KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU"

Transkript

1 T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2009 Doha

2 İÇİNDEKİLER A. KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ Giriş Katar Ekonomisi Hakkında Kısa Bilgi Katar Hizmetler Piyasası... 4 a) Hizmetler Sektörü nün Ekonomideki Payı... 4 b) Eğilimler... 5 c) GATS ve Katar... 6 B. PAZARA GİRİŞ ve YABANCI SERMAYEYE YÖNELİK KISITLAMALAR Pazara Giriş Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar... 8 a) Yabancıların Gayrımenkul Edinmeleri... 8 b) Yabancı Sermayeli Şirketlere Uygulanan Ayrımcılıklar Şirket Kuruluşunda Ayrımcılık Vergi Hukukunda Ayrımcılık c. Yabancıların Serbest Dolaşımı C. HİZMET SEKTÖRÜ ALANLARI Finansal Hizmetler a) Bankacılık b) Sigortacılık Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri Ulaştırma a) Deniz Ulaştırması b) Hava Ulaştırması Turizm İnşaat Hizmet Sektörüne İlişkin Diğer Bazı Kısıtlamalar D. KATAR EKONOMİSİNDE 2008 YILI GELİŞMELERİ ve BEKLENTİLER

3 A. KATAR HİZMETLER SEKTÖRÜ 1. Giriş Körfez ülkeleri, 2003 yılından itibaren hızla artan dünya enerji fiyatlarının paralelinde önemli gelir elde ederken, sözkonusu gelirlerin bir kısmıyla bölge dışında yatırımlara yönelmişler, gelirlerin önemli bir kısmıyla da bölge içerisinde kapsamlı alt ve üstyapı projelerine başlamışlardır. Körfez Bölgesi, bu çerçevede gerek mal, gerek hizmet ticareti açısından dünyanın önemli pazarlarından biri haline gelmiştir yılı Temmuz ayından itibaren etkilerini göstermeye başlayan küresel finans krizi öncesinde Körfez Bölgesi nde planlama ve uygulama aşamalarındaki yatırım projelerinin toplam tutarı MEED tarafından 2 trilyon $ olarak belirlenmiştir. Enerji kaynakları dışında hemen hemen tamamıyla ithalata dayalı olan sözkonusu pazardan aldıkları payı artırmak isteyen, aralarında AB nin yanısıra, Çin, Singapur, Hindistan, Pakistan, Avustralya,Yeni Zelanda, G.Kore ve Şili nin bulunduğu çeşitli ülkeler ve MERCOSUR, Körfez ülkelerini bir araya getiren Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile STA müzakereleri veya müzakerelere yönelik hazırlık çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan ABD, KİK üyeleri ile ayrı ayrı STA görüşmelerine başlamış, Bahreyn ve Umman la STA imzalamış bulunmaktadır. Sözkonusu STA ların hükümleri arasında hizmet ticaretine ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Özellikle Singapur un 2008 yılı Aralık ayı sonunda imzaladığı STA da hizmet ticaretine ağırlıklı bir yer verilmekte, diğer taraftan ABD nin STA larında da hizmet ticaretine ilişkin hükümler bulunmaktadır. KİK ülkelerince sunulan imkanlardan etkin bir biçimde yararlanma arzumuz çerçevesinde Körfez ülkelerini bir araya getiren Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile sürdürülen STA müzakerelerinin Şubat 2008 tarihlerinde Doha da yapılan 3. turunda da görüşmelerin ağırlıklı yönlerinden birini de hizmet ticareti konusu teşkil etmiştir. STA nın, her iki tarafça da arzu edildiği şekilde en kısa süre içerisinde sonuçlandırılabilmesi, 2007 yılında 5,6 milyar $ tutarında ihracat, 3,2 milyar $ tutarında ithalat; 2008 yılında ise 12,3 milyar $ ihracat, 4,4 milyar $ tutarında ithalat gerçekleştirdiğimiz, yükselen enerji fiyatlarının da etkisiyle kapsamlı altyapı projelerini yürürlüğe koyan ve bu bağlamda hizmet ticaretimiz açısından da önemli bir pazar konumuna gelen KİK ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bu ülkelerde artan pazar imkanlarından daha etkin bir biçimde yararlanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan, KİK ülkelerinin dünya enerji fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmaların etkisini asgaride tutmak amacıyla uluslararası piyasalarda yaptıkları yatırımlar çerçevesinde, Türkiye ye Körfez den doğrudan yabancı sermaye akışının artırılabilmesinin, bir ölçüde STA kapsamında hizmet ticareti alanında da liberalizasyon ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. 3

4 Ayrıca, KİK tarafının hizmet ticareti alanında arzu edilen ölçüde bir liberalleşmeyi kabul etmesi halinde, ülkemiz firmalarının karşılaştırmalı olarak üstün bulunduğu bazı sektörlerde yapacakları yatırımlarla KİK ve çevre ülkelerce sunulan pazar imkanlarını değerlendirmeleri mümkün görülmektedir. Kaldı ki, ülkemiz oldukça liberal bir yabancı sermaye mevzuatına sahip bulunsa da, KİK ülkelerinde hizmet sektöründe pazara giriş konusunda uygulamada bulunan kısıtlamalar, esas itibariyle firmalarımızın önünde engel teşkil etmektedir. 2. Katar Ekonomisi Hakkında Kısa Bilgi Katar, gerek yüzölçümü gerek nüfusu bakımından küçük Körfez ülkelerinden birisi olmakla birlikte, yaklaşık 25,7 trilyon m3 ile Rusya Federasyonu ve İran ın ardından dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahiptir. Katar ın petrol rezervi ise 15,2 milyar varildir. Katar, 2002 yılından bu yana yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle GSYİH sını yılları arasında 19 milyar $ dan 81,9 milyar $ a yükseltmiş, ayrıca bir yandan petrol ve doğalgaz rezervlerinin daha etkin bir biçimde işletilmesi ve ihracına bir yandan da ülke ekonomisinin petrol ve gaza bağımlılığını azaltacak ekonomik çeşitlendirme politikalarına yönelik kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirmiştir. Ekonomik çeşitlendirme politikaları kapsamında sanayi ve turizm sektöründeki üstyapı yatırımlarına ve hızlı kalkınma sürecinin gerektirdiği su, elektrik ve ulaştırma sektöründeki altyapı yatırımlarına ağırlık verilmektedir. Katar ın yatırım programının büyüklüğü, 75 milyar $ lık bölümü petrol ve doğalgaz sektöründe olmak üzere, yaklaşık 150 milyar $ civarındadır. Sonuç olarak Katar bugün dünyanın en dinamik kalkınma süreçlerinden birini yaşayan bir ülke olarak, dünyanın hemen her ülkesinden her sektörde faaliyet gösteren firmaların dikkatini çekmektedir. 3. Katar Hizmetler Piyasası a) Hizmetler Sektörü nün Ekonomideki Payı Hizmetler sektörü Katar GSYİH nın yaklaşık %34 sını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, GSYİH ın petrol ve gaz dışında kalan bölümünün %78,5 i hizmetler sektörüne dayalıdır. Ayrıca, çalışan nüfusun yaklaşık %65 i Katarlı işgücünün ise yaklaşık %90 ının hizmetler sektöründe istihdam edildiği dikkate alındığında hizmetler sektörünün Katar ekonomisindeki önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 4

5 Tablo 1: Nominal GSYİH in Sektörel Dağılımı ve Büyüme (milyar) Sektör Büyüme (%) GSYİH İçindeki Oranı (%) Petrol ve Gaz ,67 56,52 Petrol Dışı ,09 43,48 - Tarım ,30 0,10 - İmalat ,81 7,55 - Su ve Elektrik ,23 1,67 - İnşaat ,04 5,66 - Ticaret ve Konaklama ,98 4,64 - Ulaşım ,93 3,79 - Finans ve Emlak ,96 12,32 - Diğer Hizmetler* ,89 7,75 Toplam GSYİH (QR) Toplam GSYİH ($) ,69 100,00 QSA * Kamu hizmetleri, komisyon gelirleri Hizmetler sektörünün ağırlıklı bölümünü kamu hizmetleri alanı oluşturmaktadır. Sözkonusu alanı sırasıyla emlak-finans, inşaat, ticaret restoran-otel, ulaştırma ve iletişim hizmetleri ve sosyal hizmetler takip etmektedir. Tablo 2: Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri (milyon $) Yıllar A. Cari İşlemler Hesabı Mal İhracat İthalat Net Hizmet ve Transferler B. Sermaye ve Finans Hesabı (Net) C. Genel Denge D. Rezervler QSA b) Eğilimler Hizmetler sektörü Katar ın ekonomik çeşitlendirme politikaları açısından da önemli bir rol oynamaktadır. GSYİH nın %60 ını petrol ve doğalgazdan sağlayan Katar, ekonomik gelişimini sürdürülebilir kılmak ve yer altı kaynaklarının ekonomideki ağırlıklı rolünü uzun vadede %25-30 seviyesine indirmek amacıyla, bir dizi politika uygulamaktadır. Bu bağlamda Katar tarafından ulaştırma, turizm ve finansal hizmetler alanına ağırlık verilmektedir. Öte yandan hükümet özel sektörün hizmetler sektörüne yatırımlarını da desteklemektedir. Yabancı sermaye yatırımlarını düzenleyen 2004 tarihli Kanun bazı sektörlerde yabancı yatırım önündeki engelleri teorik de olsa kaldırmış durumdadır. 5

6 Bununla birlikte, yabancı sermayenin gayrımenkul, bankacılık, sigortacılık ve ticari temsilcilik gibi alanlarda faaliyeti halen yasaktır. Hizmetler sektörü ağırlıkla kamu şirketlerinin kontrolündedir. Kamu şirketlerinin sözkonusu ağırlığı, tekel olmaları (Qatar Postal Corporation) veya sahip oldukları bazı özel haklarla (Qatar Airways) elde edilmektedir. c) GATS ve Katar GATS çerçevesinde Katar ın taahhütleri 6 ana hizmet kategorisindedir. - Mesleki hizmetler, - İletişim hizmetleri, - İnşaat ve ilgili mühendislik hizmetleri, - Çevresel hizmetler, - Finansal hizmetler, - Turizm ve seyahat hizmetleri. Tablo 3: Katar ın GATS Taahhütleri Sektör Sınırötesi ticaret Yurtdışında tüketim Arz biçimi Ticari varlık Gerçek kişilerin varlığı Pazara Giriş / Ulusal Muamele 1. MESLEKİ HİZMETLER A. Profesyonel hizmetler Muhasebe ve denetmenlik NL/NL NL/NL OP/NL Uex/Uex Vergi hizmetleri NL/NL NL/NL NL/NL Uex/NLex Mimarlık hizmetleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Tıbbi hizmetler U/U U/U NL/NL Uex/Uex Veterinerlik hizmetleri NL/NL NL/NL NL/NL Uex/Uex B. Bilgisayar ve ilgili hizmetler Donanım danışmanlığı hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex Software uygulama hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex Veri işleme hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex Veritabanı hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/Uex C. Araştırma ve geliştirme hizmetleri Fen bilimleri AR-GE hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/NLex Sosyal bilimler AR-GE hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/NLex Disiplinlerarası AR-GE hizmetleri U/U U/U NL/NL Uex/NLex F. Diğer mesleki hizmetler Pazar araştırmaları NL/NL NL/NL NL/NL Uex/NLex İşletme danışmanlığı U/U U/U NL/NL Uex/Uex Teknik test ve analiz hizmetleri NL/NL NL/NL NL/NLex Uex/NLex 2. İLETİŞİM HİZMETLERİ B. Kurye hizmetleri U/U U/U OP/NL Uex/Uex 3. İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK Bina inşaa işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Inşaat mühendisliği müteahhitlik işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Montaj işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex Bina tamamlama işleri NL/NL NL/NL OP/NLex Uex/Uex 6. ÇEVRESEL HİZMETLER U/U U/U NL/NL Uex/Uex 7. FİNANSAL HİZMETLER 6

7 Sektör Sınırötesi ticaret Yurtdışında tüketim Arz biçimi Ticari varlık Gerçek kişilerin varlığı Pazara Giriş / Ulusal Muamele A. Tüm sigorta ve ilgili hizmetler Hayat sigortası dışındaki sigorta NL/NL NL/NL OP/NL U/U Reassürans NL/NL NL/NL OP/NL U/U Sigortacılığa yardımcı hizmetler (Brokerlik ve NL/NL NL/NL OP/NL U/U acentalık dahil) B. Bankacılık ve diğer finansal hizmetler NL/NL NL/NL OP/NL U/U 9. TURİZM VE İLGİLİ HİZMETLER A. Oteller ve restoranlar U/U NL/NL NL/NL U/U NL: NLex U Uex OP Limitsiz, Katar bu alanda sınırlama koymamayı kabul etmiştir. Limitsiz, Katar ın genel taahhütleri bağlamında. Bağlı değil, Katar bu alanda taahhüt altına girmemiştir. Bağlı değil, Katar ın genel taahhütleri bağlamında. Sektöre özel koşullar bulunmaktadır. Diğer taraftan, Katar GATS ın temel telekomünikasyon hizmetleri ve finansal hizmetlere ilişkin 4. ve 5. Protokollerine taraf değildir. Ayrıca, yabancı işgücüne ihtiyaç duymasına ve çalışan nüfusun %70 inden fazlasının yabancı olmasına karşın Katar, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve teknisyenler dışında kişilerin serbest dolaşımına ilişkin bir taahhütte de bulunmamıştır. Yabancıların serbest meslek sahibi olarak Katar da ikametlerine de izin verilmemektedir. Bu konumdaki yabancılar bir kefile ihtiyaç duymaktadırlar. B. PAZARA GİRİŞ ve YABANCI SERMAYEYE YÖNELİK KISITLAMALAR 1. Pazara Giriş Katar da yabancı yatırımcıların pazara girişlerini düzenleyen mevzuat 2000 yılı Ekim ayında çıkarılan 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu dur (Participation of Non-Qatari Capital Law). Sözkonusu Kanunun yanısıra, bir teknoloji serbest bölgesi olarak Katar Bilim ve Teknoloji Parkı nın kurulmasını öngören 36 sayılı Kanun (2004), bir finans serbest bölgesi olarak Katar Finans Merkezi nin kurulmasını öngören 7 sayılı Kanun (2005) ve 27 sayılı yeni Ticaret Kanunu (2006), sözkonusu yabancı sermaye mevzuatının diğer halkalarını oluşturmaktadır. Katar ayrıca, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Geliştirme Dairesi ile ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için kapsamlı bir destek sağlamaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, Katar yabancı sermaye mevzuatı, yabancı yatırımcılara kambiyo kontrolü olmaksızın döviz transferi imkanı sağlamakta, bu ülkede özellikle imalat sektöründe yapılacak yatırımlarda ucuz enerji, arazi tahsisi, projede kullanılan makine ve ekipman ithalatında gümrük vergisi istisnası gibi teşvikler sunmaktadır. 7

8 Diğer taraftan, ülkede gelir vergisi sistemi bulunmadığından çalışanların kazançlarından kesinti yapılmamaktadır. Ayrıca, kurulan firmaya, Hükümetin kabulüne bağlı olarak, 10 yıllık bir kurumlar vergisi istisnası da uygulanmaktadır yılında kurulan Katar Sınai Kalkınma Bankası (QIDB) da özel sektör firmalarına uygun faizli kredi imkanları sunmaktadır. 2. Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu nun (2000-Participation of Non-Qatari Capital Law) 2. maddesinde yabancı yatırımcıların, ekonominin her sektöründe bir veya daha fazla sayıda Katarlı ortakla birlikte şirket kurabilecekleri, ancak sözkonusu şirketlerde yabancı sermaye oranının %49 dan fazla olamayacağı hususuna yer verilmekte, ayrıca yabancı sermayenin, gayrımenkul, bankacılık, sigortacılık, ticari acentalık alanlarında yatırım yapması yasaklanmakta ve gayrımenkul alımı engellenmektedir. (Yabancıların çeşitli tahsisli alanlardaki gayrımenkullerin sınırlı sure için intifa hakkını edinebilmelerine ilişkin yasa 2004 te çıkarılmıştır.) Bununla birlikte, yine aynı maddede, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında Ekonomi ve Ticaret Bakanı nın yabancı yatırımcılara uygulanan %49 luk kısıtlamaya istisna getirebileceği ve %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verebileceği hususu yeralmaktadır. Anılan maddede ayrıca, sözkonusu istisna için yerel hammaddelerin optimum ölçüde kullanımını sağlayacak, ihracata dönük, yeni bir ürünün üretilmesini veya modern bir teknoloji kullanımını sağlayacak, uluslararası önemde bir sanayi kolunun ülkede yerleşimini sağlayacak ve yerel işgücünün yetiştirilmesine önem veren projelere öncelik verileceği de belirtilmektedir. Bununla birlikte, fiili durumda, yabancı yatırımcıların %100 yabancı sermayeli bir şirket kurarak Katar da faaliyet göstermeleri teoride kalmakta, zaman zaman çoğunluk hissesinin yabancı ortağın elinde olması yönündeki taleplere uzun zaman sonra yanıt alınabilmektedir. Yabancı Sermaye Kanunu nun 3. maddesi, bir kamu hizmetinin verilmesini veya bir kamu yatırımından yararlanılmasını kolaylaştıracak bir kontrat üstlenen yabancı firmalara (kamu tarafından açılan müteahhitlik projeleri dahil), sözkonusu kontratı ifa etmekle sınırlı kalacak şube açma izni verilebileceğini öngörmektedir. a) Yabancıların Gayrımenkul Edinmeleri Katar da yabancıların gayrımenkul edinmelerine ilişkin yasal düzenlemeler, 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu (2000) ve Katarlı Olmayanların Gayrımenkul Edinmelerini ve İntifa Haklarını Düzenleyen Kanun (2004) çerçevesinde ele alınmaktadır. 8

9 13 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu nun 2. maddesinde yabancı yatırımcıların, ekonominin her sektöründe bir veya daha fazla sayıda Katarlı ortakla birlikte şirket kurabilecekleri, ancak sözkonusu şirketlerde yabancı sermaye oranının %49 dan fazla olamayacağı hususuna yer verilmektedir. Bununla birlikte aynı Kanunda, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında Ekonomi ve Ticaret Bakanı nın yabancı yatırımcılara uygulanan %49 luk kısıtlamaya istisna getirebileceği ve %100 yabancı sermayeli yatırımlara izin verebileceği hususu yeralmaktadır. Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerine göre, yabancılar gerçekleştirecekleri ekonomik içerikli projeler çerçevesinde ihtiyaç duydukları arazileri uzun dönemli -50 yıla kadarve yenilenebilir sözleşmelerle kiralayabilmektedirler. Yabancı yatırımcılar, sözkonusu yatırımlarını Katarlı veya diğer yabancı yatırımcılara devretme hakkına da sahiptirler. Yabancıların konut amaçlı mülk edinmelerine imkan sağlayan 2004 tarihli yasaya göre ise yabancılar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke vatandaşları ve diğer yabancılar olarak ayrılmaktadır. KİK üyesi ülkelerin vatandaşları, Kabine tarafından belirlenen Yatırım Alanları nda emlak sahibi olabilirler. Sözkonusu Yatırım Alanları içerisinde ticaret, sanayi, turizm, eğitim alanlarında projelerin yanısıra iskan projeleri de gerçekleştirilmektedir. Bakanlar Kurulu nun 2006 tarihli 5 sayılı Kararı nda Lusail, Al Khuraj ve Thaayleb alanları, KİK üyesi ülke vatandaşlarının emlak edinebilecekleri yerler olarak belirlenmiştir. Diğer ülke vatandaşı yabancıların ise, halihazırda halen inşaatı devam etmekte olan Pearl Adası Projesi, West Bay Lagoon ve Al Khor Resort Projesi ile sınırlı olmak kaydıyla emlak sahibi arazi ve bina- olmalarına imkan sağlanmaktadır. Bununla birlikte, sözkonusu sahiplik kavramı, emlakın intifa hakkının 99 yıllığına ve yenilenebilir bir biçimde kiralanmasıdır (lease edilmesidir) tarihli 20 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı na göre KİK dışında kalan diğer ülke vatandaşları anılan bölgelerde arazilerin 99 yıllığına, konutların ise 99 yıla kadar intifa hakkını edinebilirler. Sözkonusu süreler yenilenebilir. b) Yabancı Sermayeli Şirketlere Uygulanan Ayrımcılıklar - Şirket Kuruluşunda Ayrımcılık Katar daki şirketlerin kuruluş ve yapıları 5 sayılı Şirketler Kanunu (2002-Commercial Companies Law) ve sözkonusu Kanun un bazı maddelerinde değişiklik yapan 16 sayılı Kanun (2006) çerçevesinde düzenlenmektedir. 9

10 Bu çerçevede, Katar da faaliyet gösterecek şirketler; Simple Partnership Company (Basit Ortaklık Şirketi), Joint Partnership Company (Karma Ortaklık Şirketi), Joint Venture Company (Ortak Girişim Şirketleri), Public Shareholding Company (Halka Açık Şirketler), Limited Shares Partnership Company (Sınırlı Ortaklık Şirketleri), Limited Liability Company (Limited Şirket), One Person Company (Şahıs Şirketi), Holding Company (Holdingler) olarak sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, joint-venture ve limited şirketler dışında, yabancıların Katar da şirket kurmalarında ve kurabilecekleri şirket türlerinde çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır. Esas itibariyle Katar da devlet tarafından verilen imtiyazlar çerçevesinde petrol ve gaz sahalarında faaliyet gösteren şirketler ve Hükümet ile özel sektörün birlikte kurdukları proje bazlı şirketler yabancı sermaye mevzuatı dışında bulunmaktadır. - Vergi Hukukunda Ayrımcılık Katar Vergi Sistemi 1993 yılında çıkarılan 11 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenmektedir. Sözkonusu Kanun a göre Katar da sürdürülen her türlü iş faaliyeti (uğraş, meslek, hizmet, ticaret, bir kontratın yerine getirilmesi veya kar amaçlı her türlü diğer iş) vergiye tabidir. Bu çerçevede, Katar da üstlenilen projelerden elde edilen karlar, herhangi firmanın sahip olduğu varlıkların satışından elde edilen karlar, acentalık anlaşması veya ticari mümessillik karşılığı Katar da veya üçüncü ülkelerde elde edilen komisyon gelirleri, kira gelirleri, müşavirlik ve danışmanlık gelirleri, bir markanın, tasarımın veya fikri mülkiyet hakkının satışı, kiralanması veya imtiyaz hakkının verilmesi sonucunda elde edilen gelirler, daha önce silinen borçların ödenmesi halinde elde edilen gelirler veya tasfiye halinde elde edilen gelirler doğrudan vergilendirilir. Diğer taraftan, mükellefin Katar da elde ettiği gelirler sonucunda üçüncü ülkelerdeki bankalardan elde edilen faiz gelirleri de vergiye tabidir. Katar da iş yapan yabancı ortaklı firmalar veya yabancı firmanın Katar da kurmuş olduğu şubeler, vergi mükellefidir. Katar da yalnızca, Katarlıların ve KİK üyesi ülkelerin vatandaşlarının sahip olduğu işler vergiden muaftır. c. Yabancıların Serbest Dolaşımı Katar da kefalet-sponsor sistemi bulunmaktadır. Yabancı ülke vatandaşlarının Katar da oturma ve çalışma izinleri almaları ancak kefilleri kanalıyla mümkün olabilmektedir. Katar a çalışmak için gelen yabancılar geçici çalışma vizesi ile giriş yaparlar. Akabinde, Medical Commission da kan grupları tespit edilir, göğüs röntgenleri çekilir ve fiziken çalışabilirlikleri tespit edilir. Sözkonusu sağlık testlerinin ardından parmak izleri alınır ve oturma-çalışma izni almak için İçişleri Bakanlığı na başvuruda bulunulur. 10

11 Ülkede herhangi bir işverenin kefaleti altında bulunan yabancı çalışan, kefili dışında başka bir şirket veya kişi için çalışamaz. Kefaletin bir başkasına taşınması, ancak ilk kefille 2 sene çalıştıktan sonra mümkün olabilmektedir. Ayrıca sözkonusu kefaletin taşınabilmesi için ilk kefilden (Non-objection Certificate - NOC) alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, çalışanın çalışma ve oturma izni iptal edilir ve çalışan ülkeden ayrıldığı tarihten itibaren 2 sene içinde Katar da tekrar çalışma izni alamaz. Diğer taraftan, ülkede çalışma izni alan yabancılar, aylık ücretleri QR nin (yaklaşık $) üzerinde ise ailelerini Katar a getirebilmekte ve onlara sponsor olabilmektedirler. Ülkede kadınların işe alınmasında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ayrıca, kadın çalışanlar da kriterleri karşıladıklarında, eşlerinin kefaletini alabilirler. Yabancı çalışanların ülkeden çıkışları için, kefillerince imzalanan yurtdışına çıkışlarında bir sakınca bulunmadığını belirtir çıkış vizesine (exit permit) ihtiyaçları bulunmaktadır. Kefilin çıkış vizesi vermeyi reddetmesi veya ülke dışında olması veya ölmesi nedeniyle çıkış vizesi veremediği yabancılar, mahkemeye başvurarak kendileri hakkında bir dava bulunmadığını tespit ettirebilir ve çıkış vizesi olmadan ülkeden ayrılabilirler. Yabancı çalışan ülke dışında 6 aydan fazla kalamaz. Katar dışında 6 ay geçiren yabancı çalışan, çalışma ve oturma izninin geçerliliği 60 günden fazla ise, belirli bir ücret ve sponsorunun başvurusuyla tekrar giriş yapabilir. C. HİZMET SEKTÖRÜ ALANLARI 1. Finansal Hizmetler a) Bankacılık Katar da halihazırda 17 banka faaliyet göstermektedir. Sözkonusu bankaların 6 sı Katar orijinli (Ahli Bank, Al Khaleeji Bank, Commercial Bank of Qatar, Doha Bank, International Bank of Qatar ve Qatar National Bank; ayrıca 3 özel finans kurumu Masraf Al Rayan, Qatar Islamic Bank ve Qatar International Islamic Bank) olup sektörün %80 i sözkonusu bankalarca kontrol edilmektedir. Diğer taraftan, Arab Bank, Bank Saderat Iran, HSBC, Mashreqbank, BNP Paribas, Standard Chartered ve United Bank ülkede şubeleri kanalıyla faaliyet gösteren 7 uluslararası bankadır. Diğer taraftan, ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla 1997 yılında Qatar Industrial Development Bank kurulmuştur yılında Katar bankaları karlarını bir önceki yıla göre %56 oranında artırarak 2,2 milyar $ a çıkarmışlardır. Bu dönemde sektördeki aktifler %56,8 oranında artarak 72 milyar $ a, mevduat miktarı %45,4 oranında artarak 46,1 milyar $ a, krediler ise %53,1 oranında artarak 41,3 milyar $ a ulaşmıştır. Bankaların en önemli faaliyeti yakın zamana kadar kamunun sürdürdüğü yatırım projelerinin finansman ihtiyacını karşılamak olarak gelişmişse de, kamunun finansman gücünün hızla artması sonucunda ticari bankalara olan ihtiyacının azalması, bankaların 11

12 tüketici odaklı faaliyetlere daha çok odaklanmasını ve rekabetin artmasını sağlamıştır. Kamu bankası olan Qatar National Bank (QNB), toplam mevduatın %47 sini elinde tutmakta ve hükümetin finansal aktivitelerinin hemen hemen tamamını gerçekleştirmektedir. Yabancı sermayenin doğrudan bankacılık sektöründe yatırım yapması yasaktır. Yabancılar borsaya açık finansal şirketlerin hisselerine ise, kümülatif olarak işlem gören hisselerin %25 ini aşmayacak şekilde yatırım yapabilmektedirler. Yabancı bankalar ülkede yalnızca şubeleri kanalıyla faaliyet yürütmektedirler. Katar GATS kapsamında şube açabilecek yabancı bankaların sayısını 8 olarak dondurmuştur. Yabancı bankaların lisans almaları için QR (yaklaşık $) lisans başvuru ücreti yatırmaları, ana merkezin bulunduğu ülkenin bankacılık düzenleyici makamlarından gerekli izinleri almaları, Katar da açılacak şube için en az 350 milyon QR (yaklaşık 96 milyon $) tutarında sermaye bulundurmaları, bankanın geriye dönük 10 yıllık faaliyetleri ile 3 yıllık denetlenmiş bilançolarını sunmaları ve ana merkezin Katar da kurulacak şubenin likidite darlığına veya başka bir olumsuzluğa uğraması halinde geçerli olacak teminatları sunması gerekmektedir. b) Sigortacılık Katar sigortacılık pazarında 5 yerli 4 yabancı (1 ABD, 1 İngiltere ve 2 Lübnan) ortaklı firma faaliyet göstermektedir. Prim gelirlerinin yaklaşık %50 si Qatar Insurance Company (QIC), %35 i ise Qatar Insurance and Re-Insurance Co. (QIRC) tarafından elde edilmektedir. Al Khaleej dışında diğer firmaların payı son derece düşüktür. Sigortacılık sektörü de bankacılık sektörü gibi yabancı yatırımcılara kapalıdır. Yabancı sigorta firmaları Katar da kuracakları şubelerle faaliyet gösterebilmektedirler. Asgari sermaye şartı 10 milyon QR dır. Katar GATS çerçevesinde yabancı sigorta firmalarının sayısını 5 olarak dondurmuştur. Sigortacılık sektörü Katar Merkez Bankası ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Qatar Financial Centre (QFC) Katar kamu ve özel sektörünün, hidrokarbon, turizm ve gayrımenkul başta olmak üzere, büyük alt ve üstyapı yatırımlarına önümüzdeki dönemde yaklaşık 150 milyar $ harcayacak olması ve buna bağlı olarak artan finansman ihtiyacı, dünyanın başlıca finans kuruluşlarının ilgi odağı haline gelmesine yol açmıştır. Bu meyanda, 2005 yılı Mayıs ayında kurulan Qatar Financial Center (QFC), bu kuruluşların serbest finans bölgesi içerisinde faaliyet göstermeleri için önemli bir altyapı imkanı sağlamaktadır. 12

13 QFC de sunulan teşvikler; özel ve düşük vergi oranı (Katar da vergi oranı %35 e kadar çıkarken QFC firmaları %10 oranında vergye tabidir.), %100 yabancı sermayeli firma kurma hakkı, özel istihdam ve ikamet koşulları, şeffaf yönetim ilkeleri olarak sıralanabilir. QFC yi ve burada faaliyet gösteren kuruluşları Qatar Financial Centre Regulatory Authority olarak adlandırılan özerk bir kurum denetlemektedir. QFC Authority ise sözkonusu finans merkezinin iş geliştirme prosedürlerini yürütmektedir. QFC içerisinde ayrıca özerk bir Mahkeme bulunmakta ve gerek QFC içerisindeki anlaşmazlıkların, gerek Katar hukuku ile QFC nin kurallarının çatıştığı alanlarda çözüm organı olarak hareket etmektedir. 2. Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri Supreme Council of Information and Communication Technology ictqatar, uzun yıllar QTel in monopol olarak sürdürdüğü Katar telekomünikasyon sektörünü düzenlemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur yılında çıkarılan Telekomünikasyon Kanunu ile kamu şirketi QTel in monopol konumu sona ermiş ve ictqatar, ülkedeki tüm iletişim pazarını düzenlemek ve liberalleştirmekle yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, lisans verme, hizmetlerin kapsamını belirleme ve ulusal iletişim ve bilgi teknolojileri stratejisini oluşturma, rekabet koşullarını düzenleme gibi hususlar ictqatar a bırakılmıştır. Bu çerçevede, iletişim sektöründe liberalleşme ve sektör rekabete açılmış ve 2007 Ekim ayı içerisinde yapılan bir ihaleyle Vodafone Qatar QSC ülkenin ikinci GSM operatörü haline gelmiş ve 28 Haziran 2008 tarihinde lisans alarak 1 Mart 2009 dan itibaren sınırlı da olsa hizmet vermeye başlamıştır. Vodafone Qatar QSC nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; - Vodafone Qatar Foundation LLC %45 (İngiliz Vodafone Group PLC nin %51, Qatar Foundation %49 payı bulunmaktadır) - Katar kurumsal yatırımcıları %15 (Askeri emeklilik fonu %3,3, askeri krediler fonu %3,4, Qatar Foundation %5, Sağlık ve Eğitim Fonu %3,3) - DSM de işlem görecek %40 Diğer taraftan, sabit hat alanında QTel in yanısıra ikinci bir operatörün daha devreye girmesine ilişkin ihale de 2008 Eylül ayında tamamlanmış ve Vodafone Qatar QSC sabit hat lisansını da almıştır. Halihazırda QTel in data iletişimindeki tekel rolü kalkmış olmasına rağmen, örneğin uydu iletişimi alanında gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için fiilen QTel in monopol konumu sürmektedir. Öte yandan posta hizmetlerinde kamu kuruluşu olan Qatar Postal Corporation ın (QPost) tekel konumu devam etmektedir. Ülke içerisinde her türlü posta ve kargo hizmeti Qpost tarafından verilmektedir. Ülkede yurt içi kurye şirketlerinin faaliyet göstermesi yasal açıdan mümkün değildir. 13

14 Buna mukabil, uluslararası kurye hizmetleri verilmektedir. Uluslararası büyük kurye şirketlerinin hemen hemen tamamı Katar da faaliyet göstermektedir. Katar telekomünikasyon alanında GATS kapsamında taahhütte bulunmamıştır. 3. Ulaştırma Katar, hızlı büyümenin mevcut altyapıya getirdiği yükü karşılamak amacıyla, ayrıca ekonomik çeşitlendirme politikaları kapsamında bir araç olarak gördüğü ulaştırma sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiş bulunmaktadır. Ülkenin tanıtılması açısından bir araç olarak görülen Qatar Airways, mevcut 68 uçağı ile dünyada 80 in üzerindeki noktaya uçuş yaparken Doha yı yeni bir transit merkezi haline getirmektedir. Bu çerçevede, Qatar Airways in 2013 yılında 110 a ulaşacak filosu için yeni bir hub olacak 11 milyar $ tutarındaki 50 milyon yolcu kapasiteli Yeni Doha Uluslararası Havalimanı nın inşaatı devam etmektedir. Havalimanının en büyük projesi olan terminal inşaatı TAV tarafından Japon Taisei Firmasıyla birlikte sürdürülmektedir. Projenin 3. aşamasının da 2009 içinde ihale edilmesi öngörülmektedir. Ülkede Doha, Ras Laffan ve Mesaieed de 3 liman bulunmaktadır. Doha Limanı ülkenin ithalatı için faaliyet gösterirken, Ras Laffan LNG, Mesaieed ise petrol ve petrokimya ihraç limanlarıdır. Doha Limanı nın sınırlı kapasitesinin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, ilk aşaması 6 milyar $ a mal olması öngörülen 6 milyon konteyner kapasiteye sahip olacak Doha yakınlarında yeni bir limanın proje çalışmaları sürdürülmektedir. Projenin 2009 yılının ilk çeyreği içinde ihale edilmesi beklenmektedir. Ulaştırma sektöründe Katar, GATS kapsamında taahhütte bulunmamıştır. a) Deniz Ulaştırması Deniz ulaştırması Katar için yaşamsal önemi haizdir. Ülkenin en önemli ihraç kalemleri olan LNG ve petrol, deniz yoluyla ve kamunun hakim olduğu Qatar Shipping Co. ve Nakilat tarafından taşınmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülmekte olan yatırım projeleri kapsamında ithalatın önemli bir bölümü de deniz yoluyla yapılmaktadır. Katar da limanların yönetimi, General Customs and Ports Authority tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan limanlar da kamuya aittir. Qatar National Navigation and Transport Company-Qatar Navigation ın ülkenin tek acentası ve kıyı taşıma şirketi olma konumu Nisan 2001 e kadar sürmüştür. Akabinde sözkonusu alan özel sektörün rekabetine açılmış bulunmaktadır. Hükümet 2008 Kasım ayı sonunda Qatar Shipping ile Qatar Navigation şirketlerinin birleştirilmesi talimatını vermiştir. 14

15 Deniz taşımacılığı hizmetleri Katarlı veya yabancı kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen yabancı firmalar General Customs and Ports Authority den lisans almak durumundadır. Katar a taşıma yapan gemilerin Katar karasularına girmek için gerekli koşullara sahip olmaları, ayrıca İsrail limanlarına uğramamaları gerekmektedir. Gemilerin Katar bandırasını alabilmeleri için bir Katar limanına kayıtlı olmaları, gemi sahibinin Katarlı olması veya gemi sahibi şirketin Katar şirketi olması gerekmektedir. b) Hava Ulaştırması Ülkenin ulaştırma ve turizm hedefleri açısından stratejik bir önem taşıyan Qatar Airways, Katar ın bayrak taşıyıcısıdır. Ülkenin ulusal gururu olarak görülen şirket, son yıllarda yapılan yatırımlarla gerek ülkenin imajının uluslararası boyutta tanınması, gerek ülkenin bir transit merkezi haline gelmesi konusunda anahtar görev üstlenmiştir. 68 adet uçağıyla Ortadoğu, Kuzey Afrika, Uzakdoğu, Hint Yarımadası ve Amerika da 80 in üzerindeki noktaya uçuş gerçekleştiren şirketin, A-350, B-787 ve B-777 ten oluşan 130 uçaklık 22 milyar $ tutarında filo siparişi bulunmaktadır. Qatar Airways in filosu 2013 yılında 110 a ulaşacaktır. Qatar Airways grubu 7 alt şirketten oluşmaktadır. Doha Uluslararası Havalimanı, United Media International Group (havaalanındaki ilanları kontrol eder), yer hizmetleri veren Qatar Aviation Services, Qatar Duty Free Co., Qatar Distribution Co. (ülkede içki ithalatına ve satışına tek yetkili kuruluştur.), Qatar Aircraft Catering Co. ve Qatar Airways Holidays (turizm şirketi). Ülkede havayolu ulaştırmasına ilişkin düzenleyici kuruluş Sivil Havacılık İdaresidir. Sivil havayolu taşımasına ilişkin prensipleri Bakanlar Kurulu na ileten, uluslar arası anlaşmaları takip eden ve uygulayan kuruluş olan İdare, yeni havayolu şirketleri için de onay mercii konumundadır. Havayolu taşımacılığında Katar çıkışlı uçuşlar için asgari fiyatı İdare belirler. Uyulmaması halinde ilk seferde QR (yaklaşık $) olmak üzere giderek artan oranda ceza uygulanır. 3. Turizm Turizmi geliştirmeye yönelik politikalar, Katar ın ekonomiyi çeşitlendirme politikaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hükümet, Katar ı konferans ve kongre, kültür, spor, eğitim ve sağlık turizmi açısından bir destinasyon haline getirmek yönünde kapsamlı bir strateji izlemekte ve kitle turizmi yerine seçici ve elit bir turisti hedeflemektedir. Katar da yatak kapasitesi çoğunluğu 5 ve 4 yıldızlı otellerde olmak üzere yaklaşık civarındadır. Sözkonusu yatak kapasitesinin 2010 da e, 2016 yılında ise e ulaştırılması öngörülmektedir. Yalnız 2008 yılında ülkede 20 den fazla otelin hizmete girmesi planlanmaktadır. 15

16 Katar yabancı sermaye mevzuatı, yabancı yatırımcıların yapacakları turizm yatırımlarına %100 oranında sahip olmalarına da imkan tanımaktadır. Diğer taraftan, turizm yatırımlarına devlet tarafından çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. 4. İnşaat 1990 lı yılların ikinci yarısından itibaren başlayan doğalgaz yatırımlarıyla birlikte inşaat sektörü Katar ekonomisindeki önemli sektörlerden biri haline gelmiştir yılından 2008 yılına kadar sektör nominal olarak 5 kat büyüme kaydeden sektör, bir yandan altyapı projelerine hız verilmesi, diğer yandan ülkeye hızla gelen yabancı işgücünün konut talebinin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlarla güç kazanmıştır. Katar Bayındırlık İdaresi Ashghal in, 2007/ /12 arasındaki 5 yılı kapsayan dönem için hayat geçirmeyi planladığı 66 projenin toplam maliyetinin 16,2 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. Sözkonusu projelerin 8,2 milyar $ tutarındaki 29 adedi yol projesi, 3 milyar $ tutarındaki 16 adedi bina projesi ve 4,9 milyar $ tutarındaki 21 adedi su ve kanalizasyon projesidir adet yol projesi içerisinden Salwa Yolu, Kuzey Yolu North Road (4 Faz), Dukhan Otoyolu (3 Faz), Umm Birkah Yolu, Doha Çevreyolu-Doha Expressway (çeşitli Fazlar), Mesaimeer Yolu, 55. Karayolu, Lusail Caddesi, Al Markhia ve TV Kavşakları ile Wakrah Yolu Projeleri yol projelerinin; - Tıp Kulesi (Medical Tower), Olimpiyat Köyü, Wakrah Hastanesi, Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Araştırmaları Merkezi, Al Khor Çevre Parkı, Emirlik Yat Rıhtımı, Ruwais Limanı Geliştirme Projesi ve çeşitli sağlık merkezleri ve okul inşaatları bina projelerinin; - Sanayi Bölgesi (Industrial Area), Wakrah, Maither ve Doha Club yakınlarındaki pompa istasyonlarının inşaası ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi çalışmaları su ve kanalizasyon projelerinin, başlıcaları olarak değerlendirilebilir. Ashghal bütçe döneminde çeşitli yol inşaatları için 4 milyar $, kanalizasyon ve su arıtma sistemleri için 2 milyar $, aralarında laboratuarları, çeşitli klinikler ve Kardiyoloji Kulesi nin yanısıra, Hamad Medical City içerisinde 4 hastane, Wakra Hastanesi, 2008 yılında 40 okul ve 30 anaokulu, 2009 yılında ise 20 okul inşaasının yer aldığı kamu binaları yatırımları için 2 milyar $ olmak üzere toplam 8 milyar $ lık kaynak tahsis etmiştir. Çeşitli sektörlerde yakalanan yüksek performans, Katar daki gayrımenkul yatırımlarını da hızlandırmıştır. Özel sektör tarafından sürdürülmekte olan Pearl ve Al Waab City projeleri, kamu şirketi olan Qatari Diar tarafından gerçekleştirilecek Lusail City projesi, halka açık bir kamu şirketi olan Barwa nın Al Doha, Barwa City, Al Khor, Commercial Avenue, Al Baraha ve UStreet projeleri gibi projelerin toplam bedeli yaklaşık 20 milyar $ dır. Gayrımenkul alanındaki bu projelerle birlikte, Katar da sürdürülen ve planlanan yatırımların boyutu yaklaşık 150 milyar $ a ulaşmaktadır. 16

17 İnşaat sektörü 2007 yılında bir önceki yıla göre %22 oranında nominal büyüme sergilemiş ve 4 milyar $ ile GSYİH a %5,66 katkıda bulunmuştur. Sektörde yabancı sermayeli yatırımcının en fazla %49 payla şirket kurabilmesine imkan tanınmakta, diğer taraftan açılan kamu ihalelerinde firma sınıflandırması (yerel firma, ortak girişim, yabancı firma) yapıldığından, yabancı firmaların bazı ihalelere katılma imkanları kısıtlanmaktadır. 5. Hizmet Sektörüne İlişkin Diğer Bazı Kısıtlamalar Yabancı yatırımcılar Katar da gayrımenkul acentalığı açamaz, gümrük komisyonculuğu yapamazlar. D. KATAR EKONOMİSİNDE 2008 YILI GELİŞMELERİ ve BEKLENTİLER Dünya genelinde yaşanan finans krizi ve buna bağlı olarak hızla düşen dünya enerji fiyatlarına rağmen 2008 yılı Katar ekonomisinin hızlı gelişim sürecini sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Büyüme hızının 2008 yılı sonu itibariyle nominal %14,5-16 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Sözkonusu yüksek büyümenin en önemli nedeni, Temmuz ayına kadar rekor kıran hidrokarbon fiyatları ve buna bağlı olarak hızlanan kamu harcamaları olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, yıllardan beri sürdürülen hızlı yatırım programı nedeniyle bozulan arztalep dengesine bağlı olarak yüksek seyreden enflasyon, 2008 in üçüncü çeyreğinden itibaren etkisini gösteren global resesyonun etkilerine bağlı olarak gerilemeye başlamış ve yıl sonu itibariyle %15 olmuştur. ABD den başlayarak, Avrupa ve dünya geneline yayılan finans krizi Katar daki etkilerini 2008 Eylül ayından itibaren göstermeye başlamıştır. Finansal kriz ilk etapta bankacılık sektörü kanalıyla kendisini göstermiş, DSM de bankacılık sektörü kağıtlarının tetiklemesiyle büyük bir çöküş yaşanmış, bankalar da bilançolarını düzeltmek ve riskleri azaltmak adına piyasayı fonlamayı durdurmuşlardır. Krizin boyutlarının küresel anlamda tam olarak belirlenememiş olması ve çeşitli hükümetler tarafından açıklanan kurtarma paketlerinin küresel resesyonu önlemek konusunda yetersiz kalması, Katar ın % ini uluslararası piyasalardan kredi yoluyla finanse ettiği yatırımları için ihtiyaç duyduğu finansmanı uluslararası piyasalardan kriz öncesindeki kadar rahat temin edememesine de neden olmuştur. Sonuç olarak bir yandan menkul kıymetler piyasasının ve bankacılık sektörünün zayıflaması, bir yandan da dünya genelinde görülen resesyon nedeniyle düşen talep sonucunda yatırımlarda bir durağanlık yaşanmıştır. 17

18 Katar Hükümeti, bu gelişmeler üzerine, ilk etapta küresel finans krizinden etkilenen Katar bankacılık sektörüne destek olmak amacıyla 2008 yılı Ekim ayında Doha Menkul Kıymetler Borsası nda (DSM) işlem gören bankaların hisselerinin %20 sini Katar Yatırım İdaresi (QIA) tarafından yaklaşık 5,3 milyar $ a satın almıştır. Bu karara rağmen DSM Endeksi ndeki hızlı değer kaybının sürmesi üzerine yaklaşık 6 milyar $ a mal olacak yeni bir paket açıklanmış ve Katar Merkez Bankası kanalıyla DSM de işlem gören bankaların portföylerindeki hisse senetlerini de 2009 yılı Mart ayı içerisinde satın almıştır. Diğer taraftan, kriz ve reseyon nedeniyle düşen talebe bağlı olarak, petrol ve petrokimya alanlarında sürdürülen yatırımlar durdurulmuştur. Bu bağlamda, ilk etapta 5 milyar $ lık Al Shaheen Rafinerisi ile 2,6 milyar $ lık Mesaieed Petrokimya Tesisi yatırımları bir süreliğine ertelenmiş bulunmaktadır. Ayrıca, yaşanan mortgage krizi, Katar ve Dubai gibi spekülatif hareketlerle gelişen gayrımenkul piyasasında da önemli fiyat düşüşlerine yol açmıştır. Gayrımenkul piyasasında faaliyet gösteren Al Aqaria (Qatar Real Estate Investment Co.) ile %45 i kamuya ait Barwa birleşme çalışmalarına başlamıştır. Gayrımenkul yatırım şirketlerinin konsolidasyonuna 2009 yılında da devam edilebileceği değerlendirilmektedir. Piyasadaki konsolidasyon çalışmaları başka sektörlerde de devam etmektedir. Bu bağlamda ulaştırma sektöründe Qatar Shipping ile Qatar Navigation ve Gulf Warehousing ile Qatar Agility, gıda sektöründe ise Mawashi (kombina) ve Al Meera (süpermarketler zinciri) şirketleri birleşme çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen, finansal krizin etkisinin Katar için çok sarsıcı olmayacağı değerlendirilmektedir, zira 2009 yılı içerisinde yeni LNG tesislerinin devreye alınması sonucunda nakit akışının tekrar sağlanacağı beklenmektedir. İngiltere ve ABD ne ihraç edilecek yıllık 8,5 milyon ton kapasiteli 2 adet LNG tesisinin 2009 yılı içinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu bağlamda, ülkenin yıllık LNG ihracatı 2010 yılına kadar toplam 62 milyon ton a ulaşacaktır. Yıllık büyümenin ise %10 ila 13 bandında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, dünyadaki resesyonun etkisiyle dünya enerji talebinde meydana gelen azalışın ve petrol fiyatlarındaki ani düşüşün, bütçesinin hazırlık çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirileceği, bu dönemde yatırım projelerine aktarılan bütçede yeni projeler yerine daha ziyade sürdürülen projelerin bir an önce tamamlanmasına öncelik verileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Kahramaa nın elektrik ve su sektöründe planlanan yatırımlarının sürmesi, Ashghal in 5 yıllık plan dahilindeki alt ve üstyapı projelerinin ise, ihalelerde kısa süreli ertelemelere rağmen aksamadan sürmesi beklenmektedir. Ayrıca stratejik projeler olarak adlandırılabilecek Doha Yeni Uluslararası Havalimanı, Yeni Doha Limanı gibi projelerin devamında bir duraklama beklenmemektedir. 18

19 Öte yandan, yaşanan global krizin etkisiyle dünya genelinde olduğu gibi Körfez de ve özellikle Dubai de inşaat sektöründe yaşanan ani duraklamanın etkisiyle inşaat malzemeleri fiyatlarında bir gerileme görülse de, orta vadede Katar piyasasındaki yapısal etkenler nedeniyle bu alanda kapsamlı bir iyileşme görülmeyeceği de tahmin edilmektedir. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Al Sadd Business Center No: 215 P.O. Box Doha State of Qatar Tel : Fax : Web : 19

KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ Ticaret Müşavirliği Şubat 2010 KATAR EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU A. KATAR IN GENEL EKONOMİK DURUMU 1. Giriş Ekonomisinin %60 ını petrol ve doğalgazın oluşturduğu

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

KATAR DA ŞİRKET KURULUŞU ve VERGİ MÜKELLEFİYETİ

KATAR DA ŞİRKET KURULUŞU ve VERGİ MÜKELLEFİYETİ T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KATAR DA ŞİRKET KURULUŞU ve VERGİ MÜKELLEFİYETİ OCAK 2010 Doha İÇİNDEKİLER A. YABANCI SERMAYE MEVZUATI... 3 1. Genel... 3 2. Yabancı Sermayeye Yönelik Kısıtlamalar...

Detaylı

KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU

KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU DOHA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ ARALIK 2010 DOHA KATAR MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1- Genel Ekonomik Bilgiler...3 - Ülke Kimliği....3 - Sosyal Göstergeler...3 - Ekonomik Göstergeler...3

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

DİKEY INTERNATIONAL Law & Consultancy

DİKEY INTERNATIONAL Law & Consultancy TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIMLAR I. Yabancı Yatırımların Tarihteki Gelişimi Osmanlılar döneminde başlamış olan ve ülkesel yetkilerden vazgeçilerek bunları başka bir ülkenin kişisel yetkisine sunmak anlamına

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1

SUUDİ ARABİSTAN ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1 SUUDİ ARABİSTAN ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1 Yönetici Özeti S.Arabistan ın sürekli büyüme yönündeki ekonomik politikaları, sosyal ve fiziki alt yapıya yapılan büyük yatırımlar, sübvansiye edilen enerji ve hammadde,

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan düzenlenen

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma (Madde 41 nin 2.fıkrası) kapsamında hazırlanan DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 Hazırlayan: Zeynep ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Dış İlişkiler Masası 2 KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı