CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:..."

Transkript

1 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 26 HZİRN Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 TÜRMO-TESMER şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünlü daralması yoktur? ) Günlük gazetelerin hepsini okuyorum. ) u mektubu, arkadaşıma yolluyorum. C) Ondan hiçbir şey beklemiyorum. D) Her hafta bir film izliyorum sadece. E) rtık kimse, türkü derlemiyor. 1. "Şiir çok kişisel bir türdür, özneldir. Önemli olan bu öznelliğin, bu kişiselliğin herkesin olabilecek bir yaşama dönüştürülmesidir. Yani şiir..." Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? ) güzellik ve doğruluğun yaşamımızın tümüne sindirilmesidir. ) yalınlık ve yoğunluğun uyum içinde bütünlüğe ulaşmasıdır. C) ortak çağrışımlardan yararlanılarak kişisel yaşamın toplumsallaşmasıdır. D) yerel değerlerin evrensel değer kazanmasıdır. E) yüreklerin üzerini örten perdenin kaldırılıp atılmasıdır. 5. şağıdaki cümlelerin hangisinde, birleşik sözcük yoktur? ) Kitapların en son okuduğum bölümleri önsözleridir. ) Kar içinde ilkbaharı anımsatır kardelen. C) damcağıza biraz para verebildik ancak. D) Seni açıkgöz, ablanı kandırdın yine, değil mi? E) Kahveye uğramadan eve gitmez misin hiç? 6. şağıdaki cümlelerin hangisinde, özel ad yoktur? 2. şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünsüz benzeşmesi yoktur? ) enim bu olan bitenden hiç haberim yoktu. ) alıkçı, çocuklara nasıl balık tutulacağını anlatıyordu. C) u yaramaz çocuk da sokakta ne görürse istiyor. D) u işportacılar da insana huzur vermiyor. E) Geçen ay da sana mektup atmıştım, almadın mı? ) Pamuk, yumakları birbirine katmış. ) "Gülümse", benim gençliğimin gözde şarkısıydı. C) Konya'da okuduğunuzu yeni öğrendim. D) Şirket, muhasebe bölümüne fazla eleman aldı. E) ir zamanlar Haşim'in şiirleri elden ele dolaşırmış. 3. şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır? ) Söylediklerinin anlamını fark etmedim mi sanki. ) Mahalle sakinleri yaptırdı bu parkı. C) akkal, çırağı kulağından tutup içeri götürdü. D) Tedbirli insan tehlikeleri sezer. E) Dedem gözlüklerinin üstünden baktı mı kimse konuşmazdı. 7. şağıdaki cümlelerin hangisinde "-ler/-lar" çoğul eki, eklendiği sözcüğe aile anlamı katmıştır? ) en seni vrupalarda okuturum, hiç meraklanma. ) elginler de geziye katılıyorlar. C) İnsanlar, birbirlerini anlamıyor artık. D) Yıllar sonra karşılaştığım arkadaşımı tanıyamadım. E) Destanlar yaratan insanların doğasıdır Toroslar. 1

3 TÜRMO-TESMER =3 olduğuna göre, x değeri kaçtır? 1 1- x ) -1 ) -1/3 C) 1/2 D) 1 E) ve 264 sayılarını böldüğünde 12 kalanını veren en büyük pozitif tam sayının rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? ) 2 ) 6 C) 8 D) 15 E) ,3 0,04 0, ,03 0,002 0,05 ) 35 ) 30 C) 20 D) 15 E) 10 işleminin sonucu kaçtır? x < -1 olmak üzere, I x - 1 I + I x I - I 2x I ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) -2x ) -1 C) 0 D) 1 E) 2x 42 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? ) 4 ) 5 C) 6 D) 8 E) Kerem maaşının %30 uile ev kirasını, sonra geriye kalan paranın % 60 ı ile kredi kartı borcunu ve daha sonra geriye kalan paranın %50 si ile aylık mutfak alışverişini yapıyor. Geriye 280 TL si kaldığına göre, Kerem'in kredi kartı borcu kaç TL dir? ) 600 ) 840 C) 1000 D) 1200 E) 1350 ir bankadan aylık % 4 faiz oranıyla 48 ayda eşit taksitlerle geri ödenmek üzere ev kredisi çekilmiştir. ylık taksit miktarı TL olduğuna göre, -48 kaç TL kredi çekilmiştir?( (1,04) 0,15 alınız.) ) ) C) D) E) rdışık beş pozitif tek tam sayının toplamı 1125 tir. u sayıların en küçüğünün 5 ile bölümünden kalan kaçtır? ) 0 ) 1 C) 2 D) 3 E) şağıdakilerden hangisi, "Kuva-i Milliye'nin kuruluş nedenlerinden biri değildir? ) İstanbul Hükümeti'nin işgallere tepkisiz kalması ) Türk halkının can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi C) Kuva-i İnzibatiye'nin kurulması D) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması E) nadolu ve Trakya'nın işgal edilmesi

4 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi'nde Türk Halkını temsil eden ulusal güçlerin görüş birliğine ulaştığı konulardan biri değildir? ) Ulusal sınırların belirlenmesi ) Mebuslar Meclisi'nin toplanması C) Ulusal güçlerin egemen ve etkin olması D) Saltanat ve Halifeliğin kaldırılması E) İşgallere karşı direnilmesi 20. Halkı temsil eden TMM'nin açılmasının Türk siyasi tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle doğrudan ilgilidir? ) yaklanmaların bastırılması ) Düzenli ordu kurulması C) Meclis üyelerinin seçilmesi D) Laikliğin kabul edilmesi E) Ulusal iradenin egemen kılınması 18. İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmekle ulaşmak istedikleri asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Padişahın otoritesini güçlendirmek ) Türk halkına gözdağı vererek ulusal direnişi ortadan kaldırmak C) Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını kanıtlamak D) Damat Ferit Paşa'nın hükümeti kurmasını sağlamak E) İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden çıkarmak 21. lacak senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan ıskonto tutarı aşağıdaki hesaplardan hangisinin borcuna kaydedilir? 19. "Vatanın bağımsızlığını korumaya İstanbul'daki hükümetin gücü yetmediği takdirde, amacı gerçekleştirmek için, geçici bir hükümet kurulacaktır. u hükümet heyeti, Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise seçimi Temsil Heyeti yapacaktır." ) Faiz Giderleri ) Reeskont Faiz Giderleri C) lacak Senetleri Reeskontu D) lacak Senetleri E) Reeskont Faiz Gelirleri Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki maddesinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Hükümetin Mustafa Kemal tarafından atanması ) Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunun belirtilmesi C) Yeni ve milli bir devletin maddi temellerinin atılması D) Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlatılma gerekçesinin belirtilmesi E) Manda ve himayenin kabuledilmeyeceği İktisadi bir varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerine ne ad verilir? ) İtibari değer ) Maliyet değeri C) Emsal değeri D) Tasarruf değeri E) Mukayyet değer

5 TÜRMO-TESMER KS HS. İRİKMİŞ MORTİSMNLR HS. TŞITLR HS. ÖZEL FONLR HS. XXX XXX u yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? XXX XXX ) Taşıtın yenilenme amacıyla satılmasına ) Taşıtın yenilenmesi için yapılan harcamaların kaydına C) Taşıt için, azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman ayrılmasına D) Taşıtın yeniden değerleme işlemine tabi tutulmasına E) Taşıtın net değer üzerinden sigorta ettirilmesine 27. şağıdakilerden hangisi özkaynaklarla ilgili bilanço ilkelerinden biri değildir? ) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan dönem kâr veya zararının bilançoda özkaynaklar grubunda gösterilmesi ) Gelecek dönemlere ait giderlerin tespit edilmesi ve bilançoda ayrıca gösterilmesi C) İşletmede herhangi bir nedenle özkaynaklarda meydana gelen azalmaların takip edilmesi D) İşletmenin ödenmiş sermayesinin özkaynaklargrubunda gösterilmesi E) İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarının özkaynak grubunda gösterilmesi 24. şağıdakilerden hangisi "Gelir Tablosunun, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" bölümünde yer almaz? ) Komisyon Gelirleri ) Faiz Gelirleri C) Satış Iskontoları D) İştiraklerden Temettü Gelirleri E) Konusu Kalmayan Karşılıklar 25. şağıdakilerden hangisi "Kâr Yedekleri" içinde yer almaz? ) Yasal Yedekler ) Özel fonlar C) Statü Yedekleri D) Olağanüstü Yedekler E) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme rtışları 26. İşletme, fabrika kuracağı arsayı üzerindeki bina ile birlikte TL TL KDV ye peşin olarak satın almıştır. yrıca binanın yıkılması için TL ödemiş ve binanın enkazının satışından TL tahsil etmiştir. u bilgilere göre, işletmenin dönem sonu bilançosunda "razi ve rsalar" kaç TL olarak yer alacaktır? ) ) C) D) E) Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını, aynı zamanda mali tablolarda yer almayan ancak alınacak kararları etkileyecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi hangi temel muhasebe kavramı gereğidir? ) Sosyal sorumluluk ) İhtiyatlılık C) Tam açıklama D) Önemlilik E) Para ile ölçülme

6 TÜRMO-TESMER Y Şirketi, alış değeri TL olan T Şirketine ait hisse senetlerinin borsa değerinin TL ye gerilediğini tespit etmiş ve TL karşılık ayırmaya karar vermiştir. u hisse senetleri, karşılığın ayrıldığı dönem içinde TL ye satılmıştır. 30. İşletmesine borcu olan ay D temerrüde düşmüştür. u durumu telafi etmek için borcunu 200 TL gecikme faizi ile birlikte on gün içinde ödeyeceğini yazılı olarak işletmeye bildirmiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) KRŞILIK GİDERLERİ HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS NKLR HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS ) STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS KRŞILIK GİDERLERİ HS NKLR HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS C) KRŞILIK GİDERLERİ HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS NKLR HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS DİĞER OLĞN GELİR VE KÂRLR HS. 200 LICILR HS. 200 ) STICILR HS 200 FİZ GELİRLERİ HS. 200 C) LICILR HS. 200 KOMİSYON GELİRLERİ HS. 200 D) STICILR HS 200 DİĞER OLĞN GELİR VE KÂRLR HS. 200 E) LICILR HS. 200 FİZ GELİRLERİ HS. 200 D) KRŞILIK GİDERLERİ HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS NKLR HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS E) KRŞILIK GİDERLERİ HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS NKLR HS MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS HİSSE SENETLERİ HS DİĞER FLİYETLERDEN OLĞN GİDERLER HS

7 TÜRMO-TESMER İşletme daha önce şüpheli olduğu için TL 32. İşletme, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere karşılık ayırdığı, TL lik şüpheli alacağın TL+KDV oranı % 26 olan demirbaş TL lik kısmını tahsil etmiştir. eşyayı peşin olarak satın almıştır. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLRI HS ) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZRRLRI HS u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) DEMİŞLR HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS ) DEMİRŞLR HS GENEL YÖNETİM GİDERİ HS KS HS C) C) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLRI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS D) LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLRI HS DEMİRŞLR HS GENEL YÖNETİM GİDERİ HS NKLR HS D) GENEL YÖNETİM GİDERİ HS KS HS E) DEMİRŞLR HS GENEL YÖNETİM GİDERİ HS NK KREDİLERİ HS E) LCK SENETLERİ HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZRRLRI HS İşletmenin, keşide edip kabul için muhataba gönderdiği poliçe kabul işlemi tamamlanarak geri gönderilmiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır? ) lıcılar ) Satıcılar C) Diğer Çeşitli lacaklar D) lacak Senetleri E) orç Senetleri

8 TÜRMO-TESMER İşletmenin satın aldığı TL lik ticari malın bedelini ve TL lik KDV sini işletme sahibi ödemiştir. u bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) TİCRİ MLLR HS İNDİRİLECEK KDV HS STICILR HS elli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir? ) Endirekt maliyet ) Yarı değişken maliyet C) Direkt maliyet D) Değişken maliyet E) Sabit maliyet ) TİCRİ MLLR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER TİCRİ ORÇLR HS C) TİCRİ MLLR HS İNDİRİLECEK KDV HS DİĞER ÇEŞİTLİ ORÇLR HS D) TİCRİ MLLR HS İNDİRİLECEK KDV HS ORTKLR ORÇLR HS E) TİCRİ MLLR HS İNDİRİLECEK KDV HS KS HS şağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından birideğildir? ) aşarı değerleme amacıyla kullanılması ) Planlama ve kontrol amacıyla kullanılması C) Üretilen mamullerin birim maliyetinin hesaplanması D) Varlıklardaki değer artışları veya azalışlarının belirlenmesi E) Yönetim kararlarının alınmasında temel oluşturması 35. ir işletmenin, başka bir işletmeye hiçbir borcu olmamasına rağmen senet vermesi durumunda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardanhangisi borçlandırılır? ) lıcılar ) Diğer Ticari orçlar C) lacak Senetleri D) Diğer Çeşitli lacaklar E) Diğer Çeşitli orçlar şağıdakilerden hangisi safha maliyet sisteminde, dönem başı yarı mamul stoklarının, içinde bulunulan dönemde üretimine başlanıp bitirildiğini varsayan yöntemdir? ) Fiili maliyet ) Son giren ilk çıkar C) Ortalama maliyet D) İlk giren ilk çıkar E) Standart maliyet

9 TÜRMO-TESMER X işletmesi, üretim hacmini birimden birime çıkarmak istemektedir. Mevcut kapasiteye ve kapasite artışında meydana gelecek giderlere ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: irim irim Üretim Kapasitesi Üretim kapasitesi Değişken Üretim Giderleri Sabit Üretim Giderleri u bilgilere göre işletmenin sırasıyla batık maliyeti ve kapasite artışına ilişkin ek maliyeti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) ) C) D) E) ir üretim işletmesinde döneme ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Dönembaşı Direkt İlk Madde ve Malzeme Stokları Dönembaşı Yarı Mamul Stokları Dönembaşı Mamul Stokları Dönemsonu Direkt İlk Madde ve Malzeme Stokları Dönemsonu Yarı Mamul Stokları Dönemsonu Mamul Stokları Dönemiçinde Satın lınan Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 300 TL 200 TL 600 TL 500 TL 700 TL 100 TL TL 400 TL 600 TL u bilgilere göre Satılan Mamullerin Maliyeti kaç TL dir? ) ) C) D) E) ir üretim işletmesinde cinsi malzeme ile ilgili hareketler aşağıdaki gibidir: 40. S üretim işletmesinin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti TL dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam kârı aşağıdakilerden hangisidir? Tarih İşlem Miktar irim Tutar Fiyat 01 Haziran Dönembaşı mevcudu Haziran Satın alınanlar Haziran Satın alınanlar Haziran Satın alınanlar Haziran Satın alınanlar Haziran ayı sonunda stoklarda 500 birim cinsi malzeme olduğu belirlenmiştir. u bilgilere ve İlk Giren İlk Çıkar stok değerleme yöntemine göre dönemsonu stoklarının maliyeti kaç TL dir? ) Kâr = 0,55x ) Kâr = 100x C) Kâr = 55x D) Kâr = 45x E) Kâr = 0,45x ) ) C) D) E) 8.000

10 TÜRMO-TESMER ir hizmet işletmesinde, hizmet üretimi için 300 TL lik malzeme kullanılmıştır. u bilgilere ve 7/ seçeneğine göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) HİZMET ÜRETİM MLİYETİ HS. 300 İLK MDDE VE MLZEME HS. 300 ) İLK MDDE VE MLZEME HS. 300 DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ HS. 300 C) İLK MDDE VE MLZEME HS. 300 STICILR HS İşletmenin bütçe dönemine ilişkin F Mamulü ile ilgili satış bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönemler Miktar irinci üç ay 500 İkinci üç ay 600 Üçüncü üç ay 700 Dördüncü üç ay 400 irinci üç aylık dönemin başında işletmenin elinde 100 adet F cinsi mamul bulunmakta ve işletme her dönemsonunda bir sonraki dönem için bütçelediği satışların % 20 si kadar stok bulundurmak istemektedir. u bilgilere göre Üçüncü üç aylık dönem için bütçelenmesi gereken üretim miktarı kaç adettir? ) 660 ) 640 C) 620 D) 570 E) 520 D) HİZMET ÜRETİM MLİYETİ HS. 300 HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YNSITM HS. 300 E) STILN HİZMET MLİYETİ HS. 300 HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YNSITM HS (360 x Ortalama alacaklar) / Net satışlar formülü ile aşağıdakilerden hangisi elde edilmektedir? ) Ortalama etkinlik süresi ) Ortalama tahsilat süresi C) lacak bağımlılık oranı D) lacak devir hızı E) Nakit oranı 44. ir üretim işletmesinde birim satış fiyatı 100 TL olan "" cinsi mamulden birim satılması planlanmaktadır. u mamulün üretimi için katlanılan toplamsabit maliyet tutarı TL ve mamule ilişkin birim değişken maliyet ise 40 TL dir. u bilgilere göre işletmenin başabaş noktası satış tutarı kaç TL dir? ) ) C) D) E) Finansal tabloların analiz teknikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Trend analizi ile karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklardan biri trend analizinde daha fazla dönemin analizinin yapılmasıdır. ) Karşılaştırmalı tablolar analizinde bir hesapla ilgili elde edilen yüzde, bir önceki döneme göre ohesaptaki yüzde artış veya azalışı verir. C) Dikey yüzdeler tekniği ile gelir tablosu analiz edilirken, gelir tablosu kalemlerinin net satışlara göre yüzdesi hesaplanır. D) az yıldaki hesabın 100 kabul edilerek sonraki dönemin baz yıl ile karşılaştırılması mukayeseli tablolar analiz tekniğinde kullanılan bir yöntemdir. E) Mukayeseli tablolar analizinde mutlak değerlerin dikkate alınmadan sadece oranlara bakarak analizin yapılması yanlış sonuçlar verebilir.

11 TÜRMO-TESMER İşletmenin, alacaklarının tamamını tahsil ettiği ve portföydeki menkul değerleri bilançoda gösterilen tutar üzerinden paraya çevirebildiği taktirde, stoklardan satış yapmasa dahi, kısa vadeli borçlarını ödeyebileceğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? ) Hazır değerler oranı ) Cari oran C) Stok devir hızı oranı D) lacak devir hızı oranı E) sit test oranı 52. İşletmenin nakit ve nakit benzerleri ile geçici yatırım amacıyla aldığı ve her an satılabilir durumdaki menkul kıymetlerinin kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir? ) Cari oran ) Kaldıraç oranı C) Nakit oranı D) Likidite oranı E) sit test oranı şağıdakilerden hangisi oranlar yoluyla analizde göz önünde tutulması gereken faktörlerden biri değildir? ) Oranlar yorumlanırken, fiyat düzeyindeki değişiklikler dikkate alınmamalıdır. ) Oranlar, çeşitli kaynaklardan sağlanan ek bilgilerin ışığı altında yorumlanmalıdır. C) Oranlar değerlendirilirken mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri dikkate alınmalıdır. D) Oranların hatalı bir şekilde yorumlanmasından kaçınılmalıdır. E) nalizde anlamsız oranlar kullanılmamalıdır. şağıdakilerden hangisi dönen varlıklar gurubunda yer almaz? ) Kasa ) Stoklar C) Kısa vadeli banka kredileri D) Menkul kıymetler E) Ticari alacaklar ir işletmenin; satışlarının maliyeti TL, dönem başı stokları TL, dönem sonu stokları TL ve ortalama ticari alacakları TL dir. u bilgilere göre işletmenin "stok devir hızı" kaçtır? ) 5 ) 6 C) 8 D) 10 E) 12 ir işletmenin "Faizleri Karşılama Oranı 162" ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) İşletme uygun olmayan koşullarda borçlanmıştır. ) İşletme borçlarını yılda 162 kez ödeyebilmektedir. C) İşletme kısa vadeli borç yerine uzun vadeli borç kullanmıştır. D) İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyidir. E) İşletmenin finansal gücü iyidir. 51. şağıdakilerden hangisi finansal raporların taşıması gereken özelliklerinden biri değildir? ) Dönemler itibariyle karşılaştırılabilir olması ) nlaşılabilir olması C) Gerekli bilgilerin, finansal raporların dipnotlarında veya eklerinde verilmesi D) ağımsız denetimden geçmiş olması E) Yer alan bilgi ve verilerin doğru olması ir işletmenin finansal tablolarını oluşturan kalemlerin yıllar itibarıyla gösterdiği değişmeleri inceleyerek işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçları bakımından gösterdiği gelişmeyi görebilmek için aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi kullanılır? ) Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ) Oran analizi C) Trend analizi D) Fon akış analizi E) Yatırım analizi

12 TÜRMO-TESMER Denetim çalışmaları sırasında toplanan destekleyici kanıt türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) elgelenmiş kanıtlar ) Doğrulama kanıtları C) Fiziksel kanıtlar D) nalitik kanıtlar E) Karşılaştırma kanıtları 60. Önemlilik düzeyi aşağıdakilerden hangisi için belirlenir? ) orçlarda ) üyükdefter kayıtlarında C) Kanıtlarda D) Yevmiye kayıtlarında E) Hesapların finansal tablolara olan etkisinde 61. Denetim tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İşletmenin işleyiş yapısına hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için işletme içinde kurulmuş bağımsız değerleme fonksiyonuna ne ad verilir? ) Uygunluk denetimi ) Vergi denetimi C) İç denetim D) Dış denetim E) ağımsız denetim şağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin oluşturulma nedenlerinden birideğildir? ) İşletme varlıklarını korumak ) Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak C) İşletme içindeki yanlışlık ve yolsuzlukların bulunması ve önlenmesini sağlamak D) Muhasebe bilgilerinin zamanında hazırlanmasını sağlamak E) Denetim raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak ) Denetimbir süreçtir. ) Önceden belirlenmiş kriterlervardır. C) İktisadi olaylarla ilgilidir. D) Mesleki özenle, tarafsız kanıt toplanarak yapılır. E) Mali tablolarhakkında kesin yargı bildirir. şağıdakilerden hangisi örnekleme büyüklüğünü belirleyen etkenlerden biri değildir? ) İç kontrol sisteminin etkinliği ) na kütlenin büyüklüğü C) Denetimin süresi D) Denetimriski E) Kabul edilebilir sapma oranı şağıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer alır? ) Muhasebe yönetmeliği ) Çalışma mizanı C) Denetimprogramı D) Denetimkanıtları E) Denetimraporu 59. Denetçi, şartlı ya da olumsuz görüş bildirmesi gerekmeyen bir belirsizlik söz konusu olduğunda nasıl hareket etmelidir? ) Raporunun sonuç paragrafını geniş tutmalıdır. ) Raporunu sunuş zamanından önce açıklamalıdır. C) Olumlu görüş bildirmelidir. D) Raporunda açıklama yapmalıdır. E) Olumsuz görüş bildirmelidir Denetçinin, yeni bir anlaşma yapmadan önce müşteri hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması için gerekli politika ve prosedürlere ne ad verilir? ) Genel kabul görmüş denetim standartları ) Kalite kontrol standartları C) Denetimprosedürleri D) Denetimriskini belirleme standartları E) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

13 TÜRMO-TESMER Sonuçların gözden geçirilmesi denetimin hangi aşamasında yapılır? ) Denetimin planlanması ) Hesap kalanlarının test edilmesi C) Çalışma kağıtlarının değerlendirilmesi D) Denetimin tamamlanması E) Müşterinin seçilmesi ve işin kabul edilmesi 69. şağıdakilerden hangisi kanıt toplama tekniklerinden birideğildir? ) Soruşturma ) Örnekleme C) Doğrulama D) Yeniden hesaplama E) Fiziksel inceleme 66. Denetçinin yaptığı denetim sonunda denetlediği finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme olasılığına ne ad verilir? ) Yanlış kabul riski ) Yanlış ret riski C) Denetim riski D) İş riski E) eta riski 70. İşletme yönetimi kasada nakit olarak belirli bir miktar para bulundurulması ve bu miktarın üzerindeki paranın bankaya yatırılması kuralını benimsemiştir. u bilgilere göre, bu kurala uyulup uyulmadığının denetçi tarafından denetlenmesi ne tür bir denetimdir? ) İç kontrol sisteminin oluşturulması ) Faaliyet denetimi C) İç denetim D) Uygunluk denetimi E) Etkinlik denetimi Denetçi, müşterinin stokları doğru sayıp saymadığını belirlemek için, kullanılan toplam stok etiketinden 300 tanesini alıp incelediğinde aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmış olur? ) Nitelik örneklemesi ) Denetim prosedürü C) Sistematik seçim D) Örnekleme E) Katmanlı seçim Denetçi incelediği işletmenin finansal tablolarını doğru bulmuş ama Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinden bazılarına uyulmadığını saptamıştır. u bilgilere göre denetçi nasıl bir görüş bildirir? ) Olumsuz görüş ) Şartlı olumsuz görüş C) Olumlu görüş D) Görüş bildirmekten kaçınma E) Şartlı görüş İşletme hakkında açılan bir tazminat davası 18 Ocak 2010 tarihinde kesinleşmiş ve işletme TL tazminat ödemekle cezalandırılmıştır. İşletme, tarihinde henüz sonuçlanmamış olan bu dava için 2009 döneminde TL şarta bağlı zarar tahakkuk ettirerek kayda almıştır. 18 Ocak 2010 tarihinde işletmenin finansal tabloları henüz yayınlanmak üzere onaylanmamıştır. u durumda işletmenin 18 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşen zarar tutarı tahmin edilenden fazla olduğu için daha önce kayda alınan zararın TL ye indirilmesi gerekir. u durum aşağıdaki standartlardan hangisi kapsamında yapılacaktır? ) TMS 37: Karşılıklar, Koşullu orçlar ve Koşullu Varlıklar ) TMS 10: ilanço Tarihinden Sonraki Olaylar C) TMS 16: Maddi Duran Varlıklar D) TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı E) TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

14 TÜRMO-TESMER İşletme sahip olduğu bir arsasını kısa vadede satmak amacıyla değil de uzun vadeli sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutmaktadır. u durumda, bu arsa aşağıdaki standartlardan hangisi kapsamına girmektedir? ) TMS 2: Stoklar ) TMS 11: İnşaat Sözleşmeleri C) TMS 17: Kiralama İşlemleri D) TMS 16: Maddi Duran Varlıklar E) TMS 40: Yatırım maçlı Gayrimenkullar 76. elli bir süreiçinde mevcut tüm kaynaklar ve teknoloji ile üretilebilecek nihai mal ve hizmetlerin alternatif bileşimini gösteren eğriyenead verilir? ) Teklifeğrisi ) Üretim imkânlarıeğrisi C) Talepeğrisi D) Marjinal tüketim eğrisi E) rz eğrisi 73. şağıdakilerden hangisi "Kavramsal Çerçeve"de belirlenmiş olan ve sunulan bilginin daha faydalı olması için tanımlanan niteliksel özellikler arasında yer almaz? ) çıklık ) nlaşılabilirlik C) İlgililik D) Güvenilirlik E) Karşılaştırılabilirlik 77. Paranın miktarındaki artış ile fiyatlar genel seviyesindeki ilişkiyi ele alan ve paranın miktarındaki artışların fiyatlar genelseviyesini artıracağını öne süren teori aşağıdakilerden hangisidir? ) Genel dengeteorisi ) Fiyatteorisi C) Miktar teorisi D) Parateorisi E) Maliyetteorisi 74. İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri kapsamında) satılmak için elde tutulan; satılmak üzere üretilmekte olan ya da üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklara ne ad verilir? ) Stoklar ) Maddi duran varlıklar C) Maddi olmayan duran varlıklar D) Satılabilir menkul kıymetler E) inalar 78. ir dövizin, menkul değerin, bir mal ya da üretim faktörünün belli bir fiyat farklılığından yararlanmak için eş anlı olarak alınıp satılmasına ne ad verilir? ) Vadeli işlem ) Spekülasyon C) Rant D) Leasing E) rbitraj 75. Türkiye muhasebe standartlarına göre; karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir? ) Net gerçekleştirilebilir değer ) lış değeri C) Defter değeri D) Gerçeğe uygun değer E) Maliyet değeri Nominal kurların ilgili dönem içindeki enflasyon oranına göre düzeltilmesi ile elde edilen kura ne ad verilir? ) Satış kuru ) lış kuru C) Reel kur D) Kur marjı E) Çapraz kur

15 TÜRMO-TESMER Döviz alış ve satış kurları arasındaki farka ne ad verilir? ) Kur marjı ) Çapraz kur C) Dolaysız kur D) Efektif kur E) Hedging 85. rz eğrisinin sağa kayması sonucunda bir malın fiyatı %6 azalıyor talep edilen miktar ise %5 artıyorsa bu mala ait talebin fiyat esnekliği kaçtır? ) 1.20 ) 1.14 C) 0.80 D) 0.60 E) orçlunun aldığı borcu zamanında ödememesi durumunda, gecikmiş olduğu borcundan dolayı alacaklıya ödemesi gereken faize ne ad verilir? ) Reel faiz ) Nominal faiz C) Temerrüt faizi D) Kanuni faiz E) Değişken faiz ir ekonomide belli bir dönemde yapılan tüketim harcamalarının o dönemin milli gelirine oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Ortalama tasarruf eğilimi ) Ortalama maliyet C) Dış ticaret haddi D) Marjinal tüketimeğilimi E) Ortalama tüketim eğilimi şağıdakilerden hangisi TC Merkez ankası'nın para politikasını yürütmek için yasal olarak elinde bulundurduğu araçlardan biri değildir? ) Reeskont oranları ) Zorunlu devir oranları C) çık piyasa işlemleri D) Karşılık oranları E) Mevduat faiz devir oranları Kamu yönetimlerince belirli kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla bu hizmetlerden yararlananlardan yasaya dayalı olarak zorla tahsil edilen paralara ne ad verilir? ) Harç ) Vergi C) Resim D) Parafiskal gelir E) Zorunlu bağış Objektif vergi yükümlülüğünün vergi yasalarında yer alan bir takım hükümlerle sınırlandırılmasına ne ad verilir? ) Teşvik ) Muafiyet C) İstisna D) Vergi sınırlandırması E) Vergi sorumluluğu şağıdakilerden hangisi uluslararası kamu maliyesinin konuları arasında yer almaz? ) Çok uluslu şirketler ) Kamu harcamaları C) Ekonomik bütünleşmeler D) Gümrük anlaşmaları E) Uluslararası kurumlar 84. malının fiyatı yükseldiğinde malına olan talep artıyorsa, bu iki mal arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Kamusal mallardır. ) Normal mallardır. C) Düşük mallardır. D) İkame mallardır. E) Tamamlayıcı mallardır İl özel idarelerinin bütçesi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır? ) Vali ) elediye başkanı C) elediye encümeni D) elediye meclisi E) İçişleri akanı

16 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi Türkiye'deki belediye türlerinden biri değildir? ) üyükşehir belediyeleri ) üyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri C) lt belediyeler D) Çevre belediyeler E) Olağan belediyeler Sayılı Kanun'a göre, yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapılmış olması gerekir? ) 5 ) 6 C) 7 D) 8 E) tarihli Staj Yönetmeliğine göre, yapılan denetlemelerde 1 yıl içinde kaç kez mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajları iptal edilir? ) 6 ) 5 C) 4 D) 3 E) tarihli Disiplin Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir? ) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması ) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması C) sgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi D) Reklamyasağına uyulmaması E) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması Sayılı Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası denetleme kurulunun görevidir? ) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemekve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermek ) Yönetim Kurulu ile birlikte oda'nın bütçe teklifini hazırlamak C) Oda üyeleri hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek D) Oda üyeleri hakkındaki disiplin soruşturmalarının yerindeliğini denetlemek E) Meslek mensuplarının uyulması zorunlu olan mesleki kararlara uyup uymadığını denetlemek İş sözleşmesinin tarafların anlaşması suretiyle sona erdirilmesine ne ad verilir? ) İdame ) Fesih C) İkale D) İstifa E) Tecdit Sayılı Kanun'a göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını yapacak sınav komisyonu kaç üyeden oluşur? ) 8 ) 7 C) 6 D) 5 E) İş sözleşmesinin hile etkisi altında yapılması halinde, sözleşme ne tür bir geçersizlik yaptırımına tabi olur? ) Yokluk ) Mutlak butlan C) Kısmi butlan D) Gabin E) Nisbi butlan

17 TÜRMO-TESMER İş Kanunu'na göre, eşit işlem borcunun ihlal edildiğinin ispatı aşağıdakilerden hangisine aittir? ) İşveren vekili ) İşçi C) İşveren sendikası D) İşveren E) İşçi sendikası 102 şağıdakilerden hangisi ihtiyati haciz sebepleriarasında yer almaz? ) orçlunun kaçma olasılığının olması ) orçlunun belli bir ikametgahının olmaması C) Teminat vermeyi gerektiren durumların varlığı D) Ödeme emrine itiraz edilmesi E) orçlunun mal bildiriminde bulunmaması 99. şağıdakilerden hangisi 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre kısmen sigortalı sayılır? ) Ev hizmetlerinde çalışanlar ) Profesyonel sporcular C) ynı konutta birlikte yaşayanların yaptıkları işlerde çalışanlar D) Çıraklar E) İşverenin yanında ücretsiz çalışan eşi 103 Yükümlüde yanlışlık yapılarak () kişisi yerine () kişisinden vergi alınması, idari işlem teorisi açısından, tarh işleminin hangi unsurunda sakatlığa yol açar? ) Konu ) Yetki C) Şekil D) Sebep E) Maksat 104 şağıdaki gelir unsurlarından hangisi tahakkuk esasına göre tespit edilir? Sayılı SSGSS Kanunu'na göre, isteğe bağlı sigortalıların prime esas kazancı aşağıdakilerin hangisi tarafından belirlenir? ) SGK aşkanlığı ) Sigortalının hak sahipleri C) İş mahkemesi D) SGK İl Müdürlüğü E) Sigortalının kendisi 101 I. Resim ve harçlar II. Vergi cezaları III. Devletin sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakları IV. elediyelerin sözleşmeden doğan alacakları Yukarıdakilerden hangileri kamu alacağı niteliğindedir? ) Yalnız III ) Ive II C) III ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV ) Serbest meslek kazançları ) Ticari kazançlar C) Ücretler D) Değer artış kazançları E) Gayrimenkulsermaye iratları şağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan cezalardan biri değildir? ) Vergi ziyaı cezası ) I. derecede usulsüzlük cezası C) Usulsüzlük cezası D) Özel usulsüzlük cezası E) ğır kusur cezası İşletmede kullanılan demirbaş eşyalar aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlemeye tabi tutulur? ) İtibari değer ) Maliyet bedeli C) Mukayyet değer D) Rayiç bedeli E) Tasarruf değeri

18 TÜRMO-TESMER Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir adi komandit şirkette komandite ortak olan ay 'nın elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? ) Serbest meslek kazancı ) Ticari kazanç C) Menkul sermaye iradı D) Diğer kazanç ve irat E) Ücret 111 I. Ticari mümessil II. Ticari vekil III. cente IV. Komisyoncu V. Seyyar tüccar memuru Yukarıdakilerden hangileri bağımsız tüccar yardımcılarıdır? ) Ive II ) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve V E) II, III ve V 108 şağıdakilerden hangisinin teminat olarak gösterilmesi ihtiyati haczi ortadan kaldırmaz? ) ankalar tarafından düzenlenen süresiz teminat mektubu ) Hazine bonosu C) Para D) Üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul mallar E) Devlet tahvil 112 nonim ortaklıklarda kurucuların hukuki sorumlulukları dolayısıyla açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi ne kadardır? ) Ortaklığın ilk genel kurul tarihinden itibaren 2yıl ) Ortaklığın tasfiyesinden itibaren 5yıl C) Zararın ve sorumlunun öğrenildiği tarihten itibaren 2yıl D) Zararın ve sorumlunun öğrenildiği tarihten itibaren 1yıl E) Ortaklığın kuruluş tarihinden itibaren 1yıl 109 Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur bulunan mükelleflerin sefer sırasında taşıtta bulundurmaları gereken belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhabere evrakı ) Taşıma irsaliyeleri C) Yolcu listeleri D) Perakende satış fişi E) Serbest meslek makbuzu 110 şağıdaki defterlerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca tasdike tabi değildir? ) Yevmiye defteri ) Defter-i kebir C) Çiftçi işletme defteri D) Envanter defteri E) Serbest meslek kazancı defteri Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirler, ticari defterlerini son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl saklamak zorundadır? ) 10 ) 8 C) 5 D) 3 E) 2,, C, D ve E kolektif bir şirketin ortaklarıdır., ve C idareci ortak sıfatını taşımaktadır. nın yaptığı bir işleme karşı ortakların itiraz hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) ve C nin ayrı ayrı kullanabilecekleri itiraz hakları vardır. ), C, D ve E nin hep birlikte kullanabilecekleri itiraz hakları vardır. C) D ve E nin ayrı ayrı kullanabilecekleri itiraz hakları vardır. D) D ve E nin birlikte kullanabilecekleri itiraz hakları vardır. E) Hiçbir ortağın itiraz hakkı yoktur.

19 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi adi şirket ortağının şirket alacaklılarına karşı sorumluluğunun niteliklerini belirtir? ) İkinci derecede, sınırlı ve müteselsil sorumluluk ) irinci derecede, sınırlı ve müteselsil sorumluluk C) İkinci derecede, sınırsız ve müteselsil sorumluluk D) irinci derecede, sınırsız ve müteselsil olmayan (adi nitelikte)sorumluluk E) irinci derecede, sınırsız ve müteselsil sorumluluk 119 Sözleşmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hizmet sözleşmesi, işçi ile işveren arasındaki bağımlılık ilişkisine dayanır. ) ağışlama sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. C) İstisna sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. D) Hizmet sözleşmesi, işgörme borcu doğuran sözleşmelerden biridir. E) Vekalet sözleşmesi, her zaman ivazlıdır. 116 şağıdakilerden hangisi borca aykırı davranış nedeniyle borçlunun tazminat ödemesi için aranan koşullardan biri değildir? ) orcun sebepsiz zenginleşmeden doğmuş olması ) orcun gereğigibi ifa edilmemiş olması C) lacaklının zarara uğramış bulunması D) orçlunun ifa etmemede kusurlu olması E) İfa etmeme ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması 120 Frenleri bozuk olan bir arabayla trafiğe çıkarak kaza yapan ve bir yayanın ölümüne sebebiyet veren bir kişinin bu olaydaki kusuru nedir? ) Kusursuz sorumluluk ) ğır ihmal C) Kast D) Hafif ihmal E) Kusurehliyetsizliği 117 şağıdakilerden hangisi sözleşme serbestisinin sınırlarından biri değildir? ) hlak kuralları ) Kişilik hakları C) Emredici kurallar D) Tamamlayıcı hukuk kuralları E) Kamu düzeni 118 Gerçekte bir bağışlama sözleşmesi yapan tarafların görünüşte satış sözleşmesi yapmaları halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? ) Tasarruf işlemi ) Gabin C) Muvazaa D) Kanuna karşı hile E) Hata 18 TEST İTTİ.

20 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptaline yol açar. 2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir öğrenci sınava alınamaz. 4. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olduğunu kontrol ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı kodlayınız, test grubunuzu işaretleyiniz, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. 5. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. aşka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 7. dayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. u kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 8. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır. 9. Sınav sırasında hesap makinesi, databank vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. u tür davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır. 10. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. una rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. u cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılacaktır. u cihazların kaybolmasından Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 11. iraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. u açıklamaları okumadan ve size SINV ŞLMIŞTIR denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. SINVLRINIZD ŞRILR DİLERİZ.

21 TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 26 HZİRN Cumartesi TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Testin dı Soru Sayısı GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK 20 Türkçe, Matematik, tatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi LN İLGİSİ 100 MUHSEE Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar nalizi, Denetim, Muhasebe Standartları EKONOMİ VE MLİYE HUKUK Meslek Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, orçlar Hukuku 2. u soru kitapçığında yer alan testlerin toplam sınav süresi 150 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

22 TÜRMO-TESMER şağıdaki cümlelerin hangisinde, özel ad yoktur? ) "Gülümse", benim gençliğimin gözde şarkısıydı. ) Pamuk, yumakları birbirine katmış. C) Şirket, muhasebe bölümüne fazla eleman aldı. D) ir zamanlar Haşim'in şiirleri elden ele dolaşırmış. E) Konya'da okuduğunuzu yeni öğrendim şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünlü daralması yoktur? ) Günlük gazetelerin hepsini okuyorum. ) u mektubu, arkadaşıma yolluyorum. C) Ondan hiçbir şey beklemiyorum. D) Her hafta bir film izliyorum sadece. E) rtık kimse, türkü derlemiyor. şağıdaki cümlelerin hangisinde "-ler/-lar" çoğul eki, eklendiği sözcüğe aile anlamı katmıştır? ) Yıllar sonra karşılaştığım arkadaşımı tanıyamadım. ) en seni vrupalarda okuturum, hiç meraklanma. C) İnsanlar, birbirlerini anlamıyorartık. D) Destanlar yaratan insanların doğasıdır Toroslar. E) elginler de geziye katılıyorlar. "Şiir çok kişisel bir türdür, özneldir. Önemli olan bu öznelliğin, bu kişiselliğin herkesin olabilecek bir yaşama dönüştürülmesidir. Yani şiir..." Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır? ) Söylediklerinin anlamını fark etmedim mi sanki. ) Mahalle sakinleri yaptırdı bu parkı. C) akkal, çırağı kulağından tutup içeri götürdü. D) Tedbirli insan tehlikeleri sezer. E) Dedem gözlüklerinin üstünden baktı mı kimse konuşmazdı. şağıdaki cümlelerin hangisinde, birleşik sözcük yoktur? ) Kahveye uğramadan eve gitmez misin hiç? ) damcağıza biraz para verebildik ancak. C) Kar içinde ilkbaharı anımsatır kardelen. D) Kitapların en son okuduğum bölümleri önsözleridir. E) Seni açıkgöz, ablanı kandırdın yine, değil mi? ) yalınlık ve yoğunluğun uyum içinde bütünlüğe ulaşmasıdır. ) yerel değerlerin evrensel değer kazanmasıdır. C) güzellik ve doğruluğun yaşamımızın tümüne sindirilmesidir. D) ortak çağrışımlardan yararlanılarak kişisel yaşamın toplumsallaşmasıdır. E) yüreklerin üzerini örten perdenin kaldırılıp atılmasıdır şağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünsüz benzeşmesi yoktur? ) enim bu olan bitenden hiç haberim yoktu. ) alıkçı, çocuklara nasıl balık tutulacağını anlatıyordu. C) u yaramaz çocuk da sokakta ne görürse istiyor. D) u işportacılar da insana huzur vermiyor. E) Geçen ay da sana mektup atmıştım, almadın mı?

23 TÜRMO-TESMER sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? ) 4 ) 5 C) 6 D) 8 E) x < -1 olmak üzere, I x - 1 I + I x I - I 2x I ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) -2x ) -1 C) 0 D) 1 E) 2x =3 olduğuna göre, x değeri kaçtır? 1 1- x ) -1 ) -1/3 C) 1/2 D) 1 E) rdışık beş pozitif tek tam sayının toplamı 1125 tir. u sayıların en küçüğünün 5 ile bölümünden kalan kaçtır? ) 0 ) 1 C) 2 D) 3 E) ,3 0,04 0, ,03 0,002 0,05 işleminin sonucu kaçtır? 10. Keremmaaşının %30 uile ev kirasını, sonra geriye kalan paranın % 60 ı ile kredi kartı borcunu ve daha sonra geriye kalan paranın %50 si ile aylık mutfak alışverişini yapıyor. Geriye 280 TL si kaldığına göre, Kerem'in kredi kartı borcu kaç TL dir? ) 600 ) 840 C) 1000 D) 1200 E) ) 35 ) 30 C) 20 D) 15 E) ve 264 sayılarını böldüğünde 12 kalanını veren en büyük pozitif tam sayının rakamlarının sayı değerlerinin çarpımı kaçtır? ) 2 ) 6 C) 8 D) 15 E) ir bankadan aylık % 4 faiz oranıyla 48 ayda eşit taksitlerle geri ödenmek üzere ev kredisi çekilmiştir. ylık taksit miktarı TL olduğuna göre, -48 kaç TL kredi çekilmiştir?( (1,04) 0,15 alınız.) ) ) C) D) E) İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmekle ulaşmak istedikleri asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Damat Ferit Paşa'nın hükümeti kurmasını sağlamak ) Padişahın otoritesini güçlendirmek C) Türk halkına gözdağı vererek ulusal direnişi ortadan kaldırmak D) Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını kanıtlamak E) İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden çıkarmak

24 TÜRMO-TESMER şağıdakilerden hangisi, "Kuva-i Milliye'nin kuruluş nedenlerinden biri değildir? ) nadolu ve Trakya'nın işgal edilmesi ) Türk halkının can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi C) İstanbul Hükümeti'nin işgallere tepkisiz kalması D) Kuva-i İnzibatiye'nin kurulması E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması 18. Halkı temsil eden TMM'nin açılmasının Türk siyasi tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle doğrudan ilgilidir? ) Ulusal iradenin egemen kılınması ) Düzenli ordu kurulması C) yaklanmaların bastırılması D) Meclis üyelerinin seçilmesi E) Laikliğin kabul edilmesi 21. şağıdakilerden hangisi "Gelir Tablosunun, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" bölümünde yer almaz? ) İştiraklerden Temettü Gelirleri ) Faiz Gelirleri C) Komisyon Gelirleri D) Konusu Kalmayan Karşılıklar E) Satış Iskontoları 19. şağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi'nde Türk Halkını temsil eden ulusal güçlerin görüş birliğine ulaştığı konulardan biri değildir? 20. ) Ulusal sınırların belirlenmesi ) İşgallere karşı direnilmesi C) Saltanat ve Halifeliğin kaldırılması D) Mebuslar Meclisi'nin toplanması E) Ulusal güçlerin egemen ve etkin olması "Vatanın bağımsızlığını korumaya İstanbul'daki hükümetin gücü yetmediği takdirde, amacı gerçekleştirmek için, geçici bir hükümet kurulacaktır. u hükümet heyeti, Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise seçimi Temsil Heyeti yapacaktır." 22. lacak senetlerinin değerleme günü ile vade tarihi arasındaki gün sayısı esas alınarak bulunan ıskonto tutarı aşağıdaki hesaplardan hangisinin borcuna kaydedilir? ) Reeskont Faiz Gelirleri ) lacak Senetleri C) Reeskont Faiz Giderleri D) lacak Senetleri Reeskontu E) Faiz Giderleri Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki maddesinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlatılma gerekçesinin belirtilmesi ) Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunun belirtilmesi C) Hükümetin Mustafa Kemal tarafından atanması D) Yeni ve milli bir devletin maddi temellerinin atılması E) Manda ve himayenin kabuledilmeyeceği İktisadi bir varlığın değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerine ne ad verilir? ) Mukayyet değer ) Emsal değeri C) İtibari değer D) Maliyet değeri E) Tasarruf değeri

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 23 Ocak 2011 Güz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

MALİYET MUHASEBESİ YÖNETİM MUHASEBESİ VE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 105 e-sertifika Programları / 25 Mayıs 2008 ahar Dönemi - Pazar 14.30 MLİYET MUHSEESİ YÖNETİM MUHSEESİ VE KRR DESTEK SİSTEMLERİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ

FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE BİLGİ YÖNETİMİ NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 103 e-sertifika Programları / 2007 Yaz Dönemi - Pazar 14.30 FİNNSL MUHSEE MUHSEE İLGİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-11.11.2006-103- 3. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? ) Çekimserliği yüzünden kimseyle konuşmaz. B) Okulumuzu hep birlikte güzellettirmeye

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU ÇÖZÜMLERİ ( 1 20 ) TÜRKÇE ( 1 7 ) 1. Bu, şu, o zamir olarak kullanıldığında kendinden sonra gelen kelime virgülle ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

S M M M. Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma

S M M M. Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma S M M M Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma Deneme Sınavı -3- GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ 1-20. SORULAR 1) "Bir eser yalnız konusu ile değerlenseydi, Namık Kemal'in Vatan piyesi veya Bartholdi'nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 5. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) A) Dün akşam Ankara-İstanbul otoyolunda büyük bir trafik faciası yaşandı. B) -ler/-lar eki adları çoğul yapar. C) Maç bu akşam 19.00-20.30 saatleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı