T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Eylül 1999 ÇARŞAMBA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Eylül 1999 ÇARŞAMBA"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı : 99/13266 Hükümetimiz adına 21 Temmuz 1999 tarihinde imzalanan ekli "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Demirbaş Eşyalarının Mülkiyet Devri Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/8/1999 tarihli ve UKGY-III-3674 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Ba şb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI E ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğirim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Demirbaş Eşyalarının Mülkiyet Devri Anlaşması TARAFLAR : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkanlığı (bundan böyle "Alıcı" olarak adlandırılacaktır) İLE : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (bundan böyle "BMMYK" olarak adlandırılacaktır) (bundan böyle her ikisi de "Taraflar" olarak adlandırılacaktır) ANLAŞMAYA KONU MÜLKÜN ELDE EDİLDİĞİ PROJE: PROJE : 98/TF/TUR/CM/250 YÜRÜRLÜK TARİHİ: 21 Nisan 1999 GİRİŞ BU ANLAŞMA ekli listede gösterilen ve BMMYK tarafından finanse edilerek proje(ler)/diğer sebep(ler) kapsamında satınalınan her hangi bir mülk veya teçhizat olarak tanımlanan varlıkların bir projenin sonunda, veya mümkün olduğu zamanlarda, devri prosedürünü ve bundan sonraki kullanımını tanımlamaktadır. ALICININ BMMYK amaçlan ve görevleri ile uyumlu insani, kar gütmeyen amaçlarının bulunması ve bundan dolayı Alıcının hizmetlerinin, şartlara bağlanmış bu varlıkların devri ile güçleneceği nedeniyle; VE BMMYK, teçhizatın BMMYK tarafından desteklenen diğer projelere verilmesi kriterini inceledikten sonra bu Anlaşmaya ekli listede belirtilen varlıkların mülkiyetini Alıcıya devretmeye karar vermesi nedeniyle; Taraflar arasında ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR. MADDE I. MÜLKÜN DEVREDİLMESİ 1. Yüksek Komiser, bu Maddenin 2. fıkrasının uygulanması şartıyla, BMMYK'nin bu Anlaşmaya ekli listede belirlenen tüm varlıklar üzerindeki bütün haklarını ve menfaatlerini Alıcıya devredecektir. 2. Alıcı varlıkların tamamen insani çabalarda kullanacak ve varlıkların satış veya bağış yoluyla sonradan elden çıkarılması yalnızca ülkenin paralel insani menfaatleri için olacaktır. Bu koşulla ilgili herhangi bir ihlal halinde Alıcı, varlıkların bu anlaşmanın yürürlük tarihindeki değeri üzerinden BMMYK'ne tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 15 Eylül Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 MADDE II. HAKLARIN VE SORUMLULUKLARIN SONA ERMESİ 1. Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinde BMMYK'nin varlıklar üzerindeki tüm haklan ve sorumluluktan sona erecektir. 2. BMMYK, BMMYK'nin tescilli sahibi veya çalıştırıcısı olarak göründüğü tüm lisansları veya tescil kayıtlarını iptal edecektir. 3. BMMYK, Alıcıya yapılacak devir gününe kadar yürüklükte olan tüm sigortalan, Alıcı ve sigortacının bu sigortaların son geçerlik tarihine kadar yürürlükte kalması konusunda mutabakata varmamaları durumunda iptal edecektir. MADDE III. ELVERİŞLİLİK BMMYK, varlıkların mülkiyetini "bulunduğu haliyle, bulunduğu yerde" esasına göre devredecek ve sağlamlığı veya tasarrufu konusunda beyanda bulunmayacak veya garanti vermeyecektir. Eğer varlıkların kullanılmalarından evvel bakım ve onanma ihtiyacı varsa bu bakım ve onarım masrafını Alıcı karşılayacaktır. MADDE IV. YARDIMCI MALZEMELER BMMYK, varlıkların fiziki olarak el değiştirmesinden evvel veya el değiştirme zamanında Alıcıya ekli listede belirlenen yedek parça aksesuarlarının, yardımcı teçhizatın veya varsa, varlıkların çalıştırılması veya kullanılması için özel yakıtın mülkiyetini devredecektir. MADDE V. CARİ MALİYETLER Alıcı, cari personel, çalıştırma ve onarım maliyetleri ile mülkün yenilenmesi veya yer değişimi ile ilgili acil maliyetleri ve gelecekteki personel, çalıştırma ve onarım maliyetlerini karşılamayı taahhüt etmektedir. MADDE VI. BMMYK TANITIM İŞARETLERİ "BMMYK tarafından bağışlanmıştır" gibi bütün BMMYK tanımlama işaretleri, devredilen demirbaş eşya üzerinde görünmeye devam edecektir. MADDE VII. GENEL HÜKÜMLER 1. BMMYK, mülkün devrinden kaynaklanan veya onunla bağlantısı olan, doğrudan veya dolaylı hiç bir masraftan veya hiç bir ödenti, resim ve vergilerden sorumlu olmayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı : BMMYK, bu Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir istek, borç, hasar veya taleple ilgili olarak herhangi bir üçüncü tarafın tazmininden sorumlu olmayacaktır. 3. Bu Anlaşmadaki hiçbir husus BMMYK tarafından kullanılan hiçbir imtiyazdan veya muafiyetten açıkça veya ima yoluyla vazgeçildiği anlamına gelmez. 4. Bu Anlaşmadan kaynaklanan veya ilişkisi bulunan herhangi bir anlaşmazlık, ters düşme veya hak talebi veya bu nedenle herhangi bir ihlal, sona erdirme veya geçersizlik müzakere yoluyla dostça çözümlenmedikçe Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Hakemlik Kurallarına göre uzlaşılmaya gidilecektir. Bu maddeye uygun verilecek herhangi bir karar Taraflar arasında uymayı kabul ettikleri nihai bir hüküm olacaktır. MADDE VIII. GEÇERLİK Bu Anlaşma ilk sayfada belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir. Aşağıda imzaları bulunan uygun olarak yetkilendirilmiş kişiler aşağıda belirtilen yer ve tarihte Taraflar adına bu Anlaşmayı imzalamışlardır. ALICI ADINA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ADINA İmza : İmza : isim : İsmet TAŞHAN İsim : Mirza Hussain Khan Ünvan : Daire Başkanı Ünvan : Temsilci Yer : Ankara Yer : Ankara Tarih : Tarih : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 Yürütme ve İdare Bölümü Sııyfa : 5 Denırbas Kayıt lısîesj V Í 1 l l ı ı 1 londe Bulunulanyılm Projesi: 9a/TFrruR/CM/250 Uygulama Ortağı:tcisıien Bakanda! Emrvyet Genci Mudurlugu Tanfr 21 Nisan 199S! : i 1 1 ; 1 Uygulama Ortağının Demısbas Proıe Kodu Kullana mı Aakıama (Model, Tic, Sen no vs) Bmm Alışfiyatı Mıktan Yer Kullanım Şartlan Teslim aldigi tarih Kayh Mülkiyet 1 I TL uss Genel açıklamalar Numarası Sahibi mı 1 1 I 21 0* /TF/TURıCM/250 uuntıyvl Sal*!» Compaq Bilgisayar j 1.0* Ankara I 21.0i /TF/TUR1CM/250 Mı^k'Vv' SaMtft Renkli Monitor i Ankara 21.0^ n"FrruR'CM/250 Uulhıyül Sahfe Deskıel 895 Yazıcı Ankara 21.0i /TFrnjR/CM7250 OfficeJet Pro 1170C Yazıcı Ankara 1 21 Ot S/T?/TUR'CM/250 Fa» Cihazı 1 1 1, Ankara 1?" 0i a/TF/TUR/CM/250 Mylkn^l S»*"*» XeroY Folocooı crhazı Ankara - ı 21 0İ.19S9 7 98ÍTF/TUR/CM/250 Uulhml S»*»- Xerox Fotocopı dhazı 1, e Ankara ı 1 1 I / Alışfiyatı 500 USD (alındioi avkindeki BM kuru kars<hoı> üzerindeki veya bes vildan lalla kullanım omru olan demirbaşlar cin düzenlenir Uygulama Ortagl adlna [ BMMYK adlna onaylayan: I!!. ı ı Adı Soyadı: ttsmet TA5HAN İmza 1 i Adi Soyada Mirza Hussam Khan 1 İmza: 1! I ı 1 1 i I Í ı Görevi ı Daire Başkanı Tarih ; Görevi: Temsilci Tarih: I 1 1 ı ShMtl 1 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: Agreement on the Transfer of Ownership ofunhcr Assets BETWEENt The Ministry of Interior, General Directorate of Security Department of Foreigners, Borders and Asylum (hereinafter referred to as "the Recipient") ANDi The United Nations High Commissioner For Refugees (hereinafter referred to as "UNHCR") (both hereinafter referred to as "the Parties") IN RESPECT OF PROPERTY ACQUIRED UNDER PROJECT l PROJECT: 98/TF/TUR/CM/250 EFFECTIVE DATE: 21 April 1999 PREAMBLE THIS AGREEMENT defines the procedures for the transfer of ownership at the end of a project, or whenever applicable, and for the use thereafter, of assets, defined as any item of property or equipment purchased under project(s)/other account(s) financed by UNHCR, as per the attached list of assets; GIVEN that the Recipient has a humanitarian, non-profit purpose consistent with the objectives and mandate of UNHCR and the Recipient's pursuit thereof would be enhanced by the transfer of the stipulated assets; AND GIVEN that UNHCR, after examination of the criteria for the redeployment of the equipment to other UNHCR sponsored projects, has decided to transfer the ownership of assets specified in the attached list to this Agreement, to the Recipient; IT IS HEREBY AGREED by the parties: Article I. TRANSFER OF PROPERTY 1. Subject to Section 2 of this Article, the High Commissioner shall transfer to the Recipient UNHCR's entire right and interest in and to all assets specified in the list attached to this Agreement. 2. The Recipient shall use the assets for solely humanitarian endeavours and any subsequent disposal of assets, whether by sale or donation, shall be for the exclusive benefit oí comparable humanitarian interests in the country. In the event of any breach of this provision, the Recipient may be liable to UNHCR for compensatory damages equivalent to the value of assets on the effective date of this agreement. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 15 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Article II. CESSATION OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 1. Upon the effective date of this Agreement, all UNHCR's rights in, and responsibility for, the assets shall ceabe. 2. UNHCR shall revoke any license or registration record in which UNHCR is the registered owner or operator. 3. UNHCR shall cancel any insurance still in force at the time of the transfer to the Recipient, unless, under terms agreed with the Recipient and the insurer, such insurance shall remain in force until its expiry. Article III. SERVICEABILITY UNHCR shall transfer the ownership of the assets as an "as is, where is" basis and makes no representations or warranties for the fitness or title thereof. If repair or servicing of the assets is required before they can be put fully into use, the Recipient will bear the costs of such repair or servicing. Article IV. ANCILLARY ITEMS UNHCR shall transfer the ownership to the Recipient, prior to, or at the same time as the physical hand-over of the assets themselves, stocks of spare parts accessories, ancillary equipment or special fuel, if any, for the operation or use of the assets, as specified in the attached list. Article V. RECURRENT COSTS The Recipient undertakes to meet all future recurrent staff, operating and servicing costs, as well as any immediate costs of. recommissioning or relocation of the property and future recurrent staff, operating and servicing Article VI. UNHCR IDENTIFICATION MARKS All UNHCR identification marks, such as "Donated by UNHCR" shall remain displayed on the handed-over property. Article VII. GENERAL PROVISIONS 1. UNHCR shall not be liable for any costs, direct or indirect, or for any levies, duties or taxes that may arise from, or in connection with, the transfer of property. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı : UNHCR shall not be liable to indemnify any third party in respect of any claim, debt, damage or demand arising out of the implementation of this Agreement. 3. Nothing in this Agreement shall be deemed a waiver, expressed or implied, of any privileges or immunities enjoyed by UNHCR. 4. Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to, thie Agreement, or any breach, termination or invalidity thereof, shall be, unless settled amicably through negotiation, submitted to arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. Any award rendered pursuant to this article shall be accepted as a final adjudication by the Parties to which they hereby agree to be bound. Article VIII. VALIDITY This Agreement shall become effective from the date indicated on the first page. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have, on behalf of the parties hereto, signed this Agreement at the place and on the date stated below. FOR THE RECIPIENT FOR THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES Signature: Nameı İsmet TAŞHAN Title: Daire Başkanı Place: Ankara Dateı Signa-ture t Name i Mirza Hussain Khan Title:Representative Place:Ankara Date i Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 INVENTORY OF NON-EXPENDABLE PflOPERTV Current-year Project (Sub-Project) Symbol :9S/Tr/Tl'R/r::i/:3" Implementing Partner: MINISTRY OF INTF.RIfiR Situation as at (date): 21 April 1999 GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY Date of Inventory Acquired Used Description Purchase Price Operating cond1tic"s/ receipt by number under or (Model, Registration Quantity Location General remarks partner Project Owned number, etc.) Loc Curr US» /TF/CM/250 Ovreq Compaq Desktop Il OA 2 10 ^kara Colour Monitor Ankara Dcsk.'ct895 Printer Ankara OfficeJet Pro 1170C Printed Ankara Fax 12B0 1 \nkara Xernx Photocopier \nkara Xerox rhotocopier Lnkara 15 Eylül Sayı : RESMÎ GAZETE Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 " Any Item of property or equipment which has e purchase price of USJ500 or more (at the prevailing UN rate of e«c><n"p») an anticipated servlcable Hfe of at least five years. Checked and verified by: Implementing Partner UNHCR Name: İsmet TASHAN SInnature: Name: Mina Hussain Khan Signature: t Hie: Representative Date: 21.i. 1.. Title: Daire Başkanı Pate:?I m mon Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı: Karar Sayısı : 99/ /12/1997 tarihinde Havana'da imzalanan ve 30/7/1999 tarihli ve 4427 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ve eki Protokol'ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/8/1999 tarihli ve ALGY-II-3692 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİT Başbakan D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. ve Tab.Kay.Bak. ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. 0. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 15 Eylül Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Küba Cumhuriyeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); özellikle bir Taraf yatırımcılarının diğer Tarafın ülkesindeki yatırımıyla ilgili olarak aralarında daha kapsamlı ekonomik işbirliğini teşvik etmek arzusuyla; Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek; İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının arzu edileceğini kabul ederek; ve Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşmanın imzalanması kararıyla; Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: MADDE I Tanımlar İşbu Anlaşmanın amacı bakımından; 1. "Yatırımcı" terimi: (a) (1) Türkiye Cumhuriyeti bakımından, yürürlükteki hukuka göre Türk vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiyi, (2) Küba Cumhuriyeti bakımından, Küba Cumhuriyeti Anayasasına göre Küba vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiyi, (b) Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya iş ortaklıklarını ifade eder. 2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olmak kaydıyla, her-türlü mal varlığını ve sınırlayıcı olmamakla birlikte, özellikle aşağıdakileri kapsar: (a) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri, (b) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya bir yatırımla ilgili mali değeri olan herhangi diğer haklar, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı: (c) taşınır ve taşınmaz malların yanında ipotek, tedbir, rehin gibi herhangi diğer haklar ve yatırımın ülkesinde bulunduğu Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olarak tanımlanan diğer benzer haklar, (d) patent, sınai tasarım, teknik proses ile bunların yanısıra ticari marka, peştemaliye, know-how gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları ile di3er benzer haklar, (e) doğal kaynaklarla ilgili imtiyazlar dahil olmak üzere her bir Tarafın ülkesinde kanun ya da sözleşmeyle verilmiş iş imtiyazları. Bu terim, yatırımların yapıldığı Tarafın ülkesinde kanun ve nizamlarına yapılan tüm doğrudan yatırımları ifade eder. "Yatırım" terimi, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra bir Tarafın ülkesinde yapılan tüm yatırımları kapsar. 3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle, ancak sınırlayıcı olmayacak şekilde kâr, faiz ve temettüleri içerir. 4. "Ülke" tanımı, kara ülkesi ve karasularının yanında uluslararası hukuka uygun olarak ilgili Tarafın; doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması amacıyla, üzerinde yargılama veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder. MADDE II Yatırımların Teşviki ve Korunması 1. Her bir Taraf, kendi ülkesinde diğer Taraf yatırımcılarının yatırımlarına ve ilgili faaliyetlerine benzer durumlarda herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına kendi kanun ve nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde izin verecektir. 2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kendi yatırımcılarının yatırımları veya herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 3. Tereddüde mahal vermemek için, her iki Taraf; 1 ve 2'nci paragraflarda düzenlenen muamelenin, yabancı yatırımlarla ilgili kendi milli kanunlarını dikkate alarak, bu Anlaşmanın I ilâ VII'nci Maddeleri hükümlerine uygulanması gerektiğini teyid ederler. 4. Bir Taraf, ülkesinde yatırımları kabul ettiği zaman, üstün nitelikli idari ve teknik personelin, milliyetine bakılmaksızın yatırımcılar tarafından, kendi tercihine göre, istihdamına ilişkin izinleri de kapsamak üzere, bu yatırımlarla ilgili ve gerekli olan izinleri kanun ve nizamlarına uygun olarak verecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 15 Eylül Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: İşbu Maddenin hükümlerinin, Taraflardan herhangi birinin taraf olduğu aşağıdaki anlaşmalar üzerinde etkisi olmayacaktır: (a) mevcut veya gelecekteki herhangi bir gümrük birliği, ekonomik teşkilat veya diğer uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak, (b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeyle ilgili olarak. MADDE III Kamulaştırma ve Tazminat 1. Yatırımlar yürürlükteki hukuk usulüne ve işbu Anlaşmanın II'nci Maddesinde konu edilen genel prensiplere uygun olarak, kamu yararına ve ayrımcı olmayacak biçimde yapılmadıkça ve anında, yeterli ve etkin tazminat ödenmedikçe kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere maruz bırakılmayacaktır. 2. Tazminat, kamulaştırılan yatırımın, kamulaştırma işleminin yapıldığı veya öğrenildiği tarihten önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmesiz olarak ödenecek ve Madde IV paragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 3. Yatırımları, diğer Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Tarafça kendi yatırımcılarına ya da herhangi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli ise o muameleye tabi tutulacaktır. MADDE IV Ülkesine İade ve Transfer 1. Taraflardan her biri, iyi niyetle ve kendi mevzuatına uygun olarak bir yatırımla ilgili bütün transferlerin, ilgili vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra, kendi ülkesinden içeriye ve dışarıya serbestçe ve gecikme olmaksızın yapılmasına izin verecektir. Bu tür transferler aşağıdakileri içerir: (a) hasılatlar, (b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen kazançlar, (c) Madde III çerçevesinde tazminat, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı : (d) yatırımlarla ilgili kredilerden kaynaklanan faiz ödemeleri ve geri ödemeler, (e) diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izni almış olan bir Tarafın vatandaşlarının elde ettikleri maaşlar, haftalık ücretler ve diğer ödemeler, (f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler. 2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertıbl döviz veya yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasında aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde Taraflarca üzerinde anlaşılan diğer herhangi bir konvertıbl dövizle ve transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır. MADDE V Halefiyet LyjLt 1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı ticari olmayan risklere karşı kanunla kurulan bir sistem dahilinde sigorta edilmişse, sigor- talayanın sigorta anlaşmasının şartlarından ileri gelen her t :1ü halefiyeti diğer Tarafça tanınacaktır. 2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiç bir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır. 3. Bir Taraf ile yatırımcı arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın VI'ncı Maddesi hükümleri uyarınca çözümlenecektir. MADDE VI Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların çözümü 1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasındaki o yatırımcının yatırımı ile ilgili uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından ayrıntılı bilgi içerecek şekilde ve yazılı olarak yatırımla ilgili Tarafa bildirilecektir. Yatırımcı ve ilgili Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca iyi niyetle, karşılıklı görüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 2. Eğer uyuşmazlıklar, 1'inci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 (a) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir tahkim mahkemesi (UNCITRAL), (b) Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi. Şu şartla ki; yatırımcının uyuşmazlığı, uyuşmazlığa taraf olan Tarafın adli mahkemelerine getirmiş olması halinde ve bir yıl içinde nihai kararın alınmamış olması gerekir. 3. Tahkim kararı; uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her bir Taraf kararı kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir. HADDE VII Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların çözümü 1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanmasıyla ilgili her türlü uyuşmazlığa iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil çözüm için çaba göstereceklerdir. Bu bakımdan, Taraflar bu tür çözümlere ulaşmak için doğrudan ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar aralarındaki uyuşmazlığın başladığı tarihten itibaren altı ay içinde bu yöntemle uzlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık herhangi bir tarafın talebi üzerine, üç üyeli bir tahkim heyetine götürülebilir. 2. Her bir Taraf, talebin alınmasından itibaren iki ay içinde birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri, belirlenen süre içinde bir hakem tayin edememesi halinde, diğer Taraf Uluslararası Adalet Divanı'nın Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir. 3. Eğer iki hakem, seçimlerinden itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı işbu Maddenin 2'nci ve 3'ncü paragraflarında belirtilen konularda görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Taraflardan birinin vatandaşı ise, seçim Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır. 5. Tahkim Heyeti, Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer Maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir anlaşmanın sağlanamaması halinde, Heyet uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 1-5 Eylül 1999-Sayı: Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Heyet -hangisi daha sonra gerçekleşirse- son beyanlardan veya duruşmaların bittiği tarihten sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğuyla alacaktır. 7. Her bir Taraf, kendi hakeminin ve muamelelerde temsilinin masraflarını üstlenecektir. Başkanın masrafları ve diğer masraflar iki Tarafça eşit olarak üstlenilecektir. Tahkim Heyeti, re'sen masrafların daha yüksek bir organın Taraflardan biri tarafından ödenmesine karar verebilir. 8. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VI'ncı Maddesi, uyarınca bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmuş ve halâ orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu Madde hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim mahkemesine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir. MADDE VIII Yürürlüğe Girme 1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin 2'nci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde yasal olarak faaliyet gösteren yatırımlara uygulanacağı gibi, bundan sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır. 2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirebilir. 3. İşbu Anlaşma, Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve aksi takdirde bu Anlaşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer tüm Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır. Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. Havana'da, 22 Aralık 1997 tarihinde Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde hepsi de asıl olarak imzalanmıştır. Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA KÜBA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanmasıyla birlikte, Taraflar aşağıdaki hükümlerin anılan Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Madde VI, paragraf 2' ye ilişkin olarak. Her iki Tarafın, 18 Mart 1965 tarihinde imzalanan "Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme" ye üye olmaları halinde, Madde Vl'da sözü edilen uyuşmazlıklar, yatırımcının talebiyle anılan Sözleşmeyle kurulan "Yatırım Uyuşmazlıklarının çözümü için Uluslararası Merkez" e sunulabilir. Havana'da, 22 Aralık 1997 tarihinde Türkçe, İspanyolca İngilizce dillerinde hepsi de asıl olarak imzalanmıştır. ve Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin alınacaktır. esas TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA KÜBA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı : Agreement Between the Republic of Turkey and the Republic of Cuba Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments The Republic of Turkey and the Republic of Cuba (hereinafter called the Parties); Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party; Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Parties; Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable framework fur investment and maximum effective utilization of economic resources; and Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and reciprocal protection of investments, Hereby agree as follows: ARTICLE I Definitions For the purpose of this Agreement: 1. The term "investor" means: (a) (1) with respect to the Republic of Turkey, the natural person having the Turkish nationality in accordance with its applicable law. (2) with respect to the Republic of Cuba, the natural person having the Cuban citizenship in accordance with the Constitution of the Republic of Cuba. (b) corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the law in force of either of the Parties and having their headquarters in the territory of that Party. 2. The term "investment", in conformity with the hosting Party's laws and regulations, shall include every kind of asset and in particular, but not exclusively: (a) shares, stocks or any other form of participation in companies, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 15 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayla: 19 (b) returns reinvested, claims to money or any other rights having financial value related to an investment, (c) movable and immovable property, as well as any other rights as mortgages, liens, pledges and any other similar rights as defined in conformity with the laws and regulations of the Party in whose territory the property is situated, (d) industrial and intellectual property rights such as patents, industrial designs, technical processes, as well as trademarks, goodwill, know-how and other similar rights, (e) business concessions conferred by law or by contract, including concessions related to natural resources. The said tenn shall refer to all direct investments made in accordance with the laws and regulations in the territory of the Parly where the investments are made. The term "investment" covers all investments made in the territory of a Party before or alter the entry into force of this Agreement. 3. The term "returns" means the amounts yielded by an investment and includes in particular, though not exclusively, profit, interest and dividends. 4. The term "territory" means the territory, territorial sea, as well as the maritime areas over which the concerned Party has jurisdiction or sovereign rights for the purposes of exploration, exploitation and conservation of natural resources, pursuant to international law. ARTICLE II Promotion and Protection of Investments 1. Each Party shall permit in its territory investments and activities associated therewith, on a basis no less favorable than that accorded in similar situations to investments of investors of any third country, within the framework of its laws and regulations. 2. Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less favorable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to investments of investors of any tlurd country, whichever is the most favorable. 3. For the avoidance of doubt, both Parties confirm that the treatment provided for by paragraphs (1) and (2) must apply to the provisions of Articles I to VTI of this Agreement, taking into consideration their respective national laws concerning foreign investments. 4. When a Party has admitted investments in its territory, it shall grant, in conformity with its laws and regulations, the necessary permits relating to these investments, including the authorizations for the luring by the investors of the highly qualified managerial and technical personnel of his choice, regardless of his nationality. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı: The provisions of this Article shall have no effect in relation to following agreements entered into by either of the Parties: (a) relating to any existing or future customs unions, economic organizations or other international agreements, (b) relating wholly or mainly to taxation. ARTICLE III Expropriation and Compensation 1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject, directly or indirectly, to measures of similar effects except for a public purpose, in a non-discriminatory manner, upon payment of prompt, adequate and effective compensation, and in accordance with due process of law and the general principles of treatment provided for in Article II of this Agreement. 2. Compensation shall be equivalent to the real value of the expropriated investment before the expropriatory action was taken or became known. Compensation shall be paid without delay and be freely transferable as described in paragraph 2 Article IV. 3. Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded by such other Party treatment no less favorable than that accorded to its own investors or to investors of any third country, whichever is the most favorable treatment 3s regards any measures it adopts in relation to such losses. ARTICLE IV Repatriation and Transfer 1. Each Party shall in good faith allow all transfers related to an investment to be made freely and without delay, after compliance with the relevant tax obligations into and out of its territory. Such transfers include: (a) returns, (b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment, (c) compensation pursuant to Article III, (d) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with investments, (e) salaries, wages and other remuneration received by the nationals of one Party who have obtained in the territory of the other Party the corresponding work permits relative to an investment, (f) payments arising from an investment dispute. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 15 Eylül Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Transfers shall be made in (he converlible currency in which the investment has been made or in any other convertible currency agreed upon by the Parties at the rate of exchange in force at the date of transfer, unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party. ARTICLE V Subrogation 1. If the investment of an investor of one Party is insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer which stems from the terms of the insurance agreement shall be recognized by the other Party. 2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights wliich the investor would have been entitled to exercise. 3. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the provisions of Article VI of this Agreement. ARTICLE VI Settlement of disputes between one Party and Investors of the other Party. 1. Disputes between one of the Parties and an investor of the other Party, in connection with his investments, shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the recipient Party of the investment. As far as possible, the investor and the concerned Party shall endeavor to settle these disputes by consultations and negotiations in good faith. 2. If these disputes cannot be settled in this way within six months following the date of the written notification mentioned in paragraph 1, the dispute can be submitted, as the investor may choose, to: (a) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL), (b) the Court of Arbitration of the Paris International Chamber of Commerce, provided that the investor concerned lias brought the dispute before the courts of justice of the Party that is a party to the dispute and a final award has not been rendered within one year. 3. The arbitration awards shall be final and binding on all parties in dispute. Each Party commits itself to executing the award according to its national law.. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: ARTICLE VII Settlement of Disputes between the Parties 1. The Panics shall seek in good failh and a spirit of cooperation a rapid and equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agreement. In this regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If the Parties cannot reach an agreement witliin six months after the beginning of disputes between themselves through the foregoing procedure, the disputes may be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral tribunal of tliree members. 2. Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator. The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman, who is a national of a third Slate. In the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment. 3. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairman within two months after their appointment, the Chairman shall be appointed upon the request of either Parly by the President of the International Court of Justice. 4. If in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the Vice-President is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the most senior member of the Court who is not a national of either Party. 5. The tribunal shall have tliree months from the date of the selection of the Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this Agreement. In the absence of such agreement, the tribunal shall request the President of the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules of international arbitral procedure. 6. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be completed within eight months of the date of selection of the Chairman, and the tribunal shall render its decision within two mondis after the date of the final submissions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. The arbitral tribunal shall reach its decisions, which shall be final and binding, by a majority of votes. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 15 Eylül 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Each Party shall bear the costs of its own arbitrator and of its representation in the proceedings. The costs of the Chairman and other costs shall be bome in equal parts by the (wo Parties. The arbitral tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of the costs be bome by one of the Parties. 8. A dispute shall not be submitted to an international arbitration court under the provisions of this Article if the same dispute has been brought before another international arbitration court under the provisions of Article VI and is still before the court. This will not impair the engagement in direct and meaningful negotiations between both Parties. ARTICLE Vin Entering into Force 1. This Agreement shall enter into force on the date on which the exchange of instruments of ratification has been completed. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this Article. This Agreement shall be applicable to the investments which are operating legally on the date of its entry into force as well as to investments made or acquired thereafter. 2. Either Party may, by giving one year's written notice to the other Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten-year period or at any time thereafter. 3. This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force when each Parry has notified the other that it has completed all internal requirements for the entry into force of such amendment. 4. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all the other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period of ten years from such date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement. DONE in the City of Havana on the twenty-second day of December in the Turkish, Spanish and English languages, all of which are equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 15 Eylül 1999-Sayı : 23X17 PROTOCOL With the signing of the Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Cuba concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, the Parties agree that the following provision forms an integral part of the said Agreement. Regarding Article VI, paragraph 2. In case both Parties become signatories of the "Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States," signed in Washington on 18 March 1965, the disputes referred to in Article VI shall be submitted, at the request of the investor, to the "International Center for Settlement of Investment Disputes" (ICSID), created by virtue of the aforementioned Convention. Done in Havana on the twenty-second day of the month of December of 1997, in the Turkish, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail For the Government of the Republic of Turkey For the Government of the Republic of Cuba Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

25 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 25 ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE TURQUIA Y LA REPUBLICA DE CUBA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES La República de Turquía y la República de Cuba, en lo adelante definidos como las Partes; En el deseo de promover una mayor cooperación económica entre ellas, especialmente en lo referente a las inversiones de los inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte; Reconociendo que el acuerdo sobre el tratamiento conferido a tales inversiones estimulará el flujo de capital y tecnología y el desarrollo económico de las Partes; Acordando que el tratamiento justo y equitativo de las inversiones es conveniente con vistas a mantener un marco estable para las inversiones y la utilización máxima y eficaz de los recursos económicos, y Habiendo resuelto concluir un acuerdo para la promoción y protección reciproca de las inversiones, Han acordado cuanto sigue: ARTICULO I Definiciones A los efectos del presente Acuerdo: 1. Por "inversionista" se entiende: (a) (1) respecto a la República de Turquía, la persona natural que tenga la nacionalidad turca de cordormidad con su legislación aplicable. (2) respecto a la República de Cuba, la persona natural que tenga la ciudadanía cubana de acuerdo con la Constitución de la República de Cuba. (b) corporaciones, compañías, firmas o asociaciones comerciales establecidas o constituidas en conformidad con la legislación vigente de cualquiera de las Partes y que tengan su sede en el territorio de esa Parte. Yiiriitme ve Idare Bólümü Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 15 Eylül Sayı: Por "inversión" se entiende, en conformidad con las leyes y regulaciones de la Parle anfitriona, cualquier tipo de activo y, en especial, aunque no exclusivamente, incluye: (a) (b) (c) (d) acciones, títulos o cualquier otro tipo de participación en compañías; utilidades «invertidas, créditos financieros por sumas de dinero o cualquier otro derecho con valor financiero relativo a las inversiones; bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro derecho de propiedad tales como hipotecas, derecho de garantía sobre propiedad de terceros, pignoración y cualquier otro derecho similar definido en conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte en cuyo territorio está ubicada la propiedad; Derechos de propiedad industrial e intelectual tales como patentes, diseños industriales, procesos tecnológicos, así como marcas registradas, goodwill, know-how y demás derechos similares; (e) Concesiones empresariales conferidas por la ley o mediante contratos, incluyendo las concesiones relacionadas con los recursos naturales. Dicho término se referirá a todas las inversiones directas realizadas en conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en el territorio de la Parte donde se realizan las inveraones. El término "inversiones" comprende todas las inversiones realizadas en el territorio de una Parte antes o después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 3. Por "utilidades" se entiende las sumas generadas por una- inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, incluye los réditos, interés y dividendos. 4. Por "territorio" se entiende el territorio, las aguas territoriales, así como las áreas marítimas sobre las cuales la Parte interesada ejerce derechos de soberanía o jurisdicción a los efectos de la exploración, explotación y conservación de los recursos naturales, en conformidad con el derecho internacional. ARTICULO II Promoción v Protección de las Inv -rsiones 1. Cada Parte permitirá en su territorio las inversiones y actividades relacionadas con las inversiones, sobre una base no menos favorable que la acordada en situaciones similares para las inversiones de los inversionistas de un tercer país, en el marco de sus legislaciones y regulaciones. 2. Cada Parte acordará para estas inversiones, una vez establecidas, un tratamiento no menos favorable que el acordado en situaciones similares para las inversiones de sus inversionistas o para las inversiones de los inversionistas de un tercer país, cualquiera que sea más favorable. 3. Al efecto de evitar dudas, ambas Partes confirman que el tratamiento dispuesto por los párrafos (1) y (2) debe aplicarse a las disposiciones de los Artículos I al VII del presente Acuerdo, tomando en consideración sus respectivas legislaciones nacionales referentes á las inversiones extranjeras. Yürütme ve Idare Bolümü Sayfa : 26

27 15 Eylül 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : Cuando una Parte haya admitido en su territorio las inversiones, otorgará, en conformidad con sus leyes y regulaciones, los permisos necesarios en relación con tales inversiones, incluyendo las autorizaciones para la contratación por parte de los inversionistas de personal administrativo y técnico de alta calificación de su elección, independientemente de su nacionalidad. 5. Las disposiciones del presente Artículo no afectarán los acuerdos posteriores que puedan ser contraidos por cualquiera de las Partes: (a) referentes a uniones aduaneras, organizaciones económicas u otros acuerdos internacionales, existentes o por firmar, b) referentes total o principalmente a la política fiscal. ARTICULO III Expropiación y Compensación 1. Las inversiones no serán expropiadas, nacionalizadas, o sometidas, directa o indirectamente, a medidas que tengan efectos similares, excepto por interés público y sobre una base no discriminatoria y mediante el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación, y de acuerdo con los procesos legales adecuados y los principios generales del tratainiento estipulado en el Artículo II del presente Acuerdo. 2. Dicha compensación será equivalente al valor efectivo de la inversión expropiada inmediatamente antes de la expropiación o que la inminente expropiación se diera a conocer públicamente. La compensación se realizará sin demora y será libremente transferible según lo descrito en el párrafo 2 del Artículo IV. 3. Los inversionistas de cualquiera de las Partes cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte sufran pérdidas ocasionadas por guerras, insurrección, disturbios civiles u otros acontecimientos similares recibirán de esta última Parte un tratamiento no menos favorable que el que la misma acuerda para sus propios inversionistas o para los inversionistas de un tercer país, cualquiera que sea el tratamiento más favorable, en cuanto a las medidas adoptadas en relación con dichas pérdidas. ARTICULO IV Repatriación y Transferencias 1. Cada Parte permitirá de buena fe que todas las transferencias relacionadas con una inversión se efectúen libremente y sin demora, luego de haber cumplido con los compromisos fiscales correspondientes hacia y desde su territorio. Dichas transferencias incluyen: (a) (b) (c) las utilidades, los ingresos provenientes de la venta o liquidación total o parcial de una inversión, la compensación en consonancia con el Artículo lu, Yürütme ve daré Boliimü Sayfa : 27

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2000 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2000 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı : 23978 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Antlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Temmuz 1997 CUMARTESİ. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Temmuz 1997 CUMARTESİ. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Temmuz 1997 CUMARTESİ Sayı: 23040 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Yükseköğretim Kanununun 59 uncu Maddesinin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Ocak 1997 PAZAR Sayı: 22875 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı;

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1996 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1996 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Haziran 1996 PERŞEMBE Sayı: 22679 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 96/8276 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF. AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF. INVESTMENTS ~"..- The Republic of South. Africa and the Republic of Turkey

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl)

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) 26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Sözleşme Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA Sayı: 23973 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı: 2000/86 Milletlerarası

Detaylı

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of..

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of.. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions Agreement dated as of.. between Akbank T.A.Ş. Malta Branch ("Party A") and A.Ş. ("Party B") Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi Sözleşme Tarih:..

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT Contract No :... [1] Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Büyükdere Caddesi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar

C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şart ve Koşullar Madde 1 Uygulanabilirlik 1.1 İşbu genel şart ve koşullar ( Genel Şart ve Koşullar ), C Steinweg Levant Lojistik Hizmetleri

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlenriiçin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1985 PAZARTESİ Sayı: 18898

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı