Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe. 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim. UNDP'nin Faaliyet Raporu. GAP Projesi sona eriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe. 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim. UNDP'nin Faaliyet Raporu. GAP Projesi sona eriyor"

Transkript

1 Sayı: 9 Eylül 2006 Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe UNDP'nin Faaliyet Raporu HIV/AIDS hakkında gerçekler ve rakamlar 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim GAP Projesi sona eriyor

2

3 Sürdürülebilir kalkınma projeleri için hibe UNDP'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu projesi kapsamında yeni bir hibe programı başlatıldı. Ankara, Eylül 2006 İki hafta boyunca İzmir, Adana, Ankara, Amasya, Van, İstanbul, Konya, Erzurum, Kayseri ve Diyarbakır olmak üzere toplam 10 ilde proje eğitimleri gerçekleştirildi. Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarından yaklaşık 500 kişinin katıldığı eğitimlerde, AB proje yönetim döngüsü ve prosedürleri anlatıldı. 29 Haziran 2006'da başlayan hibe programına son başvuru tarihi 28 Ağustos 2006 idi. Hibe programı kapsamında desteklenecek projeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, çevre ve doğal kaynaklar yönetiminde ulusal kapasitesini arttıracak ve yoksulluğu önleme stratejilerine çevre ve enerji boyutlarını dahil ederek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek. Bu projeler, ayrıca sivil toplum, özel sektör ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılmasındaki rollerini güçlendirecek. Toplam bütçesi Euro olan hibe programı, sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının paylaşımına fırsat sağlıyor ve geniş kapsamlı bilinçlendirme çalışmalarıyla kurumsal kapasite geliştirilmesi sürecine destek oluyor. Birbirinden farklı kurumlar tarafından ortaya konan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje fikirleri bu program sayesinde hayata geçirilecek.

4 'Yerinden olmuşlar' konulu eğitim UNDP'nin Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler'' konulu eğitim toplantıları Eylül ayında da devam edecek. Ankara, Eylül 2006 UNDP'nin, Norveç Mülteciler Konseyi/Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişileri İzleme Merkezi (NRC/IDMC) ile birlikte, Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler' (Internally Displaced Persons/IDP) sorununa yönelik olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK'lar), bilinç yükseltici ve kapasite geliştirici konulara eğilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarının ikincisi, 4 7 Eylül 2006 tarihleri arasında Van'da gerçekleştirilecek. Bu çalışma, Eğitimcilerin Eğitimi ni amaçlıyor. Daha önceki atölyeye de katılmış bulunan farklı STK'lardan 20 kişi, IDP konusunda yerel kapasitenin güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalara katılmak üzere davet edildi. Atölye çalışmalarının ilki 8 9 Haziran 2006'da Ankara'da yapılmıştı. Çalışmada, insan hakları, yasal sorunlar ve Yerinden Olmuş Kişilere hizmet verme alanlarında faaliyet gösteren 24 STK'dan 34 katılımcı yer almıştı. Van'da IDP Eylem Planı Toplantısı Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler (IDP) ile ilgili Mahalli Yardım Eylem Planı (Provincial IDP Response Action Plan) toplantısı, 29 Eylül 2006'da, yine Van'da gerçekleştirilecek. Toplantı, yerel paydaşların izlenecek politikayla ilgili önerilerinden, Van'da yapılmış olan durum ve tercih analizlerinin bulgularından ve ulusal danışmanların raporlarından yararlanarak oluşturulan IDP Eylem Planı'nın il düzeyinde tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Toplantıya yerel paydaşların yanı sıra, Avrupa Komisyonu'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler ve diğer ilgili paydaşlar katılacak.

5 UNDP'nin Faaliyet Raporu 2006 yılı UNDP Faaliyet Raporu geçtiğimiz ay, Başkan Kemal Derviş'in sunuş mesajıyla yayınlandı. Ankara, Eylül 2006 Rapor, UNDP'nin öncelikli çalışma alanları olan daha güçlü demokratik yönetimler kurma, adil büyüme, çatışmaları önleme ve uzun vadeli istikrar, çevrenin yoksul-yanlısı politikalarla korunması, HIV/AIDS'in yayılmasının durdurulması, toplumların iyiye doğru dönüştürülmesinde kadınların güçlendirilmesi ve kalkınma için özel sektör-kamu ortaklıklarına aracılık etme faaliyetlerinde 2005'te kaydedilen küresel gelişmeleri rakam ve örneklerle anlatıyor. Rapora göre, UNDP'nin 2005 yılı harcamaları (milyon US $ olarak) şöyle: Demokratik Yönetişim için 1,395 $ (%47), Yoksulluğun Azaltılması için 744 $ (%25), Kriz Önleme ve Atlatma için 374 $ (%12), Enerji ve Çevre için 326 $ (%11) ve HIV/AIDS için 161 $ (%5). BM Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, Nisan 2006'da Arnavutluk'a yaptığı bir ziyarette orta öğrenim öğrencileriyle bir arada. Öğrenciler, yerel topluluklar ile emniyet güçleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen UNDP destekli bir girişimde yer alıyor. Gençler, insan ticareti, uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı konularında öğrendiklerini Derviş ile paylaştılar. UNDP, 1966'daki kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler'in etkin faaliyet gösteren kalkınma sisteminin merkezinde yer aldı. Hem sürdürülebilir kalkınma için ulusal kapasitelerin geliştirilmesinde sivil toplum çalışmaları çerçevesinde, hem de kuruluşun amiral gemisi olan İnsani Gelişme Raporları'nın ve küresel kamu malları ve demokratik yönetişim gibi kritik konulara yaptığı katkıların gösterdiği gibi kalkınma alanında düşünce oluşturmada bir lider olarak rol oynuyor. Birçok yönden, ülkeler arasında bilgi ve fikir köprüleri kurmayı ve kalkınma zorluklarıyla başa çıkarken ihtiyaç duyulan kapasiteyi güçlendirmek amacıyla onlarla birlikte çalışmayı öngören bu önemli bağ, UNDP'nin damgasını taşıyor. UNDP, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin (Millenium Development Goals/MDG) ortaya konmasıyla birlikte, son yıllarda etkinliklerini önemli ölçüde artırdı. Örgüt, geniş bir alandaki ortaklarla kavramsal düzeyde birlikte çalışarak, yoksullukla daha etkin mücadele ve MDG'lerin gerçekleştirilmesi için

6 gerekli olan politik ve kurumsal değişikliklerin yapılmasına destek oluyor. Liberya ve Haiti'de seçimlere destek sağlamaktan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde onlarca yıldır süren çatışmalara son verme çabalarına, Brezilya ve Endonezya gibi daha güçlü ekonomiye sahip ancak büyük sosyal sorunlarla boğuşan ülkeler için vatandaşlarına hizmet verme konusunda yardımcı olmaya kadar birçok alanda çalışıyor. Aynı zamanda söz konusu ülkelerde insani gelişme ile sürdürebilir büyümeyi teşvik etmek, desteklemek ve hızlandırmak için ihtiyaç duyulan kurumsal kapasiteyi geliştirmeye de çok pratik bir biçimde yardımcı oluyor. Son yıllarda UNDP'nin çalışmalarına destek olma amacıyla sağlanan kaynakların hacminde kayda değer bir artış gözlendi. En büyük miktar da, ortaklarının UNDP'nin rolü ve çalışmasına duydukları güveni önemli biçimde teyit ettiklerini gösteren, ülke düzeyinde merkezi olmayan (noncore) ortak-finansmanlardaki artıştan sağlandı. Ancak, UNDP'nin yüz yüze olduğu zorluklara göğüs germek ve fırsatları değerlendirmek için gereken stratejik yönetim ve esnekliğin uyumunu destekleyecek tahsis-edilmemiş düzenli kaynakların, tahsis-edilmiş kaynaklara oranının çok düşük kalması gibi bir zorluk var önümüzde. Kamu finansmanı teorisi ile dünyadaki gelişmelerden çıkartılan dersler, kamu harcamaları ve bütçeleme sürecinde fonları aşırı ölçüde bloke etmekten (belli bir alana tahsisten) kaçınma gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu, uluslararası kalkınma örgütleriyle uzmanların kalkınmakta olan ülkeleri daima (aleyhinde) uyardıkları bir konu. Dolayısıyla ben, UNDP'nin temel mali kaynaklarının, fazla sınırlanmadan, bütünlüğünü sağlamak ve güçlendirmek için bağışçı ülkelerin desteğini elde etmeyi ümit ediyorum. Bu zorluklara karşın UNDP, BM sistemi içindeki kardeş kuruluşlarımızla giderek artan bir işbirliğiyle çalışarak, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirme yolunda önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Böylesi bir işbirliği, fikirler ve yöntemler geliştirme alanında kardeş kuruluşlarla aramızda rekabet olmadığı anlamına gelmiyor. Daha ziyade, faaliyetlerimizde, ihtiyaç olduğunda her kuruluşun göreceli güçlerinden yararlanma, kaynakları bir havuzda birleştirme ve kalkınmakta olan ülkelerin kendi gelişimlerine yön vermelerini sağlayan ortaklıklar kurarak çalışmasına izin veren bir sinerji olduğu anlamına geliyor. 2005, kalkınma gündemi açısından, uluslararası toplumun Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği önemli bir yıldı. 2007'de, 2015'teki (MDG'lerin gerçekleştirilmesi için belirlenen) süre bitimine yönelik yolun yarısını kat etmiş olacağız. UNDP, 2000'de başlatılan kalkınma hamlesi için kurduğu iddialı ortaklıklarla, bizim güçlü desteğimizi hak eden ve ihtiyaç duyanların yaşamlarında somut iyileşmeler sağlamak amacıyla daha iyi politikalar, daha güçlü kurumlar ve daha etkin düzenlenmiş daha büyük kaynaklar geliştirme konusunda üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. İKİ başarı öyküsü: BM Gönüllüleri Programı ve UNIFEM Yoksullukla mücadelede hayati bir rol Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi ve insani gelişmenin ilerletilmesi için girişilen kolektif çabalara büyük ölçüde, UNDP tarafından yönetilen bir fon olan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (United Nations Volunteers) programı katkı sunuyor. UNV gönüllüleri, savaş veya doğal felaketlerin yıkıma uğrattığı toplumların yeniden ayağa kaldırılmasına yardımcı olmaktan, HIV/AIDS ile mücadeleye destek olmaya ve yeni iş fırsatları yaratmaya kadar geniş bir alanda ulusal kapasite geliştirme

7 çalışmalarına büyük destek sağlıyor. UNV, 2005 yılında bazı ülkelerde ulusal seçimlerin düzenlenmesine yardımcı olarak çok önemli bir rol oynadı. Örneğin, Haiti'deki Şubat 2006 seçimlerinde UNV gönüllüleri, ülkedeki 10 seçim bürosunda görev alarak, 3,5 milyon seçmenin kaydedilmesine yardımcı oldular. Şiddetin ve ayaklanmaların damgasını vurduğu zorlu bir çevrede, Haiti'nin Geçici Seçim Komisyonu ile yakın işbirliği içinde çalışarak, oy sayım merkezlerini oluşturdular ve seçim ortamını hazırladılar. UNV, geniş bir alana yayılan faaliyetleriyle aynı zamanda, çoğunlukla hep yardım alan kişiler olarak görülenlerin kendi toplumlarının kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde güçlendirilmesine de yardımcı oluyor. Örneğin, UNV gönüllüleri Etiyopya'da halkın kendi kalkınma planlarını oluşturmalarına ve bunu uygulamalarına, ayrıca Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde sağlanan ilerlemenin daha gelişmiş yöntemlerle izlenmesine de destek oluyorlar. 100'ü aşkın Etiyopyalı UNV gönüllüsü, UNDP ve merkezi hükümetle ortaklık içinde, hizmetlerin verilmesi ve altyapının geliştirilmesi konularında bölgesel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışma yürütüyor. Gönüllüler, aralarında temel sosyal ve ekonomik verileri sağlayan bir e-hükümet platformunun ve etkileşimli iletişim ve öğrenimin geliştirilmesi amacıyla ülkedeki 200 orta öğrenim kurumunu web sitesi üzerinden birbirine bağlayan bir ağın yaratılması da bulunan, bilgi kaynaklarına erişimi iyileştiren sistemler tasarladılar yılında, 168 ülkeden 8 bini aşkın kadın ve erkek, birer UNV gönüllüsü olarak 144 ülkede çalışmalar yürüttü. UNV gönüllülerinin çoğunluğu kalkınmakta olan ülkelerdendi ve yaklaşık yüzde 40'ı, başarılı bir Güney- Güney işbirliğinin mükemmel örneğini oluşturarak kendi anavatanlarında birer görev üstlendi. UNIFEM: Kadınların ekonomik güvencesi için çalışıyor Kalkınmakta olan ülkelerdeki kadınların büyük çoğunluğu kayıt dışı işlerde çalışıyor. Üstelik, kadınlar genelde erkeklerden daha az kazanıyor, nitelikli işlere daha zor erişebiliyor ve daha iyi ve güvenceli gelir kaynakları bulmalarını kolaylaştıracak eğitim olanaklarına daha az sahip olabiliyorlar. Bu bulgular, Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM) tarafından yayımlanan 2005'te Dünya Kadınlarının Gelişimi: Kadınlar, İş ve Yoksulluk adlı raporda yer alıyor. Rapor, kadınların ekonomik güvencesinin üzerinde ağırlıkla durulması amacıyla bir durum tespitinde bulunuyor ve kayıt dışı ekonomide kadınların yasal ve sosyal açıdan yeterince korunması için daha fazla çaba gösterilmesi ve çalışmalarının politika oluşturan kişilerce değerlendirilip desteklenmesinin teminat altına alınması gerektiğini savunuyor.

8 Bu Filistinli kadınlar, gıda alanındaki işlerini yoktan var etmek için küçük krediler kullanarak, işletmeyi kâr eden bir girişime dönüştürdüler. UNIFEM kadınların güçlendirilmesini ve cinsiyet eşitliğini, 15 alt-bölgesel ve iki ulusal bürodan oluşan bir ağ aracılığıyla destekliyor. UNDP tarafından yönetilen UNIFEM, 2005 yılı boyunca kadınların ekonomik güvencesini güçlendirme çabalarını sürdürdü. UNIFEM, Arap Devletleri ile Asya'da kadın göçmen işçilere destek olan girişimi aracılığıyla, (örneğin, Ürdün Çalışma Bakanlığı halen kadın göçmen işçilere karşı yapılan ihlalleri araştırıyor ve iç tüzüklerini elden geçiriyor), iş ve işçi bulma kurumlarını izliyor ve İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatı ile işbirliği içinde çalışıyor. Endonezya'da, göçmen işçilerin korunmasına ilişkin yerel bir yasa tasarısı Blitar'da onaylanmayı bekliyor; benzer biçimde Nepal'de de bir Dış İstihdam Yasa Tasarısı hazırlandı. UNIFEM'in kamu kaynaklarından kadın ve erkeklerin nasıl yararlandıklarını inceleyen bütçe analizlerini teşvik eden çalışmaları, 2005 yılında yeni ve gelecek vaat eden sonuçlar ortaya koydu. Fas'ta, 2006 ulusal bütçesi dahil, cinsiyet eşitliğinde önceliklerin nasıl ele alınacağına yönelik özel bir katma bütçe hazırlanacak. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde ise, yerel yönetimlerdeki kadın liderler, cinsiyetten kaynaklanan sorunlara cevap verebilecek bütçeleme konusunda eğitim çalışması yürüterek, Mysore kentinde kadınların sağlık sigortası tasarısının yeniden ele alınması için kaynakların iki katına çıkarılmasını başarıyla savundular.

9 GAP Projesi sona eriyor 'Güneydoğu Anadolu'da Sosyo-Ekonomik Farklılıkların Azaltılması' projesinin ikinci aşaması sona erdi. Ankara, Eylül 2006 Proje çerçevesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, kadınların üretim hayatına atılmasından, gençlere mesleki eğitimler verilmesine, sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonuna kadar pek çok alt proje başarıyla yürütüldü. 1.3 milyon dolarlık proje, İsviçre Hükümeti tarafından finanse edildi, UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütüldü. GAP İdaresi'nden İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Aygül Fazlıoğlu ile proje sırasında elde edilen başarıları, projenin bölgedeki etkisini ve uygulama sırasında alınan dersleri konuştuk. UNDP Türkiye: Bu proje nasıl başladı? Aygül Fazlıoğlu (A.F.): Önce, ikinci faza kadar nasıl geldik, ondan bahsedeyim. GAP İdaresi olarak, bölgede katılımcı ve adil bir kalkınmayı sağlamaya yönelik öncelikleri saptadık yılında UNDP ile birlikte projenin, 26 alt projeden oluşan ilk aşamasını başlattık. Projenin ilk aşaması 2004 yılının Aralık ayında tamamlandı. Türkiye Hükümeti, İsviçre Kalkınma Ajansı ve UNDP kaynaklarından oluşan 5.4 milyon dolarlık bu program, doğal kaynakların sürdürülebilir kılınması, çevrenin korunması, cinsiyet dengeli kalkınma, yoksulluğun giderilmesi ve dezavantajlı grupların kalkınmaya entegrasyonu, bölgesel girişimciliğin geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yerel kapasitenin güçlendirilmesi gibi farklı alanlara odaklandı yıllarında sürdürülen projenin ikinci aşaması ise, GAP kapsamındaki 9 ilde uygulandı. Birinci aşamadaki çalışmalarımız sırasında yaptığımız gözlemler çerçevesinde, ikinci aşamada üç hedef grup belirledik. Kadınlar, sokakta çalışan çocuklar ve gençler UNDP Türkiye: Önce kadınlarla ilgili çalışmalarınızdan başlarsak, bu alanda ne tür faaliyetler yapıldı? A.F.: Kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi bileşeni çerçevesinde, bölge kadınlarının üretebilecekleri, pazarlama potansiyeli olan ürünlerin pazar bağlantılarının kurulması ve kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri için altyapı kurulması; diğer kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve

10 sürdürülebilirlik kazanması; kadın ürünlerinin pazarda pazarlanması konusunda bu kadın STK'ları arasında iletişim ağının kurulması için çalışmalar yapıldı. İletişim ağını güçlendirmek amacıyla Mozaik adlı bir dergi çıkartmaya başladık. UNDP Türkiye: Kadınlar için Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) var. A.F.: ÇATOM'lar GAP İdaresi'nin 1995'te başlattığı ve temelde kadınların, özellikle kamu hizmetlerinden yararlanması, karar mekanizmasında yer alması, istihdam olanaklarının yaratılmasını ve kadınların sosyal gelişimlerinin güçlenmesini hedefleyen merkezler. Projenin kadın bileşeninde en temel sorun, ürünlerde sürdürülebilirliğin sağlanması. Hem diğer kadın STK'larına, hem ÇATOM'lara, pazara yönelik ürün geliştirme, ürün kalitesi, satış teknikleri, muhasebe, tasarım ve pazarlama konusunda eğitimler verildi. Bölgedeki üretici kadınlara, kooperatifçilik eğitimleri verildi ve şu an halihazırda, mesela Mardin ve Batman'da, bir çok kooperatif kuruldu. Gaziantep'te ve Siirt'te çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesinde Çiftçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu. UNDP Türkiye: Bu, Suvarlı'da Adil Ticaret' çalışmaları çerçevesinde kurulan kooperatif, değil mi? A.F.: Evet. Adil ticaret'in gelişmesi için çiftçi kadınlar ve üretim içinde yoksul kadınlar olması lazım. Ürünlerin kalitesinin artırılması için de bir öğretim görevlisiyle anlaşmak üzereyiz. Bir de depo oluşturulacak. UNDP Türkiye: Ürün kalitesi satış için en önemli etken. Eğitimlerinizden sonra satışlarda artış oldu mu? A.F.: Eylül ayında tamamlandı bu eğitimler, şu anda bir pazarlama uzmanı arkadaşımız bu konuda bir pazar arama aşamasında ama bundan önce 40 kadına yönelik, Adıyaman ve Mardin'de hediyelik eşya atölyeleri kuruldu. Buradaki kadınların ürettikleri ürünler, ciddi anlamda bir pazar buldu ve İstanbul'da, İstanbul Belediyesi'nin kurduğu pazarda yaklaşık 25 bin liralık ürün satıldı. İstihdam konusu bu projenin en önemli çıktılarından. Batman, Mardin ve Nusaybin'de yaklaşık 40 kadının yer aldığı geleneksel mutfak kuruldu. Hatta Mardin'dekinin adı Kişniş Mutfağı. Kadınlar ciddi anlamda para kazanmaya başladı. Keçe ve moda tasarım eğitimi hayata geçirilmeye başlandı. Antep'te başarılı oldu bu pazarlar. Sonra Urfa'da da daha küçük bir modelimiz vardı ama Şanlıurfa Belediyesi'nin de kendi bünyesinde böyle bir çalışması ve hedefi varmış. Bu çalışma onunla birleşti ve Urfa'daki de güzel bir şekilde yürüyor. Bir de bu proje kapsamında, 2005 yılında, Kadının Ekonomik Kalkınmasına Yönelik Stratejiler Belirleme Toplantısı yaptık, devamında Ankara'da küçük bir toplantı yaptık ve kadınların ekonomik yaşamına yönelik olarak bir eylem planı çıkardık. Önümüzdeki aylarda bu toplantının bulguları doğrultusunda ilgili kamu kuruluşlarına dağıtılacak bir kitap çıkartılacak. Kitabın içeriğinde, kadının ekonomik kalkınmasında neler yapılabilir'e dair iş planı bulunuyor. UNDP Türkiye: Yurtdışına satışlar var mı? A.F.: Yurtdışında adil ticaret' kapsamında satışlarımız var. Adıyaman'da Suvarlı Beldesi'nde belki de eylül ayından sonra yurtdışında ilk

11 ürünümüzü, el sanatlarında değil ama tarımsal üretimde verebileceğiz. UNDP Türkiye: Peki Sokakta Çalışan Çocuklarla ilgili ne tür çalışmalar yapıldı? A.F.: Sokakta Çalışan Çocuklar Projesinde bizim hedefimiz sokakta çalışan çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve okula, eğitime katılma sürelerinin uzatılması. Bu projeyi de Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman illerinde uyguladık. Özellikle valiliklerle işbirliği protokolleri yaptık. Antep'te Belediye'yle çalıştık. Şanlıurfa'da Valilik ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Batman'da da yine Valilik ve SHÇEK'le çalıştık. Aynı zamanda Batman'da sivil toplum örgütlerinden destek aldık. Toplum Merkezleri'nde de çocukların sosyal gelişimlerini destekleyici, bilgisayar atölyeleri, oyun atölyeleri kuruldu. Yine bu proje kapsamında Velim Olur Musun? kampanyası çok başarılı oldu. Bu kampanyada ulusal ve uluslararası çok ciddi destekler aldık ve üç ilde başlattığımız bu kampanyayla 1893 çocuğa ulaştık. SHÇEK, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü başka illerde de çalışmaları vardı. Onları bu programa dahil ettik. Ve sonunda 3079 çocuk bu programlardan yararlandı. Özellikle burada çocukların eğitime yönlendirilmesi konusunda temel ihtiyaçları olan okul önlüğü, çanta gibi desteklerini sağladık ve bir web sayfası üzerinden de kampanyanın duyurusu yapıldı. Yine bu kapsamda bir okuma şenliği düzenledik; çocuklara okuma yazma alışkanlığı kazandırması amacıyla üç ilde bunu uyguladık. Ve bu çerçevede Can Yayınları'yla anlaştık; Can Yayınları'nın kendi bünyesindeki yazarlar ve tiyatrocular toplum merkezlerine gelerek çocuklarla birebir kitap okuma çalışması, çeşitli tiyatro çalışmaları gerçekleştirdiler. Yine bu kapsamda 5 kütüphane oluşturuldu ve 15,000 çocuk kitabı bu kütüphanelere gönderildi. Bu proje sonunda bu merkezler aracılığıyla toplam olarak Batman'da 815, Şanlıurfa'da 750 ve Gaziantep'te 330 çocuğa ulaşıldı. UNDP Türkiye: Üçüncü bileşen de Gençlerin Sosyo-ekonomik Gelişimi Projesiydi, değil mi? A.F.: Bu proje Mayıs 2001 yılında başladı. Uygulayıcı kuruluşu Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği'ydi ve yine UNDP-GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle yürütülen bir projeydi. Birinci aşaması ağırlıklı olarak gençlerin sosyo-ekonomik gelişiminin desteklenmesi oldu. Hedef grubumuz yaş arası farklı sosyal katmanlardaki gençlikti. Yani sadece üniversite gençliği değil; işsiz, sanayide çalışan, üniversiteye hazırlanan, lise yada orta okul mezunu vs. gençler de vardı. 4 farklı program uyguladık: istihdama yönelik programlar, sosyal-kültürel programlar, kapasite geliştirmeye yönelik programlar ve sosyal destek programları. Bu programlar kapsamında biz birinci etapta 40,000'in üzerinde gence ulaştık. Birinci aşamada daha çok sosyal gelişime odaklanmıştık. İkinci aşamada ise meslek edindirmeye odaklandık. Ağustos ayında başlayan, 575 gence meslek edindirme çalışması devam ediyor. Cep telefonu tamiratından tutun, grafik ve web tasarımına kadar çeşitli mesleki eğitimler veriliyor. Mesela Siirt'te Sancak-Arat Denim A.Ş. ile bir anlaşma yaptık, 600 gencin istihdam edilmesini öngören mesleki eğitimler aldırdık. Bir tekstil atölyesi hazırlandı ve burada eğitimler verildi. İlk 70 kişilik grup 19 Mayıs 2006'da eğitime başladı, Haziran 2006'da işe alındılar. İkinci 70 kişilik grup da Temmuz 2006'da işe alındı. Yine bir başka aktivitemiz Ulusal Staj Programı'ydı gençler için. Burada

12 KADİGER ile işbirliği yaptık. KADİGER üyesi şirketlerde, Adıyaman, Şırnak, Siirt, Batman ve Şanlıurfa'dan toplam 18 genç kız, İstanbul'daki Vip Turizm, Hey Tekstil, Altınyıldız, Eti Holding gibi önde gelen 18 ayrı şirkette, satış, pazarlama, finans ve halkla ilişkiler konusunda staj yaptılar; hatta bir kızımızın staj yaptığı şirketten iş teklifi aldığı öğrendik, yakında başlıyor. Yine bu kapsamda e-koçluk programını başlattık. Özellikle gençlerin kariyer planlamalarına destek olmak için danışmanlık hizmeti vermek amaçlanıyordu. Haziran'a kadar 148 gence ulaşıldı. Her ilde proje kapsamında gençlerden oluşan Gençlik Kültür Evleri kurulmuştu. Burada gençlerin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik kalkınma, proje hazırlama, girişimcilik gibi konularda eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri alan gençlerden bazıları diğer gençlere de bu eğitimleri veriyor ve en önemlisi de bu gençler çeşitli projeler hazırlayıp ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanıyor, çeşitli fonlardan kendileri kaynak yaratıyor ve bunları kendi illerinde uyguluyorlar. Yine gençlik kapsamında bizim GAP İdaresi olarak ÇATOM'larda yürüttüğümüz burs projesi var; yoksul ama başarılı gençler bundan yararlandılar. Tabii burada Habitat Gençlik Derneği'nin ulusal ve uluslararası iletişim ağının çok geniş olması bu projenin başarısında önemli bir etkendir. e-koçluk Ekim 2006'dan itibaren tekrar devam edecek. UNDP Türkiye: Siz başından beri bu projenin içindesiniz. Projenin uygulandığı 9 ilde ne gibi somut değişiklikler görüyorsunuz? A.F.: Bu proje ile öncelikle varolan potansiyeller açığa çıkartıldı. Onun ötesinde bir talep yaratıldı. Bizim proje olarak da, kurum olarak da amacımız pilot çalışmalar yaparak bir model oluşturmak ve bunun toplum tarafından uygulanmasına önayak olmak. Bölgede sosyal olsun, ekonomik olsun çok iyi gelişmeler var. Yalnız şunu da söylemek lazım ki ekonomik gelişmeleri çok kısa zamanda görebilirsiniz, ancak sosyal çalışmaların etkisi öyle bir ya da iki yılda belli olmuyor. Orta ve uzun vadede bunlar izlenebilecek. UNDP Türkiye: Halk projenin bittiğinin farkında mı? A.F.: Bir çok insan, özellikle kadınlar ve sokakta çalışan çocuklar bileşeni için, çalışmaların devam etmesini istiyorlar. Prosedürde proje Ağustos 2006'da bitiyor ancak halen aktivitelerin devam ediyor olmasından dolayı kadın bileşeninde program devam ediyor şu an için. Gençlik bileşeni devam ediyor zaten. Pepsi'den destek bulduk. Eylül ayı itibariyle gençlik projesi Pepsi'nin sponsorluğunda devam edecek. UNDP Türkiye: Peki kadınlar ve çocuklar için de bir 3. aşama ortaklığı kurmaya çalışıyor musunuz? A.F.: 3.aşama için biz daha yenilikçi, yoksullukla mücadeleye odaklı bir program düşünüyoruz. Bu kapsamda da hassas gruplara yöneleceğiz; kadın bileşeni de bunun içinde olacak. 3. aşama için kafamızda yoksullukla mücadele kapsamında mikro-finans modellerinin hayata geçirilmesi, kent yoksullarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi bir çok fikir var. Bu çalışmalardan gençler de yararlanabilir ama daha çok kadınlara yönelik olacak bunlar. UNDP Türkiye: Var mı böyle bir çalışma?

13 A.F.: Biz 3.aşamanın altyapısını oluşturmak amacıyla Adıyaman'da Yoksullukla Mücadele ve İstihdam konulu bir forum düzenledik. Yerel, ulusal ve uluslararası deneyimlerin tartışıldığı bir çalıştaydı. Bir rapor çıkmak üzere şu aşamada. Bu bulgular ışığında UNDP ve GAP İdaresi bir araya gelecek, bu konuda çalışan yerel ve ulusal sivil toplumunda katkılarıyla bunu bir programa dönüştüreceğiz. Ondan sonra her iki kurum kaynak arayışına girecek. UNDP Türkiye: Velim Olur Musun? nasıl devam edecek? A.F.: Biliyorsunuz sokakta çalışan çocuklardan bire bir sorumlu olan kuruluş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Bu kurumdan, ILO ve bazı sivil toplum örgütlerinden talep geldi biz yürütelim diye. Projenin onlara devredilmesi söz konusu. Halihazırda bir web sitemiz var, ortada bir emek var, aynı zamanda da halen ihtiyacı olan bir çocuk nüfusu var... UNDP Türkiye: Proje sırasında ne gibi zorluklar yaşandı? A.F.: Projenin özellikle kadın bileşeninde pazarlama konusunda sıkıntı çektik. Ulusal ve uluslararası pazar ile bağlantı kurulması amacıyla bir ekip oluşturamadık. Bölge içinde böyle bir ekip için uygun kişi bulamadık; bölge dışından gelenler de bölge koşullarını, maaşı, sosyal çevreyi tatminkar bulmuyor. Bir de pazarda sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. Projeden kaynaklanan bir sorun değil bu, insan kaynaklarından çıkıyor. Ürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için oradaki hedef grubunda bir kararlılık olması lazım, projeye inanmak lazım. Bölgedekiler kısa zamanda sonuca varmak istiyorlar ki bu da mümkün değil. Bu bilinci tam oturtamadığımız için şu anda pazarlama sorunu çekiyoruz. Kısa süreli pazarlar bulduk ancak bunların ikincisini üçüncüsünü getirmek için ürün kalitesinin artması lazım. Kadınların yüksek kalitede ürün üretmesi lazım, şu aşamada ona yoğunlaştık zaten. UNDP Türkiye: UNDP ile işbirliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? A.F.: Açıkçası UNDP ile 1995 yılında başlayan çok güzel bir ilişkimiz var. Gerek kurum olarak gerekse bu projede çalışan kişiler olarak baktığımızda çok uyumlu bir ilişki. Kendi kurumlarına hakim, işbirliğine yakın, paylaşımcı ve yenilikleri projeye yansıtan kişiler. Gerek UNDP gerekse GAP İdaresi bu işbirliği sırasında karşılıklı bir deneyim paylaşımı yaptı. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu projelerin uygulanmasında yalnızca UNDP ekibi, GAP İdaresi ekibi ya da Habitat Gençlik Derneği çalışanları değil, aynı zamanda yerel yönetimlerden ve mülki amirlerden de ciddi destekler aldık, özellikle lojistik anlamda ve eğitim konusunda. UNDP Türkiye: Son olarak, GAP İdaresi olarak 2.aşamadan ne gibi dersler aldınız? 3.aşamaya neler aktarıyorsunuz? A.F.: Bizim başından beri felsefemiz, projenin her aşamasında bütün paydaşların yer alması gerektiği. Bu projedeki başarımız sosyal ve insani kalkınma konusunda doğru kişilerle çalıştığımızın göstergesi oldu. Özellikle dezavantajlı grupların kalkınma sürecine entegrasyonda bu tür projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini, model oluşturacak projelerin daha fazla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu işbirliğinin en önemli başarısı da bence proje sayesinde üç hedef grubun en yoksul kesimlerine ulaşmış olmamızdır.

14 HIV/AIDS hakkında gerçekler ve rakamlar HIV/AIDS hakkında dünya genelindeki durumu yansıtan gerçekler ve rakamlar Ankara, Eylül 2006 Bugüne kadar yaklaşık 65 milyon kişi HIV virüsü kaptı, ve 1981'de keşfedildiğinden beri 25 milyondan fazla insan AIDS'den öldü yılında, HIV pozitif olan 38.6 milyon kişinin çok büyük bir çoğunluğu, bu durumundan habersiz yaşıyor. 2005'te AIDS 2.8 milyon insanın ölümüne yol açtı, ve 4 milyon yeni insan bu virüsü kaptı. HIV virüsü taşıyan nüfusun hemen hemen yarısını kadınlar oluşturuyor (17.3 milyon) ve bunların 13.2 milyonu Sahra-altı Afrika ülkelerinde yaşıyor (HIV'li toplam kadınların %76'sı). Sahra-altı ülkeleri dünyada hastalıktan en çok etkilenen bölgeler. HIV taşıyan kişilerin üçte ikisi Sahra-altı Afrika'sında yaşıyor (2005'te bu bölgede 24.5 milyon HIV hastası vardı.) Hastalık, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da da salgın boyutunda artıyor. 2005'te bu bölgelerde 220,000 yeni insan HIV'ye yakalandı. Kenya ve Zimbabve'de, Haiti ve Burkina Faso'nun kentsel kesimlerinde ve Tamil Nadu bölgesi dahil Hindistan'ın dört eyaletinde ise HIV'li nüfus sayısında azalma görülüyor. Bölgesel istatistik HIV taşıyan kişi sayısı 2005'te yeni enfekte olan kişi sayısı 2005'te AIDS ölümleri Yetişkinler arasında yaygınlık oranı (%) Sahra-altı Afrika ülkeleri 24.5 milyon 2.7 milyon 2 milyon % 6.1 Asya 8.3 milyon % 0.4 Latin Amerika 1.6 milyon 140,000 59,000 % 0.5 Kuzey Amerika & Batı & Orta Avrupa Doğu Avrupa & Orta Asya 2 milyon 1.5 milyon 65,000 30,000 % ,000 53,000 % 0.8 Orta Doğu & Kuzey Afrika 440,000 64,000 37,000 % 0.2

15 Karayipler 330,000 37,000 27,000 % 1.6 Okyanusya 78,000 7,200 3,400 % 0.3 Toplam 38.6 milyon 4.1 milyon 2.8 milyon % 1 Her yıl HIV enfeksiyonu kapan yeni insanların sayısı, AIDS'den ölen insan sayısından fazla. Dolayısıyla, daha çok insan HIV'ye yakalandıkça, AIDSbağlantılı hastalıklardan ölenlerin sayısı da artıyor. Dünya çapında, HIV'e yakalanma riski taşıyan her 5 kişiden sadece 1'inin temel önlem hizmetlerine ulaşma imkanı var. HIV testi yaptırmak isteyen her 8 kişiden sadece 1'i bunu yaptırabiliyor. Her gün, dünya çapında 1500 çocuk HIV'ye yakalanıyor ve bunların büyük çoğunluğu yeni doğmuş bebekler yılında, düşük ve orta-gelirli ülkelerdeki hamile kadınların %9'una, hastalığı bebeklerine geçirmeyi önleyecek tedavi hizmeti verildi. Salgının önüne geçmek için, hastalığın tedavisi ve bakımı için verilmesi gereken geniş çaplı hizmetlerle eşgüdümlü olarak, HIV'yi önleme çabalarının genişletilmesine ve yoğunlaştırılmasına ihtiyaç var. 125 düşük ve orta- gelirli ülkedeki mevcut hastalık önleme stratejilerinin güçlendirilmesi, arasında yaklaşık 28 milyon yeni HIV enfeksiyonunu engelleyebilir; bu rakam söz konusu dönemde ortaya çıkması tahmin edilen toplam enfeksiyon vakalarının yarısından fazlasına tekabül ediyor ve tedavi masraflarında 24 milyar Dolar civarında bir tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. Önleme ve tedavi hizmetlerinin eşgüdümlü olarak artırılması, 2020 yılı sonuna kadar 29 milyon yeni enfeksiyon vakasını önleyebilir. Tedavi En son UNAIDS/WHO ilerleme raporuna göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde HIV virüsü taşıyan 1.3 milyon civarında insan ARV (antiretroviral= hastalığın gelişmesini durdurucu) tedavi görüyor, yani ihtiyacı olan insanların %20'si tedavi görüyor yılı sonundan bu yana, düşük ve orta gelirli ülkelerde ARV terapisi alan hasta sayısı üç kat arttı. Coğrafi bölge ARV terapisi alan hasta sayısı (tahmini) Aralık 2005 ARV terapisine ihtiyacı olan hasta sayısı (tahmini) Aralık 2005 ARV terapisi yüzdesi, Aralık 2005 Sahra-altı ülkeleri Afrika 810,000 4,700,000 % 17 Latin Amerika & Karayipler 315, ,000 % 68 Doğu, Güney & 180,000 1,100,000 % 16

16 Güney Doğu Asya Avrupa ve Orta Asya 21, ,000 % 13 Orta Doğu & Kuzey Afrika 4,000 75,000 % 5 Toplam 1,330, milyon % 20 Kaynak ihtiyacı 2005'te, AIDS için tahmini 8.3 milyar Dolar kaynak tahsis edildi. Bu rakamın 2006'da 8.9 milyar Dolara, 2007'de ise 10 milyar Dolara çıkacağı hesaplanıyor. Ancak ihtiyaç duyulan miktarlar daha fazla: 2006'da 14.9 milyar Dolara, 2007'de 18.1 milyar Dolara, 2008'de ise 22.1 milyar Dolara ihtiyaç var. Tedavi ve bakım için, bu kaynakların %55'ine Afrika'nın, %20'sine Asya ve Pasifik ülkelerinin, %17'sine Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin, %7'sine Doğu Avrupa'nın, %1'ine ise Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'nun ihtiyacı var.

17 AIDS Konferansı Ödülleri Ağustos 2006'da gerçekleştirilen Toronto HIV/AIDS Konferansı'nda, bu yıl ilk kez verilen Kırmızı Kurdela' (Red Ribbon) ödüllerini Ukrayna, Bangladeş, Tayland, Zambia ve Zimbabve'li yerel sivil toplum örgütleri kazandı. Beş farklı kategoride dağıtılan Kırmızı Kurdela' ödülleri, HIV/AIDS ile mücadelede üstün katkıları ile model oluşturan mahalli girişim gruplarına veriliyor. Ankara, Eylül 2006 Kadınlara karşı eşitsizlikle mücadelede en iyi uygulama örneği' seçilen Zimbabve'li Kız Çocuk Ağı (Girl Child Network) örgütünün ödülünü, Norveç Kraliyet Ailesi'nden Prenses Mette-Marit sundu. Zimbabve Kız Çocuk Ağı, cinsel istismar kurbanları dahil olmak üzere, kırsal bölgelerdeki kız çocuklarına danışmanlık ve destek sağlayan bir örgütlenme. Toronto Konferansı'nda Kırmızı Kurdela' ile ödüllendirilendiğer sivil toplum kuruluşları ise, Ukrayna'da cinsel ayrımcılığa karşı mücadele veren ve HIV/AIDS hastalarının güvenli tedavisi ve sosyal yardım alması konularında çalışan kamu kurumlarına lobi desteği sağlayan bir sivil toplum grubu; Tayland'da anti-retroviral (hastalığın gelişmesini durdurucu) tedavi çalışmalarının ülkenin genel kamu sağlığı sistemine dahil edilmesi için başarılı bir kampanya yürüten sivil toplum örgütü; Zambia'da gençlerin yönettiği, AIDS'den yetim ve öksüz kalmış çocuklara okul üniforması diken mahalli topluluk ağı; ve Bangladeş'te seks işçilerinin ve onların ailelerinin eğitilmesini, korunmasını ve savunulmasını üstlenen yerel toplum projesi girişimi oldu Kırmızı Kurdela' ödüllerini, aşağıdaki kategorilerde kazanan sivil toplum kuruluşları şunlar: HIV/AIDS hastalığı ile yaşayan insanların bakımı, tedavisi ve desteklenmesi için çalışma: Taylandlı HIV/AIDS Hastası İnsanlar Ağı girişimi, Tayland HIV/AIDS hastalarına yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı davranışlarla mücadele alanında: Ukrayna'da HIV/AIDS Hastalığı ile Yaşayan İnsanlar Ağı girişimi, Ukrayna HIV/AIDS salgınını körükleyen cinsiyet eşitsizliği ile mücadele alanında: Kız Çocuk Ağı, Zimbabve HIV/AIDS önleme programlarının teşvik edilmesi: Durjoy Nari Shongo, Bangladeş HIV/AIDS yüzünden öksüz/yetim kalmış çocuklar ve diğer korunmasız çocuklar için destek çalışması: Mboole Kırsal Kalkınma Programı, Zambia. Tüm dünyadan 600 civarında yerel topluluk Kırmızı Kurdela için aday gösterildi. Sıkı bir değerlendirme sürecinden sonra, HIV ve AIDS alanında ileri gelen 50 uluslararası uzmandan oluşan komite, adayların sayısını 25'e indirdi. Bu 25 aday AIDS 2006 konferansına katılmaya davet edildi. Aralarında Norveç Prensesi Mette-Marit, Oscar adayı aktris Naomi Watts, İrlenda Cumhuriyeti eski Başbakanı Mary Robinson ve öncü doktor Paul Farmer'ın da bulunduğu uluslararası jüri, 25 finalist arasından her kategoride birer olmak üzere beş AIDS savaşçısı grubu ödüllendirdi. UNDP Başkanı Kemal Derviş ödül töreninde, Kırmızı Kurdela Ödülü,

18 AIDS'le savaşan yerel toplulukları bir araya getirmek için büyük bir fırsat. Bu sivil toplum girişimleri bazen aşırı derecede zor şartlar altında, aşırı yoksulluk ve savaş ortamında çalışıyorlar. Ama tüm bu engellere rağmen bazı şeyleri değiştirmenin yolunu buluyorlar. Halk arasında çalışarak gerçekten büyük başarılar elde ediyorlar, dedi. Ödül kazanan beş grubun her birine 20,000 Dolar, finale kalan diğer 20 adaya ise 5,000 Dolar sunulacak. Ödül çekleri 1 Aralık 2006 Dünya AIDS Günü'nde verilecek Ağustos haftasında Toronto'da ilk kez gerçekleştirilen Kırmızı Kurdela Ödülü', bundan böyle iki yılda bir yapılan Uluslararası AIDS Konferansı'nda tekrarlanacak. Kırmızı Kurdela, AIDS salgınını durdurmak için sarfedilen küresel çabalarda en önemli çalışmaları yapan, ancak en az tanınan uzmanların başarılarını desteklemek ve tanıtımını yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Kırmızı Kurdela Ödülü, UNAIDS, 16. Uluslararası AIDS Konferansı Topluluk ve Liderlik Program Komiteleri ve Kanada, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve İrlanda hükümetleri ile ortaklık içinde çalışan BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştiriliyor. Diğer ortaklar ise Care International ve UNESCO. Konferansa katılan yerel toplulukların gerçek yaşam öyküleri ve HIV/AIDS'le mücadelede göğüs gerdikleri zorluklar hakkında daha ayrıntılı bilgi için Red Ribbon Award internet sitesini (İngilizce) ziyaret edebilirsiniz. Mboole Kırsal Kalkınma Grubu - Zambia Uluslararası Toronto AIDS Konferansı'nda beş kategoride verilen Kırmızı Kurdela ödüllerinden birini Zambia'lı gençlerden oluşan bir sivil toplum grubu kazandı. Topluluk AIDS yüzünden öksüz/yetim kalmış çocuklar ve diğer korunmasız çocuklar için destek' çalışmalarından ötürü 20 bin Dolarlık ödüle layık görüldü. İlk önce, tek bir köyde başlatılan bu girişim, AIDS yüzünden öksüz/yetim kalmış çocuklara okul üniformaları ve araç-gereçleri tedarik ederek onların eğitimlerini sürdürmelerine destek oluyor. 12 genç insanın başını çektiği Mboole Kırsal Kalkınma Projesi giderek büyümüş ve 16 köyü içine almış. Bu köylerde şimdi çeşitli mikro-kredi işletmeleri sürdürülüyor. Mikro projelerin arasında okul üniformaları diken bir terzilik atölyesi ve marangozluk eğitim merkezi var. Gençler buralarda hem değerli beceriler kazanıyor, hem maddi kaynak yaratıyorlar. Mboole Girişimi AIDS hastalığının yayılmasına olumsuz etkide bulunan geleneksel düşüncelerle mücadele ediyor, kadınların güvenli olmayan sekse hayır demeleri için

19 güçlenmelerine destek sağlıyor ve nesiller-arası diyaloğun ve aile planlamasının gelişmesini teşvik ediyor. 16. Uluslararası AIDS Konferansı hakkında: AIDS 2006 dünyanın en kapsamlı HIV/AIDS konferansı. HIV/AIDS programları hakkında kamuoyunu bilgilendiren ve dünya çapında önlem, tedavi ve bakım çalışmalarını güçlendiren fikir, bilgi ve araştırmaların paylaşımına ortam yaratan uluslararası, açık ve bağımsız bir forum. Verme Zamanı temalı bu yılki konferans, tüm paydaşlara bu salgın hastalıkla mücadele için verdikleri sözü yerine getirme sorumluluğunu hatırlatıyor. UNAIDS hakkında: Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı AIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), hastalıkla mücadelede küresel çapta çalışan 10 diğer BM örgütünün çabalarını ve kaynaklarını bir araya toplayan bir kuruluş. Ortak sponsorlar ise BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNOCD), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), BM Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası. Merkezi Cenevre'de bulunan UNAIDS'in kadroları 75'ten fazla ülkede yerel alan çalışmaları yapıyor.

20 Kadınlar parlamentoda eşit temsil istiyor UNDP ile KA-DER'in (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) ortaklaşa yürüttükleri Siyaset ve Kadın projesi kapsamında 31 Ağustos-4 Eylül 2006 tarihlerinde Ürgüp'te Kadın Zirvesi' toplanacak. Yerel Gündem 21- Kadın Meclisleri tarafından düzenlenen Kadın Zirvesi'nin ana teması, kadınların siyasi yaşama daha fazla katılımı ve parlamentoda eşit temsil. Ankara, Eylül 2006 Önde gelen akademisyen, siyasetçi, gazeteci, yazar, sanatçı, iş kadını, sendika temsilcisi, sivil toplum ve kadın kuruluşları temsilcilerinin katılacağı Zirve'de, kadınların siyasal yaşamdaki yeri, siyaset tarihindeki gelişimi, karar alma süreçlerindeki etkileri, Meclis'te kadınlara yönelik çalışmalar, siyasi parti kadın kollarının görev ve işlevleri ve temsilde kadınerkek eşitliğini sağlamak için gerekli yasal düzenlemeler ve KOTA uygulaması gibi konular tartışılacak. Ürgüp Zirvesi'ni düzenleyen Kadın Meclisleri, yerel sivil toplum örgütlenmeleri olarak, Türkiye'nin dört bir yanında, yaklaşık 60 ilde okuma-yazma kursları düzenlemekten bilinçlendirici kitaplar yayınlamaya, kadının yasal haklarının korunmasından ekonomik bağımsızlığını kazanmasına destek olmaya, sağlık ve eğitimde kadın ve çocukların şartlarının iyileştirilmesinden sanatsal çalışmalara kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Ancak Türkiye 2007 seçimlerine yaklaşırken, Kadın Meclislerinin gündemini en çok meşgul eden konu kadınların siyasete daha çok katılımı ve parlamentoda erkeklerle eşit temsil edilmeleri için gereken yasal düzenlemeler, yani Siyasette Cinsiyet Kotası. Zirve öncesinde, kota sistemi konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Kadın Meclisleri, seçim kotası getirmek için başlatılan imza kampanyasının devamı için koordinasyon planlaması yaptılar (toplanan imzalar Zirve ertesinde hemen meclise iletilecek), kota konusunda alt çalışma grupları oluşturdular, kadın ve siyaset' temalı projeler hazırladılar ve Ürgüp Zirvesi kapanışında sunulacak Bildirge taslağını oluşturdular. Bu süreçte, milletvekilleri, siyasi parti ileri gelenleri, belediyeler ve basınla iletişimi yoğunlaştırdılar. Siyasette Cinsiyet Kotası parlamenter temsilde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için uygulanan bir yöntem. Nüfusunun yarısı kadın olan Türkiye'de, 550 üyeli Meclis'te halen kadınların sahip olduğu koltuk sayısı sadece 24. Kadınların belediye ve ilçe meclislerinde temsil oranı sadece %2. Toplam 3,234 belediye başkanından yalnızca 18'i kadın. (Avrupa Birliği ülkelerinde ise, seçimle gelen her 5 yerel yöneticiden 1'i kadın.) Seçimlerde kadın kotası, halen dünyada 81 ülkede uygulanıyor. Bu ülkelerden 16'sı kotayı anayasa ile, 27'si seçim yasasıyla düzenliyor; 43 ülkede ise kota siyasi partilerin tüzüklerine koyulan hükümler çerçevesinde ve seçim adaylarını kapsayacak biçimde hayata geçiriliyor. 1994'te Belçika ve 2000'de Fransa seçimlerde kendi kota sistemlerini kurdu. Latin Amerika ülkelerinden kotayı 1991'de kabul eden Arjantin ise kısa sürede 1993 seçimlerinde parlamentodaki kadın oranını yüzde 13.2

21 artırarak yüzde 28.4'e çıkarmayı başardı. Türkiye'de ise gerek Siyasal Partiler Yasası, gerekse Seçim Yasası ile düzenlenmiş bir kota uygulaması bulunmuyor. Hükümet 1986 yılında, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ni (CEDAW) imzalayarak, cinsiyetler arası eşitsizlik konusundaki hassasiyetin kamuoyunda tanıtılmasına katkıda bulunmuş olsa da, Türkiye'nin kota uygulamasına ne denli ihtiyacı olduğunu şu göstergeler açıkça ortaya koyuyor: Türkiye, parlamentodaki kadın katılımı konusunda dünyadaki 119 ülkenin içinde 114. sırada ve kadınların meclisteki oranı sadece yüzde 4.4. Kadın Meclisleri gönüllüleri, Türkiye'deki siyasi parti liderleriyle de görüşmeler yapıyor. Bildirdiklerine göre, bazı liderler kota kelimesinden hoşlanmıyor! Bazıları ise, kendi partilerindeki %30'luk kadın ve genç kotasından bahsediyor ve gönüllülere destek veriyor. Ama genelde parti liderlerinin çoğu kadınların istediği %50 temsil oranını gerçekçi bulmuyor! Öte yandan, kotayı savunan kadınların bir çoğu da kota sistemi sayesinde göreve gelecek kadınların belli kriterlere göre seçilmesi gereğine inanıyor. Günümüzde siyasetin içinde birçok açıdan yetersiz insanlar olduğunu düşünüyor ve kadın adayların gerçekten iyi donanımlı olmalarını şart koşuyorlar. Siyasetçi kadınlar ne düşünüyor? Kadınların siyasi alanda ve mecliste daha güçlü temsil edilmelerini savunan ve bizzat siyasete atılan kadınlardan ikisi, Mine Kılıç ve Beyhan Akgün, nedenlerini şöyle anlatıyor. Mine Kılıç: Uludağ Üniversite Eğitim Fakültesi'nde çalıştıım sırada bir kızın kaydını yapmıştık; ailesi bana emanet etmişti, çok sevdiğim bir kızdı. Mezuniyetinden sonra Diyarbakır'a tayin oldu. Bir gün ben evde televizyon izlerken onun ve babasının eşkıyalar tarafından öldürüldüğünü öğrendim; bu olay beni çok yaraladı, sarstı. Neden diye sordum, nasıl böyle şeyler olabiliyor? Kendi çocuklarımı düşündüm, benim de başıma gelebilirdi. Yetişmiş, ülkesine hizmet eden aklı başında bir kızın başına bunlar gelebiliyorsa, artık bir şeylere dur demek, bu kötü gidişe bir son vermek gerektiğini düşündüm. Siyasetle hiç ilgilenmeyen, herhangi bir partiye yakınlık duymayan biriydim ama bu ülkede bir şeyleri değiştirmek için siyasete girmenin şart olduğunu düşündüm. Emekli olur olmaz siyasete atıldım.

22 Bir partide 40 yılı aşkın zamandır aralıksız aktif politika yapan Beyhan Akgün ise, partisinde sade üyelikten partinin en üst organı olan Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine kadar gelmiş. Ben bu yerlere kotayla gelmedim, seçilerek geldim. Ancak kota kesinlikle gelmesi gereken bir uygulama. Hiç değilse sistem oturana kadar kota ile işe başlamalıyız. Ancak kota ile parlamentoya partiye girecek bayanların partide denenmiş, sınanmış, en az 2-3 yıllık hizmet vermiş bayanlardan olması şart! Kota doldurmak zorundayız diye hiç denenmemiş, bugün gelmiş, ertesi günü listeye girmiş kişilerin ülkeye hiç bir faydası olmaz. Ön seçim en demokratik sistem olacaktır, diyor.

23 BM'nin Lübnan'daki insani yardım çalışmaları Bir ay boyunca Lübnan'ı kasıp kavuran çatışmalar sırasında yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve artık evlerine dönmeye başlayan Lübnanlılar, şimdi de su ve barınak sıkıntısı ile karşı karşıya. Ankara, Eylül 2006 Bölgede bulunan Birleşmiş Milletler örgütlerinin bildirdiğine göre, geri dönen yüz binlerce Lübnanlı'ya acilen temiz su ve konut sağlanması gerekiyor. Güney Lübnan'da savaş sonrası ilk keşifleri yapan UNICEF ekibinin su ve temizlik koşulları uzmanı Branislav Jekic, Ben böyle bir yıkım hayatımda görmedim. Nereye gitsek, insanlara en acil ihtiyaçlarını sorduğumuzda, verdikleri yanıt Su!' oluyor. İnsanlar evlerine dönmek istiyor, ama orada kalıp kalamayacakları temiz su durumuna bağlı, dedi. UNICEF ekibinin inceleme yaptığı, savaşta ateş altında kalan 12 yerleşim bölgesinden 10'unda yer altı boruları ve diğer su-altyapı tesisleri ciddi biçimde zarar görmüş veya tamamen tahrip olmuş durumda. UNICEF, bu nedenle bölgedeki yardım çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi. Krizin başladığı 12 Temmuz'dan yana, Bint Jubail, Ait el Shaab ve Tibrin dahil, savaştan en çok zarar gören bölgelere çeyrek milyon litreden fazla şişelenmiş su gönderildi. Halen Lübnan'ın güneyine haftada 50 bin litre su kamyonlarla sevk ediliyor ve bu miktar çok yakında iki katına çıkartılacak. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) uzmanları da bölgede benzer saptamalar yaparak aynı ihtiyaçlara değindiler ve güneydeki yıkımı vurguladılar. UNHCR sözcüsü Jennifer Pagonis, Cenevre'de gazetecilere Sınır bölgesinde yer alan dokuz köyü ziyaret eden UNHCR ekibi aynı gerçekleri gözlemledi. Köylerden dördü büyük ölçüde yıkılmış, evler yerle bir edilmiş, etraf moloz yığınları ile dolu, diye bilgi verdi. UNHCR, yeniden inşa yardımı çerçevesinde bölgeye, içinde plastik kaplama malzemesi, kontrplak, oluklu metal levha, ahşap tabaka ve çekiç, kürek, çivi gibi araç-gereç bulunan acil onarım takım çantaları gönderecek. Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Hizbullah-İsrail çatışması sırasında yerlerinden olan insanların %97'si evlerine dönmüş bulunuyor. Bu haberi veren İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), dört BM yardım konvoyunun daha Beyrut'tan kalkarak güneye gittiğini ekledi. İnsani yardım cephesinde bir başka katkı da UNDP'den geldi. UNDP, Dünya Bankası'nın da desteğiyle, Lübnan'a acil yardım olarak 500 bin Dolar hibe etti. UNDP ayrıca, Lübnan Başbakanlık Dairesi bünyesinde bir siyasi danışmanlar kurulu oluşturarak, ülkenin toparlanma ve yeniden inşa çabalarına destek olmak amacıyla, başlangıç miktarı 800 bin Dolarlık bir fon üzerinde çalışıyor.

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

Sayı: 6 Haziran 2006

Sayı: 6 Haziran 2006 Sayı: 6 Haziran 2006 Gençlere kariyer desteği: 'E-koçluk' Tekstil alanında ilk kümelenme Eski soruna yeni çözüm Güneydoğulu girişimciler için 'fırsat pencereleri' Bir diğer fırsat penceresi: Sarımsak Gençlere

Detaylı

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir?

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? Sayı: 105 Eylül 2014 Küresel İnsani Gelişme Raporu Ankara da ve İstanbul da tanıtılıyor Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? GAP GREEN

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor

İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sayı: 33 Eylül 2008 14 köyde yaşam kalitesi iyileşiyor İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sosyal işletme: Yoksulluğa yeni çözüm Her Damla Değer Katar: Örnek bir

Detaylı

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,

Detaylı

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Sayı: 115 Temmuz 2015 Kadın dostu kentler bir araya geldi Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Yeni kalkınma hedeflerinde gönüllülerin

Detaylı

Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor. Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz su

Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor. Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz su Sayı: 19 Temmuz 2007 Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma seferberliği Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz

Detaylı

Kilizi Organik Zeytinyağı Tesisi yerel kalkınmada model Girişimciler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Kilizi Organik Zeytinyağı Tesisi yerel kalkınmada model Girişimciler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi Sayı: 110 Şubat 2015 Bilişimle Geleceğini Tasarla Kilizi Organik Zeytinyağı Tesisi yerel kalkınmada model Girişimciler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi Gelecek Turizmde Kapasite Geliştirme Seminerleri

Detaylı

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi nin 2013-2014 eğitim programı, ilk dönemini geride bıraktı. Eğitim programının ikinci dönemi 10 Şubat ta açılıyor. Ankara,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor

Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor Sayı: 112 Nisan 2015 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı tanıtıldı Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor Güvenli bir yarın için bugün biriktir Afetlere dayanıklılığı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Sayı: 65 Mayıs 2011 Dostluk treni ile İstanbul'dan Kars'a seyahat Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Türkiye nin yeni İklim Değişikliği

Detaylı

Sayı: 114 Haziran 2015

Sayı: 114 Haziran 2015 Sayı: 114 Haziran 2015 Gelecek Turizmde 3. dönem başvuruları başladı UNDP Özel Ödülü Soma da Önce Kadın a İnsan hakları mekanizmasını güçlendirmek için işbirliği Kadınların emeği Argande nin Yaz 2015 koleksiyonunda

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Sayı: 113 Mayıs 2015

Sayı: 113 Mayıs 2015 Sayı: 113 Mayıs 2015 UNDP Başkanı Türkiye yi ziyaret etti Gelecek Turizmde geleceğin turizm projelerini arıyor Futbol taraftarları Ebolayla mücadeleyi destekledi Kuluçka Merkezi enerji verimliliğini artıracak

Detaylı

Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında

Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında Sayı: Özel Sayı/Aralık 2009 2010'a Doğru UNDP Türkiye'den mesaj Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma

Detaylı

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Sayı: 75 Mart 2012 Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Podcastlarımızı yayınlayan radyo sayısı 11 e yükseldi Küresel İnsani Gelişme Forumu

Detaylı

Sayı: 104 Ağustos 2014

Sayı: 104 Ağustos 2014 Sayı: 104 Ağustos 2014 2014 İnsani Gelişme Raporu Tokyo da açıklandı Bu yıl 12 bin kişi İnternetle Hayat Kolay diyecek Engeller kıtalararasında aşıldı İnsani Gelişme Endeksi: 'Büyümede yavaşlama var' Su

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Enerji verimli ev aletlerinde yeni bakış açısı Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu Gelecek Turizmde dedi

Enerji verimli ev aletlerinde yeni bakış açısı Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu Gelecek Turizmde dedi Sayı: 108 Aralık 2014 GAP Bölgesi nden geleceği aydınlatan parlak fikirler Enerji verimli ev aletlerinde yeni bakış açısı Şanlıurfa, Malatya ve Safranbolu Gelecek Turizmde dedi Yeni Ufuklar podcastları

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2014 Çalışma Raporu Mart 2015 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 12. e- Türkiye Ödülleri C.2. Önce Kadın Okulu - Vodafone TR C.3. Future Learning 14

Detaylı

Sayı: 90 Haziran 2013

Sayı: 90 Haziran 2013 Sayı: 90 Haziran 2013 Argande doğduğu yere geri döndü Ban Ki-moon Karadeniz Eğitim Kutusu projesini ziyaret etti 6 bin gönüllü 20 şehirde 'Haydi Yapalım Türkiye' dedi Benim Dünyam anketinin ilk sonuçları

Detaylı