T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ İSPANYA GÜNEŞ ENERJİSİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ İSPANYA GÜNEŞ ENERJİSİ RAPORU"

Transkript

1 T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ İSPANYA GÜNEŞ ENERJİSİ RAPORU NİSAN

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO I. GİRİŞ 3 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonomik Yapısı Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler 6 III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sektörün Tanımı Sektörün Yapısı ve Özellikleri Sektörde Uygulanan Politika Stratejiler Üretim, İç Pazar ve Talep Dur umu Önemli Fuar lar Sektörün Dış Ticaret İlişkileri ve Dışa Açıklığı Yabancı Ser maye Tür kiye ile Ticar i İlişkiler 17 IV. SONUÇ EKLER : 1. Potansiyel İthalatçı Listeleri Tablo Kaynakça ve Faydalı Bağlantılar 26 2

3 I.GİRİŞ Bu rapor, GSYİH bakımından 2006 yılında dünyanın en büyük 8. ekonomisi olmasının yanı sıra kişi başına düşen Euro luk geliriyle de alım gücü yüksek, coğrafi açıdan yakın ve ülkemiz açısından önemli bir pazar olan İspanya nın ülkemiz güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara tanıtılması amacıyla yazılmıştır. Dünya enerji ihtiyacı, artan nüfus ve buna bağlı olarak sürekli büyüyen ekonomik gelişme nedeniyle hızla yükselmektedir. Ancak enerji ihtiyacı hızla artarken, dünyanın kullanılabilir kaynakları sürekli azalmakta ve her geçen gün fosil yakıtlardan elde edilen enerji küresel iklim değişikliklerine sebep vermektedir. İspanya, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve deniz suyunu tuzdan arındırma bakımından dünya lideri olmasının yanı sıra fotovoltaik sanayi alanında da önemli bir üretici/ihracatçı ülke konumundadır. Raporda, özelikle yenilenebilir enerji alanında büyük gelecek vadeden İspanya nın güneş enerjisi sektörü tüm detaylarıyla ele alınmaktadır. İhracatımızın arttırılarak sürdürülebilmesi açısından dikkat edilecek noktalar, genel bilgiler ve ülkedeki ithalatçı ve distribütörlere ilişkin güncel bilgiler raporumuzda kullanıcıların bilgisine sunulmuştur. 3

4 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı İspanya 1986 yılında AET ye üye olmasının ardından, Topluluktan sağlanan ekonomik yardımlar ve özellikle Topluluk kaynaklı yabancı sermayenin de etkisi ile 1990 a kadar olan dönemde önemli büyüme artışları kaydetmiş ve yıllık ortalama %5 oranında büyüyerek sanayileşmiş bir ekonomik yapıya sahip olmuştur. İspanya, 2007 yılına kadar AB fonlarının ana kullanıcılarından biri olmuştur. İspanya ya, döneminde AB fonlarından aktarılan toplam miktar milyon Euro olurken aynı dönemde İspanya nın bütçeye katkısı milyon Euro olmuştur döneminde, İspanya nın AB ortalamasının üzerinde büyüme kaydetmiş olması ve kişi başına düşen milli gelirinin AB ortalamasını yakalamış olması dolayısıyla İspanya ya aktarılan net fonların milyon Euro dan milyon Euro ya düşürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, İspanya ya önümüzdeki dönemde milyon Euro fon aktarılacak ve İspanya nın AB bütçesine katkısı milyon Euro olacaktır. İspanya ayrıca, AB ortak para birimine ilk katılan ülkeler arasında yer almayı başarmıştır. Doğrudan yabancı yatırım alanında da 2006 yılında dünyanın en çok dış yatırım alan 9. ülkesi ve en çok dış yatırım yapan 8. ülke olmuştur. İspanya nın 2007 yılının ilk 11 aylık döneminde dışarıya yapmış olduğu doğrudan yatırım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında azalarak milyon Euro olurken, aynı dönemde İspanya ya yapılan doğrudan dış yatırım oranı %19 oranında artmış ve ,5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. OECD rakamlarına göre, İspanya GSYİH bakımından 2006 yılında dünyanın en büyük 8. ekonomisi olmuş ve %3,9 oranında büyüyerek AB (%2,9) ve Euro bölgesi (%2,7) ortalamasının üstüne çıkmıştır. Büyüme hızı 2007 nin son döneminde yavaşlayarak %3,5 olmuş ancak 2007 yılının genelindeki büyüme %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme oranı da 2006 yılına oranla düşüş göstermiş olsa da halen %2,6 olan AB ortalaması ve %2,3 olan Eurozone ortalamasının çok üstündedir. Yıllık enflasyon, 2006 yılında ortalama %2,5, 2007 yılında da %4,3 olarak gerçekleşmiştir. İspanya, nüfus olarak AB deki 5. büyük nüfus olurken, nüfus büyüme hızında da 2. sırada yer almaktadır. İspanyol ekonomisi gelişmiş ülkelerin genel yapısına sahip olup, hizmet sektörü GSYİH içinde ilk sırayı alırken onu sanayi üretimi izlemektedir. Bu iki sektörün GSYİH içindeki payı yaklaşık %85 dir. Ülkenin göstermiş olduğu ekonomik gelişmeyle beraber tarımın hasıladaki payı oldukça düşerken, inşaat sektörü de gelişen sektörler arasında yer almıştır. Ancak özelikle 2007 yılının son döneminde inşaat sektöründe baş gösteren durgunluk, ekonomik gelişmeyi olumsuz etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. 4

5 Tablo 1.Ödemeler Dengesi (milyon Euro) (Kaynak:Banco de Espana) I Cari İşlemler ( ) ( ) ( ) Ticaret Dengesi ( )69.834,4 ( ) ( ) Hizmetler , Gelirler ( )18,163,7 ( ) ( ) Cari Transferler ( )2.043,1 ( )5.754 ( )7.199 II. Ser maye Hesapları 8.163, III.Mali Hesaplar , Doğrudan Yatırımlar İspanya nın İspanya ya Portföy Yatırımları İspanya nın İspanya ya Diğer Yatırımlar İspanya nın İspanya ya ( )10.593,9 ( )25.723, , ,5 ( )78.829, ,1 ( )30.103, ,9 ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Mali Değişkenler 547, ( )4.923 Merkez Bankası Rezervleri 1.439,3 ( )480,4 ( )164,2 Eurosistemden Alacaklar ( ) Diğer Net Alacaklar ( ) ( ) ( ) IV. Net Hata ve İhmaller ( )895,7 ( )2.909,4 ( )480 Dünya ticareti açısından, dünyanın en büyük 17. ihracatçısı ve 12. ithalatçısı olan İspanya nın dış ticareti içinde AB önemli bir yer tutmaktadır yılında İspanya nın en büyük dış ticaret ortağı toplam ihracatının %70,1 i ve toplam ithalatının %59,1 i ile AB ülkeleri olmuştur. Anılan dönemde, AB ülkelerine yapılan ihracatın 2006 yılının aynı dönemine oranla %5,5 oranında artarak milyon Euro olduğu, AB ülkelerinden yapılan ithalatın da %8,5 oranında artarak milyon Euro olduğu görülmektedir. AB ülkeleri içinde de ihracatın %55,9 u ve ithalatın %49,3 ü Eurozone bölgesinde yer alan AB üyesi ülkelerle gerçekleşmiştir. Tablo 2. Genel Dış Ticaret Yıllar Genel İhracat (milyon Euro) Genel İthalat (milyon Euro) Dış Ticar et Hacmi (milyon Eur o)

6 Tablo 3. Ülkelere göre Dış Ticaret Değerleri (2007 milyon Euro) Ülkeler İspanya nın İhracatı İspanya nın İthalatı Dış Ticar et Hacmi Fransa Almanya İtalya İngiltere Portekiz Çin ABD Hollanda Belçika Rusya Türkiye Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkiler, özellikle son yıllarda önemli artış kaydetmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2003 yılında 3,5 milyar Euro iken %102 lik bir artış kaydederek 2007 yılında 7,1 milyar Euro ya çıkmıştır. Ticaret hacmindeki artışın son yıllarda ülkemiz lehine oluştuğu görülmektedir yılları arasında, İspanya nın ülkemize olan ihracatı artarak 1,7 milyar Euro dan, 2,9 milyar Euro ya ulaşırken, aynı dönemde ülkemizin ihracatı 1,7 milyar Euro dan, 4,2 milyar Euro ya çıkmıştır. Ülkemiz 2007 yılında İspanya nın ithalatında 13., ihracatı içerisinde ise 11. sırada yer almıştır. Tablo 4. İki Ülke Arasındaki Dış Ticaret Hacmi (Genel) Yıllar Türkiye ye İhr acat (milyon Euro) Tür kiye den İthalat (milyon Euro) Dış Ticaret Hacmi (milyon Euro)

7 III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı Yenilenebilir enerji genel olarak doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde devam eden füzyon ile açığa çıkan 178 trilyon kilovatlık enerjiden ileri gelmektedir. Diğer bir deyişle, dünyanın yüzeyine ulaşan güneş ışınları halihazırda harcamakta olduğumuz enerjinin katını sağlayabilecek güce sahiptir. Yeryüzünün her metrekaresi, ortalama kilovat/saat enerji üretecek kadar güneş ışını almaktadır. Avrupa da ortalama ışınım metrekarede kilovat/saat iken, bu rakam Ortadoğu da kilovat/saate kadar yükselmektedir. Dünya nın tüm yüzeyine bir yıl boyunca düşen güneş enerjisi, dünyanın bilinen kömür rezervinin 157, petrol rezervinin 516 katıdır. Güneş enerjisi doğal kullanımının yanı sıra, doğrudan kontrollü olarak da kullanılabilmektedir. Güneş enerjisinin doğrudan kontrollü kullanımının yerel çözüm olabilmesi, tükenmez ve temiz bir kaynak olmasından kaynaklanmaktadır. Güneş enerjisinin ısısal ve ışıksal nitelik taşıması, iletim ve dağıtım sorununun olmaması diğer enerji türlerine göre üstünlük sağlamaktadır. Güneş enerjisinin kontrollü kullanım amacıyla toplanmasının maliyeti de, fosil yakıtların oluşturdukları çevresel zararların maliyeti dikkate alındığında, güneş enerjisinin toplanması ve kullanılmasını daha cazip hale getirmektedir. Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için. öncelikle toplanması gerekir. Güneş enerjisinin depolanması, bir değişim ya da çevrimle elde edilen ikincil enerjinin depolanması biçiminde gerçekleşmektedir. Depolama işlemleri ısıl, mekaniksel, kimyasal, elektriksel yöntemlerle yapılmaktadır. Basitlik ve ucuzluk gibi nedenlerle genelde ısıl toplama yöntemi tercih edilmektedir. Isıl depolamada özgül ısı kapasitesi yüksek ve kolay bulunur ucuz materyaller kullanılmaktadır. Su, yağ, çakıl taşı yatakları bu malzemeler arasındadır. Isıl depolama için gizli ısı kapasiteli, parafin gibi faz değişim materyallerinden de yararlanılmaktadır. Mekaniksel depolamada ise güneşle çalıştırılan bir pompa ya da kompresör tarafından basılan yüksek basınçlı akışkan, uygun bir ortamda toplanmaktadır. Kimyasal depolamada hidrat tuzlarından yararlanılır. Elektriksel depolama da bataryalarla yapılmaktadır. Bu amaçla kurşun asitli akümülatörler, nikel kadmiyum tipi kuru bataryalar ve sodyum sülfür bataryaları kullanılır. Güneş enerjisinin kullanıldığı alanları; kullanım suyu ısıtma, yüzme havuzu ısıtma, kaynatma ve pişirme, bitkisel ürünlerin kurutulması, su damıtılması, yapının ısıtılması, serinletilmesi (iklimlendirme), soğutma, toplam enerji sistemleri ile ısı ve elektriğin birlikte üretilmesi, sulama suyu pompajı, endüstriyel işlem ısısı üretilmesi, elektrik üretilmesi, fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleştirilmesi biçiminde sıralamak mümkün bulunmaktadır. Her uygulamanın özelliğine göre, kullanılan kolektörler değişik olmaktadır. Güneş enerjisi, fotovoltaik piller olarak da anılan güneş pilleri vasıtasıyla elektrik elde etmede de kullanılabilmektedir. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye bağlı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. 7

8 Güneş pilleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. Bu sistemler, özellikle yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Güneş pilleri sistemiyle üretilen elektriğin maliyeti yüksek olduğu için Türkiye de güneş enerjisi elektrik üretiminde henüz kullanılmamaktadır. Nitekim, bu şekilde üretilen elektriğin birim maliyeti ortalama (1 kilovat/saat) 25 cent iken diğer yöntemlerle ortalama 8 cent dir. Dünyada da güneş pilleriyle üretilen elektriğin ticareti yapılmamaktadır. Ancak gelişen yeni teknolojiler ve hükümetlerin satın alma destekleri ile orta vadede önemli bir ticari değer haline gelebilecektir. Güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla en yaygın olarak kullanılan kolektörler düz yüzeyli ısıl güneş kolektörleridir. Bunlar, doğrudan gelen güneş ışınlarının yanında, kırılma ve yansımalarla dağılmış güneş ışınlarını da değerlendirmektedirler. Bu şekilde elde edilen enerji, konutların sıcak su temini, ısıtılması ve soğutulması, sera ısıtması, tarım ürünlerinin kurutulması, yüzme havuzu ısıtması, güneş ocakları ve güneş fırınları, tuz üretimi ve güneş pompaları gibi alanlarda kullanılmaktadır. Klasik düz yüzeyli kolektörlerin çalışma sıcaklığı 100 o C nin altındadır. Güneşi izlemesi gerekmeyen, güneye yöneltilerek ve güneş ışınlarının üzerine dik çarpabileceği bir eğim verilerek yerleştirilen bu kolektörlerin, mevsimlik olarak ayarlanmaları gerekmektedir. Güneşli su ısıtıcılarda kullanılan kolektörler bu tiptir. Böyle bir kolektör soğurucu plaka, sırt ısı izolasyonu, üst saydam (cam veya plastik) örtü ve dış kasadan oluşmaktadır. Güneş ışınları soğurucu plaka tarafından tutularak su veya hava gibi bir akışkana transfer edilir. Isıtılacak akışkanın cinsine göre soğurucu plakada boru veya özel kanallar bulunur. Isıl geçirgenliği yüksek olması gereken soğurucular, plakalı ısı değiştiricileri (eşanjörler) gibidir. Soğurucunun güneş gören yüzeyinin mat siyaha boyanması ya da daha etkin işlev görebilmesi için ışın seçici bir tabaka ile kaplanması gerekir. Ön tarafında tek ya da çift saydam örtü, arka tarafında sırt ısı izolasyonu bulunur. Bu klasik yapılı düz yüzeyli kolektörlerin verimleri çalışma sıcaklık farkına bağlıdır. Modern düz yüzeyli kolektörlerde ise ısı borusu kullanılmaktadır. Isı borusu yapıldığı malzemenin ısıl geçirgenliğine ve sıcaklık farkına bağlı olmaksızın yüksek kapasiteyle ısıyı tek yönde geçiren bir elemandır. Yüksek sıcaklık uygulamalarında odaklı ve yoğunlaştırmalı güneş kolektörleri kullanılır, iç bükey aynaya benzeyen bu kolektörler değişik parabolik biçimlerde yapılır ve yalnızca doğrudan gelen güneş ışınlarını değerlendirirler o C sıcaklıktaki uygulamalarda, mevsimlik ayarlanma isteyen, güneşi izlemesiz, uzunlamasına silindirik odaklı kolektörler kullanılır. Bu tür kolektörlerin 200 o C yi aşan uygulamalarda kullanılanlarının, gün boyu güneşi izleyecek biçimde hareketli olmaları gerekir. Çanak tipi odaklı kolektörler ise, her sıcaklık kademesinde güneşi izlemek zorundadırlar. Çanak tipi kolektörlerle 3000 o C yi aşan sıcaklıklar elde edilmektedir. Söz konusu odaklı kolektörlerden farklı bir yapıya sahip yüksek sıcaklıklı, güneşi izlemesiz kolektörlerin bir çeşidi, vakum borulu kolektörlerdir. Geniş yüzeyli kolektörler denilen güneş havuzları, 100 o C altındaki sıcaklıklarda büyük miktarlarda ısı toplanmasında kullanılmaktadır. Bu havuzlarda birbirleri ile karışmayan üç tabaka yer alır. Havuzun tabanında çok tuzlu, orta kesiminde tuzlu ve üstünde tatlı su bulunur. Havuz tabanı ısı soğuracak yapıdadır. Bu ısı, bir ısı değiştiriciyle çekilerek kullanılır. 150 kw güçlü ve 0,74 ha alanlı böyle bir güneş havuzu, İsrail Ein Borek de termik elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Tuz gradiyenli konvektif olmayan bu tür güneş havuzlarının dışında, bir de sığ 8

9 güneş havuzları vardır. Bunlar birkaç cm kalınlıkta su dolu plastik döşek olarak ve m lik modüller biçiminde kurulmaktadırlar. 2. Sektörün Yapısı ve Özellikler i İspanya coğrafik konumu ve iklimi sayesinde, yıllık ortalama saat güneş ışığı alarak, güneş enerjisinden Avrupa da en çok faydalanan ülkelerin başında gelmektedir. Metrekare başına düşen güneş enerjisi hesaplamasında AB ortalaması m 2 başına kw/saat iken, İspanya da bu rakam m 2 başına kw/saat e kadar çıkmaktadır. Ayrıca, enerji konusunda %80 oranında dışa bağımlı olan İspanya, AB de enerji alanında en çok dışa bağımlı ülkelerin başında yer almaktadır. İspanya, AB üyeleri arasında ısıl güneş enerjisini en çok kullanan 4. ülke olurken, fotovoltaik enerji alanında Avrupa nın 2. büyük, dünyanın da 4. büyük üreticisidir yılında İspanya da ısıl güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar 86 milyon Euro yu aşarken, bu rakamın 2010 yılında milyon Euro yu bulması beklenmektedir yılında İspanya da bu alanda m 2, 2007 yılında da m 2 lik yeni kapasite kurulmuş ve 2007 yılı sonunda toplam kurulu kapasite m 2 olmuştur yılları arasındaki dönemi kapsayan Yenilenebilir Enerji Planı na göre, 2010 yılında bu kapasitenin m 2 ye ulaşması planlanmakta, dolayısıyla yıllık büyümenin ortalama %45 civarı olacağı hesaplanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için yapılacak olan yatırımların %23 ünün Endülüs bölgesinde, %60 ının Katalunya, Kanarya adaları, Valensiya, Balear adaları, Madrid, Castilla Leon ve Castilla La Mancha bölgelerinde ve kalan %16 sının da Extremadura, Navara, Asturya, Galiçya, Bask ülkesi, Cantabria, La Rioja ve Mursia bölgelerinde olması beklenmektedir de kurulmuş olan Yenilenebilir Enerji Üreticileri Derneği (Asociacion de Productores de Energias Renovables APPA 1 ) tüm yenilenebilir enerji alanlarının aynı platformda temsil edildiği tek Dernek olma ünvanını taşımaktadır. Derneğin 430 üyesi arasında rüzgar, fotovoltaik, bioatık, biofuel, termoelektrik, küçük rüzgar ve dalga enerjisi sektörlerinden firmalar yer almaktadır. APPA verilerine göre 2004 yılında İspanya da ısıl enerji alanında faaliyet gösteren 385 firma bulunmakta olup bunların 351 tanesi hem proje geliştirme hem de montaj alanında faaliyet göstermektedir. İspanya da ısıl güneş enerjisi alanında kurulu kapasitenin %89 u düz kolektörlerdir. Sektörde halihazırda doğrudan kişiye istihdam sağlanırken kişi de dolaylı olarak istihdam edilmektedir. Öte yandan, 2004 yılında kurulmuş olan ve üyeleri bu alanda İspanya pazarının %81 ini karşılayan Isıl Güneş Enerjisi Derneği nin (ASIT 2 ) verilerine göre ise 2006 yılında toplam yerleşik kapasite m 2 olurken, 2010 yılındaki hedefe ulaşılabilmesi için m 2 lik kapasite daha eklenmesi gerekmektedir. Sektördeki bir diğer Dernek de 1998 yılında kurulmuş olan, Fotovoltaik Enerji Derneği dir (ASIF 3 La Asociacion de la Industria Fotovoltaica). Derneğin temel amacı İspanya da fotovoltaik sektörünü geliştirmek, prestij kazandırmak, bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri bir solar.com 3 9

10 arada toplamak, bu alandaki istihdamı teşvik etmek, sektörün İspanya daki bilinilirliğini artırmak ve güneş enerjisinin elektrik üretme amacıyla kullanılması için tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktır. Dernek bölgesel ve milli düzeyde ülkedeki üreticileri kapsamasının yanı sıra AB ve diğer ülkelerle de işbirliği halindedir. 400 den fazla üyeye sahip olan Dernek, modül ve yan parça üreticileri, uygulamacılar, dağıtıcılar, mühendisler, danışmanlar, ihracatçılar ve geliştirme merkezlerini bünyesinde toplamaktadır. İspanya da özellikle son yıllarda büyük gelişme kaydeden fotovoltaik enerji sektöründe, fotovoltaik park sahibi veya ortağı olarak 1998 yılında sadece 6 kişi kayıtlı iken bugün bu sayı kişiye çıkmış bulunmaktadır. APPA verilerine göre 2004 yılında fotovoltaik enerji alanında faaliyet gösteren 386 firma mevcuttur yılında 56,2 MWp değerinde güneş hücresi üretilmiş ve bunun %63 ü ISOFOTON firması tarafından, %28 i BP Solar tarafından ve %10 u da ATERSA tarafından üretilmiştir yılında piyasaya sunulan enerji, bir önceki yıla oranla %154 oranında artarak 100 Gw/saat olmuştur. İspanya da 2006 yılı verileriyle kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 100 Mw iken 2007 yılında yapılan eklemelerle kapasite 856 MW a ulaşmıştır. Sektör bu haliyle, 2010 yılı için konulmuş olan 400 Mw üst limitini çoktan aşmış bulunmaktadır yılında Lehman Brothers isimli özel bir yatırım bankası tarafından yapılan araştırmaya göre sektörün 2010 yılına kadar %59 oranında büyüyeceği ve bu büyüme oranına ulaştıktan sonra fotovoltaik enerji yöntemiyle elde edilen enerjinin doğal gaz fiyatlarıyla rekabet edebilir hale geleceği tahmin edilmektedir yılında İspanyol üretiminin global fotovoltaik enerji pazarının %21 ini teşkil etmesi beklenmektedir yılından bu yana fotovoltaik sistemlerin kullanımı yaygınlaşırken İspanya da hala bu alandaki yerli firmalar talebi karşılayamamaktadır. Ayrıca, amorf silikon veya film teknolojileri alanındaki teknolojiler İspanya da henüz yaygınlaşmamıştır. Öte yandan, fotovoltaik enerjinin kapasitesinin artması önündeki en önemli engellerden biri olan hammadde sıkıntısının 2009 yılında faaliyete girmesi planlanan solar silikon fabrikası ile aşılması planlanmaktadır. 3. Sektörde Uygulanan Politika ve Str atejiler İspanya, yılları arasındaki dönemi kapsayan Yenilenebilir Enerji Planı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına vermiş olduğu özel önemi bir devlet politikası olarak da ortaya koymaktadır. Bu Plan uyarınca, 2010 yılı itibariyle enerji tüketiminin %12,1 inin, elektrik üretiminin %29,4 ünün ve ulaşım ihtiyacının %5,75 inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması öngörülmektedir yılı itibariyle, İspanya da tüketilmekte olan enerjinin %8,2 sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği dikkate alındığında belirlenen zamandan önce hedeflenen orana ulaşılacağı anlaşılmaktadır. Halihazırda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilerek tüketilen enerjinin 11 milyon Ton petrole denk geldiği ve son 10 yılda alternatif enerji kaynaklarının kullanımının 2 kat arttığı anlaşılmaktadır. Bu artışta da yenilenebilir enerji kaynakları üreticilerine verilen teşvikler büyük etken olmuştur. Ülkede güneş enerjisi kullanımı her geçen gün artış göstermektedir. 17 Mart 2006 tarih ve 314/2006 sayılı Real Decreto ile yeni yapılan ve restore edilen tüm binalara güneş panellerinin yerleştirilmesini düzenleyen Bina Teknik Kodu (Codigo Tecnico de Edificacion) uygulamaya konulmuştur. Anılan Karar, binalarda enerji kullanımının daha rasyonel hale getirilmesini, enerji 10

11 tüketiminin azaltılmasını ve kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olmasını amaçlayarak etkin enerji kriterlerini ortaya koymakta ve yeni binalarda ısıl veya fotovoltaik güneş enerjisi kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu Karar uyarınca, 6 aylık geçiş dönemi sonrasında, yapılacak olan bütün binalara sıcak su ve havuz ısıtması için güneş enerjisi kullanımı şart koşulmuştur. Bu sayede, evlerde kullanılan sıcak su için tüketilen enerjinin %70 oranında tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. İspanya da yılda yaklaşık yeni konut inşa edildiği ve binanın da restore edildiği dikkate alındığında güneş enerjisi pazarının büyüklüğü bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir Enerji Planı uyarınca fotovoltaik pillerin geliştirilmesine ve bu şekilde elektrik üretimine de büyük önem verilmiştir. Bu plana göre, fotovoltaik pil teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, ticareti ve kurulum süreçlerini geliştiren ar ge çalışmalarına destek verilmesi öngörülmüştür. İspanyol hükümeti yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğe satın alma garantisi vermekte ve sistem kurulumlarında finansal destek sağlamaktadır. İspanya da üretilen fotovoltaik enerjinin Megawat başına maliyeti 25 cent dir. Ayrıca, fotovoltaik sistemlerin kurulumlarında vergi avantajı sağlanması da kabul edilmiştir. Fotovoltaik pillerden elektrik üretimi İspanya da çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu hızlı gelişme, İspanya yı fotovoltaik pil kullanımında Avrupa nın lider ülkelerinden biri haline getirmiştir. İspanya, yerleşik güç kapasitesi bakımından AB de 3. olmasının yanısıra, üretim bakımından da Avrupa üretiminin %30 unu, dünya üretiminin de %8 ini karşılamaktadır. Fotovoltaik enerji alanında uygulanacak tarifeleri 25/5/2007 tarihinde kabul edilmiş olan 661/2007 sayılı Real Decreto düzenlemektedir. Bu Karar uyarınca, 100 kw dan az potansiyele sahip bir park için düzenlenmiş tarife kw başına 44 cent iken, 100 kw den büyük ancak 10 mw den küçük potansiyelli parklar için 41 cent, 10 mw dan büyük olanlar için ise 22 cent olarak düzenlenmiştir. Ancak, 2010 yılına kadar uygulamada kalmak üzere yürürlüğe konulmuş olan bu Karar, üst limit olarak tanımlanmış olan 400 MW lik potansiyel geçtiğimiz Eylül ayında aşılmış olduğundan dolayı, yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra geçersiz hale gelmiştir. Sektördeki belirsizliğin aşılabilmesi amacıyla Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığı yeni Kanun tasarısı üzerinde çalışmaktadır. Bu taslakta da üst limitin MW ile sınırlandırılması beklenmektedir. Sektör derneği ASIF, uygulamanın çok yakın bir vadeyi öngörüyor olması ve bu limiti geçecek olan firmaların bankalardan finansman bulma konusunda sıkıntılar yaşayacağı gerekçesiyle bu düzenlemeye itiraz etmektedir. Öte yandan, AB nin yeni enerji stratejisine göre, tüm üye ülkelerde 2020 yılına kadar yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilecek enerjinin toplam enerji tüketiminin %20 si olması hedeflemektedir. Bu bağlamda, AB nin yenilenebilir enerji üretimini %250 oranında arttırması gerekmektedir. İspanya, AB nin iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi hususlarında kabul etmiş olduğu önlemler paketinden memnun olduğunu açıklamıştır. Nitekim, bu paketle İspanya nın talepleri ve mevcut durumu dikkate alınmaktadır. İspanya, halihazırda yenilenebilir enerjinin %8 ini üretmektedir. Düzenlemede İspanya nın rüzgar, hidrolik veya fotovoltaik olarak üretmekte olduğu elektriği %42 ye, ısıl enerjiyi %6 ya çıkarması ve AB nin geri kalan diğer 27 üyesi gibi bitkisel kaynaklı atıkların %10 unu bioyakıt olarak kullanması öngörülmektedir. AB nin yeni planı çerçevesinde, karbon dioksidin emisyonunun %30 a kadar azaltılması planlanmaktadır. 11

12 İspanya da Milli Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi (Centro Nacional de Energias Renovables 4 ) kanalıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bu Merkez temel olarak, rüzgar, güneş, bioatık, bioiklimsel mimari ve hidrolik enerji konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu enstitünün yanı sıra, bir çok otonom bölgenin kendi araştırma merkezleri bulunmaktadır. Otonom bölgeler, merkezi otoritenin uygulamış olduğu milli bazdaki teşviklerin yanı sıra, kendi bölgelerinde yer alan firmalara yönelik farklı destek mekanizmaları da öngörmektedirler. İspanya, günümüzde, güneş enerjisi dışındaki diğer alanlarda da öncü ülkeler arasındadır. Nitekim, rüzgar enerjisinde Almanya nın ardından MW ın üzerindeki kurulu kapasitesi ile Avrupa nın 2. büyük ülkesi konumundadır. Rüzgar Enerjisi Şirketleri Derneği (Asociacion Empresarial Eolica) verilerine göre, hava jeneratörlerinin (aerogeneradores) üretim hızı dikkate alındığında, yıllık MW luk yeni santral kurulabileceği ve anılan Planla ortaya konulmuş olan MW hedefine çok yaklaşıldığı görülmektedir. 4. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu İspanya, coğrafi konumu ve iklimi dolayısıyla Avrupa da güneşin en yoğun olduğu ülkelerden birisidir. Ayrıca, güneş bütün ülke üzerinde çok az değişen radyasyon farkıyla hemen hemen homojen dağılmaktadır. İspanya nın konumu güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımına çok elverişlidir. Fotovoltaik enerji üretiminin Mart Eylül arası dönemde ve gün ortasında yoğunlaştığı görülmektedir. İspanya da bu sektörde yapılmış olan sanayi yatırımları genelde hücre ve modül üretimine yönelmiştir. İspanya nın milli fotovoltaik sanayisi yerleştirilmiş güç kapasitesi bakımından Avrupa nın 2., dünyanın 4. büyük sanayisi olurken, İspanya, hücre üretiminde de Avrupa nın 2. dünyanın 6. büyük üreticisi konumundadır. Bu alanda, ülkedeki ana üreticiler Isofoton, Bp Solar, Atersa, Gamesa Solar, Siliken, Grupo Solar, Guascor, Solaria, Instalaciones Pevafersa, Ensol ve Vidursolar dır. Elektrik alanında da önemli üreticiler Atersa, Ingeteam ve Enertron dur yılında önceki yıllarda yerleştirilmiş olan toplam 44 MWp lık güce kıyasla %43 oranında artış kaydedilerek 63 MWp dan daha fazla oranda bir güç yerleştirilmiş ve bu alanda yapılan yatırımlar 360 milyon Euro olmuştur yılında İspanyol fotovoltaik ekipman üreticileri tarafından ar ge faaliyetleri için yapılan harcama 40 milyon Euro olmuştur. Bu tutar, firmaların toplam cirolarının %7 sine denk gelmektedir ki bu da, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ar ge faaliyetlerine vermiş oldukları önemi gözler önüne sermektedir. Nitekim, genelde teknoloji gerektiren sektörlerde şirketlerin ar ge faaliyetlerine ayırdıkları oran cirolarının ortalama %1,85 i olmaktadır yılları arasındaki dönemde ana dağıtım şirketleri ve İspanyol Elektrik Ağı tarafından yılda milyon Euro civarında ağ yatırımı yapılması öngörülmektedir. Fotovoltaik endüstrisinde son 5 senede yapılmakta olan yatırımlar ve çalışmalarla bağlantılı olarak istihdam da artmış ve 2001 yılında bu sektörde çalışan 600 kişi, günümüzde kişiye çıkmıştır. İstihdamın 2020 yılı itibariyle kişiye kadar çıkması beklenmektedir

13 Isıl Güneş Enerjisi Sisteminde ise sektörün en önemli firmaları arasında (yıllık 3 milyon Euro ve üstü ciro yapan firmalar) Acciona Solar, Ase Solar Energy, Chromagen, Disol, Gamesa Solar, Gas Natural, Isofoton, Saclima, Solaria ve Viessmann sayılabilir. Fersa, Solaria, Acciona, Elecnor, Gamesa, Iberdrola ve Abengoa, borsada işlem gören milli Yenilenebilir Enerji firmalarıdır. Isıl enerji kapasitesi bakımından otonom bölgelerdeki mevcut kapasiteyi ve 2010 yılına kadar erişilmesi beklenen kapasiteyi gösteren Tablo ekte yer almaktadır. (Tablo 11) Sektördeki yeni gelişmeler ve yapılan bazı yatırımlar hakkında özet bilgiler aşağıda yer almaktadır: Albiasa Solar firması, 2010 yılına kadar güneş enerjisi alanında 300 milyon Euro luk yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yatırımın 200 milyon Euro su Caceres de 50 MW luk bir termosolar merkezinin inşası için kullanılacaktır. Firma, bunun yanı sıra, Haziran 2009 da tamamlanması planlanan ve 30 MW gücündeki fotovoltaik panel veya plakaların üretimi ve montajını gerçekleştirecek olan tesisler için de 22 milyon Euro luk bir yatırım gerçekleştirecektir. Elecnor, Extremadura bölgesinde yer alan la Magasquilla en Trujillo ve el Parque de Arroyo en San Servan şehirlerinde iki yeni fotovoltaik enerji parkı kurmaktadır. Iberdrola, Toledo da 2008 yılında faaliyete geçmesi beklenen 4 MW luk bir fotovoltaik fabrika kurmaktadır. Iberdrola Ingeniera, Caceres te 2008 yılı ortalarında faaliyet geçmesi planlanan 10 MW luk bir fotovoltaik güneş enerjisi tesisi kurmaktadır. Sener, yenilenebilir enerji konusundaki planları çerçevesinde, İspanya nın güneyinde toplamda 500 MW dan fazla güce sahip olacak ve milyon Euro luk yatırım gerektirecek bir projede yer almayı planlamaktadır. Proje doğrultusunda 11 termosolar fabrikası yapılması hedeflenmektedir. Endesa, Cadiz de yılda 36 GWh elektrik üretecek olan İspanya nın en büyük solar tesislerini kurmaktadır. Donana 21 Vakfı, 100 kw değerinde solar fotovoltaik enerji üretecek güneş ağaçları nın yerleştirilmesi sonucu oluşacak bir Güneş Ormanı projesi oluşturmuştur. Huelva nın Matalascanas bölgesinde oluşturulması planlanan Dunar Park projesi sonucunda elde edilecek olan gelir bölgede yapılacak olan çevresel eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Dunar Park ın bakımı için tahsis edilecektir. Aleo Solar, Barselona yakınlarında 10 MW potansiyeline sahip yeni solar modül fabrikasını kurmuştur. 5. Önemli Fuar lar Bu alanda sektördeki önemli fuarlar aşağıda yer almaktadır: GENERA, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı, Şubat 2008, Madrid Fuar İdaresi, İFEMA

14 EGETİCA, Uluslararası Enerji Yetrliliği ve Yeni Çözümler Fuarı, Haziran 2008, Valensiya Fuar İdaresi 6 INSTALMAT, Enerji Materyalleri Fuarı, Mayıs 2008, Barselona Fuar İdaresi, Fira Barcelona 7 ENERNOVA, Alternatif Enerji ve Çevre Fuarı, 7 9 Haziran 2007, Vigo 8 6. Sektörün Dış Ticar et İlişkiler i ve Dışa Açıklığı Termal güneş enerjisi sistemlerinde dünya ihracatı 2006 yılı verileriyle 1,3 milyar doları aşmıştır. Meksika, Almanya, Fransa ve Avusturya 100 milyon doları aşan rakamlarla bu alandaki en önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Termal güneş enerjisi sistemlerinin dünya ithalatında ise Almanya ve ABD 300 milyon doları aşan rakamlarla en önemli ithalatçılardandır. Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya ve İngiltere de önemli ithalatçı ülkeler arasındadır. Fotovoltaik sistemlerde ise dünya toplam ihracatı 20 milyar dolara yaklaşmaktadır. En önemli ihracatçı ülkeler Japonya, Çin, Almanya, ABD ve Tayvan dır. Fotovoltaik sistemlerin ithalatında ise Almanya 4 milyar dolara yaklaşan ithalatıyla en önemli ithalatçı olurken, onu Çin, ABD, Hong Kong, Japonya ve İspanya 1 milyar doları aşan değerlerle izlemektedir. Termal güneş enerjisi sistemlerinde İspanya nın ihracatında Almanya birinci sırayı almış, onu Portekiz ve Fransa izlemiştir. İran, 2007 yılında İspanya nın önemli ihracat merkezlerinden biri olurken bu ülkeye 2006 yılında hiç ihracat yapılmadığı görülmektedir. İspanya nın toplam ihracatı 2006 yılında 11 milyon Euro dan 2007 yılında 13 milyon Euro ya çıkmıştır. İthalatta ise Almanya birinci sırayı alırken onu bu kez İtalya ve Çin izlemektedir. Ülkemiz de İspanya nın ithalatında önemli rol oynayarak 2007 yılında 8. sıraya yerleşmiştir. İspanya nın ithalatı 2006 yılında 30 milyon Euro iken, 2007 yılında %27 oranında artarak 38 milyon Euro olmuştur. Tablo TERMAL SİSTEMLER İSPANYA NIN İHRACATI ÜLKE MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) ALMANYA 506, ,8 655, ,2 PORTEKİZ ,2 399, ,2 İRAN 0,1 0,0 31, ,4 FRANSA 190, , ,1 ŞİLİ 129,7 404,9 222,4 737,1 BELÇİKA 59, ,2 551,3 İTALYA 31, ,1 400,9 ABD 0,9 10,1 78,2 330,6 İSVİÇRE 37,4 203,1 49,2 253,4 FAS 250, ,7 46,3 250,

15 TOPLAM 1.579, , , ,6 15

16 Tablo TERMAL SİSTEMLER İSPANYA NIN İTHALATI ÜLKE MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) ALMANYA , ,8 İTALYA 904, ,2 988, ,1 ÇİN 408, , , ,4 YUNANİSTAN 424, , ,2 İSVEÇ 304, ,5 308, ,9 AVUSTURYA 309, , ,9 BELÇİKA 366, , ,6 TÜRKİYE 144,8 548, ,4 AVUSTRALYA 303, ,8 163,5 698,9 İSRAİL 110, ,4 564,3 TOPLAM , ,1 Fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinde İspanya nın ihracatında Almanya birinci sırayı almış, onu Çin ve İtalya izlemiştir. İspanya nın toplam ihracatı 2006 yılında 207 milyon Euro iken 2007 yılında %62 oranında düşmüş ve 128 milyon Euro olmuştur. İthalatta ise birinci sırayı Çin alırken onu Almanya ve Tayvan izlemektedir. İspanya nın ithalatı 2006 yılında 797 milyon Euro iken 2007 yılında %167 oranında artarak milyon Euro ya çıkmıştır. Tablo GÜNEŞ PİLİ SİSTEMİ İSPANYA NIN İHRACATI ÜLKE MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) ALMANYA , , ,5 ÇİN 19, , ,3 İTALYA 142, ,6 427, ,8 ABD 147, , ,3 FRANSA 69, ,8 131, ,1 PORTEKİZ 210, , ,8 HİNDİSTAN 7, ,3 30, ,6 TAYVAN 0,3 55,4 5, ,1 BELÇİKA 3,5 57,4 48, ,2 İNGİLTERE 102, ,6 772, ,1 TOPLAM 4.903, , , ,5 16

17 Tablo GÜNEŞ PİLİ SİSTEMİ İSPANYA NIN İTHALATI ÜLKE MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) MİKTAR (TON) DEĞER (Bin Euro) ÇİN 4.628, , , ,8 ALMANYA 6.758, , ,9 TAYVAN , ,3 JAPONYA 2.604, , , ,4 ABD , , ,2 İSVEÇ 699, , FRANSA 671, , ,1 AVUSTURYA 2.632, , , ,9 İNGİLTERE 1.038, , , ,6 HİNDİSTAN 400, , ,4 TOPLAM , , , ,6 7. Yabancı Sermaye İspanya da yenilenebilir enerji sektörü yabancı sermaye ve yatırımcılara son derece açıktır. Nitekim İspanya Yatırım Ajansı 9 nın sayfasında da özellikle yatırım yapılması tavsiye edilen sektörler arasında yenilenebilir enerji ilk sıralarda yer almaktadır. Güneş enerjisi alanında özellikle Alman ve İsrail firmalarının İspanya da İspanyol firmalarıyla ortak yatırımlar yaptıkları, ayrıca son zamanlarda Çinli firmalarla da ortak yatırımlar gerçekleştirildiği görülmektedir. Halihazırda borsada işlem gören Yenilenebilir Enerji firmalarından First Solar, Roth&Rau AG, Solon Ag Fuer, Sunpower Corp A, Q Cells, Verenium Corp, Coenergy Ag, Aventine Renewable, Pacific Ethanol ve Verbio Ag yabancı sermayeli firmalardır. İspanya da yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilen yatırımlardan bazıları aşağıda yer almaktadır: İsrailli termoelektrik güneş enerjisi aksesuar ve tamamlayıcıları üreticisi Solel, İspanya da güneş enerjisi aksesuarları üretimi için ilk yatırımını yapmıştır. Firma halihazırda İberdrola, Sacyr, Acciona ve ACS gibi büyük İspanyol enerji firmalarıyla çalışmaktadır yılı başında faaliyet geçmesi beklenen fabrika ile Solel firması rakibi Alman firması Schott un önüne geçmeyi planlamaktadır. Alman Schott firması, Sevilla yakınlarında güneş enerjisi sistemleri için bir boru üretim tesisi inşa etmektedir ilkbaharında faaliyete geçmesi beklenen fabrika için yaklaşık 27 milyon Euro luk yatırım yapılmıştır. Guascor Solar firması Alman Solon firması ile Arasur da ortak çalışmalar yapmaya başlamıştır. Cobra ve Alman Solar Millenium firmaları Granada yakınlarında 260 milyon Euro luk bir yatırımla bir termosolar fabrikası kurmaktadırlar. Avrupa nın en büyüğü ve dünyanın da 2. büyük tesisi olacak bu 3 aşamalı tesisin 2. aşamasını oluşturacak olan tesis m 2 lik bir alanı 9 17

18 kaplayacaktır. Tesisin Haziran 2008 sonunda faaliyet geçmesi planlanmaktadır. Proje tamamlandığında konuta elektrik sağlaması beklenmektedir. Alman City Solar firması ikisi Albacete bölgesinde ve biri Extremadura bölgesinde olmak üzere toplam 25,75 MWp potansiyeli olan 3 tane güneş enerjisi tesisi kurmaktadır. City Solar ın daha önce Alicante de kurmuş olduğu fotovoltaik güneş parkı halen bu alanda dünyanın en büyük parkı olma özelliğini korumaktadır. Sky Solar Global firması Alman Sunline firması ile Cordoba bölgesinde 2MW luk bir yatırım yapmak üzere anlaşma imzalamıştır. 8. Tür kiye ile Ticari İlişkiler Türkiye de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir. Halen ülkemizde kurulu olan güneş kolektörü miktarı 2005 yılı için 10 milyon m 2 civarındadır. Çoğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılmakta olan bu sistemlerden yılda yaklaşık 290 bin TEP ısı enerjisi üretilmektedir. Sektörde 100 den fazla üretici firmanın bulunduğu ve kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Yıllık üretim hacmi 750 bin m 2 olup bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı konumundadır. Ülkemizde fotovoltaik piller üretilmeyip sadece modüller halinde montajı yapılmaktadır. Tablo 9. İspanya nın Ülkemizden İthalatı* (Bin Euro) Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer (Ton) (Ton) (Ton) ,8 548, , ,4 348,3 274, ,7 293,6 Ülkemiz ile İspanya arasındaki ticaret incelendiğinde ülkemizin termal sistemler alanında özellikle 2006 ve 2007 yıllarında İspanya ya olan ihracatının arttığı, İspanya dan ithalatının ise yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Fotovoltaik sistemlerde de ülkemiz özellikle 2006 yılında İspanya ya önemli bir ihracat gerçekleştirmiş ancak 2007 yılında bu rakam gerileyerek 293 bin Euro ya düşmüştür. İspanya nın bu alanda ülkemize olan ihracatı da 2006 yılında 112 bin Euro iken 2007 yılında gerileyerek 45 bin Euro ya düşmüştür. Tablo 10. İspanya nın Ülkemize İhracatı (Bin Euro) Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer (Ton) (Ton) (Ton) ,0 0,0 0,1 3, ,0 4,5 1,8 112,1 1,1 44,9 *Gümrük Tarife Pozisyonları: Termal Sistemler: ,Güneş Pili Sistemi:

19 IV. SONUÇ Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazanması daha çok 1973 deki dünya enerji krizi sonrası olmuştur. Dünya enerji ihtiyacı artan nüfus ve ekonomik gelişme paralelinde artarken halihazırda kullanılan ana enerji kaynağı fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz, kömür) ise gitgide azalmaktadır. Dolayısıyla, bu sınırlı kaynakları ikame edebilecek, yeni, temiz ve çevreye saygılı yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu kaynaklar arasında başı çeken güneş enerjisinden günümüzde birçok alanda yararlanılmakta ve her geçen gün bu alanların sayısı artmaktadır. Güneş enerjisi, yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasının yanında, dünyanın eko sistemi için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici atıkların bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi ve karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi gibi üstünlükleri sebebiyle son yıllarda önem kazanmış ve günümüzde en çok yatırım yapılan alanlardan birisi haline gelmiştir. AB nin yeni enerji stratejisinde toplam enerji ihtiyacının %20 sinin yenilenebilir enerjiden elde edilmesi hedeflenmektedir. Halen, toplam üretilen enerji içerisindeki payları düşük olsa da yakın bir gelecekte, gündelik hayatımızda ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir kısmının bu kaynaklardan elde edilmesi planlanmaktadır yılında dünyada üretilen elektriğin %50 sinin yenilenebilir kaynaklardan olması planlanmaktadır yılında kullanılacak elektrik enerjisinin %10 u ise rüzgar enerjisinden sağlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji sektör olarak geleceği parlak bir sektör olmasının yanı sıra, sadece enerji üretimi ile ilgili tesis yatırımları bakımından değil, sektörün malzeme ihtiyacını karşılayacak yan sanayi için de büyük fırsatlar taşımaktadır. Yenilenebilir enerji alanında dünya liderleri arasında olan İspanya da ise özellikle güneş enerjisi alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır. İspanya nın konumu güneş enerjisinden ısıtma amaçlı kullanıma çok elverişlidir. Güneşli günlerin uzun olduğu bu Akdeniz ülkesinde güneş enerjisi sistemlerinde 2002 yılı verileriyle 70 bin m 2 nin üzerinde güneş enerjisi sistemi kurulumu yapılmıştır. Ancak kolektör kurulumunda, 2012 hedefine ulaşabilmek için yıllık ortalama 400 bin yeni güneş kolektörünün kurulumu gerekecektir. Bu bağlamda, 2010 yılına kadar düşük enerjili güneş ısıtma panelleri montajlarının yıllık ortalama %45 oranında büyümesi beklenmektedir. Bu durum, İspanya nın ithalatında önemli bir artış olmasına sebep olacaktır. İspanya nın ihtiyaçları ve geleceğe yönelik çizmiş olduğu yenilenebilir enerji stratejisi çerçevesinde, ülkemizin İspanya nın özellikle güneş kolektörleri alanında önemli bir tedarikçisi olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, fotovoltaik sistemler alanında da İspanya nın bir dünya devi olduğu göz önüne alınarak, bu ülke firmalarıyla kurulacak ortaklıklar hem teknoloji transferi bakımından hem de ülkemizde bu sektörün gelişmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bütün bu hususları dikkate alarak bu sektörde İspanya pazarına girmeyi arzu eden firmalarımızın İspanyollarla genel temasları açısından da aşağıdaki hususları dikkate almaları ticareti kolaylaştıracağı ve daha hızlı gelişmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir: İspanyollar kendileri ile yüz yüze yapılan görüşmelerden daha çok etkilenmekte ve karşı tarafa güvenleri artmaktadır. Bu nedenle iş adamlarımızın İspanyol firmalarını ziyaret etmeleri ya da fuarlarda tanışmaları iş ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olacaktır. 19

20 Fuarlara katılım ve katılımda devamlılık sağlanması büyük önem taşımaktadır. Firmaların fuarlara katılımının sürekli olması güvenilirliklerini artırmaktadır. İspanyollar genellikle ikinci bir yabancı dil konuşmadıklarından İspanyollarla yapılan yazışmaların İspanyolca olmasında fayda bulunmaktadır. Firmaların e postalarla ürün bilgilerini pek çok potansiyel ithalatçıya geçmeleri yöntemi hem dil engeli hem de firmaların satıcı firmaları tanımak ve karşılıklı güveni elde etmek istemelerinden dolayı kısa zamanda istenen sonucu vermemektedir. İspanyol firması ilgili ürün için bir talepte bulunmamış ise ülkemiz firmalarına geri dönmeleri zor olacaktır. Bu nedenle öncelikle telefonla satın alma bölümlerine ulaşıp gerekli açıklamaları yapmaları daha faydalı olabilecektir Firmalarımızın ticarette en güvenilir uluslararası kabul görmüş ödeme yöntemlerini kullanmalarında fayda bulunmaktadır. Vize temininde zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. Firmalarımızın İspanya ziyaretleri öncesi İspanyol firmalarından davetiye temin etmeleri ve vize için erken başvurmalarında fayda bulunmaktadır. 20

21 EKLER : Ek 1 : Potansiyel İthalatçı/Distribütör Listeler i Absorsistem, s.l. Pol. Ind. Santiga c/llobateres, 20 Tallers, 6 nave 4 Barberà del Vallès Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: ADES Aplicaciónes de Energía Sustitutivas, s.l. Pol. Malpica Alfindén c/sabina La Puebla de Alfindén Zaragoza (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Aplicaciones Solares Apolo Paseo de la Castellana, º entr. Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: AS Solar Ibér ica, s.l. iberica.com Resina, 37 nave 12 Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: iberica.com AST Alfa Solar Technology, s.l. Mestre Joan Corrales, 107 2º B Esplugues de Llobregat Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Busch Ibérica, s.a. Penedés, 49 Pol. Ind. Can Casablancas Sant Quirce del Vallés Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Clamar Europe, s.a. Paseo de la Castellana, 123 esc. dcha. 5º C Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Comercial Saclima, s.l. Pol. Ind. Els Mollons c/torners, 21 Alaquas Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax. 96 / e mail: 21

22 Covimed Solar Polígono Lacy Apdo. de correos 431 Elda Alicante (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Eastech Solar, s.a.u. Majadahonda, s/n P.I. Ventorro del Cano Alcorcón Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Elintec Doctor Ramón Muncharaz, 1 3º Las Rozas Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Energías BH Solar 2006, s.l. Paseo de la Senda, 15 bajo Vitoria Alava (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Ener tronic, Pr oyectos y Suministros, s.a. Dionisio Inca Yupanqui, 47 local Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Enervolt Solar Avda. del Progrés, 55 P.I. Els Garrofers Vilassar de Mar Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Fotovoltaica IBC solar.es Avda. Juan de la Cierva, 27 Paterna Valencia (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: solar.es Girener XXI, s.a. Pol. Ind. Kareaga Sur c/kareaga, 115 Baracaldo Vizcaya (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Ibér ica de Automatismos, s.a. Uribitarte, 18 2ºA Bilbao Vizcaya (ESPAÑA) 22

23 Tel / Fax / e mail: IMS Calefacción, s.l. Pol. Ind. Rio Gallego c/g, 28 1 San Mateo de Gallego Zaragoza (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Mecapisa Energías Renovables Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 135 Boecillo Valladolid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Merpoc Energías Solares Avda. Diagonal, 469 5º 3ª Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Pevafersa Avda. Vicente Fernández Toro Zamora (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Phoenix Solar Isla Graciosa, 1 planta baja San Sebastian de los Reyes Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Ra Solar España, s.l. solar.com Navaleno, 34 Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: solar.com Solar PST Parroquia de Rois, parc. F 1 Polg. de Bergondo A Coruña (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Soleco Energía Solar Ecológica Marqués de Monistrol, 19 Sant Joan Despí Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: 23

24 Solever División Solar Dugopa Alcalá, 18 5º Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Soliclima, Energía Solar Argenters, nave 4 Sta. Perpetua de Mogoda Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: SPV Spain Photovoltaic, s.l. pv.com Cañada, 15 Paracuellos del Jarama Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax Sumsol Paseo Imperial, 57 Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: SunConnex Santa Leonor, Madrid (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Vidursolar, s.l. Gall, Esplugues de Llobregat Barcelona (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: Wagner Solar solar.com Avda. del Petróleo, Leganés Madrid (ESPAÑA) e mail: info solar.com Zigor, s.a. Pol. Ind. Júndiz c/ Zuazobidea, s/n Vitoria Alava (ESPAÑA) Tel / Fax / e mail: 24

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

GÜNEŞ KAYNAKLI FARKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GÜNEŞ KAYNAKLI FARKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÜNEŞ KAYNAKLI FARKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kâmil B. VARINCA *, Gamze VARANK * * Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34349 Yıldız

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSPANYA. Genel Bilgiler. Coğrafi Konum

İSPANYA. Genel Bilgiler. Coğrafi Konum İSPANYA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Yüzölçümü 505.182 km2 olan İspanya, Avrupa Birliği nin ve Batı Avrupa nın Fransa dan sonra en büyük ikinci ülkesi olarak Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber

Detaylı

Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi

Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 2015 Bu rapor, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği Milas'ta Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilitesi

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 45 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU GÜNEY EGE BÖLGESİ (AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA) YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA RAPORU 2011 HAZIRLAYAN: CEREN AKSU İÇİNDEKİLER 1. KISALTMALAR... 3 2. ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... 4 3. GİRİŞ... 5 3.1 ENERJİ : TEHDİT-FIRSAT

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU

ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU EYLÜL 2012 0 S a y f a İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...5 GİRİŞ...7 1. DÜNYA DA ENERJİ...8 1.1 YAKIT TÜRLERİNE GÖRE DÜNYADA ENERJİ... 10 2. TÜRKİYE DE ENERJİ... 12 2.1

Detaylı

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhammed Alperen YEŞİL Uzman /

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKİM ARALIK 2012 Sayı : 66 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU 2012 YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Bu rapor, EEN/SPA/10/SMESENV/283469 sayılı PRISM Sözleşmesi kapsamında, proje ortağı Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER 1. TÜRKĠYE DE

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 İZMİR BANKACILIK SİSTEMİNDEN NE KADAR PAY ALIYOR? YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

Ocak - Şubat 2015 İZMİR BANKACILIK SİSTEMİNDEN NE KADAR PAY ALIYOR? YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Ocak - Şubat 2015 İZMİR BANKACILIK SİSTEMİNDEN NE KADAR PAY ALIYOR? YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM 1 IÇINDEKILER 4 Sunuş 6 Ekonomik Büyüme, Faiz, Kur Dalgalanmaları ve Özel Sektörün

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı