İçindekiler Ön Söz XİX Giriş 1 Kuram Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları 5 Konuların Düzenlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Ön Söz XİX Giriş 1 Kuram Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları 5 Konuların Düzenlenmesi"

Transkript

1 İçindekiler 1. Konu Ön Söz XİX Giriş 1 Kuram 2 Kesinlik ve Açıklık 2 Anlaşabillirlik 3 Test Edilebilirlik 3 Yararlılık 3 Psikoterapi ve Psikolojik Danışma 4 Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları 5 Psikanaliz 6 Jungcu Analiz ve Terapi 6 Adlerci Terapi 7 Varoluşcu Terapi 7 Kişi Merkezli Terapi 7 Gestalt Terapi 7 Davranışçı Terapi 7 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi 8 Bilişsel Terapi 8 Gerçeklik Terapisi 8 Yapılandırmacı Terapi 8 Feminist Terapi 9 Aile Terapisi 9 Diğer Terapiler 9 Bütünleştirici Terapi 9 Konuların Düzenlenmesi 10 Tarihçe veya Geçmiş 10 Kişilik Kuramları 11 Psikoterapi Kuramları 11 Psikolojik Bozukluklar 12 Kısa Psikoterapi 16 Güncel Eğilimler 17 Bir Kuramın Diğer Kuramlarla Kullanılması 20 Araştırma 20 Toplumsal Cinsiyet Konuları 22 Çok Kültürlülük Konuları 22 Grup Terapi 23 Etik 23 Benim Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramım 24 Sizin Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramınız 24 v

2 vi İçindekiler 2. Konu Psikanaliz 26 Psikanalizin Tarihçesi 27 Freud un Dürtü Kuramı 31 Dürtüler ve İçgüdüler 31 Bilinç Düzeyleri 31 Kişiliğin Yapısı 32 Savunma Mekanizmaları 33 Psikoseksüel Gelişim Evreleri 35 Ego Psikolojisi 37 Anna Freud 37 Erik Erikson 38 Nesne İlişkileri Psikolojisi 39 Donald Winnicott 40 Otto Kernberg 41 Kohut un Benlik Psikolojisi 41 İlişkisel Psikanaliz 43 Tedavide Psikanalitik Yaklaşımlar 45 Terapötik Amaçlar 45 Değerlendirme 46 Psikanaliz, Psikoterapi, Psikanalitik Psikolojik Danışma 46 Serbest Çağrışım 47 Yansızlık ve Empati 47 Direnç 48 Yorum 49 Rüyaların Yorumu 49 Transferansın Yorumu ve Analizi 50 Karşıt Transferans 51 İlişkisel Tepkiler 52 Psikolojik Bozukluklar 52 Histerinin Tedavisi: Katharina 53 Çocukluk Kaygısı: Mary 54 Sınır Kişilik Bozuklukları: Bay R. 56 Narsistik Bozukluklar: Bay J. 57 Depresyon (Çökkünlük): Sam 59 Kısa Psikanalitik Terapi 60 Güncel Eğilimler 63 Psikanalizin Diğer Kuramlarla Kullanılması 64 Araştırma 65 Toplumsal Cinsiyet Konuları 68 Çok Kültürlülük Konuları 70 Grup Terapi 71 Özet 72

3 İçindekiler vii 3. Konu 4. Konu Jungcu Analiz ve Terapi 74 Jungcu Analiz ve Terapinin Tarihçesi 75 Kişilik Kuramı 78 Bilinç Düzeyleri 79 Arketipler 81 Kişilik Tutumları ve İşlevleri 83 Kişilik Gelişimi 86 Jungcu Analiz ve Terapi 88 Terapötik Amaçlar 88 Analiz, Terapi ve Psikolojik Danışma 88 Değerlendirme 89 Terapötik İlişki 91 Terapinin Basamakları 91 Rüyalar ve Analiz 92 Etkin Hayal Etme 96 Diğer Teknikler 96 Transferans ve Karşıt Transferans 97 Psikolojik Bozukluklar 98 Depresyon: Bir Genç Kadın 99 Kaygı Nevrozu: Bir Kız 100 Sınır Kişilik Bozukluğu: Ed 101 Psikotik Bozukluk: Bir Hasta 101 Kısa Terapi 102 Güncel Eğilimler 102 Jungcu Kavramların Diğer Kuramlarda Kullanılması 103 Araştırma 104 Toplumsal Cinsiyet Konuları 105 Çok Kültürlülük Konuları 107 Grup Terapi 108 Özet 109 Adlerci Terapi 110 Adlerci Kuramın Tarihçesi 11 Adlerci Psikolojisi ve Terapi Üzerindeki Etkiler 112 Adler in Kişilik Kuramı 113 Yaşam Biçimi 114 Sosyal (Toplumsal) İlgi 115 Aşağılık ve Üstünlük Duygusu 116 Doğum Sırası 117 Adlerci Terapi ve Psikolojik Danışma Kuramı 117 Terapi ve Psikolojik Danışmanın Amaçları 118 Terapötik İlişki 118 Değerlendirme ve Analiz 119 İçgörü ve Yorum 124 Yeniden Düzenleme/Yönleme 125 Psikolojik Bozukluklar 129 Depresyon: Sheri 130

4 viii İçindekiler 5. Konu Genellenmiş Kaygı: Robert 133 Yeme Bozuklukları: Judy 133 Sınrı Kişilik Bozuklukları: Jane 134 Kısa Terapi 135 Güncel Eğilimler 136 Adlerci Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 137 Araştırma 138 Toplumsal Cinsiyet Konuları 139 Çok Kültürlülük Konuları 140 Grupla Psikolojik Danışma ve Terapi 141 Özet 142 Varoluşçu Terapi 143 Varoluşçu Düşüncenin Tarihçesi 144 Varoluşçu Filozoflar 144 Varoluşçu Psikoterapinin Öncüleri 147 Varoluşçu Psikoterapiye Olanlar Son Katkıları 148 Varoluşçu Kişilik Kuramı 149 Dünyada Var Olma 149 Var Olmanın Dört Yolu 150 Zaman ve Var Olma 151 Kaygı 152 Yaşama ve Ölme 153 Özgürlük, Sorumluluk ve Seçim 154 Soyutlanma ve Sevme 155 Anlam ve Anlamsızlık 156 Öz Aşkınlık 156 Özgünlüğü Arama 157 Özgünlüğü Geliştirme ve Değerler 158 Varoluşçu Psikoterapi 158 Varoluşçu Psikoterapinin Amaçları 159 Varoluşçu Psikoterapi ve Psikolojik Danışma 159 Değerlendirme 160 Terapötik İlişki 161 Yaşama ve Ölme 163 Özgürlük, Sorumluluk ve Seçim 165 Soyutlanma ve Sevme 167 Anlam ve Anlamsızlık 168 Psikolojik Bozukluklar 169 Kaygı: Nathalie ve Oğlu 169 Depresyon: Catherine 172 Sınır Kişilik Bozuklukları: Anna 172 Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bir Kadın Hasta 173 Alkolizm: Harry 173 Kısa Terapi 174 Güncel Eğilimler 176 Varoluşçu Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 177 Araştırma 177

5 İçindekiler ix 6. Konu 7. Konu Toplumsal Cinsiyet Konuları 179 Çok Kültürlülük Konuları 179 Grupla Psikolojik Danışma ve Psikoterapi 181 Yaşama ve Ölme 181 Özgürlük, Sorumluluk ve Seçim 181 Soyutlanma ve Sevgi 182 Anlam ve Anlamsızlık 182 Özet 183 Kişi Merkezli Terapi 184 Kişi Merkezli Terapinin Tarihçesi 185 Kişi Merkezli Kişilik Kuramı 189 Psikolojik Gelişim 189 Gelişim ve Koşulluluk 190 Öz Saygı ve İlişkiler 190 Tam İşler Kişi 191 Kişi Merkezli Terapi Kuramı 191 Amaçlar 191 Değerlendirme 192 Danışanın Değişimi İçin Gerekli ve Yeterli Koşullar 192 Terapide DayanışmanınYaşantısı 196 Kişi Merkezli Terapi Süreci 198 Psikolojik Bozukluklar 199 Depresyon: Yüksek Lisans Öğrencisi 200 Yas ve Kayıp: Justin 201 Sınır Kişilik Bozuklukları: Bir Kadın 203 Kısa Terapi 204 Güncel Eğilimler 204 Toplumsal Doğurgular 204 Eklektisizm Yerine Kuramsal Aralık 205 Eğitim Eğilimleri 205 Kişi Merkezli Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 206 Araştırma 207 Temel Koşulların Araştırılması 207 Kişi Merkezli Terapinin Etkililiği 210 Toplumsal Cinsiyet Konuları 210 Çok Kültürlülük Konuları 210 Grupla Psikolojik Danışma 211 Özet 212 Gestalt Terapi: Varoluşçu Terapi 214 Gestalt Terapinin Tarihçesi 215 Gestalt Terapinin Gelişimindeki Etkiler 217 Gestalt Terapide Kişilik 219 Gestalt Psikolojisi ve Gestalt Terapi 219 Temas 221

6 x İçindekiler 8. Konu Temas Sınırları 222 Temas Engellemeleri 222 Farkındalık 224 An 225 Gestalt Psikoterapinin Kuramı 225 Terapinin Amaçları 226 Terapötik İlişki 227 Gestalt Psikoterapisinde Değerlendirme 227 Terapötik Değişim 228 Farkındalığı Geliştirme 229 Bütünleşme ve Yaratıcılık 237 Riskler 238 Psikolojik Bozukluklar 238 Depresyon: Bir Kadın 238 Kaygı: Bir Erkek 239 Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Soykırımdan Kurtulmuş Biri 240 Madde Kullanımı: Mike 241 Kısa Terapi 242 Güncel Eğilimler Gestalt Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 243 Araştırma 243 Toplumsal Cinsiyet Konuları 245 Çok Kültürlülük Konuları 246 Grup Terapi 247 Özet 249 Davranışçı Terapi 250 Davranışçı Terapinin Tarihçesi 251 Klasik Koşullama 251 Edimsel (Operant) Koşullama 252 Sosyal Bilişsel Kuram 253 Davranışçı Kuramın Günümüzdeki Durumu 254 Davranışçı Kişilik Kuramı 255 Olumlu Pekiştirme 255 Olumsuz Pekiştirme 256 Sönme 256 Genelleme 256 Ayırt Etme 257 Biçimlendirme 257 Gözlemsel Öğrenme 257 Davranışçı Terapi Kuramları 259 Davranışçı Terapinin Amaçları 259 Davranışı Değerlendirme 260 Genel Tedavi Yaklaşımı 261 Sistematik Duyarsızlaştırma 262 İmgesel (Hayali) Taşırma Terapileri 264 Yerinde (In Vivo) Terapiler 265 Sanal Gerçeklik Terapisi 266 Model Alma Teknikleri 267

7 İçindekiler xi Kendi Kendini Eğitme/ Kendini Eğitme Eğitimi: Bilişsel Davranışçı Yaklaşım 269 Stres Aşılama: Bilişsel Davranışçı Yaklaşım 269 Psikolojik Bozukluklar 271 Genelleştirilmiş Kaygı Bozukluğu: Claire 271 Depresyon: Jane 275 Obsesif-Kompulsif Bozukluk: June 276 Fobik Bozukluk: Altı Yaşında Bir Kız 278 Kısa Terapi 279 Güncel Eğilimler 279 Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden Süreçleme (GHDYS) 280 Kabul ve Bağlılık Terapisi 281 Diyalektik Davranış Terapisi 282 Etik Konular 286 Davranışçı Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 286 Araştırma 287 Kanıt İnceleme 287 Obsesif-Kompulsif Bozukluklar 287 Genellenmiş Kaygı Bozukluğu 288 Fobiler 289 Toplumsal Cinsiyet Konuları 290 Çok Kültürlülük Konuları 291 Grup Terapi 292 Sosyal Beceri Eğitimi 292 Güvengenlik Eğitimi 293 Özet Konu Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi 295 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin Tarihçesi 296 Akılcı Duygusal Davranışçı Kişilik Kuramı 298 Felsefi Bakış Açıları 298 Akılcı Duygusal Davranıçşçı Kişilik Kuramında Temel Etmenler 299 Akılcı Duygusal Davranışçı A-B-C Kuramı 301 Akılcı Duygusal Davranışçı Psikoterapi Kuramı 303 Terapinin Amaçları 303 Değerlendirme 304 Terapötik İlişki 304 A-B-C-D -E Terapötik Yaklaşımı 307 Diğer Bilişsel Yaklaşımlar 310 Duygusal Teknikler 311 Davranışçı Yöntemler 313 İç Görü 313 Psikolojik Bozukluklar 314 Kaygı Bozukluğu: Ted 314 Depresyon: Penny 317 Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bir Kadın 317 Alkol ve Madde Bağımlılığı 318 Kısa Terapi 319

8 xii İçindekiler 10. Konu Güncel Eğilimler 319 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 320 Araştırma 321 Toplumsal Cinsiyet Konuları 323 Çok Kültürlülük Konuları 325 Grup Terapisi 325 Özet 326 Bilişsel Terapi 328 Bilişsel Terapinin Tarihçesi 329 Kuramsal Etkiler 320 Güncel Etkiler 332 Bilişsel Kişilik Kuramı 332 Nedensellik ve Psikolojik Bozukluklar 332 Otomatik Düşünceler 333 Şemaların Gelişiminin Bilişsel Modeli 333 Terapide Bilişsel Şemalar 334 Bilişsel Çarpıtmalar 326 Bilişsel Terapi Kuramları 338 Terapinin Amaçları 338 Bilişsel Terapide Değerlendirme 339 Terapötik İlişki 343 Terapötik Süreç 344 Terapötik Teknikler 346 Psikolojik Bozuklukların Bilişsel Tedavisi 348 Depresyon: Paul 348 Genel Kaygı Bozukluğu: Amy 351 Obsesif-Bozukluk: Elektrikçi 352 Madde Kötü Kullanımı: Bill 355 Kısa Bilişsel Terapi 357 Güncel Eğilimler 358 Düşüncelilik Temelli Bilişsel Terapi 358 Şema Odaklı Bilişsel Terapi 359 Tedavi El Kitapları 360 Bilişsel Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 360 Araştırma 361 Depresyona İlişkin Araştırmalar 362 Yaygın Anksiyete Bozukluğuna İlişkin Araştırmalar 363 Obsesif Bozukluğa İlişkin Araştırmalar 364 Toplumsal Cinsiyet Konuları 365 Çok Kültürlülük Konuları 366 Grup Terapi 367 Özet 368

9 İçindekiler xiii 11. Konu 12. Konu Gerçeklik Terapisi 370 Gerçeklik Terapisinin Tarihçesi 371 Kişilik Kuramı: Seçim Kuramı 373 Gerçekliğin Resmi 373 İhtiyaçlar 374 Seçim 374 Davranış 375 Davranışı Seçme 376 Gerçeklik Terapi Kuramı 376 Gerçeklik Terapisinin Amaçları 376 Değerlendirme 377 Gerçeklik Terapi Süreci 378 Terapistin Tutumları 383 Gerçeklik Terapisinin Stratejileri 374 Psikolojik Bozukluklar 388 Yeme Bozuklukları: Açlıktan Ölmeyi ve Kusmayı Saçme: Gloria 388 Madde Bağımlısı Olmayı Seçme: Janet 392 Depresyona Girmeyi Seçme: Teresa 394 Kaygılanmayı Seçme: Randy 395 Güncel Eğilimler 396 Gerçeklik Terapisinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 397 Araştırma 397 Toplumsal Cinsiyet Konuları 398 Çok Kültürlülük Konuları 399 Grupla Psikolojik Danışma 400 Özet 401 Yapılandırmacı Yaklaşımlar 403 Yapılandırmacı Yaklaşımların Tarihçesi 404 İlk Etkiler 404 George Kelly 405 Milton Erickson 405 İlk Aile Terapi Yaklaşımları 406 Son Dönem Yapılandırmacı Yaklaşımlar 407 Çözüm Odaklı Terapi 408 Terapötik Değişim Hakkındaki Görüşler 408 Değerlendirme 409 Amaçlar 409 Teknikler 409 Örnek Olay: Rosie 4014 Öyküsel Terapi 417 Kişisel Yapı Terapisi 417 Örnek Olay: Barry 418 Epston ve White ın Öyküsel Terapisi 419 Değerlendirme 419 Amaçlar 420 Öyküsel Terapi Teknikleri 421 Örnek Olay: Terry 423

10 xiv İçindekiler 13. Konu Güncel Eğilimler 424 Yapılandırmacı Kuramların Diğer Kuramlarla Kullanılması 425 Araştırma 426 Toplumsal Cinsiyet Konuları 427 Çok Kültürlülük Konuları 428 Grup Terapisi 429 Özet 429 Feminist Terapi: Çok Kültürlü Bir Yaklaşım 431 Çok Kültürlü Bir Konu Olarak Toplumsal Cinsiyet 432 Feminist Terapinin Tarihçesi 433 Feminist Kişilik Kuramları 436 Yaşam Boyunca Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları ve Benzerlikleri 436 Şema Kuramı ve Çoklu Kimlikler 439 Gilligan ın Bakım Etiği 441 İlişkisel Kültürel Model 442 Feminist Terapi Kuramları 444 Feminist Terapinin Amaçları 444 Feminist Terapide Değerlendirme Konuları 446 Terapötik İlişki 446 Feminist Terapi Teknikleri 447 Feminist Terapinin Diğer Kuramlarla Kullanılması 454 Feminist Psikanalitik Kuram 454 Feminist Davranışçı ve Bilişsel Terapi 455 Feminist Gestalt Terapi 456 Feminist Öyküsel Terapi 456 Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma 457 Kısa Terapi 457 Psikolojik Bozukluklar 458 Sınır Kişilik Bozukluğu: Barbara 458 Depresyon: Bayan B 460 Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Andrea 461 Yeme Bozuklukları: Margaret 463 Güncel Eğilimler ve Konular 464 Araştırma 466 Toplumsal Cinsiyet Konuları 467 Erkeklerle Feminist Terapi 467 Lezbiyen, Gey, Biseksüel ya da Transseksüel Danışanlarla Feminist Terapi 469 Çok Kültürlülük Konuları 470 Grupla Psikolojik Danışma 472 Özet 473

11 İçindekiler xv 14. Konu Aile Terapisi 475 Geçmiş Dayanak Aile Danışmasında Erken Yaklaşımlar 476 Aile Terapisi Üzerine Psikanalitik ve İlişkili Etkiler 477 Şizofreni Belirtilerine Sahip Aile Üyeleri Olan Ailelerde İletişim Örüntülerinin İncelenmesi 478 Genel Sistemler Kuramı 479 Bowen ın Kuşaklar Arası Yaklaşımı 481 Aile Sistemler Kuramı 481 Terapi Amaçları 484 Bowen ın Aile Terapisi Teknikleri 484 Kuşaklar Arası Aile Sistem Terapisi Örneği: Ann in Ailesi 486 Yapısal Aile Terapisi 487 Yapısal Aile Terapisinin Kavramları 488 Yapısal Aile Terapisinin Amaçları 489 Yapısal Aile Terapisinin Teknikleri 490 Yapısal Aile Terapisi Örneği: Misafir Aile 492 Stratejik Terapi 495 Stratejik Terapinin Kavramları 495 Amaçlar 496 Stratejik Aile Terapisi Teknikleri 496 Bir Stratejik Terapi Örneği: Yangın Çıkaran Çocuk 499 Yaşantısal ve İnsancıl Aile Terapileri 500 Carl Whitaker ın Yaşantısal Terapisi 500 Virginia Satir in İnsancıl Yaklaşımı 501 Aile Sistem Terapistleri İçin Bütüncül Yaklaşımlar 502 Aile Terapisine Uygulanan Bireysel Terapi Kuramları 503 Psikanaliz 503 Adlerci Terapi 505 Varoluşçu Terapi 504 Kişi Merkezli Terapi 504 Gestalt Terapi 504 Davranışçı Terapi 505 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi 505 Bilişsel Terapi 505 Gerçeklik Terapisi 505 Feminist Terapi 506 Kısa Aile Sistemleri Terapisi 507 Ruhsal Araştırma Merkezi Kısa Aile Terapisi Modeli 507 Milano Ortaklığının Kısa Uzun Terapisi 508 Aile Terapisinde Güncel Eğilimler 509 Psikoeğitsel Yaklaşımlar 509 Meslek Eğitimi ve Kuruluşlar 510 Aile Hukuku 510 Tıp 511

12 xvi İçindekiler Araştırma 511 Toplumsal Cinsiyet Konuları 514 Çok Kültürlülük Konuları 515 Aile Sistem Terapisinin Bireylerle Uygulanması 517 Çiftlerle Psikolojik Danışma 517 Özet Konu 16. Konu Diğer Psikoterapiler 519 Asya Psikoterapileri 520 Geçmiş Dayanak 520 Asya Kişilik Kuramları 521 Asya Psikoterapi Kuramları 523 Özet 528 Beden Psikoterapileri 528 Geçmiş Dayanak 528 Kişilik Kuramı ve Beden 530 Psikoterapötik Yaklaşımlar 532 Özet 536 Kişiler Arası Psikoterapi 536 Geçmiş Dayanak 536 Kişilik Kuramı 538 Amaçlar 539 Kişiler Arası Terapide Teknikler 540 Kişiler Arası Terapiye Bir Örnek 544 Kişiler Arası Terapide Diğer Uygulamalar 546 Özet 547 Psikodrama 547 Geçmiş Dayanak 547 Kişilik Kuramı 548 Psikoterapi Kuramı 549 Özet 554 Yaratıcı Sanat Terapileri 554 Resim Terapisi 555 Dans Devinim Terapisi 556 Drama Terapisi 558 Müzik Terapisi 559 Özet 560 Özet 561 Karşılaştırma ve Eleştiri 562 Kişiliğin Temel Kavramları 563 Terapinin Amaçları 566 Terapinin Değerlendirilmesi 566 Terapötik Teknikler 567 Ayrışmış Tedavi 571 Kısa Psikoterapi 572 Güncel Eğilimler 573 Yaygın Etmenler Yaklaşımı 573 Tedavi El Kitapları ve Araştırma Destekli Psikolojik Tedavi Psikoterapisi 574 Postmodernizm ve Yapılandırmacılık 574

13 İçindekiler xvii Kuramın Diğer Kuramlarla Kullanılması 576 Araştırma 576 Araştırma Çıktıları 577 Gelecekteki Yönler 577 Toplumsal Cinsiyet Konuları 577 Çok Kültürlülük Konuları 580 Aile Terapisi 581 Grup Terapisi 581 Eleştiri 584 Psikanaliz 584 Jungcu Analiz 585 Adlerci Terapi 585 Varoluşçu Terapi 586 Kişi Merkezli Terapi 586 Gestalt Terapi 587 Davranışçı Terapi 587 Akılcı Duygusal ve Davranışçı Terapi 588 Bilişsel Terapi 588 Gerçeklik Terapisi 588 Yapılandırmacı Kuramlar 589 Feminist Terapi 589 Aile Sistemleri Terapisi 590 Özet Konu Bütünleştirici Terapiler 593 Wachtel in Döngüsel Psikodinamik Kuramı 594 Wachtel in Döngüsel Psikodinamik Kuramına Örnek: Judy 596 Wachtel in Döngüsel Psikodinamik Kuramına Örnek: John N. 597 Wachtel in Döngüsel Psikodinamik Kuramının Bütünleştirici Kuramınızda Bir Model Olarak Kullanılması 598 Prochaska ve Arkadaşlarının Kuramlar Arası Yaklaşımı 600 Değişimin Evreleri 601 Psikolojik Problem Düzeyleri 601 Değişim İşlemi 601 Değişimin Evreleri ve Psikolojik Problem Düzeyleri ve Değişim İşlemini Birleştirmek 603 Prochaska ve Arkadaşlarının Kuramlar Arası Yaklaşımına Bir Örnek: Bayan C 604 Prochaska ve Arkadaşlarının Kuramlar Arası Yaklaşımanın Bütünleştirici Kuramınızda Bir Model Olarak Kullanılması 605 Çok Yaklaşımlı Terapi 606 Çok Yaklaşımlı Kişilik Kuramı 606 Terapinin Amaçları 608 Değerlendirme 608 Tedavi Yaklaşımı 610 Lazarus un Çok Yaklaşımlı Terapisine Örnek: Bayan W 612 Lazarus un Çok Yaklaşımlı Kuramının Bütünleştirici Kuramınızda Bir Model Olarak Kullanılması 613

14 xviii İçindekiler Güncel Eğilimler 614 Araştırma 615 Toplumsal Cinsiyet Konuları 616 Çok Kültürlülük Konuları 616 Özet 617 Önerilen Okumalar 619 Kaynakça 626 İsim Dizini 680 Konu Dizini 691

Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0

Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0 Editörler Doç.Dr. Ahmet Akın & Yrd.Doç.Dr. Rukiye Şahin Psikolojik Danışma Kuramları ISBN: 978-605-5044-19-0 Kitapta yer alan bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir 1.Baskı 2014 Bu kitabın basım,yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI 1 İnsanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. YARIYIL SEÇMELİ I (A)....3-0-4 DUYGULARIN PSİKOLOJİSİ Duygular ve beyin, duyguların

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL PSI 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ-1 3 KREDİ (TEO. 3, LAB. 0, UYG. 0) ; ZORUNLU Psikolojinin temel kavramlarını

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI. ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI. ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ Frank M. DATTILIO Çeviri:Mirel Benveniste Serpil Kızıltaş Pınar Turanlı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 77 Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi Frank

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ. 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Aile de Eğitimi.

AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ. 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat 2 Saat. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Aile de Eğitimi. AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ 1.AİLEDE EĞİTİM (2 SAAT) Ailede Eğitim Ailenin Tanımı Ailenin Temel Fonksiyonları Aile Oluşturan Bireylerin Görev Ve Sorumlulukları Aile Tipleri Türk Aile Yapısı Türk Toplumunda Ki

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II KISIM I. BÖLÜM 2 Genetik ve Çevresel Temeller 50. BÖLÜM 1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri 2

İÇİNDEKİLER KISIM II KISIM I. BÖLÜM 2 Genetik ve Çevresel Temeller 50. BÖLÜM 1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri 2 İÇİNDEKİLER Eğitmenler İçin Ön Söz xiii KISIM I ÇOCUK GELİŞİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA BÖLÜM 1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri 2 Çocuk Gelişimi Alanı 4 Gelişim Alanları 5 Gelişim Dönemleri 6 Temel

Detaylı

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE PANEL ÖZETLERİ 1 Psikiyatrik Bozukluk Tıbbi Hastalık Birlikteliğinde İlaç Etkileşimleri Tayfun Uzbay 1, Hayriye Elbi 2 1GATA, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Ege Üniversitesi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS SBP101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 4 SBP102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6 SBP103 Sosyal

Detaylı

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI 1 VII. IŞIK SAVAŞIR KLİNİK PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUPLARI ÇG1: PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI VE ETİK İKİLEMLER Prof. Dr. Yeşim Korkut* ve Doç. Dr. Hanna Scherler** Özet: Bu atelye çalışması, farklı etik

Detaylı

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar... 3 1. Büyüme... 3 2. Olgunlaşma... 3 3. Hazırbulunuşluk...

Detaylı

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 10 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı