T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Eylül 1999 ÇARŞAMBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Eylül 1999 ÇARŞAMBA"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı : 99/13266 Hükümetimiz adına 21 Temmuz 1999 tarihinde imzalanan ekli "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Demirbaş Eşyalarının Mülkiyet Devri Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/8/1999 tarihli ve UKGY-III-3674 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Ba şb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI E ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğirim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Demirbaş Eşyalarının Mülkiyet Devri Anlaşması TARAFLAR : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkanlığı (bundan böyle "Alıcı" olarak adlandırılacaktır) İLE : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (bundan böyle "BMMYK" olarak adlandırılacaktır) (bundan böyle her ikisi de "Taraflar" olarak adlandırılacaktır) ANLAŞMAYA KONU MÜLKÜN ELDE EDİLDİĞİ PROJE: PROJE : 98/TF/TUR/CM/250 YÜRÜRLÜK TARİHİ: 21 Nisan 1999 GİRİŞ BU ANLAŞMA ekli listede gösterilen ve BMMYK tarafından finanse edilerek proje(ler)/diğer sebep(ler) kapsamında satınalınan her hangi bir mülk veya teçhizat olarak tanımlanan varlıkların bir projenin sonunda, veya mümkün olduğu zamanlarda, devri prosedürünü ve bundan sonraki kullanımını tanımlamaktadır. ALICININ BMMYK amaçlan ve görevleri ile uyumlu insani, kar gütmeyen amaçlarının bulunması ve bundan dolayı Alıcının hizmetlerinin, şartlara bağlanmış bu varlıkların devri ile güçleneceği nedeniyle; VE BMMYK, teçhizatın BMMYK tarafından desteklenen diğer projelere verilmesi kriterini inceledikten sonra bu Anlaşmaya ekli listede belirtilen varlıkların mülkiyetini Alıcıya devretmeye karar vermesi nedeniyle; Taraflar arasında ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR. MADDE I. MÜLKÜN DEVREDİLMESİ 1. Yüksek Komiser, bu Maddenin 2. fıkrasının uygulanması şartıyla, BMMYK'nin bu Anlaşmaya ekli listede belirlenen tüm varlıklar üzerindeki bütün haklarını ve menfaatlerini Alıcıya devredecektir. 2. Alıcı varlıkların tamamen insani çabalarda kullanacak ve varlıkların satış veya bağış yoluyla sonradan elden çıkarılması yalnızca ülkenin paralel insani menfaatleri için olacaktır. Bu koşulla ilgili herhangi bir ihlal halinde Alıcı, varlıkların bu anlaşmanın yürürlük tarihindeki değeri üzerinden BMMYK'ne tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 15 Eylül Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE II. HAKLARIN VE SORUMLULUKLARIN SONA ERMESİ 1. Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinde BMMYK'nin varlıklar üzerindeki tüm haklan ve sorumluluktan sona erecektir. 2. BMMYK, BMMYK'nin tescilli sahibi veya çalıştırıcısı olarak göründüğü tüm lisansları veya tescil kayıtlarını iptal edecektir. 3. BMMYK, Alıcıya yapılacak devir gününe kadar yürüklükte olan tüm sigortalan, Alıcı ve sigortacının bu sigortaların son geçerlik tarihine kadar yürürlükte kalması konusunda mutabakata varmamaları durumunda iptal edecektir. MADDE III. ELVERİŞLİLİK BMMYK, varlıkların mülkiyetini "bulunduğu haliyle, bulunduğu yerde" esasına göre devredecek ve sağlamlığı veya tasarrufu konusunda beyanda bulunmayacak veya garanti vermeyecektir. Eğer varlıkların kullanılmalarından evvel bakım ve onanma ihtiyacı varsa bu bakım ve onarım masrafını Alıcı karşılayacaktır. MADDE IV. YARDIMCI MALZEMELER BMMYK, varlıkların fiziki olarak el değiştirmesinden evvel veya el değiştirme zamanında Alıcıya ekli listede belirlenen yedek parça aksesuarlarının, yardımcı teçhizatın veya varsa, varlıkların çalıştırılması veya kullanılması için özel yakıtın mülkiyetini devredecektir. MADDE V. CARİ MALİYETLER Alıcı, cari personel, çalıştırma ve onarım maliyetleri ile mülkün yenilenmesi veya yer değişimi ile ilgili acil maliyetleri ve gelecekteki personel, çalıştırma ve onarım maliyetlerini karşılamayı taahhüt etmektedir. MADDE VI. BMMYK TANITIM İŞARETLERİ "BMMYK tarafından bağışlanmıştır" gibi bütün BMMYK tanımlama işaretleri, devredilen demirbaş eşya üzerinde görünmeye devam edecektir. MADDE VII. GENEL HÜKÜMLER 1. BMMYK, mülkün devrinden kaynaklanan veya onunla bağlantısı olan, doğrudan veya dolaylı hiç bir masraftan veya hiç bir ödenti, resim ve vergilerden sorumlu olmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı : BMMYK, bu Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir istek, borç, hasar veya taleple ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafın tazmininden sorumlu olmayacaktır. 3. Bu Anlaşmadaki hiçbir husus BMMYK tarafından kullanılan hiçbir imtiyazdan veya muafiyetten açıkça veya ima yoluyla vazgeçildiği anlamına gelmez. 4. Bu Anlaşmadan kaynaklanan veya ilişkisi bulunan herhangi bir anlaşmazlık, ters düşme veya hak talebi veya bu nedenle herhangi bir ihlal, sona erdirme veya geçersizlik müzakere yoluyla dostça çözümlenmedikçe Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Hakemlik Kurallarına göre uzlaşılmaya gidilecektir. Bu maddeye uygun verilecek herhangi bir karar Taraflar arasında uymayı kabul ettikleri nihai bir hüküm olacaktır. MADDE VIII. GEÇERLİK Bu Anlaşma ilk sayfada belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir. Aşağıda imzaları bulunan uygun olarak yetkilendirilmiş kişiler aşağıda belirtilen yer ve tarihte Taraflar adına bu Anlaşmayı imzalamışlardır. ALICI ADINA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ADINA İmza : İmza : isim : İsmet TAŞHAN İsim : Mirza Hussain Khan Ünvan : Daire Başkanı Ünvan : Temsilci Yer : Ankara Yer : Ankara Tarih : Tarih : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 Yürütme ve İdare Bölümü Sııyfa : 5 Denırbas Kayıt lısîesj V Í 1 l l ı ı 1 londe Bulunulanyılm Projesi: 9a/TFrruR/CM/250 Uygulama Ortağı:tcisıien Bakanda! Emrvyet Genci Mudurlugu Tanfr 21 Nisan 199S! : i 1 1 ; 1 Uygulama Ortağının Demısbas Proıe Kodu Kullana mı Aakıama (Model, Tic, Sen no vs) Bmm Alışfiyatı Mıktan Yer Kullanım Şartlan Teslim aldigi tarih Kayh Mülkiyet 1 I TL uss Genel açıklamalar Numarası Sahibi mı 1 1 I 21 0* /TF/TURıCM/250 uuntıyvl Sal*!» Compaq Bilgisayar j 1.0* Ankara I 21.0i /TF/TUR1CM/250 Mı^k'Vv' SaMtft Renkli Monitor i Ankara 21.0^ n"FrruR'CM/250 Uulhıyül Sahfe Deskıel 895 Yazıcı Ankara 21.0i /TFrnjR/CM7250 OfficeJet Pro 1170C Yazıcı Ankara 1 21 Ot S/T?/TUR'CM/250 Fa» Cihazı 1 1 1, Ankara 1?" 0i a/TF/TUR/CM/250 Mylkn^l S»*"*» XeroY Folocooı crhazı Ankara - ı 21 0İ.19S9 7 98ÍTF/TUR/CM/250 Uulhml S»*»- Xerox Fotocopı dhazı 1, e Ankara ı 1 1 I / Alışfiyatı 500 USD (alındioi avkindeki BM kuru kars<hoı> üzerindeki veya bes vildan lalla kullanım omru olan demirbaşlar cin düzenlenir Uygulama Ortagl adlna [ BMMYK adlna onaylayan: I!!. ı ı Adı Soyadı: ttsmet TA5HAN İmza 1 i Adi Soyada Mirza Hussam Khan 1 İmza: 1! I ı 1 1 i I Í ı Görevi ı Daire Başkanı Tarih ; Görevi: Temsilci Tarih: I 1 1 ı ShMtl 1 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: Agreement on the Transfer of Ownership ofunhcr Assets BETWEENt The Ministry of Interior, General Directorate of Security Department of Foreigners, Borders and Asylum (hereinafter referred to as "the Recipient") ANDi The United Nations High Commissioner For Refugees (hereinafter referred to as "UNHCR") (both hereinafter referred to as "the Parties") IN RESPECT OF PROPERTY ACQUIRED UNDER PROJECT l PROJECT: 98/TF/TUR/CM/250 EFFECTIVE DATE: 21 April 1999 PREAMBLE THIS AGREEMENT defines the procedures for the transfer of ownership at the end of a project, or whenever applicable, and for the use thereafter, of assets, defined as any item of property or equipment purchased under project(s)/other account(s) financed by UNHCR, as per the attached list of assets; GIVEN that the Recipient has a humanitarian, non-profit purpose consistent with the objectives and mandate of UNHCR and the Recipient's pursuit thereof would be enhanced by the transfer of the stipulated assets; AND GIVEN that UNHCR, after examination of the criteria for the redeployment of the equipment to other UNHCR sponsored projects, has decided to transfer the ownership of assets specified in the attached list to this Agreement, to the Recipient; IT IS HEREBY AGREED by the parties: Article I. TRANSFER OF PROPERTY 1. Subject to Section 2 of this Article, the High Commissioner shall transfer to the Recipient UNHCR's entire right and interest in and to all assets specified in the list attached to this Agreement. 2. The Recipient shall use the assets for solely humanitarian endeavours and any subsequent disposal of assets, whether by sale or donation, shall be for the exclusive benefit oí comparable humanitarian interests in the country. In the event of any breach of this provision, the Recipient may be liable to UNHCR for compensatory damages equivalent to the value of assets on the effective date of this agreement. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 15 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Article II. CESSATION OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 1. Upon the effective date of this Agreement, all UNHCR's rights in, and responsibility for, the assets shall ceabe. 2. UNHCR shall revoke any license or registration record in which UNHCR is the registered owner or operator. 3. UNHCR shall cancel any insurance still in force at the time of the transfer to the Recipient, unless, under terms agreed with the Recipient and the insurer, such insurance shall remain in force until its expiry. Article III. SERVICEABILITY UNHCR shall transfer the ownership of the assets as an "as is, where is" basis and makes no representations or warranties for the fitness or title thereof. If repair or servicing of the assets is required before they can be put fully into use, the Recipient will bear the costs of such repair or servicing. Article IV. ANCILLARY ITEMS UNHCR shall transfer the ownership to the Recipient, prior to, or at the same time as the physical hand-over of the assets themselves, stocks of spare parts accessories, ancillary equipment or special fuel, if any, for the operation or use of the assets, as specified in the attached list. Article V. RECURRENT COSTS The Recipient undertakes to meet all future recurrent staff, operating and servicing costs, as well as any immediate costs of. recommissioning or relocation of the property and future recurrent staff, operating and servicing Article VI. UNHCR IDENTIFICATION MARKS All UNHCR identification marks, such as "Donated by UNHCR" shall remain displayed on the handed-over property. Article VII. GENERAL PROVISIONS 1. UNHCR shall not be liable for any costs, direct or indirect, or for any levies, duties or taxes that may arise from, or in connection with, the transfer of property. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı : UNHCR shall not be liable to indemnify any third party in respect of any claim, debt, damage or demand arising out of the implementation of this Agreement. 3. Nothing in this Agreement shall be deemed a waiver, expressed or implied, of any privileges or immunities enjoyed by UNHCR. 4. Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, thie Agreement, or any breach, termination or invalidity thereof, shall be, unless settled amicably through negotiation, submitted to arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. Any award rendered pursuant to this article shall be accepted as a final adjudication by the Parties to which they hereby agree to be bound. Article VIII. VALIDITY This Agreement shall become effective from the date indicated on the first page. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have, on behalf of the parties hereto, signed this Agreement at the place and on the date stated below. FOR THE RECIPIENT FOR THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES Signature: Nameı İsmet TAŞHAN Title: Daire Başkanı Place: Ankara Dateı Signa-ture t Name i Mirza Hussain Khan Title:Representative Place:Ankara Date i Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 INVENTORY OF NON-EXPENDABLE PflOPERTV Current-year Project (Sub-Project) Symbol :9S/Tr/Tl'R/r::i/:3" Implementing Partner: MINISTRY OF INTF.RIfiR Situation as at (date): 21 April 1999 GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY Date of Inventory Acquired Used Description Purchase Price Operating cond1tic"s/ receipt by number under or (Model, Registration Quantity Location General remarks partner Project Owned number, etc.) Loc Curr US» /TF/CM/250 Ovreq Compaq Desktop Il OA 2 10 ^kara Colour Monitor Ankara Dcsk.'ct895 Printer Ankara OfficeJet Pro 1170C Printed Ankara Fax 12B0 1 \nkara Xernx Photocopier \nkara Xerox rhotocopier Lnkara 15 Eylül Sayı : RESMÎ GAZETE Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 " Any Item of property or equipment which has e purchase price of USJ500 or more (at the prevailing UN rate of e«c><n"p») an anticipated servlcable Hfe of at least five years. Checked and verified by: Implementing Partner UNHCR Name: İsmet TASHAN SInnature: Name: Mina Hussain Khan Signature: t Hie: Representative Date: 21.i. 1.. Title: Daire Başkanı Pate:?I m mon Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı: Karar Sayısı : 99/ /12/1997 tarihinde Havana'da imzalanan ve 30/7/1999 tarihli ve 4427 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ve eki Protokol'ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/8/1999 tarihli ve ALGY-II-3692 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. ve Tab.Kay.Bak. ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 15 Eylül Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); özellikle bir Taraf yatırımcılarının diğer Tarafın ülkesindeki yatırımıyla ilgili olarak aralarında daha kapsamlı ekonomik işbirliğini teşvik etmek arzusuyla; Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek; İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının arzu edileceğini kabul ederek; ve Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşmanın imzalanması kararıyla; Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: MADDE I Tanımlar İşbu Anlaşmanın amacı bakımından; 1. "Yatırımcı" terimi: (a) (1) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, yürürlükteki hukuka göre Türk vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiyi, (2) Küba Cumhuriyeti bakımından, Küba Cumhuriyeti Anayasasına göre Küba vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiyi, (b) Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya iş ortaklıklarını ifade eder. 2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olmak kaydıyla, her-türlü mal varlığını ve sınırlayıcı olmamakla birlikte, özellikle aşağıdakileri kapsar: (a) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri, (b) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali değeri olan herhangi diğer haklar, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı: (c) taşınır ve taşınmaz malların yanında ipotek, tedbir, rehin gibi herhangi diğer haklar ve yatırımın ülkesinde bulunduğu Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olarak tanımlanan diğer benzer haklar, (d) patent, sınai tasarım, teknik proses ile bunların yanısıra ticari marka, peştemaliye, know-how gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları ile di3er benzer haklar, (e) doğal kaynaklarla ilgili imtiyazlar dahil olmak üzere her bir Tarafın ülkesinde kanun ya da sözleşmeyle verilmiş iş imtiyazları. Bu terim, yatırımların yapıldığı Tarafın ülkesinde kanun ve nizamlarına yapılan tüm doğrudan yatırımları ifade eder. "Yatırım" terimi, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra bir Tarafın ülkesinde yapılan tüm yatırımları kapsar. 3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle, ancak sınırlayıcı olmayacak şekilde kâr, faiz ve temettüleri içerir. 4. "Ülke" tanımı, kara ülkesi ve karasularının yanında uluslararası hukuka uygun olarak ilgili Tarafın; doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla, üzerinde yargılama veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder. MADDE II Yatırımların Teşviki ve Korunması 1. Her bir Taraf, kendi ülkesinde diğer Taraf yatırımcılarının yatırımlarına ve ilgili faaliyetlerine benzer durumlarda herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına kendi kanun ve nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde izin verecektir. 2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kendi yatırımcılarının yatırımları veya herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 3. Tereddüde mahal vermemek için, her iki Taraf; 1 ve 2'nci paragraflarda düzenlenen muamelenin, yabancı yatırımlarla ilgili kendi milli kanunlarını dikkate alarak, bu Anlaşmanın I ilâ VII'nci Maddeleri hükümlerine uygulanması gerektiğini teyid ederler. 4. Bir Taraf, ülkesinde yatırımları kabul ettiği zaman, üstün nitelikli idari ve teknik personelin, milliyetine bakılmaksızın yatırımcılar tarafından, kendi tercihine göre, istihdamına ilişkin izinleri de kapsamak üzere, bu yatırımlarla ilgili ve gerekli olan izinleri kanun ve nizamlarına uygun olarak verecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 15 Eylül Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: İşbu Maddenin hükümlerinin, Taraflardan herhangi birinin taraf olduğu aşağıdaki anlaşmalar üzerinde etkisi olmayacaktır: (a) mevcut veya gelecekteki herhangi bir gümrük birliği, ekonomik teşkilat veya diğer uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak, (b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeyle ilgili olarak. MADDE III Kamulaştırma ve Tazminat 1. Yatırımlar yürürlükteki hukuk usulüne ve işbu Anlaşmanın II'nci Maddesinde konu edilen genel prensiplere uygun olarak, kamu yararına ve ayrımcı olmayacak biçimde yapılmadıkça ve anında, yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere maruz bırakılmayacaktır. 2. Tazminat, kamulaştırılan yatırımın, kamulaştırma işleminin yapıldığı veya öğrenildiği tarihten önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmesiz olarak ödenecek ve Madde IV paragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 3. Yatırımları, diğer Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Tarafça kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli ise o muameleye tabi tutulacaktır. MADDE IV Ülkesine İade ve Transfer 1. Taraflardan her biri, iyi niyetle ve kendi mevzuatına uygun olarak bir yatırımla ilgili bütün transferlerin, ilgili vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra, kendi ülkesinden içeriye ve dışarıya serbestçe ve gecikme olmaksızın yapılmasına izin verecektir. Bu tür transferler aşağıdakileri içerir: (a) hasılatlar, (b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen kazançlar, (c) Madde III çerçevesinde tazminat, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı : (d) yatırımlarla ilgili kredilerden kaynaklanan faiz ödemeleri ve geri ödemeler, (e) diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izni almış olan bir Tarafın vatandaşlarının elde ettikleri maaşlar, haftalık ücretler ve diğer ödemeler, (f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler. 2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertıbl döviz veya yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasında aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde Taraflarca üzerinde anlaşılan diğer herhangi bir konvertıbl dövizle ve transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır. MADDE V Halefiyet LyjLt 1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı ticari olmayan risklere karşı kanunla kurulan bir sistem dahilinde sigorta edilmişse, sigor- talayanın sigorta anlaşmasının şartlarından ileri gelen her t :1ü halefiyeti diğer Tarafça tanınacaktır. 2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır. 3. Bir Taraf ile yatırımcı arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın VI'ncı Maddesi hükümleri uyarınca çözümlenecektir. MADDE VI Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların çözümü 1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasındaki o yatırımcının yatırımı ile ilgili uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından ayrıntılı bilgi içerecek şekilde ve yazılı olarak yatırımla ilgili Tarafa bildirilecektir. Yatırımcı ve ilgili Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca iyi niyetle, karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 2. Eğer uyuşmazlıklar, 1'inci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 (a) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL), (b) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi. Şu şartla ki; yatırımcının uyuşmazlığı, uyuşmazlığa taraf olan Tarafın adli mahkemelerine getirmiş olması halinde ve bir yıl içinde nihai kararın alınmamış olması gerekir. 3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her bir Taraf kararı kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir. HADDE VII Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların çözümü 1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla ilgili her türlü uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm için çaba göstereceklerdir. Bu bakımdan, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar aralarındaki uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık herhangi bir tarafın talebi üzerine, üç üyeli bir tahkim heyetine götürülebilir. 2. Her bir Taraf, talebin alınmasından itibaren iki ay içinde birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri, belirlenen süre içinde bir hakem tayin edememesi halinde, diğer Taraf Uluslararası Adalet Divanı'nın Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir. 3. Eğer iki hakem, seçimlerinden itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı işbu Maddenin 2'nci ve 3'ncü paragraflarında belirtilen konularda görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Taraflardan birinin vatandaşı ise, seçim Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır. 5. Tahkim Heyeti, Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer Maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir anlaşmanın sağlanamaması halinde, Heyet uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 1-5 Eylül 1999-Sayı: Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Heyet -hangisi daha sonra gerçekleşirse- son beyanlardan veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğuyla alacaktır. 7. Her bir Taraf, kendi hakeminin ve muamelelerde temsilinin masraflarını üstlenecektir. Başkanın masrafları ve diğer masraflar iki Tarafça eşit olarak üstlenilecektir. Tahkim Heyeti, re'sen masrafların daha yüksek bir organın Taraflardan biri tarafından ödenmesine karar verebilir. 8. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VI'ncı Maddesi, uyarınca bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmuş ve halâ orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu Madde hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir. MADDE VIII Yürürlüğe Girme 1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin 2'nci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde yasal olarak faaliyet gösteren yatırımlara uygulanacağı gibi, bundan sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır. 2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirebilir. 3. İşbu Anlaşma, Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve aksi takdirde bu Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer tüm Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır. Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. Havana'da, 22 Aralık 1997 tarihinde Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde hepsi de asıl olarak imzalanmıştır. Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA KÜBA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanmasıyla birlikte, Taraflar aşağıdaki hükümlerin anılan Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Madde VI, paragraf 2' ye ilişkin olarak. Her iki Tarafın, 18 Mart 1965 tarihinde imzalanan "Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme" ye üye olmaları halinde, Madde Vl'da sözü edilen uyuşmazlıklar, yatırımcının talebiyle anılan Sözleşmeyle kurulan "Yatırım Uyuşmazlıklarının çözümü için Uluslararası Merkez" e sunulabilir. Havana'da, 22 Aralık 1997 tarihinde Türkçe, İspanyolca İngilizce dillerinde hepsi de asıl olarak imzalanmıştır. ve Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin alınacaktır. esas TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA KÜBA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı : Agreement Between the Republic of Turkey and the Republic of Cuba Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments The Republic of Turkey and the Republic of Cuba (hereinafter called the Parties); Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party; Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Parties; Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable framework fur investment and maximum effective utilization of economic resources; and Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and reciprocal protection of investments, Hereby agree as follows: ARTICLE I Definitions For the purpose of this Agreement: 1. The term "investor" means: (a) (1) with respect to the Republic of Turkey, the natural person having the Turkish nationality in accordance with its applicable law. (2) with respect to the Republic of Cuba, the natural person having the Cuban citizenship in accordance with the Constitution of the Republic of Cuba. (b) corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the law in force of either of the Parties and having their headquarters in the territory of that Party. 2. The term "investment", in conformity with the hosting Party's laws and regulations, shall include every kind of asset and in particular, but not exclusively: (a) shares, stocks or any other form of participation in companies, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 15 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayla: 19 (b) returns reinvested, claims to money or any other rights having financial value related to an investment, (c) movable and immovable property, as well as any other rights as mortgages, liens, pledges and any other similar rights as defined in conformity with the laws and regulations of the Party in whose territory the property is situated, (d) industrial and intellectual property rights such as patents, industrial designs, technical processes, as well as trademarks, goodwill, know-how and other similar rights, (e) business concessions conferred by law or by contract, including concessions related to natural resources. The said tenn shall refer to all direct investments made in accordance with the laws and regulations in the territory of the Parly where the investments are made. The term "investment" covers all investments made in the territory of a Party before or alter the entry into force of this Agreement. 3. The term "returns" means the amounts yielded by an investment and includes in particular, though not exclusively, profit, interest and dividends. 4. The term "territory" means the territory, territorial sea, as well as the maritime areas over which the concerned Party has jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law. ARTICLE II Promotion and Protection of Investments 1. Each Party shall permit in its territory investments and activities associated therewith, on a basis no less favorable than that accorded in similar situations to investments of investors of any third country, within the framework of its laws and regulations. 2. Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less favorable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to investments of investors of any tlurd country, whichever is the most favorable. 3. For the avoidance of doubt, both Parties confirm that the treatment provided for by paragraphs (1) and (2) must apply to the provisions of Articles I to VTI of this Agreement, taking into consideration their respective national laws concerning foreign investments. 4. When a Party has admitted investments in its territory, it shall grant, in conformity with its laws and regulations, the necessary permits relating to these investments, including the authorizations for the luring by the investors of the highly qualified managerial and technical personnel of his choice, regardless of his nationality. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı: The provisions of this Article shall have no effect in relation to following agreements entered into by either of the Parties: (a) relating to any existing or future customs unions, economic organizations or other international agreements, (b) relating wholly or mainly to taxation. ARTICLE III Expropriation and Compensation 1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject, directly or indirectly, to measures of similar effects except for a public purpose, in a non-discriminatory manner, upon payment of prompt, adequate and effective compensation, and in accordance with due process of law and the general principles of treatment provided for in Article II of this Agreement. 2. Compensation shall be equivalent to the real value of the expropriated investment before the expropriatory action was taken or became known. Compensation shall be paid without delay and be freely transferable as described in paragraph 2 Article IV. 3. Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded by such other Party treatment no less favorable than that accorded to its own investors or to investors of any third country, whichever is the most favorable treatment 3s regards any measures it adopts in relation to such losses. ARTICLE IV Repatriation and Transfer 1. Each Party shall in good faith allow all transfers related to an investment to be made freely and without delay, after compliance with the relevant tax obligations into and out of its territory. Such transfers include: (a) returns, (b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment, (c) compensation pursuant to Article III, (d) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with investments, (e) salaries, wages and other remuneration received by the nationals of one Party who have obtained in the territory of the other Party the corresponding work permits relative to an investment, (f) payments arising from an investment dispute. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 15 Eylül Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Transfers shall be made in (he converlible currency in which the investment has been made or in any other convertible currency agreed upon by the Parties at the rate of exchange in force at the date of transfer, unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party. ARTICLE V Subrogation 1. If the investment of an investor of one Party is insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer which stems from the terms of the insurance agreement shall be recognized by the other Party. 2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights wliich the investor would have been entitled to exercise. 3. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the provisions of Article VI of this Agreement. ARTICLE VI Settlement of disputes between one Party and Investors of the other Party. 1. Disputes between one of the Parties and an investor of the other Party, in connection with his investments, shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the recipient Party of the investment. As far as possible, the investor and the concerned Party shall endeavor to settle these disputes by consultations and negotiations in good faith. 2. If these disputes cannot be settled in this way within six months following the date of the written notification mentioned in paragraph 1, the dispute can be submitted, as the investor may choose, to: (a) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL), (b) the Court of Arbitration of the Paris International Chamber of Commerce, provided that the investor concerned lias brought the dispute before the courts of justice of the Party that is a party to the dispute and a final award has not been rendered within one year. 3. The arbitration awards shall be final and binding on all parties in dispute. Each Party commits itself to executing the award according to its national law.. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: ARTICLE VII Settlement of Disputes between the Parties 1. The Panics shall seek in good failh and a spirit of cooperation a rapid and equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agreement. In this regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If the Parties cannot reach an agreement witliin six months after the beginning of disputes between themselves through the foregoing procedure, the disputes may be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral tribunal of tliree members. 2. Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator. The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman, who is a national of a third Slate. In the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment. 3. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairman within two months after their appointment, the Chairman shall be appointed upon the request of either Parly by the President of the International Court of Justice. 4. If in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the Vice-President is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the most senior member of the Court who is not a national of either Party. 5. The tribunal shall have tliree months from the date of the selection of the Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this Agreement. In the absence of such agreement, the tribunal shall request the President of the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules of international arbitral procedure. 6. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be completed within eight months of the date of selection of the Chairman, and the tribunal shall render its decision within two mondis after the date of the final submissions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. The arbitral tribunal shall reach its decisions, which shall be final and binding, by a majority of votes. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 15 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Each Party shall bear the costs of its own arbitrator and of its representation in the proceedings. The costs of the Chairman and other costs shall be bome in equal parts by the (wo Parties. The arbitral tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of the costs be bome by one of the Parties. 8. A dispute shall not be submitted to an international arbitration court under the provisions of this Article if the same dispute has been brought before another international arbitration court under the provisions of Article VI and is still before the court. This will not impair the engagement in direct and meaningful negotiations between both Parties. ARTICLE Vin Entering into Force 1. This Agreement shall enter into force on the date on which the exchange of instruments of ratification has been completed. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this Article. This Agreement shall be applicable to the investments which are operating legally on the date of its entry into force as well as to investments made or acquired thereafter. 2. Either Party may, by giving one year's written notice to the other Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten-year period or at any time thereafter. 3. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force when each Parry has notified the other that it has completed all internal requirements for the entry into force of such amendment. 4. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all the other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period of ten years from such date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement. DONE in the City of Havana on the twenty-second day of December in the Turkish, Spanish and English languages, all of which are equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı : 23X17 PROTOCOL With the signing of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Cuba concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, the Parties agree that the following provision forms an integral part of the said Agreement. Regarding Article VI, paragraph 2. In case both Parties become signatories of the "Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States," signed in Washington on 18 March 1965, the disputes referred to in Article VI shall be submitted, at the request of the investor, to the "International Center for Settlement of Investment Disputes" (ICSID), created by virtue of the aforementioned Convention. Done in Havana on the twenty-second day of the month of December of 1997, in the Turkish, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail For the Government of the Republic of Turkey For the Government of the Republic of Cuba Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

25 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE TURQUIA Y LA REPUBLICA DE CUBA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES La República de Turquía y la República de Cuba, en lo adelante definidos como las Partes; En el deseo de promover una mayor cooperación económica entre ellas, especialmente en lo referente a las inversiones de los inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte; Reconociendo que el acuerdo sobre el tratamiento conferido a tales inversiones estimulará el flujo de capital y tecnología y el desarrollo económico de las Partes; Acordando que el tratamiento justo y equitativo de las inversiones es conveniente con vistas a mantener un marco estable para las inversiones y la utilización máxima y eficaz de los recursos económicos, y Habiendo resuelto concluir un acuerdo para la promoción y protección reciproca de las inversiones, Han acordado cuanto sigue: ARTICULO I Definiciones A los efectos del presente Acuerdo: 1. Por "inversionista" se entiende: (a) (1) respecto a la República de Turquía, la persona natural que tenga la nacionalidad turca de cordormidad con su legislación aplicable. (2) respecto a la República de Cuba, la persona natural que tenga la ciudadanía cubana de acuerdo con la Constitución de la República de Cuba. (b) corporaciones, compañías, firmas o asociaciones comerciales establecidas o constituidas en conformidad con la legislación vigente de cualquiera de las Partes y que tengan su sede en el territorio de esa Parte. Yiiriitme ve Idare Bólümü Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: Por "inversión" se entiende, en conformidad con las leyes y regulaciones de la Parle anfitriona, cualquier tipo de activo y, en especial, aunque no exclusivamente, incluye: (a) (b) (c) (d) acciones, títulos o cualquier otro tipo de participación en compañías; utilidades «invertidas, créditos financieros por sumas de dinero o cualquier otro derecho con valor financiero relativo a las inversiones; bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho de propiedad tales como hipotecas, derecho de garantía sobre propiedad de terceros, pignoración y cualquier otro derecho similar definido en conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte en cuyo territorio está ubicada la propiedad; Derechos de propiedad industrial e intelectual tales como patentes, diseños industriales, procesos tecnológicos, así como marcas registradas, goodwill, know-how y demás derechos similares; (e) Concesiones empresariales conferidas por la ley o mediante contratos, incluyendo las concesiones relacionadas con los recursos naturales. Dicho término se referirá a todas las inversiones directas realizadas en conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en el territorio de la Parte donde se realizan las inveraones. El término "inversiones" comprende todas las inversiones realizadas en el territorio de una Parte antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 3. Por "utilidades" se entiende las sumas generadas por una- inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, incluye los réditos, interés y dividendos. 4. Por "territorio" se entiende el territorio, las aguas territoriales, así como las áreas marítimas sobre las cuales la Parte interesada ejerce derechos de soberanía o jurisdicción a los efectos de la exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, en conformidad con el derecho internacional. ARTICULO II Promoción v Protección de las Inv -rsiones 1. Cada Parte permitirá en su territorio las inversiones y actividades relacionadas con las inversiones, sobre una base no menos favorable que la acordada en situaciones similares para las inversiones de los inversionistas de un tercer país, en el marco de sus legislaciones y regulaciones. 2. Cada Parte acordará para estas inversiones, una vez establecidas, un tratamiento no menos favorable que el acordado en situaciones similares para las inversiones de sus inversionistas o para las inversiones de los inversionistas de un tercer país, cualquiera que sea más favorable. 3. Al efecto de evitar dudas, ambas Partes confirman que el tratamiento dispuesto por los párrafos (1) y (2) debe aplicarse a las disposiciones de los Artículos I al VII del presente Acuerdo, tomando en consideración sus respectivas legislaciones nacionales referentes á las inversiones extranjeras. Yürütme ve Idare Bolümü Sayfa : 26

27 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : Cuando una Parte haya admitido en su territorio las inversiones, otorgará, en conformidad con sus leyes y regulaciones, los permisos necesarios en relación con tales inversiones, incluyendo las autorizaciones para la contratación por parte de los inversionistas de personal administrativo y técnico de alta calificación de su elección, independientemente de su nacionalidad. 5. Las disposiciones del presente Artículo no afectarán los acuerdos posteriores que puedan ser contraidos por cualquiera de las Partes: (a) referentes a uniones aduaneras, organizaciones económicas u otros acuerdos internacionales, existentes o por firmar, b) referentes total o principalmente a la política fiscal. ARTICULO III Expropiación y Compensación 1. Las inversiones no serán expropiadas, nacionalizadas, o sometidas, directa o indirectamente, a medidas que tengan efectos similares, excepto por interés público y sobre una base no discriminatoria y mediante el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación, y de acuerdo con los procesos legales adecuados y los principios generales del tratainiento estipulado en el Artículo II del presente Acuerdo. 2. Dicha compensación será equivalente al valor efectivo de la inversión expropiada inmediatamente antes de la expropiación o que la inminente expropiación se diera a conocer públicamente. La compensación se realizará sin demora y será libremente transferible según lo descrito en el párrafo 2 del Artículo IV. 3. Los inversionistas de cualquiera de las Partes cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte sufran pérdidas ocasionadas por guerras, insurrección, disturbios civiles u otros acontecimientos similares recibirán de esta última Parte un tratamiento no menos favorable que el que la misma acuerda para sus propios inversionistas o para los inversionistas de un tercer país, cualquiera que sea el tratamiento más favorable, en cuanto a las medidas adoptadas en relación con dichas pérdidas. ARTICULO IV Repatriación y Transferencias 1. Cada Parte permitirá de buena fe que todas las transferencias relacionadas con una inversión se efectúen libremente y sin demora, luego de haber cumplido con los compromisos fiscales correspondientes hacia y desde su territorio. Dichas transferencias incluyen: (a) (b) (c) las utilidades, los ingresos provenientes de la venta o liquidación total o parcial de una inversión, la compensación en consonancia con el Artículo lu, Yürütme ve daré Boliimü Sayfa : 27

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

-1204- (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258)

-1204- (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258) -1204- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258)

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22 789 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22 789 ) Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996

Detaylı

-40 - (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22789)

-40 - (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22789) -40 - Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996

Detaylı

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 )

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 ) -39- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti. Bulgaristan Cumhuriyeti. Arasında. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti. Bulgaristan Cumhuriyeti. Arasında. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra her biri Akit Taraf olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi,

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

-78- (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı: 22059)

-78- (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı: 22059) -78- Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı:

Detaylı

813 - (ResmiGazete ile yayımı: 11,6.1997 Sayı: 23016)

813 - (ResmiGazete ile yayımı: 11,6.1997 Sayı: 23016) 813 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (ResmiGazete ile yayımı: 11,6.1997 Sayı: 23016)

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9233 23 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 3/2/2005 tarihli ve 5295 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCÜSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCÜSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCÜSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcüstan Cumhuriyeti bundan sonra "Taraflar " olarak anılacaklardır,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN -1386- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:3.3.1998 Sayı:23275)

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYET! HÜKÜMET! İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVÎKİ VE KORUNMASINA tltşkln ANLAŞMA

TÜRKIYE CUMHURIYET! HÜKÜMET! İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVÎKİ VE KORUNMASINA tltşkln ANLAŞMA 186 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Bundan sonra Akit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı, Ülkelerin karşılıklı

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Her biri Akit Taraf olan Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti; Özellikle bir

Detaylı

Tahran Ticaret Müşavirliği

Tahran Ticaret Müşavirliği TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İRAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Önsöz Bundan böyle Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Nisan 1998 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Nisan 1998 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Nisan 1998 CUMARTESİ Sayı: 23310 YÜRÜTME VE İdare BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETi VE BAHREYN KRALLIGI HÜKÜMETi ARASINDA YATIRIMLARlN KARŞlLlKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti bundan sonra

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Tunus Cumhuriyeti (herbiri "Taraf" olarak) Aralarında daha geniş

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989 Sayı : 20177)

(Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989 Sayı : 20177) 814 Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989

Detaylı

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement This Partnership Agreement is made on [Insert Date] between [Insert Name of Party 1] and [Insert Name of Party 2]. Bu ortaklık anlaşması.(tarih girin) tarihinde..(taraf 1) ve..(taraf 2 ) arasında yapılmıştır.

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ESTONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Estonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 381) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanhğı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

2. Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesindeki

2. Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesindeki 20 Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21.11.1992 Sayı: 21412)

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Akit Taraflar

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 359) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 2011 Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. HSRB A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerlik Sözleşmesi Bir tarafta Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No: 6 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Harmoni Sigorta

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Eylül 1999 PERŞEMBE Sayı: 23832 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA -LÜKSEMBURG EKONOMİK ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE MADDE 1. TERİMLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA -LÜKSEMBURG EKONOMİK ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE MADDE 1. TERİMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA -LÜKSEMBURG EKONOMİK BİRLİĞİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Kendi namına ve mevcut anlaşmalar uyarınca Lüksemburg Büyük Dukalığı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Sudan arasında

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti 1911 Я EPOKA UNIVERSITY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve EPOKA ÜNİVERSİTESİ Tiran, Arnavutluk Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

TURKEY VERSION EFET. European Federation of Energy Traders. Election Sheet to the General Agreement. with an Effective Date of..

TURKEY VERSION EFET. European Federation of Energy Traders. Election Sheet to the General Agreement. with an Effective Date of.. TURKEY VERSION EFET European Federation of Energy Traders Election Sheet to the General Agreement with an Effective Date of.. between and. ("Party A") ("Party B") PART I: CUSTOMISATION OF PROVISIONS IN

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Hindistan Cumhuriyeti ; ( bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır.)

Detaylı

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION,

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF TURKEY Kazan (Volga region) Federal University, represented

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF PRISHTINA Priştine, Kosova Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL ON INTERNATIONAL

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

UTeM PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UTeM PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UTeM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve UNIVERSITI TEKNIKAL M ALAYSI A M E LAKA Malezya PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul,

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.04.2004 Pazar Sayı: 25430 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması EK-1: İHALE KÜNYELERİ Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili İhale Duyurusu İhale

Detaylı