BİRİNCİ BASAMAKTA AĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAŞIM. Yrd. Doç.Dr. Gülsen Ceyhun Peker AÜTF Aile Hekimliği AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BASAMAKTA AĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAŞIM. Yrd. Doç.Dr. Gülsen Ceyhun Peker AÜTF Aile Hekimliği AD"

Transkript

1 BİRİNCİ BASAMAKTA AĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAŞIM Yrd. Doç.Dr. Gülsen Ceyhun Peker AÜTF Aile Hekimliği AD

2 BİRİNCİ BASAMAK VE AĞRI

3 Aile Hekimliğinin Özellikleri Biyopsikososyal yaklaşım Ayrışmamış hasta Başvuru sıklığı ve safhası Poliklinik yükü Kaynaklar ve kullanım farkları Kılavuzlara uyum

4 Ağrıda Kapsamlı Bakım Aile hekimi, hastanın geniş bir dağılım gösteren tüm bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir demet sunar. 4

5 Tanıda önemli ayraçlar HASTAYI TANIMAK

6 Ana şikayeti AĞRI olarak başvuranlar polikliniğinizin % kaçını oluşturuyor? 1. % % % % %50-60

7 Buzdağı nın Adı = AĞRI % 50 Hekime Giden % 2 5 ikinci basamağa sevk edilirler % birinci basamakta muayene olur % 50 Hekime gitmeyen Toplumda prevalansı : % *Prevalence of pain in general practice European Journal of Pain (2002) 6: Jan Hasselstr om,a Jenny Liu-Palmgrenb and G orel Rasj o- Wraakc

8 Ağrı Şikayet Sıklığı Ağrı şikayetleri olanlarin yaklaşık % 40 ı aile hekimine başvurmaktadır*. Geri kalan büyük kısmı eczaneye ve yakınlarına!!! Güney Avrupa birinci basamağında Ağrı prevalansı 78%* civarında Türkiye de ağrı prevelansı %63.7 civarı (%60-70)*** Avrupada ve İsrail de gerçekleştirilen 46,937 kişinin katıldığı anket çalışmasında 5 ve daha şiddetli seviyede 6 aydan fazla süren ağrının prevelansının %19 olduğunu Breivik ve arkadaşları ortaya koymuştur**** Genelde Kronik Ağrı prevelansı % arasındadır *How Does the General Population Treat Their Pain? A Survey in Catalonia, Spain Antònia Bassols, MD, Fèlix Bosch, MD and Josep-Eladi Baños, MD Department of Pharmacology, Therapeutics and Toxicology, Autonomous University of Barcelona, Bellaterra, Spain **Prevalence of pain in general practice European Journal of Pain (2002) 6: Jan Hasselstr om,a Jenny Liu-Palmgrenb and G orel Rasj o-wraakc ***Prevalence of pain among adults in Turkey, Hamzaoglu O,The Pain Clinic, Vol. 18, No. 2, pp (2006) ****Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006;10(4):

9 AĞRI TANIMI* Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan Organik bir nedene bağlı olan ya da olmayan Kişinin geçmişteki deneyimleri ile ilgili Sensoryal Emosyonel Nahoş bir duygu. *Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) tarafından yapılan tanımlamaya göre

10 Palyatif bakım şartlarında ise en anlamlı tanım; Ağrı hasta ne tarif ediyorsa odur

11 Ağrıyla Başa Çıkmanın Vazgeçilmez İLKELERİ (The Family Practice Pain Education Project * ) 1. Hastayı bakımın merkezine koyarak plan yap 2. Ağrıyı değerlendir ve mutlaka ölçerek kantite et 3. Tedavi et, gerçekleştirebilir hedefler koy 4. Fonksiyonlarını olabileceği kadar arttır 5. Cinsiyet ve Kültür Farklılıklarını hesaba kat Bope ET et al;pain Management by the Family Physician:The Family Practice Pain Education Project; (J Am Board Fam Pract 2004;17:S1 12)

12 Ağrıyla Başa Çıkmanın Vazgeçilmez İLKELERİ (The Family Practice Pain Education Project * ) 6. Kırmızı ve Sarı uyarı bayraklarını erken ayırt et 7. Tolerans, Fiziksel Bağımlılık ve Bağımlılık ayrımını anla ve yap 8. Yan etkileri minimalize et 9. Tamamlayıcı ve Alternatif Terapilerle (TAT) tanış, ve etkinliğinin olduğuna dair iyi bir kanıt olduğu yerlerde kullan 10. Ağrının Psikolojik yönlerini tanı ve tedavi et

13 İLKE 1. Ağrı Bakım Planının Merkezine Hasta Konumlandırılmalıdır Hastalığa özel tedavi Ġş terapisi ve Fizik Tedavi Hasta Eğitimi HASTA UZMANA SEVK Psikoloji Semptomların azalması

14 İLKE 2. Ağrıyı, Değerlendir ve Mutlaka ÖLÇ Ağrının yer ve niteliğinin belirle Basit Ağrı Diyagramı

15 Ağrı Şiddetini Ölçmek Verbal Pain Intensity Scale Visual Analog Scale No Mild Moderate Severe Very Worst pain pain pain pain severe possible pain pain No pain Worst possible pain 0 10 Numeric Pain Intensity Scale Faces Scale No Moderate Worst pain pain possible pain McCaffery M, Pasero C. Pain: Clinical Manual. Mosby, Inc. 1999:16. Portenoy RK, Kanner RM, eds. Pain Management: Theory and Practice. 1996:8-10. Wong DL. Waley and Wong s Essentials of Pediatric Nursing 5th ed. 1997:

16 KRONİK AĞRI McGILL AĞRI SKORU 50 AKUT AĞRI Post-herpetik nöralji Fibromyalji Atipik fasial ağrı Kozalji Kanser ağrısı Fantom ağrısı Artrit Parmak amputasyonu Doğum ağrısı Postoperatif ağrı Akut başağrısı Kesi, laserasyon Mukozit 0 Sorkin LS, Wallace MS. Acute pain mechanisms. In Sandler AN, ed. The Surgical Clinics of North America. Philadelphia: WB Saunders, 1999;

17 İLKE 3. TEDAVİ Hastayla bir tür pazarlık la anlaşmadır

18 Sizce Hastanızın ağrısını daha fazla önemsemenizde hangileri önemlidir? Hastanızla tanışıklığınızın süresi Hastanızın cinsiyeti Hastanızın Yaşı Hastanızın Etnik yapısı Hastanızın ilgi çekici olması Hastanızın ifade ettiği ağrı seviyesi

19 Hastanın ağrısının anlaşılmasını etkileyen faktörler Hasta-hekim ilişkisinin süresi Hastanın cinsiyeti Yaş Etnik yapı İlgi çekicilik Ağrının ifade edilen seviyesi HEPSĠ DOĞRU Doktorların da hastalarının ağrı yoğunluğunu yeteri kadar önemsemedikleri yönünde bulgular da vardır

20 İLKE 4. Fonksiyonu Maksimuma çıkart Biyopsikososyal Yaklaşım! Sadece ağrılı organ ya da kısma odaklanmayın Bütüncül yaklaşım Hastaların ağrılarında ölçülebilir azalma Hastaların fonksiyonalitesini maksimumda tutma

21 İLKE 5- Kültür ve Cinsiyet Farklılıkları Hastanın ifadesi Doktorun algısı Dil farklılıkları, beden dili Ağrı yok, kazanç yok kültürü

22 İLKE 5- Kültür ve Cinsiyet Farklılıkları- Bilgiyi tam alamama Doktor Saplantı düzeyinde yanılgı(örn; erkekleri metin kadınları histerik görme) Deneyimlerinin az olduğu ve tarafsız hareket edemedikleri durumlar Farklılıklar not edilmeli- yaklaşım modelleri geliştirilmeli

23 İLKE 6. Kırmızı ve Sarı uyarı bayraklarını erken ayırt et

24 KIRMIZI BAYRAK Gece terlemeleri, uyandıran ağrı Ateş Kilo kaybı İdrar ya da gaita inkontinansı Malignite öyküsü ( 5 yıl içinde olan meme, akciğer,prostat, tiroid, böbrek ca) Hastanın ağrıdan dolayı oturamaması/ ayakta duramaması

25 SARI BAYRAK Daha kompleks yönetim Daha yoğun tedavi Erken uzmana sevk gereksinimi

26 SARI BAYRAK Semptomların şiddeti İleri yaş Tam zamanlı çalışmıyor olmak Subjektif başlangıç Kamu davası olan, davalı olan, ya da uzlaşma dönemi benzeri yasal süreçlerle artan ağrısı olan kişiler

27 Atlamak istemeyeceğimiz tanılar Tümör (kemik ya da doku) Enfeksiyon Kırık Eklemleri tutan sistemik hastalıklar

28 İLKE 7: Tolerans, Yoksunluk, and Bağımlılık gibi kavramları bil ve ayırt et

29 İLKE 8: Yan etkilerini minimalize et NSAİİ: Geleneksel NSAİİ ilaçlar yaygın kullanılmakta ancak kullanımları GIS yan etkileri nedeni ile sınırlı olabilmektedir. Yemeklerle Alınması önerisi: Gaitada hala gizli kan tespit edilmektedir, yani çok da geçerli değil Mide koruyucu tedaviler ekle

30 İLKE 9: Tamamlayıcı ve Alternatif Terapilerle (TAT) tanış, ve etkinliğinin olduğuna dair iyi bir kanıt olduğu yerlerde kullan

31 İLKE 10- Ağrının psikolojik yönlerini tanı ve tedavi et Akut ağrı dayanma ya da savaşma veya kaçma yanıtı olabilir Akut ağrı bazı belirli uyarılarla tekrar tetiklenebilirse de zaman içerisinde genellikle unutulur Kronik ağrı sürekli sabit bir stres yapıcı olarak yaşanır Ağrını psikolojik tarafını yönetebilmek için : Hastaya destek, aile danışmanı, ve gerektiğinde ilaç tedavisi kullanılabilir. Antidepresanlar hem depresyona hem de nöropatik ağrıya yararlı olmaktadırlar

32 Ağrıyı tedavi etmek kolaydır??? Ağrıyı ölçün Tedavi edin Sorun çözüldü mü?

33 Ağrı soruları Hastaya doğrudan ağrısı ile ilgili soru sorun Yeri, şiddeti,süresi Başlatan bir neden var mı? Duruş, hareket ya da gün içinde değişim var mı? Fonksiyon- günlük aktiviteyi etkileme İlaçların ağrıya etkisi İlaç dışı tedaviler

34 Psikososyal Ağrı Soruları Ağrıyı azaltan psikososyal faktörler Ağrı ile ilişkili duygusal sorunlar İlişki ya da cinsel aktivitenin etkilenmesi Öncesinde yaşanan duygusal sorunlar Ağrı yönetiminde aldığı sorumluluk İlaçlar, aşırı ilaç kullanımı

35 Çaresizlik Istırap Ölüm Korkusu İrritabilite AĞRI Anksiete Öfke Başkalarına bağımlı olma Kişisel özgürlüklerin kaybı Depresyon Umutsuzluk

36 Sosyal Ağrı Soruları Ev yaşantısı, sosyal aktivitelere olan etki Finansal sorunlar Kişisel alışkanlıklara etkisi Alkol Sigara Madde kötüye kullanımı

37 Fizik muayene-1 Hastanın ağrı şikayetini doğru kabul edin Gözlem yapın Görüşme- fizik muayene arasında farklılık var mı? Hasta soyunurken hareketlerini gözlemleyin Yakın bir akraba, arkadaş ile durumu görüşün.

38 Fizik muayene-2 Hasta hangi grupta: Ağrı için fiziksel nedeni olan Fiziksel sorunu ile bağdaşmayacak ölçüde ağrı ve sıkıntısı olan Somatik yakınmaları olan İkincil kazanç peşinde olan

39 Semptomların kalıcılığı Altta yatan faktörlere bağlı Yüksek psikolojik stres Düşük öz- sağlık değerlendirmesi Düşük fiziksel aktivite Sigara İşinden memnuniyetsizlik

40 Aile Hekiminin Görevi Ağrıyı kesmek Araştırmak Gerekirse sevk Aktivite için motive etmek

41 Tedavi Medikal Psikiyatrik Ek hastalığın tedavisi Uyku bozukluğunun giderilmesi BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM EKİP ÇALIŞMASI

42 Ağrı ile ilgili algılar H.Breivik et al. Europ.J.of Pain 2006

43 Ağrıda Kullanılan İlaçlar

44 Ağrı ve Yaşama Etkisi

45 Ağrıda başvurulan sağlık profesyonelleri

46 Çevre ve doktor hakkındaki algılar

47 Engelliliği ölçmek Anahtar soru bu olmamalı: Bu hareket ağrılı mı? Anahtar soru? Bu hareketiniz kısıtlandı mı, böyleyse ne kadar?

48 AĞRI YANLIġ ĠNANÇLAR Ġnanç: Yaşla birlikte ağrı artar Gerçek: Yaşlanma ile ağrı normal değildir.

49 Ağrı hakkındaki yanlış inançlar İnanç: Şikayet etmiyorlarsa ağrıları yoktur Gerçek: Ağrı fonksiyonlarını ve duygu durumlarını ciddi şekilde etkilese de hastaların şikayetçi olmamaları için bir çok neden vardır

50 Yanlış İnançlar Kötü günler için saklanmalı Bağımlılık yapar Tedavi ağrıdan daha kötü Ağrım olursa ilaç alıyorum

51 Hastamızı duyalım Torunumu kucağıma alamıyorum Çalışma günümü tamamlayamıyorum Oturarak uyuyorum, eşim yalnız kalıyor

52 Hastaların ağrıyı bildirmeme nedenleri Tanısal testlerden korkma İlaçtan korkma Ağrının anlamından korkma Doktor ve hemşireleri çok meşgul olarak algılama Şikayet ederse bakım kalitesi etkilenir endişesi Hiçbir şey yapılamayacağına/ yapılmayacağına olan inanç

53 Anahtar Mesajlar- Değerlendirme Ağrının karakteristik özelliklerini tespit et ve dökümante et ki bu yolla o ağrıyı kişiselleştirerek tedavinin etkinliğini izleyebilesin (akut ve kronik ağrı için aynı). Hastanın beklentilerini yönetin Tedavi planına hastayı katın Diğer hastalıkları göz önüne getirin Psikolojik hususlar, örn; özgüven, depresyon Sosyal etki, örn; aile içi ilişkileri Engellilik; örn; ev işlerini yapamamak, bahçeye bakamamak, vs

54 Özet Anahtar mesajlar Farmakolojik olmayan Fiziksel ve psikolojik tedaviler Sarı ve kırmızı bayraklar Sevk ne zaman?

55 TEŞEKKÜRLER

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer

ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ GAZİANTEP 19 ARALIK 2009 Tijen Şengezer SUNUM PLANI Yaşam Kalitesi Kanserli hastanın geçirdiği aşamalar Üroonkolojide yaşam kalitesi

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PREMENSTRUAL SENDROMUN MESLEK VE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ PAKİZE OGUR DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi

Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi Derleme DOI: 10.5455/bcp.20140923115118 Psikiyatri Kliniğine Yatırılan Şizofreni ve Psikotik Bozukluğu Olan Hastaların Tedavi Rehberi Köksal Alptekin 1, Alp Üçok 2, Ahmet Ayer 3, Ahmet Ünal 4, Atila Erol

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Adem Köşlü PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Dr. Neslihan Fişek

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CERRAHİ MENOPOZDAKİ KADINLARA ROY ADAPTASYON MODELİNE GÖRE EVDE VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM KONTROLÜ DEPRESYON SOSYAL DESTEK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Nuran MUMCU BOĞA Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı

TANI VE DEĞERLENDİRME. 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı TANI VE DEĞERLENDİRME 1. Öykü alma 2. Tanı yöntemleri 3. Alkol kullanımında tanı 4. Değerlendirme 5. Sınıflandırma 6. Bağımlılık kavramı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 TANI VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

YAŞLILARDA AĞRI* Yaşlılarda sık rastlanan ağrılı durumlar (kanser dışındakiler) : 1-Damarsal kökenli ağrılar

YAŞLILARDA AĞRI* Yaşlılarda sık rastlanan ağrılı durumlar (kanser dışındakiler) : 1-Damarsal kökenli ağrılar Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL * Yazarın Ağrı başlıklı kitap bölümü (Gökçe Kutsal: Ağrı. In: Gökçe Kutsal Y (Ed): Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007; p:279-288) temel alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi

Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi Derleme/Rewiev Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):357-364 Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi [Identifying and Evaluating Elder Abuse and Neglect] ÖZET Son yıllarda yaşlı nüfusun hızlı artışı,

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ Dr. Gül METE CİVELEK UZMANLIK

Detaylı

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü: İngiltere Örneği Nurse's Role in Community Mental Health Centers: Example of England

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü: İngiltere Örneği Nurse's Role in Community Mental Health Centers: Example of England Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):465-485 doi:10.5455/cap.20120428 Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü: İngiltere Örneği Nurse's Role in Community

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. ALİ BOZHÜYÜK UZMANLIK

Detaylı