Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe. 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim. UNDP'nin Faaliyet Raporu. GAP Projesi sona eriyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe. 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim. UNDP'nin Faaliyet Raporu. GAP Projesi sona eriyor"

Transkript

1 Sayı: 9 Eylül 2006 Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe UNDP'nin Faaliyet Raporu HIV/AIDS hakkında gerçekler ve rakamlar 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim GAP Projesi sona eriyor

2

3 Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe UNDP'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu projesi kapsamında yeni bir hibe programı başlatıldı. Ankara, Eylül 2006 İki hafta boyunca İzmir, Adana, Ankara, Amasya, Van, İstanbul, Konya, Erzurum, Kayseri ve Diyarbakır olmak üzere toplam 10 ilde proje eğitimleri gerçekleştirildi. Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 500 kişinin katıldığı eğitimlerde, AB proje yönetim döngüsü ve prosedürleri anlatıldı. 29 Haziran 2006'da başlayan hibe programına son başvuru tarihi 28 Ağustos 2006 idi. Hibe programı kapsamında desteklenecek projeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, çevre ve doğal kaynaklar yönetiminde ulusal kapasitesini arttıracak ve yoksulluğu önleme stratejilerine çevre ve enerji boyutlarını dahil ederek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek. Bu projeler, ayrıca sivil toplum, özel sektör ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılmasındaki rollerini güçlendirecek. Toplam bütçesi Euro olan hibe programı, sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının paylaşımına fırsat sağlıyor ve geniş kapsamlı bilinçlendirme çalışmalarıyla kurumsal kapasite geliştirilmesi sürecine destek oluyor. Birbirinden farklı kurumlar tarafından ortaya konan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje fikirleri bu program sayesinde hayata geçirilecek.

4 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim UNDP'nin Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler'' konulu eğitim toplantıları Eylül ayında da devam edecek. Ankara, Eylül 2006 UNDP'nin, Norveç Mülteciler Konseyi/Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişileri İzleme Merkezi (NRC/IDMC) ile birlikte, Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler' (Internally Displaced Persons/IDP) sorununa yönelik olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK'lar), bilinç yükseltici ve kapasite geliştirici konulara eğilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarının ikincisi, 4 7 Eylül 2006 tarihleri arasında Van'da gerçekleştirilecek. Bu çalışma, Eğitimcilerin Eğitimi ni amaçlıyor. Daha önceki atölyeye de katılmış bulunan farklı STK'lardan 20 kişi, IDP konusunda yerel kapasitenin güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalara katılmak üzere davet edildi. Atölye çalışmalarının ilki 8 9 Haziran 2006'da Ankara'da yapılmıştı. Çalışmada, insan hakları, yasal sorunlar ve Yerinden Olmuş Kişilere hizmet verme alanlarında faaliyet gösteren 24 STK'dan 34 katılımcı yer almıştı. Van'da IDP Eylem Planı Toplantısı Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler (IDP) ile ilgili Mahalli Yardım Eylem Planı (Provincial IDP Response Action Plan) toplantısı, 29 Eylül 2006'da, yine Van'da gerçekleştirilecek. Toplantı, yerel paydaşların izlenecek politikayla ilgili önerilerinden, Van'da yapılmış olan durum ve tercih analizlerinin bulgularından ve ulusal danışmanların raporlarından yararlanarak oluşturulan IDP Eylem Planı'nın il düzeyinde tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Toplantıya yerel paydaşların yanı sıra, Avrupa Komisyonu'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler ve diğer ilgili paydaşlar katılacak.

5 UNDP'nin Faaliyet Raporu 2006 yılı UNDP Faaliyet Raporu geçtiğimiz ay, Başkan Kemal Derviş'in sunuş mesajıyla yayınlandı. Ankara, Eylül 2006 Rapor, UNDP'nin öncelikli çalışma alanları olan daha güçlü demokratik yönetimler kurma, adil büyüme, çatışmaları önleme ve uzun vadeli istikrar, çevrenin yoksul-yanlısı politikalarla korunması, HIV/AIDS'in yayılmasının durdurulması, toplumların iyiye doğru dönüştürülmesinde kadınların güçlendirilmesi ve kalkınma için özel sektör-kamu ortaklıklarına aracılık etme faaliyetlerinde 2005'te kaydedilen küresel gelişmeleri rakam ve örneklerle anlatıyor. Rapora göre, UNDP'nin 2005 yılı harcamaları (milyon US $ olarak) şöyle: Demokratik Yönetişim için 1,395 $ (%47), Yoksulluğun Azaltılması için 744 $ (%25), Kriz Önleme ve Atlatma için 374 $ (%12), Enerji ve Çevre için 326 $ (%11) ve HIV/AIDS için 161 $ (%5). BM Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, Nisan 2006'da Arnavutluk'a yaptığı bir ziyarette orta öğrenim öğrencileriyle bir arada. Öğrenciler, yerel topluluklar ile emniyet güçleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen UNDP destekli bir girişimde yer alıyor. Gençler, insan ticareti, uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı konularında öğrendiklerini Derviş ile paylaştılar. UNDP, 1966'daki kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler'in etkin faaliyet gösteren kalkınma sisteminin merkezinde yer aldı. Hem sürdürülebilir kalkınma için ulusal kapasitelerin geliştirilmesinde sivil toplum çalışmaları çerçevesinde, hem de kuruluşun amiral gemisi olan İnsani Gelişme Raporları'nın ve küresel kamu malları ve demokratik yönetişim gibi kritik konulara yaptığı katkıların gösterdiği gibi kalkınma alanında düşünce oluşturmada bir lider olarak rol oynuyor. Birçok yönden, ülkeler arasında bilgi ve fikir köprüleri kurmayı ve kalkınma zorluklarıyla başa çıkarken ihtiyaç duyulan kapasiteyi güçlendirmek amacıyla onlarla birlikte çalışmayı öngören bu önemli bağ, UNDP'nin damgasını taşıyor. UNDP, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin (Millenium Development Goals/MDG) ortaya konmasıyla birlikte, son yıllarda etkinliklerini önemli ölçüde artırdı. Örgüt, geniş bir alandaki ortaklarla kavramsal düzeyde birlikte çalışarak, yoksullukla daha etkin mücadele ve MDG'lerin gerçekleştirilmesi için

6 gerekli olan politik ve kurumsal değişikliklerin yapılmasına destek oluyor. Liberya ve Haiti'de seçimlere destek sağlamaktan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde onlarca yıldır süren çatışmalara son verme çabalarına, Brezilya ve Endonezya gibi daha güçlü ekonomiye sahip ancak büyük sosyal sorunlarla boğuşan ülkeler için vatandaşlarına hizmet verme konusunda yardımcı olmaya kadar birçok alanda çalışıyor. Aynı zamanda söz konusu ülkelerde insani gelişme ile sürdürebilir büyümeyi teşvik etmek, desteklemek ve hızlandırmak için ihtiyaç duyulan kurumsal kapasiteyi geliştirmeye de çok pratik bir biçimde yardımcı oluyor. Son yıllarda UNDP'nin çalışmalarına destek olma amacıyla sağlanan kaynakların hacminde kayda değer bir artış gözlendi. En büyük miktar da, ortaklarının UNDP'nin rolü ve çalışmasına duydukları güveni önemli biçimde teyit ettiklerini gösteren, ülke düzeyinde merkezi olmayan (noncore) ortak-finansmanlardaki artıştan sağlandı. Ancak, UNDP'nin yüz yüze olduğu zorluklara göğüs germek ve fırsatları değerlendirmek için gereken stratejik yönetim ve esnekliğin uyumunu destekleyecek tahsis-edilmemiş düzenli kaynakların, tahsis-edilmiş kaynaklara oranının çok düşük kalması gibi bir zorluk var önümüzde. Kamu finansmanı teorisi ile dünyadaki gelişmelerden çıkartılan dersler, kamu harcamaları ve bütçeleme sürecinde fonları aşırı ölçüde bloke etmekten (belli bir alana tahsisten) kaçınma gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu, uluslararası kalkınma örgütleriyle uzmanların kalkınmakta olan ülkeleri daima (aleyhinde) uyardıkları bir konu. Dolayısıyla ben, UNDP'nin temel mali kaynaklarının, fazla sınırlanmadan, bütünlüğünü sağlamak ve güçlendirmek için bağışçı ülkelerin desteğini elde etmeyi ümit ediyorum. Bu zorluklara karşın UNDP, BM sistemi içindeki kardeş kuruluşlarımızla giderek artan bir işbirliğiyle çalışarak, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirme yolunda önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Böylesi bir işbirliği, fikirler ve yöntemler geliştirme alanında kardeş kuruluşlarla aramızda rekabet olmadığı anlamına gelmiyor. Daha ziyade, faaliyetlerimizde, ihtiyaç olduğunda her kuruluşun göreceli güçlerinden yararlanma, kaynakları bir havuzda birleştirme ve kalkınmakta olan ülkelerin kendi gelişimlerine yön vermelerini sağlayan ortaklıklar kurarak çalışmasına izin veren bir sinerji olduğu anlamına geliyor. 2005, kalkınma gündemi açısından, uluslararası toplumun Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği önemli bir yıldı. 2007'de, 2015'teki (MDG'lerin gerçekleştirilmesi için belirlenen) süre bitimine yönelik yolun yarısını kat etmiş olacağız. UNDP, 2000'de başlatılan kalkınma hamlesi için kurduğu iddialı ortaklıklarla, bizim güçlü desteğimizi hak eden ve ihtiyaç duyanların yaşamlarında somut iyileşmeler sağlamak amacıyla daha iyi politikalar, daha güçlü kurumlar ve daha etkin düzenlenmiş daha büyük kaynaklar geliştirme konusunda üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. İKİ başarı öyküsü: BM Gönüllüleri Programı ve UNIFEM Yoksullukla mücadelede hayati bir rol Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi ve insani gelişmenin ilerletilmesi için girişilen kolektif çabalara büyük ölçüde, UNDP tarafından yönetilen bir fon olan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (United Nations Volunteers) programı katkı sunuyor. UNV gönüllüleri, savaş veya doğal felaketlerin yıkıma uğrattığı toplumların yeniden ayağa kaldırılmasına yardımcı olmaktan, HIV/AIDS ile mücadeleye destek olmaya ve yeni iş fırsatları yaratmaya kadar geniş bir alanda ulusal kapasite geliştirme

7 çalışmalarına büyük destek sağlıyor. UNV, 2005 yılında bazı ülkelerde ulusal seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olarak çok önemli bir rol oynadı. Örneğin, Haiti'deki Şubat 2006 seçimlerinde UNV gönüllüleri, ülkedeki 10 seçim bürosunda görev alarak, 3,5 milyon seçmenin kaydedilmesine yardımcı oldular. Şiddetin ve ayaklanmaların damgasını vurduğu zorlu bir çevrede, Haiti'nin Geçici Seçim Komisyonu ile yakın işbirliği içinde çalışarak, oy sayım merkezlerini oluşturdular ve seçim ortamını hazırladılar. UNV, geniş bir alana yayılan faaliyetleriyle aynı zamanda, çoğunlukla hep yardım alan kişiler olarak görülenlerin kendi toplumlarının kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde güçlendirilmesine de yardımcı oluyor. Örneğin, UNV gönüllüleri Etiyopya'da halkın kendi kalkınma planlarını oluşturmalarına ve bunu uygulamalarına, ayrıca Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde sağlanan ilerlemenin daha gelişmiş yöntemlerle izlenmesine de destek oluyorlar. 100'ü aşkın Etiyopyalı UNV gönüllüsü, UNDP ve merkezi hükümetle ortaklık içinde, hizmetlerin verilmesi ve altyapının geliştirilmesi konularında bölgesel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışma yürütüyor. Gönüllüler, aralarında temel sosyal ve ekonomik verileri sağlayan bir e-hükümet platformunun ve etkileşimli iletişim ve öğrenimin geliştirilmesi amacıyla ülkedeki 200 orta öğrenim kurumunu web sitesi üzerinden birbirine bağlayan bir ağın yaratılması da bulunan, bilgi kaynaklarına erişimi iyileştiren sistemler tasarladılar yılında, 168 ülkeden 8 bini aşkın kadın ve erkek, birer UNV gönüllüsü olarak 144 ülkede çalışmalar yürüttü. UNV gönüllülerinin çoğunluğu kalkınmakta olan ülkelerdendi ve yaklaşık yüzde 40'ı, başarılı bir Güney- Güney işbirliğinin mükemmel örneğini oluşturarak kendi anavatanlarında birer görev üstlendi. UNIFEM: Kadınların ekonomik güvencesi için çalışıyor Kalkınmakta olan ülkelerdeki kadınların büyük çoğunluğu kayıt dışı işlerde çalışıyor. Üstelik, kadınlar genelde erkeklerden daha az kazanıyor, nitelikli işlere daha zor erişebiliyor ve daha iyi ve güvenceli gelir kaynakları bulmalarını kolaylaştıracak eğitim olanaklarına daha az sahip olabiliyorlar. Bu bulgular, Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM) tarafından yayımlanan 2005'te Dünya Kadınlarının Gelişimi: Kadınlar, İş ve Yoksulluk adlı raporda yer alıyor. Rapor, kadınların ekonomik güvencesinin üzerinde ağırlıkla durulması amacıyla bir durum tespitinde bulunuyor ve kayıt dışı ekonomide kadınların yasal ve sosyal açıdan yeterince korunması için daha fazla çaba gösterilmesi ve çalışmalarının politika oluşturan kişilerce değerlendirilip desteklenmesinin teminat altına alınması gerektiğini savunuyor.

8 Bu Filistinli kadınlar, gıda alanındaki işlerini yoktan var etmek için küçük krediler kullanarak, işletmeyi kâr eden bir girişime dönüştürdüler. UNIFEM kadınların güçlendirilmesini ve cinsiyet eşitliğini, 15 alt-bölgesel ve iki ulusal bürodan oluşan bir ağ aracılığıyla destekliyor. UNDP tarafından yönetilen UNIFEM, 2005 yılı boyunca kadınların ekonomik güvencesini güçlendirme çabalarını sürdürdü. UNIFEM, Arap Devletleri ile Asya'da kadın göçmen işçilere destek olan girişimi aracılığıyla, (örneğin, Ürdün Çalışma Bakanlığı halen kadın göçmen işçilere karşı yapılan ihlalleri araştırıyor ve iç tüzüklerini elden geçiriyor), iş ve işçi bulma kurumlarını izliyor ve İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatı ile işbirliği içinde çalışıyor. Endonezya'da, göçmen işçilerin korunmasına ilişkin yerel bir yasa tasarısı Blitar'da onaylanmayı bekliyor; benzer biçimde Nepal'de de bir Dış İstihdam Yasa Tasarısı hazırlandı. UNIFEM'in kamu kaynaklarından kadın ve erkeklerin nasıl yararlandıklarını inceleyen bütçe analizlerini teşvik eden çalışmaları, 2005 yılında yeni ve gelecek vaat eden sonuçlar ortaya koydu. Fas'ta, 2006 ulusal bütçesi dahil, cinsiyet eşitliğinde önceliklerin nasıl ele alınacağına yönelik özel bir katma bütçe hazırlanacak. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde ise, yerel yönetimlerdeki kadın liderler, cinsiyetten kaynaklanan sorunlara cevap verebilecek bütçeleme konusunda eğitim çalışması yürüterek, Mysore kentinde kadınların sağlık sigortası tasarısının yeniden ele alınması için kaynakların iki katına çıkarılmasını başarıyla savundular.

9 GAP Projesi sona eriyor 'Güneydoğu Anadolu'da Sosyo-Ekonomik Farklılıkların Azaltılması' projesinin ikinci aşaması sona erdi. Ankara, Eylül 2006 Proje çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, kadınların üretim hayatına atılmasından, gençlere mesleki eğitimler verilmesine, sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonuna kadar pek çok alt proje başarıyla yürütüldü. 1.3 milyon dolarlık proje, İsviçre Hükümeti tarafından finanse edildi, UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütüldü. GAP İdaresi'nden İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Aygül Fazlıoğlu ile proje sırasında elde edilen başarıları, projenin bölgedeki etkisini ve uygulama sırasında alınan dersleri konuştuk. UNDP Türkiye: Bu proje nasıl başladı? Aygül Fazlıoğlu (A.F.): Önce, ikinci faza kadar nasıl geldik, ondan bahsedeyim. GAP İdaresi olarak, bölgede katılımcı ve adil bir kalkınmayı sağlamaya yönelik öncelikleri saptadık yılında UNDP ile birlikte projenin, 26 alt projeden oluşan ilk aşamasını başlattık. Projenin ilk aşaması 2004 yılının Aralık ayında tamamlandı. Türkiye Hükümeti, İsviçre Kalkınma Ajansı ve UNDP kaynaklarından oluşan 5.4 milyon dolarlık bu program, doğal kaynakların sürdürülebilir kılınması, çevrenin korunması, cinsiyet dengeli kalkınma, yoksulluğun giderilmesi ve dezavantajlı grupların kalkınmaya entegrasyonu, bölgesel girişimciliğin geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yerel kapasitenin güçlendirilmesi gibi farklı alanlara odaklandı yıllarında sürdürülen projenin ikinci aşaması ise, GAP kapsamındaki 9 ilde uygulandı. Birinci aşamadaki çalışmalarımız sırasında yaptığımız gözlemler çerçevesinde, ikinci aşamada üç hedef grup belirledik. Kadınlar, sokakta çalışan çocuklar ve gençler UNDP Türkiye: Önce kadınlarla ilgili çalışmalarınızdan başlarsak, bu alanda ne tür faaliyetler yapıldı? A.F.: Kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi bileşeni çerçevesinde, bölge kadınlarının üretebilecekleri, pazarlama potansiyeli olan ürünlerin pazar bağlantılarının kurulması ve kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri için altyapı kurulması; diğer kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve

10 sürdürülebilirlik kazanması; kadın ürünlerinin pazarda pazarlanması konusunda bu kadın STK'ları arasında iletişim ağının kurulması için çalışmalar yapıldı. İletişim ağını güçlendirmek amacıyla Mozaik adlı bir dergi çıkartmaya başladık. UNDP Türkiye: Kadınlar için Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) var. A.F.: ÇATOM'lar GAP İdaresi'nin 1995'te başlattığı ve temelde kadınların, özellikle kamu hizmetlerinden yararlanması, karar mekanizmasında yer alması, istihdam olanaklarının yaratılmasını ve kadınların sosyal gelişimlerinin güçlenmesini hedefleyen merkezler. Projenin kadın bileşeninde en temel sorun, ürünlerde sürdürülebilirliğin sağlanması. Hem diğer kadın STK'larına, hem ÇATOM'lara, pazara yönelik ürün geliştirme, ürün kalitesi, satış teknikleri, muhasebe, tasarım ve pazarlama konusunda eğitimler verildi. Bölgedeki üretici kadınlara, kooperatifçilik eğitimleri verildi ve şu an halihazırda, mesela Mardin ve Batman'da, bir çok kooperatif kuruldu. Gaziantep'te ve Siirt'te çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesinde Çiftçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu. UNDP Türkiye: Bu, Suvarlı'da Adil Ticaret' çalışmaları çerçevesinde kurulan kooperatif, değil mi? A.F.: Evet. Adil ticaret'in gelişmesi için çiftçi kadınlar ve üretim içinde yoksul kadınlar olması lazım. Ürünlerin kalitesinin artırılması için de bir öğretim görevlisiyle anlaşmak üzereyiz. Bir de depo oluşturulacak. UNDP Türkiye: Ürün kalitesi satış için en önemli etken. Eğitimlerinizden sonra satışlarda artış oldu mu? A.F.: Eylül ayında tamamlandı bu eğitimler, şu anda bir pazarlama uzmanı arkadaşımız bu konuda bir pazar arama aşamasında ama bundan önce 40 kadına yönelik, Adıyaman ve Mardin'de hediyelik eşya atölyeleri kuruldu. Buradaki kadınların ürettikleri ürünler, ciddi anlamda bir pazar buldu ve İstanbul'da, İstanbul Belediyesi'nin kurduğu pazarda yaklaşık 25 bin liralık ürün satıldı. İstihdam konusu bu projenin en önemli çıktılarından. Batman, Mardin ve Nusaybin'de yaklaşık 40 kadının yer aldığı geleneksel mutfak kuruldu. Hatta Mardin'dekinin adı Kişniş Mutfağı. Kadınlar ciddi anlamda para kazanmaya başladı. Keçe ve moda tasarım eğitimi hayata geçirilmeye başlandı. Antep'te başarılı oldu bu pazarlar. Sonra Urfa'da da daha küçük bir modelimiz vardı ama Şanlıurfa Belediyesi'nin de kendi bünyesinde böyle bir çalışması ve hedefi varmış. Bu çalışma onunla birleşti ve Urfa'daki de güzel bir şekilde yürüyor. Bir de bu proje kapsamında, 2005 yılında, Kadının Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Stratejiler Belirleme Toplantısı yaptık, devamında Ankara'da küçük bir toplantı yaptık ve kadınların ekonomik yaşamına yönelik olarak bir eylem planı çıkardık. Önümüzdeki aylarda bu toplantının bulguları doğrultusunda ilgili kamu kuruluşlarına dağıtılacak bir kitap çıkartılacak. Kitabın içeriğinde, kadının ekonomik kalkınmasında neler yapılabilir'e dair iş planı bulunuyor. UNDP Türkiye: Yurtdışına satışlar var mı? A.F.: Yurtdışında adil ticaret' kapsamında satışlarımız var. Adıyaman'da Suvarlı Beldesi'nde belki de eylül ayından sonra yurtdışında ilk

11 ürünümüzü, el sanatlarında değil ama tarımsal üretimde verebileceğiz. UNDP Türkiye: Peki Sokakta Çalışan Çocuklarla ilgili ne tür çalışmalar yapıldı? A.F.: Sokakta Çalışan Çocuklar Projesinde bizim hedefimiz sokakta çalışan çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve okula, eğitime katılma sürelerinin uzatılması. Bu projeyi de Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman illerinde uyguladık. Özellikle valiliklerle işbirliği protokolleri yaptık. Antep'te Belediye'yle çalıştık. Şanlıurfa'da Valilik ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Batman'da da yine Valilik ve SHÇEK'le çalıştık. Aynı zamanda Batman'da sivil toplum örgütlerinden destek aldık. Toplum Merkezleri'nde de çocukların sosyal gelişimlerini destekleyici, bilgisayar atölyeleri, oyun atölyeleri kuruldu. Yine bu proje kapsamında Velim Olur Musun? kampanyası çok başarılı oldu. Bu kampanyada ulusal ve uluslararası çok ciddi destekler aldık ve üç ilde başlattığımız bu kampanyayla 1893 çocuğa ulaştık. SHÇEK, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü başka illerde de çalışmaları vardı. Onları bu programa dahil ettik. Ve sonunda 3079 çocuk bu programlardan yararlandı. Özellikle burada çocukların eğitime yönlendirilmesi konusunda temel ihtiyaçları olan okul önlüğü, çanta gibi desteklerini sağladık ve bir web sayfası üzerinden de kampanyanın duyurusu yapıldı. Yine bu kapsamda bir okuma şenliği düzenledik; çocuklara okuma yazma alışkanlığı kazandırması amacıyla üç ilde bunu uyguladık. Ve bu çerçevede Can Yayınları'yla anlaştık; Can Yayınları'nın kendi bünyesindeki yazarlar ve tiyatrocular toplum merkezlerine gelerek çocuklarla birebir kitap okuma çalışması, çeşitli tiyatro çalışmaları gerçekleştirdiler. Yine bu kapsamda 5 kütüphane oluşturuldu ve 15,000 çocuk kitabı bu kütüphanelere gönderildi. Bu proje sonunda bu merkezler aracılığıyla toplam olarak Batman'da 815, Şanlıurfa'da 750 ve Gaziantep'te 330 çocuğa ulaşıldı. UNDP Türkiye: Üçüncü bileşen de Gençlerin Sosyo-ekonomik Gelişimi Projesiydi, değil mi? A.F.: Bu proje Mayıs 2001 yılında başladı. Uygulayıcı kuruluşu Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği'ydi ve yine UNDP-GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle yürütülen bir projeydi. Birinci aşaması ağırlıklı olarak gençlerin sosyo-ekonomik gelişiminin desteklenmesi oldu. Hedef grubumuz yaş arası farklı sosyal katmanlardaki gençlikti. Yani sadece üniversite gençliği değil; işsiz, sanayide çalışan, üniversiteye hazırlanan, lise yada orta okul mezunu vs. gençler de vardı. 4 farklı program uyguladık: istihdama yönelik programlar, sosyal-kültürel programlar, kapasite geliştirmeye yönelik programlar ve sosyal destek programları. Bu programlar kapsamında biz birinci etapta 40,000'in üzerinde gence ulaştık. Birinci aşamada daha çok sosyal gelişime odaklanmıştık. İkinci aşamada ise meslek edindirmeye odaklandık. Ağustos ayında başlayan, 575 gence meslek edindirme çalışması devam ediyor. Cep telefonu tamiratından tutun, grafik ve web tasarımına kadar çeşitli mesleki eğitimler veriliyor. Mesela Siirt'te Sancak-Arat Denim A.Ş. ile bir anlaşma yaptık, 600 gencin istihdam edilmesini öngören mesleki eğitimler aldırdık. Bir tekstil atölyesi hazırlandı ve burada eğitimler verildi. İlk 70 kişilik grup 19 Mayıs 2006'da eğitime başladı, Haziran 2006'da işe alındılar. İkinci 70 kişilik grup da Temmuz 2006'da işe alındı. Yine bir başka aktivitemiz Ulusal Staj Programı'ydı gençler için. Burada

12 KADİGER ile işbirliği yaptık. KADİGER üyesi şirketlerde, Adıyaman, Şırnak, Siirt, Batman ve Şanlıurfa'dan toplam 18 genç kız, İstanbul'daki Vip Turizm, Hey Tekstil, Altınyıldız, Eti Holding gibi önde gelen 18 ayrı şirkette, satış, pazarlama, finans ve halkla ilişkiler konusunda staj yaptılar; hatta bir kızımızın staj yaptığı şirketten iş teklifi aldığı öğrendik, yakında başlıyor. Yine bu kapsamda e-koçluk programını başlattık. Özellikle gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak için danışmanlık hizmeti vermek amaçlanıyordu. Haziran'a kadar 148 gence ulaşıldı. Her ilde proje kapsamında gençlerden oluşan Gençlik Kültür Evleri kurulmuştu. Burada gençlerin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik kalkınma, proje hazırlama, girişimcilik gibi konularda eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri alan gençlerden bazıları diğer gençlere de bu eğitimleri veriyor ve en önemlisi de bu gençler çeşitli projeler hazırlayıp ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanıyor, çeşitli fonlardan kendileri kaynak yaratıyor ve bunları kendi illerinde uyguluyorlar. Yine gençlik kapsamında bizim GAP İdaresi olarak ÇATOM'larda yürüttüğümüz burs projesi var; yoksul ama başarılı gençler bundan yararlandılar. Tabii burada Habitat Gençlik Derneği'nin ulusal ve uluslararası iletişim ağının çok geniş olması bu projenin başarısında önemli bir etkendir. e-koçluk Ekim 2006'dan itibaren tekrar devam edecek. UNDP Türkiye: Siz başından beri bu projenin içindesiniz. Projenin uygulandığı 9 ilde ne gibi somut değişiklikler görüyorsunuz? A.F.: Bu proje ile öncelikle varolan potansiyeller açığa çıkartıldı. Onun ötesinde bir talep yaratıldı. Bizim proje olarak da, kurum olarak da amacımız pilot çalışmalar yaparak bir model oluşturmak ve bunun toplum tarafından uygulanmasına önayak olmak. Bölgede sosyal olsun, ekonomik olsun çok iyi gelişmeler var. Yalnız şunu da söylemek lazım ki ekonomik gelişmeleri çok kısa zamanda görebilirsiniz, ancak sosyal çalışmaların etkisi öyle bir ya da iki yılda belli olmuyor. Orta ve uzun vadede bunlar izlenebilecek. UNDP Türkiye: Halk projenin bittiğinin farkında mı? A.F.: Bir çok insan, özellikle kadınlar ve sokakta çalışan çocuklar bileşeni için, çalışmaların devam etmesini istiyorlar. Prosedürde proje Ağustos 2006'da bitiyor ancak halen aktivitelerin devam ediyor olmasından dolayı kadın bileşeninde program devam ediyor şu an için. Gençlik bileşeni devam ediyor zaten. Pepsi'den destek bulduk. Eylül ayı itibariyle gençlik projesi Pepsi'nin sponsorluğunda devam edecek. UNDP Türkiye: Peki kadınlar ve çocuklar için de bir 3. aşama ortaklığı kurmaya çalışıyor musunuz? A.F.: 3.aşama için biz daha yenilikçi, yoksullukla mücadeleye odaklı bir program düşünüyoruz. Bu kapsamda da hassas gruplara yöneleceğiz; kadın bileşeni de bunun içinde olacak. 3. aşama için kafamızda yoksullukla mücadele kapsamında mikro-finans modellerinin hayata geçirilmesi, kent yoksullarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi bir çok fikir var. Bu çalışmalardan gençler de yararlanabilir ama daha çok kadınlara yönelik olacak bunlar. UNDP Türkiye: Var mı böyle bir çalışma?

13 A.F.: Biz 3.aşamanın altyapısını oluşturmak amacıyla Adıyaman'da Yoksullukla Mücadele ve İstihdam konulu bir forum düzenledik. Yerel, ulusal ve uluslararası deneyimlerin tartışıldığı bir çalıştaydı. Bir rapor çıkmak üzere şu aşamada. Bu bulgular ışığında UNDP ve GAP İdaresi bir araya gelecek, bu konuda çalışan yerel ve ulusal sivil toplumunda katkılarıyla bunu bir programa dönüştüreceğiz. Ondan sonra her iki kurum kaynak arayışına girecek. UNDP Türkiye: Velim Olur Musun? nasıl devam edecek? A.F.: Biliyorsunuz sokakta çalışan çocuklardan bire bir sorumlu olan kuruluş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Bu kurumdan, ILO ve bazı sivil toplum örgütlerinden talep geldi biz yürütelim diye. Projenin onlara devredilmesi söz konusu. Halihazırda bir web sitemiz var, ortada bir emek var, aynı zamanda da halen ihtiyacı olan bir çocuk nüfusu var... UNDP Türkiye: Proje sırasında ne gibi zorluklar yaşandı? A.F.: Projenin özellikle kadın bileşeninde pazarlama konusunda sıkıntı çektik. Ulusal ve uluslararası pazar ile bağlantı kurulması amacıyla bir ekip oluşturamadık. Bölge içinde böyle bir ekip için uygun kişi bulamadık; bölge dışından gelenler de bölge koşullarını, maaşı, sosyal çevreyi tatminkar bulmuyor. Bir de pazarda sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. Projeden kaynaklanan bir sorun değil bu, insan kaynaklarından çıkıyor. Ürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için oradaki hedef grubunda bir kararlılık olması lazım, projeye inanmak lazım. Bölgedekiler kısa zamanda sonuca varmak istiyorlar ki bu da mümkün değil. Bu bilinci tam oturtamadığımız için şu anda pazarlama sorunu çekiyoruz. Kısa süreli pazarlar bulduk ancak bunların ikincisini üçüncüsünü getirmek için ürün kalitesinin artması lazım. Kadınların yüksek kalitede ürün üretmesi lazım, şu aşamada ona yoğunlaştık zaten. UNDP Türkiye: UNDP ile işbirliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? A.F.: Açıkçası UNDP ile 1995 yılında başlayan çok güzel bir ilişkimiz var. Gerek kurum olarak gerekse bu projede çalışan kişiler olarak baktığımızda çok uyumlu bir ilişki. Kendi kurumlarına hakim, işbirliğine yakın, paylaşımcı ve yenilikleri projeye yansıtan kişiler. Gerek UNDP gerekse GAP İdaresi bu işbirliği sırasında karşılıklı bir deneyim paylaşımı yaptı. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu projelerin uygulanmasında yalnızca UNDP ekibi, GAP İdaresi ekibi ya da Habitat Gençlik Derneği çalışanları değil, aynı zamanda yerel yönetimlerden ve mülki amirlerden de ciddi destekler aldık, özellikle lojistik anlamda ve eğitim konusunda. UNDP Türkiye: Son olarak, GAP İdaresi olarak 2.aşamadan ne gibi dersler aldınız? 3.aşamaya neler aktarıyorsunuz? A.F.: Bizim başından beri felsefemiz, projenin her aşamasında bütün paydaşların yer alması gerektiği. Bu projedeki başarımız sosyal ve insani kalkınma konusunda doğru kişilerle çalıştığımızın göstergesi oldu. Özellikle dezavantajlı grupların kalkınma sürecine entegrasyonda bu tür projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini, model oluşturacak projelerin daha fazla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu işbirliğinin en önemli başarısı da bence proje sayesinde üç hedef grubun en yoksul kesimlerine ulaşmış olmamızdır.

14 HIV/AIDS hakkında gerçekler ve rakamlar HIV/AIDS hakkında dünya genelindeki durumu yansıtan gerçekler ve rakamlar Ankara, Eylül 2006 Bugüne kadar yaklaşık 65 milyon kişi HIV virüsü kaptı, ve 1981'de keşfedildiğinden beri 25 milyondan fazla insan AIDS'den öldü yılında, HIV pozitif olan 38.6 milyon kişinin çok büyük bir çoğunluğu, bu durumundan habersiz yaşıyor. 2005'te AIDS 2.8 milyon insanın ölümüne yol açtı, ve 4 milyon yeni insan bu virüsü kaptı. HIV virüsü taşıyan nüfusun hemen hemen yarısını kadınlar oluşturuyor (17.3 milyon) ve bunların 13.2 milyonu Sahra-altı Afrika ülkelerinde yaşıyor (HIV'li toplam kadınların %76'sı). Sahra-altı ülkeleri dünyada hastalıktan en çok etkilenen bölgeler. HIV taşıyan kişilerin üçte ikisi Sahra-altı Afrika'sında yaşıyor (2005'te bu bölgede 24.5 milyon HIV hastası vardı.) Hastalık, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da da salgın boyutunda artıyor. 2005'te bu bölgelerde 220,000 yeni insan HIV'ye yakalandı. Kenya ve Zimbabve'de, Haiti ve Burkina Faso'nun kentsel kesimlerinde ve Tamil Nadu bölgesi dahil Hindistan'ın dört eyaletinde ise HIV'li nüfus sayısında azalma görülüyor. Bölgesel istatistik HIV taşıyan kişi sayısı 2005'te yeni enfekte olan kişi sayısı 2005'te AIDS ölümleri Yetişkinler arasında yaygınlık oranı (%) Sahra-altı Afrika ülkeleri 24.5 milyon 2.7 milyon 2 milyon % 6.1 Asya 8.3 milyon % 0.4 Latin Amerika 1.6 milyon 140,000 59,000 % 0.5 Kuzey Amerika & Batı & Orta Avrupa Doğu Avrupa & Orta Asya 2 milyon 1.5 milyon 65,000 30,000 % ,000 53,000 % 0.8 Orta Doğu & Kuzey Afrika 440,000 64,000 37,000 % 0.2

15 Karayipler 330,000 37,000 27,000 % 1.6 Okyanusya 78,000 7,200 3,400 % 0.3 Toplam 38.6 milyon 4.1 milyon 2.8 milyon % 1 Her yıl HIV enfeksiyonu kapan yeni insanların sayısı, AIDS'den ölen insan sayısından fazla. Dolayısıyla, daha çok insan HIV'ye yakalandıkça, AIDSbağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı da artıyor. Dünya çapında, HIV'e yakalanma riski taşıyan her 5 kişiden sadece 1'inin temel önlem hizmetlerine ulaşma imkanı var. HIV testi yaptırmak isteyen her 8 kişiden sadece 1'i bunu yaptırabiliyor. Her gün, dünya çapında 1500 çocuk HIV'ye yakalanıyor ve bunların büyük çoğunluğu yeni doğmuş bebekler yılında, düşük ve orta-gelirli ülkelerdeki hamile kadınların %9'una, hastalığı bebeklerine geçirmeyi önleyecek tedavi hizmeti verildi. Salgının önüne geçmek için, hastalığın tedavisi ve bakımı için verilmesi gereken geniş çaplı hizmetlerle eşgüdümlü olarak, HIV'yi önleme çabalarının genişletilmesine ve yoğunlaştırılmasına ihtiyaç var. 125 düşük ve orta- gelirli ülkedeki mevcut hastalık önleme stratejilerinin güçlendirilmesi, arasında yaklaşık 28 milyon yeni HIV enfeksiyonunu engelleyebilir; bu rakam söz konusu dönemde ortaya çıkması tahmin edilen toplam enfeksiyon vakalarının yarısından fazlasına tekabül ediyor ve tedavi masraflarında 24 milyar Dolar civarında bir tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. Önleme ve tedavi hizmetlerinin eşgüdümlü olarak artırılması, 2020 yılı sonuna kadar 29 milyon yeni enfeksiyon vakasını önleyebilir. Tedavi En son UNAIDS/WHO ilerleme raporuna göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde HIV virüsü taşıyan 1.3 milyon civarında insan ARV (antiretroviral= hastalığın gelişmesini durdurucu) tedavi görüyor, yani ihtiyacı olan insanların %20'si tedavi görüyor yılı sonundan bu yana, düşük ve orta gelirli ülkelerde ARV terapisi alan hasta sayısı üç kat arttı. Coğrafi bölge ARV terapisi alan hasta sayısı (tahmini) Aralık 2005 ARV terapisine ihtiyacı olan hasta sayısı (tahmini) Aralık 2005 ARV terapisi yüzdesi, Aralık 2005 Sahra-altı ülkeleri Afrika 810,000 4,700,000 % 17 Latin Amerika & Karayipler 315, ,000 % 68 Doğu, Güney & 180,000 1,100,000 % 16

16 Güney Doğu Asya Avrupa ve Orta Asya 21, ,000 % 13 Orta Doğu & Kuzey Afrika 4,000 75,000 % 5 Toplam 1,330, milyon % 20 Kaynak ihtiyacı 2005'te, AIDS için tahmini 8.3 milyar Dolar kaynak tahsis edildi. Bu rakamın 2006'da 8.9 milyar Dolara, 2007'de ise 10 milyar Dolara çıkacağı hesaplanıyor. Ancak ihtiyaç duyulan miktarlar daha fazla: 2006'da 14.9 milyar Dolara, 2007'de 18.1 milyar Dolara, 2008'de ise 22.1 milyar Dolara ihtiyaç var. Tedavi ve bakım için, bu kaynakların %55'ine Afrika'nın, %20'sine Asya ve Pasifik ülkelerinin, %17'sine Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin, %7'sine Doğu Avrupa'nın, %1'ine ise Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'nun ihtiyacı var.

17 AIDS Konferansı Ödülleri Ağustos 2006'da gerçekleştirilen Toronto HIV/AIDS Konferansı'nda, bu yıl ilk kez verilen Kırmızı Kurdela' (Red Ribbon) ödüllerini Ukrayna, Bangladeş, Tayland, Zambia ve Zimbabve'li yerel sivil toplum örgütleri kazandı. Beş farklı kategoride dağıtılan Kırmızı Kurdela' ödülleri, HIV/AIDS ile mücadelede üstün katkıları ile model oluşturan mahalli girişim gruplarına veriliyor. Ankara, Eylül 2006 Kadınlara karşı eşitsizlikle mücadelede en iyi uygulama örneği' seçilen Zimbabve'li Kız Çocuk Ağı (Girl Child Network) örgütünün ödülünü, Norveç Kraliyet Ailesi'nden Prenses Mette-Marit sundu. Zimbabve Kız Çocuk Ağı, cinsel istismar kurbanları dahil olmak üzere, kırsal bölgelerdeki kız çocuklarına danışmanlık ve destek sağlayan bir örgütlenme. Toronto Konferansı'nda Kırmızı Kurdela' ile ödüllendirilendiğer sivil toplum kuruluşları ise, Ukrayna'da cinsel ayrımcılığa karşı mücadele veren ve HIV/AIDS hastalarının güvenli tedavisi ve sosyal yardım alması konularında çalışan kamu kurumlarına lobi desteği sağlayan bir sivil toplum grubu; Tayland'da anti-retroviral (hastalığın gelişmesini durdurucu) tedavi çalışmalarının ülkenin genel kamu sağlığı sistemine dahil edilmesi için başarılı bir kampanya yürüten sivil toplum örgütü; Zambia'da gençlerin yönettiği, AIDS'den yetim ve öksüz kalmış çocuklara okul üniforması diken mahalli topluluk ağı; ve Bangladeş'te seks işçilerinin ve onların ailelerinin eğitilmesini, korunmasını ve savunulmasını üstlenen yerel toplum projesi girişimi oldu Kırmızı Kurdela' ödüllerini, aşağıdaki kategorilerde kazanan sivil toplum kuruluşları şunlar: HIV/AIDS hastalığı ile yaşayan insanların bakımı, tedavisi ve desteklenmesi için çalışma: Taylandlı HIV/AIDS Hastası İnsanlar Ağı girişimi, Tayland HIV/AIDS hastalarına yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı davranışlarla mücadele alanında: Ukrayna'da HIV/AIDS Hastalığı ile Yaşayan İnsanlar Ağı girişimi, Ukrayna HIV/AIDS salgınını körükleyen cinsiyet eşitsizliği ile mücadele alanında: Kız Çocuk Ağı, Zimbabve HIV/AIDS önleme programlarının teşvik edilmesi: Durjoy Nari Shongo, Bangladeş HIV/AIDS yüzünden öksüz/yetim kalmış çocuklar ve diğer korunmasız çocuklar için destek çalışması: Mboole Kırsal Kalkınma Programı, Zambia. Tüm dünyadan 600 civarında yerel topluluk Kırmızı Kurdela için aday gösterildi. Sıkı bir değerlendirme sürecinden sonra, HIV ve AIDS alanında ileri gelen 50 uluslararası uzmandan oluşan komite, adayların sayısını 25'e indirdi. Bu 25 aday AIDS 2006 konferansına katılmaya davet edildi. Aralarında Norveç Prensesi Mette-Marit, Oscar adayı aktris Naomi Watts, İrlenda Cumhuriyeti eski Başbakanı Mary Robinson ve öncü doktor Paul Farmer'ın da bulunduğu uluslararası jüri, 25 finalist arasından her kategoride birer olmak üzere beş AIDS savaşçısı grubu ödüllendirdi. UNDP Başkanı Kemal Derviş ödül töreninde, Kırmızı Kurdela Ödülü,

18 AIDS'le savaşan yerel toplulukları bir araya getirmek için büyük bir fırsat. Bu sivil toplum girişimleri bazen aşırı derecede zor şartlar altında, aşırı yoksulluk ve savaş ortamında çalışıyorlar. Ama tüm bu engellere rağmen bazı şeyleri değiştirmenin yolunu buluyorlar. Halk arasında çalışarak gerçekten büyük başarılar elde ediyorlar, dedi. Ödül kazanan beş grubun her birine 20,000 Dolar, finale kalan diğer 20 adaya ise 5,000 Dolar sunulacak. Ödül çekleri 1 Aralık 2006 Dünya AIDS Günü'nde verilecek Ağustos haftasında Toronto'da ilk kez gerçekleştirilen Kırmızı Kurdela Ödülü', bundan böyle iki yılda bir yapılan Uluslararası AIDS Konferansı'nda tekrarlanacak. Kırmızı Kurdela, AIDS salgınını durdurmak için sarfedilen küresel çabalarda en önemli çalışmaları yapan, ancak en az tanınan uzmanların başarılarını desteklemek ve tanıtımını yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kırmızı Kurdela Ödülü, UNAIDS, 16. Uluslararası AIDS Konferansı Topluluk ve Liderlik Program Komiteleri ve Kanada, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve İrlanda hükümetleri ile ortaklık içinde çalışan BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştiriliyor. Diğer ortaklar ise Care International ve UNESCO. Konferansa katılan yerel toplulukların gerçek yaşam öyküleri ve HIV/AIDS'le mücadelede göğüs gerdikleri zorluklar hakkında daha ayrıntılı bilgi için Red Ribbon Award internet sitesini (İngilizce) ziyaret edebilirsiniz. Mboole Kırsal Kalkınma Grubu - Zambia Uluslararası Toronto AIDS Konferansı'nda beş kategoride verilen Kırmızı Kurdela ödüllerinden birini Zambia'lı gençlerden oluşan bir sivil toplum grubu kazandı. Topluluk AIDS yüzünden öksüz/yetim kalmış çocuklar ve diğer korunmasız çocuklar için destek' çalışmalarından ötürü 20 bin Dolarlık ödüle layık görüldü. İlk önce, tek bir köyde başlatılan bu girişim, AIDS yüzünden öksüz/yetim kalmış çocuklara okul üniformaları ve araç-gereçleri tedarik ederek onların eğitimlerini sürdürmelerine destek oluyor. 12 genç insanın başını çektiği Mboole Kırsal Kalkınma Projesi giderek büyümüş ve 16 köyü içine almış. Bu köylerde şimdi çeşitli mikro-kredi işletmeleri sürdürülüyor. Mikro projelerin arasında okul üniformaları diken bir terzilik atölyesi ve marangozluk eğitim merkezi var. Gençler buralarda hem değerli beceriler kazanıyor, hem maddi kaynak yaratıyorlar. Mboole Girişimi AIDS hastalığının yayılmasına olumsuz etkide bulunan geleneksel düşüncelerle mücadele ediyor, kadınların güvenli olmayan sekse hayır demeleri için

19 güçlenmelerine destek sağlıyor ve nesiller-arası diyaloğun ve aile planlamasının gelişmesini teşvik ediyor. 16. Uluslararası AIDS Konferansı hakkında: AIDS 2006 dünyanın en kapsamlı HIV/AIDS konferansı. HIV/AIDS programları hakkında kamuoyunu bilgilendiren ve dünya çapında önlem, tedavi ve bakım çalışmalarını güçlendiren fikir, bilgi ve araştırmaların paylaşımına ortam yaratan uluslararası, açık ve bağımsız bir forum. Verme Zamanı temalı bu yılki konferans, tüm paydaşlara bu salgın hastalıkla mücadele için verdikleri sözü yerine getirme sorumluluğunu hatırlatıyor. UNAIDS hakkında: Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı AIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), hastalıkla mücadelede küresel çapta çalışan 10 diğer BM örgütünün çabalarını ve kaynaklarını bir araya toplayan bir kuruluş. Ortak sponsorlar ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNOCD), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), BM Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası. Merkezi Cenevre'de bulunan UNAIDS'in kadroları 75'ten fazla ülkede yerel alan çalışmaları yapıyor.

20 Kadınlar parlamentoda eşit temsil istiyor UNDP ile KA-DER'in (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) ortaklaşa yürüttükleri Siyaset ve Kadın projesi kapsamında 31 Ağustos-4 Eylül 2006 tarihlerinde Ürgüp'te Kadın Zirvesi' toplanacak. Yerel Gündem 21- Kadın Meclisleri tarafından düzenlenen Kadın Zirvesi'nin ana teması, kadınların siyasi yaşama daha fazla katılımı ve parlamentoda eşit temsil. Ankara, Eylül 2006 Önde gelen akademisyen, siyasetçi, gazeteci, yazar, sanatçı, iş kadını, sendika temsilcisi, sivil toplum ve kadın kuruluşları temsilcilerinin katılacağı Zirve'de, kadınların siyasal yaşamdaki yeri, siyaset tarihindeki gelişimi, karar alma süreçlerindeki etkileri, Meclis'te kadınlara yönelik çalışmalar, siyasi parti kadın kollarının görev ve işlevleri ve temsilde kadınerkek eşitliğini sağlamak için gerekli yasal düzenlemeler ve KOTA uygulaması gibi konular tartışılacak. Ürgüp Zirvesi'ni düzenleyen Kadın Meclisleri, yerel sivil toplum örgütlenmeleri olarak, Türkiye'nin dört bir yanında, yaklaşık 60 ilde okuma-yazma kursları düzenlemekten bilinçlendirici kitaplar yayınlamaya, kadının yasal haklarının korunmasından ekonomik bağımsızlığını kazanmasına destek olmaya, sağlık ve eğitimde kadın ve çocukların şartlarının iyileştirilmesinden sanatsal çalışmalara kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Ancak Türkiye 2007 seçimlerine yaklaşırken, Kadın Meclislerinin gündemini en çok meşgul eden konu kadınların siyasete daha çok katılımı ve parlamentoda erkeklerle eşit temsil edilmeleri için gereken yasal düzenlemeler, yani Siyasette Cinsiyet Kotası. Zirve öncesinde, kota sistemi konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Kadın Meclisleri, seçim kotası getirmek için başlatılan imza kampanyasının devamı için koordinasyon planlaması yaptılar (toplanan imzalar Zirve ertesinde hemen meclise iletilecek), kota konusunda alt çalışma grupları oluşturdular, kadın ve siyaset' temalı projeler hazırladılar ve Ürgüp Zirvesi kapanışında sunulacak Bildirge taslağını oluşturdular. Bu süreçte, milletvekilleri, siyasi parti ileri gelenleri, belediyeler ve basınla iletişimi yoğunlaştırdılar. Siyasette Cinsiyet Kotası parlamenter temsilde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için uygulanan bir yöntem. Nüfusunun yarısı kadın olan Türkiye'de, 550 üyeli Meclis'te halen kadınların sahip olduğu koltuk sayısı sadece 24. Kadınların belediye ve ilçe meclislerinde temsil oranı sadece %2. Toplam 3,234 belediye başkanından yalnızca 18'i kadın. (Avrupa Birliği ülkelerinde ise, seçimle gelen her 5 yerel yöneticiden 1'i kadın.) Seçimlerde kadın kotası, halen dünyada 81 ülkede uygulanıyor. Bu ülkelerden 16'sı kotayı anayasa ile, 27'si seçim yasasıyla düzenliyor; 43 ülkede ise kota siyasi partilerin tüzüklerine koyulan hükümler çerçevesinde ve seçim adaylarını kapsayacak biçimde hayata geçiriliyor. 1994'te Belçika ve 2000'de Fransa seçimlerde kendi kota sistemlerini kurdu. Latin Amerika ülkelerinden kotayı 1991'de kabul eden Arjantin ise kısa sürede 1993 seçimlerinde parlamentodaki kadın oranını yüzde 13.2

21 artırarak yüzde 28.4'e çıkarmayı başardı. Türkiye'de ise gerek Siyasal Partiler Yasası, gerekse Seçim Yasası ile düzenlenmiş bir kota uygulaması bulunmuyor. Hükümet 1986 yılında, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ni (CEDAW) imzalayarak, cinsiyetler arası eşitsizlik konusundaki hassasiyetin kamuoyunda tanıtılmasına katkıda bulunmuş olsa da, Türkiye'nin kota uygulamasına ne denli ihtiyacı olduğunu şu göstergeler açıkça ortaya koyuyor: Türkiye, parlamentodaki kadın katılımı konusunda dünyadaki 119 ülkenin içinde 114. sırada ve kadınların meclisteki oranı sadece yüzde 4.4. Kadın Meclisleri gönüllüleri, Türkiye'deki siyasi parti liderleriyle de görüşmeler yapıyor. Bildirdiklerine göre, bazı liderler kota kelimesinden hoşlanmıyor! Bazıları ise, kendi partilerindeki %30'luk kadın ve genç kotasından bahsediyor ve gönüllülere destek veriyor. Ama genelde parti liderlerinin çoğu kadınların istediği %50 temsil oranını gerçekçi bulmuyor! Öte yandan, kotayı savunan kadınların bir çoğu da kota sistemi sayesinde göreve gelecek kadınların belli kriterlere göre seçilmesi gereğine inanıyor. Günümüzde siyasetin içinde birçok açıdan yetersiz insanlar olduğunu düşünüyor ve kadın adayların gerçekten iyi donanımlı olmalarını şart koşuyorlar. Siyasetçi kadınlar ne düşünüyor? Kadınların siyasi alanda ve mecliste daha güçlü temsil edilmelerini savunan ve bizzat siyasete atılan kadınlardan ikisi, Mine Kılıç ve Beyhan Akgün, nedenlerini şöyle anlatıyor. Mine Kılıç: Uludağ Üniversite Eğitim Fakültesi'nde çalıştıım sırada bir kızın kaydını yapmıştık; ailesi bana emanet etmişti, çok sevdiğim bir kızdı. Mezuniyetinden sonra Diyarbakır'a tayin oldu. Bir gün ben evde televizyon izlerken onun ve babasının eşkıyalar tarafından öldürüldüğünü öğrendim; bu olay beni çok yaraladı, sarstı. Neden diye sordum, nasıl böyle şeyler olabiliyor? Kendi çocuklarımı düşündüm, benim de başıma gelebilirdi. Yetişmiş, ülkesine hizmet eden aklı başında bir kızın başına bunlar gelebiliyorsa, artık bir şeylere dur demek, bu kötü gidişe bir son vermek gerektiğini düşündüm. Siyasetle hiç ilgilenmeyen, herhangi bir partiye yakınlık duymayan biriydim ama bu ülkede bir şeyleri değiştirmek için siyasete girmenin şart olduğunu düşündüm. Emekli olur olmaz siyasete atıldım.

22 Bir partide 40 yılı aşkın zamandır aralıksız aktif politika yapan Beyhan Akgün ise, partisinde sade üyelikten partinin en üst organı olan Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine kadar gelmiş. Ben bu yerlere kotayla gelmedim, seçilerek geldim. Ancak kota kesinlikle gelmesi gereken bir uygulama. Hiç değilse sistem oturana kadar kota ile işe başlamalıyız. Ancak kota ile parlamentoya partiye girecek bayanların partide denenmiş, sınanmış, en az 2-3 yıllık hizmet vermiş bayanlardan olması şart! Kota doldurmak zorundayız diye hiç denenmemiş, bugün gelmiş, ertesi günü listeye girmiş kişilerin ülkeye hiç bir faydası olmaz. Ön seçim en demokratik sistem olacaktır, diyor.

23 BM'nin Lübnan'daki insani yardım çalışmaları Bir ay boyunca Lübnan'ı kasıp kavuran çatışmalar sırasında yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve artık evlerine dönmeye başlayan Lübnanlılar, şimdi de su ve barınak sıkıntısı ile karşı karşıya. Ankara, Eylül 2006 Bölgede bulunan Birleşmiş Milletler örgütlerinin bildirdiğine göre, geri dönen yüz binlerce Lübnanlı'ya acilen temiz su ve konut sağlanması gerekiyor. Güney Lübnan'da savaş sonrası ilk keşifleri yapan UNICEF ekibinin su ve temizlik koşulları uzmanı Branislav Jekic, Ben böyle bir yıkım hayatımda görmedim. Nereye gitsek, insanlara en acil ihtiyaçlarını sorduğumuzda, verdikleri yanıt Su!' oluyor. İnsanlar evlerine dönmek istiyor, ama orada kalıp kalamayacakları temiz su durumuna bağlı, dedi. UNICEF ekibinin inceleme yaptığı, savaşta ateş altında kalan 12 yerleşim bölgesinden 10'unda yer altı boruları ve diğer su-altyapı tesisleri ciddi biçimde zarar görmüş veya tamamen tahrip olmuş durumda. UNICEF, bu nedenle bölgedeki yardım çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi. Krizin başladığı 12 Temmuz'dan yana, Bint Jubail, Ait el Shaab ve Tibrin dahil, savaştan en çok zarar gören bölgelere çeyrek milyon litreden fazla şişelenmiş su gönderildi. Halen Lübnan'ın güneyine haftada 50 bin litre su kamyonlarla sevk ediliyor ve bu miktar çok yakında iki katına çıkartılacak. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) uzmanları da bölgede benzer saptamalar yaparak aynı ihtiyaçlara değindiler ve güneydeki yıkımı vurguladılar. UNHCR sözcüsü Jennifer Pagonis, Cenevre'de gazetecilere Sınır bölgesinde yer alan dokuz köyü ziyaret eden UNHCR ekibi aynı gerçekleri gözlemledi. Köylerden dördü büyük ölçüde yıkılmış, evler yerle bir edilmiş, etraf moloz yığınları ile dolu, diye bilgi verdi. UNHCR, yeniden inşa yardımı çerçevesinde bölgeye, içinde plastik kaplama malzemesi, kontrplak, oluklu metal levha, ahşap tabaka ve çekiç, kürek, çivi gibi araç-gereç bulunan acil onarım takım çantaları gönderecek. Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Hizbullah-İsrail çatışması sırasında yerlerinden olan insanların %97'si evlerine dönmüş bulunuyor. Bu haberi veren İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dört BM yardım konvoyunun daha Beyrut'tan kalkarak güneye gittiğini ekledi. İnsani yardım cephesinde bir başka katkı da UNDP'den geldi. UNDP, Dünya Bankası'nın da desteğiyle, Lübnan'a acil yardım olarak 500 bin Dolar hibe etti. UNDP ayrıca, Lübnan Başbakanlık Dairesi bünyesinde bir siyasi danışmanlar kurulu oluşturarak, ülkenin toparlanma ve yeniden inşa çabalarına destek olmak amacıyla, başlangıç miktarı 800 bin Dolarlık bir fon üzerinde çalışıyor.

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AB ve Türkiye: Kadınların güçlendirilmesi için birlikte www.avrupa.info.tr Avrupa Birliği ve Türkiye Cinsiyet Eşitliği için El Ele Toplumsal cinsiyet eşitliği bir «slogan» değil,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Proje Önerileri Çağrısı

Proje Önerileri Çağrısı Proje Önerileri Çağrısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Suriye Kadınlarının Toplum Gönüllülüğü Temelli Çözümlerle Toplumsal ve Ekonomik Entegrasyonunun Güçlendirilmesi Projesi Küçük Ölçekli Girişimler

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Nedir? Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentlerin ve yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı