Ġmzanın Halleri... MÖ 2300 yıllarında arazi satışı ile ilgili bir kontrat dan alıntı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġmzanın Halleri... MÖ 2300 yıllarında arazi satışı ile ilgili bir kontrat dan alıntı:"

Transkript

1 Ġmzanın Halleri... MÖ 2300 yıllarında arazi satışı ile ilgili bir kontrat dan alıntı: Ilı-Eribu nun oğlu Sini İştar ve kardeşi Apil-li, Sini İştar ile Minaninin evine komşu, sokağa cepheli, Migrat-Sin oğlu Minaniye ait olup içinde hali hazırda evi olan 1/3 şar araziyi anlaştıkları fiyat olan 4.5 sekel gümüşten almışlardır. Minani nin bu satışdan dolayı hiç bir hakkı kalmamıştır. Kralın huzurunda yemin ettiler. Tebet ayı, Büyük Karra-Şarma duvarı yılı. 14 şahit adları ve imzaları Konu, Koşullar, Taraflar, Tarih, Tanıklar, İmza Sözleşmeleri yapan kamu kurumu BURGUL* *Ludingirra nın yaşam öyküsü Tablet 5 Muazzez Ilmiye Çığ

2 MEGATRENDS Geleceğin Eğilimleri İstanbul, Aralık 10, 2009 Zafer BABÜR

3 Zafer BABÜR? 1961 Istanbul da Bitlis ve Artvin li aile köklerine sahip olarak doğdu 5 inde ilk elektrik denemesi nedeni ile fena çarpıldı 6 sında komşu duvarlara yazı yazmaktan evden uzaklaştırıldı 7 sinde ilk Anadol ile test sürüşü kazasız sonlandı 10 unda roketlere ve uçaklara ilgisi komşuları canlarından bezdirdi Resim ve karikatürde ilerledi Kalemi ile kendini anlattı, Gırgır ı çok sevdi Mahalle mektebinde İftihar Listesi müdavimiydi Telefon santralları üretiminde ve bakımında çalıştı İTÜ ye burs ve iş olanakları fevkalade sanarak girdi İTÜ, USC, Stanford da eğitim aldı, ders verdi, dernekler kurdu 24 ünde LA-SF arasını bisikletle 3 gün, sonra Cessna ile 2 saat de aldı 28 inde Burdur da 5 gün revir toplam 51 gün er oldu 34 ünde Evlilik kurumuna kabul olundu, iki çocuk babası oldu Finans, Medya, Telco, Enerji, Eğitim dikey pazarları için çözümler üretti Önce fiilen gerçekleştirdi, sonra eğitimini verdi, ardından yönetti 1980, 1994, 1999, 2001 ve 2008 krizlerini gördü ve kanıksadı... Halen 8 dekatlık ömrünün 5. dekatında hayatının bir döneminde hocaları Dr.Göksu, Dr.Dougherty ve Dr.Udwadia yı tanımaktan mutlu.. Profesyonel Konuşmacı/Eğitimci: Futurism, Understanding Cost, Innovation/Transformation/Product/Project/Sales Management, Visual Data Display

4 Ġçerik Zaman Cetveli Büyük Eğilimler Enerji, Atık, İklim, Su, Nüfus, Kent, Yoksulluk

5 Zaman Cetveli Milenyum (I, II, II) Yüzyıl (XIX, XX, XI) Dekat ( ) Yıl ( ) Insan ataları 4,000, ,000 yıl Insan 100,000 10,000 yıl Tarım 10,000 yıl (Ortadoğu) 7,000 yıl (Afrika) Mezopotamya şehirleri MÖ 4300 (Akad Krallığı 2334) Yazı 3,000 MÖ MS 1,500 (Avrupa Bronz çağı MÖ ) Hitit ve Asur MÖ Babil MÖ Kutsal Topraklar MÖ Pers MÖ Makedon, Likya, Lidya, Frig, Kartaca, Roma, Bizans, Portekiz, Ispanyol, İngiliz, Rus, Fransız, Osmanli, AvusturyaMacaristan, Alman, ABD, Yeni Gezegenler? Çok Tanrılı, Hindi, Şinto, Yahudi, Hristiyan, Müslüman... Insan: Köylü-Ağa, İşçi (Mavi/Beyaz)-Patron, Memur/Asker-Amir, robot-insan,?

6 DEĞĠġEN DÜNYA Yaşlanan nüfus, bireyselleşen nesil, mass marketten micro markete, DIY ekonomisi, sağlıklı yaşam bilinci, yeni yiyecek türleri, yakınsayan pazarlar(yiyecek,ilaç, makyaj), kadınların dünyası, kadınsal yetkinlikler önplanda, iş-yaşam dengesi, kültürler birlikteliği, küreselleşme, taşıma sektöründe atılım, yeni araçlar, sayısal yaşam şekli web 2.0, sanal gerçekliklik gerçek olurken, sanal iş dünyası heryerde, biomimikri (doğayı örnek al) arı/karınca toplumu sosyal organizasyonlar, IT değişimi, neuroscience, denetim ve gözetim toplumu, bilgi ve nano teknolojiler yakınsamada, Küreselleşme sayesinde Batının Asya ya biçtiği rol, orta sınıf değişiyor, sermayenin küreselleşmesi, bilgi ekonomisi, inovasyon ve transformasyon ekonomisi, MBA yerine MFA, İş dünyasında eko sistemler, açık sistemler, mash-up network, otomasyon, çalışma saatleri 7X24, yeni tüketici modelleri, BRIC, sürdürülebilir tüketim modelleri (EcoChic, Moral Commerce), doğal kaynakların azalması (fosil yakıt, su, mineral, maden) alternatif enerji, enerji tedariğinde merkeziyetçi yapıdan çıkış, iklim değişimi, sosyal sorumluluklar ve CO2 salınımı, kentleşme, megaşehirler, yeni yaşam alanları ve biçimleri, politik sistemlerde değişim, batı demokrasilerinde kriz, Rusyada rönasans, Afrika uyanıyor, uluslararası güvenliği tehdit eden unsurlar, kültürlerası çatışma ve çöken devletler, küresel terör, kitle imha araçlarının üretimi Kaynak: Z_punkt GmbH The Foresight Company Essen Karslruhe Berlin 2007

7 Zaman Cetveli *Ross Dawson/Richard Watson Gelecek Yokolacak 2010 yalan makinesi, giyilebilir bilgisayar, uyku makinesi mektup, normal hava sıcaklık, mahremiyet, kül tablası, sütçü 2015 Ay da kondo kullan-at cep telefonu - akıllı kozmetik sanduka otel odası kaybolmak, teşekkür mesajı, sabit hatlı telefon 2020 robot cerrah - yapay göz postane, bedava park, sekreter, DVD, tel rehber, normal emeklilik, Tayvan, Irak 2025 hidrojen yakıt istasyonu, yurtdışı hapishane, doğru yazım ve imla, freeway, desktop PC, hafıza silme, duyusal internet haftasonu izin, Maldivler, Paris Hilton 2030 robot dadı,sanal tatil, uzay asansörü, yapay reality show, ticari birlikler,miras vergisi - hafıza güçlendirici, şöförsüz araba öğle yemeği, ameliyatsız estetik 2035 kendi kendini tamir eden yol, genetik diyet, 3-D yazıcı, sanal gerçeklik pencereleri kendi kendine oyun oynayan çocuklar - bozuk para, petrol, Microsoft, orta sınıf, 2040 uzay fabrikaları, evrensel para, video oynatan duvar kağıtları, hapishane ülkeler 2045 realtime çöp vergisi, görünmezlik pelerini, Mars ta ilk insan 2050 tedavi robotları, beyin nakli, Küresel ID, hafıza yükleme, seçim vergi, Işınlanmak SONRA göktaşı madenciliği, stres seviyesini ölçer/gösterir elbisler düşük fiyatlı yolculuk - Bangladeş banknot/cüzdan, benzin motoru, bağımlılık ve sağırlık, milli para, bedava kamusal alan, özür dilemek, AB monopol, kravat, İngiliz monarşisi, doğal doğum körlük, google, WWII görmüşler çirkinlik, ABD, ölüm?

8 BÜYÜK EĞĠLĠMLER Nüfus Dağılımı Bireysellik Sağlık Ekonomisi Kadınlar Ayağa Kalktı Unity in Diversity Hareketli Yaşamda Yeni Örüntüler Sayısal Tarz-i Hayat Biomimikri, Doğayı Takit Et Zeka Teknolojide Değişim Küreselleşme Yeni Sürüm Bilgi-Birikim Ekonomisi İş Dünyasının EkoSistemi İş Dünyasında Değişenler Tüketim Modelleri Enerji ve Doğal Kaynaklar İklim Değişimi ve Çevresel Etkiler Kentleşme Yeni Siyasi Dengeler Uluslararası Güvenlik

9 NÜFUS DAĞILIMI Batı yaşlanıyor Nufus ortalamalari Nufus buyuklukleri Istanbul un taşı toprağı altın Nüfus eğişimi

10 BĠREYSELLĠK Yeni bir fenomen BEN! İlişkiler değişimde birkaç can yoldaşı, birçok tanış Kendi kendine yeter olmak DIY Ekonomisi

11 SAĞLIK EKONOMĠSĠ Herkes vucudunu tanımaya başladı Salığın sorumlusu kendiniz Sağlık teknolojileri sağlıklı yaşam Yeni yiyecekler Fonkisyonel yiyecek, GDO, özgün yemek Yakınsayan pazarlar Yiyecek, Ilaç, Kozmetk

12 KADINLAR AYAĞA KALKTI İş dünyasının vazgeçilmezi Feminen yetiler daha da önemli Pazaın belirleyicisi Ürün ve hizmetlerin tanımında etki İş hayatı ve yaşam dengesi

13 ÇEġĠTLERĠN BĠRLĠKTELIĞI Unity in Diversity Gelenekler ve günümüz arasında olmak Değerler Hibrid kültürün gelişimi

14 HAREKETLĠ YAġAMDA YENĠ ÖRÜNTÜLER Dünya küçüldü Taşıma altyapısı genişliyor, iyileşitriliyor Yeni araç tipleri yeni motorlar

15 SAYISAL HAYAT TARZI Web 2.0 Social Network Avatar ınız yok mu? Sanal gerçeklik Sanal iş modelleri

16 BIOMIMIKRI DOĞAYI TAKLĠT ET Biolojinin önemi artıyor Biononic (Biyoloji ve elektronik ) Sürü zekası (arı toplumları, karınca toplumları)

17 ZEKA IT değşimi devam ediyor Yeni arayüzler, yeni yüzeyler Neuro science, AI ve Robotik Şeffar toplum; denetim ve kontrol

18 TEKNOLOJĠDE DEĞĠġĠM Enformasyon ve nanoteknoloji yakınsamanın ustaları Tıp, enerji ve malzeme biliminde stimuli Neuro, Biology, Internet, Information, Computer birbiri ile dost olursa

19 KÜRESELLEġME YENĠ SÜRÜM Araştırma merkezleri ABD, Japonya, Rusya Üretim merkezleri Çin, Hindistan Tüketim merkezleri Konusunda uzman ülkeler (antiterör, hapishane, otel, sağlık, mezarlık) Sermaye din ve milliyeti gözetmeksizin dolaşır

20 BĠLGĠ BĠRĠKĠM EKONOMĠSĠ Sermayenin talep ettiği eğitim Araştırma üniversiteleri vs sertfika kolejleri Inovasyon rekabetin anahtarı Yeni bir sınıf doğuyor; MFA ve yaratıcı sınıf

21 Ġġ DÜNYASININ EKO SĠSTEMĠ Açık sistemler ve ağlar; emek, sanayi, pazar ve iş dünyasında serbest dolaşım Katma değer zincirinden yeniler (coopetion, müşteri tümleşik sistemler) Mashups: arayüz ekonomisi ve yeni pazarlar

22 Ġġ DÜNYASINDA DEĞĠġENLER Otomasyonde değişim Üretim ekonomisinden hizmet ve bilgi dikeylerine geçiş Esnek çalışma biçimi her an her yerde Çalışma alanlarının değişimi

23 TÜKETĠM MODELLERĠ Fakir ülkelerin zenginleşmesi Çin, Hindistan, Rusya da lüksün artması Barıda Sürdürülebilir kalkınma modelleri (LOHAS, EchoChic, Moral Commerce)

24 ENERJĠ DOĞAL KAYNAKLAR Kaynakların azalması (fosil yakıtlar, içilebilir su, madenler) Alternatif enerji kaynakları ve yenilenebilir kaynaklar Enerji tedarikinde merkeziyetçi yapıdan dağıtık yapıya geçiş

25 ĠKLĠM DEĞĠġĠMĠ ve ÇEVRE CO2 yayılımı küresel ısınma Gelişen ülkelerin artan çevre problemleri Temiz teknolojileri Kurumsal sorumluluk reklam mi gerçek mi?

26 KENTLEġME MegaKentler büyüyor 23 Megakent Akıllı altyapıların gelişimi İş, yaşam topluma katılım alanları

27 YENĠ SĠYASĠ DENGELER Yeni Siyasi Dengeler ve UN Batı demokrosinde sorunlar Rusya değişiyor Afrika uyanıyor mu?

28 ULUSLARARASI GÜVENLĠK Terror bölgel değil Kültürel çayışmalar çöken devletler Küresel terör Kitle imha silahlarına erişim kolaylığı

29 2050 ye Doğru (ARUP) TOPLUM TEKNO ÇEVRE EKONOMI POLITIKA Enerji tüketim, meslek kazası, mesafe, kıtlık,erişim üretim, hidrojen, talep yönetim, PV emisyon, nükleer atık, bioyakıt, rüzgar enflasyon, fiyat, ROI, kapasite, sadelik ithalat, rezerv, teşvik, terkedilmiş yatırım, vergi Atık giyim, reklam, çöpyaşam, evsel, recycle kısa ömür, çöp kaynak/yemek ürün ömrü maden üretimi, kimya, CH4, su tükenen kaynak ambalaj, çöp vergisi, recycle maliyet recycle, gizli maliyet, cevko, ihrac, toplama Iklim kuraklık, tasarım, uçak,karbon, pasif model, paleo, decarbon, geomühendis Isı, toplu ölüm, asit deniz, ağaç,akıntılar G20, sigorta, Karbon, is fırsat finansman Kyoto, tahıl kuşak, Karbon kotası su seviyesi, Su hijyen, tasarruf, erişim, miktar, tarım verim, deniz, su hasatı, susuz tarım tuzlanma, kir, ecosystem satış, sanal su, özelleştirme, recycle, sanayi su hakkı, fiyat, savaş, su yatakları Nüfus göç, FB, obez, dalya, roomie sanal dunya, gen, beyin, bionic, çöl, mülteci, araba, ölüm Kronik hasta, işçi, kadın, eşitsiz kaçak işçi, ihtiyaç savaşı AIDS Kentleşme büyüme, ev, sağlık, hayaller seyahat, enerji, tekno bağımlı, akıllı ev, GSM sel, deprem, ecocity, klima İş, global econ, yoksul, tarım, yoğun köy, plan, altyapı, ikamet, belediyeler Yoksulluk Slide VI ömür, güvenlik, yuva, yetenek ev aletleri, ICT, altyapı, üretim, R&D içme suyu, yemek, tuvalet, sahip, felaketler yaşam maliyet, yardımlar, banka, pazar güç, temsil, çürüme,kurumsal, IR

30 TeĢekkür ederiz... Zafer BABÜR e: zafer (at) babur (dot) net linkedin, facebook :-)

GELECEĞİN KISA TARİHİ. Jacques Attali

GELECEĞİN KISA TARİHİ. Jacques Attali GELECEĞİN KISA TARİHİ Jacques Attali Tarih boyunca üç ana unsur dünyayı yönetmiştir. Bunlar bazen tek başlarına, bazen birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak hep tarih sahnesinde yer almışlardır. İç huzurun

Detaylı

2023 DÜNYASINDA BARTIN

2023 DÜNYASINDA BARTIN 2023 DÜNYASINDA BARTIN 2023 DÜNYASINDA TÜRKİYE? NİYET Öngörü Projesinin başlangıç adımı olarak, farklı toplum kesimlerinden geniş bir topluluk ile 2023 dünya ve Türkiye tablosu çizmek. ZORLUKLAR! Çatışan

Detaylı

21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK TEMEL EĞİLİMLER

21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK TEMEL EĞİLİMLER 21. YÜZYILDA KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRECEK TEMEL EĞİLİMLER 1. Giriş: Oxford Üniversitesi bünyesindeki Martin School Enstitüsü ile dünyanın önde gelen bankası Citi GPS işbirliği tarafından Gelecek Fırsatları,

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GĠRĠġ. Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır

GĠRĠġ. Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır GĠRĠġ Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır Ülkemizin ekonomik, siyasi, askeri, kültürel alanlarda mevcut durumuna ilişkin gerçekçi ve yararlı bir değerlendirme yapabilmek için, dünya ekonomisindeki

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU XXIV. GENEL KURUL GÜNDEMİ 11 Aralık 2010 Cumartesi (Saat 09.30) Toplantı Yeri: Hilton Oteli ANKARA GÜNDEM: 1. Açılış 2. Başkanlık Divanı Seçimi 3. Konfederasyon

Detaylı

GİRİŞ. Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır

GİRİŞ. Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır GİRİŞ Dünyayı anlamadan Türkiye yi anlamak olanaksızdır Ülkemizin ekonomik, siyasi, askeri, kültürel alanlarda mevcut durumuna ilişkin gerçekçi ve yararlı bir değerlendirme yapabilmek için, dünya ekonomisindeki

Detaylı

Ekonomi. Uludağ. Zirvesi. FIRSATLAR ÜLKESİ Türkiye Fırsatlar Penceresi ana temalı Uludağ Ekonomi Zirvesi 2013 ün, konuşma ve panellerinin tam metni

Ekonomi. Uludağ. Zirvesi. FIRSATLAR ÜLKESİ Türkiye Fırsatlar Penceresi ana temalı Uludağ Ekonomi Zirvesi 2013 ün, konuşma ve panellerinin tam metni Uludağ Ekonomi HAZİRAN 2013 ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ Zirvesi ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ ALİ BABACAN BÜLENT ECZACIBAŞI FIRSATLAR ÜLKESİ NOURIEL ROUBINI MUHTAR KENT Türkiye Fırsatlar Penceresi ana temalı Uludağ

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2003-2023 Strateji Belgesi

2003-2023 Strateji Belgesi TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi (Versiyon 19 [2 Kasım 2004]) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kasım 2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1 Bölüm I Vizyon 2023 Teknoloji

Detaylı

Satınalma. Ücretsiz Uzaktan Eğitim Fırsatı. 6552 Sayılı Yasa İle Hizmet Alımlarında Neler Değişti?

Satınalma. Ücretsiz Uzaktan Eğitim Fırsatı. 6552 Sayılı Yasa İle Hizmet Alımlarında Neler Değişti? Satınalma www.satinalmadergisi.com Yıl: 2 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi Sayı: 22 EKİM 2014 Prof. Dr. Selim YAZICI Tedarik Zincirinde İş Sürekliliği Yönetimi Sertaç Sedat KÖKSAL 6552

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

1 NO.LU PERAKENDE TİCARET MESLEK KOMİTESİ Çevre ile ilgili olarak "Naylon Poşetlerin Ülke Ekonomisine ve Doğaya Verdiği Zararlar"

1 NO.LU PERAKENDE TİCARET MESLEK KOMİTESİ Çevre ile ilgili olarak Naylon Poşetlerin Ülke Ekonomisine ve Doğaya Verdiği Zararlar İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TEZ PROJELERİ ÖNERİLERİ 1 NO.LU PERAKENDE TİCARET MESLEK KOMİTESİ Çevre ile ilgili olarak "Naylon Poşetlerin Ülke Ekonomisine ve Doğaya Verdiği Zararlar" 2 NO.LU TOPTAN VE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2003-4 URDUN ÜLKE ETÜDÜ HAZIRLAYANLAR: Tülay SOBUTAY Aysun DİNLER

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2003-4 URDUN ÜLKE ETÜDÜ HAZIRLAYANLAR: Tülay SOBUTAY Aysun DİNLER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2003-4 URDUN ÜLKE ETÜDÜ HAZIRLAYANLAR: Tülay SOBUTAY Aysun DİNLER Bu eserin tiün telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. ÎTO'mm ve yazarının ismi kaydedilmek

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ Bu kitap, Amerika nın gerilemesinden ziyade diğerlerinin yükselişi ve dünyada gerçekleşen bu büyük değişimin, sıkça tartışılmasına karşın hala yeterince anlaşılmaması üzerinedir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

EXPORT GLOBAL. turizm ekonomisi Turizm sektörü hala Fransız ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor.

EXPORT GLOBAL. turizm ekonomisi Turizm sektörü hala Fransız ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 675 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Çok ciddi bir ekonomik altyapısı bulunan Fransa, 675 milyar dolarlık ithalatıyla ihracatçı ülkeler için önemli bir

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

İNŞAAT EKONOMİSİ ESSAM. Editörler Ercan Sancak S. Cem Karaman. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK, SOSYAL ve SİYASAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

İNŞAAT EKONOMİSİ ESSAM. Editörler Ercan Sancak S. Cem Karaman. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK, SOSYAL ve SİYASAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ İNŞAAT EKONOMİSİ Editörler Ercan Sancak S. Cem Karaman ESSAM TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK, SOSYAL ve SİYASAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA, 2015 Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 021 ISBN:

Detaylı

Yazılım Endüstrisi: Türkiye İçin Politika Önerileri

Yazılım Endüstrisi: Türkiye İçin Politika Önerileri 2023 Vizyonu ve Türkiye de Yazılım Sektörü Paneli 5 Temmuz 202, Ankara Yazılım Endüstrisi: Türkiye İçin Politika Önerileri Kamil TAŞCI İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanı Kalkınma Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012 Mayıs ta ODTÜ lü olmak ihtiyaç HALiNDE EViNiZiN MASRAFLARI BOYASINA KADAR ANADOLU SiGORTA DAN. Kiracıya Boya Badana Hizmeti ile kiracısı olduğunuz

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Mart - Nisan 2010. www.kssd.org

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Mart - Nisan 2010. www.kssd.org Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği e-haber bülteni Mart - Nisan 2010 www.kssd.org Mart - Nisan 2010 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak sizlere haber bültenimizin Mart-Nisan sayısını

Detaylı

TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum...3 3. Türkiye 2023

Detaylı

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN PAZAR İngiltere ekonomisi finansal krizden etkilense de 500 milyar dolarlık ihracatı ile halen büyük bir potansiyel

Detaylı

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu

2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu 7 3 2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu ARTOG.E 2.38 % 10.19 POLTK.E 9.5 % 9.20 HALKS.E 2.38 % 6.25 VANGD.E 2.05 % 5.67 EGLYO.E 3.53 % 5.37 RODRG.E 2.35 % -10.65 English OYLUM.E Yardım0.94 İletişim % -8.74

Detaylı

Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ

Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ Yoksulluğun Sonu Günümüz Ekonomisinin Sunduğu Olanaklar Jeffery D. Sachs ÖNSÖZ Açlık, hastalık ve harcanmış yaşamlar, Dünyadaki aşırı yoksulluğun eseridir. Prof. Sachs a göre, bu sorunların çözülmesi olanaksız

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI. 29 Nisan 2015

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI. 29 Nisan 2015 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE HİZMET SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÇUKUROVA NIN POTANSİYELİ ÇALIŞTAYI 29 Nisan 2015 SONUÇ RAPORU Mayıs 2015 SUNUŞ Adana Ticaret Odası tarafından Çukurova nın Hizmet Sektöründeki yerini belirlemek

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı