PROJE SAHİBİNİN ADI TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Fatih Mah. Kahve Sok. No:15 D:1-2 İzmit/KOCAELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE SAHİBİNİN ADI TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Fatih Mah. Kahve Sok. No:15 D:1-2 İzmit/KOCAELİ"

Transkript

1 PROJE SAHİBİNİN ADI PERA İTHAL KÖMÜR İNŞ. VE YAPI MALZEMELERİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. PROJENİN ADI KÖMÜR ELEME-PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI, MEVKİİ BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GÖLBUCAĞI MAH. BARTIN ÇİMENTO FABRİKASI YANI, E28C12a1d PAFTA, 2 ADA, 83 PARSEL RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Fatih Mah. Kahve Sok. No:15 D:1-2 İzmit/KOCAELİ Tel : Faks : EK- IV PROJE TANITIM DOSYASI GENEL FORMATI BARTIN MAYIS 2012

2 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PERA İTHAL KÖMÜR İNŞ. VE YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GÖLBUCAĞI MAH. BARTIN ÇİMENTO FABRİKASI YANI Tel: (0378) Faks: (0378) KÖMÜR ELEME-PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) 900,000 TL BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GÖLBUCAĞI MAH. BARTIN ÇİMENTO FABRİKASI YANI, E28C12a1d PAFTA, 2 ADA, 83PARSEL PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE, Koor. Sırası : Sağa, Yukaru Datum : ED-50 Türü : UTM Dom : 33 Zon : 36 Ölçek Fak. : 6 Derecelik Koor. Sırası : Sağa, Yukarı Datum : WGS-84 Türü : Coğrafik Dom : Zon : No Y X Y X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞAVİRLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAX NUMARALARI Fatih Mah. Kahve Sok. No:15 D:1-2 İzmit/KOCAELİ Tel : Faks : PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ(GÜN, AY, YIL) 16 /05 /2012

4 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ 4 A ) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı B ) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) C ) Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz v.b) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Ç ) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 28 D ) Projenin Muhtemel Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler PROJENİN YERİ 35 A ) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi ve benzeri) B ) Ek-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak; Sulak Alanlar, Kıyı Kesimleri, Dağlık ve Ormanlık Alanlar, Tarım Alanları, Milli Parklar, Özel Koruma Alanları, Nüfusça Yoğun Alanlar, Tarihsel, Kültürel, Arkeolojik ve benzeri Önemi Olan Alanlar, Erozyon Alanları, Heyelan Alanları, Ağaçlandırılmış Alanlar, Potansiyel Erozyon ve Ağaçlandırma Alanları İle tarihli 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler PROJENİN ve YERİN ALTERNATİFLERİ (Proje Teknolojisinin Ve Proje Alanının Seçilme Nedenleri) 47 SONUÇLAR 48 NOTLAR VE KAYNAKLAR 53 EKLER PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYANLARIN TANITIMI

5 Tablolar Listesi Sayf a Tablo 1 Tesiste Kullanılacak Makine ve Ekipman 7 Tablo 2 Üretim Kapasite Bilgilieri 7 Tablo 3 Alan Bilgileri 7 Tablo 4 İnşaat Aşamasında Kullanılması Planlanan Su Tüketimi 9 Tablo 5 Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları (Benefield, L. And 14 Randall, C.,1980) Tablo 6 Evsel atık su içerisinde oluşacak kirletici yükleri 15 Tablo 7 Toz Emisyon Faktörleri 17 Tablo 8 Kullanılacak Mazotun Standart Özellikleri 19 Tablo 9 Tesisteki Emisyon Kaynakları ve Emisyon Faktörleri 19 Tablo 10 Bacadışı Emisyon Kaynaklarıondan Teisisin Tümünden Kaynaklanan Kütlesel Debiler 20 Tablo 11 (Tablo 4) Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 22 Tablo 12 Ekipman Tipleri Ve Bunların Motor Güçlerine Göre Tanımlanan Formüller 22 Tablo 13 Çalışacak İş Makineleri ve Gürültü Seviyeleri 23 Tablo 14 Hafriyat ve İnşaat Sırasında Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri 24 Tablo 15 Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesi 25 Tablo 16 Gürültüye Sebep Olabilecek Makine, Ekipman Ve Adetleri 27 Tablo 17 Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesi 27 Şekiller Listesi Sayfa Şekil 1 Proje Yeri Görüntüleri 4 Şekil 2 Kömür Ürün Resimleri 5 Şekil 3 Proses İş Akım Şeması 6 Şekil 4 Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesinin Şematik Gösterimi 26 Şekil 5 Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesinin Şematik Gösterimi 28 Şekil 6 A Acil Müdahale Planı 30

6 Şekil 7 Yer Bulduru Haritası 35 Şekil 8 Türkiye İklim Haritası 38 Şekil 9 Bartın Deprem Haritası 42 Şekil 10 Proje Alanının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 43 EKLER EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7 EK-8 EK-9 Tapu ve Kira Sözleşmesi 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita, İlgili Haritalar ve Uydu Fotoğrafı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri Kurum Görüşleri Vaziyet Planı Sızdırmaz Foseptik Kesiti Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüşü Vekâletname - Taaahhütname Personel Bilgi ve Belgeleri 2

7 PROJENİN TANIMI VE AMACI Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mah., Bartın Çimento Fabrikası Yanı, E28C12a1d Pafta, 2 Ada, 83 Parsel adresinde kurulması planlanmaktadır. Projeye konu olan tesisin 2029,59 m 2 alana kurulması planlanmaktadır. Söz konusu proje alanı kiralık olup İlgili Tapu ve Kira Sözleşmesi Ek-1 de verilmiştir. Tesis alanını gösteren 1/ ölçekli Topoğrafik Harita Ek 2 de, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri ise Ek 3 te verilmiştir. Tesis hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü, Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ (Devler Su İşleri) ve Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden Kurum Görüşleri alınmış olup, İlgili Belgeler ve talınan tüm Kurum Görüşleri Ek-4 te verilmiştir. Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, Yer in yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir. İlk olarak M.Ö. Çinliler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Kömür işletmeciliğine ait dökümanlar 12. yüzyıla aittir. Kömürün yoğun olarak kullanımı ise 18. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. Özellikle gelişen sanayi ve endüstri, kömür kullanımını arttırmış, kömürü önemli bir mineral haline getirmiştir. Kömür demir-çelik sanayisinin hammaddesi olarak kullanılmış ve buharlı motorlarda, buharın oluşumu için yakıt olarak kullanılmıştır. Bugün çıkarılan kömürün büyük bölümü ise elektrik üretimi ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Türkiye de ilk taş kömürü madenciliği Uzun Mehmet in 1829 yılında Ereğli de kömürü bulmasıyla başlamıştır. İlk fiilî üretim ise 1848 yılında "Hazine-i Hassa" tarafından havzanın Galata sarraflarına kiralanmasıyla gerçekleşmiş ve bu idare altında çok ilkel bir çalışma ile bin ton civarında kömür üretilmiştir. Kırım Harbi nin başlaması ile idare İngilizlere geçmiş, 1864 yılında ise devrin Kaptan-ı Deryası na devredilmiş ve bir maden nazırlığı kurulmuştur. Bu devrede havzada büyük gelişmeler olmuş, tren ve dekovil hatları döşenmiş havzanın sınırları tespit edilmiş, kok, briket, ateş tuğlası ve çimento fabrikaları gibi tüketici tesisler kurulmuş ve üretim muntazam artışlarla 1907 yılında ton a erişmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında faaliyet tekrar gerilemiş savaşın sonunda ise havza Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu idare altında istihsal 1920 yılında ton a erişmiştir. Türkiyede antrasit içeren kömür yatağına rastlanmamıştır. En çok rastlanan kömür çeşidi ise linyittir. Türkiye linyit bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve toplam 8,4 milyar ton linyit rezervine sahiptir. Fakat bu rezervin %68 inin ısıl değeri az olduğundan, üretilen linyitler genellikle termik santrallerde kullanılır. Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan tesis, Tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği, EK-II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi Madde 52 Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satış birimleri hariç). Kapsamındadır., söz konusu Yönetmelik doğrultusunda, Ek-IV de yer alan seçme eleme kriterleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 3

8 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ A) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mah., Bartın Çimento Fabrikası Yanı, E28C12a1d Pafta, 2 Ada, 83 Parsel adresinde kurulması planlanmaktadır. Şekil 1: Proje Yeri Görüntüleri 4

9 Proses İş Akış Şeması ve Anlatımı Genel Anlatım Kamyonlara yüklenen kömür, kömür eleme ve paketleme tesisine getirilecek ve kepçelerle stok sahasına (Depolama) boşaltılacaktır. Stok sahasından yüklenen kömür, elek bunkerlerine boşaltılacaktır. Buradaki eleklerden elenen kömür, toz, fındık, ceviz, portakal ve kelle olarak adlandırılan 5 ayrı boyutta ürüne ayrılacaktır. Elenen linyit kömürü paketleme ünitesine gönderilecektir. Paketleme ünitesine giden kömür cinsine göre kendine ait paketleme bunkerine boşaltılacaktır. Bunker altındaki kantarlarda tartılarak 25 kg lık ve 40 kg lık torbalar kullanılarak torbalanacak ve torbaların ağzı makine ile dikilerek kantarda kontrol için tekrar tartılarak sevkiyat için kamyonlara yüklenecektir. Toz olarak çıkan kömür ise dökme olarak piyasaya arz edilecektir. Kömür Toz Ebat : 0-12 mm Kullanım Alanı : Sanayi Kömür Fındık Ebat : mm Kullanım Alanı: Sanayi ve Isınma Kömür Ceviz Ebat : mm Kullanım Alanı: Sanayi ve Isınma Kömür Portakal Ebat: mm Kullanım Alanı :Fabrika ve Konut ve İşyerleri Kömür Parça Kömür (Kelle) Ebat: mm Kullanım Alanı: Apartman ve Siteler Şekil 2: Kömür Ürün Resimler 5

10 HAMMADDE (KÖMÜR) Emisyon Kaynağı Elek Bunkeri ELEK Gürültü Kaynağı Emisyon Kaynağı Emisyon Kaynağı TOZ ELEK FINDIK CEVİZ PORTAKAL KELLE STOK SAHASI Paketleme Bunkerleri CEVİZ CEVİZ FINDIK PORTAKAL ANA BUNKER ANA BUNKER ANA BUNKER ANA BUNKER Gürültü Kaynağı ARA BUNKER ARA BUNKER ARA BUNKER ARA BUNKER Kantarla r Torbalama DİKİŞ MAKİNASI YÜKLEME SEVKİYAT Şekil 3: Proses İş Akım Şeması 6

11 Kapasitesi: Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. Tarafından, Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mah., Bartın Çimento Fabrikası Yanı, E28C12a1d Pafta, 2 Ada, 83 Parsel adresinde kurulması planlanmaktadır. Projede ton/yıl Kömür ( elenmiş ve kg lık paketlenmiş) ve ton/ yıl Toz Kömür kapasitesi hedeflenmiştir. Rapordaki makine ve ekipman bilgileri bu kapasiteye göre düzenlenmiştir. Tablo 1: Tesiste Kullanılacak Makine ve Ekipman Adet Makine Adı 1 Komple kömür eleme tesisi (titreşimli verici, konkasör, taşıyıcı bantlar, elek, silolar ve otomosyan sistemi ) 1 Kömür paketleme ve dikiş makinaları (besleme bunkeri, taşıma kanveyörleri ve çuval ağzı dikme makinaları) 1 Besleme Bandı 1 Lastik Tekerlekli Yükleyici 1 Forklift Tablo 2: Üretim Kapasite Bilgilieri Ürün Cinsi Miktar Birim Kömür (Elenmiş kg lık paketlenmiş) Ton / Yıl Toz Kömür Ton / Yıl Söz konusu tesis için proje sahibi, üretime geçtiğinde Kapasite Raporu almayı taahhüt etmektedir. Kapladığı Alan ve Çalışacak Personel Sayısı Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mah. Bartın Çimento Fabrikası Yanı, Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Tic.. tarafından kiralanan, E28C12a1d Pafta, 2 Ada, 83 Parsel adresinde kurulması planlanmaktadır. Tablo 3: Alan Bilgileri Alanlar (m 2 ) Kapalı Alan (Prefabrik Bina) 16 Beton dökülecek (hafredilecek alan) 1800 Toplam Tesiste inşaat aşamasında 10 kişinin çalışması planlanmaktadır. İnşaat aşamasında toplam günlük 8 saat çalışma olacaktır. Kurulacak tesis özel durumlar hariç yılda 300 gün çalışacaktır. Tesiste 8 saatlik tek vardiya çalışma olacaktır. Tesiste çalışacak personel sayısı 15 kişidir. 7

12 B)Doğal Kaynakların Kullanımı (arazi kullanımı,su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.) Arazi Kullanımı Faaliyet Alanı Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mah. Bartın Çimento Fabrikası Yanı, E28C12a1d Pafta, 2 Ada, 83 Parsel sınırları içerisindedir. Projeye konu olan tesisin 2029,59 m 2 alana kurulması planlanmaktadır. Söz konusu proje alanı kiralık olup İlgili Tapu ve Kira Sözleşmesi Ek-1 de verilmiştir. Tesis alanını gösteren 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Ek 2 de, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri ise Ek 3 te verilmiştir. Tesis hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü, Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DSİ (Devler Su İşleri) ve Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nden Kurum Görüşleri alınmış olup, İlgili Belgeler Ek-4 te verilmiştir. Su Kullanımı İnşaat Aşamasında Su Kullanımı Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından kurulması planlanan nin inşaat aşamasında doğal kaynak olarak kullanılacak su, inşaatta kullanılacak su ile inşaatta çalışacak işçilerin içme ve kullanma sularıdır. Tesisin toplam alanı m² dir. Tesisin inşaat alanı toplamı ise yaklaşık 1800 m² olacaktır. Herhangi bir bina inşaası söz konusu olmayıp, arazinin hafredilip, düzenlenmesi ve beton dökülmesi işlemleri söz konusu olacaktır. İnşaatta kullanılacak beton miktarı 1800 m³ olarak tahmin edilmektedir. İnşaatlarda su, betonun ıslatılması için sulama işlemi ile sıva ve benzeri işlemlerde kullanılmaktadır. Ancak bu proje kapsamnında herhangi bir bina inşaası söz konusu olmadığından sıva işlemi ve bu işlemde kullanılacak su miktarı hesaplanmayacaktır. İnşaatlarda 1 m³ beton için 200 litre su kullanıldığı kabul edilirse; Betonun ıslatılması için su miktarı; 1800 m³ x 0,2 = 360 m³ 360 m 3 / 120 gün= 3,0 m 3 /gün İnşaatta çalışacak işçilerin ve diğer teknik personelin kullanma suları mevcut şebeke suyu ile ve içme suları polikarbonat damacanalar ile sağlanacaktır. İnşaat aşamasında çalışacak günde toplam 10 personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 litre/nüfus-gün olacağı kabul edilmektedir. (Metcalf and Eddy 1994). Buna göre inşaatta çalışacak personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı; 10 kişi x 150 litre/kişi-gün/1000m 3 /litre = 1,5 m³/gün 8

13 Tozumayı önlemek adına İnşaat alanın sulanması için kullanılacak su miktarının 1,5 m 3 /gün olacağı düşünülmektedir. Toplamda tozuma için kullanılacak su miktarı; 1,5 m 3 /gün x 4 ay x 30gün = 180 m 3 (inşaat süresince) İnşaat aşamasında günlük toplam su ihtiyacı; İnşaat süresince tüketilecek su miktarı aşağıda Tablo 4 de verilmektedir. Tablo 4: İnşaat Aşamasında Kullanılması Planlanan Su Tüketimi Su Tüketimi Miktar (m 3 /gün) Personel 1,5 İnşaat Faaliyeti (sahanın düzenlenmesi, beton dökülmesi) 3,0 Tozumayı Önlemek İçin 1,5 Toplam 6,0 İşletme Aşamasında Su Kullanımı: Pera İthal Kömür İnş Ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilecek olan tesiste gerekli olan su şebekeden temin edilecektir. Personelin içme suyu ihtiyacı damacanalar ile alınacak kaynak suyundan, kullanma suyu ihtiyacı ise şebekeden karşılanacaktır. ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü (Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer TİMUR, Dr. Ufuk KOŞKAN) dokümanında endüstriyel tesisler için ortalama su kullanımı, kişi başına maksimum 150 L/gün olarak verilmiştir. Tesiste 15 kişi çalışacak olup, çalışanların maksimum kullanım suyu ihtiyacı; 15 kişi x 150 litre/kişi-gün = 2,25 m 3 /gün olacaktır. Yılda 300 gün çalışılacağı göz önüne alındığında; 2,25 m 3 /gün x 300 gün/yıl = 675 m 3 /yıl su personel kaynaklı tüketim olacaktır. Tesiste üretim aşamasında sadece eleme ve paketleme tesisinde tozumayı önlemek için kömürü ıslatırken su kullanılacaktır. Yağışlı mevsimlerde buna gerek kalmayacaktır. Yazın kullanılan su ise buharlaştığı için atıksu oluşması beklenmemektedir. Kömürlerin ıslatılması için kullanılan su yaklaşık 0,1 m 3 /gün olacaktır. Kullanılan Enerji Türü Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulacak olan nde kullanılacak doğal kaynaklardan bir diğeri de, arazi hazırlanması ve tesisin inşaatı ile ilgili; hafriyat işleri, hazır betonun taşınması, 9

14 beton dökme işlemleri, inşaat malzemelerinin inşaat sahasına taşınması ve yerleştirilmesi vb. dir. Tüm işlerde kullanılacak araçlarda yakıt olarak kullanılan mazot ile tesis faaliyete açıldıktan sonra kullanılacak olan elektrik ve kömür olacaktır. Tesiste işletme aşamasında elektrik enerjisi kullanılacaktır. Kullanılacak elektrik mevcut TEDAŞ şebekesinden temin edilecektir. Kullanılacak aylık elektrik sarfiyatının yaklaşık 200 kwa olması beklenmektedir. Diğer Doğal Kaynak Kullanımı: Tesiste elektrik ve kömür (hammadde olarak) kulanılacaktır. Başka bir doğal kaynak kullanılmayacaktır. C)Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz Vb. ) Ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel Ve Biyolojik Özellikleri Kömür Eleme-Paketleme ve DepolamaTesisinden kaynaklanabilecek atıklar; inşaat aşaması ve tesisin faaliyete geçmesinden sonra yani işletme aşaması olmak üzere iki kısımda incelenmiştir. İnşaat aşamasında; Su kullanımından kaynaklanan evsel nitelikli atıksular, Temel kazısı sırasında ortaya çıkacak hafriyat ve toz emisyonu, Kullanılan iş makinelerinden kaynaklanan gaz atıklar, İnşaat makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, Evsel katı atıklar, Çalışanlardan kaynaklanacak tıbbi atıklar, İnşaat atıkları İnşaat makinelerinden kaynaklanan gürültü oluşabilecek ve üretilen atık kaynaklarıdır. İşletme aşamasında; Su kullanımından kaynaklanan evsel nitelikli atıksular, Gaz atıklar, Evsel katı atıklar, Endüstriyel atıklar Öte yandan Proje kapsamında radyasyon ve ışık gibi etkiler beklenmemektedir. Katı Atıklar İnşaat Aşamasında Evsel Katı Atıklar Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından kurulacak olan nde, inşaat aşamasında çalışan işçi ve teknik 10

15 personelin oluşturacağı evsel katı atık miktarı 1,15 kg evsel katı atık/işçi-gün (Kaynak: TÜİK-2010) değeri esas alınabilir. İnşaat aşamasında günde toplam 10 kişinin çalışması planlandığından inşaat aşamasında oluşacak evsel katı atık Miktarı; (10 işçi/gün) x (1,15 kg evsel katı atık/işçi-gün) = 11,5 kg evsel katı atık/gün olarak tahmin edilmektedir. İnşaat aşamasında oluşacak evsel katı atıklar, şantiyede sızdırmaz konteynırda toplanarak biriktirilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar ağzı kapaklı sıhhi çöp konteynerlerinde biriktirilip, Bartın Belediyesi tarafından alınarak, bertarafı sağlanacaktır. Tesisten kaynaklı oluşacak Katı atıkların toplanması, tasınması, depolanması ve bertarafı konularında tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeligi nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Çalışanlardan Kaynaklanacak Tıbbi Atıklar Tesisin inşaat aşamasında çalışan işçi ve teknik personel için ilk yardım müdahalelerini yapabilmek amacıyla şantiye binasında bir ilkyardım dolabı bulundurulacaktır. İlk müdahaleden sonra anlaşma yapılacak olan özel sağlık kuruluşunun ambulansı ile özel sağlık kuruluşuna çok kısa bir sürede başvurma imkânı bulunacaktır. Dolayısıyla tesiste tıbbi atık oluşumu söz konusu değildir. Tıbbi atıkların oluşması durumunda firma, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. İnşaat Atıkları Tesis boya işleminde 1. sınıf su bazlı boya kullanılacaktır. Boya işlemi sonucu boya, vernik, solvent kutuları ayrı olarak biriktirilecek ve bu atık maddeler lisanslı bir firmaya verilecektir. Ayrıca makinelerin montajı aşamasında oluşması muhtemel yağlıbez, üstübü gibi kontamine atıkların lisanlı firmalar aracılığı ile bertarafı sağlanacaktır. İnşaat malzemelerinden kaynaklanan ambalaj atıkları, kâğıt-karton, yırtık çimento torbaları atıkları ayrı olarak biriktirilerek, lisanslı gerikazanım tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanacaktır. Bu hususlarda inşaat sahasında, her türlü atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, bertarafı ve benzer işlemlerinde tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ hükümlerine ayrıca tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir. 11

16 İnşaat aşamasında arazinin düzeltilmesi, hafredilmesi ve beton dökülmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Olusacak hafriyat atıklarının bir kısmı gerektiği takdirde alanda dolgu malzemesi olarak kullanılacak, kalanı ise alanda yaklaşık 100 m mesafedeki malzeme stok sahasında geçici olarak biriktirildikten sonra Bartın Belediyesi nin göstereceği alana gönderilerek (Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüş Yazısı Ek-4 te sunulmaktadır.) bertaraf edilecektir. Söz konusu faaliyetlerle ilgili, tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacağı Pera İthal Kömür İnş Ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından taahhüt edilmektedir. Faaliyette tüm işlemler sırasında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir. İşletme Aşamasında Evsel Nitelikli Katı Atıklar Proje konusuna esas olan Kömür Eleme-Paketleme ve Depolama tesisinde 15 kişi çalışacaktır. Oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı; 15 kişi x 1,15 kg/kişi.gün = 17,25 kg/gün dür. Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar ağzı kapalı sıhhi çöp konteynırlarında toplanarak, Bartın Belediyesine ait araçlarla alınmak suretiyle bertarafı sağlanacaktır. Tesisten kaynaklı oluşacak Katı atıkların toplanması, tasınması, depolanması ve bertarafı konularında tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeligi nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar Tesisten endüstriyel nitelikli katı atık oluşmayacaktır. Ambalaj Atıkları İsletme aşamasında oluşacak metal, cam, kağıt, karton, plastik atık gibi geri kazanılabilir nitelikte atıklar ayrı olarak depolanarak, lisanslı gerikazanım tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanacaktır. Tesiste oluşacak ambalaj atıklarının toplanması, geri kazanımı ve bertarafı konularında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren 12

17 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi ne uyulacağı taahhüt edilmektedir. Atık Pil ve Akümülatörler Tesiste oluşması muhtemel atık piller evsel atıklardan ayrı atık pil toplama kutularında toplanarak, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince bu tür atıkları toplayan ve geri kazanımı sağlayan çevre lisanslı firmalara verilecektir. Yıllık oluşacak atık pilin miktarının yaklaşık 1 kg civarında olacaktır. Tesise ait araçların bakımları yetkili servislerde yapılacak olup, akümülatörleri bu servislerde değiştirileceğinden, tesisten atık akümülatör oluşması söz konusu olmayacaktır. Tesisten kaynaklanan tüm atık pil ve akümülatörler ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tarih ve sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Tıbbi Atıklar Tesis kapsamında çalışan sayısı 50 nin altında olacağından, revir oluşturma zorunluluğu yoktur. Tesiste meydana gelebilecek herhangi bir sağlık probleminde en yakın sağlık merkezi kullanılacağından tesiste tıbbi atık oluşmayacaktır. Tıbbi atıkların oluşması durumunda tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. Sıvı Atıklar İnşaat Aşaması Evsel Atıksu Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulacak olan nin inşaat aşamasında su kullanımından kaynaklanan atıksular tamamen evsel nitelikli atıksulardır. İnşaat aşamasında çalışacak işçi ve teknik personel sayısı toplam 10 olacaktır. Bu personel ve işçilerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksu miktarının (kişi başı su tüketim miktarının 150 litre/gün olduğu kabulü ile) ; 10 kişi* 0,15 m 3 /kişi.gün= 1,5 m 3 /gün Tüketilen suyun tamamının atık su olarak uzaklaştırılacağı var sayımı ile: 1,5 m 3 /gün* 1 = 1,5 m 3 /gün atıksu oluşumu beklenmektedir. 13

18 Inşaat aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklanacak atıksular için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Lağım Mecrası Insası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik uyarınca sızdırmasız fosseptik yapılacaktır. Foseptik %80 doluluga ulaştığında atıkların belediyeye ait vidanjör ile boşaltılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. (Ek-6: Foseptik Tip Planı) Belirli aralıklarla belediyeye ait vidanjörler ile çektirilen atıksulara ait belgeler 5 yıl süreyle saklanacak ve denetimler esnasında istenildiğinde ibraz edilecektir. İnşaat Makinelerinden Kaynaklanan Atık Yağlar Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından kurulacak olan nde inşaat sırasında kullanılacak iş makineleri, Kamyon vb. araçların (makine- ekipmanın) periyodik bakım ve onarımları yetkili servis tarafından yapılacağından, bakım esnasında atık yağ çıkması söz konusu değildir. İşletme Aşaması Evsel Nitelikli Atıksu İşletme aşamasında içme suyu ve personel kullanma suyu gibi işlemlerde su tüketimi olacaktır. Tesis içme suyunu damacanalar ile karşılayacaktır. İçme suyu dışındaki personel kullanım suyu taşıma su ile sağlanacaktır. İşletme aşamasında mevcut durumda 15 kişi çalışacaktır. Kişi başına günlük su tüketim miktarının 150 lt/gün = 0,15 m 3 /kişi-gün ( Atık su Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları (Cilt 1) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr. Hikmet TOPRAK Çevre Müh. Böl. İzmir, 1996) olduğu ve bu suyun tamamının atık su olduğu kabülü ile oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Kişi başına günlük kullanma suyu ihtiyacı 150 litre olarak alındığında 15 personel için toplam atıksu miktarı; 15 kişi x 150 litre/kişi-gün = 2,25 m 3 /gün dür. Evsel nitelikli atık sudaki kirlilik yükleri Tablo 13 de verilmiştir. Tablo 5: Evsel Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları (Benefield, L. And Randall, C.,1980) Parametre Konsantrasyon (mg/lt) ph 6-9 AKM 200 BOI5 200 KOI 500 Toplam Azot 40 Toplam Fosfor 10 14

19 Yukarıdaki tabloya göre evsel atık su içerisindeki kirletici yükleri; Tablo 6: Evsel atık su içerisinde oluşacak kirletici yükleri Parametre Konsantrasyon(kg/gün) AKM 0,45 BOI5 0,45 KOI 1,125 Toplam Azot 0,09 Toplam Fosfor 0,0225 Tesisin işletme asamasında çalısacak olan personelden kaynaklanacak atıksular için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Lagım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik uyarınca sızdırmasız foseptik yapılacaktır. Foseptik %80 doluluga ulastıgında atıkların belediyeye ait vidanjör ile bosaltılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. (Ek-6: Fosseptik Tip Planı) Belirli aralıklarla belediyeye ait vidanjörler ile çektirilen atıksulara ait belgeler 5 yıl süreyle saklanacak ve denetimler esnasında, istenildiğinde ibraz edilecektir. Endüstriyel Nitelikli Atıksu Tesiste endüstriyel nitelikli kullanılan su kömürlerin tozumasını önlemek için kullanılanılacak olan sudur. Bu suyun kışın yağışlı havalarda kullanılmasına gerek görülmeyecektir. Yazın ve yağışsız havalarda ise kullanılan su yaklaşık 0,1 m 3 /gün olacaktır. Tesisten kaynaklanan atıksular tesis içerisinde yapılacak olan ızgaralar vasıtasıyla toplanacak ve bu sular kurulacak olan sızdırmaz fosseptiğe gönderilecektir. Fosseptik %80 doluluga ulastıgında atıkların belediyeye ait vidanjör ile boşaltılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. (Ek-6: Fosseptik Tip Planı) Tesiste depolama alanında üç gözlü çöktürme havuzu yapılacak ve depolama alnındaki sulamadan kaynaklı oluşacak olan atıksular çöktürme havuzunda biriktirilecek ve bu sular vidanjör vasıtasıyla çektirilecektir. Çöktürme havuzunun dibinde kalan toz kömür ise kurutularak tekrar ürün olarak değerlendirilecektir. Belirli aralıklarla belediyeye ait vidanjörler ile çektirilen atıksulara ait belgeler 5 yıl süreyle saklanacak ve denetimler esnasında istenildiğinde ibraz edilecektir. Atık Yağlar Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan nde işletmede kullanılacak olan makine- ekipmanın bakım ve onarımları yetkili servis tarafından yapılacağından, bakım esnasında atık yağ çıkması söz konusu değildir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nde belirtilen ilgili tüm hususlara ve değişiklik hükümlerine uyulacaktır. 15

20 Bitkisel Atık Yağlar Tesiste personelinin yemek ihtiyacı, hazır yemek firmasından karşılanacağından, herhangi bir bitkisel atık yağ oluşumu söz konusu olmayacaktır. Bitkisel atık yağ oluşması durumunda, tarih ve sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen ilgili tüm hususlara ve değişiklik hükümlerine uyulacaktır. Gaz Atıklar İnşaat Aşaması Temel Kazısı Sırasında Ortaya Çıkacak Hafriyat Ve Toz Emisyonu Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulacak olan nde temel kazısı sırasında hafriyat çıkacaktır. Hafriyat işlemleri geleneksel kazı sistemi ve makinasıyla yapılacaktır. Projede münferid temel esnasında; 1800 m 2 inşaat alanı x 0,5 m yüzeyden alınan derinlik = 900 m 3 olarak hesaplanmıştır. Fakat hesaplamalarda yaklaşık olarak oluşacak hafriyat miktarı 1,000 m 3 alınmıştır. Hafriyatı yapılacak toprağın yoğunluğu 1,5 gr/cm 3 (Kaynak: Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, MTA Verileri) kabul edildiğinde; Toplam Hafriyat Miktarı=Toplam Hafriyat Hacmi * Toprak Yoğunluğu Oluşan hafriyatın büyük bölümü tesis içinde arazilerin düzeltilmesi amaçlı kullanılacaktır. Ortaya çıkacak hafriyat toprağının birim ağırlığı 1,5 ton / m³ kabul edilirse; Toplam= 1000 m 3 * 1,5 ton / m 3 = 1500 ton olarak bulunur. Hafriyatın proje alanından taşınmasında 13 m³ = 20 ton taşıma kapasiteli kamyonlar kullanılması halinde gerekli kamyon sefer sayısı; ( 1500 ton) /(20 ton/kamyon sefer) = 75 kamyon seferdir. Hafriyat 60 gün sürecektir. Hafriyat ve inşaat aşamasında kullanılan iş makinaları; Hafriyat İşlerinde; hafriyat malzemelerinin nakliyesi için 1 ekskavatör, 4 kamyon, 1 kepçe ve 1Arazöz kullanılacaktır. Kullanılacak iş makinalarının günde 8 saat çalışması planlanmıştır. Temel kazısı ve hafriyatın taşınması veya proje sahasında değerlendirilmesi gibi inşaat faaliyetleri esnasında havaya toz emisyonları verilir. Bu emisyonlar toprağın yapısına (malzeme cins, boyutu, dağılımı), kazıcı cinsine, yükleme- boşaltma yüksekliğine, taşıyıcı araçların tonajına, hızına, tekerlek sayısına, kullanılan yolların yüzey kaplaması özelliklerine ve mesafeye bağlı olarak değişmektedir. 16

21 Hafriyatta oluşabilecek toz emisyon değerlerinin hesaplanmasında; yüzey sıyırması için toz emisyon faktörü için literatürde, 30 partikül çapının altındaki malzemenin toz emisyonu oluşturacağı kabul edilmektedir. Malzemenin bir kısmı inşaat alanında kullanılacaktır. Malzeme yaklaşık 100 m mesafedeki alanda biriktirilecektir tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacağı Pera İthal Kömür İnş Ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından taahhüt edilmektedir. İnşaat aşamasında oluşacak hafriyat miktarı; Günlük hafriyat Miktarı 1500 ton / 60 Gün = 25 ton / gün olacaktır. (25 ton/gün)/ (8 saat/gün)= 3,125 ton/saat dir. Çıkarılacak hafriyat miktarı yaklaşık 1500 ton olacaktır. Hafriyat işlemleri yaklaşık 60 gün sürecektir ve günde 8 saat çalışılacaktır. İnşaat aşamasında günlük toplam çalışma 8 saat olacaktır. Oluşması muhtemel maksimum toz debisini hesaplayabilmek için aşağıdaki kontrolsüz ortamdaki emisyon faktörleri kullanılmaktadır. Tablo 7: Toz Emisyon Faktörleri Emisyon Çıkarma Emisyon Faktörü Yükleme Emisyon Faktörü Boşaltma Emisyon Faktörü Nakliye Emisyon Faktörü Emisyon Değeri 0,025 kg/ton 0,01 kg/ton 0,01 kg/ton 0,7 kg/km-araç Kaynak: Toz Emisyon Faktörleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Sökme İşlemi: 3,125 ton/saat*0,025 kg/ton= 0,078 kg/saat (1) Yükleme İşlemi: 3,125 ton/saat*0,01 kg/ton= 0,0312 kg/saat (2) Boşaltma İşlemi: 3,125 ton/saat*0,01 kg/ton= 0,0312 kg/saat (3) 17

22 Taşıma İşlemi: Olusacak hafriyat atıklarının (1500 ton ) bir kısmı(% 20 si) gerektiği takdirde alanda dolgu malzemesi olarak kullanılacak, kalanı ise alanda yaklaşık 100 m mesafedeki malzeme stok sahasında geçici olarak biriktirildikten sonra Bartın Belediyesi nin göstereceği alana gönderilerek (Bartın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görüş Yazısı Ek-4 te sunulmaktadır.) bertaraf edilecektir. Söz konusu malzeme stok sahası ve koordinatları Ek-5 te verilmektedir. Bir kamyonun 20 ton malzeme taşıması durumunda saatlik sefer sayısı; 3,125 ton/saat/20 ton-sefer=0,156 sefer/saat olacaktır. Malzemenin taşınması sırasındaki emisyon faktörü 0,7 kg/km olarak alındığı; 0,7 kg/km*0,1 km*0,156 sefer/saat*1 araç/sefer=0,011 kg/saat olarak hesaplanmıştır.(4) Sonuç Olarak Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, Yüklenmesi, Boşaltılması Ve Taşınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı Toplamı; QT=(1)+(2)+(3)+(4)= 0,078 +0, , ,011 = 0,151 kg/saat olacaktır. Oluşan tozun kütlesel debisi (1 kg/saat) sınır değerin çok altında olup, tozun dağılım modellemesi yapılmasına gerek yoktur. Sonuç olarak yapılacak olan inşaatta hafriyattan dolayı bir toz problemi ortaya çıkmayacaktır. İnşaat faaliyetlerinde kontrollü toz oluşumu için su ile ıslatılmak suretiyle gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca 18 Mart 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Madde 14 Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler başlığı altında belirtilen hususlara ve Madde 26 Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması başlığı altında belirtilen hususlara ve yönetmeliğin diğer tüm hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. Kullanılan İş Makinelerinden Kaynaklanan Gaz Atıklar Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından kurulması planlanan nde, arazi hazırlanması ve proje ünitelerinin inşaatı ile ilgili; hafriyat işleri, hazır betonun taşınması, beton dökme işleri, inşaat malzemelerinin inşaat sahasına taşınması ve yerleştirilmesi vb. tüm işlerde kullanılacak araçlarda yakıt olarak mazot kullanılacaktır. Kullanılacak mazotun standart özellikleri Tablo 8 de verilmektedir. (Tünay, Alp, 1986) 18

23 Tablo 8: Kullanılacak Mazotun Standart Özellikleri PARAMETRE BİRİM DEĞER PARAMETRE BİRİM DEĞER Parlama Noktası C 51,7 Yoğunluk (15 C) Kg/lt 00,82-0,85 Akma Noktası (kış) C -6,7 Kükürt Muhtevası Ağırlık % 0,7 Akma Noktası (yaz) C -3,9 Kül Ağırlık % 0,01 Buharlaşma Noktası %90 C 357 Setan Endeksi % 50 Buharlaşma Noktası C 385 Sediment ve Su Hacim % 0,03 İşletme Aşaması Tesiste farklı proseslerden kaynaklı toz oluşumu söz konusudur. SKHKKY Ek-12 deki Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, Depolama işlemlerinde Ek-1 de belirtilen önlemlerin ( Sulama, Kapalı taşıma sistemlerinin kullanılması, malzemenin nemli tutulması, savrulma yapılmadan yükleme boşaltılmasınvb.) alınması durumunda bu işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi kontrollü emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmalıdır. Şartı doğrultusunda aşağıda verilen emisyon faktörleri dikkate alınmıştır. Ek12 de bulunmayan eleme kısmı için de EPA 42- EPA Emission Factors & EPA 42 Chapter 13- Miscalleneeous Sources Aggregaate Handling And Storage Piles bölümünde kömür eleme ile ilgili kısmı esas alınmıştır. Tablo 9. Tesisteki Emisyon Kaynakları ve Emisyon Faktörleri Kaynaklar Emisyon Faktörleri kg/ton Açıklama Kontrolsüz Kontrollü Yükleme 0,010 0,005 Yüklemede sadece paketlenen ürünler konulması nedeniyle emisyon faktörü kontrollü alınmıştır. Nakliye (gidiş- dönüş toplam 0,7 0,35 Günde araçların tesis içinde gidiş dönüşlerinin mesafesi)kg/km araç toplam m olduğu öngörülmüştür. Tesis içi yolların beton kaplı olacağı ve gerektiğinde sulanacağından emisyon faktörü kontrollü olarak alınmıştır. Boşaltma 0,010 0,005 Boşaltma sırasında sulama yapılsa bile toz oluşmasının engellenmeyeceği öngörüldüğünden emisyon faktörü kontrolsüz alınmıştır. Depolama, kg toz / ha-gün 5,8 2,9 Depolama alanı 0,05 hektar olarak alınmıştır. Depolamada otomatik sulama sistemi olacağından kontrollü değerler kullanılmıştır. Tesisin yıllık üretim kapasitesi (toplam) : ton /yıl dır. Proje ömrünün 40 yıl olacağı öngörülmektedir. 19

24 Tesisin günlük üretim kapasitesi: 15 ton/saat (yılda 300 gün, günde 8 saat çalışarak) Eleme için emisyon faktörü bulunmamaktadır. Elenen malzeme ebatlarına göre hesaplama yapılarak kütlesel debi bulunmaktadır. Bu nedenle kütlesel debi kısmına yapılan hesaplamanın sonucu yazılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan kütlesel debiler aşağıda bir tablo halinde verilmiştir. Tablo 10. Baca Dışı Emisyon Kaynaklarında Tesisin Tümünden Kaynaklanan Kütlesel Debiler Kaynaklar Emisyon Faktörü Üretim Miktarı (ton/sa) Kütlesel Debi(kg/sa) Yükleme 0, ,075 Nakliye 0,35 1 0,35 Boşaltma 0, ,15 Depolama* 2,9 ( kg/hektar.gün) 0,05 1,5104 x 10-6 Eleme 15 0,075 TOPLAM SINIR DEĞER 0, kg/sa 1 kg/sa *Söz konusu depolama alanı ve koordinatları Ek-5 te verilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüge giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliligi nin Kontrolü Yönetmeligi (SKHKKY) nin Ek 2 si kapsamında, mevcut tesislerin bacalarından veya bacaları dışından atmosfere verilen emisyonlara ilişkin olarak ölçülen veya emisyon faktörleri kullanılarak tespit edilen saatlik kütlesel debilerin, aynı Yönetmeligin Tablo 2.1 inde verilen değerleri aşması halinde, söz konusu emisyonların tesis etki alanındaki hava kirlenmesi katkı değerleri (HKKD), mümkünse saatlik, aksi taktirde günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanması hükmü getirilmiştir. Tesis Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği nin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerekli ölçümleri gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir. Tesis sahası zemini beton olacak olup, konveyörlerin (taşıma bantları) ve eleklerin üzerleri kapalı sistem olarak kullanılacaktır. Tesis üretim konusuna göre, tarih ve sayılı Resmi Gazetede değişikliği yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik Ek-2, 2.21 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri kapsamındadır. Tesis Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ alacağını taahhüt etmektedir. Tesiste tozumayı önlemek amaçlı, depolama alanında seyyar fıskiyeleme sistemleri kurulacaktır, araçların hareketlerinden dolayı toz oluşmaması için tesis sahası ıslatılacaktır, 20

25 Rüzgar dan oluşacak tozumayı önlemek üzere toz tutma duvarı yapılacak, içten yanmaya neden olmayacak şekilde yığın yüksekliği ayarlanacaktır, depo sahası sızdırmaz, yıkanabilir beton malzeme ile kaplanacaktır, kamyonların faaliyet alanından kantar çıkışında tekerleklerinin yıkanarak trafiğe çıkışı sağlanacaktır. Kamyonların trafiğe çıkışta üzerleri branda ile kapatılacaktır. Doldurma ve boşaltma işlemleri sırasında savurma yapılmayacaktır. Planlanan faaliyette kontrollü toz emisyon oluşumu için, su ile ıslatılmak suretiyle gerekli önlemler alınacaktır. 11 Ekim 2010 tarihli ve 123 Karar No lu T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir. Depolama Alanı için Alınacak Önlemler; Gürültü Depolama alanında tozumayı önlemek amaçlı seyyar fıskiyeleme sistemleri kurulacaktır. Depolama Alanı sahası sızdırmaz, yıkanabilir beton malzeme ile kaplanacaktır. Rüzgârdan oluşacak tozumayı önlemek üzere toz tutma duvarı (saçtan) yapılacak olup, içten yanmaya neden olmayacak şekilde yığın yüksekliği ayarlanacaktır. Depolama alanı için ayrı olarak üç gözlü çöktürme havuzu yapılacaktır. İnşaat Aşaması İnşaat Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından kurulacak olan nde, inşaat aşamasında özellikle iş makineleri ve kamyonlar ana gürültü kaynağını oluşturacaktır. Gürültüye neden olacak çalışmalar gündüz çalışma saatlerinde gerçekleştirilecektir. Gündüz çalışma saatlerinin sabah 08:00 ve 17:00 arası olacağı taahhüt edilmektedir. Tesisin inşaat aşamasında çalışan personelin kulak sağlığı ve konforu açısından maruz kaldıkları gürültü düzeyleri için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği nin 5. Maddesi nde Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. Maddesinde çalışan personel için en yüksek maruziyet sınır değeri günde 8 saatlik çalışma süresi için 85 dba; en düşük maruziyet sınır değeri 80 dba olarak belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddede, günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği işlerde günlük maruziyet değeri yerine haftalık maruziyet sınır değeri 87 dba olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Verilen bu değerler gürültü seviyesi olup, dba, ağırlıklı ortalama olarak ses basınç seviyesidir ve dba ortalama desibelin kısaltılmasıdır. Endüstri tesisleri, bulunduğu alana ve tanımlanan zaman dilimine bağlı olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin EK-VIII inde 21

26 belirtilen ve aşağıda Tablo 7 de verilen endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerlerini aşamaz. Tablo 11: (Tablo 4) Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Alanlar L gündüz (dba) L akşam (dba) L gece (dba) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için İnşaat alanında oluşacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile ilgili Yönetmelik in 5. Maddesi n de verilen tabloda tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır. 5. Maddede sunulan tabloda belirtilen makine ekipman listesinden; kullanılacak olan Ekipman Tipleri ve bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise Tablo 10 da sunulmaktadır. Tablo 12: Ekipman Tipleri Ve Bunların Motor Güçlerine Göre Tanımlanan Formüller Teçhizatın tipi Net kurulu güç P (kw) Elektrik (1) gücü P el (kw) Uygulama kütlesi, m (kg) Kesme genişliği L (cm) Müsaade edilen ses gücü seviyesi db/1 pw 3 Ocak 2004 den itibaren 3 Ocak 2006 dan itibaren Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, tekerlekli kazıcıyükleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler, yükleyici tipli toprak doldurmalı sıkıştırıcılar, içten yanmalı motor tahrikli karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar,hareketli vinçler, sıkıştırma makineleri (titreşimsiz silindirler), kaldırım perdah P <

27 makineleri, hidrolik güç oluşturma makineleri P > log P log P Kazıcılar, eşya taşımak için yük asansörleri, yapı (konstrüksiyon) vinçleri, motorlu çapalama makineleri P < P > log P log P m < Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler 15< m < log m log m m > log m log m P < Kompresörler P > log P log P İnşaat alanında kullanılan ekipmanların oluşturacağı gürültü düzeyleri, ekipmanların motor güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilmesi için yukarıdaki tabloda belirtilen formüller kullanılacaktır. İnşaat aşamasında özellikle iş makineleri ve kamyonlar ana gürültü kaynağını oluşturmaktadır. Gürültüye neden olacak çalışmaların, gündüz çalışma saatlerinde gerçekleşeceği belirtilmektedir. İnşaat aşamasında 1 ekskavatör, 4 kamyon, 1 kepçe ve 1 Arazöz kullanılacaktır. Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında çalışacak iş makineleri ve gürültü seviyeleri şöyledir: Tablo 13: Çalışacak İş Makineleri ve Gürültü Seviyeleri Araç Adet Gürültü Seviyesi (dba ) Motor Gücü Ekskavatör HP= 119 kw Kamyon HP= 112 kw Kepçe HP= 104 kw Arazöz HP= 112 kw *** 1 HP = 0,746 kw. 23

28 Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması Ekskavatör: Proje Alanında kullanılacak Ekskavatörün motor gücü 160 HP = 119 kw tır. Tablo 10 da Ekskavatör için verilen değerlendirme sonucu, P = 119 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmaldır; Lw = log 104 = 104 db Kamyon: Proje Alanında kullanılacak Kamyonun motor gücü 150 HP = 112 kw tır. Tablo 10 da kamyon için verilen değerlendirme sonucu, P = 112 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; Lw = log112 w L = 105 db Kepçe : Proje Alanında kullanılacak Kepçenin motor gücü 140 HP = 104 kw tır. Tablo 10 da tekerlekli yükleyici için verilen değerlendirme sonucu, P = 104 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; Lw = log 104 = 104 db Arazöz : Proje Alanında kullanılacak Arazöz ün motor gücü 150 HP = 112 kw tır. Tablo 10 da arazöz için verilen değerlendirme sonucu, P = 112 kw > 55 kw olduğundan Lw = log P formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; Lw = log112 w L = 105 db Tesisin inşaat faaliyetleri sırasında oluşacak Eşdeğer gürültü seviyesi aşağıda hesaplanmıştır. Eşdeğer Gürültü Seviyesi, Leq: 10 log 1/n Σ 10 Li/10 n: Gürültülü kaynak sayısı Li: Kaynak gürültü seviyeleri Leq: Eş gürültü seviyesi, dba İnşaat Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Eşdeğer Gürültü Seviyeler: Tablo 14: Hafriyat ve İnşaat Sırasında Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri Araç ve Ekipman Sayısı (Adet) Çalışma Süresi (saat/gün) Gürültü seviyesi (dba) Ekskavatör Kamyon Kepçe Arazöz LwT= 10 log 10 Lwi/10 formülüyle hesaplanmaktadır. Lwi = Her bir makinenin ses gücü düzeyi 24

29 L WT =10 log[10 115/10 +4*(10 115/10 )+1*(10 105/10 )+ (10 115/10 )] LwT =122,853 dba değeri bulunur. Gürültü kaynağına olan uzaklığına göre gürültü seviyesi: Lpw = Leq + 10 * log(1/ (4 * π * r2)) a) r = 10 m için: b) r = 20 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π * 10 2 )) Lpw = 122, * log(1/(4 * π * 20 2 )) Lpw = 91,863 dba Lpw = 85,842 dba c) r = 30 m için: d) r = 40 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π * 30 2 )) Lpw = 122, * log(1/(4 * π * 40 2 )) Lpw = 82,320 dba Lpw = 79,821 dba e) r = 50 m için: f) r = 100 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π * 50 2 )) Lpw = 122, * log(1/(4 * π * )) Lpw =77,883 dba Lpw = 71,863 dba g) r = 150 m için: h) r = 200 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π* )) Lpw = 122, * log(1/(4 * π * )) Lpw = 68,341 dba Lpw = 65,842 dba ı) r = 300 m için: i) r = 400 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π * )) Lpw = 122, * log(1/(4 * π * )) Lpw = 62,320 dba Lpw = 59,821 dba j) r = 500 m için: I) r = 750 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π * )) Lpw = 122, * log(1/(4 * π * )) Lpw = 57,883 dba Lpw = 54,361 dba m) r = 1000 m için: Lpw = 122, * log(1/(4 * π * 10002)) Lpw = 51,863 dba Tablo 15: Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesi Mesafe (m) Gürültü seviyesi (dba) 0 122, , , , , , , , , ,320 25

30 400 59, , ,361 Şekil 4. Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesinin Şematik Gösterimi Söz konusu faaliyet sonucu meydana gelebilecek gürültü; "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği EK-VIII Tablo.4 gereği Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için kapsamında değerlendirilirse Lgündüz değerinin 70 dba dan yüksek olmaması gerekmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim alanı yaklaşık 1 km mesafede bulunmaktadır. Bu mesafede oluşacak gürültü seviyesi 51,863 dba olacaktır. Ayrıca işletmenin karşı tarafında yaklaşık 0,15 km mesafede ise Bartın Çimento Fabrikası Lojmanları bulunmakta olup, bu mesafede gürültü ise 68,341 dba olacaktır. Dolayısıyla faaliyetlerden dolayı oluşacak gürültü seviyelerinin yönetmelikte verilen sınır değeri (70 dba ) sağladığı görülmektedir. Sahada sadece gündüz saatlerinde çalışma yapılacağından akşam ve gece sınır değerleri karşılaştırılmamıştır. İnşaat aşamasında vibrasyon oluşumuna neden olacak bir patlatma vb. faaliyetlerde bulunulmayacaktır. Kullanılacak yapı malzemeleri ve yapılacak beton vb. hususlarda, ses yalıtımı ve titreşim açısından standartlarda istenen özellikleri sağlayan malzemeler kullanılacaktır. İş makineleri ile çalışanlar için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca uygulamaya konan mevzuata uygun çalışma ortamları oluşturulacaktır. Faaliyet kapsamında Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 26

31 C.4.2.İşletme Aşaması Gürültü Faaliyet alanının sanayi bölgesinde bulunması, faaliyet alanına en yakın yerleşim alanının 1 km mesafede bulunmasından dolayı (Ek-2 Uydu Fotğrafında gösterilen yerleşim yeri), gürültü açısından faaliyetin olumsuz bir etkisi beklenmemektedir. Gürültüye sebep olabilecek makine, ekipman ve adetleri aşağıda tabloda verilmiştir. Eşdeğer Gürültü Seviyesi, Leq: 10 log 1/n Σ 10 Li/10 n: Gürültülü kaynak sayısı Li: Kaynak gürültü seviyeleri Leq: Eş gürültü seviyesi, dba İnşaat Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Eşdeğer Gürültü Seviyeler: Tablo 16: Gürültüye Sebep Olabilecek Makine, Ekipman Ve Adetleri Makine Adı Adet Güç (kw) Gürültü Seviyesi (dba) Komple kömür eleme tesisi (titreşimli verici, konkasör, taşıyıcı bantlar, elek, silolar ve otomosyan sistemi ) Kömür paketleme ve dikiş makinaları (besleme bunkeri, taşıma kanveyörleri ve çuval ağzı dikme makinaları) 1 10 Besleme Bandı Lastik Tekerlekli Yükleyici Forklift 1 30,8 101 LwT= 10 log 10 Lwi/10 formülüyle hesaplanmaktadır. Lwi = Her bir makinenin ses gücü düzeyi L WT =10 log[10 105/10 +1*(10 93/10 )+1*(10 25/10 )+ (10 101/10 ) + (10 101/10 )]] LwT =107,769 dba değeri bulunur. Gürültü kaynağına olan uzaklığına göre gürültü seviyesi: Lpw = Leq + 10 * log(1/ (4 * π * r2)) Tablo 17: Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesi r Gürültü Seviyesi ( Leq + 10 * log(1/ (4 * π * r2))

32 Seri Şekil 5. Mesafelere Göre Eşdeğer Gürültü Seviyesinin Şematik Gösterimi Tesiste bulunan makinelerin ses gücü düzeylerinin sınır değerlerini aşmaması ön görülmektedir. İşletmede meydana gelecek gürültüden dolayı; gerekli görüldüğünde, çalışanların sağlığını koruyabilmek, faaliyetin sürekliliğini sağlayabilmek için kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçlerin gerekli olduğu anlarda kullanılması sağlanacaktır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik MADDE 1 (2) (Ek:R.G-24/2/ ) EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan (*) işaretli faaliyet ve tesisler, çevre izninin gürültü kontrol ile ilgili hükümlerinden muaftır. Buna göre tesis Madde 2. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi, Madde 2.21 Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri n e göre Gürültü Kontrol ile ilgili hükümlerden muaf değildir ve Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği''ne göre tesis; Ek-VII İzne Tabi Tesisler Listesi kapsamındadır. Ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski Proje işletme döneminde insan sağlığına ya da çevresine zararlı olabilecek maddelerin depolanmasını içermemektedir. Proje kapsamında insan ve çevre sağlığı açısından en uygun yöntem ve teknolojiler uygulanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından kurulacak olan Kömür Eleme-Paketleme ve Depolama tesisinde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve 28

33 Eşyaların Üretimine, Piyasa Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik, Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların, Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik şartlarına uyulacaktır. Tesiste, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük hükümlerine uyulacaktır. Tesiste kullanılan araçlar, makina ve teçhizat bakım planları çerçevesinde periyodik olarak bakım ve kontrolden geçirilecektir. Tesiste iş sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli yerlerde gerekli uyarı levhaları bulunacaktır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınacaktır. Alanda yer alan ünite ve ekipmanların işletilmesinde, yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak hareket edileceğinden çevresel açıdan istenmeyen etkilerin oluşmayacağı düşünülmektedir. Tesisin işletme esnasında kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski işçilerin kullandıkları makine ve ekipmanların kullanılması sırasında şahsi dikkatsizliklerden ortaya çıkabilir. Bu tür risk kazalarının minumuma indirilmesi için personele periyodik zamanlarda firma içi eğitim çalışmaları yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Tesis için bir Acil Müdahele Planı ve Yangın Talimatı hazırlanacaktır. Ayrıca tüm işletme sahasında yangın riski oluşturabilecek kağıt, paçavra vb. maddeler düzenli olarak toplanacaktır. Tehlike arz eden ünitelerde ek güvenlik tedbirleri alınacaktır. Çalışan personelin işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uyulacak olup, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında çalışanlara her türlü kişisel korunma amacı verilerek, kullanmaları sağlanacaktır. Tesis faaliyeti kapsamında tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacak ve yangın emniyet tedbirleri alınarak İtfaiye Raporu alınacaktır. İşçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için kurulu bulunan prefabrik idari binadan telefon ve haberleşme imkânı sağlanacağından, kaza sonucu oluşacak acil bir durumda en yakın sağlık kurumundan gerekli yardım istenecektir. İlk yardım müdahaleleri için tesiste ilk yardım dolapları bulundurulacaktır. Tesiste gecegündüz bekleyen güvenlik görevlisi bulundurulacak olup sabotaj, patlama, doğal afet, kaza, yangın gibi bir durumda telefonla gerekli irtibatları kurması ve olası bir durumda yapması gereken ilk yardım müdahaleleri ve sivil savunma tedbir ve müdahale işlevleri hususunda gerekli eğitim verilecektir. Tesiste uyarıcı tabelelarla, güvenlik görevlileri ile sivillerin alana girmesi ve muhtemel kazalar önlenecektir. Tesisin kurulduğu bölge sanayi alanı olduğu için sel ve baskınlar ile ilgili olarak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. 29

34 İşletmede tarihli ve 4857 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Şartları Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Acil Müdahale Planı: Acil müdahale planları genel olarak tesiste meydana gelebilecek kaza, yangın, güvenlik gibi konuları kapsamaktadır. Tesiste işlemler esnasında oluşan bir kaza durumunda şantiyede bulundurulan ve daha sonrada tesiste bulundurulacak ilk yardım dolabından gerekli ilk yardım yapılarak en yakın sağlık ocağına veya hastaneye kısa bir sürede ulaştırılacaktır. Tesis Acil Müdahele Planını Sivil Savunmaya onaylatacağını taahhüt etmektedir. ACİL MÜDAHALE PLANI YANGIN PATLAMA SABOTAJ DOĞAL AFET KAZA GÜVENLİK TELEFON SİVİL SAVUNMA İTFAİYE KARAKOL İLKYARDIM AMBULANS HASTANE PLANI Şekil 6: Acil Müdahale Planı Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd.Şti tarafından kurulması planlanan Kömür Eleme-Paketleme ve Depolama tesisinde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği gereğince çevrenin korunması için, çevre denetiminin usul ve esaslarını düzenlemesi amacıyla çevre yönetim birimi kuracak ya da çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiş bir çevre danışmanlık firmasından danışmanlık almayı taahhüt eder. D) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler: Katı Atıklar İçin Alınacak Tedbirler Tesiste işletme safhalarında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar, Katı Atıklar Kontrolü Yönetmeliği ne göre toplanıp değerlendirilecektir. Evsel nitelikli katı atıklar ağzı kapaklı sıhhi çöp konteynerlerinde biriktirilip, Bartın Belediyesi tarafından alınarak, bertarafı sağlanacaktır. 30

35 İnşaat sahasında, her türlü atığın yönetiminde, kaynağında özelliğine göre ayrılması, taşınması, geri kazanımı, bertarafı ve benzer işlemlerinde tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ hükümlerine ayrıca tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir. İnşaat aşamasında arazinin düzeltilmesi, hafredilmesi ve beton dökülmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetlerle ilgili, tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uyulacağı Pera İthal Kömür İnş Ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından taahhüt edilmektedir. Tesisten kaynaklı oluşacak Katı atıkların toplanması, tasınması, depolanması ve bertarafı konularında tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeligi nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Tesisin faaliyeti neticesinde idari kısımdan kaynaklanacak ambalaj atıkları oluşacaktır. Tesiste oluşacak ambalaj atıklarının toplanması, geri kazanımı ve bertarafı konularında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi ne uyulacaktır. Tesiste endüstriyel nitelikli katı atık oluşmayacaktır. Tesis tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ilgili hükümlerine uyulacağı ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüge giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi ne uyulacağı taahhüt edilmektedir. Atık Pil ve Akümülatörler İçin Alınacak Tedbirler Tesiste oluşması muhtemel atık piller evsel atıklardan ayrı atık pil toplama kutularında toplanarak, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince bu tür atıkları toplayan ve geri kazanımı sağlayan çevre lisanslı firmalara verilecektir. Yıllık oluşacak atık pilin miktarı yaklaşık 1 kg civarında olacaktır. Tesise ait araçların bakımları yetkili servislerde yapılacak olup, akümülatörleri bu servislerde değiştirileceğinden, tesisten atık akümülatör oluşması beklenmemektedir. Tesisten kaynaklanan tüm atık pil ve akümülatörler ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tarih ve sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyulacaktır. 31

36 Tıbbi Atıklar İçin Alınacak Tedbirler Tesis kapsamında çalışan sayısı 50 nin altında olacağından revir oluşturma zorunluluğu yoktur. Tesiste meydana gelebilecek herhangi bir sağlık probleminde en yakın sağlık merkezi kullanılacağından tesiste tıbbi atık oluşmayacaktır. Tıbbi atıkların oluşması durumunda tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmektedir. Sıvı Atıklar İçin Alınacak Tedbirler Tesis inşaat aşamasında evsel nitelikli atık su oluşacaktır. İnşaat aşamasında çalışan personel sosyal ihtiyaçları kurulu bulunan prefabrik idari binadan karşılanacaktır. Insaat asamasında çalısacak olan personelden kaynaklanacak atıksular için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren Lagım Mecrası Insası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik uyarınca sızdırmasız fosseptik yapılacaktır. Fosseptik %80 doluluga ulastıgında atıkların belediyeye ait vidanjör ile bosaltılarak bertaraf edilmesi saglanacaktır. (Ek-6: Fosseptik Tip Planı) Tesiste faaliyetten kaynaklanan su kullanımı söz konusudur. Projenin hayata geçmesi ile proseste, kömürlerin tozumasını önlemek için su kullanımı olacaktır. Bu suyun kışın yağışlı havalarda kullanılmasına gerek görülmeyecektir. Yazın ve yağışsız günlerde ise kullanılacak su yaklaşık 0,1 m 3 /gün olacaktır. Tesisten kaynaklanan atıksular tesis içerisinde yapılacak olan ızgaralar vasıtasıyla toplanacak ve bu sular kurulacak olan sızdırmaz fosseptiğe gönderilecektir. Fosseptik %80 doluluga ulaştığında atıkların belediyeye ait vidanjör ile bosaltılarak bertaraf edilmesi saglanacaktır. (Ek-6: Fosseptik Tip Planı) Tesiste tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tarih ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ilgili hükümlerine uyulacaktır. Atık Yağlar İçin Alınacak Tedbirler Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan nde işletmede kullanılacak olan makine- ekipmanın bakım ve onarımları yetkili servis tarafından yapılacağından, bakım esnasında atık yağ çıkması söz konusu değildir. Tesis Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Tesisten kaynaklanan tüm atık yağlar ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve tarihli Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacağı taahhüt edilmektedir. 32

37 Bitkisel Atık Yağlar İçin Alınacak Tedbirler Tesis personelinin yemek ihtiyacı, hazır yemek firmasından karşılanacağından, herhangi bir atık yağ oluşumu söz konusu olmayacaktır. Tesis, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ve ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği sızıdrmaz zeminde geçirimsiz kaplarda biriktirilerek sevkiyata uygum miktara ulaştığında Lisanslı firma ile sözleşme yapılarak bertaraf edeceğini ve yönetrmelik hükümlerine uyacağını taahhüt etmektedir. Gaz Atıklar İçin Alınacak Tedbirler Kurulacak olan nde enerji olarak sadece elektrik ve kömür kullanılacaktır. İşletme aşamasında ortamda toz oluşumu meydana gelecektir. Üretim çalışmaları sırasında açığa çıkacak toz miktarlarının yöre halkını rahatsız edecek boyutlara ulaşması beklenmemektedir. Tesis alanı komple beton ile kaplanacaktır. Ayrıca tozumayı önlemek için; Konveyör ve eleklerin üzerleri kapatılacaktır. Kamyonlara doldurmalar esnasında savurma yapılmadan doldurulacaktır. Eleme ve paketleme esnasında sulama yapılacaktır. Depolama alanında ve depolama alanında tozumayı önlemek amaçlı seyyar fıskiyeleme sistemleri kurulacaktır. Depolama alanının etrafı Rüzgârdan oluşacak tozumayı önlemek üzere sac ile çevrelenecektir. Depolama sahası sızdırmaz, yıkanabilir beton malzeme ile kaplanacaktır. Depolama alanı için ayrı olarak üç gözlü çöktürme havuzu yapılacaktır. Tesiste tozumayı önlemek amaçlı, depolama alanında seyyar fıskiyeleme sistemleri kurulacaktır, araçların hareketlerinden dolayı toz oluşmaması için tesis sahası ıslatılacaktır, Rüzgârdan oluşacak tozumayı önlemek üzere toz tutma duvarı yapılacak, içten yanmaya neden olmayacak şekilde yığın yüksekliği ayarlanacaktır, depo sahası sızdırmaz, yıkanabilir beton malzeme ile kaplanacaktır, kamyonların faaliyet alanından kantar çıkışında tekerleklerinin yıkanarak trafiğe çıkışı sağlanacaktır. Kamyonların trafiğe çıkışta üzerleri branda ile kapatılacaktır. Doldurma ve boşaltma işlemleri sırasında savurma yapılmayacaktır. Planlanan faaliyette kontrollü toz emisyon oluşumu için, su ile ıslatılmak suretiyle gerekli önlemler alınacaktır. 11 Ekim 2010 tarihli ve 123 Karar No lu T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu hükümlerine uyulacaktır. 33

38 Tesiste tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer alan hükümlere uyulacaktır. Tesis Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ÇEVRE İZNİ alacağını taahhüt etmektedir. Faaliyet alanına ürünleri almaya gelen araçların egzoz gazlarından çıkan egzoz gazı emisyonları oluşumu söz konusu olacaktır. Bu konuda araçların yakıt sistemleri sürekli kontrol edilecek olup, 4 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Dolayısıyla hava kalitesini etkileyecek menfi bir etki beklenmemektedir. Gürültü İle İlgili Alınacak Tedbirler Tesisin çalışması sırasında makine ve ekipmandan kaynaklanacak gürültü söz konusu olacaktır. İşletmede meydana gelecek gürültüden dolayı; çalışanların sağlığını koruyabilmek, faaliyetin sürekliliğini sağlayabilmek için kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçlerin gerekli olduğu anlarda kullanımı sağlanacaktır. Tesis için gürültü ölçümleri yaptırılarak Çevresel Gürültü Ölçüm Raporu hazırlatılacaktır. Proje kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında yer alan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve sayılı Resmi Gazetede değişikliği yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik ve hükümlerine uyulacaktır. Tesiste işletme sırasında görüntü kirliliği oluşmayacaktır. Gerekli görülecek durumlarda teknik tedbirler firma tarafından sağlanacaktır. 34

39 2. PROJENIN YERI 2.A)Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) Pera İthal Kömür İnş. ve Yapı Malzemeleri Paz. Tic. Ltd. Şti Tarafından, Bartın İli, Merkez İlçesi, Gölbucağı Mah. Bartın Çimento Fabrikası Yanı, E28C12a1d Pafta, 2 Ada, 83 Parsel adresine kurulacaktır. Şekil 7. Yer Bulduru Haritası 35

40 Projeye konu olan tesisin 2029,59 m 2 alana kurulması planlanmaktadır Proje Alanı 1/00000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları açısından değerlendirildiğinde Sanayi Alanında nde yer almaktadır. Bartın Belediyesi Görüşü Ek 7 de verilmiştir. Tesise en yakın yerleşim alanı yaklaşık 1 km mesafede bulunmaktadır. Ayrıca işletmenin karşı tarafında yaklaşık 0,15 km mesafede ise Bartın Çimento Fabrikası Lojmanları bulunmaktadır. Proje etki alanında okul, kreş, yurt gibi yerler bulunmamaktadır.(bkz. Ek-2 Uydu Fotoğrafı) Proje alanına en yakın yüzeysel su, proje sahasının kuzeyinden geçen, Bartın Çayı dır. Faaliyet sırasında söz konusu dereye herhangi bir desarj yapılmayacak ve derenin akısını engelleyecek herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. Proje alanının en yakın noktasının Bartın Çayı na uzaklığı yaklaşık 250 metredir. (Bkz. Ek-2) Proje alanı mera vasıflı arazi değildir. Saha ormanlık bölge ve tarım arazisi kapsamında değildir. Tesis alanına ait Tapu Senedi ve Kira Sözleşmesi Ek-1 de verilmiştir. Tesis alanını gösteren 1/ ölçekli Topoğrafik Harita Ek-2 de, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri ise Ek-3 te verilmiştir. COĞRAFİ YAPI Coğrafi Konumu Batı Karadeniz bölgesinin, ' kuzey enlemi ile ' doğu boylamı arasında yer alır. Kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. Yüzölçümü 2143 km2 dir. İl merkezinin rakımı 25 m. dir. Dağları Bartın; doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2000 m.yi geçmeyen dağlarla çevrilidir. Dağlar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere doğru sarp ve kayalıktır. En yüksek nokta Keçikıran Tepesi'dir. (1619 m.).en önemli dağları; Aladağ, Kocadağ, Karadağ, Kayaardı, Karasu ve Arıt dağlarıdır. Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu dağları ve doğudan Arıt dağları kuşatmaktadır. Ovaları ve Yaylaları Bartın Irmağı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Irmağın genişlediği alanlarda ve dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer alır. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar artmaktadır. Ulus ilçesinde Uluyayla, Arıt beldesinde Zoni ve Kumluca beldesinde Ardıç (Gezen) ve Kokurdan yaylaları muhteşem doğa güzellikleriyle dağ ve yayla turizmi açısından önem arzeder. 36

41 Akarsuları Bartın ın en önemli akarsuyu, M.Ö. ki yıllarda Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın ırmağıdır. Bartın ırmağının iki ana kolunu oluşturan Kocaçay ve Kocanazçayı, Bartın merkezinde Gazhane Burnu nda birleşip 14 km yol kat ederek Boğaz mevkisinde Karadeniz e ulaşır. Kocanazçayı; güneyden doğup Kozcağız dan kuzeye doğru akarken, 107 km uzunluğundaki Kocaçay; Kastamonu dan gelip Ulus tan geçen Göksu ve Eldeş Çayları (Ulus Çayı) ile bunlara katılan derelerden oluşur. Arıt ve Mevren Derelerinden oluşan Kozlu Çayı ile birleşen Kışla Deresi, Akpınar ve Karaçay Dereleri Kocaçay ı besleyen akarsulardır. Diğer önemli akarsuları; Kapısuyu ve Tekkeönü Dereleri ile Ulus - Uluyayla yı sulayan Ovaçayı ve İnönü Dereleridir. Bartın Irmağı; üzerinde 500 tonluk gemilerle Karadeniz den kente kadar ulaşım yapılabilen en düzenli akarsudur. Akış hızı saatte 720 m. olup, denize her yıl m 3 su akıtmaktadır. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İklim Bartın da yazları sıcak, kışları serin geçen Ilıman Deniz İklimi (Karadeniz İklimi) hüküm sürmektedir. Denize yakınlığı ve pek yüksek olmayan dağ sıralarının kıyıya paralel oluşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve balkanlardan gelen hava kütlelerinin etkisine neden olmaktadır yılı yağış miktarı 1024,9 mm dir. Uzun yıllar ortalama yağış miktarını 15,1 mm geçmiştir. Bartın da 2008 yılı olarak en sıcak ay; ortalama 23,6 derece sıcaklık ile Ağustos, en soğuk ay; ortalama 1,5 derece sıcaklık ile Ocak tır. En yüksek sıcaklık 35,9 derece ile Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise -9,2 derece ile Şubat ayında gerçekleşmiştir. Yağışlı gün sayısı yıllık 129 gün, ortalama yıllık bağıl nem 74 olarak ölçülmüştür. 37

42 İlde Ölçülen Bazı Meteorolojik veriler Şekil 8. Türkiye İklim Haritası - Ölçülen en yüksek sıcaklık 42,8 C Ölçülen en düşük sıcaklık -18,6 C Günlük ölçülen en yüksek yağış 161,1 mm/m Ölçülenen yüksek kar kalınlığı 109,0 cm Ölçülen en yüksek rüzgâr hızı 90,4 km/saat Bitki Örtüsü (Florası) Bartın daki ormanlık alanlar, bitki ve ağaç türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden Türkiye'nin en ilginç ve en zengin ormanlık alanlarındandır. Bu itibarla; Kastamonu ve Bartın il sınırları içinde bulunan Küre Dağlarının batı kesimi, Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu-Bartın-Küre Dağları Milli Parkı olarak kabul edilmiştir. Bu olgu bölgede başta dağ turizmi olmak üzere yeni bir turizm potansiyelinin doğmasına olanak sağlamıştır. Ormanların geçmişten gelen zenginliğini korumak ve geleceğe daha zengin orman kaynakları bırakabilmek için yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle Bartın ve yöresinin yeşilliğini korumayı amaçlamaktadır. Bartın ın bitki örtüsünde geniş yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Sahil boyunca 600 m. yüksekliğe kadar olan alanın karakteristik ağaçları; Meşe, Kayın ve Gürgen dir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; Kayın, Kestane, Köknar ve Çam türleri, sahil şeridinde de Ceviz, Kestane ve Fındık plantasyonları 38

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI BARTIN İLİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GERİŞ KÖYÜ KARAAĞAÇ MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA/KASIM-2013

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I GÖKRES 2 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (62.5 MW 25

Detaylı

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 7 BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. BOĞAZKÖY BARAJI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ BOĞAZKÖY KÖYÜ BOĞAZKÖY BARAJI BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Fatih Sultan

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI

SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İSTANBUL İLİ, ÇATALCA İLÇESİ, ISTIRANCA KÖYÜ NİSAN-2009 İSTANBUL KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM

Detaylı

KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe)

KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, ULUABAT KÖYÜ Proje Tanıtım Dosyası Nihai Proje Tanıtım Dosyası ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI GIDA NAKLİYE MİMARLIK İNŞ. VE TAAH. BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI (ÇED YÖNETMELİĞİ EK-III KAPSAMINDA

Detaylı

HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ

HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ HEMA Dış Ticaret A. Ş. Büyükdere Caddesi No: 53 Maslak / İSTANBUL Tel : (212) 285 2240 Faks : (212) 286 4435 HEMA LİMANI (Dolgu Alanı ve Rıhtım) PROJESİ (Bartın ili, Amasra ilçesi, Gömü mevkii) ÇEVRESEL

Detaylı

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, YENİCE KÖYÜ MEVKİİ, ÇED Raporu Di Mühendislik Madencilik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

KUZEY SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KUZEY SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AĞ KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ KAPASİTE ARTIŞI VE ALAN GENİŞLEMESİ (750 TONDAN 922 TONA KAPASİTE ARTIRIMI- 21.000 m 2 lik YÜZEY ALANININ 40.000 m 2 YÜZEY ALANINA ÇIKARILMASI ) FAALİYETİ

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ DAĞPAZARI RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ DAĞPAZARI RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Sabancı Center Kule 2 Kat:4 34330 4. Levent / İSTANBUL TEL: 0 (212) 385 88 25 FAKS: 0 (212) 385 88 39 MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ DAĞPAZARI RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ PROJE

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1 1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 1.1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol

Detaylı

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. ÇAKIRLAR HES (16,9 MW) KAPASİTE ARTIŞI PTD PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ A.Ş. PROJENİN ADI ÇAKIRLAR HES KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ AYTAŞI NAKLİYE, TEKSTİL, TURİZM, İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KAZANIM TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Bursa İli, Kestel İlçesi, Barakfakih Mahallesi, Vatan Caddesi,

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ

KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ TORUNLAR GYO A.Ş KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi Çobançeşme Mevkii Sunum Raporu Nihai Rapor İSTANBUL/ HAZİRAN 2014 1 PROJE SAHİBİNİN ADI

Detaylı