T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6355 Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 9/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 9/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. İŞLER Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM M. ÇAVUŞOĞLU F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 136. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

3 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Mayıs CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) 3. Bakanlar Toplantısı na katılmak üzere; 13 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 12 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 12/5/2014 tarihli ve sayılı yazınız. ABD-Türkiye Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) 3. Bakanlar Toplantısı na katılmak üzere, 13 Mayıs 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

5 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 T.C. BAŞBAKANLIK 12 Mayıs CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Küresel Göç ve Kalkınma Forumu Toplantısı na katılmak üzere; 13 Mayıs 2014 tarihinde İsveç e gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakan CUMHURBAŞKANLIĞI 12 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 12/5/2014 tarihli ve sayılı yazınız. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu Toplantısı na katılmak üzere, 13 Mayıs 2014 tarihinde İsveç e gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU nun dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE nin vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : YÖNETMELİKLER Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. c) Gerektiğinde yapım, yayın, iletim ve bunlara ait enerji sistemlerine dahil tesislerin kaliteli ve verimli bir şekilde çalışma ve işletilmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, e) Kurumun radyo ve televizyon yayınlarının yurt içi ve yurt dışında her türlü iletim ortamları kullanılarak izleyiciye ulaştırılması için gerekli planlama, koordinasyon, anlaşma ve kiralamaları yapmak, f) Yetki limitleri çerçevesinde gerektiğinde Başkanlığın bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının talimatı ile yapım, yayın, iletim, araştırma geliştirme ve bunlara ait enerji sistemleri için ihtiyaç duyulan her türlü teçhizat, yedek ve sarf malzemelerinin alımını yapmak, g) Yurt içi ve yurt dışı radyo, televizyon, haber yapım ve yayın hizmetleri için gereken her türlü prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılması için bağlı işletmeler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, ğ) Ana kumanda, uydu yer istasyonu, Eurovision merkezi, devamlılık stüdyoları, naklen yayın araçları, uplink araçları ve yurt içi-yurt dışı program iletim sistemlerinin işletme ve bakımını yapmak, h) Yayıncılık sektöründeki gelişmeleri izleyerek, bu konularda Ar-ge çalışmaları yapmak, ı) Gerektiğinde yapım, yayın, iletim ve bunlara ait enerji sistemlerinin planlama ve kurulumunu sağlamak. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. f) Naklen yayın araçları, up-link araçları, program iletim sistemlerine ait teçhizat ve tesisatın kaliteli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan enerji sistemleri, ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 35 (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Kurum personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yurt dışı sağlık ve tedavi hizmetlerini yürütmek, b) Kuruma ait merkez teşkilatında bulunan kreş ve gündüz bakımevi, misafirhane, lokal, tabldot, konut kültür ve spor hizmetlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, c) Kurum merkez hizmet binalarının yönetimi, site işletme ve araç işletme hizmetlerini yürütmek,

7 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 ç) Kurumun ihtiyacı olan mevcut ve yeni yapılara yönelik proje, yapım, onarım, güçlendirme, demontaj ve yıkım işlerini yürütmek, d) Yetki limitleri çerçevesinde, kurumun diğer birimlere verilmeyen gayrimenkul kira işlemlerini yürütmek, e) Kurum taşınmazları ile ilgili imar, kadastro, tapu ve kamulaştırma hazırlık işlemlerini yürütmek, Kurum taşınmazlarının yönetimi için bilgi sistemini kurmak, f) Sivil savunma, koruma ve güvenlik hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, g) Kurumun merkez hizmet birimlerinin personel taşıma hizmetleri ile Kurum araçlarının her türlü sigorta işlemlerini yürütmek, ğ) Enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları yürütmek. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetleri ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetleri şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetleri ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetleri şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetlerini ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetlerini şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetlerini ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetlerini şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetlerini ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetlerini şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetlerini ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetlerini şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan denetim ve destek hizmetlerini ibaresi denetim, destek hizmetleri ve personel taşıma hizmetlerini şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 14 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 20/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-3/11/ /6/ /10/ /9/ /5/ /12/

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 10/3/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir. (7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz. (8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 10/3/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-21/12/ /8/ /12/ /1/ /10/ /10/ Mükerrer 7-21/11/ /12/

9 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33A) TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/4/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. ı) SHY-145: 11/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145) ni, i) Yabancı Kuruluş: Ticari sicil kaydı ve şirket ana merkezi Türkiye dışında kayıtlı bulunan kuruluşları, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY ) ne ibaresi SHY-145 e olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. (2) Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracına ve/veya komponentine bakım yapacak kuruluşların SHY-145 e göre SHGM den ön izin veya yetki alması zorunludur. Ayrıca söz konusu kuruluşların; a) Alacakları ön iznin iptal olması, b) SHY-145 e göre alınacak yetki belgesinin iptal olması, c) Ön iznin alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde SHY-145 e göre yetki belgesi alamaması halinde, bu Yönetmelik kapsamında alınacak Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bir ay içerisinde iptal edilir. (5) Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunan hava aracına ve/veya komponentine üs bakım yapacak yabancı kuruluşların SHY-145 e göre SHGM den ön izin veya yetki alması zorunludur. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 5/4/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-3/6/ /1/ /5/

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

11 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

13 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

15 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

17 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

19 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

21 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

23 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

25 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

27 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

29 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

31 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

33 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

35 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 35

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

37 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 37

38 Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

39 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 39

40 Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

41 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 41

42 Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

43 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 43

44 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

45 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 45

46 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

47 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 47

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : 28999

49 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 49

50 Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : YARGITAY KARARLARI Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2013/20196 Karar No : 2014/ / YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ TARİHİ : 6/3/2013 NUMARASI : 2012/ /122 DAVACI : OSMANGAZİ EDAŞ VEK. AV. YASİN TORUN DAVALI : MERT ORUÇ VEK. AV. MEHMET DEMİR Taraflar arasında görülen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. YARGITAY KARARI Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı vekili dilekçesinde, davalı tüketicinin başvurusu üzerine Afyonkarahisar Valiliği İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı nın 7/5/2012 tarih ve 2012/1107 K. sayılı kararı ile tüketicinin (abone) aboneliği ile ilgili faturalarında yer alan kayıp-kaçak, dağıtım, sayaç okuma, sistem kullanım bedeli adı altında tahsil edilen toplam 577,94 TL nin tüketiciye iadesine karar verildiğini, hakem heyeti kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararın iptal edilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili dilekçesinde; davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nca 13/11/2013 tarih ve 2013/ sayılı yazı ile; mahkemece, davanın reddine karar verildiği, davalının kendisini vekil ile temsil ettirmesine rağmen lehine vekalet ücretine hükmedilmediğinin anlaşıldığını, karar tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gözetilerek, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu belirtilerek, hükmün HUMK nın 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, davacı kurumun, davalı tüketicinin (abone) başvurusunun kabulüne ilişkin Afyonkarahisar Valiliği İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı nın 7/5/2012 tarih ve 2012/1107 K.sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verildiği, yargılamada davalının kendisini vekille temsil ettirmesine rağmen davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olduğu görülmüştür. Yargılama giderleri, kural olarak, davada haksız çıkan yani aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilir. (HMK 326/1) Davayı kazanan taraf davasını bir vekil vasıtası ile takip etmiş ise, haksız çıkan (davayı kaybeden) taraf yargılama gideri olarak vekalet ücretine de mahkum edilir. (HMK 323 l/ğ)

51 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 O halde, mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olduğuna göre, 29/12/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, yargılamada kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı görülmüş ve hükmün bozulmasını gerektirmiştir. Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nın HUMK nın 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderilmesine, 19/3/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2014/5225 Karar No : 2014/ / YARGITAY İLÂMI Mahkemesi : Düzce İş Mahkemesi Tarihi : 6/3/2012 No : 2010/ /164 Davacı : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Dilek Bayraktutar Davalılar : 1- Aviva Sigorta A.Ş. adına Av. Mehmet Kutlu 2- Yakup Tekin Dava, trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan tedavi giderleri ile ödenene geçici iş göremezlik ödeneğinin 5510 sayılı Yasanın 21/4 ve 76. maddeleri uyarınca tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davalı Aviva Sigorta A.Ş. hakkındaki davanın yasa değişikliği sebebiyle konusuz kaldığı anlaşılmakla karar verilmesine yer olmadığına, davalı Yakup Tekin hakkındaki davanın kabulüne karar verilmiştir. Temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen karara karşı 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz isteğinde bulunulmuş olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Yasa Koyucu tarafından, trafik kazası nedeniyle sağlık hizmet sunucularınca verilen tedavi hizmet bedellerinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması esasının getirilmesi amacıyla 25/2/2011 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 13/2/2011 tarih 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının %15 ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı %50 sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir... hükmü getirilmiştir sayılı Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi ile de Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanunun 59 uncu maddesine göre belirlenen tutarın %20 sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülükleri sona erer... hükmü öngörülmüştür. Tedavi giderleri kapsamında, sigorta şirketinin, motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluğun zorunlu olarak sigorta teminatına bağlanması nedeniyle yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemede; trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin karşılanacağı belirtilmiştir. Trafik kazası sonucu hastalık sigortası kapsamında Kurumca sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri, yasa kapsamı içerisinde bulunmamakta olup, Kurumca sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri, işletenden, şoföründen ve zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limitleri içerisinde kalmak koşuluyla sigorta şirketinden tahsili mümkün olduğu bulunmaktadır. Mahkemece açıklanan bu hususlar gözetilmeden davalı sigorta şirketi hakkındaki dava hakkında konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isabetsiz bulunmuştur. Öte yandan; Avukatlık ücretinin takdirinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. maddesinde yer alan hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır. şeklindeki açık yasal düzenleme uyarınca, karar tarihi itibariyle 21/12/2011 tarih sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesinde yer alan Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücret alınır. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. düzenleme gereğince, davacı yararına, kabul edilen alacak miktarı TL üzerinden, 440 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde TL vekalet ücretine hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, kararın kanun yararına bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Düzce İş Mahkemesinin 6/3/2012 gün ve 2010/170 E., 2012/164 K. sayılı kararının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, bozma kararının bir örneğinin Resmî Gazete de yayınlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 18/3/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

53 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden: ESAS NO : 2013/17905 KARAR NO : 2014/ / YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 5/12/2012 NUMARASI : 2012/ /537 DAVACI : FİNANSBANK A.Ş. VEKİLİ : AV. ŞADUMAN KOÇ DAVALI : AHMET TIĞLI Taraflar arasında görülen davada Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi nce verilen 5/12/2012 tarih ve 2012/ /537 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi kanun yararına bozma isteminde bulunan davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Zeliha Çubuk tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında imzalanan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi çerçevesinde davalının tüketici konumunun bulunmamasına, şikayet konusu hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nin karar verme yetkisi olmamasına ve davalı hesabından hesap işletim ücreti alınmasının sözleşmeye ve yasaya aykırılık teşkil etmemesine rağmen, davalının başvurusu üzerine Akyazı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nce davalının mevduat hesabından tahsil olunan 67,50 TL hesap işletim ücretinin müşteriye iadesine ve takip eden yıllarda tüketiciden hesap işletim ücreti alınmamasına karar verildiğini ileri sürerek, anılan hakem heyeti kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı davaya cevap vermemiştir. Mahkemece, dosya kapsamına göre, Akyazı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nin 31/8/2012 tarih ve 2012/326 sayılı karar ve ekinde belgelerin incelenmesi neticesinde davacının iddiasını destekleyen bilgi ve belgelere ulaşılamadığı, davacı vekilinin tüketiciden yapılan kesintinin tüketici kredisine ilişkin olmayıp mevduat hesabından alınan hesap işletim ücreti olduğuna ilişkin iddiasının gerçeği yansıtmadığı, tüketici tarafından yapılan ödemenin tüketici

54 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : kredisine ilişkin olduğu, tüketici sorunları hakem heyeti başkanlığı tarafından gönderilen karar ekinde yer alan ödeme dekontlarından anlaşıldığı ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici kredisinden olduğu değerlendirilerek, söz konusu kesintinin 4077 sayılı Kanun un 6. maddesinde belirtildiği şekilde tüketici ile müzakere edilmeyen ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak tüketici aleyhine sonuç doğuran haksız şart niteliğinde olduğu, tüketici sorunları hakem heyeti kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar aleyhine Adalet Bakanlığı nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur. Dava, tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkin olup, mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 22. maddesi gereğince Bakanlık İl ve İlçe Merkezlerinde bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak suretiyle en az bir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti oluşturmaları gereklidir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin görev alanı ancak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan uyuşmazlıklarla sınırlıdır. TSHH görev alanı dışında kalan konularda karar veremez. Bir uyuşmazlığın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kaldığının kabulü için aynı Yasa nın 2. maddesinde öngörülen tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu tüketici işleminin olması gerekir. Somut uyuşmazlık, davacı ile davalı arasında imzalanan bankacılık işlemleri sözleşmesine dayanılarak davalı adına açılan mevduat hesabından tahsil edilen hesap işletim ücretine ilişkin olup tüketici kredisi ilişkisinden kaynaklanmadığından genel görevli mahkemeler önünde çözümlenmesi gereken bankacılık işlemi mahiyetindedir. Taraflar arasında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan uyuşmazlık bulunmamaktadır. Mahkemece, taraflar arasındaki ilişkinin tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklandığının kabulü ile hakem heyetinin görev alanı içinde kalmayan bu uyuşmazlıkla ilgili verdiği kararın iptali gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden, yazılı emir isteğinin kabulü ile hükmün kanun yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nın HUMK nın 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için bir kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı na GÖNDERİLMESİNE, 7/1/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

55 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 13 Mayıs 2014 SALI İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2012/401 Karar No : 2014/216 Sanıklar : MOHAMAD NAZEM AL SWIDANI, Anwar ve Malaka oğlu, 1989 Suriye doğumlu Suriye Şam Sahur nüfusuna kayıtlı olup, Suriye Şam Salihiye Mah. oturur. Suç : Kaçakçılık Suç yeri : Hatay/Merkez Suç Tarihi : 24/02/2012 Karar Tarihi : 19/02/2014 Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l, TCK.62, 52/2, 50/l, 54, CMK.231 Verilen ceza : 80,00 TL. Adli para ve 10 ay hapis cezası, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesi eşyanın müsaderesi. Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen giyabi karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/66 Karar No : 2013/159 İhracata konu malın, miktar, cins, evsaf ya da fiyatım değişik göstererek haksız çıkar sağlamak suçundan sanık Denizli ili Çivril ilçesi Kavakköy Mah./köyü nüfusunda kayıtlı Fikret ve Keziban dan olma, doğumlu, halen Kavakköy-Çivril-Denizli adresinde oturur OSMAN ORHANLAR hakkında sanığın 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediğine ilişkin 5607 sayılı Yasanın 3/14, TCK.53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; Unsurları yönünden oluşmayan suçtan sanığın BERAATİNE, Yasal olarak olanak bulunmadığından nakilde kullanılan 20 R 2441 / 20 F 4943 plakalı tır ve çekicinin müsaderesine yer olmadığına, Suça konu olduğu iddiasıyla el konulan miktar ve nitelikleri KEMTV tutanağında yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından OSMAN ORHANLAR'a tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın Mahkeme ilan tahtasında 1 asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 3669

56 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. ve 16. MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 922,17.-TL ile en çok ,60.-TL arasında değişen; 21/05/2014 günü saat a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 92,00.-TL en çok TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 adet eşya/araç (B.Oto, Kapalı kasa Kamyonet, Midibüs, Kamyon, Minibüs ve Motor bloğu) açık artırma suretiyle, Osmangazi Belediye Spor Kulübü Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi Akpınar Mah Konutlar Osmangazi/BURSA adresindeki ihale salonunda 22/05/2014 günü saat da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adreslerimiz ile (0) (224) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 3871/1-1 PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından: İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ ADANA b) Telefon ve Faks Numarası : (dahili 4249) c) Elektronik Posta Adresi : 2. İhale konusu malın adı ve miktarı : KG. Patinaj Kumu Alımı 3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03/06/2014 günü saat a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 6. Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 3942/1-1

57 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Satış Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Fabrikalar Mah.3051 Sok. Kepez/ANTALYA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu satış işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı. S. NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YERLER ATIK KODU 1 1. Kategori Atık Yağ Kg. (Yaklaşık) Lara I TM, Oymapınar TM Varsak TM Satış İhalenin a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - Fabrikalar Mah Sok. Kepez/ANTALYA b) Tarihi ve saati : 22/05/ : İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını gösteren makbuzlar, d) Adres, telefon ve faks beyanı 4.2. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.

58 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir İhale dokümanı TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Fabrikalar Mah Sok. Kepez/ANTALYA adresinde görülebilir ve VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO: TR nolu banka hesabına 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırarak dekont karşılığı alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TL (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK 100 YIL ŞB: IBAN NO:TR nolu banka hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az bir gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bir iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8 - Teklif zarfları en geç 22/05/2014 Perşembe günü saat 10:00 a kadar 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Fabrikalar Mah Sok. Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 21/07/2014 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir. 3982/1-1 YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BALAST ELEME MAKİNASI, 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 1 ADET BALAST REGÜLATÖRÜ VE 1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİDİR TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/50944 İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Afyonkarahisar-Ilgın İstasyonları arasında 75 Km'lik geri tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Balast Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası, 1 adet Balast Regülatörü ve 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü çalıştırılması hizmet alım işidir. 2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 27/05/2014 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 5 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 3943/1-1

59 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 TÜRBİN VE KAZAN YARDIMCI TESİSATI İLE ANA BUHAR HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ALÜMİNYUM RULONUN TEMİNİ VE İŞLETMEMİZE SEVKİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 3., 4. ve 5. Ünitelerin türbin ve kazan yardımcı tesisatı ile ana buhar hatlarında kullanılmak üzere alüminyum rulonun temini ve İşletmemize sevki işi İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi (varsa) : İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Alüminyum rulo - Mal alımı kg b) Malzemenin teslim edileceği yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü c) Teslim süresi : 30 takvim günü 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü b) Tarihi ve saati : , saat 15: İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı- Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler tarihi, saat 15:00 e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir. 7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür. 8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. NOT: İhalelerimiz ve adreslerinden takip edilebilir. 4009/1-1

60 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : ALÜMİNYUM, PVC DOĞRAMA VE KORKULUK İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 1 - THK Milas Şube Başkanlığı nın bulunduğu binaya alüminyum doğrama, PVC doğrama ve korkuluk imalatı yaptırılması işi 05 Haziran 2014 Perşembe günü saat: da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Milas Şube Başkanlığına (Hacıilyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 Milas/MUĞLA) vereceklerdir. 3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden veya THK Milas Şube Başkanlığı ndan (Hacıilyas Mahallesi, Kadıağa Caddesi No: 15 Milas/MUĞLA) temin edebilirler. 4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) THK Milas Şube Başkanlığı (0 252) /1-1 ÇİM TOHUMU SATIN ALINACAKTIR 1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı Planör pistinin çimlendirilmesi için kg çim tohumu (6 lı karışım ithal) alımı 20 Mayıs 2014 Salı günü saat: da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir. 3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden veya THK Eskişehir Şube Başkanlığı ndan (Mustafa Kemalpaşa Mah. Sivrihisar Cad. Büyük Otel Pasajı No: 36/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR) temin edebilirler. 4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) THK Eskişehir Şube Başkanlığı (0 222) /1-1 ZEOLİT SATIN ALINACAKTIR 1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı Planör pistinin çimlendirilmesi için 300 m³ zeolit (DK-0,70-1,60 klinoptilolit) alımı 20 Mayıs 2014 Salı günü saat: da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir. 3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden veya THK Eskişehir Şube Başkanlığı ndan (Mustafa Kemalpaşa Mah. Sivrihisar Cad. Büyük Otel Pasajı No: 36/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR) temin edebilirler. 4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) THK Eskişehir Şube Başkanlığı (0 222) /1-1

61 13 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : ADET AİLE YAŞAM KONTEYNIRININ MALZEME DAHİL YERİNDE BAKIM VE TAMİR İŞİ YAPTIRILACAKTIR Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 1 - Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan adet aile yaşam konteynırının malzeme dahil olmak üzere yerinde bakım ve tamir işi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari Şartname ve eklerine ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların tekliflerini en geç günü saat 10:30 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 4034/1-1 MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO: 21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M² TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 1 - Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m 2 taşınmaz üzerine yapılacak İş Merkezi inşaatının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari Şartname ve eklerine ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların tekliflerini en geç 16 HAZİRAN 2014 günü saat 10:00 a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 17 HAZİRAN 2014 saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 4033/1-1

62 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 13 Mayıs 2014 Sayı : LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından: Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin a) Adresi : TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKİİ/KASTAMONU b) Telefon - Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 2. İhale Konusu Malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2014 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam (Onsekizbin) ton linyit kömürü alımı. Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) Linyit mm Linyit mm Toplam b) Teslim Yeri(leri) : Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde). c) Teslim Tarihi/Tarihleri : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Kcal/Kg Tonajı Kcal/Kg Tonajı Toplam Tonaj Ağustos Eylül Ekim Kasım (01-21günleri arası) TOPLAM İhalenin a) Yapılacağı Yer : KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU b) Tarihi - Saati : : İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mayıs 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29016 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6369

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2015 SALI Sayı : 29305 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER İZMİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Özyeğin Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 28951 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29124 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6765 Aydın İli,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 29087 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı