S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI"

Transkript

1 S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI S.S. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi nin 2014 Yılı 6.Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 13 Haziran 2015 tarihinde Saat:13.30 da OMMER HOTEL Osman Kavuncu Bulvarı No:245 Kayseri adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri: Ahmet PATAT, Mehmet ATAR ve Mustafa SİYER ın gözetiminde toplanıldı. GÜNDEM MADDELERİ MADDE 1- Yoklama ve açılış yapıldı. MADDE 2-Divan heyetinin seçimine geçildi. Yapılan yazılı teklifte Divan Başkanlığına Hacı ÇEVİKEL Katip Üyeliklerine Mehmet DOĞAN, Şaban ANDAÇ önerildiler. Başka öneri olmadı, teklif oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler. Seçilen divan heyetine genel kurul evraklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı Genel Kurula kısa bir açılış konuşması yaparak Genel Kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Genel Kurula gündemi okuyarak bu şekilde görüşülmesini oya sundu, oy birliği ile kabul edildi. MADDE 3- Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. MADDE Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa BAKTIR tarafından okundu Yılı Denetim Kurulu raporu Kooperatifin Denetim Kurulu Üyesi Fatih ÖRDEK tarafından genel kurula okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ayrı ayrı müzakereye açıldı.raporlar hakkında söz alan olmadı. Yönetim ve denetim raporları kabul için ayrı ayrı oya sunuldu her iki kurul raporuda oy birliği ile kabul edildi. MADDE 5- -Bilançonun oknuması müzakeresi ve Bilançonun kabulü: tarihi itibariyle hazırlanan bilânço, gelir ve gider hesapları kooperatif muhasebecisi S.M.M.M. Laver DOĞAN tarafından genel kurula okundu. Bialnço hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve gelir ve gider hesapları oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. MADDE 6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına geçildi. Divan başkanı tarafından Yönetim ve Denetim kurulunun ibraları ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu ile Denetim Kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri kendilerinin ibralarında oy kullanmadılar.) MADDE 7-Gelecek Yılın çalışma programının ve Tahmini Bütçesinin görüşülmesi: Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Programı kooperatif müdürü Ercan SARIKAYA tarafından okundu, 2015 yılı tahmini bütçesi Ercan SARIKAYA tarafından maddeler halinde okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Toplam ,00-TL (altımilyonbeşyüzonlira) miktarla gelir ve gider hesabı denk 2015 yılı tahmini bütçesi genel kurula bilgi olarak sunuldu. MADDE 8- TOKİ taksit ödemelerinin Kooperatifimiz üzerinden yapılmasının görüşülmesi Milli Emlak Müdürlüğü şerhleri ve teslimde oluşan KDV nin kalkması için TOKİ nin tek fatura ile Kooperatifimizi borçlandıracak olmasından dolayı taksit ödemelerinin Kooperatifimiz üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle taksitlerin Kooperatifimizce toplanarak sizlerin adına TOKİ ye yatırılmak üzere Bankalarda gerekli işlemleri yapmak, işyeri tesliminde ödenecek TOKİ peşinatı için çek karşılığında üyelerimiz adına kredi kullanmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesini oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 9- Mobilya Ticaret Merkezimiz MOBİLYAKENT in yurt içi ve yurt dışı tanıtım programının görüşülmesi Yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcılarla tanışmak ve irtibat kurmak üzere sektörün takip edilen fuarlarında MOBİLYAKENT projemizi 2016 yılında stand açarak tanıtımlarına başlamak için gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 3 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır MADDE 10- Sanayi Sitemizin güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanmasının görüşülmesi; 1

2 Sanayi sitemizin güvenliğini sağlamak üzere, site etrafına çit çekilmesi ve güvenlik kamera sistemi kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama da oy birliği ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır MADDE 11- Kooperatifimizin ihtiyacı nedeniyle araç alımının görüşülmesi; 2010 yılında alınmış olan Ford Focus marka aracımızın güvenlik hizmetlerine tahsis edilerek sizleri ve Kooperatifimizi temsil edecek (1.6 dizel bir passat araç alımı için) azami TL(yüzellibinlira) bütçeli yeni bir araç alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylama da 25 ret oyla karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır. MADDE 12- Sergi yerleri ve 2.etap işyerleri kura çekim günü, ödeme süresinin belirlenmesi ve zamanında ödemeyen ortaklarımızdan tahsil edilecek gecikme zammının belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Sergi yerleri ve 2.etap işyerleri kura çekim günü, ödeme süresinin belirlenmesi ve zamanında ödemeyen ortaklarımızdan tahsil edilecek %1(yüzdebir) gecikme zammını belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oylamaya sunuldu yapılan oylama da 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. Başka teklif çıkmamıştır MADDE 13- TOKİ Ticaret Merkezi Yönetim Planı nın Kooperatifimizce uygulanmasının görüşülmesi; Sanayi sitemizi belli kural ve kaideler içerisinde düzenli bir şekilde yönetmek üzere TOKİ Ticaret Merkezi Yönetim Planının Kooperatif web sitesinde yayınlanan sitemize uyarlanmış şekli ile uygulanması için işyeri tesliminde tüm üyelerimiz tarafından onaylanması, kiracıların onaylamasından işyeri sahipleri sorumlu olmak şartı ile yönetim kuruluna uygulama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu 1(bir) ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka teklif çıkmamıştır. MADDE 14- İşyerlerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti işlemlerinin yapılabilmesi, tapuların ortaklara devredilmesi ve takibi konularında Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi Kocasinan Belediyesinde devam etmekte olan İşyerlerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti işlemlerinin tamamlanması, tapuların ortaklara devredilmesi ve takibi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 15- TOKİ ile ihtiyaç halinde imzalanacak protokol için yönetim kuruluna yetki verilmesi; İMZALANACAK EK PROTOKOLÜN TAM METNİ KAYSERİ İLİ MERKEZİNDE BULUNAN ESKİ SANAYİ SİTESİNDE SAĞLIKSIZ YAPILARDA ÜRETİM YAPAN MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ OYMAAĞAÇ MAHALLESİNDE İNŞAA EDİLECEK MOBİLYAKENT SİTESİNDE TOPLANMASI İÇİN 24/02/2012 TARİHİNDE İMZALANAN PROTOKOLE AİT EK PROTOKOL Protokol Madde 1. AMAÇ VE KAPSAM : İş bu Ek Protokol; tarihli Protokol ün (5.1) inci maddesinde hükme bağlanan MOBİLYAKENT projesinde yapılacak işyerlerinin ve diğer donatı tesislerine ait arsa ve arazilerin ERCİYESKSS tarafından bedelsiz olarak TOKİ ye devredilme sorumluluk ve işleminin, arsalar üzerinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü şerhleri nedeniyle yerine getirilememesinden dolayı, tarihli Protokol ün 14.maddesi hükmünün verdiği Ek Protokol düzenleme yetkisi çerçevesinde, işyerlerinin mülkiyet ve teslimlerinde oluşan sorunların çözümü ile ERCİYESKSS mülkiyetinde üretilecek işyerlerinin kooperatif üyeleri adına olan borçlandırmalarına üyelerin müştereken ve müteselsil kefaletlerinin ERCİYESKSS üzerinden yürütülmesini temin amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, tarihli Protokol ün 2., 5. ve 6. Maddelerinde yapılan değişiklikler ile kooperatif üyelerinin müştereken ve müteselsil kefaletlerinin ERCİYESKSS üzerinden yürütülmesine ilişkin oluşturulan hükümler, İş bu Ek Protokol kapsamında düzenlenmiştir. Protokol Madde TARİHLİ PROTOKOL ÜN EK PROTOKOL KASAMINDA DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİ: Değiştirilen 2. Madde - PROTOKOLÜN KONUSU : Kayseri İl merkezinde bulunan Eski Sanayi Bölgesinde sağlıksız yapılardan oluşan ve dağınık vaziyetteki işyerlerinde zor koşullar altında üretim ve satış yapan ERCİYES KSS üyesi Esnaf ve Sanatkârların, TOKİ tarafından inşa edilecek MOBİLYAKENT Projesinde üretilecek modern işyerlerinde üretim faaliyetlerini yürütmelerinin sağlanması için bu işyerlerinin bedeli karşılığında 2

3 TOKİ tarafından ERCİYES KSS Kooperatifi ne taahhüt edilmesi ve teslimlerinin yapılması amacıyla taraflar BÜYÜKŞEHİR-TOKİ-KOCASİNAN-KAYMOBODASI-ERCİYES KSS arasında iş bu Protokol tanzim ve imza edilmiştir. Değiştirilen 5. Madde- KAYMOBODASI ve ERCİYES KSS NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 5.1 Kayseri İli Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan MOBİLYAKENT projesinde yapılacak işyerleri ve diğer donatı tesislerine ait arsa ve araziler ERCİYES KSS mülkiyetinde kalacak, arsalarla ilgili ileride ortaya çıkacak hukuki, teknik ve mülkiyet sorunlarının giderilmesi KAYMOBODASI ve ERCİYES KSS sorumluluğunda olacaktır. 5.2 Mimari, statik, elektrik, mekanik vb. avan ve uygulama plan-projelerini TOKİ ye teslim edecektir. 5.3 İnşaat alanına ait jeolojik, jeoteknik ve jeofizik zemin etüd raporlarını ilgili kurumlardan onaylı olarak TOKİ ye teslim edecektir. 5.4 Yapılacak işyerlerinin Hak sahipleri ERCİYESKSS tarafından Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenerek TOKİ ye bildirilecek olup TOKİ işyerlerini ERCİYES KSS ye teslim edecektir. 5.5 TOKİ tarafından ERCİYES KSS ye teslim edilen işyerlerinin üyelerine teslimi sonrasında üye teslim listelerinin ERCİYES KSS tarafından TOKİ ye bildirimi yapılacaktır. 5.6 TOKİ tarafından projeleri onaylanan işyeri tiplerinin yaklaşık maliyet bedeline göre belirlenecek başvuru bedeli ERCİYESKSS aracılığı ile toplanarak TOKİ tarafından açılacak hesaba hak sahipleri adına yatırılacaktır. Başvuru bedeli yatırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından proje ile ilgili ihale işlemleri başlatılacaktır. Yeterli talep sağlanması durumunda ihalesi gerçekleştirilecek projede kesinleşmiş işyeri bedellerinin belirlenmesini (%10 hizmet bedeli eklenerek) müteakip 2 ay içerisinde kesinleşen işyeri bedelleri üzerinden sözleşme imzalanacaktır. İşyerleri % 30 peşinat 120 ay vade seçeneği ile ERCİYES KSS ye teslim edilecektir. % 30 luk peşinat bedelinin % 15 i sözleşme imzalama aşamasında (başvuru bedeli düşülerek) kalan kısmı ise teslim aşamasında ödenecektir. Borç bakiyesi 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecek, aylık taksitler teslimi takip eden ay başlatılacaktır. 5.7 İnşaat süresi içinde çeşitli nedenlerle ayrılmak isteyenlerin yerine yeni hak sahibini KAYMOBODASI ve ERCİYESKSS belirleyecektir. Hak sahipleri işyerlerini teslim aldıktan sonra işyerlerini 3. Kişilere devredebilecektir. Yeni üye bildirememe veya üyenin borcunu ödeyememesi durumunda, TOKİ tarafından ihalesinin de yapılmış olduğu dikkate alınarak kalan bakiye borç ERCİYESKSS tarafından TOKİ'ye ödenir. Bu konuda oluşabilecek TOKİ zararını tazmin etmeyi ERCİYESKSS gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 5.8 ERCİYES KSS, İş bu Protokol gereği üyelerinin borçlanmasından müşterek ve müteselsilen kefaletle sorumlu olup; üyelerinin belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamasından ve TOKİ ye olan peşinat ve taksit bedellerinin süresinde ödenmesinden de sorumludur. 5.9 ERCİYES KSS, TOKİ den işyeri borcunun bittiğini ve üyeye tapu devrinin yapılmasında sakınca olmadığına dair ilişik kesme yazısı almadan tapu devri yapmayacaktır. Aksi durumda işleme konu üyelerin tüm bakiye borçlarının, aşağıda düzenlenen müşterek ve müteselsil kefalet hükümleri uygulanarak ERCİYES KSS ce üstlenileceği ve ödeneceği hususu, ERCİYES KSS tarafından iş bu Protokolle kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir ERCİYES KSS; iş bu Ek Protokolde düzenlenen Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Hükümleri nin tüm üyelerin katılımıyla hilafsız imzalarının bulunduğu Genel Kurul Kararı nın Noter Onaylı suretini, iş bu Ek Protokol ün imzalanmasından itibaren 7(yedi) gün içerisinde-işyerlerinin tesliminden ve borçlandırma sözleşmelerinin imzalanmasından önce- TOKİ ye ibraz etmekle yükümlüdür. Değiştirilen 6. Madde- TOKİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1 TOKİ, MOBİLYAKENT projesinde yer alacak işyerleri + sosyal donatı, ortak yapı ve tesislerinin, ada içi altyapı ve çevre düzenlemesinin finansmanını sağlayarak ihaleleri ve müşavirliği vb. gibi tüm inşaat sürecini yöneterek işyerlerini yapmayı ve teslim etmeyi ERCİYES KSS ye taahhüt eder. 6.2 Madde 4 te tanımlanan işin bedeline %10 Hizmet payı eklenerek bulunan toplam borçlanma bedeli projenin finansmanı ile ilgili ERCİYES KSS ve üyeler tarafından yapılacak tüm ödemelerde esas olacaktır. 6.3 MOBİLYAKENT projesinde TOKİ, işyeri tiplerine göre toplanacak peşinat miktarlarını belirleyerek KAYMOBODASI na ve ERCİYES KSS ye bildirecektir. 3

4 6.4 Projede planlanmış olan Sosyal ve Ortak Kullanım Alanlarına ait Maliyet, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, TOKİ tarafından her üyenin işyerine hissesi oranında eklenecektir. 6.5 İnşaat bedelini (6.2 madde) taksitli olarak ödemek isteyenler, peşinat düştükten sonra kalan borcunu 10 yıl (120 ay) taksitlendirecek olup, taksitleri TOKİ tarafından belirlenerek, bir önceki altı aylık döneme ait memur maaş endeksi nispetinde artırılacak ve her bir üyenin borçlanmasının yer aldığı Toplam Borçlanma Listesi TOKİ tarafından ERCİYESKSS ye bildirilecektir. 6.6 ERCİYES KSS nin Noter huzurunda yapacağı çekilişle hak sahipleri belirlenen proje kapsamındaki işyerleri, TOKİ tarafından ERCİYES KSS ye teslim edilecektir. Proje kapsamında üretilen işyerlerinin kooperatif üyelerine tesliminde, TOKİ nin hiçbir hukuki ve mali sorumluluğunun bulunmadığı ERCİYES KSS tarafından kabul ve beyan edilir. Protokol Madde 3. ERCİYES KSS VE ÜYELERİNİN MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFALET ŞARTLARI: 3.1 ERCİYES KSS Yönetim Kurulu Başkanı; iş bu maddede düzenlenen müşterek borçlu ve müteselsil kefil şartlarının ERCİYES KSS tüzel kişiliği adına Yönetim Kurulu nca yürütülmesini temin etmek üzere, genel kurulda alınacak oy birliği kararı ile imzalarının bulunduğu Noter Onaylı Genel Kurul Kararı nın hilafsız alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 3.2 ERCİYES KSS Yönetim Kurulu Başkanı; hak sahibi bulundukları işyerlerine ait tüm Borçlandırma Sözleşmelerinin, kendi nam ve hesaplarına iş bu maddede düzenlenen şartlarla Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil sıfatıyla ERCİYES KSS Yönetim Kurulu nca imzalanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 3.3 ERCİYES KSS Yönetim Kurulu Başkanı; Proje kapsamında üretilen işyerlerine ait borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen koşullara ve vadeye bağlı tüm borçlarının, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak, üyesi bulundukları ERCİYES KSS tüzel kişiliği üzerinden ödemeyi tekeffül ederler. 3.4 Kefalet miktarına, işyerlerine ait borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen koşullara ve vadeye bağlı anapara, anaparanın vade farkı, anapara ve akdi vade farkı için hesaplanacak temerrüt faizi, her türlü masraflar ile kanuni yükümlülükler ve vekalet ücreti dahil olup, Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri) sorumluluklarının bütün bu hususları kapsadığını kabul ve taahhüt eder/ederler. 3.5 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), Borçlar Kanunu nun 589 uncu maddesinde kendisine tanınan haklardan feragat eder/ederler ve işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumluluğu kabul eder/ederler. 3.6 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), Borçlar Kanunu nun 600 ve 601 inci maddelerinde kendilerine tanınmış olan kefaletten kurtulma imkanı veren haklardan feragat eder/ederler ve bu maddelere dayanarak TOKİ den hiçbir talepte bulunmamayı kabul eder/ederler. 3.7 Kefil(ERCİYES KSS), üyelerine ait borcun her ne nedenle olursa olsun (deprem, sel, ekonomik kriz vb. gibi mücbir sebepler dışında) muaccel olması halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın kefalet borcunun da muaccel olacağını kabul eder. 3.8 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), Borçlar Kanunu nun 594 nci maddesinde kendilerine tanınan haktan vazgeçer/vazgeçerler ve işyeri sözleşme borçlusu ERCİYES KSS Üyelerinin iflası, konkordato talebi veya mirasının ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendisi yaptırmayı taahhüt ve TOKİ nin de bu konularda yetkili olmakla birlikte bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder/ederler. 3.9 Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), İcra ve İflas Kanunu nun 295 inci maddesindeki hakkından feragat eder ve TOKİ nin işyeri sözleşme borçlusu için yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmadan da kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul eder/ederler Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), alacağın tahsilatı veya kefaletin sağlanması için muaccel kılınan borcunu derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder/ederler. TOKİ, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, Kefilin/Kefillerin, bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek TOKİ ye karşı hiçbir iddia ve istek hakkı yoktur. TOKİ nin, işyeri sözleşme borçlusunun taahhütlerini bir ya da birçok kere temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, fek 4

5 edilmesi, İbra edilmesi hallerinde de Kefil/Kefiller bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve bu kefaletin aynen devam edeceğini şimdiden kabul eder/ederler Kefil(ERCİYES KSS); işyeri sözleşmelerine bağlı borcun devir alınması kaydıyla yapılacak kooperatif üyesi değişikliklerinde, yeni üyenin, iş bu maddede düzenlenen Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil şartlarını bütünüyle kabul ettiğine yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılmasından sorumludur. Bu kapsamda yapılacak üye değişikliklerinde, kooperatifin yeni üyesinin kabulüne yönelik kararla birlikte üyenin Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Şartları nın kabulünü içeren Noter Onaylı imzalı beyanı ERCİYES KSS tarafından TOKİ ye ibraz edilecektir Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri), üyelerine ait işyeri sözleşmelerine bağlı TOKİ alacağının tamamı tahsil edilinceye kadar geçen süreçte hiçbir şekil ve şartta kooperatifin fesih edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder/ederler Kefil(ERCİYES KSS)/ Kefiller(ERCİYES KSS Üyeleri); iş bu Protokolde düzenlenen tüm borçlandırma ile müşterek borçlu ve müteselsil kefalet hükümlerinin uygulanmasına yönelik bildirim ve tebligatların ERCİYES KSS adresine yapılacağını, sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21 inci maddesinin uygulanmasını kabul eder/ederler. ERCİYES KSS, adres değiştirmesi halinde bu değişikliği TOKİ ye tebliğ etmeyi kabul ve beyan eder. YÜRÜRLÜK tarihli Protokol ün 2,5,6 Maddelerin değiştirilmesi ile bu Ek Protokol ün 3 üncü maddesinde Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Şartlarını düzenleyen iş bu Ek Protokol, iki nüsha olarak./ /2015 tarihinde imzalanmış olup; ek protokolün üncü bentlerinde belirtilen kabul, beyan ve taahhütleri içerir Noter onaylı Genel Kurul Kararları nın TOKİ ye ibrazı tarihinde yürürlüğe girer. Okunmuş olan ek protokol maddelerinin bu şekli ile oy birliği ile kabul edilmesine, Genel kurulun izni ve bilgisi dahilinde yönetim kurulunun Erciyes KSS tüzel kişiliği adına TOKİ ye noterden taahhüt vermesine, yönetim kurulumuzun TOKİ ile Ek protokol yapması oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. Divan başkanınca bu hususta herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, genel kuruldan herhangi bir itiraz gelmemiştir. MADDE 16- Büyükşehirde bulunan parseli tamamlayan parça arsa arazilerin alınması için yönetime yetki verilmesi; Büyükşehir Belediyesine ait parsellerimizi tamamlayan arsa veya arsaların azami m2 si 50-TL bedel ile alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. Başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 17- Kooperatifimizin Serbest tüketici olarak elektrik dağıtımı ve üretimi yapması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi; Kooperatif müdürü Ercan SARIKAYA söz alarak:enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, YEGM, KCETAŞ, Diğer Dağıtım şirketleri, EPDK dan lisans almış Üretim, Toptan ve Perakende satış şirketleri ile; ikili görüşmeler yapmaya, Sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler kapsamında, Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici (Kooperatif) adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisi, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılmaksızın ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere ait, Serbest tüketici hakkını kazanmaya, Serbest Tüketici olarak ikili anlaşmalar imzalamaya, tek noktadan ölçüm yapan sayaç ve mülkiyeti Kooperatif adına kalmak şartı ile elektrik tesisleri kurmaya, tesislerin işletme ve bakımını yapmaya, ekipler kurmaya, YG-AG elektrik projeleri hazırlatmaya, gerekli resmi kurumlara onayları yaptırmaya, dışarıdan işletme ve bakım hizmeti satın almaya, satın aldığı elektrik enerjisi kapasitesini aynı fiyattan üyelerine vermeye, üyelerine EPDK tarafından yayınlanan tebliğe uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaç tesis etmesine, Yenilenebilir enerji Kaynaklarını ( Güneş, rüzgar, Jeotermal Biogaz gibi) kullanan tesislerini; A- lisanssız olarak B- EPDK dan lisans alarak kurmaya, Fosil yakıt kaynaklarını ( Doğalgaz) kullanan kojenerasyon, trijenerasyon üretim tesislerini; 5

6 lisanssız olarak A- EPDK dan lisans alarak kurmaya, Üretim tesislerinde ürettiği elektrik enerjisi kapasitesini öncelikle üyelerine kullandırmaya, artan kapasiteyi Lisans kapsamında ikili anlaşmalarla PMUM ya da piyasada değerlendirerek ikili anlaşmalarla, tüketicilere satmaya, Lisanssız olarak kurulan tesislerde üyelerin ihtiyacından fazla olan kapasiteyi YEKDEM kapsamında ve yasaların izin verdiği şartlarda değerlendirmeye; Yerli yada yabancı ortaklarla yap işlet, yap işlet devret, yada kiralama yöntemi ile çatı yada arazi üzerine tesisler kurmaya, kurdurmaya, İşletmeye, 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince yapmak üzere Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesini önerdi, öneri oylamaya sunuldu 1 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 18- İş Merkezlerinin TOKİ tarafından yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi; İş Merkezi, Hotel, ticaret merkezi, yapı ve gıda marketimizin en kârlı şekilde yapılması için öncelikle TOKİ ile görüşülmesine, aynı zamanda özel sektörden de gerekli görüşme ve yapım şartları için teklifler alınmasına, bu teklifler sonucunda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda arsalarımızın değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 19- İnşaatların bitmesi ile birlikte ortak gelirlerin nasıl ve nerede kullanılacağını belirlemek, sitemizin modern bir şekilde çalışmasını sağlayacak kararlarda ortaklarımızın da fikirlerini almak amacı ile yönetim kurulumuz ile birlikte istişareli bir şekilde sitemizi geleceğe taşıyacak demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı için imalat-yan sanayi kısmı ve Showroom kısmı için ayrı ayrı istişare kurulu oluşturulmasının görüşülmesi; İmalat-Yan sanayi kısmı için 5 asil 5 yedek ve Showroom kısmı için 5 asıl 5 yedek olmak üzere ayrı ayrı istişare kurulu oluşturulması, en az 3 ayda bir toplanarak yönetim kuruluna yapılacak çalışmalarla ilgili görüşlerini bildirmesi, İstişare kurulunun Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu 4 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 20- İmalat ve Yan Sanayi üyelerimize ait Ortak İşyerlerinin kullanım durumunun ve tapu kaydına şerh konulmasının görüşülmesi İmalat ve Yan Sanayi üyelerimize ait Ortak İşyerlerinin tapuları çıktığı zaman üzerine Genel Kurul kararı alınmadan satılamaması için tapu kayıtlarına şerh konulması ve gelirleri Kooperatif giderlerinde kullanılmak üzere kurumsal firmalara 10(on) yıllığına kiraya verilmesi için yönetim kuruluna yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karar verilmiştir. MADDE 21- Yönetim ve Denetim Kurulunun ücretlerinin belirlenmesi; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Kooperatifimiz işleri nedeni ile şehir dışına göreve gitmediği sürece maaş ve huzur hakkı talep etmemiş olup, şehir dışında bir göreve gidilmesi halinde ise yol, konaklama ve yemek masraflarının ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanının maaşının üyeler arasında yapılan görüşmeler sonucunda Başkanın aylık huzur hakkının aylık net TL(onbinlira) olmasına 1 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka bir teklif çıkmamıştır. MADDE 22- Aidatların belirlenmesi; Kooperatifimizin aşağıda belirtilen ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; 1- Kocasinan Belediyesine yol ve kaldırım bedeli olarak ödenmek üzere her işyeri için net TL 2- Güvenlik kamera sistemi, site etrafına tel çekilmesi ve araç alımı için işyeri başına net TL olmak üzere toplamda işyeri başına net TL Temmuz, Ağustos, Eylül ayında 3 taksitte ödenmesine, 3- Ayrıca TOKİ taksitlerinin Kooperatifimiz üzerinden yatırılacak olmasından dolayı imalat ve yan sanayi kısmında bulunan üyelerimizin işyeri tiplerine göre 60 m2 355-TL 100 m2 525-TL 200 m2 920-TL 300 m TL 400 m TL 600 m TL 800 m TL 6

7 1.000 m TL Müşterek ve müteselsil kefalet nedeniyle yedek akçe olarak Kooperatifimize Haziran 2015 ayında ilk taksitlerini ödemeleri oylamaya sunuldu yapılan oylamada 3 ret oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.başka teklif çıkmamıştır. MADDE 23- Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi; Kooperatif ortak sayısının 500 ü geçmesi nedeniyle Kooperatifler Kanunun ilgili maddesi gereğince gizli oy açık tasnif şeklinde Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi yapılacaktır. Bu hususta; 3 adet sandık ve her sandığın hazirun listesi ve görevlisinin hazır olduğu, oy sayım komisyonu olarakta ortaklardan Hacı ÇEVİKEL, Mehmet DOĞAN ve Şaban ANDAÇ belirlendiği tespit edilerek oy kullanma işlemine başlanılmıştır. Gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen oy sayım komisyonu kapalı zarfları sayarak 157(yüzelliyedi) adet zarfın olduğunu ve bu zarfların içerisini kontrol edilerek 157(yüzelliyedi) Oyun geçerli olduğunu tespit etmeleri üzerine, tespit edilen oy ile oy hazirunu karşılaştırılarak aynı sayı olduğu tespit edildi. Divan Başkanı Sandıktan çıkan tek liste olan aşağıdaki adayları okuyarak Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 157(yüzelliyedi) oy alarak seçilmişlerdir. Bu adaylara karşı başka bir teklif ve aday olan çıkmamıştır. YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER 1- MEHMET ALİ ÇEVRİM 1- MUHİTTİN DÖRTDUDAK 2- HAYRİ TEMİZ 2- MEHMET DOĞAN 3- ALİ KAVAFOĞLU 3- MUSA KEÇECİ 4- MEHMET BAYAR 4- HASAN İLBASMIŞ 5- MUSTAFA FINDIK 5-ORHAN SINAR 6- SAYİT AKPINAR 6- CELAL DOĞAN 7- MUSTAFA BAKTIR 7- YALÇIN DURU 8- MUSTAFA YAYLA 8- GÜVEN OK 9- HALİL VURGUN 9- BEKİR NARİN 10- RÜŞTÜ GÜNGÖR 10- AHMET YALIMBER 11- ŞABAN ANDAÇ 11- DOĞAN YILDIRIM YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER DENETİM KURULU ASIL ÜYELER DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER 1- HACI ÇEVİKEL 1- FATİH ÖRDEK 2- MUSTAFA SALIN 2- ALİ İZMİRLİOĞLU 3- OĞUZ KILINÇ 3- MUSTAFA SATIR 4- MUSTAFA ANDAÇ 4- ALİ ÖZTÜRK 5- ORHAN ERDOĞAN 5- DOĞAN TEMİR MADDE 24- Dilek ve Temenniler; Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan ortaklar Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Divan Başkanı tarafından kısa bir kapanış konuşması yapılarak Genel Kurula son verildi. MADDE 25- Kapanış Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından Genel Kurul Divan Başkanlığınca toplantıya Saat: 16:20 da son verildi. İş bu Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul yerinde düzenlendi ve tarafımızdan okunarak imzalandı. 13 HAZİRAN 2015/ KAYSERİ 7

S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 1- Yoklama ve açılış: Gerekli çoğunluk sağlanarak Genel Kurul Toplantısına başlanır. MADDE 2- Divan heyeti:

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

POLAT TOWER RESIDENCE 28.02.2015 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

POLAT TOWER RESIDENCE 28.02.2015 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI POLAT TOWER RESIDENCE 28.02.2015 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 28/02/2015 Toplantı Saatleri : 11:05-13:00 Toplantı Yeri : Polat Tower Residence Toplantıya İştirak Eden

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2014 Ajansımızın 16.12.2013 tarihinde çıkmış olduğu 2014 Yılı Mali Destek

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR

T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME İÇİN GEREKLİ BELGELER VE YAPILACAKLAR 2012 Ajansımızın 01.11.2011 tarihinde çıkmış olduğu Küçük Ölçekli

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı.

T.C. SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : 05.01.2015 Revizyon Uygulama İmar Planı. Karar No : 01 Özü: Serdivan Beşköprü 1/1000 Ölçekli Karar Trh : Revizyon Uygulama İmar Planı. Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, seçilmiş DAĞISTANLI, Hüseyin BAYRAKTAR,, Selvet KARAOĞLU, Ahmet ÇALIŞKAN,,

Detaylı

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler - Arsa toplam 530 dönümdür. Bakanlık tarafından K.S.S. tanımlı tahsislidir. (belgesi p.p. sunuda) - K.S.S. Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ve bugüne

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTı TUTANAGI

GENEL KURUL TOPLANTı TUTANAGI GENEL KURUL TOPLANTı TUTANAGI S.S. Bayındır Konut Yapı Kooperatifinin 2012 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 28.04.2013 tarihinde saat 11:00 de, Bayındır Konut Yapı Kooperatifi Sosyal

Detaylı

T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU

T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL KURULU Karar No : 2014 / 1 Toplantı Tarihi : 12/05/2014 Konu : Başkan Vekilleri Seçimi Toplantı No : 1 Olağan Toplantısının 1 inci maddesinde bulunan Genel Kurul Başkan Vekilleri Seçimi ile ilgili Genel Müdürlüğün

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME

ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME ELAZIĞ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL İŞLEMLERİ VE YETKİ BEGLESİ DÜZENLEME 2012 - Kararın No'su Tarihi Konusu / /20 Olağan genel kurul toplantısı Başkan : Üyeler : Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.12.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 55625784// Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar GENEL YAZI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR.

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. Açılış konuşması Sandık Müdür Vekili Günay ASLAN tarafından yapılan

Detaylı

Ü Y E L E R. Meclis Başkanın açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Gündem Maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ü Y E L E R. Meclis Başkanın açılış konuşmasını tamamladıktan sonra Gündem Maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. TOPLANTI TARİHİ : 06/02/2015 Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2015 yılı Şubat ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamızın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 07.10.2013 Sayı: 2013/018 Konu: TAHSİLÂT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) YAYINLANMIŞTIR 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü

Detaylı

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI 2013/1. Konut Kampanyası Hakkında POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL KONUT KAMPANYASI Kampanya No Kampanya Başvuru Tarihi 2013/1 (1.Konut Kampanyası) 30.10.2013 (Çarşamba) Kampanya Başvuru Saati 10:00 Kampanya Başvuru

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi.

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi. KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 21.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketimin 2014 yılına ait Ortaklar

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını,

c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım ban kalarını, Karar Sayısı : 2012/3803 Ekli 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere S ağlanacak FaizDesteğine İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/

Detaylı

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 1 MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 20.07.2014 Tarihinde saat 11.00 de, Kongre Salonunda gündemi görüşmek üzere Toplu Yapı Temsilciler

Detaylı

GES Başvurularının Değerlendirilmesi, Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Tesisin Üretime Geçmesi. DİYARBAKIR 12-16 Ekim 2015

GES Başvurularının Değerlendirilmesi, Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Tesisin Üretime Geçmesi. DİYARBAKIR 12-16 Ekim 2015 GES Başvurularının Değerlendirilmesi, Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Tesisin Üretime Geçmesi DİYARBAKIR 12-16 Ekim 2015 SUNUM İÇERİĞİ Başvuruların Derlenmesi Başvuruların Değerlendirilmesi Bağlantı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ).İSTANBUL KAYAŞEHİR 17. BÖLGE TOPLU UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, İstanbul ili Kayaşehir Toplu Konut Uygulaması çerçevesinde,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

temsilcisi bakanlık temci1ci bilgilendirme notunu okudu.

temsilcisi bakanlık temci1ci bilgilendirme notunu okudu. GENEL KURUL TOPLANTı TUTANAGI S.S. Bayındır Konut Yapı Kooperatifinin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 22.05.2011 Pazar günü Saat 11.00' de Bayındır Konut Yapı Kooperatifi Sosyal

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI GELİŞTİRME, KÜLTÜREL, TURİSTİK DEĞERLERİ VE EKOLOJİK DENGELERİ KORUMA VE İYİLEŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı