26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi"

Transkript

1 Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" Mayýs Cumartesi-Pazar günleri gerçekleþtirilecek. 7 DE Özel Ýdare 9.4 milyon TL'lik malzeme aldý 8.7 milyon TL'lik kýsmýný kullandý Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda 2013 Mali Yýlý Taþýnýr Kesin Hesabýyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, 2013 yýlýnda ilk madde ve malzeme alýmlarý çerçevesinde toplam 9.4 milyon TL malzeme alýndýðýný, yýl içerisinde bu malzemenin 8.7 milyon TL'lik kýsmýnýn sarf edildiðini belirterek, kullanýlmayan 728 bin TL'lik malzemenin ise 2014 yýlýna devrettðini açýkladý. 10 DA 40 KURUÞ Üniversitede profesör sayýsý %150 arttý Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen akademisyenlere cüppelerini Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan giydirdi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir'e ve Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara'ya Profesör cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. 10 DA Üniversite ve Milli Eðitim ortak projelere devam edecek Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversite ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýndaki iþbirliklerinin görüþüldüðü ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, Milli Eðitim Müdürlüðü ile daha önce birçok ortak proje yaptýklarýný ve bundan sonrada bu ve benzeri ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti. 10 DA TSO'dan Abdulkadir Þahiner'e tebrik 26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" tiyatroseverlerle buluþacak Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" isimli oyunu ile kapatacak. Hanoch Levin'in yadýðý ve Kerem Ayan'ýn yönettiði tek pedelik oyun 9 Mayýs Cuma günü saat 20.00'da 10 Mayýs Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluþacak. Oyunu konusu ise þöyle:30 yýldýr Leviva ile evli olan Yona, bir gece karýsýný terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sýkýntý ve býkkýnlýk, onlarýn özelinden, belki de yüzyýllardýr kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaþam üzerine yapýlan bir sorgulamaya dönüþüverir. 3 TE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde Sungurlu Belediye Baþkaný seçilen, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ettiler. 3 TE Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þubesi ekiplerinin 2014 yýlýnýn ilk 4 ayýnda toplam 26 bin 512 aracý kontrol ederken araç sürücüsüne ise trafik cezasý kestiði bildirildi. "Ortaköy'ün projelerine destek vereceðiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi nezaket ziyaretlerine Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucularýndan Çorum Haber Genel Müdürü ve Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar ile HGYD kurucu baþkaný Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu. 3 TE HGYD yönetiminden nezaket ziyaretleri 10 DA "Baþbakanýmýz Çorum'a, nasýl bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor" Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu ve Kosova Baþbakanlýðý'ndan ilgili bakanlýklarýn haber daireleri müdürlerinden oluþan heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Kafkas, Kosova'yý kardeþ ülke olarak gördüklerini Kosovalýlarý da kardeþleri gibi gördüklerini ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. 10 DA 5 TE Baðcý'dan Çorumlu bürokratlara tebrik 5 TE Elmayý don vurdu 3 TE

2 2 Yeni muhtarlara hayýrlý olsun 30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde merkez mahalle muhtarlýklarýnda güven tazeleyen muhtarlar yeni seçilen muhtarlarý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Mahalli Ýdareler seçimlerinde yeniden seçilen Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ ve Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, mahalle muhtarlýðý görevine yeni seçilen Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet Þahinbaþ, Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'i ziyaret edip yeni görevlerinden dolayý tebrik ederek baþarýlý çalýþamalar dilediler. Yeni muhtarlar Uygun Fiyatlarda ise ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Haber Servisi Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Ýmsâk : 03:40 Güneþ : 05:23 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:35 Akþam : 19:52 Yatsý : 21:26 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 18. Hafta En üstün duâ, Rabbinden hem dünya ve hem de âhýret için afv ve âfiyet dilemendir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇORUM VALÝSÝ BAÞKÖY'E Bir vali gelmiþ dediler Çorum'a Gül döþeyim o geldiði yoluna Yapar vazifede gitmez zoruna Her ana doðurmaz böyle valiyi Allah'ým versin de yüce saðlýðý Çalýþýr yurduma alýr aylýðý Gelmeniz mübarek olsun Çorum'a Halkým sever sana bakar boyuna Sizi görmek için varýr yanýna Çorum'a geldin de uðurlu olsun Otur makamýnda çiçekler dolsun Milletime sevgin daha bol olsun Bilemedim memleketin köyünü Çiðdem güle benzettim de boyunu Hak saklasýn silsileni soyunu Valilerde hizmet eder vatana Razý olmaz hýrsýz ile þeytana Vilayeti sokar güzel düzene Rýza Koçak vardý vali yanýna Kaným kaynar ondaki canýn Valilikte yakýþýyor þanýna Rýza Koçak Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: ÇORUMSÝAD'dan Vinç ve Forklift operatörlüðü kursu Yýl: 10 Sayý: 2778 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ÇORUMSÝAD ve Makine Mühendisleri Odasý iþbirliði ile Vinç ve Forklift operatörlüðü kursu düzenlenecek. 12 Mayýs Pazartesi günü saat 16.30'da baþlayacak olan kursun ücreti ise 472 TL. Hafta içi 5 gün sürecek olan kurs yaklaþýk iki saat sürecek. Kurs ÇORUMSÝAD merkezimizde yapýlacak. Kayýtlarýn bitmek üzere olduðu ve kursa katýlmak isteyenlerin numaralý dernek telefonundan kayýt yaptýrmalarý gerektiði ifade edildi. Kurs için gerekli evraklar ise þunlar: "Saðlýk raporu, en son mezun olunan okuldan diploma fotokopisi, 2 adet fotoðraf Kimlik fotokopisi, varsa ehliyet fotokopisi" Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,075 2,076 EUR 2,896 2,898 STERLiN 3,518 3,519 JPY YENi 0,203 0,204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DÝKEN ECZANESÝ TEL: U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B SEVDA ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 35/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Denetleme Þubesi ekiplerinin 2014 yýlýnýn ilk 4 ayýnda toplam 26 bin 512 aracý kontrol ederken araç sürücüsüne ise trafik cezasý kestiði bildirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada denetimlerde hýz kurallarýna ihlalden 341 araca, trafikte tehlikeli þekilde seyreden ve kamunun huzurunu bozacak þekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek araç kullanan 136 sürücüye, seyir halinde araç kullanýrken cep telefonu kullanan 172 sürücüye,2 bin 679 araç plakasýna muhtelif maddelerden, alkollü araç kullanan 103 sürücüye cezai iþlem uygulandýðýn ifade edildi. Denetimlerde, 92 sürücünün ise ehliyetine geçici olarak el konulurken 631 araçta trafikten men edildi. Denetimlerde 50 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 'sürücü belgesiz' araç kullanmaktan iþlem yapýlarak araçlarýn trafikten men edildiði dile getirildi. Yasin YÜCEL TSO'dan Abdulkadir Þahiner'e tebrik "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" tiyatroseverlerle buluþacak Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ" isimli oyunu ile kapatacak. Hanoch Levin'in yadýðý ve Kerem Ayan'ýn yönettiði tek pedelik oyun 9 Mayýs Cuma günü saat 20.00'da 10 Mayýs Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanatseverlerle buluþacak. Oyunu konusu ise þöyle:30 yýldýr Leviva ile evli olan Yona, bir gece karýsýný terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sýkýntý ve býkkýnlýk, onlarýn özelinden, belki de yüzyýllardýr kanayan bir yara olan "evlilik" ve yaþam üzerine yapýlan bir sorgulamaya dönüþüverir. Kim için yapýlýr evlilik? Kadýn ve erkek evlendikten sonra bir adanmýþlýkla yaþamak zorunda mýdýr? Baðlýlýk, gerekli ve olumlu bir etki midir, yoksa muhatabýný sardýkça boðan bir canavar mý? Hep hayatý ýskalamaya mahkum muyuz? Yaþamak Denen Bu Zahmetli Ýþ, tüm bu sorgulamalarýn odaðýnda duran çarpýcý bir kara mizah örneði Oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinden ve www. mybilet. com/tiyatro /devlettiyatrosu/çorum adresinden satýþý sunuldu. Bahadýr YÜCEL Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde Sungurlu Belediye Baþkaný seçilen, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret ettiler. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ile Çorum Ticaret Borsasý eski Meclis Baþkaný Bayram Burcu ve eski Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney'in de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette, Abdulkadir Þahiner'e Belediye Baþkanlýðý görevinde baþarýlar dilediler. Ýþ dünyasýnýn içinden bir kimsenin, bir ilin ya da ilçenin yönetiminde söz sahibi olmasýnýn, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak kendilerini gururlandýrdýðýný belirten TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, uzun yýllardýr TSO Baþkanlýðý'ný baþarýyla yürüten Abdulkadir Þahiner'in Belediye Baþkanlýðý görevini de layýkýyla yerine getireceðinden emin olduðunu vurguladý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de Sungurlu ilçesi için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. TSO Baþkanlýðý yaptýðý dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile iþ dünyasýnýn desteðini her zaman hissettiðini belirten Kadir Þahiner, ayný desteðin bundan sonra da devam edeceðinden emin olduðunu belirterek ziyaretlerinden dolayý Oda ve Borsa baþkanlarýna teþekkür etti. Haber Servisi Eczacýlýk Günü etkinliklerle kutlanacak Çorum Eczacý Odasý bilimsel eczacýlýðýn 175. yýlýnda 14 Mayýs Eczacýlýk Günü kutlamalarý çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyecek. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca konu hakkýnda verdiði bilgide, "12-25 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan eczacýlýk haftasýnýn ana temasý "saðlýk okuryazarlýðý" dýr. Eczacý meslektaþlarýmýz, dün olduðu gibi bugün de saðlýðýn vazgeçilmez aktörlerinden birisidir. Ýlacýn üretiminden, son kullanýcýsýna kadar yetkilendirilmiþ saðlýk uzmanlarýdýr. Hastalýklardan korunma ve doðru tedavi yöntemleri konusunda gerekli donanýma sahip olan eczacýlar, halkýmýzýn en çok güvendiði, en kolay ulaþabildiði, en yakýn saðlýk danýþmanlarýdýr. Hem tedavinin optimizasyonu hem de ilaç tedavisinden kaynaklý sorunlarý en aza indirmek açýsýndan saðlýk paydaþlarý arasýnda önemli bir konuma sahiptirler. Ýnsanýn yaþam hakkýný en üst seviyede tutan, hastalarýnýn saðlýklarýna kavuþmasýný ön þart kabul eden bir anlayýþýn vazgeçilmez ortak paydalarý olarak; halkýmýza huzurlu ve saðlýklý günler diliyor, tüm eczacý meslektaþlarýmýn 14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nü kutluyorum" dedi. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak 12 Mayýs 2014 Pazartesi günü saat 14.00'da Anitta balo salonunda resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonda Ecz. Süleyman Koca, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Türk Eczacýlarý Birliði Genel Baþkaný Ecz. Erdoðan Çolak ve TEB Eczacýlýk Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tayfun Uzbay konuþma yapacaklar. Programda ayrýca Eczacý Odasýnýn düzenlediði özel ve kamu kurumlarýnda eðitim alan (zihinsel, iþitme, ortepedik engelli)bireylerin katýldýðý "Eczacýlýk ve Ýlaçlar" konulu ödüllü resim yarýþmasýnýn ödülleride verilecek. Etkinlikler kapsamýnda 13 Mayýs Salý günü Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ziyaret edilecek. 14 M ayýs Çarþamna günü ise Atatürk Anýtýna çelenk koyma programý ve ardýndan ise basýn açýklamasý yapýlacak. 16 Mayýs Cuma günü geleneksel Eczacýlýk Balosu, 24 Mayýs Cumartesi günü sinema gösterimi ve 25 Mayýs Pazar günü ise geleneksel bahar kahvaltýsý ile etkinlikler sona erecek. Yasin YÜCEL Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TOBB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Mart 2014 tarihlerinde yaþanan don olayýnýn birçok ilde diðer meyve türlerinde olduðu gibi elma aðaçlarýný da çok olumsuz etkilediðini bildirdi. Bayraktar, "Elmada da donun etkisi büyük. Isparta, Karaman, Niðde, Amasya, Konya, Osmaniye, Aksaray, Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir, Sivas, Yozgat, Kayseri, Elazýð, Tunceli, Sakarya, Afyonkarahisar, Tokat, Çorum ve Ordu'da yüzde 20'den baþlayýp, yüzde 100'e varan oranlarda don zararý meydana geldi" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, dondan en fazla zarar gören Isparta, Karaman, Niðde, Konya, Osmaniye, Aksaray, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir, Yozgat, Kayseri, Elazýð, Sakarya ve Çorum'da 2013 yýlý toplam elma üretiminin yüzde 59'unun üretildiðini bildirdi. Elmayý don vurdu -ELMADA DÜNYADA TÜRKÝYE ÜÇÜNCÜ, TÜRKÝYE'DE ISPARTA BÝRÝNCÝ -Isparta'nýn 634 bin 862 ton elma üretimiyle yüzde 20,3, Karaman'ýn 571 bin 479 ton üretimle yüzde 18,3, Niðde'nin ise 349 bin 122 ton üretimle yüzde 11,2 pay aldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dünyada 4,8 milyon hektar alanda 76 milyon ton elma üretiliyor. Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) 2012 yýlý verilerine göre elma üretimi bakýmýndan dünyada önde gelen ülkeler arasýnda olan ülkemiz, üretimde üçüncü sýradadýr. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 2013 yýlýnda elma üretimimiz 3 milyon 128 bin 450 tona ulaþtý. Elma üretimi, 17,9 milyon ton olan toplam meyve üretimimiz içinde yüzde 17'lik payla önemli bir yer tutuyor. Son yýllarda üretimde kalitenin artmasýyla birlikte, 2012 yýlýnda 68 bin 774 ton olan elma ihracatýmýz, 2013 yýlýnda yüzde 82,8 artýþla 125 bin 682 tona yükseldi. Üretimimiz bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 8 arttý. Ýthalatýmýz ise yüzde 42,1 azalarak 2 bin 153 tona geriledi yýlýnda 2 milyon 67 bin dolarlýk ithalata karþýn, 48 milyon 951 bin dolarlýk ihracat yapýldý. " -"2013'TE GÜZEL BÝR YIL GEÇÝREN SEKTÖR, BU YIL ZOR DURUMA DÜÞTÜ"- Üretim ve ihracattaki artýþýn yaný sýra, ithalattaki azalýþla elma üretimi bakýmýndan güzel bir yýl geçiren sektörün, ne yazýk ki bu yýl, Mart tarihlerinde yaþanan don afeti nedeniyle zor duruma düþtüðünü bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Don zararý nedeniyle elma üretiminde beklenen düþüþ, ihracatýmýzý da olumsuz etkileyecektir. Don zararýnýn sigorta kapsamýna alýnmýþ olmasý olumlu bir geliþme olmakla beraber, prim desteðine raðmen ödenen sigorta bedelleri üreticilerimize yüksek gelmektedir. Diðer taraftan donda çiçeklenme dönemi sigorta kapsamýndadýr. Ancak bu sene yaþanan don, elma bahçelerinin çoðunu çiçekler henüz 'pembe gonca' dönemindeyken yakaladý. Bu nedenle sigortasýný yaptýrmýþ olan üreticilerimizden, ürünü 'pembe gonca' döneminde zarar görenlerin de, bu seneye mahsus olmak üzere sigorta kapsamýnda deðerlendirilmesi maðduriyeti önleyecektir." -"BORÇLAR FAÝZSÝZ OLARAK ERTELENMELÝ"- Ürünü dondan zarar gören üreticilerimizin maðduriyetlerinin giderilmesi ve üretimlerine devam edebilmeleri için Ziraat Bankasý, özel bankalar ve Tarým Kredi Kooperatifleri'ne olan vadesi gelmemiþ borçlarýnýn, elektrik borçlarýnýn ile SGK prim borçlarýnýn faizsiz olarak ertelenmesi gerektiðine dikkati çeken Bayraktar, "bir sonraki üretim dönemi için ihtiyaç duyulan maddi desteðin de saðlanmasý bir zorunluluk olarak ortadadýr" dedi. Haber Servisi HGYD'den Garnizon Komutaný Çelik'e ziyaret Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Garnizon Komutaný Jn. Kd. Alb. Ahmet Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. 26 Nisan 2014 tarihinde yapýlan 3. Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda göreve seçilen Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretleri devam ediyor. Birkan Demirci, dün de beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mustafa Külcü, Volkan Sinayuç, Güngör Atak, Kubilay Kaan Yücel ve Satýlmýþ Ýnaç olduðu halde Garnizon Komutaný Jn. Alb. Ahmet Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Komutan Çelik ile tanýþan ve yönetim kurulu üyelerini tanýþtýran Dernek Baþkaný Birkan Demirci, derneðin faaliyetleri hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundu. Garnizon Komutaný Ahmet Çelik de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkan ve yönetim kurulu üyelerine baþarýlar diledi.haber Servisi

4 4 Mahir ODABAÞI Þehirden yüksek, þirin bir dað köyünde zemherinin soðuðunda dünyaya gözlerini açtý. Dünyaya ayak bastýðý andan itibaren çileyle geçecek bir hayat onu bekliyordu. ''Kýz erkek arasýnda ayrým yapýlmasýna müsaade edilseydi, ben kýz çocuklarýný tercih ederdim'' diyen bir peygamberin ümmeti olmasýna raðmen peþ peþe kýz çocuðu olunca öfkelenen, bundan sonra doðacak çocuklar oðlana dönsün diye ablasýna Döndü adýný koyan ama yine kýz çocuðu doðunca artýk yeter niyetiyle adýnýn YE- TER olarak konduðu bir kýz çocuðu yýlýnda gece meydana gelen Çorum depreminde küçük oðlunu kucaðýna alýp dýþarý kaçarken, merdivenlere geldiðinde kucaðýndakinin oðlan deðil kýz çocuðu olduðunu anlayýnca oraya býrakýp, oðlan çocuðunu kurtarmak için eve geri koþan bir babanýn kýzý. Ýlkokula baþlayýp ancak okulun yýkýlmasýyla üçüncü sýnýftan itibaren okuma imkâný bulamamýþ kýz çocuðu. Eþi rahmetli olmuþ ve üç çocuðu bulunan köy muhtarýyla evlendirilmeye karar kýlýnmýþ bir gelin. Babanýn karþýsýnda iki kelam edemeyen ancak, söz kesildiðinde ablasýnýn da kocasýndan ayrýldýðýnda maddi manevi hiç hak almamasýnýn etkisiyle anasýna ''Ana izinnamemi alýn, ne olur ne olmaz'' diye resmi nikah isteyince ''izinname alýnýnca or mu olacaksýn?'' denip fýrça yiyen ve dediðine bin bir piþman olan resmi nikahsýz olarak evlendirilen genç gelin. Zamanla muhtarlýðýn ve çevrenin etkisiyle eþinin üzerine kuma getireceðini duyunca; ''Ne olur, üç çocuðumun üzerine getirme, düzenimizi bozma, ben sabredemem'' diye eþine günlerce yalvarýp sonuç alamayýnca kuma olarak gelecek kadýnýn ailesine yalvaran ama söz dinletemeyen o anne. Kuma geldiðinde dayanamayýp 3 çocuðuyla babasýnýn evine giden anasýnýn sahiplenmesine raðmen ama asabi babasýnýn ''çocuklarýný at öyle gel'' teklifi karþýsýnda ''Ben yavrularýmdan ayrýlamam. Onlarýn hasretine dayanamam. Tek yavrularým yanýmda olsun da ben baðda bahçede bir fazla çalýþýrým'' diye babasýna yalvaran o anne. Babasý kýzmasýn diye baða bahçeye çalýþmak için koþarak giden, sofraya oturmaya çekinen ve çocuklarýna ''yavrum dedeniz varken sofraya oturmayýn da ben size saklý getiririm'' diye gözyaþlarý içerisinde tembih ederken ayný zamanda '' Allah'ým beni çocuklarýmdan ayýrma, babalarýna da akýl fikir ver '' diye durmadan dua eden o anne. Bir taraftan orak tarlasýnda ''Yeþil ördek gibi daldým göllere, sen düþürdün beni dilden dillere'' türküsünü mýrýldanýrken diðer taraftan çevreden gelen ''yaþýn genç, çocuklarýný at babasýna yeniden evlen'' teklifleri karþýsýnda ''çocuklarýmý babasýna atarsam, kendimi de ýrmaða atarým yaþayamam'' diyecek kadar koyunun ANNELER GÜNÜNDE BÝR ANNE'' Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kuzusunu kokladýðý gibi çocuklarýný bir fazla koklayan anne. 3 yýl sonra eþinin aklýnýn baþýna gelmesiyle mi, yoksa duasýnýn kabul olmasýyla mý bilinmez eskinin üzerine sünger çekilip geri getirmek istediði noktasýnda aracýlar kapýyý çalýnca ''Rabbim sana þükürler olsun, yavrularým yuvasýna tekrar kavuþacak'' diye þükreden o anne. Ýlçe de okuyan çocuklarý için merkebe odun yükleyip, bir eline yoðurt sitilini diðer eline yumurta sepetini alýp 4-5 saat yürüyerek gelip þehirdeki çocuklarýnýn evine býrakýp sonra akþam olmadan köyüne dönmeye çalýþan o anne. Hayatý boyunca eþi ve kumasýyla kavgasýnýn eksik olmadýðýný gören çocuðunun, annesinin gözyaþlarýna dayanamayýp ''anne ben o kadýný öldüreyim dediðinde - oðlum sen oku kendini kurtar hayat nasýl olsa geçer'' deyip, zamanla üniversite de okuyan oðlunun cebine 'zorda kaldýðýnda bozdurursun' diye bir cumhuriyet altýný koyan ama oðlunun 'O ANAMIN HATIRASI' diye bozduramadýðý ve diploma ile birlikte o altýný da annesine teslim eden evladýn annesi o anne. Anne - babasý rahmetli olunca erkek kardeþi tarafýndan KIZLARA MÝRAS VERÝLMEZ diye diðer kýz kardeþleri gibi mirastan mahrum býrakýlan, diðer kardeþleri haklarýný aramak için mahkemeye gidince ''ben mal için kardeþimin karþýsýna çýkmam'' diye ince düþünen o anne. Kaderin cilvesi olmalý ki, yýllar sonra bacýsýnýn durumu iyi olunca ondan maddi baðlamda destek istemek zorunda kalan kardeþin ablasý yine o anne. ''Her gecenin nehari, her kýþýn baharý vardýr'' sýrrýnca, eþi rahmetli olduktan sonra, yaratanýn lütfuyla hayatý deðiþen, maddi baðlamda hiçbir ihtiyacý olmayan ''çöplükte biten aðacýn meyvesi daha iyi olurmuþ'' misali çocuklarýnýn durumu iyi olan ve annelerine vefa da kusur etmemeye çalýþan, tabiri caizse 7/24 zaman diliminde el pençe duran evlatlara sahip olan o anne. Çocuklarýn günahý olmasa da, büyüklerin hatasý ve annenin masumiyeti nedeniyle kin ve nefret gözlüðüyle bakýlan ama babanýn rahmetli olmasýyla bir anda ''Ýnsanlarý acý hatýralar kadar, hiçbir acý birbirine baðlamaz'' (Lovis Verneuil) sýrrýnca, özlük - üveylik sona erip samimi kardeþliðin filizlendiði, köy yeri olmasý nedeniyle maddi deðeri olan miras býrakýlmadýðý için geçmiþin daha kolay unutulduðu ve bugün 80 yaþýna merdiven dayamýþ iki kumanýn yan yana oturunca mutlu olduðu; yemek yiyip, çay içip, sohbet ettiði annelerden biri o anne. Anneler bilirim, ÇOCUKLARI ÝÇÝN kendilerini feda ederler. Anneler bilirim, KENDÝLERÝ ÝÇÝN çocuklarýný feda ederler. Özelde bu annenin, genelde tüm annelerin ellerinden öpüyor, saðlýk, sýhhat ve afetlerden uzak afiyetler içerisinde yaþam sürmeleri dileklerimle AN N E L E R G Ü N Ü N Ü tebrik ediyorum.(tel: ) * NOT : ( Bu makalemi Kanal / 7 TV'de Ýkbal Gürpýnar haným okudu) "Psikologlarýn sorunlarý çözüm bekliyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 10 Mayýs Psikologlar Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Her yýl kutlamasý yapýlan bu özel günde psikologlarýn mesleki haklarýný koruyan ve belirleyen bir "Meslek Yasasý" bulunmamasýnýn yaptýklarý görev itibariyle önemli bir iþe mesailerini harcayan çalýþanlarýn en önemli sorunlarý arasýnda yer aldýðýný dile getiren Ahmet Saatçi, "Okullarda, iþyerlerinde, cezaevlerinde, yurtlarda, doðal afet esnasýnda ve aile gibi özel yaþam alanlarýnýn içinde insanlarý ruhsal açýdan daha saðlýklý olabilmeleri için çalýþan psikologlar, önemli toplumsal olaylarda da üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirmektedirler. Psikologlarýmýzýn görev alaný hem Saðlýk Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý içinde yer almaktadýr. Buna karþýn her iki bakanlýkta da personel istihdamýnda yetersizlikler yaþanmaktadýr. Saðlýk Bakanlýðý'nda yoðun bakým ve acil servislerde kýsmi süreli görev yapan psikologlarýmýz buna karþýn riskli birimlerden faydalanmamaktadýr. Psikologlarýmýzýn yaþadýðý bu maðduriyetler sendikamýz tarafýndan Kurum Ýdari Kurul toplantýlarýnda, toplu sözleþme görüþmelerinde ve sendikamýzýn düzenlediði sempozyum ve toplantýlarda dile getirilmiþtir" dedi. Saatçi, Memur Sen olarak psikologlarýn çözüm bekleyen sorunlarýnýn bir an önce çözülmesi için sürecin takipçisi olacaklarýný belirterek psikologlarýn 10 Mayýs Psikologlar Günü'nü kutladý. Uður ÇINAR Oðuzlar ÇPL öðrencisinden baþarý 10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatýna katýlan Oðuzlar Çok Programlý Lisesi büyük bir baþarýya imza atarak onlarca ülkeden binlerce proje arasýndan seçilerek Ankara gerçekleþtirilecek final yarýþmasýna katýlmaya hak kazandý. Çorum'u bu projede temsil edecek olan Oðuzlar Çok Programlý Lisesi öðrencisi Nuray Okumuþ, danýþman öðretmeni Samet Bal ve Okul Müdürü Muzaffer Çelik, proje aþamasýnda ve finalistlerin açýklanmasýnda heycanlý bir süreç yaþadýlar. Proje Sahibi Nuray Okumuþ verdiði bilgide, "Bu projeyi yaparken onca ülke ve il arasýndan dereceye girme umudumu hiç kaybetmemiþtim. Ama bu süreçte özellikle projeye yoðun bir ilgilin olduðunu öðrendiðimizde finalist listesine adýmýzý yazdýrmnýn zor olduðunu hisettim. Sonuçlar açýklandýðýnda çok þaþýrdým ve mutlu oldum. Bu yarýþmadaki projem ile Çorum'u ve Ýlçemi temsil etme þansý yakaladýðým için çok sevinçliyim. Bu süreç içerisinde bana projemle ilgili her konuda destek olan deðerli danýþman hocam Samet Bal'a çok teþekkür ederim"dedi. Danýþman Öðretmen Samet Bal ise, "10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý baþlamasýndan bu yana öðrencim Nuray Okumuþ'un göstermiþ olduðu ilgi, heyecan, arzudan dolayý ve ayrýca ismini finale yazdýrmasýndan dolayý öncelikle kendisini tebrik ederim. Baþvuru aþamasýna kadar projeyle ilgili öðrencimin ürettiði fikirleri deðerlendirerek karar verme süreçlerinden geçtiðimiz yoðun zamanlardan sonra, prototip model üretimi ve çizimi aþamalarýný da tamamlayarak 10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatýna baþvurumuzu gerçekleþtirdik. Heycanlý bir bekleyiþin ardýndan geçen gün açýklanan sonuçlar ile heycanýmýz doruklara ulaþtý ve okul olarak çok mutlu olduk. Öðrencimizin tasarlamýþ olduðu bu projeyle hem ülkemizi, hem ilimizi hem de ilçemizi temsil etme imkanýný ve onurunu bize yaþatmasý hiç bir kelime ile tarif edilemez duygular Mayýs tarihlerinde Ankara finallerinde projemizi sunarak birinci olmayý hedefliyoruz. Bu süreçte okul idaremizin de bizlere gösterdiði ve göstereceði Nuray Okumuþ her türlü imkanlar için teþekkür ederim" þeklinde kaydetti.okul Müdürü Muzaffer Çelik, "Okul öðrencisi Nuray Okumuþ'un 10. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý'nda hazýrlamýþ olduðu "Zýmbalý Delgeç" projesiyle gerçekleþtirmiþ olduðu baþarýsýndan dolayý kendisini tebrik ediyorum. Bu baþarýnýn diðer öðrencilerimize de örnek olacaðýný umuyorum. Oðuzlar'dan ve Okulumuzdan bu gibi tasarýmlarýn ortaya çýkmasý için gerekli maddi ve manevi desteði vermeye her zaman açýk olacaðýz. Yeni projelerin gerçekleþmesi için öðrencilerimizi teþvik edeceðiz. Projemizin final aþamasýndaki sunumunda gerekli ilgiyi göreceðine inanýyoruz. Katkýlarýndan solayý öðretmenimizi ve öðrencimizi bir kez daha tebrik ediyorum" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL

5 5 BAÞSAÐLIÐI Çorum Belediye Baþkaný Sayýn Muzaffer Külcü nün Kayýnbiraderi, Deðerli Kardeþim "Baþbakanýmýz Çorum'a, nasýl bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor" Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu ve Kosova Baþbakanlýðý'ndan ilgili bakanlýklarýn haber daireleri müdürlerinden oluþan heyet Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Kafkas, Kosova'yý kardeþ ülke olarak gördüklerini Kosovalýlarý da kardeþleri gibi gördüklerini ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Saðlýk Bakanlýðýnýn Kosova ile iþbirliðinin iyi düzeyde olduðunun altýný çizen Kafkas, "Kosova ile saðlýk alanýnda çeþitli iþbirliklerimiz var. Bu 12 yýldýr süregelen bir iþbirliði ama özellikle son bir yýldýr Sayýn Bakanýmýzýn Balkanlardan ve yurtdýþýndan gelen birisi, Yunanistan doðumlu ve Balkanlarý iyi tanýyor olmasý münasebetiyle iliþkilerimiz ivme kazanmýþtýr. Mehmet Müezzinoðlu Bey ile beraber iliþkilerimiz daha sýký ve sýcak bir iþbirliðine dönüþtü" dedi. Þu anda Kosova'da 3-10 Mayýs Türkiye- Kosova Saðlýk Haftasý sebebiyle 22 kiþilik bir saðlýk ekibin olduðunu hatýrlatan Kafkas, þunlarý söyledi: "Bu saðlýk heyetinin ilk gidiþi deðil ikinci defa oldu. Özellikle kalp, kadýn hastalýklarýnda ve çocuk branþýnda- Kosova'ya yapýlamayan ameliyatlarý yapmak ve hem oradaki problemli hastalarýn ameliyatlarýný yapmak hem de bir anlamda oradaki meslektaþlarýna eðitim vermek amacýyla 10 gün boyunca oradalar. Orada bulunan 22 hekimin hepsi de Türkiye'de kendi alanlarýnda uzman hekimlerdir.bu haftadaaslýnda Kosova'da olamadýðým için çok üzüldüm. Gidemedim çünkü bakanlýktaki programýn çok yoðundu. Þu anda Kosova'yý görmek isterdim. Kosova'nýn baharý muhteþemdir diye düþünüyorum." Kosova Türkiye Büyükelçisi Avni Spahiu, kendilerini makamýnda kabul ettiði için sözlerine Kafkas'a teþekkür ederek baþladý. Spahiu, " Heyet Türkiye'ye Baþbakanlýk Basýn-Enformasyon Genel Müdürlüðünün daveti ile geldi. Daha önce de Kosova'da düzenlenen Balkan Medya Formu vardý katýlmýþtýk. Çok memnun kaldýk davetten. Basýn- Enformasyon Genel Müdürlüðünün düzenlediði eðitimlere katýlýmý saðlamayý istiyoruz. Baþbakan Recep Erdoðan'ýn BasýnMüþaviriyle de görüþtük. Ýlerleyen zamanlarda da Baþbakanla da görüþeceðiz" dedi. "Kosova bizim partnerimiz, stratejik ortaðýmýz kelimeleri bizim iliþkilerimizi çok yansýtmaz" diye düþünüyorum diyen Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: "Baþbakanýmýz Çorum'a, Konya'ya, Ankara'ya nasýl bakýyorsa Kosova'ya da öyle bakýyor. Yani bizim Türkiye'deki insanlara nasýl bakýyorsa size de öyle bakýyor. Onun için burada bir defa Kosova'yý biz önemsiyoruz ve kendi ayaklarý üstünde duran genç bir devletin köklü gelenekli saðlýkla bir yapýya sahip olmasý için elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Kosova'da biz þimdi tedavisi olmayan 100 insanýn tedavisini yapýyoruz. Bu artýrýlsýn. Bu çok önemli deðil. Bizim için önemli olan balýk tutmayý öðrenmeleri için gayret ediyoruz. Saðlýk sistemini öðrenip saðlýklý bir yol çizmelerini istiyoruz. Bunu öðretmeye çalýþýyoruz. Saðlýkta biz 10 yýlda muhteþem bir baþarý saðladýk. Az önce Sayýn Büyükelçimiz de bunu dile getirdi. Dünya'nýn hiçbir ülkesinde bu kadar az para ve personelle herkese eþit ve sürdürülebilir saðlýk hizmetini sunan bir baþka ülke daha bulunmuyor. 12 yýl önce Türkiye'de saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan çok ciddi bir kitle vardý. Bunlarýn da kimisi saðlýk hizmetlerinden yararlanýr kimisi yararlanamaz, kýsýtlý yararlanýrdý. Yani bu ülkede devletin memurlarý ve zengin kiþilerinden dýþýndaki insanlarýn çok ciddi bir saðlýða ulaþým problemi vardý. Bize yýllarca bu ülkeyi yönetenler doktorunuz fazla diye her hocaya her öðretim üyesine 3 tane öðrenci düþecek þekilde eðitim vardý. Oysa bu rakam Batý'da yaklaþýk 30. Biz yýllarca bir hocayla 3 öðrenci yetiþtirdik. Yani burada neyi getirdiler bize bu ülkede elitler ve doktorlar mutlu olsun, halk gelip onlarýn önünde diz çöksün kültürü vardý. Size çok özel bir þey söylemek istiyorum. Biz þu anda 12 yýl önceki ilaç fiyatlarýn %75 daha ucuza ilaç alýyoruz. Yani o tekelci, güçlü ilaç sermayelerine Türkiye diz çöktürdü. Onun için bu baþarýnýn bir tek nedeni var. O neden de güçlü bir liderimiz var. Bizim her yaptýðýmýz devrimin arkasýndaki baþarý sebebimiz Recep Tayyip Erdoðan gibi idealist bir liderin varlýðýdýr. Onun kararlý iradesi olmasaydý saðlýk alanýnda birçok þeyi aþýp saðlýkta dönüþümü gerçekleþtirdik. Bir baþka önemli þeyin daha altýný çizmek istiyorum. Saðlýk bir ülkede devletin milletiyle barýþacaðý, devlete saygýsýnýn artacaðý en önemli alandýr. Siz kim olursanýz olun benim hastam ölüyorsa bakýlmýyorsa sizin hiçbir anlamýnýz yoktur. Devletin devlet olmasýnýn temel nedeni halkýný fiziken ve ruhen saðlýklý bir yaþam sürmesini garantiye almaktýr. Onmun için biz bu iþi baþardýk. Milleti yüreðinden yakaladýk. Ben aðladýðým zaman hasta olduðun zaman orada þefkat eli devletin eliyse o devlet anlamlýdýr, o el benim için anlamlýdýr. Kamuoyun yoklamalarýmýzda halkýn %75'inin saðlýktan memnuniyetini saðladýk. Her gün bir milyon insan geliyor bizim hastanelerimize. 500 bin çalýþanýmýz var. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz ve bu halk mutlu olduðu zaman deðil sýkýntýlý olduðun zaman geliyor hastanelerimize. Hastanemizden çýkan her 10 kiþiden 8 kiþi memnun ayrýlýyor. Kosova'daki saðlýk bakaný da yardýmcýlarýmýz da çok deðerli. Kosova'nýn ciddi bir saðlýk reformuna ihtiyacý var. Bunun milli bir mesele olduðunun farkýna varýp herkesin destek olmasý gerekir. Biz memnuniyeti kiþi baþýna 975 dolar harcayarak yapýyoruz. Dünya'da %75 memnuniyeti saðlayan devletlerin saðlýk harcamalarý 4 bin-4 bin 500 dolarla yapýyorlar. Kosova'da þunu kurmalýyýz; eski alýþkanlýklarýmýzdan vazgeçmeliyiz. Yeni bir anlayýþ ve yapýlanmayla birlikte çalýþmalýyýz. Siz de biz de o kadar para harcayamayýz. Daha az para ve insanla daha iyi hizmet sunmak zorundasýnýz. Ben iþbirliðimizi önemsiyorum. Türkiye'yi iyi anlamak ve Kosova'nýn model olmasýnýn çok önemli olduðunu düþünüyorum" ifadelerini kullandý. Ziyaret sonunda is Kosova heyeti, Agah Kafkas'a ülkelerinde çýkan taþlarla ilgili bilgi içeren bir kitap hediye etti. Kafkas da konuklarýna seramik tabak takdim etti. Haber Servisi Murat Demirezen in vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisinde olduðumuzu belirtir, Merhuma Allah tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Fatih Koçak Baðcý'dan Çorumlu bürokratlara tebrik Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Çorumlu bürokratlara kutlama ziyaretinde bulundu. Kýrýkkale Ýl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken geçtiðimiz aylarda Ankara Emniyet Müdürü olarak göreve atanan Ýskilipli Kadir Kartal'ý makamýnda ziyaret eden Baðcý, "Baþkentin huzur, güven ve asayiþinden sorumlu olmanýz nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Kazasýz ve emniyetli çalýþmalar diliyorum. Baþarýlý olacaðýnýza eminim" dedi. Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek Baðcý'ya teþekkür etti. Baðcý daha sonra MEB Müsteþar Yardýmcýsý olarak görev yaparken Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreterliðine atanan Osmancýklý Doç. Dr. Asým Balcý'yý da ziyaret etti. Baðcý, "Bürokrasideki deneyimi ve akademik birikimi ile baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna inanýyorum. Baþkentin daha yaþanýlabilir bir kent olmasý için çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Her zaman yanýnýzda ve destekçiniz olacaðým" diyerek Balcý'ya yeni görevinin hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Asým Balcý ise, Baðcý'nýn yakýn ilgisi ve dostluðundan dolayý memnun olduðunu belirterek, destekleri nedeniyle teþekkür etti ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek teþekkür etti. Baðcý daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný olarak görev yaparken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'na atanan Kargý Hacýhamzalý Mahmut Evkuran'ý ziyaret etti. Baðcý, bürokraside uzun yýllardýr tanýdýðý ve ortak dostlarý olan Evkuran'ý yeni görevinden dolayý tebrik etti ve baþarýlar diledi. Evkuran ile sosyal politikalar konusunda bir süre sohbet eden ve görüþ alýþveriþinde bulunan Baðcý, yakýndan takip ettiði Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn uygulamalarý ve politikalarý konusunda iþbirliði içinde olacaklarýný söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Evkuran da Baðcý'nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek teþekkür etti. Haber Servisi ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

6 6 Masal Tadýnda Tiyatro ilgi çekiyor Masal Tadýnda Tiyatro Projesinin ilk hafta oyunlarý olan "Kavgacý Hayvanlar" ve "Ýhtiyar Adamýn Gözleri" sahnelendi. Projenin tanýtýmý Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Emniyet Müdürü Hall Ýbrahim Doðan, Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Þube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öðrenci velilerinin katýldýðý programla yapýldý. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda proje okulu TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlk ve Ortaokulu tarafýndan hazýrlanan ve koordinatörlüðü Müdür Yardýmcýsý Ersoy Özkeskin tarafýndan yürütülen proje, 6-27 Mayýs tarihleri arasýnda uygulamaya konuluyor. Proje ile 8-10 yaþ grubu ilkokul öðrencilerinin, özgüven, estetik, sanatsal düþünme ve yaratýcýlýk, kedini ifade edebilme alanlarýnda geliþimlerine katký saðlamak, gelecek için tiyatroya ilgi duyan bireyler oluþturmak amaçlanýyor. Eðitimci yazar Erdal Þahin tarafýndan MEB ilkokul müfredatýnda belirlenmiþ kazanýmlarý somutlaþtýrmaya yönelik olarak hazýrlanan "Orman Ülkesi" masal dizisi, çocuk oyun tekstlerine dönüþtürülerek, oyun metinleri oluþturululmasý, Çocuk Tiyatrosu literatürüne eser kazandýrma adýna önemli bir çalýþma olarak öne çýkýyor.sahnelenecek oyun sayýsý 10 olup, okul çok amaçlý salonda, 10 seans öðrenci velilerine, 10 seans okul öðrencilerine ve 4 seans Devlet Tiyatro Salonunda dezavantajlý ilkokul öðrencilerine sahnelenecek. Her oyunda farklý oyuncularýn rol aldýðý çalýþmalarda 93 öðrenci görev yapacak. Oyunlarýn yönetimi ve sahnelenmesi ile ilgili çalýþmalar sýnýf öðretmenleri tarafýndan sanat danýþmaný Atilla Yýldýrým ve Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü desteði ile yürütülüyor. Dekorlarýn tamamý okul Teknoloji Tasarým Ekibi tarafýndan hazýrlandý. Proje ile 2 bin 200 öðrencinin, 350 öðrenci velisinin, 25 kurum ve kuruluþun etkilenmesi hedefleniyor. Proje tanýtýmýnýn ardýndan ilk oyun olan "Kavgacý Hayvanlar" çocuk oyunu sahnelendi. Oyun izleyicilerin büyük beðenisini kazandý. Oyunun ardýndan projeye katký saðlayan kurum ve kuruluþ temsilcilerine plaket verildi. Projenin ikinci oyunu "Ýhtiyar Adamýn Gözleri" ise dün Ýbrahim Anýz yönetiminde sahnelendi ve oyuna ilgi yüksek oldu. Haber Servisi Gine Büyükelçisi'nden Kafkas'a ziyaret Gine Ankara Büyükelçisi Daouda Bangoura ve beraberindekiler Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Gine'nin Saðlýk problemlerini dile getiren Büyükelçi Bangoura, Kafkas'a kendilerini makamýnda kabul ettiði için teþekkür etti ve saðlýkta gelinen noktayý imrenerek izlediklerini ve iþbirliðinin kendileri için çok önemli olduðunu söyledi. Agah Kafkas, ise ellerinden gelen yardýmý yapmaya hazýr olduklarýný dile getirerek ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret sonrasýnda Büyükelçi Bangoura, Kafkas'a fincan takýmý hediye etti. Bunun üstüne Kafkas da Türk Milleti için bir fincan kahvenin kýrk yýl hatýrýnýn olduðunu belirterek teþekkür etti. Haber Servisi Sungurlu OSB'nin su sorunu çözüldü Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner seçim öncesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalara su sözü vermiþti. Organize sanayide bulunan firmalara dün itibari ile su þebeke hattýndan su baðlanarak su problemleri çözüldü. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Organize Sanayi Bölgesini ve sorunlarýný çok iyi bildiðini uzun yýllar devam eden su sorununu her ortamda dile getirdiðini ve Akpýnara giden su hattýndan fabrikalarýn su talep etmesine raðmen deðerlendirilmeye alýnmadýðýný bildiði için seçimler öncesinde seçilmeleri halinde fabrikalara su baðlanacaðý sözünü verdiklerini belirterek þebeke suyunu fabrikalara baðlayarak sözünü yerine getirdiðini belirtti. Firma yetkilileride su sorununu çözen Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e teþekkür ettiler. Haber Servisi Laçin AK Parti'den Kaya'ya tebrik Laçin AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ve beraberindekiler, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler. Ziyarette Laçin Ýl Genel Meclis üyesi Ömer Çatalpelit, Laçin eski Ýl Genel Meclis Üyesi Duran Çardaklý, Sýtma Köyü Muhtarý Bekir Karaköse, Kuyumcu Köyü Muhtarý Mustafa Gökdere, Gözübüyük Köyü Muhtarý Bekir Salman, Kavaklýçiftlik Köyü Muhtarý Metin Galetepe, Yeþilpýnar Köyü Muhtarý Ömer Karabulut, Çamlýca Köyü Muhtarý Yaþar Özdilli ve Doðanlar Köyü Muhtarý Metin Þenol yer aldý. Halil Ýbrahim Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Laçin heyetine teþekkür etti. Haber Servisi Eren Er Dershanesi Nevþehir'i gezdi Eren Er Dershanesi Nevþehir gezisi düzenlendi. Gezi sayesinde öðrenciler yoðun geçen sýnav dönemi stresinden uzaklaþýp tarihi ve kültürel deðerleri yakýndan tanýma imkâný buldular. Öðrenciler gezide Hacý Bektaþ Veli'nin Türbesini de ziyaret ettiler. Haber Servisi Ortaköy'de Proje Döngü Yönetimi eðitimi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOP- KOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Ortaköy Ýlçesi'nde devam etti. 6-7 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda iki gün süren Proje Döngü Yönetimi(PCM) eðitim programýnýn açýlýþýna Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu, Sosyal Projeler Uzmaný Mehmet Çakýþ, Proje eðiticileri Cengiz Demirci, Tuncay Küçükdanacý ve kursiyerler katýldý. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý eðitimin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesinin arttýrýlmasýna yönelik yapýlabilecek çalýþmalarý anlattý. 24 kiþinin katýldýðý eðitimde Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Cengiz Demirci ve 100. Yýl Ýlkokulu Sýnýf Öðretmeni Tuncay Küçükdanacý eðitimci olarak görev aldý. Açýlýþ töreni sonrasýnda ise Esat Kolbaþý, Sibel Meroðlu ve Mehmet Çakýþ Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel'i ziyaret ettiler. Ziyarette Ýlçede yapýlacak olan proje çalýþmalarý hakkýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Haber Servisi Atatürk Ýlkokulu velilerine "Ev Kazalarý ve Korunma Yollarý" semineri Atatürk Ýlkokulu velilerine yönelik "Ev Kazalarý ve Korunma Yollarý" konulu seminer düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþo katýldý. Ev kazalarýna karþý bilinçli korunmanýn çok önemli olduðunu ifade eden Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, "Ne olur, herkes üzerine düþen sorumluðu titizlikle yerine getirsin ki, her akþam televizyonlardan ev veya çevre kaza haberi duymayalým. Ýnanýn bunu önlemek zor deðil. Sadece bilgiden önce ilgi lazým. En zevk aldýðým eðitim öðrenci velilerine verdiðim eðitim. Çorum bu eðitimlerin kýymetini bilmeli. Zira bu tür eðitimler ülkemizde yok denecek kadar az. Neden bu gönüllülük iþi. Maalesef kimse bize bu nokta da emir vermiyor. Keþke emirler gelse de mecburiyet olsa. Durmak yok, koþ dense. Yatsan da çalýþsan da ayný. Ama yazýk oluyor Yetiþmiþ personelden istifade etmek lazýmdýr. Ama bir anneyi kazalara karþý bilinçlendirmek en az 10 anneyi bilinçlendirmek demektir. Çünkü doðru öðrenilen bu bilgi aile de kalmayacak kýzýna, oðluna, günlerde arkadaþlarýna ulaþacaktýr. Özellikle Çorum'a has verilen afet kaza eðitimlerinin etkisi % deðil % 100 tesir etmektedir. Bunu zaman zaman yaptýðýmýz anket sonuçlarýnda görmekteyiz. Bu da bizi mutlu ediyor, yeni yeni düþüncelere sevk ediyor. Yorgunluðumuzu dindiriyor.okullarýmýzda yýllardýr yapýlan sivil savunma faaliyetleri dýþardan gelen eðitim yöneticilerinin, müfettiþlerin, öðretmenlerin ve hatta üniversite öðrencilerinin dikkatini çekiyor. Ýkili sohbetlerimizde veya okullara gittiðimizde okul idarecileri anlatýyorlar" dedi.çocuklarý kazalardan kurtarabilmek için öncelikle velilerin eðitilmesinin gerekli olduðunu kaydeden Odabaþý, "Geçmiþ yýllarda Ýstanbul'da bir anasýnýfý öðrencisi üzerine laubanýn düþmesi sonucu öldü. Türkiye de her yýl ortalama 20 öðrenci okul kazalarýnda hayatýný kaybetmektedir. Bu çok acý bir durumdur. Veli eðitiminin öðrenci eðitimi kadar önemli olduðunu, üniversite mezunu anne-babalar bile kazalar noktasýnda bazen ya bilgisiz yada ilgisiz. Durum böyle olunca faturasýný toplum olarak ödüyoruz. Annelerin- babalarýn evde çocuklara örnek olmasý lazým ki, çocuklar daha titiz olsun" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL

7 Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" Mayýs Cumartesi-Pazar günleri gerçekleþtirilecek. Batý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan "Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014" kapsamýnda geçtiðimiz iki yýl da olduðu gibi Çorum Valiliði'nin ev sahipliðinde Ýl Özel Ýdaresi'nin organizasyonuyla yapýlacak. Klasik otomobillerin katýlabildiði dünyanýn son otomobil, macera ve dostluk rallisi olan Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi, dokuzuncu kez düzenleniyor. Almanya'nýn Allgau bölgesinde Oberstaufen kentinden baþlayan ralli, Ürdün'de son bulacak. 20 ülkeden 350 aracýn katýlýmý ile 3 Mayýs 2014 tarihinde Almanya'nýn Allgau bölgesinde Oberstaufen kentinden baþlayan Allgau-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi, 6-16 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda ülkemizden geçecek ve 23 Mayýs 2014 tarihinde Ürdün'de son bulacak. Allgau-Orient Dostluk ve Barýþ Rallisinin Türkiye güzergâhýnda Edirne, Kýrklareli, Tekirdað, Ýstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Kayseri, Sivas, Erzincan, Malatya, Tunceli, Elâzýð, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Adýyaman, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye ve Mersin yer alýyor. Allagau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda, "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" Mayýs Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda, 10 Mayýs 2014 Cumartesi günü saat 14.00'te Boðazkale ilçesine gelen yarýþmacýlar, Boðazkale Müzesi-Boðazkale Sfenksi, Yerkapý (Poternli Kapý), Yazýlýkaya-Oniki Yer altý Tanrýsý, Alacahöyük-Sfenskli Kapý fotoðraf çekimleri yapacaklar ve konaklamak için Çorum merkeze gelecekler. 11 Mayýs 2014 Pazar günü ise Çorum Saat Kulesi, Ulu Cami, Leblebiciler, Çorum Müzesi dýþ mekân ve bahçesindeki Kral Mezarlarý fotoðraf çekimleri yapan ekipler, saat 12.00'de start verilerek Ortaköy ilçesinden Tokat'a uðurlanacaklar. Haber Servisi "Milli Eðitimdeki sorunlarý Kurum Ýdari Kurulu'na taþýdýk" Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, eðitim çalýþanlarýnýn acil çözüm bekleyen sorunlarýný yetkili sendika olarak Kurum Ýdari Kurulu (KÝK) Nisan 2014 toplantýsýna taþýdýklarýný söyledi. Eþkil, kurula taþýdýklarý ve çözümünü istedikleri taleplerin eðitim çalýþanlarýnýn acil çözüm bekleyen sorunlarýndan oluþtuðunu belirterek, "Taleplerimiz, eðitim çalýþanlarýyla yapýlan görüþmeler neticesinde þekillendirilmiþtir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi halinde eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözümünde ciddi aþamalar kaydedilebilecek ve çalýþma þartlarý beklentiler doðrultusunda düzenlenebilecektir" dedi. Eþkil, kurula sunulan talepler doðrultusundaki düzenlemelerin bir an önce gerçekleþtirilmesinin çalýþanlar arasýndaki belirsizliði gidereceðini, bundan kaynaklanan sorunlarýn çözümünü hýzlandýracaðýný söyledi. Eþkil, Kurum Ýdari Kurulu'na sunduklarý ve bir an evvel çözümlenmesini istedikleri konularý da açýkladý. Eðitim Bir Sen tarafýndan Kurulda çözümlenmesi istenen konular ise þunlar: Ýlgili mevzuatý gereðince eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi saðlanmalýdýr sayýlý Kanun'un 24. maddesiyle 652 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 1. maddenin birinci fýkrasý hükmü gereðince, (merkezi olsun ya da olmasýn) Bakanlýkça yapýlan bütün sýnavlarda görev alanlara ödenecek ücretin, tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalýþma tamamlanmalýdýr. Öðretmenlerin ve öðretmen dýþý personelin, il içi ve iller arasý yer deðiþikliði iþlemlerinde 3 yýllýk hizmet süresinin tespitinde 31 Aralýk tarihi esas alýnmalýdýr. Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, öðretmenlerin il içi ve iller arasýnda karþýlýklý yer deðiþtirmelerine imkân saðlayacak þekilde düzenleme yapýlmalý; 2014 yaz aylarýnda öðretmenlerin karþýlýklý yer deðiþtirme iþlemleri gerçekleþtirilmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul ve Kurumlarýn Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm Kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik, öðretmenler haricindeki Bakanlýk personelini de kapsayacak þekilde güncellenmeli; bu yöndeki bir yönetmelik deðiþikliði sonrasýnda hizmetli ve memur gibi diðer bakanlýk personelinin yer deðiþtirme iþlemleri gerçekleþtirilmelidir sayýlý Kanun'la getirilen hükümler dikkate alýnmak suretiyle Eðitim Kurumlarý Yöneticileri Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, en geç 20 Mayýs tarihine kadar düzenleme yapýlmalýdýr. Þube müdürlerinin bölge hizmetine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinden önce boþ bulunan þube müdürlüðü kadrolarýna, þube müdürlüðü için görevde yükselme sýnavýný kazanarak atamaya hak kazanmýþ olanlar arasýndan atama yapýlmalýdýr. Millî Eðitim Bakanlýðý Öðretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Esaslara Dair 2006/11350 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'nýn günümüz koþullarýna, özellikle 6287 sayýlý Kanun sonrasý ortaya çýkan yeni eðitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalýþmalar tamamlanmalýdýr tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nin "Koordinatör öðretmen görevlendirilmesi" baþlýklý 88. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi, yürürlükten kaldýrýlan yönetmeliðin ilgili hükmü iktibas edilerek, "Ýþletmelerde meslek eðitimi adý altýnda verilecek ek ders saati sayýsý, bir alanda/dalda iþletmeye öðrenci gönderilen sýnýftaki/sýnýflardaki iþletmelerde eðitimi yapýlan uygulamalý meslek dersleri toplam ders yükünün iki katýný geçemez" þeklinde deðiþtirilmelidir tarihinden önce diðer bakanlýklarda eðitim ve öðretim hizmetleri sýnýfý dýþýndaki diðer sýnýflarda görev yapmakta iken, söz konusu tarihten sonra Millî Eðitim Bakanlýðý'na öðretmen olarak atananlar yönünden de zorunlu hizmet yükümlülüðü muafiyeti getirilmelidir. Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Hizmetleri Yönetmeliði'nin yerine yürürlüðe girmesi tasarlanan Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliði Taslaðý'nýn "çalýþma saatleri ve izinleri" maddesinde, rehberlik ve psikolojik danýþma servislerinde görevli psikolojik danýþmanlarýn (rehber öðretmenlerin) çalýþma sürelerinin haftalýk 30 iþ saati olmasý, günlük çalýþma saatleri eðitim-öðretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarýna göre okul/kurum müdürlüðünce düzenleneceði, izin ve tatillerini diðer öðretmenler gibi kullanacaðý yönündeki (mevcut) Yönetmelik hükmü aynen korunmalýdýr. Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðünce gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev daðýlýmýnýn, görev almaya istekli personel arasýnda adil ve dengeli bir þekilde gerçekleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Ýl içi ve iller arasý atama ve yer deðiþikliði iþlemleri baþlamadan evvel, baþta 6287 sayýlý Kanun sonrasýnda ilkokul ve ortaokul olarak ayrýþtýrýlan eðitim kurumlarý olmak üzere tüm eðitim kurumlarýnýn hizmet alanlarý ve hizmet puanlarý yeniden belirlenmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda, Eðitim ve Öðretim Hizmetleri Sýnýfýna dâhil kadrolarda çalýþanlarýn haricindeki personelin çocuklarý da, Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlý veya Burslu Öðrenci Okutma ve Bunlara Yapýlacak Sosyal Yardýmlara Ýliþkin Kanunun 4'üncü maddesi kapsamýnda parasýz yatýlý veya burslu okuma hakkýndan yararlandýrýlmalý; Bu personelin çocuklarý, Ýlköðretim ve Ortaöðretim Kurumlarýnda Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliðinin 10'uncu maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan, çalýþan, emekli olan veya vefat eden öðretmen çocuklarýna tanýnan yüzde 15'lik kontenjan içinde deðerlendirilmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý kadrolarýnda çalýþan personel yönünden, parasýz yatýlýlýk ve bursluluk sýnavýna katýlacak öðrencilerde aranacak þartlara dair Ýlköðretim ve Ortaöðretimde Parasýz Yatýlýlýk, Burs ve Sosyal Yardýmlar Yönetmeliði'nin 5. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yýla ait yýllýk gelir toplamýndan fert baþýna düþen net miktarýn, içinde bulunulan mali yýlýn Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (M) iþaretli cetvelinde belirtilen Millî Eðitim Bakanlýðý okul pansiyon ücretinden en azýnýn yedi katýný geçmemek kaydýyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak þartý aranmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn merkez ve taþra teþkilatý ile Bakanlýða baðlý tüm kurum ve kuruluþlarda çalýþan erkek kamu çalýþanlarý, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasýnda kamu hizmetini gerektirdiði ciddiyet dâhilinde kýlýk ve kýyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler. Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattýna yapýlan her ihbarýn, þikâyetin, soruþturma konusu edilip öðretmeni yýldýrma/cezalandýrma aracý haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalý; inceleme veya soruþturma konusu edilebilecek ihbarlar-þikayetler ile bu sonucu doðuracak ihbar-þikayetler için gerekli þekli þartlar yazýlý bir esasa baðlanmalýdýr. Hizmetli kadrolarýnda bulunanlar baþta olmak üzere yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan personel yönünden, çalýþma saatlerinin belirsizliði ve yapmakla yükümlü olduklarý görevlerin net olarak tanýmlanmamasý önemli bir sorun kaynaðý olup memur ve hizmetlilerin çalýþma süreleri ve görev tanýmlarý net ve açýk bir þekilde belirlenmeli, "Yöneticilerin verdiði diðer görevleri yapar" þeklindeki ifadelerin yer aldýðý mevzuat hükümleri deðiþtirilmelidir. Ýkili öðretim yapýlan okullarda görev yapanlar baþta olmak üzere, günlük ve haftalýk çalýþma süresinin üzerinde çalýþma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmamasý sebebiyle fazla çalýþma karþýlýðý izin hakký verilmeyenlerin isteklerine baðlý olarak fazla çalýþma karþýlýðý ücret ya da izin hakký verilmesi konusunda düzenleme yapýlmalýdýr. Bakanlýk ana binasý baþta olmak üzere Bakanlýk merkez teþkilatýna dâhil hizmet binalarýnda iþyeri sendika temsilciliði için yer tahsisi yapýlmalýdýr sayýlý Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliþtirilmesi Amacýyla Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun hükümleri gözetilerek, Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik'in 4. maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendinde yer alan "baþý açýk" ibaresi kaldýrýlmalýdýr." Bahadýr YÜCEL KANALÝZASYON ÞEBEKESÝ YAPTIRILACAKTIR ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ SU VE KANAL HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 4 Köye ve 2 Mahalleye Kanalizasyon Tesisi Yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Mimarsinan Mah. inönü Cad. No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 4 köyde ve 2 mahallede kanalizasyon þebekesi yaptýrýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Merkez Hacýmusa Köyü, Dodurga ilçesi Ayva Köyü, Mecitözü il çesi Çayköy Köyü ve Bekiþ Köyü ile Çambekiþ Mahallesi, Dorukbe kiþ Mahallesine Kanalizasyon Tesisi Yapýmý c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesli mi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) iþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Mimarsinan Mah. inönü Cad. No:167 Merkez/ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde iþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Teblið'de yer alan A IV. Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Genel Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn: 489 Resmi ilanlar de Necdet Sinan son yolculuðuna uðurlandý 7 Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn danýþmanlarýndan Erol Olçak'ýn þirketinde üst düzey yönetici olarak çalýþan Mustafa Sinan'ýn babasý Necdet Sinan önceki gün 68 yaþýnda hayata veda etti. Yaklaþýk sekiz yýldýr yatarak tedavi gören Necdet Sinan'ýn cenazesi dün Ýskilip Ulucami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Mutaflar Mezarlýðý'nda topraða verildi. Sinan'ýn cenaze namazýný Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýldýrdý.cenaze namazýna Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Arter Holding sahiplerinden Cevat Olçok, Alman Ströer Yönetim Kurulu üyeleri, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Haber Servisi

8 Hapis Cezasý Kadýn, gece yarýsý yanýndan kaybolan kocasýný bulmak için kalkar. Evde yalnýzlýk içinde, aþaðýdan bir ses duyar. Aþaðý iner ve tekrar dinlemeye baþlar, ama kocasýný bulamaz. Biraz daha aramak için aþaðý depo'ya iner, orda kocasýný dizleri üstüne çökmüþ, duvara dönmüþ aðladýðýný görür. Kelime Avý Ve merakla sorar: - Kocacýðým, neyin var, ne oldu?kocasý: - Hatýrlýyor musun, baban bizi el ele yakaladýðýnda bir soru sormuþtu, ya evlenirsin ya da 20 yýl hapis çekersin." Kadýn þaþýrarak: - Eeee ne oldu? Adam: - Bugün, hapisten çýkmýþ olacaktým... YAÞAM Ebeveynin tutarsýz disiplini, Çocukta korkularý artýrýyor Karanlýk, gök gürültüsü gibi birçok etken 3-6 yaþ arasý çocuklarýn korkularýndan birkaçý. Çocukluk çaðý korkularýnýn bu yaþlarda artýþ gösterdiðini söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi uzman psikoloðu Aylin Sezer, ailelerin de farkýnda olmadan bu korkulara yenilerini eklediðini belirtiyor. Bebeklik döneminde yüksek ses, parlak ýþýk gibi etkenlerle baþlayan korku algýsýnýn, çocuðun yaþý büyüdükçe deðiþtiðini söyleyen Sezer, Çocuklar 3-4 yaþýna kadar yüksek ses, hýzlý hareketler ve özellikle anne-babadan ayrýlmaya dair korkular yaþarken; 4-6 yaþ arasý daha çok karanlýk, canavarlar, gece duyduklarý garip sesler ve köpek gibi hayvanlara dair korkular geliþtiriyor. diyor. Yaramazlýk yapan çocuðu Seni doktora götüreceðim, iðne yapacak. diye korkutmanýn daha sonra doktor fobisi oluþturacaðýný aktaran uzman, Yaramazlýk yaparsan seni köpeklere veririm, sokakta elimi tutmazsan seni dilenciler alýr gibi tehditlerin çocuklarda yeni korkular oluþturmasý çok doðal. diye konuþuyor. Anne ve babanýn tutarsýz disiplin yöntemlerinin de korkularý artýrabileceðini anlatan Aylin Sezer þunlarý öneriyor: Çocuðunuzun korkusuna saygý gösterin. Korkuyla uðraþmasý için cesaretlendirin. Güvenli ve istikrarlý bir ortam oluþturun. Buna raðmen korkular, gündelik yaþamýný engelliyorsa, yaþýna ve karakterine uygun olmayan davranýþlar gösteriyorsa, fiziksel nedeni olmayan, ýsrarcý bedensel þikâyetleri varsa (sürekli karýn aðrýsý, baþ aðrýsý gibi) mutlaka bir çocuk ruh saðlýðý uzmanýna baþvurun. (CÝHAN) Yaz polenleri göz Rahatsýzlýklarýný artýrýyor Dizi 19:55 20:00 8 Böyle Bitmesin Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Günün Sudoku Bulmacasý Uzmanlar havalarýn ýsýnmasý ve yaz mevsime girilmesiyle birlikte mevsimsel deðiþkenlikler ve yaz polenlerine karþý yaþanabilecek rahatsýzlýklara karþý uyarýlarda bulunuyor. Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Göz Doktoru Op. Dr. Ömer Öztürk, yaz aylarýnda polenlerden kaynaklanan alerjik göz hastalýklarý, konjonktivite ve göz nezlesi rahatsýzlýklarýnýn daha sýk görüldüðünü belirterek, dikkat edilmesi konusunda uyarýlarda bulundu. Yaz aylarýnda polenlerden dolayý sýkça görülen göz hastalýklarýyla ilgili açýklamalarda bulunan Göz Doktoru Op. Dr. Öztürk, konjonktivite gözün beyaz kýsmýný ve kapaklarýn iç kýsmýný saran ince bir zar olduðunu ve alerjinin vücuda temas eden maddeye karþý kendine zarar verecek derecede tepki göstermesi olduðunu söyledi.alerjik konjonktivitenin havadaki alerjen maddelerin göze temasý sonucu oluþturduðu konjoktida, aþýrý duyarlýlýk reaksiyonu olduðunu kaydeden Op. Dr. Öztürk, "Toplumun yaklaþýk yüzde 20'si gibi büyük bir çoðunluðunu etkiler. Genellikle çocukluk ve 20'li yaþlarda ortaya çýkar. Yaþ ilerledikçe þikayetlerde azalma görülür. Bu normal düzeyde olursa vücudu korumak içindir. Alerjik konjonktivitede alerji reaksiyonu göze zarar verecek düzeydedir. Hastalarýn yarýsýnýn kendisinde veya ailesinde alerjik hastalýk mevcuttur." dedi. BELÝRTÝLERÝ Konjonktivitenin baþlýca belirtisinin sýklýkla gözlerde görülen kaþýntý þikayeti olduðunu ifade eden Öztürk, "Gözlerde sulanma konjonktivitte ödem, kýzarýklýk, yanma ve ýþýða karþý hassasiyet görülür. Þikayetler çift taraflýdýr. Ancak bir göz diðerinden çok etkilenebilir. Özellikle bahar aylarýnda ortaya çýkan mevsimsel alerjik konjonktivite en sýk etken polenlerdir. Aðaç tozlarý ve çayýrlarda alerjik konjonktivite yol açabilir. Alerjik konjonktiviten korunmak ve polenlerin göze temasýný azaltmak için alerjik konjonktivite olan hastalarýn bahar aylarýnda mümkün olduðunca dýþarýya çýkmamasý, dýþarýya çýktýðý zaman güneþ gözlüðü ve þapka gibi alerjenlerin göze temasýný azaltan malzemeler kullanýlmasý önemlidir. Bu dönemlerde ellerin ve yüzün sýk yýkanmasý, göze temas eden alerjenleri azaltabilir. Öncellikle alerjinin kesin bir tedavisi yoktur. Hafif vakalarda göze soðuk kompres ve gözün çevresini bol su ile yýkanmasý þikayetleri önleyebilir. Ýlaç tedavisi olarak antihistamikler bizim steroit deðimiz kortizonlu ilaçlar ve bol suni gözyaþý kullanýlabilir. Ýlaçlarýn doktor kontrolünde düzenli ve yeterli sürede kullanýlmasý çok önemlidir. Zira yan etki olarak katarakt ve göz tansiyonu dediðimiz glokom gibi ciddi göz hastalýklarýna sebep olabilir" þeklinde konuþtu. (CÝHAN) Dizi Alvin ve Sincaplar 2 Eðitimleri için süperstarlýktan vazgeçen sincaplar, Alvin, Simon ve Theodore, okula geri döner. Sincaplar için okulun müzik programý çok önemlidir fakat program iptal edilmek üzeredir. Bunu engellemenin tek yolu, yakýn zamanda düzenlenecek olan müzik yarýþmasýnda birinci olmak ve 25 bin dolarlýk para ödülünü kazanmaktýr. Ancak bu iþ, üç kafadarýn düþündüðü kadar kolay olmayacaktýr. Zira karþýlarýnda Brittany, Jeanette ve Eleanor gibi kendine güvenen ve rakiplerini alt etmeye kararlý diþi sincaplar grubu vardýr.oyuncular : Jason Lee, Zachary Levi, David Cross Yönetmen : Betty Thomas 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Kimliksiz Bir konferans için geldiði Berlin de bir trafik kazasý geçiren Dr. Martin Harris, kendine geldiðinde, karýsýnýn kendisini tanýmadýðýna þahit olur. Daha da kötüsü, kendisinin yerine baþkasýnýn geçmiþ olduðunu öðrenir. Kimseyi gerçek Martin Harris olduðuna inandýramayan adam, kendini tehlikeli bir komplonun içinde bulur. Bu yabancý ülkede takip edildiðini de fark edince, bu durumdan kurtulmak için en son hatýrladýklarýný kullanarak kaza yaptýðý kiþiye ulaþýr. Ancak derine indikçe asýl kimliðine dair önemli detaylara ulaþacak ve ne kadar ileri gidebileceðine kendisi bile þaþýracaktýr. Lana Del Rey Grant, New York City'de dünyaya geldi; Lake Placid isimli kasabada büyüdü.[2][3] 15 yaþýndayken Connecticut'da bulunan denizcilik okulu Kent School'a girdi.[4][5] Babasý Rob Grant, domain yatýrýmcýsýdýr ve Lana'yý þarkýcýlýk kariyerine baþladýðý ilk yýllardan beri desteklemiþtir.del Rey New York'taki Fordham University'de okumuþtur.[8] Vogue dergisine verdiði bir röportajda "Hep daha melodik bir ismim olsun istemiþtim...bir süreliðine Miami'ye gitmiþtim. Kübalý arkadaþlarýmla uzunca bir süre Ýspanyolca konuþtum. Lana Del Rey ismi bize deniz kenarýndaki o cazibeyi çaðrýþtýrdý. Söylerken kulaða muhteþem geliyor." demiþtir.[9] Del Rey Kasým 2008'de Lizzy Grant takma ismiyle Kill Kill isimli ilk EP'sini çýkardý. Bu EP'nin içerisinde "Kill Kill", "Yayo" ve "Gramma (Blue Ribbon Sparkler Trailer Heaven)" isimli üç þarký bulunmaktadýr.del Rey daha sonra Ocak 2010'da ilk albümü Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant'ý çýkardý.[11] Albüm David Kahne tarafýndan prodükte edilmiþ, Lizzy Grant ismiyle baðýmsýz bir plak þirketi tarafýndan piyasaya sürülmüþtür. Del Rey konuyla ilgili; "David demoyu dinledikten bir gün sonra benimle çalýþmak istediðini söyledi. David, pop dýþýnda baþka türlerle de ilgilenen, tam anlamýyla güvenilir bir prodüktör olarak bilinir." demiþtir. Babasý Rob Grant, albümün pazarlamasý konusunda Lana'ya yardýmcý olmuþ, albümün itunes'da bür süreliðine satýþa çýkarýlmasýný saðlamýþtýr. Bunun üzerine, David Kahne'nin açýklamasýna göre, Grant plak þirketinden (5 Points) albüm haklarýný geri almýþ, bunu da albüm daðýtýmý için gelebilecek olan fýrsatlarý kaçýrmamak ve önceden planlanmýþ bir stratejinin parçasý olabileceði dedikodularýndan uzak durabilmek adýna yapmýþtýr. BANYOLU BÖREK Malzemeler 1/2 Kalýp Tuzsuz Beyaz Peynir Kýrmýzýbiber, Karabiber, Kimyon Maydanoz 3 Adet Yufka 1/2 Paket Margarin 1 Yumurta Sarýsý Çörekotu Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak böreðin harcýný hazýrlayýn. Bunun için tuzu alýnmýþ beyaz peyniri ufalayýn. Dilerseniz içine ince ince kýyýlmýþ maydanozu doðrayýn. Kýrmýzýbiber, karabiber, kimyonu ekleyin. Margarini eritip, soðutun. Ýlk yufkayý serin ve üzerine yaðý gezdirin. Üzerine ikinci yufkayý serin. Ayný iþlemleri bütün yufkalar için tekrarlayýn. Keskin bir býçakla, sigara böreði yufkasý formunda 16 üçgen parça kesin. Her parçanýn geniþ kenarýna peynirli harçtan koyarak, geniþçe sarýn.geniþ bir tencereye soðuk su koyun. Bütün börekleri içine atýn. Suyun içinde yarým saat bekletin. Bu sürenin sonunda börekleri tencereden çýkarýn. Ýki elinizin arasýnda sýkýn. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Üzerine çýrpýlmýþ yumurta sarýsý sürün. Dilerseniz çörekotu ve susam serpin. 180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda altýn sarýsý renk alana dek piþirip servis yapýn. Bir þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi. (Nietszche) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kimliksiz 22:15 Yasak Yerli Dizi Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 19:40 Smokin 21:30 Haber Saati 22:20 Türk Filmi 23:50 Ýskele Sancak Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 20:00 Alvin ve Sincaplar 2 21:45 Güldür Güldür Makina Kafa Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Yalan Dünya 23:15 Beyaz Show Sarayýn Doktoru Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Böyle Bitmesin 22:40 Stadyum Özel Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Kasýrga

9 "Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uðratma. Bizi baðýþla. Ey Rabbimiz! Þüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin Mümtehine, 60/5 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI FAKR 'Fakr', fakirlik, insanýn ihtiyaç olduðu þeye sahip olmamasý, yani yoksulluk demektir. Sözlük anlamý olarak 'fakir' omurga kemiði kýrýk kimse demektir. Ýhtiyaç duyulmayan þeyin bulunmamasý fakirlik sayýlmaz. Ýhtiyaç duyulan þey var ve kiþi de onu elde edebilecek güçte ise ona fakir denmez. Böyle olunca, Allah (c.c.)'tan baþka bütün varlýklarýn 'fakir' olduðu ortaya çýkar. Çünkü her þeyin varlýðý, baþkasýnýn varlýðýna baðlýdýr, var olan her þey de varlýðýný Allah (c.c.)'tan almýþtýr. Evrendeki herþey, var olmak için Allah (c.c.)'a muhtaçtýr. Ama varlýðý kendinden olan Allah (c.c.), hiçbir þeye muhtaç deðildir. Fakir kelimesi, Kur'an-ý Kerim'in bir çok yerinde tekil ve çoðul olarak kullanýlmýþtýr. Bunlardan dördü aþaðýdadýr: "Þeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin þeyleri yapmayý emreder." (1) "Andolsun ki Allah, 'Allah fakirdir, biz zenginiz' diyenlerin sözünü iþitti."(2) "Fakir uygun þekilde yesin."(3) "Ondan yiyin, sýkýntý içinde bulunan fakire de yedirin."(4) Bu âyetler, Fakr'ýn ihtiyaç duyulan malýn bulunmamasý anlamýna geldiðini kanýtlar. Aþaðýdaki âyetlerden de fakirlerin birkaç çeþit olduðu anlaþýlýr: "Ey insanlar, siz Allah'a fakirler (muhtaçlar)sýnýz."(5) Bu âyete göre, zengin-fakir bütün insanlar, fakir (Allah'a muhtaç)'týr. "Sadakalarý açýktan verirseniz ne güzel!, eðer onlarý gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha iyidir ve sizin günahlarýnýzdan bir kýsmýný kapatýr. Allah yaptýklarýnýzý duyar."(6) "(O fey' mallarý), þu göçmen fakirlere aittir ki yurtlarýndan ve mallarýndan (sürülüp) çýkarýlmýþlardýr; Allah'ýn lütuf ve rýzasýný ararlar."(7) âyetlerinde anýlan fakirler, genel olarak Müslüman fakirlerdir. "Sadakalar (zekâtlar) þu fakirlere mahsustur ki Allah yolunda kapanýp kalmýþlardýr. Yeryüzünde gezip dolaþamazlar. Bilmeyen, utangaçlýklarýndan dolayý onlarý zengin sanýr. Onlarý simalarýndan tanýrsýn. Yüzsüzlük edip insanlardan istemezler."(8) Mal sahibi olmakta olgunluk, kulun gözünde mal ile suyun bir olmasýdýr. Kýyý kenarýnda, yanýbaþýnda suyun çok olmasý sana zarar vermeyeceði gibi ihtiyaç miktarýndan aþaðý düþmemek kaydýyla az olmasý da zarar vermez. Mal da öyledir. Kalbin mal sevgisi ve nefretiyle meþgul deðilse malýn çok olmasýnýn zararý yoktur. Böyle kimse müstaðnidir, onun Allah (c.c.)'tan baþka bir þeye ihtiyacý yoktur. Buna fakir denmesi, sözlük anlamý bakýmýndan deðil, baþka bir anlamdan dolayýdýr. Buradaki fakr, bu insanýn, her iþinde Allah (c.c.)'a muhtaç olduðunu, O'ndan baþkasýna muhtaç olmadýðýný bilmesidir. O halde kul, malýný yoksullara daðýtarak, ya da malý azaldýðý, zarar gördüðü zaman kendisini denesin. Kalbinde mal hasreti görüyorsa, aldandýðýný anlasýn. Nice insanlar vardýr ki, kendisini maldan müstaðni zanneder ama, mal elden çýktýðý zaman içindeki mal sevgisi ortaya çýkar ve yüreðini yakar. Ýhtiyacý karþýlayacak ölçüde mal olmasý, hiç olmamasýndan iyidir. Çünkü aç insan, marifet yoluna deðil ölüm yoluna gider. Ancak tehlikenin büyüklüðü açýsýndan fakir, zengine göre tehlikeden daha uzaktýr. Çünkü bolluktaki fitne, darlýktakinden fazladýr. Bundan dolayý sahabe, 'darlýk fitnesiyle sýnandýk, sabrettik. Bolluk fitnesiyle sýnandýk, sabredemedik.' demiþlerdir. (1) Bakara sûresi, 2/268. (2) Âl-i Ýmrân sûresi, 3/181. (3) Nisâ sûresi, 4/5. (4) Hac sûresi, 22/28. (5) Fâtýr sûresi, 35/15. (6) Bakara sûresi, 2/271. (7) Haþr sûresi, 59/8. (8) Bakara sûresi, 2/273. ESMAÜL HÜSNA EL-MECÝD "Azim üþ þan, þaný yüce" anlamýna gelen el-mecid ismi celili Kur'an-ý Kerim'de iki defa geçmekte. "O övülendir, þaný yücedir" (Hûd 73) "Arþýn sahibidir, yücedir" (Bürûc 15) Ýki defada Kur'an'ýn sýfatý olarak gelmiþtir. "Fakat O yüce bir Kur'andýr." (Bürûc 21) "Kaf. Þaný yüce Kur'an'a yemin olsun ki.." (Kaf 1) Her gün namazlarýmýzýn son oturuþunda Efendimize salatü selam getirirken sonunu "Ýnneke Hamid-ün-Mecid" diye bitiririz. Bu gözlerin göremeyeceði, hayallerin ulaþamayacaðý kadar yüce Rabbimizin nimet denizinde yüzüyoruz. Onun verdiði gözle güzellikleri görüyoruz. Burunla kokluyoruz. Verdiði dille yine Onun verdiði milyonlarca farklý tadý tadabiliyor ve ayýrt edebiliyoruz. O yücelerden yüce Rabbimizin kelamý da yüce. Belaðatýyla, fesahatýyla, Ýcazýyla, letafetiyle, tazeliðiyle, tadýyla eriþilmez olan Kur'an-ý Mecid'e iman eden Mü'minler de yüce bir gönüle sahip olmalý. Ýyilik yapan, yaptýðý iyiliði unutan, dostluðundan zevk alýnan bir Müslüman olmaya çalýþmalýdýrlar. Müslümanlar, dinleri hak olmasýna raðmen niçin baþka devletlerden geri kalmýþtýr? Evet Müslümanlar bugün pek çok sahada, bilhassa Batýlý ülkelerin hemen hepsinden geri kalmýþ durumdadýrlar. Bu bir vakýa olarak doðrudur. Bunun pek çok sebebi vardýr; ama zannediyorum en baþta Kur'an'ý doðru anlayýp seviyeli temsil edememeleri gelmektedir. Daha baþka sebepler üzerinde de durulabilir; ama bana göre tedenni saiklerinin baþýnda bu gelmektedir. Allah'ýn (cc) yüce kelamýný ruhumuza mal etmede, yaþamada, hayatýmýza hayat kýlmada gösterdiðimiz gevþeklik bugünkü durumumuzu netice vermiþtir. Bir zamanlar, Kur'an'ý olduðu gibi anlayýp tam temsil eden insanlar, dünya çapýnda baþarýlar elde edip, hemen her alanda zirveleri tutmuþlardý. Baþta 4 büyük raþid -doðruyu bulmuþ, doðruyla kaynaþmýþ ve bütünleþmiþ, Allah Rasulü'nün hilafet yanýnýn temsilcileri- halifeler, bunlarýn baþýnda gelir. Daha Hz. Osman (ra) döneminde Hazar Denizi aþýlmýþ, Amuderya'ya varýlmýþ ve Aral Gölü çevresi huzurun soluklandýðý, ilmin yaygýnlaþtýðý bir ideal bölge haline gelmiþti. Bütün bu baþ döndürücü geliþme ve ilerlemeler, sene gibi kýsa bir zaman içinde gerçekleþmiþ oluyordu. Çünkü bu dönemde temsil vazifesi bihakkýn yerine getiriliyordu. Daha sonralarý Emevi-Abbasi, Selçuklu-Osmanlý gibi devletler bu süreci belli ölçüde devam ettirdiler. Ýslam'ý Hakkýyla Yaþamamak Hasýlý, mesele gelip Ýslam adýna bilinmesi gerekli olan þeylerin bilinmesine, idrak edilmesi ve hayata geçirilmesi zaruri olan hususlarýn kavranýp yaþanmasýna baðlanmaktadýr. Zannediyorum Müslümanlar, bunlarý yapamamanýn cezasýný çekiyorlar bugün. Tarihin þehadetiyle sabittir ki; bugüne kadar zamanýn aþýndýrýcý diþleri arasýnda çiðnenmemiþ ne bir millet, ne bir toplum, ne bir devlet ve ne de bir medeniyet vardýr. Þimdiye kadar ne büyük devletler ne muhteþem imparatorluklar ve ne medeniyetler o gaddar u devvarýn diþleri arasýnda öðütülüp gitmiþlerdir de bunu kimse durduramamýþtýr. Evet, herkes, her toplum, her millet bir gün mutlaka miadýný dolduracak ve yok olacaktýr. Ýkballeri idbarlar takip edecek ve bir bir gelenler bir bir gidecektir. Ancak birinin talih yýldýzý sönerken, bir baþkasýnýnki parlayacak ve bu þekilde ölüm ve doðumlar birbirini takip edip duracaktýr. Bu Allah'ýn (cc) bir kanunudur. Ýnsanlar ve medeniyetler doðarlar, büyürler ve ölürler. Biz de bir manada, eski þartlar çerçevesinde miadýmzý doldurmuþ sayýlýrýz. Düþmanlarýmýzýn Baskýsý Öte yandan; 8-10 asýrdan beri, milletimiz bir kýsým kafir ve zalimler tarafýndan sürekli baský altýnda tutulmakta ve onun geliþip inkiþaf etmesine fýrsat verilmemektedir. Evet, þu 8-10 asýrlýk tarihimiz itibariyle bizler, Ýslam'ý temsile çalýþýrken, korkunç bir taassup ve yobazlýkla gelip gelip bize toslayan bir düþman cephe vardý ki, hiçbir zaman ellerini yakamýzdan çekmediler. Tek baþýna bir milletin bütün bunlara mukavemet etmesi ise çok zordu. Bakýn, Haçlý seferleri baþladýðý günden itibaren, hiç durmadan gelip gelip üzerimize çullandýlar. Biz 3-4 asýr sürekli bunlarý göðüsledik. Sonra devleti aliye ile uðraþmaya baþladýlar; hatta onun içine sýzýp bu koca milleti paramparça ederek birbirine düþürdüler.. yer yer içimize ýrkçýlýk mülahazalarý atarak, Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Boþnak'a, Boþnak'ý Arnavut'a vurdurdu ve herkesi birbirinin kurdu haline getirdiler. Çekip giderken de geride bir sürü virüs býraktýlar. Bütün bu olumsuzluklarý da geri kalýþýmýzýn sebepleri arasýnda zikredebiliriz. Entelijansiyamýzýn Gafleti Entelijansiyamýzýn gafleti, geri kalýþýmýzýn önemli sebeplerinden biridir. Buna 'münevver körlüðü' de denebilir. Evet bir dönemde, biz de ilim, teknik ve teknoloji açýsýndan aydýnlanma mülahazasýyla dýþarýya bir hayli insan göndermiþiz. Ancak gidenlerin çoðu gittikleri yerlerde mahiyet deðiþtirmiþ, fýtrat ve karakter dejenerasyonuna uðramýþ, hatta bunlar arasýnda milletini, teb'asýný deðiþtirenler bile olmuþ.. ve sonra bu çarpýk beyin gücü hiç de arzu edilmeyen bir seviyeye ulaþmýþ ve koskoca bir millet üç-beþ maceraperestin gadrine uðramýþtýr. Bu konuda Bediüzzaman'ýn yaklaþýmlarý da çok dikkat çekicidir. Onun bu konudaki düþüncelerini özetlemede yarar var: O, bizim geriye kalýþýmýz ve baþkalarýnýn ileriye gitmesini, bize ait bir kýsým kusur ve seyyielere baðlar. Bunu biraz daha açalým; her mü'minin her sýfatýnýn mü'min olmasý þart deðildir. Bazý mü'minlerde kafir sýfatlarý bulunabilir. Her kafirin de her sýfatý kafir olmayabilir. Bazý kafirlerde mü'min sýfatlarýnýn bulunmasý mümkündür. Mesela tembellik bir kafir sýfatýdýr. Kahveleri doldurup sabahtan akþama kadar oturmak da öyle. Sistem ve yöntem bilmemenin de mü'mine yaraþýr yaný yoktur. Bir mü'min namaz kýlýyor, oruç tutuyor olabilir; ama eðer o, kahvelerde zaman öldürüyor, sistemden, yöntemden de haberi yoksa, mü'min evsafý adýna onu olumlu kabul etmemiz mümkün deðildir. Allah'ýn ilk emri 'oku' iken, okumadan nefret etmek bir kafir sýfatý olsa gerek... Þimdi gelin bir kafir düþünün ki, hayatýný disipline etmiþ, program altýna almýþ ve öyle metotlu çalýþýyor ki, bir dakikasýný bile zayi etmiyor. Ýþte bu kafir, bir mü'min sýfatýný haiz sayýlýr. O, bir durakta otobüs beklerken kitap okuyorsa mü'mince bir iþ yapýyor demektir. Eðer Allah (cc), insanlarýn ihraz ettikleri vasýflara göre hüküm veriyorsa -ki veriyor- bir mü'min sýfatý olduðu takdirde onu galip kýlmasý adet-i sübhaniyesinin gereðidir. Tabii, kafir vasýflarýyla ittisaf etmiþ bir 9 Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Allah'ým! Beni bu günde velilerini seven, düþmanlarýna düþmanlýk besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa'nýn (sav) sünnetine uyan kimselerden kýl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-! Amin M.Fethullah Gülen : NÝÇÝN GERÝ KALDIK? mü'min için de bunlarýn aksi söz konusudur. Hakka Giden Vesileler Hak Olmalý Bediüzzaman ikinci olarak, yaklaþýk þu mütalaayý serdeder: Ýnsanlarý hak bir hedefe götüren vesileler de hak olmalýdýr. Aksi halde maksadýn aksiyle tokat yenilir. Aksine eðer hakka ulaþma adýna batýl vesileler deðerlendiriliyorsa, mesela, insanlara Ýslam adýna bir þeyler anlatalým denirken, kitle ruh haletinden istifade etme gibi batýl bir yola tevessül ediliyor, propaganda gücüne dayanýlýyor ve insanlar aldatýlýyorsa, böyle bir yolda baþarýlarýn devamý imkansýzdýr. Biz, Allah'a giderken, attýðýmýz her adýmýn, onun rýzasý dairesinde olup olmadýðýna fevkalade dikkat etme mecburiyetindeyiz. Biraz daha açabiliriz: Birkaç asýrdan beri Müslümanlar, hakka, hakikate giderken, hep batýl yollarý, batýl sistemleri denemiþlerdir. Allah da (cc) maksatlarýnýn aksiyle onlarý sürekli tokatlamýþtýr. Diðer yandan Müslümanlar arasýnda uzlaþmacý olacaðýmýza hep uzaklaþtýrmadan yana olmuþuzdur. Halbuki tevfiki Ýlahinin en büyük teminatý ve bizim Allah (cc) katýnda kabul gören en büyük fiili duamýz, ittifakýmýzdýr. Hakkýn hatýrý alidir. Meþrep ve mizaç farklýlýklarý fýtratýn muktezasýdýr. Öyleyse hemen þunun bunun aleyhinde olmamak ve onunla uðraþmak yerine yapýlan her hizmeti alkýþlamak mü'min olmanýn gereðidir. Allah'ýn Kanunlarýna Uyulmalý Bu konuda üçüncü husus da Allah'ýn kanunlarýna riayet meselesidir. Allah'ýn (cc) iki çeþit kanunu vardýr. Bunlardan biri, kainatta cereyan eden ve fizik, kimya, astronomi, astrofizik, biyoloji ve týp gibi deðiþik ilimlerin esaslarýný teþkil eden kanunlardýr. Buna kainat kitabý da diyebiliriz. Bu kitap bir bakýma sessizdir; fakat dilinde bin bir naðmenin tesiri gizlidir. Ýkincisi; nebiler vasýtasýyla Allah'ýn bize gönderdiði kanunlardýr ki, bizde Kur'an, diðer peygamberlerin elinde de Tevrat, Zebur, Ýncil gibi kitaplardan ibarettir. Ýþte bu iki kitabýn da bilinmesi ve hükümlerine riayet edilmesi þarttýr. Ekseriyet itibariyle, kainat kitabýný okuyup deðerlendirmenin mükafatý dünyada verilegelmiþtir.. Kur'an'a uymanýn mükafatý da ahirette. Binaenaleyh müminler, Kur'an'ýn sadece ibadet ü taata müteallik meselelerine uyuyorlarsa, mükafatsýz kalmayacaklar ama bu, ahirette olacaktýr. Baþkalarý kainat kitabýný okuyor ve onun kanunlarýna riayet ediyorsa onun mükafatý da dünyada verilecektir. Hem dünya hem ukba muvaffakiyetlerine gelince; bu da her iki kitabý ayný seviyede okuyup anlamaya baðlýdýr. Aslýnda bu iki kitap, bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Her ikisinde de ayný el ve ayný kudret vardýr. Kainatý, çeþitli zenginlikler ve derin muhtevasýyla bir kitap, bir meþher haline getirip önümüze seren Cenab-ý Hak -tabiri caizse- ayný zamanda onu bir de Kur'an'ýyla seslendirmektedir. Hatta O, kainat kitabýnýn bir parçasý olan bizleri de yine Kur'an'la bize anlatýyor. Cazibe-dafia, infilak, nümüvv kanunlarý çerçevesinde, bütün varlýkla alakalý bize neler ve neler anlatýyor.! Ýþte bu iki kitaptan herhangi birindeki bir eksiklik, bize telafisi imkansýz nelere ve nelere mal olagelmiþtir... Evet, bugün bazý Müslümanlar, belki Kur'an'ýn ibadet ü taata müteallik meselelerini biliyorlar ama; þeriat-ý fýtriye veya ayatý tekviniyeyi, yani kainattaki cari kanunlarý bilemiyorlar; bilip uygulamaya koyamýyorlar. Onun için de sürekli maðlubiyet ve hezimet tokatlarý yiyip duruyorlar. Kafirlere gelince, onlar Kur'an'ýn dünyaya ait meselelerini, hayata geçirebildiklerinden her zaman mükafatlarýný alabiliyorlar. Öyleyse bizler her iki kitabý da ayný seviyede mütalaa edip hayatýmýza hayat kýlmakla, hem dünya hem de ukba saadetine namzet olduðumuzu düþünce ve tavýrlarýmýzla ispat etme mecburiyetindeyiz. 19. Asýrda yaþadýðýmýz hezimetler Son bir husus da, 19. asýrda üst üste yaþadýðýmýz hezimetlerdir. Evet bu yýllarda biz sürekli, içte ve dýþta sýrtýmýzdan hançerlendik ve iki büklüm olduk. Aslýnda bu bir bakýma bizim uyanmamýza vesile olmadý da deðil. Evet biz, dünya ile hesaplaþmaya hazýrlanan bir toplumuz. Müslümanlýðý bütün dünya karþýsýnda en üst seviyede temsil edecek ve dinimizi bütün dünyaya bir kere daha duyuracak kývama gelmiþtik. Zannediyorum artýk Ýslam'ýn, ilimler adýna ortaya koyduðu meselelere tercüman olacak, hukuk sistemiyle, dünya hukuk sistemlerine ýþýk tutacak, iktisadi sistemiyle dünyanýn iktisadi sistemlerini çaðdaþlaþtýracak ve kendimizi bir kere daha ifade edecektik. Halbuki 18. asra girerken, Batý'da baþdöndürücü deðiþmeler karþýsýnda, insanýmýz þaþýrýp kalmýþtý. Ýhtiþam dönemini çoktan unutmuþ, milli hisleri sarsýlmýþ ve mazisiyle bütün bütün kopuk hale gelmiþti. Dolayýsýyla o günün insaný kendi çaðý ile katiyen hesaplaþamazdý. Bize gelince, zannediyorum ayný þeyler bizler için de geçerli. Bakýn 21. asrýn eþiðinde bulunuyoruz ama teorik seviyede dahi olsa hala kendimize ait, herhangi bir konuyla alakalý hiçbir sistem geliþtiremedik. Saðlam bir iktisadi sistem kuramadýk. Pozitif ilimleri bütün bütün ihmal ettik. Bari þimdilerdeki þu kýpýrdanýþý deðerlendirebilseydik. Gece-gündüz çalýþarak, okuyarak, düþünerek ve çaðý kavramaya çalýþarak... Bunu baþarabilirsek bir taraftan Rabbimize karþý iþtiyakýmýz, sevgimiz ve inancýmýzla kanatlanabilir, diðer taraftan Allah'ýn kainat kitabý içinde araþtýrmalar yapýp, elde ettiðimiz neticeleri hayata geçirebiliriz. Bunlarý gerçekleþtirdiðimiz takdirde 21. asrý yaþadýðýmýzdan söz edilebiliriz; yoksa kendi kendimizi aldatmýþ oluruz. "Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarýnýzýn aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarýnýzýn aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah'ýn dualarý kabul ettiði saate rast gelir de, istediðiniz kabul ediliverir." (Ebu Dâvud, "Salât", 362) SAHABE HAYATI HZ. EBU SAÝD EL-HUDRÝ (r.anh) Ashâb-ý kirâmýn fakihlerinden biri. Sa'd b. Mâlik b. Sinan b. Ubeyd, Adiyy b. Neccâr kabilesindendir. Babasý, Medine'de Ýslâm'ýn tebliði baþladýðýnda müslüman olmuþ, Ebû Said müslüman bir ailede dünyaya gelmiþtir. Ebû Said el-hudrî, Rasûlullah'ýn hadislerinden binden fazla rivayet eden Ebû Hureyre, Abdullah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Ümmü'l-Mü'minin Âiþe, Abdullah b. Abbâs, Cabir b. Abdillah el-ensârý, ile birlikte Muksirun adý verilen sahâbelerden biridir. Bu yedi sahâbî, onaltýbinden fazla hadis rivâyet etmiþtir. Ebû Saîd el-hudrî bin yüz yetmiþ hadis rivâyet etmiþtir. Bunlardan kýrküç tanesi Buhâri ve Müslim'de yirmi altýsý yalnýz Buhâri'de, elliikisi yalnýz Müslim'de, diðerleri öteki hadis kitaplarýnda bulunmaktadýr (Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarý, Tecrid-i Sarih Tercüme ve Þerhi, I, 26 Mukaddime). Ebû Saîd, Medine'de Mescid'i Nebevî'nin inþasýna katýlmýþ, Bedir gazasýnda küçük olduðundan bulunamamýþ, onüç yaþýnda Uhud gazasýna babasý ile katýlmýþ ve bu savaþta babasý Mâlik þehid olmuþtur. Babasýnýn ölümünden sonra ailesinin geçimi ona kalmýþ ve önceleri açlýk çekmiþ, karnýna taþ bâðlamýþtýr. Ailenin kadýnlarý, "Kâlk dâ Râsûlullâh'â git, ondan bir þey iste, herkes istiyor" dediklerinde önce gitmemiþ, sonra Rasûlullah'ýn huzuruna gittiðinde onun þu hutbeyi irâd ettiðini görmüþtür: ''Ýstiðna gösteren ve iffeti muhâfaza eden insanlarý Cenâb-ý Hak âlemden müstaðni kýlar." Bu sözü duyduktan sonra bir þey istemeye cesaret edemeden dönmüþtür. Bunun sonrasýný kendisi þöyle anlatýr: "Rasûl-i Ekrem'den bir þey dilemeyerek döndüðüm halde Cenâb-ý Hak bize rýzkýmýzý gönderdi. Ýþimiz o kadar yoluna girdi ki, Ensar içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 449) Hz. Ömer ve Osman devirlerinde Medine'de fetvâ vermiþ, Hz. Ali devrinde Nehrevan savaþýnda bulunmuþtur. Haricilere iliþkin þu rivâyeti vârdýr:bir gün Rasûlullah bir þeyleri taksim ederken bir adam geldi ve ona: "Yâ Râsûlullâh, âdalet üzere hareket et" dedi. Râsûlullâh, "Ben adalet etmezsem kim eder?'' buyurdu. Hz. Ömer adamýn kellesini uçurmak istedi. Rasûlullah buyurdu ki: "Hayýr býrak. Onun öyle arkadaþlarý olacak ki, onlar sizin namazlarýnýzý, oruçlarýnýzý beðenmeyecek, fakat onlar bir ok yayýndan nasýl çýkarsa dinden öyle çýkacaklar. Bunlarýn içinde öyle bir adam bulunacak ki, memelerinden biri kadýn memesi gibidir. Bunlar, insanlar bir fetret içinde iken zuhur edeceklerdir." Ve o sýrada bu adam hakkýnda þu âyet nâzil oldu: ''Adamlar içinde öyleleri vardýr ki, sen sadakayý daðýtýrken seni kaþla gözle muâheze ederler.'', "Sadakalar hakkýnda sana dil uzatanlar vardýr. Onlara verilirse hoþnut olurlar, verilmezse hemen öfkeleniverirler. Eðer onlar Allah ve Rasûlü'nün kendilerine vermiþ olduklarý þeylere razý olsalar ve 'Allah bize yeter; O ve Rasûlü bol nimetinden bize verecektir; doðrusu biz Allah'a gönül baðlayanlardanýz' deselerdi daha hayýrlý olurdu" (et-tevbe, 9/58-59). Ebû Said bu hadisi naklettikten sonra þöyle demiþtir: "Þehâdet ederim ki, Rasûl-i Ekrem bu sözleri söylemiþ, yine þehâdet ederim ki, bu adamý Hz. Ali katletmiþti. Bu adam teþhis olunurken vakta yerinde bulundum, onun Rasûl-i Ekrem'in tarif ettiði gibi olduðunu gördüm." Hicretin 36. yýlýnda olan bu olaydan sonrâ Ebû Sâid 60. yýlda Kerbelâ faciasýna þâhit olmuþtur. 63. yýlda Medine halký isyan edince ve Yezid'e karþý çýkarak Abdullah b. Hanzala'yâ bey'at edince Ebû Said de bu harekete, katýlmýþtýr Ancak Yezid'in kuvvetleri ile Medineliler çarpýþýrken iki tarafýn da bu savaþtan bezgin olmasý ve Ebû Said el-hudri'nin silahýný býrakmasý ve esir olarak Þam'â götürülerek orada Yezid'e bey'at etmesi, Abdullah b. Ömer ile arasýnýn açýlmasýna yol açmýþtýr. Abdullah ona: 'Sen iki emire mi bey'at ettin?' demiþ, Ýbn Ömer buna müteessir olmuþ ve, "Nass, bir emir etrafýnda toplanmadan iki emire bey'at doðru deðildir" demiþtir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111, 29-30). Ebû Said, H. 74 yýlýnda seksenbir yaþýnda vefât etmiþtir. Ashâbýn fakih ve âlimlerinden olan Ebû Said'in Abdurrahman, Hâmza ve Sâîd adýnda üç çocuðu olmuþtur. Ebû Saîd'in rivâyetlerini nakledenler arasýnda Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. Abbâs, Enes b. Mâlik, Ýbn Ömer, Ebû Katâde, Ebû Tufâyl, Saîd b. el- Müseyyeb, Târýk b. Þihâb, Atâ, Mücâhid... bulunmaktadýr. Talebelerinden Kuz'a Ebû Saîd'e, Rasûlullah'ýn namaz kýlma þeklini sorduðunda Ebû Said þöyle demiþtir: "Rasûli Ekrem öðle namazýna durduklarý zaman birimiz kalkar, Baki'ye gider, ne iþi varsa görür, ondan sonra evine gelir, abdestini tazeler, sonra mescide döner, Resul-i Ekrem'i birinci rekâtta bulurdu" (Ahmed b. Hanbel, a.g.e., 111, 35).

10 10 HGYD yönetiminden nezaket ziyaretleri Özel Ýdare 9.4 milyon TL'lik malzeme aldý 8.7 milyon TL'lik kýsmýný kullandý Mustafa Alagöz Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda 2013 Mali Yýlý Taþýnýr Kesin Hesabýyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, 2013 yýlýnda ilk madde ve malzeme alýmlarý çerçevesinde toplam 9.4 milyon TL malzeme alýndýðýný, yýl içerisinde bu malzemenin 8.7 milyon TL'lik kýsmýnýn sarf edildiðini belirterek, kullanýlmayan 728 bin TL'lik malzemenin ise 2014 yýlýna devrettðini açýkladý. Yine ayný þekilde tesis makine ve cihaz alýmlarý kapsamýnda 2013 yýlýnda toplam 10.2 milyon TL dolayýnda malzeme alýndýðýný vurgulayan Mustafa Alagöz, bu malzmelerden 600 bin TL'lik kýsmýnýn hurdaya ayrýldýðýný, 9.6 milyon TL'lik kýsmýnýn ise kullanýlmak üzere 2014 yýlýna devrettiðini bildirdi. Taþýt alýmlarý kapsamýnda geçtiðimiz yýl içerisinde toplam 6.8 milyon TL dolayýnda taþýt alýmý yapýldýðýný, yýl içerisinde 147 bin TL tutarýndaki taþýtýn hurdaya ayrýldýðýný anlatan Mustafa Alagöz, geriye kalan 6.6 milyon TL tutarýndaki taþýtýn ise kullanýlmak üzere bu yýla devrettiðini kaydetti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, demirbaþ alýmlarý kapsamýnda ise 2013 yýlý içerisinde 3.1 milyon TL tutarýnda demirbaþ alýmýnýn yapýldýðýný, yýl içerisinde 684 bin TL tutarýndaki demirbaþýn kullanýlmaz hale gelmesi nedeniyle düþümünün yapýldýðýný, geriye kalan 2.4 milyon TL tutarýndaki demirbaþýn ise kullanýlmak üzere 2014 yýlýna devredildiðini açýkladý. Kubilay Kaan YÜCEL Yýldýz Bek'ten "Anneler Günü" mesajý Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda söz alan CHP'li üye Yýldýz Bek, tüm annelerin gününü kutladý. Dünyayý analarýn kontrol ettiðini, bugünkü yükselen deðerlere yön veren etkin elemanlarýn kadýnlar olduðunun asla unutulmamasý gerektiðini ifade eden Bek, "Yeri gelince kutsal varlýk olan ana olmak, fakat en çok da küfredilen insan olma, yeri gelince ezilen, sömürülen, dayak yiyen ve her þeye raðmen hayatýný devam ettirmeye çalýþan kiþi olmaktýr. Yeri gelince küçük yaþta tarlada çalýþmaktan evlenip çoluk çocukla uðraþmaktan okuyamamak, yeri gelince öðretmen olup ilgi daðýtmaktýr. Hayattaki her þey ve herkes gibi adaletten nasibini alamamak. Sadece yanlýþ yerde doðduðu için kendine hiçbir seçenek bulamadan önüne konulan hayatý yaþamaktýr. Oysaki dünyayý analarýn kontrol ettiðini bugünkü yükselen deðerlerimize yön veren etkin elemanlarýn kadýnlar olduðunu asla unutmamalýyýz" dedi. "Feminizm", "kadýn hakký" gibi kelimeleri asla kabul etmediðini ifade eden Bek, "Hiç kimse bizim hakkýmýzý alamaz ve de veremez. Biz doðuþtan sahip olduðumuz özgürlüðümüzle varýz. Bir toplum cinslerden yalnýz birinin yüzyýlýmýzýn gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarý yarýya zayýflamýþ olur. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi, bizim toplumumuzun uðradýðý baþarýsýzlýklarýn sebebi kadýnlarýmýza karþý ihmal ve kusurdan doðmaktadýr" þeklinde kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi nezaket ziyaretlerine Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucularýndan Çorum Haber Genel Müdürü ve Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet Yolyapar ile HGYD kurucu baþkaný Tek Yýldýz Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir Yücel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette gazetemiz imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ da hazýr bulundu. Geçtiðimiz hafta Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyetleri yöneticilerinin katýlýmýyla yapýlan kongrede baþkanlýða seçilen Birkan Demirci beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Külcü, Güngör Atak, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sýnayuç ve Kubilay Kaan Yücel Ýl Garnizon Komutanlýðý ziyaretlerinin ardýndan Çorum Haber ve gazetemizi ziyaret ettiler. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, HGYD Kurucu Baþkaný Nadir Yücel ve Tek Yýldýz Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya Yurttaþ ile bir süre görüþen HGYD Baþkaný Birkan Demirci yeni dönemdeki projeleri hakkýnda bilgi verdi. Yolyapar, Yücel ve Yurttaþ da Demirci ile HGYD'nin yeni yönetimini kutlayarak görevlerinde baþarý dileklerini iletti. Haber Servisi Meclis 'don' sonucu meydana gelen zararlarý inceledi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu, Çorum'da yaþanan dondan etkilenen Oðuzlar77 cevizi baþta olmak üzere diðer ürünlerin son durumu hakkýnda bir araþtýrma yaptý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda düzenlenen Meclis toplantýsýnda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'nun raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda bilgi veren Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, cevizin insan saðlýðýna ve özellikle beyne faydalý olduðunun týp bilimi tarafýndan da kanýtlandýðýný belirterek, "Gýda olarak faydalarý kanýtlanan ceviz aðacý mobilya sektöründe de ön sýrada kullanýlmaktadýr. Uzun ömürlü bir aðaç olmasý sebebiyle gelecek nesillere de faydasý olan bir aðaçtýr" dedi. Çatar, rapor hakkýnda þu bilgiyi verdi: "Ocak-Nisan tarihleri arasýnda tarýmsal kuraklýk yaþanmýþ olup, Mart 2014 tari-hinde ani ýsý deðiþikliðinden meydana gelen kuvvetli dondan dolayý ekili ürünlerde yüzde 45-50'lere, sert çekirdekli ve sert kabuklu meyvelerde yüzde 70-80'lere varan don zararý meydana gelmiþtir. Yumuþak çekirdek elma çeþitlerinde erken çiçek açan elmalarda Pink Lady ve Red Schied çeþidinde yüzde 60 don zararýna maruz kalmýþ-týr. Gala, fuji, grand simith çeþitlerinde de ilk açan çiçeklerde don zararý olmuþtur. Oðuzlar 77 cevizi de yüzde 70-80'lere varan don zararýna maruz kalmýþtýr. Ayrýca güzlük ekiliþi yapýlan kýþlýk çeþitlerinden siladora arpalarda yüzde 60'a varan kuraklýktan zarar görülmüþtür. Merkez köylerimizde don hasar tespiti yapýlmak üzere ekipler oluþturulup, üreticilerin talepleri doðrultusunda bugüne kadar 139 köyde don tespit çalýþmalarý yapýlarak raporlar tanzim edilerek bakanlýðýmýza sunulmuþtur. Tarým Müdürlüðümüz tarafýndan 10 Nisan 2014 tarihinde valiliðimizde Tarýmsal Ku-raklýkla Mücadele Eylem Planý Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya tüm resmi kurum ve sivil örgüt kuruluþlarý katýlmýþtýr. Acil eylem planý doðrultusunda çalýþmala-rýn aralýksýz devam ettiði bilgisi verilmiþtir. Oðuzlar ilçesinde yapýlan merkez ve köylerde ceviz aðaçlarýnda % hasar oldu-ðu görülmüþtür. Dodurga ilçesinde Dikenli köyünde çiftçilerimizle de yapýlan istiþare görüþmelerinde TARSÝM sigortasýnýn yapýldýðý ve sigorta þirketinin "bu kapsam dýþý, kapsama girmiyor" diye çiftçilerimize bedel ödemekten kaçýndýðý ve Dodurga ilçesine baðlý 6 köyde ceviz yetiþtiricilerinin zararlarýnýn % olduðu bildirildi. Laçin ilçesinde ceviz aðaçlarýnýn oluþan soðuk havadan büyük zarar gördükleri, aðaçlarýn yapraklarýnýn yandýðý, dekar muhtelif meyve aðaçlarý da olmak üzere yüzde 100 zarar olduðu görülmüþtür. Ortaköy ilçesinde ise kuraklýktan 15 köyde Ekim 2013 Nisan 2014 tarihleri arasýnda ekili alanlarýndan dekar buðday, arpa ve haþhaþ %60-70 zarar görmüþtür. Ayrýca son don olaylarýnda ceviz, elma, üzüm baðlarý, kayýsý, armut, kiraz aðaçlarý % oranýnda zarar görmüþtür. Boðazkale ilçesinde yapýlan araþtýrmalarda don olayýnýn tüm meyve veren aðaç türlerinde büyük zararlara yol açtýðý, üreticilerin maðdur olduðu, gerekli devlet desteðinin saðlanabilmesi için bu konunun tarým bakanlýðýna bildirilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlmasýný talep etmiþlerdir. Sonuç olarak yapýlan araþtýrmalar ve görüþmeler alýnan bilgilere göre bu don olayýnýn Çorum merkez ilçe köyleri ile 13 ilçe ve köylerinde yaklaþýk olarak görüldüðü, üreticilerin maðdur olduðu, sigorta þirketlerinin de yaptýklarý sözleþmelere böyle bir madde konmadýðý için sigorta yaptýran üreticilerin de maðdur edildiði bilgisi verilmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL Üniversitede profesör sayýsý %150 arttý Hitit Üniversitesinde unvanda yükselen akademisyenlere cüppelerini Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan giydirdi. Profesör unvanýna yükselen Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir'e ve Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adem Özkara'ya Profesör cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi yýlýnda üniversitede görevli 16 profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 115'i öðretim üyesi varken, bugün 40 profesör, 35 doçent ve 117 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 192 öðretim üyesi bulunuyor. Unvaný yükselen bu öðretim üyeleriyle ile birlikte, 2011 yýlý itibariyle Hitit Üniversitesinde profesör sayýsýnda % 150'lik, doçent sayýsýnda %75'lik ve yardýmcý doçent sayýsýnda da % 48'lik bir artýþ oldu. Haber Servisi Yanal taklalý emniyet kemeri simülasyon aracýnda eðitim Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli ve yönetim kurulu üyeleri Karayollarý Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan tahsis edilen yanal taklalý emniyet kemeri simülasyon aracý ile þoförler bilgilendirildi. Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, "Karayollarý Trafik Haftasý dolayýsýyla Emniyet Müdürlüðü tarafýndan araç geldi. Saatte 10 km hýzla giden bir otomobil de kaza durumunu göstermek için buraya bütün þoför arkadaþlarýmýzý topladýk" dedi. Gayretli, "Böyle projelere destek veriyoruz. Emniyet kemerinin önemini göstermek istiyoruz. Kendim emniyet kemeri takmazdým bundan sonra emniyet kemerimi takmaya özen göstereceðim. Emniyet Müdürlüðümüze teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL Üniversite ve Milli Eðitim ortak projelere devam edecek Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversite ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýndaki iþbirliklerinin görüþüldüðü ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, Milli Eðitim Müdürlüðü ile daha önce birçok ortak proje yaptýklarýný ve bundan sonrada bu ve benzeri ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade etti. Üniversitelerle iþbirliðin çok önemli olduðuna vurgu yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü olarak ortak projeler yapmak ve gerçekleþtirmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarýný belirtti. Haber Servisi "Ortaköy'ün projelerine destek vereceðiz" Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.ziyarette Baþkan Ýsbir, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde verdikleri destekten dolayý da teþekkür etti. Ýsbir ayrýca, Çevre ve Þehircilik, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlýklarý ile Ýller Bankasýna sunduklarý projelerle ilgili bilgiler vererek destek istedi. Belediye Baþkaný seçilen Ýsbir'i kutlayarak yeni görevinde baþarýlar dileyen Uslu, "Ortaköy Ýlçemize koordineli ve planlý bir þekilde çalýþarak güzel hizmetleri hep birlikte sunacaðýz. Ortaköy seçim sonuçlarý ile bizleri mutlu etti. Bakanlýklar ve Ýller Bankasý nezdinde projelerinize uygunluk dâhilinde gereken desteði de saðlayacaðýz" dedi.uslu, yapýlacak hizmetlerde Ýsbir'in yanýnda olduklarýný da sözlerine ekledi. Haber Servisi TGF Baþkanlar Konseyi Abhazya'da toplanýyor Abhazya Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak, Türkiye'de kurulu bulunan Abhazya Federasyonu'nun organizasyonu ile 8-13 Mayýs tarihleri arasýnda Abhazya Cumhuriyeti'nde gerçekleþecek olan TGF Baþkanlar Konseyi'ne, Federasyona baðlý Gazeteciler Cemiyetlerinin Baþkan ya da temsilcileri katýlacak.türkiye genelinde 80'e yakýn meslek kuruluþunun üye olduðu, ayrýca Azerbaycan ve KKTC'den de meslek kuruluþlarýnýn da bünyesinde bulunduðu TGF, ülkemizin en yaygýn ve en büyük meslek örgütü olarak biliniyor. Genel Baþkanlýðýný Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Sertel'in yaptýðý TGF, iki ayda bir gerçekleþtirdiði Baþkanlar Konseyi'nin her toplantýsýný ayrý bir kentte ya da bölgede yapýyor. Bu toplantýlarda gazetecilik mesleðinin ve gazetecilerin sorunlarýyla ilgili etkinlikler, oturumlar ve toplantýlar yapan TGF, her Baþkanlar Konseyi toplantýlarý sonunda, sorunlarýn çözüm yoluna iþaret etmek amacýyla "sonuç bildirgesi" yayýnlýyor.bu kapsamda, TGF'nin Abhazya'da gerçekleþtireceði toplantýnýn sonunda yayýnlanacak "Sonuç Bildirgesi"nde de önemli konulara iþaret etmesi bekleniyor. Abhazya'daki toplantýya ÇGD Bursa Þubesi Baþkaný Yüksel Baysal, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Abhaz Federasyonu temsilcileri de iþtirak ediyor. Toplantýda Gazeteciler Federasyonu'nun Çorum'daki tek üyesi olan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni Baþkan Vekili Hacý Odabaþ temsil edecek.

11 SPOR 11 Gençlik Kamplarýna baþvurular baþladý Türkiye'nin dört bir yanýnda binlerce gence birbirleriyle tanýþma, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma fýrsatý vermek amacýyla uygulanan proje kapsamýnda ulaþým, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçlar Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan saðlandýðý Gençlik Kamplarý baþvurularý baþladý. Ayrýca, gençlerin doðayla iç içe bir ortamda bulunduklarý yerlerin yerel motifleri hakkýnda da önemli öðrenimler kazanabileceði kamplara gençler, 6 Hazirana kadar baþvuruda bulunabilecekler.gençlik Kamplarýna baþvurular, 5 Mayýs - 6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda adresinden on-line olarak yapýlacak. Bunun yanýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðýna baðlý her ildeki gençlik merkezlerinde reþit olanlarýn þahsen; reþit olmayanlarýn ise velisi ile birlikte baþvurusu alýnabilecektir. Eksik ve yanlýþ beyanda bulunanlarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Baþvuru sahibi gençlerin; kampa katýlmak istedikleri tarihlerde bulunacaklarý (katýlmaya hak kazandýðý kampa hareket edeceði, otobüse bineceði il) illeri seçerken dikkat etmeleri ve hata yapmamalarý gerekmektedir. Gençler, deniz ve doða kamplarýna sadece birer kez katýlabileceði için geçmiþ yýllarda katýlmýþ olduðu ayný kamp türüne katýlamayacaktýr. Baþvuru yaþ aralýklarý; Deniz kamplarý için; yaþ grubu ( doðumlular) Doða kamplarý için ise; yaþ grubu ( doðumlular) þeklindedir. Þehit ve gazi yakýnlarý (kardeþ ve çocuk), ailesinin toplam aylýk geliri TL'nin altýnda olanlar ile ortaöðretimde okuyan ve eðitim öðretim dönemi içerisinde takdir belgesi alanlara öncelik verilecektir. Bu hususlardan her hangi birinin on-line baþvuru esnasýnda beyan edilmesi halinde, kesin kayýt yaptýrmak için gençlik merkezine gelindiðinde bu belgelerin ibrazý zorunludur. Ýbraz edilememesi halinde baþvurusu onaylanmayacaktýr. Bu belgeler; þehit-gazi yakýný belgesi, anne ve baba gelir belgeleri, eðitim öðretim dönemine ait takdir belgesidir. Gençlik kamplarýna katýlmaya hak kazananlar internet sitemizden duyurulacaktýr. Gençlik kampýna katýlmaya hak kazananlarýn, kesin kayýt yaptýrmak için baþvuru sonuç belgesini kampýn baþlama tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezine giderek onaylatmasý gerekmektedir. Onaylatýlmak üzere baþvuru sonuç belgesinden iki nüsha çýktý alýnarak gençlik merkezine götürülecektir. Kampçý adayýnýn 18 yaþýndan küçük olmasý halinde formda velisinin imzasýnýn bulunmasý zorunludur. Gençlik ve Spor Bakanlýðý daha çok genci farklý kamplarda bir araya getirmek için çalýþmalarýna devam etmektedir. Ýnternet üzerinden baþvuru yapamayan gençler Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezinden Gençlik Liderleri yardýmýyla baþvurularýný yapabilirler. Ýrtibat Tel: "2. LÝG'E ÇIKACAÐIZ" Petrolspor Teknik Direktörü Çolak, temkinli konuþtu:batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, play-off maçlarýnda herkesin þansýnýn eþit olduðunu söyledi. Çolak; "Bu tür maçlarda atmosfer daha farklý. Dört takým da eþit. Ancak 2. Lig'e çýkmak için üstün çaba göstereceðiz" dedi. "SIKI HAZIRLANIYORUZ" Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, play-off maçlarý öncesinde temkinli konuþtu. Play-Off maçlarýnýn havasýnýn farklý olduðunu belirten Teknik Direktör Çolak; "Play- Off maçlarýnda favori takým olarak görünmek istemiyoruz. Dört takýmýnda þansý eþit. Bu tür maçlarda gününde olan maçý kazanýyor. Bizler takým olarak oynadýðýmýz bütün maçlarý unuttuk. Aldýðýmýz sonuçlar sadece bize moral oldu. Aklýmýzda Elibol-Sandýklýspor sýnavýný geçmek var. Futbol sahada mücadele edilerek kazanýlýr. Ne kadar da ikinci yarýda iyi futbol ve sonuç aldýysak dahi bu tür çalýþmalar play-off için ölçü deðil. Gelecek hafta Salý günü Kahramanmaraþ'ta oynayacaðýmýz Elibol-Sandýklýspor maçýnda iyi futbol ve turu geçmeyi planlýyoruz. Bu maça þimdiden konsantre olduk. Sahada savaþan ve mücadele eden Petrolspor, 2. Lig'e yakýndýr. Bu inancý takýmýmýzda ve taraftarýmýzda görüyoruz" dedi. Kaynak: Batman Çaðdaþ Düzyurt'ta coþku sürüyor 2. Lig'e yükselerek tarihi bir baþarýya imza atan Düzyurtspor'da kutlamalar devam ediyor. Düzyurtspor'da, yönetim, teknik heyet ve futbolcular Hýdýrnebi yaylasýna giderek burada sezonun yorgunluðunu ve stresini attýlar. Asbaþkan Genç, "Mutluluðumuz tarif edilmez" dedi MANGAL KEYFÝ YAPTILAR Bu sezon ilk kez mücadele ettiði 3. Lig 2. Grup'ta þampiyonluðunu ilan eden ve adýný 2. Lig'e yazdýran Düzyurtspor'da büyük coþku yaþanmaya devam ediyor. Turuncu-Beyazlý ekipte son olarak yönetim, teknik heyet ve futbolcular Hýdýrnebi yaylasýna giderek burada sezonun yorgunluðunu ve stresini attýlar. Mangal keyfi yapan Düzyurtspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, bol bol sohbet etme imkaný bulurken, geride kalan sezonunda bir deðerlendirmesini yaptýlar. BÜYÜKLER BASKETBOL TURNUVASI Mimar Sinan: 55 Belediye Zabýta: 30 SALON : Atatürk. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Dursun Uðral. MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : Akýn, Hakan Mustafa, Murat, Erhan, Sedat, Murat Esgin, Erhan Korkmaz. ZABITA : Fatih, Hadi, Sinan, Ahmet, Ýsmail, Kemal, Faruk, Hüseyin, Akif, Mustafa, Fikret. PERÝYOTLAR : 13-7, 11-7, 10-11, 21-5 ALACA BELEDÝYESPOR: 5 ÇORUM BELEDÝYESPOR: 0 SAHA : 1 No'lu 1. Saha. HAKEM: Arslan Iðnak. ALACA BELEDÝYESPOR: Mücahit, Gürhan, Enes, Furkan, Ömer, Serkan, Yusuf Dem, Mert, Yusuf Taha, Erkan, Gökhan, Ömer, Osman. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Muhammet, Ýlyas, Eyüp, Mustafa Kaan, Koray, Onur, Mert Polat, Mert Atmaca, Mustafa Bayrak, Hilmi, Mustafa Göçen. GOLLER: ve 19. dakikalarda Yusuf Dem, 10. dak. Serkan, 50. dak. Erkan (Alaca Belediyespor) Baþ Öðretmen Atatürk: 55 - Beden Eð.Öðrt. Der: 62 SALON : Atatürk. HAKEMLER: Haluk Yakýn, Candan Yýlmaz. BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ DERNEÐÝ : Ýlker, Murat, Turgut Yýldýrým, Fatih, Turgut Uðuz, Turan, Abdurrahman, Baki, Kudret, Ýbrahim, Murat Çalýþkan, Deniz. BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK : Ýsa, Hasan, Erdoðan, Mehmet, Oktay, Özcan, Can, Soner, Adem Dilaver. PERÝYOTLAR : 19-6, 12-10, 16-21, U11 LÝGÝ MAÇLARI U11 LÝGÝ MAÇLARI ÇÝMENTOSPOR: 6 OSMANCIKSPOR : 1 SAHA : 1 No'lu 1. Saha. HAKEM: Harun Tecimer. ÇÝMENTOSPOR : Taha, Melihcan, Adem, Kadir, Ahmet, Öner, Muhammet, Mehmet, Oðuz, Ýhsan. OSMANCIKSPOR: Muhammet Dursun, Ozan, Muhammet Alperen, Uðurcan, Talha, Sertaç, Salih, Oðuzhan, Buðra. GOLLER : ve 13. dakikalarda Muhammet, 5. ve 29. dakikalarda Melihcan, 37. dak. Adem (Çimentospor), 45. dak. Talha (Osmancýkspor) PTT GENÇLÝK: 6 HE KÜLTÜRSPOR:1 SAHA : 1 No'lu 2. Saha. HAKEM: Mevlüt Burak Çelik. P.T.T. GENÇLÝKSPOR : Furkan, Emir, Fatih, Nurullah, Tunahan, Murat, Ozan, Emir, Gökhan, Burak, Kaan, Yuþa, Emin, Emirhan, Mert. H.E. KÜLTÜRSPOR : Abdulsamet, Ebubekir, Hanefi, Mert, Utku, Samet, Mehmet, Furkan, Metehan. GOLLER: 15. dak. Nurullah, ve 50. dakikalarda Emir, 35. dak. Ozan (PTT Gençlikspor), 27. dak. Hanefi (HE Kültürspor) ULUKAVAKSPOR: 7 OSMANCIKGÜCÜ:1 SAHA : 1 No'lu 2. Saha. HAKEM: Vuslat Ay. ULUKAVAKSPOR: Enes, Kürþat, Mert, Orhan, Mehmet, Burak, Batuhan, Ýsmet, Samet, Nurullah, Semih. OSMANCIKGÜCÜ: Mustafa, Ahmet, Berkay, Baki, Bora, Yiðithan, Asrýn, Avni, Ali, Efe, Osman, Efecan, Melih, Yasin. GOLLER: ve 15. dak. Kürþat, 24. dak. Semih, 28. dak. Samet, 43. dak. Mehmet, 45. dak. Mert (Ulukavakspor), 40. dak. Bora (Osmancýkgücüspor). Adnan Yalçýn

12 Eti Lisesi bir daha! U19 Türkiye Futbol Þampiyonasý Grup Birinciliði için Kýrýkkale'de bulunan temsilcimiz Eti Lisesi Gençlikspor grup birinciliðinden ilk maçýnda 4-2 maðlup ettiði Ankara Tarým Kredi takýmýyla bugün ikinci randevuya çýkýyor. Bugün saat 16.00'da oynanacak ikinci karþýlaþmada Tarým Kredi önüne avantajlý çýkacak olan temsilcimiz bu maçta beraberlik ve tek farklý yenilgilerde diðer grup birincisi ile ikinci tura yükselmek için karþýlaþacak. Vedat Aþkan Nedim Köseoðlu TFF'nin 3. Lig'de uyguladýðý 30 yaþ sýnýrý kalkmazsa Nedim Vedat ve Gökhan gelecek yýl yoklar! Çorum Belediyespor'un 30 yaþ sýnýrýndaki futbolcularý Nedim, Gökhan ve Vedat gelecek yýl Belediyespor formasý giyemeyecekler. Sezon baþýnda büyük umutlarla kadroya dahil edilen Nedim Köseoðlu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un futbolcusu olarak bu yýl kiralýk olarak Çorum Belediyespor'da forma giydi Doðumlu tecrübeli isim Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Liglerde futbolcu 30 yaþ sýnýrýna takýlmasý nedeniyle Gökhan Demir gelecek sezon federasyon mevcut kuralda deðiþikliðe gitmemesi halinde gelecek sezon 3. Lig'de forma giyemeyecek. Nedim Köseoðlu dýþýnda yine sezon baþýnda kadroya dahil edilen 1984 Doðumlu Vedat Aþkan ve ara transfer döneminde yine kadroya dahil edilen 1984 Doðumlu Gökhan Demir'de federasyonun 30 yaþ kuralý nedeniyle gelecek sezon kýrmýzý siyahlý formasý giyemeyecek. ADNAN YALÇIN 'ÝKÝSÝ BÝR SERDAR ETMEZSE' DEMÝÞTÝK! Çorum Belediyespor'un eski santraforu Serdar Karaduman Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynadýðý Yeni Diyarbakýrspor A.Þ. takýmý ile sezonu 13 golle tamamladý. Sezon baþýnda güçlü bir takým kurma adýna forvet hattýný güçlendirmek isteyen Belediyespor bu bölgede geçen sezon 12 gol kaydetmiþ Serdar Karaduman ile yollarýný ayýrýrken, bu bölgeye transfer ettiði 2 golcü Emir ve Kývanç'ýn geçtiðimiz sezon ligde toplam 7 golü bulunduðu yönünde 'Ýkisi bir Serdar etmezse' diyerek haber yapmýþtýk. Sezon sunu bu konuda da bizi haklý çýkardý Serdar Karaduman sezonu 13 golle tamamlarken Emir 12 gol Kývanç ise gol atamadan sezonu tamamladý ve iki futbolcunun toplam gol sayýsý 12 oldu. ADNAN YALÇIN Ayaðýnýza saðlýk çocuklar Mimar Sinan elendi Okullararasý Yýldýzlar futbol yarý final grup maçlarýnda temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu finale kalmak için çýktýðý maçta Ýzmir þampiyonuna ikinci yarýda yediði gollerle 4-0 yenilerek elendi. Grup maçlarýnda Antalya ve Manisa temsilcileri ile berabere kalan penaltý atýþlarýnda rakibine üstünlük kuran Mimar Sinan Ortaokulu son maçýnda Bursa þampiyonuna yenilmesine raðmen grup ikincisi olarak final maçý oynamaya hak kazanmýþtý. Temsilcimiz final karþýlaþmasýnda diðer grup lideri Ýzmir Bayraklý Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu ile karþýlaþtý. Ýlk yarýda iyi mücadele eden ve gole izin vermeyen Mimar Sinan Ortaokulu ikinci yarýnýn baþýnda yediði golle maðlup duruma düþtükten sonra oyundan koptu ve kalan bölümde Ýzmir þampiyonu maçý 4-0 kazanarak Türkiye finallerine yükselmeye hak kazandý. ADNAN YALÇIN Merve Taþ gümüþte kaldý Liselerarasý Gençler Türkiye Judo Þampiyonasý'nda Spor Lisesi öðrencisi Merve Taþ gümüþ madalyada kaldý. 5 Mayýs'ta samsun'da baþlayan Türkiye Þampiyonasý'nýn finalleri önceki gün yapýlýrken þampiyonada 41 ilden 269 sporcu mücadele etti. Türkiye Þampiyonasý'nda 48 Kg'da mindere çýkan milli sporcumuz Merve Taþ eleme maçlarýnda tüm rakiplerini yenerek finale çýktý. Final maçýnda Bursa'dan milli sporcu Þehnaz Gül'le karþýlaþan Merve Taþ talihsiz bir þekilde rakibine yenilerek gümüþ madalya kazandý. Ayný þampiyonada bayanlar 52 Kg'da mücadele eden Spor Lisesi'nden Sedanur Ýçaðasý ise madalya maçýný kaybetti ve þampiyonada beþincilikte kaldý. Erkekler 60 Kg'da mücadele eden Hamza Erköse ise yedincilikte kaldý. ADNAN YALÇIN ASGD turnuvasýna 19 takým baþvurdu Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 19. su düzenlenecek olan Orta Kuþak Futbol Turnuvasýna 19 takým baþvurdu. Turnuva Tertip Komitesi'ne dün akþama kadar katýlacaklarýný bildiren takýmlar Cezaevi, Çorum Sürücü Kursu, Balaban Makina, Çorum Barosu, Abdalata Köyü Efe Otomotiv, Osmancýkspor, Ýnci Otomotiv, Boyyem, Bilgiçað Kýrtasiye, Göktüð Mobilya, Müftülük, Elit Otomotiv Servisi, Ýþkur, Ayka Enerji, Çorum Park, Gelyan Cafe, Kalehisar Köyü, Bahabey ve Þenollar Mermer takýmlarý oldu. Turnuvaya katýlacaðýný bildiren bu takýmlar 10 Mayýs cumartesi günü yapýlacak Teknik Toplantýya kadar dosyalarýnda eksiklerini tamamlayacaklar. Takýmlar listede ismi bulunan futbolcularýn nüfus cüzdan fotokopis ve birer fotoðraf vermek zorundalar. Tertip Komitesi Teknik Toplantý'ya kadar baþvuran bir takým daha olmasý halinde 20. takým olarak turnuvaya dahil edecek. Sonraki baþvurular dikkate alýnmayacak. 19. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nýn Teknik Toplantýsý 10 Mayýs cumartesi günü saat 11.00'de 1 Nolu Sentetik Çim Saha yanýndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Lokali'nde yapýlacak. ADNAN YALÇIN Osmancýk Belediyespor hedef büyüttü Çorum 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele eden Osmancýk Belediyespor gelecek yýl hedef büyülttü. Bu sezon play off oynamasýna raðmen arzuladýðý þampiyonluðu yakalayamayan Osmancýk Belediyespor bu sezon hedef büyülterek Gelecek yýl Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi istiyor. Bu doðrultuda kadrosunu güçlendirmek isteyen Osmancýk ekibi bu sezon Ulukavakspor'u play off'a taþýyan Bülent, Þaban, Hakverdi ve Mahir'e teklif götürecekleri iddia edildi. Osmancýk takýmýnýn bir yetkilisinin Ulukavaksporlu futbolcularla gizli bir görüþme gerçekleþtirdiði de ileri sürüldü. Bülent Hakverdi Mahir Þaban Geçtiðimiz günlerde de Çorum amatör küme takýmlarýnda Hitit Gençlikspor ve Ýskilip Belediyespor'un da sezona iddialý bir takýmla girmek istedikleri öðrenilirken bu sezonun Çorum Amatör Kümede ciddi þampiyonluk mücadelesi yaþanacaðýnýn sinyali oldu. ADNAN YALÇIN

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Demiryolu talebi Bakan da Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi, kentin demiryolu talebine iliþkin bir rapor hazýrladý.

Demiryolu talebi Bakan da Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi, kentin demiryolu talebine iliþkin bir rapor hazýrladý. Elmayý da don vurdu Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 29-30 Mart 2014 tarihlerinde yaþanan don olayýnýn birçok ilde diðer meyve türlerinde olduðu gibi elma aðaçlarýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi

Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Sarýtaþ Oto Elektrikte Son Sistem Klima kontrol cihazý büyük ilgi görüyor Yýlmaz Mert - Aþaðý Sanayi 4. Çelik Sokak No 21 de bulunan Sarýtaþ Oto elektrik de Son sistem Klima Kontrol cihazý büyük ilgi görüyor.

Detaylı

Konaklý'da F-16 düþtü

Konaklý'da F-16 düþtü Tuðlu kýlpayý Sungurlu'da kaldý Sungurlu'ya baðlý Tuðlu köyünde, Uðurludað ilçesine baðlanmak için yapýlan referandumda halk oyunu Sungurlu'dan yana kullandý.köy ilkokulunda yapýlan referandumda 252 seçmenden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı