KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ VE RENAL KORUMA. Prof.Dr. Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ VE RENAL KORUMA. Prof.Dr. Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı"

Transkript

1 KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ VE RENAL KORUMA Prof.Dr. Neslihan Seyrek Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 Kalsiyum Antagonistlerinin Babası Albrect Fleckenstein ( ) İlk olarak bulunan Verapamil (1963) Önceleri kalsiyum antagonisti denilirken Daha sonraları kalsiyum kanal blokerleri olarak benimsenmiş 1970 li yıllarda antianjinal 1981 de Nifedipin antihipertansif olarak FDA onayı almış Amerikada ve dünyada en çok kullanılan antihipertansiflerden ikinci sırada yer almaktadır ( )

3 Antihipertansiflerin Kullanımı Opie LH 2009

4 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Ülkemizde ve Avrupada kullanımı

5 Kalsiyum Kanal Blokerleri VASKÜLER ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ Dihidropiridin Deriveleri Amlodipin Felodipine Isradipine Nicardipine Nifedipine Nimodipine Nisoldipine Nitrendipine Lacidipine Nilvadipine Manidipine Barnidipine Lercanidipine Cilnidipine Benidipine Nifedipine kombinasyonları SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ İLE DİREKT KARDİYAK ETKİLİLER Fenilalkilamin Deriveleri Verapamil Gallopamil Verapamil kombinasyonlar Benzodiazepin Deriveleri Diltiazem NON SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ Fenilalkilamin Deriveleri Fendiline Bepridil Diğer nonselektif kalsiyum kanal blokerleri Lidoflazine Perhexiline

6 Kalsiyum Kanal Blokerleri Dihidropiridin grubu nifedipine, amlodipine, felodipine, isradipine, nicardipine, nisoldipine, nitrendipin,lacidipin, lercadipin,barnidipin,benidipin Non-dihidropiridin grubu verapamil (fenilalkilamin), diltiazem (benzodiazepin)

7 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Etki Mekanizmaları Kalsiyum kanallarından kalsiyumun hücre içine girişini engelleyerek vasküler ve diğer düz kas hücrelerinin gevşemesini sağlarlar Kan basıncını arterioler düz kası gevşeterek ve periferik vasküler direnci azaltarak düşürürler Kalsiyum kanalları ( L-,T-,N-,P/Q )heterojen yapıdadır ve kimyasal olarak heterojen kalsiyum kanal blokerleri ile kenetlenirler Kalpte sinoatrial ve atrioventriküler nodal hücreler kalsiyuma duyarlıdır.nondihiropiridin gurubu KKB leri negatif inotropik ve kronotropik etkilerde oluşturabilir

8 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Kalsiyum Kanalında Bağlandığı Yer

9 Ajan Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Farmakokinetiği Oral Absorbsiyon (%) Bioyararlanım (%) Protein Bağlanma (%) Eliminasyon Yarı-Ömür (h) Verapamil > * Diltiazem > Nifedipine > Nicardipine > Isradipine > > Felodipine > Amlodipine >

10 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Hemodinamik Etkileri Etki Verapamil Diltiazem Nifedipine Periferik vazodilatasyon Koroner vazodilatasyon Preload 0 0 0/ Afterload Kontraktilite 0/ / * Kalp Atımı 0/ /0 AV bileşke 0

11 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Yan Etkileri Diltiazem Verapamil Dihidropiridin Genel 0-3% 10-14% 9-39% Hipotansiyon Başağrısı Periferik Ödem Kabızlık KY etki AV blok B Blokerler ile blok yapanlar

12 Kısa Etkili Kalsiyum Kanal Blokerlerinin İstenmeyen Olası Kardiyak Etkileri Mekanizma Kısa etkili nifedipin Uzun etkili ajanlar Proiskemik etki +/- - Negatif inotropik etki + +/- Ritim üzerine etki? - Belirgin hipotansiyon + - Sempatik aktivitede refleks + - Prohemorajik etkiler? -

13 Akut miyokard infarktüsü sonrası mortalite artışı Miyokard infarktüsünün hemen sonrası dönemde yüksek dozlarda kısa-etkili nifedipin kullanımı mortaliteyi artırabilir 80 mg/gün dozlar ile relatif mortalite riski 2.83 kat fazla 3 4 Mortalite riski 2 1 Mİ Riski mg 50 mg 60 mg 80 mg Günlük Nifedipin Dozu Diüretik B-blk ACEİ CCB CCB+Tz CCB düşük CCB orta CCB yüksek Furberg,CD,Psaty,BM,Meyer,JV. Nifedipine.Dose-related increase in mortality in patients with coronary heart disease. Circulation 1995; 92: 1326 Psaty JAMA 1995; 274: 620

14

15 Kalsiyum kanal blokerleri reçete edilme oranları KAH yok KAH var arası kalsiyum kanal blokerlerinin kullanım yüzdesi Psaty.Arch Intern Med 162: , 2002

16 Kanıtlanmamış Yan Etkileri: GİS kanama ve Kanser Kısa etkili verapamil ve diltiazem GİS kanama Kısa etkili Verapamil ve Nifedipin kanser Pahor,M, Grainik,JM,Furberg,CD,et al. Risk of gastrointestinal haemorrhage with calcium antagonists in hypertensive persons over 67 years old. Lancet 1996;347:1061 Pahor,M,Gurainik,JM,Salive,ME,et al. Do calcium channel blockers increase the risk of cancer? Am J Hypertens 1996; 9:695

17 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Etkinliği Diyastolik KB , 1292 hasta Randomize çift-kör plasebo kontrollü çalışma Hidroklorotiyazid mg/gün Atenolol mg/gün Prazosin 2-10 mg/gün 2 kez Yavaş salınımlı diltiazem mg/günde 2 kez Kaptopril mg/günde 2 kez Kionidin mg/günde 2 kez Yanıtlarda çok fazla farklılık yok Hidroklorotiyazidlerde en az Yanıt veren hasta yüzdesi Yanıt veren hasta yüzdesi Diltiazem HCTZ Clonidine Prazosin Atenolol Captopril Placebo > 60 yaş Afrikan Amerikan < 60 yaş Beyaz Popülasyon Materson BJ NEJM 1993 Gottdiener et al Circulation 1997

18 SYST-EUR (Systolic Hypertension in Europe) 4695 Hasta Yaş 60 (Ortalama: 72) SKB: mmhg,, DKB: <95 mmhg Aktif Tedavi (n=2398) Nitrendipin mg ± Enalapril 5-20 mg ±HCTZ mg Plasebo (n=2297) Çalışma Süresi : 2 Yıl) Primer Sonlanım Noktası: Ölümcül ve ölümcül olmayan inme Staessen et al.: Lancet 350: , 1997

19 SYST-EUR (Systolic Hypertension in Europe) Ölümcül l ve Ölümcül l Olmayan İnme 7 Plasebo(n=2297) Aktif Tedavi (n=2398) 1000 Hasta Başına Olay P= Yıllar Staessen et al.: Lancet 350: ,1997

20 SYST-EUR (Systolic Hypertension in Europe) 1000 Hasta Başına Olay Tüm inmeler -42 P=0.003 Ölümcül olmayan inmeler -44 P=0.007 Tüm KV olaylar -31 P<0.001 KV mortalite -27 Demans gelişiminde iminde % 55 azalma! 1000 hastanın n 5 yıl y l boyunca tedavisi ile 20 hastada demans gelişimi imi önlenebilir Staessen et al.: Lancet 350: ,1997

21 SYST-EUR (Systolic Hypertension in Europe) 0 Tüm inmeler Ölümcül olmayan inmeler Tüm KV olaylar KV mortalite Relatif risk azalması (%) P= P= P=0.01 Diyabetik(n=492) Diyabetik olmayan (n=4203) Tuomilehto et al.: N Engl J Med 340: , 1999

22 SYST-EUR Diyabet Renal Koruma Böbrek yetmezliği insidansında %64 azalma (p=0.04) Proteinüri insidansında %33 azalma (p=0.03) Voyaki SM, et al. J of Hypertens 2001;19:511-9.

23 SYST-CHINA (Systolic Hypertension in China) 2394 Hasta Yaş 60 (Ortalama: 66) SKB: mmhg, DKB: <95 mmhg Aktif Tedavi (n=1253) Nitrendipin mg ± Kaptopril mg ±HCTZ mg Plasebo (n=1141) Takip Süresi : 4 Yıl) Primer Sonlanım Noktası: Ölümcül ve ölümcül olmayan inme Liu et al.: J Hypertens 16: , 1998

24 SYST-CHINA (Systolic Hypertension in China) 0 Toplam inmele Tüm nedenlere bağlı mortalite KV mortalite İnme mortalitesi Tüm KV sonlanım noktaları -10 Risk azalması (%) P=0.01 P=0.003 P= P= P=0.02 Liu et al.: J Hypertens 16: , 1998

25 STOP Hypertension-2 (Swedish Trial in Older Patients with Hypertension) 1000 hasta-yılı başına Ölümcül KV olay Yaşlı hipertansiflerde diüretik, beta bloker, ACE inhibitörü ve kalsiyum antagonisti kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi önlemede benzer etki gösterdi 0 Konvansiyonel Tedavi ACE İnhibitörü Kalsiyum Antagonisti Hansson et al.: Lancet 354; , 1999

26 INSIGHT (The International Nifedipine GITS Study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment) Prospektif, randomize, çift-kör çalışma Yaş: Hipertansif (KB 150/95 mmhg veya SKB 160 mmhg) En az bir kardiyovasküler risk faktörü olan hastalar 6321 hasta Nifedipin GITS 30 mg (n=3164) HCTZ 25 m + Amilorid 2.5 mg (n= 3164) Primer Sonlanım Noktası: KV ölüm, Mİ, kalp yetersizliği veya inme Brown et al: Lancet 356: , 2000

27

28

29 INSIGHT (The International Nifedipine GITS Study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment) Nifedipine (n=3157) Co-amilozide (n=3164) N (%) Number of patients withdrawn N (%) Number of patients withdrawn p Metabolic adverse events Hypokalaemia Hyponatraemia Hyperlipidaemia Hyperglycaemia Hyperuricaemia İmpaired renal function 61 (1.9 %) (4.0 %) 178 (5.6 %) 40 (1.3 %) 58 (1.8 %) (6.2 %) 61 (1.9 %) 202 (6.3 %) 244 (7.7 %) 201 (6.4 %) 144 (4.6 %) < < < < < Brown et al: Lancet 356: , 2000

30 INSIGHT (The International Nifedipine GITS Study: Intervention as a Goal in Hypertension Treatment) P <.05 De Leeuv et al: Arch Intern Med 164: , 2004

31

32

33 INVEST Çalışması Pepine et al JAMA 2003

34 ALLHAT Çalışmasının Tasarımı Yüksek riskli Hipertansif Hastalar SKB >140 mm Hg ± DKB >90 mm Hg veya Hipertansiyon için tedavi görüp ek bir KAH riski olan Hastalar >55 yaş üstü Randomizasyon Klortalidon mg/g Amlodipin mg/g Lizinopril mg/g Doxazosin 2-8 mg/g Lipid düşürücü tedaviye Uygun hastalar Lipid düşürücü tedaviye Uygun olmayan hastalar Pravastatin Geleneksel tedavi KAH nedeniyle ölüme kadar veya çalışma sonuna kadar takip (ortalama 4.9 yıl) Davis BR et al. Am J Hypertens. 1996;9:

35 ALLHAT Çalışmasında : Kan Basıncı Kan Kontrol BasıncıOranları Kontrolleri 150 Sistolik KB 90 Diyastolik KB mm Hg 140 mm Hg Yıl Yıl Klortalidon Amlodipin Lizinopril Klortalidonla karşılaştırldığında SKB amlodipin grubunda 1 mmhg (P<0.03), lizinopril grubunda 2 mmhg (P<0.001) daha yüksekti. Klortalidonla karşılaştırldığında DKB amlodipin grubunda 1 mmhg daha düşüktü (P<0.001). ALLHAT İşbirliği Araştırma Grubu JAMA 2002;288:

36 ALLHAT Çalışmasının Primer Sonlanım Noktaları RR=0.99, P=0.81 %15 RR=0.98 P= ,5% 11,3% 11,4% %10 %5 %0 Klortalidon Lizinopril Amlodipin *Primer sonlanım noktaları = Ölümcül KAH veya ölümcül olmayan MI. JAMA 2002;288:

37 ALLHAT Çalışmasında KKBlerinin GFR hızını düşürmediği görüldü (GFR>90) ALLHAT * * * * * 70 Baseline (n=8126) 1 Year (n=5282) 2 Year (n=5188) 4 Year (n=4409) Chlorthalidone 102,5 93,4 91,9 86,9 Amlodipine 102,7 98,6 97,7 93,3 Lisinopril 102,7 94,5 93,4 88,3 * p<0.05 vs. Chlorthalidone Estimated GFR (egfr) calculated from the simplified MDRD equation 37

38 ALLHAT Çalışmasında KKBlerinin GFR hızına etkisi (GFR<60) 60,0 55,0 50,0 45,0 * * * 40,0 Baseline (n=5662) 1 Year (n=3583) 2 Year (n=3421) 4 Year (n=2718) Chlorthalidone 50,1 50,6 50,2 48,1 Amlodipine 50,6 54,9 54,3 51,5 Lisinopril 50,1 51,1 50,6 48,3 * p<0.05 vs. Chlorthalidone Estimated GFR (egfr) calculated from the simplified MDRD equation 38

39 % Change (SE) AASK Çalışması: Amlodipin,Ramipril ve Metoprololun proteinüriye etkisi Amlodipine Ramipril Metoprolol Follow-up Month Geometric mean urine protein/creatinine ratio declined faster in ramipril and metoprolol groups than amlodipine group (p < 0.001)

40 Change in GFR from Baseline (ml/min/1.73m 2 ) AASK Çalışması: Baseline UP/Cr 0.22 Baseline UP/Cr > 0.22 Amlodipin.Ramipril ve Metoprololun GFR ye Etkisi Amlodipine Amlodipine Ramipril Ramipril Metoprolol Metoprolol Mean (SE) Change in GFR Amlodipine vs metoprolol: Δ = 5.9, p < Amlodipine vs ramipril: Δ = 3.6, p = Follow-up Month Amlodipine vs metoprolol: Δ = - 1.9, p = Amlodipine vs ramipril: Δ = - 6.0, p = Follow-up Month

41 Camelot Çalışması (Comparison of Amlodipin vs Enapril to Limit Occurrences of Thrombosis) Çalışmanın amacı: Normotansif koroner arter hastalarında, amlodipin, enalapril ve plasebonun kardiyovasküler olay gelişimi açısından karşılaştırılması Çalışmanın dizaynı: Randomize, çift kör, çok merkezli, normotansif ve koroner arter hastalığı tespit edilmiş 1991 hasta üç kolda incelendi. Hastalara amlodipin 10mg, enalapril 20mg ya da plasebo verilerek 24 ay takip edildi Çalışmanın alt grubunda IVUS ile ateroskleroz gelişimi değerlendirildi Nissen ve ark. JAMA 2004;292:

42 Camelot Çalışması (Comparison of Amlodipin vs Enapril to Limit Occurrences of Thrombosis) Tehlike oranı (%95 GA) Risk azalması Tehlike oranı (%95 GA) p değeri Majör advers KV olay % ( ) Primer son noktanın bireysel bileşenleri Koroner revaskülarizasyon % ( ) 0.03 Angina için hastane yatışı % ( ) Fatal olmayan MI İnme ya da TIA KV ölüm KKY için hastane yatışı Resüsite kardiyak arrest Yeni başlangıçlı PVD %27 NS NS %41 NS NS 0.73 ( ) 0.5 ( ) 2.46 ( ) 0.59 ( ) NA 2.6 ( ) Sekonder son noktalar Başlangıç stentinden sonra revaskülarizasyon Tüm nedenlere bağlı mortalite %51 NS 0.49 ( ) 1.14 ( ) Amlodipin lehine Plasebo lehine Nissen ve ark. JAMA 2004;292: NS = anlamlı değil (çok az olay bildirildiği için)

43 ASCOT- BPLA Çalışma Tasarımı ASCOT- BPLA Çalışma Tasarımı Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). KB Hedeflerine ulaşmak için tedavi algoritması (<140/90 veya Diyabetli Hastalarda <130/80 mmhg) Amlodipin Bazlı Ted. (9639) Atenolol Bazlı Ted. (9618) amlodipin 5-10 mg atenolol mg gerekirse + gerekirse + perindopril 4-8 mg bendroflumetiazid-k mg gerekirse + doksazosin GITS 4-8 mg gerekirse + Diğer anti-hipertansif ilaçlar Björn Dahlöf et al, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet 2005;366: https://www.broadshow.com/ascot/documents/ascotpresentation.ppt, 4 Eylül 2005

44 ASCOT- BPLA Sonuçları Primer son nokta Fatal olmayan MI (sesiz olan dahil) + fatal KKH Sekonder son noktalar Fatal olmayan MI (sesiz olan hariç) + fatal KKH Toplam koroner son noktalar Toplam KV son noktalar ve prosedürler Tüm nedenlere bağlı mortalite Kardiyovasküler mortalite Fatal ve fatal olmayan inme Fatal ve fatal olmayan kalp yetmezliği Amlodipin daha iyi n=9,639 Atenolol daha iyi n=9,618 p= p= p= p< p= p= p= p= ASCOT-BPLA = Anglo-İskandinav Kardiyak Sonuçlar Çalışması Kan Basıncını Düşürme Kolu Tehlike oranı (%95 GA) Dahlöf ve ark. Lancet 2005;366:

45 Kalp yetmezliğinde kullanım sınırlılığı Negatif inotropik etkileri Sempatik aktiviteyi artırmaları nedeniyle Kalp yetmezliğinde kullanımları kontrendikedir.de Vries, RJ,van Veldhuisen,DJ,Dunselman, PH. Efficacy and safety of calcium channel blockers in heart failuri: focus on recent trials with second-generation dihydropyridines. Am Heart J 2000; 139:185.

46 Böbrek Hastalıklarında Progresyona Etki Eden Faktör Hipertansiyon Proteinüri

47 Proteinüri >3 g / gün ise Hedef Kan Basıncı 125/75 mmhg altında olmalı 10 Düşük KB Alışılmış KB 8 GFR Azalma < > 3 Proteinüri g/gün Klahr S, Levey AS, NEJM, 1994

48 Proteinuri ve Kardiyovasküler Mortalite İlişkisi Hillege HL et al. Circulation 2002: 106:

49 Hedef Kan Basıncı Değerleri Diyabetes mellitus <130 / 80 mmhg Kronik böbrek hastalığı (Evre 1-4) <130 / 80 mmhg Proteinüri >1g / gün Komplikasyonsuz HT <125 / 75 mmhg <140 / 90 mmhg JNC 7 ve ESH 2003

50 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Böbrek Korumadaki Etki Mekanizmaları İyi kan basıncı kontrolü İntraglomerüler basınçda azalma AII in indüklediği afferent ve efferent arteriolde, vasokonstrüksiyonda azalma AII nin indüklediği glomeruler kontraksiyon ve mesangial cevapta azalma AII ilişkili antinatriürezisde azalma AII nin nonspesifik postreseptör antagonizması Afferernt arteriolde norepinefrine bağlı vazokonstrikyon reversiyonu Renal mesangial hücre hipertrofi, proliferasyon ve büyümesinde azalma Sitokin sekresyonunda ve aksiyonunda azalma Renal hipermetabolizmin supresyonu Hiperlipidemide azalma Trombosit agregasyonunun inhibisyonu Hiperkoagülopatide azalma

51 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Renal Etkileri KKB etkisi Değişken DHP KKBleri DHP dışı KKBleri Proteinüri ri/albüminüri # Meze zengial hacim artışı (diyabet)** Glomerüler ler skarlaşma ma** Renal otoregülasyon Bozulma Kısmi bozulma Etki yok Azalma # Sadece kan basınc ncı azaldığı ığında ve düşük d k tuzlu diyette azalma Hem hayvan hem de insan deneylerinden elde edilen veriler ** Hayvan modellerinden veriler**. Bununla birlikte renal otoregülasyon mekanizmalarının n ACE inhibitörlerinden etkilenmediğini ini kaydedin Bakris GL, et al. Am J Kidney Dis 2000; 36: :

52 KKB LER LERİN N ETKİLER LERİ AYNI MI? AA Rez EA Rez RPF GFR FF Albuminüri / proteinüri ri RAS blokerleri KKBs DHP KKB / Non-DHP KKB AA Rez: Afferent arteriole Resistance EA Rez: Efferent arteriole Resistance RPF: Renal Plasma Flow GFR: Glomerular Filtration Rate FF: Filtrasyon Fraksiyonu

53 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Renal Etkileri Sınıf Na atılımı GFR Renal vasküler direnç Proteinüri Dihidropridin Diltiazem Verapamil

54 FARKLI KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN PROTEİNÜRİ VE KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLER LERİ 28 Randomize Klinik Çalışmanın n Değerlendirilmesi erlendirilmesi Randomize Klinik Çalışmaların Özellikleri: DHP veya non-dhp grubu KKB leri en az 6 ay boyunca kullanıld ldı. Bir ya da daha fazla renal sonlanım m noktası (proteinüri, ri, kreatinin düzeyi, d GFR, SDBY veya diyaliz) ) içermekteydi. i Bakris et al: Kidney Int 65: , 2004

55 FARKLI KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN PROTEİNÜRİ VE KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLER LERİ 28 Randomize Klinik Çalışmanın n Değerlendirilmesi erlendirilmesi PROTEİNÜRİ SİSTOLİK KB P < 0.01 P = 0.28 %2 Değişiklik (%) %13 %18.5 %30 Bakris et al: Kidney Int 65: , 2004

56 VVANNTT KKB LERİN PROTEİNÜRİ ÜZERİNE FARKLI ETKİLERİ Verapamil + Trandolapril Amlodipine + Trandolapril -100 Δ Proteinuria (mg/day) Boero R et.al. Am J Kidney Dis 2003; 42: 67-75

57 REIN-2 Follow-up systolic blood pressure and proteinuria Systolic Blood Pressure on Follow-up Change in Proteinuria vs baseline 140 P = mm Hg Ramipril Ramipril + Felodipine % 0 Ramipril Ramipril + Felodipine Ruggenenti et al., Lancet, 2005

58 REIN-2 Subjects with ESRD (%) Ramipril + Felodipine Ramipril Follow-up (months) Ruggenenti et al., Lancet, 2005

59 Farklı antihipertansif tedavilerle kan basıncındaki ve proteinürideki değişimler 15 Ortalama arteriyel basınç (mmhg) Albuminuri Ortalama değişiklik (%) Nifedipin Diğer DHP KKB leri Non-DHP KKB leri ACE inhibitörleri Kloke HJ, et al. Kidney Int 1998; 53: Meta-analysis of changes in albuminuria and arterial pressure in hypertensive patients with proteinuria in studies where patients received nifedipine, any other DHP CCB, a non-dhp CCB, or an ACE inhibitor

60 Nondiyabetik proteinüride KKBlerinin etkisi Proteinrüride azalma (%) Atenolol (50mg) Trandolapril (2mg) n=119 Verapamil (240mg) Verapamil/trandolapril (180/2mg) PROCOPA Study Group. J Hypertens 2002; 20: A prospective, randomized, double-blind, controlled trial designed to compare proteinuria reduction when BP was lowered to the same level

61 Normotansif Tip 2 DM de KKB lerinin Proteinüriye Etkisi 0 Proteinüride azalma oranları (%) %55 Tran+vera %32 Trandolapril Normotansif tip 2 diyabetiklerde 6 aylık Tran+verapamil veya trandolapril tedavilerinden sonra proteinürideki azalma oranları. Rubio-Guerra et al: Diabetes Care 27: , 2004

62 BENEDICT (Bergamo Nephrologic Diabetes Complications Trial) Primer Koruma Çalışmasıdır Tip 2 diyabeti ve hipertansiyonu olan normoalbuminürik rik 1204 hasta 4 yıl y l takip Primer Sonlanım m Noktası: Mikroalbuminüri ri gelişimi imi Ruggenenti et al: N Engl J Med 351: , 1951, 2004

63 Kan Basıncı Düzeyleri 160 Sistolik 150 Kan Basıncı (mmhg) Diyastolik Trandolapril Verapamil Trandolapril + Verapamil Plasebo Takip (ay)

64 (Bergamo Ne BENEDICT Nephrologic Diabetes Complications Trial) %61 Risk Azalması P=0.01 Ruggenenti et al: N Engl J Med 351: , 1951, 2004

65 NICE Combi (Nifedipine and Candesartan Combination) Esansiyel hipertansiyonu olan ve 8 hafta boyunca kandesartan 8 mg/gün tedavisi ile kan basıncı kontrol altına alınamayan 258 hasta Bazal Tedavi 8 Hafta Çift kör : 8 hafta Kandesartan 8 mg/gün Kandesartan 12 mg/gün Kandesartan Nifedipin 12 mg/gün + 20 mg/gün Randomizasyon Sonlanım Noktaları: Kan basıncı, nabız basıncı, mikroalbuminüri Hasebe et al: J Hypertens 23: , 2005

66 NICE Combi (Nifedipine and Candesartan Combination) 200- NS* P<0.05* UAE (mg/g creatinine) Before (8 weeks) NS* After (16 weeks) Kandesartan (8 mg/gün) + Nifedipin(20 mg/gün Kandesartan (12 mg/gün) Hasebe et al: J Hypertens 23: , 2005

67 Çeşitli Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Böbrekteki Etkileri Hayashi K et al Circ Res 2007

68 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Renal Etkileri

69 Çeşitli antihipertansif ilaçların kullanımı lehine olan koşullar Tiyazid diüretikleri İzole sistolik hipertansiyon (yaşlılarda) Kalp yetersizliği Siyah ırkta hipertansiyon Beta-/blokerler Angina pektoris Miyokard infarktüsü sonrası Kalp yetersizliği Taşiaritmiler Glokom Gebelik Kalsiyum Antagonistleri (dihidropiridin grubu) İzole sistolik hipertansiyon (yaşlılarda) Angina pektoris LV hipertrofisi Karotis koroner ateroskleroz Gebelik Siyah ırkta hipertansiyon Kalsiyum antagonistleri (verapamil/diltiazem) Angina pektoris Karotis aterosklerozu Supraventriküler taşikardi ACE inhibitörleri Kalp yetersizliği LV disfonksiyonu Miyokard infarktüsü sonrası Diyabetik nefropati Diyabetik olmayan nefropati LV hipertrofisi Karotis aterosklerozu Proteinuri/mikroalbuminüri Atriyal fibrilasyon Metabolik sendrom Anjiotensin reseptör antagonistleri Kalp yetersizliği Miyokard infarktüsü sonrası Diyabetik nefropati Proteinüri / Mikroalbuminüri LV hipertrofisi Atriyal fibrilasyon Metabolik sendrom ACEİ kullanımına bağlı öksürük Diüretikler (antialdosteron) Kalp yetersizliği Miyokard infarktüsü sonrası Kalp diüretikleri Son dönem böbrek hastalığı Kalp yetmezliği ESH-ESC 2007

70 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH ESC) Antihipertansif İlaç Kombinasyonları Diüretikler β-blokerler AT 1 -reseptör blokerleri α-blokerler Kalsiyum antagonistleri ACE inhibitörleri En fazla önerilen kombinasyonlar kalın çizgilerle gösterilmiştir. Çerçeveler kontrollü girişimsel araştırmalarda yararlı olduğu kanıtlanmış antihipertansif ilaç sınıflarını göstermektedir.

71 KKB ile RAS Blokerlerinin Sinerjistik Etkileri İki tamamlayıcı mekanizma: kombine kullanıldıklarında, bir kalsiyum antagonistinin yol açtığı renin salınımı ve refleks sempatik aktivasyon, ACE inhibisyonuna bağlı renin anjiyotensin sisteminin antagonize edilmesi ve sempatik aktivitenin hafifletilmesi ile dengelenir. KKB Arteriyel dilatasyon Periferik ödem Düşük reninli hastalarda etkili Kardiyak iskemiyi azaltır RAS Blokeri RAS blokajı KKY ve böbrek yararları RAS Blokeri Venöz dilatasyon Periferik ödemi hafifletir Yüksek reninli hastalarda etkili Kardiyak iskemi üzerinde etkisi yok KKB RAS aktivasyonu Renal ya da KKY yararı yok

72 KKB ile RAS Blokerlerinin Sinerjistik Etkileri: Periferik ödemin azalması I. Arteriyel hipertansiyon Kasılmış kan damarları, yüksek direnç II. III. Ödem Ödem KKB ler Arteriyel vazodilatasyona bağlı KB azalması Venodilatasyonun olmamasına bağlı ödem eğilimi KB azalması RAS ı uyarır ve anjiyotensin II düzeyini arttırır KKB ler + RAS inhibitörleri* RAS blokajı anjiyotensin II nin etkilerini inhibe eder, ilave KB azalması sağlar RAS inhibitörleriyle ilave venodilatasyon ödemi azaltır *Anjiyotensin reseptör blokerleri ya da anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

73

74

75 Böbrek Hastalıklarında HT Tedavisi: Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Kullanımı

76 Böbrek Hastalıklarında HT Tedavisi: Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Kullanımı

77 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Kullanımı Hipertansiyon Diyaliz ilişkili hipotansiyon Sol ventrikül hipertrofisi Angina pectoris Diyastolik disfonksiyon Supraventriküler aritmi

78 Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Farmakokinetiği İlaç Protein bağlama (%) Normal yarı ömrü (saat) BY yarı ömrü (saat) Diyalizle atılma Amlodipin Çalışılmamış Uzak ihtimal Doz ayarlaması Yok Diltizem Hayır Yok Felodipine Hayır Yok Isradipine Hayır Yok Nifedipine Hayır Yok Verapamil Hayır Yok

79 Renal Transplant Hastalarında Kalsiyum Kanal Bloker Kullanımı Seçilecek ilk ilaçlardır Siklosporinin nefrotoksik etkilerini azaltır. Renal hemodimaği düzeltir Graft fonksiyonunda gecikme ve allgraft aterosklerozunu azaltır İmmünsupresyon etkinliğini arttırır Siklosporin ve Tacrolimus ile birlikte kullanılırken emilimini etkiledikleri için dozları azaltılarak kullanılır

80 Renal Transplant Hastalarında Kalsiyum Kanal Bloker Kullanımı

81 SONUÇ Kısa etkili KKB leri hipertansiyon tedavisinde kullanılmamalıdırlar! Uzun etkili KKB leri hipertansiyon ve anjina tedavisinde güvenli olarak kullanılabilir. Kalp yetmezliğine karşı koruyucu değillerdir.

82 SONUÇ KKB leri etkin kan basıncı düşüşü sağlamakta ve iyi tolere edilmektedirler. Hızlı antihipertansif etkileri tedaviye uyumu kolaylaştırır.

83 SONUÇ Hipertansiyon ve renal hastalıklı hastalarda kan basıncı tek ilaç ile kontrol altına alınmamaktadır. Bu hastalarda kombinasyon tedavileri gereklidir.ras blokerleri ile çok iyi kombine edilmektedirler ve dismetabolik yan etkileri yoktur. Nondihiropiridin grubu KKBlerinin antiproteinürik etkileri daha fazladır.

84 Böbrek Hastalıklarında Öneriler GFR> 60 ml/dk,proteinüri ve DM yoksa KKB 1.basamak olarak kullanılabilir. GFR< 60 ml/dk, proteinüri ve DM yoksa yine 1.basamak olarak KKB kullanılabilir ancak bu durumda genellikle kombinasyon (RAS blokerleri ile) gerekir. Proteinürisi olan hastalarda RAS blokerleri 1.tercihdir. Kan basıncı ve proteinürinin kontrolünde KKBleri (nondihidropiridin grubu) ile kombinasyonu uygundur.

85

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy Hipertansiyonda Tedavi Algoritması Dr. Alparslan Ersoy Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 6.Uludağ Nöroloji Günleri, 11 Mart 2011 Kan Basıncı kanın damar duvarına yaptığı basınç Komplike

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Hipertansif olsaydınız

Detaylı

Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri

Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri Doç. Dr. Başol CANBAKAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Plan Amaç Kombinasyon tedavisi bir ihtiyaç mı? Kombinasyon

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Dr.Şükrü ULUSOY KTÜ T p Fakültesi Nefroloji BD Niçin güncelleme? Son iki yıl içindeki klavuzu etkileyebilecek çalışmaların

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Türkiye de Hipertansiyon 40 35 30 31,8 30,3 27,5 28,4 36,1 32,3 25 20 15 2003 2012 10

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

HİPERTANSİYONDA 2010-2011. Doç.Dr.Ekrem DOĞAN KSÜ -Nefroloji

HİPERTANSİYONDA 2010-2011. Doç.Dr.Ekrem DOĞAN KSÜ -Nefroloji HİPERTANSİYONDA 2010-2011 Doç.Dr.Ekrem DOĞAN KSÜ -Nefroloji Plan Merkezden kırsala geçiş Ofis ölçümlerinden ev ölçümlerine geçiş. Tanı koymak daha zorlaşıyor.. Hipertansiyonda değişkenlik- variabilite-

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi BUGÜN NEREDEYİZ? Böbrek Hasarını Önleme Çabaları Kanıtlanmış Tedaviler Strateji Kanıt Yorum

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek. Bornova 35100, İzmir

Hipertansiyon Tedavisinde. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek. Bornova 35100, İzmir Hipertansiyon Tedavisinde ACE inhibitörleri ve Diüretikler Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Bornova 35100, İzmir JNC 7 ANTİHİPERTANS PERTANSİF F TEDAVİ ALGORİTMASI Yaşam am tarzı

Detaylı

Kontrolsüz z Hipertansiyon: Hastaya / Hekime Ait Faktörler

Kontrolsüz z Hipertansiyon: Hastaya / Hekime Ait Faktörler Kontrolsüz z Hipertansiyon: Hastaya / Hekime Ait Faktörler Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek B Hastalıklar kları Kongresi 13-17

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12. KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.2015 KBY Progresyonunu Önleme Kanıtlar Kanıt Kalitesi İYİ KB

Detaylı

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine Kalp Yetmezlikli Hasta Serap Erdine Epidemiyoloji (ESC Kılavuzu) Avrupa da 10 milyon hasta Prevalans: % 0.4 -% 2 (erkeklerde daha yüksek) Prevalans yaşla artar (55-64 yaşlarında % 0.9 dan >85 yaş %17.4)

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları A.D., Nefroloji B.D. Sunum Planı Tarihçe Sınıflama Klinik özellikler Diğer antihipertansif

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Kardiyovasküler hastalık sürecini değiştirebilir miyiz? ARB lerin rolü. Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir

Kardiyovasküler hastalık sürecini değiştirebilir miyiz? ARB lerin rolü. Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Kardiyovasküler hastalık sürecini değiştirebilir miyiz? ARB lerin rolü Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Kan basıncı ölçümü Kan basıncı yatar, oturur, ayakta ölçülebilir. Oturur durumdayken sırt rahatça bir yere

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun

Detaylı

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi NIDDM ve Hipertansiyon Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi Diabet ve Hipertansiyon Diabetik hastalarda, büyük damar hastalıkları ve ateroskleroz, anlamlı olarak fazla görülür. Diabetiklerde, diabetik olmayanlara

Detaylı

Ortalama SKB de 2 mmhg azalma

Ortalama SKB de 2 mmhg azalma Optimal Vasküler Koruma HĐPERTANSĐYON Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Antihipertansif tedavide amaç Etkin KB kontrolü (Hedef KB na

Detaylı

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Kadınlar ve Hipertansiyon Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Konuşma Planı Kadınlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık, tedavi ve kontrol oranları

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEDEFTEKİ ORGANLAR Kardiyovasküler sistem GÖZLER KALBİN AYNASIDIR Vasküler

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonun medikal tedavisi

Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonun medikal tedavisi Hemodiyaliz hastalarında hipertansiyonun medikal tedavisi Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Antalya HD hastalarında hipertansiyonun tanımı: Sorunlar: Prediyaliz değerlerinin

Detaylı

Prof.Dr. Giray Kabakcı, F.E.S.C. HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı. gkabakci@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Giray Kabakcı, F.E.S.C. HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı. gkabakci@hacettepe.edu.tr HİPERTANSİYON 2010 Prof.Dr. Giray Kabakcı, F.E.S.C. HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı gkabakci@hacettepe.edu.tr KILAVUZLAR JNC VI (1997) WHO/ISH (1999) TKD (2000) JNC 7 (2003) ESC (2003) BHS (2004) NICE (2006)

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi,

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Öğrenim Amaçları Diyabet ve Böbrek Hastalığı Tanım ve Önemi NKF KDOQI Klinik

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır

Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır Dabigatran, 4 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete de belirtilen kurallarla geri ödeme sistemine alınmıştır http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130504.htm&main=

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

İPERTANSİ PERTANS F HASTA

İPERTANSİ PERTANS F HASTA YAŞLI HİPERTANSİF HASTA Dr. Melda Dilek Ülkemizde Nüfus Piramidi Nüfus ;75 627 384 (31.12.2012) 65 ve dh daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %7,5 tur. Ülkemizde Nüfus Projeksiyonları Ülkemizde Nüfus Projeksiyonları

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Up-to-Date Approach to the Treatment of Hypertension

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Up-to-Date Approach to the Treatment of Hypertension Derleme / Review DOI: 10.4274/haseki.1952 Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Up-to-Date Approach to the Treatment of Hypertension Zeki Aydın, Savaş Öztürk* Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NORLOPİN 10 mg tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NORLOPİN 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NORLOPİN 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Amlodipin besilat 13.889 mg (10 mg amlodipine eşdeğer) Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon. Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği

Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon. Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği Özel Gruplarda Hipertansiyon 1. Beyaz Önlük ve Maskeli HT 2. Metabolik Sendrom 3. Yaşlılık ve Hipertansiyon 4. Böbrek

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR?

SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR? SAĞLIKLI ÇOCUK VE ADÖLESANDA TUZ KISITLANMALI MIDIR? Dr. Alper Soylu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı İzmir Tuz Hastalık İlişkisi Hipertansiyon Kardiyovasküler hastalıklar

Detaylı

Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri. Dr Sadi Güleç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri. Dr Sadi Güleç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri Dr Sadi Güleç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ne görüyorsunuz? Irwin Yalom, psikiyatri profesörü ve yazar İki gönüllü üniversite

Detaylı

Hipertansiyon, ciddi komplikasyonlara neden olması ve toplumda sık görülmesi. Güncel k lavuzlar eflli inde hipertansiyon tedavisi

Hipertansiyon, ciddi komplikasyonlara neden olması ve toplumda sık görülmesi. Güncel k lavuzlar eflli inde hipertansiyon tedavisi DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2011; 42:53-64 Güncel k lavuzlar eflli inde hipertansiyon tedavisi Mehmet Ali Nahit fiendur 1, Gülay Sain Güven 2 1 Uzm. Dr., SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

Diabetik Nefropati Tedavisindeki Yenilikler

Diabetik Nefropati Tedavisindeki Yenilikler Diabetik Nefropati Tedavisindeki Yenilikler Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Antalya 49. Ulusal Diyabet Kongresi 17-21 Nisan 2013 Belek, Antalya Dünyada Diyabet

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Hipertansiyon Tanı Süreci ve Yönetim

Aile Hekimliği Uygulamasında Hipertansiyon Tanı Süreci ve Yönetim Aile Hekimliği Uygulamasında Hipertansiyon Tanı Süreci ve Yönetim Hypertension Diagnosis and Management in Family Practice Yrd. Doç. Dr. Ufuk ERYILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon

Kan Basıncı Değişkenliği. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Kan Basıncı Değişkenliği Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Plan KB değerlendirme yöntemleri KB değişkenliği KB değişkenliği ölçüm yöntemleri KBD nin klinik önemi Rehberlerde Neler Değişiyor?

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul

kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul öğrenim hedefi 2011 de Hipertansif bir hastaya nasıl yaklaşmamız gerekir? Yol haritası Epidemiyoloji Hipertansif hasta

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında antihipertansif ve antilipidemik ilaç kullanımı. Kayser Çağlar

Hemodiyaliz hastalarında antihipertansif ve antilipidemik ilaç kullanımı. Kayser Çağlar Hemodiyaliz hastalarında antihipertansif ve antilipidemik ilaç kullanımı Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON Kronik HD hastalarında hipertansiyon prevalansı n= 65

Detaylı

Yafll da Hipertansiyon

Yafll da Hipertansiyon DERLEME/REVIEW Burcu Öven 1, Fehmi Akçiçek 2 1 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye. 2 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Bilim Dal,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi Dr. Aytül NOYAN Asıl HT TEDAVĠSĠNDE baģlık stili için tıklatın AMAÇ KB nı 95p altına düģürmek Kısa-uzun dönemde kardiyovaskuler hastalık ve hedef organ hasarı riskini

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Albuminüri: Renal ve Kardiyovasküler Risk Belirteci. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Albuminüri: Renal ve Kardiyovasküler Risk Belirteci. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Albuminüri: Renal ve Kardiyovasküler Risk Belirteci Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığı Tanım GFR de azalma olsun veya olmasın, böbrekte 3 aydan

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

HİPERTANSİF HASTA VE CERRAHİYE HAZIRLIK. Dr. Serap Demir Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.

HİPERTANSİF HASTA VE CERRAHİYE HAZIRLIK. Dr. Serap Demir Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. HİPERTANSİF HASTA VE CERRAHİYE HAZIRLIK Dr. Serap Demir Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. Sunum Planı Hipertansif hastada cerrahi ve anestezinin riskleri Hipertansif hastanın cerrahiye

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tedavisinde Gelecek 10 Yıl

Diyabetik Nefropati Tedavisinde Gelecek 10 Yıl Diyabetik Nefropati Tedavisinde Gelecek 10 Yıl Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyabet ve SDBY 24 SAAT İÇİNDE 4110 DM görülme sıklığı % 6-7! Diyabet tanısı konacak! 614

Detaylı

Acil Hipertansif Durumlar ve Gestasyonel Hipertansiyonun Tedavisi. Doç. Dr. Cemil GÜRGÜN EÜTF Kardiyoloji AD

Acil Hipertansif Durumlar ve Gestasyonel Hipertansiyonun Tedavisi. Doç. Dr. Cemil GÜRGÜN EÜTF Kardiyoloji AD Acil Hipertansif Durumlar ve Gestasyonel Hipertansiyonun Tedavisi Doç. Dr. Cemil GÜRGÜN EÜTF Kardiyoloji AD Tarihsel süreç Volhard ve Fahr, 1914 ilk hipertansif acil durum tanımı Keith ve ark. 1939 ilk

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Erken teşhis hayat kurtarır: Hipertansiyonda erken tanı. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Erken teşhis hayat kurtarır: Hipertansiyonda erken tanı. Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Erken teşhis hayat kurtarır: Hipertansiyonda erken tanı Dr. Sadi GÜLEÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dünya sağlık örgütü 2011 raporu Her sene kanserden 7.6 milyon insan ölüyor

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta HD Hastalarında Aritmi Sık karşılaşılan bir sorun % 68 88 indeatriyal aritmi

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı?

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Dr. Hasan Micozkadıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Logan et al. J Hypertens 2008;26:446-452

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR Hipertansiyon Prevalansı 50 Yüzde % 40 30 20 31.8 27.5 36.1 10 0 Tüm grup Erkek Kadın Hypertension in Turkey Altun et

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER. 2.1. Hipertansiyon. 2.1.1. Hipertansiyonun Tanımı

2. GENEL BİLGİLER. 2.1. Hipertansiyon. 2.1.1. Hipertansiyonun Tanımı 1 1. GİRİŞ Hipertansiyon, görülme sıklığı yüksek olduğu ve koroner kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiği için çok önemli bir halk sağlığı problemi

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Nefropatili Olgularda RAS Blokajı

Nefropatili Olgularda RAS Blokajı 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyalizve Transplantasyon Kongresi TND Hipertansiyon Kursu TSN Hypertension Course Nefropatili Olgularda RAS Blokajı 23 Eylül 2010 16.25 16.50 Dr. İ. Cem Sungur Estimated

Detaylı

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

SANTRAL KAN BASINCI. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi SANTRAL KAN BASINCI Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Epidemiyoloji A Global Brief On Hypertension. April 2013. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/en/

Detaylı

Dr. Yalçın SOLAK Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Yalçın SOLAK Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Yalçın SOLAK Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi? Sunum Planı Hipertansiyon tanısı-tedavi eşikleri ilişkisi Kılavuzlara göre kısaca JNC gelişimi JNC 8 raporu Sorunlar Öneriler Rasyonalite

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Dirençli Hipertansiyon. Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi

Dirençli Hipertansiyon. Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Dirençli Hipertansiyon Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Kontrolsüz Hipertansiyon = Dirençli Hipertansiyon Kontrol Oranları - 2007

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonun Belirleyicileri GRA Anjiotensin Diyabet Kallikrein Na-Li countertransport Haptoglobin Eritrosit

Detaylı