KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU"

Transkript

1 T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2009 Doha

2 İÇİNDEKİLER A. KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ Giriş Katar Ekonomisi Hakkında Kısa Bilgi Katar Hizmetler Piyasası... 4 a) Hizmetler Sektörü nün Ekonomideki Payı... 4 b) Eğilimler... 5 c) GATS ve Katar... 6 B. PAZARA GİRİŞ ve YABANCI SERMAYEYE YÖNELİK KISITLAMALAR Pazara Giriş Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar... 8 a) Yabancıların Gayrımenkul Edinmeleri... 8 b) Yabancı Sermayeli Şirketlere Uygulanan Ayrımcılıklar Şirket Kuruluşunda Ayrımcılık Vergi Hukukunda Ayrımcılık c. Yabancıların Serbest Dolaşımı C. HİZMET SEKTÖRÜ ALANLARI Finansal Hizmetler a) Bankacılık b) Sigortacılık Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri Ulaştırma a) Deniz Ulaştırması b) Hava Ulaştırması Turizm İnşaat Hizmet Sektörüne İlişkin Diğer Bazı Kısıtlamalar D. KATAR EKONOMİSİNDE 2008 YILI GELİŞMELERİ ve BEKLENTİLER

3 A. KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ 1. Giriş Körfez ülkeleri, 2003 yılından itibaren hızla artan dünya enerji fiyatlarının paralelinde önemli gelir elde ederken, sözkonusu gelirlerin bir kısmıyla bölge dışında yatırımlara yönelmişler, gelirlerin önemli bir kısmıyla da bölge içerisinde kapsamlı alt ve üstyapı projelerine başlamışlardır. Körfez Bölgesi, bu çerçevede gerek mal, gerek hizmet ticareti açısından dünyanın önemli pazarlarından biri haline gelmiştir yılı Temmuz ayından itibaren etkilerini göstermeye başlayan küresel finans krizi öncesinde Körfez Bölgesi nde planlama ve uygulama aşamalarındaki yatırım projelerinin toplam tutarı MEED tarafından 2 trilyon $ olarak belirlenmiştir. Enerji kaynakları dışında hemen hemen tamamıyla ithalata dayalı olan sözkonusu pazardan aldıkları payı artırmak isteyen, aralarında AB nin yanısıra, Çin, Singapur, Hindistan, Pakistan, Avustralya,Yeni Zelanda, G.Kore ve Şili nin bulunduğu çeşitli ülkeler ve MERCOSUR, Körfez ülkelerini bir araya getiren Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile STA müzakereleri veya müzakerelere yönelik hazırlık çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan ABD, KİK üyeleri ile ayrı ayrı STA görüşmelerine başlamış, Bahreyn ve Umman la STA imzalamış bulunmaktadır. Sözkonusu STA ların hükümleri arasında hizmet ticaretine ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Özellikle Singapur un 2008 yılı Aralık ayı sonunda imzaladığı STA da hizmet ticaretine ağırlıklı bir yer verilmekte, diğer taraftan ABD nin STA larında da hizmet ticaretine ilişkin hükümler bulunmaktadır. KİK ülkelerince sunulan imkanlardan etkin bir biçimde yararlanma arzumuz çerçevesinde Körfez ülkelerini bir araya getiren Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile sürdürülen STA müzakerelerinin Şubat 2008 tarihlerinde Doha da yapılan 3. turunda da görüşmelerin ağırlıklı yönlerinden birini de hizmet ticareti konusu teşkil etmiştir. STA nın, her iki tarafça da arzu edildiği şekilde en kısa süre içerisinde sonuçlandırılabilmesi, 2007 yılında 5,6 milyar $ tutarında ihracat, 3,2 milyar $ tutarında ithalat; 2008 yılında ise 12,3 milyar $ ihracat, 4,4 milyar $ tutarında ithalat gerçekleştirdiğimiz, yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle kapsamlı altyapı projelerini yürürlüğe koyan ve bu bağlamda hizmet ticaretimiz açısından da önemli bir pazar konumuna gelen KİK ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bu ülkelerde artan pazar imkanlarından daha etkin bir biçimde yararlanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan, KİK ülkelerinin dünya enerji fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmaların etkisini asgaride tutmak amacıyla uluslararası piyasalarda yaptıkları yatırımlar çerçevesinde, Türkiye ye Körfez den doğrudan yabancı sermaye akışının artırılabilmesinin, bir ölçüde STA kapsamında hizmet ticareti alanında da liberalizasyon ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 3

4 Ayrıca, KİK tarafının hizmet ticareti alanında arzu edilen ölçüde bir liberalleşmeyi kabul etmesi halinde, ülkemiz firmalarının karşılaştırmalı olarak üstün bulunduğu bazı sektörlerde yapacakları yatırımlarla KİK ve çevre ülkelerce sunulan pazar imkanlarını değerlendirmeleri mümkün görülmektedir. Kaldı ki, ülkemiz oldukça liberal bir yabancı sermaye mevzuatına sahip bulunsa da, KİK ülkelerinde hizmet sektöründe pazara giriş konusunda uygulamada bulunan kısıtlamalar, esas itibariyle firmalarımızın önünde engel teşkil etmektedir. 2. Katar Ekonomisi Hakkında Kısa Bilgi Katar, gerek yüzölçümü gerek nüfusu bakımından küçük Körfez ülkelerinden birisi olmakla birlikte, yaklaşık 25,7 trilyon m3 ile Rusya Federasyonu ve İran ın ardından dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahiptir. Katar ın petrol rezervi ise 15,2 milyar varildir. Katar, 2002 yılından bu yana yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle GSYİH sını yılları arasında 19 milyar $ dan 81,9 milyar $ a yükseltmiş, ayrıca bir yandan petrol ve doğalgaz rezervlerinin daha etkin bir biçimde işletilmesi ve ihracına bir yandan da ülke ekonomisinin petrol ve gaza bağımlılığını azaltacak ekonomik çeşitlendirme politikalarına yönelik kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirmiştir. Ekonomik çeşitlendirme politikaları kapsamında sanayi ve turizm sektöründeki üstyapı yatırımlarına ve hızlı kalkınma sürecinin gerektirdiği su, elektrik ve ulaştırma sektöründeki altyapı yatırımlarına ağırlık verilmektedir. Katar ın yatırım programının büyüklüğü, 75 milyar $ lık bölümü petrol ve doğalgaz sektöründe olmak üzere, yaklaşık 150 milyar $ civarındadır. Sonuç olarak Katar bugün dünyanın en dinamik kalkınma süreçlerinden birini yaşayan bir ülke olarak, dünyanın hemen her ülkesinden her sektörde faaliyet gösteren firmaların dikkatini çekmektedir. 3. Katar Hizmetler Piyasası a) Hizmetler Sektörü nün Ekonomideki Payı Hizmetler sektörü Katar GSYİH nın yaklaşık %34 sını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, GSYİH ın petrol ve gaz dışında kalan bölümünün %78,5 i hizmetler sektörüne dayalıdır. Ayrıca, çalışan nüfusun yaklaşık %65 i Katarlı işgücünün ise yaklaşık %90 ının hizmetler sektöründe istihdam edildiği dikkate alındığında hizmetler sektörünün Katar ekonomisindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 4

5 Tablo 1: Nominal GSYİH in Sektörel Dağılımı ve Büyüme (milyar) Sektör Büyüme (%) GSYİH İçindeki Oranı (%) Petrol ve Gaz ,67 56,52 Petrol Dışı ,09 43,48 - Tarım ,30 0,10 - İmalat ,81 7,55 - Su ve Elektrik ,23 1,67 - İnşaat ,04 5,66 - Ticaret ve Konaklama ,98 4,64 - Ulaşım ,93 3,79 - Finans ve Emlak ,96 12,32 - Diğer Hizmetler* ,89 7,75 Toplam GSYİH (QR) Toplam GSYİH ($) ,69 100,00 QSA * Kamu hizmetleri, komisyon gelirleri Hizmetler sektörünün ağırlıklı bölümünü kamu hizmetleri alanı oluşturmaktadır. Sözkonusu alanı sırasıyla emlak-finans, inşaat, ticaret restoran-otel, ulaştırma ve iletişim hizmetleri ve sosyal hizmetler takip etmektedir. Tablo 2: Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri (milyon $) Yıllar A. Cari İşlemler Hesabı Mal İhracat İthalat Net Hizmet ve Transferler B. Sermaye ve Finans Hesabı (Net) C. Genel Denge D. Rezervler QSA b) Eğilimler Hizmetler sektörü Katar ın ekonomik çeşitlendirme politikaları açısından da önemli bir rol oynamaktadır. GSYİH nın %60 ını petrol ve doğalgazdan sağlayan Katar, ekonomik gelişimini sürdürülebilir kılmak ve yer altı kaynaklarının ekonomideki ağırlıklı rolünü uzun vadede %25-30 seviyesine indirmek amacıyla, bir dizi politika uygulamaktadır. Bu bağlamda Katar tarafından ulaştırma, turizm ve finansal hizmetler alanına ağırlık verilmektedir. Öte yandan hükümet özel sektörün hizmetler sektörüne yatırımlarını da desteklemektedir. Yabancı sermaye yatırımlarını düzenleyen 2004 tarihli Kanun bazı sektörlerde yabancı yatırım önündeki engelleri teorik de olsa kaldırmış durumdadır. 5

6 Bununla birlikte, yabancı sermayenin gayrımenkul, bankacılık, sigortacılık ve ticari temsilcilik gibi alanlarda faaliyeti halen yasaktır. Hizmetler sektörü ağırlıkla kamu şirketlerinin kontrolündedir. Kamu şirketlerinin sözkonusu ağırlığı, tekel olmaları (Qatar Postal Corporation) veya sahip oldukları bazı özel haklarla (Qatar Airways) elde edilmektedir. c) GATS ve Katar GATS çerçevesinde Katar ın taahhütleri 6 ana hizmet kategorisindedir. - Mesleki hizmetler, - İletişim hizmetleri, - İnşaat ve ilgili mühendislik hizmetleri, - Çevresel hizmetler, - Finansal hizmetler, - Turizm ve seyahat hizmetleri. Tablo 3: Katar ın GATS Taahhütleri Sektör Sınırötesi ticaret Yurtdışında tüketim Arz biçimi Ticari varlık Gerçek kişilerin varlığı Pazara Giriş / Ulusal Muamele 1. MESLEKİ HİZMETLER A. Profesyonel hizmetler Muhasebe ve denetmenlik NL/NL NL/NL OP/NL Uex/Uex Vergi hizmetleri NL/NL NL/NL NL/NL Uex/NLex Mimarlık hizmetleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Tıbbi hizmetler U/U U/U NL/NL Uex/Uex Veterinerlik hizmetleri NL/NL NL/NL NL/NL Uex/Uex B. Bilgisayar ve ilgili hizmetler Donanım danışmanlığı hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex Software uygulama hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex Veri işleme hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex Veritabanı hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex C. Araştırma ve geliştirme hizmetleri Fen bilimleri AR-GE hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/NLex Sosyal bilimler AR-GE hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/NLex Disiplinlerarası AR-GE hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/NLex F. Diğer mesleki hizmetler Pazar araştırmaları NL/NL NL/NL NL/NL Uex/NLex İşletme danışmanlığı U/U U/U NL/NL Uex/Uex Teknik test ve analiz hizmetleri NL/NL NL/NL NL/NLex Uex/NLex 2. İLETİŞİM HİZMETLERİ B. Kurye hizmetleri U/U U/U OP/NL Uex/Uex 3. İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK Bina inşaa işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Inşaat mühendisliği müteahhitlik işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Montaj işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Bina tamamlama işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex 6. ÇEVRESEL HİZMETLER U/U U/U NL/NL Uex/Uex 7. FİNANSAL HİZMETLER 6

7 Sektör Sınırötesi ticaret Yurtdışında tüketim Arz biçimi Ticari varlık Gerçek kişilerin varlığı Pazara Giriş / Ulusal Muamele A. Tüm sigorta ve ilgili hizmetler Hayat sigortası dışındaki sigorta NL/NL NL/NL OP/NL U/U Reassürans NL/NL NL/NL OP/NL U/U Sigortacılığa yardımcı hizmetler (Brokerlik ve NL/NL NL/NL OP/NL U/U acentalık dahil) B. Bankacılık ve diğer finansal hizmetler NL/NL NL/NL OP/NL U/U 9. TURİZM VE İLGİLİ HİZMETLER A. Oteller ve restoranlar U/U NL/NL NL/NL U/U NL: NLex U Uex OP Limitsiz, Katar bu alanda sınırlama koymamayı kabul etmiştir. Limitsiz, Katar ın genel taahhütleri bağlamında. Bağlı değil, Katar bu alanda taahhüt altına girmemiştir. Bağlı değil, Katar ın genel taahhütleri bağlamında. Sektöre özel koşullar bulunmaktadır. Diğer taraftan, Katar GATS ın temel telekomünikasyon hizmetleri ve finansal hizmetlere ilişkin 4. ve 5. Protokollerine taraf değildir. Ayrıca, yabancı işgücüne ihtiyaç duymasına ve çalışan nüfusun %70 inden fazlasının yabancı olmasına karşın Katar, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve teknisyenler dışında kişilerin serbest dolaşımına ilişkin bir taahhütte de bulunmamıştır. Yabancıların serbest meslek sahibi olarak Katar da ikametlerine de izin verilmemektedir. Bu konumdaki yabancılar bir kefile ihtiyaç duymaktadırlar. B. PAZARA GİRİŞ ve YABANCI SERMAYEYE YÖNELİK KISITLAMALAR 1. Pazara Giriş Katar da yabancı yatırımcıların pazara girişlerini düzenleyen mevzuat 2000 yılı Ekim ayında çıkarılan 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu dur (Participation of Non-Qatari Capital Law). Sözkonusu Kanunun yanısıra, bir teknoloji serbest bölgesi olarak Katar Bilim ve Teknoloji Parkı nın kurulmasını öngören 36 sayılı Kanun (2004), bir finans serbest bölgesi olarak Katar Finans Merkezi nin kurulmasını öngören 7 sayılı Kanun (2005) ve 27 sayılı yeni Ticaret Kanunu (2006), sözkonusu yabancı sermaye mevzuatının diğer halkalarını oluşturmaktadır. Katar ayrıca, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Geliştirme Dairesi ile ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için kapsamlı bir destek sağlamaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, Katar yabancı sermaye mevzuatı, yabancı yatırımcılara kambiyo kontrolü olmaksızın döviz transferi imkanı sağlamakta, bu ülkede özellikle imalat sektöründe yapılacak yatırımlarda ucuz enerji, arazi tahsisi, projede kullanılan makine ve ekipman ithalatında gümrük vergisi istisnası gibi teşvikler sunmaktadır. 7

8 Diğer taraftan, ülkede gelir vergisi sistemi bulunmadığından çalışanların kazançlarından kesinti yapılmamaktadır. Ayrıca, kurulan firmaya, Hükümetin kabulüne bağlı olarak, 10 yıllık bir kurumlar vergisi istisnası da uygulanmaktadır yılında kurulan Katar Sınai Kalkınma Bankası (QIDB) da özel sektör firmalarına uygun faizli kredi imkanları sunmaktadır. 2. Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu nun (2000-Participation of Non-Qatari Capital Law) 2. maddesinde yabancı yatırımcıların, ekonominin her sektöründe bir veya daha fazla sayıda Katarlı ortakla birlikte şirket kurabilecekleri, ancak sözkonusu şirketlerde yabancı sermaye oranının %49 dan fazla olamayacağı hususuna yer verilmekte, ayrıca yabancı sermayenin, gayrımenkul, bankacılık, sigortacılık, ticari acentalık alanlarında yatırım yapması yasaklanmakta ve gayrımenkul alımı engellenmektedir. (Yabancıların çeşitli tahsisli alanlardaki gayrımenkullerin sınırlı sure için intifa hakkını edinebilmelerine ilişkin yasa 2004 te çıkarılmıştır.) Bununla birlikte, yine aynı maddede, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında Ekonomi ve Ticaret Bakanı nın yabancı yatırımcılara uygulanan %49 luk kısıtlamaya istisna getirebileceği ve %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verebileceği hususu yeralmaktadır. Anılan maddede ayrıca, sözkonusu istisna için yerel hammaddelerin optimum ölçüde kullanımını sağlayacak, ihracata dönük, yeni bir ürünün üretilmesini veya modern bir teknoloji kullanımını sağlayacak, uluslararası önemde bir sanayi kolunun ülkede yerleşimini sağlayacak ve yerel işgücünün yetiştirilmesine önem veren projelere öncelik verileceği de belirtilmektedir. Bununla birlikte, fiili durumda, yabancı yatırımcıların %100 yabancı sermayeli bir şirket kurarak Katar da faaliyet göstermeleri teoride kalmakta, zaman zaman çoğunluk hissesinin yabancı ortağın elinde olması yönündeki taleplere uzun zaman sonra yanıt alınabilmektedir. Yabancı Sermaye Kanunu nun 3. maddesi, bir kamu hizmetinin verilmesini veya bir kamu yatırımından yararlanılmasını kolaylaştıracak bir kontrat üstlenen yabancı firmalara (kamu tarafından açılan müteahhitlik projeleri dahil), sözkonusu kontratı ifa etmekle sınırlı kalacak şube açma izni verilebileceğini öngörmektedir. a) Yabancıların Gayrımenkul Edinmeleri Katar da yabancıların gayrımenkul edinmelerine ilişkin yasal düzenlemeler, 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu (2000) ve Katarlı Olmayanların Gayrımenkul Edinmelerini ve İntifa Haklarını Düzenleyen Kanun (2004) çerçevesinde ele alınmaktadır. 8

9 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu nun 2. maddesinde yabancı yatırımcıların, ekonominin her sektöründe bir veya daha fazla sayıda Katarlı ortakla birlikte şirket kurabilecekleri, ancak sözkonusu şirketlerde yabancı sermaye oranının %49 dan fazla olamayacağı hususuna yer verilmektedir. Bununla birlikte aynı Kanunda, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında Ekonomi ve Ticaret Bakanı nın yabancı yatırımcılara uygulanan %49 luk kısıtlamaya istisna getirebileceği ve %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verebileceği hususu yeralmaktadır. Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerine göre, yabancılar gerçekleştirecekleri ekonomik içerikli projeler çerçevesinde ihtiyaç duydukları arazileri uzun dönemli -50 yıla kadarve yenilenebilir sözleşmelerle kiralayabilmektedirler. Yabancı yatırımcılar, sözkonusu yatırımlarını Katarlı veya diğer yabancı yatırımcılara devretme hakkına da sahiptirler. Yabancıların konut amaçlı mülk edinmelerine imkan sağlayan 2004 tarihli yasaya göre ise yabancılar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke vatandaşları ve diğer yabancılar olarak ayrılmaktadır. KİK üyesi ülkelerin vatandaşları, Kabine tarafından belirlenen Yatırım Alanları nda emlak sahibi olabilirler. Sözkonusu Yatırım Alanları içerisinde ticaret, sanayi, turizm, eğitim alanlarında projelerin yanısıra iskan projeleri de gerçekleştirilmektedir. Bakanlar Kurulu nun 2006 tarihli 5 sayılı Kararı nda Lusail, Al Khuraj ve Thaayleb alanları, KİK üyesi ülke vatandaşlarının emlak edinebilecekleri yerler olarak belirlenmiştir. Diğer ülke vatandaşı yabancıların ise, halihazırda halen inşaatı devam etmekte olan Pearl Adası Projesi, West Bay Lagoon ve Al Khor Resort Projesi ile sınırlı olmak kaydıyla emlak sahibi arazi ve bina- olmalarına imkan sağlanmaktadır. Bununla birlikte, sözkonusu sahiplik kavramı, emlakın intifa hakkının 99 yıllığına ve yenilenebilir bir biçimde kiralanmasıdır (lease edilmesidir) tarihli 20 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na göre KİK dışında kalan diğer ülke vatandaşları anılan bölgelerde arazilerin 99 yıllığına, konutların ise 99 yıla kadar intifa hakkını edinebilirler. Sözkonusu süreler yenilenebilir. b) Yabancı Sermayeli Şirketlere Uygulanan Ayrımcılıklar - Şirket Kuruluşunda Ayrımcılık Katar daki şirketlerin kuruluş ve yapıları 5 sayılı Şirketler Kanunu (2002-Commercial Companies Law) ve sözkonusu Kanun un bazı maddelerinde değişiklik yapan 16 sayılı Kanun (2006) çerçevesinde düzenlenmektedir. 9

10 Bu çerçevede, Katar da faaliyet gösterecek şirketler; Simple Partnership Company (Basit Ortaklık Şirketi), Joint Partnership Company (Karma Ortaklık Şirketi), Joint Venture Company (Ortak Girişim Şirketleri), Public Shareholding Company (Halka Açık Şirketler), Limited Shares Partnership Company (Sınırlı Ortaklık Şirketleri), Limited Liability Company (Limited Şirket), One Person Company (Şahıs Şirketi), Holding Company (Holdingler) olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, joint-venture ve limited şirketler dışında, yabancıların Katar da şirket kurmalarında ve kurabilecekleri şirket türlerinde çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. Esas itibariyle Katar da devlet tarafından verilen imtiyazlar çerçevesinde petrol ve gaz sahalarında faaliyet gösteren şirketler ve Hükümet ile özel sektörün birlikte kurdukları proje bazlı şirketler yabancı sermaye mevzuatı dışında bulunmaktadır. - Vergi Hukukunda Ayrımcılık Katar Vergi Sistemi 1993 yılında çıkarılan 11 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenmektedir. Sözkonusu Kanun a göre Katar da sürdürülen her türlü iş faaliyeti (uğraş, meslek, hizmet, ticaret, bir kontratın yerine getirilmesi veya kar amaçlı her türlü diğer iş) vergiye tabidir. Bu çerçevede, Katar da üstlenilen projelerden elde edilen karlar, herhangi firmanın sahip olduğu varlıkların satışından elde edilen karlar, acentalık anlaşması veya ticari mümessillik karşılığı Katar da veya üçüncü ülkelerde elde edilen komisyon gelirleri, kira gelirleri, müşavirlik ve danışmanlık gelirleri, bir markanın, tasarımın veya fikri mülkiyet hakkının satışı, kiralanması veya imtiyaz hakkının verilmesi sonucunda elde edilen gelirler, daha önce silinen borçların ödenmesi halinde elde edilen gelirler veya tasfiye halinde elde edilen gelirler doğrudan vergilendirilir. Diğer taraftan, mükellefin Katar da elde ettiği gelirler sonucunda üçüncü ülkelerdeki bankalardan elde edilen faiz gelirleri de vergiye tabidir. Katar da iş yapan yabancı ortaklı firmalar veya yabancı firmanın Katar da kurmuş olduğu şubeler, vergi mükellefidir. Katar da yalnızca, Katarlıların ve KİK üyesi ülkelerin vatandaşlarının sahip olduğu işler vergiden muaftır. c. Yabancıların Serbest Dolaşımı Katar da kefalet-sponsor sistemi bulunmaktadır. Yabancı ülke vatandaşlarının Katar da oturma ve çalışma izinleri almaları ancak kefilleri kanalıyla mümkün olabilmektedir. Katar a çalışmak için gelen yabancılar geçici çalışma vizesi ile giriş yaparlar. Akabinde, Medical Commission da kan grupları tespit edilir, göğüs röntgenleri çekilir ve fiziken çalışabilirlikleri tespit edilir. Sözkonusu sağlık testlerinin ardından parmak izleri alınır ve oturma-çalışma izni almak için İçişleri Bakanlığı na başvuruda bulunulur. 10

11 Ülkede herhangi bir işverenin kefaleti altında bulunan yabancı çalışan, kefili dışında başka bir şirket veya kişi için çalışamaz. Kefaletin bir başkasına taşınması, ancak ilk kefille 2 sene çalıştıktan sonra mümkün olabilmektedir. Ayrıca sözkonusu kefaletin taşınabilmesi için ilk kefilden (Non-objection Certificate - NOC) alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, çalışanın çalışma ve oturma izni iptal edilir ve çalışan ülkeden ayrıldığı tarihten itibaren 2 sene içinde Katar da tekrar çalışma izni alamaz. Diğer taraftan, ülkede çalışma izni alan yabancılar, aylık ücretleri QR nin (yaklaşık $) üzerinde ise ailelerini Katar a getirebilmekte ve onlara sponsor olabilmektedirler. Ülkede kadınların işe alınmasında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ayrıca, kadın çalışanlar da kriterleri karşıladıklarında, eşlerinin kefaletini alabilirler. Yabancı çalışanların ülkeden çıkışları için, kefillerince imzalanan yurtdışına çıkışlarında bir sakınca bulunmadığını belirtir çıkış vizesine (exit permit) ihtiyaçları bulunmaktadır. Kefilin çıkış vizesi vermeyi reddetmesi veya ülke dışında olması veya ölmesi nedeniyle çıkış vizesi veremediği yabancılar, mahkemeye başvurarak kendileri hakkında bir dava bulunmadığını tespit ettirebilir ve çıkış vizesi olmadan ülkeden ayrılabilirler. Yabancı çalışan ülke dışında 6 aydan fazla kalamaz. Katar dışında 6 ay geçiren yabancı çalışan, çalışma ve oturma izninin geçerliliği 60 günden fazla ise, belirli bir ücret ve sponsorunun başvurusuyla tekrar giriş yapabilir. C. HİZMET SEKTÖRÜ ALANLARI 1. Finansal Hizmetler a) Bankacılık Katar da halihazırda 17 banka faaliyet göstermektedir. Sözkonusu bankaların 6 sı Katar orijinli (Ahli Bank, Al Khaleeji Bank, Commercial Bank of Qatar, Doha Bank, International Bank of Qatar ve Qatar National Bank; ayrıca 3 özel finans kurumu Masraf Al Rayan, Qatar Islamic Bank ve Qatar International Islamic Bank) olup sektörün %80 i sözkonusu bankalarca kontrol edilmektedir. Diğer taraftan, Arab Bank, Bank Saderat Iran, HSBC, Mashreqbank, BNP Paribas, Standard Chartered ve United Bank ülkede şubeleri kanalıyla faaliyet gösteren 7 uluslararası bankadır. Diğer taraftan, ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla 1997 yılında Qatar Industrial Development Bank kurulmuştur yılında Katar bankaları karlarını bir önceki yıla göre %56 oranında artırarak 2,2 milyar $ a çıkarmışlardır. Bu dönemde sektördeki aktifler %56,8 oranında artarak 72 milyar $ a, mevduat miktarı %45,4 oranında artarak 46,1 milyar $ a, krediler ise %53,1 oranında artarak 41,3 milyar $ a ulaşmıştır. Bankaların en önemli faaliyeti yakın zamana kadar kamunun sürdürdüğü yatırım projelerinin finansman ihtiyacını karşılamak olarak gelişmişse de, kamunun finansman gücünün hızla artması sonucunda ticari bankalara olan ihtiyacının azalması, bankaların 11

12 tüketici odaklı faaliyetlere daha çok odaklanmasını ve rekabetin artmasını sağlamıştır. Kamu bankası olan Qatar National Bank (QNB), toplam mevduatın %47 sini elinde tutmakta ve hükümetin finansal aktivitelerinin hemen hemen tamamını gerçekleştirmektedir. Yabancı sermayenin doğrudan bankacılık sektöründe yatırım yapması yasaktır. Yabancılar borsaya açık finansal şirketlerin hisselerine ise, kümülatif olarak işlem gören hisselerin %25 ini aşmayacak şekilde yatırım yapabilmektedirler. Yabancı bankalar ülkede yalnızca şubeleri kanalıyla faaliyet yürütmektedirler. Katar GATS kapsamında şube açabilecek yabancı bankaların sayısını 8 olarak dondurmuştur. Yabancı bankaların lisans almaları için QR (yaklaşık $) lisans başvuru ücreti yatırmaları, ana merkezin bulunduğu ülkenin bankacılık düzenleyici makamlarından gerekli izinleri almaları, Katar da açılacak şube için en az 350 milyon QR (yaklaşık 96 milyon $) tutarında sermaye bulundurmaları, bankanın geriye dönük 10 yıllık faaliyetleri ile 3 yıllık denetlenmiş bilançolarını sunmaları ve ana merkezin Katar da kurulacak şubenin likidite darlığına veya başka bir olumsuzluğa uğraması halinde geçerli olacak teminatları sunması gerekmektedir. b) Sigortacılık Katar sigortacılık pazarında 5 yerli 4 yabancı (1 ABD, 1 İngiltere ve 2 Lübnan) ortaklı firma faaliyet göstermektedir. Prim gelirlerinin yaklaşık %50 si Qatar Insurance Company (QIC), %35 i ise Qatar Insurance and Re-Insurance Co. (QIRC) tarafından elde edilmektedir. Al Khaleej dışında diğer firmaların payı son derece düşüktür. Sigortacılık sektörü de bankacılık sektörü gibi yabancı yatırımcılara kapalıdır. Yabancı sigorta firmaları Katar da kuracakları şubelerle faaliyet gösterebilmektedirler. Asgari sermaye şartı 10 milyon QR dır. Katar GATS çerçevesinde yabancı sigorta firmalarının sayısını 5 olarak dondurmuştur. Sigortacılık sektörü Katar Merkez Bankası ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Qatar Financial Centre (QFC) Katar kamu ve özel sektörünün, hidrokarbon, turizm ve gayrımenkul başta olmak üzere, büyük alt ve üstyapı yatırımlarına önümüzdeki dönemde yaklaşık 150 milyar $ harcayacak olması ve buna bağlı olarak artan finansman ihtiyacı, dünyanın başlıca finans kuruluşlarının ilgi odağı haline gelmesine yol açmıştır. Bu meyanda, 2005 yılı Mayıs ayında kurulan Qatar Financial Center (QFC), bu kuruluşların serbest finans bölgesi içerisinde faaliyet göstermeleri için önemli bir altyapı imkanı sağlamaktadır. 12

13 QFC de sunulan teşvikler; özel ve düşük vergi oranı (Katar da vergi oranı %35 e kadar çıkarken QFC firmaları %10 oranında vergye tabidir.), %100 yabancı sermayeli firma kurma hakkı, özel istihdam ve ikamet koşulları, şeffaf yönetim ilkeleri olarak sıralanabilir. QFC yi ve burada faaliyet gösteren kuruluşları Qatar Financial Centre Regulatory Authority olarak adlandırılan özerk bir kurum denetlemektedir. QFC Authority ise sözkonusu finans merkezinin iş geliştirme prosedürlerini yürütmektedir. QFC içerisinde ayrıca özerk bir Mahkeme bulunmakta ve gerek QFC içerisindeki anlaşmazlıkların, gerek Katar hukuku ile QFC nin kurallarının çatıştığı alanlarda çözüm organı olarak hareket etmektedir. 2. Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri Supreme Council of Information and Communication Technology ictqatar, uzun yıllar QTel in monopol olarak sürdürdüğü Katar telekomünikasyon sektörünü düzenlemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur yılında çıkarılan Telekomünikasyon Kanunu ile kamu şirketi QTel in monopol konumu sona ermiş ve ictqatar, ülkedeki tüm iletişim pazarını düzenlemek ve liberalleştirmekle yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, lisans verme, hizmetlerin kapsamını belirleme ve ulusal iletişim ve bilgi teknolojileri stratejisini oluşturma, rekabet koşullarını düzenleme gibi hususlar ictqatar a bırakılmıştır. Bu çerçevede, iletişim sektöründe liberalleşme ve sektör rekabete açılmış ve 2007 Ekim ayı içerisinde yapılan bir ihaleyle Vodafone Qatar QSC ülkenin ikinci GSM operatörü haline gelmiş ve 28 Haziran 2008 tarihinde lisans alarak 1 Mart 2009 dan itibaren sınırlı da olsa hizmet vermeye başlamıştır. Vodafone Qatar QSC nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; - Vodafone Qatar Foundation LLC %45 (İngiliz Vodafone Group PLC nin %51, Qatar Foundation %49 payı bulunmaktadır) - Katar kurumsal yatırımcıları %15 (Askeri emeklilik fonu %3,3, askeri krediler fonu %3,4, Qatar Foundation %5, Sağlık ve Eğitim Fonu %3,3) - DSM de işlem görecek %40 Diğer taraftan, sabit hat alanında QTel in yanısıra ikinci bir operatörün daha devreye girmesine ilişkin ihale de 2008 Eylül ayında tamamlanmış ve Vodafone Qatar QSC sabit hat lisansını da almıştır. Halihazırda QTel in data iletişimindeki tekel rolü kalkmış olmasına rağmen, örneğin uydu iletişimi alanında gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için fiilen QTel in monopol konumu sürmektedir. Öte yandan posta hizmetlerinde kamu kuruluşu olan Qatar Postal Corporation ın (QPost) tekel konumu devam etmektedir. Ülke içerisinde her türlü posta ve kargo hizmeti Qpost tarafından verilmektedir. Ülkede yurt içi kurye şirketlerinin faaliyet göstermesi yasal açıdan mümkün değildir. 13

14 Buna mukabil, uluslararası kurye hizmetleri verilmektedir. Uluslararası büyük kurye şirketlerinin hemen hemen tamamı Katar da faaliyet göstermektedir. Katar telekomünikasyon alanında GATS kapsamında taahhütte bulunmamıştır. 3. Ulaştırma Katar, hızlı büyümenin mevcut altyapıya getirdiği yükü karşılamak amacıyla, ayrıca ekonomik çeşitlendirme politikaları kapsamında bir araç olarak gördüğü ulaştırma sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiş bulunmaktadır. Ülkenin tanıtılması açısından bir araç olarak görülen Qatar Airways, mevcut 68 uçağı ile dünyada 80 in üzerindeki noktaya uçuş yaparken Doha yı yeni bir transit merkezi haline getirmektedir. Bu çerçevede, Qatar Airways in 2013 yılında 110 a ulaşacak filosu için yeni bir hub olacak 11 milyar $ tutarındaki 50 milyon yolcu kapasiteli Yeni Doha Uluslararası Havalimanı nın inşaatı devam etmektedir. Havalimanının en büyük projesi olan terminal inşaatı TAV tarafından Japon Taisei Firmasıyla birlikte sürdürülmektedir. Projenin 3. aşamasının da 2009 içinde ihale edilmesi öngörülmektedir. Ülkede Doha, Ras Laffan ve Mesaieed de 3 liman bulunmaktadır. Doha Limanı ülkenin ithalatı için faaliyet gösterirken, Ras Laffan LNG, Mesaieed ise petrol ve petrokimya ihraç limanlarıdır. Doha Limanı nın sınırlı kapasitesinin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, ilk aşaması 6 milyar $ a mal olması öngörülen 6 milyon konteyner kapasiteye sahip olacak Doha yakınlarında yeni bir limanın proje çalışmaları sürdürülmektedir. Projenin 2009 yılının ilk çeyreği içinde ihale edilmesi beklenmektedir. Ulaştırma sektöründe Katar, GATS kapsamında taahhütte bulunmamıştır. a) Deniz Ulaştırması Deniz ulaştırması Katar için yaşamsal önemi haizdir. Ülkenin en önemli ihraç kalemleri olan LNG ve petrol, deniz yoluyla ve kamunun hakim olduğu Qatar Shipping Co. ve Nakilat tarafından taşınmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülmekte olan yatırım projeleri kapsamında ithalatın önemli bir bölümü de deniz yoluyla yapılmaktadır. Katar da limanların yönetimi, General Customs and Ports Authority tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan limanlar da kamuya aittir. Qatar National Navigation and Transport Company-Qatar Navigation ın ülkenin tek acentası ve kıyı taşıma şirketi olma konumu Nisan 2001 e kadar sürmüştür. Akabinde sözkonusu alan özel sektörün rekabetine açılmış bulunmaktadır. Hükümet 2008 Kasım ayı sonunda Qatar Shipping ile Qatar Navigation şirketlerinin birleştirilmesi talimatını vermiştir. 14

15 Deniz taşımacılığı hizmetleri Katarlı veya yabancı kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen yabancı firmalar General Customs and Ports Authority den lisans almak durumundadır. Katar a taşıma yapan gemilerin Katar karasularına girmek için gerekli koşullara sahip olmaları, ayrıca İsrail limanlarına uğramamaları gerekmektedir. Gemilerin Katar bandırasını alabilmeleri için bir Katar limanına kayıtlı olmaları, gemi sahibinin Katarlı olması veya gemi sahibi şirketin Katar şirketi olması gerekmektedir. b) Hava Ulaştırması Ülkenin ulaştırma ve turizm hedefleri açısından stratejik bir önem taşıyan Qatar Airways, Katar ın bayrak taşıyıcısıdır. Ülkenin ulusal gururu olarak görülen şirket, son yıllarda yapılan yatırımlarla gerek ülkenin imajının uluslararası boyutta tanınması, gerek ülkenin bir transit merkezi haline gelmesi konusunda anahtar görev üstlenmiştir. 68 adet uçağıyla Ortadoğu, Kuzey Afrika, Uzakdoğu, Hint Yarımadası ve Amerika da 80 in üzerindeki noktaya uçuş gerçekleştiren şirketin, A-350, B-787 ve B-777 ten oluşan 130 uçaklık 22 milyar $ tutarında filo siparişi bulunmaktadır. Qatar Airways in filosu 2013 yılında 110 a ulaşacaktır. Qatar Airways grubu 7 alt şirketten oluşmaktadır. Doha Uluslararası Havalimanı, United Media International Group (havaalanındaki ilanları kontrol eder), yer hizmetleri veren Qatar Aviation Services, Qatar Duty Free Co., Qatar Distribution Co. (ülkede içki ithalatına ve satışına tek yetkili kuruluştur.), Qatar Aircraft Catering Co. ve Qatar Airways Holidays (turizm şirketi). Ülkede havayolu ulaştırmasına ilişkin düzenleyici kuruluş Sivil Havacılık İdaresidir. Sivil havayolu taşımasına ilişkin prensipleri Bakanlar Kurulu na ileten, uluslar arası anlaşmaları takip eden ve uygulayan kuruluş olan İdare, yeni havayolu şirketleri için de onay mercii konumundadır. Havayolu taşımacılığında Katar çıkışlı uçuşlar için asgari fiyatı İdare belirler. Uyulmaması halinde ilk seferde QR (yaklaşık $) olmak üzere giderek artan oranda ceza uygulanır. 3. Turizm Turizmi geliştirmeye yönelik politikalar, Katar ın ekonomiyi çeşitlendirme politikaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hükümet, Katar ı konferans ve kongre, kültür, spor, eğitim ve sağlık turizmi açısından bir destinasyon haline getirmek yönünde kapsamlı bir strateji izlemekte ve kitle turizmi yerine seçici ve elit bir turisti hedeflemektedir. Katar da yatak kapasitesi çoğunluğu 5 ve 4 yıldızlı otellerde olmak üzere yaklaşık civarındadır. Sözkonusu yatak kapasitesinin 2010 da e, 2016 yılında ise e ulaştırılması öngörülmektedir. Yalnız 2008 yılında ülkede 20 den fazla otelin hizmete girmesi planlanmaktadır. 15

16 Katar yabancı sermaye mevzuatı, yabancı yatırımcıların yapacakları turizm yatırımlarına %100 oranında sahip olmalarına da imkan tanımaktadır. Diğer taraftan, turizm yatırımlarına devlet tarafından çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. 4. İnşaat 1990 lı yılların ikinci yarısından itibaren başlayan doğalgaz yatırımlarıyla birlikte inşaat sektörü Katar ekonomisindeki önemli sektörlerden biri haline gelmiştir yılından 2008 yılına kadar sektör nominal olarak 5 kat büyüme kaydeden sektör, bir yandan altyapı projelerine hız verilmesi, diğer yandan ülkeye hızla gelen yabancı işgücünün konut talebinin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlarla güç kazanmıştır. Katar Bayındırlık İdaresi Ashghal in, 2007/ /12 arasındaki 5 yılı kapsayan dönem için hayat geçirmeyi planladığı 66 projenin toplam maliyetinin 16,2 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. Sözkonusu projelerin 8,2 milyar $ tutarındaki 29 adedi yol projesi, 3 milyar $ tutarındaki 16 adedi bina projesi ve 4,9 milyar $ tutarındaki 21 adedi su ve kanalizasyon projesidir adet yol projesi içerisinden Salwa Yolu, Kuzey Yolu North Road (4 Faz), Dukhan Otoyolu (3 Faz), Umm Birkah Yolu, Doha Çevreyolu-Doha Expressway (çeşitli Fazlar), Mesaimeer Yolu, 55. Karayolu, Lusail Caddesi, Al Markhia ve TV Kavşakları ile Wakrah Yolu Projeleri yol projelerinin; - Tıp Kulesi (Medical Tower), Olimpiyat Köyü, Wakrah Hastanesi, Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Araştırmaları Merkezi, Al Khor Çevre Parkı, Emirlik Yat Rıhtımı, Ruwais Limanı Geliştirme Projesi ve çeşitli sağlık merkezleri ve okul inşaatları bina projelerinin; - Sanayi Bölgesi (Industrial Area), Wakrah, Maither ve Doha Club yakınlarındaki pompa istasyonlarının inşaası ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi çalışmaları su ve kanalizasyon projelerinin, başlıcaları olarak değerlendirilebilir. Ashghal bütçe döneminde çeşitli yol inşaatları için 4 milyar $, kanalizasyon ve su arıtma sistemleri için 2 milyar $, aralarında laboratuarları, çeşitli klinikler ve Kardiyoloji Kulesi nin yanısıra, Hamad Medical City içerisinde 4 hastane, Wakra Hastanesi, 2008 yılında 40 okul ve 30 anaokulu, 2009 yılında ise 20 okul inşaasının yer aldığı kamu binaları yatırımları için 2 milyar $ olmak üzere toplam 8 milyar $ lık kaynak tahsis etmiştir. Çeşitli sektörlerde yakalanan yüksek performans, Katar daki gayrımenkul yatırımlarını da hızlandırmıştır. Özel sektör tarafından sürdürülmekte olan Pearl ve Al Waab City projeleri, kamu şirketi olan Qatari Diar tarafından gerçekleştirilecek Lusail City projesi, halka açık bir kamu şirketi olan Barwa nın Al Doha, Barwa City, Al Khor, Commercial Avenue, Al Baraha ve UStreet projeleri gibi projelerin toplam bedeli yaklaşık 20 milyar $ dır. Gayrımenkul alanındaki bu projelerle birlikte, Katar da sürdürülen ve planlanan yatırımların boyutu yaklaşık 150 milyar $ a ulaşmaktadır. 16

17 İnşaat sektörü 2007 yılında bir önceki yıla göre %22 oranında nominal büyüme sergilemiş ve 4 milyar $ ile GSYİH a %5,66 katkıda bulunmuştur. Sektörde yabancı sermayeli yatırımcının en fazla %49 payla şirket kurabilmesine imkan tanınmakta, diğer taraftan açılan kamu ihalelerinde firma sınıflandırması (yerel firma, ortak girişim, yabancı firma) yapıldığından, yabancı firmaların bazı ihalelere katılma imkanları kısıtlanmaktadır. 5. Hizmet Sektörüne İlişkin Diğer Bazı Kısıtlamalar Yabancı yatırımcılar Katar da gayrımenkul acentalığı açamaz, gümrük komisyonculuğu yapamazlar. D. KATAR EKONOMİSİNDE 2008 YILI GELİŞMELERİ ve BEKLENTİLER Dünya genelinde yaşanan finans krizi ve buna bağlı olarak hızla düşen dünya enerji fiyatlarına rağmen 2008 yılı Katar ekonomisinin hızlı gelişim sürecini sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Büyüme hızının 2008 yılı sonu itibariyle nominal %14,5-16 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Sözkonusu yüksek büyümenin en önemli nedeni, Temmuz ayına kadar rekor kıran hidrokarbon fiyatları ve buna bağlı olarak hızlanan kamu harcamaları olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, yıllardan beri sürdürülen hızlı yatırım programı nedeniyle bozulan arztalep dengesine bağlı olarak yüksek seyreden enflasyon, 2008 in üçüncü çeyreğinden itibaren etkisini gösteren global resesyonun etkilerine bağlı olarak gerilemeye başlamış ve yıl sonu itibariyle %15 olmuştur. ABD den başlayarak, Avrupa ve dünya geneline yayılan finans krizi Katar daki etkilerini 2008 Eylül ayından itibaren göstermeye başlamıştır. Finansal kriz ilk etapta bankacılık sektörü kanalıyla kendisini göstermiş, DSM de bankacılık sektörü kağıtlarının tetiklemesiyle büyük bir çöküş yaşanmış, bankalar da bilançolarını düzeltmek ve riskleri azaltmak adına piyasayı fonlamayı durdurmuşlardır. Krizin boyutlarının küresel anlamda tam olarak belirlenememiş olması ve çeşitli hükümetler tarafından açıklanan kurtarma paketlerinin küresel resesyonu önlemek konusunda yetersiz kalması, Katar ın % ini uluslararası piyasalardan kredi yoluyla finanse ettiği yatırımları için ihtiyaç duyduğu finansmanı uluslararası piyasalardan kriz öncesindeki kadar rahat temin edememesine de neden olmuştur. Sonuç olarak bir yandan menkul kıymetler piyasasının ve bankacılık sektörünün zayıflaması, bir yandan da dünya genelinde görülen resesyon nedeniyle düşen talep sonucunda yatırımlarda bir durağanlık yaşanmıştır. 17

18 Katar Hükümeti, bu gelişmeler üzerine, ilk etapta küresel finans krizinden etkilenen Katar bankacılık sektörüne destek olmak amacıyla 2008 yılı Ekim ayında Doha Menkul Kıymetler Borsası nda (DSM) işlem gören bankaların hisselerinin %20 sini Katar Yatırım İdaresi (QIA) tarafından yaklaşık 5,3 milyar $ a satın almıştır. Bu karara rağmen DSM Endeksi ndeki hızlı değer kaybının sürmesi üzerine yaklaşık 6 milyar $ a mal olacak yeni bir paket açıklanmış ve Katar Merkez Bankası kanalıyla DSM de işlem gören bankaların portföylerindeki hisse senetlerini de 2009 yılı Mart ayı içerisinde satın almıştır. Diğer taraftan, kriz ve reseyon nedeniyle düşen talebe bağlı olarak, petrol ve petrokimya alanlarında sürdürülen yatırımlar durdurulmuştur. Bu bağlamda, ilk etapta 5 milyar $ lık Al Shaheen Rafinerisi ile 2,6 milyar $ lık Mesaieed Petrokimya Tesisi yatırımları bir süreliğine ertelenmiş bulunmaktadır. Ayrıca, yaşanan mortgage krizi, Katar ve Dubai gibi spekülatif hareketlerle gelişen gayrımenkul piyasasında da önemli fiyat düşüşlerine yol açmıştır. Gayrımenkul piyasasında faaliyet gösteren Al Aqaria (Qatar Real Estate Investment Co.) ile %45 i kamuya ait Barwa birleşme çalışmalarına başlamıştır. Gayrımenkul yatırım şirketlerinin konsolidasyonuna 2009 yılında da devam edilebileceği değerlendirilmektedir. Piyasadaki konsolidasyon çalışmaları başka sektörlerde de devam etmektedir. Bu bağlamda ulaştırma sektöründe Qatar Shipping ile Qatar Navigation ve Gulf Warehousing ile Qatar Agility, gıda sektöründe ise Mawashi (kombina) ve Al Meera (süpermarketler zinciri) şirketleri birleşme çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen, finansal krizin etkisinin Katar için çok sarsıcı olmayacağı değerlendirilmektedir, zira 2009 yılı içerisinde yeni LNG tesislerinin devreye alınması sonucunda nakit akışının tekrar sağlanacağı beklenmektedir. İngiltere ve ABD ne ihraç edilecek yıllık 8,5 milyon ton kapasiteli 2 adet LNG tesisinin 2009 yılı içinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu bağlamda, ülkenin yıllık LNG ihracatı 2010 yılına kadar toplam 62 milyon ton a ulaşacaktır. Yıllık büyümenin ise %10 ila 13 bandında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, dünyadaki resesyonun etkisiyle dünya enerji talebinde meydana gelen azalışın ve petrol fiyatlarındaki ani düşüşün, bütçesinin hazırlık çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirileceği, bu dönemde yatırım projelerine aktarılan bütçede yeni projeler yerine daha ziyade sürdürülen projelerin bir an önce tamamlanmasına öncelik verileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Kahramaa nın elektrik ve su sektöründe planlanan yatırımlarının sürmesi, Ashghal in 5 yıllık plan dahilindeki alt ve üstyapı projelerinin ise, ihalelerde kısa süreli ertelemelere rağmen aksamadan sürmesi beklenmektedir. Ayrıca stratejik projeler olarak adlandırılabilecek Doha Yeni Uluslararası Havalimanı, Yeni Doha Limanı gibi projelerin devamında bir duraklama beklenmemektedir. 18

19 Öte yandan, yaşanan global krizin etkisiyle dünya genelinde olduğu gibi Körfez de ve özellikle Dubai de inşaat sektöründe yaşanan ani duraklamanın etkisiyle inşaat malzemeleri fiyatlarında bir gerileme görülse de, orta vadede Katar piyasasındaki yapısal etkenler nedeniyle bu alanda kapsamlı bir iyileşme görülmeyeceği de tahmin edilmektedir. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Al Sadd Business Center No: 215 P.O. Box Doha State of Qatar Tel : Fax : Web : 19

KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU

KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU DOHA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ARALIK 2010 DOHA KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1- Genel Ekonomik Bilgiler...3 - Ülke Kimliği....3 - Sosyal Göstergeler...3 - Ekonomik Göstergeler...3

Detaylı

KATAR DA ŞİRKET KURULUŞU ve VERGİ MÜKELLEFİYETİ

KATAR DA ŞİRKET KURULUŞU ve VERGİ MÜKELLEFİYETİ T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KATAR DA ŞİRKET KURULUŞU ve VERGİ MÜKELLEFİYETİ OCAK 2010 Doha İÇİNDEKİLER A. YABANCI SERMAYE MEVZUATI... 3 1. Genel... 3 2. Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar...

Detaylı

ÜLKENİN KİMLİĞİ. Devletin Adı Birleşik Arap Emirlikleri. Başkent Abu Dabi. Dil Arapça. Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan

ÜLKENİN KİMLİĞİ. Devletin Adı Birleşik Arap Emirlikleri. Başkent Abu Dabi. Dil Arapça. Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan BAE ÜLKE RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşik Arap Emirlikleri, 7 milyon civarındaki nüfusu, 300 milyar dolara yakın ekonomik büyüklüğü ve 46 bin dolarlık kişi başına düşen ulusal geliri ile dünyanın kişi başına

Detaylı

BİR. ARAP EMİRLİK. ÜLKE RAPORU

BİR. ARAP EMİRLİK. ÜLKE RAPORU BİR. ARAP EMİRLİK. ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gülsevin ONUR Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BİR. ARAP EMİRLİK. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ LİBYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Tarhan SEZGİN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ LİBYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Ticaret Müşavirliği Şubat 2010 KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU A. KATAR IN GENEL EKONOMİK DURUMU 1. Giriş Ekonomisinin %60 ını petrol ve doğalgazın oluşturduğu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

HONG KONG UN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

HONG KONG UN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. HONG KONG BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET ATAŞELİĞİ HONG KONG UN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2004 YILI RAPORU 2005 HONG KONG İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ 4 2.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gülsevin ONUR Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik

Detaylı

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ KASIM 2011 GENEL BĠLGĠ Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi : Krallık BaĢkenti : Riyad Devlet BaĢkanı : Kral Abdullah bin Abdül-Aziz el-suud Nüfusu : 27.9 milyon

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Yıllık Faaliyet Raporu

AKFEN HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Yıllık Faaliyet Raporu AKFEN HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Yıllık Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER 1) AKFEN HOLDİNG VE 2012 YILINA GENEL

Detaylı

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM

T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 101 SORUDA BULGARİSTAN A TİCARET VE YATIRIM ŞUBAT 2015 1. Bulgaristan a ilişkin genel bilgiler nedir? Devletin Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Başkenti : Sofya

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İş GYO doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru fiyatlamayla birlikte fizibilite çalışmalarının detaylı analizlere dayandırılması sonucunda her projesinin

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan Ayşe Oya BENLİ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BULGARİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2007) Nüfus 7,7 milyon

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 1 Çarklar dönüyor, hayat devam ediyor Bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak etki oluşturmak için kullanılan çarklar ve dişliler planlanan

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

B.A.E. DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ

B.A.E. DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ B.A.E. DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ ÜLKE RAPORU Samet ACAR İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...1 Genel Ekonomik Durum 5 B.A.E Dış Ticareti..9 B.A.E-Türkiye Dış Ticareti.12 B.A.E Doğal Taş Sektörü 16 B.A.E-Türkiye Doğal

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı