GRUP PSİKOTERAPİLERİ. Dr. Timuçin Oral İTİCÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP PSİKOTERAPİLERİ. Dr. Timuçin Oral İTİCÜ"

Transkript

1 GRUP PSİKOTERAPİLERİ Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 20 Mayıs 2010

2 TARİHÇE 1920 ler Terapist sayısı ve ruhsal bozukluk sıklığı orantısızlığı 1960 lardan sonra yaygınlaşması

3 TARİHÇE İlk kez 1905 yılında JH Pratt, Tb hastalarında 1919 da LC Marsh yatan psikiyatrik hastalarda 1925 de Burrow ayaktan psikiyatrik hastalar ve Grup Analizi terimi 1930 lar Wender, psikanalitik yöntemlerin grup terapisine uygulanışı

4 TARİHÇE 1948 Slausen ve Amerikan Grup Psikoterapi Birliği nin kuruluşu, analitik grup terapisinin önemi ve grup içinde bireye odaklanma 1964 Durkin, Sistemler Teorisi ve grup dinamiklerinin prensiplerinin gruba kazandırılması 1970 ler sonrası Irwin Yalom ve grup terapisinin bir çok ülkede yaygınlaşması

5 TEMEL İLKELER Az sayıda birey (6-20) Yüz yüze etkileşim Şimdi ve burada ilkesi Açıklığı, dürüstlüğü, duygusal ifadeyi ve üyeler hakkındaki duyguların açıkça ifadesini teşvik eder.

6 TEMEL İLKELER Katılanlara hasta denmediği gibi grup içi yaşantılar gelişigüzel tedavi diye isimlendirilmez Kişilere kendilerinin ve başkalarının farkında olmayı öğreterek, davranışı değiştirmeyi amaçlar Bir çeşit kişisel değişime yöneliktir (davranışlar, tutumlar, duygular, değerler, yaşam biçimleri )

7 TEDAVİ EDİCİ FAKTÖRLER Bilgilendirme Umutlandırma Evrensellik Elseverlik Grubun Olumlu Etkilerinin Vurgulanması (Aile) Taklit Etme Davranışı

8 TEDAVİ EDİCİ FAKTÖRLER Toplumsallaşmanın Gelişmesi Kişilerarası Öğrenme Grup Dayanışması Duygusal Boşalma (Katharsis) Varoluşsal Etkenler

9 KİŞİLERARASI ÖĞRENME A) Kişilerarası ilişkilerin önemi B) Düzeltici duygusal yaşantıların gerekliliği C) Bir mikroevren olarak grup, toplum kesiti D) Bu mikroevrende davranış örüntülerinden ders alma

10 A) Kişilerarası İlişkinin Önemi Kişilerarası ilişkiler ve psikopataloji gelişimi Kabul görme-cezalandırılma-reddedilme; yaşamda kalıcılık gösteren sabit çarpıtmalar Kişilerarası ilişkiler ve geliş biçimleri Psikolojik veya psikiyatrik belirtilerin kişilerarası dile çevrilmesi Bağımlılık, aşırı boyun eğicilik, öfkeyi ifade edememe, reddedilmeye aşırı duyarlılık

11 B) Düzeltici Duygusal Yaşantılar Duygulanımın uyarılma-dile getirilmesi sonra çözümlenmesi ve anlaşılması Temel farklılık ve gerginliklerin ifade edilebilmesi için güvenli ve destekleyici grup Etkili gerçeği değerlendirme için yeterli geri bildirim ve ifade dürüstlüğü

12 C) Bir Mikroevren Olarak Grup Sosyal mikroevrenin gelişmesi Grup üyeleriyle grup dışındaki kişilerle etkileşimdeki gibi ilişki kurulması Dikkat çekme, baskınlık, statü çatışmaları vs. Serbest etkileşimde bulunan bir grup, zamanla o grubun her üyesinin bir mikroevreni haline gelir

13 D) Davranışlardan Ders Alma Geri bildirim ve kendini gözleme Tepkilerin paylaşımı Kişilerarası patolojinin sergilenmesi Tepkilerin paylaşımının sonuçlarının incelenmesi Kişinin kendi hakkındaki görüşünü anlaması Kişinin sunumu hakkındaki sorumluluk duygusunun gelişmesi Kişinin sunumunu değiştirme gücünün farkına varması

14 Kişilerarası Öğrenme Yapılandırılmamış, uzun süreli, üst düzeyde işlev gören etkileşim gruplarında değişimin temel mekanizması Üyeler tarafından grup terapisi deneyiminin en yararlı yönü Tüm terapi grupları açık olarak kişilerarası öğrenmeye yoğunlaşmaz; ancak kişilerarası etkileşim taşıdığı yüksek öğrenme ve değişim potansiyeli ile her grup toplanışında gerçekleşir.

15 TERAPÖTİK ETKİYİ DEĞİŞTİREN GÜÇLER Grubun Türü Terapinin Evresi Hastalar Arası Bireysel Farklılıklar

16 Grubun Türü Ayaktan etkileşim gruplarında temel terapötik etkenler; kişilerarası öğrenme-boşalma-kendini anlama Yatan hasta gruplarında ise; umut aşılama ve varoluşsal bir etken olan sorumluluk Üye değişim hızı, ego güçleri, motivasyonlar, hedefler, psikopatolojilerdeki farklılıkların etkisi

17 Terapinin Evresi Ayaktan hasta grubunda erken evrelerde sınırları belirleme ve üyeliği sürdürme ön planda; zamanla umut aşılama, yönlendirme, evrensellik öne çıkar. Kaynaşma, başlangıçta grup desteği ve kabullenmesi şeklinde; zamanla kendini açığa vurma ve sonunda kişilerarası öğrenme için karşı karşıya gelme ve çatışmanın incelenmesini sağlar.

18 Hastalar Arası Bireysel Farklar Kendine özgü gereksinimler, kişilik özellikleri, işlevsellik düzeyi, psikopatolojiler Pasif baskılanmış kişi ve dürtü kontrolü bozuk kişi örneği.. Gruplar kişilerin gereksinim ve sorunlarına en fazla uyan etkenlerin seçildiği kafeteryalar gibi

19 GRUBUN TEMELLERİNİN ATILMASI Sınırların Belirlenmesi ve Hedeflerin Seçilmesi Grubun Yeri ve Büyüklüğü Grubun Zaman Çerçevesi Ko-terapist Kullanma Başka Tedavilerle Birleştirilmesi

20 SINIRLARIN BELİRLENMESİ & HEDEFLERİN SEÇİLMESİ İçrel klinik sınırlamalar Değiştirilemeyen yaşam gerçekleri, kanser hastaları veya yasal zorunlu gruplar Dış etkenler Daha keyfi, değiştirilmesi terapistin elinde olan faktörler, yatan hastalarla haftalık sıklığı değişebilen gruplar, yer sorunları

21 SINIRLARIN BELİRLENMESİ & HEDEFLERİN SEÇİLMESİ Grubun temel yapısının oluşturulması Hasta evreni, tedavinin uzunluğu, personel desteği Erişilebilir hedefler seçme Klinik şartlara uygun, zaman sınırlarında ulaşılabilir, grup üyeleri kapasitesine uygun hedefler

22 GRUBUN YERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ Grubun Yeri Kullanıma açık, yeterli büyüklükte, rahat oturma olanakları, dikkati dağıtacak etkenlerden uzak, çember şeklinde, tüm grup üyeleri birbirini görmeli.. Grubun Büyüklüğü İdeal büyüklük işlenmesi istenilen terapötik etkenlerle ilişkili Prototipik kişilerarası yönelimli etkileşim grubu için ideal 7-8 kişi, Yeterli düzeyde etkileşim için üyelerin deneyimlerini paylaştığı en uygun büyüklük 4-5 ten 12 ye kadar, en uygunu 6-8 kişi

23 GRUBUN ZAMAN ÇERÇEVESİ Toplantıların Süresi Süreğen grup terapisinde seans için ideal süre dk. Daha kısa dikkat süresi olan guplarda dk. Yüksek işlevsellikli ve az toplanan etkileşim gruplarında en az 90 dk. Toplantıların Sıklığı Haftada 3-6 kezden ayda 1 kereye kadar değişken (yatan hasta-ilaç tedavi grupları). Uzun süreli etkileşim gruplarında en azından haftada 1 toplanılması ideal

24 GRUBUN ZAMAN ÇERÇEVESİ Açık veya Kapalı Grupların Seçilmesi Klinik koşullar, hedefler, grubun ömrüyle yakından ilişkili Kapalı gruplar ilk seanstan itibaren yeni üye almaz, ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini klinik koşullar belirler Açık gruplar daha esnek, yatan hasta grupları gibi Açık gruplar genellikle geniş terapötik hedefler taşır ve süresizdir, grubun kendine has bir yaşamı var

25 KO-TERAPİST KULLANMA Erkek-Kadın Ko-terapist Ekibi Anne-baba modelinin yeniden canlanması, grubun duygusal yükü Erkek-kadın ilişkisindeki dinamikler, transferans tepkilerinin çeşitliliği Ko-terapistler hakkında yanlış fikirler Ko-terapistler ve Zorlu Gruplar Birbirlerinin görünümlerine yönelik transferans çarpıtmalarını düzeltmenin yanı sıra, ağır grup baskısı karşısında nesnelliğin sürdürülmesinde birbirlerine destek

26 KO-TERAPİST KULLANMA Görüş Farklılıkları Ko-terapistlerin fikir ayrılığı, grubun işlevsellik düzeyi ve olgunluk düzeyi İşlevselliği düşük, kırılgan grup ya da işlevselliği yüksek grubun ilk oturumları Ko-terapinin Dezavantajları ve Sorunları Ko-terapi ilişkisine bağlı handikaplar, rekabet, farklı görüşler Bireysel tarz farklı ancak teorik yönelimi benzer, rahat, dengeli ve hoşlanılan Bölünme.

27 GRUP TERAPİSİNİN BAŞKA TEDAVİLERLE BİRLEŞTİRİLMESİ Bireysel Psikoterapiyle Birlikte Uygulanması Ağır yaşam krizleri, işlevsellikte ciddi etkilenmeler nedeniyle bireysel Bireysel-grup terapistlerinin görüş ayrılıkları Grupta daha iyi ifade edilebilecek duyguların bireyselde boşalımı.. İlaç Tedavisi Kliniği Destek Grupları Kronik psikiyatrik hastalığı olanlar, taburculuk sonrası 2hftayda bir İlaç kliniğindeki deneyimini kişiselleştirmeye, güçlendirmeye, desteklemeye yönelik

28 GRUP PSİKOTERAPİSİNİN KULLANDIĞI TEKNİKLER Şimdi ve Burada Olanı Çalışma Transferans ve Saydamlığın Kullanımı İşlevsel Yardımcıların Kullanımı

29 ŞİMDİ ve BURADA OLANI ÇALIŞMA Birincil hedef, terapist de dahil olmak üzere her bireyin, grubun diğer üyeleriyle etkileşimleri hakkında olabildiğince şey öğrenilmesi Kişisel öykülere yönelik olmadan, burada ve şimdi olanın geçmiş öykü veya grup dışı yaşamın konuşulmasına yeğlenmesi, grup terapisinin en güçlü ve yararlı olduğu durum

30 ŞİMDİ ve BURADA OLANI ÇALIŞMA Duygulanımın uyarılması ve incelenmesi, terapötik olması için duygusal ve bilişsel parçalar Etkileşim, kendini ortaya koyma, duygusal uyarım ve ifadelenmesi, inceleme-anlama ve bütünleştirme Bu deneyim gerçek yaşamdaki bir duruma aktarılmadıkça terapötik değişim denilemez!.. (Öğrenme olmayan & Steril gruplar)

31 ŞİMDİ ve BURADA OLANI ÇALIŞMA Burada ve şimdi yaklaşımının üyelere öğretilmesi ve pekiştirilmesi Grup dışı sorunlar için grup içi benzerlikler kurma (bilişsel köprüler) Burada ve şimdiyi güvenli ve ödüllendirici hale getirme Burada ve şimdiyi anlama (üzerinde düşünme, açıklama, yorumlama)

32 ŞİMDİ ve BURADA OLANI ÇALIŞMA Grup sürecini izleme: yatay açıklamalar, sandalye seçimi, geliş zamanı Temel grup deneyimlerini tanıma: baskın olma mücadelesi, rekabet-destek, açgözlülük-yardım etme isteği, kendini bırakma-özerkliği kaybetme Kitlesel grup süreçleri: Eşleşme (iyimser/ümitli), bağımlılık (çaresiz/şaşkın), kavga-kaçınma (saldırgan/ korkulu)

33 TRANSFERANS ve SAYDAMLIĞIN KULLANIMI Terapistin sürekli varlığı ve tarafsızlığı grubun yaşamını sürdürmesi ve dengesi için şart (anne-baba figürleri, otorite, psikoterapist) Transferansa aşırı ağırlık vermekten kaçınma, gerçek anlamda ilişki Birlikte Onaylama ve Terapistin Saydamlığı Terapistin saydamlığına itirazlar, transferansın çalışılması? daha fazlası?

34 TRANSFERANS ve SAYDAMLIĞIN KULLANIMI Terapist geri bildirimi ciddiye alarak onu dinlemeli, düşünmeli ve doğrudan yanıt vermemeli.. Oy birliğine başvurmalı Terapist kendi içsel deneyimi ile geri bildirimi karşılaştırmalı

35 İŞLEVSEL YARDIMCILARIN KULLANIMI Yazılı özetler Terapistin saydamlığına katkıda bulunan ek bilgiler Video kayıtları Kişinin kendi hakkındaki keşfettiklerine olanak sağlama Yapılandırılmış alıştırmaların kullanımı Hızlanmayı sağlamak için, dönüşümlü tanışma veya ısınma işlemleri, aşırı kullanımı verimi düşürür, bağımlı grup oluşma riski

36 Psikoeğitsel Etkileşim Grubu Amaç Hedef Format

37 Amaç Hastalıkla daha sağlıklı şekilde başa çıkma yeteneklerini arttırmak Bilgilenme yoluyla hastalığın tanınması, Yanlış ve verimsiz düşüncelerden arınması, tedavi yöntemlerini öğrenerek tedaviye uyumun arttırılması Tedavi konusunda pasif bir alıcı olmak yerine bilinçli bir ortak haline gelebilmesi

38 Hedef Grup çalışması tamamlandığında grup üyelerinin hastalığı tanıması, tedavi sürecini bilmesi, sosyal çevreye uyum sağlaması, aile içinde hastalığın anlaşılmasının kazanması Daha sonra yürütülecek benzer gruplara (kendine yardım elemanı ) kolaylaştırıcı olarak katılım.

39 Format Haftada bir 1 saat olarak yürütülen, psikoeğitsel etkileşim grubu Psikodrama yönetemlerinin de kullanıldığı oturumlar

40 Grup kuralları Gizlilik: Grupta konuşulan özel konular grup odasında kalır, dışarıda konuşulmaz Devamlılık: Gruba devam çok önemli, arada gelmediğiniz oturumlarda tam da sizin sorunlarınız konuşulabilir. Eğer çok zorunlu bir engeliniz olursa mutlaka önceden haber verin.

41 Psikiyatri Dışı Gruplar Psikiyatrik olmayan ortamlarda yürütülen grupların sayısının giderek artması toplumda birleştirici, destekleyici grup deneyimlerine genel bir gereksinimin olduğunu göstermektedir Vinagradov S, Yalom ID(1989). Grup Psikoterapisi. Tüzer TT, Atbaşoğlu Z, çevirenler. Ankara: Compos Mentis Yayınları 1996.

42 Sıra Gecesinde Kurallar Sıra ile üyelerin evlerinde toplanılır Sıra 8-10 kişi ile sabit üye sayısından oluşur Başlangıç ve bitiş saati belirlidir Sıranın başkanı vardır Üyelerin izni dahilinde misafir getirilebilir Yemek listesi sabittir Sıra kurallarına uymayan sıradan çıkarılır Üyelerin birbirlerine sosyal, ekonomik ve sağlık Yanık M. Etkileşim Gruplarına Benzerliği Açısından Sıra Gecesi. Yeni Symposium 2004; 42(1) 37-41

43 Sıra Grupları ile Terapi Gruplarının Karşılaştırılması Yanık M. Etkileşim Gruplarına Benzerliği Açısından Sıra Gecesi. Yeni Symposium 2004; 42(1) 37-41

44 SIRA GRUPLARI Sıra gruplarında iyileştirici etkenler kabul görme, özverili olma, sosyalleşme, kaynaşma, rehberlik ve kişiler arası öğrenme, grup bağlılığı Türkiye de etkileşim gruplarında, kişiler arası öğrenme ve grup bağlılığı tedavi edici etkenlerin başında Yanık M. Etkileşim Gruplarına Benzerliği Açısından Sıra Gecesi. Yeni Symposium 2004; 42(1) Alptekin G, Tangör A. Dinamik Yönelimli Etkileşim Grubunda Tedavi Edici Etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi. 1995;6:

45 Kadın Günleri Altın günleri Katılımcı sayısı başlangıçta belirli ve sınırlı, bir döngü bitmeden yeni üyenin alınmaması Günü organize eden kişi (lider), üyelerin ve sıranın belirlenmesi Sembolik? ücret zorunluluğu İkram

46 Kadın Günleri Oturum süresi genellikle sınırlı ancak katı değil (öğle saatleri-gün batımı öncesi) Toplantı sırasında etkileşimler, grup sonrası değerlendirmeler, grup lider ya da liderlerinin gerektiğinde müdahaleleri Sosyal kabul edilme, duygusal paylaşım, ekonomik destek, elseverlik, toplumsallaşmanın gelişimi

47 ÖZETLE Bireysel terapide uygulanan yöntemlerin gruba uygulanışı, Daha kısa sürede, daha az kişiyle, daha fazla terapi!.. Temel ilkeler, grup seçimi, terapötik etkenler Şimdi ve Burada nın önemi Psikiyatri dışı grupların kendi dinamikleri ve işlevsel çözümler getirmesi

48 Kendine bir dünya yaratmak veya bir bakış, bir hareket veya bir sözle bir kişinin içinde bulunduğu gerçekliği ortadan kaldırmakta; başka bir kişiden daha etkili bir şey yoktur E. Goffman

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Prof. Dr. Nilüfer Özabacı Yrd. Doç. Dr. Zülal Erkan 2. Baskı Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI Yrd. Doç. Dr. Zülal ERKAN AİLE DANIŞMANLIĞI Kuram ve Uygulamalara

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ NİŞANTAŞI UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt Volume: 1 Sayı Number: 1 Yıl Year: 2013 Bahar Spring KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE AİLE TERAPİSİNİN

Detaylı

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE PANEL ÖZETLERİ 1 Psikiyatrik Bozukluk Tıbbi Hastalık Birlikteliğinde İlaç Etkileşimleri Tayfun Uzbay 1, Hayriye Elbi 2 1GATA, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Ege Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME Prof. Dr. Serdar ERKAN Çok kapsamlı görünen yukarıdaki başlığı oluşturan konuların birlikte ele alınma nedeni, bu konular arasındaki

Detaylı

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI 1 İnsanın

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF. DR. MAHZAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. PSİKİYATRİ BİRİMİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKOEĞİTİM GRUP ÇALIŞMASININ POZİTİF VE

Detaylı

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER AVRASYA DOSYASI 261 GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER Erol GÖKA* The difficulties faced in properly identifying the factors that affect the life in a social group has been

Detaylı

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç

Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET. Tarihsel Süreç Tıbbi Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:50 1.ÜNİTE ÖZET Sağlık alanı, sosyal hizmet mesleğinin en saygın uygulama alanlarından birisidir. Mesleğin ortaya çıktığı yirminci yüzyılın başından itibaren

Detaylı

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI KPJ-YL-2013-0002 DEPRESYONUN SAĞALTIMINDA SORUN ÇÖZME EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ Elvan DEMİRBAĞ DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet ESKİN

Detaylı

Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship

Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):117-141 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Terapötik İlişkide İnsan Faktörü Human Factor in Therapeutic Relationship Ramazan

Detaylı

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofrenide Grup Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofreni hastalarında ortaya çıkan sosyal geri çekilme, bilişsel ve sosyal becerilerdeki kayıplar sık alevlenmeler,

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Bu yazı İnfo Kids Dergisi, Eylül 2007 sayısında yer almıştır Dikkat nedir? Ne işe yarar? Gereken işe, gerektiği kadar, gerekli süre zarfında odaklanabilmektir dikkat. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

STRES AŞILAMA EĞİTİMİ

STRES AŞILAMA EĞİTİMİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 263-273 STRES AŞILAMA EĞİTİMİ Stress Inoculation Training Donald MEICHENBAUM, Ph.D. (1985).

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi

Detaylı

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 10 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

SEMPOZYUM ÖZET KİTAPÇIĞI

SEMPOZYUM ÖZET KİTAPÇIĞI SEMPOZYUM ÖZET KİTAPÇIĞI İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem i Demiroğlu Oditoryumu İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri Düzenleme Kurulu Başkan: Çise Can EYMİRLİ Başkan Yardımcıları:

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİZ ENGEL TANIMAYIZ PROJESİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ ANTALYA 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No KAPAK...

Detaylı

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI. ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI. ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI ÇİFT ve AİLE TERAPİSİ Frank M. DATTILIO Çeviri:Mirel Benveniste Serpil Kızıltaş Pınar Turanlı Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 77 Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi Frank

Detaylı

2001 YILI AILE RAPORU

2001 YILI AILE RAPORU T.C. BAŞBAKANllK AILE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANU I 2001 YILI AILE RAPORU Yayına Hazırlayan ırfan ÇAYBOYLU 2002 ANKARA T.C. BAŞBAKANllK AtLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANllGI YAYıNLARı Genel Yayın No 120 seri Bilim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ (DERS NOTLARI)

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ (DERS NOTLARI) AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ (DERS NOTLARI) Aile ve Çift Terapisi hareketinin temel olarak, 1952-1961 yılları arasında başladığı bilinmektedir. Bu dönemde ; John Bell, Nathan W. Ackermen, Christian F. Midelfort,

Detaylı