Türkiye ile İsveç kalkınma işbirliği dönemi ülke işbirliği stratejisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye ile İsveç kalkınma işbirliği 2010-2013 dönemi ülke işbirliği stratejisi"

Transkript

1 Türkiye ile İsveç kalkınma işbirliği dönemi ülke işbirliği stratejisi

2 1 Hükümet kararı eki UF2010/2097/EC Türkiye ile İsveç kalkınma işbirliği dönemi ülke işbirliği stratejisi Özet Bu strateji 1 Ocak Aralık 2013 döneminde İsveç in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinde yol gösterici olacaktır. İsveç`in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği koşullarını iyileştirecek şekilde demokrasinin güçlendirilmesi hedeflenir. İsveç`in yardımları, İsveç Hükümetinin Doğu Avrupa ülkeleri reform işbirliğinin hedeflerini ve İsveç in tematik öncelikli konularını göz önünde tutan çalışmalarda kullanılacaktır. Türkiye de görülen ekonomik ve demokratik gelişmeler bir bütün olarak, 1999 yılında ülkenin AB aday ülke statüsüne yükseltilmesinden sonra da olumlu istikamette devam etmiştir. AB nin 2005 Sonbaharında verdiği Türkiye nin katılım müzakerelerinin başlatılması kararı öncesinde ülkede demokrasi ve insan hakları alanlarında çok sayıda reform gerçekleştirilmiştir. Türkiye de bundan sonra da reformlar yapılmıştır. Ancak halen büyük ve somut gelişmelere gereksinim vardır. AB üyeliği için çözülmesi gereken önemli stratejik reform sorunları arasında demokrasi ve insan haklarına olan saygıyı güçlendirmek ve bunu garanti altına alan kurumları kurmak vardır. İsveç`in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinde istikamet demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği sektörü olacaktır. İşbirliği Türkiye nin demokratik yapısını ve AB üyeliği öncesinde gerekli reformları yapabilme yeteneğini güçlendirecektir. Seçim yapılırken Türkiye nin AB üyeliği öncesinde en fazla hangi alanlarda reform yapmaya ihtiyacı olduğu incelemesi, İsveç in mukayeseli üstünlüğü, Türkiye nin hazırlamış olduğu stratejiler ve gelişme planları esas alınmıştır. Daha etkili bir yardım için süreçte hedef, çalışmalarda üzerinde bileşilen

3 2 programlarla sınırlı kalmak, bu çalışmalara konsantre olmak, çalışmaların planlanması, yerine getirilmesi ve kalkınma çalışmalarının izlenmesi sırasında Türkiye nin kendi yapısından daha fazla yararlanılmaya başlanması için çalışmak olacaktır. İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida), İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve kalkınma işbirliğine iştirak eden diğer İsveçli aktörler arasındaki işbirliğini artırmak ve bu aktörlerin kalkınma işbirliğindeki rol paylaşımına açıklık getirmek uzun vadeli sürdürülebilir bir katkıda bulunulmasının koşullarını iyileştirecektir. Kalkınma işbirliği diyalogunda ele alınacak konular AB entegrasyonunun derinleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların demokratik toplum gelişmelerine katılımı ve ifade özgürlüğüdür. İsveç in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinin döneminde mali hacmi, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) vasıtasıyla yılda yaklaşık 73 milyon kron ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla ise yılda yaklaşık 14 milyon kron olacaktır. Bölüm 1. İşbirliğinin hedefleri ve istikameti 1. Hedef ve öncelikler İsveç`in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği koşullarını iyileştirecek şekilde demokrasinin güçlendirilmesi hedeflenir. Türkiye ile olan kalkınma işbirliği bu şekilde Doğu Avrupa ülkeleri reform işbirliğinin hedefleri olan, güçlendirilmiş demokrasi, adil ve sürdürülebilir bir gelişme, Avrupa Birliğine ve temel değerlerine yaklaşım konularında katkıda bulunacaktır. Türkiye ile olan işbirliğiyle, İsveç in dış yardım ve kalkınma işbirliğinde izlediği haklar perspektifi ve ayrıca yoksul kişilerin gözünden gelişim perspektifinden hareket eden, küresel kalkınma politikasının genel hedefi olan adil ve sürdürülebilir bir gelişmeye katkıda bulunmak da gerçekleşmiş olmaktadır. Stratejinin hareket noktası hükümetin tematik öncelikli konular olarak saptamış olduğu demokrasi, insan haklarına katkıda bulunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların kalkınmadaki rollerinin geliştirilmesini teşvik etmektir. İsveç`in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinin istikameti, demokratik toplum yönetimi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği olacaktır. Seçim yapılırken Türkiye nin AB üyeliği öncesinde en fazla hangi alanlarda reform yapmaya ihtiyacı olduğu incelemesi, İsveç in mukayeseli avantajları, Ulusal Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı dahil (National Plan for the Adoption of the Acquis) Türkiye nin hazırlamış olduğu stratejiler ve gelişme planları esas alınmıştır.

4 3 İsveç in kalkınma işbirliği, Türkiye nin AB katılım sürecine ve katılım ortaklığı belgesi çerçevesinde getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine katkıda bulunarak Türkiye nin genel hedefine, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Öncelik özellikle üyelik müzakerelerinde mevcut çözülmesi gereken en zor konulara verilecektir. Bölgesel yoğunlaşma Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı Aracı ile koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir. İsveç dış politikası çerçevesinde yürütülen İsveç-Türkiye siyasi diyalogu ile kalkınma işbirliği arasında mutabakat olması, sinerjilerin garanti altına alınması ve reformlara etkili yardımda bulunulması açısından önem taşır. Daha etkili bir yardım için süreçte hedef, çalışmalarda üzerinde bileşilen programlarla sınırlı kalmak, bu çalışmalara konsantre olmak, çalışmaların planlanması, yerine getirilmesi ve kalkınma çalışmalarının izlenmesi sırasında Türkiye nin kendi yapısından daha fazla yararlanılmaya başlanması için çalışmak olacaktır Kalkınma işbirliği diyalogu konuları AB bütünleşmesinin derinleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların toplumdaki demokratik gelişmelere katılımı ve ifade özgürlüğüdür. 2. İstikamet ve kapsam 2.1. İşbirliği alanları İsveç in yardımları, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği sektörüne teksif edilecektir. Bu sektör çerçevesinde toplumun gelişmesindeki rolünü güçlendirmek amacıyla sivil toplum desteklenecektir. Sektör içinde özellikle kadınlar ve azınlıklar perspektifi yerine getirilecektir. Türkiye nin ekonomik en zayıf bölümlerinin gereksinimleri de nazarı itibara alınacaktır. Türkiye nin de bu sektörde hazırlamış olduğu bir çok stratejileri vardır. Türkiye bu stratejilerle genel olarak reformlar yaparak demokrasi ve insan hakları alanlarında AB standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Stratejilerin kapsamına giren konular arasında kamu kurumu personelinin yeterliliklerinin artırılması, kurumların daha etken bir şekilde çalışmasını sağlamak ve adli sistemde reform vardır. İsveç`in demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği sektöründe hedefleri: 1. Türkiye nin AB`ye katılım süreci yükümlülüklerini yerine getirebilme imkanlarının güçlendirilmesi Bu hedefe ulaşabilmek için, özellikle kadınlar ve azınlıklar düşünülerek, adli

5 4 yardım ve adalete erişim konuları üzerine odaklanılmak suretiyle adli sistemde yapılacak reformlara katkıda bulunulacaktır. Katkılar, AB nin yaptığı çalışmaların bir tamamlayıcısı olacak ve Türkiye nin adli sistem reformu stratejisinin, ve bu reformla ilgili eylem planının yerine getirilmesini destekleyecektir. Yerel idareleri güçlendiren, bölgesel ve yerel kalkınma, toplum planlaması ve çevre sorunları gibi konularda yerelleşmeyi kolaylaştıran idari reformlara ve çalışmalara da yardımda bulunulması mümkün olacaktır. İdari reformlara yardımda bulunulurken öncelikle kapasitenin gelişmesi üzerine odaklanılacaktır. İsveç in çalışmaları yurttaşların kamu yönetimine katılımını artırmaya ve bu yönetimde daha etkili olmalarına katkıda bulunacaktır. 2. İnsan hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine saygıyı artırmak ve bu değerleresahip çıkmak İnsan haklarına katkıda bulunulması, yargı kurumları dahil devlet kurumlarıyla işbirliği yapılmasını ve de sivil toplumun desteklenmesini içerir. Bu aktörler arasındaki ekip çalışması da güçlendirilecektir. Bu hedefe ulaşabilmek için İsveç in yardımlarında öncelikle ifade özgürlüğüne, kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduklarına ve azınlıkların toplum gelişmesine katılımına odaklanılacaktır. Türkiye nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı uygulama çalışmalarına özellikle, ekonomik ve siyasi alanda kadınların katılımını artıracak projelere destekte bulunulacaktır. Yardım esas itibarıyla sivil toplum içinde bu konularla ilgili olarak çalışan gruplara yönlendirilecektir. Ancak kamusal yapılanmalara da yardımda bulunulması mümkün bulunmaktadır. İsveç teki örgütlerin vasıtasıyla yapılacak yardımlarla, toplumsal cinsiyet eşitliği, azınlıkların sorunları, çocuk hakları perspektifi dahil insan haklarını izleme, işkenceyle mücadele ve LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transcinsel) sorunları üzerinde durmak konusunda sivil toplumun sahip olduğu rol güçlendirilecektir. 3. Demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili toplum tartışmalarının artması Bu hedefin, sektörde mevcut diğer hedeflerin tamamlayıcısı olarak görülmesi gerekmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için konuların toplumda tartışılmasına katkıda bulunacak etkinlik ve sektör için önem taşıyan, demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi AB Kopenhag kriterleri içinde de yer alan kavramlarla ilgili diyalog desteklenecektir.

6 5 Kültür işbirliği de yardımların gündemine getirilebilir. Bu tür etkinlikler örneğin müzik, tiyatro ve edebiyat dallarında olabilir. Kültür işbirliği çalışmalarının koşulu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Dış Yardımlar Komitesi (DAC) dış yardım kriterlerine uygun olarak şekillendirilmiş olmasıdır. 2.2 Yardım şekilleri İsveç yardımlarının bir bölümü merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde Türk kamu yönetimini güçlendirilmesine gidecektir. Demokratik ve sürdürülebilir bir gelişmenin koşullarını güçlendirmek amacıyla, Türkiye de faaliyet gösteren veya Türkiye ile işbirliği yapan İsveç örgütleri kanalıyla yapılacak yardımlar dahil olmak üzere, sivil toplumun gelişmesi de desteklenecektir. İsveç in yapacağı işlerin hazırlık çalışmalarında bir hareket noktası da program yaklaşımı olacaktır. Bu program yaklaşımı ile İsveç, işin planlanması, yerine getiriliş ve takibinde daha büyük bir oranda ilgili ülkenin/örgütlerin sistemlerinin kullanılması için çalışacaktır. Katkıda bulunanların bir çoklarının bir kurum veya bir programa yaptıkları müşterek bir yardım konusunda iş birliği yapmaları gerekmektedir. Bütçeye katkıda bulunulmasının güncel olmadığı düşünülmektedir. İsveçli ve Türk aktörler arasındaki aktör işbirliğine, proje ve program yardımlarının tamamlayıcısı olarak yardımda bulunulması mümkündür. Bu yardımla İsveç ile Türkiye arasında kalkınma işbirliği alanında uzun vadeli ilişkiler geliştirilmesi ve bu ilişkilerin muhafaza edilmesi hedeflenmektedir. İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) ve İsveç in İstanbul Başkonsolosluğu aralarındaki rol dağılımına açıklık getirilmesi amacıyla kurulacak sürekli diyalog sayesinde çalışmalarda aynı görevi yerine getiren Türk partnerler olması engellenecektir. 2.3 Diyalog konuları İsveç, mali yardımların tamamlayıcısı olarak Katılım Ortaklığı Belgesinden ve Türkiye nin hazırlamış olduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Planı ndan hareketle kalkınma işbirliğinde üç konuda diyalog kuracaktır. Avrupa Birliği ne katılım müzakerelerinde AB ye üye olunması için çözülmesi gereken sorun olarak belirlenen, azınlıkların hakları, demokrasi ve insan hakları alanlarında mevcut önemli sorunlara odaklanılarak derinleştirilmiş Avrupa Birliği entegrasyonu. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların demokratik toplum gelişimi sürecine katılımı.

7 6 İfade özgürlüğü. Belirtilen konularda kurulacak diyalog ve yapılacak mali yardımlar birlikte etkili olabilecektir. Bunun dışında strateji döneminde Türkiye ile olan tüm diyaloglar sırasında İsveç Hükümetinin bu strateji için saptamış olduğu ilgili iki tematik öncelikli konulardan hareket edilecektir. Diyalog ilgili hükümet temsilcileri ve sivil toplumla kurulacaktır. AB Komisyonu ile olan işbirliği çerçevesinde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı ile ilgili olarak Ankara daki AB Komisyonu Temsilciliği ve Brüksel deki AB Komisyonu Genişleme Direktörlüğüyle de diyalog kurulacaktır. Kalkınma işbirliğindeki diyalogla, İsveç dış politikası çerçevesinde yürütülen diyalog arasında koordinasyon kurulacaktır. 2.4 Kapsam (Hacim) İsveç in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinin döneminde mali hacmi, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) vasıtasıyla yılda yaklaşık 73 milyon kron ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla ise yılda yaklaşık 14 milyon kron olacaktır. Yapılacak işlerin sayısı üzerinde bileşilen program içeriği ile sınırlı tutulacak ve bu konulara konsantre olunacaktır. 3. Uygulama Stratejinin gerçekleştirilmesi, katılım müzakereleri dahil Türkiye nin AB ile bütünleşmesinin devam etmesine bağlıdır. Stratejinin uygulanabilmesinin koşulu ulusal reform çalışmalarının devam etmesi, demokrasi ve insan hakları alanlarında sürekli ilerlemeler kaydedilmesidir. Bir ve iki numaralı hedeflerin yerine getirilmesi ve takibinden öncelikle İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) sorumlu olacaktır. Sida ayrıca İsveç in Ankara Büyükelçiliğiyle birlikte Türk partnerler, AB Komisyonu ve katkıda bulunan diğer taraflarla yapılacak genel stratejik diyalogdan da sorumlu olacaktır. İsveç in İstanbul Başkonsolosluğu öncelikle 3. hedefin yerine getirilmesi ve takibinden sorumlu olacaktır. Başkonsolosluk ayrıca, büyüme potansiyeline sahip ve Türkiye nin AB ye uyum süreci açısından önem taşıyan konular üzerinde ulusal düzeyde tartışmalar yapılmasına katkıda bulunacak yerel çalışmaları desteklemek suretiyle de stratejinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Sida ile Başkonsolosluk arasında daha kapsamlı bir rol dağılımı, işbirliği stratejisinin uygulanması sırasında tespit edilecektir. Sida ve Başkonsolosluk işbirliği stratejisisin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini güven altına almak amacıyla çalışmalarla ilgili olarak sürekli koordinasyon içinde olacaktır.

8 7 3.1 Çok taraflı aktörler dahil katkıda bulunan diğer taraflarla işbirliği İsveç in kalkınma işbirliği başta AB Komisyonu olmak üzere katkıda bulunan diğer taraflarla yapılacak yakın diyalog ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir. AB Komisyonu ile yapılacak işbirliği, Yardımların Etkinliği Hakkındaki Paris Bildirgesi, Accra Eylem Planı ve AB nin Davranış Kuralları ve İşbölümüne İlişkin Tamamlayıcı Davranış Kuralları Kodu ile geliştirilecek ve yönlendirilecektir. İsveç Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımının etkili bir biçimde yönlendirilmesi ve İsveç in kalkınma işbirliğinin nasıl en iyi bir şekilde mali yardımın tamamlayıcısı olacağı hususunda Ankara ve Brüksel le diyalog içinde olacaktır. İsveç, İsveç yardımlarının yönünde, koşulları haiz çok taraflı örgütlerle yaptığı işbirliğini devam ettirecektir. 3.2 Adaptasyon, uyum ve koordinasyon Katkıda bulunanlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi için koşullar iyidir. Bu işbirliğinde Türkiye nin reform ve kalkınma stratejilerinden hareket edilecektir. İsveç, kalkınma çalışmalarının planlanması, yerine getirilmesi ve izlenmesinde Türkiye nin kendi yapılarının daha kapsamlı olarak kullanılmaya başlanması için çalışacaktır. Sektör kısmen ilgili Türk makamları ve Ankara daki AB Komisyonu temsilciliğiyle yapılan diyalog sonucunda seçilmiştir. Sektör saptanırken ayrıca Türkiye nin AB üyeliği öncesinde en fazla hangi alanlarda reform yapmaya ihtiyacı olduğu incelemesi, daha önceki işbirliğinden edilen tecrübeler, katkıda bulunan diğerler aktörlerin çalışmaları ve İsveç in mukayeseli avantajları esas alınmıştır. İsveç, örneğin yapılacak toplantı, seyahatler ve raporların hazırlanmasında katkıda bulunan diğer aktörlerle birlikte hareket etmek için daha çok çalışacaktır. İsveç, reform işbirliğini daha az sayıda alan ve konu üzerine teksif etmek ve diyalog konusunda daha fazla oranda personel kaynaklarından yararlanmakla, AB Komisyonu ve katkıda bulunan diğer taraflarla olan koordinasyonu geliştirecek ve Türkiye deki ilgili taraflarla stratejik bir diyalog kurabilme kapasitesi elde etmiş olacaktır. İsveç, resmi makamlarla olan işbirlikleri dahil olmak üzere aktörler arasındaki işbirlik çerçevesinde, yardımla ilgili prensipleri uygulamaları için İsveçli aktörleri daha fazla desteklemeye başlayacaktır. İsveç kamu sektöründeki aktörlerle ilgili olarak, aktörler arasındaki işbirliğinin partner öncelikleri ve mümkün olduğu kadar diğer katkıda bulunan taraflarla olan koordinasyona uygun olmasını güven altına alacaktır. İsveç, İsveçli kamu sektörü aktörlerini, partnerin düzenli olarak başvurduğu ekonomik izleme sistemini kullanmaya teşvik edecektir.

9 8 3.3 İsveçli aktörler arasında fikir birliği İsveç`in Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinin idaresi İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) ve İsveç in İstanbul Başkonsolosluğundadır. İşbirliğinin idaresi kısmen de İsveç Enstitüsü ne verilmiştir. İsveç, Türkiye nin üyelik müzakerelerinin başlatıldığı 2005 yılında özel bir Türkiye Programı hazırlamış, bu programda İstanbul daki Başkonsolosluğa ve İsveç Enstitüsü ne aktif bir rol verilmişti. Sida, Başkonsolosluk ve İsveç Enstitüsü, planlama ve izleme çalışmalarını düzenli olarak birlikte yaparak birbirleriyle eşgüdüm içerisinde çalışacaklardır. Kalkınma işbirliğiyle ilgili işleyen güçlendirilmiş bu eşgüdüm yanında, Başbakanlığın da temsil edildiği bir eşgüdüm grubu kurulması mümkün bulunmaktadır. 4. İzleme İşbirliği stratejisinin izlenmesi çalışmalarında AB Komisyonu ilerleme raporları, Türkiye nin Ulusal Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı uygulamalarının sonuçları ve Türkiye nin ulusal istatistikleri esas alınacaktır. İzleme sonuçları güncellenmiş bir sonuç matrisi ile bir strateji raporunda gösterilecektir. Türkiye ile yılda bir işbirliğinde edinilen tecrübeler ele alınarak kontrol edilecek ve İsveç in gelecekteki kalkınma işbirliği planlanacaktır. Kalkınma işbirliğinde izlenmesi gerekli önemli konular, uzun vadede sonuca ulaşılmasını engelleyebilecek, idarede rüşvet ve personelde rotasyon şeklinde kendisini gösteren risk unsuru oluşturan hususlardır. İsveç in, rüşvetle ve doğurduğu olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla yapacağı işler arasında düzenli olarak risk analizleri yapmak ve İsveç kalkınma işbirliği ile ilgili denetimler yapılması ve ihtiyaç halinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak vardır. 5. Aşamalı olarak sona erdirme Güncel işbirliklerine kıyasla, Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinde daha az sayıda sektörlere ve çalışmalara odaklanılacaktır. İşbirliği bir sektör çerçevesinde kalınarak gerçekleştirilecek, program yaklaşımı (yardımların yerine getirilmesi sırasında öncelikle ilgili ülkenin/örgütün kendi program ve sistemlerinin kullanılması) lehine hareket edilecek ve çalışma konusu sayısı azaltılacaktır. Bu nedenle devam etmekte olan ve yeni stratejinin kapsamına girmeyen çalışmalar aşamalı olarak en geç 31 Aralık 2011 tarihine kadar sona erdirilmiş olacaktır. İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı nın (Sida), Başbakanlık/Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerde bulunarak aşamalı olarak sona

10 9 erdirilecek çalışmalarla ilgili bir plan yapması ve aşamalı olarak sona erdirilecek işlerin hangi safhada olduğu hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. Bölüm 2. Geçmiş 1. Özet olarak ülke analizi Türkiye, Avrupa ve Asya da yer alan jeopolitik ve ekonomik bir bölgesel güç merkezidir. Türkiye nin üye olduğu kuruluşlar arasında Avrupa Konseyi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve NATO vardır. Türkiye bir çok yıllardan beri hedefinin bilincinde AB ile daha yakın ilişkiler kurmak için çalışmaktadır. Türkiye nin Avrupa entegrasyonu projesiyle olan ilişkileri çok eskidir. Türkiye daha 1959 yılında bu tarihlerde adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan Avrupa Birliği ne üye olmak için başvurmuştur. Türkiye ile katılım anlaşması 1963 yılında imzalanmıştır. Türkiye, AB ye üye olmak için 1987 yılında yeniden başvuruda bulunmuş ve Avrupa Birliği 1999 yılında Türkiye nin aday ülke statüsüne yükseltilmesine karar vermiştir. Ekim 2005 te başlayan üyelik müzakereleri sürekli ilerlemektedir. Türkiye de 2002 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) iktidardadır. AKP, oyların yaklaşık %47 sini aldığı 2007 parlamento seçimlerinde ülkedeki en büyük siyasi parti olarak durumunu daha da güçlendirmiştir. AKP nin Mart 2009 da yapılan yerel seçimlerde oyları biraz azalmış olsa da AKP halen Türkiye deki en büyük siyasi partidir. Türkiye de siyasi sahnede görülen nisbi kutuplaşmadır. Bu kutuplaşmaya çoğunlukla damgasını vuran iktidar partisi AKP ile toplumdaki geleneksel olarak nüfuz sahibi olan kurumlar arasındaki uyuşmazlıklardır. İç politikada çoğunlukla daha geniş kapsamlı reformlar yapılması ve yasalar çıkarılması gerektiği hususunda konsensüs bulunmamaktadır. Türkiye de AB üyeliğine halkın verdiği destek zaman zaman %70 gibi yüksek bir orana ulaşmıştır. Ancak farklı AB üyesi ülkelerin Türkiye nin tam üyeliğine karşı oldukları yönündeki açıklamalardan sonra üyeliği destekleyenlerin oranı azalmıştır. AB üyeliği AKP Hükümeti için çok önceliklidir. Türkiye nin üyelik öncesinde karşı karşıya olduğu aşılması zor hususlar ve anahtar konular, AB ile yapılan katılım anlaşmasında ve katılım ortaklığı anlaşmasında tanımlanmıştır. Türkiye nin Avrupa Birliğinin üyelik için aradığı Kopenhag kriterleri olarak adlandırılan kriterleri yerine getirmek için öncelik vereceği konular 9. Ulusal Kalkınma Planı ( ) ve Ulusal Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı nda belirtilmiştir.

11 10 Türkiye nin ekonomik olarak gelişmesi olumlu istikamette gitmeye devam etmiş ve demokrasi alanında da başarılar kaydedilmiştir. AB süreci Türkiye de 1999 yılından beri bir çok alanda önemli reformlar yapılması sonucunu doğurmuştur. Askerin sivil toplumdaki rolü ve nüfuzu azalmıştır. Tartışma ortamı daha açık bir hale gelmiştir. Ölüm cezası kaldırılmış ve insan haklarıyla ilgili önemli sözleşmeler onaylanmıştır. Türkiye de bugün eğilim çoğunlukla toplumda büyük ve hassas olan değişikliklere sebep olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu nun mirası olan çok kültürlülüğün ulusal Türk devleti çerçevesinde ifade edilmesine gittikçe daha fazla oranda müsaade edilmeye başlanmasıdır. Türkiye de son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Ancak gelişmeler genel olarak ve daha çok sınırlı kalmıştır. Türkiye nin devam eden reform sürecinde ve AB ye uyum çalışmalarında öncelikli olan konular demokrasinin ve hukuk devletinin, demokrasi ve hukuk devletiyle ilgili kurumların derinleştirilmesi, azınlıklarınki dahil insan haklarına saygının artırılması, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği durumunun iyileştirilmesidir. Türkiye ikibinli yılların başında geçirdiği derin ekonomik krizden sonra yılları arasında bu krizden çıkarak, yılda ortalama %6,9 oranında büyüme hızı göstermiştir. Türkiye ticari ilişkilere bağımlı bir ülkedir. Küresel ekonomik krizden etkilenmiş ve bu yüzden büyüme hızı azalmıştır yılında ekonomik gelişme hızının eksi %4 olması beklenmektedir. İşsizlik oranı %16 ya yükselmiştir. Ancak gençler, kadınlar ve bir azınlığa mensup olan kişiler arasında bu oran çok daha yüksektir. Yoksulluk devam eden bir sorundur. Bu konuda bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır. Türkiye deki ekonomik gelişmeler genel olarak toplumdaki zayıf gruplara yansımamıştır. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere halkın tahminen %20 si yoksulluk içinde yaşamaktadır. Türk Hükümeti, iş imkanları yaratmak ve bölgenin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla bu bölgelerle ilgili bir kalkınma planını uygulamaya başlamış bulunmaktadır. Bu planda yer alan hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağını henüz söyleyebilmek mümkün değildir. Küresel kriz yüzünden yoksulluğun artması mümkündür. Adli sisteme, özellikle kadınlar, çocuklar ve azınlıklara için geçerli olan erişebilme eksikliği ile sistem içerisindeki zayıf kurumlar damgasını vurmuştur. Hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve erişebilirliliği artırmak için son yıllarda yapılan uğraşılara rağmen halen sorunlar devam etmektedir. Özellikle eleştirilen konular arasında mahkemelerin yasaları yorumlayış şekilleri, savcılarla hakimlerin sorumluluğu ne şekilde paylaşacaklarına açıklık getirilmemiş olması ve idari sistemin zayıflığı vardır. Sistematik olmasa da halen işkence ve kötü muamele vakaları meydana gelmesi ve özellikle failleri hakkında adli soruşturma eksikliği üzerinde durulmaya devam edilmektedir. Türk Hükümeti adli sistemde yapılacak reformlarla ilgili kapsamlı bir projeyi kabul etmiştir. Halen bir rüşvetle mücadele stratejisi üzerindeki çalışmalar ise

12 11 devam etmektedir. Bazı onaylama süreçleri kalmış olmasına rağmen Türkiye, işkencenin önlenmesiyle ilgili BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ek protokolü dahil önemli olan insan hakları sözleşmelerinin büyük bölümünü imzalamış bulunmaktadır. Kadın haklarını düzenleyen ulusal mevzuat yapılan değişikliklerle iyileştirilmiştir. Bu mevzuat bugün esas itibarıyla AB ülkeleri mevzuatlarıyla aynı çizgidedir. Ancak kabul edilen değişiklikleri hayata geçirilebilmek için daha yapılması gereken çok şey vardır. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere ataerkil yapı Türkiye yi karakterize etmeye devam etmektedir. Avrupa da kadınların istihdam piyasasına en az katıldığı ülke Türkiye dir. Evde kadına şiddet halen çok yaygındır. Kadınların siyasete katılımı artmıştır ancak parlamento üyelerinin sadece % 9 u kadındır. İstihdam piyasasındaki, yüksek öğrenim gören kadın sayısının azalması ve toplumda geleneksel değerlere daha fazla yer verilmeye başlanmasıyla son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında olumsuz gelişmeler meydana gelmiş olduğunu Türk kadın örgütleri bildirmektedirler. Türkiye de LGBT(Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transcinsel) kişiler devamlı tehdit altında yaşamakta ve çok sık tacizlere ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Adli sistemde yapılan reformlara rağmen bu grup genelde polislerin, hakimlerin ve savcıların kötü davranışlarıyla karşılaşmaktadır. Türkiye de resmi olarak tanınmış sadece üç dini azınlık vardır. Bunlar Rum Ortodokslar, Ermeniler (Ortodoks ve Katolik) ve Musevilerdir. Ülkede yaşayan diğer halk grupları örneğin Süryaniler/Asuriler, Kürtler, Romanlar veya Aleviler azınlık olarak resmen tanınmamaktadırlar. Ancak Türk Hükümeti başta Kürtlerin hakları olmak üzere farklı azınlıkların hakları sorununa daha fazla odaklanılması için inisiyatif almış bulunmaktadır. Bu çerçevede tüm ülkede izlenilebilen resmi bir Kürtçe televizyon kanalı yayın yapmaya başlamıştır. Çıkarılan yeni yasalarla kısmen dini azınlıklara ait cemaatlerin faaliyette bulunabilmeleri güçlendirilmiştir. Genel olarak Türk Hükümeti temsilcileri ile çeşitli azınlıklar arasındaki diyalog daha düzelmiştir. Bu AB perspektifi açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak Türkiye nin Kopenhag kriterlerinde ifade edilen AB üyeliği koşullarına uygun olarak, dini ve kültürel çokluk dahil azınlık haklarını güçlendirmek için daha fazla önlemler almaya ihtiyacı bulunmaktadır. Hükümetin yeni bir Anayasa teklifini gündeme getirme planı henüz gerçekleşmemiştir. İfade özgürlüğü alanında halen mevcut olan eksiklikler, Türkiye nin AB üyeliğinin önündeki en büyük engellerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Türk Hükümeti baskılardan sonra Türk Ceza Yasasındaki en fazla eleştirilen Türkiye Cumhuriyetini ve kurumlarını alenen aşağıladıkları düşünülen gazeteci ve yazarlar hakkında açılan ceza davalarında kullanılan maddeleri değiştirmiştir. Yasa değişikliklerinden sonra açılan dava sayısı azalmıştır. Ancak Türkiye de halen barışçı bir görüş ifade edenler aleyhinde bu ifadelerine dayanılarak dava açılabilmektedir. Bunun dışında mevzuat içinde aynı amaçla kullanılan bazı benzeri maddeler de bulunmaktadır.

13 12 Çevre ile ilgili konular Türkiye nin AB ye uyum çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye çevrenin korunması ile ilgili konularda daha fazla sorumluluk almaya başlamıştır. Kyoto Protokolü 2009 başında onaylanmıştır. Türk çevre mevzuatının AB mevzuatına uygun hale getirilmesi için uyum çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede örneğin çok kapsamlı bir çevre stratejisi formüle edilmiştir. Ancak yasaların yerel ve bölgesel düzeyde karar mevkiinde olanlar nezdinde hayata geçirilmesi başta olmak üzere daha yapılması gereken çok şey vardır. 2. Sonuç ile ilgili özet değerlendirme Bundan önceki strateji 1 Temmuz 2005 te yürürlüğe girmiş ve Aralık 2009 dahil yürürlükte kalmıştı. Bu strateji döneminde İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) ve İsveç in İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yaklaşık 146 milyon kron ödeme yapılmıştır. İsveç in yaptığı bu yardımlarda özellikle Avrupa işbirliği için oluşturulmuş yapılara uyum, kadınlarla erkeklerin eşitliği, azınlık ve kültürel haklar dahil insan haklarının güçlendirilmesi başta olmak üzere AB entegrasyonu üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede Türkiye nin müşterek Avrupai değerler ve işbirliği yapılarıyla bütünleşmesini güçlendirmek amacıyla özellikle Türkiye ve İsveç teki halklar arasında gerçekleştirilecek teatiler üzerine odaklanılmıştır. Sida ve İsveç in İstanbul Başkonsolosluğunun bir araya getirdiği sonuçla ilgili bir değerlendirme, oldukça küçük kapsamlı olmalarına rağmen çalışmaların büyük bir bölümünün, Türkiye nin AB üyelik müzakereleri açısından amaca uygun olduğunu ve strateji önceliklerini yerine getirdiğini göstermiştir. Kadınların ve fiziksel engellilerin hakları, belediye idareleri, gençlerin yaşam durumları, sivil toplumun rolü ile ilgili bilgiler artmış, yardım projeleri ve planlama konusunda sorumluluk alınması gerektiği isteği güçlenmiş ve bu şekilde projelerin çoğunda beklenilen sonuca ulaşılmıştır. Ulaşılan bir sonuca örnek olarak Raoul Wallenberg Enstitüsü ile Bilgi Üniversitesi arasındaki işbirliği gösterilebilir. Bu iki kurum arasındaki işbirliğinde fiziksel engelliliğe bir hak perspektifi entegre edilmesi fiziksel engellilerin daha iyi bir duruma kavuşturulması sonucunu doğurmuştur. İsveç ve Türk belediyeleri arasındaki işbirliği çerçevesinde bütçe planlaması, personel nitelikleri geliştirmesi, belediyelerin şehir planlamasındaki sorumlulukları, enerji ve atık planlaması gibi pilot projeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye deki diğer belediyelerin çalışmalarında bu projeleri örnek alabilmeleri mümkün olabilecektir. Türkiye deki kadın örgütlerine yapılan yardımlar, kadınların nüfuzunu artırmak amacıyla etkide bulunabilmek için daha aktif çalışılmaya başlanması ve kırsal bölgede okuma yazma bilen kadınların oranının artması sonucunu doğurmuştur. Daha önceki stratejide İsveç makamlarının, şirketlerinin, halk hareketlerinin ve belediyelerinin kapsamlı olarak bu stratejiye katılmaları için çalışılacağı ve

14 13 insanların bir araya gelmelerinin önemli olduğunun düşünüldüğü belirtilmişti. Kalkınma işbirliğinin, idari imkanlarının sınırlı olması yanında, bir çok küçük boyutlu projeler ve bu projelerde çok sayıda aktörlere yer verilmesi,türkiye deki ilgili taraflarla stratejik diyalog kurulmasını ve AB Komisyonu ile diğer katkıda bulunan taraflarla koordinasyona katılmayı zorlaştırmıştır. Diyaloglarda daha fazla oranda personel kaynaklarının kullanılmasıyla İsveç diğer katkıda bulunan taraflarla daha fazla koordinasyon kurabilecektir. İsveç`in Türkiye ile olan kalkınma işbirliği İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (Sida) ve İsveç in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından idare edilmiştir. İşbirliğinde ayrıca bazı yardımlar İsveç Enstitüsü vasıtasıyla kanalize edilmiştir. İsveçli aktörler arasındaki net bir rol paylaşımı yapılmamış, işbirliği ise sadece enformasyon teatisiyle sınırlı kalmıştır. Aktörler arasındaki rol paylaşımına daha fazla açıklık getirilmesi ve daha etkili bir işbirliği uzun vadeli sonuç alınmasına katkıda bulunabilme imkanlarını arttıracaktır.

15 14 3. Özet olarak çok taraflı aktörler ve AB Komisyonu dahil diğer katkıda bulunan tarafların ülke içindeki çalışmaları ve rollerinin analizi Türkiye de oldukça az sayıda katkıda bulunan vardır. Katkıda bulunan tarafların çoğu çalışmalarını sona erdirmiştir veya aşamalı olarak sona erdirme süreci içindedir. Türkiye ye en fazla Avrupa Birliği yardım yapmaktadır. Strateji dönemi içindeki Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı (IPA) yaklaşık 3,23 milyar avroya ulaşmaktadır. IPA, beş unsur ihtiva etmektedir. Bunlar, geçiş yardımı ve kurumların inşası, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve kırsal bölgelerin kalkınmasıdır. AB nin 2002 yılından beri ayrıca Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (European Instrument for Democracy and Human Rights) çerçevesinde hazırlanmış bir Türkiye Programı vardır. Avrupa Birliği ile katkıda bulunan diğer taraflar arasındaki koordinasyon sınırlı kalmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu 2009 başında bu işbirliğinden sorumlu olacak bir kişiyi göreve getirmiş bulunmaktadır. Dünya Bankası nın dönemi stratejisi özel sektörün, sosyal sektörün (sosyal sigorta sistemi ve sağlık sigortası sistemi) ve kamu yönetiminin kalkındırılması üzerine yöneliktir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP), İsveç in de bazı çalışmalarıyla katkıda bulunduğu konularda kapsamlı bir portföyü vardır. UNDP kadın hakları, yerel idareler ve yerel düzeydeki çevre sorunlarıyla ilgili çalışmaları desteklemektedir. Türkiye de, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de faaliyet göstermektedir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2008 yılında Türkiye yi faaliyetleri kapsamına almıştır. Banka nın yardımları özel sektör içinde enerji ve çevre alanlarında faaliyet gösteren şirketlere de gidecektir. Bunun dışında ayrıca belediye hizmetleriyle ilgili projeler de planlanmaktadır. Çok taraflı ilişkiler çerçevesinde faaliyette bulunan en büyük aktör özel sektörün geliştirilmesi ve altyapı ile ilgili çalışmalarda bulunan Japonya dır. Almanya nın Türkiye ile resmi bir devlet kuruluşu olan Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ ) aracılığıyla yürüttüğü özellikle çevre sorunları alanını kapsayan bir kalkınma işbirliği vardır. Ancak bu işbirliği 2010 yılında aşamalı olarak sona erecektir. İngiltere, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Almanya nın esas itibarıyla demokrasi ve insan haklarına yönelik, ülkelerin Büyükelçilikleri vasıtasıyla yürütülen küçük çaplı programlar vardır. Ancak bu ülkelerin çoğunlukla faaliyetlerinde yol gösterici olacak bir stratejileri bulunmamaktadır. Durum özetlenecek olursa, Türkiye ye yardımda bulunanların sayısı oldukça azdır. Kalkınma işbirliği çerçevesinde Türkiye ye yapılan yardımlar ülke toplam GSMH sinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye ye en fazla çevre sorunları ve özel sektörün geliştirilmesi konularında yardımda bulunulmaktadır. Türkiye ye demokrasi ve insan hakları alanlarında katkıda

16 15 bulunanların sayısı daha fazladır. Ancak ihtiyaç büyükken programlar sınırlıdır. Türkiye ye katkıda bulunanlar arasında koordinasyon ve tamamlayıcılık işbirliğinin Türkiye ye AB üyeliği öncesinde Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi için verilen desteği güçlendirmesi mümkündür. 4. İsveç in Türkiye de sahip olduğu rolün özet olarak analizi 4.1 AB nin ve İsveç`in aldığı siyasi kararlar ve işbirliği açısından uygun olan süreçler AB 1999`da oybirliğiyle Türkiye nin aday ülke statüsüne yükseltilmesine karar vermiştir. Üyelik müzakereleri bu karardan 6 yıl sonra başlatılabilmiştir. Türkiye nin müstakbel AB üyeliğinin gelişme ve reformlara devam edilmesinin arkasındaki en büyük itici güç olma niteliği devam edecektir. Türkiye nin üye olabilmesi için yerine getirmesi talep olunan hususlar, Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması ile Türkiye nin Ulusal Eylem Planı nda belirtilmiştir. Gerekli olan bu reformların gerçekleştirilmesi için Türkiye ye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ndan mali yardımda bulunulmaktadır. İsveç, Türkiye nin üyelik için gerekli kriterleri yerine getirdiği zaman AB ye üye olmasını desteklemektedir. İsveç Hükümeti Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bölgesel güvenlik ve kalkınma, elektrik enerjisi tedariki alanlarındaki stratejik işbirliğine büyük önem atfetmektedir. 4.2 Kalkınma için fikir birliği Türkiye ile İsveç arasındaki ikili ilişkiler iyidir. Bir çok konuda işbirliği yapılmaktadır. Türkiye son yıllarda, ülkenin stratejik konumuna ve açık olarak ortaya serdiği Ortadoğu yu, Güney Kafkasya yı ve Afganistan/Pakistan ı içine alan bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak isteğine istinaden daha aktif bir dış politika izlemeğe başlamıştır. Bu nedenle Türkiye nin AB entegrasyonu ve ülkenin bölgede sahip olduğu rollüyle orantılı olarak, İsveç dış politikasındaki öncelikli konuların ve düşüncelerin de nazarı itibara alınması Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinin önemli bir görevi haline gelmektedir. Türkiye ile kalkınma işbirliği ve dış politika diyalou dışında ticari, kültürel, bilimsel araştırmalar ve göçle ilgili alanlarda da işbirliği yapılmaktadır. Türkiye sahip olduğu büyük iç piyasası ve coğrafi konumuyla İsveçli aktörler için de enteresan bir ülke olmaktadır. Bir çok büyük İsveç şirketi uzun zamandan beri Türkiye de faaliyet göstermektedir. İsveç ticaret ve sanayi sektörü bu sayede İsveç in kalkınma işbirliği için kaynak oluşturabilecek bilgiler ve deneyimler elde etmiştir. İsveç Ticaret Konseyi nin İstanbul da başlıca görevi Türkiye pazarında iş kurmak veya büyümek isteyen İsveç şirketlerine yardım etmek

17 16 olan bir ticaret merkezi vardır. Türkiye ile olan araştırma ve araştırma işbirliği büyük bölümüyle İstanbul daki İsveç Araştırma Enstitüsü (SFII) faaliyetleri çerçevesinde yapılmaktadır. Enstitü, İsveç teki üniversite, yüksek okullar ve diğer araştırma kurumlarıyla yaptığı işbirliği vasıtasıyla İsveç in Türkiye deki ve Doğu Akdeniz bölgesindeki araştırmalarını teşvik etmektedir. İsveç Araştırma Enstitüsü kar gayesi gütmeyen bir dernektir. Giderleri büyük bölümüyle Başbakanlık/Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Programın maksatı, kalkınma işbirliği vasıtasıyla halklar arasında ilişkiler kurulmasını sağlamak ve kapsamlı bir işbirlik oluşturmaktır.ticaret ve sanayi sektörüyle olan işbirliği Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Ticaret Konseyi tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle de bu kurumlar arasında Türkiye ve Stockholm de işbirliği olması önem taşımaktadır. 4.3 İsveç le Türkiye arasındaki diğer ilişkiler İsveç ile Türkiye arasında kapsamlı bir parlamenter ziyaretleri teatisi vardır. İsveçli parlamenterler Türkiye ye büyük ilgi göstermektedirler. Son yıllarda çok sayıda parlamento heyeti Türkiye yi ziyaret etmiştir. Türkiye parlamentosundaki en büyük grup Türkiye İsveç Dostluk Grubu dur. İsveç, finanse ettiği çalışmalar çerçevesinde ve AB nin Eşleştirme Programı vasıtasıyla İsveç ile Türk makamları arasında yapılacak işbirliğini teşvik etmektedir. İsveç teki Türk diasporası Türkiye nin kalkınması hususunda muhtelif şekillerde potansiyel bir kaynak oluşturmaktadır. Diasporaya mensup olanların büyük bölümü ve hatta ikinci, üçüncü kuşağa mensup olanlar Türkiye ile olan ilişkilerini devam ettirmekte ve bu şekilde halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bu nedenle İsveç in Türkiye ile olan kalkınma işbirliği çerçevesinde gelişime katkıda bulunacak bu potansiyelden en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceğinin ele alınması gerekmektedir. 4.4 İsveç`in mukayeseli avantajları İsveç in Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklemesi ve iki ülke arasında uzun zamandan beri devam eden karşılıklı güvene dayanan ilişkiler yüzünden İsveç ile Türkiye arasında çok yakın bir siyasi işbirliği vardır. Bu nedenle bu hususun kalkınma işbirliğinde de önemli bir mukayeseli avantaj olarak görülebilmesi mümkündür. İsveç demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar

18 17 konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. İsveç in kapasitenin artırılması işbirliğinde katılımcı Türk aktörler ve diğer işbirliği partnerleri değerli, uzun vadeli ve dengeli olarak tarif edilmiştir. Türk makamları da İsveç in mali yardımlardan ziyade sadece üyelik müzakereleri çerçevesinde değil kapasitenin de geliştirilmesine katkıda bulunmasını istediklerini belirtmektedirler. İsveç örgütlerinin Türkiye deki mevcudiyetleri ve örgütlerin sivil toplumun güçlendirilmesi için verdikleri destekler Türkiye deki demokratik gelişmeler açısından önemli bir katkı teşkil etmektedir. 4.5 İsveç`in rolü konusunda varılan sonuçlar Türkiye aldığı yardımlardan çok daha fazla dış yardımda bulunmaktadır. Türkiye ye katkıda bulunanların sayısı azdır. Ancak AB nin, Türkiye ye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla yaptığı yardım önemlidir. İsveç in yaptığı yardımlar artırılmış olmasına rağmen bu yardım mali yönden marjinal kalmaya devam edecektir. İsveç in rolü esas olarak AB nin demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında Türkiye ye yaptığı yardımları tamamlamak ve yardımların kullanımı, hazırlanacak projelerin planlaması sorumluluğunun güçlendirilmesi ve yardımların etkili olarak kullanılması için yapılacak diyaloga katkıda bulunmak olacaktır. 5. Gelecekteki işbirliğinin hedefleri ve teksif olunacak konularla ilgili görüşler Ülke analizine göre Türkiye nin Kopenhag kriterlerini yerine getirebilmesi için daha fazla reformlar yapmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Yapılması gereken reformlar arasında bağımsız, etkili ve vatandaşlar için erişilebilir bir yargı için adli sistemde ve azınlık haklarının, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi için yapılacak reformlar vardır. Yapılması gerekli bir çok husus bulunan başka bir konu da kabul edilen yeni yasaların hayata geçirilmesi başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Sonuçlarla ilgili kanaate göre İsveç amaca uygun çalışmalarda bulunmuştur. Ancak bu çalışmaların ulusal reformlarla doğrudan bağlantısı zayıf kalmıştır. İsveç in katkıları küçük parçalar halinde ve İsveçli aktörler arasında olan sınırlı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Kalkınma işbirliği çok ve farklı konulara dağıtılmış, bu ise sürdürülebilir bir sonuca varılabilmesini kısıtlamıştır. Kurulan diyalog sınırlı kalmıştır. İsveç in yardımlarının Türkiye nin reformlarına daha fazla oranda katkıda bulunabilmesi için rol paylaşımına daha fazla açıklık getirilmesi, İsveçli aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, daha az sayıdaki kısmi konular üzerine odaklanılması ve Türk partnerle stratejik

19 18 diyaloga girilmesi gerekmektedir. İsveç in mümkün olduğunca bir program yaklaşımı örneğin kalkınma işbirliğinin planlanması, yerine getirilmesi ve izleme konusunda mümkün olduğunca ülkenin/örgütün kendi sisteminin kullanılması veya birden ziyade katkıda bulunan tarafların bir kuruma veya bir programa destek vermek konusunda işbirliği yapmaları yoluyla, yardımın daha etkili olması için çalışması gerekmektedir. Ülke analizi ve İsveç in Türkiye deki rolüyle ilgili olarak yapılan analiz düşünülecek olursa Türkiye ile olan kalkınma işbirliğinde demokrasinin güçlendirilmesi, insan haklarına saygının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine odaklanılması gerekmektedir. İsveç in katkılarının kapsamı Türk ekonomisine kıyasla marjinal kalmaktadır. Bu nedenle de İsveç in işbirliğinde bir sektör üzerinde konsantre olması gerekmektedir. Bu, İsveç in ulusal reform çalışmalarına etkili bir şekilde katkıda bulunabilmesi için şarttır. Çevre sorunları ile ilgili de katkılarda bulunulması üzerinde durulan bir konudur. Ancak bu sektöre katkıda bulunan çok sayıda diğer aktörler olduğundan ve aynı konudaki çalışmaların tekrarlanması riski olduğundan çevre ile ilgili işbirliğinde belediyeler düzeyinde kalınması gerekmektedir. İşbirliği stratejisinde Türkiye de meydana gelen ekonomik gelişmelere rağmen Türkiye de halen mevcut olan yoksulluk da göz önüne alınmıştır. Türkiye de kadın hakları, ifade özgürlüğü ve özellikle yoksul bölgelerde adli yardım alanlarında çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yardımlarda esas olarak kadınların ve azınlıkların ekonomik ve politik toplumun gelişmesine katılımına ve güç durumda olan gruplara bu konularda adil davranışlara muhatap olmalarına odaklanılacaktır.

20 Stockholm Telephone: Int+46-(0) , fax: Int+46-(0) , web site: Cover: Editorial Office, The Ministry for Foreign Affairs Printed by XGS Grafisk service, 2010 Article no: UD

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi EMCDDA Türkiye Temas Noktası TUBİM Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı