1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ve 2 Boyutlu Takn Yaylm Alanlarnn Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örnei Ar.Gör.Osman Sönmez 1, Doç.Dr.Emrah Doan 1, Prof.Lütfi Saltaba 1, Ar.Gör.Gökmen Çeriba 2 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Sakarya Tel: , Tel: , Tel: Sakarya Üniversitesi, Teknik Eitim Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Sakarya Tel: Özet 2008 ylnda Iowa eyaletinin büyük bir bölümünde meydana gelen takn birçok konut ve iyerinin hasar görmesine ve birçok can kaybna yol açmtr de yaanan taknda eyalet içerisinde yer alan 99 bölgeden 85 i afet bölgesi olarak ilan edilmi ve bu eyalet için tarihinde meydana gelen en büyük doal felaket olarak ilan edilmitir. Eyalet çapnda meydana gelen toplam hasar $10 milyar olarak tahmin edilmektedir. Yaklak olarak toplam hasar maliyetinin 3 te 1 i tarm arazilerinden kaynaklanmtr. Bu tarm arazileri de mevcut takn yaylm alannn yüzde 16 lk bir ksmn oluturmaktadr. Meydana gelen takn ile birçok kasaba tamamen sular altnda kalm ve Iowalnn yerleim yerlerini tahliye etmesine yol açmtr. Takndan etkilen ehirlerden biriside Cedar Nehrinin tam ortasndan akt Waverly dir. Kn meydana gelen ar kar yalar ve baharn gelmesi ile artan iddetli yalar takn tetikleyen temel etkenler olmutur. 500 yl tekerrürlü bir takn debisinden daha büyük bir takn debisi ile Waverly ve Iowa Eyaleti takna maruz kalmtr. Waverly için, yüksek çözünürlüklü 1 boyutlu ve 2 boyutlu modelin birlikte çaltrlmas ile elde edilmi hidrodinamik model gelitirilmitir. Modelin gelitirilmesi amacyla kanal geometrisi, batimetrik arazi çalmas ve Iowa Üniversitesi bünyesindeki IIHR Hydroscience & Engineering in yapm olduu Lidar (Light Detection and Ranging) yüzey topografisi temini çalmalar ile oluturulmutur. Akm verileri USGS (United States Geological Survey) in nolu akm ölçüm istasyonundan temin edilmitir. Pürüzlülük katsaylar ise National Land Cover Dataset arazi kullanm haritalar ve hava fotoraflarndan yararlanlarak tahmin edilmitir. Takn analizleri 1 boyutlu, 1 ve 2 boyutlu modellerin birlikte ele alnmas eklinde ayr ayr modellenmitir. 1 boyutlu modelleme için HecRas hidrolik program kullanlmtr. 1 ve 2 boyutlu modellerin birlikte ele alnd MikeFlood hidrodinamik program ile de 2 boyutlu takn simulasyonu yaplmtr. Hidrodinamik takn modeli, 2008 takn ile kalibre edilmitir. Çalmann iki ana amac bulunmaktadr. lki kararl aklar için takn yaylm haritalarnn elde edilmesidir. Elde edilen haritalar Iowa Flood Centerin Statewide Flooding Map projesi kapsamnda internetten vatandalarla paylalmtr. Takn haritalar 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 yl tekerrürlü takn debileri için hazrlanmtr. Bu haritalar sayesinde su seviyesi ile takn riski arasndaki ilikinin kullanclar tarafndan rahatça tespit edilmesi salanmtr. Bu haritalar ile Waverly ehir planclarnn ve sakinlerinin potansiyel takn riskini bilerek buna göre kararlar almalar konusunda yardmc olaca düünülmektedir.

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Çalmann ikinci amac ise, tasarlanm olan modelin farkl çözünürlük kalitesine sahip saysal yükseklik modelleri kullanlarak koturulmasdr. Bu sayede elde edilen takn yaylm haritalar kyaslanarak çözünürlüün, takn yaylm haritalar sonuçlarn nasl etkiledii tespit edilmitir. Determination of 1D and 2D Flood Inundation Area: Cedar River, USA Abstract In 2008 flooding occurred over a majority of Iowa, damaging homes, displacing residents, and taking lives. This disaster is the worst natural disaster in the state s history, after 85 of the 99 counties were federally declared disaster areas. Estimated damages to the state totaled $10 billion. Nearly one third of the total damage was to the agricultural community, including the inundation of 16 percent of all inundation area. Whole towns were underwater causing the evacuation of 40,000 Iowans. One of the city affected by the flood was Waverly City which is the Cedar River flow in side of it. Heavy winter snows and spring rainfall were caused flooding. State of Iowa and Waverly City lived this flood with discharge which is bigger than 500 years possibility. A high-resolution coupled one-dimensional/ two-dimensional (1D/2D) hydrodynamic model of Waverly City was developed. To develop the model, channel geometry was obtained from bathymetric surveys performed by IIHR Hydroscience & Engineering and combined with surface topography obtained from Light Detection and Ranging (LiDAR) surveys. Discharges datas were obtained from United States Geological Survey (USGS) stream gage Roughness parameters were estimated using land use data from the National Land Cover Dataset and aerial photos. MikeFlood coupled 1D/2D hydrodynamic modeling software and 1D model were used flood analyses. The model was calibrated with 2008 flood. This study has two major objectives. The first objective of this study was to create steady flow inundation maps. Maps were also created corresponding to 10, 25, 50, 100, and 500 year return period floods. The maps help users to identify areas at risk of inundation from the associated stage or recurrence level. These maps can be used by residents and planners in Waverly City to help make informed decisions about potential risk from floods. The second objective of this study was to run the model with different resolution digital elevation models. Resolution effect was detected on flood inundation maps by this way. 1. Giri Doal afet olarak nitelendirilen doa olaylar, genelde doann iç dengelerini yeniden düzenlemesine yönelik döngünün doal sonuçlar olup, insan topluluklarnn bu döngüden zarar görmesi durumunda doal afet olarak adlandrlmaktadrlar (Klçer, 2000). Takn felaketi de bunlardan biri olup, büyüklüü, skl, oluumu, can ve mal kayb ile sosyoekonomik aktivitelere verdii zararlarla dünyann en büyük küresel tehlikesi olarak kabul edilmektedir (Jeb ve Aggarwal, 2008). Doal bir afet olan takn; bir akarsuyun, saanak yalar, kar örtüsünün erimesi, mevcut barajlardan kontrolsüz su dearj edilmesi sonucu sularn hzla yükselmesi ile akarsu yatan çevreleyen düz araziye tamas olaydr. Akarsuyun tad sedimentlerin topland bu araziye de takn yata denir. Sanayileme ve sektör çeitliliinin beraberinde getirdii kentleme aktivitesi, akarsu havzalarnn muhtelif kesimlerindeki insan faaliyetinin çeitliliini ve younluunu da büyük ölçüde arttrmaktadr. Bu durum ise havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta ve sonuçta büyük miktarda can ve mal kaybna yol açan takn afetleri yaanmaktadr. Akarsu havzalar içinde büyüyen yerleimler, açlan yeni yollar ve kurulan yeni tesisler ile arazi yaps deimekte, elverisiz tarm yöntemleri ile topraklar daha youn bir ekilde kullanlmakta,

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ormanlar ve meralar tahrip edilmekte, tüm bu koullarda takn afetleri giderek daha büyük ve sk olarak görülmektedir (Özcan, 2007). Ayrca akarsular üzerinde yaplan mühendislik yaplar, bazen daha önce risk tamayan özelliklerin, risk olarak deerlendirilmesine yol açmaktadr. Bu da akarsu yata kenarndaki arazi kullanmlar için yaplacak risk yönetimi çalmalarnda baz yeni planlarn dikkate alnmasna neden olmaktadr. Bu planlarnda salkl bir ekilde yaplabilmesi ise çeitli senaryolarn düünülerek elde edilmi takn yaylm haritalarnn elde edilmesini gerektirmektedir. Bu sayede takn alann, taknn rotasn ve su tutmas muhtemel bölgeler belirlenerek bu dorultuda planlar yaplmas ve gerekli önlemlerin alnmasna faydas olabilecei düünülmektedir. Bu nedenle ABD, Iowa eyaleti içerisinde yer alan Waverly ehri ve ehrin tam ortasndan akan Cider Nehri çalma sahas olarak seçilmitir ylnda büyük bir takn yaam ehir için farkl tekerrür aralklarna sahip takn debileri için, 1 ve 2 boyutlu takn yaylm haritalar hazrlanm ve elde edilen sonuçlar kyaslanmtr. Yine ayn bölge için 5m, 10m ve 30m çözünürlüklere sahip saysal yükseklik modelleri kullanlarak, çözünürlük kalitesinin model sonuçlarna etkisi aratrlmtr. 2. Çalma Sahas Waverly, Iowa eyaletinin kuzeydou ksmnda, Cedar Nehri boyunca uzanan bir ekilde konumlanmaktadr. Waverly City çalma sahas olarak seçilmi ve ekil 1 de gösterilmitir. Nehrin çalmaya konu olan ksm, havzann kuzeybatsndan güneydousu dorultusuna uzanan 23 km lik bir ksm kapsamaktadr. Tüm çalma alan km 2 lik bir alan kapsamaktadr. Çalmaya konu olan Waverly ise km 2 lik bir yüzölçümü sahiptir. Cedar Nehri nin çalma sahas içinde kalan ksmnda 5 adet köprü 1 adet baraj bulunmaktadr. USGS(United States Geological Survey) e ait nolu akm gözlem istasyonu da bu 5 köprü içerisinde Horton Rd. köprüsü üzerinde kurulu bulunmaktadr. Bu gözlem istasyonu 1547 km 2 lik bir drenaj alanna sahiptir tarihinden itibaren akm kaytlarna sahiptir. ekil 1.Waverly ve Janesville sehirlerine ait lokasyonlar Bu tarihler arasnda 12 tane pik akm gözlem deeri ölçülmütür. Bunlar içerisinde en büyüü 2008 ylnda m 3 /s (52600 cfs) olarak ölçülmütür nolu akm gözlem istasyonunda çok fazla akm kayd bulunmadndan yine ayn nehir üzerinde waverly

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon nin mansabnda bulunan Janesville ehrinde kurulu olan nolu USGS akm gözlem istasyonuna ait akm deerleri istatistiksel yöntemlerle Waverly akm gözlem istasyonuna ötelenmi ve bu veriler modelin hidrolojik altyapsn hazrlamak için kullanlmtr. Janesville akm gözlem istasyonundan elde edilen pik akm verileri 1905 yl itibariyle balam ve toplamda 93 adet veri toplanmtr. Bu veriler içerisinde ölçülmü en büyük deer ise 1512 m 3 /s (53400 cfs) dir. Bu istasyon verileri kullanlarak Waverly için yaplacak hidrolojik modellere altyap oluturacak debi veri bankas oluturulmutur. 3. Model Datalarnn Hazrlanmas 3.1. Tarihsel Pik Debilerin Hesaplanmas nolu akm gözlem istasyonunda çok fazla akm kayd bulunmadndan yine ayni nehir üzerinde Waverly nin 19.5 km mansabnda bulunan Janesville ehrinde kurulu olan nolu USGS akm gözlem istasyonuna ait akm deerleri istatistiksel yöntemlerle Waverly akm gözlem istasyonuna ötelenmi ve bu veriler modelin hidrolojik altyapsn hazrlamak için kullanlmtr. Öteleme için seçilen yöntem USGS in 2001 ylnda hazrlam olduu TECHNIQUES FOR ESTIMATING FLOOD-FREQUENCY DISCHARGES FOR STREAMS IN IOWA raporundan faydalanlarak yaplmtr. Bu çalmaya göre Iowa eyaleti çeitli hidrolojik bölgelere ayrlm ve bu bölgeler için regresyon katsaylar üretilmitir. lgili çalmann, akm gözlem istasyonu bulunan nehirlerin akm gözlem istasyonu bulunmayan ksmlar için gelitirilmi denklemler kullanlarak Waverly için tarihsel takn pik deer kaytlar elde edilmitir. Elde edilen hidrolojik datalara ait saçlm diyagram ekil 2 de verilmitir. ekil X. Yllk pik akmlar saçlm diyagram 3.2. Tekerrürlü Takn Debilerin Hesaplanmas Yaplan çalmaya ait sonuçlar FEMA (Federal Emergency Management Agency) tarafndan yürütülen projeler kapsamnda da kullanlacandan FEMA nn takn debisi hesaplarnda Tekerrür Aral Tablo 1. Tekerrürlü Takn Debileri Takn Debisi 0.05 lik Güven Aral 0.95 lik Güven Aral

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon kullanlmasn tavsiye ettii Log-Pearson Tip III hesaplama yöntemini temel alan Bulletin 17 B yöntemi kullanlmtr. Takn debisi hesabnda HEC-SSP paket program kullanlarak 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 yl tekerrürlere sahip takn debileri hesaplanmtr. Elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve ekil 3 de verilmitir. ekil 3. Tekerrürlü takn debileri saçlm diyagram 3.3. Arazi Modelinin Elde Edilmesi Saysal yükseklik modelleri (DEM) 1 boyutlu model için kesitlerin, 2 boyutlu modeller için ise mesh lerin tanmlanmasnda kullanlmaktadr. DEM ler ise kanal boyunca yaplan arazi taramalar sonucu elde edilen kanal batmetrisi ve LIDAR taramalar sonucu elde edilen arazi topogrofisinin birletirilmesi ile elde edilmitir. Bu birletirme ilemi ArcGIS program kullanlarak nehir boyunca ölçülen kesitlerin TIN yapsna dönütürülüp LIDAR verilerinden üretilmi 1 m hassasiyetli DEM lere kanal boyunca ilenmesiyle yaplmtr. Bu ilemin yaplmasndaki temel neden havza çapnda yaplan LIDAR ölçümlerinin nehir üzerinde su yüzeyini alglamas ve nehir batmetrisi hakknda bilgi vermemesidir. LIDAR olcumu nehir seviyesinin çok az olduu bir zamanda yaplm olmasna ramen çalmann hassas olmas ve daha doru sonuçlar elde edilmek istendiinden yaplan arazi çalmalaryla elde edilen batmetri ile nehir geometrisi revize edilmitir. Elde edilen yeni arazi modeline ait bir kesit ile revize edilmemi arazi modeline ait ayni konumu gösteren bir kesit ekil 4 de gösterilmitir. ekilden de anlalabilecei gibi model içerisinde nehir araziden daha belirgin bir ekilde ayrlm ve daha doru bir arazi modeli elde edilmitir. ekil 4. Revize öncesi ve sonrasna ait arazi modeli görüntü kesitleri.

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 4. Hidrodinamik Modeller Boyutlu Model 1 boyutlu model analizinde Hec-RAS hidrodinamik paket program kullanlmtr. Bu amaçla ArcGIS program kullanlarak saysallatrlm nehir boyunca topografya ve batmetrinin gerektirdii aralklarla nehir boyunca kesitler oluturulmu, sahil çizgileri belirlenmitir, yine köprü giri ve çklarna Hec-RAS programna uygun ekilde etkisiz ak alanlar (ineffective flow area) konumlandrlmtr (ekil 5). Pürüzlülük katsaylar ise National Land Cover Dataset arazi kullanm haritalar ve hava fotoraflarndan yararlanlarak hazrlanm arazi kullanm modelleri kullanlarak kesitlere ilgili pürüzlülük deerleri atanmtr. ArcGIS program ile Hec-RAS arasnda ara yüz oluturarak veri geçiini salayan HEC-GeoRAS program kullanlarak, hazrlanm saysal model Hec-RAS a aktarlmtr. ekil 5. ArcGIS Ortamnda Saysallatrlarak Hec-RAS a Aktarlm Model Görünümü ve 2 Boyutlu (Coupled) Model Bu çalmada iki boyutlu hidrodinamik modelleme için Mike 21 program, 1 boyutlu modelleme için ise Mike 11 program kullanlmtr. Bu modeller MikeFlood program altnda birbirlerine balanarak birlikte çalmalar salanmtr (ekil 6). Modelde nehir yata kesitlerle 1 boyutlu olarak takn yata ise oluturulan batimetri dosyas ile 2 boyutlu olarak temsil edilmitir. ekil 6. Yanal ba ematik yaps

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Model Kalibrasyonu 1 ve 2 boyutlu modellerin, hidrolik ve hidrolojik altyaplar tamamlandktan sonra çalma sahasn doru bir ekilde temsil etmesi için 2008 ylnda meydana gelen takn ile kalibre edilmilerdir. Bu amaçla 2008 ylnda meydana gelen takn esnasnda köprülerde ölçülmü su seviyeleri ile model sonucu elde edilen su yüzü profili kyaslanarak hassas bir model elde edilmeye çallmtr (ekil 7-8). ekil 7. Model kalibrasyonu ve 2008 takn esnasndaki maksimum su seviyeleri ekil 8. Kalibre edilmi model sonuçlar (Srasyla HecRAS ve MikeFlood) Kalibre edilmi HecRas ve Mike Modelleri ile 2008 takn yaylm alanlar elde edilmitir. Elde edilen sonuçlar kyaslandnda Mike Modelinin gerçee daha yakn sonuçlar verdii gözlenmitir (ekil 9-11).

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil Yl Takn yaylm ve model sonucu kyas-1 ekil Yl Takn yaylm ve model sonucu kyas-2 ekil Yl Takn yaylm ve model sonucu kyas-3 ekil 9 ve 11 arasn dada takn esnasnda havadan çekilen fotoraflar ile Mike model sonuçlar kyaslanm ve gerçee çok yakn sonuçlar verdii tespit edilmitir. ki model ait farkl tekerrür aralklarna ait takn yaylm alanlar belirlenmi ve toplam takn altnda kalan alanlar Tablo 2 de kyaslanmtr. Tablo 2. Farkl tekerrür aralklarna ait takn yaylm alanlar Takn Tekerrür Aral (Yl) Su Altnda Kalan Alanlar (km 2 )- Mike Su altnda Kalan Alanlar (km2)- HecRas

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Elde edilen sonuçlar nda taknn ehir merkezine ulat 100 yl ve üzerindeki takn tekerrürlerinin gerçeklemesi durumunda takn yaylmlar için 1 boyutlu HecRas modelinin takn yaylm alann iyi temsil edememesinden ötürü gerçekçi sonuçlar elde edilememitir. 2 boyutlu Mike modelinin ehir merkezi bata olmak üzere tüm takn yatan çok iyi temsil ederek gerçekçi sonuçlar elde edilmesini salad tespit edilmitir. Buna göre 2 boyutlu model kullanlarak elde edilen takn yaylm haritalar ekil 12 de verilmitir.

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 12. Farkl tekerrür aralklarna ait takn yaylm haritalar Elde edilen sonuçlar nda 500 yl tekerrüre sahip takn olmas durumunda krsal ve ehir merkezinde olmak üzere toplamda 1047 binann takndan etkilendii tespit edilmitir (ekil 13). BinaSays TakndanEtkilenenBinalarnKullanmAmacDalm Tarmsal Ticari Eitim Umumi Hükümetve Askeri BinaKullanm Amac Salk Endüstriyel Sos.veKült. Konut ekil yllk tekerrürlü takn yaylm risk dalm Bu binalarn büyük bir ksmn konut ve halkn sk kulland umumi olarak snflandrlan binalar oluturmaktadr. Yine ehir merkezinde bulunan 2 adet hastane ve 2 adet eitim merkezi de takna maruz kalan alanlar arasnda yer almaktadr. 4 adet endüstriyel amaçl kullanlan binada ise minumum su seyiyesi 60 cm civarnda olup meydana getirecei zarar konutlara kyasla büyük olacandan riski arttrmaktadr (ekil 14).

11 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon TakndanEtkilenenBinalarnDerinlikDalm BinaSays > SuDerinlii (m) ekil yllk tekerrürlü takn yaylm risk derecesi Hükümet ve askeriyeye ait baz binalarda risk altnda olduu elde edilen sonuçlardan tespit edilmitir. ehir merkezinde bulunan ve otoyol balants olan köprülerin açk olmas trafii etkilemekle birlikte su seviyesi yüksek olduundan yine de risk tamaktadr. 10m lik altlklar ile yaplan analiz sayesinde ehir içerisinde bulunan yollar ve risk durumlar da tespit edilebilmesi ile yaplacak olan takn yönetim planlarna olanak salamaktadr Farkl Çözünürlüklere Sahip Saysal Yükseklik Modellerinin Takn Yaylmna Etkisi Saysal yükseklik modelleri kalitesinin, üretilen takn yaylm haritalarna etkisinin aratrlmas amaçlanmtr. Bunun için, çalma sahas içerisinde ehir merkezi ve ksmen tarmsal amaçl kullanlan arazilerin bulunduu bir alan uygulama sahas olarak seçilmitir. Bu çalma sahasna ait 5m, 10m ve 30m çözünürlüklere sahip saysal yükseklik modelleri çalmada altlk olarak kullanlmtr. Saysal yükseklik modellerindende görülecei gibi çözünürlüün azalmas ile yükseklik farknn koybolduu, özellikle ehir merkezi gibi yükselik farknn çok olduu yerlerde düük çözünürlüe sahip yükseklik modellerinin ayrntlar yanstamad gözlenmektedir. Çözünürlük farknn sonuçlara etkisini irdelemek için ekil 15 de verilen saysal yükseklik modelleri 1 ve 2 boyutun birlikte ele alnd takn modeli ile analiz edilmitir. Elde edilen takn yaylm haritalar ile takna maruz kalan alanlarn, saysal yükseklik modeline göre deiimi tespit edilmitir. Sonuçlar Tablo 3 ve ekil 16 da gösterilmitir.

12 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 15. 5m, 10m ve 30m çözünürlüklere sahip saysal yükseklik modelleri Tablo 3. Fakl çözünürlük ve tekerrürler için takn etkisi altnda kalan alanlar Takn Tekerrür Aral (Yl) Su Altnda Kalan Alanlar (km 2 )-5m Su Altnda Kalan Alanlar (km 2 )-10m Su Altnda Kalan Alanlar (km 2 )-30m ekil 16. Farkl çözünürlükler ve tekerrürler için takn yaylm alanlar Takn yaylm alanlarnn, saysal yükseklik modelinin kalitesinin dümesi ile artt gözlenmitir. Bunun sebebi olarak çözünürlüün azalmas, her bir hücre içerisinde kalan yükseklik ortalamasnn dümesi, takn esnasnda suyun yaylacak olduu alann tam olarak temsil edilememesi neticesinde gerçei yanstmayan, suyun ulaamayaca alanlara ulamasna yol açmtr. Yükseklik farknn ksa mesafelerde deimedii, yüzeysel ayrntlarn fazla olmad tarmsal arazilerde, çözünürlük farknn takn yaylm alann fazla etkilemedii fakat ehir merkezleri gibi yükseklik farklarnn ksa mesafelerde deitii alanlarda, saysal yükseklik modellerinin çözünürlüünün ayrntlar ortaya çkarmada ve daha doru bir takn yaylm haritasnn elde edilmesinde etkili olduu gözlenmitir. Su derinliinin ise saysal yükseklik modelinin çözünürlüünün artmas ile art gözlenmitir (ekil 17). Çözünürlüün artmas ile yüzeydeki yükseklik deiiminin model tarafndan alglanmas ile suyun gerçei yanstacak bir biçimde takn yatanda önüne çkan engeller arkasnda birikmesi neticesi yüksek çözünürlüe sahip modellerde daha yüksek su seviyelerinin elde edilmesine sebep olmaktadr.

13 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 17. Farkl çözünürlükler ve tekerrürler için takn su seviyesi 5. Sonuç ve Öneriler Kalibre edilmi 1 boyutlu model ve coupled model 2008 yl takn ile analiz edilmitir. Elde edilen sonuçlar, takn esnasnda havadan çekilmi fotoraflarla kyaslanmtr. Coupled modelin gerçee çok yakn sonuçlar verdii tespit edilmitir. Buna göre 2008 yl takn srasnda çalma sahas içerisinde 16,41 km2 alan takna maruz kalmtr. Waverly ehir merkezinin büyük bir ksm takndan etkilenmitir. 1 boyutlu modelde çalma sahas, balangç ve biti noktalar arasnda belirli arallarla oluturulmu kesitler ile hem nehir yata hem de takn yata temsil edilmektedir. ki kesit arasna ait topografik ve batimetrik özellikler ise enterpolasyon yaplarak belirlenmektedir. Bu nedenle çalma sahas sadece girilmi olan kesitler ve aralarnda oluturulan enterpolasyon ile tanmlanmaktadr. Bu ise iki kesit arasnda buluna bilecek deiim ve ayrntlarn modele yanstlmasn engellenecektir. Özellikle topografyann hzl deitii yerler ve ehir merkezlerinde bu modeli kullanmak baz handikaplara neden olacaktr. Coupled model de ise nehir yata kesitler ile belirlenirken suyun yayld takn yata 2 boyutta saysal yükseklik modelinden üretilmi hücresel a yaps (mesh) ile temsil edilmektedir. Her hücre için yaplan takn ve kuruluk hesab ile taknn hücre hücre yaylm gerçee yakn dorulukla hesaplanabilmektedir. Topografyann karmak olduu alanlar ile yükseklik farknn çok sk deitii, ayrntlarn fazla olduu ehir merkezi ve yerleim alanlarnda takn analizleri yaplrken coupled modellerin tercih edilmesi daha gerçekçi sonuçlarn elde edilmesini salamaktadr. Çalmada 5m, 10m ve 30 m çözünürlüklere sahip saysal yükseklik modelleri kullanlarak takn yatan temsil eden üç farkl hücresel a yaps oluturulmutur. Bu üç farkl model ayn koullar için takn analizlerine tabii tutulmu ve sonuçlar kyaslanmtr. 30 m çözünürlüe sahip modelde takn alan dier çözünürlüklere kyasla daha büyük çkmtr. Bu fark saysal yükseklik modelinin 30 m lik açklklara sahip hücrelerde yükseklik ortalamasnn dümesi neticesi takn sularnn ulaamayaca alanlara ulamas sonucunda meydana gelmitir. Takn sularnn daha geni alanlara ulamas nedeniylede takn su derinlii olmas gerekende daha düük seviyede tespit edilmitir. Tespit edilen bu sorunlar kullanlan altlklarn çözünürlük kalitesiyle ilgilidir. Türkiye de takn risk haritalarnn elde edilmesi amacyla kullanlan en temel altlklardan olan topografik haritalar için ülke genelini kapsayan en büyük ölçek 1/25000 dir. Bu ölçekte salanan ayrnt düzeyi ve doruluk birçok faaliyet açsndan yeterli deildir. Risk belirleme ve risk yönetimi çalmalar için gerekli olan verinin doru ve kaliteli bir ekilde salanmas için konumsal altlklarn önemli bir bölümünün hava fotoraflar, uydu ve LDAR görüntüleri ile sabit ya da hareketli alglayclardan salanmas gerekmektedir. Takn öncesi, takn an ve sonras için bu süreçlere etki eden tüm parametreler ve bunlar üzerindeki deiimler ile kararszlk ve belirsizlik durumlarnn dikkate alnd, önleme, müdahale, kurtarma ve zarar azaltma senaryolarn da kapsayan bir çerçevede, veri toplama ve eriimi için bu teknolojileri kullanlarak gerçekletirilecek daha geni kapsaml bir çalma sonucu elde edilecek takn risk haritalar daha doru ve yararl olacaktr.

14 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 6. Kaynaklar Jeb, D. N. ve Aggarwal, S. P., Flood inundation hazard modeling of the River Kaduna using remote sensing and geographic information systems, Journal of Applied Sciences Research, 4 (12), Sayfa Klçer, Ü., Meteorolojik kaynakl doal afetler, Alt komisyon raporu, Ankara, Türkiye. Özcan, O., Sakarya Nehri Alt Havzas'nn Takn Riski Analizinin Uzaktan Alglama ve CBS ile Belirlenmesi Sönmez, O., Nehirlerde 2 Boyutlu Takn Modellemesi ve Takn Haritalarnn Oluturulmas, Doktora Tez Çal

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 155 - Ekstrem Yalarn iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örnei Dr. Abdullah Gökhan Ylmaz Victoria University, College of Engineering and Science,

Detaylı

KELKİT ÇAYI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ CBS KULLANILARAK OLUŞTURULMASI VE CBS İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ

KELKİT ÇAYI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ CBS KULLANILARAK OLUŞTURULMASI VE CBS İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ KELKİT ÇAYI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ CBS KULLANILARAK OLUŞTURULMASI VE CBS İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ Cengiz KARACA 1*,Anıl Can BİRDAL 2, Tarık TÜRK 3 1 Öğr., Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

Determination of Flood Risk in Agva. Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi

Determination of Flood Risk in Agva. Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Determination of Flood Risk in Agva 1 Osman Sönmez

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

Samsun ehir Ta k nlar n n Kronolojisi, 2012 Y l Samsun Ta k n

Samsun ehir Ta k nlar n n Kronolojisi, 2012 Y l Samsun Ta k n Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 555 - Samsun ehir Taknlarnn Kronolojisi, 2012 Yl Samsun Takn Yrd. Doç. Dr. Asl ÜLKE*, Ar. Gör. Ayenur USLU*, Ör. Gör. Neslihan BEDEN** *Ondokuz Mays

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TAŞKIN RİSK ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

TAŞKIN RİSK ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ 118 [1260] TAŞKIN RİSK ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Cengiz KARACA 1*,Anıl Can BİRDAL 2, Tarık TÜRK 3 1 Geomatik Mühendisi, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü, Sivas, cngizkaraca@gmail.com

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

ehir Ta k nlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Ta k n Örne i

ehir Ta k nlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Ta k n Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 483 - ehir Taknlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Takn Örnei Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR 1, Doç. Dr. Mahmut FIRAT 2, Jeoloji Yük. Müh. Mustafa KAYA

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Afet ve Ta k n Yönetimi ve De irmendere Örne i

Afet ve Ta k n Yönetimi ve De irmendere Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 33 - Afet ve Takn Yönetimi ve Deirmendere Örnei Prof. Dr. Ömer Yüksek (1), Yük. n. Müh. Uur Serencam (2), Yrd. Doç. Dr. Osman Üçüncü (3) ve Ara.

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Türkiye de Yürütülecek Ta k n Tehlike Haritaland rma Çal malar için bir Rehber ve Genel artname htiyac

Türkiye de Yürütülecek Ta k n Tehlike Haritaland rma Çal malar için bir Rehber ve Genel artname htiyac Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 543 - Türkiye de Yürütülecek Takn Tehlike Haritalandrma Çalmalar için bir Rehber ve Genel artname htiyac Doç. Dr. smail Halta Zirve Üniversitesi,

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Ta k n ve Denizli li Örne i

Ta k n ve Denizli li Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 475 - Takn ve Denizli li Örnei Ülker Güner Bacanl 1, Ahmet Tanrkulu 2 1 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli ugbacanli@pau.edu.tr

Detaylı

Aşağı Sakarya Nehrinde taşkın yayılım haritalarının elde edilmesi

Aşağı Sakarya Nehrinde taşkın yayılım haritalarının elde edilmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 363-369, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 363-369, 2013 Aşağı Sakarya Nehrinde taşkın yayılım haritalarının elde edilmesi Emrah Doğan 1, Osman Sönmez 1*, Emrah

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 585 - Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çalmas Dr. Jeoloji Yük. Müh. Fazilet Altnk

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye deki En Büyük Taşkınların Zarf Eğrileri *

Türkiye deki En Büyük Taşkınların Zarf Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 004 15-10, Yazı 09 Türkiye deki En Büyük Taşkınların Zarf Eğrileri * Mehmetçik BAYAZIT * Bihrat ÖNÖZ ** ÖZ Büyük taşkın debilerinin yağış alanına göre değişimini noktalayarak elde edilen

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Zemin Mekanii ve Temel Mühendislii Onuncu Ulusal Kongresi 16-17 Eylül 2004, $stanbul Teknik Üniversitesi, $stanbul KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Rasin DÜZCEER 1 Alp GÖKALP 2 SUMMARY This paper briefly

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 130-135, 2012 29.05.2012 İlk Gönderim 14.06.2012 Kabul Edildi İstanbul Derelerinin Taşkın Debilerinin Tahmini O. SÖNMEZ İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN

Detaylı

Meteorolojik Karakterli Sel Ve Ta k nlar n Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlar n n Kullan lmas

Meteorolojik Karakterli Sel Ve Ta k nlar n Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlar n n Kullan lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 145 - Meteorolojik Karakterli Sel Ve Taknlarn Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlarnn Kullanlmas Dr. Kurtulu Öztürk ve Meteoroloji Müh. Cüneyt Geçer

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK)

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇO"LU Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr.Habip ERO"LU ARTVN 2005 II Raporun hazrlanmasna katk salayanlar

Detaylı

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES D. Karada 1, A. Elçi 1 1 DEÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Tnaztepe Kampüsü, 35160 Buca-'zmir,

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı