S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI"

Transkript

1 S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI S.S. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi nin 2014 Yılı 6.Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 13 Haziran 2015 tarihinde Saat:13.30 da OMMER HOTEL Osman Kavuncu Bulvarı No:245 Kayseri adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri: Ahmet PATAT, Mehmet ATAR ve Mustafa SİYER ın gözetiminde toplanıldı. GÜNDEM MADDELERİ MADDE 1- Yoklama ve açılış yapıldı. MADDE 2-Divan heyetinin seçimine geçildi. Yapılan yazılı teklifte Divan Başkanlığına Hacı ÇEVİKEL Katip Üyeliklerine Mehmet DOĞAN, Şaban ANDAÇ önerildiler. Başka öneri olmadı, teklif oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler. Seçilen divan heyetine genel kurul evraklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı Genel Kurula kısa bir açılış konuşması yaparak Genel Kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Genel Kurula gündemi okuyarak bu şekilde görüşülmesini oya sundu, oy birliği ile kabul edildi. MADDE 3- Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. MADDE Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa BAKTIR tarafından okundu Yılı Denetim Kurulu raporu Kooperatifin Denetim Kurulu Üyesi Fatih ÖRDEK tarafından genel kurula okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ayrı ayrı müzakereye açıldı.raporlar hakkında söz alan olmadı. Yönetim ve denetim raporları kabul için ayrı ayrı oya sunuldu her iki kurul raporuda oy birliği ile kabul edildi. MADDE 5- -Bilançonun oknuması müzakeresi ve Bilançonun kabulü: tarihi itibariyle hazırlanan bilânço, gelir ve gider hesapları kooperatif muhasebecisi S.M.M.M. Laver DOĞAN tarafından genel kurula okundu. Bialnço hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve gelir ve gider hesapları oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. MADDE 6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına geçildi. Divan başkanı tarafından Yönetim ve Denetim kurulunun ibraları ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu ile Denetim Kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri kendilerinin ibralarında oy kullanmadılar.) MADDE 7-Gelecek Yılın çalışma programının ve Tahmini Bütçesinin görüşülmesi: Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Programı kooperatif müdürü Ercan SARIKAYA tarafından okundu, 2015 yılı tahmini bütçesi Ercan SARIKAYA tarafından maddeler halinde okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Toplam ,00-TL (altımilyonbeşyüzonlira) miktarla gelir ve gider hesabı denk 2015 yılı tahmini bütçesi genel kurula bilgi olarak sunuldu. MADDE 8- TOKİ taksit ödemelerinin Kooperatifimiz üzerinden yapılmasının görüşülmesi Milli Emlak Müdürlüğü şerhleri ve teslimde oluşan KDV nin kalkması için TOKİ nin tek fatura ile Kooperatifimizi borçlandıracak olmasından dolayı taksit ödemelerinin Kooperatifimiz üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle taksitlerin Kooperatifimizce toplanarak sizlerin adına TOKİ ye yatırılmak üzere Bankalarda gerekli işlemleri yapmak, işyeri tesliminde ödenecek TOKİ peşinatı için çek karşılığında üyelerimiz adına kredi kullanmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesini oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 9- Mobilya Ticaret Merkezimiz MOBİLYAKENT in yurt içi ve yurt dışı tanıtım programının görüşülmesi Yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcılarla tanışmak ve irtibat kurmak üzere sektörün takip edilen fuarlarında MOBİLYAKENT projemizi 2016 yılında stand açarak tanıtımlarına başlamak için gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 3 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır MADDE 10- Sanayi Sitemizin güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanmasının görüşülmesi; 1

2 Sanayi sitemizin güvenliğini sağlamak üzere, site etrafına çit çekilmesi ve güvenlik kamera sistemi kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama da oy birliği ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır MADDE 11- Kooperatifimizin ihtiyacı nedeniyle araç alımının görüşülmesi; 2010 yılında alınmış olan Ford Focus marka aracımızın güvenlik hizmetlerine tahsis edilerek sizleri ve Kooperatifimizi temsil edecek (1.6 dizel bir passat araç alımı için) azami TL(yüzellibinlira) bütçeli yeni bir araç alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama da 25 ret oyla karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır. MADDE 12- Sergi yerleri ve 2.etap işyerleri kura çekim günü, ödeme süresinin belirlenmesi ve zamanında ödemeyen ortaklarımızdan tahsil edilecek gecikme zammının belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Sergi yerleri ve 2.etap işyerleri kura çekim günü, ödeme süresinin belirlenmesi ve zamanında ödemeyen ortaklarımızdan tahsil edilecek %1(yüzdebir) gecikme zammını belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oylamaya sunuldu yapılan oylama da 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır MADDE 13- TOKİ Ticaret Merkezi Yönetim Planı nın Kooperatifimizce uygulanmasının görüşülmesi; Sanayi sitemizi belli kural ve kaideler içerisinde düzenli bir şekilde yönetmek üzere TOKİ Ticaret Merkezi Yönetim Planının Kooperatif web sitesinde yayınlanan sitemize uyarlanmış şekli ile uygulanması için işyeri tesliminde tüm üyelerimiz tarafından onaylanması, kiracıların onaylamasından işyeri sahipleri sorumlu olmak şartı ile yönetim kuruluna uygulama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu 1(bir) ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka teklif çıkmamıştır. MADDE 14- İşyerlerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti işlemlerinin yapılabilmesi, tapuların ortaklara devredilmesi ve takibi konularında Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi Kocasinan Belediyesinde devam etmekte olan İşyerlerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti işlemlerinin tamamlanması, tapuların ortaklara devredilmesi ve takibi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 15- TOKİ ile ihtiyaç halinde imzalanacak protokol için yönetim kuruluna yetki verilmesi; İMZALANACAK EK PROTOKOLÜN TAM METNİ KAYSERİ İLİ MERKEZİNDE BULUNAN ESKİ SANAYİ SİTESİNDE SAĞLIKSIZ YAPILARDA ÜRETİM YAPAN MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ OYMAAĞAÇ MAHALLESİNDE İNŞAA EDİLECEK MOBİLYAKENT SİTESİNDE TOPLANMASI İÇİN 24/02/2012 TARİHİNDE İMZALANAN PROTOKOLE AİT EK PROTOKOL Protokol Madde 1. AMAÇ VE KAPSAM : İş bu Ek Protokol; tarihli Protokol ün (5.1) inci maddesinde hükme bağlanan MOBİLYAKENT projesinde yapılacak işyerlerinin ve diğer donatı tesislerine ait arsa ve arazilerin ERCİYESKSS tarafından bedelsiz olarak TOKİ ye devredilme sorumluluk ve işleminin, arsalar üzerinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü şerhleri nedeniyle yerine getirilememesinden dolayı, tarihli Protokol ün 14.maddesi hükmünün verdiği Ek Protokol düzenleme yetkisi çerçevesinde, işyerlerinin mülkiyet ve teslimlerinde oluşan sorunların çözümü ile ERCİYESKSS mülkiyetinde üretilecek işyerlerinin kooperatif üyeleri adına olan borçlandırmalarına üyelerin müştereken ve müteselsil kefaletlerinin ERCİYESKSS üzerinden yürütülmesini temin amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, tarihli Protokol ün 2., 5. ve 6. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile kooperatif üyelerinin müştereken ve müteselsil kefaletlerinin ERCİYESKSS üzerinden yürütülmesine ilişkin oluşturulan hükümler, İş bu Ek Protokol kapsamında düzenlenmiştir. Protokol Madde TARİHLİ PROTOKOL ÜN EK PROTOKOL KASAMINDA DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİ: Değiştirilen 2. Madde - PROTOKOLÜN KONUSU : Kayseri İl merkezinde bulunan Eski Sanayi Bölgesinde sağlıksız yapılardan oluşan ve dağınık vaziyetteki işyerlerinde zor koşullar altında üretim ve satış yapan ERCİYES KSS üyesi Esnaf ve Sanatkârların, TOKİ tarafından inşa edilecek MOBİLYAKENT Projesinde üretilecek modern işyerlerinde üretim faaliyetlerini yürütmelerinin sağlanması için bu işyerlerinin bedeli karşılığında 2

3 TOKİ tarafından ERCİYES KSS Kooperatifi ne taahhüt edilmesi ve teslimlerinin yapılması amacıyla taraflar BÜYÜKŞEHİR-TOKİ-KOCASİNAN-KAYMOBODASI-ERCİYES KSS arasında iş bu Protokol tanzim ve imza edilmiştir. Değiştirilen 5. Madde- KAYMOBODASI ve ERCİYES KSS NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 5.1 Kayseri İli Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan MOBİLYAKENT projesinde yapılacak işyerleri ve diğer donatı tesislerine ait arsa ve araziler ERCİYES KSS mülkiyetinde kalacak, arsalarla ilgili ileride ortaya çıkacak hukuki, teknik ve mülkiyet sorunlarının giderilmesi KAYMOBODASI ve ERCİYES KSS sorumluluğunda olacaktır. 5.2 Mimari, statik, elektrik, mekanik vb. avan ve uygulama plan-projelerini TOKİ ye teslim edecektir. 5.3 İnşaat alanına ait jeolojik, jeoteknik ve jeofizik zemin etüd raporlarını ilgili kurumlardan onaylı olarak TOKİ ye teslim edecektir. 5.4 Yapılacak işyerlerinin Hak sahipleri ERCİYESKSS tarafından Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenerek TOKİ ye bildirilecek olup TOKİ işyerlerini ERCİYES KSS ye teslim edecektir. 5.5 TOKİ tarafından ERCİYES KSS ye teslim edilen işyerlerinin üyelerine teslimi sonrasında üye teslim listelerinin ERCİYES KSS tarafından TOKİ ye bildirimi yapılacaktır. 5.6 TOKİ tarafından projeleri onaylanan işyeri tiplerinin yaklaşık maliyet bedeline göre belirlenecek başvuru bedeli ERCİYESKSS aracılığı ile toplanarak TOKİ tarafından açılacak hesaba hak sahipleri adına yatırılacaktır. Başvuru bedeli yatırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından proje ile ilgili ihale işlemleri başlatılacaktır. Yeterli talep sağlanması durumunda ihalesi gerçekleştirilecek projede kesinleşmiş işyeri bedellerinin belirlenmesini (%10 hizmet bedeli eklenerek) müteakip 2 ay içerisinde kesinleşen işyeri bedelleri üzerinden sözleşme imzalanacaktır. İşyerleri % 30 peşinat 120 ay vade seçeneği ile ERCİYES KSS ye teslim edilecektir. % 30 luk peşinat bedelinin % 15 i sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşülerek) kalan kısmı ise teslim aşamasında ödenecektir. Borç bakiyesi 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecek, aylık taksitler teslimi takip eden ay başlatılacaktır. 5.7 İnşaat süresi içinde çeşitli nedenlerle ayrılmak isteyenlerin yerine yeni hak sahibini KAYMOBODASI ve ERCİYESKSS belirleyecektir. Hak sahipleri işyerlerini teslim aldıktan sonra işyerlerini 3. Kişilere devredebilecektir. Yeni üye bildirememe veya üyenin borcunu ödeyememesi durumunda, TOKİ tarafından ihalesinin de yapılmış olduğu dikkate alınarak kalan bakiye borç ERCİYESKSS tarafından TOKİ'ye ödenir. Bu konuda oluşabilecek TOKİ zararını tazmin etmeyi ERCİYESKSS gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 5.8 ERCİYES KSS, İş bu Protokol gereği üyelerinin borçlanmasından müşterek ve müteselsilen kefaletle sorumlu olup; üyelerinin belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamasından ve TOKİ ye olan peşinat ve taksit bedellerinin süresinde ödenmesinden de sorumludur. 5.9 ERCİYES KSS, TOKİ den işyeri borcunun bittiğini ve üyeye tapu devrinin yapılmasında sakınca olmadığına dair ilişik kesme yazısı almadan tapu devri yapmayacaktır. Aksi durumda işleme konu üyelerin tüm bakiye borçlarının, aşağıda düzenlenen müşterek ve müteselsil kefalet hükümleri uygulanarak ERCİYES KSS ce üstlenileceği ve ödeneceği hususu, ERCİYES KSS tarafından iş bu Protokolle kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir ERCİYES KSS; iş bu Ek Protokolde düzenlenen Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Hükümleri nin tüm üyelerin katılımıyla hilafsız imzalarının bulunduğu Genel Kurul Kararı nın Noter Onaylı suretini, iş bu Ek Protokol ün imzalanmasından itibaren 7(yedi) gün içerisinde-işyerlerinin tesliminden ve borçlandırma sözleşmelerinin imzalanmasından önce- TOKİ ye ibraz etmekle yükümlüdür. Değiştirilen 6. Madde- TOKİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1 TOKİ, MOBİLYAKENT projesinde yer alacak işyerleri + sosyal donatı, ortak yapı ve tesislerinin, ada içi altyapı ve çevre düzenlemesinin finansmanını sağlayarak ihaleleri ve müşavirliği vb. gibi tüm inşaat sürecini yöneterek işyerlerini yapmayı ve teslim etmeyi ERCİYES KSS ye taahhüt eder. 6.2 Madde 4 te tanımlanan işin bedeline %10 Hizmet payı eklenerek bulunan toplam borçlanma bedeli projenin finansmanı ile ilgili ERCİYES KSS ve üyeler tarafından yapılacak tüm ödemelerde esas olacaktır. 6.3 MOBİLYAKENT projesinde TOKİ, işyeri tiplerine göre toplanacak peşinat miktarlarını belirleyerek KAYMOBODASI na ve ERCİYES KSS ye bildirecektir. 3

4 6.4 Projede planlanmış olan Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarına ait Maliyet, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, TOKİ tarafından her üyenin işyerine hissesi oranında eklenecektir. 6.5 İnşaat bedelini (6.2 madde) taksitli olarak ödemek isteyenler, peşinat düştükten sonra kalan borcunu 10 yıl (120 ay) taksitlendirecek olup, taksitleri TOKİ tarafından belirlenerek, bir önceki altı aylık döneme ait memur maaş endeksi nispetinde artırılacak ve her bir üyenin borçlanmasının yer aldığı Toplam Borçlanma Listesi TOKİ tarafından ERCİYESKSS ye bildirilecektir. 6.6 ERCİYES KSS nin Noter huzurunda yapacağı çekilişle hak sahipleri belirlenen proje kapsamındaki işyerleri, TOKİ tarafından ERCİYES KSS ye teslim edilecektir. Proje kapsamında üretilen işyerlerinin kooperatif üyelerine tesliminde, TOKİ nin hiçbir hukuki ve mali sorumluluğunun bulunmadığı ERCİYES KSS tarafından kabul ve beyan edilir. Protokol Madde 3. ERCİYES KSS VE ÜYELERİNİN MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFALET ŞARTLARI: 3.1 ERCİYES KSS Yönetim Kurulu Başkanı; iş bu maddede düzenlenen müşterek borçlu ve müteselsil kefil şartlarının ERCİYES KSS tüzel kişiliği adına Yönetim Kurulu nca yürütülmesini temin etmek üzere, genel kurulda alınacak oy birliği kararı ile imzalarının bulunduğu Noter Onaylı Genel Kurul Kararı nın hilafsız alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 3.2 ERCİYES KSS Yönetim Kurulu Başkanı; hak sahibi bulundukları işyerlerine ait tüm Borçlandırma Sözleşmelerinin, kendi nam ve hesaplarına iş bu maddede düzenlenen şartlarla Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil sıfatıyla ERCİYES KSS Yönetim Kurulu nca imzalanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 3.3 ERCİYES KSS Yönetim Kurulu Başkanı; Proje kapsamında üretilen işyerlerine ait borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen koşullara ve vadeye bağlı tüm borçlarının, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak, üyesi bulundukları ERCİYES KSS tüzel kişiliği üzerinden ödemeyi tekeffül ederler. 3.4 Kefalet miktarına, işyerlerine ait borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen koşullara ve vadeye bağlı anapara, anaparanın vade farkı, anapara ve akdi vade farkı için hesaplanacak temerrüt faizi, her türlü masraflar ile kanuni yükümlülükler ve vekalet ücreti dahil olup, Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri) sorumluluklarının bütün bu hususları kapsadığını kabul ve taahhüt eder/ederler. 3.5 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), Borçlar Kanunu nun 589 uncu maddesinde kendisine tanınan haklardan feragat eder/ederler ve işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumluluğu kabul eder/ederler. 3.6 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), Borçlar Kanunu nun 600 ve 601 inci maddelerinde kendilerine tanınmış olan kefaletten kurtulma imkanı veren haklardan feragat eder/ederler ve bu maddelere dayanarak TOKİ den hiçbir talepte bulunmamayı kabul eder/ederler. 3.7 Kefil(ERCİYES KSS), üyelerine ait borcun her ne nedenle olursa olsun (deprem, sel, ekonomik kriz vb. gibi mücbir sebepler dışında) muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını kabul eder. 3.8 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), Borçlar Kanunu nun 594 nci maddesinde kendilerine tanınan haktan vazgeçer/vazgeçerler ve işyeri sözleşme borçlusu ERCİYES KSS Üyelerinin iflası, konkordato talebi veya mirasının ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt ve TOKİ nin de bu konularda yetkili olmakla birlikte bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder/ederler. 3.9 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), İcra ve İflas Kanunu nun 295 inci maddesindeki hakkından feragat eder ve TOKİ nin işyeri sözleşme borçlusu için yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmadan da kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder/ederler Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), alacağın tahsilatı veya kefaletin sağlanması için muaccel kılınan borcunu derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder/ederler. TOKİ, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, Kefilin/Kefillerin, bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek TOKİ ye karşı hiçbir iddia ve istek hakkı yoktur. TOKİ nin, işyeri sözleşme borçlusunun taahhütlerini bir ya da birçok kere temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, fek 4

5 edilmesi, İbra edilmesi hallerinde de Kefil/Kefiller bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve bu kefaletin aynen devam edeceğini şimdiden kabul eder/ederler Kefil(ERCİYES KSS); işyeri sözleşmelerine bağlı borcun devir alınması kaydıyla yapılacak kooperatif üyesi değişikliklerinde, yeni üyenin, iş bu maddede düzenlenen Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil şartlarını bütünüyle kabul ettiğine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılmasından sorumludur. Bu kapsamda yapılacak üye değişikliklerinde, kooperatifin yeni üyesinin kabulüne yönelik kararla birlikte üyenin Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Şartları nın kabulünü içeren Noter Onaylı imzalı beyanı ERCİYES KSS tarafından TOKİ ye ibraz edilecektir Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), üyelerine ait işyeri sözleşmelerine bağlı TOKİ alacağının tamamı tahsil edilinceye kadar geçen süreçte hiçbir şekil ve şartta kooperatifin fesih edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder/ederler Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri); iş bu Protokolde düzenlenen tüm borçlandırma ile müşterek borçlu ve müteselsil kefalet hükümlerinin uygulanmasına yönelik bildirim ve tebligatların ERCİYES KSS adresine yapılacağını, sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21 inci maddesinin uygulanmasını kabul eder/ederler. ERCİYES KSS, adres değiştirmesi halinde bu değişikliği TOKİ ye tebliğ etmeyi kabul ve beyan eder. YÜRÜRLÜK tarihli Protokol ün 2,5,6 Maddelerin değiştirilmesi ile bu Ek Protokol ün 3 üncü maddesinde Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Şartlarını düzenleyen iş bu Ek Protokol, iki nüsha olarak./ /2015 tarihinde imzalanmış olup; ek protokolün üncü bentlerinde belirtilen kabul, beyan ve taahhütleri içerir Noter onaylı Genel Kurul Kararları nın TOKİ ye ibrazı tarihinde yürürlüğe girer. Okunmuş olan ek protokol maddelerinin bu şekli ile oy birliği ile kabul edilmesine, Genel kurulun izni ve bilgisi dahilinde yönetim kurulunun Erciyes KSS tüzel kişiliği adına TOKİ ye noterden taahhüt vermesine, yönetim kurulumuzun TOKİ ile Ek protokol yapması oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. Divan başkanınca bu hususta herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, genel kuruldan herhangi bir itiraz gelmemiştir. MADDE 16- Büyükşehirde bulunan parseli tamamlayan parça arsa arazilerin alınması için yönetime yetki verilmesi; Büyükşehir Belediyesine ait parsellerimizi tamamlayan arsa veya arsaların azami m2 si 50-TL bedel ile alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. Başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 17- Kooperatifimizin Serbest tüketici olarak elektrik dağıtımı ve üretimi yapması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi; Kooperatif müdürü Ercan SARIKAYA söz alarak:enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, YEGM, KCETAŞ, Diğer Dağıtım şirketleri, EPDK dan lisans almış Üretim, Toptan ve Perakende satış şirketleri ile; ikili görüşmeler yapmaya, Sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler kapsamında, Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici (Kooperatif) adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisi, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılmaksızın ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere ait, Serbest tüketici hakkını kazanmaya, Serbest Tüketici olarak ikili anlaşmalar imzalamaya, tek noktadan ölçüm yapan sayaç ve mülkiyeti Kooperatif adına kalmak şartı ile elektrik tesisleri kurmaya, tesislerin işletme ve bakımını yapmaya, ekipler kurmaya, YG-AG elektrik projeleri hazırlatmaya, gerekli resmi kurumlara onayları yaptırmaya, dışarıdan işletme ve bakım hizmeti satın almaya, satın aldığı elektrik enerjisi kapasitesini aynı fiyattan üyelerine vermeye, üyelerine EPDK tarafından yayınlanan tebliğe uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaç tesis etmesine, Yenilenebilir enerji Kaynaklarını ( Güneş, rüzgar, Jeotermal Biogaz gibi) kullanan tesislerini; A- lisanssız olarak B- EPDK dan lisans alarak kurmaya, Fosil yakıt kaynaklarını ( Doğalgaz) kullanan kojenerasyon, trijenerasyon üretim tesislerini; 5

6 lisanssız olarak A- EPDK dan lisans alarak kurmaya, Üretim tesislerinde ürettiği elektrik enerjisi kapasitesini öncelikle üyelerine kullandırmaya, artan kapasiteyi Lisans kapsamında ikili anlaşmalarla PMUM ya da piyasada değerlendirerek ikili anlaşmalarla, tüketicilere satmaya, Lisanssız olarak kurulan tesislerde üyelerin ihtiyacından fazla olan kapasiteyi YEKDEM kapsamında ve yasaların izin verdiği şartlarda değerlendirmeye; Yerli yada yabancı ortaklarla yap işlet, yap işlet devret, yada kiralama yöntemi ile çatı yada arazi üzerine tesisler kurmaya, kurdurmaya, İşletmeye, 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince yapmak üzere Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesini önerdi, öneri oylamaya sunuldu 1 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 18- İş Merkezlerinin TOKİ tarafından yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi; İş Merkezi, Hotel, ticaret merkezi, yapı ve gıda marketimizin en kârlı şekilde yapılması için öncelikle TOKİ ile görüşülmesine, aynı zamanda özel sektörden de gerekli görüşme ve yapım şartları için teklifler alınmasına, bu teklifler sonucunda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda arsalarımızın değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 19- İnşaatların bitmesi ile birlikte ortak gelirlerin nasıl ve nerede kullanılacağını belirlemek, sitemizin modern bir şekilde çalışmasını sağlayacak kararlarda ortaklarımızın da fikirlerini almak amacı ile yönetim kurulumuz ile birlikte istişareli bir şekilde sitemizi geleceğe taşıyacak demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı için imalat-yan sanayi kısmı ve Showroom kısmı için ayrı ayrı istişare kurulu oluşturulmasının görüşülmesi; İmalat-Yan sanayi kısmı için 5 asil 5 yedek ve Showroom kısmı için 5 asıl 5 yedek olmak üzere ayrı ayrı istişare kurulu oluşturulması, en az 3 ayda bir toplanarak yönetim kuruluna yapılacak çalışmalarla ilgili görüşlerini bildirmesi, İstişare kurulunun Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 20- İmalat ve Yan Sanayi üyelerimize ait Ortak İşyerlerinin kullanım durumunun ve tapu kaydına şerh konulmasının görüşülmesi İmalat ve Yan Sanayi üyelerimize ait Ortak İşyerlerinin tapuları çıktığı zaman üzerine Genel Kurul kararı alınmadan satılamaması için tapu kayıtlarına şerh konulması ve gelirleri Kooperatif giderlerinde kullanılmak üzere kurumsal firmalara 10(on) yıllığına kiraya verilmesi için yönetim kuruluna yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 21- Yönetim ve Denetim Kurulunun ücretlerinin belirlenmesi; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Kooperatifimiz işleri nedeni ile şehir dışına göreve gitmediği sürece maaş ve huzur hakkı talep etmemiş olup, şehir dışında bir göreve gidilmesi halinde ise yol, konaklama ve yemek masraflarının ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanının maaşının üyeler arasında yapılan görüşmeler sonucunda Başkanın aylık huzur hakkının aylık net TL(onbinlira) olmasına 1 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 22- Aidatların belirlenmesi; Kooperatifimizin aşağıda belirtilen ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; 1- Kocasinan Belediyesine yol ve kaldırım bedeli olarak ödenmek üzere her işyeri için net TL 2- Güvenlik kamera sistemi, site etrafına tel çekilmesi ve araç alımı için işyeri başına net TL olmak üzere toplamda işyeri başına net TL Temmuz, Ağustos, Eylül ayında 3 taksitte ödenmesine, 3- Ayrıca TOKİ taksitlerinin Kooperatifimiz üzerinden yatırılacak olmasından dolayı imalat ve yan sanayi kısmında bulunan üyelerimizin işyeri tiplerine göre 60 m2 355-TL 100 m2 525-TL 200 m2 920-TL 300 m TL 400 m TL 600 m TL 800 m TL 6

7 1.000 m TL Müşterek ve müteselsil kefalet nedeniyle yedek akçe olarak Kooperatifimize Haziran 2015 ayında ilk taksitlerini ödemeleri oylamaya sunuldu yapılan oylamada 3 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka teklif çıkmamıştır. MADDE 23- Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi; Kooperatif ortak sayısının 500 ü geçmesi nedeniyle Kooperatifler Kanunun ilgili maddesi gereğince gizli oy açık tasnif şeklinde Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi yapılacaktır. Bu hususta; 3 adet sandık ve her sandığın hazirun listesi ve görevlisinin hazır olduğu, oy sayım komisyonu olarakta ortaklardan Hacı ÇEVİKEL, Mehmet DOĞAN ve Şaban ANDAÇ belirlendiği tespit edilerek oy kullanma işlemine başlanılmıştır. Gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen oy sayım komisyonu kapalı zarfları sayarak 157(yüzelliyedi) adet zarfın olduğunu ve bu zarfların içerisini kontrol edilerek 157(yüzelliyedi) Oyun geçerli olduğunu tespit etmeleri üzerine, tespit edilen oy ile oy hazirunu karşılaştırılarak aynı sayı olduğu tespit edildi. Divan Başkanı Sandıktan çıkan tek liste olan aşağıdaki adayları okuyarak Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 157(yüzelliyedi) oy alarak seçilmişlerdir. Bu adaylara karşı başka bir teklif ve aday olan çıkmamıştır. YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER 1- MEHMET ALİ ÇEVRİM 1- MUHİTTİN DÖRTDUDAK 2- HAYRİ TEMİZ 2- MEHMET DOĞAN 3- ALİ KAVAFOĞLU 3- MUSA KEÇECİ 4- MEHMET BAYAR 4- HASAN İLBASMIŞ 5- MUSTAFA FINDIK 5-ORHAN SINAR 6- SAYİT AKPINAR 6- CELAL DOĞAN 7- MUSTAFA BAKTIR 7- YALÇIN DURU 8- MUSTAFA YAYLA 8- GÜVEN OK 9- HALİL VURGUN 9- BEKİR NARİN 10- RÜŞTÜ GÜNGÖR 10- AHMET YALIMBER 11- ŞABAN ANDAÇ 11- DOĞAN YILDIRIM YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER DENETİM KURULU ASIL ÜYELER DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER 1- HACI ÇEVİKEL 1- FATİH ÖRDEK 2- MUSTAFA SALIN 2- ALİ İZMİRLİOĞLU 3- OĞUZ KILINÇ 3- MUSTAFA SATIR 4- MUSTAFA ANDAÇ 4- ALİ ÖZTÜRK 5- ORHAN ERDOĞAN 5- DOĞAN TEMİR MADDE 24- Dilek ve Temenniler; Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan ortaklar Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Divan Başkanı tarafından kısa bir kapanış konuşması yapılarak Genel Kurula son verildi. MADDE 25- Kapanış Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından Genel Kurul Divan Başkanlığınca toplantıya Saat: 16:20 da son verildi. İş bu Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul yerinde düzenlendi ve tarafımızdan okunarak imzalandı. 13 HAZİRAN 2015/ KAYSERİ 7

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 4 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28401 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN İstanbul Ticaret Sicil No : 625774 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2012 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE No : 2012/3 Yayım Tarihi : 07/06/2012 Yürürlük Tarihi : 08/06/2012 Amaç ve Kapsam

Detaylı

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 23 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış, Başkanlık Divanı nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi, Türk

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TİCARETHANE ŞİRKET ADI: TARİH: ESS15-V1 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TİCARETHANE SANAYİ MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. İşbu Sözleşme, Rüzgarlıbahçe Mahallesi,

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI Kuruluş 1 Tüzel Kişiliğin

Detaylı

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı