One minute ve Arapça meali

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "One minute ve Arapça meali"

Transkript

1 Ortaklaşma Süreci: Yeniden kuruluşun eksenleri Yurtsever >> 26/ Konferans için notlar Eker >> 28 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ Y A S İ D E R G İ u S A Y I 6 u Ş U B A T u 2 T L Sınıftan kaçış bitti! TEKEL direnişiyle, siyasal mücadelelerin sınıfsal bir bağlam edinmeksizin meşrulaştırılamayacağı bir yeni dönem açılıyor Tekel direnişinin prizmasından Kalyon >> 11 Sarıgül ün TDH si Aydın>> 13 Gülen cemaati üçüncü güç mü? Güneş>> 14 Faşolar sahnede Çeçen>> 16 Halil Savda ile vicdani ret üstüne Aydoğan>> 19 Tarlabaşındaki yoksulluk yuvaları temizlenirken Atalay>> 29 LGBTT lerle solun ahvali Altunpolat>> 40 Ece Temelkuran fena halde yanılıyor Dinçer>> 44 Angelopulos sineması üzerine Yazır>> 46 Ertuğrul Kürkçü TEKEL işçileri 4-C statüsünün kilidini kırabilirler mi? Özlük haklarını koruyarak başka bir kamu işletmesinde çalışmaya başlayabilirler mi? Bu soruların yanıtlarının olumlu ya da olumsuz olması artık çok şey değiştirmeyecek. TE- KEL işçileri kaybetseler de Sakarya meydan muharebesi nin galibi onlar. Bunu herkes biliyor artık. Onların direnişleri ve bu direnişle Bizde ve Almanya da Sol Parti Almanya daki Sol Parti ye bakarak bireyi esas alan bir yapılanma oluşturulacakmış. Sorunun kaynağı yanlış saptanınca çözümün doğru olması da beklenmez Erkiner>> 35 farklı işçi kesimlerinin kurduğu hiçbir özel çıkar gütmeyen dayanışma, bencil hesabın buzlu suları içinde yüzüp giden koca bir toplumu bir kez daha insani hakikatiyle yüzyüze getirdi. Emekçilerin yaşama ve çalışma alışkanlıkları, onların kültürü, onların değerleri, onların örgütleri, hakları, hak arama yolları, kendilerini ifade yordamları, söylemleri şimdi topluma kendisini dinlemesi ve anlaması, kendisini One minute ve Arapça meali Kar>> 37 Su kavgası, sınıf kavgasıdır Suyun Metalaşması başlıklı kitabıyla, küresel sermayenin dünya sularına el koyma girişimlerini sergileyen ikitsatçı Gaye Yılmaz Suyu kontrole yönelen güçlerin su kavgasını da yönlendirme çabası içinde olduklarına dikkat çekiyor. Yılmazla Tolga Tören görüştü. >> Sayfa 32 bir bakış açısı sunuyor. Çalışmak, çalışmakla kazanılmış konum, bütün toplumsal ölçülerin ölçüsü olarak çoktandır kovulmuş olduğu yere geri dönüyor. Bu, sınıfın toplumsal zihniyete geri dönüşü demek. İnsanların üretim araçlarının ve emek gücünün sahibi olarak iki büyük sınıf oluşturdukları bilincinin bir kez daha toplumsal düşünüşün merkezine yerleşmesi, insanların toplumda ait oldukları yerin neresi olduğuna dair açıklaması için yeni bir dil, yeni >>2 Turgan>> 38

2 >> 2 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Türkiye somut, elle tutulur bir fikir sahibi olmaları, hayata sınıf çıkarı açısından bakma alışkanlığının yeniden kazanılması demek. Turgut Özal ın 24 Ocak 1980 de başlattığı neoliberal ekonomik politikalara dayalı sermaye birikim modelinde liberal ideologların fuzuli olduğunu, artık miyadını doldurduğunu hergün kafamıza kaktıkları canlı emek, onun taşıyıcısı insanların suretinde onların kavgaları aracılığıyla bir kez daha toplumsal ve ekonomik ilişkilerin ağırlık merkezine geri dönüyor. Bu sosyalist hareket için muazzam bir yeniden kuruluş momenti demek. Meşruiyetini emekçilerin mücadeleleriyle buluşarak yeniden üretmek, varlık nedenini hergün yeniden doğrulamak için çok daha elverişli bir dönemin kapısı açılırken sosyalist hareket bu dönemin toplumal mücadelelerine dahil olabileceği kanalları yeniden kurmak, bir politik merkez haline gelmek ve sermaye siyasetlerine karşı bir işçi sınıfı siyasetini işçilerin sınıf mücadelesi içinden geçirerek inşa etmek sorumluluğuyla karşı karşıya. Kürt hareketinde yeni dönem mi? Sakarya da kısa bir gezintinin gösterebileceği gibi TEKEL işçilerinin politik olarak en uyanık kesimleri Muş, Diyarbakır, Adıyaman gibi Kürt kentlerinden ve geçmişte devrimci mücadelenein nispeten yüksek olduğu Karadeniz kıyısı kentlerinden geliyorlardı. Başbakan ın işçilerin taleplerini kabul etmeyeceklerini kesin bir dil le açıkladığı 1 Şubat günü toplanan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Olağanüstü Kongresi nden yükselen mesajlar, Kürt Özgürlük Hareketi nin mücadele eksenlerini kimlik sorunlarıyla sınırlamayı aklından geçirmediğini göstermesi bakımından önemliydi. BDP Kongresi TEKEL işçilerinin diplomatik sırt sıvazlamaların ötesine geçen, sahiplenildiklerine dair sahici bir duygu edinebilecekleri çok sınırlı zeminlerden biri olarak dikkati çekti. Kürsüye çıkan her hatibin selamlamaya özel bir özen gösterdiği 150 kadar TEKEL işçisi, salonda sosyal talepler dillendirildiğinde en hızlı tepki veren gruptu. Ancak özellikle eşbaşkan Gültan Kışanak ın konuşmasında çok geniş bir yer tutmasına karşın toplumsal taleplerin BDP siyasetininin sistematik bir ögesi halini aldığını söylemek için çok erken. BDP Kongresi nin verdiği ve vermediği mesajlar, öte yandan, Kürt özgürlük hareketinin 2011 seçimlerine kadar esas olarak bölge halkı arasında AKP ye karşı kesin, tartışmasız ve çok yüksek oranlı bir temsil gücü kazanmayı başlıca siyasal hedef olarak karşısına koyduğuna kuşku bırakmıyor. Böyle bir siyaset gütmek BDP nin hem hakkı hem görevi. Ancak bu siyasetin BDP nin -Kongre de sıkça yinelenen- Türkiye nin ana muhalefet partisi konumuna yükselme hedefiyle, ister istemez, çok güçlü bir gerilim yaratacağı apaşikar. Belki de BDP nin, ya da daha doğrusu Kürt işçilerin TEKEL direnişi sırasında izlediği hattı işçi hareketinin ve sosyal mücadelenin bütün sektörlerine yayabileceği bir taktik bu gerilimin aşılması için önemli bir imkan oluşturabilir: Siyasal ittifakları, aşağıda kurulacak toplumsal bloklar ve ittifaklara dayandırmak. Böyle bir tarz, hem 2011 seçimlerine kadar geçecek süre içinde BDP nin Kürt emekçiler üzerinden Türkiye nin sosyal mücadele gündemlerinde tutunmasına, hem de diğer emek güçleriyle uzun dönemli tarihsel ittifaklar kurmasına olanak verebilecektir. Böyle bir sosyal zemin üzerinde yeniden kurulacak bir politik ittifakın 2011 de emek ve demokrasi taleplerine yüksek bir temsil olanağı sunması bir hayal olarak kalmayabilir. TEKEL direnişiyle sınıftan kaçış yolunun kapandığı, siyasal mücadelelerin sınıfsal bir bağlam edinmeksizin meşrulaştırılamayacağı bir yeni dönem açılıyor. Türkiye sosyalist hareketi ve Kürt özgürlük hareketi bu dönemin hakkını vermeli. Okurlardan Abonelik talepleri için: İletişim için: Genç-Sen: Asla yalnız yürümeyeceksin! İşlevi, kapitalist sanayiye teknik-idari eleman yetiştirmek olan üniversiteler, her sene artan har(a)ç paraları, bandrol ücretleri, bankamatik kimlikler, yemekhane ücretleri, yurt koşulları ve adeta bir reklam alanı haline getirilen kampüsleriyle sermayenin ablukası altında. Bologna süreci ile beraber tamamiyle neo liberal politikaların etkisi altına giren üniversiteler, işçi emekçi çocukları için bir hayal olmaktan öteye gidemiyor. Öğrenciler, YÖK hiyerarşisi altında hızla politikadan uzaklaştırılırken, her geçen gün kapitalist sistemin bir parçası haline getiriliyor. Üniversite kampüsleri sermayenin pazarlama alanın dönüştürülürken öğrencilere alternatifsiz bir yaşam alanı olarak sunuluyor. Oysa hayat kampüs duvarlarının çok ötesinde, sokakta akıyor! Tarihsel deneyimler gösteriyor ki toplumsal muhalefetin örülmesinde -harekete kattığı dinamizm ve geleceği olma yönüyle- gençlik hareketi önemli bir kaldıraç görevi görmektedir. Zihinlerde başkaldırının simgesi olarak yer alan 68 kuşağı, bir çok yerde üniversitelerden sokağa taşan bir hareket olarak göze çarpıyor. Günümüzde milyonlarca öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversiteler, 68 ruhunun yeniden canlanabileceği en meşru alan olarak karşımızda duruyor. Üniversitelerde, ezberci, niteliksiz, bilimsellikten uzak bir eğitime tabi tutulan öğrenciler, sorgulamayan, araştırmayan, her söyleneni yapan birer robot haline getiriliyorlar. Sosyal hayattan koparılırken geleceğe dair taşıdıkları umutlarını yitiriyorlar. İş olanaklarının gün geçtikçe azalması kendi mesleğini icra edemeyen öğrencilerin sayısını hızla arttırıyor. Hatta öğrenciler düşük maaşlı işlerde çalışarak hem okuyup hem çalışarak henüz öğrenim hayatlarını tamamlamadan işçi sınıfı saflarına katılıyorlar. Bu durum, öğrencilerin, sermayenin ablukasını aşabilmesinin tek yolunun, kampüs duvarlarının ötesinde bulunan işçi sınıfıyla buluşmasından ve sorunlarına toplumsal bir boyut kazandırmasından geçtiğini gösteriyor. Yakın gelecekte büyük çoğunluğunun işçi olması muhtemel olan öğrenciler sorunlarının gerçekçi çözümleri için sınıf mücadelesine eklemleşmek zorunda. Bunun gerçekleşebilmesi için üniversitelerde sisteme muhalif kişi ve grupları asgari ölçülerde kucaklayan bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen), öğrencileri sınıfsal bir normda tariflemesi bakımından önemli bir politik hat olarak karşımızda duruyor. 3. genel kurulunda, bugüne kadar yaşadığı sıkıntıları daha net bir siyasi duruş ve programla aşabileceği kararına varan Genç- Sen yeni bir enerji ile öğrenci muhalefetinin öznesi haline gelebilir. Üniversitelerde, örgütlü öğrencileri aşan sayıda, sosyalist, sosyalizme ilgi duyan, sisteme muhalif veya sistemden şu yada bu şekilde zarar gören öğrencilerin varlığı bir gerçek. Sosyalist örgütlerin temas alanının dar oluşundan ya da örgütlü olma korkusu taşıdıklarından bağımsız kalmayı tercih eden bu öğrencilerin politik bir zeminde buluşturulması kaçınılmaz görevlerimizden biridir. Sendikal mücadelenin üniversitelerde meşrulaştırılması, sınıf eksenli mücadeleden başka şansları olmayan öğrencilerin politik bir zeminde buluşmasını sağlayacak ve öğrencilerin emek örgütleriyle bağ kurmalarını sağlayacaktır. 20 Aralık'ta Ankara İnşaat Mühendisleri Odasında 3. Genel Kurulunu gerçekleştiren Genç- Sen, hızla proleterleşen ve kafa emeği kol emeğine dönüşmekte olan öğrencilerin sınıf algısını zihinlerine yerleştirecek ve devrimin biricik öncü gücü işçi sınıfıyla eklemleşmelerini sağlayabilecek zemin olabilir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hepimiz çalışmalarına bağlı. Nidal Kar

3 Türkiye EKMEK & ÖZGÜRLÜK 3 TEKEL eylemi eski defterin son yeni defterin ilk sayfası Cevat Paloğlu >> Sayfa 8 4 Şubat TEKEL dayanışması Türkiye nin her yerinde on binlerce işçi ve öğrenci TEKEL emekçileriyle dayanışma için iş bıraktı Ankara da altı konfederasyonun TEKEL işçileriyle dayanışma amacıyla aldığı eylem kararı uyarınca, Danıştay'da çalışan BES üyeleri ve AA çalışanları da iş bıraktı. Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Rize, Amasya, Denizli ve Zonguldak'ta işçiler eylem yaptı. Emekli-Sen üyesi bir grup açlık grevi başlattı. İstanbul da Eminönü ve Edirnekapı'dan Saraçhane'ye gelen 15 bin kişi hükümeti ve Memur- Sen'i protesto etti. KESK'ten Evren ve DİSK'ten Çelebi Başbakanı sendikalarla masaya oturarak işçilerin sendikal haklarının önündeki sorunları çözmeye çağırdı. İzmir'de otobüsler 14:00'e kadar çalışmadı. Kamuda hizmet durdu. Binlerce kişi Konak Meydanı'nda buluştu. TÜRK İş'ten Kundakçı, Başbakan'a "Sen bizim tabelalarımızı indirirsen Tekel işçilerine destek için İstanbul Saraçhane de toplanan Yol-İş Federasyonu işçileri dayanışma dalgasını yükseltti biz de AKP'nin tabelalarını indireceğiz"; direnişçi TEKEL işçisi Şengül "Çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz" dedi Türkiye de sendikal örgütlenme ve sanayi ulunan hemen her merkezde irili ufaklı boykot, protesto, iş bırakmalarla TEKEL emekçilerine destek veridiyse de, üretim ve ulaşımı derinden etkileyen bir genel grev havasının oluşmadığını sendika liderleri kabul ediyor. KESK Genel Başkanı Sami Evren Türk-İş sendikalarının daha sorumlu davraması gerektiği ni söylerken, Tek-Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, hazırlık süresinini kısıtlılığına dikkat çekti ve genel rev ilan etmedik dedi. Yalnızca bir gün iş brakma çağrısında bulunduk, bu da büyük ölçüde gerçekleşti. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise, ürertimden gelen gücümüzü layıkıyla kullandığımızı söyleyemeyiz dedi. TE- KEL işçilerinin Ankara daki bekleyişi ise hükümetin grev kırıcı kampanyası alatında sürüyor. Ankara da gruplar halinde açlık grevi sürerken Türkiye nin değişik yerlerinde 450 işçinin 4-C statüsünde yeni işlerine başlamayı kabul ettikleri, bu işçilerin büyük bölümünün emekliliklerine çok az kalan eski işçiler olduğu haber veriliyor. TEKEL işçilerinin kitlesi topluca aldıkları kararlara uygun olarak eylem çizgisini sürdürüyor İşçi sınıfı kahramanı... "Eğer bir kahraman olmak istersen tamam hadi gel benimle.." John Lennon Erdem Çevik Dünyamızı ve içinde bulunduğumuz sefaleti bir slogan, ya da inatçı bir söz değiştirebilir. Bir bahçıvanın toprağa küçük bir dokunuşu, dalından düşen bir yaprağın toprağa karışması, kıyıya vuran dalgaların sürekliliği, kozasından çıkan kelebeğin kanat çırpışı değiştirebilir. Yorgun bir işçinin yumruklarını sıkması, sürgündeki bir şairin dizeleri, yaşamaklı Musa nın ebada öküzünün arkasındaki karasabanın her defasında kırılması, üniversiteli bir gencin karşılıksız kalan aşkı, küçük bir kız çocuğunun inatçı bir çığlığı, gidenin küçük bir tebessümü her şeyi değiştirebilir. Aklın zorunluluklarla kavrayamadığını, ruhun derinliklerinden süzülen bir duygu değiştirebilir. Senin bilmediğin ve hiç görmediğin yerleri görme isteğin, dünyanın başka halklarından insanlarla birlikte aynı sofrada bulunma arzun her şeyi değiştirebilir. Kendinden başka diğer bütün insanların acılarını kendi acıların olarak görmen, bir çiçeğin ya da bir kuşun incitiliyor olduğunu hissetmen değiştirebilir her şeyi. Kurşunların ve bombaların üzerine yağmadığı bir ülkede kızınla birlikte yürümek istemen de değiştirebilir her şeyi. Bak Denizler, Hüseyinler, Ma- hirler ve diğerleri şimdi üniversite işgallerinde, Malatya'da haşhaş mitinginde, Gebze'de Haziran direnişinde, Filistin'de siyonizme karşı kavgada, İstanbul'da fabrika işgallerinde savaşıyor. Che yeniden Sierra Maestra da ve şimdi Bolivya da. Ho Şi Minh, partizanlara konuşma yapacak, Sovyet orduları Berlin i kuşatacak, Mao, uzun yürüyüşüne başlayacak, tekel işçileri greve gidecek.. sonra mı? Sonrasını gördük, biliyoruz, değişim başladı ve değiştirebiliriz. Umudu isyana dönüştürme zamanıdır. Bir kez yenildik ama yenilgilerimizden öğrendik yeniden ayağa kalkmayı, inadına dövüşmeyi. Bize doğrulan namluların ucuna kızıl karanfiller bırakmayacağız artık. İnsanlık onuru, bir kez daha yenilmeyecek bu baharda. Şimdi sıra sende bende ve onda. Biz sıra neferiyiz; bohçamızda ekmek, umut ve kavga ve bir de dilimizde direniş türküleri, değiştirebiliriz. İsyan et ey arkadaşım, değişecektir mutlak bize vaat edilen bu cehennem. Devir gitsin üzerinde oturduğun tabureyi, uzandığın yorganı ateşe ver, sana okutulan kitapları savur sokağa, karaladığın kâğıtları yırtıp at çöpe ve bırakmadan sevdiklerini arkada -tutup ellerindenatıl kavgaya, değiştirebiliriz. Kahramanlaştır kendini demiyorum sana ama kahraman olmak gerekiyor be arkadaşım..

4 4 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Türkiye BDP, DTP nin kaldığı yerden BDP Türkiye Partisi hedefiyle başladığı konferansı Kürt kimliği için direniş çağrısıyla bitirdi Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) olağanüstü kongresinde Diyarbakır Milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ı eşbaşkan olarak seçti. Partinin Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda düzenlediği kongre, Milletvekili Sevahir Bayındır'ın başkanlığındaki divanın seçiminin ardından, partinin kurucu genel başkanı Demir Çelik'in konuşmasıyla başladı. "Demokratik siyaset için demokratik katılım" sloganıyla düzenlenen kongrede, KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan BDP'lilere Diyarbakır'da ifade işlemi öncesi kelepçe takılması da protesto edildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı, bir o kadar kişinin de salona giremeyip dışarıda beklediği kongreye, milletvekilliği düşürülen eski eşbaşkan Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, BDP'li milletvekilleri, Kandil ve Mahmur'dan gelen "Barış Grubu" üyeleri, TEKEL işçilerinden bir grup da katıldı. Baydemir, Tuğluk ve Türk, kongreye katılanlardan büyük alkış aldı. Kışanak, konuşmasında sosyal sorunlara, yoksulluk, göç, kentleşme, kadın mücadelesi, emek hareketi, tarım gibi konulara değinirken, Demirtaş da hakları vurguladı. Demirtaş, Kürtçe'nin yaşayabilmesi için öğretmenleri kendi çocuklarına Kürtçe'yi bir eğitim dili olarak öğretmeye, aileleri de çocuklarına Kürtçe ad koymaya, Kürtçe öğretmeye çağırdı. TEKEL işçilerini selamlayan konuşmacılar, BDP'nin kendini Kürt sorunuyla sınırlamayan, toplumsal muhalefetin taleplerine, emekçilerin, gençlerin, kadınların, ezilen kimliklerin taleplerini dillendirecek bir Türkiye partisi olması hedefini dile getirdi. 2010'un demokratikleşme ve barış yılı olması umudunun dile getirildiği konuşmalarda Kürt sorunun çözüm sürecinde, hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın iradesinin belirleyici olması vurgulandı. Öne çıkan bir başka nokta da, "demokratik ortak vatan" ve "demokratik cumhuriyet" ifadeleriydi. Konuşmacılar, "demokratik özerkliğin" bütün Türkiye için yeni bir yerel/yerinden yönetim modeli olmasını da önerdiler. Kongreye Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Emeğin Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Saadet Partisi'nden gözlemciler katılırken, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden kimse yoktu. Cinsel Tacize Hayır diyen yargılanıyor! Gazetemizin sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürü Erdal Çınar hakkında dava açıldı. Sosyalist Demokrasi Kolektifi dergisinin Nisan 2009 sayısında Erdal Çınar ın kaleme aldığı Kadına yönelik cinsel taciz ve sosyalistler başlıklı yazıda adı geçen ve iki kadın tarafından disiplin kuruluna şikayet edilen A.K. Çınar ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla basın savcılığına a şikâyette bulundu. Ekmek ve Özgürlük ün yanısıra Yaşayan Marksizm dergsinin de de yazı işleri müdürü ve sahibi Erdal Çınar hakkında açılan davanın ilk duruşması 25 Şubat 2010 saat 10.35'de İzmir 2.Asliye Mahkemesinde görülecek. Sosyalist Demokrasi Partisi nde 2007 içinde yaşanan cinsel taciz olayı sonucu partiden üyelerin çoğunluğu istifa etmişti. İstifalara yol açan olay ve tartışmalar Parti üyesi iki kadının yine parti üyesi bir erkek tarafından kendilerine cinsel tacizde bulunulduğu gerekçesiyle disiplin kuruluna başvurmalarıyla başlamıştı. Disiplin sürecinin Parti tüzüğüne uygun işletilmediği ve cinsel taciz olayının soruşturulmasının engellendiğini ileri süren üye çoğunluğu partiden istifa etmişti. İstifa eden üyelerden bir kesiminin çıkardığı Sosyalist Demokrasi Kolektifi dergisinin Nisan 2009 tarihli birinci sayısında olay Kadına yönelik cinsel taciz ve sosyalistler başlıklı yazıda haberleştirilerek konu edilmiş ve Bir erkeğin kadının rızası dışında kadına rahatsızlık veren, cinselliğe yönelik her türlü açık ya da imalı söz, ima yollu tavır veya fiziksel hareket cinsel tacizdir. Diğer bir tanımla; Cinsel taciz, gücü olanının gücü olmayanı kontrolü altına almak sureti ile cinsel mesajlara maruz bırakmasıdır. Cinsel tacize ilişkin suçlarda kadının beyanı esastır. Bu ifadenin anlamı; kadının şöyle şöyle şeyler yaşadım demesinin yeterli olduğudur. Bunları yaşayıp yaşamadığına dair kadından kanıt göstermesinin beklenmeyeceğidir. Bunların yaşanmadığını kadına bunları yaşatan erkeğin ispat etmek zorunda olduğudur. Kadın sorunu politik bir sorundur. Cins ayrımcılığına karşı olmak ilkesi, anti-faşist, ant-iemperyalist, anti kapitalist, anti-şövenist ve anti-sömürgecilik ilkeleriyle birlikte sınıf mücadelemizin temel ilkelerindendir. Cins ayrımcılığına karşı olmak sosyalizm mücadelesinin vazgeçilmez ilkelerindendir ve Kadın sorunu politik bir sorundur. Politik sorunlar karşısında ilkeli ve politik tutum alınmalıdır görüşlerine yer verilmişti. Kadın örgütlerinin gündemine gireceği gözlemlenen davanın kadının şerefi, erkeğin şerefi, şikâyet, mahkeme, cinsel taciz, erkek egemenliği vb. yönleriyle tartışmalara konu olması bekleniyor.

5 Türkiye Din hanesi kaldırılmazsa, Aleviler nüfus cüzdanlarına Alevi yazdıracak Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, kimlik belgelerinde din hanesinin kaldırılması gerektiğine işaret eden AİHM'in kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Kenanoğlu, hükümetin bu karar uyarınca "bir an evvel nüfus cüzdanlarındaki din hanesini kaldırması gerektiğini belirterek, "Nüfus cüzdanında din hanesi kaldırılmadığı takdirde, AİHM kararı gereğince bu haneye 'ALEVİ' yazdırma hakkımızı kullanacağız" dedi. Kenanoğlu: Nüfus cüzdanı üzerinden mahalle baskısı var Yazılı açıklamasında Kenanoğlu, "Alevilerce açılan zorunlu din dersi davalarında nüfus cüzdanlarımız bize karşı delil olarak sunuluyor" diyerek soruna işaret etti. Kenanoğlu, meseleye "Nüfus cüzdanda 'İslam' yazılı, o halde din dersi almalıdır'' sözleriyle yaklaşıldığını, din hanesinin boş bırakıldığı zaman da cüzdanı ibraz edilen her kurumda "mahalle baskısı" ile karşılaştıklarını ifade etti. Dernek başkanı, Anayasamızın 24. maddesinde "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz" ifadesinin yer aldığını anımsattı: "Anayasamız bu kadar açık bir şekilde bunu belirtmişken, nüfus cüzdanlarında din hanesinin olması Anayasaya' da aykırıdır. Bu saçma uygulama nihayet bir Alevi yurttaşımız tarafından dava edilmiş ve yurttaşımız Sinan Işık haklı bulunmuştur." 2010 emekçilerin mücadele yılı olacak Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu, 2010'da güvencesiz çalıştırma ve işten çıkarmaların yoğunlaşacağını öngörüyor "Emekçiler için bıçak kemiğe dayanmış durumda, bu oldukça karamsar bir tablo" diyen Müftüoğlu, bianet e verdiği demeçte bu yılın emek mücadelesinin yoğunlaşacağı bir yıl olmasını da bekliyor: "Bu olumsuzluklar fırsatı da getiriyor. TEKEL, itfaiye işçilerininki gibi emek direnişleri artabilir. Emekçiler için bıçak kemiğe dayanmış durumda. Şimdiye kadar çok sesini çıkarmayan kesimlerin de emek mücadelesine katılmalarını bekleyebiliriz. Sendikaların tabandan gelecek tepkileri doğru yönlendirip kazanıma çevirebilmeleri gerekiyor. Dayanışmanın yaygınlaşması gerekiyor. Bu arada, sistemle bütünleşmiş, eleştirilerini sakınan sendikacılar da deşifre olabilir. Safların daha netleştiği, işçi sınıfının sesini daha yükselttiği bir süreç olmasını bekliyorum." Hükümet krizin maliyetini topluma yüklüyor Müftüoğlu'nun 2010 için öngörülerinden bazıları şöyle. Daha fazla vergi, daha az sosyal harcama: Hem maliye politikaları (vergiler, bütçedeki gelir gider dengesi) daha fazla vergi, Fotoğraf: Doğanay Sevindi daha az sosyal harcamayı gösteriyor. Bu hanehalkının geliri azalırken cebinden çıkan para artacak, demek. Çalışma hayatında esnekleşme, güvencesiz, taşeron çalışma artacak. Ücretler geriye gidecek. Giderler artacak, gelir düşecek, işsizliğin azalmasına dair herhangi bir ipucu yok. 2010, 2009'a göre yoksullaşmanın artacağı, çalışan yoksulların çoğalacağı bir yıl. İşini kaybedenler de artacak. Hem ilaçta ödemelerin hem de hem katkı paylarının artması nedeniyle en büyük sorunlardan biri sağlığa erişim. Dolaylı vergiler artıyor: Bütçede gelir kısmının büyük bölümü dolaylı vergiler. Özel tüketim vergisi yüzde 31,6, KDV yüzde 24 civarında artıyor. Son sigara zamları bunun sonucu; bu diğer ürünlerde de devam edecek. Buna karşılık sermayenin kârı üzerinden alınan kurumlar vergisi yüzde 8,3 artıyor. Bütçede gider olarak görünen kamu personeli ücretleriyse yalnızca yüzde 7 artıyor. Çalışan daha az ücrete daha çok çalışmaya zorlanıyor: Ücretler her alanda son derece düşük. İşveren kesimi işgücü piyasasını daha da esnekleştirmek, serma- EKMEK & ÖZGÜRLÜK 5 yenin üzerindeki yükün kaldırılmasını istiyor. Bunu da "maliyet düşürme-verimliliğin artırılması" söylemiyle yapıyorlar. Bu, daha az ücrete daha çok saat çalıştırmak, iş güvencesini azaltmak demek. Kıdem tazminatının işten çıkarmayı zorlaştırıcı olduğu için kaldırılmasını istiyorlar. İşverene destek toplumun cebinden çıkacak: Kriz önlemi olarak sunulan "kısa çalışma ödeneği", "sigorta priminin işveren payının devletçe ödenmesi", sanki yükü devlete aktarıyormuş gibi görünüyor. Ama devletin verdiği para aslında toplumun, ücretlilerin vergisinden alınan para. Böylece çalışan kişinin ücreti, sigorta primi yine topluma nakledilmiş oluyor. Sağlık en büyük sorun olabilir: Hükümetin "Orta Vadeli Program"ı bütçeyi denkleştirilmek için kemer sıkmayı öngörüyor. Bakan Ali Babacan sağlık üzerinden tasarruf yapılacağını söylemişti. Bu sağlıkta "global bütçe" uygulamasıyla gerçekleştirilecek. Sağlık harcamaları 2010 için 12,7 milyar TL'yi aşarsa, Sağlık Bakanlığı "Bütçem doldu, herkes başının çaresine baksın" diyecek. Bu, katkı payı altında, hepimizin cebinden daha çok para çıkması demek. İlaçta da 2,5 milyar TL tasarruf planlanıyor. Bunlar yoksullaşmayı artıracak faktörler. IMF hükümetin elini rahatlatabilir: Hükümet köşeye sıkıştı. IMF'den gelecek paranın yüzde 60'ının özel sektörün dış borçlarını ödemeye ayrılması öngörülüyor. Bu hükümetin elini kuvvetlendirebilir. Sermaye kesiminden alacağı destek güçlenebilir. Bir miktarı da, bütçe açıklarını kısa süreli kapatmak için kullanacaktır. Bazı toplum kesimlerine -emekli zammı- gibi umut veren aktarımlar olabilir. Kömür yardımı, nakdi yardım gibi tepkiyi seyreltici adımlar atabilir. Bu arada seçim hazırlık süreci de var. Henüz bir alternatifi çıkmadığı için hükümetin dışarıda ve içeride, AB'den ve sermaye kesiminden desteği sürüyor.

6 6 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Dünya Haiti: Yıkımın sorumlusu emperyalizm ve neoliberalizm Tarımın çökertilmesine ve köylülerin derme çatma gecekondularda kentlere yığılmasına yol açan neoliberal ekonomik politikalar bir doğa olayını insani bir felakete dönüştürdü Haiti de 12 Ocak ta meydana gelen ve sadece başkent Port-au-Prince'te, resmi rakamlara göre 150 bin, tahminlere göre ise 300 bini aşkın insanın hayatını 600 bin kişinin evini kaybetmesine, 200 binden fazlasının da göç etmek zorunda kalmasına yol açan deprem, yaygın medyada doğanın Haiti lilere oynadığı acı bir oyun gibi sunuldu. Oysa Haiti nin yakın dönem tarihi kaybedilen canların sorumluluğu nun doğadan çok kapitalist üretim ilişkilerinin emperyalist zorbalık ve sömürüyle bezenmiş yüzüne ait. ABD yeniden işgal peşinde Haiti ye depremden sonra bir çok ülkeden ve uluslararası kuruluştan yardım ekipleri gönderilirken ABD, gıda ve yardımdan önce askeri birlikleri ülkeye yerleştirmenin peşine Avusturya'nın Karintiya eyaletinin aşırı sağcı valisi Jörg Haider Ekim 2008'de bir araba kazasında öldü. Şimdi arkasında bıraktığı pislik ortaya çıkıyor. Haider, Mayıs 2007'de Hypo Group Alpe Adrea (HGAA) bankasını Almanya'nın Bavyera eyaletinin kamu bankası Bayern LB'ye sattığında herkes halinden pek memnun görünüyordu. Kızılca kıyamet, geçtiğimiz Aralık'ta Avusturya hükümetinin zor durumdaki HGAA'ya el koymasıyla koptu. Mali sıkıntıdaki iştirakine destek olmaya yanaşmayan büyük ortak Bayern LB, o güne dek yaptığı yatırımları gözden çıkararak hissesini 1 avro gibi tamamen sembolik bir fiyata Avusturyalılar'a devretti. Bugün anlaşıldığına göre, Haider HGAA'yı düştü. Haiti ye 13 bini aşkın asker çıkaran ABD nin yardım çalışmalarından ziyade askeri planlarına öncelik vermesi bir çok insanın, yardımların gecikmesi ya da ulaşamamaından dolayı hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu ABD nin Haiti yi ilk işgali de değildi. ABD emperyalizminin tahribatı Ülke ABD karşıtı bir liderin yönetime gelmesini engellemek için gönderilen bir işgal gücü tarafından 1915 te işgal edildi ve 1934 e ka- Avusturya: Alman bankası ırkçıları fonladı Avusturya ve Almanya, ırkçıların kamu kaynaklarını Sosyal demokratlarla birlikte hortumladığı bir bankacılık skandalıyla çalkalanıyor Almanlara sattığı sırada zaten bankanın durumu pek parlak değilmiş ve bu durum, satınalma kararını veren Bavyera eyalet yönetimince de biliniyormuş. İkincisi, bankanın Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki riskli faaliyetlerini satıştan sonra da sürdürdüğü ve biriken zararlarını katladığı ortaya çıktı. Alman ve Avusturyalı politikacılar Bosna, Hırvatistan gibi ülkelerdeki siyasi nüfuzlarını, banka-hükümet ilişkilerinde kullanmaktan çekinmemişler. Üçüncüsü ve en şaşırtıcı olanı, HGAA'nın ırkçı Haider'in siyasi faaliyetini fonlandığının ortaya çıkmasıydı. Haider'in Avusturya'nın Geleceği için Birlik Partisi (BZÖ), hazineden gelecek yardımları teminat göstererek bankadan 2,6 milyon avro kredi çekmiş. Kayıtlar, SPÖ, yani Sosyal Demokrat Parti'nin de aynı bankadan 1,25 milyon avro kredi kullandığını gösteriyor. Anlaşılan siyasi görüşleri bir yana, ırkçılarla sosyal demokratlar banka hortumlamakta birbirlerinden geri kalmamışlar ve Almanlar da -danışıklı dövüş gereği- buna göz yummuş. dar işgal altında tutuldu. ABD ülkenin hazinesine ve gümrüklerine el koydu, desteklediği adayın devlet başkanı olmasını sağlamak için parlamentosuna abluka uyguladı. Haitili asker olan Charlemagne Peralte öncülüğünde başlatılan antiemperyalist direniş halktan kitlesel bir destek kazandıysa da ABD ordusu ilk hava bombardımanı uygulamasını Haiti halkı üzerinde test etti, yakalanan direnişçiler işkencede ya da yargısız infazda öldürdü. İş- Honduras:Zela Meksika ya uğ Kasım da cuntanın düzenlediği ve halkın yüzde 65 inin boykot ettiği seçimlerle işbaşına gelen Lobo yu sadece dört ülke tanıyor Honduras ta 28 Haziran'da darbeyle devrilen Zelaya iktidara el koyan darbecilerin düzenlediği seçimle başkanlığa el koyan Porfirio Lobo nıun yemin töreninden kısa bir süre sonra Honduras'ı terk etti. Zelaya darbe sonrası zorla uçağa bindirilerek Kosta Rika'ya gönderilmişti. Geçtiğimiz Eylül de ülkesine gizlice geri dönerek Brezilya büyükelçiliğine sığınmış fakat siyasi faaliyet yürütmesi mümkün olmamıştı. Porfirio Lobo, halkını ve uluslararası kamuoyunu "geçmişe sünger çekmeleri" konusunda uyarırken Dominik e geçen Zelaya da Honduras'a tekrar döneceği sözünü verdi. Zelaya Meksika ya yerleşecek. Honduras'ın yeni başkanı Lobo, güvenliğini sağlamak üzere Brezilya elçiliğinden uçağa dek devrik başkana eşlik etti. Zelaya'yı bin-

7 Dünya EKMEK & ÖZGÜRLÜK 7 galin ilk 20 yılında öldürülen Haitili sayısı 3 bini buldu. İşgal kuvvetleri tarafından öldürülen Peralte nin cesedi haç biçiminde çivilenerek kamuya açık yerlerde bırakıldı. İşgalden geri kalan en önemli şey ise uzun yıllar boyunca yoksulluktan muzdairp olacak bir ülke oldu. Neoliberalizmin tahribatı Haiti de ölümlerin yüksek olmasının bir diğer nedeni de 1980 lerin başından itibaren dünyayı saran neo-liberalizm dalgası. Ülke 1980 lerden bu yana başta ABD olmak üzere batılı ülkeler ile IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar tarafından neoliberal politikalar uygulamaya zorlandı. Tarım ürünleri ithalatında tarifelerin kaldırılması, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, sosyal harcamalarda kısıntılar son otuz yılda ülkede uygulanan başlıaca iktisat politikaları oldu. Neoliberal tarım politikaları, başta pirinç olmak üzere, tarımsal üretimin çökmesine ve kırdan kente göçün hızlanmasına yol açtı. Tüm bunların yılları arasında kamuya ait bir çok un ve çimento fabrikasının özelleştirilmesi ve sosyal yardım kuruluşlarının kapatılması ile birleşmesinin sonuçlarından ilki başkentte gecekondu bölgelerinde biriken yoksul nüfus oldu. Diğeri ise deprem sonrasında yüzbinlerce Haiti linin hayatlarını, yakınlarını ve evlerini kaybetmesiydi. ya urlandı lerce destekçisi gözyaşları içinde uğurladı. Darbeci general Romeo Vásquez bile Zelaya'nın sürgününden üzüntü duyduğunu belirtti. Cuntacılar Zelaya'nın bağlayıcı olmayan ama Yüksek Mahkeme'yle Kongre'ye göre yasadışı sayılan bir referandum yapmaya kalkmış olmasını darbeye gerekçe göstermişlerdi. Uluslararası izolasyon sürüyor Dominik Cumhuriyeti, Tayvan, Panama ve Kolombiya dışında yemin törenine kimsenin katılmadığı Lobo uluslararası kamuoyuna uzlaşma ve diyalog çağrısında bulundu. "Dünya umarım bizi yeniden bağrına basar çünkü izolasyon yüzünden iki milyar dolarlık yardımdan mahrum kaldık; bu da uzun dönemde en çok yoksulları etkileyecek", dedi. Lobo konuşmasında Hillary Clinton'a Honduras'ta demokrasinin tesisi için gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etti. Yunanistan da çiftçiler ayaklandı Önemli yolları trafiğe kapatan, havaalanlarını işgal eden ve sınır geçişlerini durduran çiftçiler 1980 lerden beri uygulanan neoliberal tarım politikalarına son verilmesini istiyor Yüzlerce çiftçi Ocak sonunda başkent Atina sokaklarında PASOK hükümetine karşı hazine desteğinin artırılması ve ürün taban fiyatlarının yükseltilmesi talebiyle yürüyüşe geçti. Çiftçiler yürüyüşten önceki on gün boyunca ülkenin ana yollarını traktörleriyle trafiğe kapatmışlardı. Çiftçilerin baskısı altında bunalan PASOK hükümetinin Tarım Bakanı Katerina Batzeli çiftçi birlikleri temsilcileriyle görüşmeden çıkarken hükümetin elinde onların istediği para yok dedi. Ellerinde pankartlar ve kara bayraklarla yürüyüşe geçen çiftçilerse Atina sokaklarında Kanımızı içiyorlar, çitçiler mücadeleden kaçmayacak diye haykırıyorlardı. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandraeu yürüyüş öncesinde çiftçilerden Yunanistan ın uluslararası itibarını zedelememek için eylemlerine son vermelerini istemişti. Yunanistanlı çiftçiler geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyi ile güney arasındaki en önemli ulaşım hattı olan Atina-Selanik yolunu farklı noktalarda trafiğe kapattı. Girit havaalanının çiftçilerce geçici olarak işgal edilmesi sonucu 17 uçuş iptal edilirken, ülkenin Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye sınır kapılarından geçişlerin de engellenmesi, özellikle Bulgaristan ve Makedonya sınırında kilometrelerce araç kuyrukları oluşmasına yol açtı. Yunanistan da çiftçilerin gelirleri son on yılda yüzde 24 oranında azaldı. Bunun başlıca nedenleri ise Avrupa Birliği (AB) uyum politikaları kapsamında hükümetlerin tarıma verdiği desteklerin azalması ve özellikle AB ülkelerinden gerçekleştirilen tarımsal ürün ithalatı dolayısıyla ürün fiyatlarının düşmesi. Örneğin 2007 den 2008 e mısır fiyatları 44 cent ten 11 cente, buğday fiyatları 34 sentten 17 sente düşerken aynı zaman diliminde köylülere verilen yakıt desteği yarı yarıya azaldı. Yunanistan ın AB üyeliğinin tarım üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi de tarımsal üretim ve nüfusun önemli ölçüde azalması oldu. Örneğin ülkenin AB ye (o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu) girdiği 1981 de, tarımda aktif olan nüfusunun oranı yüzde 24 iken bugün ise bu oran yaklaşık yüzde 10 a gerilemiş durumda. Öte yandan ülke yıllık buğday ihtiyacının üçte birini ithalat ile karşılıyor. Karamanlis yönetimindeki muhafazakar Yeni Demokrat hükümet 500 milyon euroluk bir yardım paketi açıklamıştı. Çiftçiler ise hükümetin açıkladığı bu paketi kırıntı olarak tanımlıyordu. Hükümetin geçtiğimiz yıl ekonomik krizden ağır darbe alan bankacılık kesimini kurtarmak için 28 milyar dolarlık bir kurtarma paketi açıkladığı düşünülürse, köylülerin bu tanımlamalarının gayet yerinde olduğu açık. PASOK 1997 de de köylülerin haftalar süren protestolarıyla karşılaşmış ve onlara, sert polis müdahaleleri ve traktörlerine sabotaj düzenlemek gibi yöntemlerle cevap vermişti. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) basın açıklamalarıyla köylülere destek veriyor. Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) da köylülerin vergi muafiyeti ve tarımsal destek taleplerine destek oluyor. Öte yandan SYRİZA Avrupa Parlamentosu nda çiftçilerin talepleri için lobi yapacağını da ilan etmiş durumda. SYRİZA ya getirilen eleştiriler ise kitlesel mücadeleyi sermayenin kurumlarına hapsetmek biçiminde. Ancak çiftçiler halktan azımsanmayacak bir destek almayı becermiş durumda.

8 8 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Dünya Mumia'ya kötü haber... Yüksek mahkeme, idama mahkum Mumia Abu-Jamal'ın yeniden yargılanma talebini reddetti Bir polis memurunu öldürmekle suçlanan idam mahkumu Abu-Jamal, otuz yıla yakın bir süredir idam edilmeyi bekliyor. Muhalif bir siyah radyocu olan Abu-Jamal tutuklandığından beri masum olduğu iddiasından hiç vazgeçmedi ve hukuk mücadelesini sürdürdü. Avukatı en son Philadelphia temyiz mahkemesine başvurarak yeniden yargılanma talebinde bulundu. Temyiz mahkemesi, 1982'de görülen dava sırasında, hangi hafifletici nedenlerin ölüm cezası dışında bir cezayla sonuçlanabileceği hususunda jüriye kusurlu talimat verildiğini saptadı ve yeniden yargılanma talebini olumlu buldu. Yeni bir dava sürecinin başlayabilmesi için Philadelphia temyiz mahkemesinin verdiği bu kararın "yüksek mahkeme" tarafından da onanması gerekiyordu fakat ümitler suya düştü. Mahkeme, Philadelphia temyiz mahkemesinin kararını yerinde bulmadı. ABD'de halen 3, 279 mahkum idam edilmeyi bekliyor. ABD'de 1976'dan bu yana 1193 idam cezası infaz edildi. Bunların ezici çoğunluğu yoksul ve işçi sınıfı kökenli. Sadece idam karşıtı hareketin değil, ırkçılık karşıtı hareketin de sembolü haline gelen Mumia idam sırası bekleyenlerin en tanınmışı te doğan Mumia Abu-Jamal, henüz çocuk sayılacak bir dönemde, 15 yaşında devrimci Kara Panterler örgütüne girdi. Liseden sonra radyo muhabirliğine başladı ve kısa zamanda "sessizlerin sesi" olarak ün yaptı. Radyo yayıncılığı alanında çeşitli ödüller aldı. "Philadelphia Siyah Gazeteciler Derneği"nin başkanlığını yaptı de aracını park ettiği caddede beyaz bir polis memuruna ateş açıldı. Polisin karşılık vermesi üzerine Mumia Abu-Jamal yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Açılan soruşturmada polisin ölümünden sorumlu tutuldu ve cinayetle suçlandı. "Mumia" adını İngiliz emperyalizmine karşı savaşan Kenyalı bir direnişçiden alıyor. Ahmedinejad tüketimden devlet desteğini çekiyor Ekonomik Reform Planı kaynakları sermayeye aktarıyor İran İslam Cumhuriyeti Muhafızlar Konseyi enerji ürünleri ve temel gıda maddeleri gibi mallara devlet desteğinde 100 milyar dolarlık kesinti öngören yasa tasarısına onay verdi. Konsey in kararına göre önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse bütün devlet destekleri ortadan kalkacak. İran da burjuvazi ve dini elitler, kapitalizmin krizinin tahribatı altında, on milyonlarca İranlı için sosyal eşitsizliğin, işsizlik ve yoksulluğun arttığı bir atmosferde bir nebze de olsa koruma sağlayan devlet desteklerine, aşırı tüketime ve bütçe açıklarına yol açtığı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Alternatifi olarak da piyasa fiyatlarının işlemesini sağlayacak kurumsal bir mekanizma öneriyorlar. Devlet destekleri, ABD destekli Şah rejimine karşı yükselen antiemperyalist mücadele döneminde elde edilen sosyal kazanımların varlığını bugüne kadar koruyabilen az sayıda uygulama arasındaydı ve özellikle ekmek, süt, şeker, pirinç, buğday, elektrik, su, telefon hizmetleri, kamusal toplu taşıma, eğitim, gübre gibi çok sayıda mal ya da hizmetin fiyatının düşük tutulmasında önemli rol oynuyordu. İran hükümeti, parlamentosu ve muhalif partileri, uzun süredir ve yoğun bir şekilde devlet desteklerinin kaldırılmasını öngören Ekonomik Reform Planı nın hangi koşullar altında uygulanacağını tartışıyor. Söz konusu tartışmalar Plan ın yürürlüğe girmesi ardından ortaya çıkacak etkilerin nasıl telafi edileceği, iş çevrelerine hangi tür desteklerin verileceği, ucuz enerji temininde ne tür bir plan uygulanacağı, bütçeden yapılan tasarrufların nasıl kontrol edileceği gibi konulara dayanıyor. Ancak Plan çerçevesinde süren tartışmaların uzunca zaman almasının asıl nedeni, devlet desteklerinin kaldırılmasının ardından temel mal fiyatlarında ortaya çıkacak hızlı bir artışın, özellikle işçi sınıfında yaygın bir rahatsızlık yaratacağı kaygıları. İran burjuvazisi ve yönetici seçkinlerinin işçi sınıfı saflarından yükselecek yaygın rahatsızlıktan bu denli çekinmelerinin temel nedeni ise, geçtiğimiz Haziran daki başkanlık seçimlerinin ardından, İran burjuvazisi ve yönetici seçkinlerin farklı fraksiyonları arasındaki çatışmaların daha da görünür ve keskin bir hale gelmesi ve bunun da bu kesimlerin hegemonik konumlarını önemli ölçüde zayıflatmış olması. İran da işçi sınıfının yükselen sosyal güvenlik taleplerinin önemli çatışmalara yol açması ve neoliberal uygulamalara karşı bir söylem kullanarak iktidara gelen Ahmedinejad hükümetinin, de işçilerin yoğun protestoları ardından, benzin fiyatlarına uygulanan yüzde 25 zammı geri çekmek zorunda kalması hükümetin ve diğer yönetici seçkinlerin kaygılarının pek de yersiz olmadığının en önemli göstergesi. İran da işçi sınıfından yükselen hoşnutsuzluğa, kapitalizmin son krizinin etkileri ile ABD nin uyguladığı ve diğer ülkeleri de uygulamaya zorladığı ve ülkenin gereksinim duyduğu teknolojinin ve yabancı sermaye yatırımlarının önünde engel oluşturan yaptırımları da eklemek gerekiyor. Bunlar İran da sınıf çatışmalarının önümüzdeki dönemlerde daha da kızışacağını gösteriyor. İran ın Meşhed kentinde geçim sıkıntısı yüzünden sokakta satıcılık yapan kadınlar

9 Emek TEKEL direnişinin prizmasından Kenan Kalyon >> Sayfa 11 EKMEK & ÖZGÜRLÜK 9 TEKEL eylemi: Eski defterin son, yeni defterin ilk sayfası Tekel Direnişi nin titreşimleri bütün ezilenlerin yüreğinde karşılık buldu, emekçilerin tarihlerini kendi elleriyle yazmaya başlayacakları bir çığır açtı İşçiler, hükümetin 4-C den başka bir seçenek yok yanıtını öfkeyle karşıladılar ve ölüm orucunu başlattılar Cevat Paloğlu 4 Aralık ta Haliç te tersane açılışına katılan Erdoğan konuşması sırasında 2010 başında işten çıkarılacaklarını öne süren bir grup tekel işçisinin Tekel sizden müjde bekliyor sloganları ile karşılaşmış ama konuşmasını Ben ayaküstü müjdelere pek alışık liderlerden değilim diyerek sürdürmüştü. Devamında, Tekel ile ilgili süreci daha önce sendika temsilcileri ile konuştuklarını ve gerekeni söylediklerini belirten Erdoğan, Tekel'de depodan başka bir şey kalmadığını, üreten bir yer olmadığı için de özelleştirme kapsamı içinde devredileceğini anlatmıştı. Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatlarının verileceğini, isteyenlere de 4-C de istihdam kapısının açık olduğunu belirten Erdoğan, sloganların sürmesi üzerine Kusura bakmayın, biz sizleri şu andaki işlerinizde istihdam edemeyiz. Gerekli olanları sendika temsilcilerine sorarsanız, onlar size anlatır. Lütfen burayı da provoke etmeyin deyince işçiler de sloganlarını sürdürmüş ve polis zoruyla tören alından çıkarılmış, dört işçi de gözaltına alınmıştı. İşçiler alandan çıkarıldıktan sonra konuşmasını sürdüren Erdoğan Al sana ihbar tazminatı, kıdem tazminatın. İstersen 4-C'de de seni değerlendirelim ama yok kendi işini kuracaksan, kendi işini de kur. Bunları da söyledik. Sendikalarıyla anlaştık. Onlarla görüştüm, 'Size bu kadar süre. Gereğini yapın' dedim. Mutabık kaldık. Sözleriyle durumu özetlerken aslında özelleştirme uygulamasının ikinci perdesini bir bakıma özetlemiş de oluyordu. Hükümet ve işçi temsilcileri arasındaki mutabakattan, Tekel İçki ve Sigara nın özelleştirilmesi esnasında bütün haklarıyla Tütün ve Yaprak İşletmelerine geçişlerinden fazlası aktarılmamış olmalı ki bir umut düşüncesiyle işçiler, bu kez 106 otobüs ile 15 Ocak 2010 tarihinde Tek Gıda İş imkanlarıyla AKP binası önüne taşındı. İlk görüşmeyi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapan Türk İş heyetini temsilen açıklama yapan Tek Gıda İş Genel Sekreteri Mecit Amaç aldıkları olumsuz sonucu biz özelleştirme değil kapatılma mağduruyuz diye açıklayarak mutabakatın bir bakıma ipuçlarını vermiş oldu. Maliye Bakanı nın ardından Devlet Bakanları Salih Kapusuz ve >>

10 >> 10 EKMEK & ÖZGÜRLÜK Emek Hayati Yazıcı dan siz mağdur olmayın evlerinize dönün sizin sorunlarınızı Bakanlar Kurulu na taşıyacağız cevabını alan işçiler, iki bakanın sözünden tatmin olmadılar. Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı güne kadar AKP binası önünde kalmaya karar verdiler. Planlandığı gibi gitmedi O gün konaklamak üzere Atatürk Spor Salonuna taşınan işçilerin bir kısmı ertesi gün arkadaşlarının yanına gitmek üzere hareketlendiklerinde kapıların üzerlerine kilitli olduğunu fark ettiler. Kapıları kırıp dışarıya çıkmayı başarmalarına rağmen Abdi İpekçi Parkı na sürülmekten kurtulamadılar. Aynı gün akşam AKP binası çevresinde bekleyen işçiler de diğerlerinin yanına yönlendirildi. O geceyi Türk İş e bağlı az sayıdaki sendikanın misafirhanelerinde ve Çankaya Belediyesi nin kurduğu çadırlarda geçiren yaklaşık 5 bin işçi ertesi gün muhalefet partileri vekillerinin ziyaretçi akına uğradı. Tam da bu ziyaretlerin yoğunlaştığı sırada hiç beklenmedik şekilde polisin birber gazlı ve basınçlı sulu saldırısıyla grup dağıtıldı. Eylemin dönüm noktası İşçilerin büyük bölümü sonrası planlanmamış bir eylemin şaşkınlığıyla doğrudan otobüs terminalinin yolunu tutarken direnişe daha yatkın işçiler arasında, yerini bile bilmedikleri Türk İş binasına sığınma fikri cep telefonlarıyla yayılmaya başladı. Adres sora sora Türk İş binasının yerini bulan işçiler çevirebildikleri kadar arkadaşlarını da terminalden geri çevirdiler. İşten çıkanların şehrin en işlek yerlerinden Sakarya bölgesindeki Türk İş binasına akması, diğer yandan sendika merkezleri ve sol grupların hemen bütününün mekânlarının o bölgede bulunmasının etkisiyle, bir anda işçiler hiç ummadıkları bir destekle karşılaştılar. Tekel işçisinin bu kadar uzun bir süre dayanabilmesinde bir etken aranacaksa, ilk etkenin eylemin gerçekleştiği çevrenin kentin kalbinde yer alması olduğu gözden kaçırılmamalı. Dikkate değer ikinci bir etken ise; bir yandan Başbakan Erdoğan ın sıkça vurgu yaptığı Biz onların sendikacılarıyla anlaştık diye dillendirdiği mutabakat a rağmen Tek Gıda İş in sendikal hareket içerisindeki değişim dolayısıyla karşı karşıya kaldığı durum, diğer yandan Türk İş içerisindeki iktidar mücadelesi. Bir yıl önce Hak İş in yetki itirazına dayanarak Çalışma Bakanlığı Tütün ve Yaprak İşletmeleri ndeki yetkili sendikanın Hak İş e bağlı Orman İş olduğu yönünde karar bildirdi. Tek Gıda İş in itirazı ile mahkeme yürütmeyi durdursa da sendika bir yıldır aidat toplayamıyor. Tek Gıda İş in az sayıda Tekel Tuz, Ambalaj ile Çay Kur işletmeleri dışında işçisinin kalmaması Tek Gıda İş in eylemi desteklemesi için yeterli neden. Tek Gıda İş Başkanı Mustafa Türkel in Türk İş Genel Sekreterliği ni sürdürmekte olduğu da gözden kaçırılmamalı. Mustafa Türkel in yakınının başkanlık yaptığı Büro Sen adında bir sendika eylem öncesi kuruluş işlemlerini tamamladı. Bu eylemin her türlü sonucuna karşı önlem alındığı şeklinde de 4-B üzerinde anlaşıldığı takdirde Mustafa Türkel in Türk İş teki gücünü koruma girişimi olarak da yorumlanabilir. Başından son ana kadar tek öznel dinamiği sendika içi mücadele olan bir eylemin sonuçları da kuşkusuz en fazla öznenin beklentileriyle yakınlaşır. Eyleme destek veren sendikal hareket dışı güçlerin, zaman zaman eylem alanındaki işçi sayısının kat kat üstüne çıkmalarına rağmen işyeri temsilcileri ve şube başkanları üzerinden organize olan Tek Gıda İş in karar mekanizmalarını aşan her hangi bir iradeyi örgütleyememelerinin nedeni eylemin bu hakim özneliğinden kaynaklanıyor. Doğal olarak eylem, sonuçları itibarı ile en fazla kendi örgütleyicisinin kayıpları ve kazanımlarıyla sonlanabilir. Tekel eylemi kendinden beklenenin çok çok üzerinde bir direniş gösterse de sınıf hareketine henüz yeterince katkı sunacak deneyimi edinenemedi. Devamlarıyla desteklenmedikçe bu kadar sınırlı bir deneyimle henüz tekel eylemi özelinde sınıf hareketi analizinin imkanları açığa çıkmamıştır. En fazla olaylara ve olgulara dayanak tezler ileri sürülebilir. Olgular n Türk İş çevresinde toplanan kalabalığın zaman zaman binleri bulduğu oldu. İşçilerin alandaki en kalabalık olduğu an, 17 Ocak Mitingi öncesi. Sendika kaynaklarına göre o gün alanda bulunan işçi sayısı 9 bindi. Geri kalanın çok büyük kısmı ise eylemi desteklemeye gelen parti, grup ve çevrelerdi. Böyle bir anda atılan sloganların işçilerin arasında karşılık bulması kuşkusuz önemli. İşçiler büyük oranda da at(tır)ılan sloganlara destek verdi. At(tır)ılan sloganlar işçiler arasında destek gördükçe, slogan attıranlar, politik nüfu adına sınıf içerisindeki gerici eğilimlerin pohpohlanmasından kendilerini alamadı. Sıkça attırılmak istenen Yan gelip yatmadı vatanı satmadı sloganı bu tutumun ürünü. Oysa işçiler kendi sloganlarda çok daha temkinli davrandılar. MHP ve CHP li parlamenterlerin başlarda kaşımaya çalıştığı PKK karşıtı söylem işçiler arasında zamanla tamamen eylemin dışına itildi. İşçilerin daha başından beri alabildiğine dolayımsız dile getirdiği Özlük haklarıyla daha güvenli çalışma talebinin çok daha sahici bağ imkânı sunuyor olmasına karşın dışarıdan eyleme damga vurma hevesi sınıfla kurulması muhtemel bağ imkânlarının ötelenmesine yol açtı. n Kürt Açılımı nın etnik boğazlaşmaya tırmandırıldığı bir dönemde Kürt illerinden gelen işçilerin kolbastı oynama çabası kadar batıdan gelenlerin şemmame ile halay çekme girişimleri gönüllere hoş gelen görüntüler doğurdu. Ama, bu görüntüler öte yandan Kürt sorunda çözümü emek hareketi potasında yoğurma eğilimine hak etmediği bir güç kattı. Aynı durum tersi için de geçerli. Oysa bu yaklaşım, emek hareketinin kadar Kürt hareketinin de sahip oldukları özgül dinamiklerinin gözden kaçması anlamına geliyor. n Hükümet karşıtı gösterilerin fazlalığı sınıf hareketinin hükümet etme isteği olarak yorumlanmadı da değil. Bu yorum, CHP ve MHP manipülasyonu şüphesine kapılanların eylemle aralarına mesafe koymalarına neden olurken diğer yandan da sınıf hareketinin önderlik meselesinin perdelenmesine için bir vesile oldu. Oysa bu gösterilerden en göze batanı olan ampul Tayyip ritüelinin esas itici gücü hükümet olma isteğinden çok işçilerin kendisine benzettiği ama aynı zamanda kendinden bahsederken bile benim başbakanım diyebilen şişik egolu adamı dile dolama zevkinden fazlası değildi. İçlerinden biri: -Amerikan uşağı -Sermayenin dostu - diye uzayan metni belli bir ezgiyle okurken kitle iki eli havada ampul sıkarcasına büyük bir koro disiplininde kanon yapar gibi ampul Tayyip nakaratını tekrarlıyorlar. Sonra herkes birden eller havada ampul Tayyip, ampul Tayyip diye bilindik hareket eşliğinde tempo tutmaya devam ediyor. Daniel BensaïdÖnümüzdeki günlerde sınıf hareketinin, çalışma koşullarının çeşitlenmesi nedeniyle parçalanan işçi hareketinin yeni yapısına uygun direnişler geliştirmesi, ihtimaller dâhilindedir. Hareket Tekel direnişi ile bu tarz eylemlerin ilk sinyallerini vermiş; Tekel direnişi niceliksel çapından kat kat büyük titreşimler yaymıştır. Bu titreşimler sınıf hareketinden gelen her girişimde kendisini mutlaka hissettirecektir. Direniş Tekel işçisinin taleplerinin toplamının karşılanmasıyla sonuçlanmasa da gerek sosyalist hareket gerekse de sınıf hareketi içindeki atıllığın kırılması açısından daha şimdiden bir deneyim olarak duruyor. Her şeyden önce iki hareket arasındaki makasın açıklığı ortaya çıkmış oldu. En azından bugün şunu biliyoruz; işçi hareketi henüz önderlik sorununu çözmüş değil. Her eylemden geri döndüğünde yine kendi içine kapanacak ve önderlikle yaşadığı problemleri yine kendi örgütleri içinde çözmeye çalışacak. Çünkü, başka imkanları henüz deneyimleme fırsatlarına sahip değiller. Makasın kapanması için sınıf hareketi her ne kadar fuleli adımlar atsa da sosyalist hareket henüz emekleme aşamasında.

Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18. Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22. Sosyalistler Ahmet Türk ve Kürt halkıyla omuz omuza

Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18. Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22. Sosyalistler Ahmet Türk ve Kürt halkıyla omuz omuza Kadınlar vardır, Sosyalist Gelecek'te Dinçer>>17 Ortaklık Konferansı ve beklentilerimiz Kılınç >>18 Evet, doğru yolda Kalyon>>20 Yeniden kuruluş ve konferans Dalfidan >>22 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ

Detaylı

mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ... Sayı 42 Ocak 2010 1 YTL mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TEKEL işçileri Ankara da İşçi Kardeşliği Partisi merkezi gazetesidir Halklarımız

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için

HEPSİ GİTSİN! İşçi-Emekçi Hükümeti için Halkın krizden çıkış programı Ne Amerikancı AKP hükümetine karşı Amerikan muhalefetinde saf tutmak, ne de rehine pazarlığı yapıp Erdoğan hükümetini kurtarmak. Alternatifsiz değiliz! Yatağan da özelleştirmeye

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

Krizin faturası kapitalistlere!

Krizin faturası kapitalistlere! Sosyalizm İçin İşten atmalara son! Herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi! Ücretlerin düşürülmesine son verilsin! İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret! 7 saatlik iş gün 35 saatlik çalışma

Detaylı

Halk hala sokakta. Mart bahara çağrıdır, bahar isyana... karşı geldiği için öldürülen kadın sayısının katliam

Halk hala sokakta. Mart bahara çağrıdır, bahar isyana... karşı geldiği için öldürülen kadın sayısının katliam Tüm bölgeye yayılan direnişin, fitilini ateşleyen Tunus ta halkın öfkesi üç hükümet devirdi, daha da devirecek gibi görünüyor. Halk ise eylemlerine devam ediyor ve sokakları terk etmekte acele etmeyecek

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

V Q I YH DQD\DVDO UHIRUPFXOXN

V Q I YH DQD\DVDO UHIRUPFXOXN Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi, gerçekte yeni anayasayı, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD ın istediği tam neoliberal "ekonomik anayasa"yı öngörmektedir. Bizim "Kölece İstihdam Strateji Belgesi" adını verdiğimiz

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist

Bütün dünyayı pençesine alan kapitalist İçindekiler - Söz ve EylemdeGündem...2 - Toplumsal ve Siyasal Gündemden... 4 - Olasılıklar ve Olanaklar - Murat Sağlam... 20 - Üretici güçler, Üretim ilişkileri ve Kapitalizmin bugünü - N.Fırat.25 - Kıdem

Detaylı

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11

İşçi direnişleri. yolu gösteriyor. Savranoğlu yedi ay, Billur Tuz iki ay... kıpkızıl bir kamp. Bembeyaz bir kışın ortasında 10-11 Bembeyaz bir kışın ortasında kıpkızıl bir kamp Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü! Mart 2012 / Sayı: 29 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Örgütlenme

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 24 Nisan 1915 te Büyük Bir Suç İşlediler... olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 14 NİSAN 2015 Yıl: 1 Sayı: 10 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD 1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,

Detaylı

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez!

CEPHE. CeHePe değil. Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Kılıçdaroğlu ndan hayır gelmez! CeHePe değil 8 yıllık AKP iktidarı, 8 yıllık Baykal muhalefeti Bir darbe ya da askeri müdahale dışında hiç

Detaylı

Sarkozy, Erdoğan, Obama, Medviyedev, Kral Abdullah aynı karede, bir elleri arkada, müttefiklerine saplayacakları hançerin kabzasında

Sarkozy, Erdoğan, Obama, Medviyedev, Kral Abdullah aynı karede, bir elleri arkada, müttefiklerine saplayacakları hançerin kabzasında 4 Ergin Öncü ye özgürlük 4 4Lenin, Fransa: Liseliler Lennon, emeklilerle devrim dayanışmada 7 Kasım da Beşiktaş Adliyesinde 419 Murat Bjeduğ452 Selami Şakiroğlu 447 EKMEK&ÖZGÜRLÜK A Y L I K S İ Y A S İ

Detaylı

Siyonizm İran a, Erdoğan Suriye ye

Siyonizm İran a, Erdoğan Suriye ye Avro çöküyor, kriz geliyor! Mısır Seçim ile devrim iç içe, karşı karşıya Aralık 2011 / Sayı: 26 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. Umutsuzluğa yer yok! Türkiye de hummalı bir hazırlık var.

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI

YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2012 Fiyatı: 1,00 TL YENİDEN KAVGAYA HAZIRLANMA ZAMANI METAL SEKTÖRÜNDE YENİ SÖZLEŞME DÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ 15-16 Haziran büyük işçi Büşra Hoca ya ve tüm KCK direnişinin

Detaylı

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme

birlikte faşist yüzü de gözler önüne serildi. Neyse ki Wan halkının yanında yer alarak umudu besledi. Geleceğimizin zehiri şovenizme geçit verme Depremle ortaya saçılan devlet gerçeği... Wan da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem yüzlerce insanı enkaz altında bırakırken, devletin gerçekliğini ve ırkçı yönünü açığa çıkardı. Çarpık kentleşme,

Detaylı

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN?

Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 19 Ekim-1 Kasım 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X BEN HALKIM, YA SEN KİMSİN? Güle güle Suzan! Hep aramızda olacaksın! 12 Ekim gecesi bir yoldaşımızı, canımızdan bir parçamızı daha sonsuzluğa uğurladık. Özgür Gelecek gazetesi Kartal Temsilcisi Suzan Zengin i kaybetmiş olmanın derin

Detaylı

Halkın ortak militan mücadelesi

Halkın ortak militan mücadelesi FAŞİZME, EMPERYALİZME, FEODALİZME, ŞOVENİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI PARTİZAN ÖZGÜR GELECEK KAPATILDI! SUSMAYACAĞIZ! Özel Sayı: 02 Yaygın süreli 5-18 Ağustos 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1303-0078

Detaylı

İşçilerin Payına Ne Düşüyor?

İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Ocak 2012 No:46 Bütçe Nereye Gidiyor? İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Geride bıraktığımız

Detaylı

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a!

Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Tahrir ruhuyla 1 Mayıs a! Kürt halkının taleplerine sahip çıkalım! 3 Nisan 2011 / Sayı: 18 Devrimci İşçi Partisi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Zulmü rüzgârlara savur! Japonya daki doğal afet nükleer

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

HALK ELİ UZUN ADAMLARI YARGILAYACAK. Devrimci İşçi Partisi nden yolsuzlukla mücadele kampanyası. En Yüce Divan halktır! En sağlam irade işçi sınıfıdır

HALK ELİ UZUN ADAMLARI YARGILAYACAK. Devrimci İşçi Partisi nden yolsuzlukla mücadele kampanyası. En Yüce Divan halktır! En sağlam irade işçi sınıfıdır Devrimci İşçi Partisi nden yolsuzlukla mücadele kampanyası sayfa 7 Birleşik Metal-İş greve doğru / ODTÜ de grev değerlendirmesi / Turizm işçilerine çağrı / Nestle, Standart Profil ve Maltepe Hastanesi

Detaylı