BASINDA SAĞLIK - NİSAN - MAYIS 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASINDA SAĞLIK - NİSAN - MAYIS 2014"

Transkript

1 BASINDA SAĞLIK - NİSAN - MAYIS 2014 Herkese merhaba; İki aylık bir basında sağlık köşesinde sizlerle birlikteyiz. Bu ay söyleyecek fazla bir şey yok. Aralarda da sizinle bazı haberleri paylaştığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük iş cinayetleri serisini yaşadık. Eğer sayılar doğruysa (bir ara basında 307 diye geçti) 301 işçi kardeşimizi Soma da korkunç bir maden kazasında kaybettik. En acısı da gerekli önlemler alınmış olsaydı bugün işçiler aileleri ile birlikte olacaklardı. Bunu herhalde en iyi bizler biliyoruz. Aksi takdirde İş Sağlığı Güvenliği derslerini niçin yapıyoruz? Niçin bu alanda uzmanlık, yüksek lisans ya da doktora eğitimleri veriyoruz? Eğer her şeyi fıtratla açıklayacaksa birileri, 100 sene önceki kazalarla avunacaksak ve bizlerde bunu kabul edeceksek; lütfen bu dersleri vermeyelim ve bölümleri kapatalım. Soma tarihimizin en büyük kazalarından birisi ancak bu köşeyi takip edenler iyi bilir burada iş cinayetleri raporları verilmiştir. Nisan ayında 115 kişi, ilk dört ayda 396 kişiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Bu gidişle daha çok haber yapmaya devam edeceğiz. Bu haber yanında Nisan ve Mayıs aylarının hekim gündemi içinde en önemli tartışma konusu acil servis nöbetleri olmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programının son marifeti ilçeler başta olmak üzere birçok hastanede acil servis nöbetleri için doktor bulunamamaktadır. Uzunca bir süredir uzman hekimler tarafından yürütülen bu nöbetler aile hekimlerine tutturulmaya çalışınca, ciddi tepki aldı. Bu durum kamuoyuna yansıdı ve tartışmalar halen devam ediyor. Ancak hayaldi gerçek oldu diye oy toplanan bir sistemin şu anda hastanelerin acil servislerini bile çevirememesi herhalde üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. Bu ayın diğer konuları da basında gözümüze çarpan sağlıkla ilgili olduğunu düşündüğümüz bazı haber başlıklarıdır. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Doç.Dr.Coşkun BAKAR

2

3

4 HASUDER SOMA DA YAŞANANLAR KADER DEĞİL, EKSİKLİKLER, İHMALLER, YETERSİZLİKLER VE SORUNLARIN BİR GÖSTERGESİDİR! Yine maden. Yine iş kazası. Yine ölümler. Kömür karası alın terleriyle yeryüzünü aydınlatan iki yüzden fazla işçimizi yitirdik. Şimdi, sözcüklerin yüreğimizdeki acıyı anlatmaya yetmediği bir noktadayız. Ölenlere tanrıdan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. İş kazalarının en önemli özelliği önlenebilir olmasıdır ve %90 ında neden çalışma ortamında bulunan tehlikeli durumlardır. Gerekli mühendislik önlemlerinin alınması ve yönetsel iyileştirmeler yapılması iş kazalarının azaltılmasında yaşamsal öneme sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği tüm işletmelerin birincil önceliği olmalı, işletme sahipleri ve yöneticiler bu bakış açısının kararlı savunucuları olarak üzerlerine düşen sorumluluğu eksiksiz bir biçimde yerine getirmelidir. İş kazalarının gerçek nedeni alınmayan önlemler ve yapılmayan iyileştirmelerdir. Bir kez daha anımsanmalıdır ki, iş kazaları da, iş kazalarına bağlı ölümler ve yaralanmalar da kader değildir. Yaşamlarını yitiren işçilerin sayısının an itibari ile iki yüzü aştığı ve sayının daha da artmasının beklendiği Soma da yaşananlar bir kez daha olanca açıklığıyla göstermiştir ki, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik önemli sorunlar bulunmaktadır. Soma da yaşananlar, çalışanların ve bilim insanlarının sayısız kez dile getirdiği eksiklikleri olanca acısıyla bir kez daha yüzümüze çarpmıştır. Madende bulunan kişi sayısının belirlenemediği, ölenlerin arasında madenci olmayanların bulunabileceğinin ifade edildiği, 15 yaşındaki işçilerden söz edilen bu tablo kader olmadığı gibi, iş kazasından da ötededir. Üretimi arttırmak adına hızla sonlandırılan ruhsat başvurularının, kontrolsüz biçimde yaygınlaştırılan ve teşvik edilen taşeronlaştırmanın, varlığı inkar edilemez boyuta ulaşan kayıt dışı çalışmanın, iş güvenliği uygulamalarının maliyeti düşürmek pahasına görmezden gelinmesinin, kazaları kader olarak tanımlayan, yaşanana ölümleri görünmez kazalara bağlayan düşünce yapısının ve acımasız çalışma koşullarının yarattığı ölümleri önlemek için daha kaç kişinin ölmesi gerekmektedir? Dünyanın her yerinde iş kazası oluyor, bunlar olağan şeklindeki savunmalar yüzeysel ve yanıltıcıdır. Ülkeleri karşılaştırırken yapılması gereken kaza, ölüm ve yaralanma sıklıklıklarını bilimsel ölçütlerle karşılaştırmaktır. Bilimsel ölçütlere baktığımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gerilerde olduğumuzu rahatlıkla görebiliriz. Savunmacı, gerçekleri reddeden, bu olayları olağan sayan yaklaşımlar yeni kazaları da şimdiden kabul etmekte, bunlara da hazır olun demektedir. Bu tür açıklamaları üzüntü ile karşılıyor bir kez daha düşünmeye çağırıyoruz. Ulusal İş sağlığı ve Güveliği Konseyi nin ivedilikle toplanmasını, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik etkin bir girişim sürecinin başlatılması yönündeki talebimizi bir kez daha vurguluyor ve yaşamlarını

5 sürdürebilmek için emekleri ve alın terleriyle çalışmak zorunda olan işçilerimizin iş kazalarına bağlı olarak yaşamlarını yitirmelerinin önlenmesi adına, Soma da yaşananların son olmasını istiyoruz. Soma da yaşanan korkunç sürecin aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması, iş kazalarını önleyecek hukuksal ve teknik çözümlerin esliksiz bir biçimde uygulanması, yasal bir zorunluluk ve beklentinin ötesinde, yaşamını yitirenler ve yakınlarına olan insanlık borcumuzdur Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu TTB Acımız ve Öfkemizle Birlikte Somayı Unutturmayacağız 30 MAYIS 2014 Sömürü düzenine, Taşeronlaştırma ve kuralsız çalışmaya, İşçi cinayetlerine karşı, Gerçek sorumluların yargılanması ve Yeni iş cinayetleri yaşanmaması için, Hekim/Sağlık çalışanları, Mühendisler ve Avukatların başlattıkları Acımız ve Öfkemizle birlikte Adalet ve Vicdan Nöbetindeyiz etkinliği İlker Kılıçerin sizi anlamıyorum kukla gösterimi ile Bornova metro önünde devam etti. Hiçbir kömürün, babaları madende ölmüş çocukların yüreğini ısıtmayacağını düşünen, Bilimi ve tekniği önceleyen, Hekim/Sağlık çalışanı, Mühendis ve Avukatların birlikte yaptıkları açıklamada, Ülkemiz tarihindeki iş ve çalışma koşulları nedeniyle ortaya çıkan en vahim felaketin başlıca nedenleri; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alınmaması, gerekli bağımsız denetim mekanizmalarının olmaması, taşeronlaştırma ve kuralsız çalışma sistemi ile daha çok kar adına ve ne pahasına olursa olsun üretim yapılmasıdır. Soma da yaşananlar bir Kaza/Kader değil eksikliklerin, ihmallerin, yetersizliklerin, sorunların bir göstergesi, Ülke tarihinin en acı İŞ CİNAYETİDİR ve failleri bellidir. Soma da yaşanan korkunç sürecin aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması, iş kazalarını önleyecek hukuksal ve teknik çözümlerin eksiksiz bir biçimde uygulanması, yasal bir zorunluluk ve beklentinin ötesinde, yaşamını yitirenler ve yakınlarına olan insanlık borcu olduğunu ifade ederek Adalet ve Vicdan nöbetinin tarihinde Alsancak sevinç pastanesi önünde devam edeceğini belirttiler. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

6 Aile hekimlerinin yüzde 90'ı acil nöbetlerine gitmiyor ADEM ELİTOK - BURSA 28 Mayıs 2014, Çarşamba 14:38 Aile hekimleri, kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında 8 saat nöbet tutma zorunluluğuna uymama ısrarını sürdürüyor. Nöbete gitmeyen hekim oranı yüzde 90'a ulaştı. Bursa Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Aydın, düzenlediği basın toplantısında acil servislerdeki sıkıntıya dikkat çekti. Türkiye'de acil servislere başvuru sayısının yıllık 90 milyonun üzerine çıktığını belirten Aydın, her gün 250 bin kişinin acil servislere başvurduğunu hatırlattı. Bursa'da ise geçtiğimiz yıl sadece kamu hastanelerinin acil servislerine başvuru sayısının 2 milyon 790 bine çıktığını ifade eden Aydın, işin içinden çıkamayan sağlık bakanlığının işi aile hekimlerinin sırtına yüklediğini söyledi. Talebi karşılayamayan acil servis çalışanlarının mağduriyetinin büyük olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu: "Bu abartılı başvuruların sonucunda, acil servisler, sağlıkta şiddetin en sık yaşandığı birimler haline geldi. Toplum bulaşıcı hastalıklarla, kızamıkla, suçiçeği ile çocuk felci gibi aşılarla önlenebilir salgın hastalıkların tehdidi altındayken, şeker, yüksek tansiyon, astım, obezite, kanser gibi kronik hastalıkların toplumda görülme sıklığı her geçen gün artarken, birincil görevi koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti sunmak olan acil sağlık merkezi çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbetle görevlendirilmesi sağlık hizmetlerinin iyi yönetilmediğinin açık göstergesidir." "NÖBETE GİTMEME ORANI YÜZDE 90" Acil nöbet görevlendirilmesinin yapıldığı yasanın evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'ne iptali için başvurulduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti: "Mayıs ayında birçok ilde başlatılan zorunlu nöbet uygulamaları, çalışanların tepkisini çekmiştir. Sağlık çalışanları ülke genelinde yüzde 80, Bursa'da ise yüzde 90 oranında nöbetlere gitmemiştir. Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz, sağlık hizmetlerini yürüten birinci basamak sağlık çalışanlarını, koruyucu sağlık hizmetlerinden çekerek acillerde yaşanan sorunu çözemezsiniz. Bu işin kalıcı çözümü, popülizmden uzak sağlık politikaları ve acil serviste çalışan kalifiye hekim kadrolarının artırılması ile mümkündür." "SGK, DOKTORUN YAZDIĞI REÇETEYİ KABUL ETMİYOR" Gazetecilerin sorusu üzerine, nöbete gitmeyen hekimler hakkında henüz işlem yapılmadığını belirten Aydın, "Aile hekimi arkadaşlar geçen ay büyük bir direniş göstererek nöbetlere katılmadılar. Önümüzdeki ayın listeleri de açıklandı. Önümüzdeki ay da bu nöbetlere gidilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Acil serviste görev yapacaklar için belirli eğitim programları uygulanması gerekir. Yani aile hekimlerini alıp, nöbete yazan kanun tasarısı çıkıyor. Ama bunun ne şekilde ücretlendirileceği, ertesi gün nasıl tatil kullanılacağı, hatta bu kurumlarda nöbete gidenlerin SGK tarafından tanımlanmamış bir hizmetleri var. Yani hastaya yazılan reçete karşılanmamaktadır. Yani bu 'biz yaptık oldu' şeklinde bir uygulamadır." diye konuştu. (CİHAN)

7 AİLE HEKİMLERİNİN ACİL NÖBETİ TEPKİSİ Gündem - 30 Mayıs :34 Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde aile hekimlerinin acil servislerde nöbet tutturulmasına doktorlar tepki gösterdi Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde toplanan bir grup doktor, acil servislerde aile hekimlerinin nöbet tutmasını içeren uygulamaya bir kez daha karşı çıktı. Dr. Esin Arbil, sağlık çalışanlarına yönelik hastane acillerinde yaşanan şiddet olaylarındaki artış ve güvenliksiz ortamlarda çalışmanın getirdiği ölümlerin kendilerini kaygılandırdığını dile getirdi. Acil servislerin gün geçtikçe işlevsiz hale geldiğini vurgulayan Dr. Arbil, "Bu birimlerde, uzmanlaşmış acil hekimi yerine diğer branşlardan uzman hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) birinci basamakta yetkinleşmiş acil deneyimi olmayan sağlık çalışanlarını görevlendirerek işi hepten içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Toplum, kızamık, suçiçeği, çocuk felci gibi aşılarla önlenebilir salgın hastalıklarının tehdidi altında iken şeker, yüksek tansiyon, astım, obezite, kanser gibi kronik hastalıkların toplumda görülme sıklığı her geçen gün artarken, birincil görevi koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti sunmak olan ASM çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbetle görevlendirilmesi sağlık hizmetlerinin iyi yönetilemediğinin açık göstergesi değil midir?" dedi. "BÖYLE SORUN ÇÖZÜLMEZ" Acil servislerde nöbet görevlendirmelerinin dayandırıldığı yasanın evrensel hukuk normlarına ve çalışma ilkelerine uygun olmadığının altını çizen Dr. Esin Arbil, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasına karşın mahkeme kararı beklenmeksizin nöbet listelerinin bir çırpıda hazırlanıp uygulamaya konulduğunu söyledi. ASM çalışanlarının çocuk felci virüsüne karşı toplum sağlığını koruyacak aşı kampanyalarını canla başla yürüttüklerini bildiren Arbil, ihtiyaç olmamasına rağmen birçok hastanenin acil servislerinde ve 112 istasyonlarında zorla görevlendirilmesinin birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerin sorunlarını daha da arttırmaktan öteye gitmediğini söyledi. Dr. Esin Arbil, şöyle konuştu: "Çalışanların haklarını gasp eden, dinlenme haklarını kısıtlayan, mesleki eğitim ve deneyimlerine uygun olmayan bir alanda angarya çalıştırılmaları anlamına gelen bu uygulamalara karşı sağlık çalışanlarının yüzde 80'i nöbetlere gitmemektedir. Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz; sağlık hizmetlerini üreten birinci basamak sağlık çalışanlarını, koruyucu sağlık hizmetlerinden çekerek acillerde yaşanan sorunları çözemezsiniz. Böyle sorun çözülmez. Bu işin kalıcı çözümü popülizmden uzak sağlık politikaları ve acil serviste çalışan kalifiye hekim kadrolarının arttırılması ile mümkündür. Baskıcı otoriter yönetim anlayışı hem toplumun sağlığını tehdit etmekte hem de çalışanların haklarını çiğniyor. Mücadelemizi örgütlü gücümüzle sürdüreceğimizi, nöbet görevlendirmelerinin hukuksuz ve haksız olduğunu, bu uygulamaların halkın nitelikli sağlık hizmetinden yararlanma hakkına zarar vereceğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşma gereği duyuyoruz."

8 Acil nöbeti uygulaması yargıya taşındı Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği, aile hekimlerinin acil nöbeti uygulamasını yargıya taşıdı Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği (KAHED), aile hekimlerinin acil nöbeti uygulamasını yargıya taşıdı. Dernek yönetimi, yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı. KAHED Yönetim Kurulu Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, Kahramanmaraş Valiliği'nin aile hekimlerine yönelik hastane acillerinde nöbet görevlendirmesi işleminin durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurduklarını söyledi. AHED olarak acil nöbetiyle ilgili çıkan kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini belirten Tiyekli, "Bunla ilgili çıkan bir genelge vardı, onunla ilgili de Danıştay'a davamızı açtık. Yerelde de Kahramanmaraş Valiliği'nin yaptığı işlem için idare mahkemesine başvurduk. Adalete güveniyoruz, aile hekimlerine acilde yazılan nöbetlerin iptali için dava dilekçesi verdik." dedi. Aile hekimlerinin acil nöbetlerine gitmeme kararı aldığını hatırlatan Tiyekli, mahkemeye verilen dava dilekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Aile hekimleri valilikler ile hizmet sözleşmesi imzalamış, işveren statüsünde 5258 sayılı kanuna göre işlemleri yürütülen hekimlerdir. Aile hekimliği bir istihdam modeli değil, hizmet alım modelidir. Aile hekimlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yönetilmemektedir. Nitekim kanun koyucu, 5258 sayılı Kanun'da bu durumu açık olarak belirtmiştir. Aile hekimlerinin tüm hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mevzuatından bağımsız olarak düzenlenmekte ve farklılıklar göstermektedir. Özel statülü aile hekimlerinin 657 sayılı Devlet Mamurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi tutmak hukuk aykırıdır." "DEVLET, İNSANLARI ACİLE ÖZENDİRİYOR" Sağlık alanında atılan yanlış adımlar sonucu devletin, insanları acile gitmeye özendirdiğini savunan Tiyekli, bunun sonucunda devlet hastanelerinin acil servislerinde sanal bir doktor açığının oluştuğunu kaydetti. Popülist politikalar sonucu acilde tedavi gören hastalardan ücret alınmamasının yığılmalara neden olduğunu vurgulayan Tiyekli şöyle konuştu: "Yeni gelen nöbet uygulamasıyla 2'nci basamaktaki düzensizlikten doğan bir hekim açığı var. Devlet hastanelerindeki plansızlıktan dolayı, hastanelerde bir hekim açığı var. Aslında bir hekim açığı yok, burada bir yanlış politika var, insanlar acile gitmeye özendiriliyor. Normalde acile gitmemesi gereken insanlar bir şekilde popülist politikalarla acile özendiriliyor. Poliklinikte hastalar katılım ücreti vermek zorunda, ama devlet diyor ki 'acile giden hiç kimseden para alınmayacak', bu seferde vatandaş her şey için acile gitmeye başlıyor. Acil önünde yığılmalar oluyor, siyasi irade de bunun önüne geçmiyor, teşvik ediyor, acilde yığılma olarak görüyor ve acillerde sanal bir hekim açığı doğuyor. Aslında gerçek sistem uygulansa acillerde çok bir hekim açığımız yok. Bu durumda siyasi irade ne yaptı? İyi giden bir sistemi kötü sisteme feda etmeye çalışıyor. Devlet, hastanelerindeki bozuk düzeni yapmak için iyi giden aile hekimliğini de bozmaya uğraşıyor." Nöbet uygulamasının aile hekimliği ruhuna aykırı olduğunu savunan Tiyekli, hiçbir kanuni altyapısı olmayan nöbet uygulamasının en çok aile hekimlerini mağdur edeceğini söyledi.

9 Mesai saatleri içerisinde aile hekimlerine acil nöbeti yazıldığını dile getiren Tiyekli, "Aynı anda 2 yerde olmamız imkânsız. Devlet, bize hiçbir kanunu altyapısı olmadan 'sizi idare edeceğim, saat 4'ten itibaren hastanede çalışın' diyor. Vatandaşlar saat 5'ten sonra aile sağlığı merkezlerinde kimseyi bulamayacak. Kahramanmaraş'ta 3 devlet hastanesi acilinde saat 4'ten sonra görev yapmamız isteniyor. Aile Sağlığı Merkezinde hekimlerin görevi saat 5'te bitiyor, aynı anda 2 yerde olmamız imkânsız. Bu tamamen mantığa aykırı, bize 'idare edin' deniyor. Devlet idare ederek yönetilecek bir kurum değil. Sağlık bu kadar ucuz bir alan değil." şeklinde konuştu. İl genelinde 110 Aile Sağlığı Merkezinde, 310 aile hekiminin hizmet verdiğini ifade eden Tiyekli, tüm Türkiye'de aile hekimlerinin nöbetlere gitmeme kararı aldığını sözlerine ekledi. TTB Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 28 MAYIS 2014 Türk Tabipleri Birliği nin çağrısıyla tabip odaları, 28 Mayıs 2014 tarihinde bulundukları illerdeki hastanelerin acil servisleri önünde, acil servislerde yaşanan sorunlar ile aile hekimlerine yazılan haksız nöbetleri protesto etmek amacıyla basın açıklamaları yaptı. BASIN AÇIKLAMASI 28 Mayıs 2014 SAĞLIK HİZMETLERİNİ TİCARİLEŞTİREN ANLAYIŞ ACİLLERİ ACİL NÖBETLERİ AİLE HEKİMLERİNİ ÇÖKERTİYOR! Ülkemiz, iş güvencesi olmadan, güvenliksiz ortamlarda, örgütsüz ve ucuz işgücü olarak çalıştırılan taşeron işçilerin, iş cinayetlerinde her gün birer birer yaşamını yitirdiği bir ülke haline geldi. En son olarak Soma da benzer taşeronlaştırma politikalarının sonucunda yaşamını yitiren 301 maden işçisinin ölümü yüreklerimizde unutulmaz bir acı bıraktı. Acillerdeki çalışma ortamının da kapasitesinin üstünde, güvenliksiz ve uzun süreli çalışma bakımından madenlerdeki çalışma koşullarından bir farkı olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle sağlık çalışanları hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunamamaktadır. Bu durum sağlık çalışanlarını mutsuz etmekte, tükenmişliğe yol açmakta ve mesleklerini sürdürmelerini zorlaştırmaktadır. Sağlık çalışanlarının da iş cinayetlerinden payına düşeni aldığına üzülerek tanık olmaktayız. Geçtiğimiz hafta Erzurum Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taşeron işçi olarak çalışan laboratuar teknisyeni Recep Tepe arkadaşımız laboratuardaki görevi sırasında kendisine bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne bağlı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Soma daki maden işçilerinin ölümü gibi bu sağlıkçı arkadaşımızın ölümü de bir iş cinayetidir ve güvenliksiz çalışma ortamının ürünüdür.

10 Aile Hekimliğine geçişle birlikte yıllarca Hastane acillerinde çalışarak tecrübe kazanmış pratisyen hekimlerin Aile Hekimliğini tercih etmesi ile birlikte acil servislerde hekim açığı baş göstermiş ve bu birimlerde çalışan hekim sayıları neredeyse yarıya düşmüştür. Bu sayının yetersizliğine karşın kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin ürünü olarak 76 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de acil başvuru sayısı 90 milyona ulaşmıştır. Nüfusu bu denli aşan acil servis başvurusuna başka bir ülkede rastlanmamaktadır. Bu talebi karşılamaya zorlanan Acil servis çalışanlarının mağduriyeti büyüktür. Bu abartılı başvuruların sonucunda acil servisler sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının en sık yaşandığı birimler haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı nın resmi açıklamalarına göre acil servislere yapılan hasta başvurularının %70 i acil olmayan vakalardan oluşmaktadır. Acil servislerde çalışan hekim sayısını arttıramayan iktidar acil nöbetlerini uzman hekimlere tutturarak olayı çözmeye çalışmış, buna rağmen talep karşılanamayınca çıkarılan kanun ve genelgeler ile Aile Hekimleri de acil servislerde çalışmaya zorlanmıştır. Oysa taşıma suyla değirmen dönmez. Acil servislerde yaşanan sıkıntının sorumlusu ne acil servis hekimleri ne uzman hekimler ne de aile hekimleridir. Sorunun kaynağında piyasacı "Sağlıkta Dönüşüm" politikaları vardır. Sağlık çalışanlarına yönelik hastane acillerinde yaşanan şiddet olaylarındaki artış ve güvenliksiz ortamlarda çalışmanın getirdiği ölümler bizleri kaygılandırmakta, mesleğimizden soğutmaktadır. Sağlık hizmeti talebini körükleyerek uyguladıkları sağlık politikaları ile acil servisleri gün be gün işlevsiz hale getirenler, bu birimlerde, uzmanlaşmış acil hekimi yerine diğer branşlardan Uzman hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde birinci basamakta yetkinleşmiş acil deneyimi olmayan sağlık çalışanlarını görevlendirerek işi hepten içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Toplum, kızamık, suçiçeği, çocuk felci gibi aşılarla önlenebilir salgın hastalıkların tehditi altında iken; şeker, yüksek tansiyon, astım, obezite, kanser gibi kronik hastalıkların toplumda görülme sıklığı her geçen gün artarken, birincil görevi koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti sunmak olan ASM çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbetle görevlendirilmesi sağlık hizmetlerinin iyi yönetilemediğinin açık göstergesi değil midir? Acil nöbet görevlendirmelerinin dayandırıldığı yasa, evrensel hukuk normlarına ve çalışma ilkelerine uygun değildir. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına rağmen, mahkeme kararı beklenmeksizin nöbet listelerinin bir çırpıda hazırlanıp uygulamaya konulması da kabul edilemez bir durumdur. ASM çalışanları çocuk felci virüsüne karşı toplum sağlığını koruyacak aşı kampanyalarını canla başla yürütürken ihtiyaç olmamasına rağmen birçok hastanenin acil servislerinde ve 112 istasyonlarında zorla görevlendirilmesi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerin sorunlarını daha da arttırmaktan öteye gitmeyecektir. Mayıs ayında birçok ilde başlatılan zorunlu nöbet uygulamaları, çalışanların tepkisini çekmiştir. Çalışanların haklarını gaspeden, dinlenme haklarını kısıtlayan, mesleki eğitim ve deneyimlerine uygun olmayan bir alanda angarya çalıştırılmaları anlamına gelen bu uygulamalara karşı sağlık çalışanlarının %80 i nöbetlere gitmemektedir. Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz; sağlık hizmetlerini üreten birinci basamak sağlık çalışanlarını, koruyucu sağlık hizmetlerinden çekerek acillerde yaşanan sorunları çözemezsiniz. Bu işin kalıcı çözümü popülizmden uzak sağlık politikaları ve acil serviste çalışan kalifiye hekim kadrolarının arttırılması ile mümkündür. Baskıcı otoriter yönetim anlayışı hem toplumun sağlığını tehdit etmekte hem de çalışanların haklarını çiğnemektedir. Mücadelemizi tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaklaştırarak, dayatmalara karşı koyarak, örgütlü gücümüzle sürdüreceğimizi; nöbet görevlendirmelerinin hukuksuz ve haksız olduğunu, bu uygulamaların halkın nitelikli sağlık hizmetinden yararlanma hakkına zarar vereceğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşma gereği duyuyoruz. Saygılarımızla TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

11 Sağlık Politikaları Acil Servislerde Duvara Çarptı 09 MAYIS 2014 Onbir yıldır uygulanan sağlık politikalarının Türkiye de sağlığı getirdiği açmazların pek çoğu acil servislerde yaşanmaktadır. Yılda 90 milyonun üzerinde acil servis başvurusu ile nüfusunun üzerinde acil başvurusu yaşanan tek ülke konumuna gelen Türkiye de acil servisler içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı nın resmi ağızlardan açıklamalarına göre acil servislere yapılan hasta başvurularının %70 i acil olmayan vakalardan oluşmaktadır. Yurttaşların sağlık hizmeti alım biçimini değiştiren sağlık politikaları sağlık hizmetini büsbütün tüketim nesnesine dönüştürmüştür. Tükenen sadece sağlık hizmeti değil aynı zamanda hastalar ve sağlık çalışanları olmuştur. Doktor doktor dolaşan, ancak bir türlü nitelikli sağlık hizmeti alamayan, tedavi olamayan yurttaşlar ellerinde torba torba ilaç ve tetkiklerle gece gündüz acil servileri doldurmaktadır. Acil servislerdeki sorunları görmezden gelen, bir de aile hekimliği uygulamasıyla acil servislerdeki deneyimli hekimleri aile hekimi yapan Sağlık Bakanlığı acil servislere tüy dikmiştir. Ne yapacağını şaşıran Bakanlık acil dışındaki uzman hekimleri alanı dışında hasta bakmaya zorlamaktadır. Göz doktoruna kalp hastası, kulak burun boğaz doktoruna safra kesesi hastası, beyin cerrahına karın ağrısı hastası, cilt doktoruna bel fıtığı hastası baktıran akıl ve bilim dışı bir düzen kurmuştur Sağlık Bakanlığı! Şimdi de birinci basamak sağlık hizmetlerini dönüştürerek sözleşmeli ve her işi yapar statüsüne çevirdiği aile hekimlerine gündüz aile hekimliği, gece hastanede acil hekimliği yap diyerek iyice kavramları birbirine karıştırmaktadır. Hemşireleri, ebeleri önce mesleki ünvanlarını alıp aile sağlığı elemanı na dönüştürmekte, sonra da gündüz aile sağlığı merkezinde geceleri de acillerde çalış demektedir. Hekimler de sağlık çalışanları da ne yapacaklarını, nerede görev alacaklarını, görev tanımlarını şaşırmış durumdadırlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı nın akıl ve bilim dışı uygulamaları nedeniyle acil servislerde gelinen nokta gerek uzman hekimler ile aile hekimlerini gerekse acil servislerde çalışan hekim dışı sağlık personelini birbirine düşüren, çalışma barışını bozan bir noktaya gelmiştir. Acil servilerde yaşanan kaousu çözmekle görevli olan Sağlık Bakanlığı şimdi hekimleri birbirine çarpıştırarak sorunlara çare aramaktadır. Gelinen tablo bu ülkeyi yönetenler açısından utanç vericidir! Acil servisler yurttaşın perişan olduğu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her gün dayak yediği gerilim ortamlarına dönmüştür. Aciller acillik olmuştur. Sağlık Bakanlığı nın teşkilat yapısının bölünmesiyle, hastanelerde yeterli acil servisler konusunda eğitim almış, deneyimli pratisyen hekim bırakılmamasıyla sorun büsbütün derinleşmiştir. Bir kez daha Sağlık Bakanlığı na sesleniyoruz: Bir yanlışı başka yanlışlarla düzeltemezsiniz! Acil sağlık hizmetlerinde alanı dışındaki uzmanları ve aile hekimlerini çalıştıramazsınız. Uzman hekim, aile hekimi ve pratisyen hekim üyelerimizin tümü yanlış sağlık politikasından zarar görmektedir ve hep birlikte mağdur olmaktadır. Gelinen aşamada hastane kadrolarını ihtiyaca göre planlayamayan ve sorunların ortaya çıkmasına neden olan da, çözüm üretmek konusunda samimiyetle adım atması gereken de sizlersiniz. Gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte bir çalışma yürütmek zorundasınız. Bu noktada yangın yerine gelmiş acil servislerin biraz olsun rahatlaması için ivedilikle yapılması gerekenler şunlardır:

12 Kamu hastaneleri birliklerindeki pratisyen hekim kadro sayısının artırılması ve eksik kadroların tamamlanması gerekmektedir. Yerellerde tabip odalarının da içinde bulunduğu sağlık çalışanlarının örgütleri ile idareciler bir araya gelerek çözüm sağlanmasında birlikte değerlendirmeler yapabilmelidirler. Acil tıp uzmanlarının kısa sürede yeterli düzeye çıkmayacağı açık olduğundan pratisyen hekimlerin acil servilerde çalışmaları için, acillerde çalışan hekimlerin ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeler yapılmalı, niteliği artırmak için gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Öğretim üyesinden uzmanına, aile hekiminden işyeri hekimine, pratisyen hekimine kadar ayrımsız tüm hekimlerin örgütü olan TTB ve tabip odaları yukarıda değinilen acil tedbirler alınmadan, sağlık çalışanlarını hedef gösteren, türlü çeşit adaletsizliklerle birbirine düşüren politikalarınızla sonuna kadar mücadele edecektir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Ameliyathane kapısından çevrilmemiz hayırlı oldu' Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) 8 Mayıs 2014 ADANA da apandisit teşhisiyle ameliyat edileceği Adana Devlet Hastanesi nden eşi 35 yaşındaki İlyas Mercan ın doktor ile tartışması üzerine kovulan ve hasta yatağı ile götürüldüğü Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi nde yanlış teşhis konulduğu ortaya çıkan 28 yaşındaki Cariye Mercan ın tedavisi sürüyor. İlyas Mercan, eşinin boş yere ameliyat edileceğini, ameliyathane kapısından çevrilmelerinin kendileri açısından hayırlı olduğunu söyledi. Fırıncı eşi İlyas Mercan tarafından karın ağrısı şikayetiyle 6 Mayıs ta getirildiği Adana Devlet Hastanesi Acil Servisi nde apandisit teşhisiyle ameliyat kararı alınan ancak eşi, Dr. E.S. ile tartışınca ameliyathane kapısından sedye ile başka hastaneye götürülen 3 çocuk annesi Cariye Mercan ın hasta yatağı ile götürüldüğü Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi ndeki tedavisi sürüyor. Genel Cerrahi Servisi nde serum ve ilaç tedavisi olan Cariye Mercan ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği bildirildi. Burada çekilen tomografi, film ve tahlillerde apandisit bulgusuna rastlanmayan Mercan ın yumurtalıklarında kist olduğu ve tedavinin bu yönde devam ettiği kaydedildi.

13 BOŞ YERE AMELİYAT EDİLECEKTİ Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi nde eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan İlyas Mercan, doktorlarla tartışınca ameliyathane kapısından sedye ile başka hastaneye gitmek zorunda kalmalarının kendilerini rencide ettiğini ancak bu durumun hayırlarına sonuçlandığını söyledi. Hastanede eşine yanlış teşhis konulmasının da ayrı bir skandal olduğunu belirten Mercan, şöyle dedi: "Eşimi boş yere ameliyat edeceklerdi. Yanlış teşhis, yanlış doktor, her tarafı yanlış. Eşim boş yere kesilecek narkoz alacak uzun süre ameliyat nedeniyle yatarak tedavi olacaktı. Adana Devlet Hastanesi nde tomografi çekilmemişti, kan tahlili yapıldı ve film çekildi, doktor muayene sonucu apandisit teşhisi koydu ve acil ameliyat edilmesini istedi. Bu hastanede tomografi çekildi, yeniden tahliller yapıldı, filmler çekildi. Yumurtalıklarında kist varmış, su toplanmış. Sancı bundan kaynaklanıyormuş. Buradaki doktorlar da bu yönde teşhis koydu. Netice olarak eşim ameliyat olmadı ve şu anda sağlık durumu daha iyiye gidiyor." "BAŞKA DOKTOR ÖNERMEDİLER" İlyas Mercan, Adana Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Mehmet Yağcı nın ameliyatı yapacak doktorun tansiyonun yükseldiğini, bu nedenle başka doktor çağırdıklarını ve onların ameliyat etmesi yönünde telkinde bulundukları yönündeki açıklamasına da tepki gösterdi. Mercan, şöyle dedi: "Hastaneden kovulduktan sonra kimse bizimle görüşmedi, başka doktor çağrıldığı söylenmedi. Doktorun tansiyonun yükselmiş. Bana inandırıcı gelmedi. Doktor, benim yüksek sesle konuşmam nedeniyle ameliyatı yapmayacağını söyledi, özür diledim. Ama kabul etmedi. Ben senin özrünü de kabul etmiyorum hastanın ameliyatına da girmeyeceğim ne halin varsa gör, başının çaresine bak dedi. Hastanenin önünde yaklaşık 20 dakika ambulans gelmesi için bekledik. Kimse bizi ne aradı, ne de Nereye gidiyorsunuz? dedi. Kesinlikle kimse bize Gitmeyin başka doktor geliyor demedi." Mercan, Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi nde kendileriyle yakından ilgilenildiğini de kaydetti. İddialarla ilgili başlatılan idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Her türlü hakkı saklıdır. Sağlık Bakanlığında şok görevden almalar!

14 Sağlık Bakanlığı 3 önemli bürokratın görevden alınması ile sarsıldı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Ali Coşkun ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Prof.Dr. Uğur Dilmen görevlerinden alındı. Taşeron doktor dönemi GÜLÜMHAN GÜLTEN, VATAN Salı, 29 Nisan 2014 Çalışma Bakanlığı nın hazırladığı çalışmaya göre, taşerona verilmeyen asıl işler artık yasal olarak taşerona aktarılabilecek. Taşeron doktora imkan sağlanacak. Kadro umudu ise suya düştü. Hükümetin uzun zamandır gündemde tuttuğu taşeron işçisiyle ilgili düzenlemeden işçilere iyi haber çıkmadı. Tasarıyla ilgili çalışma son halini alırken, kamuoyuna yansıdığı gibi yeni düzenlemede taşeron işçisine kadro çıkmadı. Böylece bir kez daha, kamuda çalışan binlerce taşeron işçisinin kadro umudu suya düştü. Torba yasayla hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle, kadro verilmediği gibi taşerona yaptırılacak işlerin sayısı ve çeşidi daha da artırılacak. Kimseye kadro yok Mevcut yasada taşerona verilmesi yasaklanan asıl işlerin, artık yasal olarak da taşerona verilebilmesinin önü açılırken, taşeron doktor ve belediyecilere olanak sağlanacak. Örneğin bir hastanedeki asıl iş olan sağlık hizmetlerinin ya da belediyelerde asıl iş olan temizlik işlerinin de, taşeron işçilerine yaptırılmasının önünde bir engel kalmayacak. Böylece, örneğin hastanalerde asıl iş kapsamındaki sağlık hizmetleri ve belediyelerdeki asıl iş kapsamındaki belediye hizmetleri de hiçbir tartışmaya olanak tanımadan taşeron eliyle yaptırılabilecek. Geçen yıldan bu yana Çalışma

15 Bakanlığı nın üzerinde çalıştığı ve yüzbinlerce işçinin umutla beklediği tasarının en önemli özelliği, kimseye kadro vermeyecek olması. Yüzbinlerce işçiden hiçbirinin kadro talebi karşılık bulmadı. 600 bine yakın taşeron işçisi, özelleştirme mağduru olarak bilinen 23 bin 4-C ve Karayollarında çalışanlara kadro verilmiyor. Asıl işler taşerona Tasarının taşeron işçiler için çok sayıda yenilik ve iyileştirme getirdiği söylemlerine rağmen, uygulamada pek de böyle olmayacak. Halen uygulamada olan mevcut yasada, hangi işlerin taşerona verilemeyeceği açıkken, özellikle kamuda asıl işlerin de taşerona yaptırılmasının önüne geçilemiyor. Yeni düzenleme bunu düzeltmek yerine asıl işleri de taşerona açıyor. Yeni hazırlanan Asıl iş taşerona verilemez şeklindeki açık hüküm kaldırılıyor. Böylece asıl işlerin de yasal bir engel olmaksınız taşeron işçileye yaptırılabilmesi sağlanıyor. Bu noktada tasarıya, asıl iş ve yardımcı işlerin neler olduğu sıralanacak. 7 bin işçinin kazandığı dava geçersiz olacak Hazırlanan düzenlemeler arasında en tartışmalı bölüm Karayolları Genel Müdürlüğü ne dava açan ve kazanan 7 bin taşeron işçisiyle ilgili olandı. Karayollarında yaklaşık 7 bin taşeron işçisi, yaptıkları işin aslında asıl iş olduğunu, dolayısıyla taşeron işçi olarak değerlendirmenin yanlış olacağını iddia ederek dava açtı ve davayı kazandı. İş Mahkemeleri verdikleri kararlarda, Karayolları Genel Müdürlüğü ile taşeron işveren arasındaki sözleşme ilişkisini muvazaalı, yani bir anlamda anlaşmalı bulduğundan, işçilerin ilk işe girdikleri tarihten itibaren Karayolları işçisi olduklarına karar verildi. Kararlar, Yargıtay da onanıp kesinleşti. Ancak hiçbir işçi kadroya geçirilmedi. Yeni düzenlemede taşerona yaptırılacak işlerin alanı genişletilecek ve böylece mevcut yasaya dayanılarak açılan muvazaa davaları geçersiz hale getirilecek. Devlet Hastanesinde Ayrımcılık; Durumunuzu tasvip etmiyorum, sizi muayene etm

16 31 Mart günü sabah dolaylarında Beyoğlu İlçesi 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin genel cerrahi ünitesinin yönlendirmesi ile Kadın Doğum Servisine muayene olmak için giden bir Trans kadın, cinsel kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradı ve sağlık hakkına erişimi doktor tarafından engellendi. Bir buçuk ay önce özel bir hastanede cinsiyet geçiş ameliyatı olan H.Ç, ilaçlarını yazdırmak için hastanenin Genel Cerrahi Servisine gittiğini; Genel Cerrahi Uzmanının tavsiyesi üzerine diğer ilaçlarını yazdırmak için Kadın Doğum servisine de başvurduğunu ifade etti. Görüştüğü Kadın Doğum Uzmanına özel bir hastanede cinsiyet geçiş ameliyatı olduğunu, sigortalı olduğu için devlet hastanesinde muayene olup ilaçlarını yazdırmak istediğini belirten H.Ç; cinsiyet geçiş ameliyatı olurken faydalanamadığı sağlık sigortasından, hiç olmazsa ilaçlar için faydalanmak istediğini söyledi. H.Ç. bunun üzerine yaşadıklarını özetle şöyle anlattı: Genel Cerrahi Uzmanı ilaçların bazılarını Kadın Doğum Uzmanının yazabileceğini, bu nedenle kadın doğum servisine kayıt yaptırmam gerektiğini söyledi. Ben de Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Fatma Hut a muayene olmak için kayıt oldum ve odasına gittim. Bir buçuk ay önce cinsiyet geçiş ameliyatı olduğumu ve 6 aylık ilaç tedavim için gerekli ilaçları yazdırmak istediğimi söyledim. Kendisine SSK lı olduğumu belirtip bundan faydalanmak istediğimi ilettim. Aramızda geçen konuşma aynen şöyle gelişti: "Bu model sağlığa fayda getirmez" 08 Mayıs 2014 Perşembe 06:00 TARAF Sağlık Bakanlığı, gereksiz bulduğu bütün tahlillerin parasını hastaya ödetecek

17 Sağlık Bakanlığı nın gereksiz tahlillerin önüne geçmek için uygulamaya koyacağı fayda modeli Meclis gündemine taşındı. Yeni modele göre özel hastanelerde yapılan gereksiz tetkik ve tahlillerin önüne geçmek için sadece tedavisinde başarılı olan hastaların tahlilleri için ödeme yapılacak. Amerika merkezli Medtronic şirketinden model alınarak hazırlanan bu yeni sistemle sağlık giderlerinin düşmesi sağlanacak. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği modelin birçok sakıncası olduğunu söylüyor. Derneğe göre yeni uygulamayla özel hastaneler, hastaların tedavisinde gerekli olan ancak SGK dan ödemesini alamayacakları tetkik ve tahlilleri yapmama yoluna gidebilir. Ayrıca yeni modelle SGK nın gereksiz tahlil veya başarısız tedavi diye ödemediği faturaların sorumlusu da hastalar olacak. Yeni sistemle SGK lı hastanın sağlık masrafı oldukça artacak. Hastalar yüksek fatura kaygısı ile özel hastaneye gidemeyecekler. Hasta Hakları Aktivistleri Derneği adına açıklama yapan avukat Şahin Çarşanbalı, yeni modelin uygulamaya geçmesi durumunda Bakanlığa dava açacaklarını söyledi. Zararı kim karşılayacak CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise derneğin, Fayda modeli konusundaki çalışmasını Meclis e taşıdı. CHP li Tanrıkulu yeni model hakkında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek Tedavinin başarılı olması kriteri nedir? Ödeme yapılmadığında hastane ödemesini hasta mı yapacaktır? Uygulama neticesinde hastalara gerekli tetkikleri yapmaktan çekinen özel hastanelerde, teşhisi yapılamayan hastaların zararını kim karşılayacaktır diye sordu. Basın Merkezi (4/2014) BM insani yardım kuruluşları başkanlarının Suriye ile ilgili ortak açıklaması NEW YORK, CENEVRE, ROMA, 23 Nisan Bir yıl önce, Suriye krizinin giderek ağırlaşan insani etkileriyle baş etme uğraşı veren BM kuruluşlarının liderleri olarak, yaşamları ve gelecekleri bıçak sırtında olan milyonlarca insan adına acil bir çağrıda bulunmuştuk: Yeter, demiştik; artık yeter! Bu çağrı büyük ölçüde karşılıksız kaldı. Savaş birçok yörede tırmanmakta, insanların durumu gün be gün kötüye gitmektedir. Ayrıca, Halep te, eski kent Humus ta ve ülkede ağır çatışmalara sahne olan diğer yerlerde kalan sivilleri daha da kötü günler beklemektedir. Çatışmalar son haftalarda giderek yoğunlaşırken, yalnızca Halep te bugün acil yardım ihtiyacında olan insan sayısı en az bir milyondur. Yaşamsal önemde bir hat olan Şam-Halep yolu sık sık kapanmaktadır. Halep kentinde ve bu kentin kırsal kesimlerinde 1,25 milyon kişinin yiyecek ihtiyacı vardır. Diğer ana yollar da farklı silahlı güçlerin ve grupların engellemeleriyle kesilmektedir. Çoğu durumda, insani yardım ihtiyacı içinde olanlara erişim tüm taraflarca engellenebilmektedir. Hava bombardımanları, roketler, havan topları ve ayrım gözetmeyen diğer saldırılarla masum

18 insanlar, kadınlar ve çocuklar öldürülmektedir. Gelen haberlere göre bugün Halep te 2,5 milyon kişiye bakacak doktor sayısı sadece 40 tır -bir zamanlar 2 bindi- ve tıbbi malzemeler güçlükle bulunabilmektedir. Kent dört bir yandan kuşatılmış durumdadır. Tüm Suriye de 9,3 milyonu aşkın insanın yaşamı dördüncü yılına giren bu çatışmalardan etkilenmektedir. Ülkedeki su arıtma tesislerinin üçte biri çalışmamaktadır; sağlık merkezlerinin yüzde 60 ı tahrip olmuştur; 3,5 milyon insan kuşatma altındaki ya da yardım ulaştırılması mümkün olmayan yörelerde yaşamaktadır; görüldüğü kadarıyla Suriye deki masum siviller yalnızca cesaretleriyle hayatta kalabilmektedir. Uluslararası ve ulusal sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği içinde çalışan insani yardım kuruluşları olarak, büyük tehlikelerle karşılaşsak, görev arkadaşlarımızı bu yolda kaybetsek bile yaşam kurtarmak ve acıları hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak, yapabildiklerimizin yeterli olmadığını, yeterliliğin yakınına bile gelemediğini de biliyoruz. Eğer daha fazlasını yapmamız, daha fazla insana, bu dehşet verici çatışmanın ortasında kalmış olanlarla onları etkileyenlere ulaşmamız ve yardımcı olmamız gerekiyorsa, bunu başarmak zorundayız. Bugün, bu acımasız savaşa katılan tüm taraflara aşağıdaki konularda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz: Suriye içindekiler ya da sınırdakiler olmak üzere mevcut bütün yollar kullanılarak ihtiyacı olan herkese gerekli insani yardımları koşulsuz olarak ulaştırılması. Çatışmadaki tüm tarafların uyguladıkları ve bugün Halep in kimi bölgeleri, eski Humus, Yarmuk, Doğu Ghouta, Moadhamieh, Nubl ve Zahra gibi yerleşimleri dış dünyadan koparan siviller üzerindeki kuşatmaların kaldırılması. Sivillerin, gerek hükümet güçleri gerekse muhalif gruplar tarafından ayrım gözetmeyen bombardıman ve silahlı saldırılara maruz bırakılmasına ve uluslararası insani hukuka yönelik diğer tüm ihlallere son verilmesi. Yıllarca süren acılara son verilmesi için sergilenen diplomatik çabalar başarısız kalmıştır. Başarısız kalmayan ise, Suriyeli sivillerin hayatta kalabilmek için sergiledikleri olağanüstü cesaret ve kararlılıktır. Peki, bu korkunç, trajik savaşa son verme sorumluluğunu ve gücünü taşıyanlar, bu konuda etkisi olanlar aynı cesareti gösterebilecekler mi? Aynı kararlılığı? Sonuçta, eğer Suriyeli siviller vazgeçmemişse, dünya nasıl olur da onları - ve Suriye yi - kurtarma çabalarından vazgeçebilir? Valerie Amos BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Anthony Lake UNICEF Genel Direktörü António Guterres BM Mülteciler Yüksek Komiseri Ertharin Cousin Dünya Gıda Programı Genel Direktörü Dr. Margaret Chan

19 Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Daha fazla bilgi için: Jens Laerke, OCHA Cenevre, Tel: , Cep: Abeer Etefa, WFP Kahire. Tel hat. 2600, Cep: Najwa Mekki, UNICEF New York. Tel: , Cep: Juliette Touma, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi. Tel: hat 524, Cep: , Melissa Fleming, UNHCR Cenevre, Tel , Cep: Christy Feig, Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre. Tel: , Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel:

Performans güvencesizliktir

Performans güvencesizliktir Bir hasta yatağı ne kadar pahalı olabilir ki? Kamu Özel Ortaklığı nda Tek Yatak 422 Bin 522 TL Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında

Detaylı

Vicdanınız sızlıyor mu?

Vicdanınız sızlıyor mu? Bakanlık tan şiddete ödül, hekime ceza! Görevi başında şiddete uğrayan aile hekimi, Alo 113 Beyaz Kod ve Alo 184 SABİM hattını arayarak Sağlık Bakanlığı na hukuki yardım talebinde bulundu ancak talebi

Detaylı

Katil var, hırsız var, sağlık yok!

Katil var, hırsız var, sağlık yok! Akademik Meslek Örgütleri nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası na destek Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız! Sağlık Bakanlığı nın Gezi eylemlerinde

Detaylı

Gazi Tıp ta neler oluyor?

Gazi Tıp ta neler oluyor? ? Gazi Tıp ta neler oluyor? Hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle YÖK tarafından tıp fakültesi dekanlığı görevinden alınan ve hukuki mücadelesini sürdüren Prof. Dr. Sacit Turanlı ve halen dekan vekilliğini

Detaylı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı

Sağlık çalışanına döner bıçaklı saldırı İlker Belek üniversitenin onurudur, elinizi ondan çekin! Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği nin basın açıklamasını

Detaylı

Fakülteler kitlendi, hastalar özele

Fakülteler kitlendi, hastalar özele Fakülteler kitlendi, hastalar özele SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM AIRLINES Tam Gün kararnamesi ile tıp fakültelerinde sağlık hizmeti durma noktasına geldi. Üniversite hastanelerinde hastaların tedavisi yarım kaldı,

Detaylı

Huzursuzluk tırmanıyor!

Huzursuzluk tırmanıyor! Kasım 2012 de yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlığı Sınavı (YDUS) için ÖSYM nin yayınladığı kılavuzda yer verilmeyen Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri anabilim dalı gelişimsel pediatri yan dal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ Raporlar Açıklamalar Sunumlar Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 Önsöz Bursa Tabip Odası bir yandan iyi hekimlik ile ilgili değerleri savunurken, diğer yandan da

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

Nitelik mi o da ne? 8-9

Nitelik mi o da ne? 8-9 Spor, başkası ile savaşmak değil, kendini geliştirmedir www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 199 Ekim 2013 Tıp fakültelerinin birbiri ardına açıldığı, özel tıp merkezlerinin tabelalarının

Detaylı

Dönüşümde can pazarı:

Dönüşümde can pazarı: Tam Gün ü bu kez sırtından bıçak ladılar "Sağlık hizmetini parasız hale getireceğiz", "Vatandaşlar istedikleri hocaya muayene olabilecekler", Bıçak parası kalkacak ifadeleri ile Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın

Detaylı

HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK

HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK Şubat ayı sağlık gündemi açısından oldukça yoğun bir haber yükünü doğal olarak da tartışmaları barındırmıştır. Öncelikle Sağlık Bakan lığında görev değişimi olmuştur

Detaylı

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor!

Bakanlık halkı doktorlardan koruyor! Torba yasa onaylandı! Dünyadan Türkiye ye bakış Global Post - 07 Ocak 2014 Yaralı göstericileri tedavi eden doktorlar tutuklanacak The New York Times - 17 Ocak 2014 Türkiye: Tartışmalı sağlık kanun tasarısı

Detaylı

MÜCADELEYE DEVAM! 8-9. Dr. Ersin Arslan Davası nda karar 2014 e kaldı. Özel hastanede avuç içi, parmak izi verirken bir kez daha düşünün!

MÜCADELEYE DEVAM! 8-9. Dr. Ersin Arslan Davası nda karar 2014 e kaldı. Özel hastanede avuç içi, parmak izi verirken bir kez daha düşünün! 2014 bütçesinde sağlık: Yurttaşın yükü artıyor! Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu na Sağlık Bakanlığı nın 2014 yılı bütçesini sundu. Bütçe birçok yönüyle incelenmesi ve

Detaylı

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı

VAN MİNÜT! TTB Tıp Fakülteleri Meclisi kuruldu. Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi nde oylanan KHK reddedildi 663 sayılı KHK yok hükmündedir!

VAN MİNÜT! TTB Tıp Fakülteleri Meclisi kuruldu. Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi nde oylanan KHK reddedildi 663 sayılı KHK yok hükmündedir! VAN MİNÜT! Van'da işler hiç de yolunda gitmiyor! Kardan çadırlar çöküyor. 6 yaşında bir çocuk donarak ölüyor. Gecenin 11'inde binlerce kişi battaniye, çadır kuyruğunda. Sıra cop tehdidiyle korunuyor. -10

Detaylı

Devlet hastaneleri usulsüz yönetiliyor!

Devlet hastaneleri usulsüz yönetiliyor! Sağlık emek ve meslek örgütlerinden fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasa teklifi Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz! Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır

Detaylı

gündem... Gitti, Gömdü, Döndü! Yastayız, isyandayız! En uzun süreli G(ö)REV

gündem... Gitti, Gömdü, Döndü! Yastayız, isyandayız! En uzun süreli G(ö)REV Yastayız, isyandayız! Sağlıkta şiddet bir meslektaşımızı daha aramızdan aldı. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Kamil Furtun, uğradığı silahlı

Detaylı

Piyasaya karşı hekimliği/ sağlık hakkını savunmak

Piyasaya karşı hekimliği/ sağlık hakkını savunmak td 175_Layout 1 24.06.2010 18:00 Page 1 dışardan göz 15 Haziran 2010 Sayı: 175... Hekimler bir süre hastanın musiki ile tedavi edilmesine karar verirler. Yandaki odada flüt, santur ve yaylı sazlarla musiki

Detaylı

REDDEDİYORUZ. 13 Mart, Saat 11.00 de Ankara Garı ndayız!

REDDEDİYORUZ. 13 Mart, Saat 11.00 de Ankara Garı ndayız! 13 Mart, Saat 11.00 de Ankara Garı ndayız! 13 Mart Saat 11.00 de Ankara Garı nın önünde tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları; mesleklerini, geleceklerini, özlük haklarını, iyi sağlık hizmetini, iyi hekimlik

Detaylı

BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014

BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014 BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014 Herkese merhaba; Şubat ve Mart ayının basında sağlık köşesinde sağlıkla ilgili olabilecek bazı haberlerle birlikteyiz. Bugünlerde kimsenin sağlıkla ilgili gündeme bakacak

Detaylı

Şiddete uğramayan hekim yok gibi!..

Şiddete uğramayan hekim yok gibi!.. Şaka ise hiç komik değil! Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrolarına yapılan adrese teslim atamaların Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Rektörlük ten şaka gibi bir açıklama

Detaylı

İPTAL. Adrese teslim atamalara. İntörn hekimler maaş alacak. Etlik İhtisas ta yolun sonu. Komite den bahseden tıp öğrencileri tutuklandı!

İPTAL. Adrese teslim atamalara. İntörn hekimler maaş alacak. Etlik İhtisas ta yolun sonu. Komite den bahseden tıp öğrencileri tutuklandı! İntörn hekimler maaş alacak Ankara Tabip Odası nın intörn hekim hakları çalışmaları sonuç verdi. CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven ve 10 CHP li vekilin intörn hekimlere maaş ödenmesine ilişkin

Detaylı

Hekimlerin seçimi belli

Hekimlerin seçimi belli Sağlık Bakanlığı nın, Gezi olayları sırasında ayrımsız bir biçimde yaralılara, sağlık sorunu olan insanlara ilkyardım hizmeti verilmesini desteklediği, savunduğu için; hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz,

Detaylı

Kök hücre merkezinde baz istasyonu

Kök hücre merkezinde baz istasyonu hekimlerin gücü, hekimlerle güçlü Mithatpaşa Cad. No: 62/18 06420 Kızılay ANKARA İade Adresi: Ankara Tabip Odası bir kez daha! ı t k ı ç ı l k a h P.P. 44 Yenişehir Ankara sı a d O p i b a T a Ankar Ankara

Detaylı

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI HEKİMİN SESİ

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI HEKİMİN SESİ ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI BAŞKANLIĞI HEKİMİN SESİ Biz vazgeçmiyoruz. Onun için buradayız. Biz hekimiz. Dünyayı Daha yaşanılır bir yer yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Onun için buradayız. Biz sağlıkçıyız.

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 haber dişhekimi 8 dişhekimi haber 9 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ BÜLBÜL ozkekec@gmail.com

Detaylı

Tahammülsüz ileri demokrasi!

Tahammülsüz ileri demokrasi! hukuk k öşesi Midyat, dünyanın en usta işçilerinin telkarileri ve taş işçiliğinin en güzel örnekleriyle, bugün yoksulluk yaşayan, ancak saygın geçmişini de her zaman hissettiren bir yer benim gözümde.

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU TEMMUZ 2010 HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Mehmet Zubaroğlu Meltem Çavdar Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı