T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 ŞUBAT 2004 SAYI: 2557 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 1 Karar Tarihi : 19/01/2004 Konu : Kürtçe Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 22/10/2003 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği ve Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görüşülerek gerekli düzeltmeleri yapılan 180 saat süreli Kürtçe Kurs Programı nın ekli örneğine göre kabulü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce söz konusu programın Kürtçe metninin oluşturulması ve programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç gereçlerinin en geç iki hafta içinde Başkanlığımıza gönderilmesi kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer TURNA Üye Üye Üye Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergün BEDÜK Prof. Dr. Hasan BACANLI Üye Üye Üye Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ Üye Üye Üye İbrahim BÜKEL Üye

2 162 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI GENEL ESASLAR Örgün eğitim kurumlarının açılabilmesi için; a) Devlet Yıllık Yatırım Programlarında veya İl Yıllık Yatırım Programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, b) Örgün eğitim kurumuna ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programı ile yapılmış bina bulunmaması hâlinde açılması düşünülen kurumun özelliğine uygun bir binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması, c) Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması, d) Açılması düşünülen kurum için mahallen temin edilen binaya ait teknik inceleme raporu ile fotoğrafların ve kat planlarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin 5 inci maddesinde belirtilen kurumlarla ilgili olanları valiliğe,bunun dışında kalanların ise Bakanlığa gönderilmesi, e) Kalkınma Plânlarının gerekleri ve yatırım imkânları ile birlikte,açılması düşünülen kurumun özelliği göz önünde tutularak; - Merkez ile sürekli sosyal ve ekonomik bağlantı içinde bulunduğu yakın çevresinin nüfus hareketliliğinin ve yeterliliğinin, - Kurumun öğrenci kaynağını teşkil edecek eğitim kurumu ile bu kurumlardan mezun olacak öğrenci sayılarını, Özel şartlarla belirtilen sayıda olması, - Yerleşim biriminin ve çevresinin sosyal,kültürel,ekonomik,sanayi durumu ile açılması istenilen eğitim kurumunun bulunduğu en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı,ulaşım durumunu ve pansiyon bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, - Tahsis edilen binanın ve arsanın açılması istenilen eğitim kurumuna yeterli olması ve alt yapı tesislerinin bulunması, f) Mahallen temin edilen binalarda,açılması istenilen eğitim kurumunun uygulayacağı program türü,öğretim süresi ve öğrenci başarısının tespitiyle ilgili esaslar gözönünde bulundurularak;öğretmenler odası,yönetici odaları,kütüphane,asgarî 24 öğrenci alabilecek büyüklükte ilköğretim kurumlarında en az (8),orta öğretim kurumlarında en az (6) dershane, lâboratuvar, işlik, atölye, rehberlik ve danışma öğretmen büroları ile bay ve bayan WC lerin yeter sayı ve büyüklükte olması, g) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları için İl Meslekî Eğitim Kurulu nun kararının alınmış olması, h) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması,(bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanması ve özel WC nin bulunması), ı) Açılacak öğretim kurumunun, açılacağı yerleşim biriminde ve mücavir alandaki aynı tür öğretim kurumlarının tam kapasite ile çalışır olması, i) Açılması istenen eğitim kurumunun verimliliğini düşürmeyecek sayıda öğrencinin bulunması, gerekmektedir.

3 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 163 ÖZEL ESASLAR Her kademe ve türdeki eğitim kurumları genel esaslara ilaveten aşağıda belirtilen özel esasların yerine getirilmesi ile açılır. 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI: Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak açılacağı gibi,gerekli görülen yerlerde her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde anasınıfı veya uygulama sınıfı olarak da açılabilir. A) Anaokulu, Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıfı; a) Anaokulunda,mahallen temin edilen binalarda ortalama her çocuk başına 1,5 m 2 kullanım alanı olan oyun odaları,kullanım alanı 2 m 2 olan uyku odaları,3 m 2 kullanım alanı olan oyun bahçesi ile yemek salonu, mutfak-depo bulunması, b) İkili eğitim yapan anaokullarında her çocuk başına 1,5 m 2 kullanım alanı olan oyun odası,3 m 2 kullanım alanı olan oyun bahçesi,beslenmelerinin hazırlandığı bölümün olması, B) Anasınıfının her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde açılması, (Değişik: 24/05/1995 tarih ve 4 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Anaokullarının açılabilmesi için çocuk sayısının 20, Ana Sınıfı ve Uygulama sınıfı açılabilmesi için çocuk sayısının en az 10 olması, gerekmektedir. 2. İLKÖĞRETİM KURUMLARI: A) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İlköğretim Okulları; 1. (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Yerleşim birimlerinde ilköğretim okulu açılabilmesi için birinci sınıfa kayıt olacak en az (20) öğrencinin olması, 2. (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Küçük yerleşim birimlerinde mahallen temin edilen binalarda en az iki, müstakil müdürlü ilköğretim okullarının açılabilmesi için en az 8 dershane bulunması, B) Pansiyonlu İlköğretim Okulu; (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İlköğretim okullarının açılma şartlarına ilaveten standartlara uygun 100 öğrencilik yatakhane, yemekhane, ambarlar, revir, belletici öğretmen odası, nöbetçi öğretmen odası, yeteri kadar tuvaleti, banyosu ve 1 kütüphane bulunan pansiyon binasının bulunması, C) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu; Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezî durumda olan yerleşim birimlerinde yatılı ilköğretim bölge okulu açılması, Öğretim binasının dışında en az 300 kişilik yatakhane, yemekhane, ambarlar, revir ve çok amaçlı salon, belletici odası, nöbetçi öğretmen odası, yeteri kadar tuvalet, banyo ve 1 kütüphane olması, gerekmektedir. 3- ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI: A) Çok Programlı Lise; a) Okulun açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az olması, b) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) O yerleşim biriminde meslekî ve teknik eğitim merkezi veya orta öğretim kurumu bulunmaması, varsa o kurumun çok programlı liseye çevrilmesi,

4 164 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat c) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Okul arsasının en az m² olması, d) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Meslek programların özelliğine göre yeterli sayıda ve büyüklükte atölye ve lâboratuvar bulunması, e) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) O yerleşim birimindeki ilköğretim okulları son sınıf öğrenci sayısının en az 60, merkeze bağlı yerleşim birimleri ile birlikte en az 100 olması, f ) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mahallî imkânlarla sağlanan binalarda, genel lise programları için en az 5 derslik, meslekî ve teknik eğitimde uygulanacak her program için en az 3 er derslik, ortak kullanıma yönelik 3 yönetim odası, 1 öğretmenler odası, 1 kütüphane, kız ve erkek öğrenciler için en az 4 er kabinli WC ile okulun fizikî yapısına uygun tören ve oyun alanları bulunması, B) Genel Lise; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İl merkezleri dışında okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az olması veya nüfusu den az olmasına rağmen, okul açılma koşulunu taşıyan yerleşim biriminin uzantısı konumunda bulunması, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı ile bütünleşmesi, ilköğretim okullarının son sınıf öğrenci sayısının en az 100 olması, b) Okul arsasının en az m 2 olması, C) Anadolu Lisesi; a) Okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az olması, b) Mahallen temin edilen binada en az 14 dershanenin bulunması, c) Geçici olarak temin edilen binaların yeni okul binası yapılıncaya kadar Anadolu Lisesi ne tahsis edildiğinin belgelendirilmesi, d) Okul arsasının en az m 2 olması, D) Fen Lisesi; a) Fen Lisesi açılacak olan yerleşim biriminde,üniversite veya fen bilimleri (fen ve fen-edebiyat fakültesi) alanında en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, dil,elektronik ve bilgisayar laboratuarları,konferans salonunun bulunması, c) 300 kişilik kız ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte ayrı ayrı pansiyon binalarının bulunması, d) Bina arsasının en az m 2 olması, E) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; a) Okulun açılacağı yerleşim biriminde sanat ağırlıklı en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması, b) Mahallen temin edilen binada 8 dershane,resim atölyesi,müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği yalıtılmış (24)müzik kabini,çok amaçlı salon bulunması, c) 200 öğrencilik kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı barınabileceği pansiyon binalarının bulunması, d) Bina arsasının en az m 2 olması, F) Anadolu Öğretmen Lisesi; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b) (Değişik: 12/01/2001 tarih ve 9 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mahallen temin edilen binada en az 10 derslik ve 5 idare odası ile 1 i Bilgisayar odası olmak koşuluyla 4 lâboratuvar odasının bulunması, c) Okulun yatılı olarak açılması hâlinde 100 öğrencilik pansiyon ve yemekhane olması,

5 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 165 d) Yeni okul binası yapımı için en az m 2 lik arsanın tahsis edilmiş olması, G) Endüstri Meslek Lisesi; a) Okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b) Açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m 2 büyüklükte olması, H) Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Bağımsız olarak açılacak Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesinin açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması, b) Açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m 2 büyüklükte bulunması, I) Teknik Lise; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Teknik Lisenin ilgili bölümüne kayıt yaptırabilecek endüstri meslek lisesi, meslekî ve teknik eğitim merkezi veya çok programlı lisesinin dokuzuncu sınıf öğrenci sayısının en az 50 olması ve açılacak teknik lise programının uygulanabilmesi için endüstri meslek lisesi, meslekî ve teknik eğitim merkezi veya çok programlı lisesinin ilgili bölümün bulunması, b) Açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m 2 büyüklükte bulunması, İ) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Kız Meslek Lisesi, Meslek Lisesi ve Teknik Lise; a) Okulların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması, b) Her bölüm için en az 60 m 2 alanlı (2) atölye,yiyecek hazırlama ve beslenme atölyesi olarak kullanılacak mutfak tertibatlı bir atölye bulunması, J) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi; Söz konusu okulların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması, K) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Liseleri; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı Merkez nüfusunun Ticaret Meslek Liseleri için , Anadolu Ticaret Meslek Liseleri için olması. b) Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, ayrıca bankacılık, sigortacılık, borsa hizmetleri, kooperatifçilik gibi istihdama yönelik alanların bulunması. L) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Anadolu Otelcilik ve Turizm ve Anadolu İletişim Meslek Liseleri; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Bölgenin turizm ya da iletişim sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, b) Mahallen temin edilen binada en az (12) dershane olması, c) Yatılı öğrenciler için pansiyon ve okul çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği otel yok ise uygulama oteli ünitesinin bulunması, M) İmam Hatip Lisesi; a) İmam Hatip Lisesi açılacak yerin merkez nüfusunun en az olması, b) Mahallen temin edilen binada en az (12) dershane ve uygulama mescidinin olması,

6 166 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat N) Anadolu-İmam Hatip Lisesi; a) Anadolu-İmam Hatip Lisesi açılacak yerin,merkez nüfusunun en az olması, b) Mahallen temin edilen binada en az (21) dershane ve uygulama mescidinin olması, gerekmektedir. O) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM); a) Merkezin açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az olması, b) O yerleşim biriminde müstakil bir başka meslekî ve teknik eğitim okulu bulunmaması, varsa o kurumun meslekî ve teknik eğitim merkezine çevrilmesi, c) O yerleşim merkezinde Genel Lise açılması şartı ile Çok programlı lisenin meslekî ve teknik eğitim merkezine dönüştürülmesi, d) Okul arsasının en az m² olması, e) Meslek programların özelliğine göre yeterli sayıda ve büyüklükte atölye ve laboratuar bulunması, f) Mahalli imkânlarla sağlanan binalarda, her program için en az 3 er derslik, ortak kullanıma yönelik 3 yönetim odası, 1 öğretmenler odası, 1 kütüphane, kız ve erkek öğrenciler için en az 4 er kabinli WC ile okulun fiziki yapısına uygun tören ve oyun alanları bulunması, g) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu gereğince öğrencilerin beceri eğitimlerini yapabilecekleri alanlarda iş yerlerinin bulunması. 4- (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ: A) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İşitme Engelliler İlköğretim Okulu; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mahallen temin edilen binada en az (10) öğrencilik (8) dershanenin bulunması. b) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının olması, B) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İşitme Engelliler Meslek Lisesi; a) Mahallen temin edilen binada (20) öğrencilik en az (6) dershanenin (2 şer şube) bulunması, (2) atölye ve (2) işlik için uygun alan olması, b)yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının bulunması, C) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Görme Engelliler İlköğretim Okulu; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mahallen temin edilen binada en az (10) öğrencilik (8) dershanenin bulunması. b) Binanın iki kattan yüksek olmaması ve keskin köşe ve sütunlarının bulunmaması, c) Yatılı olarak düşünüldüğünde en az 50 öğrenci kapasiteli bir pansiyon binasının olması, D) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu;

7 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 167 a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mahallen temin edilen binanın tek katlı, kapılar geniş, bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması, (10) öğrencilik en az (8) dershanenin bulunması, b) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının bulunması. E) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Ortopedik Engelliler Meslek Lisesi; a) Mahallen temin edilen binanın tek katlı, kapılar geniş, bina girişleri en az biri düz veya eğimi en fazla 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması, (20) öğrencilik (6) dershanenin (2 şer) şube bulunması, (2) atölye (3) işlik için uygun alan olması, b) Yatılı olarak düşünüldüğünde ise en az (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının bulunması. F) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Zihin Engelliler Okulları; a) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İlköğretim Okulu (Eğitilebilir Zihin Engelliler için) Mahallen temin edilen binada (10) öğrencilik en az (8) dershanenin bulunması, (2) işlik olması, b) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mesleki Eğitim Merkezi (Eğitilebilir Zihin Engelliler için) Mahallen temin edilen binada (10) öğrencilik en az (4) dershanenin bulunması, (2) atölye, (3) işlik, çok amaçlı salon, psikomotor becerilerini geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesinin olması, c) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Eğitim ve Uygulama Okulu (Öğretilebilir Zihin Engelliler için) Mahallen temin edilen binada (8) öğrencilik en az (8) dershanenin bulunması, binanın en çok 2 katlı olması, (1) atölye, (3) işlik bulunması, çok amaçlı salon olması, psikomotor becerilerini geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesinin olması, d) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İş Eğitim Merkezi (Yetişkin Zihin Engelliler için) Mahallen temin edilen binada (10) öğrencilik (2) dershanenin bulunması, en az (2) atölye, (3) işlik olması, çok amaçlı salonun olması, psikomotor becerilerini geliştirme çalışmalarına yönelik yeterli alana sahip uygulama bahçesinin olması, G) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi; Mahallen temin edilen binada: a) Okul öncesi; (4) öğrencilik en az (1) dershane, (1) bireysel eğitim odası, b) İlköğretim 1-5. Sınıf (7-11 yaş); (4) öğrencilik en az (2) dershane, (2) bireysel eğitim odası, c) İlköğretim 6-8. Sınıf (12-15 yaş); (4) öğrencilik en az (2) dershane, (2) bireysel eğitim odası, d) İlköğretim 1-8. Sınıf için ortak; (1) işlik, (1) resim atölyesi, (1) müzik dersliği, (1) fizyoterapi odası, e) İş Eğitim Merkezi (15+ yaş); (10) öğrencilik en az (1) dershane, (1) işlik, (1) atölye, (1) uygulama evi olması. H) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Bilim ve Sanat Merkezi;

8 168 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Mahallen temin edilen binada en az (4) dershanenin bulunması; donanımlı olmak kaydıyla (1) fen bilimleri lâboratuvarı (fizik-kimya-biyoloji), (1) bilgisayar odası, (1) resim atölyesi, (1) müzik atölyesi (+2 adet bireysel çalışma odası), (1) rehberlik odası, (1) ARGE odası, (1) çok amaçlı salon olması. I) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Hastane İlköğretim Okulu; İlköğretim Okulu için Hastanelerce teklif edilen (10) öğrencilik en az (1) derslik ve (1) idare-öğretmen odası bulunması. İ) Rehberlik ve Araştırma Merkezi; a) Mahallen temin edilen binada en az (6) oda, (1) depo, odaların birinin sesten yalıtılmış ve gözlem için uygun olması, b) (Ek: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanacak olan öğrenci, veli ve diğer bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezî bir yerde olması. gerekmektedir. 5- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI: Özel öğretim kurumları kendi yönetmeliklerine göre işlem yapacaklardır. 6- YURT DIŞINDA AÇILACAK ÖĞRETİM KURUMLARI: Yurt Dışında öğretim kurumları açılabilmesi için Türkiye deki emsali okulların açılması esasları,açıldığı ülkenin şartlarının göz önünde bulundurulması ve Bakanlığımızın ilgili öğretim dairesinin de görüşünün alınması gerekmektedir. İKİNCİ BÖLÜM YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI GENEL ESASLAR Yaygın eğitim kurumlarının açılabilmesi için; a) Yaygın eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programına alınarak yapılmış tip projeli bina bulunmaması hâlinde, yaygın eğitim kurumunun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının kendi binası yapılıncaya kadar bu kuruma verilmiş olması, b) Yaygın eğitim kurumlarının mahallen temin edilen binada açılmak istenmesi halinde, ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenen kurum açma raporunun olması, c) Açılması istenilen yaygın Eğitim Kurumlarının özel şartlarının yerine getirilmiş olması, gerekmektedir. ÖZEL ESASLAR A) Halk Eğitim Merkezleri; a) Halk eğitim merkezleri il ve ilçe merkezlerinde açılır.bunun dışındaki yerleşim birimlerinde Bakanlık izni alınmadan halk eğitim merkezi açılmaması, b) Açılacak merkezin,yerleşim biriminin uygun bir yerinde olması, c) Tip projeli binası olmadan açılacak merkezde en az (2) yönetim odası,(2) atölye,(1) derslik ve bay-bayan WC lerinin bulunması ayrıca,özel eğitime ihtiyaç duyanlar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması, d) Büyük şehir statüsünde bulunan illerin her ilçesinde birer halk eğitimi merkezi açılabilir.bunun dışınki illerde Bakanlık uygun görüşü alınmadan il merkezinde ikinci bir halk eğitimi merkezi açılmaması, e) Açılacak Halk Eğitim Merkezinde,idare odalarının 16 m 2,atölyelerin 40 m 2,dersliklerin 30 m 2 den az olmaması,

9 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 169 B) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Mesleki Eğitim Merkezleri; a) Tip projeli binası yapılmadan açılacak merkezler için en az (2) yönetim odası, (2) derslik, (2) lâboratuvar atölye,bay-bayanlar için ayrı ayrı kullanılacak WC lerin olması, b) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İl merkezlerinde ikinci bir meslekî eğitim merkezinin açılmasında sanayi ve çırak potansiyeli dikkate alınarak, İl Meslekî Eğitim Kurulu ile Bakanlığın uygun görüşünün alınması, c) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) İl ve İlçe merkezlerinde en fazla (1) Meslekî Eğitim Merkezi açılabilecektir. Merkezin müstakil olarak açılabilmesi için bina ile ilgili şartlar dışında eğitime devam edecek en az (200) çırak öğrencisinin olması kriterinin dikkate alınması, d) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Açılacak Meslekî Eğitim Merkezlerinde; İdare odalarının 16 m 2, dersliklerin 40 m 2, atölye ve lâboratuvarların 50 m 2 den az olmaması, C) Pratik Kız Sanat Okulu: a) Merkez nüfusunun en az olması, b) Bu okulların özelliğine uygun mahallen temin edilen binalarda; (4) idare odası, 60 m 2 lik (4) atölye, yeteri kadar öğretmen ve öğrenci WC leri (1) depo (temrinlik malzemeler için) bulunması gerekmektedir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1- SAĞLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILMA ESASLARI a) Sağlık eğitim merkezi açılacak yerin il merkezi veya nüfusu in üzerinde ilçe merkezi olması, b) Binanın; 1. Projeye uygun olarak yapılmış olması,projeye göre yapılmamış ise mimari yönden sağlam olduğunun teknik raporla tespit edilmiş ve sağlık şartlarına uygun olması, 2. En az (8) odası (Başhekim, büro, (3) muayene odası, (1) diş polikliniği, (1) hemşire ve laboratuar odası) ve hasta bekleme salonu bulunması, 3. Öğretmen ve öğrencilerin kolayca gidip gelebileceği mahalde bulunması, c) Genel ve özel esaslar yerine getirilmiş ise, Valilikçe yapılan teklifin incelenip değerlendirilmesi sonucunda Bakanlığımızca da uygun bulunması ve Teşkilât Kanununun 41 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığınca da uygun görüş verilmesi, gerekmektedir. 2.HİZMET İÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN AÇILMA ESASLARI a) Hizmet içi Eğitim Enstitülerinin kurulabilmesi için; Eğitim bölümü, yatakhane bölümü, sosyal tesisler, teknik servisler, öğretmen lojmanları bölümlerinin bulunması, b) Binanın; 1. Ulaşım yönünden uygun yerde,meskun mahallerde bulunması, 2. Derslikler, Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmenler Odası, Kütüphane, Memur, Muhasebe, Döner Sermaye, Mutemet, depo ve benzeri odalar, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil ve Bilgisayar lâboratuvarları, Konferans Salonu, en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte yatakhane,mutfak ve yemekhane, kantin,dinlenme salonu, WC ve banyonun bulunması, 3. (1) Doktor,(2) Hemşire,(2) Hasta Bakıcı kadrosu oluşturulabilecek kapasitede revirinin bulunması,

10 170 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Kapalı spor salonu, berber, terzi vb sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin ve kurs merkezine gelen kursiyer ve öğretim üyeleri arabalarının konulabileceği otoparkının bulunması, gerekmektedir. 3- SOSYAL TESİSLERİN AÇILMA ESASLARI a) Bu Kurumlar, il ve ilçelerin öğretmen kapasitesi öğretmenevi veya lokali olarak kullanılmaya müsait bina durumu,çevrenin tabiî ve turizm özelliği dikkate alınarak İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine, belirlenen tip ve özellikte valilikçe açılır. Kurum binaları geliştirilen tip projelere veya özel projelere göre Bakanlık tarafından veya mahalli imkanlar ile yaptırılır.ayrıca Bakanlığa ait olup öğretmen evi veya lokali açılmasına müsait boş veya atıl kapasiteli binalar bu maksatla tahsis edilebilir. b) Öğretmen evinin açılabilmesi için otel ünitesinin bulunması şarttır. Her öğretmenevinde binanın fizikî şartlarına ve imkânlarına uygun olarak; otel lokanta gazino, kantin, kitaplık, çok amaçlı salon sergi, oturma ve dinlenme salonları, idare bölümü erkek ve kadın kuaförü, bahçe, çocuk bahçesi, duş kabinleri, arıtma tesisi, otopark alanı gibi bölümlerinin bulunması gerekmektedir. 4- ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMA ESASLARI a) Öğrenci Yurtları ile benzeri kurumların açılması için; 1. Bina kurucuya ait ise tapu senedi,kiralık olması halinde kira sözleşmesi, iş yeri ise Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi, intifa hakkına sahip ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge, 2.Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, 3. Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane, kahvehane, bar ve benzeri tesislerin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınacak belge, Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi ile birlikte; a) Müracaat dilekçesi ile kurucu tüzel kişi ise; Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterce tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcilere dair noter tasdikli yetki belgesi, veya kurucu gerçek kişi ise; Nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kaydı olmadığına dair belgenin olması gereklidir. b) Bu kurumların açılmasında; Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik raporu, 3 adet kat plânları, Sağlık Müdürlüğü raporu, Millî Eğitim Müdürlüğü raporu ve İtfaiye Müdürlüğü raporunun Valiliklerce tanzim edilmesi gerekmektedir. c) Binanın; 1. Yönetici,görevli,ziyaretçi,hizmetli odaları,her öğrenci için en az 1/2 m 2 alanlı etüt ve çalışma odası,kütüphanesi,her öğrenci için en az 4 m 2 alanlı yatakhanesi,15 öğrenci için (1) WC,25 öğrenci için (1) banyosu kantini,temiz içme suyu veya kullanım amaçlı yedek su deposu, yeterli yangın söndürme malzemesi ve üç katı geçen binalar için yangın merdiveni,ankesörlü telefonu, 2. Yemekli kurum için her öğrenciye ¼ m 2 alanlı yemekhanesi, yeterli büyüklükte mutfak, kiler, bulaşıkhanesi, bulunması gerekmektedir. 5- YAYIMLAR BÖLGE ŞEFLİĞİ VE YAYIN EVLERİNİN AÇILMA ESASLARI: a) Yayımlar bölge şefliği ve yayın evlerinin açılması için; 1. Bölge şefliklerinin, açılacağı ilin, merkez nüfusunun nin üstünde ve kendisine en az 5 ilin bağlanabileceği konumda olması,

11 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayın evlerinin açılabilmesi için ilin merkez nüfusunun en az olması, b) Bina Durumu; 1. Bölge şefleri için en az (3) idare odası,500 m 2 depo,işçiler için (1) duş yeri idare bölümde (2),depoda (1) WC bulunması,depo ve idari binanın aynı yerde olması şartıyla bulunduğu ilin herhangi bir semtinde olabilir. 2. Yayın evlerinin,şehrin işlek ve merkezi yerinde öğrencilerinin güvenle girip çıkabileceği ve eğlence yerinden uzak,en az 50 m lik satış yeri, 100 m 2 lik deposu ve WC olması, satış yerinin zemin katta ve caddeye açık olarak bulunması, gerekmektedir. 6- GENÇLİK VE İZCİLİK KAMP TESİSLERİNİN VE İZCİ EVLERİNİN AÇILMA ESASLARI: Gençlik ve İzcilik Kamp Tesislerinin ulaşımının kolay ve en az m 2 lik arsaya sahip olması, mutfak yemekhane ve yatakhane ile yeterli sayıda duş, WC, ankesörlü telefonunun bulunması izci evleri için ise; en az iki oda, bir salon ile açık alanın olması gerekir. 7- EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZLERİ İLE GENEL DEPOLARIN AÇILMA ESASLARI: a) Genel Depo(Akşam Sanat Okulu); 1. Genel deponun yurdumuzun her coğrafî bölgesinin merkezî durumunda olan ilinde açılması, 2. En az m 2 lik arsası,çok amaçlı açık (sundurma) ve kapalı olmak üzere en az m 2 lik depoları, bakım onarım atölyeleri, forklift, vinç gibi yükleme ve nakliyat araçları, araçlar için otopark,en az (5) idare odası, (1) ayniyat stok kontrol odası, (1) muayene kalibrasyon lâboratuvarı, (1) arşiv odası bulunması, b) İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri; 1. Her ilde tip projesine uygun binalarda Bakanlıkça İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri açılması, bina yapımı için en az m 2 lik arsanın olması, 2. Tip proje uygulanmış bina bulunmaması halinde mahallen temin edilen binada (5) idare odası, (2) lâboratuvar bakım onarım atölyesi, arşiv odası, 100 m 2 lik ders aletleri deposu,gösteri salonu ve garajı bulunması gerekmektedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KURUMLARIN KAPATILMA ESASLARI 1. Öğretim kurumlarının veya bu kurumların bünyesindeki bölümlerin eğitimöğretime kapatılması işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi, b) (Değişik: 24/05/1995 tarih ve 4 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığı Bakanlıkça veya Valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi, (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) (Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim okullarında öğrenci sayısının 10 ve Orta Öğretim Kurumlarında 30 un altına düşmesi durumunda.) 2. Öğrenci yurtları ile benzeri kurumların kapatılması aşağıdaki esaslara göre yapılır; a) Kurum sahibi tarafından kapatılır ise kapatma kararı Valiliğe ve öğrencilere (1) ay önceden duyurulur,

12 172 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat b) Bakanlıkça yapılan denetlemeler sonucunda kapatılma kararı alınan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler mülki amirlerce alınır. c) Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı hareket eden, devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, bölgecilik, ırkçılık propagandası yapan, dinî ve dinî duyguları veya dince kutsal olan şeyleri istismar ederek, öğrencilerin güvenliğini sağlayamayan, barınma, beslenme, eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılayamayan özel kurumlar kapatılır. BEŞİNCİ BÖLÜM UYGULAMAYLA İLGİLİ ESASLAR 1.Kurumun açılması ile ilgili hususlarda; a) (Değişik: 21/10/2003 tarih ve 10 sayılı Müdürler Kurulu Kararı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nin 5 inci maddesinde belirtilen kurumlardan, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, İlköğretim Okulları, Pratik Kız Sanat Okulları, Halk Eğitim Merkezleri ve Meslek Eğitim Merkezlerinin açılma teklifleri millî eğitim müdürlüğünce valiliğe; bunun dışında kalan kurumlardan devlet yatırım programı ile yaptırılan binaların açılma teklifleri o binanın bitimini müteakip; mahallen temin edilen binaların açılma teklifleri ise en geç mayıs ayı sonuna kadar valilikçe Bakanlığa gönderilir. b) Genel ve özel esaslara uygun olarak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan okul binalarının faaliyete geçirilmesinde nihai karar Bakanlığın yetkisindedir. c) Mahallen temin edilen binalarda eğitim kurumunun açılmasının uygun görülmesi durumunda,dershane, idare odaları ve öğretmenler odasının standartlara uygun olarak mahallen donatılması gereklidir. 2. Kurumun kapatılmasıyla ilgili hususlarda; Yangın, deprem, sel baskını gibi sebeplerin dışında, a) Açma yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların kapatılma tekliflerinin her yılın haziran ayında Bakanlık da bulunacak şekilde gönderilmesi, b) Kapatılma konusundaki teklifte kapatılma gerekçeleri ile valilik görüşüne yer verilmesi, c) Kurumlara ait bina ve tesislerin Bakanlığımız dışında başka kurumların hizmetine tahsis edilmesi amacıyla kapatma teklifi yapılmaması, d) Kapatılan kurumlardaki öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için Valilikçe gerekli tedbirlerin alınması, gerekmektedir. a) İmar yönetmeliğinde belirtilen büyüklükte olması, b) Okulun özelliğine göre,tip projelerin sığabilecek şekilde olması, (dikdörtgen,kare gibi), c) En fazla % 7 meyil olması, d) Bataklıkta,dere yatağında,heyelan bölgesinde,yüksek gerilim hattı altında veya sele maruz kalabilecek bir yerde bulunmaması, e) Elektrik,su ve yolunun olması, gerekmektedir. 3.Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için, tahsis edilen arsanın; 4.Yürürlük ile ilgili hususlarda; a) Bu esaslar, Bakanın imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. b) Yürürlük tarihine kadar yapılan kurum açma ve kapatma teklifleri bu esasların dışında değerlendirilir. Ancak tekliflerdeki kriterlerin bu esaslardaki kriterlere uygunluğu göz önünde bulundurulur.

13 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 173 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEM SINAV YÖNERGESİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Madde 1- Bakanlık Makamının 04/12/2002 tarih ve sayılı onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 2 nci maddesinde protokol çerçevesinde yapılan ifadesinden sonra aşağıdaki ifade ilave edilmiştir. (Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı, Görevde Yükselme Sınavları v.b.) Madde 2- Aynı Yönergenin 5. Maddesinin c. bendine başvuru süresi sonunda toplanmasından ifadesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ifade eklenmiştir. Madde-5.c. başvuru bilgilerinin bilgisayar ortamında istenmesi halinde gönderilmesinden, Madde 3- Aynı Yönergenin 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde-6. Merkezî sistemle yapılacak sınavlar: a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kılavuzda yer alan orta öğretim kurumlarına öğrenci seçmek ve yerleştirmek için yapılır. b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk mevzuatında yer alan ilköğretim okulu ve orta öğretim kurumları ara sınıflarına uygulanır. c) Açıköğretim Lisesi Sınavları Açıköğretim Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin dönem sonu sınavlarıdır. d) Açık İlköğretim Okulu Sınavları Açık İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilerin dönem sonu ve not yükseltme sınavlarıdır. e) Resmî ve Özel Kurumlarla İmzalanan Protokoller Çerçevesinde Yapılan Sınavlar Resmî ve özel kurumlara ait okullara öğrenci seçme ve yerleştirme, motorlu taşıt sürücü adayları sınavı, personel alımı ve personel görevde yükselme sınavlarıdır. Madde 4- Aynı Yönergenin 10. Maddesi Bölge Sınav Yürütme Kurulu Kuruluşu ve çalışmaya başlaması aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 10/a) Bölge Sınav Yürütme Kurulu: Kuruluşu ve çalışmaya başlaması Kurul; Millî Eğitim Müdürü, Sınavlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı veya bir üyesi ile Eğitim Hizmetleri Merkezî Müdürü olmak üzere 4 üyeden oluşur. Bu üyelerin yanında; sürücü kurslarının bağlı bulunduğu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü sadece Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında sınav yürütme kurulu üyesi olarak görev alır. Ayrıca, sınav evrakının herhangi bir okulda muhafaza edilerek dağıtım ve toplanmasının yapılması halinde, bu okulun müdürü de sınav yürütme kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Birden fazla sınav bölgesi oluşturulan büyük şehirlerde sınav yürütme kurulu üye sayısı 10 a kadar çıkarılabilir. Bu üyeler millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile ilçe millî eğitim müdürlerinden görevlendirilir.

14 174 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkanı, Millî Eğitim Müdürüdür. Sınavlardan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü de Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Millî Eğitim Müdürü; Bölge Sınav Yürütme Kurulunun toplantısına katılamadığı zaman, Kurul Başkanlığını sınavlardan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü yürütür. İlçelerde sınav yapılması halinde, bölge sınav yürütme kurulu; ilçe millî eğitim müdürü, sınavlardan sorumlu şube müdürü ve bir şube müdüründen oluşur. Yurtdışı sınav merkezlerinde bölge sınav yürütme kurulu, varsa eğitim müşaviri/ataşe/ataşe yardımcısı başakanlığında, okul müdürü ve 1 müdür yardımcısından oluşur. Eğitim müşaviri/ataşe/ ataşe yardımcısı yoksa okul müdürü başkanlığında 2 müdür yardımcısından oluşur. Bu kurul, Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmaya başlar. Madde 5- Aynı Yönergenin 10. Maddesi Bölge Sınav Yürütme Kurulu Görevleri nin e) bendine aşağıdaki bölüm eklenmiştir. Madde-10.e. Yabancı uyruklu olup, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavına giren adaylar için tercüman bulundurulmasını sağlar. Özürlü adaylar, zorunlu ikamet değiştiren (doğal afet, tayin vs.) adaylar ile folklor ve spor karşılaşmaları için başka bir il/ilçede bulunan adayları yedekler salonunda mazeretini bildiren belgeleri cevap kağıdına eklemek suretiyle sınava almak. Madde 6- Aynı Yönergenin 10. Maddesi Bina Sınav Komisyonu Görevlerinden i. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde-10. Bina Sınav Komisyonu Görevleri; i) Adayları sınav yapılacak binaya kimlik kontrolü yaparak almak. Sınava girecek adayların kimlikleri (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) soğuk damgalı mühürle mühürlenmiş olması zorunludur. Sınav süresince, görevli olanların dışındaki kişilerin binalara girmelerini engellemek. Madde 7- Aynı Yönergenin 10. Maddede belirtilen Bina Sınav Komisyonu Görevlerinden k. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bina Sınav Komisyonu Görevleri; k) Sınavın başlatılmasından itibaren, ilk 30 dakika içerisinde, Sınav Merkezîne gelen adayların sınava katılmalarını sağlamak. Bu süreden sonra gelen adayların sınav merkezine alınmasını engellemek. Ancak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, sınav başladıktan sonra gelen adaylar alınmazlar. Madde 8- Aynı Yönergenin 10. Maddede belirtilen Salon Başkanının Görevleri j. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Salon Başkanının Görevleri j) Adayların, sınavın ilk 60 dakikası (Açıköğretim Lisesi/Açık İlköğretim Okulu ve Motorlu Taşıt sürücü Adayları Sınavlarında tek dersten sınava girenler için 45 dakikadır.) içerisinde sınav salonundan çıkmamalarını sağlamak. Sınav başladıktan ilk 30 dakika içerisinde gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava almak. Ancak bu adaylara ek süre vermez. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, Sınav başladıktan sonra gelen hiç bir aday sınava alınmaz. Madde 9- Aynı Yönergenin 10. Maddesinin Bakanlık Temsilcileri başlığı altındaki paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 175 Bakanlık Temsilcileri Bakanlık, sınavın yapılacağı gerekli gördüğü illere yeteri kadar personeli Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirebilir. Bakanlık Temsilcisi, sınavların Merkezî Sistem Sınav Yönergesi esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesini denetler. Sınavlarla ilgili tavsiyelerine uyulur. Görevleri ile ilgili denetimleri engellenemez. Bölge sınav yürütme kurulu başkanı, Bakanlık temsilcilerine görevlerini yürütmede yardımcı olur. Madde 10- Aynı Yönergenin 11. Maddede belirtilen İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri c. bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir. Madde-11.c. Başvuru formu kullanılmadan bilgisayar ortamında aday bilgilerin alınması halinde belirtilen süre içerisinde bu bilgileri merkeze göndermek. Madde 11- Aynı Yönergenin 14. Maddesinde belirtilen Açık ilköğretim Okulu ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüklerinin görevlerinin a. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde-14.a. Açık İlköğretim Okulu 1. ve 2. dönem ile not yükseltme sınavlarında, Açıköğretim Lisesi ise 1. ve 2. dönem sınavlarında hangi öğrencilerin, hangi oturumda, hangi derslerden sınava gireceklerini tespit ederek Merkeze, il merkezlerindeki bürolara ve öğrencilere zamanında bildirmek. Madde 12- Aynı Yönergenin 15. Maddede belirtilen Açık ilköğretim Okulu ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüğünün illerdeki bürolarının görevlerinin c. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde-15.c. Dönem ve not yükseltme sınavlarında, Bölge Sınav Yürütme Kurulunun vereceği görevleri yapmak. Madde 13- Aynı Yönergenin 18. maddesine h. bendi eklenmiştir. Madde-18.h. Görevli ücretlerinin EĞİTEK tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün hesabına gönderilmesi halinde, mutemet görevlendirilmesi bölge sınav yürütme kurulunca yapılacaktır. Madde 14- Aynı Yönergenin Çeşitli Hükümler bölümüne aşağıdaki maddeler eklenmiştir. Ek Madde-1. Zorunlu ikamet değiştiren (doğal afet, tayin vs.) adaylar ile folklor ve spor karşılaşmaları için başka bir il/ilçede bulunan adaylar, bulundukları sınav merkezînin yedekler salonunda mazeretlerini bildiren belgeleri cevap kağıdına eklemek suretiyle sınava alınırlar. Ek Madde-2. Sınav tarihinde tedavisi bir sağlık kuruluşunda devam eden adaylar, durumlarını belgelendirmeleri ve EĞİTEK e bildirmeleri kaydıyla, bölge sınav yürütme kurulunca oluşturulan komisyon tarafından tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda sınava alınırlar. Ek Madde-3. Adayların, sınava girecekleri binalarda birinci derece yakınlarının bulunması veya öğrenim gördükleri okullarda sınava girecekleri tespit edildikleri takdirde, sınav yürütme kurulunca başka bir binanın yedekler salonunda sınava alınırlar. Ek Madde-4. Merkezî sistemle öğrenci alan okullar için yapılan sınavlara ait test kitapçıklar 3 ay, cevap kağıtları ve başvuru formları 2 yıl süreyle saklanır. Ek Madde-5. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların internette yayınlandığı tarihten itibaren başlar, sınav kılavuzunda yer alan süre kadar devam eder. Protokollü sınavlarda ilgili kamu yönetmeliğinde yer alan süre kadar, yönetmelikte itiraz süresi yoksa protokolde yer alan süre kadar itiraz süresi verilir. Yürürlük Madde 15- Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

16 176 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat DUYURULAR... VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Onayın Tarih ve Sayısı Cemile Gizem ŞAHİN (ATAMAN) Ankara Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 06/02/ Mehmet YILDIZ Afyon İl Millî Eğitim Md.lüğü Hizmetli 12/01/ Yücel GÖKTAŞ Afyon Mrk. Atatürk Lisesi Hizmetli 12/01/ Veli SATILMIŞ Afyon Karahisar İşit.Eng. İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Mevlüt YAVAŞ Afyon Mrk. Afyon Lisesi Hizmetli 12/01/ Mustafa ÇETİN Afyon Mrk. M. Çakmak İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Gazi DAMLICA Afyon Mrk. Erkmen İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Muharrem ÇELİK Afyon Mrk. Değirmenayvalı İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Uğur AÇIKGÖZ Afyon Bolvadin Dişli İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Kamil TABAK Afyon Bolvadin M.K.Bayramer İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Akif BAŞYİĞİT Afyon Çobanlar Çok Programlı Lisesi Hizmetli 12/01/ Ahmet AKSU Afyon Çay Çok Programlı Lisesi Hizmetli 12/01/ Ramazan EROL Afyon Emirdağ Şükrü Mola İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ H.Hüseyin GÖZTAŞLI Afyon Emirdağ M.A.Ersoy İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Erdem ÇELİK Afyon Hocalar Yeşilhisar Y.Emre İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Süleyman ÖRMECİ Afyon Sandıklı Akharım Atatürk İ.Ö.O. Hizmetli 12/01/ Süleyman RAHAT Afyon İl Millî Eğt. Md.lüğü Bilgisayar Mühendisi 12/01/ Burak SEZEN Amasya Mrk. Y. Yenice İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 12/01/ Azime ARSLAN Amasya Mrk. Yassıcal İ.ÖO. Türkçe Öğrt. 12/01/ Aysen (UZUN) ÇAK Amasya Mrk. Ziyaret İ.Ö.O: Okul Öncesi Öğrt. 12/01/ Gülcan KOCADAĞ Amasya Mrk. Lok.Hek.İşit.Eng.İ.Ö.O. Hemşire 12/01/ Emrullah GÖÇ Amasya Mrk. Mehmet Varinli İ.Ö.O. Yard.Hiz. 12/01/ Göksun KÜÇÜKGÜLDAL Amasya Merzifon Lisesi Sınıf Öğrt. 12/01/ Meryem TANRIÖVER Amasya Merzifon Lisesi Sınıf Öğrt. 12/01/ Sadık KANTAR Amasya Mrk. Albayrak İ.Ö.O. Yard.Hiz. 12/01/ Nurdan HAYDAR Amasya Gümüşhacıköy Lisesi Mat.Öğrt. 12/01/ Fatma AKDOĞAN Amasya Gümüşhacıköy YİBO Mat.Öğrt. 12/01/ Şeyda ERCAN Amasya Gümüşhacıköy YİBO Türkçe Öğrt. 12/01/ Nafız ÇOTUR Amasya Gümüşhacıköy Kızılca İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 12/01/ Mustafa HAYDARAN Amasya Gümüşhacıköy Gümüş İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 12/01/ Ramazan GENCER Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmetli 20/01/ Devdim ULAŞ Bartın Ulus Zafer İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/01/

17 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 177 Alev UĞUR Bartın Mrkz. Ş.N.Orhan İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/01/ Bahattin ÖZDEMİR Bartın Mrkz. Aydınlar İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/01/ Emine AYDIN Bartın Ulus Çubuklu İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/01/ Savaş TUZ Bartın Mrkz. Ş.N.Orhan İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/01/ Sevil DOĞAN (ÖZTÜRK) Çankırı Mrkz.Bozkırköyü İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 28/01/ Nurhan NAZMAN İzmir Menemen And. Mes. ve Mes. L. Bilgisayar Öğrt. 01/10/ Özge KÖKTÜRK İzmir Kemalpaşa Ulucak Lisesi Tarih Öğrt. 01/10/ Kemal SOYUYÜCE İzmir Kemalpaşa Mopak Endüstri Mes.Lis. Tarih Öğrt. 01/10/ Özlem BERBER İzmir Kemalpaşa Mopak Endüstri Mes.Lis. İng. Öğrt. 01/10/ Serap TURANLI İzmir Kemalpaşa Mopak Endüstri Mes.Lis. İng. Öğrt. 01/10/ Filiz ÖZKILIÇ İzmir Menemen Harmandalı İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/08/ Keziban AVCI İzmir Aliağa Lisesi İng. Öğrt. 11/08/ Nuray KAPLAN (ONGUN) İzmir Tire Halk Eğitim Merkezi Sınıf Öğrt. 11/08/ Selda TUNCER İzmir Kiraz Olgunlar İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/08/ Selma DAĞ İzmir Bornova Tülay Aktaş İşitme Eng. İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 11/08/ Hayriye KARAASLAN İzmir Menderes Çileme İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/08/ Ramazan ÖREN İzmir Tire Halk Eğitim Merkezi Beden Eğt.Öğrt. 11/08/ Aslı ERTOSUN İzmir Menderes Şh.Binbaşı Ercan İ.Ö.O.Resim-İş Öğrt. 11/08/ Mehmet Önder ÖNCÜOĞLU İzmir Bergama Cumhuriyet Lisesi İng. Öğrt. 11/08/ Serhat BULUT İzmir Torbalı Subaşı İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/08/ Ayşem PALABIYIK İzmir Çeşme Anadolu Meslek ve Mes.Lis. Rehber Öğrt. 11/08/ Zeynep AKDAL İzmir Menemen Haldun Koşay Lisesi Mat.Öğrt. 11/08/ Gülem Başak FİLİZ İzmir Kemalpaşa Lisesi Fen Bil.Öğrt. 11/08/ Erol BİLGİN İzmir Çeşme Ertan Lisesi Tarih Öğrt. 11/08/ Ebru DEMİREL ŞİRİN İzmir Dikili Çok Programlı Lis. İng. Öğrt. 11/08/ İkbal TOKATLI İzmir Bergama Cumhuriyet Lis. Mat.Öğrt. 11/08/ Berna KURT İzmir Urla Bademler İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/12/ Cevat USBURAK İzmir Dikili Deliktaş Şehit Cengiz T. İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 26/12/ Nazlı SIRLI İzmir Karşıyaka Ş. Nazımbey İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 26/12/ Mustafa ÖZTÜRK İzmir Konak Adnan Mazıcı İ.Ö.O. Okul Öncesi Öğrt. 26/12/ Nesrin DEMİRDAL İzmir Tire Halk Eğitim Merkezi Sınıf Öğrt. 26/12/ Sedat ALPEREN (DOLAŞIR) İzmir Bayındır Fırınlı İ.Ö.O. Fen Bil.Öğrt. 26/12/ Güliz HAKİM (GALİN) İzmir Konak Kazım Karabekir İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 26/12/ Buket GÜLMEZ İzmir Bayındır İsmet İnönü İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 26/12/ Gökhan AYDINER İzmir Balçova Salih Dede Lisesi Rehber Öğrt. 26/12/ Serap DOĞAN İzmir Buca Tütün İhracatçılar Birliği İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/ Serpil ÇETİNKAYA İzmir Buca Halk Eğitim Merkezi Resim-İş Öğrt. 16/12/ Fatih UGUR İzmir Torbalı Ormanköy İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ Gonca DOĞAN İzmir Kemalpaşa Sütçüler İ.Ö.O. Sosyal Bil.Öğrt. 16/12/ Murat DİLEK İzmir Ödemiş Özdemir Atasoy İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/

18 178 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Saadet ÇAY İzmir Bergama Zeytindağ Yılmaz İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/ Cansu ÇALLI İzmir Narlıdere İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/ Sonay DAYMAZ İzmir Menderes Gölcük Adnan Olcay İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 16/12/ Yeşim ÖZBALKAN İzmir Torbalı Ayrancılar Ege Koop. İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 16/12/ Haydar GÖKGÖZ İzmir Seferihisar Ürkmez Salih Değerli Ç.P.L. Coğ.Öğrt. 16/12/ Burcu ÖRNEK İzmir Konak A.Ş. Kilimci Eğt.Uyg. Okulu Sınıf Öğrt. 16/12/ Benian Duygu GÜMÜŞ İzmir Konak Mehmetçik İ.Ö.O. Anasınıfı Öğrt. 16/12/ Abdullah UNLU İzmir Konak Mehmetçik İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 16/12/ Ali GÖKÇE İzmir Beydağ Aşağı Aktepe İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 16/12/ Makbule Duygu ERTEN(YANGAL) İzmir Karşıyaka Evrenpaşa İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 16/12/ Gülcan ARSLAN İzmir K.yaka Safiye Nadir Eğ.Uy.Ok. Zih. Eng.Sınıf Öğ. 16/12/ Fatih Kemal UYAR İzmir Karşıyaka Ticaret Borsası İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 16/12/ İsa CESUR İzmir Karşıyaka 100. Yıl İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 16/12/ Çağrı ÖZGÜÇLÜ (BIKMAZ) İzmir Karşıyaka Piyale İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/ Umut ADIYAMAN İzmir Karşıyaka Sabiha Ahmet Tabak İ.Ö.O. Sos. Bil. Öğrt. 16/12/ Sevgi DURAN İzmir Kiraz Pınar Köy İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ İmam Barış ÇAM İzmir Kiraz Sarısu Eğridere İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ Öznur ASLIVAR İzmir Konak Ülkü İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 16/12/ Sertaç YILMAZ İzmir Konak Ülkü İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ Sevil YANDIM İzmir Bornova Reşat Nuri Güntekin İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/ Lokman TARIN İzmir Torbalı Yazıbası İ.Ö.O. Biyoloji Öğrt. 16/12/ Serdar YİĞİT İzmir Kınık Şehit Sezai Geçkin İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 16/12/ Yüksel ACAY İzmir Kiraz Haliller İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ Gaye ŞEN (ZİLELİ) İzmir Konak İlkkurşun İ.Ö.O. İng.Öğrt. 16/12/ Zuhal PAZARLI İzmir Konak Emir Sultan İ.Ö.O. Türk Dili ve Edb.Öğrt. 16/12/ Buket Demirkol KALAFAT İzmir Bayındır Canlı 60. Yıl İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 16/12/ Tarık DEMİREL İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi Md. Beden Eğt.Öğrt. 16/12/ Elif UNLU (KESTEL) İzmir Çeşme Atatürk İ.Ö.O. Resim-İş Öğrt. 16/12/ Ayşe ATMACA İzmir Tire Gökşen İ.Ö.O. Müzik Öğrt. 16/12/ Sıdıka GÖNENÇAYOĞLU İzmir Torbalı Subaşı M.Topalan Ç.P.L. Muhasebe Öğrt. 16/12/ Özlem ORHANELİ KORKMAZ İzmir Seferihisar Ürkmez İ.Ö.O. 16/12/ Celal ÇOLAK İzmir Bayındır Ülfet Onart Lisesi 16/12/ Ömer BOZDAĞ İzmirTorbalı Ayrancılar İ.Ö.O. Fen Bil.Öğrt. 16/12/ Selda ŞAYBAKHAN İzmir Gaziemir Lisesi Tarih Öğrt. 16/12/ Sezen GARİP (DİNCEL) İzmir Menemen Emiralem İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ Sema GİRGİN DOĞAN İzmir Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Sınıf Öğrt. 16/12/ Okşan OKUR İzmir Torbalı Karakuyu İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 16/12/ Duygu BALABAN (KAZANOĞLU) İzmir Torbalı Halk Eğitim Merkezi Sınıf Öğrt. 16/12/ Fatma Ersin KILIÇ (DEMİRTAŞ) İzmir Urla ATL ve Çok Programlı Lis. Mat.Öğrt. 08/01/ Halil GÜLTEKİN İzmir Çeşme Anadolu Mes. ve Mes.Lis. Bilgisayar Öğrt. 08/01/

19 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 179 Mürüvvet BAKAY İzmir Bornova Şükrü Seher Ergil T.M.L. Bilgisayar Öğrt. 08/01/ S. Hayat İZMİRLİ İzmir Karşıyaka Mustafa Uygur İ.Ö.O. Okul Önc.Öğrt. 08/01/ Gülden POLAT (DİYAP) İzmir Konak Zeyni Hanım İ.Ö.O. İng.Öğrt. 08/01/ Çiğdem KARAHAN DEMİR İzmir Konak Eşrefpaşa Lisesi İng.Öğrt. 08/01/ Mehmet SERBEST İzmir Bornova Altay Tic.Mes.Lis. Bilgisayar Öğrt. 08/01/ Hasan GÜRBÜZ İzmir Menemen Huriye Mehmet A. Sakız İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 08/01/ Ercan OKYAY İzmir Tire Ticaret Mes. ve ATML. Edebiyat Öğrt. 08/01/ Ümüş KAHRAMAN İzmir Konak Atatürk Tic. Mes.Lis. Bilgisayar Öğrt. 08/01/ Reşide TUNCER İzmir Konak Seniha Mayda İ.Ö.O. İng.Öğrt. 08/01/ Kamil ADAK İzmir Bayındır Fırınlı İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 08/01/ Özge ZEYTİN İzmir Bergama Lisesi İng.Öğrt. 11/09/ Murat GÖÇ İzmir Buca Betontaş Lisesi İng.Öğrt. 11/09/ Serap KUZU İzmir Çeşme Reisdere İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/09/ Gülay ÖZASLAN İzmir Çeşme Ilıca Mustafa Bahçeli İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/09/ Elif MEMİŞOĞLU İzmir Çeşme Ovacık İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/09/ Özlem KARABACAK İzmir Çeşme Ilıca Mustafa Bahçeli İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 11/09/ Mutlu ORBAY ÇITAK İzmir Seferihisar Muharrem Gülpınar İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 11/09/ Ergül DEMİR İzmir Seferihisar Tepecik İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 11/09/ Ebru GENÇDOĞMUŞ İzmir Aliağa Meslekî ve Tek.Eğt.Mrk. Mat.Öğrt. 11/09/ Fatih AKKOYUN İzmir Beydağ Cumhuriyet Lisesi Mat.Öğrt. 11/09/ Dilek AYAR İzmir Bergama Dereköy İ.Ö.O. İng.Öğrt. 11/09/ Mahmut YAŞAR İzmir Ödemiş Ovakent Lisesi Coğ.Lis. 11/09/ Ebru ATEŞ İzmir Menemen Emiralem İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 11/09/ Eda DOĞAN İzmir Menemen Asarlık 100. Yıl İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 11/09/ Metin KAZAK İzmir Ödemiş İ.Ö.O. Türk Dili ve Edb.Öğrt. 11/09/ Filiz BEDÜK İzmir Buca Mimar Kemalettin İ.Ö.O. İng.Öğrt. 11/09/ Emel DEMİR İzmir Aliağa Cumhuriyet İ.Ö.O. Fen Bil.Öğrt. 11/09/ Döndü ÖDENİR İzmir Aliağa Çakmaklı İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/09/ Berrin Işıl ÖZER İzmir Aliağa Helvacı İ.Ö.O. İng.Öğrt. 11/09/ Derya TAŞCIOĞLU (YUMURTACI) İzmir Torbalı Ayrancılar Ege Koop. İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 11/09/ Neriye İrge ÖZ İzmir Torbalı Pamukyazı Tamsa Seramik İ.Ö.O. İng.Öğrt. 11/09/ Mübeccel ERGİN AKDEMİR İzmir Torbalı Subaşı İ.Ö.O. Din Kült.ve Ahl.Bil.Öğrt. 11/09/ Zübeyde KOÇ İzmir Torbalı Tulum İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/09/ Nilgün TEPEDELEN (MUTLU) İzmir Torbalı Fatih İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 11/09/ Gülsüm YILDIZ (ERYALÇIN) İzmir Urla Özbek İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 11/09/ Ebru EYNEL İzmir Ödemiş Horzum Köyü İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 11/09/ Uğur ÖZCAN İzmir Bergama Selçukbey İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Selda YEŞLİYURT İzmir Karaburun İ.Ö.O. İş Eğitimi Öğrt. 04/12/ Melahat TARHAN İzmir Menderes Alpaslan İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 04/12/ Zübeyde GEÇER İzmir Menderes Alpaslan İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/

20 180 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat Arda ASLAN İzmir Menderes Mualla Nusret Sezel İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 04/12/ Mustafa AKICI İzmir Menderes Mualla Nusreçt Sezel İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 04/12/ Gülay ÖZGÜR İzmir Menderes Gölcükler Adnan Olcay İ.Ö.O. Sos. Bil. Öğrt. 04/12/ Özlem HATUN İzmir Menderes İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 04/12/ Nimet ÖZÇİFTÇİ İzmir Menderes Süleyman Çevik İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 04/12/ Nihal ÖNDER İzmir Menderes Süleyman Çevik İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 04/12/ Aygül GÜNYEL İzmir Menderes Çileme İ.Ö.O. İng.Öğrt. 04/12/ Özge GÜLER İzmir Menderes Mustafa Kemal İ.Ö.O. Rehber Öğrt. 04/12/ Selim KAYA İzmir Menderes Gümüşsu Hasan Eren İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Ahmet AKINCI İzmir Menderes Küner Şh.Binbaşı Ercan İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 04/12/ Aykut Gürkan EFE İzmir Menderes Küner Şh.Binbaşı Ercan İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 04/12/ Semra ÇALIŞKAN İzmir Menderes Küner Şh.Binbaşı Ercan İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 04/12/ Şirin DİNÇ İzmir Menderes Değirmendere İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Seyhan GÜLŞEN İzmir Menderes Değirmendere İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 04/12/ Arzu KIRAN İzmir Menderes Bulgurca İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Gülşah UCAR İzmir Menderes Bulgurca İ.Ö.O. İng.Öğrt. 04/12/ Şebnem DENKTAŞLI İzmir Menderes Gölçükler Adnan Olcay İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Hasan POLAT İzmir Kiraz Haliller İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Halil İbrahim NALCI İzmir Kiraz Karaburç Cumhuriyet İ.Ö.O. Tarih Öğrt. 04/12/ Ayşe ŞEN İzmir Kiraz Karaburç Cumhuriyet İ.Ö.O. Türkçe Öğrt. 04/12/ Abdullah TAŞKIN İzmir Kiraz Hüseyin Sarı İ.Ö.O. Sos.Bil.Öğrt. 04/12/ Murat İĞDİR İzmir Kiraz Hüseyin Sarı İ.Ö.O. Mat.Öğrt. 04/12/ Nazife SELÇUK İzmir Kiraz Cevizli EBSO İ.Ö.O. Tarih Öğrt. 04/12/ Hikmet ÜNDEMİR İzmir Kiraz Cevizli EBSO İ.Ö.O. İng.Öğrt. 04/12/ Engin BOZTEPE İzmir Kiraz Çok Programlı Lise Sos.Bil.Öğrt. 04/12/ İsmail SAV İzmir Kiraz YİBO Rehber Öğrt. 04/12/ Gülşah TÜRKER TOPALOĞLU İzmir Kiraz YİBO Rehber Öğrt. 04/12/ Işılay YIRTICI İzmir Urla Perihan M.C.Demirgüreş İ.Ö.O. İng.Öğrt. 04/12/ Mehmet GÜNYAKTI İzmir Kınık Mustafa Kemal İ.Ö.O. İng.Öğrt. 17/02/ Pelin ÖZTÜRK İzmir Aliağa Teknik ve Çok Prog.Lis. İng.Öğrt. 17/02/ Ceyda ŞEN AKOVA İzmir Aliağa Lisesi İng.Öğrt. 17/02/ Deniz ÇAPANOĞLU (AKIN) İzmir Aliağa Teknik ve Çok Prog.Lis. İng.Öğrt. 17/02/ Aşkın AKSOY İzmir Urla ATL ve Çok Prog.Lis. Giyim Öğrt. 17/02/ Devrim ALTINKURT İzmir Karaburun F.E. Karaağaç Ç.P.L. Bilgisayar Öğrt. 17/02/ Sevcan TOPUZ İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Lisesi Mat.Öğrt. 17/02/ Nurdan CİHANŞÜMÜL İzmir Kemalpaşa Armutlu İ.Ö.O. İng.Öğrt. 17/02/ Gülsüm Elif ÇORBACI İzmir Konak İş Eğt.Mrk. Öz.Eğt.Sınıf Öğrt. 17/02/ Aygün ÇETİN İzmir Konak Eşrefpaşa Lisesi İng.Öğrt. 17/02/ Aslı Yelda VURAL İzmir Bergama And.Tic.Mes. ve Tic.Mes.Lis. İng.Öğrt. 17/02/ Aslı ERDİM İzmir Bergama Endüstri Mes.Lisesi İng.Öğrt. 17/02/

KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR. BİRİNCİ KISIM Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR. BİRİNCİ KISIM Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR Tebliğler Dergisi : MART 2010/2630 BİRİNCİ KISIM Eğitim Kurumlarının Açılma Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Eğitim kurumlarının açılmasıyla ilgili genel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

Özel okullara yeni standartlar geldi

Özel okullara yeni standartlar geldi On5yirmi5.com Özel okullara yeni standartlar geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurumlarına yeni standartlar getirildi. Yayın Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 1/4/2016) Milli

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ 1 İZMİR ALİAĞA 749596 Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek 2 İZMİR ALİAĞA 973411 Aliağa Ticaret Meslek Aliağa Heydar Aliyev

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELİR HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenim Görenlere Öğrenim Durum Belgesi/Diploma

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 3. 4. 2013 2014

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Ücretli Öğretmen Müracaatı 2 Personel Kimlik Kartı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana İZMİR KONUT TAHSİS KOMİSYONUNCA 31/01/2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN HAKİM ve CUMHURİYET SAVCILARINA AİT BORNOVA-MEVLANA LOJMANLARINA İLİŞKİN LOJMAN SIRA LİSTESİDİR. 04/052015 SIRA NO AD - SOYAD GÖREVİ

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6191 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/6/2014 No : 2014/6459 Dayandığı KHK nin Tarihi

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25307 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MERSİN/YENİŞEHİRİLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N O 1 2 3 HİZMET ADI Özel Okul ve Özel, Özel Eğitim Okulu Açma Müracaatı Özel Okul ve Özel,Özel Eğitim Okulu Devredilmesi Müracaatı

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. YOMRA KAYMAKAMLIĞI Yomra İmam Hatip Ortaokulu HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. YOMRA KAYMAKAMLIĞI Yomra İmam Hatip Ortaokulu HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. YOMRA KAYMAKAMLIĞI Yomra İmam Hatip Ortaokulu HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YOMRA İMAM HATİP ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kayıt

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 6 OCAK 1994 GÜN VE 21810 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA a)ortaöğretim KURUMLARI SINAV

Detaylı

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EπİTİM M BAKANLIπI ERKEK TEKNİK ÖπRETİM M GENEL MÜDÜRLÜπÜ M AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ANLARIN EĞİTİMİ E VE BELGELENDİRİLMESİ LMESİ KONYA MAYIS 2010 ETÖGM NÜN N GÖREVLERİ

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ ANKARA OCAK 2016 (17/08/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru) (16/7/2014 tarihli ve 3007900

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 EYLÜL 2015 SAYI: 2696 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim

Detaylı

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI ŞARKÎKARAAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI BRANŞ, MESLEK, RM ATAMA KAMU BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1- Dilekçe 2- Mezuniyet belgesi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sayı : 98403766/200/ 8052854 13.08.2015 Konu: İmam Hatip Liselerine Kayıt kabul ve nakil İşlemleri... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi:

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

ALİAĞA Aliağa Anadolu Lisesi 385,022 439,532 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 422,720 481,028 ALİAĞA Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi 362,490 406,073

ALİAĞA Aliağa Anadolu Lisesi 385,022 439,532 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 422,720 481,028 ALİAĞA Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi 362,490 406,073 ALİAĞA Aliağa Anadolu Lisesi 385,022 439,532 ALİAĞA Alp Oğuz Anadolu Lisesi 422,720 481,028 ALİAĞA Aliağa Barbaros Anadolu Lisesi 362,490 406,073 ALİAĞA Aliağa Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 01-015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR 1- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 01/11 nolu

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI. 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI. 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ S.N YAPILACAK FAALİYETİN ADI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 1 Mesleki eğitim merkezlerinde

Detaylı

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

MANİSA VALİLİĞİ GÖLMARMARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe a)şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 İnsan Kaynakları Şubesi 7 2 Strateji Geliştirme Şubesi 2 3 İnşaat ve Emlak Şubesi 2

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

2015-2016 TEOG İZMİR OKULLARI YERLEŞTİRME PUANLARI

2015-2016 TEOG İZMİR OKULLARI YERLEŞTİRME PUANLARI 2015-2016 TEOG İZMİR OKULLARI YERLEŞTİRME PUANLARI FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ OKUL ADI OKUL TÜRÜ DİL İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 496.880 0,11 İzmir -Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen

Detaylı

TOPLAM :117. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4. Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12. Başçiftlik; 2. Erbaa; 11. Artova; 5. Yeşilyurt; 3.

TOPLAM :117. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4. Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12. Başçiftlik; 2. Erbaa; 11. Artova; 5. Yeşilyurt; 3. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4 Başçiftlik; 2 Erbaa; 11 Artova; 5 Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12 TOPLAM :117 Almus; 4 Zile; 15 Yeşilyurt; 3 Yeni Proje-Tadilat Projesi Hazırlanması; 48 Vaz. Planı-Plankote-

Detaylı

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 İl Adı İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı Kont Taban Puan Kont Tavan Puan KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 BORNOVA İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR ANADOLU LİSESİ 18

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI EMİRDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMET ADI İSTENEN BELGELER 1 Özel Eğitim Kurumlarına Yardımcı Hizmetler Personeli Atama İsteği 2 Özel Yurtlara Eğitim Personeli Atama

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI

ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kayıt Kabul

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI GENEL TEFTİŞ FORMU

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI GENEL TEFTİŞ FORMU Sayfa 1 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI GENEL TEFTİŞ FORMU Kurumun Adı Adresi Kodu Teftiş yapan İlköğretim müfettişleri Teftiş onayı tarih ve sayısı Teftişin başladığı tarih Teftişin bitirildiği tarih Önceki

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 ARALIK 2014 SAYI: 2687-EK Karar Sayısı : 101 Karar Tarihi : 26/11/2014

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan ġubeler Sayı 1 Eğitim Denetmenleri BaĢkanlığı 3 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 13 3 Özel Eğitim ve Rehberlik

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

T.C. Ödemiş Belediyesi

T.C. Ödemiş Belediyesi EK-1: T.C. Ödemiş Belediyesi Ödemiş Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan parkların yapısal ve bitkisel bakımları, ağaç budamaları ve bordür tamiratları 55 KİŞİ İŞKUR TORBALI HİZMET MERKEZİ

Detaylı

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI

2013-2014 BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 BRİFİNG DOSYASI BRİFİNG DOSYASI İLİ : KARAMAN İLÇESİ : MERKEZ OKULUN ADI : BOZKANDAK ORTAOKULU 1 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : Bozkandak Ortaokulu B- KURUM KODU : 750500

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN EN GEÇ TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Görevlendirmeler (Ek

Detaylı

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI 2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI NO OKUL ADI DERSLİK SAYISI YAPILAN İŞLER İlköğretim Okulları (Milli Eğitim Bakanlığı na onaya gönderilen yatırım programları 2011 yılından devam

Detaylı

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI FETHİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN EN GEÇ TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Görevlendirmeler (Ek Ders

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Web sayfasından başvuru yapılmaktadır. 1-Dilekçe 2-Mezuniyet belgesi 3-Adli sicil beyanı

Detaylı

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Görevlendirmeler (Ek Ders Ücretli Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) Personel Alımı (Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemleri) 3 Pasaport İşlemleri 4 Sağlık İşleri

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TC EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Arşivlerden Yararlanma 2-Nüfus cüzdanı örneği

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 HÜSEYİN OKAN MERZECİ ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULUN / KURUMUN ADI ADRESİ

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ YENİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı