TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AB-AK ORTAK PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AB-AK ORTAK PROJESİ"

Transkript

1 TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AB-AK ORTAK PROJESİ İfade Özgürlüğü konusunda TAA için Meslek Öncesi Eğitim Modülü Geliştirilmesine yönelik Çalışma Grubu Toplantısı Raporu 8-10 Nisan, Antalya-Türkiye Kısa dönemli uzmanlar: Sn. Dominika Bychawska-Siniarska Sn. Yaşar Salihpaşaoğlu Sn. Cem Babadoğan ın katkılarıyla Uzun Dönemli Danışman Sn. Bert Maan tarafından hazırlanmıştır. Bu belge, Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi başlıklı, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi/Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Türkiye Adalet Akademisi bu projenin yararlanıcısıdır. Merkezi Finans ve İhale Birimi bu projenin ihale makamıdır. Belgenin yazarı projenin Uzun Dönemli Danışmanıdır. Bu belgede yer alan görüş ve düşünceler yazara aittir ve Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve/veya yararlanıcı kurumların sorumluluğunda değildir.

2 I. GİRİŞ ÇG toplantısı ve 17 Mart taki Yürütme Kurulu Toplantısından sonra ÇG meslek öncesi eğitimin hazırlanmasıyla ilgilenmiştir, bu sürecin sonunda aday hakim ve savcıların İÖ eğitimi ile ilgili detaylı bir rehber üretilmesi beklenmektedir. Program kapsamında aşağıdaki hususlara değinilmiştir: A. İÖ ye ayrılacak saat miktarının kararlaştırılması Hazırlık materyali önerilmesi (okuma) B. İçerik Dominika Bychawska Siniarska İfade Özgürlüğü: Eğitime dahil edilecek konular; Maddenin kapsamı 10. madde, 2. paragrafta belirtilen istisnalar: Yaşar Salihpaşaoğlu İfade Özgürlüğü: Türkiye ile ilgili konular, son gelişmeler Tibor Sepsi: 10. Maddenin Analizi ve ilgili içtihat; Grup tartışmaları açısından ilişki Pratik öneriler C. Metodoloji Cem Babadoğan: Çerçeve ve deneyimler Yetişkin eğitimi yöntemleri Grup çalışması, özellikle TAA ya uygunluğu 1

3 II. ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ 1.gün: Programa göre ÇG üyeleri 3 farklı gruba ayrılmış ve öngörülen eğitimin içeriği ve çerçevesi ile ilgili tartışmış ve önerilerde bulunmuştur. 8 Nisan 2015 sabah oturumunda 3 grup hem içerik hem de örnek olaylar üzerinde çalışmıştır. İçeriğe ilişkin olarak 3 grup aşağıdaki konulara dikkat çekmiştir. Birinci grup: Eğitimin gerekliliği İstatistikler ile ortaya konmalı, AİHM e ifade özgürlüğü ile ilgili olarak yıllara göre açılan ve ihlal ile sonuçlanan dava sayıları verilmeli. İfade özgürlüğü tanımı Bu tanım başlığı altında ifade özgürlüğünün demokratik bir toplum oluşumu için ne kadar önemli olduğu vurgulanmalı. İfade özgürlüğü ile ilgili metinler Anayasa (m.13, 26, 28, 90/5) İHEB (m.119) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (m.19) AİHS (m.10) İfade özgürlüğü konusunun kapsamı Kanaat özgürlüğü Haber ve görüş açıklama ve beyan etme özgürlüğü Haber ve görüşlere ulaşma özgürlüğü İfadenin şekilleri Sözlü-yazılı Görüntülü Sembol İfade özgürlüğü konusunda çatışan haklar Özel yaşamın gizliliği Başkalarının şöhretine saygı İfade özgürlüğünün sınırlandırılması Sınırlandırma ölçütleri-orantılılık testi: Kanunla öngörülmüş olması 2

4 Meşru bir amacın olması Orantılılık (acil, zorlayıcı, toplumsal ihtiyaç) AİHM kararlarına göre ifade özgürlüğü kapsamında kalan hususlar Sert, şoke edici, kırıcı, beğenilmeyen ifadeler (somut örnekler) Düşmanca duygular içeren ifadeler (somut örnekler) AİHM kararlarına göre korunmayan ifadeler Şiddet, şiddet çağrısı içeren ifadeler Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret içerikli ifadeler AİHM kararlarında koruma alanı ve takdir hakkı ile ilgili bazı hususlar Siyasi söylemler Ticari söylemler Sanatsal ifadeler Müstehcenlik Dini duygulara ilişkin ifadeler Yargı yetkisi ve görevinin güvenceye alınması AİHM in basın ve gazetecilerle ilgili yaklaşımı Yayınevinin aranması, basımın durdurulması Yayınların toplatılması Haber kaynaklarının korunması Haber sitelerine erişimin engellenmesi İkinci grupta da kıyaslanabilir konular tartışılmıştır: İfade özgürlüğü tanımı Demokratik toplumun temel ilkelerinden biri olduğu üzerinden tanım yapılmalı. İfade özgürlüğü ile ilgili metinler Anayasa (m.13, 26, 28, 90/5) İHEB (m.119) Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (m.19) AİHS (m.10) Eğitimin gerekliliği İstatistiki bilgiler verilmeli, AİHM de aleyhe yahut lehe karar çıkmasının terfii olumsuz veya olumlu etkileyebileceğinden söz edilebilir. 3

5 İÖ nün Kapsamı Basın özgürlüğü Bilgiye erişim Kamu yararı Diğer bireylerin hak ve özgürlükleri Yargının yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması İÖ nün diğer haklarla ilişkisi Özellikle sınırlandırılma sözcüğü kullanılmadan diğer haklarla ilişkisi şeklinde başlık atılarak öncelik/sonralık ilişkisi üzerinden anlatım yapılabilir. İÖ de tartışılması gereken suç tipleri Hakaret Suç ve suçluyu övme Adil yargıyı etkilemeye teşebbüs TC Anayasa Md. 301 TC Anayasası Md. 90 Grup uygulamayla ilgili eklemeler yapmıştır: Eğitimlerde kullanılacak araçlar 20 dk. anlatım Örnek olaylar Kısa film ve karikatür Tartışma ortamı Eğlenceli örneklerle hazırlanan çalışmalar AİHM, AYM (Anayasa 90 a atıfla), Yargıtay ve Danıştay ın güncel kararlarının toplandığı bir internet sayfası oluşturulabilir. Üçüncü grup: Eğitim modülünde ele alınması gereken konular: 1-İfade özgürlüğü konusunda Türkiye (Avrupa Konseyi) ve diğer bazı ülkelerin durumu nedir? Tarihsel süreç bağlamında kısa bir analiz ve konu ile ilgili anketler. 4

6 2-Türkiyenin ifade özgürlüğü konusunda sorunu var mıdır? Bu konuda ikna ve farkındalık nasıl artırılabilir? 3- İfade özgürlüğü neden önemlidir ve gereklidir, sınırları nelerdir? Bu sınırlar hangi koşullarda uygulanabilir. Özellikle mevzuatta tartışmalı olan maddeler üzerinde durulmalı. Farkındalık artırıcı bir şekilde konu üzerinde durulmalı. Sınırlama başka bir hakkın korunması için yapıldığının vurgulanması 4- İfade özgürlüğü kapsamında, adli ve idari yargı, AYM tarafından verilmiş koruma yönündeki kararlar ile AİHM tarafından verilmiş ihlal kararları. 5-Ulusal mahkemeler tarafından, ifade özgürlüğüne ilişkin, önüne gelen bir dava da AİHM in uygulamış olduğu koruma kriterlerinin ne şekilde uygulanabileceği, hakim ve savcılar tarafından verilecek kararlarda mümkün olduğu kadar AİHM ve ulusal yargı kararlarına atıf yapılması. Bu kapsamda, söz konusu kararlara ulaşımın nasıl geliştirilebileceğinin ve ilgili kaynakların paylaşılmasının sağlanması. Karar formatının gözden geçirilmesi. 6-Evrensel standartların sağlanması ve pekiştirilmesi. Sinema, kitap v.d gezi olabilir (farkındalık artırıcı faaliyetler) 7-Modül hazırlandıktan sonra uzmanlar ile istişare edilip teorik ve pratik anlatımın ne kadar olması gerektiği değerlendirilmelidir. Ayrıca üç gruptan ikisi eğiticiler için faydalı olacak aşağıdaki örnek olay çalışmalarını tasarlamıştır, ancak eğitim süresince aday hakim-savcılar grup tartışmaları sırasında kendilerini gerçekte bu tip sorunlarla karşılaşmış Türk hakim-savcıların yerine koyarak çalışmalıdır: Örnek Olay I Parlamentoda bir partinin lideri olan ayrıca kamuoyunda popüler olarak bilinen mazbut aile yaşantısı ile tanınan siyasi konuşmalarında aile birliğine verdiği önem ile bilinen kişinin evlilik dışı karşı cinsten biri ile gönül ilişkisi olduğu bilgisine ulaşan gazeteci X, günlük ve tirajı yüksek bir gazetede politikacı ile ilgili kişinin birlikte gizlice çekilmiş (sevgili gibi davranış içeren) fotoğraflarını ahlaksız ilişki, sadakatsiz politikacı, güvenilmez lider, kötü aile babası başlığı altındaki yazı ile birlikte ile haber yapar. Bu haber üzerine politikacı tarafından özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini ve kendisine hakaret edildiğini belirterek şikâyetçi olması üzerine hakaret davası açılır. Yargılamanın gazetecinin mahkumiyeti ile sonuçlanması sonrasında gazeteci, davayı gören mahkeme hakimi hakkında tarafsızlığını yitirdiğini, politikacının kişiliği karşısında ayrımcılık, kayırmacılık yaptığını, gelecek beklentisi içinde bu kararı verdiğini, hakimlik vasfını taşımadığını, hukuk bilgisi olan herkesin bu kararın aksi yönde karar vereceğini, politikacı gibi utanmazca davrandığını belirten yeni bir yazı yazar. Hakimin şikayetçi olması üzerine gazeteci hakkında açılan hakaret davası açılır. 5

7 SORULAR 1. Gazetecinin yaptığı çekim özel hayatın gizliliğini ihlal eder mi? Gazetecilik mesleği kapsamında haber alma ve kişileri bilgilendirme özgürlüğü içerisinde değerlendirilebilir mi? 2. Gazeteci bu çekimi otel odasında gizli kamera ile yapsaydı politikacının özel yaşam hakkı ihlal edilmiş olur muydu? 3. Gazeteciye bu fotoğraf veya haberler bir okuyucudan gelseydi ve gazeteci tarafından yayımlansa durum ve sonuçta farklılık olur muydu? 4. Fotoğraflar arasında müstehcen olan bir fotoğraf bulunsaydı durum ne olurdu? 5. Gazetecinin ilk derece mahkemesi hakimine karşı söylediği sözler yargı faaliyeti bulunanlar açısından değerlendirildiğinde gazetecinin cezai sorumluluğu doğar mı? İfade özgürlüğü açısından ihlal var mıdır? 6. Bu gazetedeki haber ve fotoğrafların aynı gazetenin resmi internet sayfasında yayınlanmaya devam etmesi üzerine politikacının bu yayınların durdurulmasını talep etmesi sonrasında yapılan yayının içinde bulunduğu kısmın mahkemece kapatılması yerine tamamen internet sayfasına erişimin engellenmesi sonucu gazetecinin AİHM e açtığı davayı basın özgürlüğü kapsamında nasıl değerlendirirsiniz? Örnek Olay II Başvurucu, tarihinde, yasadışı bir örgüt olan PKK tarafından yapılan baskın sonucu, güvenlik güçlerince öldürülen PKK mensubu A ve B nin cenazesine katılmıştır. Söz konusu cenaze sırasında başvurucu yüzünü, halk arasında puşi denilen bez parçası ile kapatmış ve ölen teröristlerin fotoğraflarını yakasına takmıştır. Cenazenin devamında, biji serik apo diyerek slogan atmıştır. Başvurucu hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Anılan soruşturma sonucunda, Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen iddianame ile başvurucu terör örgütü propagandası yapmak ve suç ve suçluyu övmek suçundan dolayı suçlanarak, cezalandırılması talep edilmiştir. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, başvurucuya terör örgütü propagandasından yapmaktan 9 ay hapis cezası vermiş, ayrıca suç ve suçluyu övmek suçundan 10 ay hapis cezası vermiştir. Söz konusu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Örnek Olay III Başvurucu, kamu görevlisi iken, yeni yılda yakınlarına gönderilen tebrik kartında siyasi ve ideolojik amaçlı ifadeler kullandığı, bu kartın basında yayımlanması sebebiyle yapılan soruşturma sonucunda Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandığı, açılan soruşturmanın devamı sırasında çeşitli gazetelerde görüşünü savunduğu ve basına yaydığı, basına bilgi vermekten, amirleri alenen tenkitten, soruşturma safahatını ifşa etmekten dolayı açılan disiplin soruşturmalarının Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirildiği sebepleriyle bu 6

8 görevinden alınmış.(dsi genel müdürlüğüne uzman olarak atanmış).bu işlemin iptali istemiyle davayı açmış. Danıştay Beşinci Dairesi; Yılbaşı kartında yer alan "Yeni Yılınızı insan haklarının çiğnenmediği, düşünce suçunun olmadığı; demokrasinin tüm kurumlarıyla işler hale geldiği, emekçi sınıfların da kapitalist sınıflar gibi örgütlenip devlet yönetiminde söz sahibi oldukları, milli gelirin adil dağıtıldığı, sosyal adaletin gerçekleştiği; ekonomimizin IMF' nin, holdinglerin, para babalarının çıkarlarına göre değil, çalışan geniş halk kitlelerinin çıkarlarına göre yönetildiği; kalkınmış, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış, tam bağımsızlığın, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin, dostluğun, sevginin egemen olduğu yepyeni bir Türkiye nin özlemiyle kutlar (ım)..." biçimindeki ifadelerin, içeriğinden de anlaşılacağı üzere, adı geçenin insan hakları, düşünce ve anlatım özgürlüğü, örgütlenme hakkı, ekonomik düzen gibi Anayasal, güncel ve toplumun her kesiminde açıkça tartışılan konulardaki kişisel düşünce ve özlemlerini açıklamaktan ibaret olup; bu ifadelerin herhangi bir siyasi parti ya da örgüt lehine ya da aleyhine bir yönü bulunmadığı gibi her hangi bir ideolojiyi savunan ya da yeren veya onu başkalarına benimsetmek amacı güden bir yönü de bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu tebrik kartıyla davacının 657 sayılı Yasanın değişik 7/1.maddesinde öngörülen "siyasi ve ideolojik amaçla beyanda bulunmamak" yasağına aykırı hareket ettiğinden söz edilemeyeceğinden davacının eyleminin bu madde kapsamında değerlendirilmesinde hukuka uyarlık görülmediği, Türkiye nin taraf olduğu, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları belirtilerek, Olayda başvurucunun görevinden alınmasına neden olarak gösterilen yılbaşı tebrik kartında yer alan görüşler, yukarıda da değinildiği gibi, davacının kimi konularda, dilek ve temenni niteliğinde düşüncelerini belirtmekten ibarettir. Açık ve somut bir "kışkırtma" ya da "suça iteleme" niteliğinde olmadıkça herkesin düşüncelerini serbestçe açıklaması, demokratik toplum olmanın başta gelen temel ilkelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Davacının yukarıda özetlenen görüş ve düşüncelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/2.maddesinde yer verilen sınırlamaları aşan, başka bir anlatımla, ülkenin milli güvenliğini, toprak bütünlüğünü, kamu düzenini, genel sağlığı veya genel ahlakı, başkalarının şöhret veya haklarını ihlal eden yada gizli bilgileri açığa vuran bir yönü bulunmadığı cihetle, adı geçenin bahsi geçen tebrik kartıyla demokratik bir toplumun bireyi olarak uluslararası sözleşmelerle kendisine tanınan hakkı kullandığı, dolayısıyla bu eyleminin dava konusu işleme hukuki sebep oluşturamayacağı açık olduğu, İşlemin, Anayasa açısından da hukuki temelden yoksun olduğunu vurgulamak gerektiği, Anayasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10.maddesine koşut düzenleme getiren 26.maddesine de değinilerek, davacının tebrik kartındaki ifadelerin kimi konulardaki düşünce ve kanaatlerini dilek ve özlem biçiminde açıklamaktan ibaret olup; bu haliyle sözü geçen eylemin Anayasanın 26/1.maddesi kapsamında düşünülmesi gerektiğinden, tesis edilen işlemde bu yönden de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş. İkinci gün Tankut Soykan HELP on-line eğitim modülleriyle ilgili bir sunum yapmıştır. Daha sonra Cem Babadoğan grup eğitiminin çerçevesi ve yönetimi ile ilgili önerilerde bulunmuştur. 7

9 III. GRUP ÇALIŞMASI FAALİYETLERİ 2. Gün - I 9 Nisan sabah oturumunda katılımcılar tekrar gruplar halinde metodolojiyle ilgili soruları tartışmıştır. Grupların raporları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: GRUBUN BÜYÜKLÜĞÜ İlk grup grupta 20 katılımcı olmasını önermiştir. Örnek olay çalışmasında 21 kişiden oluşan grup 7 katılımcıdan oluşan 3 gruba bölünebilir. 3 grubun rolleri hükümet, başvurucu ve AİHM şeklinde belirlenebilir. Bunu takiben Mahkeme nin kararını açıklamadan iddia ve gerekçelerini sunmaları istenebilir. 2. grup Adalet Akademisi imkânları gözetilerek mümkün olduğunca 25 kişiyi aşmayacak şekilde grupların oluşturulmasının isabetli olacağı düşünmektedir. İdeal çalışma gruplarının ise 10 kişiden oluşması önerilmektedir. Ancak uygulanabilir grup sayısının Akademi tarafından fiziki koşullar, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı dikkate alınarak belirlenmesi uygun olacaktır. 3. grup 9 kişiyi aşmamalıdır demiştir. Aynı konu birden fazla gruba verilebilir ve böylece bir konuyla ilgili farklı geribildirimler alınır. EĞİTİCİLER Eğiticiler ağırlıklı olarak hakim ve savcılardan seçilmelidir. Tercihen de insan hakları ve İÖ üzerine yüksek lisans, doktora yapmış, tez yazmış kişiler olmalıdır. Meslek öncesi eğitim için yaş farkının az olması açısından eğiticilerin genç akademisyenlerden seçilmesi iyi olacaktır. Meslek içi için akademisyenler değil tecrübeli hakim ve savcılar eğitici olarak seçilmelidir. 2 eğitici olabilir. Farklı düşünseler bile bunu ahenkli bir şekilde yansıtabilecek 2 kişi olması gerekmektedir. 2. grup ise ders konularını bölme anlamında birden fazla eğiticinin olması metodolojik açıdan ve farklı bakış açılarının görülmesi bakımından kabul edilebilir olmakla birlikte, eğitim verirken sınıfta tek bir eğiticinin olmasının daha makul olacağını değerlendirmiştir. Konunun farklı yönlerinin yetkin tek bir eğitici tarafından öğrencilere verilmesi durumunda, sınıfta birden fazla eğitici bulunması ile sağlanacak faydanın elde edilebileceği düşünülmektedir. 3. grup 2 eğitici olması gerektiğini tespit etmiştir. 8

10 Bu eğiticilerin biri eğitim yaparken diğeri de katılımcıların ilgisini, jestlerini gözlemlemekle görevli olabilir ve bu geribildirimlere göre eğitime ilginin canlı tutulması sağlanabilir. Eğiticilerin kişilikleri önemli bir husustur. Farklı görüşleri taşıyan insanlar dahi olsalar uzlaşmacı ve takım çalışmasına yatkın insanlar olmalılardır. EĞİTİM SÜRESİ 6-9 saat olabilir. Eğer mümkünse, 9 saatin içerisine ceza hukukunun İÖ ile ilgili kısımları, örneğin bilişim hukukunun internetteki sınırlamalar ve yasaklamalar ile ilgili kısımları, da eklenerek eğitim 2 güne çıkarılabilir. GRUP ÇALIŞMALARI VE GENEL OTURUM YÖNTEMİ Eğitim ilk 20dk teorik anlatım, sonrasında uygulama ve soru-cevap diyaloğu üzerinden götürülmelidir. Güncel kararlar tartışılabilir, AİHM kararları konusunda farkındalık artırılabilir, içtihat haline gelmiş kararlar ve iyi uygulama örnekleri tartışmaya açılabilir. GRUP ÇALIŞMALARI VE GENEL OTURUM YÖNTEMİ Özellikle olay temelli incelemelerde grup çalışmalarının katılımcıların motivasyonunu artırıcı ve olaylara yaklaşımını belirlemede etkili olacağını düşünmekteyiz. Grup çalışması yapılmasının dezavantajı grupların iletişiminin zayıflayarak, kendi konuları dışında diğer konulara dikkatlerinin azalmasıdır. Bu şekilde her grup diğer gruplardan bağımsız olarak kendi konusunu iyi öğrenip, diğer grupların konularına ilgisiz kalmaktadır. Bunu çözmek için gruplara verilen çalışma konularının birbirinden farklı olması ile birlikte, diğer grupların konuları ile bağlantılı konular seçilerek, her bir grubun diğer grubun konularına da ilgisini çekmek gerekir. 2. grup: Eğiticiler teorik kısım ve somut dava örneğini kendi aralarında bölüşebilirler. Dava örneği kısmında, katılımcıları da olayın içerisine çekmek amacı ile bir eğitici diğer eğiticiye kışkırtıcı sorular sorabilir, eğiticiler arasında bu şekilde paslaşmalar yapılabilir. Dava örnekleri üzerinde çalışılırken zaman kısıtlaması olması sorununa çözüm olarak, ders öncesi dava örneği adaylara ulaştırılabilir ve önceden örnek üzerinde düşünerek gelmeleri sağlanarak ders sırasında bu anlamda zaman tasarrufu sağlanabilir. MOTİVASYON ARTIRICI TUTUM 9

11 Akademideki her bir öğrenciye derse başlamadan önce görüşlerini özgürce ifade etme imkanının olduğu motivasyon için sürekli hatırlatılmalıdır. Özellikle tartışma ortamı sağlanarak her bir adayın derse aktif katılımını sağlayacak özgür bir ortamın kurulması önemlidir. Katılımcıların komik, saçma veya ilgisiz beyanlarının dahi çok önemli olduğu hissi eğitici tarafından verilerek katılımın sağlanması için adayların cesaretlendirilmesi önemlidir. Bu yöntem için farklı eğitim yöntemlerinin uygulanabileceği açıktır. İfade özgürlüğü temelli konuların kendi içindeki tartışma alanları çok geniş olduğu için eğiticinin özellikle belirlediği konular çerçevesinde katılımcıları tartışmanın içine çekmesi gerekmektedir. Eğiticiler tarafından ifade özgürlüğü konusunda ödev verilmesi ve adayların performanslarının bitime sınav sonuçlarını etkileyeceğinin belirtilmesi motivasyon sağlayacaktır. Motivasyonu arttırmak için başka araçlar da önerilmiştir: Oturumlara katılanlara konu ile ilgili kitap/kitapçık gibi belgelerin dağıtılması etkili olabilir. Video ve slayt gösterileri eğitimin canlılığını artırabilir. İfade özgürlüğü ihlal edilen kişilerin dava sonrasında yaşamlarının duygusal, ailevi vb. olarak ne şekilde etkilendiği hususunda kendileri ile röportajlar yapılarak bu kişiler ile empati kurulması kolaylaştırılabilir. KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMA Öznel ve hayata dair aktarımlar değil hukuki aktarımlar yapılmalıdır. Örneğin, o eğitici tarafından İÖ hakkında yazılmış bir iddianame veya karar var ise bunlar teatral bir şekilde aktarılabilir. Bu alan kapsamında özellikle yargılamanın diğer süjelerinin de yaşadığı sorunların katılımcılara anlatılarak empati kurulmasının sağlanması önemlidir. Nitekim avukatların yargılama esnasında karşılaştıkları sorunların ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi, hakim adaylarının bakış açısını genişlemesine fayda sağlayacaktır. Yargılamanın farklı süjelerinin mağdurların duygularını aktarmaktaki önemini gözetecek paylaşımların yapılması önemlidir. Bu bağlamda yargılamanın hakimler dışındaki süjelerinin ifade özgürlüğünün gelişimine ciddi faydalar sunacağı hatırlatılmalıdır. Eğiticinin kendi mesleki deneyimlerini paylaşmasının yanı sıra meslek dışı deneyimlerini de aktarması katılımcıların motivasyonunu canlı tutması için önemlidir. Nitekim güncel bir olayın veya günlük hayatta karşılaşılan bazı olayların ifade özgürlüğü ile nasıl ilgili olabileceğinin katılımcılara aktarılması dikkatin dağılmamasını sağlayacaktır. Akademi deki adayların eğitici memnuniyetleri incelendiğinde ders sırasında başlarından geçen olayları paylaşarak anlatım yapan eğiticilerden yana duyulan memnuniyetin daha yüksek olduğu, bu şekilde derse olan ilginin ve dersteki bilgilerin kalıcılığının da arttığı gözlemlenmektedir. 10

12 RAPORLAMA Eğitim sonunda hangi hususların katılımcıların daha fazla dikkatini çektiğinin tespit edilmesi halinde bunun raporlanması daha sonraki eğitimler için yol gösterici olacaktır. Grup çalışmalarının sonuçlarının raporlanması konu seçiminde yapılan hataların tekrarını engelleyecektir. Grup çalışmalarındaki sonuçların raporlarının yazılı bir şekilde sunulması önem taşımaktadır. GERİ BİLDİRİM Özellikle adayların bitime sınavına yönelik olarak kaygılarından uzak bir geri bildirim sağlanması önemlidir. Bunun da anket çalışmasına yansıtılması gerekmektedir. Stajın hazırlık dönemi sonunda kazanımlara ilişkin bir test/anket faydalı olacaktır. Böylece ikinci eğitim dönemi daha iyi planlanabilir. Ara sonuçlar: Grup tartışmalarına bakılırsa grupların ideal olarak (ortalama) 15 kişiden oluşması uygun bulunmaktadır (adli yargı için 600 adayın seçildiğini düşünürsek 40 grup oluşacaktır). Yaklaşımda fikir birliğine varılmıştır: grup tartışmaları, fikirlerin ifade edilmesine izin verilmesi, hata yapmaktan korkmamak, eğitimin kalitesini arttırıp karmaşık bir konuda daha çok bilgi verilmesine olanak tanıyacak şekilde iki eğiticinin kullanılması (dört göz iki gözden daha iyi görür). Deming döngüsü (Planla yap-kontrol et-harekete geç) kaliteyi arttıran raporlama ve geri bildirim gerektirmektedir. IV. GRUP ÇALIŞMASI FAALİYETLERİ 2. gün - II 9 Nisan 2015, öğleden sonra oturumunda ise gruplar daha detaylı şekilde derinlemesine metodoloji konusunu incelemiştir. Her bir grup aşağı yukarı farklı bir bakış açısıyla konuya yaklaşmış ve aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. İlk grup eğitim mahkemesi için bir dava kurgulamış ve basın hürriyeti kapsamında terör örgütünün bir eyleminin basında yer alması konusunu incelemiştir. 11

13 Örnek Olay IV Olay: Bir hakimin/politikacının terör eylemi sırasında silahla rehin alınması ile ilgili örgütün bayrak ve flamalarını gösteren resimlerle birlikte görüntüsünün gazete ve görsel basında yer alması Bu olay nedeniyle gazeteci hakkında terör propagandası yapma suçundan dolayı dava açılır. (3713 s. Terörle Mücadele K.m.7/2) Süjeler: Hakim-Savcı-gazetenin avukatı-müdahale talebinde bulunan Bu davada süjeler olarak hakim, savcı, gazeteci müdafii ve öldürülen hakim-politikacının eşi yer alacaktır. Her süje kendi açısından iddia ve savunmalarını ileri sürecektir. İddia ve savunmada ulusal ve uluslararası mevzuat yanında AİHM içtihatlarından yararlanılacaktır. Normlar: Anayasa m Basın K.m s. Terörle Mücadele K.m.7/2 Rollere uygun kıyafetler. Oturumları yönetme konusunda süjelerden biri temsili mahkemeyi yönetim görevini üstlenecek. Video kaydı- temsili önceden hazırlanmış, profesyonel kişilerce canlandırılmış rollere ilişkin video kaydı kullanılabilir. Adaylar tarafından temsili mahkeme yapılması halinde video kaydının yapılmaması uygun olacaktır. 2. grup, grup çalışması sırasında metodoloji açısından daha fazla detaya inmiştir. Hakim adaylarının eğitiminde grup çalışmaları sırasında verilen olay değişik varyasyonlarıyla soru halinde adaylara sorulmak suretiyle adayların olaylara değişik açıdan bakmaları sağlanabilir. Grup çalışmalarında olay üzerinden ilk derece mahkemesi hakimi soruşturma cumhuriyet savcısı ve en sonunda da Anayasa Mahkemesi ve AİHM gibi roller verilmek suretiyle role play yapılması. Seçilecek davaların, ifade özgürlüğüne ilişkin çetrefilli konular üzerine yoğunlaşması gerektiği değerlendirilmektedir. Roller saptanırken öncelikle gönüllü olanlar arasından seçim yapılması, şayet bu sağlanamazsa seçimin otomatik olarak yapılması. Kamera kaydı kullanılması ve fotoğraf çekilmesi. Hakim ve savcı adaylarının görüşlerini rahatlıkla ifade edebileceği hususunda ön bilgi verilip, ilk derece ceza mahkemesinde görülen ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren, yargının tüm süjelerinin rol olarak yer aldığı, bir mahkeme oturumu uygulaması yapılabilir. 12

14 Özellikle hâkime sanığın yerine geçip düşünmesi şeklinde bir empati yaptırılması ya da böyle farazi bir kurguda iyi bir avukatın kötü avukatın mağdurun durumunu göz önüne alabileceği bir kurgu planlamak düşünülebilir. Bu şekilde bir farazi kurgu sınıfta yapılıyorsa, adaylardan rollere uygun hazırlık yapılmasının istenmesi ve rollerin sergilenmesinde oluşacak ifadelerinin aleyhe kullanılmayacağının paylaşılması uzmanlarca öneriliyor. Bu kapsamda Grup tarafından kurgulanan olay şöyle: Örnek Olay V Üniversitede düzenlenen, iktidar partisinin de yüksek düzeyde temsil edildiği bir sempozyumda, bir üniversite öğrencisi, bir terör örgütü lehine slogan atar, güvenlik görevlilerince ağzı kapatılıp, dışarı atılır, önce hakkında soruşturma yapılıp okulla ilişkisi kesilir, daha sonra da hakkında suç ve suçluyu övme suçu nedeniyle ceza davası açılır. Bu davada, bildiri dağıtan öğrencinin benzer konularda birkaç sabıkası olduğu, hâkimin bir yakınının terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu, avukatın öğrencinin söylemini değerlerine uygun bulmamasından dolayı zorunlu müdafi olduğu, duruşma savcısının da kardeşi askerde iken terör örgütü ile girilen çatışmada bacağını kaybeden bir gazi olduğu kurgulandı. Duruşma sırasında avukatı, davacının bildiriyi dağıttığını ve pişmanlık duymadığını ifade ederek sanığın savunmasına katılıyorum der, sanığı müdafaa konusunda yeterli çabayı göstermez. Duruşma sırasında tanıklarla ailesi, bir spor dalında çok yüksek başarı göstermiş bir öğrenci olan davanın hümanist ve özgürlükçü bir dünya görüşüne sahip olduğunu, bir terör örgütü ile bağı olmadığını ve şiddet içeren bir toplantıda veya eylemde bulunmadığını ifade eder. Beklenen sonuç, dosyadaki bilgi ve belgeler incelenip değerlendirilerek ve hâkim ve savcının empati kurarak, cezanın indirimli uygulanabileceği bir karara ulaşılabileceğidir. Ara sonuçlar. Buradan anlaşılacağı üzere katılımcılar sadece etkileşimli yöntemleri tercih etmekle kalmayıp aynı zamanda bu tip bir eğitim yöntemi için yaratıcılık ve istek göstermektedir. 13

15 Örnek olaylara bakıldığında ise katılımcılar Türk bakış açısını ve problemlerini çok iyi ortaya koymaktadır. Deneyimlerle ilgili bir cümle söylemek gerekirse: davayı (örnek olayı) çok karmaşık yapmayınız. Farklı çelişkilere dayanan daha düz bir olay da yeteri kadar aydınlatıcı ve açıklayıcı olabilir. Video kaydı kamu görevini yerine getiren birinin tutumundaki yaklaşım açısından da eğitimin etkisini arttıracaktır. V. TOPLANTI SONRASI HAZIRLANAN RAPORLAR Aşağıdaki raporlar hazırlanmıştır: Yaşar Salihpaşaoğlu I. Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında 8-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Belek-Antalya da yapılan toplantıda ağırlıklı olarak İfade Özgürlüğü İle İlgili Meslek İçi Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi üzerine durulmuştur. Bu kapsamda hedef grubun ihtiyaçları, eğitim çalışmasının amaçları, hazırlık materyali ve ifade özgürlüğüne ayrılacak uygun ve uygulanabilir saat miktarı üzerinde kapsamlı ve geniş katılımlı bir tartışma yürütülmüş, önceden hazırlanan çerçeveye uygun olarak grup çalışmaları gerçekleştirilmiş ve uzmanlar tarafından çeşitli sunumlar yapılmıştır. Sunumlar, tartışmalar ve grup çalışmalarında herkesin iyi niyetli bir biçimde katkı sunma gayreti umut vericiydi. Ancak gerek uzmanların sunumları ve gerekser çalışma grubu ile yapılan çalışmaların içeriğinin birbirine benzer olması zaman zaman tekrara düşülmesine neden olmuştur. Bu nedenle sonraki faaliyet programlarında, çalışma grubu üyelerinin motivasyonunu azaltmamak ve tekrara düşmemek adına bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. II. Toplantıda yapılan sunumlar, tartışmalar ve grup çalışmalarında; (1) Hedef grubun belirlenen ihtiyaçlarını karşılamak için konuya dayalı eğitim metodu terk edilerek soruna dayalı bir metodun benimsenmesi gerektiği, (2) Bunun için modüler bir yaklaşımın daha uygun olacağı, (3) Bu modülün kaynakça niteliğinde bir kitap değil, müfredat niteliğinde olacağı ve giriş, amaçlar, ön gerekler, ön test, yöneltme, son test gibi bölümlerden oluşması ve eğitimin çıktıları kontrol edilerek amacın ne kadar hayata geçtiğinin saptanması gerektiği, (4) İfade özgürlüğü eğitiminde, kurgusal mahkeme çalışmalarının (moot court) ve en fazla 9-10 kişiden oluşacak grup çalışmalarının önemli olduğu, (5) Farklı düşünen ancak birbiriyle koordineli, çift eğitmen sisteminin fayda sağlayacağı, 14

16 (6) Rahat ve güvenli bir ortam oluşturularak, hedef kitlenin kendini ifade etmesinin önünün açılmasının, ödev verilmesinin ve slayt, fotoğraf ve video gösterimlerinden yararlanılmasının eğitimin canlı geçmesine katkı sunacağı ve hedef kitlenin performansını arttıracağı anlaşılmıştır. Cem Babadoğan Toplantı öncesinde gerek elektronik ortamlardan iletilen gerekse yazılı kopya olarak gönderilen metin okumaları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede toplantı sırasında kullanılmak üzere Türkçe İngilizce olmak üzere bir sunu dosyası hazırlanmış ve toplantı öncesi çalışma grubuna iletilmiştir. Bu sunuda meslek öncesi öğretim modüllerinin nasıl geliştirileceği, yetişkin özelliklerine dayalı modül kullanıcı eğitiminin nasıl biçimlendirileceği, hedeflerin nasıl saptanacağı, içeriğin nasıl tasarlanacağı, yöntem, teknik ve stratejilerinin hangilerinden yararlanılacağı ve değerlendirmenin nasıl planlanacağına yönelik bilgilendirmeleri içermektedir. Öncelikle toplantı öncesindeki gece bir tanışma toplantısı düzenlenmiş, toplantı sırsında izlenecek yol haritası gözden geçirilmiş ve gerekli değimler yapılmıştır. Toplantı sürecinde önceden hazırlanmış akış taslağına uygun olarak sunular ve bilgi paylaşımları gerçekleştirilmiştir. Birinci gün öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda yetişkin eğitimine dönük stratejilere dayalı olarak öğretim süreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden söz edilmiş ve bu çerçevede grupla çalışma teknikleri ile tartışma, örnek olay yöntemlerinden, vaka ya dayalı öğretim ve probleme dayalı ve senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımlarından örneklemeler yapılarak söz edilmiştir. Bu bağlamda biçimlendirilen grup çalışmalarına yönlendiricilik yapılmıştır. Günümüzde eğitim alanında özellikle öğrenciyi merkeze alan ve öğrenme sürecinde öğretmenle beraber öğrencilerin de aktif olacakları yaklaşımlar öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için tercih edilmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de öğrencilerin problem durumları üzerinde bireysel veya grup olarak çalışmalarını kapsayan Vak aya Dayalı Öğrenme (VDÖ) dir. VKÖ, (Case Based Curriculum) problem çözme ve karar verme becerilerini geliştiren, analitik becerilerin pratiğinin yapıldığı gerçeğe yakın durumlar üzerinde çalışılan bir öğrenme yaklaşımıdır. VDÖ ise eğitim programının bir parçası olarak veya tamamen dayanak noktasını oluşturacak şekilde vak aların kullanılmasına odaklanılan bir öğretme yöntemidir. Özellikle öğretmen eğitimi alanında sınıf yönetiminden kültürel değerlere, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerin yetiştirilmeleri gibi konularda birçok çalışma yapılmıştır. VDÖ nün uygulamalı bilim alanlarının birçoğunda mesleğe hazırlama, akademik başarıyı arttırma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmedeki etkililiği çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Bununla birlikte özelde İfade Özgürlüğü, genelde ise Akademi Eğitim programında; Öykü tabanlı öğrenme Yaklaşımı, (öğrenenlerin öğrendikleri yeni bilgilerin önceki bilgileri ve 15

17 tecrübeleri tarafından yönlendirildiği ve bunun üzerine öğrencilerin kendi anlamalarını çeşitli aktiviteler ve çalışmalarla inşa ettiği teorisine dayanmaktadır. Öykü tabanlı öğrenme öğretme sürecinde, öğrencinin aktif katılımının sağlandığı bir ortam yaratılarak öğrenmenin kalıcı olması hedeflenmektedir. Bu yaklaşımda öğretmen öykünün bölümlerini belirlemekte öğrenci ise öyküyü geliştirmektedir. Buradaki amaç öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için müfredata ait içerik ve beceriler üzerinde alıştırma yapmaktır. Öykü tabanlı öğrenme, bilgi ve becerilerin yanında, duygular ve tutumlarla da ilgilidir.), Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında öğrenciler gerçek yaşam problemleri ile karşılaşırlar ve bu problemlere çözüm bulmak amacıyla işbirliği içinde çalışırlar. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, (bireylerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarına ve çalışmalarını kendi kendilerine yönlendirmelerine olanak sağlaması nedeniyle öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasına yol açmaktadır), Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı (öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşime araştırma ve inceleme boyutunu eklemiştir. Bu stratejiyi kullanan öğretenler ise konuyu derinlemesine bir kapsamla sunarak öğrencinin kestirim gücünü arttırmak ve bu gücü test ederek konu ile ilgili ilke kuralları kazandırmaktır. Öğrenme sürecinde karşılıklı anla(ş)maya dayalı bir iletişimden öte, öğreticinin öğreneni istenilen duruma getirmeyi hedefleyen bir iletişim ortamı söz konusudur) ve Senaryo Temelli Öğrenme (gerçekleştirilmesi beklenen hedef ve davranışların bir senaryo çerçevesinde örülmesi suretiyle, öğrencinin kendisini oyuncu yerine koyarak karşılaştığı problemleri çözebilecek hedef ve davranışları gösterebilmesi temeline dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır) yaklaşımlarının da kullanılması söz konusu olabilir. İkinci gün sabah oturumunda ise grupla çalışma tekniklerinin uygulanmasında izlenecek stratejiler tartışılmış ve yine bu üç gruba yönlendiricilik yapılmıştır. İkinci gün öğleden sonra ise grup tartışmaları bağlamında ulaşılan sonuçlar paylaşıldıktan sonra bu çalışmalara dayalı nasıl bir modelleme yapılması gerektiğinden söz edilmiş ve özellik Bologna yeterlikleri kavramında izlenecek bir modellenin yararlarında söz edilmiştir. Burada öncelikle öğrenme ve program kazanımlarının ne olduğundan konuşulmuştur. Bu çerçevede aşağıda yer verilen kavramların öneminden söz edilmiştir. Yeterlilik; bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir Öğrenme kazanımları öğrenme deneyiminden sonra öğrencinin yeni davranışlarının neler olacağını ortaya koyar. Öğrenme kazanımları, bir öğrenme sürecini tamamlayan öğrencinin neleri bileceği, anlayacağı ve/veya yapabileceğini açıklayan ifadelerdir. Öğrenme süreci, bir ders veya bir modül olabilir. Öğrenme kazanımlarında bilgi, beceri veya tutumlar gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde tanımlanır. Öğrenme kazanımı, spesifik olarak bir derse özel öğrenmeyi içerebileceği gibi, eğitim boyunca kazanılacak problem çözme, etkili ekip çalışması yapma gibi 16

18 bir beceriyi de içerebilir. Öğrenme kazanımları alt kazanımlar içerebilir. Öğrenme kazanımlarının oluşturulması aşağıda sıralan nedenlerden dolayı oldukça önemlidir: Öğrenciden başarması beklenen öğrenmenin derinliğini ve tiplerini (bilişsel, psikomotor ve duyuşsal) tanımlar. Biçimlendirici ve belgelendirici değerlendirme ve önceki öğrenmelerin ölçülmesi için objektif kriterler sağlar. Modül ya da alt birimler oluşturulabilecek şekilde öğrenmenin bir birleri ile uyumlu birimlerini ortaya koyar. Eğiticiler ve öğrencilere eğitim sürecinde rehberlik eder. Öğrenme beklentileri konusunda öğrencilere net bilgi sağlar. Mezunları istihdam edeceklere mezunların yeterlikleri konusunda net bilgi sağlar. Öğrenme öğretme sürecinin sonunda yapması beklenenler (1) düşünme, bilgi (bilişsel), (2)yapma, beceri (psikomotor), (3)hissetme, tutum (duyuşsal) olmak üzere üç temel alanda yer alır. Bu durum önceki toplantılarda dile getirilen Türk yargı sisteminin ilgili mevzuatı uyguladığı ve kurala dayalı olduğu, oysa ifade özgürlüğü bağlamında durumun farklı olduğu, mahkemeler ve savcıların daha çok ilkeye dayalı bir yaklaşımla farklı boyutlar arasında denge kurmak durumunda olduğuna yönelik uygulamanın çözüme ulaştırılmasında bir araç olarak kullanılabilir. Buradaki temel hedef; İfade Özgürlüğü konusunda sadece bilgi ve beceri geliştirmek değil tutumları da içinde barındıran yetkinlikleri artırmaktır. Yetkinlik; aslında bilgiyi, beceriyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir. Üçüncü gün ise gerçekleştirilen sonuç oturumunda ise özellikle eğitim mahkemelerinin oluşturulmasının mikro öğretim teknikleri örtüştürülerek çeşitli kestirimlerde bulunulmuştur. Özelikle canlandırmaya dayalı rol oynama yöntemi öne çıkmaktadır. Bu kesimde program yaklaşımlarını değişime uğraması gerçeklediğinden söz edilmiştir. Konu Merkezli Program Yaklaşımı (Derslere Göre Düzenlenen Programlar) ndan ayrılarak daha çok Öğrenen Merkezli Program Yaklaşımı (Aktivite İlkesine Göre Düzenlenen Programlar) ve Sorun Merkezli Program Yaklaşımı (Problemlere Göre Düzenlenen Programlar)na evrilmenin öneminden söz edilmiştir. Bu dönüşüm de doğrusal içerik yaklaşımlarından sarmal ve modüler içerik düzenleme yaklaşımlarına dönüşümü tetikleyecektir. Toplantı sonrasında Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi ile 14 Nisan 2015 günü eğitim ve öğretim süreçleri bağlamında toplantıya ve bundan sonraki süreçlere dayalı bir tazeleme ve yönlendirme toplantısı geçekleştirilmiştir. Dominika Bychawska Siniarska 17

19 1. Giriş Toplantı 8-10 Nisan da gerçekleştirilmiştir. Toplantının hedefleri Bert Maan tarafından belirtildiği üzere: - Eğitimin süresine (zaman, tarih, saat) karar verilmesi - Programa ilişkin fikirlerin detaylandırılması - Örnek olaylara karar verilmesi - Eğitimin sonuçlarının değerlendirilmesi açısından metodolojinin detaylandırılmasıdır. Toplantıda Dominika Bychawska-Siniarska, Tibor Sepsi, Yaşar Salihpaşaoğlu ve Cem Babadoğan kısa sunumlar (maksimum 30 dakika) yapmıştır, bunu takip eden tartışma oturumları ayrıca belirli görevlere odaklanan küçük uygulama grupları gerçekleştirilmiştir. 2. İlk tartışma Katılımcılar meslek öncesinde şu an idari yargı dahil yaklaşık 600 ve 812 öğrencinin olduğunu belirtmiştir. TAA mevcut durumda 4 saati İÖ olmak üzere 12 saat insan hakları (İH) eğitimi vermektedir. 1 ders 50 dakikadır. Hakaret ve terör konulu derste de İÖ konusuna değinilmektedir. Bu özel konulara ayrılan zaman İÖ ile ilgili uluslararası standartlar için de harcanabilir. İÖ programı mevcut müfredat içerisine uydurulmalıdır (50 dakikalık dersler ve 1 gün 6 saat eğitim). Bazı katılımcılar İÖ eğitiminin 2 kısma ayrılmasına önermiştir: 1. İÖ ile ilgili teorik bilgi, 1 tam gün verilecek (6 saat), meslek öncesi eğitimin ilk aşamasında; 2. İÖ ile ilgili pratik bilgi (örn. davalarla ilgili tartışmalar), 1 tam gün verilecek, eğitimin 2. aşamasında, adaylar mahkeme stajlarını bitirdikten sonra. Katılımcılar, TAA nın bu tip eğitimleri düzenleyebilme olasılığını, özellikle daha küçük aday gruplarına yönelik daha fazla eğitim düzenleyebilme kapasitesini değerlendirmesini önermiştir (en çok 20 kişi). Katılımcılar eğitimler için hazırlanacak materyaller konusuna da değinmiştir. Önemli uluslararası ve ulusal (AYM) davalar ile AİHM içtihadının temel prensiplerini içeren bir rehber kitap oluşturulması önerilmiştir. Ancak bu yayının, İÖ ile ilgili çok sayıda mevcut kitabın tekrarı olmaması, aksine adaylara bilgiyi nerede arayacakları konusunda kaynak olması gerektiği katılımcılar arasında hakim görüş olmuştur. 18

20 Her bir modül için bilgi notları hazırlanmalıdır. Bu eğitim lisans eğitimine katkıda bulunmalı ancak onun yerine geçmemelidir. 3. Sunumlar eğitimlerin içeriği ve metodoloji Dominika Bychawska-Siniarska sunumunda yargı uygulamalarında İÖ nün önemine odaklanmıştır. İÖ tanımını yapmış ve AİHM içtihadındaki temel standartlara değinmiştir. Ayrıca İÖ kısıtlamaları ve AİHM içtihadında kullanılan 3-aşamalı orantılılık testi hakkında bilgi vermiştir. Yaşar Salihpaşaoğlu İÖ uluslararası standartlarıyla ilgili Türk hukukunda endişe yaratan çeşitli madde ve kurumlara odaklanmıştır. Adaylara İÖ nün neden önemli olduğunun ve Türk yargı uygulamalarında neden İÖ ye atıfta bulunulması gerektiğinin anlatılması ihtiyacının altını çizmiştir. Tibor Sepsi sunumunda farklı AİHM davaları ve özel standartlar (bilgiye erişim, internet ile ilgili içtihat, gereken özen kriteri ve gazetecilik kaynaklarının korunması) ile ilgili bilgi vermiştir. Cem Babadoğan müfredat ile program arasındaki farkları ortaya koymuştur. Farklı öğretim yöntemlerine değinmiştir; konferans tipi ders verme, çalışma grubu ve örnek olay çalışması. Uzman ayrıca yaygınlaştırılmış eğitimin nasıl değerlendirileceği konusunda bilgi vermiştir. Öğrenme kazanımlarını ise bilgi, beceri ve yetkinliklerin birleşimi olarak tanımlamıştır. Tankut Soykan, HELP ile ilgili bir sunum yaparak online modül geliştirmek konusunda hali hazırda var olan platformun kullanılması fırsatından bahsetmiştir. Proje Koordinatörü HELP te mevcut AİHM konulu temel eğitiminin şu anda Türkçeye çevrildiği bilgisini vermiştir. 4. Çalışma grupları Toplantıda katılımcılar 3 ÇG ye ayrılmıştır (her seferinde farklı katılıcılar ile). Her bir gruba eğitim müfredatı ile ilgili somut öneriler geliştirme görevi verilmiştir Örnek olaylara karar verilmesi İlk gruplardan örnek olay yaratmaları istenmiştir. Her bir grup ek veya destekleyici sorular ile birlikte 1 veya 2 örnek olay geliştirmiştir. Gruplar farklı konularda çalışmıştır: hakaret, özel hayata saygı, nefret söylemi, vb Grup egzersizlerine karar verilmesi 19

21 Gruplar eğitimin ve grup çalışmalarının organizasyonunu tartışmıştır. Grupların 25 kişiyi aşmaması ideal olarak ise 10 kişi olması önerilmiştir. Grupların çoğu 2 eğitici olmasını tercih etmiş ancak kaynak veya maddi imkanlar açısından son kararı TAA ve proje ekibine bırakmışlardır. Eğiticiler motivasyonu arttırmalı ve kendi deneyimlerini paylaşmalıdır. Gruplar için bazı materyaller önceden hazırlanmalıdır (İÖ ihlal edilen mağdurları içeren videolar, yurtdışından örnekler, kitapçıklar, mağdurlarla röportajlar). Eğiticiler doktora derecesine ve tercihen TAA da eğitim verme deneyimine sahip olmalıdır. Sadece eğiticiler değil katılımcılar için de geri bildirim ve raporlama sistemi olmalıdır Eğitim mahkemesi oturumunun hazırlanması Katılımcılar adaylara sunulacak davaları detaylı bir şekilde tartışmaya çalışmıştır. Daha iyi bir tartışma zemini yaratmak için çerçeveyi karmaşık hale getirmişlerdir. Katılımcıların rolleri önceden hazırlanmalıdır ayrıca adaylar için detaylı yönlendirmeler bulunmalıdır. Eğitim mahkemesi TAA da özel bir duruşma salonunda yapılabilir. Geri bildirim ve eğitim amacıyla video kaydı alınabilir. Bazı katılımcılar özellikle zaman kısıtlaması nedeniyle eğitim mahkemesine şüpheyle yaklaşmıştır. 5. Bundan sonraki adımlar Katılımcılar Mayıs taki ÇG toplantısından önce rehberin çerçevesinin hazır olması gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır. Rehber, eğitici ve adaylara hitap etmeli ve proje, eğitimin metodolojisi (ders verme, sunum, çalışma grubu) materyaller ve modüllerle ilgili bilgi içermelidir. VI. SONUÇLAR/ÖNERİLER/İZLEME Yukarıdaki bilgi ışığında meslek öncesi eğitim için detaylı bir modül geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılabilir. Bu eğitim unsurunun öğrenme kazanımının belirlenmesi faydalı olacaktır. 20

22 Öncelikle İÖ eğitimi için yaklaşık 6 birim (sabahlar/öğleden sonraları) ayrılabilir, önceki 8 saatlik giriş kısmen yeniden kullanılabilir, ancak yine terör ve nefret söylemi ile ilgili mevcut eğitimin bir parçası olmalı. Eğitim faaliyetleri ve materyalleri adım adım açıklayan bir eğitim rehberi hem eğitici hem de adaylara yönelik ancak farklı şekilde olabilir geliştirilmelidir. İçerikle ilgili, diğer ülkeler veya önceki deneyimlerde gerekli içeriklerin nasıl sunulduğuna bakılabilir, tercihen problem odaklı metodoloji ve katılımcı merkezli yaklaşım kullanılmalıdır. Toplantıda, okuma listesi veya derleme şeklinde bir şeyin önerilmediği sonucuna varılmıştır. Grup tartışmaları için bazı örmek olaylar (bakınız yukarıda) geliştirilmiştir ancak bunlara ek yapılmalıdır. Belki bazı değişikliklerle HELP eğitimlerindeki örnekler de kullanılabilir. Mümkünse gruplar 15 katılımcıdan oluşmalı ve 2 eğitici olmalıdır. Eğitim almış eğiticilerin motive edici liderliği eşliğinde eğitim mahkemeleri düzenlenebilir ve video kayıt alınarak geliştirilebilir. Eğitimi ilerletmek ve TAA tarafından önerilen eğitimi iyileştirmek adına düzenli geri bildirim ve değerlendirme süreçleri kullanılmalıdır. Geliştirilecek rehber, eğitici eğitimi ve aşamalı eğitimlerin geliştirilmesi için temel teşkil edecektir. Bir iletişim eksikliği neticesinde e-öğrenme konusuna yeterli ilgi gösterilmemiştir, ancak toplantı sırasındaki bilgilendirme açıklayıcı ve faydalı olmuştur. E-öğrenme sistemi programda ve modülde yerini bulmalıdır ve bu konu TAA ve ÇG ile birlikte açıklığa kavuşturulmalıdır. 21

Uzman Değerlendirme Raporu

Uzman Değerlendirme Raporu TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Uzman Değerlendirme Raporu Yazarlar: Prof. Dr. Wolfgang Benedek, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Graz Üniversitesi

Detaylı

DANIŞTAY KARARLARINDA ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLAMALARI Yahya ŞAHĐN 1

DANIŞTAY KARARLARINDA ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLAMALARI Yahya ŞAHĐN 1 DANIŞTAY KARARLARINDA ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLAMALARI Yahya ŞAHĐN 1 Hepimizin bildiği üzere AĐHS'nin dibacesinde söz edilen demokratik siyasal rejim ve insan haklarına saygı esasının 'olmazsa olmaz' şartlarından

Detaylı

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU I-BAŞLANGIÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Detaylı

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı 18 yaşına kadar her insan çocuktur! Hazırlayanlar Tematik Alan Uzmanları Emrah KIRIMSOY, Gündem: Çocuk

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI. Yargı Reformu Stratejisi T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yargı Reformu Stratejisi NİSAN 2015 T.C. T.C. ADALET

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

yazar Dr. Ulaş Karan Yayina hazirlayan Siyah Bant

yazar Dr. Ulaş Karan Yayina hazirlayan Siyah Bant 2013, Siyah Bant. yazar Dr. Ulaş Karan Yayina hazirlayan Siyah Bant Tasarim ve Uygulama Fevkalade www.fevkalade.net Baski Mas Matbaacılık A.Ş. Hamidiye Mahallesi Soğuksu Caddesi 3, Kağıthane, İstanbul

Detaylı

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN CEZA ARABULUCULUĞU EĞİTİM KİTABI

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN CEZA ARABULUCULUĞU EĞİTİM KİTABI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN CEZA ARABULUCULUĞU EĞİTİM KİTABI ADALET BAKANLIĞI/ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ANKARA - 2009 (1/177) İÇİNDEKİLER 1. Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk: Hâkim

Detaylı

İLK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI TEMELİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER (3-6 Mart 2015, Ankara)

İLK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI TEMELİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER (3-6 Mart 2015, Ankara) TÜRK YARGISININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AB-AK ORTAK PROJESİ İLK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI TEMELİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008

Proje Adı: Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi Bütçe: 112,000 Amerikan Doları Süre: Ocak-Ağustos 2008 ADALET BAKANLIĞI İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) TARAFINDAN ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN KURUMSAL YÖNETİM PERSPEKTİFİNDE YARGI REFORMUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA YARGI TEŞKİLATINDA YÜRÜTÜLEN

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42 Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 TÜSEV Yayınları, Aralık 2011 No: 54 İçindekiler ISBN 978-605-62694 Proje Ekibi ve Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Koray Kaplıca Derya Kaya Liana Varon Grafik Tasarım: Gülru

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg in RAPOR. Orijinal metin: İngilizce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg in RAPOR. Orijinal metin: İngilizce Strasbourg, 12 Temmuz 2011 CommDH(2011)25 Orijinal metin: İngilizce Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg in 27-29 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye yi ziyaretini müteakiben hazırladığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI EGEP (ESLEKÎ EĞİTİ VE ÖĞRETİ SİSTEİNİN GÜÇLENDİRİLESİ PROJESİ) ÖĞRETİ PROGRALARI VE ODÜLLER ÖĞRETİ UYGULAA KILAVUZU ANKARA EYLÜL 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1.ODÜLER ÖĞRETİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı