DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ"

Transkript

1 DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

2 Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistem şeklinde tanımlanabilir. Uygun kalitede üretilen malın uygun yer ve zamanda tüketiciye ulaştırılması gerekir. Dağıtım kanalı, malın kullanımı veya tüketimini sağlayan işlemleri gerçekleştiren, birbirine karşılıklı bağımlı örgütlerin oluşturduğu bir yapıdır.

3 Doğrudan dağıtım :Üreticinin hiçbir aracı kullanmadan mal veya hizmetleri tüketici veya kullanıcıya ulaştırdığı dağıtım şeklidir. Avantajları tüketici ile yakın ilişki, pazardaki değişimleri kolay izleyebilme, geniş hareket serbestisi, satış faaliyeti kontrol edilir Dezavantajları yüksek sabit yatırım, depo maliyetleri, artan finansman ihtiyacı ve artan risk Dolaylı dağıtım : Üretici ile tüketici arasında alım-satım işlemlerinin gerçekleşmesinde yasal ve ekonomik bağımsızlığı olan diğer işletmelerin yardımıyla yapılan dağıtımdır.

4 Dağıtım kanalları, nihai tüketiciden başlayarak geriye doğru üreticiye gelecek şekilde düşünülerek düzenlenmelidir. Seçilen kanallar işletmenin pazarlama programının amaçlarına uygun olmalıdır. Dağıtım kanalları önceden belirlenmiş Pazar payını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bir mamulle ilgili dağıtım kanallarındaki bütün işletmeler arasında ileri düzeyde bir karşılıklı bağımlılık mevcut olduğundan, her işletme diğerini destekleme durumundadır.

5 Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörler; Pazarın Yapısı Malın Nitelikleri Tutundurma (Promosyon) İşletmenin Kaynakları Çevresel Faktörler

6 Pazarın Yapısı: Dağıtım kanalları üreticiler ile pazarları birbirine bağladığına göre pazarlama yapısı kanal seçimini büyük ölçüde etkiler. Pazarın yoğunluğu, pazarın büyüklüğü ve yeri, tüketicilerin davranış ve alışkanlıkları kanal seçiminde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Pazarın yoğunluğu arttıkça, dolaylı kanalların kullanılması daha uygun olur. Pazarı oluşturan birimlerin sayısı çoksa ve geniş bir coğrafi alana yayılmışlarsa uzun kanala yönelme zorunlu olur ve yoğun dağıtıma başvurulur. Yiyecek, ilaç gibi birçok tüketim malının dağıtımında bu uygulama görülür. Dağıtım kanalının seçimini etkileyen en önemli pazar etkeni tüketici davranışlarıdır. Tüketiciler, malı küçük ölçülerde ve sık satın alıyorlarsa dolaylı kanallar seçilmelidir.

7 Malın Nitelikleri: Dağıtım kanalının seçimini etkileyen mal nitelikleri arasında malın fiziksel olarak çabuk bozuluyor olup olmaması, büyüklüğü, modaya bağlılığı ve satış sonrası hizmetleri gerektirip gerektirmediği büyük rol oynar. Ayrıca malın yaşam sürecide kanal seçimini etkiler. Çabuk bozulur malların dağıtımında genellikle kısa kanallar kullanılır. Örneğin: yaş sebze ve meyve dağıtımında kısa kanalların seçimi gerekir. Birim maliyeti yüksek olan malların dağıtımında pazarlama maliyetinde artırım sağlamak amacı ile doğrudan ve seçimli kanalların kullanılması tercih edilir. Kolayda malların dağıtımında genellikle uzun ve yoğun kanallar, beğenmeli ve özelliği olan malların dağıtımında ise doğrudan ve seçimli kanallar kullanılır.

8 Tutundurma: Tutundurma ve dağıtım kanalının seçimi karşılıklı olarak birbirini etkiler. Kanal kısa olursa reklam az kişisel satış çok olur. Uzun kanalların kullanmak zorunda olan bir işletmede, tüketicilerle marka amacı yaratmak için yoğun reklam çabasına girişilir, kişisel satış yöntemine başvurulmaz.

9 İşletmenin Kaynakları: İşletmenin özellikle finansman gücü dağıtım kanalı seçimini etkiler. Finans gücü iyi olan işletmeler aracılara gerek duymadan da dağıtımı kendi satış örgütleriyle yerine getirebilirler. Finans gücü yeterli olmayan işletmeler ise araya aracı koymak zorundadırlar çünkü araya aracılar girdikçe üretici işletmenin finansal yükü o oranda azalır

10 Çevresel Koşullar: Kanal rekabeti, genel ekonomik durum, uluslararası pazarlara girme, sosyal koşullar ve yasal zorunluluklarda dağıtım kanalının seçimini etkiler. Rekabet biçimleri üreticiyi doğrudan dağıtım kanalını seçmek zorunda bırakabilir genel ekonomik koşullar var olan aracıların sayısında ve türünde önemli ölçüde değişikliklere neden olabilir. Örneğin, ekonominin gerilediği dönemlerde bağımsız aracılar varlıklarını yitirebilirler ve evde satış yöntemi önem kazanabilir. İşletme uluslararası pazarlara girmek isterse, dış pazarlamada uzmanlaşmış aracılara ihtiyaç duyar.

11 İşletmeler, kullandıkları kanalların sürekli olarak değişmesi sonucunda, dağıtım kanallarında bütünleşme hareketi gelişmiş ve dağıtım kanalları sistemleri ortaya çıkmıştır. Dikey Bütünleşme: Dağıtım ve üretimin ya da daha çok aramanın tek bir işletmede birleştiğinde oluşur. Yatay bütünleşme: Aynı dağıtım aşamasındaki birden çok benzer birimi bir araya getirmek anlamındadır

12 Üretici işletmeler büyükte olsalar, çoğunlukla mallarını doğrudan doğruya nihai tüketiciye yönelen bir dağıtım kanalı sistemini kuracak mali güce sahip değildirler. Aracı kullanılması bazı tasarruflar sağlar ki bunlardan birisi direkt dağıtıma göre işlem sayısının azaltılmasından kaynaklanır. Aracılar deneyimleri, uzmanlaşmaları ve yaptıkları satışları ile malları hedef pazarlarda daha etkin bir şekilde ulaşılabilir hale getirmelerinden dolayı, üretici firmalar tarafından tercih edilmektedirler.

13 1. Kanal >> Üretici-Tüketici 2. Kanal >> Üretici-Perakendeci-Tüketici 3. Kanal >> Üretici-Toptancı-Perakendeci-Tüketici 4. Kanal >> Üretici-Komisyoncu-Toptancı-Perakendeci- Tüketici:

14 1. Kanal >> Üretici-Tüketici Malların üreticiden tüketiciye doğru hareketlerini kapsamaktadır. Ürünleri nihai tüketicilere kendi üretim noktalarından satan üreticilerdir. Dolaysız dağıtım kanallarını kullanırlar. Kitaplar, kartlar, cd ler gibi ürünlerin postalama yolu ile dağıtımı, büyük ölçüde bu yöntemle yapılır. Yine tencere, kozmetik ürünlerinde olduğu gibi kapıdan kapıya satış yöntemi ile doğrudan tüketiciye ulaşılır.

15 2. Kanal >> Üretici-Perakendeci-Tüketici Büyük perakendeciler tercih edilirler. Tarım ürünlerinin pazarlanmasında da bu kural kullanılır. İmal edilmiş tüketim malları da özellikle büyük perakendeci mağazalar aracılığıyla pazarlanır.

16 Kanal >> Üretici-Toptancı-Perakendeci-Tüketici Özellikle tüketim malları için geçerli olan, uzun bir dağıtım kanalı olan 3. kanal da,ürünü üretici işletmeden ilk önce toptancı aracı ve oradan da perakendeci, ondanda tüketici satın alır.

17 4. Kanal >> Üretici-Komisyoncu-Toptancı- Perakendeci-Tüketici İşlenmiş giyecekler gibi yoğun dağıtım gerektiren ürünlerin dağıtımında kullanılır. Komisyoncular uzmanlaşmış aracı kurumu olup, bunlar toptancı ve perakendeci müşterilere sattıkları ürünlerin ne sahibidirler, ne de herhangi bir şekilde ürünün mülkiyetini üstlenirler. Bunlar, üreticinin iş göremediği, yöre ve koşullarda belirli bir komisyon karşılığı belirtilmiş bölgelerde ürünü satarlar.

18 1. Kanal >> Üretici - Endüstriyel Alıcı Endüstriyel mallar için direk dağıtım kanalını göstermektedir. Tüketim mallarının aksine, endüstriyel malların çoğunluğu, özellikle yüksek maliyetli parçalar, doğrudan dağıtım kanalı ile satılırlar. Pahalı yada teknik olarak karmaşık ürünler oldukları için, endüstriyel alıcılar doğrudan satıcılarla ilişki kurmak isterler örneğin; uçaklar, jenaratörler ve ısıtma sistemleri gibi, çok pahalı ürünlerin üreticileri genellikle kullanıcılara doğrudan satış yaparlar.

19 2. Kanal >> Üretici-Endüstriyel Dağıtıcı(Distribütör) Üretici ile müşteri arasındaki değişimin olanaklı hale getirmek için kanal yapısı içinde yer alan endüstriyel bir dağıtıcıtı kapsar.endüstriyel dağıtıcı(distribütör) ürünün mülkiyetini üstlenen ve stoklayan bağımsız bir işletmedir. Endüstriyel dağıtımcılar genellikle üretim araçları, bakım araçları gibi standart hale getirilmiş ürünleri satarlar.

20 3. Kanal >> Üretici-Komisyoncu-Endüstriyel Alıcı Belirli satış bölglerinde çok çok üretici tarafından üretilen, tamamlayıcı ürünleri satan ve üretici işletmelerden çabalarının karşılığı olarak komisyon alan, ancak üretici işletmenin kendi personeli olmayan üretici temsilcileri yer alır. Diğer endüstriyel aracılardan farklı olarak komisyoncular ürünün mülkiyetini üstlenmezler. Mevsimsel talebi olan ürünlerde bu aracı kurumlardan yararlanılabilir.

21 4. Kanal >> Üretici-Komisyoncu-Endüstriyel Dağıtıcı-Endüstriyel Alıcı Hem komisyoncuları, hem de üretici ile müşteri arasında yer alan endüstriyel dağıtıcılar tarafından kullanılır. Üretici firma geniş bir coğrafi alana ulaşmak istediğinde, ancak bunun için yeterli satış gücü ile teknik ve finansal kapasiteye sahip olmadığında seçilen bir yöntemdir.

22 Kullanılacak dağıtım kanallarının genel olarak belirlenmesinden sonra imalatçı işletme, toptancı ve perakendeci düzeyinde kullanacağı aracıların sayısını belirlemelidir. Dağıtımın yoğunluğunu belirlemek için birbirlerinin devamı niteliğinde üç yol vardır: Yaygın veya yoğun dağıtım: Yaygın dağıtım esası, mamulün, alıcısının bulunabileceği her yerde satışa sunulmasıdır. Seçimli veya Selektif Dağıtımı: Seçimli dağıtım, belirli bir bölgede sınırlı sayıda toptancı ve perakendeci veya sadece perakendeci kullanma politikasıdır. Özel veya Tekelci Dağıtım: Özel dağıtım, belirli bir pazarda sadece tek toptancı veya perakendeci vasıtasıyla mamulün dağıtımı politikasıdır.

23 Fiziksel dağıtımın temel hedefi doğru ürünün doğru zamanda doğru yer ve doğru şekilde en düşük maliyet ile tüketiciye iletilmesidir. En az maliyet ile en yüksek hizmetin elde edilmesi, ancak firmanın ürün ve Pazar koşullarına göre düzenleyeceği çalışmalarda optimizasyon sağlanması ile mümkündür.

24 Taşıma. Depolama (stoklama) Yükleme ve boşaltma. Stok denetimi. Sipariş İşleme Koruyucu ambalajlama. Üretimi zamanlama.

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD ULUSLARASI PAZARLAMADA DAĞITIM KANALLARI İSMAİL TAŞ GAZİANTEP 2009 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖZET... 4 GİRİŞ... 5 1.Dağıtım ve Dağıtım

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

Pazarlama Yönetimi. Talebin Yönetimidir. 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir.

Pazarlama Yönetimi. Talebin Yönetimidir. 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir. Pazarlama Yönetimi Dr. Fatih Anıl Pazarlama Yönetimi 1985 yılında Amerikan Marketing Association aşağıdaki tanımı, resmi tanım olarak belirtmiştir. Pazarlama kişisel ve örgütsel amaçları gerçekleştirecek

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. Perakendecilik... 4 1.1.

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ

ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI PAZARLAMADA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ HAZIRLAYAN AZİM KAZIMOV TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. AKIN

Detaylı

İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ

İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ PAZARLAMA Malların ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan her türlü işletme eylemidir. Satın alma, satma, taşıma, depolama, finanslama, dereceleme,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI. Doç.Dr.Hasan Tutar HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İşletmelerin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşmanın Nedenleri Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Stratejileri İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Doç.Dr.Hasan

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA

ULUSLARARASI PAZARLAMA Giriş ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlaması Ve Uluslararası Pazar Çevresi Uluslar arası pazarlama yöneticileri işletmede; uluslar arası pazarlama faaliyetlerinin Planlanması

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentalarının Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme

Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentalarının Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1245-1256 Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentalarının Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme The Role

Detaylı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET ODASı İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK YAYIN DAĞITIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK YAYIN DAĞITIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK YAYIN DAĞITIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ 10. Perakendeciliğin Tanımı Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA ANALİZİ: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA ANALİZİ: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA ANALİZİ: DENİZLİ İLİNDE BİR UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı İktisat Bilim Dalı Hazırlayan:Alper ULUBAĞ

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DISTRIBUTION POLICY REGARDING USE THE SOFTWARE PROGRAM REVIEW

DISTRIBUTION POLICY REGARDING USE THE SOFTWARE PROGRAM REVIEW DISTRIBUTION POLICY REGARDING USE THE SOFTWARE PROGRAM REVIEW DAĞITIM POLİTİKALARINDA YAZILIM PROGRAMI KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Yavuz AKÇİ 1 Abdurrahman YAŞAR 2 Abstract Strategies for marketing,

Detaylı

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BULDAN VE ÇEVRESİNDEKİ ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öğr. Gör. Ömer Kürşad TÜFEKCİ*, Öğr. Gör. Nezihe TÜFEKCİ *Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu ktufekci@sdu.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı