T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI"

Transkript

1 T.C. M.E.B. ÖZEL ÜNİYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURDU BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun tarih, sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, (c) YÖK nun 18 Ağustos 2012 tarih,28388 sayılı Resmi Gazete Disiplin Yönetmeliği. AMAÇ: Madde 1 Yurt Barınma Esasları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, herhangi bir üniversitede öğrenci iken Afyonkarahisar ilinde bulunmak zorunda kalan üniversite öğrencilerinin ya da kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj, spor müsabakası vb. amaçlarla geçici bir süre Afyonkarahisar a gelen öğrenci ve yöneticilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla tanzim edilmiştir. KAPSAM: Madde 2 Özel Üniyurt Yükseköğretim Kız-Erkek Öğrenci Yurdu nun yönetimi ve işletilmesi ve ile ilgili esasları kapsar. TANIMLAR: Madde 3 - Bu belgede anılan, 3.1.Üniversite : Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ni 3.2.Yurt : Özel Üniyurt Yükseköğretim Kız-Erkek Öğrenci Yurdunu 3.3. Yönetim Kurulu : ASTRA Yapı ve İşletmeciliği San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunu, 3.4. Müdürlük : Yurt Müdürlüğünü 3.5. Rektörlük: AKÜ Rektörlüğünüifade eder. YURT YÖNETİMİ: Madde 4 Müdür, Müdür Yardımcısı ve idari personelden oluşur. Yurt hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile görevlidirler. MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 5 Yurt Müdürü yurt hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konusunda tam yetki sahibidir. Görev Tanım Formu ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda hareket eder. YURTTA KALMA SÜRESİ VE KAYIT YENİLEME: Madde 6 Yurtta kayıtlı olan ve öğrencilik statüsü devam etmekte olan bir öğrencinin, disiplin suçu olmamak koşuluyla, yurda yaptırdığı kaydının bir sonraki yılda da devam etmesi konusunda öncelik hakkı vardır. Öğrencinin isteği halinde müteakip yıl için yeniden sözleşme yapılır. Bir veya iki yarıyıl izinli veya raporlu olan öğrencinin, bu sürelere ilişkin barınma ücretini ödemesi koşuluyla kaydı devam eder. Kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrencinin tekrar başvurması durumunda başvurusu sıralamaya ve değerlendirmeye tabidir. Bir mazerete dayalı olarak yurtla ilişiğini kesen öğrencinin tekrar yerleştirme talebinde bulunması durumunda, bu öğrenci, Yurt Yönetimi kararı ile öncelik hakkına sahip sayılabilir. 1/10

2 BAŞVURU: Madde 7 Yurda kayıt için yapılacak başvurular, zamana bağlı kalmaksızın; 7.1.Hali hazırda yurtta ücretli olarak barınan öğrenciler için doğrudan Öğrenci İşleri Sorumlusuna müracaatla başvuru formu doldurularak, 7.2.Halen Üniyurt a kaydı olmayan öğrenciler için web sayfasındaki başvuru formunu doldurmayı müteakip e-posta ya da belgegeçer yoluyla Üniyurta gönderilerek veya online olarak, 7.3. Yine Üniyurt a kaydı olmayan öğrenciler için bizzat Öğrenci İşleri Sorumlusuna müracaatla başvuru formu doldurularak, 7.4.Üniversite sonuçlarının açıklanmasını müteakip, yine halen Üniyurt a kaydı olmayan öğrenciler için Yurt Müdürlüğünde kurulan ilk kayıt masalarında yazılı olarak yapılır. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ, SONUCUN İLANI VE KAYITTA İSTENECEK BELGELER: Madde 8 Yapılan başvurular, Yurt Yönetimi tarafından incelenir, uygunsa başvuru ön kayda çevrilir. Bu durum öğrenciye yüz yüze ya da telefonla bildirilir. Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir: 8.1. Öğrenci Kimlik Fotokopisi, 8.2. Sağlık raporu, 8.3. Adli sicil kaydı, 8.4. İkametgâh belgesi, 8.5. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet öğrenci fotoğrafı, 8.6. Öğrenci kimlik fotokopisi, 8.7. Veli kimlik fotokopisi, 8.8. Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet Müdürlüğünden alınacak Türkiye de oturma izni verildiğine ilişkin izin belgesi ile pasaportunun onaylı fotokopisi, 8.9. Müracaat formu, Sözleşme YURT ÜCRETİ: Madde 9 Her eğitim yılına ait yurt ücreti ve diğer ücretler, akademik yıl başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenci ile yapılan sözleşmede yazan ücret, yurt ücretleri artsa dahi değiştirilmez. YURTTAN AYRILMA, FESİH İŞLEMLERİ VE MÜCBİR HALLER: Madde 10 Sözleşmeyi imzalayan öğrencinin mücbir sebepler dışında kaydını alması ya da bu sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi mümkün değildir. Yurttan ayrılma ve fesih işlemleri ile ilgili hususlar müteakip bentlerde ifade edilmiştir Öğrencinin sözleşmeyi feshedebileceği mücbir sebepler şunlardır: Aile bütünlüğünü ve maddi durumu doğrudan ve olumsuz etkileyen sel, deprem, toprak kayması, büyük çaplı yangın, savaş, terör gibi öngörülemeyen olaylar Toplu yaşam alanında barınmaya engel olan sağlık probleminin ortaya çıktığı durumda; konaklamakta olduğu yurdun bulunduğu ildeki Kamu Hastanelerinin Sağlık Kurulları tarafından alınacak asgari iki uzman hekimin imzaladığı Yurtta barınması uygun değildir şeklinde alınan heyet raporu MÜCBİR sebeplerdir Mücbir sebepler, öğrenci tarafından yetkili kurumlardan alınacak ıslak imzalı dokümanlarla (Valilik/Kaymakamlıktan alınacak ailenin doğal afetten zarar gördüğüne ilişkin belge, sağlık sebebi 2/10

3 için konaklamakta olduğu yurdun bulunduğu ildeki kamu hastanelerinden alınacak heyet raporu) söz konusu durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde belgelenir Öğrenci yetkili kurumlardan aldığı belgelerle yurt yönetimine dilekçe ile müracaat eder. Yurt yönetimi, yetkili kurumdan alınmış olan belgenin ibraz edildiği tarihi esas alarak öğrenciye ödenecek hak edişi, varsa kırımı keserek hesaplar. Yapılan hesaplama sonucunda yurt yönetimi tarafından öğrenciye ödenecek bir bedel ortaya çıkarsa söz konusu bedel hesaplamanın yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde öğrencinin/velinin bildireceği hesaba aktarılır Mücbir haller haricinde, kamu yurtları dahil başka bir yurda geçme, ev kiralama ya da apart dairelerde kalma gibi sebeplerle yurttan ayrılan öğrenciye yurt yönetimi tarafından sözleşme feshi, depozito ve herhangi bir ücret iadesi yapılamaz Öğrencinin kalan süredeki ücretlerini geri alarak sözleşmesini feshedebileceği haller; Öğrencinin okul kaydını sildirmesi, Okul kaydını dondurması, Başka bir şehirde bulunan okula yatay/dikey geçiş yapması, Farabi/Erasmus gibi değişim programları, İl dışında yapılan yarım dönemlik uygulamalı eğitim stajları gibi sebeplerle ile yurttan ayrılması veya sözleşmesini feshetmesi hallerinde ise yurt yönetimi tarafından öğrenciye depozito iadesi yapılmaz ancak kalan borcu tahsil edilmez. Kalan gün hesabıyla hesaplanan iade en geç bir ay içerisinde velinin hesabına iade edilir Disiplin suçu nedeniyle yurtla ilişiği kesilen öğrenciye ücret iadesi yapılmaz, kalan borcu tahsil edilir. Öğrenci odasına ya da yurt malına herhangi bir zarar vermemişse depozitosu iade edilir Geçerli sebepler dolayısıyla yurttan ayrılan öğrencinin hak ediş hesabı; oda toplam ücretinin akademik gün sayısına bölünmesi ve çıkan miktarın öğrencinin kaldığı gün sayısı ile çarpılmasıyla belirlenir. Ayrıca hak ediş hesaplanırken öğrenciye verilen hediyenin bedeli ve dâhil olduğu kampanya indirimi de geri alınır. Yapılan hesaplama sonucunda yurt yönetimi tarafından öğrenciye ödenecek bir bedel ortaya çıkarsa hesaplamanın yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde öğrencinin/velinin bildireceği hesaba aktarılır Yurt yönetimi tarafından yurdun satılması, başka birine kiralanması, kapatılması veya devredilmesi, sözleşmenin yurt yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi için geçerli sebep sayılacaktır. Yurt yönetimi tarafından söz konusu geçerli sebeplerden birine dayanarak sözleşmenin tek taraflı feshedilecek olması halinde bu durum, en az 1 (bir) ay öncesinden yurttan yararlanan öğrencilere haber verilecektir. ÖDEME, DEPOZİTO, KAMPANYALAR VE GERİ ÖDEMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR: Madde 11 Yurt ücretini ödeme koşulları, depozito ile ilgili hususlar, kampanyalar ve geri ödeme ile ilgili hükümler müteakip fıkralarda olduğu gibidir; Veli/Öğrencinin borçlanması sözleşmenin karşılıklı imzalandığı andan itibaren başlar. Bu borç karşılığı yurt hizmetlerinden ancak, akademik gün içinde kalmak kaydıyla, sözleşmede belirtilen süre içinde yararlanılabilir. Yurt ücretine yaz okulu, staj vb. dönemler dâhil değildir. Anılan bu dönemlerde yurtta kalmayı talep eden öğrenciler için ayrıca bir ücretlendirme yapılır ve bu ücret peşin olarak tahsil edilir. Öğrenci bütünlemeye kalmış ise bunu üniversitenin ilgili biriminden alacağı belge ile ispatlamak koşuluyla sınavdan bir gün önce ve sınav günü yalnızca konaklama hizmetinden ücretsiz yararlanabilir. Diğer hizmetlerden ücret alınır Sözleşme müteakip yıl için karşılıklı mutabakatla belirlenen ve senetle belgelendirilen miktar üzerinden 2 nci yıl için de devam ettirilebilecektir Barınma ve varsa yemek bedeli ödeme planına uygun olarak ödenecektir. 3/10

4 11.4. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip öğrenci, yurt yönetimine o yıl için belirlenen miktar üzerinden depozito ödemekle yükümlüdür. Söz konusu depozito aynı zamanda öğrenci tarafından imzalanacak olan sözleşme ve iş bu belgeden doğan mali yükümlülüklere uyacağı taahhüdünün bir teminatıdır. Depozitosunu ve ilk taksitini (peşin ise tamamını) ödemeyen öğrenci yurda giriş yapamaz. Öğrenci, kayıt sırasında Yönetim Kurulunun belirlediği depozito bedelini ödemek zorundadır. Öğrenci yurtta kaldığı müddetçe, zarar verdiği (kırım) yurda ait her türlü demirbaşı güncel fiyatları üzerinden tazmin etmek zorundadır. Öğrenci kasıtlı veya kasıtsız yapacağı her türlü zararın ve sorumlusu bulunamayan zararların diğer öğrencilerle eşit olarak bölünmesinde kendi payına düşecek zarar miktarının ödemiş olduğu depozitodan mahsup edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurt yönetimi, zararı depozitodan mahsus etmesi durumunda bu durumu öğrenciye bildirir. Depozitodan mahsup edilen miktarlar her defasında öğrencinin mahsup ile ilgili bilgilendirilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yine öğrenci tarafından tamamlanır. Depozitonun zararı karşılamadığı hallerde, zarar 1 (bir) ay içinde defaten öğrenci tarafından karşılanır Öğrenci/velinin sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmenin Yurt Barınma Esaslarına uygun olmayan bir sebeple öğrenci tarafından sona erdirilmesi durumunda depozito iade edilmez. Kalan borçları da günlük konaklama fiyatları üzerinden hesaplanır Depozito iadesini gerektiren ayrılışlarda, varsa kırımdan sonra depozitodan kalan bakiye beyanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde öğrencinin bildireceği hesaba yatırılır. Ancak, öğrenciye iade edilmesi gereken depozito için sözleşmede öngörülen süre sonunda, öğrencinin idareye herhangi bir borç bakiyesi bulunması durumunda, iade edilmesi gereken depozito tutarı öğrencinin borcuna mahsup edilebilir, öğrenci bu uygulamayı peşinen kabul etmiş sayılır Eğitim dönemi başlangıç tarihinden bir ay sonra yurda kaydı alınan öğrencinin ödeyeceği yurt ücreti belirlenmesi; akademik takvimde belirtilen akademik gün için tespit edilen yurt ücretinin, öğrencinin yurtta kalacağı süre ile oranlama yapılarak belirlenir Öğrenci/veli ödemeleri, peşin, senetle aylık taksitler halinde ya da kredi kartı ile tek çekim veya taksitler halinde yapabilir. Ödeme konusunda taraflar hangi seçenekte mutabık kalmış olursa olsun, ödenecek bedel taahhüt edilen tarihte öğrenci/veli tarafından yurt muhasebe servisinin bildirdiği banka hesabına yatırılır. Taraflar arasında yurt hizmetlerinden yararlanma bedelinin kredi kartı ile ve taksitlere bölünerek ödenmesi kararlaştırılmış ise, söz konusu bedel, taahhüt edilen tarihte yurdun muhasebe servisinde kredi kartı taksitlendirmesi yapılarak ödenir Öğrenci sözleşme süresi boyunca ödemesini, akademik yıl içinde muhtelif tarihlerde toplam iki defa geciktirmesi veya eksik ödemesi durumunda disiplin kuruluna alınacağını ve sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceğini şimdiden kabul eder. Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren öğrenci yurda ait malzemeyi ve odasını 7(yedi) gün içinde teslim eder. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildikten sonra yurt hizmetlerinden faydalansın ya da faydalanmasın muaccel olarak bütün hizmet bedelini yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır İdare geciken her ödemenin yasal faizini tahsil etme hakkına sahiptir Yurda kayıt yaptıran öğrenci, mücbir sebepler dışında ayrılmayı talep ettiğinde ödediği ücreti geri alamaz. Herhangi bir ödeme yapmadığı halde imzaladığı sözleşmeyle kiraladığı yatak ve hizmetin karşılığını ödemeye sözleşmeyle belirlenmiş ücret idare tarafından tahsil edilir Öğrenci, öğrencilik hakları devam ettiği sürece yurtta barınabilir. Herhangi bir sebeple öğrencilik hakkı sona erdiğinde yurt ile ilişiği kesilir Yurt yönetimi indirim ya da hediye kampanyaları düzenleyebilir. Yurt yönetimi istediği zaman bu kampanyaları haber vermeksizin değiştirebilir ya da sonlandırabilir. Ödeme taahhütlerinin zamanında veya hiç gerçekleştirilmemesi durumunda, kampanya avantajları uygulanmadan iptal edilir ve sonraki işlemler kampanyasız fiyat ve şartlar üzerinden yürütülür. 4/10

5 Herhangi bir kampanyadan yararlanmış olan bir öğrenci, mücbir ya da mücbir olmayan sebeplerle akademik yıl bitmeden yurttan ayrılmış ise; akademik yıl boyunca kayıt karşılığı yararlandığı kampanya bedelinin tamamı ya da hediye bedeli öğrenciden tahsil edilir. YURTLARDA UYULMASI GEREKEN TOPLU YAŞAM KURALLARI: Madde 12- GENEL KURALLAR: 12.1.Yurtta verilecek hizmet taahhütleriyle ilgili detaylar öğrenci/veli ile Yurt Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme ile belirlenmiştir. Sözleşme her iki taraf için bağlayıcıdır Verilecek hizmet, yapılan sözleşmedeki süreleri kapsar. Hizmet taahhüttü dışında tesisten yararlanma ancak ayrı ücret ödeyerek mümkündür Yurda giriş çıkışlar parmak izi okutularak yapılır. Öğrenci bloklarında konaklayan öğrenciler için son giriş saatleri hafta içinde (Pazar dahil) 24:00, hafta sonu (Cuma-Cumartesi) 01:00 dır. Bu saatlerden sonra gelmek durumunda kalan öğrenciler idareye bilgi vermelidir Öğrencilerin, her türlü sorun ve danışma ihtiyacı için müracaatlarını; Blok Sorumlusu, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdürü sırasıyla yapmaları sistemin sağlıklı işlemesi bakımından önemlidir Öğrenciler, yurt imkânlarından yararlanırken genel etik kaidelere ve toplu yaşamın zorunlu kıldığı kurallara uymayı ve başkalarının yaşamını olumsuz etkilememeye gayret etmelidir Ders çalışma, dinlenme ve uyku alanları olan bloklarda gürültü yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek, müzik aleti kullanmak, iç bahçede top oynamak, yüksek sesle konuşmak uygun değildir Öğrenciler toplumun ahlaki değerlerinin dışındaki hareketlerde bulunmamaya özen göstermeli, daima birbirlerine saygılı ve ölçülü davranmalıdır Öğrencilerimiz arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıklarda sağduyu, hoşgörü, anlayış ve insanları olduğu gibi kabul etme gibi doğru nitelikler ön plana çıkmalı ve çözülmeyen sorunlarda anlaşmazlıklar öncelikle ve süratle blok sorumlularına iletilmelidir Odalarda kullanımınıza sunulan tüm demirbaşlar sağlam, temiz ve çalışır olarak öğrencilere verilmiştir. Öğrencilerin de yurt hizmeti aldığı süre boyunca böyle bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde yurtla ilişik kesip çıkış yaparken verdikleri zararlar depozitodan kesilecektir Kafeterya ve market çalışma saatleri, yemek başlangıç ve bitiş saatleri ya da nevresim takımı değiştirme, özel çamaşır verme/alma gün ve saatleri gibi tesislerin ve hizmetlerin verildiği zaman periyotları, mevcut kaynaklar, ihtiyaçlar ve mevzuat birlikte değerlendirilerek öğrencilere en uygun şekilde hizmet etmek üzere düzenlenmiştir. Öğrenciler idarece belirlenmiş bu düzenlemelere uymalıdırlar Servis/ulaşım hizmeti, akademik ders programı ve insani ihtiyaçlar düşünülerek günün belli zamanlarında, yurtla kampüsler arası ve yurtla şehir merkezi arasındaki ring servislerini ihtiva eder. Servis saatlerinin güzergâhı ve saatleri ders programını aksatmamak koşulu ile yurt idaresi tarafından tespit edilir. Öğrenci idarece tespit edilen saat ve güzergâhlara uymalıdır. Belirlenen servis saatlerinde hizmetteki servisin yetersiz olması halinde yurt yönetimi tarafından talep edilen servisin durağa gelme süresi yol ve trafik durumuna da bağlı olmak kaydıyla en az 15 dakikadır Öğrenciler, sosyal tesislerdeki Pastane, Kafeterya, Fast-Food, Kırtasiye, D&R, PS Cafe, Fitness Center, Mini Market gibi ünitelerden ücreti karşılığı faydalanabilir Öğrenciye oda tahsisi yurt yönetimi tarafından yapılır. Oda paylaşımında sorun yaşayan öğrenci oda değişiklik talebini yazılı olarak yurt yönetimine bildirir. Yurt yönetimi talebi makul bulursa, oda değişikliklerini imkânlar ölçüsünde gerçekleştirir. Hiçbir öğrenci oda arkadaşının ayrılmasını veya değiştirilmesini talep edemez Gerektiğinde yurt yönetimi sebep göstermeksizin öğrencinin odasını değiştirebilir. Öğrenci bu durumda 3 (üç) gün içinde odasını değiştirmek zorundadır. Aksi halde heyet huzurunda öğrencinin eşyaları yurt personeli tarafından yeni odasına taşınır. 5/10

6 İzinli olarak ayrılacak öğrenci bu maksatla izin talebini blok sorumlusuna bildirmeli ve izin defterini imzalamalıdırlar Kayıt döneminde doldurulan bilgi formundaki bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, öğrenciler tarafından en kısa sürede blok sorumlusuna bilgi verilmelidir Öğrencilerin kişisel eşyalarının, parasının çalınması veya kaybolması hallerinden yurt yönetimi sorumlu tutulamaz. Çamaşır kurutma alanındaki çamaşırların ve oda içi eşya güvenliğinden bizzat öğrenciler sorumludur. Öğrenciler odada bulunmadıkları zamanlarda oda kapılarını kilitli tutmalıdırlar Akademik takvim sonunda yurt odaları; ilaçlama, bakım ve onarım gibi faaliyetlerin yapılabilmesi maksadıyla öğrenci tarafından mutlaka boşaltılır. Yeni dönem için kayıt yaptıran öğrencilerin eşyaları, tatil döneminde, idarenin göstereceği yerde muhafaza edilebilir Kafeterya ve ortak alanlar yurt yönetiminin uygun göreceği saatte kullanıma kapatılır. Bu saatten sonra hem çevreye, hem de diğer öğrencilere rahatsızlık vermemek maksadıyla öğrencilerin sükûnet içinde odalarına geçmeleri gerekmektedir Odalarda ve ortak alanlarda başkalarını rahatsız edecek düzeyde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle müzik dinlenmemeli ve TV seyredilmemelidir Çamaşırhanelerde öğrencilerin şahsi çamaşırları yıkanmaktadır. Bu yüzden çamaşır makinelerinde hijyen ve makinelerin kullanımı açısından; makinelerde kilim, paspas, battaniye, yorgan, ayakkabı vs. eşyaların ücretli/ücretsiz yıkanması yasaktır. Madde 13- KİŞİSEL SAĞLIK VE GÜVENLİKLE İLGİLİ KURALLAR: Öğrencilerin üzerlerinde, odalarında ve ortak alanlarda silah, patlayıcı madde ile her türlü delici ve kesici alet bulundurulması yasaktır Öğrenci odalarında yalnızca kayıtlı öğrenciler konaklayabilir, bunun dışındaki kişiler (anne, baba, kardeş, akraba, arkadaş dahil olmak üzere herkes) için barınma isteği, hukuken mümkün değildir. Öğrenciler misafirlerini sosyal tesiste ağırlayabilirler. Sadece öğrenci olduklarını belgeleyenlerin, yurt idaresinden izin almak ve günlük ücretini ödemek şartı ile konaklama istekleri uygun olarak değerlendirilir Öğrencilerin güvenliğini sağlamak, kayıt işlemlerine esas olmasını temin etmek, yemek hizmetinden problem olmadan faydalanmalarını sağlamak maksatlarıyla; kayıt esnasında her öğrencimizin fotoğrafının çekilmesi ve parmak izinin alınması gerekmektedir. Fotoğrafının çekilmesine ya da parmak izinin alınmasına müsaade etmeyen öğrencinin kaydı alınmaz. Yurt yönetimi, adli mercilerin talebi hariç olmak üzere, bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder Öğrencilere acil durumlar (kriz, bayılma, yaralanma, şiddetli ağrı gibi) için 112 Acil Servisten destek alınarak yardımcı olunabilmektedir. Poliklinik muayeneleri, enjeksiyon gibi ihtiyaçlar gündüz saatlerinde mevcut servislerden yararlanarak veya diğer ulaşım yolları ile öğrencilerin kendi imkânlarıyla yapılır. Bu maksatla öğrencilere gece ya da gündüz araç tahsis yapılmaz Tesiste hayvan beslenmez Odalarda su ısıtıcısı, tost makinesi, elektrikli çaydanlık, oda ısıtıcısı gibi elektrikli aletleri kullanmak, tesis güvenliği bakımından kesinlikle uygun değildir. Bu tür uygulamalar tespit edildiğinde, alet ve cihazlara yönetim tarafından geçici olarak el konulur ve yurt deposuna kaldırılır.öğrenci kendine ait olan bu elektrikli araç ve gereçleri ilgili dönemin sonunu takip eden ilk beş (5) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Depodan dönem sonunda teslim alınmayan elektrikli araç ve gereçler çöp olarak değerlendirilir. Yurt Müdürlüğü depoya kaldırılan ve ilgili dönem sonunda alınmamış elektrikli araç ve gereçlerden sorumlu değildir Pencere önlerine malzeme konulması, estetik ve güvenlik açısından uygun değildir. 6/10

7 13.8. Yangın merdivenleri sigara içmek, sohbet etmek gibi amaçlarla kullanılmamalıdır Öğrencilerimiz kullanım alanlarında tespit ettiği her türlü arıza ve aksaklığı idareye bildirmeli ve kişisel güvenlikleri bakımından asla tamir etmeye çalışmamalıdırlar Öğrenciler oda içindeki eşyaların yerlerini değiştiremez. TV leri yerinden sökemez, başka odaya taşıyamaz. Madde 14 - DİSİPLİN KONULARI: 14.1.GENEL HUSUSLAR: Öğrenciler, ilgi (a) kanunun dördüncü bölüm ikinci kısmında yazılı kabahatleri eyleme dönüştürmemeli, dönüştürdüğü takdirde idari hatta adli takibin başlayabileceğini bilmelidir Yapılan uyarılara rağmen bu belgede belirtilen esaslara ve ilgi (a,c) mevzuata uymayan öğrencilerin yurtla ilişikleri Yurt Disiplin Kurulu tarafından alınacak kararı müteakip kesilebilir. Bu öğrencilere depozito hariç herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağı gibi öğrenci sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmekten başka bir ifade ile kalan borcu ödemekle yükümlüdür. Öğrencinin, Yurt Müdürlüğü ile karşılıklı olarak imza altına aldığı sözleşmede sayılan sebeplerin dışında üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi veya üniversiteden uzaklaştırma cezası alması halinde de öğrenci, yıl boyunca yurttan yararlanmış kabul edilecek ve yurt ücretinin tamamı tahsil edilecektir Öğrenci yurtta kalmayacağı günler için yönetimden izin almak durumundadır. İmza karşılığı izin aldıktan sonra, izin süresince takibi ve bitiminde yurda dönüş sorumluluğu kendisine ve velisine aittir Yurt yönetimi sağlık veya güvenliğin korunması maksadıyla; yurt kapsamında planlı ya da plansız, oda araması yapma, yurda giriş ve çıkışlarda öğrencinin üzerini, çantasını, valizini, paket ve poşetlerini arama hakkına sahiptir Yurdun temizliğinden yurt personeli sorumludur. Temizlik esnasında öğrenciler odalarını tertipli ve toplu bırakır. Varsa şahıslarına ait halı, kilim vb. toplar, bazalarının içini boşaltırlar Öğrenci, yurda ait olan bilgisayarlar veya şahsına ait bilgisayar/tablet/telefonlar ile yurdun internet hattını kullanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunlarına ve toplumda kabul görmüş genel etik kurallara uyar. Yasal olmayan kullanımdan ve yaptığı gayri kanuni işlemlerden doğan cezai sorumluluk ve zarar, öğrencinin şahsına aittir. Yasa gereği kullanıcı log.ları tutulmaktadır Öğrenciler odalarını temiz ve tertipli bulundurmalıdır Yurt içerisinde kumar oynanmaz Kapalı alanlarda sigara içilmesi, hem kapalı hem de açık alanlarda ise alkol ve uyuşturucu kullanılması ve bulundurulması yasal olarak suç teşkil etmektedir. Öğrencilerimizin yasal yönden sıkıntı yaşamaması için kurala özen göstermesi gerekmektedir Kayıt olan her öğrenciye Üniyurt a giriş esnasında kullanmak ya da şehir içindeki anlaşmalı işyerlerinin indirimlerinden faydalanmalarını temin etmek maksadıyla bir kimlik kartı verilir. Öğrenciler bu kimlik kartlarını kesinlikle başkasının kullanımına vermez. Tespit edildiği takdirde öğrencinin yurtla ilişiği kesilir Öğrenciler yurdun bilişim kaynaklarına zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Bu kapsamda, yurt odalarında ve tesis içinde herhangi bir yerde ağ arabirimlerine genel amaçlı bilgisayar dışında hiçbir donanım (Switch, modem, router, IP telefon, kablosuz erişim cihazları vb.) bağlayamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (Access point, duvar prizleri, kablolar, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemezler, yerini değiştiremezler Yurt bina ve ortak alanlarında duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak yasaktır. Bu tip zararlar Yurt Yönetimi tarafından depozitodan tazmin edilir. 7/10

8 Ayakkabıları ve çamaşırları cam kenarına koymak, camlara yazılar vs. kağıt ve poster yapıştırarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır Duman detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerinin oynanması yerlerinin değiştirilmesi ve amacı dışında kullanılması yasaktır Öğrenci odalarında yada tesisin herhangi bir yerinde yüksek sesle müzik dinlemek televizyon izlemek ya da enstrüman çalmak yasaktır Servis planlaması yapılan Ali Çetinkaya Kampüsüne tahsis edilen servislerin başka kampüste öğrenim gören öğrenciler tarafından kullanılması yasaktır DİSİPLİN CEZALARI: M.E.B nın Özel Öğrenci Yurtları yönergesine göre Yurt Disiplin Kurulu kararlarıyla uygulanacak disiplin cezaları şunlardır: Uyarma Cezası: Öğrenciye davranışlarının kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Aynı fiilden iki adet uyarı cezası alan öğrencinin cezası kınama cezasına çevrilebilir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü etmek, Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak, Yatakhane, yemekhane, banyo, etüt odası ile diğer çalışma, dinlenme ve spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak, Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak, Personele kötü davranmak, Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek, Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak, Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek Yurt hizmetlerinin verilme saatlerine müdahalede bulunmak, Yurdun eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmek, Su, elektrik vb. kaynakların tüketiminde savurganlığa sebep olmak, Odalarda kullanılan masa, sandalye, etajer gibi eşyanın temizliğine özen göstermemek Odalarda canlı hayvan beslemek ya da bulundurmak, Yurt kimlik kartını başkasına vermesi, Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, Kınama Cezası: Kınama öğrenciye cezaya mucip bir eylem yaptığının ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak kurul önünde bildirilmesidir. Aynı fiilden üç kınama cezası alan öğrenci yurttan çıkartılır. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek, Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek, Özürsüz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek, Küfür etmek ve arkadaşlarına sataşmak, Yurtta sigara içmek, İtaatsizlikte ısrarlı olmak veya yurt görevlilerine hakaret etmek, Yurt yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek, Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek, Yurt yöneticilerinin ve görevlilerin çalışmalarını güçleştirmek, Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek, Aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak. 8/10

9 Odalarda yemek hazırlamak, elektrikli, ispirtolu veya gazlı vb. araç-gereçler bulundurmak ya da kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odada barınan tüm öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır), Başkasına ait kimliği kullanmak ya da ibraz etmek, Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri engellemek ya da güçleştirmek, Başkasına ait eşyaya zarar vermek, Yurt bölgesinde içki bulundurmak, Yurt dahilinde bağış toplamak, Yurt içerisinde kavgaya sebebiyet vermek ya da kavga çıkartmak, Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, Yurttan Çıkarma Cezası: Yurttan kesin çıkarma cezası öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesidir. Bu cezayı gerektiren fiil ve haller şunlardır: Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak, Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek, Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak, Hırsızlık yapmak, Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak, Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek, İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık haline getirmek, Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak, Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı davranışta bulunmak, Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçak, saldırma, şişli baston, sustalı, çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesicidelici alet, topuz, topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuk, boğucu tel, zincir gibi her türlü yaralayıcı ya da boğucu araç, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı kimyasal, her türlü zehirler, her türlü şiş, gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde ve alet bulundurmak, Devlet yönetimine veya yöneticilerinden herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla Yurt içinde gösteri düzenlemek, katılmak, Yurt bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek veya dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak, siyasi propaganda yapmak, Yurt binası içinde ya da dışında Devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak, Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla Yurtta yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer uğraşlarda bulunmak, 9/10

10 Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak, Yurt binaları ya da eklentileri içinde herhangi bir yere ya da dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak ya da herhangi bir biçimde zarar vermek (zarar ayrıca ödettirilir), Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı Üniyurt dışında Üniversitenin bir başka yerinde ya da başka bir yurtta işlemek ya da işlemeye teşebbüs etmek, Geçici olarak Yurda girmesi yasaklanmış olduğu halde bu yasağa uymamak, Yurt Yönetimine, gerçek dışı veya eksik bilgi vermek veya Yurda girmek için gerekli olan şartlardan birini artık taşımamak, Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir aydan fazla süre ile Yüksek Öğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmak ya da üniversiteden ilişiğin kesilmesi hallerinde öğrencinin yurttan da ilişiği kesilir DİSİPLİN SORUŞTURMASININ SONUÇLANDIRILMASI VE BİLDİRİLMESİ: Sözleşmeye ve Yurt Barınma Esaslarına aykırı davrandıkları tespit edilen öğrencilerin ceza işlemleri Yurt Müdürü tarafından toplanan Disiplin Kurulunda sonuçlandırılır Öğrencilere verilen cezalar Müdürlükçe öğrenci dosyasına işlenir ve ayrıca öğrencinin ailesine de tebliğ edilir. Yurttan çıkarma cezaları, Rektörlüğe, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Emniyet Müdürlüğüne de bildirilir. Disiplin yoluyla yurt ile ilişiği kesilen öğrenciler en geç 7(yedi) gün içinde odalarını boşaltarak yurtla ilişiklerini keserler. Bu süre sonunda Yurtla ilişiğini kesmeyen öğrencinin eşyaları depoya alınır ve yasal işlemler başlatılır. Madde 15 - YURTTAN AYRILMA İLE İLGİLİ KURALLAR: Karşılıklı yapılan sözleşmenin süresi sonunda veya disiplin kurulu kararı haricinde herhangi başka bir sebepten öğrencinin yurt ile ilişiğinin kesilmesini müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde öğrenci odasındaki şahsi eşyaları alır. Kendisine zimmetli demirbaş eşyaları tam ve sağlam olarak kendisine teslim edildiği hali ile iade eder. Bu süre içerisinde şahsi eşyasını odasından almayan ve odasını tahliye etmeyen öğrencinin şahsi eşyaları, öğrenci rızasına bağlı kalmaksızın yurt depolarına alınarak oda boşaltılır Akademik yıl içerisinde öğrencinin yurttan ilişiğinin kesilmesi halinde, yurt idaresinden ayrılış belgesi alacaktır, öğrencinin bu belgeyi almaması halinde doğabilecek sorumluluk öğrenciye aittir. Madde 16 SON HÜKÜMLER: 16.1.Yurda kesin kaydı yapılan öğrenci tarafından imzalanan sözleşmeninbir kopyası öğrenciye verilir ve Yurt Barınma Esaslarındaki koşullarla kalmayı kabul edenler, bu belgehükümlerine aynen uymayı da taahhüt etmiş sayılırlar. Madde 17 HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: 17.1.Yurt Barınma Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Madde 18 YÜRÜTME: 18.1.Yurt Barınma Esasları hükümlerini ASTRA Yapı ve İşletmeciliği San. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu adına Yurt Müdürlüğü yürütür. 10/10

İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI

İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI İYTE YAŞAM MERKEZİ BARINMA ESASLARI İLGİ: (a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (b) Bakanlar Kurulunun 03.12.2004 tarih, 25659 sayılı Resmi Gazete, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, (c) YÖK nun 18 Ağustos

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KAPSAM MADDE-1:

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevini işletmek, yönetmek ve denetlemek, konukevinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma

Detaylı

K.Ü.V HEREKE ASIM KOCABIYIK ÖĞRENCİ YURDU

K.Ü.V HEREKE ASIM KOCABIYIK ÖĞRENCİ YURDU 1 K.Ü.V HEREKE ASIM KOCABIYIK ÖĞRENCİ YURDU YURT YAŞAM KURALLARI SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLER SİZLERİN BAŞARILI VE MUTLU OLMANIZI İSTİYORUZ. TOPLU YAŞAMA YERLERİNDE BAZI KURALLARIN OLMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının

Detaylı

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 2015 2016 ders yılı süresince yurdunuzda kalmak istiyorum.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 2015 2016 ders yılı süresince yurdunuzda kalmak istiyorum. TARİH :././20 KİMLİK BİLGİLERİ: T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : FOTOGRAF BABA- ANA ADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Parmak izi no: EĞİTİM BİLGİLERİ: OKULU : BÖLÜMÜ : OKUL NUMARASI : ODA VE YATAK NUMARASI İLETİŞİM

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ 24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 ARALIK 2004 SAYI: 2567 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Evlerinde kalan öğrencilerin

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE BİLGİLERİ

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE BİLGİLERİ 135 Plunkett Rd, Toronto, ON, CANADA, M9L 2J7 Tel: +1 (416) 285 0115 Fax: +1 (416) 285 0108 info@nilacademy.com www.nileacademy.ca ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Soyadı Adı Cinsiyeti Kan Grubu Doğum Tarihi YYYY MM

Detaylı

ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER İSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN. www.sehir.edu.tr iro@sehir.edu.

ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER İSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN. www.sehir.edu.tr iro@sehir.edu. LUSLARARASI İSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ULUSLARARASI GEREKLİ BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ www.sehir.edu.tr iro@sehir.edu.tr facebook.com/sehir.iro twitter.com/irosehir

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU A. TÜGVA HAKKINDA Geçmişin mirasını kabul edip, günümüzün bilgisiyle donatılmış gençler ile geleceği tasarlamak ve yeni bir medeniyet kurma tasavvuru, Türkiye Gençlik Vakfının kuruluş

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ne bağlı konukevi ve yurtların yönetim, denetim ve işletme

Detaylı

T.C. KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonunun

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCĠ YURTLARI KONAKLAMA ve KULLANMA YÖNERGESĠ Amaç 1. Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu

Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Türkiye Cumhuriyeti Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ EL KİTABI (2011 2012) Hazırlayan M.Tahir TACAL Espiye MYO Sekreter V. 1 Sevgili Öğrenciler.. Espiye Meslek Yüksekokuluna hoş geldiniz.

Detaylı

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU

ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU 1.TÜRGEV HAKKINDA 2.YURTLARIMIZ 3.YURTLARIMIZA KAYIT VE GENEL SÜREÇ A- Yurda Kayıt Süreci A.1. Ön Başvuru A.2. Mülakat Daveti A.3. Öğrenci Mülakatları ve Yurda Kabul A.4.Yurda Kesin Kayıt B-Burs İşlemleri

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 24 GATEM HAYATA HAZIRLAR GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler, ÖĞRENCİ, VELİ EL KİTABI Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun. İlimizin

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ PERSONEL VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ AMAÇ, DAYANAK TANIMLAR VE TEŞKİLAT ŞEMASI

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ PERSONEL VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ AMAÇ, DAYANAK TANIMLAR VE TEŞKİLAT ŞEMASI DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ PERSONEL VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ Amaç AMAÇ, DAYANAK TANIMLAR VE TEŞKİLAT ŞEMASI Madde 1 Bu yönetmelik, Dikili sol sahil sulama birliğinin teşkilat şeması, birimlerin görev,

Detaylı

PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ

PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMACI Bu talimatın amacı; Bilintur Catering Centre Merkez ve Proje personellerinin hak ve yükümlülüklerini ve şirketin çalışma prensiplerini düzenlemektir. MADDE 2: KAPSAM

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KILAVUZU 2013 2 Eğitimdir ki, Bir millet ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı