EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI"

Transkript

1 EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Editörler Doç. Dr. Hatice Şahin Prof. Dr. İdil Ünal Prof. Dr. Münevver Erdinç Nisan 2011 İzmir

2 II

3 ÖNSÖZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yürütülen eğitim programının özellik taşıyan ve Tıp eğitimimizin akredite olmasında önemli bileşenlerinden biri de; Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) uygulamalarıdır yılından beri yürütülen ÖÇM uygulamaları öğrencilere hem tıpla doğrudan veya dolaylı konularda derinlemesine çalışma olanağı sağlamakta, hem de küçük grup eğitimleri sayesinde öğrenci öğretim üyesi iletişimini daha samimi hale getirmektedir. Öğretim üyelerimizin olumlu rol model uygulamalarının doğrudan aktarımını da sağlayan bu program sayesinde geleceğini şekillendiren çok sayıda öğrencimiz olduğunu bilmekteyiz. ÖÇM'ler zorluklarına karşın gerek öğrenci ve gerekse de öğretim üyelerimiz tarafından olumlu karşılanmakta ve desteklenmektedir. Son yıllarda her yıl sayısı iki yüzlere yaklaşan uygulama açılması da bu sahiplenmenin bir ürünüdür. Öncelikle uygulamaları açan öğretim üyelerine ve özellikle de özverili çalışmaları için ÖÇM Komisyonumuza teşekkür ederim. ÖÇM uygulamalarının planlanması, eğitim öğretim takvimine yerleştirilmesi, öğretim üyeleri ve öğrencilerle sorunsuz iletişim sağlanması Özel Çalışma Modülü Komisyonu nun özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşmektedir. Komisyon tarafından hazırlanan bu kitapçıkla ÖÇM uygulamalarının kurumumuz içindeki yapılanması ve uygulanması hakkında bilgi verilmesi ve ÖÇM uygulamaları gibi hakkında az bilinen bir uygulamanın eğitim programı ve öğrenci hayatına kattığı renklerin aktarılması amaçlanmaktadır. Saygılarımla. Prof. Dr. Serhat Bor Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı III

4 IV

5 Değerli okuyucular, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde eğitim öğretim yılından itibaren yenilenmiş ve iyileştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programının önemli bileşenlerinden biri de Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) uygulamalarıdır. Geleneksel tıp eğitimi programlarında yer almayan ÖÇM uygulamaları Ege Tıp ta 2004 yılından beri yürütülmektedir. Ege Tıp taki ÖÇM uygulamalarının öğrenci odaklı yaklaşımı öğrencinin belli konularda derinlemesine öğrenmesine katkı sağlamakta, eğitim programını zenginleştirmekte ve öğrenci öğretim üyesi arasındaki iletişimi daha olumlu hale getirmektedir. Özel Çalışma Modülü Komisyonu Ege Tıp ta ÖÇM uygulamalarının planlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Komisyonun hazırladığı bu kitapçıkta ÖÇM uygulamalarının amaçları, eğitici ve öğrencilere katkısı yanında eğitim programı içinde ÖÇM uygulamalarının sürekliliği olan bir sistem olarak kurgulanması ve yürütülmesi ile ilgili süreçler konusunda bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler ile Ege Tıp eğitim programı özelinde ÖÇM uygulamalarının eğiticiler, öğrenciler ve eğitim programını planlayan uygulayanlar tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Özel Çalışma Modülü Komisyonu V

6 VI

7 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ 1 II. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ VE EĞİTİM PROGRAMI BİRLİKTELİĞİ 1 1. Özel Çalışma Modülü nün uygulama alanları 2 2. Özel Çalışma Modülü nün eğitim programı içine yerleştirilmesi 4 3. Özel Çalışma Modülünün Katkıları 6 III. EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI 7 1. Tarihçe 7 2. Öneri toplama ve değerlendirme Öğrenci tercih sistemi Değerlendirme 17 IV. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ 22 V. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KOMİSYONLARI 28 VII

8 VIII

9 I. GİRİŞ Ege Tıp ta eğitim öğretim yılından itibaren yenilenen ve iyileştirilen bir eğitim programı uygulanmaktadır. Eğitim programı ile bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Amaca ulaşmada eğitim programı farklı uygulamalar ile zenginleştirilmiştir. Eğitim programını zenginleştiren bileşenlerden biri de 2004 yılından beri devam eden Özel Çalışma Modülü (ÖÇM) uygulamalarıdır. II. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KAVRAMI VE EĞİTİM PROGRAMI BİRLİKTELİĞİ Özel Çalışma Modülü kavramı ve eğitim programı ile birlikteliği ilk kez Association for Medical Education in Europe (AMEE) tarafından 1995 yılında yayınlanan 5 nolu rehberde tanımlanmıştır. Rehberde eğitim programının yoğun bilgi içeriği ve genel olarak eğitici ağırlıklı bir öğretimin yürütülmesinden kaynaklanan sorunlar hakkında bilgi verilmekte ve ÖÇM ün bu sorunlara çözüm getirdiği dile getirilmektedir. ÖÇM kavramı ve eğitim programı birlikteliği konusu tıp eğitiminde son yıllardaki en anlamlı gelişmelerden biri olarak nitelenmektedir. Özel Çalışma Modülü; eğitim programın yanı sıra yürütülen ve programı güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, sosyal sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştiren, iletişim, zaman yönetimi, hekimliğe 1

10 yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel bir etkinliktir. Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluğunu daha fazla almaya cesaretlendirilmektedir. 1. Özel Çalışma Modülü nün uygulama alanları Özel Çalışma Modülü nün eğitim programı içinde uygulama alanları incelendiğinde üç farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. a. ÖÇM uygulamaları eğitim programının içindeki konuları işlemektedir. Örneğin; eğitim programı içinde lökomotor sistemi konusu işlenirken bununla bağlantılı diz eklemi odaklı ÖÇM uygulamasının yürütülebilir. Böylece eğitim programında işlenen bir konunun bir parçası öğrenci tarafından derinlemesine araştırılır ve öğrenilir. b. ÖÇM uygulamaları o sırada yürütülen eğitim programı konuları ile ilgili olmayıp eğitim programının tamamı veya tıpla ilgili konuları kapsamaktadır. Örneğin; tıp tarihi, sağlık politikaları, kan organ bağışı kampanyaları, kanser otizm AIDS gibi özel hastalık ve hasta grupları, bilgi teknolojileri, tıp ve matematik ÖÇM leri zamansal olarak eğitim programı ile bağlantılı değildir ama tıpla ilgilidir. Ege Tıp ta uygulanan ÖÇM lerin bir kısmı bu tip özellik taşımaktadır. c. ÖÇM uygulamaları tıpla ilgili olmayan konular gerçekleştirilebilir. Son yıllarda üniversitemizde Topluma Hizmet Dersi yürütülmektedir. Ege Tıp ta uygulanan ÖÇM lerin bir kısmının Topluma Hizmet kapsamında yer alması buna örnektir. 2

11 Özel Çalışma Modülü uygulama alanları farklı bir sınıflama ile de incelenebilir. Buna göre; a. Epidemiyoloji, halk sağlığı, sosyal tıp, sağlık politikaları, tıp eğitimi, tamamlayıcı tıp gibi genel başlıkları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Ambliyopi (Göz Tembelliği) Tarama Çalışması, Ege Bölgesinde En Sık Saptanan Kontakt Alerjenler, Meslek Ve Cinsiyet İle İlişkileri, Geleneksel Tıp, Tamamlayıcı Doğal Tıp ve NLP, Reiki ve EFT başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. b. Genel pratisyenlik, sosyal hizmetler, gönüllü kuruluşlar, hastane temelli ayaktan bakı hizmetleri gibi topluma ilişkin başlıkları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Alzheimer Derneğinin Torunum Ol Projesine Katılım, Görme Özürlüler Kütüphanesi için Sesli Kitap Oluşturalım, Rehberlik Hizmetleri Çerçevesinde Sorun Çözme Becerileri başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. c. Klinik uygulama ve araştırmaların etik yönü gibi etik yaklaşımları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Filmlerle Tıbbi Etik ve Sağlıkta Özelleştirme, Tıbbın Etik Boyutları başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. d. Literatür tarama, eleştirel yayın değerlendirme, araştırma tasarımı, veri toplama, analizi ve sonuçların sunumu gibi bilimsel araştırma başlıklarını işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Araştırma Projesi Hazırlıyorum, Epilepsi Çalışma Grubu, Okul Çocuklarında Fekal İnkontinans ve Konstipasyon Taraması başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. e. Hastalarla derinlemesine çalışmalar, literatür tarama, eleştirel yayın değerlendirme, kanıta dayalı tıp ve sonuçların sunumu gibi klinik uygulamaları işleyen ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta 3

12 uygulanan ACE ve Angiotensinojen Gen Polimorfizmlerinin Saptanması, Akciğerin Kistik Ekinokkozisi, Akut Koroner Sendromlarda Elektrokardiyografi, Ateşli Çocukların Değerlendirilmesi, Diyabet ve Obez Olmak ya da Olmamak başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. f. Doğrudan tıp ile ilgili olmayan (tıp dışı) konuları içeren ÖÇM uygulamaları. Ege Tıp ta uygulanan Bilim, Sanat ve Felsefenin Tarihsel Gelişim Süreçleri ve Birbirleriyle Olan Etkileşimleri, Biridge Öğreniyoruz, Dergi Reklamcılığı, Doğada Satranç Oyunu: Oryantiring, Elektronik Medikal Bilimsel Dergi Editörlüğüne İlk Adım, Tiyatro: Temel Oyunculuk Eğitimi ve Bir Oyun Çıkarmak başlıklı ÖÇM ler buna örnektir. 2. Özel Çalışma Modülü nün eğitim programı içine yerleştirilmesi Özel Çalışma Modülü eğitim programı içinde dört farklı biçimde yerleştirilebilir. Buna göre; a. Entegre: Eğitim programı modüller halinde planlanmıştır. Modüller hem eğitim programı hem de ÖÇM ler entegre edilerek yürütülür. ÖÇM ve eğitim programı aynı konu başlıklarını işlemektedir. b. Birlikte: ÖÇM ler eğitim programına paralel olarak yürütülür. Ege Tıp ta ÖÇM uygulamaları eğitim öğretim takvimine göre belirlenen sekiz haftalık dilimlerde 4 saat veya beş tam günde 8 saat biçiminde planlanmış ve eğitim programı ile birlikte yürütülmektedir. ÖÇM konuları ile eğitim programı konuları birbirinden bağımsızdır. c. Aralıklı: Eğitim programı içinde ÖÇM için belirli bir zaman dilimi ayrılmıştır. ÖÇM uygulamaları ayrılan zaman diliminde gerçekleştirilir ve içerik olarak eğitim programından bağımsızdır. 4

13 d. Ardışık: Eğitim programının her parçasını bir ÖÇM uygulaması izler. Ardışık ÖÇM uygulamalarında, belirli zaman diliminde eğitim programı yürümekte, bunu takiben ÖÇM uygulaması yapılmaktadır. Burada eğitim programında yer alan konuların daha derinlemesine öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim programında verilemeyen konular ÖÇM uygulamalarında verilmektedir. Şekil 1: Özel Çalışma Modülü ve eğitim programı birlikteliği 5

14 3. Özel Çalışma Modülü nün katkıları Özel Çalışma Modülleri nin eğitim programına, eğiticiye ve öğrenciye katkıları vardır. a. Eğitim programına katkısı Özel Çalışma Modülü ile eğitim programı kapsamında olmayan veya yeterince işlenemeyen konular üzerinde durulur ve eğitim programının yanı sıra yürütmesiyle eğitim programını güçlendirir. Eğitim program içinde ÖÇM uygulamaları entegre, multidisipliner ve multiprofesyonel çalışma gerektiren konuların ayrıntılı ele alınmasına olanak sağlar. Hekimliğe yaklaşımda, sürekli araştıran, sorgulayan bir bakış açısı kazandırır. Sosyal sorumluluk bilincinin ve duygusunun geliştirilmesine katkısı olur. Eğitim programında yer alan ÖÇM uygulamaları sayesinde erken yıllarda hekimlik alanında bir uygulamaya katılma şansı verir. Farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı sağlar b. Eğiticilere katkısı Küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir. ÖÇM eğiticiye farklı bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar. Eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak programda yer almayan uzmanlar, teknisyenler gibi farklı nitelikleri olan kişilerin eğitime katkı sağlamasına olanak verir. 6

15 c. Öğrencilere katkısı Bilgiye ulaşma becerilerini geliştirir ve kullanmayı öğretir Kendi öğrenmelerini kontrol ederek kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirir Çekirdek eğitim programı dışında özel bir alanda derinlemesine çalışma olanağı sağlar İçinde yaşadıkları topluma ve diğerlerine karşı sorumluluk duygusu kazandırır Beceri ve yetenekleri konusunda özgüven geliştirir Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını sözel, görsel ve yazarak sunma olanağı sağlar Gelecekte kariyer seçmelerine yardımcı olur. Grup çalışmaları yapmalarına olanak sağlar. Öğrencilerin öğretim üyeleri ile daha uzun süreli ve doğrudan iletişim kurmasını sağlar. III. EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Bu bölümde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) eğitim programı içine yerleştirilen ÖÇM uygulamalarının baştan itibaren planlanması ve uygulanması ile ilgili bilgiler verilecektir. 1. Tarihçe Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde tıp eğitimi programının ülke gereksinimlerine yanıt veren hekimler yetişmek üzere yeniden yapılandırılması çalışmaları 2001 yılında başlamıştır. Çalışmalar sonucunda eğitim öğretim yılından itibaren yeni eğitim programı uygulamaya konulmuştur. Aynı yıl birinci sınıf eğitim programı uygulanırken diğer yandan da ikinci sınıf eğitim programı planlama çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 7

16 ikinci ve üçüncü sınıfta çekirdek eğitim programlarına ek olarak özel çalışma modülü uygulamalarının dahil edilmesine karar verilmiş ve ÖÇM uygulamalarının organize edilmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. ÖÇM Komisyonunun çalışma planı; öğretim üyelerinden özel çalışma modülleri önerilerinin toplanması ve değerlendirilmesi, öğrenci tercihlerinin alınması, öğrencilerin tercihlere yerleştirilmesi özel çalışma modülleri uygulamalarının takip edilmesi olarak dört temel başlıktan oluşmuştur. Geliştirilen ilk ÖÇM öneri formu, Ocak 2004 sonunda fakültedeki tüm öğretim üyelerine gönderilmiş ve Şubat Mart 2004 tarihleri arasında 91 ÖÇM önerisi alınmıştır. ÖÇM uygulamaları için, eğitim programı içinde sekiz hafta Çarşamba öğleden sonra (32 saat) veya tam zamanlı 5 günü (toplam 40 saat) kaplayan farklı zaman seçenekleri sunulmuştur. ÖÇM Komisyonu tarafından elle tercihlerine yerleştirilen öğrenciler, Temmuz Ağustos 2004 tarihleri arasında öğretim üyelerine öğrenci yoklama çizelgesi, öğrenci başarı değerlendirme formu, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirim formu eşliğinde bildirilmiştir. Eylül 2004 başından itibaren ilk ÖÇM uygulamaları başlamıştır. Eğitim dönemi içinde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamalarında ÖÇM yürüten öğretim üyeleri ile iletişimini sağlamada komisyon içinde izleme komitesi belirlenmiştir. Uygulama sırasında mekan, malzeme veya öğrenciye ilişkin ortaya çıkan gereksinimlerle ilgili iletişimi sağlama, izlemeden sorumlu öğretim üyelerinin görevi olarak tanımlanmıştır. 8

17 eğitim öğretim döneminin başından itibaren ÖÇM Komisyonu kendi içinde daha etkin çalışabilmek için yeni öneriler toplama, yerleştirme ve değerlendirme olmak üzere üç alt komisyona ayrılmış, gündemli ve düzenli toplantılarının devamına karar verilmiştir. Bu arada komisyonun çalışmalarının yürütülmesi için öğrenci işleri bürosunda daimi bir sekreter tayin edilmiştir. İlk yıl öğrenciler tercih yaptıkları ÖÇM uygulamalarına komisyon üyelerince elle yerleştirilmiş, daha sonraki yıllarda ise web tabanlı bir tercih sistemi geliştirilmiştir. Eğitim öğretim yılı içinde ÖÇM komisyonunun çalışma takvimi genel olarak şu şekilde belirlenmiştir. Şubat Mayıs: ÖÇM öneri formunun bir sonraki eğitim öğretim yılı takvimine uygun biçimde güncellenmesi, öğretim üyelerinden ÖÇM önerilerinin toplanması ve komisyon tarafından değerlendirilmesi, Haziran Temmuz: Öğrenciler tarafından tercihlerin yapılması ve ÖÇM uygulamalarına yerleştirme, Eylül Haziran: ÖÇM uygulamalarının izlenmesi, uygulamaya dair öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerinin alınması, eğitim öğretim dönemi başında komisyonu ÖÇM yönergesini hazırladı ve onaydan sonra yönerge uygulamaya konuldu. Yönergede hem ÖÇM nin kurum içinde uygulanması düzenlenmekte hem de dördüncü sınıfa geçmede minimum 16 kredi ÖÇM alma zorunluluğu yer almaktaydı eğitim öğretim yılında öğretim üyelerinden yeterli ÖÇM önerisi toplamada bir karar alındı. Bu karara göre anabilim dalları öğretim üyesi sayısının 1/3 ü sayıda ÖÇM önerisini akademik kurul kararı ile ÖÇM sekreterliğine 9

18 göndereceklerdi. Hem yönerge hem de bu karar ile ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yeterli kontenjanda ÖÇM önerisi toplamak mümkün oldu. Aynı yıl ÖÇM uygulamalarının öğretim üyelerine tanıtımı ve daha fazla öneri sunmalarını teşvik amacıyla iki poster hazırlandı ve öğretim üyesi yemekhanesinde sergilendi. Posterlerden biri genel olarak ÖÇM uygulamaları hakkında bilgi verirken, diğeri gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimlerini içeriyordu eğitim öğretim döneminde ÖÇM uygulamalarına ilişkin web sistemi kuruldu (http://www.ocmmed.ege.edu.tr/) ve bir e mail adresi alındı. Böylece öğrencilerin tercih yapmaları kolaylaştı ve ÖÇM Komisyonu ile haberleşme standart hale getirildi eğitim öğretim döneminde öğrenci ve öğretim üyesi geribildirim formları optik okuyucu formu biçiminde düzenlendi ve kullanıma başladı eğitim öğretim döneminde ÖÇM uygulamalarının Topluma Hizmet dersi kapsamındaki katkısı değerlendirildi ve sosyal yönü olan ÖÇM uygulamalarının belirtilmesi için öneri formunda değişiklik yapıldı Eğitim Öğretim döneminde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamaları ile ilgili öğrenci geri bildirimlerinden örnekler: Alzheimer hastaları ve yakınları ile görüşme imkanı bulduk ve oldukça memnun ediciydi. Alzheimer hastalarının davranışları ve günlük yaşam aktiviteleri hakkında fikir sahibi oldum. Ayrıca yaptığımız huzur evi ziyareti ile yaşlı insanlarla muhabbet etme fırsatı bulmamızdan ve onlarla birlikte bir şeyler yapabilmekten 10

19 oldukça keyif aldım. Çocuk Esirgeme Kurumunda Yaşayan Çocukların Genel Sağlık Durumları ve Psikolojileri üzerine bir araştırma ÖÇM si açılabileceğini düşünüyorum. Herkes farmakolojinin çok sıkıcı olduğunu söylüyordu. Bu ÖÇM sayesinde tüm önyargılarım kalktı. Rahatlıkla öğrenebileceğime inanıyorum (İnşallah!) Teorikten çok, pratik çalışmamız ÖÇM nin en güzel yönüydü. Ayrıca hocalarımız çok sıcaktı, her şeyi rahatlıkla sorabildik. Benim kişisel gelişimim için (sunum,araştırma, soru sorma gibi) çok faydalı olduğuna inanıyorum.teşekkürler!:) Ayrıca çayımız hep ayağımıza kadar geldi valla keyif bile yaptık Doktorların ve çalışanların ilgisi oldukça iyiydi. Pratiğimizi geliştirdi. Hastaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğrendik ve çok zevk aldığım bir ÖÇM ydi. Çok memnun oldum. Bu modül gibi öğrencilerin tıpa ve tıp eğitimine yaklaşımını arttırıcı modüller açılabilir. Çok keyifli olan ÖÇM nin bu kadar kısa sürmesi gerçekten üzücü. Hocamızın bize olan tavırları, öğrenebilmemiz adına pek çok yardımı oldu. Sunum yapma ile ilgili herhangi bir faaliyet olmadı. Olması gerekir miydi? Tartışılır. Sürekli yaptığımız aktivitelerden biri olan sinemayı o konuda uzman olan eğitimcilerle beraber yapmak, sağlıklı bir gelişim gösterdi. Doğumhane ortamını görmüş olduk. Hastaları sadece teorik olarak değil, pratik olarak bire bir iletişimle değerlendirdik. Ağrısız doğum hakkında birçok bilgi edindim. Doğum izlemek ve hastalarla ilgilenmek bana doktorluğun güzelliğini hissettirdi. ÖÇM derslerinde uygulamaları bizim yapmamız öğrenmemizi olumlu etkiledi. 11

20 Hastalarla iç içe olmamız onları anlamamız açısından yararlı oldu. ÖÇM den memnunum. Yine olsa yine seçerim. Eğitimcilerin bizlerle olan samimi ilişkilerinin eğitimi daha etkin bir düzeyde gerçekleştirdiğine inanıyorum. Sormaya, öğrenmeye hatta araştırmaya dahi korkabileceğimiz bilgilerin yetkili ağızlardan olağan bir şekilde sunulabilmesi çok hoştu. Sayımızın az olması daha etkin bir çalışma ortamı olmasını sağladı. Konu seçiminde özgür olmamız ve bunun ödev şeklinde olmaması doğruydu. 2 yıllık öğrenim hayatı boyunca geçirdiğim en bilgilendirici, eğlenceli ve zevkli bir haftaydı. Özel çalışma modülü öğrenci öğretmen ilişkisi pekişmesi açısından gayet yerinde olmuştur. Hocamız bize karşı gayet olumlu ve yapıcı davranışlarda bulunmuştur. Bu ÖÇM nin en beğendiğim yanı sosyal bir projede yer almam ve hastaların sosyal yaşamlarını görmem oldu. Hocamızın fikirlerini bize empoze etmesi değil bağımsız düşünmemizi bize benimsetmesi en beğendiğim özelliği idi. Fikirlerimizi özgürce tepki almayacağımızı bilerek belirttik. Hangi gün nerede olacağımız ve ne yapacağımız iyi bir şekilde açıklandı. Takip etmede hiç zorlanmadım. Hocamızın bizimle yeterince ilgilemeyeceğini düşünmüştüm ama oldukça fazla zaman ayırdı. Diğer hocamızın yanına gittiğimizde de hastaların çoğunluğu pediatrik olduğundan hem eğlendik ve sıkılmadık hem de bir şeyler öğrendik. Bence doktorluğun güzel yanlarını gösteren ve doktorluğu sevdiren iyi bir çalışma oldu. 12

21 Eğitim Öğretim döneminde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamaları ile ilgili Öğretim Üyesi geri bildirimlerinden örnekler: ÖÇM son yıllardaki en önemli açılımlardan biridir. Yaşatılmalı ve geliştirilmeli. Öğretim Üyesi ve öğrenci arasında daha ilk yıllarda gerçekleştirilen bu yakın iletişim hem öğrencinin öğrenme becerilerini, özgüvenini geliştirmekte hem de Öğretim Üyesinin eğitim konusunda motivasyonunu sağlamaktadır. ÖÇM lerin çoğalarak devamını diliyorum Stressiz ve daha samimi bir ortamda kendileri, yakınları ve hastalar için gerçekten yararlı olacağının bilincine vararak edindikleri bilgilerin, yapılan sunumlar, tartışma ortamının ve uygulamaların; sınav stresiyle edinilen bilgilerden daha kalıcı olduğunu sanıyorum. Akademik hayatın vazgeçilmez unsurlarının birlikte bir ürün çıkartması ve bu faaliyet sırasında birbirlerinden etkilenmeleri Özel Çalışma Modülü uygulamalarının daha da etkinleştirilerek geliştirilmesinin gerekliliğini gösteren en önemli unsurdur kanımca. Öğrencilerimizin birebir hasta ile iletişim becerilerinde yetersiz ancak çok yetenekli olduklarını izledim. Bilgiye ulaşma becerileri oldukça yeterli ancak bilgiyi hasta ve hasta yakınları ile paylaşma konusunda daha fazla desteklenmeleri gerekmektedir. Kamera çekimlerini gerçekleştirmede zorluklar yaşadık. Her sene olduğu gibi bu sene de verimli geçtiğini düşündüğüm bir ÖÇM süreci oldu. Bu seneki grup özellikle daha istekli ve çalışkandı. En çok kan alma teknikleri ile ilgili oturumlarımızda paydaş oldular. Çok az sayıda öğrenci ile birlikte olmak, bire bir yaşanan etkileşimler açısından çok zevkli oluyor. ÖÇM ler başladığından beri ekibin zevkle yaptığı bir aktivasyon. Bir öğretim üyesi her hafta konuyu izlediği için bütünlük bozulmuyor. Öğrencilerin uzun zamandan beri öğrendiklerini 13

22 pratikte yaşamak istemeleri ve bu ÖÇM nin bir sosyal sorumluluk yönü olmasını istememiz nedeni ile Pozitif Yaşam Derneği ile bir oturumluk paylaşım planlamaktayız. Bu kadar uzun soluklu çok partnerli birlikteliği mümkün kılan ekibe, sorumlu öğretim üyesi teşekkür borçlu. Öğrencilerle sosyalleşmemizi de sağlıyor. Bir Dikili Bademli gezisi (dekanlığın da ulaşım için uygun koşul katkıları ile) ve değişik sosyal amaçlı yemeklerle ÖÇM sonrasında da (aylar sonra) birlikteliğimizi sürdürebildik. ÖÇM nin uzun zamandır tekrarlanmasına rağmen ekip ufak tefek değişikliklerle ÖÇM yi sürdürmek niyetinde. Çok az sayıda öğrenci ile birlikte olmak, bire bir yaşanan etkileşimler açısından çok zevkli oluyor. Öğrencilerin tıp eğitimi dışında farklı bir alanda kendilerini ifade etmeleri ve özgüvenlerinin takım ruhu ile yükseldiğini görmek sevindirici idi. ÖÇM bittikten sonra da öğrencilerle iletişimimiz devam etti. Kendimi onların danışmanı gibi görüyorum. 2. Öneri toplama ve değerlendirme Ege Tıp ta ÖÇM uygulamaları için ilk çalışmalar bir sonraki yılın eğitim öğretim takviminin belirlenmesi ile başlar. Takvim belirlendikten eğitim programına göre altı farklı tarihte farklı sınıflara özel ve farklı sürelerde (ikinci sınıflara özel; 8 hafta süreli haftada 4 saatlik ve tam süreli 5 günlük, üçüncü sınıflara özel; 8 hafta süreli haftada 4 saatlik tam süreli 5 günlük, ikinci ve üçüncü sınıflar için ortak iki adet 8 hafta süreli haftada 4 saatlik) ÖÇM uygulamaları planlanır. Bu zaman dilimlerine göre güncellenen öneri formu öğretim üyelerine duyurulur ve belirlenen son tarihe kadar anabilim dalı öğretim üyesi sayısının 1/3 ü kadar ÖÇM önerisinin iletilmesi istenir. 14

23 Tablo 1: ÖÇM uygulamalarının eğitim öğretim takvimi içine yerleştirilmesi 15

24 Toplanan ÖÇM önerileri ÖÇM Komisyon üyeleri tarafından hedefleri, öğrenci sorumlulukları ve programı bakımından değerlendirilir, eksikleri olan önerilerde öğretim üyesi ile iletişime geçilerek düzeltmeler yapılır. ÖÇM önerilerinin toplanması sırasında ÖÇM öneri sayısından ziyade ÖÇM ye kabul edilecek toplam öğrenci sayısı önemlidir. İkinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin her yıl iki ÖÇM uygulamasına katılmaları zorunluluğundan hareketle toplam ÖÇM kontenjanı hesaplaması ve eksikliklerin giderilmesi de bu aşamada gerçekleştirilir. Son hali verilen ÖÇM önerileri web sistemine yüklenerek öğrenci tercihlerine açılır Eğitim Öğretim döneminde gerçekleştirilen ÖÇM uygulamalarından ilginç başlıklar: Dünyayı keşfetmeye ne dersiniz? Birlikte proje yazalım ve bursa başvuralım Alzheimer Derneği nin torunum ol projesine katılım Antik İzmir in ayak izlerini takip ederken Briç öğreniyoruz Birlikte farkındalığımızı artıralım mı? Çocuğumun boynunda şişlik var Engelsiz Ege Birimi ni tanıyalım Eylem, spontanlık ve yaratıcılık Hastane bir günüm Hekimlik ve 657 sayılı yasa Kanın temel analizi, pıhtılaşma sistemi incelemelerinde laboratuvar teknikleri KOAH ve astımlı hastaların tedaviye uyumunun belirlenmesi ve eğitimi Onkoloji hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 16

25 Sinemada tıp Stres yanıtının fizyolojisi ve deney hayvanlarında stres modelleri Yaşlılara yönelik koruyucu hizmet sunuyoruz Her güne bir yıldız görmek, aydınlanmak ve kazanmak Ağrısız doğum Ameliyathane; bilinmeyenler, merak edilenler 3. Öğrenci tercih sistemi Her yılın Haziran ayında web sistemine yerleştirilen ÖÇM önerileri Temmuz ayında öğrenci tercihleri için açılır. Şifresi ile sisteme giren öğrenci sınıfına uygun ÖÇM uygulamalarından en az iki tanesini seçer. ÖÇM önerilerinde belirtilen kabul edilecek öğrenci sayısı aşıldığında sistem bu ÖÇM uygulamasını tercihe kapatır. Tercihlerin yapılmasından sonra ÖÇM sekreterliği ÖÇM ye katılacak öğrencilerin listesi, başarı durumlarının belgelendiği form ile öğrenci öğretim üyesi geribildirim formlarının olduğu bir set hazırlayarak ilgili öğretim üyesine gönderir. 4. Değerlendirme ÖÇM uygulamasına ilişkin öğrenci başarısını değerlendirmede not sistemi kullanılmaz, başarılı başarısız görüşü iletilir. Başarılıbaşarısız görüşü her ÖÇM için farklı kriterlere dayanarak oluşturulur bu kriterler de öğretim üyesinin ÖÇM önerisi sunması sırasında formda belirtilir. ÖÇM uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla ise öğrencilerden ve öğretim üyelerinden geribildirim alınır. Geribildirim formlarının sonuçları ÖÇM Komisyonu tarafından gözden geçirilir ve eğitim komisyonuna sunulur. 17

26 Şekil 2: ÖÇM öneri formu 18

27 19

28 Şekil 3: Öğrenci geri bildirim formu 20

29 Şekil 3: Öğretim üyesi geri bildirim formu 21

30 IV. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, iletişim, zaman yönetimi, hekimliğe yaklaşımında, sürekli sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından tanıma olanağı veren, yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri öğrencilerin kullanmasına ve geliştirmesine fırsat veren eğitsel etkinliktir. Eğiticiler açısından küçük gruplarda öğrencilerle daha yakın ve etkin iletişim olanağı verir, yeni bir eğitim yöntemini küçük grupla deneme ve geliştirme fırsatı sunar, eğitime katılabilecek tüm kaynakları devreye sokarak normalde programda yer almayan eğiticilere de eğitim verme olanağı tanır. I. Uygulama alanları ÖÇM uygulamalarının yapılabileceği konu alanları aşağıda sıralanmıştır; a. Çekirdek eğitim programını içeren; lokomotor sistem içinde diz ekleminin daha derinlemesine öğrenilmesi gibi, b. Çekirdek eğitim programı ile ilgili olmayıp tıpla ilgili olan; tıp tarihi, sağlık politikaları, bilgi teknolojileri gibi, c. Tıpla ilgili olmayan; yabancı dil gibi konulardır. Örnekler; 1. Sağlık Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım Öğrenciye sağlık hizmetiyle ilgili konularda (epidemiyoloji, halk sağlığı, sosyal bakım, sağlık politikaları, ulusal sağlık sistemi, tıp eğitimi, tamamlayıcı tıp) çalışma fırsatı verir 22

31 2. Etik Yaklaşım Etik yaklaşım diğer özel çalışma modüllerinin bir parçası olabileceği gibi temel odak etik yaklaşım da olabilir. Klinik uygulama ve araştırmada etik yaklaşımı konusunda çalışma fırsatı verir. 3. Bilimsel araştırma Öğrenciye literatür tarama, eleştirel makele okuma, araştırma planlama (kalitatif ve kantitatif tekniklerin kullanıldığı) veri toplama, analiz ve verilerin sunulması gibi konularda çalışma fırsatı verir. Laboratuvarda, klinik ortamda ve diğer tıbbi bilim ortamlarında, klinik bilimler, toplum bilimleri, davranış bilimlari alanlarında gerçekleştirilebilir. Farklı uygulama tipleri aşagıda belirtilmiştir. a. Yapılandırılmış Literatür Tarama (Review); öğrenci bir alandaki literatürden derleme yapar b. Laboratuar Çalışması; öğrenci bir laboratuar çalışması yapar c. Yorumlayıcı Çalışma; öğrenciden bir veri setini değerlendirip analiz ve yorumlayabilmesi beklenir d. İzlem Temeline Dayalı Çalışma; öğrencinin ilgi konu üzerine bir izlem çalışması yapması ve verilerini değerlendirebilmesi beklenir e. Klinik ve/veya Laboratuar Uygulamaları, hastalarla ya da laboratuar ortamında derinlemesine çalışma fırsatı verir. Literatür tarama ve klinik kayıtları tarama gibi araştırma faaliyetlerini de içerebilir f. Tıp Dışı Konular; ÖÇM tıp dışı alanlarda da hazırlanabilir. Bilişim, yönetim, sinema, sanatsal alanlar gibi konularda fakat diğer fakültelerdeki akademik personelin yürüteceği eğitimlerdir. Yukarıdaki temel konular dışında öğrencilerin ÖÇM konu önerileri öğretim üyelerine fakir vermek üzere sunulabilir. 23

32 II. Müfredat içindeki yeri Çekirdek müfredatı bütünlemesine göre eğitim programı içindeki ağırlığı değişmektedir. Literatür incelendiğinde ÖÇM uygulamalarının eğitim programları içinde % arasında bir oranı kapladığı görülmektedir. EÜTF de ÖÇM uygulamaları için, öğrencilere ve öğretim üyelerine eğitim programı içinde her hafta Çarşamba öğleden sonra (günde 4 saat) veya blok uygulamalarda 5 10 iş gününü (günde 8 saat) kaplayan farklı zaman seçenekleri sunulmuştur. Eğitim programı içinde Çarşamba öğleden sonra 4 saat olan ÖÇM uygulamalarının kredi değeri 4 (dört), blok uygulamaların ise 8 (sekiz)/dir. EÜTF de eğitim programının ikinci yılında % 16.6 sı, üçüncü yılında % 17.2 si ÖÇM uygulamalarına ayrılmıştır. Öğretim üyeleri tarafından sunulan ÖÇM önerileri, ilgili eğitim öğretim yılı içinde farklı periyodlarda takvime yerleştirilmiştir. Her yeni eğitim öğretim yılında ÖÇM uygulama periyodlarının uzunluğu ve takvim içindeki yeri ÖÇM Kurulu tarafından yeniden belirlenir. Uygulama takviminin belirlenmesinde; Sınav ve tatiller göz önünde bulundurulur İkinci ve üçüncü sınıfların çekirdek eğitim programlarına göre ortak veya her iki sınıfta farklı uygulama periyodları saptanır III. Uygulama Yöntemleri Özel çalışma modüllerinde temel prensip öğrencinin kendi kendine öğrenmesinin geliştirilmesidir. Fakat bu, öğrencinin eğitim sürecinde tamamen kendi başına bırakılması anlamına gelmez, tersine ÖÇM ler eğitim süreci boyunca, amaçları ve eğitim programı açısından önceden planlanmış ve yapılandırılmış uygulamalardır. 24

33 ÖÇM de öğretim üyesinin yönlendirici ve danışmanlık rolü ön plandadır, eğitim sürecinde öğrencinin gelişiminin değerlendirilmesi, bire bir geri bildirim verilmesi temel prensiptir. Aşağıda ÖÇM/lerde kullanılan bazı eğitim teknikleri özetlenmiştir; a. Proje ve Literatür tarama Öğrenci ve öğretim üyelerinin araştırma sorusunu belirledikleri giriş oturumuyla başlar, eğiticiler süreç boyunca öğrencilere danışmanlık verir ve çalışmalarının tamamlanmasında rehberlik ederler b. Küçük grup oturumları, seminer ve pratik uygulamalardan oluşan kurslar Belli bir konudaki seminer, küçük grup oturumları ve bunları destekleyen laboratuvar ya da klinik uygulamaları içeren uygulamalardır c. Gözlemsel ya da katılımlı çalışmalar Öğrenci ÖÇM sürecinde tek bir hastayı ya da belli bir sağlık hizmetini kullananları izler ve değerlendirir. Bu tip uygulamalarda öğrencilere toplum tabanlı uygulamalara ( evsizlere yardım, belli hasta grupları ile çalışma gibi ) da dahil olabilirler. d. Sanatsal ve Sosyal Alanlarda beceri kazanma Müzik, görsel sanatlar gibi alanlarda ya da dil öğrenme, bilişim gibi beceriler kazanmayı hedefleyen tıp dışı uygulamalar IV. Değerlendirme Öğrenci başarısını değerlendirmede öğretim üyesi başarılı/başarısız veya derecelemeye dayanan değerlendirme sistemini kullanır. Öğretim üyesi öğrencileri değerlendirmede aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur. 25

34 ÖÇM de belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirme Görsel ve sözel sunum yapma Rapor hazırlama Çalışma / uygulama becerisi Devamlılık Öğrenci değerlendirmelerinde sözlü/yazılı sınav yapılmayacaktır. Öğrenciler ikinci ve üçüncü sınıflarda bir yılda en az 8 olmak üzere toplam 16 kredi olacak şekilde ÖÇM uygulamalarına katılırlar. Üçüncü sınıfta 16 kredilik ÖÇM uygulamasını başarı ile tamamlamayan öğrenci dördüncü sınıfa geçemez. ÖÇM uygulamalarında bütünleme veya telafi ÖÇM uygulaması yapılmayacaktır. V. Özel Çalışma Modüllerinin organizasyonu ve yürütülmesi ÖÇM lerin planlanması ve organizasyonundan sorumlu olarak Ocak 2004 tarihinde ÖÇM Kurulu oluşturulmuştur. ÖÇM Kurulu görevleri beş ana başlık altında toplanmaktadır. 1. ÖÇM önerilerinin toplanması a. Öğretim üyeleri için öneri sunma formu hazırlama b. Gelen ÖÇM önerilerinin incelenmesi ve düzeltmelerinin yapılması c. Uygulanacak ÖÇM lere son halinin verilmesi 2. Öğrenci tercihlerinin alınması a. Önerilerin basılı ve web ortamında öğrencilere ilan edilmesi b. Uzaktan erişimli bilgisayar tabanlı bir sistem ile öğrencilerin tercihlerin alınması 3. Öğrencilerin tercihlere yerleştirilmesi a. Öğrencilerin tercihlerine yerleştirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi 26

35 b. Öğretim üyelerinin, ÖÇM önerilerine başvuran öğrencilerle ilgili haberdar edilmesi 4. ÖÇM uygulamalarının izlenmesi a. ÖÇM Kurulu içinden uygulama dönemlerine göre sorumlu belirleme b. Öğretim üyesi ve öğrencilere formların iletilmesi i. Öğretim üyeleri için Yoklama çizelgesi Öğrenci başarısı değerlendirme formu Öğretim üyesi geribildirim formu ii. Öğrenciler için Öğrenci geribildirim formu 5. ÖÇM Kurulu her eğitim öğretim yılının başından itibaren öğretim üyelerinde yeni öneri alma/eski önerilerin revizyonu, öğrenci tercihlerini alma/tercihlere yerleştirme ve değerlendirme alt komisyonlarının çalışmalarının gözden geçirir ve yıllık çalışma takvimi ve faaliyet raporunu Dekanlığa sunar. Dördüncü sınıfa geçiş için en az 16 ÖÇM kredisi alınması gerekmektedir. Bu kredi miktarına 3. sınıf sonunda ulaşamayan öğrenciler ÖÇM uygulamalarını tamamlamadan dördüncü sınıfa devam edemeyeceklerdir. 27

36 V. KURULUŞUNDAN BU YANA ÖÇM KOMİSYONLARI ÖÇM Komisyon Üyeleri ( ) ÖÇM Komisyonu Dr. Şükran DARCAN (Başkan) Dr. Lokman Öztürk Dr. Murat PEHLİVAN Dr. Sara HABİF Dr. Nevbahar TURGAN Dr. Mehtap ÇINAR Dr. Lütfiye KANIT Dr. Utku ATEŞ Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU Dr. Nevin TURGAY Dr. Zuhal EROĞLU Dr. Hatice ŞAHİN Dr. Ö. Sürel KARABİLGİN Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anatomi Biyofizik Biyokimya Biyokimya Farmakoloji Fizyoloji Histoloji ve Embriyoloji Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Parazitoloji Tıbbi Biyoloji Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi 28

37 ÖÇM Komisyon Üyeleri ( ve ) ÖÇM Komisyonu Dr. Lütfiye KANIT (Başkan) Dr. Ufuk Çağırıcı Dr. Şükran DARCAN Dr. Murat PEHLİVAN Dr. Sara HABİF Dr. Nevbahar TURGAN Dr. Mehtap ÇINAR Dr. Utku ATEŞ Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU Dr. Nevin TURGAY Dr. Zuhal EROĞLU Dr. Fulya Günşar Dr. Okan Gülbahar Dr. İdil Ünal Dr. Cem Bilgen Dr. Hatice ŞAHİN Dr. Ö. Sürel KARABİLGİN Anabilim Dalı Fizyoloji Göğüs Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Biyofizik Biyokimya Biyokimya Farmakoloji Histoloji ve Embriyoloji Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Parazitoloji Tıbbi Biyoloji İç Hastalıkları İç Hastalıkları Dermatoloji Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi 29

38 ÖÇM Komisyon Üyeleri ( / ) ÖÇM Komisyon Dr. Ufuk Çağırıcı (Başkan) Dr. Lütfiye KANIT Dr. Şükran DARCAN Dr. Murat PEHLİVAN Dr. Sara HABİF Dr. Nevbahar TURGAN Dr. Mehtap ÇINAR Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU Dr. Nevin TURGAY Dr. Zuhal EROĞLU Dr. Fulya Günşar Dr. Okan Gülbahar Dr. İdil Ünal Dr. Cem Bilgen Dr. Hatice ŞAHİN Dr. Ö. Sürel KARABİLGİN Anabilim Dalı Göğüs Cerrahisi Fizyoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Biyofizik Biyokimya Biyokimya Farmakoloji Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Parazitoloji Tıbbi Biyoloji İç Hastalıkları İç Hastalıkları Dermatoloji Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi 30

39 ÖÇM Komisyon Üyeleri ( ) ÖÇM Komisyon Üyesi Dr. İdil ÜNAL (Başkan) Dr. Murat PEHLİVAN Dr. Nevbahar TURGAN Dr. Ferda ÖZKINAY Dr. Çiğdem ARIKAN AKYILDIZ Dr. Güzide AKSU Dr. Tansu YAMAZHAN Dr. Filiz AFRASHİ Dr. Fulya GÜNŞAR Dr. Okan GÜLBAHAR Dr. Rüçhan SERTÖZ Dr. Ülkem YARARBAŞ Dr. Hatice ŞAHİN Dr. Ö. Sürel KARABİLGİN Anabilim Dalı Dermatoloji Biyofizik Biyokimya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Göz Hastalıkları İç Hastalıkları İç Hastalıkları Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nükleer Tıp Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi 31

40 ÖÇM Komisyon Üyeleri ( ) ÖÇM Komisyon Üyesi Dr. İdil ÜNAL (Başkan) Dr. Murat PEHLİVAN Dr. Nevbahar TURGAN Dr. Ferda ÖZKINAY Dr. Güzide AKSU Dr. Tansu YAMAZHAN Dr. Filiz AFRASHİ Dr. Rüçhan SERTÖZ Dr. Ülkem YARARBAŞ Dr. Kazım Çapacı Dr. Serra Kamer Dr. Hatice ŞAHİN Dr. Ö. Sürel KARABİLGİN Anabilim Dalı Dermatoloji Biyofizik Biyokimya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Göz Hastalıkları Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nükleer Tıp Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Radyasyon Onkolojisi Tıp Eğitimi Tıp Eğitimi 32

41 ÖÇM Komisyonu iletişim bilgileri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu ÖÇM sekreterliği Tel : (390) 3137 Web : 33

42 34

43 FOTOĞRAFLAR 35

44 36

45 ÖÇM Komisyonu ( ) 37

46 Uygulamalar 38

47 39

48 40

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EGE TIP TA ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMALARI Özel Çalışma Modülü Komisyonu İzmir, 2011 Editörler Doç. Dr. Hatice Şahin Prof.Dr.Tansu Yamazhan Prof. Dr. Tahir Yağdı Haziran

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

2. UYGULAMA Yönergede Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır.

2. UYGULAMA Yönergede Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır. 11.07.21 1/7 1. İLGİLİ İŞLEYİŞ DEÜTF Kurullar Genel Çalışma İşleyişi 2. UYGULAMA Yönergede Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır. 2.1. ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ NEDİR?

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Denetimli Çalışma, I - VIII. Yarıyıl için ilgili yarıyıldaki mesleki zorunlu, IX. Yarıyılda ise seçmeli derslerin öğretim üye ve elemanları tarafından verilen zorunlu

Detaylı

Sekizinci Kurul Poster Çalışması

Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sayın Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi 3. Sınıf Kardiyorespiratuvar hastalıklara giriş ders kurulu 5. Sınıftaki staj kurulu ve ilave eğitimöğretim etkinlikleri ile birlikte

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

1. İLGİLİ İŞLEYİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Kurullar Genel Çalışma İşleyişi

1. İLGİLİ İŞLEYİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Kurullar Genel Çalışma İşleyişi 1/7 1. İLGİLİ İŞLEYİŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Kurullar Genel Çalışma İşleyişi 2. UYGULAMA Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve uygulanmasına ilişkin esaslar tanımlanmıştır. 2.1. ÖZEL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ AMAÇ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ Madde : Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. yarıyıl uygulama

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

REKTÖRLÜK MAKAMI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

REKTÖRLÜK MAKAMI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Sayı : 64529847-03/12/2015 Konu : 2016-2017 Akademik Takvim REKTÖRLÜK MAKAMI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Fakültemize

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: HALK SAĞLIĞI STAJI BAŞLAMA TARİHİ HALK SAĞLIĞI STAJI

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Celal Bayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ADALET

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 26/07/2011 Sağlık Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜSAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Staj Sağlık Yüksekokulu nda eğitim-öğretim gören öğrencilerin

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği. Kulak Burun Boğaz Okulları. Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri. 1. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Kulak Burun Boğaz Okulları Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Çalışma İlkeleri 1. Amaç Rinoloji-Rinoplasti-Alerji-Uyku Okulu Türkiye çapında görev

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl.

FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON AKTS. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) ve 2.Yarıyıl. FİZYOTERAPİ DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoterapi de FTR 4.SINIF/ 2 - - 5 Yönetim ve 2.Yarıyıl Organizasyon 430 Bahar

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SAĞLIKLI YAġAM VE EGZERSĠZ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sağlıklı YaĢam ve Egzersiz FTR 334 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı İNFAZ VE DENETİMLİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2014-2015 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME TARİHLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 22.01.2015 14:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 YABANCI DİL I 22.01.2015 10:00 101 AGIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 1 TÜRK DİLİ I 22.01.2015

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ-YENİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ-YENİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, S.Ü. Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. Yarıyıl uygulama ağırlıklı VEHİP özel eğitimini ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. KAPSAM Madde 2: Bu Yönerge, SÜ Veteriner

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ % 30 İngilizce Program İngilizce Program Bünyesinde barındırdığı diş hastaneleriyle Türkiye nin en modern eğitim kurumları içerisinde yer alan fakültemiz, lisans

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4009 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Adı: BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MMM 4009 Dersin Öğretim Dili: Türkçe

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversite Senatosunun 263 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bütün programlarda okutulan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME EĞĠTĠMĠ BES Bahar Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME EĞĠTĠMĠ BES Bahar Önkoşullar BESLENME EĞĠTĠMĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESLENME EĞĠTĠMĠ BES306 6. Bahar 2 0 0 2 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine verilecek rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin amacına, faaliyet

Detaylı

AKREDİTASYON SÜRECİNDE KURUMUN ÇALIŞMALARI VE ÖZ DEĞERLENDİRME. Dr Feriha ÇİLLİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.

AKREDİTASYON SÜRECİNDE KURUMUN ÇALIŞMALARI VE ÖZ DEĞERLENDİRME. Dr Feriha ÇİLLİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A. AKREDİTASYON SÜRECİNDE KURUMUN ÇALIŞMALARI VE ÖZ DEĞERLENDİRME Dr Feriha ÇİLLİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Anabilim Dalı mız, 08.06.2016 tarihinde TTMYK Akreditasyon Komisyonu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TERCİHİNİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Genel olarak sağlık, daha özelde tıp alanı ve tıp eğitimi hem verilen sağlık hizmeti hem de eğitim açısından en az 20-30 yıllık geçmişli ile

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4709

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4709 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK Dersin Orjinal Adı: BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ Madde 1. Dayanak: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI İÇİNDEKİLER Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul I II GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI Gülhane Tıp Fakültesi Sınıf Yıl Kurulları Temsilcileri 1-1 Gülhane Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TASARIMI & BİTİRME PROJESİ DERSLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Fakülte Kurulu nun 01.07.2015 gün ve 40 Sayılı Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 252 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 2.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar FİZYOTERAPİ DE ÖZEL KONULAR Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Fizyoterapi de Özel FTR Konular 308 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Teorik Dersler öğretme

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı