Daha İyi Bir Gelecek İçin Önce Kadınlar ve Kız Çocukları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha İyi Bir Gelecek İçin Önce Kadınlar ve Kız Çocukları"

Transkript

1 Sayı 3, Ekim 2006 Birleşmiş Milletler Ortak Programı örnek çalışma seçildi Rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) farklı ülkelerdeki çeşitli örnek uygulamaları biraraya getirmek ve ülkeler arasında bilgi akışını artırmak amacı ile yeni bir çalışma başlattı. Proje ve programların insan hakları temelli yaklaşıma (İHTY) uygun olması gereğinden hareketle, incelenmek üzere tüm dünyadan iki program seçildi. Bu programlardan biri de Turkiye de yürütülen Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) dır. Danışman Nazik Işık UNFPA merkez ofisi tarafından (New York) programın İHTY ile olan ilişkisini detaylı olarak analiz etmek üzere görevlendirildi. Işık söz konusu çalışması kapsamında program ortakları olan Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı, KA-DER Ankara Şubesi ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı, valilik ve belediye başkanlıkları ile raporunda yer vermek üzere görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıca, saha uygulamasını araştırmak Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü: Toplumsal cinsiyet eşitliği BM nin öncelikli konularındandır Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Dr. Mahmood Ayub, gençlik ve toplumsal cinsiyet konularına büyük önem atfediyor. Ayub, BM Ortak Programı (BMOP) Bültenine yaptığı açıklamada, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumlarının güçlendirilmesi amacına yönelik çalışmalara destek BM Mukim Koordinatörü Mahmood Ayub Değerlendirme toplantısı Ankara da yapıldı Güler Sabancı VAKSA nın ortaklığını açıkladı üzere program illeri olan İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van da programın yerel koordinatörleri ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşu yetkilileri ile de görüşüyor. Görüşmeler sonrasında Işık programın İHTY ile olan ilgisinin analiz edileceği bir rapor hazırlayacaktır. Söz konusu çalışma, 2007 yılında UNFPA merkez teşkilatı tarafından dünya kamuoyuna duyurulacaktır. UNFPA tarafından örnek seçilen diğer projeyi ise Mısır da haklar konusunda yürütülen bir çalışma oluşturmaktadır. Hazırlanacak raporlar sonucunda, İHTY projeleri için bir şablon oluşturulacaktır. vermeye devam edeceğini söyledi. Mahmood Ayub Ankara daki yeni görevine 14 Eylül 2006 tarihinde başladı. Mahmood Ayub, açıklamasında, Türkiye de kadınların sosyal ve ekonomik ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratılmasının BM nin öncelikleri arasında yeraldığını ve BM nin yaptığı Devamı 4. sayfada BMOP nin Hedefleri İki yılın sonunda aşağıdaki hedeflere ulaş ı lması amaçlanmaktadır: Milyonlarca vatandaş kadınların ve kız çocuklarının hakları konusunda bilgilenecektir. Binlercesi kadınların ve kız çocuklarının hakları konusunda eğitilecektir. Yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları kadınların ve kız çocuklarının hakları konusunda daha güçlü ve donanımlı olacaklardır. Altı ilde gerçekleştirilecek bu programa vatandaşlar, kamuoyu liderleri, dini liderler, sivil toplum ve özel sektör etkin bir şekile katılacaktır. Sığınakların kurulması, iş olanaklarının yaratılması, meslek eğitimlerine ve kız çocuklarının eğitimine öncelik verilerek yerel etkinlikler artırılacaktır. Yerel ve ulusal düzeyde siyasi ve bütçesel kararlılık artırılacaktır. Altı ilde beş yıllık yerel eylem planları hazırlanmış olacaktır. Programın yürütüldüğü altı il değerlendirilerek kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması konusunda etkin rol oynayan illere kadın dostu kentler sertifikası verilecektir. BMOP birinci dönem değerledirme toplantısı 21 Haziran 2006 da Ankara Hilton Otelinde yapıldı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu amaçlarının uluslararası çalışmalarda ortaya konan kadın haklarının tam olarak hayata geçirilmesi olduğunu belirtti. Güler Sabancı, Güler Sabacı İçişleri Bakanı Aksu, eski Devlet Bakanı Akşit, program illeri valileri, Paçacıoğlu (VAKSA) ve UNFPA eski temsilcisi Albrectsen ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) nın BMOP ortak ları arasına katıldığını açıkladı ve programa destek vereceklerini, başarılı olmak için toplumun tüm kesimlerince konuya doğru teşhis koymanın önemini vurguladı. S a b a n c ı Üniversitesi de programa aktif katı l ı mda bulunacaktır. İçindekiler Biliyor musunuz? 2 BMOP tanıtıldı 2 Kadın dostu şehir 3 BMOP hakkında 4 Yerel yönetim kapasite artırımı 5 Proje Döngüsü Yönetimi 5 Mevzuat çalışmaları 6 Neredeyiz? 6

2 Biliyor musunuz Biliyor musunuz Biliyor musunuz Biliyor musunuz Türkiye de son dönemde yasalarda yapılan reformlar ve Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik yerel hizmetler konusunda bir çok açılım sağlamaktadır. Yerel yönetimlerin, Kadınların toplumsal yaşamın her alanınında söz sahibi olmaları, Kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmeleri, Kadın bakış açısıyla politikalar oluşturması konusunda desteklenmeleri, Kadınların kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, Kadınlara karşı yapılan her türlü ayırımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması, Kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, çözüm önerileri ve projeler üretilmesi, önerilerin ve projelerin gerçekleştirilmesine katılma ve katkıda bulunulması ve genelde yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk üstlenilmesi gibi çok yönlü ve geniş kapsamlı hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri bulunmaktadır. (UNDP, Türkiye, Yerel Gündem 21 Kılavuzundan) Nitekim günümüzde çok sayıda yerel yönetici, kadınların yerel karar alma süreçlerine katılımını stratejik bir öncelik olarak görmektedir. Kadınların ve kız çocuklarının hayatlarının iyileştirilmesi konusunda önder rol üstlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye de yerel yönetimlerin işi oldukça kolaydır. Kars da Eylül 2006 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kafkas Kültürleri Festivali kapsamında yapılan etkinliklerden biri de BM Ortak Programının tanıtımı idi. Toplantıda ayrıca BM nin çeşitli birimleri tarafından toplumsal cinsiyet alanında yürütülen projeler hakkında da bilgi verildi. Program hakkında katılımcılara bilgi veren BMOP Program Yöneticisi Nevin Şenol, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına birlikte çalışabilecekleri ortak platform oluşturulması yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, ulusal düzeyde ve yerel düzeyde uygun ortam yaratılarak ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Oturumda, yerel düzeyde kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını öngören yapılar ve kadınların ve kız çocuklarının spesifik ihtiyaçlarını Anayasa nın 10. maddesi ( Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür ), Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye nin 2005 yılında hazırladığı Rapora kadınların ulusal ve yerel düzeydeki karar alma mekanizmalarında sayılarının artırılması hedefi konulmuştur BMOP yasal reformların hayata geçirilmesi için çaba harcamaktadır. BMOP nin Kafkas Kültürleri Festivalinde tanıtımı yapıldı BMOP Kafkas Kültürleri Festivalinde tanıtıldı 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, , 41, 48, 69, 76 ve 77. maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7, 9, 15, 18, 20 ve 21. maddeleri, 5302 sayılı İl Genel Meclisi Yasasının 7, 8, 12, 13, 15, 16, 31, 35 ve 65 maddeleri, Türkiye nin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin (CEDAW) 3 maddesi, ( Taraf devletler, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kadınların erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmalarını ve bu hakları kullanmalarını garanti etmek, kadınların tam gelişimini ve ilerlemesini sağlamak için yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri almakla yükümlüdür ), Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin (CEDAW) 4/A Maddesi ( Kadınlar ile erkekler ile arasındaki eşitliği fiilen gerçekleştirmeyi hızlandırmak için Taraf Devletlerin aldıkları geçici tedbirler, bu Sözleşmede tanımlanan bir ayrımcılık şeklinde görülemez; ancak bunlar hiçbir şekilde eşitlikçi olmayan veya farklı türden standartların sürdürülmesi sonucunu doğuramaz; fırsat ve muamele eşitliğini sağlama amacı gerçekleştiğinde bu tedbirlerin uygulanmasına son verilir), Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri kapsamında Türkiye nin 2005 yılında hazırladığı rapora kadınların ulusal ve yerel düzeydeki karar alma mekanizmalarında sayılarının artırılması hedefinin konulması, Toplumsal cinsiyet duyarlı yerel yönetimlere hareket alanı sağlayan yasal zemini oluşturmaktadır. karşılamak üzere tasarlanmış yerel hizmet sunum modelleri dünyadan örnekler verilerek katılımcılara aktarıldı. Ayrıca, Sabancı Üniversitesi (SÜ) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Irzık, oturumda yaptığı konuşmada toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünyada ve Türkiye de sağlanan gelişmeler ve atılması gerekli adımlar hakkında bilgi verdi, SÜ olarak BMOP kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. UNDP adına oturuma katılan Aslı Şahin de, yürütmekte oldukları Kadın ve Siyaset projesi hakkında bilgi verdi. UNHCR Türkiye Temsilcisi Gesche Karrenbrock da yaptığı konuşmada sınır ötesi işbirliğinin önemi ve kadınların oynayabileceği olumlu rolü vurguladı. Karrenbrock, BMOP ye desteğini toplantıda bir kez daha tekrarladı. Sayfa 2 Sayı 3

3 Altyapıları ve organizasyonları ile kentler, tarihi, gelenekleri ve cinslerarasında görev bölüşümünü yansıtır. Kadın erkek eşitliğine ilişkin tartışmaların uzun bir geçmişi olmasına rağmen kadınların kentteki yeri ne ilişkin Stokholm tartışmalar ancak 1980 li yıllarda başlamıştır. Kentlerde kadınların yeri nedir? sorusu ile ilintili ilk soru kentin karar alma organlarında ne kadar kadın var? sorusudur. Bu sorunun yanıtı genellikle olumsuzdur. Kaldı ki kadınların belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde eşit temsili de sorunu çözmekte yetersiz kalabilmektedir. Çözüm, tüm yerel plan ve politikalara eşitlik perspektifinin yerleştirilebilmesi ve kadınların özel ihtiyaçlarına yanıt verecek yerel hizmetlerin sağlanmasına bağlıdır. Kadın dostu olmak isteyen kentler; kadınların karar alma süreçlerine ve mekanizmalarına katılımını artırmalı; kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik statejiler geliştirmeli ve uygun araçlarla belirlenen stratejileri yaşama geçirmeli; kadınların gündelik hayatlarını iyileştirmeye yönelik özel politikalar geliştirmelidir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kadın dostu kentlerin oluşumu için neler yapılıyor? Karar organlarında kadın sayısı artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor, Eşitlik planları hazırlanıyor, Sivil toplumla diyalogun geliştiriliyor, Gençlerin kadın erkek eşitliği konusunda bilinci yükseltiliyor, Cinsiyet eşitliğinin tüm plan ve programlara yerleştirilmesi için bilgi sistemi oluşturuluyor, Toplumsal cinsiyet duyarlı bütçeleme yapılıyor, Belediye operasyonlarında zaman kullanımı (özellikle kadınlar için) göz önüne alınıyor, Kent planlaması ve organizasyonu, kentiçi ulaşım ve konut politikalarını Kadın dostu şehirler Dünyadan örnekler belirler iken kadınların ihtiyaçları gözönüne alınıyor, Yerel hizmetlere erişim kolaylaştırılıyor, Yerel hizmet sağlayıcılara toplumsal cinsiyet duyarlılığı eğitimi veriliyor, Güvenlik ve şiddete karşı mücadelede, kadınlara yönelik şiddeti önleyecek ışıklandırma, acil yardım hattı, vs. gibi altyapı oluşturuluyor, Kadınların spesifik ihtiyaçlarını karşılayacak erişilebilir kaliteli ve ucuz sağlık hizmetleri veriliyor, Spor olanaklarından ve tesislerinden kadınların eşit bir biçimde yararlanmasına yönelik önlemler alınıyor. Helsinki Eşitlik Planı Birinci Helsinki Eşitlik Planı 1996 yılında ikinci eşitlik planı ise 1999 yılında hazırlanmıştır. Planın hazırlıkları Kent Konseyinin Eşitlik Komitesi nden temsilcilerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından yapılmıştır. Eşitlik Planı iki temel alana (operasyonel, personel) odaklanmıstır Operasyonel Eşitlik Planı yerel nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kent konseyi tarafından sunulan hizmetlere yönelik hedefler koymaktadır. Operasyonel eşitlik planı; yaşanılan çevre, planlama ve konut, refah ve sağlık, çocuk bakımı/eğitim/rekreasyon ve teknik hizmetleri kapsamaktadır. Personel Eşitlik Planı, kent konseyinde insan kaynakları oluşturmada eşitlik ilkesinin gözetilmesidir. Personel Eşitlik Planı, insan kaynaklarının planlanması ve istihdamı, eşit değerde işe eşit ücret ilkesinin uygulanması işgücüne katılımın özendirilmesi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik, işe almada eşitlik, aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması, çalışanların kararlara katılımı konularını kapsamaktadır. Kent Eşitlik Konseyi bu planların hayata geçirilmesinde önder rol oynamaktadır. Helsinki belediyesi 1999 yılından bu yana belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet etki analizini yapmaktadır. Helsinki de kız çocuklarının ve erkek çocuklarının özel ihtiyaçlarına yanıt verecek belediye hizmetleri vardır. Kız çocukları için özel merkezler vardır nüfuslu Helsinkide 64 gençlik merkezi bulunmaktadır ve kız ve erkek çocukları bu merkezlerden eşit bir biçimde yararlanmaktadır. Stokholm Kenti Eşitlik Politikaları Eşitlik Planı Stokholm de ilk eşitlik planı 1997 yılında hem genel hem de yerel yönetimin 50 farklı birimi için ayrı ayrı hazırlanmıştır yılı eşitlik planının ana hatları şöyledir: Eşit değerdeki işe eşit ücret, ücret eşitşizliklerinin temel nedenlerinden biri olan iş tanımlarının şeffaf bir biçimde yeniden yapılması, özellikle hemşirelik okulları ve spor okullarında verilen teknik ve mesleki eğitimde cinslerarası dengenin sağlanması, kentin kayıt sisteminin geliştirilmesi. Yerel karar verme mekanizmalarında temsil İsveç te hemen hemen tüm siyasi partiler tarafından gönüllü kota uygulaması yapılmaktadır. Stokholm kentinde belediye idari birimlerinde ve belediye meclisinde kadınlar ve erkekler eşit oranda (çoğu zaman daha yüksek oranda kadın temsili) temsil edilmektedirler. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kent plan ve politikalarına yerleştirme Toplumsal cinsiyet eşitliği kent plan ve politikalarına yerleştirme uygulamaları önce sağlık sektöründe başlatılmış daha sonra ulaşım sektöründe uygulanmıştır. Stokholm Yerel yönetim tarafından kurumsal kültür ve özel şartlar dikkate alınarak bir model oluşturulmuştur. Model pragmatik temellere oturtulmuştur (en üst düzey çalışanlardan başlayarak toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazandırmak, seminerler, konferanslar, eğitimler vs) ve eşitlikçi kültürü destekleyecek etkinlikleri (konserler, sergiler, şiir dinletisi vs.) içermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği kent plan ve politikalarına yerleştirme uygulamaları her sektör için kurulan İzleme Komiteleri aracılığı ile izlenmektedir. Stokholm kentinde her türden ayrımcılıkla ilgilenmekle görevlendirilmiş olan bir Sekretarya bulunmaktadır. Dört kamu denetçisi (ombudsperson) cinsiyet, engellilik, cinsel temelli ayrımcılık, cinsel taciz vb. gibi politika alanlarını takip etmektedirler. Stokholm yerel yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yılda yaklaşık Euro luk bir bütçe ayırmaktadır. Sayı 3 Sayfa 3

4 Ayub : BMOP artan sayıda kadının karar mekanizmalarına katılmasını amaçlamaktadır 1. sayfadan devam çeşitli çalışmalarla kadınların konumlarının güçlendirilmesini amacladığını vurguladı. Ayub, BM tarafından bu amaçla yürütülen Haydi Kızlar Okula (UNICEF), Kadına Karşı Şiddete Son (UNFPA) ve Kadın ve Siyaset (UNDP) gibi projelere ilave olarak, süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, ulusal düzeyde ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleştirilmesine uygun ortam yaratılması yoluyla ortadan kaldırmayı hedefleyen BMOP nin, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında kalıcı ve verimli bir işbirliği sağlayarak herkes için daha iyi bir gelecek hedefine doğru ilerlenmesine katkıda bulunacağını söyledi. BMOP nin Türkiye de BM nin ilk kez uyguladığı bir Ortak Program olduğunu vurgulayan Ayub, bunun kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayub, bu bağlamda, BM kuruluşlarının da programın etkin birer destekçisi olduğunu söyledi. Programa mali destek sağlayan ülkelerin (Danimarka, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç) katkılarının çok önemli olduğunu belirten Ayub bir diğer ortağı da Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) nın oluşturduğunu hatırlattı ve BM Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların konumlarının güçlendirilmesi Bin Yıl Kalkınma Hedefleri arasındadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için yapılan stratejik bir yatırımdır faaliyetlerine özel sektörün katılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Ayub, Türkiye de özel sektör ülke kalkınmasında çok önemli bir role sahip. Türkiye de, yabancı ortaklara sahip, oldukça dinamik, üretken ve güçlü bir özel sektör mevcut. Özel sektör, çözümlerini küresel ve yerel gelişmelere bağlı olarak kendisi belirler ve böylece bu sorunların çözülmesinde önemli rol oynar dedi. Bu bağlamda, Ayub, özel sektörü temsilen VAKSA nın program ortakları arasına katılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kadın-erkek eşitliğinin sadece kadınların değil tüm toplumun sorunu olduğunu söyleyen Ayub, Toplumsal cinsiyet eşitliği ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için yapılan stratejik bir yatırımdır dedi. Ayub Dünya genelinde parlamentolardaki kadınların oranında önemli artış gözleniyor. Bu oran 1975 yılında ortalama olarak yüzde 10.9 iken, 2006 da yüzde 16.3 e çıktı. Türkiye de bu oran sadece yüzde 4,6. Türkiye de belediye başkanlarının sadece 0.56 ı, belediye meclis üyelerinin yüzde 2,2 si ve il genel meclisi üyelerinin yüzde 1.81 i kadın. BMOP, kadınların daha fazla oranda karar mekanizmalarında yer almalarını desteklemek amacıyla hazırlandı dedi. İçişleri Bakanlığı nın verdiği desteğe teşekkür eden Ayub, programın başarısının yerel yönetimlerin vereceği desteğe ve sağlayacakları işbirliğine bağlı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı programa olan desteğini aktif olarak sürdürüyor. Bakanlık uzmanları ayrıca yerel yönetim kapasite artırma eğitimlerinde mevzuata ilişkin sunum yapıyorlar. Yerel yönetimler de programı aktif olarak destekliyorlar. BMOP hakkında... BMOP hakkında... BMOP hakkında... BMOP hakkında... BMOP hakkında... Yerel yönetimler için eğitim materyalleri hazırlandı Yerel yönetim kapasite artırma çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere Kentli Hakları El Kitapçığı, Nasıl Bir Kentte Yaşamalıyız? ve Yerel Yönetimlerde Kadınlara Yer Açmak konulu üç kitapcık hazırlandı. Kitaplarda, kadın dostu yerel hizmetlerin yasal dayanağ ı ve bu hizmetlerin planlamasında göz önünde tutulması gerekli olan hususlara yer verilmektedir. BMOP Ortak Platformu BM Ortak Programı; Türk Hükümetine, yerel yönetimlere, kadın kuruluşlarına ve özel sektöre birlikte çalışabilecekleri bir platform sunmaktadır. Programın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan diğer çalışmalarla da işbirliğini öngörmesi, bir diğer önemli açılımdır. Program bütçesinin üçte birini BM, üçte birini VAKSA ve üçte birini iki taraflı donörler karşılamaktadır. VAKSA ayrıca, 2007 sonbaharında başlatılacak küçük hibe programının finansmanını da karşılayacaktır. Programa, BM, donör ülkeler ve özel sektörün yanısıra yerel yönetimlerin katkı yapması da öngörülmektedir. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler program faaliyetlerini ayni katkıları ile desteklemeye başlamışlardır. Yerel Kolaylaştırıcılar göreve başladı Ortak Programın önemli bir unsurunu da yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliğinin gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak İzmir de Semra Ulusoy, Kars da Sibel Alp Argunhan, Nevşehir de Huriye Karabacak, Şanlıurfa da Tülay Yılmaz, Trabzon da Sinem Mısırlıoğlu, Van da ise Ayşe Sargın Temmuz ayı itibarıyla göreve başladılar. Van yerel yönetim kapasite artırma eğitimi Sayfa 4 Sayı 3

5 Yerel Yönetim Kapasite Artırma Çalışmaları Yerel yönetim kapasite artırma çalışmalarının ilki 4-5 Eylül 2006 tarihlerinde Kars da gerçekleştirildi. Kars Valisi Mehmet Ufuk Erden ve Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu toplantının açılışına katıldılar Açılış oturumuna Vali Mehmet Ufuk Erden ve Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu nun katıldığı toplantıda katılımcılar, herkes için daha iyi bir gelecek amacıyla Kars da kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların ortaya konduğu atölye çalışmalarına etkin bir şekilde iştirak ettiler. Çeşitli kamu kuruluşlarından 30 a yakın yetkilinin katıldığı kapasite artırma çalışmalarında, Kadın dostu belediye hizmetleri başlığı altında yapılan çalışmalarda cinsiyet eşitliği ve yerel sorunlar ve çözüm önerileri konularında sunumlar ve atölye çalışmaları yapıldı. Söz konusu eğitim Eylül 2006 tarihlerinde Van da ve Eylül 2006 tarihlerinde Trabzon da tekrarlandı. Söz konusu çalışmalar Kasım ayında tamamlanacaktır. Bir sonraki aşamada ise yerel yöneticilerin kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçlarına cevap verecek yerel hizmet sunum raporu hazırlıklarına eğitimler ve atölye çalışmaları yoluyla destek olunacaktır. Program kapsamında daha sonra, kadın kuruluşlarının ve yerel yöneticilerin ayrı ayrı hazırladıkları istem ve sunum odaklı yerel hizmet raporları biraraya getirilerek, ortak bir yerel hizmet sunum raporu hazırlanması öngörülmektedir. Hizmet sunum raporlarının girdi olacağı beş yıllık yerel eylem planlarının hazırlanması için yine tüm tarafların bir araya geldiği atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yerel eylem planlarının ilk yıl uygulamalarına da önceden belirlenen kriterler çerçevesinde Ortak Program aracılığı ile destek olunacaktır. Yerel yetkililerin atölye çalışmalarına yaptıkları katkılar, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerin ortaklaşa oluşturacakları beş yıllık yerel eylem planının ana hatlarını oluşturacaktır. Katılımcılar atölye çalışmalarında kadınlara daha iyi yerel hizmet imkanlarını değerlendirdiler (VAN) Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi devam ediyor İlki Ağustos 2006 tarihlerinde Van da gerçekleştirilen Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) eğitimi çalışmalarına program illerinde devam ediliyor. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PDY) program illerinde yeni bir yaklaşım açısından uygulamaya konmuş bulunuyor. Sivil Toplum Kuruluşu ve yerel yönetim yetkililerinden oluşan gruplara verilen eğitim sayesinde tarafların birlikte çalışmaları Sayı 3 İzmir PDY Eğitimi Eylül 2006 teşvik ediliyor ve ileride yapılması öngörülen işbirliğinin temelleri atılmış oluyor. PDY eğitiminin bir diğer özelliği de çalışmalarda kullanıma açılmış çeşitli fonlara yönelik gerçek projeler üretiliyor olmasıdır. Dahası, eğitimi veren BM danışmanı, isteyen katılımcıya, kadınlara yönelik bir proje dökümanı hazırlama konusunda da yardımcı oluyor. Bu yeni yaklaşım, program hedeflerinden olan, STK ve yerel yönetimlerin kadınlara duyarlı politikalar ve uygulamalar geliştirmek amacıyla işbirliğini artırmaları amacına katkıda bulunuyor. STK ve yerel yönetim işbirliği, kalıcı ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Eğitimin bir amacı da, hem STK lara hem de yerel yönetimlere kaynak bulma yönünde yeni açılımlar edinmeleri imkanı sunmaktır. PDY eğitimi çalışmalarına 3-6 Eylül 2006 tarihlerinde Şanlıurfa da, Eylül 2006 tarihlerinde ise İzmir de devam edilmiştir. Program illerinde yürütülen PDY eğitimi çalışmaları Kasım ayında tamamlanacaktır. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin karşılaştıkları engellerin bir bölümünü de projeleri için yeterli kaynak bulamamak veya bu kaynaklara ulaşamamak oluşturmaktadır. Yapılacak eğitim çalışması ile kaynaklara ulaşımın sürekli kılınması, toplumsal ihtiyaçları karşılayıcı projeler üretilmesi ve kadın dostu yerel hizmetlere katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Teorik bilgileri takiben katılımcılar grup çalışmalarında proje yapma imkanı buldu (Şanlıurfa) Sayfa 5

6 Program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler -Ulusal tanıtım toplantısı, Ankara (7 Mart 2006) -Kamuoyu araştırması sonuçlarının alınması, 6 il (Mart 2006) -Yerel yönetimler tarafından hazırlanan Stratejik Planlara toplumsal cinsiyet perspektifini yerleştirmeyi öngören Genelge hazırlığı, Ankara (Nisan Ağustos 2006) -Ortaklarla Toplantılar, 6 il (Mayıs 2006) -Kadın kuruluşlarına toplumsal cinsiyet eğitimi, 6 il (Mayıs 2006) -Kadın kuruluşlarının yerel hizmet raporu hazırlık atölye çalışmaları, 6 il (Mayıs - Haziran 2006) -Ortak Programın ilk 6 aylık gözden geçirme toplantısı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı nın Ortak Programa katılımının kamuoyuna duyurulması, Ankara (21 Haziran 2006) -Yerel yöneticilere verilecek toplumsal cinsiyet eğitiminin, eğitim materyalinin ve programının hazırlanması, Ankara (Temmuz - Ağustos 2006) -Yerel yönetimlere ve kadın kuruluşlarına verilecek proje döngüsü yönetimi eğitiminin, eğitim materyalinin ve programının hazırlanması (Temmuz - Ağustos 2006) -Yerel Yöneticilere ve Sivil Toplum Kuruluş yetkililerine Proje Döngüsü Eğitimi verilmesine başlanması (Ağustos 2006) _İçişleri Bakanlığının 2006/67 sayılı genelgesinin yayımlanması (18 Ağustos 2006) - Yerel yöneticilere kapasite artırım eğitimi verilmesine başlanması (Eylül 2006) -Kafkas Festivali kapsamında BM Ortak Programının Kars halkına tanımı (15 Eylül 2006) Neredeyiz? Yayımlayan: Birleşmiş Milletler Ortak Programı Tel: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam ediyor Türkiye de son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde atılan yasal adımlar çerçevesinde uygulamaya yönelik esaslar hükümet tarafından hayata geçiriliyor. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler ve Ortak programa yönelik olarak yayımlanan Kadın ve Kız Çocuklarının Hakları genelgeleri bu yönde yapılan çalışmaların son örneklerini oluşturuyor. Kapasite artırma eğitiminde uluslararası anlaşmalara da değiniliyor (Kars) Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, yerel yönetimlere, beş yıllık stratejik planlarına, kadın dostu etkinlikleri de eklemeleri zorunluğu getiriliyor. Kapasite artırma çalışmalarımız kapsamında, İçişleri Bakanlığı yetkililerince yerel yönetim çalışanlarına stratejik planlamaya kadın dostu uygulamaların nasıl ekleneceği hususunda ayrıca eğitim veriliyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2006/67 sayılı genelge ile de yerel yönetimlerden Ortak Program bağlamında kadınlara yönelik faaliyetlerin artırılması ve faaliyetlere kadınların ve kadın kuruluşlarının katılmasının ve katkıda bulunmasının teşvik edilmesi istenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde oluşturulan Töre ve Namus Cinayetlerini İnceleme Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Bir yeni aşama olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir genelge ile kamu kurum ve kuruluşları çocuk ve kadınlara yönelik şiddet hareketleriyle töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler hususunda Ulusal mevzuat eğitim çalışmalarında bir kez daha vurgulanıyor (Van) ayrıntılı olarak görevlendirilmiştir. Program hedefleri arasında yer alan kadınlara duyarlı yerel hizmet anlayışının yaygınlaştırılması ve süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, ulusal düzeyde ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleştirilmesine uygun ortam yaratılması yoluyla ortadan kaldırma amacına yönelik olarak atılmış bu önemli adımlar, program ortakları arasında yürütülmekte olan işbirliğinin gelişerek ve artarak kapsamlı bir şekilde devam ettiğinin en iyi göstergelerinden biridir. Birleşmiş Milletler Ortak Programı (BMOP), altı ilde yürüttüğü çalışmalarda önemli ilerlemeler katediyor. Hedeflerinden biri de Sivil Toplum Kuruluşları ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin artırılarak kalıcı hale getirilmesi olan BMOP, süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, ulusal düzeyde ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleştirilmesine uygun ortam yaratılması yoluyla ortadan kaldırmayı hedefliyor. Program çalışmaları bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlemesini sürdürmektedir. Program ortakları arasına Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) nın da katılmasıyla özel sektör de çalışmaların aktif ortaklarından biri haline gelmiştir. Özel sektör ortaklığı bununla da sınırlı kalmayacaktır. Yerel eylem planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, il ticaret ve sanayi odaları gibi meslek kuruluşları ile ortak çalışmalara hız verilecektir. Türkiye de bir ilki oluşturan Ortak Program, ortaklar tarafından sağlanan katkının seviyesi ne olursa olsun kaynakların Trabzon da yapılan yerel yönetim kapasite artırma birleştirilmesi sonucu çok yararlı sonuçlar eğitiminin açılışını Vali Hüseyin Yavuzdemir ve sağ lanabileceğ ine iyi bir örnek Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu yaptı oluşturmaktadır. Programa sağlanan desteğin artarak sürmesi ve ileride de benzer işbirliği imkanlarının geliştirilmesi Türkiye nin Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmasına önemli bir destek olacaktır. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumlarının güçlendirilmesi Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerini aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, kalkınma için küresel ortaklık geliştirilmesi oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği bu alanlarda var olan durumun daha da iyileştirilmesi amacıyla Türkiye de çeşitli projeler yürütmektedir. Sayfa 6 Sayı 3

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Farklı İhtiyaçlar, Eşit Haklar 01 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet, kadın veya erkek olmaya ve kadın ile erkek arasındaki ilişkiye dair toplumsal olarak

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI YÜZÜ GÜLEN OPERATÖRLER PROJESİ, UNDP ve TOBB tarafından ortak olarak yürütülen Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor başlıklı kampanyanın

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR?

SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR? SAĞLIKLI ŞEHİR PROJESİ NEDİR? HERKES İÇİN SAĞLIK, İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ, YEREL GÜNDEM 21 PRENSİPLERİ IŞIĞINDA ŞEHİRDE YAŞAYAN İNSANLARIN FİZİKİ, PSİKOLOJİK ÇEVRESEL SOSYAL REFAHLARINI GELİŞTİRMEYİ

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Önce Kadınlar ve Kız Çocukları

Daha İyi Bir Gelecek İçin Önce Kadınlar ve Kız Çocukları Sayı 2, Haziran 2006 Dönem toplantısı İçişleri Bakanı Aksu'nun katılımıyla yapılıyor Ortak Program önemli ilerlemeler sağladı Kadınların siyasi karar alma mekanizması içinde daha fazla yer almalarını hedefleyen

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Kadın Dostu Kentler

Daha İyi Bir Gelecek İçin Kadın Dostu Kentler Sayı 4, Aralık 2006 İçişleri Bakanı Aksu: Hedefimiz Mutlu Birey, Huzurlu Toplum İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu ile, Birleşmiş Milletler ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ve insan hakları

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU Proje AB tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin yararlanıcı olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı Çocuk Haklarının

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Sağlıklı Şehirler Projesi Eğitimi : 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye de öncülüğünü

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı