Kıdeme DOKUNMA! İŞÇİDEN İŞÇİYE. Kıdem tazminatı iş güvencesidir! Ankara İşçi Bülteni. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıdeme DOKUNMA! İŞÇİDEN İŞÇİYE. Kıdem tazminatı iş güvencesidir! Ankara İşçi Bülteni. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!"

Transkript

1 İşçi Bülteni Özel Sayı No: 1065 Kasım 2013 Ankara İşçi Bülteni İŞÇİDEN İŞÇİYE İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! Kıdem tazminatı iş güvencesidir! Kıdeme DOKUNMA! Sermaye sınıfı adına yeni bir paket hazırlayan AKP Hükümeti, başta kıdem tazminatı olmak üzere bir dizi hakkımıza göz dikmiş durumda. Sözde işçi sınıfı adına hükümetle masaya oturan işbirlikçi sendika ağaları ile AKP anlaşır ve paket yasalaşırsa; 1- TAZMİNAT MİKTARI AZALACAK! Çalışma Bakanı Kıdem tazminatı kalkacak diyenler yalan söylüyor! diyor. Oysa mevcut yasada giydirilmiş brüt ücret üzerinden yani tüm sosyal haklarla birlikte- hesaplanan kıdem tazminatının yeni taslakta net ücret üzerinden ödenmesi öngörülüyor. 2-TAZMİNAT HESABI DÜŞÜRÜLECEK! Patronlar kıdem tazminatının bir yıl için 15 güne düşürülmesine istiyor. AKP Hükümeti nin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi raporunda da kıdem tazminatının patronlar için ciddi bir yük olduğu, bu yükün hafifletilmesi gerektiği iddia ediliyor. Yani, Çalışma Bakanı nın yalanlarının aksine, kıdem tazminatının düşürülmesi gündemlerinde. Bunu yapmaya muvaffak olamazlarsa eğer, tazminat yükünü, patronlar adına devletin sırtına yıkmayı hedefliyorlar. Bu durumda da tazminat yükü, patronların sırtından alınırken yıllardır ödediğimiz vergiler ya da İşsizlik Sigorta Fonu gibi fonlar aracılığı ile yine bizlerin sırtına yüklenmiş olacak. 3- TAZMİNAT ALMAK HAYAL OLACAK! Şu an kıdem tazminatı işten atılma ve emekli olma durumlarının yanı sıra, erkek işçiler için askere gidilirken, kadın işçiler için evlenirken, ya da istenilen durumlarda 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim ödeme şartı ile alınabiliyor. Oysa taslakta yer alan fon uygulaması hayata geçtiği koşullarda, kıdem tazminatı ödemeleri yalnızca emeklilikte veya 10 yıl prim ödendiği koşullarda alınabilecek. 4- FON YAĞMALANACAK! Fon uygulaması hayata geçtiği koşullarda İşsizlik Sigorta Fonu nda yaptıkları gibi duble yol yapımında ya da patronlara teşvik primi olarak, amacı dışında kul-

2 lanacak; alınterimizin karşılığı olarak biriken fonu yağmalayacaklar. 5- İŞTEN ATMA KOLAYLAŞACAK! Kıdem tazminatı fona devredildiği koşullarda, patronlar için işçi çıkartırken toplu ödeme yapmak gibi bir sorun olmayacak. Patronlar için işçi atarken en caydırıcı etken olan kıdem tazminatı yükü sırtlarından alındığı takdirde, istedikleri gibi işçi kıyımı yapmalarının önünde hiçbir engel kalmayacak. 6- BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET KAPIDA! Esas olarak kıdem tazminatı tartışılsa da AKP Hükümetinin hazırladığı pakette kiralık işçilikten taşeronluğa ve bölgesel asgari ücrete kadar birçok yasa tasarısı bir arada bulunuyor. Böylece Bölgesel Asgari Ücret ile birlikte özellikle İç ve Doğu Anadolu da sefalet ücretlerini daha da azaltacak, kiralık işçi büroları ile biz işçileri amele pazarlarının çağdaş köleleri haline getirecekler. 7-ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ MASADA! Her seferinde olduğu gibi bir kez daha Kazanılmış haklara dokunmayacağız! diyorlar. Bunun koca bir yalan olduğu artık ortaya çıkmış olsa da böylece bizden sonraki nesillerin, yani çocuklarımızın köleliğine onay vermemizi istiyorlar. * Yalanlara karnımız tok! Bu saldırı paketini hazırlayanlar, utanmadan Kıdem tazminatı hakkından herkes yararlansın! istiyoruz diyorlar. Oysa tüm işçilerin bu haktan yararlanabilmesi için böyle bir düzenlemeye gerek yok. Bunun için şunlar yeter; 1- Taşeronluk sistemi kaldırılmalı. 2- Kıdem tazminatı için yasada öngörülen bir yıllık sınır kaldırılmalı. Tazminatsız işten çıkarmalar yasaklanmalı. 3- Ücret Garanti Fonu nun kapsamı genişletilmeli, iflas halinde kıdem tazminatı ödemeleri bu fondan yapılmalı. 4- Kıdem tazminatı ödemelerini aksatan patronlara caydırıcı cezalar verilmelidir. Malvarlıklarını başkalarının üzerine geçirerek kervanı yürütmelerine engel olunmalı. 5- Sendikal barajlar, örgütlenme ve grev hakkının önündeki yasal engeller kaldırılmalı. * Çare sokakta! Biz işçiler adına pazarlık masasına oturan sendika konfederasyonlarından DİSK ve Türk-İş fon düzenlemesine karşı çıkarken, AKP güdümündeki Hak-İş saldırıyı destekliyor. Ancak sadece fon düzenlemesine karşı çıkmak ya da pazarlık masasında 3 alıp 5 vermek yetmiyor. Kazanılmış haklara yönelik bu kapsamlı saldırı paketine karşı üretimden gelen gücümüzü kullanmamız, genel grev silahına sarılarak sokağa inmemiz gerekiyor. 2 - İşçiden İşçiye

3 Kadın istihdam paketi yalanlar eşliğinde yasalaştırılmak isteniyor... Sermaye devleti yeni yasal düzenlemeleriyle, biz işçi ve emekçilerin yaşamlarını tam sefilliğe itmek niyetinde! Kıdem tazminatının fona devredilmesi, özel istihdam büroları vs. gibi uygulamalar bizler için kuşkusuz ki, kölece uygulamalardır. Zira esnek çalışmanın, kiralık işçiliğin, güvencesiz çalışmanın yasallaşmasıyla, patronların bizleri kölece kullanmasının önü açılmış olacak. Bugünlerde yoğunlukla gündemde olan, bizleri önemli derecede etkileyecek olan uygulamalardan birisi de Kadın İstihdamı ve Doğum Paketi tasarısı. Kasım ayında yasalaşması beklenen bu paketi incelediğimizde gerçek anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu paketi hazırlayan sermaye uşağı AKP, hedefinin kadınların istihdamda daha çok yer almalarını sağlamak olduğunu iddia ediyor. Oysa uygulamaya baktığımızda doğum izni 16 haftadan 18 haftaya çıkarılıyor. Doğum yapan kadına esnek çalışma uygulamasıyla yarı zamanlı çalışma sağlanabilecek. Bunun için kadına ilk çocuk için 6 ay, ikinci ve üçüncü çocuk için daha uzun süre esnek çalışma hakkı tanınacak. Şu ana kadar okuduklarınızda olumsuz görülecek ne var bunda? diyebilirsiniz. Ancak tüm bu uygulamaları neden-niçin mantığıyla sorgularsak bütün bunların altında sinsi hesaplar olduğunu açıkça görebiliriz. Zira burada amaç, kadın işçilere bir takım hakları sağlamak değil, esnek çalışma modelini tüm işçiler için hayata geçirmek... Aslında sistem öyle işliyor ki! Torba yasa diyoruz, kıdem tazminatının fona devri diyoruz, özel istihdam büroları diyoruz Bütün bunlar birbirleriyle o kadar bağlantılı ki. Hiçbirini diğerinden ayrı uygulamalar olarak düşünemeyiz. Özel istihdam bürolarının, kadın istihdam paketiyle ilişiğini görelim örneğin. Doğum sebebi nedeniyle izine gönderilen kadının yeri bu kölece uygulama olan özel istihdam bürolarının sağlamış olduğu kiralık işçilerle doldurulabilecek. Bu ne anlama geliyor? Kısıtlı zaman diliminde çalışacak olan bu kiralık işçi için sürekli ve güvenceli bir çalışma hayatı imkânsız hale getiriliyor. (Böylece bir kez daha mezarda emeklilik tanımının doğruluğu kanıtlanmış oluyor.) Hem genel olarak bizleri geleceksizliğe mahkûm eden, hem de kadını eve hapseden bu uygulamalara sessiz kalmamalıyız. Kadını eve hapseden dedim; çünkü bu şekilde kadının üretim sürecinden koparılması, onun giderek yalnızlaştırılması demektir. Giderek evine, eşine bağımlı hale gelmesi demektir. Bütün sorumlulukların kadının üzerine yüklenmesi onu şüphesiz bir zaman sonra köreltecek ve yaşamsal olarak kısırlığa itecektir. Halkın yararına, refah içinde yaşayabilecekleri ne varsa biz onları yapmaya hazırız, yapıyoruz da! palavrasını atan bu riyakârlara, işçi sınıfı olarak tok cevabımız: Örgütlü olmaktır! Her şey apaçık ortadadır. Devlet dediğimiz sistemin kendisinin tümüyle kimlerin yanında olduğu ortadadır. Onlar, bir yandan sermayedarların kasalarını koruyorlar, öte yandan bütün aygıtlarıyla karşımıza dikiliyorlar. Safımız bellidir, düşmanımız bellidir! Onurlu, insanca yaşamaksa istediğimiz, birlik olmaktan, birlikte mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok! Sincan OSB'den bir kadın işçi İşçiden İşçiye - 3

4 İş kazaları kaderimiz değil! Biz işçiler ağır koşullarda çalıştırılıyoruz. Evimizde ocağımız sönmesin, çocuklarımız okuyabilsin, kısacası yaşamımız devam edebilsin diye birçok zorluğa katlanıyor ve göğüs geriyoruz. Yorgun ve bitkin bir halde günler, aylar, yıllar geçiyor. Çalışma koşullarımız giderek ağırlaşıyor, yaşamlarımız hep daha kötüye gidiyor. Kimimiz ücretlerimizi zamanında alamıyor, kimimiz aldığımız üç kuruşla aybaşını nasıl getiririm telaşı içinde mesailere bel bağlıyoruz. Elbet yaşadığımız sorunlar sadece bunlarla sınırlı değil. Ben bir metal işçisi olarak dişimizle tırnağımızla çalışıp alınteri döktüğümüz OSTİM'in çeşitli atölyelerinde sıkça karşılaştığımız, ama birçoğumuzun umursamadığı bir sorundan bahsedeceğim. İş kazaları Kısa süre önce hafif yaralanmayla atlattığım iş kazası geçirmiş bir işçi olarak, birçoğumuzun işyerinde yaşadığı bu sorunu dile getirmek istedim. Benim çalıştığım yerde 1 ay içerisinde üç iş kazası yaşandı. Vinç halatı kopması sonucu bir arkadaşımızın bacağı kırıldı. Ondan sonra yine vinç halatının kopması sonucu gerçekleşen kazada ise, bir arkadaşımızın, düşen malzemenin altında kalan ayağı ezildi. Ayağı ezilen arkadaşımızın acilen hastaneye götürülmesi gerekirken, yanına gelen patron, alaycı bir üslupla, Bir şey olmaz geçer, bu işin kaderi bu, ölmediğine dua et dedi. Ben de tam kurban bayramı öncesinde kaza geçirmiştim. Spiral taşıyla taşlama yaparken taşın kayması sonucu bacağım kesildi. Patron yine aynı alaycı tavırla Bir şey olmaz dedi, Çok derin bir kesik değil.. Evet, kesik derin değildi. Ancak patronun tavrı, biz işçilerin patronların gözünde atölyedeki bir malzemeden daha değersiz olduğumuzu gösteren bir davranıştı. OSTİM'deki birçok atölyede neredeyse günlük olarak iş kazaları yaşanıyor. Bu kazalarda yanı başımızda çalışan birçok arkadaşımız yaralanıyor, belki bir daha çalışamayacak duruma gelecek şekilde sakat kalabiliyor. Kimileri de hayatlarının en güzel çağlarında ölümün soğuk yüzüyle tanışıyorlar. Bundan iki yıl önce OSTİM'de arka arkaya gerçekleşen iki patlamada hayatını kaybeden 20 arkadaşımız gibi... Peki neden? Bu sorunun cevabı aslında çok basit bir gerçeği bize gösteriyor. Kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gereksiz masraf gören asalak patronlar için biz işçilerin kanı/canı, masraftan sayılmıyor. Vincin halatını belli aralıklarla değiştirmesi ya da kullandığımız spiral taşlarına koruma takılması, işi uzatan, zaman ve para kaybı sayılıyor patronlar tarafından. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama bu kadarı bile, neden sorusuna açık bir yanıt olduğu için yeterli olacaktır. Yani kısacası patron tarafından bakıldığında maksimum kar, minimum maliyet ile işin teslim edilebilmesi önemli. Patronlar için biz işçilerin sakat kalmasının ya da ölmesinin ise hiç bir önemi yok. Bu acı, ama gerçek olan bir durum. Gözünü kar hırsı bürümüş patronlar dünyaya kendi servetlerini büyütmek üzerinden baktıkları için, onlar için insan hayatının bir önemi kalmıyor. Kar hırsı, yani para ve lüks yaşam tüm insani duygularını ortadan kaldırmıştır. Bizler de alıştığımız ya da alıştırıldığımız koşullar içinde çalışmaya, yaşamımızın bir parçası olan iş kazalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Belki bugün bize bir şey olmuyor. Belki çok dikkatli olduğumuzu düşünüyoruz, hatta kaza geçiren arkadaşımızda suç arayabiliyoruz. Ancak şunu unutmayalım, bugün yanı başımızda kaza geçiren arkadaşımızın yerinde yarın biz olabiliriz, hatta olma ihtimalimiz yüksektir. Alınacak basit önlemlerle önüne geçilebilecek kazalarda yaralanmaların, sakatlanmaların ve ölümlerin olmaması için birlik olalım. Hep birlikte bize kader diye gösterilmeye çalışılan iş kazalarını önlemek ve işçi güvenliği önlemlerinin alınması için örgütlenip birlikte mücadele edelim. OSTİM'den bir metal işçisi 4 - İşçiden İşçiye

5 Bülbüloğlu nda yemek boykotu! Geçtiğimiz ay Bülbüloğlu nda zam döneminde yaşanan gelişmelere değinmiş, verdiğimiz bireysel tepkilerin patronları korkutsa bile tek başına kazanım elde etmeye yetmeyeceğini, gerçek kazanımı ancak örgütlü gücümüz ile elde edebileceğimizi söylemiştik. Dediğimiz gibi de oldu! Yapılan düşük zamlara karşı Bülbüloğlu nda işçilerin verdiği bireysel tepkilerden sonra idare kimi işçilere ekstra zam yapılacağı sözü verse de bekleneceği gibi bu söz de fos çıktı. İşçilerin beklentisi Ocak ayında konuşalım! denilerek geçiştirilmeye çalışıldı. Ancak geçtiğimiz ay Bülbüloğlu nda başka gelişmeler de oldu. Daha önce de söylemiştik Bülbüloğlu nda tek sorun ücretler değil. Bu sorunlardan bir diğeri ise kalitesiz ve sağlıksız yemekler. Geçtiğimiz günlerde Bülbüloğlu işçileri bu sağlıksız yemeklere de Artık yeter! dediler. Hep birlikte aldıkları bir kararla, tek bir işçiyi bile arkalarında bırakmadan bir yemek boykotu yaptılar. Bu boykot, bir kez daha işçilerin ortak kararı ve eylemi karşısında patronların nasıl büyük bir korkuya kapıldığını gösterdi. İşçiler yemekhaneye gidip yemekleri yemeden tepsileri masalarda bırakarak yemekhaneden ayrıldılar. Aradan daha 10 dakika bile geçmeden idareciler büyük bir hiddetle işçilerin yanında bitiverdiler. İşçilerin ortak ve kararlı tutumu karşısında ise bir kez daha sorunu çözme sözü vermek zorunda kaldılar. Ne var ki sorun halen çözülmüş değil. Önümüzdeki günlerde nasıl adım atacaklarını ise hep beraber göreceğiz. Ancak bu tepki hem Bülbüloğlu işçilerine, hem de aslında hepimize bir kez daha biz işçilerin ortak bir tutumla taleplerimizin arkasında durduğumuzda ne kadar büyük bir güce sahip olduğumuzu gösterdi. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Böylece bizler, bir kez daha taleplerimizi kazanma ve güvenceye almanın temel koşulunun örgütlü mücadeleden geçtiğini görmüş olduk. Leroy Merlin de örgütlülük kazandı! Fransız sermayeli dekorasyon mağazası Leroy Merlin de başlayan Türkiye nin ilk AVM grevi, örgütlülüğün tanınması ile sonuçlandı. 16 günlük grevin ardından Leroy Merlin patronu, işçilerin örgütlü gücünü tanımak zorunda kaldı. Grev öncesinde 1 yıllık toplu sözleşme konusunda ısrar eden, böylece bu sürede işçilerin birlik ve beraberliğini kırarak sendikanın yetkisini düşüreceğini sanan Leroy Merlin yöneticileri, grevin ardından işçilerin 3 yıllık toplu sözleşme isteğini kabul etmek zorunda kaldılar. Böylece Türkiye de ilk kez bir AVM de sendikal örgütlülük işçilerin kararlı tutumu sayesinde tanınmış oldu. Ayrıca 3 yıldır zam almadan asgari ücretin çok az üstünde aldıkları bir ücretle geçinmeye çalışan Leroy Merlin işçileri, imzalanan toplu sözleşme ile birlikte ilk yıl için %6 zammın yanı sıra sosyal haklar için de 500 TL zam aldılar. Grev, örgütlülüğün Leroy Merlin patronuna kabul ettirilmesi ile sona erdi. Elde edilen kazanımların güvenceye alınıp geliştirilmesi ise, ancak Leroy Merlin işçilerinin attıkları bu adımı daha kararlı bir şekilde sürdürebilmeleri ile mümkün olacaktır. İşçiden İşçiye - 5

6 Sincan'da İşçilerin Birliği güçleniyor! Bizler kendi emeğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, Sincan'da işçiler olarak birleşiyoruz. Sincan'da İşçi Birliği'nin sağlanması doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Sürekli olarak işçilere ulaşmaya çalışıyoruz. 26 Ekim Cumartesi günü yaptığımız etkinlikle yine işçileri yanyana getirdik. İş hukuku avukatımızın katılımıyla, işçi hakları üzerine gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize birçok işçi katıldı. Burada gördüğümüz şey, insanların kendi içlerinde ayrım yapmaksızın, hakları için birleştiğinde, yan yana olduğunda, insanca eşitliğin, özgürlüğün ne kadar çok yaşam bulduğudur. Nitekim etkinliğimizde herkes istediği soruları sordu, konuşmalar, sohbetler yapıldı. Herkes kendisini özgüvenle, rahatlıkla ifade etti. İşçiler saygı çerçevesinde birbirlerini dinledi. Herkesin çalıştığı işyerine ait farklı sorunları vardı. Güvencesiz çalışan bir işçi arkadaşımız, kendi sorunlarını anlatırken ne kadarda kötü-hukuksuz bir düzenin içinde olduğumuzu gösterdi. Sigortaları tam yatırılmıyor, senelik izinleri yok, hatta haftalık izinlerini bile düzenli kullanamıyorlar ve açlık sınırının altında bir ücretle çalışıyorlar. Bunların yanı sıra tehdit edilerek tüm haklarını hukuk içinde tam olarak kullanıyorlarmış gibi davranmak zorunda kalıyorlar! İnsanların çaresizlikleri üzerine, en berbat sömürü düzenini biz emekçilerin üzerinde uyguluyorlar. Bazı arkadaşlarımız, işçi güvenliğinin bulunmadığı çalışma koşullarını anlattılar. Büyük iş makinalarının kullanıldığı işyerlerinde sürekli kazalar yaşanmasına, işçilerin yaralanmasına ve hatta sakat kalmasına sebebiyet veren durumlara rağmen, hiçbir önlemin alınmadığına veya denetimin yapılmadığına dikkat çektiler. Birçok işçi arkadaşımızın anlattıkları, avukatımıza sordukları, işçi ve emekçilerin sorunlarıyla aynıydı. Esas sorunumuz işçilerin yaşadıkları haksızlıklara karşı ne yapması ve nasıl yapması gerektiği sorunuydu. İşte bu noktada biz duyarlı, ileri işçilere sorumluluk düşüyor. İşyerinde beraber çalıştığımız işçi arkadaşlarımızla sosyal ilişkilerimiz olmalı, biz işçiler acılarımızı da mutluluklarımızı da paylaşmalıyız. Bizler birbirimize güvendiğimiz ve inandığımız düzeyde yan yana geliyoruz. Sağlıklı ve doğru bir İşçi Birliği için, tüm işçilerin sadece hedeflerimiz doğrultusunda bir araya gelmesi değil, güven, saygı ve ortak mücadele ile kenetlenmeleri gerekiyor. İşte biz Sincan İşçi Birliği olarak, bu amaç ve düzeyde birliğimizi büyütmeye ve en sağlam temelde örgütlemeye çalışıyoruz. Herkese sevgi ve saygılar. Bizlerle beraber emek verenlere çok teşekkür ederiz. #Direnİşçi Bir gıda işçisi 6 - İşçiden İşçiye

7 Zorbalığın ve tehditlerin hesabını sormak için örgütlenmeliyiz! Her yıl olduğu gibi bu yılda Ekim ayı ile birlikte işyerimizde ücretsiz izinler başladı. Ancak bu yıl bir fark var. Bu yıl, ücretsiz izinler işten çıkarmalarla birlikte devam ediyor. Şu ana kadar birçok işçi kardeşimiz İş yok! bahanesi ile işten çıkartıldı. Peki, ama öyle olsa bile daralan işlerin sorumlusu biz miyiz ki faturayı bize kesiyorlar. Kârları 3 kuruş azaldı diye, bizi en beterinden açlık ve sefalet koşulları ile baş başa bırakırken en küçük bir tereddüt etmiyorlar. Aslına bakarsanız, bunların hepsi birer bahaneden başka bir şey değil. Çünkü bir yandan bir kısım arkadaşımızı işten çıkartır ya da ücretsiz izinlere gönderirken, bir kısım arkadaşımızı ise hala zorla fazla mesailere bırakmaya devam ediyorlar. Kaldı ki, yine her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayı ile birlikte İşler açıldı! diyecek, yeni alımlara başlayacak, zorunlu fazla mesailere çok daha yoğun bir şekilde devam edecekler. Bunu hepimiz adımız gibi biliyoruz. Öyleyse, bu ortaoyununu niye oynuyorlar? Çünkü Aralık ayı zam ayı arkadaşlar. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte fabrikalarda da zamlar belirleniyor. İşte bu dönemde bizleri ücretsiz izinlerle, işten çıkarmalarla korkutup 3 kuruşluk zamlara razı etmeye çalışıyorlar. Ama onlar için bu da yetmiyor. Böyle dönemlerde iki işçinin, üç işçinin yaptığı işi tek bir işçinin sırtına yükleyerek, kendilerince ek masraflardan yırtmaya çalışıyorlar. Yani servetlerine servet katan bizler, bu asalak patronlar için ancak birer masraf kapısıyız. Ama sormak gerekiyor. Acaba biz olmasak o makineleri nasıl çalıştıracaklar? Arkadaşlar; hepimiz Bugün acaba sıra bende mi? endişesi ile çalışıyoruz. Kafamızda onlarca cevapsız soru var. Ancak bizlerin ne şartlarda yaşadığı, ne zorluklar çektiği bu asalakların hiçbirinin umurunda değil. İşte bu yüzden kalkıp bir de bizleri yüzsüzce tehdit ediyorlar. Eğer çıkışlara itiraz edecek olursak bundan sonra çalışacak işyeri bulmakta zorluk çekermişiz! Bir de bu zorbalığa ve tehditlere işyerinde kadrolu işçi arkadaşlarımızın üye olduğu Türk Metal Sendikası da ortak oluyor. Siz sendika dediğime bakmayın. Onlar da işçilerin çıkarını savunmayı bırakıp safını patrondan yana seçen bir işbirlikçi çeteden başka bir şey değil. Bu yüzden kadrolu arkadaşlarımızı da onlar tehdit ediyor, taşeron işçiler ile birlikte davranmalarına engel olmaya çalışıyorlar. Peki, ama nereye kadar. Bu zorbalığa, onursuzluk dayatmalarına nereye kadar tahammül edeceğiz. Bizi çalışacak işyeri bulamazsınız diyerek tehdit edenlere bir araya geldiğimiz koşullarda çalıştıracak işçi bulamayacaklarını hatırlatmanın zamanı artık gelmedi mi? İşte bu yüzden, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yaşananlarla bir kez daha gördük ki Her koyun kendi bacağından asılır! dedikçe hep birlikte asılmaya devam ediyoruz. Yani, işbirlikçi asalaklardan tehditlerinin hesabını sormak için, geleceğimize ve onurumuza sahip çıkmak için örgütlenmekten başka bir seçeneğimiz yok arkadaşlar! Kabel den bir işçi İşçiden İşçiye - 7

8 Ethem, bir OSTİM işçisiydi... 1 Haziran günü Ankara nın göbeğinde 26 yaşında gencecik bir insan katledildi. Adı Ethem di. Polisin sıktığı kurşun kafasına isabet ederek yere yığılan o genç, OSTİM de metal atölyesinde çalışan bir işçiydi. Aynı benim, senin yani bizim gibi yaşayabilmek için çalışmak zorunda olan, on binlerce OSTİM işçisinden biriydi. Bizler gibi düşük ücretle çalışmaya mahkûm edilmişti. Belki bir çoğumuz gibi ücretini zamanında alamıyor, günde on saat çalışıyor, zorunlu mesailerle kendine zaman ayıramıyordu belki de... Yani her işçinin yaşadığı zorlukları yaşıyor, bizlerle aynı havayı soluyor, aynı şartlarda çalışıyor, aynı kaygıları paylaşıyordu Ethem. Hayatta olsaydı aynı bizler gibi yaşamımızı cehenneme çeviren sömürü düzeni içerisinde bizlerin alınteri üzerinden servetlerine servet katan patronların lüks içerisinde yaşayabilmesi ve bunu yaparken kendi aldığı üç kuruş maaşla bir sonraki aybaşını nasıl getiririm telaşı içerisinde çalışmaya devam edecekti Ethem. Ama o tam da bu sebeple hepimizin yaşadığı zorluklar bitsin, kölece yaşamımız son bulsun diye Haziran'da binler on binler olup genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, işçisi, öğrencisi, işsiziyle memuruyla birlikte sokağa döküldü. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir dünya istiyordu Ethem. Haziran'da sokağa çıkan milyonların duyduğu rahatsızlıkları ta yüreğinin derinliklerinde hissediyor ve bunun değişmesi için verilen mücadelenin içerisinde yer alıyordu. Belki alamadığı ücretinin zamanında ödenmesi, düşük ücretlerin yükseltilmesi, kölece çalışma koşullarının son bulması için sokağa çıkmıştı Ethem. Belki de OSTİM ve İvedik'de meydana gelen patlamalarda yaşamını yitiren 20 işçi arkadaşımızın madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde iş kazası denilen işçi cinayetlerine kurban verdiğimiz işçilerin hesabını sormak için sokağa çıkıp, eyleme katılmıştı Ethem. Sebebi her ne olursa olsun sonuçta o hepimizin yaşadığı sıkıntıları yaşayan bir işçi olarak sömürü düzenin son bulmasını isteyen, bunun için mücadele eden biriydi. Haziran da farklı taleplerle sokağa çıkan on binlerin isyanını görmüş, kendi taleplerini haykırmak için o da bir işçi olarak barikatın en önünde yer almıştı. O, sermaye sınıfının işçi ve emekçileri açlık ve sefalet içinde kölece çalışmaya ve yaşamaya mahkûm ettiğini biliyor ve öncü bir işçi olarak da barikatın en önünde sermaye sınıfına olan kini ve öfkesini haykırıyordu. Tüm insanlığın bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşaması özlemini kurarken Haziran barikatlarında işçilerin ve emekçilerin sesi olan Ethem sermaye düzenini korumak ve kollamakla görevlendirilmiş bir polisin kurşunuyla hayata gözlerini yumdu. Ethem i vuran bir polisti. Ancak ona o yetkiyi veren, koruyup kollayan bir sistemin güvencesiyle hareket ediyordu Ethem i vuran polis. Bizleri açlık ve sefalet koşullarında yaşamaya, ağır ve güvencesiz şartlarda çalışmaya mahkûm eden, tüm haklarımıza göz diken, sömürüyü dizginsiz bir hale getirmek için yasalar çıkaran ve biz işçileri ayak takımı olarak görüp aşağılayan bu sermaye düzeninin sürmesi için görevlendirilmiş paralı bir askerdi Ethem e kurşun sıkan polis. Bunu yaparken Ethem kişi olarak Ethem olduğu için değil, yaşadığı koşullara isyan eden ve bu koşulların son bulması için mücadele eden biri oldu için hedef oldu o kurşuna. Yani sen, ben, o diye ayrıştırılmış işçi ve emekçilerin biz olmasını engellemek için yapılıyordu her şey. Sıkılan kurşunda buna hizmet ediyordu, cop da, biber gazı da, tazyikli suda aynı amaca hizmet ediyordu. Operasyonlar, gözaltılar, mahkemeler ve tutuklamalarda aynı yere hizmet etmek için yapılıyordu. Cenazede ve mahkemede Ethem e sahip çıkanlara azgınca saldırmaları da yine aynı amacı taşıyordu. Ostim den bir işçi 8 - İşçiden İşçiye

9 Her yer Feniş! Her yer direniş! İşgüzar asalaklar ve onların hizmetindeki AKP iktidarı, bugünlerde kıdem tazminatı hakkımıza göz dikmiş durumdalar. Bir yandan Hak kaybı olmayacak! masalını anlatırken, bir yandan da kıdem tazminatının patronlar için büyük bir yük olduğunu söylüyor, onları bu yükten nasıl kurtarırız diye hesap yapıyorlar. Tam da bu tartışmaların ortasında, Gebze de bir işçi direnişi var. Türkiye nin ve dünyanın alüminyum devlerinden Feniş, sözde iflas etmiş ve fabrikasını kapatmış durumda. Yıllardır bu fabrikada alınteri döken yüzlerce işçi ise aylardır hakları olan ücretleri alamadan, dahası kıdem tazminatları bile ödenmeden kapının önüne konulmuş durumdalar. Asalak Feniş patronunun işçilere önerisi ise açık: Yasalara başvurun! diyor Feniş asalağı. Mahkemelerde aylarca sürünün, haciz kararını çıkartın, sonra da alacaklarınızı alın. Böyle yapın ki, ben de size alacağınız tek kuruş bile bırakmadan ortadan kaybolayım. Ancak, Feniş işçileri bu oyunu bozdular. Sözde iflas eden, gerçekte ise başka bir yerde sömürü çarkını döndürmek için hazırlık yapan, fabrikadan makineleri ve belgeleri kaçırabilmek için gün sayan Feniş asalağına karşı, neredeyse iki aydır fabrikayı işgal etmiş durumdalar. Haklarını almadan ise hiçbir yere gitmeyeceklerini büyük bir kararlılıkla ifade ediyorlar. Sadece bununla da kalmıyorlar. Feniş asalağının bu kirli oyununa ortak olan TÜSİAD ın, sermaye hükümetinin temsilcilerinin kapılarına dayanıyor Feniş işçileri. Nasıl dayanmasınlar ki? Devlet yetkilileri Her işçinin kıdem hakkını güvenceye alacağız! masalı anlatırken, onlar bu en temel hakları gasp edilerek ortada bırakılmaya çalışılıyor. Dahası, aylardır birikmiş ücretlerini ve kıdem tazminatlarını alamadıkları için yeni bir iş bakmaya bile şansları olmayan Feniş işçileri geçtiğimiz günlerde bu yüzden inşaatlarda yevmiye usulü çalışmak zorunda kalan bir işçi kardeşlerini iş cinayetine kurban verdiler. Yani, Feniş asalağı ve onu koruyup kollayanlar, artık sadece işçilerin birikmiş haklarının değil, kaybedilen canımızın da sorumluluğunu taşıyorlar. Feniş işçilerinin bu kararlılığı ise hepimize örnek olmalı. Birer oldubitti haline getirilip gasp edilmeye çalışılan haklarımıza, Feniş işçilerinin kararlılığını kuşanarak sahip çıkmalıyız. Onların bu onurlu direnişine sahip çıkıp destek olmak ise, hepimiz için ertelenemez bir görevdir. İşçiden İşçiye - 9

10 Ürettiğimiz gibi yönetiriz de! Patron olmasa biz nasıl ekmek yeriz? Birçok işçi arkadaşımızdan bu soruyu duymuşuzdur. Sanki patronlar dünya kurulduğu günden beri o fabrikaların sahipleriymiş, el koydukları o serveti yaratan bizim emeğimiz, değilmiş gibi Oysa aynı arkadaşlarımız çoğu zaman başka bir şey daha söyler, yakınırlar. İdarecilerin ve patronların işten hiç anlamadığından, tüm gün sıcak odalarında internet başında vakit öldürürken, işi bilenin de yürütenin de kendileri olduğunu, söyler bu aynı işçi arkadaşlarımız. Kabul etmeliyiz ki, doğru olan ikincisidir. Çünkü artık iş öyle bir noktaya varmış ki, bizim alınterimizi gasp ederek biriktirdikleri servetle yerlerinden kımıldamaya gerek duymuyor asalak patronlar sınıfı. Peki, ama yaşamımızı sürdürmek için onların servetlerine servet katmaya mecbur muyuz? O fabrikalar bir avuç asalağın bireysel mülkiyeti değil de, tüm toplumun ortak malı olsa biz bu koca dünyayı büyük bir özveri ile ürettiğimiz gibi yönetmeyi başaramaz mıyız? Aslında başarabiliriz. Dahası başarabildiğimizi bundan 96 yıl önce gerçekleşen Büyük Sosyalist Ekim Devrimi ile kanıtladık da. Orada asalak patronlar sınıfını fabrikalardan ve devlet yönetiminden söküp atan işçi sınıfı, sadece üretimi çok daha geniş ölçüde hayata geçirmeyi başarmakla kalmadı. Aynı zamanda Asya nın nerede ise yarısını kaplayan koca bir devleti de yönetebileceğini gösterdi. Fabrikalarda, mahallelerde, şehirlerde kurduğu meclisler ile artık kendisine ait olan o devleti büyük bir özveri ile yönetti. İşte bu yüzden, Sovyetler Birliği nin yıkılması ile buralara gelmek zorunda kalan göçmen işçi kardeşlerimiz bugün bile hala oralarda nasıl haklara sahip olduklarını anlatıyorlar. İşte bu yüzden, sosyalizmin işçi sınıfı ve insanlık için nasıl büyük ve önemli bir kazanım olduğunu, 20 yıl aradan sonra hala dile getiriyorlar. Oysa biz başka masallarla büyüdük. Birçoğumuz için sosyalizm, hala dinsizlikten başka bir anlam taşımıyor. Oysa bu birçoğumuz bilmiyor ki, insanların kendi dinlerini özgürce yaşayabilmeleri bile ancak sosyalizm ile mümkün. Çünkü bu asalaklaşmış kapitalist toplumda, din ancak egemen güçlerin siyasetinin bir aracıdır. O yüzden, bu toplumda egemenlerin dinine ve mezhebine ait değilseniz dininizi bile korkarak ve gizli kapıların ardında yaşamak zorundasınız. Eğer olaylara dikkatle bakarsanız, egemenlerin bugün dinle ilgili yürüttükleri her tartışmanın altından, elinizde bulunan haklara yönelik bir gasp harekâtının çıktığını görürsünüz. Oysa sosyalizm, devletin din üzerindeki egemenliğini yasakladığı için insanın kendi dinini de özgürce yaşaması dâhil her türlü hakkının en temel güvencesidir. Kuşkusuz ki bu, işin sadece bir yönüdür. Ancak birçoğumuz için sosyalizm sadece bu anlama geldiği için önemli bir yöndür. Oysa gerçek mesele bambaşkadır. O da şu ki, fabrikalar ve üretim araçları bir avuç asalağın bireysel mülkiyeti olarak kaldığı sürece, rahat yüzü görmemiz mümkün değil. İşte bu yüzden, sömürücü asalakları ve onların düzenlerini alaşağı edip, işçi sınıfının iktidarını, yani sosyalist işçiemekçi cumhuriyetini inşa etmekten başka bir çıkış yolumuz yoktur İşçiden İşçiye

11 ODTÜ'den yol niye geçiyor? İşten yorgun argın çıkıp, eve gitmek için tıklım tıkış bindiğim otobüste düşündüm de, başbakan geçenlerde yaptığı bir konuşmada Yol medeniyettir! demekle neyi kastediyordu? Arabası olmayan ya da kötü/mötü bir araba alıp da benzin koyamayan bizler için ne anlam ifade ediyordu bu sözler? Bu zamana kadar trafik hızlansın diye alt geçitler yapıldı, birçok insan belki daha kısa sürede yetişir oldu gideceği yere. Ama otobüsler o yolları kullanamadı. Yani bizim için değişen bir şey olmadı. Aksine otobüslerin sayısı azaltıldı, biz yine ya ayakta, konserve gibi bindik otobüse ya da yeni yapılan asfalta ağzı açık bakarak yayan geçtik üzerinden bu yeni yapılan yolların. Bu arada eskiden otobüsle gidenler, Daha hızlı işe gideriz, yarım saat daha fazla uyuruz diyerek, borç harç, kimi zaman banka kredisiyle araba aldık, fakat böylece trafiği arttırdık yok yere. Bunlarda yetmezmiş gibi kapımızın önüne her seçim döneminde -yıpranmamış olsa bile- yeniden atılan asfaltın parasını da bize ödettiler; belediyeciliği yol yapmaktan ibaret sayanlar. Hal böyleyken hiç düşünmedik, zaten belediyenin asli görevidir yol yapmak. Neden bizden asfalt parası alırlar? Yıllardır oturduğumuz evlerimizden bizleri kovup şehir dışına gönderen, kimi zamanda yıllarca borçlandırıp başka bir ev sahibi eden belediyemiz bu seferde yine benzer bir yalanla bizi kandırıp ODTÜ'den kimsenin hayatını kolaylaştırmayacak bir yol yapıyor. Hem de bunu istemeyen insanlara rağmen... Acaba hiç düşündük mü? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Yolun üstünde camide olsa yıkar, başka yere yaparız. O yolu yine de oradan geçiririz! demesindek0i bu gözü dönmüş hırs, bizleri gerçekten çok sevdiğinden, işlerimizi kolaylaştırmak istemesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa ODTÜ'de aylardan beri direnen insanların dediği gibi, oradan doğacak rantın peşinde olduğu için mi? Gelin biz işçiler bunu biraz düşünelim. Sonra da hak verirsek ODTÜ direnişine bulunduğumuz yerden sahip çıkalım. İvedik OSB'den bir işçi İşçiden İşçiye - 11

12 * Sefalet ücretlerini! İletişim: * Mamak İşçi Kültür Evi (Tıp Fakültesi cad. 586 sok. 2/A Tuzluçayır/Mamak) Tel: * İşçi Bülteni Özel Sayı: 1065 * Fiyatı: 25 Kr * Kasım 2013 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yerel süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Simsar Sk. 5/3 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * Baskı: Özdemir Mat Davutpaşa Cad Güven Sanayi sit C Blok No: 242 Topkapı İstanbul *

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa TORUNTAY Genel Başkan 13 Eylül 2015 Ankara /Latanya Otel Öz Taşıma İş Sendikası 2. OLAĞAN GENEL KURUL Sayın TBMM İdare Amiri ve Değerli Eski Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi. Facebook sesgm1996 1

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi.  Facebook sesgm1996 1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi www.ses.org.tr Twitter @sesgenelmerkezi Facebook sesgm1996 1 Güvencesizleştirme Nasıl Başladı? 1970 li yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkış

Detaylı

Asgari ücret ve Ocak ayı zamları belirleniyor. Taraf olmazsak sadakaya mahkum kalırız!

Asgari ücret ve Ocak ayı zamları belirleniyor. Taraf olmazsak sadakaya mahkum kalırız! BURSA İŞÇİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı 1073 - Aralık 2013 Asgari ücret ve Ocak ayı zamları belirleniyor Taraf olmazsak sadakaya mahkum kalırız! 2014 yılı için geçerli olacak asgari ücret zammını belirleme

Detaylı

E-BÜLTEN MAYIS 2015. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı na. İlerici Kadınların Cevabı

E-BÜLTEN MAYIS 2015. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı na. İlerici Kadınların Cevabı E-BÜLTEN MAYIS 2015 Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı na İlerici Kadınların Cevabı 2015 in Ocak ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı

Detaylı

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011

Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Kıdem tazminatında gelecek prim oranına bağlı - 21 Eylül 2011 Hükümetin, programına aldığı ve 2012 Ocak ayına kadar yasalaştırmayı düşündüğü Kıdem Tazminatı Fonu yasalaşırsa en önemli kriter fona ödenecek

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran: Asgari ücret reel olarak 10 yıl öncekinin üçte ikisi düzeyinin alımgücüne indi Tarih : 03.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Bodrum da basınla bir araya geldi. 12 Ay Turizm konusu üzerine yoğunlaşan basın toplantısında Mete, yaklaşık 6 milyon

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız

Aileye köle sermayeye kul olmayacağız AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUSUN KORUNMASI PROGRAMINA KADINLARIN İTİRAZI VAR Aileye köle sermayeye kul olmayacağız KADIN EMEĞİ PLATFORMU 2 3 Biz kimiz? Bizler, kadınların çalışma yaşamındaki sorunları karşısında

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR?

İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE OLMALIDIR? Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması gerekiyor 0-3 yaş : Bakıma ihtiyaç duyulan

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] DİĞER KURUM İŞLEMLERİ. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 3 DİĞER KURUM İŞLEMLERİ www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 1. TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ Tescil işlemi, iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicil

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır.

Uygulanacak ekonomik politikalar, istihdam ve üretime öncelik tanımalı, politikaların temelini insan oluşturmalıdır. TERÖR VE BEKLENTİLER Türkiye, önce 22 Temmuz genel seçimleri ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaz aylarını kendini yenileyerek geçirmiş, sonbahara ise artan terör olayları, şehitlerimiz, onların

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM!

HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! HAKLARIMIZ BİRER BİRER ELİMİZDEN ALINIYOR! İZİN VERMEYELİM! Türkiye de kamunun ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinde önemli bir yeri olan Ömer Dinçer, 12 Haziran seçimleri ardından Milli Eğitim Bakanı olmasından

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi 2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi Ön Not: Raporlarımız gerçek hayat hikâyelerine dayanmakta, yalnız işçilerin kişisel bilgileri -koruma amaçlı- olarak değiştirilmektedir 1 ASGARİ

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik.

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Sizi tanıyabilirmiyiz? 1953 Söke doğumluyum. Evli, 2

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 6Mayıs 2014 KOBİ lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Nihat TUNALI İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 milyon metrekare

Detaylı

http://www.sabah.com.tr/2008/10/09/haber,fdc4a9af14af42d1a4444d12b195b79a.html#fdc4a 9AF14AF42D1A4444D12B195B79A

http://www.sabah.com.tr/2008/10/09/haber,fdc4a9af14af42d1a4444d12b195b79a.html#fdc4a 9AF14AF42D1A4444D12B195B79A Basından... 6 12 Ekim 2008 Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Vatandaşa en iyi hizmet http://yenisafak.com.tr/saglik/?t=12.10.2008&c=9&i=144342 Yeni memur daha çok prim ödeyecek http://www.sabah.com.tr/2008/10/09/haber,fdc4a9af14af42d1a4444d12b195b79a.html#fdc4a

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 1 GENEL SORUNLAR 1. Asgari Ücret Üzerindeki Yükler 2. Toplum Yararına Programlar 3. Meslek Liseleri 4. Zincir

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

Esenyurt İşçi Bülteni

Esenyurt İşçi Bülteni Esenyurt İşçi Bülteni Nisan 2015 İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! SÖMÜRÜYE, BASKIYA, GERİCİLİĞE, YASAKLARA KARŞI 1 MAYIS TA ALANLARA! İşçilere yönelik her gün yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu Sarıgül 1 Hasan Murathan SARIGÜL 21202808 TURK-102- Sec.13 Ahmet KAYA FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu dünyasına

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2016 15 Aralık 2016, İstanbul İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi Son Beş Yılda Bir Milyon Yeni İşsiz Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 373 Bin

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

yaratmak fark için Birlikte Güçlüyüz Fark yaratıyorsunuz

yaratmak fark için Birlikte Güçlüyüz Fark yaratıyorsunuz fark yaratmak için Birlikte Güçlüyüz Fark yaratıyorsunuz Fark yaratıyorsunuz Bir üye olarak bizim için, her zaman ilgimizin odak noktasını oluşturmaktasınız. Sizin de yardımlarınızla, üye olmanın siz ve

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

İnşaat Sektörü Hakkında

İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat sektörü, dünyanın heryerinde en çok işçi ölümlerinin yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada dakikada 4, Türkiye de ise günde 176 işçi iş kazası sonucu hayatını

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN TEŞEKKÜR Kısa Film Senaryosu Yazan Bülent GÖZYUMAN Sahne:1 Akşam üstü/dış Issız bir sokak (4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden

Detaylı

Kadınların Çalışma Deneyimleri

Kadınların Çalışma Deneyimleri Belkıs Kümbetoğlu: Kadınların Çalışma Deneyimleri Herhangi bir mağazanın, atıyorum işte, özellikle şey, markaların mağazalarına... Gece gidip, işte elimizde cihazla şeyleri, ürünleri sayıyoruz.bunu yapıyoruz

Detaylı

Cüneyt Özdemir de halkın, işçilerin, öğrencilerin sorunlarını programına taşıyor ve ayrıcalığını gösteriyor. Teşekkürler Cüneyt Özdemir.

Cüneyt Özdemir de halkın, işçilerin, öğrencilerin sorunlarını programına taşıyor ve ayrıcalığını gösteriyor. Teşekkürler Cüneyt Özdemir. DİRENİŞİN 109. GÜNÜ 26 Ekim 2010 Bugünlerde çok sık misafirim var. Gün uzadıkça gelenler artıyor. İlk defa bir arkeolog ziyaretçim vardı. O da işsizdi. Uzun zamandır gelmek istiyormuş. Nasıl giderim diye

Detaylı

birleşelim, mücadele edelim, kazanalım!

birleşelim, mücadele edelim, kazanalım! OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ Geleceğimiz ve haklarımız için İşçi Bülteni Özel Sayı ***- Aralık 2013 birleşelim, mücadele edelim, kazanalım! 2014 yılına bir dizi saldırılarla giriyoruz. Sermaye hükümeti bir

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Kenyada otele saldırı: 12 ölü

Kenyada otele saldırı: 12 ölü Kenyada otele saldırı: 12 ölü Kenya polis yetkililerinden yapılan açıklamada saldırganların işgal ettiği otelden aralarında yaralıların da bulunduğu 10 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Kenya yayın organlarında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek.

5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. YENİ DÖNEMDE EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? Emekli Aylıkları Oransal Olarak Daha Düşük Bağlanacak 5510 sayılı SSGSS Kanunuyla getirilen sistem bağlanacak emekli aylıklarını düşürecek. Aylıkların

Detaylı

İŞÇİ BÜLTENİ. Son 12 yılda en az 14 bin 455 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitrirdi! Gücümüz Birliğimizden Gelir! facebook/umraniyeibd

İŞÇİ BÜLTENİ. Son 12 yılda en az 14 bin 455 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitrirdi! Gücümüz Birliğimizden Gelir! facebook/umraniyeibd Gücümüz Birliğimizden Gelir! İŞÇİ BÜLTENİ facebook/umraniyeibd İşçi Bülteni Özel Sayı 1185 - Kasım 2014 Son 12 yılda en az 14 bin 455 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitrirdi! İşçi katliamlarına karşı

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR YURT tan ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR SSK ya kayıtlı toplam 6 milyon 918 bin 605 sigortalının yüzde 44 üne denk gelen 3 milyon 42 bin 396 sının ücreti SSK ya asgarî ücret üzerinden

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı