BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 6. GRUP ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Metilfenidat dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dışında başka rahatsızlıklarda da tedavide kullanılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hastalıklardan birisi değildir? A) Narkolepsi ) asmakalıp davranış bozukluğu C) Depresyonda augmentasyon amacıyla D) Davranım bozukluğu E) Kafa travmasına bağlı bilişsel yetersizlikler 5. Savant sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Savant beceriler zaman içinde kaybolur. ) Savant sendromlu bireylerin performans zeka puanları üst düzeydedir. C) Kafa travması sonrası savant beceriler gösteren vakalarda korpus kallozumda zedelenme ön plandadır. D) eyin görüntüleme çalışmalarında hipokampusta volümetrik artış saptanmıştır. E) Savant sendromlu bireylerin yaklaşık yarısı otistik bozukluk spektrumunda yer alırlar. 2. Çocuk ve ergen depresyonu ile erişkin depresyonu karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çocuklarda yaş arttıkça eşlik eden delüzyonlar azalır. ) Çocuk depresyonlarında irritabilite daha az gözlenir. C) Çocukluk depresyonunda özkıyım riski daha yüksektir. D) Erken başlangıçlı depresyonda bipolar bozukluk gelişme riski daha fazladır. E) Çocukluk depresyonu erişkin depresyonundan klinik tablo olarak tamamen farklıdır. 6. Kendine zarar verme davranışında bulunan ergenlerde en sık konulan psikiyatrik tanı aşağıdakilerden A) Histrionik kişilik ) ipolar bozukluk C) Davranım bozukluğu D) Depresif bozukluk E) Sınır kişilik bozukluğu 3. Juvenil Mani Sınıflandırılmasında klinik fenotipler sistemine göre; DSM-IV tanı ölçütlerini tam karşılayan hangi fenotiptir? A) Dar fenotip ) Ara fenotip C) Geniş fenotip D) Karışık fenotip E) Akut epizod 4. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun kabul gören tedavi algoritmasında (The Texas Children s Medication Algoritm Project 2006) atomoksetin hangi evrede kullanılabilir? A) Evre 2 ) Evre 3 C) Evre 1 D) Evre 4 E) Evre 2A 7. Ayşe, sabah kahvaltısı yapmak istemeyince annesi kahvaltı yapmazsan süt içersin, demiştir. Ayşe, süt içmemek için kahvaltısını annesinin istediği biçimde bitirmiştir. Ayşe nin davranışını yapması için kullanılan teknik aşağıdakilerden A) Garcia etkisi ) irinci tip ceza C) Olumlu pekiştirme D) Edimsel koşullanma E) Olumsuz pekiştirme 8. Çok sayıda uyarıcı arasından birine dikkat edilmesi gerektiğinde, önce hangi dikkat türü gerçekleşmelidir? A) Pasif dikkat ) Kontrollü dikkat C) ölünmüş dikkat D) Odaklanmış dikkat E) Selektif dikkat 2

3 9. Ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, aile ve yakın çevresinin değerleri benimsemiş ve bunlarla uyuşan kimlik geliştirmiş olan bir ergenin durumu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? A) Kararlı kimlik statüsü ) İpotekli kimlik statüsü C) aşarılı kimlik statüsü D) Sorunsuz kimlik statüsü E) Geleneksel kimlik statüsü 13. ir insanla karşılaştığınızda, o insanı daha önce tanıyıp tanımadığınızı hipokampus yoluyla hatırlarsınız. O insandan hoşlanıp ya da hoşlanmadığınızı sağlayan emosyonel bellek bölgesi aşağıdakilerden A) Amigdala ) Serebellum C) Singulat girus D) Prefrontal korteks E) Orbitofrontal korteks 10. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğunu diğer yıkıcı davranış bozukluklarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden A) Hataları için başkalarını suçlarlar. ) Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdırırlar. C) Çoğu zaman kincidirler ve intikam almak isterler. D) Genellikle fiziksel saldırganlığa başvurmazlar. E) Kurallara uyamaya çoğu zaman etkin bir şekilde karşı çıkarlar. 14. Polikliniklere getirilen çocuklarda konuşma gecikmesinin en sık nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi saptanır? A) Karışık dili algılama-sözel anlatım bozukluğu ) Yaygın gelişimsel bozukluklar C) Sözel anlatım bozukluğu D) Psikososyal yoksunluk E) Mental retardasyon 11. ebeklerin ruminasyon bozukluğunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? A) ebeğin ilgisini başka tarafa çekmek ) eslenme yetersizliği oluşmuşsa tedavi edilmesi C) Gastrointestinal reflüyü azaltıcı ilaçlar kullanmak D) Annenin bebeğe yönelik olan tutumlarının düzenlenmesi E) Ruminasyon olduğu zamanlarda ağzına bir miktar limon damlatmak 15. Otistik bozuklukta dilin diğer boyutlarında iyileşme olsa bile, aşağıdaki hangi belirti zamanla çok az değişmeye ve persisten kalmaya meyillidir? A) Ekolali ) Disprozodi C) Özneleri karıştırma D) Konuşmayı başlatmama E) Sözcük dağarcığında kısıtlılık 12. Prefrontal korteks toplam insan beyninin yaklaşık ne kadarlık kısmını kapsar? A) % 10 ) % 20 C) % 25 D) % 30 E) % Aşağıdaki agresyon ve şiddeti tanımlayıcı ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Agresyon uyuma yönelik bir davranıştır. ) Agresyon ve şiddetin sergileniş tarzı çevreden etkilenir. C) Agresyon çoğu zaman iç kaynaklı, şiddet ise model almaya dayalıdır. D) Agresyon biyolojik temelli, şiddet ise sosyal temelli bir davranıştır. E) Agresyon ve şiddet birbirinin devamıdır fakat nicelik farklılık gösterirler. 3

4 17. Aşağıdakilerden hangisi kabadayılık davranışı için yanlış bilgidir? A) Sözel taciz kabadayılığın öncüsü bir davranıştır. ) Psikolojik manipülatif davranışlar genellikle kızlarda gözlenir. C) Kabadayılar genellikle korumasız ve güçsüzleri hedef olarak seçerler. D) Arkadaşı hakkında olumsuz söylentiler yayma sözel taciz örüntüsü olarak değerlendirilir. E) Kız ve erkelerin kabadayılıkta saldırgan davranışları fenotipik farklılıklar gösterir. 20. Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ne türde olursa olsun, saldırgan davranış hiçbir zaman toplum tarafından onaylanmaz. ) Saldırganlık, başkasına sadece fiziksel değil, psikolojik acı vermeyi de içerebilir. C) azı durumlarda, özellikle hiçbir şey yapmayarak da saldırgan davranış gösterilebilir. D) Her saldırgan davranışın arkasında, mutlaka öfke ya da kızgınlık duygusu bulunmaz. E) ir davranışa saldırgan diyebilmek için, o davranışın arkasında, mutlaka başkasına zarar verme niyeti olmalıdır. 18. Aşağıdaki hangi antidepresan ilaçta kesilme veya çekilme belirtileri en az düzeyde gözlenmektedir? A) Essitalopram ) Sitalopram C) Fluoksetin D) Sertralin E) Paroksetin 21. Tourette bozukluğunda tikler vücudun hangi kısmında ilk önce ortaya çıkar? A) Kol ve eller ) Yüz ve boyun C) Solunum sistemi D) eslenme sistemi E) Gövde ve alt ekstremiteler 19. Normal çocuklarda fantezi yaşantısı içindeki hayali arkadaş ile travmatize edilmiş disosyatif bozukluğu olan çocuklardaki hayali arkadaş arasındaki ayırt edici özellikler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Disosiyatif çocuklarda hayali arkadaş gerçekmiş gibi algılanır. ) Normal çocuklarda hayali arkadaş çocuğu yalıtılmışlığa itmez. C) Normal çocuklardaki hayali arkadaş genellikle 7 yaş civarında ortadan kalkar. D) Normal çocuklardaki hayali arkadaşlar yardımcı, sevecen ve oyun arkadaşı görünümündedir. E) Disosiyatif çocuklarda hayali arkadaş çocuk tarafından yönlendirilir. 22. Davranış ketlenmesi (behavioral inhibition) olan çocuklarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) ilişsel görevleri yerine getirirken daha fazla pupil dilatasyonu ) Üriner katekolamin seviyelerinde artış C) Dinlenme sırasında yüksek kalp atışı D) Düşük kortizol seviyesi E) Güvensiz bağlanma 4

5 23. Tedavi İçin Gerekli Sayı (number need to treat; NNT) tedavi başarısı, nüksün önlenmesi gibi etki alanlarındaki üstünlüğü kıyaslamak için karşılaştırılan gruplarda araştırılan etkinin gözlenmesi için en az hastanın tedavi edilmesi gerektiğini belirtir. NNT nin hesaplanması için doğru olan formülasyon aşağıdakilerden A) 1/Rölatif Risk Azalması ) 1/Mutlak Risk Azalması C) Etki oyutu/ Rölatif Risk Azalması D) Etki oyutu/ Mutlak Risk Azalması E) Mutlak Risk Azalması / Rölatif Risk Azalması 27. Çocuk ve ergen intiharları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Madde kötüye kullanımın eşlik ettiği duygudurum bozukluğunda intihar riski artar. ) Psikiyatrik görüşmede çocuk ve ergene intihar düşüncelerini sormak, intihar riskini artırır. C) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden depresyonlara intihar riski daha fazladır. D) Tek başına depresyon kızlarda erkeklere oranla daha ciddi risk faktörü olarak kabul edilir. E) İntihar girişimlerinde her zaman ciddi bir psikiyatrik tanı ile ilişkilendirilemez. 24. Tiklerin psikoterapötik tedavisinde aşağıdaki hangi yaklaşım en etkin bulunmuştur? A) Alışkanlığı tersine çevirme terapisi ) Simgesel ödül sistemi C) Relaksasyon terapisi D) Paradoksal yaklaşım E) Oyun terapisi 28. Ergenlerde intihar girişimlerinin psikiyatrik değerlendirilmesinde öncelikle yatarak tedavinin gerekliliği belirlenmelidir. Yatış için aşağıdakilerden hangisi yüksek risk grubu yönünde değerlendirilmez? A) Hamile olanlar ) Aile desteği olmayanlar C) Zekâ düzeyi düşük olanlar D) Madde kötüye kullanımı olanlar E) Öyküsünde intihar girişimi olanlar 25. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel bağlanma bozukluğu oluşmasında diğerlerine oranla daha az olasılıkla risk faktörü olarak kabul edilir? A) Anne-baba yoksunluğu ) İhmal ve fiziksel istismar C) Yetiştirme yurtlarında büyüme D) Ebeveynde zeka geriliği olması E) Ebeveynde obesesif kompulsif bozukluk olması 29. Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşından önce diğer bozukluklara göre daha nadir gözlenmektedir? A) Disosiyatif bozukluk ) Akut stres bozukluğu C) Konversiyon bozukluğu D) Travma stres bozukluğu E) Agorafobili panik bozukluk 26. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin antidepresan özelliği yanında stimulan özelliği de bulunmaktadır? A) Sertralin ) Paroksetin C) Duloksetin D) upropion E) Tianeptin 5

6 30. Çocuk ve ergenlerdeki önemli akademik güçlükler özgül öğrenme bozukluğu veya iletişim bozukluğu ya da doğrudan bir psikiyatrik bozukluk neden olarak varsayılmıyorsa, ancak klinik ilgi odağı oluşturacak şiddette ise DSM-IV TR sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangi adlandırma yapılmaktadır? A) Okul sorunu ) Akademik yetersizlik C) Okul reddi D) Ders başarısızlığı E) Motivasyonel bozukluk 34. Travma sonrası stres bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirti grubu aşağıdakilerden A) Aşırı uyarılma ) Dikkat sorunları C) Somatik belirtiler D) Yeniden yaşantılama E) Kaçınma ve duyarsızlaşma yaş ve üstü için FDA onayı almış olan psikostimulan ilaç aşağıdakilerden A) Deksmetilfenidat ) Metilfenidat HCl C) Adderall D) Deksamfetamin E) Lİsdeksamfetamin 35. ağımlılıkta başat rol oynayan beyin bölgesi aşağıdakilerden A) Amigdala ) Singulat C) Putamen D) Hipotalamus E) Nukleus akumbens 32. Aşağıdakilerden hangi oyun terapisinde aileçocuk arasındaki ilişki aileye önemli teknikler öğretilerek, terapötik bir çerçevede güçlendirilmeye çalışılmaktadır? A) Flial oyun terapisi ) Kum oyun terapisi C) Dolaylı oyun terapisi D) Jungian oyun terapisi E) Oyun aracılıklı aile terapisi 36. Nokturnal bruksizm için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Erkek ve kızlarda benzer sıklıktadır. ) Anksiyeteli bireylerde daha sık gözlenir. C) Genellikle derin uyku döneminde olur. D) Zekâ geriliği olan vakalarda nadir değildir. E) % 5-10 u dişlere zarar verecek düzeydedir. 33. Ölçek güvenirlik ve geçerlik çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güvenirlik sadece ölçme aracına ait bir özellik değildir. ) Güvenirlik kat sayısı hatasızlığın değil ölçmedeki hatanın bir ölçüsüdür. C) ir ölçme aracıyla aynı koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen değerlerin kararlığı ölçeğin güvenirlik göstergesidir. D) Geçerlik; bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan doğru ölçebilme derecesidir. E) Geçerlik kat sayısı; kullanma amacına göre belirlenen kriter ya da kriterler takımı arasındaki katsayıdır ve ile arasında değerler alır Aşağıda belirtilen hangi yolak, psikozdaki işitsel halüsinasyonlar, sanrı ve düşünce bozuklukları gibi pozitif belirtilerden sorumlu tutulmaktadır? A) Nigrositrial dopamin yolağı ) Mezolimbik dopamin yolağı C) Mezokortikal dopamin yolağı D) Lokus sereleus noradrenerjik yolak E) Tuberoinfundobuler dopamin yolağı

7 38. Aşağıdaki benzodiazepinlerden hangisi diğerlerine oranla daha uzun yarı ömüre sahiptir? A) Lorezepam ) Alprazolam C) Triazolam D) Oksazepam E) Flurazepam 41. Duyusal bilginin seçilmesi, ayıklanması ve dağıtımını sağlayan bir süzgeç görevi gören beyin bölgesi aşağıdakilerden A) Striatum ) Talamus C) Hipokampus D) Singulat girus E) Parahipokampal girus 39. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda semptom taranması için kullanılmaz? A) Achenbanch Çocuklarda Davranış Ölçeği ) Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği C) Atilla Turgay Derecelendirme Ölçeği D) Vanderbilt Derecelendirme Ölçeği E) Conners Derecelendirme Ölçeği 42. Şizofrenide işlevselliği belirleyen ön en önemli faktör aşağıdakilerden A) Negatif belirtiler ) Pozitif belirtiler C) Agresyon belirtileri D) Afektif belirtiler E) ilişsel belirtiler 40. Ayşe hanım ve ilköğretim ikinci sınıfa devam eden oğlu Efe trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken, kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması ile yaralandılar. Efe kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi kliniğinde 3 hafta yatarak tedavi gördü. Yaklaşık 3 ay sonrasında Ayşe Hanım oğlunda trafik kazası nedeniyle zihinsel yetilerinde kayıp olduğunu ileri sürerek savcılığa şikâyette bulundu. Soruşturma safahatında Efe nin bilişsel kaybını değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir? A) Gelişim öyküsü sorgulanmalıdır. ) ilişsel durum yanında, psikiyatrik bozukluklar da sorgulanmalıdır. C) ilişsel testler kazaya bağlı bilişsel kaybı belirleyici olacaktır. D) İlköğretimde okuma ve yazmayı öğrendiği zaman öğrenilmelidir. E) Çocuğun kaza öncesi ve şimdiki ders başarısı öğretmenden öğrenilmelidir. 43. Kronik stres erişkinlerde aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinde atrofiye yol açmaktadır? A) Talamus ) Hipotalamus C) Hipokampus D) Ventromedial prefrontal korteks E) Dorsolateral prefrontal korteks 44. ipolar bozuklukta en sık görülen prodromal belirti aşağıdakilerden A) İrritabilite ) Konuşkanlık C) Riskli davranışlar D) Uyku bozuklukları E) Anksiyete düzeyinde artış 7

8 45. I- Ergenlik başlangıçlı davranım bozukluğu çocukluk başlangıçlıya göre daha olumsuz bir prognoz göstermektedir. II- Davranım bozukluğu olanlarda IQ skorları daha düşüktür. III- Davranım bozukluğu olanlarda eş tanı oranı yaklaşık olarak %90 düzeylerindedir. IV- Davranım bozukluğunun gelişiminde genetik faktörlerin rolü çok sınırlıdır. 49. İntihar eden bireylerde OS da aşağıdakilerden hangisinin düzeyi düşük bulunmuştur? A) 5-hidroksitriptofan ) Tirozin hidroksilaz C) 5-hidroksiindolasetik asit D) Dopamin beta hidroksilaz E) Aromatik asit dekarboksilaz Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve IV ) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) II ve IV 46. Okul öncesi dönemde depresyonun en belirgin bulgusu aşağıdakilerden A) Anhedoni ) İştahsızlık C) Karşı gelme D) Somatik yakınmalar E) Depresif duygudurum 50. I- Obsesyon olmaksızın kompulsiyon varlığı nadirdir. II- Erken başlangıçlı olgularda tik bozukluğu daha sıktır. III- Yetişkin olguların yarısında belirtiler çocukluk döneminde başlamaktadır. IV- Erken başlangıçlı olgularda prognoz daha iyidir. Çocukluk döneminde obsesif kompulsif bozuklukla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve IV ) I ve II C) I ve III D) III ve IV E) II ve III 47. Aşağıdakilerden hangisinde belirtilerin çocukluk çağında başlaması tanı konulması için gerekli değildir? A) Otizm ) Sosyal fobi C) Asperger bozukluğu D) Cinsel kimlik bozukluğu E) Ayrılık anksiyetesi bozukluğu 51. Obsesif kompulsif belirtilerin ortaya çıkışında aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisinin daha önemli olduğu düşünülmektedir? A) Hipokampus ) Orbitofrontal korteks C) Anterior singulat korteks D) Dorsolateral prefrontal korteks E) Ventromedial prefrontal korteks 48. Aşağıdakilerden hangisi endofenotipi yansıtır? A) İrritabilite ) Halusinasyonlar C) Primer insomnia D) Göz teması kurmama E) İşleyen bellek anormallikleri 52. On sekiz aylık bir çocuk için aşağıdaki bulgulardan hangisi tek başına patolojik olarak kabul edilemez? A) İşaret edilen noktaya bakmamak ) Göz teması kurmamak C) Güle güle yapmamak D) Adına bakmamak E) Ekolali 8

9 53. Rett sendromunun kalıtımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X e bağlı geçiş gösterir. ) Otozomal geçiş gösterir. C) DAT-1 ile ilişkisi gösterilmiştir. D) Multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. E) Genetik geçişinin nasıl olduğu bilinmemektedir. 57. K- kompleksi hangi uyku evresinde görülmektedir? A) REM ) Non-REM evre-1 C) Non-REM evre-2 D) Non-REM evre-3 E) Non-REM evre Otizm spektrum bozukluğunun tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ebeveynlerin tedaviye katılımı gereklidir. ) Gelişimsel oryantasyonlu yaklaşımlar tedaviye dahil edilmelidir. C) Uygulamalı davranış analizi bebeklik döneminden itibaren uygulanabilir D) İlk iki yaşta OS şüphesi ile izleme alınan olguların iki ayda bir kontrolü gerekli ve yeterlidir. E) OS tanısı konulan olgulara haftada en az 20 saat bire bir eğitim verilmelidir. 58. Aşağıdakilerden hangisi Swedo tarafından tanımlanan PANDAS kriterleri arasında yer almamaktadır? A) Kronik seyir ) Prepubertal dönemde başlaması C) Obsesif kompulsif bozukluk ya da tiklerin varlığı D) Motor hiperaktivite ile hastalığın kötüleştiği dönemlerin ilişkili olması E) ulguların beta hemolitik streptokok enfeksiyonu ile eşzamanlı bir seyir göstermesi 55. Fonolojik bozukluk fenomenolojik olarak aşağıdaki durumlardan hangisi ile yakın ilişkilidir? A) Mental retardasyon ) Özgül öğrenme bozukluğu C) Otizm spektrum bozukluğu D) Şizofreni spektrum bozuklukları E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 59. Aşağıdakilerden hangisi somatoform bozukluklar içerisinde yer almamaktadır? A) Hipokondriazis ) Yapay bozukluk C) Konversiyon bozukluğu D) eden dismorfik bozukluğu E) Somatoform ağrı bozukluğu 56. Psikopatinin ayırt edici ana belirtisi aşağıdakilerden A) Agresyon ) İmpulsivite C) Antisosyal davranışlar D) Emosyonel disfonksiyon E) Yakın ilişkiler geliştirememe 60. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş savunma düzeneklerinden değildir? A) Yadsıma (denial) ) astırma (represyon) C) Gerileme (regresyon) D) askılama (supresyon) E) Yapma ozma (doing undoing) 9

10 61. Enkoprezis en az ---- ay, ayda ---- defa ortaya çıkan ve uygunsuz yerlere yineleyen biçimde dışkı kaçırma ile karakterize bir durumdur. Tanı için çocuğun en az ---- yaşında olması gerekir. Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) 6 / 3 / 5 ) 3 / 3 / 4 C) 6 / 4 / 4 D) 1 / 1 / 5 E) 3 / 1 / Aşağıdakilerden hangisi lityumun beyindeki ana etki mekanizmasıdır? A) Postsinaptik antagonizma ) Presinaptik antgonizma C) Geri alım inhibisyonu D) Hücre içi haberleşme E) Seçici agonizma 63. Çocukluk çağı obesitesinin en önemli risk etmeni nedir? A) Ebeveyn ihmali ) Fast food tüketim C) Ebeveynde obesite D) Annede sigara içimi E) Televizyon izleme süresi 64. Çocuk hasta grubunda sertraline başlama dozu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) mg ) mg C) mg D) mg E) mg 65. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini, şiddetini, gücünü ve yönünü belirlemek amacı ile yapılan istatiksel inceleme A) T testi ) Anova C) Ki kare testi D) Korelasyon analizi E) Regresyon analizi 66. Stimulanların dopaminerjik nörondaki hangi yapı üzerine bloke edici etkisi DEH belirtilerinin azalmasına neden olur? A) D3 reseptör blokajı ) D1 reseptör blokajı C) D2 reseptör blokajı D) Dopamin transporter blokajı E) Norepinefrin reseptör blokajı 67. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin intihar düşüncesi ile ilişkisi en yüksek olarak bulunmuştur? A) Paroksetin ) Fluoksetin C) Venlafaksin D) İmipramin E) upropion 68. Aşağıdaki genotipik özelliklerden hangisi çocukluk çağı istismarı ile birlikte olduğunda antisosyal davranışla ilişkili olduğu gösterilmiştir? A) Artmış COMT düzeyi ) Düşük düzey MAO A enzimi C) Yüksek düzey MAO A enzimi D) Düşük serotonin transporter düzeyi E) Yüksek serotonin transporter düzeyi 69. Aşağıdaki antidepresanlardan hangisi serotonin geri alım inhibisyonu açısından en potenttir? A) Paroksetin ) Sitalopram C) Fluoksetin D) Flovoksamin E) Sertralin 10

11 70. Aşağıdakilerden hangisi 15. kromozomun maternal duplikasyonu ile ilişkilidir? A) Semi Lemi Opitz Sendromu ) Lesch Nyhan Sendromu C) Prader Willi Sendromu D) Angelman Sendromu E) Frajil X Sendromu 71. ulimiya nervozanın ilk basamak tedavisi nedir? A) İnterpersonal terapi ) Antiemetik kullanımı C) Antipsikotik kullanımı D) Antidepresan kullanımı E) ilişsel davranışçı terapi 72. Çocuk grubunda aşağıdakilerden hangisi en büyük antipsikotik etkinliğine sahiptir? A) Haloperidol ) Risperidon C) Klozapin D) Olanzapin E) Ziprasidon 74. Dışa atım bozuklukları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Alarm yöntemi farmakolojik tedavide başı çeken ilaçlardan daha etkindir. ) Aile öyküsünün oluşu farmakolojik tedaviye yanıtta pozitif bir prognostik faktördür. C) Enürezis tedavisinde idrar kaçırmanın sıklığı tedavi yaklaşımlarının sırlamasını planlarken önemlidir. D) ir yıl veya daha uzun süre idrar kontinansını sağladıktan sonra tekrar kaybedenler ikincil enürezis olarak sınıflandırılırlar. E) ICD-10 sınıflandırmasında enürezis için 5 yaş altında veya zihinsel yaşı 4 yaşın altında olan çocuklara tanı koyulamayacağı koşulu vardır. 75. Primer enürezis nokturna da en sık bildirilen binişik psikiyatrik bozukluk aşağıdakilerden A) Uyum bozukluğu ) Akut stres bozukluğu C) Özgül öğrenme bozukluğu D) Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu E) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 73. Hayvan ve insan çalışmalarında cinsel yönelim ile ilişkili olduğu gösterilen beyin bölgesi A) Kaudat çekirdek ) Hipotalamus C) Medulla D) Mamiller cisim E) Hipokampus 76. Otizmde yüzü algılama görevleri sırasında insan yüzünü algılama ile ilgili beyin bölgesinin aktivasyonunun az olduğu saptanmıştır. ahsedilen beyin bölgesi aşağıdakilerden A) Amigdala ) Fusiform girus C) Hipokampus D) Orbitofrontal bölge E) Ventral oksipital alan 77. Kekemeliğin gelişiminde dört aşamalı dönüşen evre tanımlanmıştır. Evre 3 olarak tanımlanan yaş dönemi aşağıdakilerden A) 1-3 yaş aralığı ) Okul öncesi dönem C) İlköğretim başlangıcı D) Geç ergenlik ve yetişkinlik E) 8 yaşından erişkinliğe kadar 11

12 78. Aşağıdakilerden hangisinde fonolojik güçlükler diğerlerine oranla daha az gözlenmektedir? A) Selektif mutizm ) Mental retardasyon C) Artikülasyon bozukluğu D) Sözel anlatım bozukluğu E) Karışık dişli algılama-sözel anlatım bozukluğu 82. Sınır zekâ işlevi DSM-IV TR sınıflandırmasında hangi ana kategori başlığı altında yer almaktadır? A) Mental Retardasyon ) Öğrenme ozuklukları C) elirlenmemiş Mental ozukluk D) Klinik Odağı Olabilecek Diğer Durumlar E) ebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer ozuklukları 79. Zekâ geriliğinin sık nedenlerinden biri olup postpubertal makroarşidizm ile seyredebilen genetik bozukluk aşağıdakilerden A) Prader-Willi sendromu ) Angelman sendromu C) Klinefelter sendromu D) Williams sendromu E) Frajil X sendromu 83. Aşağıdakilerden hangisi projektif test değildir? A) Tematik Algı Testi ) Rotter Cümle Tamamlama C) Rorschach Mürekkep Testi D) Machover Adam Çizme Testi E) Raven Standart Matrisler Testi 80. Tuberoskleroz için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A) Otozomal resesif kalıtım gösterir. ) Hipopigmente maküler cilt lezyonları gözlenir. C) Etkilenen kişilerin üçte ikisinde ilerleyici zekâ geriliği görülür. D) Zekâ geriliği görülenlerin tamamına yakınında epileptik nöbetler gözlenir. E) Otizm gösteren vakalarda tüber sayısı arttıkça klinik şiddet artar. 84. Karaciğer hastalığı olan depresif bozukluklu bir ergende aşağıdaki hangi iki antidepresan tercih edilebilir? A) Sitolopram, tianeptin ) Klomipramin, sertralin C) Tianeptin, milnasipran D) Fluoksetin, venlafaksin E) upropion, atomoksetin 81. Kompulsif tarzda aşırı yemek yeme, obezite, hipotoni, kısa boy, hipogonadizm ve zekâ geriliği ile karakterize genetik sendrom aşağıdakilerden A) Frajil X sendromu ) Sanflippo sendromu C) Angelman sendromu D) Prader-Willi sendromu E) Lesch-Nyhan sendromu 85. Aşağıdaki seçici serotonin gerialım inhibitörlerinden hangisinin diğer ilaçlarla etkileşimi daha sıktır? A) Fluvoksamin ) Sertralin C) Paroksetin D) Fluoksetin E) Sitolopram 12

13 86. Klomipramin obsesif kompulsif bozukluğa yönelik kaç yaş için FDA onayı almıştır? A) 7 yaş ve üzeri ) 10 yaş ve üzeri C) 12 yaş ve üzeri D) 15 yaş ve üzeri E) 18 yaş üzeri 91. Aşağıdaki antidepresanlardan hangisinde epilepsi riski daha azdır? A) Venlafaksin ) Maprotilin C) İmipramin D) Klomipramin E) upropion 87. Karaciğer sorunu olan hastalarda hangi benzodiazepin daha iyi tolore edilir? A) Klordiazepoksit ) Flurazepam C) Lorazepam D) Klonozepam E) Alprozolam 92. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyonun tamamlayıcı süreçleridir? A) İntrojeksiyon, akomodasyon ) Asimilasyon, akomodasyon C) Dönüştürme, asimilasyon D) Akomodasyon, özdeşim E) Alıştırma, dönüştürme 88. Çocuklarda davranışsal dizinhibisyona diğerlerine göre daha sık neden olan benzodiazepin A) Midozolam ) Flurazepam C) Lorazepam D) Alprozolam E) Klonozepam 93. Anorektik ergen bir kızda diyare neye işaret edebilir? A) Hipokalemi ) ol sıvı aldığına C) Serumda üre artışına D) Laksatif kullandığına E) Aşırı kusma olduğuna 89. Aşağıdakilerden hangisi regresyon savunma mekanizmasında gözlenmez? A) irincil süreci yansıtan belirtilerin gözlenmemesi ) Savunma düzeneklerinin ilkelleşmesi C) Üçlü ilişkilerden ikili ilişkilere dönüş D) astırmanın sık kullanılması E) enlik işlevlerinde gerileme 94. Homoseksüel olmayla ilgili kaygıları olan bir ergenin aşırı mastürbasyon yapması hangi savunma mekanizmasına örnektir? A) Yadsıma ) Represyon C) Yansıtma D) Yer değiştirme E) Reaksiyon-formasyon 90. Özdeşleşme hangi basamakları sırasını içerir? A) Herhangi bir aşama ile başlayabilir. ) Ülküleştirme-içselleştirme-özümseme-bireşim C) İçselleştirme-bireşim-içselleştirme-özümseme D) Ülküleştirme-içselleştirme-bireşim-özümseme E) İçselleştirme-içselleştirme-bireşim-özümseme 95. Stereotipik davranışlardan hangi beyin yolağı sorumlu tutulmaktadır? A) Mezolimbik ) Nigrostriatal C) Nukleus akumbens D) Talamokortikal E) İnferior temporal 13

14 96. Mental retardasyon aşağıdaki hangi psikiyatrik bozukluk diğerlerine göre daha sık gözlenir? A) Panik bozukluğu ) Depresif bozukluk C) Konversiyon bozukluğu D) Obsesif kompulsif bozukluk E) Sosyal Anksiyete bozukluğu 97. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu için hangisi yanlıştır? A) Asperger bozukluğunda sık gözlenir. ) Korpus kallozum ile ilgili etiyolojide veriler söz konusudur. C) Genellikle ince motor becerilerde ve yazı yazmada sorunlar söz konusudur. D) Mental retardasyon varsa bile, motor defisit bilişsel defisitten daha fazla olmalıdır. E) Motor işlevlerin özgül gelişimsel bozukluğu, gelişimsel dispraksi, beceriksiz çocuk sendromu, dikkat, motor ve algı işlev bozukluğu gibi kavramlarla benzerlikler göstermektedir. 99. İnsanda merkezi sinir sistemi gelişimi basamaklarının sırası aşağıdakilerden A) Nöral plak nörulasyon nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu ) Nörulasyon nöral plak nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu C) Nöral tüp nöral plak nörulasyon primer beyin veziküllerinin oluşumu D) Nöral plak nöral tüp primer beyin veziküllerinin oluşumu nörulasyon E) Nöral plak nöral tüp nörulasyon primer beyin veziküllerinin oluşumu 100. Hiperleksi diye adlandırmak için hangi yaştan önce okumayı yetişkin yardımı olmaksızın sökmüş olmak gerekir? A) 3 ) 4 C) 5 D) 6 E) Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu etiyolojisine yönelik tespit edilmiş, kaynak kitaplarda yer almış olan beyin görüntüleme çalışma bulgularından biri değildir? TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. A) Frontal lob kan akımında azalma ) Toplam beyin hacminde küçüklük C) Korpus kallosumda hacimsel büyüklük D) Dorsal anterior singulat korteks işlev bozukluğu E) eyinde yaygın olarak dopamin taşıyıcı protein yoğunluğunda yükseklik 14

15 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 6. GRUP: ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI D 3. A E 6. D 7. E 8. E D 11. C 12. D 13. A 14. E C 17. D 18. C 19. E 20. A D A 25. E 26. D C 29. E 30. A 31. D 32. A D 35. E 36. C E C E 43. C 44. D 45. C 46. A E 49. C 50. E E 53. A 54. D D 57. C 58. A A 61. E 62. D 63. C 64. A 65. D 66. D 67. C A 70. D 71. E 72. C A 75. E C 78. A 79. E 80. A 81. D 82. D 83. E 84. C 85. A C 88. E 89. D A D 94. E C 97. A 98. C 99. E 100. C

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP ÇOCUK VE ERGEN RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU. Temel Yakınmalar. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI RUHSAL DEĞERLENDİRME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı:

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN

Depresyonda Güncel Tedaviler. Doç. Dr. Murat ERKIRAN Depresyonda Güncel Tedaviler Doç. Dr. Murat ERKIRAN Akış Major depresif bozuklukta yeni antidepresanlar Major depresif bozukluk tedavisi Psikotik özellikli depresyon tedavisi Geliştirme aşamasında olan

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE DİĞER BAĞIMLILIKLARLA İLİŞKİSİ Doç. Dr. Okan Çalıyurt Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Edirne Temel Kavramlar Madde kötüye kullanımı Madde bağımlılığı Yoksunluk Tolerans

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini

Çocukluk çağındaki fiziksel ve ruhsal gelişimin uygunluğunu bilecek, Doğru ebeveynlik becerilerinin aile içi ilişkilerde nasıl olması gerektiğini Dönem 1 Dersleri: Konu: Çocuk, Anne ve Aile Amaç: Bu dersin sonunda Dönem I öğrencilerinin aile yapısı, çocukluk çağı psikolojik gelişim süreci ve anne-çocuk ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimi üzerindeki

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar

Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Cinsiyet Hormonları ve Nörogelişimsel Bozukluklar Geç-dönem Bozukluklar Depresyon Kaygı Bozuklukları Yeme Bozuklukları Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nörogelişimsel Bozukluklar Otizm Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ

HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİ ÇOCUK DOÇ. DR.AYLİN ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ AD. ÖĞRETİM ÜYESİ SUNUM PLANI: Hareketli çocuk kime denir? Klinik ilgi odağı olması gereken çocuklar hangileridir?

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri

Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı. Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri Şiddetin Psikolojisi 2015-2016 Bahar Dönemi Adli Psikoloji Doktora Programı Şiddetin nöropsikolojik, biyolojik ve genetik kökenleri Doğum Öncesi Faktörler Nöral gelişimdeki anomalilere ilişkin biyomarker

Detaylı

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji www.gunescocuk.com Çocuk ve ergen psikiyatrisinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Ruh Sağlığı TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Şizofreni, çocuklarda ender görülen bir bozukluktur. On sekiz yaşından önce başlayan şizofreni erken başlangıçlı şizofreni (EBŞ), 13 yaşından

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri:

Konu: Davranışın Nörokimyası. Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler davranışın biyokimyasal mekanizmalarını öğreneceklerdir. Öğrenim hedefleri: Tıp 1 Konu: Ruhsal Gelişim ve Psikopatoloji Kuramları Amaç: Öğrencilerin ruhsal gelişim ve psikopatoloji kuramlarının neler olduğunu öğrenmeleri ve kuramların temel özelliklerini genel hatları ile ifade

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU. Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Prof. Dr. Berna Özsungur Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 25 Ekim 2014 TANIM Otizm Spektrum

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı 20172018 Eğitim Yılı Dönem V Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun SILAN Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D.

Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması. Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması Prof. Dr. Elvan İŞERİ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D. Çocuk Psikiyatrisi Uygulamalarında İstismar Olgularının Tanınması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

YGB olgularında infantil spazm, tuberoskleroz, serebral libidozis ve frajil X kromozom anomalisi en yaygın görülen tıbbi bozuklardır.

YGB olgularında infantil spazm, tuberoskleroz, serebral libidozis ve frajil X kromozom anomalisi en yaygın görülen tıbbi bozuklardır. TARİHÇE 1930 da Heller, bebeklik demansını, ağır gerilemeye stereotipilerin,huzursuzluğun ve konuşma kaybının eşlik ettiğini belirterek tanımlamıştır. 1943 te Kanner, bebeklik otizmi 1944 de Asperger otistik

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÇOCUK VE GENÇLERDE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Psikoloji Lisans www.gunescocuk.com Tanım Kişinin genel duygu durumundaki bir bozulma, dış şartlara ve durumlara göre uygunsuz bir

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın belirtileri ve etkileri Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımı önlemek için yapmamız gerekenler Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 15. GRUP VETERİNER HEKİM GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı