Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu"

Transkript

1 UNICEF/NYHQ /Khuzaie. Irak ın Erbil şehrindeki Hazer kampında kalan iç göçe zorlanmış çocuklardan biri. Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu 13 HAZİRAN 14 TEMMUZ 2014: SURİYE, ÜRDÜN, LÜBNAN, IRAK, TÜRKİYE VE MISIR SAYILARLA DURUM Önemli Noktalar Altıncı Bölgesel Müdahale Planı (RRP6) nın Yarıyıl Değerlendirmesi tamamlanmıştır te mülteci sayısının 4.1 milyondan 3.59 milyona düşmesi beklenmektedir. Revizyonlar Mısır, Ürdün, Irak ve Lübnan ı kapsamaktadır. 14 Temmuz 2014 te BM Güvenlik Konseyi, BM kurumlarının dört sınır kapısından insani yardım ulaştırmalarına olanak tanıyan kararı oybirliğiyle kabul etmiştir. UNICEF, mültecilere yönelik RRP6 ve iç göçe zorlanmış kişilere yönelik Stratejik Müdahale Planı kapsamında, Irak taki mülteciler ve iç göçe zorlanmış kişiler için yürütülen kurumlar arası müdahaleye destek vermektedir. UNICEF ve kurumlar arası müdahale bilgilerine şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq UNICEF, Lübnan da en savunmasız Lübnan vatandaşlarının ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı yerlerde kuraklığın azaltılması için çeşitli faaliyetler yürütmeye devam etmektedir. Bekaa vadisindeki en dezavantajlı yerleşimlere beş su pompasının kurulmasıyla Haziran ayında 100,000 i aşkın kişi sağlıklı içme suyundan yararlanabilmiştir. UNICEF yıl ortasında, SHARP ve RRP6 (yarıyıl değerlendirmesini takiben) kapsamında belirlenen hedefe ulaşamamış ve %40 düzeyinde finansman elde etmiştir; 2014 yılı için aktarılması planlanan miktarda milyon dolar açık bulunmaktadır. WASH sektörü Haziran 2014 te finansmanın yalnızca %26 sını alarak yeterince mali destek verilmeyen en kritik sektör olmaya devam etmektedir. Suriye de 5,090,000 krizden etkilenmiş çocuk sayısı 10,803,500 krizden etkilenmiş toplam kişi sayısı (SHARP 2014) Suriye Dışında 1,475,061 kayıtlı ve kayıt bekleyen çocuk mülteci sayısı 2,873,362 kayıtlı ve kayıt bekleyen toplam kişi sayısı (16 Temmuz 2014) UNICEF in Suriye için Aktardığı Miktar 2014* milyon ABD Doları Bölge Geneline Aktarılan Miktar 2014* milyon ABD Doları *Ocak Aralık Yarıyıl Değerlendirme sinin ardından % fark 250 US$ millions

2 Suriye Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar Ülkenin pek çok yerinde çatışmanın şiddeti artmakta ve Suriye genelinde insani durum kötüleşmeye devam etmektedir. İnsani yardımın ulaştırılmasında karşılaşılan engeller, UNICEF ve insani yardım sağlayan diğer aktörlerin artan ihtiyaçlara hızla cevap verme kapasitesini sınırlamaktadır. 2 Haziran da yaşanan büyük patlamanın ardından Halep teki su durumu hassasiyetini korumaktadır. Patlama sırasında su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri zarar görmüştür. Bu olay Krizden Etkilenen Tahmini Kişi Sayısı * OCHA Sayılar CBS 2011 demografik dağılımı ve UNOHCHR verilerine dayanmaktadır. Bu kişilerin yaklaşık olarak %47 sinin 18 yaş altında çocuklar olduğu tahmin edilmektedir. Krizden Etkilenen Toplam Kişi 10,803,500 Sayısı* Krizden Etkilenen Çocuk Sayısı (18 5,090,000 yaş altı) Göçe Zorlanan Toplam Kişi Sayısı* 6,455,000 Göçe Zorlanan Çocuk Sayısı 3,033,850 sonucunda Halep şehrine pompalanan suyun kapasitesinde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 1.2 milyon kişi şu anda su sıkıntısı çekmektedir. Kalabalık barınaklarda yaşayan iç göçe zorlanmış kişiler ve yoksul ev sahibi topluluklar bu durumdan en fazla etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Pompalama istasyonlarına henüz güvenli erişim sağlanamamıştır. Tamirat ise üç hafta sürecektir. Ayrıca, içerisinde pis su bulunan kuyuların büyük bir kısmı pek çok kişiyi (başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere) su ile bulaşan hastalıklarla karşı karşıya getirmektedir. Yetersiz yağış nedeniyle Suriye eşi benzeri görülmemiş bir kuraklık yaşamakta ve bu da mevcut durumu kötüleştirmektedir. Bu yaz kuzeydoğu valilikleri, özellikle de Hasiçi valiliği, çatışma sonucunda yaşanan elektrik kesintileri ve bazı bölgelerdeki su şebekelerinin zarar görmesi nedeniyle su sıkıntısı çekmektedir. UNICEF ve diğer paydaşlar su kıtlığına çözüm bulabilmek için çalışmalarını (su tankerleri, su tankları, su depolama ekipmanları, su arıtma tabletleri, pompalama istasyonları için yedek güç kaynağı olarak kullanılacak yakıtın ve jeneratörlerin tedariki) sürdürmektedir. Tartus, Lazkiye ve İdlip valilikleri iç göçe zorlanmış kişilere kapılarını açmaya devam etmektedir. İdlip teki insani durum ile birlikte güvenlik durumu da kötüleşmekte ve WASH ağları da dâhil olmak üzere temel sosyal altyapı zarar görmektedir. Temmuz ayı başlarında havan topu saldırılarının artmasıyla elektrik hatları hasara uğramış ve Su İşleri Müdürlüğünün su pompalama kapasitesi kısıtlanmıştır. Tüm bunlar yaşanmadan önce, Sijar pompalama istasyonu ve İdlip şehrini besleyen elektrik şebekesinin rehabilitasyonunun ardından İdlip in bazı bölgelerinde su temini konusunda ilerleme kaydedilmiştir. UNICEF/NYHQ /Tiku Bir halk sağlığı çalışanı ve UNICEF destekli gezici aşı ekibi üyesi, bir gözünde kısmı körlüğe yol açan şarapnel parçasıyla ağır yaralanmış 11 yaşındaki kızına sarılıyor. Deyrizor Valiliği'nde çatışmanın ve tehlikenin artmasıyla birlikte özellikle doğudaki kırsal kesimlerde zayiat ve zorunlu göç olayları da artış göstermiştir. Haziran 2014 e kadar 130,000 aşkın kişi çatışmadan kaçarak göç etmiştir. İç göçe zorlanan kişiler ise kötü koşullarda yaşamakta, WASH ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra yiyeceğe ve barınmaya da ihtiyaç duymaktadırlar. Humus ve Hama valiliklerindeki ulaşılması zor bölgelerde yaşanan erişim sıkıntısı, bireylerin insani yardımlardan düzenli olarak yararlanmalarını engellemektedir. Humus Al-Waer deki artan bombalama olaylarının ardından insani durum her geçen gün kötüye gitmektedir. Hayati yardım malzemeleri çatışmadan etkilenen bireylere ulaştırılamamaktadır. Çocuk felci salgını ise Suriye de halk sağlığını tehdit eden bir unsur olmaya devam etmektedir. Beş valilikte 36 çocuk felci vakasıyla karşılaşılmıştır: Deyrizor (25), Halep (5), Idlip (3), Hasiçi (2) ve Hama (1). Başta Deyrizor ve Rakka gibi ulaşılması zor bölgeler olmak üzere Suriye de şu ana kadar toplam 389 kızamık vakası olduğu bildirilmiştir. İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu BM nin tahminlerine göre, yaşam şartlarının büyük sıkıntı yarattığı ulaşılması zor alanlarda 1 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 3,5 milyon insan yaşamaktadır. Bölgeye insani yardımın ulaştırılması amacıyla UNICEF ve diğer paydaşlar, içinde kurumlararası koordinasyona dayalı sınır ötesi yardım konvoyu seçeneği de bulunan kapsamlı bir strateji geliştirmiştir. Ancak, raporlama döneminde insani yardım konvoylarının yetkilendirilmesine yönelik yeni bir yönergenin kabul edilmesiyle sınır ötesindeki bölgelere yapılan yardımlar sekteye uğramıştır. Tartus, Humus, Kamışlı ve Halep te UNICEF merkezlerinin kurulmasının ardından ilgili valilikler, sınır ötesi bölgeler de dâhil olmak üzere insani yardım konvoylarının her bölgeye ulaşmasına izin vermiştir. Fakat gereken yetkinin Dışişleri Bakanlığı, Yardım Komitesi ve Milli Güvenlik tarafından verilmesi gerektiğini ifade eden yeni yönerge kabul edildikten sonra Haziran 2014 te hiçbir kurumlar arası yardım konvoyu bölgeye girememiştir. Öte yandan; UNICEF, 2012 den bu yana BM nin ulaşamadığı bir bölgedeki 2000 sivile yardım malzemesi götürebilmek için Temmuz ayı ortalarında Şam ın kırsal kesimlerinde yer alan Moathamyeat al-sham bölgesinde kurumlararası sınır ötesi çalışma yürütmüştür. UNICEF, 2 yaşın altındaki 500 çocuğa besleyici tahıllar (Super Cereal); 500 bebeğe yeni doğan sağlık seti ve 40,000 adet sabun dağıtmıştır. BM, 1000 kişiye önümüzdeki günlerde ulaştırılacak ek malzemeler için hazırlıklarını 2

3 tamamlamak üzeredir. Ayrıca, UNICEF çocuk felci ve kızamık hastalıklarına karşı yürütülen aşılama faaliyetlerini izlemek amacıyla Şam ın kırsal kesimlerinde bulunan Qudsiya; Humus un kırsal kesimlerinde bulunan Talkalakh ve Bahlawanieh bölgelerinde çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Sektörel Koordinasyon ve Yönetim UNICEF in öncülüğündeki Eğitim Sektörü Okul Kulüplerine Yönelik Asgari Standartlar ı belirlemiştir. Bu standartların Eğitim Bakanı'nca kabul edilmesinin ardından, söz konusu standartlar okul kulüplerinin kurulması ve işletilmesine yönelik yaklaşımların uyumlaştırılması konusunda paydaşlara yol gösterecektir. Acil Durumlarda Bölgesel Eğitim koordinasyon mekanizmaları, Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Humus ve Lazkiye şehirlerinde güçlendirilmektedir. WASH sektörüne yönelik bölgesel koordinasyon da güçlendirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 10 Temmuz da Halep şehrinde üçüncü alt sektör koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. WASH sektöründeki aktörler, Halep teki su kıtlığı sorununa çözüm getirmek için kaynakları seferber etmekte ve koordinasyon çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu kapsamda acil ve orta vadeli planlar geliştirilmiş, su şebekesine verilen zararı onarmak için ilgili bölgelere anlaşmalı erişim sağlanmasına; ihtiyaçların ve zafiyetlerin haritalanmasına; su tankerleri ve tanklarının çoğaltılmasına; içme suyu tedarikinin arttırılmasına karar verilmiştir. UNICEF in öncülüğündeki Beslenme Sektörü, başta Humus, Hama ve Şam olmak üzere akut beslenme bozukluğu programlarına yönelik toplum temelli yönetimin arttırılmasına ve ilçe düzeyinde beslenme hizmetlerine öncelik verilmesine odaklanmıştır. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapan Beslenme Sektörü, Hızlı Beslenme Değerlendirmesi için tüm valiliklerden (erişim ve iletişim sıkıntılarının yaşandığı Rakka ve Hasiçi valilikleri hariç) veri toplamaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı verileri analiz etme aşamasındadır. Ön sonuçların Ağustos 2014 e kadar alınması beklenmektedir. İnsani Yardım Stratejisi Raporlama döneminde UNICEF hayat kurtaran müdahalelerinin kapsamını genişletmeye devam etmiştir. Bunu yaparken rutin aşılamalara, çocuk felcine karşı özel kampanyalara ve akut beslenme bozukluğuyla mücadeleye özellikle önem vermiştir. Odak noktası WASH hizmetlerinin yaygınlaştırılması, özellikle de suyla bulaşan hastalıkların önlenmesi ve hijyen temalı bilinçlendirme faaliyetleri olmuştur. Erişilmesi zor bölgelerdeki toplulukları ve okulları ulaşmak en önemli önceliktir. Suriyeli çocukların geleceğini korumaya yönelik çabaların bir parçası olarak, kaliteli eğitime adil erişimi bulunan çocuklara yönelik entegre bir eğitim, çocuk koruma ve genç gelişim programları paketi hazırlanmıştır. "Kaybolmamış Nesiller" girişiminin stratejisine dâhil bu paket, iyileştirici eğitim, kendi kendine öğrenme, erken çocukluk gelişimi, psiko-sosyal destek ve okul gereçleri sağlamayı amaçlamaktadır. Okullarda verilmekte olan Savaştan Kalan Patlayıcı Malzemelere İlişkin Risk Eğitimi yle Çocuk Koruma programları genişlemeye devam etmektedir. UNICEF, Suriye'deki tüm çocukların, bulundukları bölgeye bakmaksızın korunmasına ve güvenliklerinin sağlamasına yönelik çabalarını sürdürecektir. Ağır çocuk hakları ihlallerinin tek tek izlenip doğrulanmasına katkıda bulunacak sistemler kurulması için hala çalışmalar sürmektedir ve bu çalışmalar daha da iyileştirilecektir. UNICEF; yardım programı kapsamında, ülke çapında pek çok paydaşla işbirliğini sürdürmektedir. UNICEF in kilit bölgelerde merkezleri bulunmakta, bu sayede malzemeleri ve hizmetleri takip edebilmekte, ihtiyaç sahibi tüm Suriyeli çocuklara ulaşabilmek için durum değerlendirmesi yapabilmektedir. Erişilmesi zor bölgelerde yaşayan en dezavantajlı bireylere özellikle önem vermektedir. Yardım Programının Özet Analizi WASH UNICEF, yerel su kurulu, ICRC, SARC, DSÖ ve diğer paydaşlarla birlikte 2 Haziran'da yaşanan kriz sonrası Halep'te ortaya çıkan içme suyu ihtiyacına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Su Kurulu, su pompalama kapasitesinde yüzde 50'lik bir azalma olduğunu bildirmektedir. Buna karşılık paydaşlar, Halep teki kuyulardan elde edilen içme suyu üretimini günde 10 milyon litrenin üzerine çıkarmıştır. Bu sular; su depolama tankları, küçük çaplı şebekeler ve su tankerleri aracılığıyla dağıtılmaktadır. Paydaşlar, 80 kuyunun kapasitesini arttırmaktadır. Rapor döneminde iç göçe zorlanmış kişiler ve ev sahibi topluluklara dağıtılmak üzere 880,000 litre sağlıklı içme suyu sağlamaları için 17 su tankı kurulmuştur. Bu sayede 12 mahallede 32,900 bireyin yararlanacağı su depolama kapasitesi geliştirilmiştir. Kuyulardaki suların krizden etkilenen topluluklara aktarılması için UNICEF ayrıca 10 farklı bölgeye 11 dizel jeneratör sağlamıştır. UNICEF, SARC'la birlikte Halep in batı kesimlerinde 6 merkezde 383 aile hijyen seti dağıtarak bu ailelere yardımcı olmuştur. UNICEF, Halep Su İdaresi yetkilileriyle işbirliği yaparak bu istisnai durumda kullanılmak üzere alternatif bir su kaynağı belirlemeye yönelik bir yardım planı hazırlamaktadır. Su ağını onarmak için kilit rol oynayan hasarlı alana erişim sağlanması hususunda görüşmeler sürmektedir. UNICEF; Tartus, Lazkiye, İdlip, Şam ve Şam ın kırsal kesimlerindeki Su İşleri Müdürlükleri'ne ve Halep, Hama, Dara, Kuneytire ve As-Sweida valiliklerine toplam 500 ton sodyum hipoklorit sağlamıştır. Böylelikle, klorun düzenli dağıtımı çerçevesinde, suyun dezenfekte edilmesine ve içilebilir kılınmasına katkıda bulunmuştur. Bu girişimler Suriye çapında 16,5 milyon insana fayda sağlamayı sürdürmektedir. Temizlik ve hijyen hususunda, UNICEF, 18 prefabrike tuvalet kurarak WASH tesislerini geliştirmiş, bu şekilde Lazkiye'de bulunan Sport City barınağındaki 500 iç göçe zorlanmış bireye yardımcı olmuştur. WASH'ın okul projeleri, yerel bir Sivil Toplum Kuruluşu aracılığıyla Lazkiye'deki 9 okulda yürütülmektedir ve 9,370 öğrencinin temizlik ve hijyen ihtiyacına cevap verilmektedir. Bunlara ek olarak, Rakka Mansure'de iç göçe zorlanmış bireylerin yaşadığı 10 kamptaki 100 aileye (500 iç göçe zorlanmış birey) 15 prefabrike karavan aracılığıyla temizlik sistemleri temin ulaştırılmaktadır. 3

4 WASH malzemeleri dağıtılmaya devam etmiştir. Hama'da 3,500 kişiye bebek hijyen setleri, sabun, çöp torbaları, su tankları ve su setleri dağıtılmıştır. Hasiçi'nde SARC ile birlikte 11,790 su arındırma tabletleri dağıtılarak Resulayn'daki 5,240 iç göçe zorlanmış bireye yardım sağlanmış, Malkia ve Resulayn'daki (erişilmesi zor bölgelerde) 1,100 bireye aile hijyen ve bebek hijyen setleri dağıtılmıştır. Eğitim Suriye'de okullar şu anda yaz tatilinde olup 14 Eylül'de açılacaktır. Mevcut eğitim faaliyetleri yeni okul yılına hazırlanmaya odaklıdır. Temmuzun başından itibaren toplamda 360 okul kulübü açılmıştır. Bu kulüplerin hedefinde, yaz tatili süresince iyileştirici eğitim ve psiko-sosyal destek verilmesi amaçlanan 13 Valilikten 330,000 öğrenci (okulu bırakmış ya da bırakma riski bulunan) vardır. Okul kulüplerine katılıma dair veriler bir sonraki rapora dâhil edilecektir. Humus, Rastan ve civar bölgelerde 15,745 çocuğun 48 UNICEF destekli öğrenme merkezlerinde ("kulüplerinde") eğitim [ sınıflar] görmeye devam ettiğine dair veriler mevcuttur. Ergenlik çağındaki 4,157 kişiye ulaşılmış, onlara yaşam becerileri kazandırılmış ve mesleki eğitim verilmiştir. UNICEF, Ağustos ayında başlaması planlanan bir eğitim değerlendirmesine katkıda bulunmaktadır. Bu değerlendirme, eğitim sektörü programlaması için delil tabanını güçlendirecek ve eğitime erişimde ortaya çıkan coğrafya, cinsiyet ve yaşa ilişkin ayrımcılıklar konusunda bireyleri bilgilendirecektir. Değerlendirme, ilgili kişilerin insani yardıma erişimine dair bilgi de sağlayacaktır. Yakın zamanda Eğitim Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre Suriye'de 4 milyon çocuk okula kayıtlı olup, 1 milyon çocuksa 2013/2014 eğitim yılında okula devam etmemiştir. Çocuk Koruma Humus'ta Risk Eğitimi Farkındalık Yaratma Kampanyası başlatılmış ve bu kampanya için UNICEF Risk Eğitimi setleri ve materyalleri dağıtmıştır. Bu güne kadar 9 Valilikten (Şam, Şam ın kırsal kesimleri, Dara, Tartus, Humus, Sweida, Kuneytire, Lazkiye ve Hama) 714 öğretmen (%61'i bayan) Risk Eğitimi kursu verilmiştir. Mevcut durumda 214,000'i aşkın okullu çocuk savaştan kalan patlayıcı malzemelere dair farkındalık eğitimi almıştır. Psiko-sosyal Hizmet Birimleri, yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişmeyi sürdürmektedir. Raporlama döneminde UNICEF ve paydaşları Şam, Şam ın kırsal kesimleri, Dara, Kuneytire, Tartus, Lazkiye, Hama ve Humus valiliklerinde 7,447 yeni çocuğa ulaşmıştır. Buna ek olarak, ergenlik programı dâhilinde ergenlik çağındaki 1,820 kişiye destek sağlanmış, böylece senenin başından itibaren psiko-sosyal destek verilen toplam çocuk ve genç sayısı 57,087'yi bulmuştur. Artmakta olan çocuk işçi sorununa dair Suriye Aile Sorunları ve Nüfus Komisyonu pek çok farklı bakanlığı, sivil toplum kuruluşunu ve BM temsilciliğini bir araya toplayıp çözüm için tavsiyeler talep etmiştir. UNICEF, çocuk işçi çalıştırılması konusunda hükümetin bulguları ve sebepleri tespit edecek bütüncül bir strateji izlemesi gerektiğini öne sürmüştür. Sağlık Aralık 2013'ten bu yana Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği yapan DSÖ ve UNICEF, aylık çocuk felci aşı turlarını yürütmektedir. Haziran ayındaki çocuk felci aşısı turunda yüzde 30'u erişilmesi zor bölgelerde olmak üzere 14 valilikten 2.76 milyon çocuğa ulaşılmıştır. UNICEF, sağlık çalışanlarına soğuk zincir ekipmanı temin etmiş ve 28.5 milyon doz ağızdan çocuk felci aşısı uygulamıştır. Bu sayı Eylül 2014'e dek ihtiyaç duyulan toplam miktardır. Aşılamanın bir sonraki etabı, Ağustos sonu Eylül başında Yerel Bağışıklama Günlerinde (YBG) yapılacaktır (1 milyon çocuk hedeflenmektedir), bunun ardından Ekim'de Ulusal Aşılama Günleri ve Kasım'da son bir aşılama turu gerçekleştirilecektir (yaklaşık 2.8 çocuk hedeflenmektedir). UNICEF, bunlara ek olarak Sağlık Bakanlığı'na 5.5 milyon doz çocuk felci aşısı temin ederek gerekli miktarı tamamlayacaktır. EWARNS sistemi üzerinden yapılan bildirimlere göre Mart sonundan itibaren 2,825 kızamık vakasından şüphelenilmiştir. UNICEF ve DSÖ Haziran ayında, ulusal bir Sağlık Bakanlığı kızamık aşısı kampanyasına destek vererek kızamık vakalarının kesinleştiği, rutin aşılamanın seyrek olduğu, çocukların göçe zorlanmış aileler için kurulmuş barınaklarda yaşadığı yüksek risk taşıyan ilçelerdeki çocukların yüzde 50'sine (6 ay ve 10 yıl) ulaşmayı başarmıştır. Tüm kızamık aşıları, şırıngalar, kasalar, portatif soğutucular ve soğuk zincir ekipmanları, aşı kartları, bilgilendirme materyalleri ve aşıcılara verilen finansal destek UNICEF tarafından sağlanmıştır. DSÖ, aşçıların güvenli bir şekilde gereken yerlere ulaştırılmasına katkıda bulunmuştur. UNICEF, aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı için 6.5 milyon doz A vitamini tedarik etmiş ve yüksek risk altındaki ilçelerde A vitamini takviyelerini şu ana dek 746,279 çocuğa ulaşmıştır. Gezici ekipler ve sabit sağlık merkezleri aracılığıyla sağlanan birincil sağlık hizmetleri, 224,481 iç göçe zorlanan kişiye temel sağlık bakımı ulaştırmış, daha karmaşık vakalar için sevk olanağı sunmuştur. Rapor döneminde bu kritik hizmetler 80,689 kişiye ulaşmıştır; bunların 4,094'ü kadın, kalanıysa çocuklardır. Beslenme Hama valiliğine bağlı Hama ve Selimiye'de akut beslenme bozukluğuna karşı toplum temelli yönetim programı geliştirilmiştir. Buna toplumsal seferberlik, akut beslenme bozukluğunun tespiti ve tedavisi, bebeklerin ve küçük çocukların besleme alışkanlıklarının iyileştirilmesi de dâhildir. Rapor döneminde Hama ve Selimiye'de yeni kurulmuş merkezlerdeki 598 ve 602 çocuk da dâhil olmak üzere beş yaşın altındaki 50,355 çocuk beslenme bozukluğuna karşı gözetim altına alınmıştır. UNICEF, beslenme sektörünün kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında yerel paydaşların beslenme kapasitesini geliştirmektedir. Altı valilikteki Sağlık Bakanlığı, UNRWA ve yerel STK lardan 85 sağlık ve beslenme çalışanı ve gönüllüsü, toplum temelli akut beslenme bozukluğu yönetiminin yanı sıra bebek ve küçük çocuklar konularında eğitilmiştir. Rapor 4

5 döneminde Şam, Şam ın kırsal kesimleri ve Kuneytir Valiliklerindeki Sağlık Bakanlıklarından 28 sağlık personeli kapasite geliştirme çalıştayına katılmıştır. Ülke çapında beş yaş altı çocuklarda beslenme bozukluğunun önlenmesi ve tedavi edilmesi için Plumpy Doz, terapötik süt (F100 ve F75) ve Süper tahıl dâhil olmak üzere çeşitli beslenme takviyeleri uygulayıcı paydaşlara dağıtılmaktadır. Bu paydaşlar arasında Al Taalof, Halep Üniversitesi Hastanesi, SARC, Al Tawahod, Çerkez Yardım Derneği, SFPA, Hama Sağlık Daire Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı bulunmaktadır. Raporlama sürecinde paydaşlara 173,262 paket Süper tahıl sağlanarak 6-24 aylık 180,000 çocuğun acil beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Tedarik ve Lojistik: Rapor döneminde malzemelerin ilgililere dağıtımı sürmüştür. Buna sağlık, WASH ve besin dışı malzemeler de dâhildir. UNICEF erişilebilir bölgelere sodyum hipoklorit, Sağlık Bakanlığı'naysa aşı sevkiyatları yapmıştır. Ek olarak, UNICEF valilik düzeyinde acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için ön konumlandırmalı malzeme dağıtımına başlamıştır. 5

6 YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Haziran 2014) WASH* # geçici çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı (1) # düzenli aralıklarla hijyen malzemeleri verilen ve hijyen hususlarında bilgilendirilen krizden etkilenmiş kişi sayısı (2) # uygun şekilde tasarlanmış tuvalet ve lavabolara erişebilen iç göçe zorlanmış kişi ve okula giden çocuk sayısı (3) ÇOCUK KORUMA (1) # Çocuk Dostu Alanlar, okul kulüpleri, Genç Dostu Alanlar, mobil Çocuk Koruma Birimlerinde verilen psiko-sosyal destek hizmetlerinden faydalanan çocukların ve gençlerin sayısı (2) # psiko-sosyal destek hizmetleri ve yardım girişimlerinden faydalanan çocuk/ergen sayısı (3) # kadın ve çocukların dezavantajlara karşı daha iyi korunmasını sağlayacak malzeme yardımlarından faydalanan çocuk ve kadın sayısı (4) # savaştan kalan patlayıcı malzemelere karşı bilinçlendirme çalışmalarından faydalanan çocuk ve birey sayısı (5) Sektör 2014 hedefi Sektör 2014 toplam sonuçları UNICEF 2014 Hedefi Toplam Sayı (UNICEF & paydaşlar) % ulaşılan hedef yüzdesi 3,500,000 1,695,042 2,000, ,018 37% 3,000, , , ,308 46% 300,000 22,956 4% 150,000 52,672 35% 350,000 9,463 3% 500,000 84,976 17% 550,000 22,800 4% EĞİTİM 2014 İhtiyacı 3.9 milyon (SHARP 2014) # temel eğitim materyali sağlanan çocuk sayısı (1) 2,900, ,940 2,900, ,440 4% # kendi kendine öğrenme programından yararlanan 1,000, ,000, % çocuk sayısı # yaygın eğitime erişimi olan çocuk ve ergen sayısı (3) 382, , , ,016 62% # güvenli koruyucu ve cinsiyete duyarlı eğitim ortamlarına erişimi olan çocuk sayısı 300,000 17, ,000 13,723 6% SAĞLIK 2014 İhtiyacı 21 milyon (SHARP 2014) [Not: Sağlık Sektöründeki Çalışmalar DSÖ tarafından koordine edilmektedir] # çocuk felci aşısı yapılan beş yaşın altındaki çocuk sayısı 2,500,000 2,840,050 2,500,000 2,840,050 Üzeri 100% # Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı yapılan çocuk sayısı 2,200, ,279 2,200, ,279 34% # A vitamin takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı 2,500, ,279 2,500, ,279 30% # temel sağlık hizmetlerine erişimi olan kadın ve çocuk sayısı 870, ,481 26% (1) BESLENME 2014 İhtiyacı Beslenme Değerlendirme Çalışması Devam Etmektedir # akut beslenme bozukluğu taraması yapılan 6-59 aylık çocuk sayısı 400, , , ,377 31% # şiddetli akut beslenme bozukluğu taraması yapılan 6-59 aylık 7, , % çocuk sayısı # multi-mikrobesin takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı 400, , ,000 74,121 49% Dipnotlar WASH * Klor tedariki ve su şebekelerinin rehabilitasyonu/tamir çalışmalarından milyon kişinin faydalanacağı tahmin edilmektedir (düzenli olarak gözden geçirilmektedir). 1) Bu bölümde su tankları, Aquatabs tabletleri, geçici su depoları, kullanma suyu arıtımı, pompalama istasyonlarının gezici ekipler tarafından onarımı ile yakıt ve jeneratör temini gibi çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan toplam kişi sayısı gösterilmektedir. 2) Düzenli aralıklarla sabun, hijyenik ped ile aile ve bebek hijyen setleri gibi temizlik ve hijyen malzemesi dağıtılan krizden etkilenmiş kişi sayısı. Bu sayıya temizlik hakkında bilinçlendirme kampanyalarıyla ulaşılan kişi sayısı da dâhildir. 3) Eğitim merkezleri ve çocuk dostu alanlardaki hijyenik tuvalet ve lavabolara erişimi olan göçmen ve çocuk, bu hedef sayıya dahildir. Çocuk Koruma 1) Birinci ve ikinci Çocuk Koruma göstergelerinin hedefi, önceki Durum Raporlarında yer alan toplam sonuçtan çıkarılmıştır. 2) Psiko-sosyal destek faydalanıcıları, Çocuk Dostu Alanlar, Genç Dostu Alanlar ve Çocuk Koruma Birimlerinde verilen psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlanan çocukları ve ergenleri kapsamaktadır. 3) Oyun setleri, çocuk koruma ziyaret günlerinden vs. faydalanan çocuklara yönelik Seviye 1 PSS faaliyetleri. 4) Yazlık ve kışlık malzemeler de dâhil olmak üzere daha iyi korunmalarını sağlayacak yardımlardan faydalanan kadın ve çocuk sayısı 5) Okullar ve toplu iletişim kampanyalarının yanı sıra Risk Eğitimlerinin insani yardım çalışmalarına entegre edilmesi yoluyla savaştan kalan patlayıcı malzemeler hakkında risk eğitimi verilen çocuk ve yetişkin sayısı Eğitim

7 1) Okullarda belirlenen ders kitaplarına sahip 2.9 milyon çocuğa ek olarak en bir tane eğitim yardım malzemesi alan çocukların sayısı 2) İç göçe zorlanmış ve/veya okul dışındaki 1 milyon kız ve erkek çocuğa kendi kendine öğrenme materyalleri temin edilmesi hedeflenmektedir. 3) Telafi eğitimi alan iç göçe zorlanmış ve/veya okul dışında kalan kız ve erkek çocuğa ek olarak uzlaşma, mesleki ve yaşam becerileri eğitimi verilen dezavantajlı genç bu hedef sayıya dâhildir. 4) 500 okul veya okullardaki hafif tadilat çalışmalarından faydalanan ve gerekli donanıma sahip prefabrik sınıflarda eğitim alan çocuk bu sayıya dâhildir. Sağlık Gezici klinikler yoluyla ulaşılan iç göçe zorlanmış çocuklara ek olarak birincil sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için gereken Kuruluşlararası Acil Durum Sağlık Setleri, ebe setleri, ishal setleri ve diğer temel sağlık setleri ve Suriye Arap Kızılay ı ve gezici ekiplerin hizmetlerinden faydalanan çocuklar bu sayıya dâhildir.

8 Lübnan Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar UNICEF; yaklaşık 300,000 çocuğa kışlık kıyafet, hediye kuponları ve Ekim 2014 ten Şubat 2015 e kadar okullarda ve çocuk dostu alanlarda kullanılmak üzere yakıt desteği sağlayabilmek için çalışmalara başlamıştır. 50,000 kışlık kıyafet setinin çocuklara zamanında ulaştırılması için sipariş verilmiştir. Gayri resmi konaklama alanlarında, toplu çadırlarda, barınaklarda ve diğer mekânlarda yaşayan 300,000 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için 15 milyon ABD Doları gerekmektedir. UNICEF, su altyapısının onarılarak gayri resmi konaklama alanlarında yaşayan 150,000 i aşkın Suriyeli mültecinin suya erişiminin sağlanması, 170,000 kişinin barındığı en kritik bölgelerdeki su kıtlığının azaltılması, 700,000 i aşkın kişinin hijyen ve su muhafazası konularında bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar düzenlenmesi için 24 milyon ABD Dolarına ihtiyaç duymaktadır. Krizden Etkilenen Tahmini Kişi Sayısı Kayıtlı mülteci sayısı 16 Haziran 2014 tarihli UNHCR verilerine dayanmaktadır. ** tahminler RRP6 ya dayanmaktadır. Kayıtlı Mülteci Sayısı* 1, Kayıt Altına Alınmayı Bekleyen Kişi Sayısı Çocuk Mülteci Sayısı (18 yaş altı) Çocuk Mülteci Sayısı (5 yaş altı) Ev Sahibi Toplulukta Krizden Etkilenen Tahmini Kişi Sayısı** 39, , ,254 1,300,000 İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu WASH (Su, Temizlik ve Hijyen) sektörünün liderlerinden biri ve Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı'yla kurulan iletişimin odak noktası olan UNICEF, kısa vadede olası kuraklığa çözüm getirmek için paydaşlarla işbirliği yaparak hazır olma ve planlama kapasitesini güçlendirmektedir. Enerji ve Su Bakanlığı, UNICEF ve WASH sektörü, kuraklık hususuna uygun çözümler getirilmesini sağlamak için kuraklığın azaltılması ve kuraklığa hazırlıklı olunmasına yönelik planlarını güçlendirmektedir. UNICEF, bakanlıklar arası görev gücü, su sektörü (Enerji ve Su Bakanlığı başkanlığında) ve WASH sektörü arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Böylelikle, yapılacak müdahalelerin ulusal strateji ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak ve gereksiz tekrarlardan kaçınılacaktır. UNICEF, insani yardımları ulaştıran aktörler ve Hükümet arasında gereken koordinasyonun sağlanması için Enerji ve Su Bakanlığına stratejik tavsiye vermektedir. Enerji ve Su Bakanlığı kuraklığın azaltılmasına yönelik bir plan hazırlamıştır. UNICEF ise gerek yeraltı suyu çıkarma çalışmaları düzenleyerek, gerekse kuraklığa hazırlık faaliyetleri yürüterek bu plana katkı sağlamıştır. İnsani Yardım Stratejisi Lübnan daki insani yardım çalışmaları 6. Bölgesel Müdahale Planı kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu planda, 2014 yılı sonuna kadar, krizden etkilenen 1.5 milyon Lübnanlı ev sahibi topluluğun yanı sıra 1.5 milyon Suriyeli mülteci, 100,000 Filistinli mülteci ve ülkesine geri dönen 50,000 Lübnanlı vatandaş olacağı öngörülmektedir. UNICEF, kayıtlı mültecilerin %86 sının ve savunmasız Lübnan nüfusunun üçte ikisinin bulunduğu Lübnan daki 25 en savunmasız bölgede yardım sağlamaya odaklanmaktadır. UNICEF, Dünya Bankası tarafından yürütülen İstikrar Çerçevesi ve Eğitim Teklifi (RACE Lübnan) kapsamında dayanıklılık, iyileşme ve gelişmeye katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Lübnan Sosyal Çalışma Bakanlığı ile birlikte, Eğitim Çalışma Grubu, WASH Sektörü Çalışma Grubu ve Kriz Çalışma Grubundaki Çocuk Koruma Birimine başkanlık etmektedir. Yardım Programının Özet Analizi UNICEF, en savunmasız durumdaki Lübnan vatandaşlarının ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı yerlerde kuraklığın azaltılması için çeşit faaliyetler yürütmeye devam etmektedir. Bekaa vadisindeki en dezavantajlı yerleşimlere beş su pompasının kurulmasıyla Haziran ayında 100,000 i aşkın kişi sağlıklı içme suyundan yararlanabilmiştir. 40 tan fazla klorlama sisteminin Lübnan ın güneyine ve Lübnan Dağına kurulmasıyla bu iki bölgedeki su kalitesi artacaktır. UNICEF aynı zamanda, Bekaa daki ve Kuzey deki en savunmasız 23 belediyede katı atık yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla pilot bir uygulama başlatmıştır. UNICEF in yerel paydaşları Arc-en-Ciel ve SES, katı atıkların daha iyi bir şekilde koordine edilmesi ve yönetilmesi için gayri resmi konaklama alanlarında çalışan STK lara yönelik bir eğitim düzenlemiştir. Kentsel atık yönetim hizmetlerinin düzeyinde ve kalitesindeki gözle görülür düşüş, Suriyeli mültecilerin artan taleplerinden kaynaklanmaktadır. Katı atık üretimi, mültecilerin sayıca fazla olduğu yerlerin bazılarında ikiye katlanmıştır. Katı atıklar yeraltı sularının ve su kaynaklarının kirlenmesine ve suyla bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. UNICEF in STK paydaşı Concern Worldwide (CWW), 300 ün üzerinde çelik çöp kutusu satın alarak bu çöp kutularını gayri resmi konaklama alanlarına yerleştirmiştir. CWW, Belediyenin hizmetlerini desteklemekte ve mültecileri çöp kutularını kullanmaları konusunda teşvik etmektedir. Haziran ayında, 54,117 kişi katı atık tasfiyesi hizmetlerine erişebilmiş ve böylelikle toplam sayı 2014 için 68,967 ye yükselmiştir. 8

9 Eğitim Haziran ayı içerisinde 4,085 çocuk Yaygın Eğitim Hizmetlerinden yararlanmak üzere ilgili programlara kaydedilmiştir. Bu şekilde, 2014 yılı içerisinde yaygın eğitimden faydalanan çocuk sayısı 47,505'e yükselmiştir. Ayrıca, aynı ay içinde 3,737 çocuk UNICEF yaşam becerileri paketinden faydalanmış ve 2014 yılında bu paketten faydalanan çocuk sayısı da 14,458'e yükselmiştir. Yaz kursu programı ise 23 STK'nın ortaklığında yürütülmeye hazırdır. Okula devam edemeyen 62,000 çocuğun sosyal yardım programları çerçevesinde bu programdan faydalanmasını sağlayarak 2014 / 2015 eğitim öğretim yılına hazırlanması amaçlanmaktadır. Yapılan bütün hazırlıklara rağmen devlet okullarında yürütülmesi planlanan yaz programı henüz başlamamış olup, UNICEF, UNCHR ve Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı işbirliği kapsamında gerekli prosedürlerin hızlandırılarak programın olabildiğince çabuk başlaması için çaba sarf edilmektedir. UNICEF/2014. UNICEF ve Concern tarafından sağlanacak çöp kutuları sayesinde atıkların kayıt dışı yerleşim alanlarından, hizmetlerden faydalanan mültecilerden ve korunmaya muhtaç Lübnanlı vatandaşlardan uzaklaştırılıp yok edilmesi sağlanacaktır. Haziran ayında öğretmenlerin grev yapmasına rağmen, bir üst kademeye geçmek için gerekli olan 9. ve 12.sınıflar yıllık resmi okul sınavının ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. Ancak devam etmekte olan grevden dolayı öğrencilerin kademelere göre sınıflandırılması ve sınavın 2. aşamasının gerçekleştirilmesi gecikecektir. Acil durum hallerine müdahalede eğitim kapsamında eğitim sektörünün kapasitesinin arttırılmasının bir parçası olarak, Acil Durumlarda Eğitim Hizmetlerinin Sağlanmasına yönelik Uluslararası Ağ ve Minimum Standartlar hakkında Haziran tarihlerinde verilen 2 günlük eğitim UNICEF tarafından Kuzey bölgelerdeki eğitim aktörleri için kolaylaştırılmıştır. Eğitme, UNICEF'ten toplam 22 temsilci, işbirliği yapılan STK'lar, Akkar'da hizmet veren Eğitim Çalışma Grubu üyeleri ve T5 katılım sağlamıştır. Bu eğitim, 2014 kapasite geliştirme planı kapsamında UNICEF tarafından yürütülen üçüncü ve son eğitim olmuştur. Çocuk Koruma Haziran ayı içerisinde, 44,389 çocuğa psiko - sosyal destek hizmetleri vasıtasıyla ulaşılmıştır. Bu şekilde, 2014 yılında ulaşılan toplam çocuk sayısı 231,991' e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, 22,079 bakım personeli de eğitim faaliyetlerinden, bilgilendirme ve oryantasyon oturumlarından ve duygusal ve sosyal destek faaliyetlerinden faydalanmıştır (2014 yılı içinde toplam 86,387 bakım personeli). Lübnan'da zihinsel engeli olan ve / veya otizmli çocukların yararlanabileceği sadece bir kaç hizmet mevcuttur. Ancak özel ihtiyaçları olan pek çok çocuk Bekaa'da Terres des Hommes tarafından sağlanan kapsayıcı çocuk dostu alanlardan faydalanmaktadır. Haziran ayında, diğer çocuklara kıyasla daha büyük bir istismar, sömürü ve ihmal riski ile karşı karşıya olan bu çocuklara büyük bir önem verilmiştir. Temmuz ayında Kuzey Lübnan'daki yerel aktörler ve özellikle de inanç temelli kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi için UNICEF, Sosyal İşler Bakanlığı ve UNCHR İşbirliğinde 30 STK'ya eğitim verilmiştir. Verilen eğitim, Sosyal İşler Bakanlığı, UNICEF ve UNHCR kararları, anlaşmazlıkların çözülmesi, çocuk koruma, cinsiyet temelli şiddet ve cinsel istismar ve sömürüden korunma gibi hususları kapsamaktadır. Koordineli bir vakıa yönetim sisteminin geliştirilmesini desteklemek adına, UNICEF tarafından "Lübnan'da Acil Durum Müdahalesinde Çocuk Koruma Vakıalarının Yönetimine ilişkin Pratik Kılavuz" hazırlanmıştır. Qubayat, Trablusşam, Zahle, Lübnan Dağı ve Sur şehirlerinde verilen eğitimler UNICEF, UNHCR ve Sosyal işler Bakanlığı tarafından vakıa yönetim kuruluşları için kolaylaştırılmıştır. Hazırlanan kılavuzlar, kapsayıcı şekilde ulusal çocuk koruma sistemi ile bütünleştirilecektir. Sağlık ve Beslenme Haziran ayından bu yana, UNICEF, Sağlık Bakanlığı ve Beyond adlı STK işbirliğinde Temel Sağlık Hizmetleri Kampanyası yürütülmektedir. Bu kampanya kapsamında yurt genelinde kayıtsız alanlarda ve kamplarda yaşayan bütün mülteciler için ücretsiz muayene, tedavi, aşılama hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kampanyanın bir parçası olarak Beyond, 41,532 çocuk doğurma yaşındaki kadına Tetanoz Toksid ve 5 yaşın altında 46,060 çocuğa da tüberkiloza karşı BCG aşısının yapılmasını sağlamıştır. Ayrıca, kampanya kapsamında, hamile kadınlara planlanan doğum tarihlerinden 15 gün önce neonatal tetanos aşısı da yapılacaktır yılı Ocak ayından Mayıs ayına kadar toplam 303,959 faydalanıcı UNICEF tarafından yönetilen - ve Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından desteklenen - tesislerde ve Mobil Tıp Birimlerinde sunulan tıbbı danışmanlık hizmetlerinden faydalanmıştır. Bu verilere dayanarak, Haziran ayından 68,000'den fazla Lübnanlı ve Suriyeli vatandaşların bu hizmetlerden faydalanacağı tahmin edilmektedir. Ancak henüz kesin bilgiler mevcut değildir. En son Nisan ayında yürütülen çocuk felci kampanyasını takiben 118 savunmasız kadastro ve kayıtsız yerleşim alanlarında 3 genel aşılama kampanyasının daha (Temmuz - Eylül ayları arasında) düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kampanyalar kapsamında, Lübnan'da 5 yaşın altındaki bütün çocuklar için uygulanan aşı takvimi ile uyum içerisinde 9

10 ücretsiz olarak Hızlandırılmış Rutin Aşılama Programının (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Difteri, Tetanos, Hepatit B, Boğmaca, Haemophilus Influenza B ve Çocuk felci) uygulanması sağlanacaktır. Bu bağlamda, gerekli bütün aşılar UNICEF tarafından tedarik edilmiş ve Halk Sağlığı Bakanlığı'na teslim edilmiştir. Programın kapsayıcılığını arttırmak adına, UNICEF, Halk Sağlığı Bakanlığı, Qada' de acil durumdan etkilenen doktorlar ve STK'lar ile işbirliği içinde Çocuk Sağlığı için Harekete Geçirme Ağı kurmuştur. Kurulan bu ağ, faydalanıcıların farkındalık düzeyini arttırmak ve gelişmiş aşılama için savunu faaliyetlerinin yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir yılı Nisan ayında, 6 aylıktan 18 yaşına kadar 1 milyondan fazla çocuk aşılama kampanyası kapsamında A Vitamini takviyesi alma fırsatı bulmuştur. Kalkınma için İletişim (C4D) 118 kadastroda yapılacak genel aşı kampanyası için gerekli bütün bilgilendirme, eğitim ve iletişim materyalleri Halk Sağılığı Bakanlığı, STK'lar ve ilgili diğer kuruluşlara gönderilmiştir. İlk aşılama haftası Temmuz tarihleri arasında olacaktır. Toplamda, broşür, poster ve 370 sokak afişi basılmış ve dağıtılmıştır. Ayrıca, Aile Eğitimi Kartları da basılmış ve Çocuk felci CHM eğitimine katılan ve sosyal seferberlik faaliyetleri yürüten ortaklara dağıtılmıştır. Bu şekilde ailelerin çocuk felci ve aşılamanın önemi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim faaliyetlerinin başlangıcı için 290 eğtim kartı seti basılmıştır. 10

11 YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Haziran 2014) 2014 Hedefi 2014 te Ulaşılan Toplam Sayı UNICEF i n 2014 Hedefi UNICEF in 2014 te Ulaştığı Toplam Sayı SU, SAĞLIK VE HİJYEN #sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmış afetten etkilenmiş nüfus 857, , , ,130 # Hijyen materyallerine erişimi sağlanan bireyler n/a n/a 75,000 35,144 # Hijyen koşullarını artırmaya ilişkin mesajlar ile ulaşılan nüfus 904, , ,000 26,444 # Yeterli, uygun ve kabul edilebilir tuvalet tesisleri sağlanmış bireyler 370,924 81, ,900 9,398 ÇOCUK KORUMA #psiko - sosyal destek hizmetlerine erişimi olan çocuklar ( ve ergenler) 300, , , ,991** #Uzman ön saf çalışanları tarafından özel hizmet sunulan çocuk sayısı 2,500 3,234 6,000 1,369*** #Eğitim faaliyetlerinden, bilgilendirme ve oryantasyon oturumlarından ve duygusal ve sosyal destek faaliyetlerinden faydalanan bakım çalışanları EĞİTİM n/a 70, ,000 86,387 # Örgün eğitime kayıtlı çocuk (kız ve erkek) sayısı* 105, ,609 50,000 61,490 #Eğitim programları kapsamında psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı 95,000 42,019 66,000 25,260 # Okul materyalleri sağlanan çocuk sayısı n/a n/a 250,000 67,211 # Yaygın eğitim olanaklarından faydalanan çocuk sayısı 200,000 65, ,000 47,505 #Yaşam becerileri programlarına kayıtlı ergenlerin sayısı n/a n/a 35,000 14,458 BESLENME # Kötü beslenmeye karşı izlenen 5 yaş altı çocuk sayısı 500,000 n/a 500,000 58,901 Multi-mikrobesin takviyesi alan 5 yaş altı çocuk sayısı 365,650 n/a 365,650 31,133**** # Halk Sağlığı Merkezlerinde tedavi gören yanlış beslenmiş çocuk sayısı 24,000 n/a 24,000 1,233 SAĞIK #Kızamık aşısı olmuş 18 yaş altı çocuk sayısı n/a n/a 840,000 1,165,871*** ** #Çocuk felci aşısı olmuş 5 yaş altı çocuk sayısı 2,827,170 1,103, , ,240** **** #Temel sağlık hizmetleri danışmanlığı 1,051, , , ,959^ # Rutin aşılama programlarında faydalanan 2 yaş altı çocuklar. 575,230 21, ,000 71,,306 #Kampanya boyunca 2 doz TT aşısı yapılan doğurma yaşındaki (15-49) kadınların sayısı n/a n/a 41,532 1 sektör sonuçları Mayıs 2014'de adresinden edinilen sektör göstergeleri ile kıyaslanarak raporlanmıştır. Haziran ayına ilişkin veriler ise daha sonra açıklanacaktır. a Sektör için hedef grup 5 yaşın altında rutin aşıları yapılan çocuklar olarak belirlenmiştir. * 2013 / 2014 eğitim öğretim yılında devlet okullarına kayıtlı çocuk sayısını göstermektedir. ** Psiko- sosyal Destek Hizmetlerine erişimi sağlanmış ortalama çocuk sayısı ayda 37,520'dir. Faaliyetlerde işbirliği yapılan diğer bir ortak, Arc en Ciel'in Ocak - Haziran aylarına ilişkin verilerini doğrulamasından sonra bu sayıya 10,500 çocuk daha eklenmiştir. *** Raporlanan bazı sonuçların vakıa yönetimi olmayıp, tespit veya sevk mahiyetinde olmasından dolayı sayıda düşüş görülmüştür. **** Ortakların vasıtasıyla düzenli beslenme faaliyetleri kapsamında 31, 133 çocuğa ulaşılmıştır. Nisan 2014'te yapılan aşılama kampanyası kapsamında 1,056, 830 çocuğa (6 aylıktan 18 yaşa kadar) A vitamini takviyesi yapılmıştır. Sonuçlar ise Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. ***** Raporda sunulan sonuçlara göre 2014 yılı Nisan ayında 1,165, 871 çocuğa kızamık ve kızamıkçık aşısı yapılmıştır. Sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. ****** Raporda sunulan sonuçlara göre, 2014 yılı Nisan ayında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında 549,768 çocuğa çocuk felci aşısı yapılmıştır. Mart ayında yürütülen kampanya kapsamında ise 492,706 çocuk aşılanmıştır. Sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. ^ Bu sonuçlar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından sağlanmıştır. 11

12 12

13 Ürdün Durum Analizi ve İnsani İhtiyaçlar Haziran ayı boyunca, krizin başlangıcından bu yana ilk kez Ürdün'deki kayıtlı mülteci sayısı 600,000'i aşmıştır. UNCHR Za'atari kampındaki doğrulama çalışmalarını tamamlamış ve çalışma neticesinde kampta ikamet eden ortalama 83,000 mülteciden 47,000'inin çocuk olduğu belirlenmiştir. Toplamda, Ürdünde kurulan altı resmi kampta yaklaşık Suriyeli mülteci ikamet etmektedir. Haziran ayına kadar, okul çağına gelmiş 218,000 Suriyeli çocuk Ürdün'de yaşayan mülteciler olarak kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan mülteci çocuklardan 150,000'i örgün eğitime uygun görülmektedir. Krizden Etkilenen Kişi Sayısı Kayıtlı mülteci Sayısı 16 Temmuz 2014 Çarşamba Tarihli UNHCR Verilerine Dayanmaktadır. Kayıt aşaması devam eden herhangi bir mülteci yoktur. Kayıtlı Mülteci Sayısı 606, 716 Çocuk Mülteciler (18 Yaş Altı) 318, Haziran tarihinde, Amman ın güneydoğusunda yaşamaya başlamış 1,3000 Suriyeli mülteci Azrak kampına sevk edilmiştir. Ürdün'de diğer kayıt dışı 80 yerleşim alanında ise yaklaşık 13,000 Suriyelinin yaşadığı bilinmektedir. Çocuk Mülteciler (5 Yaş Altı) 109,209 İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu BM İnsani Yardım Ekibi, Ürdün Hükumeti ile işbirliği içerisinde Ürdün'de uygulanacak yeni bir insani politikanın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. İnsani koordinasyon yapısı ve 2014 Bölgesel Müdahale Planı 6 çerçevesinde Ürdün deki mültecilerin faydalandığı bütün insanı yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla UNHCR, kuruluşlar arası bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bu yaklaşım çerçevesinde, UNICEF sektörler arası çalışma gruplarına aktif destek sağlamakta, WASH programı ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışma gruplarım ve Çocuk Koruma alt çalışma gruplarının yönetilmesine destek vermektedir. Bu çalışma grupları RRP6 çerçevesinde yürütülen faaliyetleri ve 2014 yılının geri kalanı için güdülen amaçları tekrar gözden geçirmiştir. Bu çalışmalar sonrasında, 2014 yılı sonuna kadar Ürdün'e 800,000 mültecinin akım edeceğini öngören RRP6, kamplarda 150,000 ve ev sahibi topluluklarda 550,000 mültecinin olacağını öngörecek şekilde değiştirilmiştir. Bu sürecin bir parçası olarak, UNICEF Ürdün, RRP6 için gerekli görülen finansman ihtiyacını milyon dolardan milyon dolara düşürmüştür. İnsani Yardım Stratejisi 2013 yılında, UNICEF büyük ölçüde acil müdahale faaliyetlerine odaklanarak yeni gelen mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli hizmetlerin karşılanmasını amaçlamıştır yılında ise, UNICEF, ev sahibi topluluklar içinde yaşayan mültecilerin % 80'ine yardım ve koruma hizmetleri sağlanabilmesi için bu yöndeki çalışmalarını arttırmış, bu faaliyetler yürütülürken de hem maliyet etkinliğinin hem de kamplarda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarf etmiştir. Sağlık ve Beslenme faaliyetleri çerçevesinde yeni doğan bebeklerin ve çocuklar, hem kriz süresince sunulacak acil müdahale hizmetlerinden faydalandırılacak hem de standart aşılama, anne sütü ile beslenme, tıp uzmanlarının çocuk hastalıklarının entegre yönetimi hususunda eğitilmesi ve farklı diğer faaliyetler kapsamında desteklenmeleri sağlanacaktır. WASH programı kapsamında, kısa ve uzun vadede temel su ve hijyen hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, sondaj deliklerinin açılması, boru sistemlerinin döşenmesi, kamp alanları için su arıtma çözümlerinin getirilmesi ve WASH kaynaklarının kuzey kesimlerde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Çocuk Koruma ve Eğitim Programları kapsamında, yetersiz hizmet alan mültecilere, ev sahibi topluluklar arasında yaşayan Ürdünlülere ve özellikle de okulu bırakıp çocuk işçi olma veya erken yaşta evlenme riski ile karşı karşıya olan savunmasız çocuklar için psikolojik destek ve sosyal yardım hizmetleri sağlanacaktır. UNICEF; ayrıca ergenler ve örgün eğitime geri dönmek için uygun şartları taşımayan gençler için de alternatif çözümler geliştirmek için çalışmaktadır. UNICEF ile Suriyeli mültecilere yardım hizmeti sunan diğer kuruluşlar, sektördeki çalışma gruplarının aktif katılımı ve liderliğinde yürütülen Bölgesel Müdahale Planı ve Ürdün Hükumeti Ulusal Direnç Planı kapsamında planlanan faaliyetler ve mali ihtiyaçlara ilişkin detayları sunmuştur..hem 6. Bölgesel Müdahale Planı hem de Ulusal Direnç Planının ortak amacı Kayıp Nesil Olmasın stratejisi kapsamında, insani yardım ve gelişim hizmetleri sunarak çocukların eğitim ve koruma hizmetlerine erişiminin sağlanması, koruma hizmetlerinin sağlanması ve gençler için gerekli fırsatların sunularak kayıp nesil olmalarının engellenmesidir. 1 Azrak kampında ikamet eden mülteci sayısının 'i aşacağı varsayılmaktadır. 13

14 Yardım Programının Özet Analizi WASH WASH Projeleri kapsamında UNICEF ve Za'atari kampı, Azrak Kampı ve Ev sahibi topluluklardaki proje yürütme ortakları WVI, ACTED, Mercy Corps (MC) ve JEN vasıtasıyla 2014 yılında toplam 150,000 mülteciye 1 ve ev sahibi topluluklarda 80,000 Ürdünlü vatandaşa ulaşılması hedeflenmektedir. Hâlihazırda yürütülmekte olan bu programlaın yanı sıra, UNICEF, Su ve Sulama İşleri Bakanlığı ile işbirliği içinde ev sahibi topluluklarda çabuk etki projelerinin yürütülmesine öncelik vermektedir. WASH projelerinin maliyet etkinliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için, UNICEF, Za'atari kampında MC ile bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşme kapsamında da kampta üçüncü bir sondaj kuyusunun açılması sağlanmıştır. Sondaj kuyuları tamamlandığında Za'atari kampına suyun günlük olarak tankerler ile taşınması ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Za'atari kampında Bayındırlık ve Altyapı Çalışmaları Bakanlığı müteahhitleri tarafından kurulacak olan atık su sağaltım tesisi için gerekli masrafların yüzde ellisi bağışçılar tarafından karşılanacak olup tesisin Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır. UNICEF, her elli metrede bir kurulacak halkın kullanımına açık çeşmeler vasıtasıyla Za'atari kampında su dağıtımının arttırılması için ACTED ve OXFAM ile "Communal ++" projesinin hayata geçirilmesine yönelik sözleşmeleri nihai hale getirmektedir. Azrak kampında kurulacak atık su arıtma tesisinin yeri ve bu tesisin kurulması için sağlanacak ayni ve mali destekler belirlenmiştir. Eğitim Eğitim - Öğretim yılı sonunda 120,000'den fazla mülteci çocuğun yurt genelindeki okullara kaydı yapılmıştır (Bu çocuklardan yaklaşık olarak 'i ev sahibi topluluklar, 'i ise kamplardaki okullara devam etmektedir). Ancak, örgün eğitim için gerekli şartları taşıyan çocuk hala okula kayıtlı değildir. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu ise ev sahibi topluluklar arasında yaşamaktadır. UNICEF, Okuldan çok uzun bir süre uzak kaldığı için örgün eğitim için gerekli şartları taşımayan çocuk için ise ortakları ile işbirliği içinde alternatif eğitim yolları geliştirilmesi için çalışmaktadır. Ürdün devlet okullarına kayıtlı Suriyeli çocuklar, Genel Orta Öğretim Sertifika Sınavına (Tawijihi) katılmıştır. Bu sınavın sonuçlarının ise Temmuz ayı içinde açıklanması beklenmektedir. Sınavlar boyunca engelli çocuklara gölge öğretmenler yardımcı olmuştur. UNICEF, yaygın eğitim hizmetlerinin sunulmasına ortaklık eden kuruluşlar ile işbirliği çerçevesinde bu programlara devam eden öğrencilerin akademik gelişimlerinin ve kazanımlarının değerlendirilmesi amacıyla yılsonu sınavlarının uygulanmasını sağlamıştır. Haziran ayının sonunda, UNICEF, Eğitim Bakanlığı ve AB işbirliğinde Za'atari kampında bir mezuniyet öreni düzenlenmiş ve 60 seçkin öğrenci ödüllendirilmiştir. Haziran ayının sonuna kadar, UNICEF ve ortaklarının girişimi ile yaygın eğitim ve psiko -sosyal gelişim müdahaleleri yoluyla 'den fazla çocuk desteklenmiştir. UNICEF ve ortakları, çocukların okula kayıt oranlarının artması, Ürdünlü vatandaşlar için gerekli eğitimlerin düzenlenmesi ve işe alınmaları için gerekli desteği sunmakta ve belirli iş alanlarındaki talebin karşılanması için bilgisayar kursu gibi kurslar vermektedir. Kamplarda ve ev sahibi topluluklarda 3,500 çocuğun katılımı ile yaz kursları başlamıştır. Yaz faaliyetleri kapsamında çocuklara temel iş terapisi, konuşma sağaltımı, fizyoterapi, düzeltici ve yaygın eğitim (Arapça, İngilizce ve Bilişim Teknolojileri) ve eğlence faaliyetleri gibi olanaklar sunulmaktadır. UNICEF ve ortakları çocukların yaygın eğitimden örgün eğitime geçmesi için gerekli adımları atmaktadır. UNICEF ve StC (Sava the Children) işbirliğinde ailelerin çocuklarını örgün eğitime kaydettirmesini desteklemek için 5 valilikte (Jerash, Tafilah, Karak, Maan ve Akabe) "Back to School" kampanyası çerçevesinde sosyal yardım faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. UNICEF, eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında sabahçı ve öğlenci olarak eğitim veren 64 okul için gerekli bütün demirbaş eşyaların sağalabilmesi için Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişki kurmuştur. Çocuk Koruma 2014 yılı Ocak ayından bu yana, UNICEF ve ortaklarının girişimi ile 100,529 çocuğun (%53 ü kız olmak üzere) 130 Çocuk Dostu Alan, Gençlere özel alan ve kamplarda (63) ve ev sahibi topluluklarda (67) kurulan çoklu faaliyet merkezleri vasıtasıyla psiko - sosyal destek hizmetlerinden faydalanması sağlanmıştır. Sadece Haziran ayı içinde yapılan müdahaleler vasıtasıyla 13,700 çocuğa ulaşılmıştır. Yine Haziran ayında, UNICEF, MC ve IMC ile işbirliği içinde Azrak Kampında Çocuk Dostu ve gençlere özel alanların kurulması sağlanmıştır. Bu şekilde, kampta halihazırda 4 Çocuk Dostu Alan ve 2 gençlere özel alan bulunmaktadır. Ayrıca, şiddetin önlenmesi ve şiddete müdahale, çocuk koruma ve cinsiyet temelli şiddet hakkında farkındalığı arttırmaya yönelik mesajlar ile 57,500 yetişkine (%56'sı kadın) ulaşılmıştır. Za'atari kampında, StC, gıda dışı ürün satışında çalışan çocukların bulunduğu alanda dördüncü bir Çoklu Faaliyet Merkezi açmıştır. MAC ise çalışan çocukların uygun oldukları zamanda katılabilecekleri faaliyetler düzenlemekte, ayrıca bu çocuklar için Psiko - Sosyal Destek Hizmetleri, okuma ve matematik becerileri dersleri sunmakta, yiyecek ve içecek yardımında bulunmaktadır. Bu merkezler, kilit çocuk koruma ortakları arasındaki işbirliğinin bir örneği olarak diğer ortaklara da açıktır. Haziran ayında, MC ve UNICEF tarafından yürütülen faaliyetlere özellikle de çalışan çocukların katılımında muazzam bir artış olmuştur. Ayrıca, Youth for Change (Değişim için Gençlik) programlarına da dahil olmak üzere diğer kurumlardan da bu faaliyetlere katılımda artış olmuştur. Kurulan merkezlerde psiko sosyal destek hizmetleri, hafıza etkinlikleri ve eğlence faaliyetleri düzenlenmektedir. Dünya Çocuk İşçiliğini Önleme Gününde ise, UNICEF, Çalışma Bakanlığı ve ILO işbirliğinde, çocuk işçiliğinin tehlikeleri ve eğitimin önemi hakkında farkındalık arttırmak için toplumsal 14

15 düzeyde psiko sosyal bir faaliyetin yürütülmesi desteklenmiştir. Halen çalışmakta olduğu için veya geçmişte çalıştığı için okulu bırakma riski ile karşılaşan yaklaşık 600 çocuk ve genç düzenlenen eğlence faaliyetlerine katılım sağlamıştır. Azrak kampında özellikle kadınlar ve kız çocukları için güvenlik sorunlarının tanımlanmasını takiben WASH tesislerinin geliştirilmesine yönelik UNICEF müdahaleleri devam etmektedir. Bu müdahaleler kapsamında, özel ekranların kurulması, kapıların ve kilitlerin değiştirilmesi, su dağıtım noktalarının yenilenmesi ve engeli bireylerin gerekli tesislere erişiminin sağlanması gibi çalışmalar yürütülmektedir. Za'atari kampında, 320 çalışan, oryantasyon programları çerçevesinde çocuk koruma hususlarının tanımlanması ve uygulanması ile Cinsiyet Temelli Şiddete yönelik faaliyetlerin standart uygulama usulleri hakkında bilgilendirilmiştir. Sağlık 2013 yılı Kasım ve Aralık aylarında, Ürdün'de Sağlık Bakanlığı, UNICEF, WHO ve diğer ortakların işbirliğinde üç Ulusal Aşılama Günü düzenlenmiştir. Bu faaliyet kapsamında %90'lık bir aşılama oranına ulaşılmıştır. Bu faaliyetler olabilecek en yüksek aşılama oranına ulaşma için bütün ortakların katılımı ile düzenlenmiştir. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı, UNICEF, WHO, UNHCR ve diğer ortaklar Alt Ulusal Düzeyde Aşılama Günleri kapsamında çocuk felci aşısının ilk aşamasını gerçekleştirmiştir. Bu faaliyet kapsamında, kamplarda ve ulaşılması zor alanlarda yaşayan 199, yaş arası (73,395'i Suriyeli olmak üzere) çocuğa polio aşısı yapılmıştır. Bunun yanı sıra, kampların dışında yaşayan 54,293'ü Suriyeli 178,337 çocuğa ve kamplara yaşayan 21,102 Suriyeli mülteci çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca, UNICEF, Ağustos ayında alt ulusal düzeyde yürütülecek ve 2014 yılı Ekim ve Kasım aylarında yürütülmesi planlanan iki ulusal kampanyada kullanılmak üzere, ek 2,5 milyon doz polio aşısını Sağlık Bakanlığı'na teslim etmiştir. Raporlama dönemi boyunca, IOM aşılama ekipleri Suriyeli mülteci çocuklara şu aşıları yapmıştır: i) 3,915 çocuğa kızamık aşısı (6 aylıktan 15 yaşa kadar); ii) 4,085 çocuğa polio aşısı (0-15 yaş arası) ve 1,717 çocuğa A Vitamini takviyesi (6 Aylıktan 15 yaşa) Za'atari, EJC ve Azrak kamplarında ikamet eden Suriyeli mülteciler için Rutin Aşılamalar 5 sabit EPI Çalışma grubu tarafından sürdürülmektedir. Annelerin doğum sonrası kontrolü ve yeni doğan hizmetlerine yönelik olarak, ulusal düzeyde Hızlı Sağlık Tesisleri kurulmuş ve Ürdün'de yılları arasını kapsayan, annelik, doğum dönemi ve yenidoğan sağlık hizmetlerini kapsayan bir eylem planı nihai hale getirilmiş, onay için Sağlık Bakanlığı'na sunulmuştur. Haziran ayı itibariyle oral rehidrasyon terapisinin sağlandığı merkez sayısı Za'atari kampında 14'e ulaşmış ayrıca 1 EJC ve 1 de Azrak kampında rehidrasyon merkezi açılmıştır. Yaklaşık 898 çocuk kurulan 16 Oral Rehidrasyon Tedavisi merkezlerini ziyaret etmiştir. Bu çocukların çoğunda sıvı kaybı olmaksızın sulu ishal teşhis edilmiş; sadece 89'u daha detaylı inceleme ve tıbbi tedavi için Diyare Tedavi Merkezine yönlendirilmiştir. Geri kalan çocuklar ise sadece Oral Rehidrasyon Hizmetlerinden faydalanmıştır. Beslenme Haziran ayında, Yeni Doğan ve Çocukların Beslenmesini Desteklemeye yönelik proje ve UNICEF /StC merkezleri, Za'atari, EJC ve Azra kampları ve ev sahibi topluluklar ile Rabah Sahan Geçiş Merkezinde verilen danışmanlık hizmetleri vasıtasıyla 2,683 emziren anneye ulaşılmıştır. Buna ek olarak, 16, 592 çocğa ve emziren anneye besin değeri yüksek gıda yardımı yapılmıştır. Yeni Doğan ve Çocukların Beslenmesini Desteklemeye yönelik proje kapsamında UNICEF ve StC, kamplarda ve ev sahibi topluluklarda ikamet eden hamile ve emziren anneler için bebeklerin anne sütü ile beslenmesini yönelik destekler de dâhil olmak üzere, beslenme desteği, rehberlik, bire bir danışma hizmetleri ve sağlık eğitimi kursları sağlamaktadır. Sosyal Seferberlik ve Davranış Değişiklikleri Kalkınma için İletişim kapsamında topluluklar ve STK'lar ile işbirliği kurularak iletişim mesajları hazırlanmakta ve "Back to School" kampanyasının yürütülmesi için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Seçilen mesajlar ve sloganlar hem ev sahibi topluluklarda hem de kamplarda yürütülecek sosyal yardım faaliyetleri boyunca kullanılacaktır. 15

16 YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Haziran 2014) BESLENME #Yeni doğan ve çocukların beslenmesini desteklemeye yönelik Sektör 2014 Hedefi 2014'te Sektör'ün ulaştığı toplam UNICEF 2014 Hedefi 2014'te UNICEF'in ulaştığı toplam proje kapsamında ulaşılan hamile ve emziren anne sayısı 46,260 21,607 46,260 21,607 #Ek besin desteği alan yeni doğan ve emziren anne sayısı 85,460 87,899 85,460 87,899 SAĞLIK #Çocuk felci aşısı olmuş 6 ay - 15 yaş arası çocuk sayısı #Çocuk felci aşısı olmuş 0-59 aylık çocuk sayısı 3 Sektör Koordinatörü 949, ,084,776 # Rutin aşıları olmuş 5 yaşından küçük (kız erkek) UNICEF değildir. çocuk sayısı # A vitamini takviyesi alan 6-59 aylık çocuk (kız ve erkek)sayısı SU, SAĞLIK ve HİJYEN (Halihazırda kamplarda yaşayan 101,937 kişinin %100'ü WASH olanaklarından faydalandırılmaktadır). 4 #Sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmış krizden etkilenen kişi sayısı n/a #Sağlık veya hijyen malzemeleri verilen kişi sayısı n/a # Hijyen koşullarını artırmaya ilişkin mesajlar ile ulaşılan nüfus n/a İşlevsel bir şekilde tasarlanmış tuvalet ve sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmış krizden etkilenen kişi sayısı n/a #Öğrenme ortamlarında ve çocuk dostu alanlarda güveli içme suyu, sağlık ve hijyen hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı n/a Çocuk Koruma #Psikososyal destek hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk ve genç #Uzman sayısı ön saf çalışanları tarafından özel hizmet sunulan çocuk sayısı EĞİTİM #Ürdün devlet okullarına kayıtlı okul çağına erişmiş Suriyeli çocuk sayısı #Eğitim programları kapsamında psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimi sağlanmış çocuk sayısı n/a n/a n/a #Yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan çocuk / genç sayısı n/a # Yaygın eğitim ve yaşam becerilerine yönelik hizmetlerden faydalanan çocuk ve genç sayısı n/a #Kapsayıcı eğitim ve psiko - sosyal destek hizmetleri sağlanmış özel ihtiyaçları olan çocuk (kız ve erkek) sayısı n/a #İyileştirici ve Telafi derslerine katılım sağlayan okul çağına gelmiş çocuk n/a sayısı #Temel eğitim sonrası hizmetlere erişimi sağlanmış genç sayısı n/a # Okul materyalleri sağlanan çocuk sayısı 8 2 Bu hedefin büyük bir kısmı olası bir kızamık salgını düşünülerek planlanmış olup henüz böyle bir salgınla karşılaşılmamıştır. 3 Hedef ve sonuçlar ulaşılan çocuklara ilişkin raporda sunulmuştur. UNICEF, 2014 yılı içinde gerçekleştirilecek dört ulusal aşılama günü ve erişimi zor alanlarda gerçekleştirilecek 2 alt ulusal aşılama günü kapsamında 4.1 milyon opv dozunun sağlanmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu zamana kadar UNICEF, 2.2 milyon doz aşının tedarik edilmesine destek olmuştur.. 4 Ev sahibi topluluklarda yapılan müdahaleler kapsamında faydalanıcılara ulaşılmaya başlanmıştır. 5 Kamplarda ikamet eden faydalanıcılardan su tankerleri gibi geçici ve sızıntıların önlenmesi için bir boru hattının tamir edilmesi ve sondaj kuyularının iyileştirilmesi gibi kalıcı su tedarik yöntemlerinden faydalanan kişilere ilişkin sayılar. 6 Haziran ayının sonunda UNICEF ve UNESCO'nun desteği ile Eğitim Bakanlığı, okul kayıt oranlarına ilişkin bir doğrulama çalışması yürütmüştür (EduWave ve EYBS sistemleri kullanılmıştır) Bu çalışma özellikle eğitim öğretim yılının son 3 ayında okula kayıt yaptıran Suriyeli mülteci çocukları kapsamıştır. Sonuç olarak, geçen aya kıyasla okul kayıt oranlarında hafif bir artış gözlemlenmiştir. 7 Yaygın eğitim faaliyetleri henüz başlamamıştır Eğitim Öğretim yılı sona ermiştir. Bu nedenle, 2014 yılı Eylül ayına kadar herhangi bir türde okul gerecinin dağıtılması planlanmamaktadır. 16

17 Irak Durum Analizi ve İnsani İhtiyaçlar Geçen ay içerisinde içinde göç etmek zorunda bırakılmış büyük bir mülteci grubu Kuzey Irak Yönetiminden ülkeye giriş yapmış ve Kürdistan Bölgesel Hükumeti de hem ülkeye akın eden Suriyeli mültecilerden hem de ülke içinde göç etmek zorunda bırakılan mülteci akımlarından dolayı duyduğu endişeleri dile getirmiştir. Irak Kürdistan Bölgesinde yaşanan hızlı ve yoğun nüfus hareketleri dolayısıyla Hükümet kaynakları aşılmış ve kamu hizmetleri üzerinde büyük bir baskı oluşmuştur. 30 Nisan seçimlerinden sonra merkezi hükumet henüz kurulma aşamasında olup henüz Kürt Bölgesel Yönetimine bir bütçe ayrılmamıştır. İnsani yardım" sağlanabilmesi amacıyla Suriye sınırı açık tutulmaktadır. Krizden Etkilenen Kişi Sayısı Kayıtlı mülteci Sayısı 16 Temmuz 2014 Çarşamba Tarihli UNHCR Verilerine Dayanmaktadır. Kayıt aşaması devam eden herhangi bir mülteci yoktur. Kayıtlı Mülteci Sayısı 225, 409 Henüz Kayıt Edilmemiş Kişilerin Sayısı 1,613 Çocuk Mülteci Sayısı (18 Yaş Altı) 89,188 Çocuk Mülteci Sayısı (5 Yaş Altı) 32,352 Silahlı çatışmaların devam etmesi sebebiyle ülke içinde göç etmek zorunda kalan krizden etkilenmiş nüfus sayısı gün geçtikçe artmaktadır. BM ajansları hem Kürt Bölgesel Yönetimindeki hem de münazaalı alanlardaki krizden etkilenmiş kişilere gerekli desteği sağlamaktadır. Irak'ta doğrulanan iki Polio vakıasına müdahale faaliyetleri çerçevesinde, UNICEF, Suriyeliler için kurulan mülteci kamplarında ikamet edenler de dahil olmak üzere 5 yaş altı bütün çocuklar için aşılama ve farkındalık geliştirme kampanyalarını desteklemeye devam etmektedir. Ancak, Kuzey Batı Irak'ta emniyetsizlik yoğunlaşmakta ve çocukların aşılama kampanyası ve diğer programlara erişimini engellemektedir. İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu RRP6 kapsamında, UNICEF ve diğer BM İnsani Yardım Ajansları, en savunmasız Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Anbar'da çatışmaların patlak vermesi ve civar illerde şiddet olaylarının kızışmasıyla, İnsani Yardım Koordinatörü Irak'ta resmi olarak 6 çalışma kümesini görevlendirmiştir. UNICEF, Erbil'deki kuruluşlararası çalışma grupları arasından WASH ve Eğitim hizmetlerine yönelik çalışma grupları ile Çocuk Koruma alt çalışma grubunu yönetmektedir. BM Kurumları ve diğer insani yardım kuruluşları, Suriyeli mülteciler için sağlanan sektörel müdahale programları ile iç göçe zorlanan kişiler için sağlanan kümesel müdahale programları arasında koordinasyonun sağlanarak mümkün olduğunca bütünleşik bir müdahale yaklaşımının benimsenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. UNICEF WASH sektörünün yöneticiliğini üstlenmekte ve Hastalık Gözetim Sistemi ile koordinasyon içinde de sulu diyare vakıalarını izleyip gerekli müdahalelerde bulunmaktadır. İnsani Yardım Stratejisi UNICEF'in Iraktaki müdahale stratejisi ve öncelikleri, bu alanda yaşayan Suriyeli kadın ve çocukların temel hizmetlere erişimini sağlayarak kadın ve çocukları olası mahrumiyet durumlarından ve şiddetten korumaya odaklanmaktadır. Bölgesel Müdahale Planına göre düzenlenen müdahale programları, hayat kurtaran ve kapasite arttırıcı faaliyetler arasında bir denge sağlamakta ve Suriyeli bir kuşağın kayıp kuşak olmasını engellemek için stratejik olarak mülteci çocukların gelişimlerinde yaşanan bozuklukların etkilerini en aza indirmeye odaklanmaktadır. UNICEF, aynı zamanda Irak Hükumetinin, Kürt Bölgesel Yönetiminin ve Irak taki sivil toplumun silahlı çatışmalar sırasında çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarını izleme ve raporlama açısından kapasitelerini arttırmak için faaliyetler yürütmektedir. Anbar'da çatışmalar ve zorunlu iç göç vakalarına ilişkin ayrı bir Stratejik Müdahale Planı geliştirilmiştir. Irak'ta hizmet veren insani yardım ekibi, Anbar da yaşanan kriz durumlarında tamamıyla finanse edilen Stratejik Müdahale Planı'na göre hareket etmektedir. Ancak bu SMP tekrar gözden geçirilmekte ve acil insani ihtiyaçların karşılanması için ek bir finans kaynağı aranmaktadır. Yardım Programının Özet Analizi WASH Geçtiğimiz Haziran ayında UNICEF Norveç Mülteciler Konseyi (NCR) ile birlikte, evlerin temizliğine katkı sağlamak amacıyla, su tanklarında ve atık su tahliye tesisatlarında onarımlar yapmaya başlamıştır. UNICEF, UNHCR ve DMC mühendisleri üçlü anlaşma gereğince Domiz'deki yol ve kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik planlar yapmaya devam etmektedir. UNICEF'in de desteği ile, Çevre Suları Müdürlüğü (ÇSM), Domiz II su hattının 500 aileye su ulaştıracak şekilde genişletilmesi çalışmalarına başlamıştır. ÇSM aynı zamanda kamp civarındaki su dağıtımının dengelenmesi amacıyla mevcut dağıtım şebekesini geliştirmek için çalışmaktadır. Raporlama sürecinin sonuna kadar, Ocak ayında 39 litre olan kişi başına düşen günlük ortalama su arzının 61 litreye çıkması beklenmektedir. Suya erişimin sağlanması ve kamp yönetimindeki finansal sıkıntıların giderilmesi amacıyla UNICEF Haziran'dan Ekim'e kadar kamyonlarla su göndermeye devam edecektir. 17

18 Eğitim UNICEF ve diğer eğitim ortaklarının Eğitim Bakanlığı ile olan görüşmelerinin ardından, gözden geçirilmiş Suriye müfredatını takip eden okulların tanınması sağlanmıştır. UNICEF, Haziran ayında tüm kamplarda 4 ilâ 8. sınıfa giden toplam öğrencinin eğitime erişimini desteklemeye devam etmiştir. Save the Children kuruluşu ile kurulan ortaklık çerçevesinde, kampların dışında yaşayan çocuğun faydalanabileceği altı adet 'telafi dersi' sınıfları oluşturulmuştur. 9. sınıf sınavları Temmuz'da başlayacaktır. NRC - UNICEF ortaklığının destekleri ile Erbil ili sınırlarındaki 4 kampta yaz okulu etkinlikleri düzenlenmiştir. Toplulukların talebi üzerine, yaz derslerinin müfredatlarına Kürtçe dil dersleri de konarak daha büyük yaştaki öğrencilerin ortaöğretime Kürt okullarına devam edebilmesi kolaylaştırılmıştır. Telafi dersleri, 1-4. sınıflar arasındaki öğrencilerin gelecek eğitimöğretim yılında Kürt müfredatına ayak uydurabilmesi adına, matematik ve okuma-yazma üzerine yoğunlaşacaktır. Bunun yanı sıra UNICEF sanat, spor ve eğlence aktiviteleri ile çocukların aynı zamanda akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirebilmesine olanak sunarak klinik olmayan psikososyal destek sağlamayı planlamaktadır. Çocuk Koruma UNICEF Haziran ayında da Suriyeli mülteci çocuklara, bölgedeki sayıları 11'i bulan çocuk dostu alanlar ve çocuk koruma birimleri aracılığıyla yardıma devam etmiştir. Rapor dönemi boyunca yapılan etkinliklerle kamp içi ve kamp dışı alanlarda toplam çocuğa ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak, savunmasız durumdaki (yanında kimsesi olmayan, ailesinden ayrılmış, özel ihtiyaçları olan) 163 çocuğa tıbbi, hukuki ve sosyal hizmetler sağlanmıştır. UNICEF ayrıca Erbil'deki yerleşim yerlerine dört Çocuk Dostu Alan (ÇDA) daha açarak verilen hizmeti kamp dışındaki mülteci çocuklara da ulaştırmıştır. UNICEF psikososyal destek hizmeti sağlamanın yanı sıra çocuk koruma konusundaki sıkıntıları yakından takip etmekte ve gerektiğinde hızlı bir şekilde lüzumlu hizmetleri sağlamakta ya da ilgili makamlara sevk etmektedir. Mevcut çocuk koruma sistemlerini güçlendirmek ve yenilerini de kurmak amacıyla UNICEF çocuk koruma ve çocuk hakları konularında eğitimden geçirilmek üzere topluluk liderleri, gönüllüler, öğretmenler ve sosyal çalışmacılardan oluşan iki Çocuk Koruma Komitesi (ÇKK) kurmayı planlamaktadır. UNICEF, çocuk işçiler meselesinin gündeme geldiği ve yaz aylarında daha da geniş kapsamlı olarak işleneceği, aylık çocuk koruma çalışma grubu toplantıları yoluyla çocuk koruma faaliyetlerini koordine etmeye devam etmektedir. Sonuç olarak çocuk koruma birimleri, çalışan çocukların maruz bırakıldıkları zararlı uygulamalar ve riskler konusunda bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek topluluklara daha etkili olarak ulaşabilmiştir. Çocukların maruz kaldığı altı ciddi istismar da Haziran ayının öncelikli gündem maddelerinden biriydi. Bu konuda altı vaka tespit edilip belgelendikten sonra çocuklara gerekli hizmetler ulaştırılmıştır. Bu vakaların tespiti, eğitimli, topluluk temelli gönüllülerın oluşturduğu ağ ve ortaklaşa çalışılan STK'lar yardımıyla gerçekleşmiştir. Ortaklarımızın çalışma kapasitesini arttırmak amacıyla UNICEF olarak bölgesel Suriyeli çocuklara karşı ciddi istismarlar temsilciliği ile birlikte bir çalıştay düzenlemiş bulunmaktayız. Sağlık ve Beslenme Haziran ayında UNICEF, Irak'taki Kürt Özerk Yönetimi (KR-I) Sağlık Bakanlığının kamplarda yaşayan 5 yaş altı mülteci çocukların (U5) hepsini kapsayan bir çocuk felci Yerel Bağışıklama Günü kampanyası düzenlemesine destek olmuştur. Bu kampanya ile çocuk aşılanmıştır. UNICEF, kampanya kapsamında lojistik destek sağlamış, toplumun harekete geçirilmesine ve soğuk zincirin takibine katkı sağlamıştır. UNICEF; Genişletilmiş Bağışıklama Programı (EPI), bebek kulübeleri ve yenidoğan bakımı konularında Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığının programlarını desteklemeye devam etmektedir. Emzirme danışmanlığı ve büyümenin izlenmesi gibi bebek kulübesi hizmetleri, Kürt yönetimi altındaki tüm Suriyeli mülteci kamplarında başarıyla sürdürülmektedir. Haziran ayında 5 yaşının altındaki çocuk Küresel Akut Beslenme Bozukluğu (GAM) tedavisi görmüştür. Yenidoğanlara yapılan ev ziyaretleri girişimi güzel bir şekilde UNICEF/NYHQ /Khuzaie 27 Haziran'da bir parti aşı Erbil Havaalanına ulaştı. UNICEF UNICEF 6 Temmuz'da başlayacak olan bağışıklama kampanyasına destek olarak 1 milyon doz çocuk felci aşısı tedarik etmiştir. 18

19 işlemektedir ve rapor dönemi boyunca Suriyeli mülteciler arasından eğitimli hemşireler gönüllü olarak çadırı ziyaret ederek bütün mülteci kamplarındaki 600 kadar yenidoğan için değerlendirme ve sevk hizmeti sunmuştur. UNICEF, Kürt bölgesindeki sağlık merkezlerinde kapasite artırımı çalışmalarını, gözlemleme, büyümenin izlenmesi ve akut beslenme bozukluğu yönetimi üzerine gerçekleştirilen eğitimlerin ikinci etabını devam ettirmektedir. Toplam 23 sağlık çalışanı eğitimi tamamlamış ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) "ciddi derecede yetersiz beslenen çocukların yönetimi" konusundaki talimatları hakkında bilgilendirilmiştir. UNICEF, Sağlık Bakanlığının ağır derecede akut beslenme bozukluğu ile savaşan çocukları tedavi edeceği Beslenme Rehabilitasyon Merkezleri kurma projesine olan desteğini sürdürecektir. Her Merkeze tüm temel araç ve gereçlerle gerekli besin maddeleri sağlanacaktır. Gelişim için İletişim (C4D) UNICEF, Norveç Mülteciler Konseyi ile birlikte Domiz ve Domiz II kamplarındaki en dezavantajlı ailelere hijyen paketi dağıtmıştır. Hijyen destekçileri, çocuklara kişisel hijyeni anlatan bir piyes düzenlenmesine ve 120 çocuğa erişilmesine destek sağlamıştır. Domiz'de UNICEF ve Fransız Kızılhaçı iki bilgilendirme kampanyası düzenlemiştir. Bunlardan ilki anne ve çocuklara yönelik olup çocukların hastalıklara karşı ne kadar savunmasız olduğu ve enfeksiyonlardan nasıl korunması gerektiği konusunda olmuştur. İkinci kampanya ise ailelere ve özellikle annelere hitap eden ve suyun doğru şekilde kullanımını anlatmıştır. Toplamda aileye ulaşılmıştır. UNICEF hâlen WASH (Su, Temizlik, Hijyen) konularından Domiz topluluk liderleriyle iletişimini sürdürmektedir. 19

20 YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Haziran 2014) Sektör 2014 hedefi 1 SU, TEMİZLİK ve HİJYEN 2014 İhtiyacı (RRP6/ MYR) ( kamp, kamp dışı) Sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir erişimi sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı Geçici çözümlerle sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanan krizden etkilenmiş kişi sayısı Sektör toplam 2014 sonucu UNICEF 2014 hedefi UNICEF toplam 2014 sonucu Hijyen hususlarında bilgilendirilen krizden etkilenmiş kişi sayısı Uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere ve temizlik hizmetlerine erişebilen krizden etkilenmiş kişi sayısı Yeterli ve sürdürülebilir katı ve sıvı atık tahliyesine erişebilen krizden etkilenmiş kişi sayısı Öğrenme ortamlarında ve çocuk dostu alanlarda temiz su, temizlik ve hijyen olanaklarına erişebilen çocuk sayısı ÇOCUK KORUMA Psikososyal destek hizmetlerine erişebilen çocuk sayısı (Kayıtlı) Kalifiye cephe hattı çalışanlarından uzman yardımı alan çocuk sayısı EĞİTİM 2014 İhtiyacı çocuk (RRP6/ MYR) ( kamp, kamp dışı) Krizden etkilenen bölgelerdeki okula/öğrenim programlarına (İlk ve Ortaöğretim) devam eden çocuk sayısı Eğitim programlarında psikososyal destek hizmetlerine erişebilen çocuk sayısı SAĞLIK 2014 İhtiyacı Hizmetler (RRP6/ MYR) ( kamp; kamp dışı), Toplam Çocuk Felci Aşısı İhtiyacı = 5,7 milyon Çocuk felcine karşı aşılanan 0-59 aylık çocuk sayısı ( Suriyeli çocuk) ( Suriyeli çocuk) Rutin bağışıklama antijenleriyle tam koruma altına alınan 2 yaş altı çocuk sayısı A Vitamini takviyesi alan 6-59 aylık çocuk sayısı Kızamık aşısı olan 1 yaşının altındaki çocuk sayısı BESLENME Çoklu mikro-besin takviyesi alan 5 yaşının altındaki çocuk sayısı Akut Beslenme Bozukluğu tedavisi gören çocuk sayısı NC Kamp Dışında Ulaşılan Rakam 1 Kamplardaki mevcut toplam sayı 'tür (30 Haziran UNHCR verileri) ve kamp sakinlerinin %100'ünün temiz içme suyuna erişimi bulunmaktadır. Toplam faydalanıcı sayısı 30 Mayıs 2014'ten beri değişmemiştir. Sektörün lider kuruluşu olan UNICEF, hem kendi kaynakları hem de ortakları aracılığıyla, mültecilerin %100'ünün yeterli suya erişimini sağlamaktadır. Artık hükûmetin ve diğer ortakların su tedariki konusunda sağladıkları desteklerin artması sebebiyle UNICEF'in doğrudan yaptığı yardım 'a düşmüştür. 2 Bu gösterge yalnızca geçen aya ait olup toplam rakamları ifade etmez. Hijyen paketi dağıtımı yalnızca kamplarda, ihtiyaca göre dağıtılmaktadır. Mülteciler kampta yerleşik yaşama geçtikçe hijyen paketlerinin temininin azalması beklenmektedir. 3 Sektörün lider kuruluşu olan UNICEF, hem kendi kaynakları hem de ortakları aracılığıyla, mültecilerin %100'ünün uygun şekilde tasarlanmış tuvaletlere ve temizlik olanaklarına erişimini sağlamaktadır. Artık hükûmetin ve diğer ortakların su ve temizlik hizmeti tedariki konusunda sağladıkları desteklerin artması sebebiyle UNICEF'in doğrudan yaptığı yardım oranı düşmüştür. 20

21 Türkiye Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); 6 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 10 ilindeki toplam 22 kampta kayıt altına alınan ve destek sağlanan Suriyeli mülteci sayısını olarak açıklamıştır. Diğer mülteciler ise Mersin'de ve diğer 10 ilde kamp dışında yaşamaktadır. Krizden Etkilenen Kişi Sayısı Kayıtlı mülteci sayısı 16 Temmuz 2014 tarihli UNHCR verilerine dayanmaktadır. Hâlen kayıt altına alınmayı bekleyen kişi yoktur. Kayıtlı Mülteci Sayısı Mülteci Çocuk Sayısı (18 yaş altı) Yaklaşık 340 savunmasız Suriyelinin İstanbul'dan, Şanlıurfa'da yeni açılan Viranşehir kampına transferi Haziran ayı başlarında gerçekleştirilmiştir. AFAD yetkilileri İstanbul'dan kampa transfer edilecek toplam Suriyeli sayısını 661 olarak bildirmiştir. Mülteci Çocuk Sayısı (5 yaş altı) Buna ek olarak çoğu bekâr erkeklerden oluşan Filistin kökenli yaklaşık 80 kişi de Viranşehir kampında kayıt altına alınmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Şanlıurfa'da 12 yaş altındaki 40 refakatsiz çocuğa ev sahipliği edecek bir merkez kurmayı planlamaktadır. Proje AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenecektir. 12 yaşının üzerindeki refakatsiz çocuklara ise kamplardaki sığınma merkezlerinde kalacak yer tesis edilecektir. UNICEF ve UNHCR, Türkiye'de ASPB ve AFAD ile birlikte refakatsiz çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaktadır. İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu UNICEF, Ankara'da BM Ülke Ekibi Suriye Görev Gücü'nün çalışmalarına ortaklığını sürdürmüş ve Ocak 2014'ten itibaren UNHCR saha koordinasyonunun yönetimini Gaziantep'ten sürdürmektedir. UNICEF bir yanda Ankara ve Gaziantep'te koruma çalışma grubuna katılımını sürdürürken diğer yandan da Gaziantep'teki sağlık ve para transferleri/fişler çalışma gruplarında yer almaktadır. Ocak 2014'ten bu yana BM kuruluşları için kurulan genel koordinasyon çalışma grubu etkin bir şekilde Gaziantep'teki toplantılarını devam ettirdiğinden Ankara'daki Suriye Görev Gücü toplantıları artık iki haftada bir gerçekleştirilmektedir. Saha koordinasyonuna geçiş, müdahale çalışmalarını Türkiye'deki Suriyeli misafirlere daha da yakınlaştırmış, bilgi akışını ve yerli/uluslararası STK'ların yardım çalışmalarına katılımını kolaylaştırmıştır. İnsani Yardım Stratejisi UNICEF'in Türkiye'deki insani yardım çalışmaları Bölgesel Müdahale Planı'nda (RRP6) belirtilmiş olup; burada UNICEF'in Acil Durumlarda Çocuklara Yönelik Temel Taahhütler (CCC) altında geçen eğitim, koruma, sağlık ve beslenme alanlarındaki öncelikleri sıralanmaktadır. UNICEF, Türk Hükûmeti, AFAD ve ilgili bakanlıklarla olan ortaklıklarını sürdürmektedir. UNICEF 2014 yılı boyunca kamp dışı ortamlarda çalışmaya ve toparlanma, iyileşme ve kalkınma süreçlerinde UNDP, UNHCR ve diğer BM kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edecektir. UNICEF, Türkiye'de Suriyeli çocuğu eğitim, psiko-sosyal destek ve mesleki eğitim olanaklarına eriştirmek amacıyla, yine UNICEF, UNHCR, Mercy Corps, Save the Children ve World Vision tarafından başlatılan "Kayıp Kuşak Olmasın" stratejisini izlemektedir. Tahminlere göre Türkiye'deki ev sahibi topluluklarda yaşayan Suriyeli çocukların yalnızca %30'u okula devam etmektedir. UNICEF tarafından 2013'te Suriyeli genç ve çocukların eğlenip dinlenebileceği faaliyetleri içeren bir proje hayata geçirilmiştir. Buna benzer faaliyetlerin 2014'te de ev sahibi topluluklarda BM ve uluslararası STK'ların ortaklığıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Savunmasız çocuklara ulaşmak ev sahibi topluluklarda daha da zordur ancak Suriyelilerin %51'i (AFAD Ev Sahibi Topluluk Anketine göre) kendileri ya da aileleri için bir çeşit psikososyal destek ihtiyacı dile getirince, bu durum UNICEF için bir öncelik olmuştur. Yardım Programının Özet Analizi Eğitim Suriyeli çocuklar arasından okula devam edemeyen yaklaşık %73'lük kısım için eğitim olanaklarının kamp dışlarına da genişletilmesi konusunda büyüyen bir ihtiyaç mevcuttur. UNICEF yalnızca var olan okulları desteklemek için değil, aynı zamanda kamplarda ve kampların dışında yaşayan çocuklar için prefabrik okullar da sağlamak için çalışmaktadır ve 2014 hedefi toplamda 50 okulun inşası, yenilenmesi ve/veya eşyalarının alınmasıdır. UNICEF okul altyapısı programının ilk ayağı Midyat, Nusaybin, Adıyaman, Malatya kamplarında birer adet, Viranşehir'de 2 adet; Şanlıurfa, Osmaniye, Nizip ve Batman'da da şehir merkezlerine yapılan birer adet olmak üzere toplamda yapılan 10 okulla tamamlanmıştır. UNICEF, AFAD ve MEB ile koordineli olarak inşaatları finanse etmekte ve okulların müfredat, materyal ve öğretmen alımı gibi konularda belirlenen standartlara uymasına özen göstermektedir. Okul inşaatı planları, Osmaniye ev sahibi topluluğunda yapılacak ve okula gitmeyen Suriyeli çocukların geri kalanını kabul edecek olan 12 derslikli bir okulu da kapsamaktadır. Okulların tatil olduğu süre boyunca UNICEF okulları, okul başına 500 ilâ 700 öğrencinin faydalanabileceği takviye/telafi dersleri için kullanılacaktır. Kamplar dışındaki okullarda eğitim verecek öğretmenlere verilen ilk eğitim Haziran 2014'te Adana, Urfa ve Mardin illerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimde savaştan etkilenen çocuklar için sınıf içi psikososyal destek, program geliştirme, reaktif ve etkili eğitim yöntemleri işlenmiştir. Bu eğitimler pilot uygulama görevi görmüştür ve MEB'in değerlendirmesinden sonra, ileride gerçekleştirilecek olan eğitimlerin temelini oluşturacaktır. 21

22 Bugüne dek 404 öğrenci, TÖMER'in desteğiyle, Türkçe öğrenmek ve Türkiye'deki üniversitelerde burslu olarak okuyabilmek isteyen Suriyeli öğrenciler için düzenlenen altı aylık Türkçe Derslerinden sertifika almıştır. Bu dersler AFAD, TÖMER, Gaziantep Üniversitesi ve UNICEF Türkiye tarafından 10 ilde bulunan 20 kampta koordine edilmiştir. Çocuk Koruma An itibarı ile 21 kampta, Gaziantep'ten koordine edilen, Türk Kızılayının istihdam ettiği 41 gençlik çalışanı ve 3 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) çalışanı ile işlevini sürdüren Çocuk Dostu Alanlar (ÇDA) bulunmaktadır. ÇDA'lar çocukların eğlenmeleri ve dinlenmeleri için kurulan ve çocuklara kendilerini düzenli ve yapılandırılmış faaliyetlerle ifade etme fırsatı tanıyan güvenli ortamlardır yılında, kamp sakini çocuk Temmuz 2013'ten beri yapılan ÇDA faaliyetlerine katılmıştır. ÇDA'lardaki gençlik çalışanları, ulaşılması zor ve savunmasız kesimlerin katılımını arttırmak için aile ziyaretleri gerçekleştirmekte, gerektiğinde bu savunmasız çocukların aileleriyle ortak çalışmaktadırlar. Gençlik çalışanları, Suriyeli topluluğun kültürel hassasiyetini de dikkate alarak vaka temelli yöntemlere başvurmakta, böylece ailelerin güvenini kazanarak ÇDA'ların rolünü ve çocuklarının buralardan nasıl faydalanabileceğini daha iyi anlamaları amaçlanmaktadır. Bazı durumlarda, özellikle engelli çocuklar söz konusu olduğunda, ebeveyn ve vasiler doğrudan ÇDA'lara gelerek yapılan faaliyetleri incelemek ve çalışanlarla iletişime geçmek istemektedir. Örneğin; Islahiye kampında gençlik çalışanları Down sendromlu bir kızın ağabeyine ulaşarak kendisini bir gönüllü olmasını sağlamışlardır. Şu anda gönüllü eğitimini tamamlamış olan ağabey, o yanında olmasa dahi kız kardeşinin faaliyetlere katılımına yardımcı olmaktadır. UNICEF Türkiye, AFAD ile birlikte Acil Durumlarda Çocuk Koruma eğitimini sürdürmektedir. Eğitim süresi boyunca 28 kişilik ilk sosyal çalışmacı grubunun final denetimi ve ikinci 28 kişilik grubun da ara denetimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim gören 56 AFAD sosyal çalışmacısının denetimi Mayıs 2014'te, kamplardaki uzmanlar için psikososyal destek eylem planlarının geliştirilmesi üzerine olup; ihmalkârlık ve istismar, refakatsiz ve ailesinden ayrı düşmüş çocuklara verilen hizmetlerde temel ilkeler, personel desteği metotları, ihtiyaç değerlendirmesi ve kaynak seferberliği gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Sosyal çalışmacıların denetiminden elde edilen veri ve gözlemler, kamplardaki psikososyal hizmetlerin teminine dair eylem planında kullanılacaktır. Bunu takiben, eğitim programının kapsamı Türkiye'deki Suriyeli çocuklarla çalışan sivil toplum ortaklarını da içerecek biçimde genişletilecektir. Sağlık Çocuk felci aşılarının altıncı etabı Haziran ayında İstanbul'da yapılmış ve beş yaşının altındaki Türk ve Suriyeli çocukları kapsamıştır. Kampanyanın İstanbul'da yapılma nedeni burada yaşayan Suriyeli nüfusun çok olması ve Güneydoğu bölgelerinin zaten önceki birkaç etapta kapsanmış olmasıdır. UNICEF, bağışıklama kampanyasına katılan Sağlık Bakanlığı çalışanları için 1500 tişört ve 1500 şapka temin etmiştir. Kampanyanın sonuçları henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmamıştır ancak bir dahaki durum raporunda yer verilecektir. YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Haziran 2014) Sektör 2014 hedefi Sektör toplamı 2014 UNICEF 2014 hedefi UNICEF toplam 2014 BESLENME sonucu sonucu Çoklu mikro-besin takviyesi alan 5 yaşının altındaki çocuk sayısı SAĞLIK 2014 İhtiyacı: Kızamık Aşısı: , Çocuk Felci Aşısı: Kızamış aşısı olan 6 ay - 15 yaş arası çocuk sayısı ** 0 - Çocuk felcine karşı aşılanan 0-59 aylık çocuk sayısı* ÇOCUK KORUMA 2014 İhtiyacı: Psikososyal Destek: Psikososyal desteğe erişimi olan çocuk ve ergen sayısı Kalifiye cephe hattı çalışanlarından uzman yardımı alan çocuk sayısı EĞİTİM 2014 İhtiyacı: Okula / Eğitime Erişebilen Çocuk Sayısı: , Yapılan / Yenilenen Okul Sayısı: 120 Krizden etkilenen bölgelerdeki okula/öğrenim programlarına devam eden çocuk sayısı *** *** Okul malzemeleri alan çocuk sayısı İnşa edilen / yenilenen ve kamplardaki / kamp dışındaki Suriyeli çocukların erişimine açık olan eğitim kurumları**** Eğitim verilen ya da desteklenen kalifiye öğretmen sayısı DİPNOTLAR * Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Türk çocukları kapsar. ** Kızamık-kızamıkçık-kabakulak (MMR) aşılarının siparişi 2013'te verilmiş olmasına rağmen stok yetersizliği nedeniyle aşılar henüz ülkeye ulaşmamıştır doz aşının Ağustos'ta, dozun da Ekim'de Türkiye'ye teslim edilmesi beklenmektedir. *** Türk Hükûmeti aracılığıyla ulaşılan bu rakam hem kamp içi hem de kamp dışı kayıtları kapsar. Bu ay kamptan gelen katılım bir miktar düşüş yaşamıştır, zira bazı kamplarda şimdiye dek hazır olacağı düşünülen alanlar henüz müsait değildir. Ayrıca şu anda yaz tatilinde olunmasının da etkisi vardır. Eylül ayında sayıların tekrar artması beklenmektedir. **** Yeni inşa edilen okulların yanı sıra; yenileme yapılan, araç-gereç ve eşya tedariki yapılan okulları da kapsar. 22

23 Mısır Genel Durum ve İnsani İhtiyaçlar Mısır'a giren Suriyelilerin sayısı, Temmuz 2013'te getirilen vize şartı ile birlikte büyük oranda düşmüştür. Yasadışı göç olayları ve bununla ilgili tutuklananların sayısı Haziran 2014'te oldukça artmış, yılbaşından bu yana Avrupa'ya yasadışı göç gerçekleştirmeye çalışırken yakalanan Suriyeli çocukların sayısı en az 265'e ulaşmıştır ve bunların 69'u Haziran Krizden Etkilenen Kişi Sayısı Kayıtlı mülteci sayısı 16 Temmuz 2014 tarihli UNHCR verilerine dayanmaktadır. Hâlen kayıt altına alınmayı bekleyen kişi yoktur. Kayıtlı Mülteci Sayısı Mülteci Çocuk Sayısı (18 yaş altı) Mülteci Çocuk Sayısı (5 yaş altı) ayında yaşanmıştır. Çocuklar ve aileleri normalde birkaç günlük gözaltı sürelerinden sonra bırakılsa da yasadışı yollarla göç etme hâlen büyük bir sorun olarak önemini korumaktadır zira onlarca aile kaçakçılara büyük paralar ödemekte, senetler imzalamakta ve hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Haziran sonu itibarıyla Eğitim Bakanlığı Suriyeli çocuğun okul kaydı bulunduğunu bildirmiştir ( devlet okullarında, özel okullarda). UNHCR verileri, kayıt altındaki 5-17 yaş arası Suriyeli çocuk sayısını olarak göstermektedir. 9 Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin kalite ve kapasitelerinin arttırılması ve sevk sisteminin güçlendirilmesi de yapılması gereken çalışmalar arasındadır. İnsani Yardımların Yönetimi ve Koordinasyonu UNHCR ve UNICEF'in eş başkanlığında yürütülen Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG), Çocuk Koruma Stratejisi'ni tamamlamış ve genel psikososyal hizmetlerden özel müdahalelere, yasal belgelere ve en iyi çıkar belirlemeye kadar değişen altı hedef belirlemiştir. Ayrıca ÇKÇG yılın ikinci yarısı için iki önemli göreve öncelik verecektir. İlki, çocuk koruma vakalarında izlenecek standart prosedürler geliştirilmesi, ikincisi ise ailesinden ayrı düşmüş ve refakatsiz çocuklar için hızlı bir değerlendirme yürütülmesidir. Yine UNHCR ve UNICEF'in birlikte idare ettiği Eğitim Çalışma Grubu (EÇG) da yapılan farklı faaliyetlerin coğrafi konum ve hedef kitle bazında tespiti açısından faydalı olacak bir haritalandırma çalışması başlatmıştır ve bununla bilgi paylaşımını, koordinasyonu ve hizmet boşluğu olan alanların tespitini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. UNHCR tarafından tüm kayıtlı çocuklara sağlanan ve ulaşım, okul kıyafeti, materyal satın alma gibi eğitim giderlerine destek olarak verilen hibelerden 2013/2014'te kişi faydalanmış, 2014/2015 eğitim yılında da kişi bunlardan faydalanacaktır. UNHCR, eğitime destek hibesi almaya uygun olan çocukları belirlemek için bir Savunmasızlık Anketi düzenlemektedir. Bu süre içerisinde özel okullara kayıt olan ve iyi koşullarda yaşayan çocukların değerlendirme kapsamından çıkarılması için bir uygulama da devam etmektedir. Suriyeli mültecilerin birinci basamak halk sağlığı merkezlerini daha etkin kullanabilmesi için UNHCR ve UNICEF bu konuda bilinçlendirme ve savunuculuk kampanyaları başlatmaktadır. Bunların yanı sıra UNHCR, İskenderiye ve Dimyat'taki destek verilen sağlık hizmeti sağlayıcılarının yerine Sağlık Bakanlığı'na ait birinci basamak sağlık merkezlerini getirecektir. Yardım Programının Özet Analizi Sağlık Ocak-Mayıs 2014 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin 10 ilde ve 24 bölgede bulunan 87 birinci basamak sağlık merkezini kullanımına dair verilerin dokümantasyonunu bir sisteme oturtmuştur. Suriyelilerin en yoğun olarak bulunduğu bu bölgelerde 5 yaş altı Suriyeli çocuk birinci basamak sağlık hizmetinden faydalanmıştır. Buna ek olarak 456 Suriyeli kadın da doğum öncesi bakım ve üreme sağlığı hizmetleri almış, bunların 42'si ise doğum öncesi hizmet almak için bu merkezlere birden fazla ziyaret gerçekleştirmiştir. Haziran 2014'te sağlanan hizmetlerin veri girişi ve analizi hâlen devam etmektedir. 10 UNICEF, veri kalitesi, raporlama ve dokümantasyon konularında Sağlık Bakanlığı'na verdiği desteği 10 ildeki 35 Bakanlık BT çalışanına verdiği yazılım eğitimiyle sürdürmüştür. Eğitimi verilen bu yeni yazılım, birinci basamak sağlık hizmeti alan Suriyeli kadın ve çocukların tek tek elle kayıt edildiği sistemin yerini alacaktır. 9 Mayıs sonundan beri aynı sayıdadır. 10 Mayıs ayına ait Durum Raporunda kayda alınan veriler 10 ilin yalnızca 7'sini kapsamaktaydı (Birinci basamak sağlık hizmeti alan Suriyeli çocuk sayısındaki farka ithafen). Verilerin teyidinden sonra bazı Suriyeli kadınların iki defa sayıldığı tespit edildiğinden önceki bildirilen sayı olan 600, 456'ya düşmüştür. 23

24 Haziran ayındaki saha raporları birinci basamak sağlık merkezlerinde sunulan hizmetin kalitesinde yükseliş gözlendiğini bildirmektedir. Normalden az kilolu çocukların teşhisinde görülen gelişmeler, UNICEF desteğiyle gerçekleşen ve ilgili il ve bölgelerdeki sağlık birimi amirlerinin tabi tutulduğu iş başında eğitimlerin doğrudan bir sonucudur. 35 Suriyeli kız ve erkek çocuğuna orta düzeylerde yetersiz kilo problemi tanısı konmuş olup; aileleri için yeterli çocuk beslenmesi üzerine bilinçlendirme oturumları düzenlenmiş ve büyümenin izlenmesi için birinci basamak sağlık merkezlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirilmesi tavsiye edilmiştir. Ancak birinci basamak sağlık merkezlerindeki hekim sayısının azlığı hâlen önemli bir sorundur. UNICEF ve Sağlık Bakanlığı ekibi Matruh ve Dekahliye illerindeki 4 bölgeye yayılmış olan ve 30 çalışanın mülteciler için birinci basamak sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik eğitim gördüğü 12 adet birinci basamak sağlık kuruluşuna (BBSK) saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Çocuk Koruma Yasadışı göçe teşebbüs etme suçuyla ilişkili olarak gözaltına alınan çocuk sayısı Haziran ayında çok yükseklere çıkmıştır. Geçen ayki 22 vakanın ardından bu ay tam 107 çocuk daha kuzey sahilindeki 6 polis karakolunda kayıtlara geçmiştir. UNHCR ile koordineli olarak bu çocuklara tıbbi ve hukuki destek sağlanmıştır. Bunlara ek olarak bazı tüketim malzemeleri ve temizlik ürünleri dağıtılmıştır. İskenderiye'de de iki davada hukuki destek verilmiştir. 1 Ocak 2014'ten günümüze kadar 7 Çocuk Dostu Alan (ÇDA) 3570 Suriyeli çocuğun genel psikososyal destek hizmetlerine, İskenderiye'de ise 508 Suriyeli çocuğun özel psikososyal hizmete erişimi sağlanmıştır. İzleme ve değerlendirme ekibiyle işbirliği içerisinde, ortak STK'lardan katılan 6 personel ile saha izlemesi yapılmış ve çocuğu İskenderiye'deki ÇDA'lara giden 99 Suriyeli ebeveyn ile görüşülerek, sağlanan hizmetler konusunda geribildirim alınmıştır. Ebeveynler, oynayacak ve diğer çocuklarla etkileşim kuracak alanları çok kısıtlı olan Suriyeli çocukların üzerinde ÇDA'ların olumlu bir etkisi olduğunu kabul etmiştir. Ayrımcılık yapılmaksızın tüm çocukların kucaklanması takdir edilmektedir. Daha fazla iyileştirme yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlardan biri de Suriyeli topluluk liderlerinin, çocukların gezi ve spor günleri gibi harici faaliyetlere katılma fırsatı elde edebilmesi için yeni programlar ve kriterlerin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında sürece dâhil olmasıdır. Aileler ayrıca programın sağlayacağı hizmetlerin ve bunlarla ilgili bilgilerin dağıtımının geliştirilmesi hakkında bazı fikirler öne sürmüştür. Eğitim UNICEF, Suriyeli çocukların devlet ilkokullarına katılımını sağlamak amacıyla bu okullara destek vermeye devam etmektedir. Bugüne dek Suriyeli kız ve erkek çocuğu 5 ilde yoğunlaşan UNICEF destekli ilkokullarda eğitim almıştır. Bu iller Kalyubiye, Gizze, Kahire, Dimyat ve İskenderiye'dir. Rapor dönemi boyunca okul düzeyinde bir faaliyet düzenlenmemiştir fakat UNICEF, Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği plan ve koordinasyon toplantılarını sürdürerek 54 devlet okulu için eşya, bilgisayar, müzik aletleri, görsel sanatlar ve beden eğitimi malzemelerinin satın alınması için tedarik sürecini başlatmaya çalışmakta ve bu okulları da toplamda Suriyeli çocuğa, okula ve topluma entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla eğitim veren hâlihazırdaki 20 okulun seviyesine getirmeyi planlamaktadır. Müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi dersleri için gereken malzemelerin temini için hazırlanan tedarik planı Bakanlık tarafından onaylanmıştır. İzleme kalitesinin arttırılması amacıyla, UNICEF ve Eğitim Bakanlığı 2014/15 eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere veri toplama formları hazırlamıştır. İzleme raporları, okullarda Bakanlığın İstatistik Dairesi tarafından, sahada da UNICEF tarafından yapılacak veri toplama çalışmalarıyla aylık olarak yayımlanacaktır. Sahadaki izleme çalışmaları aynı zamanda verilerin teyidi ve program performansının geliştirilmesi amacına da hizmet edecektir. Üç ilâ beş yaşlarındaki 310 Suriyeli çocuk, topluluklarda hâlihazırda var olan kreşlerden faydalanmakta olup; Büyük Kahire, Yeni Dimyat ve İskenderiye de 750 çocuk kapasiteli 30 kreşin daha oluşturulmasına dair planlar hâlen Sosyal İşler Bakanlığı nın onayını beklemektedir. 24

25 YARDIM PROGRAMI SONUÇLARININ ÖZETİ (Ocak - Haziran 2014) Sektör 2014 hedefi Sektör toplamı 2014 sonucu UNICEF 2014 hedefi UNICEF toplam 2014 sonucu SAĞLIK ve BESLENME Kampanyalar boyunca çocuk felci aşısı olan 0-59 aylık çocuk sayısı UNICEF sağlık müdahalelerinde Üreme sağlığı hizmeti alan Suriyeli kadın sayısı 1 sektör lideri değildir Büyümesi izlenen 0-47 aylık çocuk sayısı ÇOCUK KORUMA Psikososyal yardıma erişimi olan çocuk / ergen sayısı Özel psikososyal desteğe erişimi olan Suriyeli çocuk sayısı #Avukat tarafından temsil edilen çocuk sayısı Nakdi yardım alan çocuk sayısı 1 4, EĞİTİM İlköğretim ve ortaöğretime devam eden okul çağındaki çocuk sayısı (6-14 yaş) Okul öncesi eğitim alan çocuk sayısı (3-5 yaş) Eğitim verilen öğretmen ve müfettiş sayısı Materyal desteği alan (eşya ve ekipman) okul sayısı Çocuk Felci aşısı olan Suriyeli çocuk sayısı: Eğitime devam rakamları UNHCR tarafından, kayıt süreçlerine tabi olan 5-17 yaş aralığındaki nüfus baz alınarak hesaplanmıştır. 25

26 Fon Durumu (Milyon ABD Doları cinsinden) SHARP5 ve RRP6'nın yıl ortası değerlendirmelerinin sonucunda UNICEF daha önce 835 milyon Dolar olarak hesapladığı toplam fon ihtiyacını 770 milyon Dolar olarak güncellemiştir. Ülke ve sektörlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir Çağrısı : SHARP5 ve RRP6 20 Temmuz 2014 SEKTÖREL DAĞILIM Fon Durumu Milyon Amerikan Doları Suriye WASH (Su, Temizlik ve Hijyen) Eğitim Çocuk Koruma Sağlık ve Beslenme Gıda Dışı Temel İhtiyaçlar Toplam* Gereken 52,10 81,02 25,00 35,67 193,79 Fonlanan 16,48 18,11 7,43 32,69 79,87 Fonlanan Oran %41,2 Ürdün Lübnan Irak Türkiye Mısır MENA Toplam Gereken 66,41 42,46 22,09 9,77 140,72 Fonlanan 22,49 28,09 23,95 1,40 75,94 Gereken 90,10 114,83 35,00 36,19 10,00 286,13 Fonlanan 21,18 37,82 18,34 16,94 0,33 94,60 Gereken 35,29 13,50 4,90 8,72 62,41 Fonlanan 7,39 6,44 3,08 4,82 21,73 Gereken 37,25 17,65 10,07 64,96 Fonlanan 10,72 4,32 5,26 20,30 Gereken 4,00 3,26 8,82 16,08 Fonlanan 2,76 1,78 1,70 6,24 Gereken 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 Fonlanan 0,64 0,31 3,04 4,03 Gereken 245,40 294,56 109,38 110,74 10,00 770,08 Fonlanan 68,18 103,95 59,21 65,85 0,33 307,56 %54,0 %33,1 %34,8 %31.3 %38.8 %67,2 %39,9 Fark 177,22 190,61 50,17 44,89 9,67 462,52 Fonlanan %27,8 %35,3 %54,1 %59,5 %3,3 %39,9 Oran * Toplam miktarın içine şu anda ülke ofislerine dağıtımı devam eden fonları da içerir. Gelecek Durum Raporu Tarihi: 18 Ağustos 2014 UNICEF Suriye Krizi: UNICEF Suriye Krizi Facebook'ta: UNICEF Suriye ve Suriyeli Mülteciler, Çocuklar için İnsani Yardım Çağrısı: Daha fazla bilgi için: Geoff Wiffin Suriye Krizi Acil Durum Koordinatörü UNICEF MENA Bölgesi Ofisi +962 (0) Simon Ingram İletişim Bölge Şefi UNICEF MENA Bölgesi Ofisi (0)

Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu

Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu UNICEF/NYHQ2014-1127/Khabieh - Duma da, Suriye Kırsal kesiminde yer alan Doğu Guta bölgesinde bulunan su miktarı şu an, savaş öncesindeki oranın sadece %40 ı. İç göçe zorlanmış çok sayıda aileyi barındıran

Detaylı

Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu

Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu UNICEF/Türkiye 2014 UNICEF tarafından desteklenen Çocuk Dostu Alanın dışındaki çocuklar. Yeni gelen 3.900 mülteci bu alanın bulunduğu YİBO da (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu nda) kalıyor. Suriye Krizi Aylık

Detaylı

Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı

Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı Türkiye den Suriye ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı Temmuz 2014 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. MEVCUT DURUM... 4 İnsani Erişim... 5 3.

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

ACİL DURUMLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK TEMEL GÖREVLER

ACİL DURUMLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK TEMEL GÖREVLER ACİL DURUMLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK TEMEL GÖREVLER Her Çocuk için Sağlık, Eğitim, Eşitlik, Koruma 1 İÇİNDEKİLER Giriş İnsani Yardım Yönlendirici İlkeler Çalışma Yaklaşımı Hızlı Değerlendirme Eşgüdüm Program

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Suriye Entegre İhtiyaç Değerlendirmesi Aralık 2013

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Suriye Entegre İhtiyaç Değerlendirmesi Aralık 2013 SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Suriye Entegre İhtiyaç Değerlendirmesi Aralık 2013 SINA genel sonuçları Giriş... 1 Metodoloji... 2 Etkilenen nüfus... 6 İnsani yardım erişimi... 10 İnsan yardım ihtiyaçları... 15

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 Hazırlayan: Zeynep M. Türkmen Sanduvac, MA Araştırma Danışmanı ve Takım Lideri Mavi Kalem - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Detaylı

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ULUSAL ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI 2 0 1 3-2 0 1 7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TANIMLAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 9 1.1. Gerekçe... 9 1.2.

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2014-2018 STRATEJİK PLAN TASLAĞI İÇİNDEKİLER Sayfa No. I. GİRİŞ. 2 II. III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve. 4 II.2. Stratejik Plan Modeli.. 4 DURUM ANALİZİ III.1. Kamu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER

SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER SURİYE YE KOMŞU ÜLKELERDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU: BULGULAR, SONUÇLAR VE ÖNERİLER Rapor No: 189 Nisan 2014 ISBN: 978-605-4615-87-2 Ankara - TÜRKİYE 2014 Bu raporun içeriğinin telif hakları a ait olup,

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı