fakat, 1950 den sonra başlayan bu dönemlerde yapõlan çalõşmalar incelendiğinde dağõtõm kanalõ kavramõnõn ağõrlõklõ olarak fiziksel dağõtõm üzerine yoğunlaştõğõ görülmektedir. Hatta bazõ durumlarda fiziksel dağõtõm anlayõşõ, dağõtõm kavramõnõn önüne geçmiştir lili yõllardan başlayarak 1970 li yõllara kadar süren bu dönemde fiziksel dağõtõm çalõşmalarõ daha fazla yer tuttuğu söylenebilir. Bu duruma rağmen yine bu dönemlerden başlayarak devam eden anlayõş olan; dağõtõm kavramõnõ iki ana grupta inceleme, şu anda da geçerli bir anlayõş olmaktadõr. Bunlar; kanal yönetimi ve fiziksel dağõtõm yönetimidir. Kanal yönetimi ve fiziksel dağõtõm yönetimi birbirleriyle yakõn ilişkili, fakat faaliyet olarak birbirlerinden oldukça farklõdõr. Ayrõca birbirleri arasõndaki alanlarda sõk sõk birbirine karõştõrõlmaktadõr. 14

28 Kanal yönetimi, işletmenin dağõtõm amaçlarõnõ gerçekleştirilebilmek için pazara giriş planlarõnõn yapõlmasõ ve organizasyonun iletişim ve ilişki faaliyetlerinin yönlendirilmesi ile ilgilenir. Fiziksel dağõtõm yönetimi ise, pazarlama kanalõ içinde yer ve zaman yaklaşõmlarõnda ürün mevcudiyetinin sağlanmasõ üzerinde odaklanõr. Her iki strateji, birbirlerinde farklõ faaliyetleri içerse de birbirlerine tamamen bağlõdõrlar. Her iki strateji birbirlerini karlõlõklõ olarak etkilemektedir. İşletmeler genellikle fiziksel dağõtõm stratejisini kanal yönetimi stratejilerine bağlõ olarak yürütürler. Bu sebepten dolayõ, yukarõda belirttiğimiz dağõtõm kavramõnõn iki ana grup altõnda incelendiği düşüncesinde dağõtõm yönetimi kavramõ biraz daha ağõrlõk kazanmaktadõr. Dağõtõm kavramõnõn, üretilen mallarõn sadece tüketici kitlesine ulaştõrõlmasõ olarak algõlanmasõ herkesi büyük bir yanlõşlõğa götürecektir. İşletmelerin vitrine çõktõğõ yer olan dağõtõm, modern anlayõş içinde pazarlama karmasõnõn bütün stratejilerini etkilemekte ve etkilenmektedir. Ayrõca işletmenin pazarlama dõşõndaki diğer fonksiyonlarõndan, işletme amaç ve misyonundan, kontrol edilebilen ve edilemeyen dõş faktörlerden mutlaka etkilenmektedir Dağõtõm Kanalõ Tanõmõ Dağõtõm kanalõ kavramõnõ tanõmlayabilmek için bir çok tanõm yapõlmõş, bu tanõmlardan bazõlarõ birbirine çok yakõn ve birbirini tamamlayan nitelikte iken bazõlarõ ise farklõ noktalara işaret etmişlerdir. Bu tanõmlarõn içinden en önemli olanlarõ aşağõda çõkarõlmõştõr. Amerikan Pazarlama Birliğinin (AMA) tanõmõna göre dağõtõm kanalõ, mal ve hizmetlerin pazarlamasõnda işletme içi örgütsel birimler ile işletme dõşõ acentalar ve dağõtõcõlar ile toptancõlar ve perakendeci kurumlardan oluşur. 32 Bu tanõm aynõ zamanda halkõn bildiği dağõtõm kanalõ kavramõna en yakõn dağõtõm kanalõ kavramõdõr. Aynõ tanõma yakõn bir tanõmõ da Tek yapmõştõr. Dağõtõm kanalõ, ürün ve hizmetlerin pazarlamasõnõ sağlamak amacõyla işletme içi birimler ile işletme dõşõ 32 Marketing Definitions: A Glossary of..., a.g.e., s

29 acentalar, toptancõlar, perakendeciler vb. gibi aracõ veya aracõsõz kuruluşlarõn oluşturduklarõ bir örgüt veya yapõdõr. 33 Dağõtõm kanallarõ herhangi bir ürün veya hizmetin, üreticiden tüketiciye doğru hareketinde, mülkiyeti üzerine alan veya mülkiyetin transferine yardõmcõ olan kişi ve kuruluşlardõr. 34 Diğer bir tanõma göre dağõtõm kanalõ, bir mamulün üretimden tüketime kadar alõnmasõ veya satõlmasõ ile ilgili olan kurumlarõn tümü olarak tarif edilebilir. 35 Sosyal yönünü içermesi bakõmõndan verilen bir başka tanõma göre bir pazarlama kanalõ, tüketicilerin belli bir ihtiyacõnõ tatmin eden belli özelliklere sahip mallardan en az bir tanesinin pazarlanmasõ konusunda, ilk üretici ile her kanalõn her kademesinde yer alan diğer pazarlama ünitelerinden her kanal kademesi için belli pazarlama usul ve vasõtalarõnõ kullanan en az bir tanesi arasõnda açõk veya gizli bir anlaşma ile kurulan böylece söz konusu malõn ilk üreticiden son tüketiciye doğru fiziki akõmõnõ, tüketicilerin genel temayüllerine göre, arz edilen yerde, arzu edilen miktarda, genel kabul gören şartlar dahilinde emre hazõr bulunduracak tarzda, sağlamaya çalõşan sosyo ekonomik bir sistemdir. 36 Dağõtõm kanalõ ile ilgili en geniş tanõmlardan bir tanesini Lusch yapmõştõr. Ona göre; dağõtõm kanalõnõ sadece ürün ve hizmetlerin doğru yerde, doğru nitelikte, doğru nicelikte ve doğru fiyatla sunumunu sağlayarak talebi karşõlamak (memnun etmek) olarak değil, aynõ zamanda perakendeci, toptancõ, üretici temsilcisi, satõş bayileri vb. birimlerin faaliyetleriyle talebi canlandõrõcõ bir fonksiyon olarak algõlanmalõdõr. Bu yüzden kanal şekil, sahiplik, zaman ve yer birimleri yoluyla kullanõcõlar veya müşteriler için değer oluşturmada bir orkestra gibi görülmelidir. 37 Bu tanõmlarõn yanõnda daha bir çok benzer ve farklõ tanõmlar yapõlmõştõr. Bu tanõmlardan bazõlarõ aşağõda verilmiştir. 33 TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., a.g.e., s STANTON, ETZEL, WALKER, a.g.e., s Haydar AKSOY, Dağõtõm Kanallarõ ve Fiziksel Dağõtõm, İstanbul, 1990, s.2, içinde COX Eli P., Marketing, Başnur Matbaasõ, Ankara, 1985, s Aykut ŞİRELİ, Serbest Piyasa Düzeninde Pazarlama Üniteleri Ve Tüketiciler Açõsõndan Pazarlama Kanalõnõn Uzunluğu, Pazarlama Dergisi, Yõl. 2, Sayõ. 4, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Pazarlama Enstitüsü Yayõnõ, Haziran, 1977, s Robert F. LUSCH, Erase Distribution Channel From Your Vocabulary and Add Marketing Channels, Marketing News, July 1979, s

30 Bir ticari kanal ürünlerin kendisinin ve/veya sahipliğinin üreticiden nihai tüketiciye geçişinin tamamlanmasõyla ilgili ticari ilişkilerden oluşan ticari ilişkiler sistemidir. 38 Dağõtõm kanallarõ, bir mal veya hizmeti, kullanõm veya tüketim için hazõr hale getirme sürecine katõlan, karşõlõklõ olarak bağõmlõ örgütler topluluğudur. 39 Modern bir tanõma göre dağõtõm kanalõ fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin doğuş, çõkarõm veya üretim noktalarõna veya bu gibi üretim noktalarõndan son kullanõm noktalarõna kadar götürülmesiyle uğraşan, birbirine bağõmlõ bir dizi kurum ve kuruluşlarõn oluşturduğu örgütsel bir sistemdir Dağõtõm Stratejisi Pazarlama stratejileri içinde bir strateji çekirdek hedef olurken, diğerleri onu destekleyen stratejiler görünümündedir. Dağõtõm stratejisi de çoğunlukla çekirdek stratejiyi destekleyici bir faaliyet olarak görülür. Daha az sõklõkla dağõtõm stratejisinin kendisi çekirdek stratejiyi oluşturur. Bu durumlarda işletmeler için en önemli faaliyet dağõtõm olacaktõr. Çünkü misyonunu dağõtõm stratejileri üzerine geliştirecek veya misyonun gerçekleştirilmesi dağõtõm stratejilerine bağlõ olacaktõr. Dağõtõm stratejisinin durumu çekirdek veya destek ne olursa olsun, müşteri ihtiyaçlarõnõ en karlõ şekilde karşõlama ve hedef pazara ulaşma noktasõnda maksimum büyümeyi sağlama konularõna odaklanmalõdõr. Kanal stratejisi, kanal amaçlarõndan geliştirilmelidir. Kanal için amaçlar ise, tüketicilerin bekledikleri hizmet seviyesinin ve yönetimin uzun dönemli amaçlarõnõn 38 Maureen GUIRDHAM, Marketing: The Management Of Distribution Channels, Pergamon Press, Oxford, 1972, s.106; içinde Ralph F. BREYER, Some Observations on Structural Formation and the Groeh of Marketing Channels. 39 Louis W. STERN, Adel EL-ANSARY, Marketing Channels, Third Edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1988, s TEK, Pazarlama İlkeleri Global..., s.519, içinde; Louis P. BUCKLIN, A Theory Of Distribution Channel Structure, Berkeley Cal., IBER Special Publications (Institute Of Business and Economic Research, University of California), 1966, s.5. 17

31 analiz edilmesi ile geliştirilmelidir. Kanal kararlarõ maliyetli, uzun dönemli, kompleks ve kolayca düzeltilemez niteliktedir. 41 Corey ve diğerleri dağõtõm stratejisinin üç temel anahtarõnõn olduğunu ileri sürmektedirler. 42 Bunlar; ürün karakteristikleri, Pazar bölümünün demografisi ve satõn alõcõlarõn davranõşlarõdõr. Müşterilerin satõn alma davranõşlarõ ve kararlarõ; dağõtõm kanallarõnõn farklõ türlerinin göreceli önemini belirler. 43 Dağõtõm stratejisi, potansiyel müşterilerin hizmet, finansal yardõm, seçim ve alõşveriş gibi ilgili mevcut ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi ile başlamalõdõr. Daha sonra yapõlan bu planlarõn en iyi ve etkin bir şekilde uygulamanõn yollarõ düşünülmelidir. Jain in belirttiği dağõtõm kanalõ teorisine göre; 44 dağõtõm kanallarõ, aslõnda ülkelerin, kişi başõna düşen gelir ile sosyo politik, kültürel ve geleneksel çevrelerinin bir göstergesi olan gelişmişlik düzeylerine bağlõ bir gelişme gösterir. Bütün dağõtõm kanalõ yapõsõ ve bu yapõdaki üretici, toptancõ ve perakendeci birimleri ülkelerin gelişmişlik seviyelerine bağlõ olarak gelişirler. Dağõtõm stratejisi geliştirilirken, temel dağõtõm politikasõ belirlenmelidir. Dağõtõm politikasõ, aracõlar üzerine odaklaşõlan itme veya tüketiciler aracõlarõyla hedeflere ulaşmayõ sağlayan çekme stratejisinden bir tanesine bağlõ olacaktõr. 45 Bunlarõn yanõnda, dağõtõm stratejisinin başarõlõ bir şekilde uygulanabilmesi için bir çok konuda çalõşmalar yapõlabilir. Bunlardan bir tanesi, Cebrowski tarafõndan belirtilen beklentilerin yönetimidir. Üretici işletme ile aracõlar arasõndaki beklentilerin bilinmesi ve iyi şekilde yönetilmesinin, dağõtõm programõnõn başarõsõnõ ve her iki tarafõn karlõlõğõnõ artõracağõnõ belirten Cebrowski, bu süreci beş aşamada belirtmiştir STERN, EL-ANSARY, Marketing Channels, a.g.e., s E. Raymond COREY, Frank V. CESPEDES, V. Kasturi RANGAN, Going To Market: Distribution Systems For Industrial Products, Harvard Business School Press Boston Massachusetts, s GUIRDHAM, a.g.e., s Subhash C. JAIN, International Marketing Management, Third Edition, Pws Kent Publishing Company, Boston, 1990, s J. Aidan O REILLY, International Marketing, The M & E Higher Business Eduction Series, MacDonald And Evans Ltd., Great Britain, 1985, s John W. CEBROWSKI, Managing Expectations To Enhance Distribution Program Success, Journal Of Business & Industrial Marketing, Vol.9, No.1, 1994, s

32 Anderson ve Day, günümüzde ise dağõtõm stratejilerinde önceliklerin değişmeye başladõğõnõ belirtmektedir. Özellikle müşterilerin gerçek ihtiyaçlarõnõn anlaşõlmasõ üzerine vurgu yapmaktadõr. Ayrõca bütün faaliyetlerde isteklilik ve duygunun oluşturulmasõnõ belirtmektedir DAĞITIM KANALININ FONKSİYONLARI İşletmelerin kurduklarõ dağõtõm kanalõ, dağõtõm fonksiyonunu bütün şartlarõyla yerine getirebilmek için aşağõdaki şu sekiz fonksiyonu 48 yerine getirmeleri gerekmektedir. İşletmeler son tüketiciye sunulacak bütün fonksiyonlarõ yerine getirmelidir. Pazarlamada aracõlarõ kaldõrabilirsin fakat fonksiyonlarõ kaldõramazsõn prensibi, yöneticilerin dikkat etmesi gereken bir noktadõr. 49 Bu fonksiyonlarõ yerine getirmenin maliyeti işletmenin finansal kaynaklarõnõn karşõlayamayacağõ kadar çok yüksek olabilir veya diğer faaliyetlerden sağlanan finansal kaynaklarõnõn fõrsat maliyeti söz konusu olabilir Ürün Bilgisi Müşteriler ürünlerin çeşitli türleri üzerine bir çok bilgi ararlar. Özellikle yeni, kompleks ve teknolojisi hõzla değişen ürünlerde bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiler çeşitli yollarla elde edilebilmektedir. Dağõtõm kanallarõ, tüketicinin ürünle karşõlaştõğõ yer olduğu için tüketicilerin ihtiyaç duyduğu temel bilgiler, özellikle de ürünün teknik ve kullanõmla ilgili ayrõntõlõ bilgiler verilmektedir. Tüketicinin dõş çevreden elde ettiği bilgilerin kontrol edilmesi ve üretici açõsõndan da tüketicinin sahip olabileceği yanlõş veya olumsuz bilgilerin düzeltilmesi imkanõ sağlanmaktadõr. 47 Erin ANDERSON, George S. DAY, Strategic Channel Design, Sloan Management Review, Vol.38, Issue.4, Summer 1997, s V. Kasturi RANGAN, Melvyn A. J. MENEZES, Channel Selection For New Industrial Products: A Framework, Method, and Application, Journal of Marketing, July 1992, Vol.56, Issue.3, s Roger A. KERIN, Robert A. PETERSON, Strategic Marketing Problems, Cases And Comments, Eight Edition, Prentice Hall Inc. New Jersey, 1998, s

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Lider mi, yönetici mi?

Lider mi, yönetici mi? Lider mi, yönetici mi? HÜSEYİN ÇIRPAN Hüseyin Çõrpan, 1965 yõlõnda doğdu. 1986 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. 1993 yõlõnda İngiltere, Devon, Exeter University de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 BİRİNCİ HAFTA 2 TEMEL PAZARLAMA PAZARLAMA NE DEĞİLDİR? PAZARLAMA NEREDE BAŞLAR? PAZARLAMA NEREDE BİTER? SATIŞ VARKEN PAZARLAMAYA GEREK VAR MI? PAZARLAMADA

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve

Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

A STUDY ON DETERMINING THE FACTORS, AFFECTING DISTRIBUTION CHANNEL SELECTION DECISIONS OF INDUSTRIAL COMPANIES

A STUDY ON DETERMINING THE FACTORS, AFFECTING DISTRIBUTION CHANNEL SELECTION DECISIONS OF INDUSTRIAL COMPANIES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.95-110. ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

TÜRK EMNİYET TEŞKİLATININ AMİR SINIFININ MESLEKİ DURGUNLUK (KARİYER PLATOSU) DÖNEMİNİN GECİKTİRİLMESİNE YÖNELİK KARİYER PLANLAMASI

TÜRK EMNİYET TEŞKİLATININ AMİR SINIFININ MESLEKİ DURGUNLUK (KARİYER PLATOSU) DÖNEMİNİN GECİKTİRİLMESİNE YÖNELİK KARİYER PLANLAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK EMNİYET TEŞKİLATININ AMİR SINIFININ MESLEKİ DURGUNLUK (KARİYER PLATOSU) DÖNEMİNİN GECİKTİRİLMESİNE YÖNELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... v xx xxi KISIM-I BÖLÜM-I İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.2.1. Ürün... 3 1.3.

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul E-mail:aturkyilmaz@fatih.edu.tr **İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ OSMAN YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2001 ISBN 975

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI.

STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI. CONSTRUCTION MANAGEMENT ASSOCIATION OF AMERICA STANDART CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES AND PRACTICE 3 rd Edition İNŞAAT (PROJE) YÖNETİMİNİN HİZMET VE UYGULAMA STANDARDI (İkinci Baskõ) İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A.

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A. PAZARLAMA PAZARLAMA Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. PAZARLAMA 1960-1970 li yıllarda pazarlamada ortaya çıkan yeni gelişmeler daha önceki

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

KİTAPLAR. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s.

KİTAPLAR.  Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s. KASIM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Kavramına Genel SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL 1 Ünite: 1 YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL İçindekiler

Detaylı