TG 6 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 6 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 6 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / RHBR REHBER ÖĞRETMEN TG 6 1. Soru kökü incelendiğinde iki temel vurgu dikkati çekmektedir: ilki gereksinim, diğeri ise özel ve kişisel dünya. Özellikle psikolojik danışma kuramları sorularıyla karşılaşıldığında belirli kavramların oldukça ayırıcı niteliklere sahip olduğunu unutmamanız gerekir. Verilen parçada bez bebeklerin, bireylerin özel ve kişisel dünyalarında varlıklarını devam ettirmeleri ve belirli bir gereksinimi karşılıyor olmaları bizi gerçeklik kuramına götürmektedir. Özel ve kişisel dünyamız olarak Glasser in tanımladığı dünya ise kalite dünyasıdır. 4. Genel olarak insanları ve durumları sınıflandırırken kullandığımız şemalar sterotip olarak adlandırılır. Sterotipler yargılarımızı doğrulayacak sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Soru öncülünde verilen durumda öğretmenin beklentisinin açıklandığı ikinci grubun bu beklenti doğrultusunda hareket etmesi ve başarılı olmaları pygmalion etkisi olarak tanımlanır. 7. Beyne ilişkin yapılan açıklamalardaki ortak vurgu; nöronların işlevleri ve fonksiyonlarında sürekli yeni bilgilere ulaşıldığı yönündedir. Bu bilgi ışığında beyinde en fazla bulunan ve temel görevi gelişen nöronların büyüme süreçlerini yönlendirmek olan yapılar glial hücrelerdir. Glial hücreler sinir sisteminin tutkalı olarak da bilinir. Sinir hücresini sarmak ve korumak, hücrelere oksijen taşımak diğer görevlerinden bazılarıdır. 2. Görme konusu psikoloji biliminde önemli çalışma alanlarından biridir. İki boyutlu retinanın nasıl üç boyutlu şekilleri algıladığı, beynin bu süreçteki etkisi gibi önemli sorunlarla psikoloji bilimi de fazlasıyla ilgilidir. Görme ve renk algısına ilişkin olarak yapılan çalışmalar bebeklerin mavi renk hassasiyetiyle doğduğunu ortaya çıkarmıştır. Kimi araştırmacılara göre evrimin ilk sürecinden beri genlerimize işleyen bir bilgi mavi renk. Karada ve denizde yaşayan canlıların ortak olarak gördükleri gezegenin en yaygın renginin mavi olması iddiası evrimsel psikoloji tarafından ortaya atılmış bir iddiadır. 5. Özellikle Zımbardo nun Amerika da hapishaneler üzerinde gerçekleştirdiği bir dizi çalışma infaza katılan gardiyanlar üzerinedir. Bu çalışmalarda gardiyanların verdikleri cevaplar özetle şöyleydi: Bunlar suçlu ve her türlü cezayı hak ediyorlar. Ayrıca ben yalnızca bana verilen emirleri yerine getiriyorum. Özellikle verdikleri ikinci cevapta bu durumlarda esas sorumlunun kendileri değil başkaları olduğu vurgusu önemlidir. Yalnızca kendilerine verilen emirleri yerine getirenler açısından çocuklara uyguladıkları şiddet onların işinin bir parçasıdır. Bu olgu itaatın temel nedenlerinden olan kişisel sorumluluğun yitirilmesi olarak adlandırılır. 8. Her gün binlerce uyaranla temas etmekteyiz. Neyin uzun süreli belleğimizde yer alacağına, neyin almayacağına karar veren mekanizma yani öğrenme süreçlerinde devreye giren ilk faktör dikkattir. Dikkat bir çeşit spor ışığı görevi görerek olgu ya da olaylardan hangisinin önemli olduğunu işaret eder. 3. Himba kabilesi ile Avrupalı insanların yeşil ve kırmızı tonları görme üzerine karşılaştırıldıkları çalışmanın sonucunda farklı sonuçların ortaya çıkmasının temel nedeni sosyal çevredir. Ormanın varlığı yeşilin pek çok tonuna tanık olmanıza yol açar. Yine kent yaşamı kırmızının bütün tonlarını içinde barındıran pek çok unsura ev sahipliği yapar. 6. Bellekte özellikle de olaylar zincirinde önemli payı olan beyin yapısı hipokampüstür. Bu bölgede oluşan hasarlar kısa süreli bellekte ciddi sorunlara yol açar. Mehmet Bey in yeni hatıralar oluşturamaması bu yapıda oluşan bir hasardan kaynaklıdır. 9. Türk ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan Yaşar Kemal sağ gözünü küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu kaybetmiştir. Gestalt kuramının algı yasaları bağlamında yer alan derinlik algısı iki gözden gelen verilerin beyin tarafından yeniden işlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bir gözünü kaybeden insanların yaşadığı en temel sorun, derinlik algılarının zayıflamasıdır. Çünkü tek gözden gelen veriler derinliğe ilişkin kestirimde bulunmayı da güçleştirmektedir. 3

4 10. Psikologlar çocukların kendilerine söylenenleri anlamaları durumuna alıcı dil, duygu ve düşüncelerini sözcükle anlatabilmelerine ise ifade edici dil derler. Dolayısıyla 15 aylık bir çocuğa Gözün nerede? diye sorduğumuzda çocuk gözünün yerini gösterebilir ama Gözüm burada. diyemez. Dolayısıyla çocuklarda öncelikle alıcı dil, sonra ifade edici dil geliştiğinden B seçeneği yanlış seçenektir. 13. Psikoterapi ve Duygu isimli kitabında Ellis 11 tane akıl dışı inanç sıralamış ve bu akıl dışı inançları danışanlarından işittiğini söylemiştir. Danışanların inanç sistemindeki hataların kaçınılmaz olarak onların duygu ve davranış edimlerini de bozacağını bilen Ellis in akıl dışı inançlara dair temel vurgusu; onların akıl dışı ve gerçekçi olmadıkları yönündedir. Bu bağlamda C seçeneği dışında kalan seçeneklerin akıl ve gerçek dışı nitelikleri göze çarpacaktır. Fakat C seçeneği bireyin mutsuzluğun kaynağını dışarıda aramak yerine kendine yönelmesini vurgulaması açısından yani içsel konuşmalar ve kendi iç algılarımızın sorunlarda daha belirleyici olduğunu vurgulaması açısından diğer seçeneklerden ayrılır. 16. Anne ve babasının boşanmasını müteakiben okulunu değiştiren Veyis e bireylerin kişisel gelişimi ve uyumunu merkeze alan kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Uyum sağlayamayan, sorun yaşayan ve arkadaş edinmede sıkıntıları olan Veyis öncelikle bu yardımı almalıdır. 11. Bireyler kaygıyı uygun yöntemlerle kontrol altına alamadıklarında ego-savunma mekanizmaları devreye girer. Bu mekanizmalar kaygıyı azaltmak için devreye girerler. Gerçeği yadsıyıp çarpıtma potansiyeli taşırlar ve bireyin gelişim dönemi ve kaygı durumuna göre değişkenlik gösterebilirler. Patolojik bir muhteva içermeyen savunma mekanizmaları bilinç dışı düzlemde işlev görürler, bilinç düzeyinde değil. 14. Danışana özen gösterme, danışanın onunla ilgilendiğinizi ve ona değer verdiğinizi göstermenin temel yoludur. İçerik ve duygu yansıtma becerisi, danışanın ifade ettiklerinin sizin tarafınızdan anlaşıldığını gösterir. Süreç becerileri başlama, yapılandırma ve özetlemeden oluşan becerileri içerir. Soru sorma becerisi danışanların sorun yaşadığı durumları tespit etmek için kullanılan beceridir. Danışanı anlama becerisi ise etkin dinlemenin merkezde olduğu ve danışanın tam ve doğru şekilde anlaşılmasının en temel yoludur. 17. Veyis in yaşadığı sorunun farkına varması ve bu sorunu çözebilmesi için sunulan yardım psikolojik danışmadır. Sorun repertuvarı bu şekilde olan Veyis in psikolojik danışman tarafından yardım alması gereklidir. Bu yardım aynı zamanda Veyis in yaşadığı uyum probleminin üstesinden gelmesini sağlayacağından, uyum sağlayıcı işlevini yerine getireceğinden doğru seçenek B dir. 12. Varoluşçu terapide danışanın kendi olabilmesi terapinin odağındadır. Danışanın kendi olabilmesi için terapist sürekli danışanı cesaretlendirir, onu diğer insanlarla kurduğu ilişkilerdeki hatalarını görebilmesi için yüzleştirmeler yapar. Danışanların kendi dünyalarını yaratmaları; nasıl yaşadıkları ve nasıl yaşamaları gerektiği konusunda düşünmeleri için teşvik edilmesi yine varoluşçu terapistlerin dikkat ettikleri unsurların başında gelir. Dolayısıyla I. ve III. maddeler varoluşçu terapiye dair unsurlardır. II ve IV. maddelerde verilen bilgiler ise Gestalt terapiye dair bilgilerdir. 15. Psikolojik danışma ilişkisinde danışan ve danışman arasında oluşması muhtemel bağımlılık ilişkisi özellikle oturumların bitiş tarihinin belirsizliğiyle doğruluğuyla ilişkilidir. Bu açıdan sabit sonlandırma danışanla 8 seanslığına bir veya daha fazla problem ve problemli beceri konusunda iletişimde olunduğu ve danışanların yardımı en iyi şekilde aldıkları sonlandırma biçimidir. Sabit sonlandırmanın dezavantajı ise yeni beceriler öğretirken yetersiz ayrıntılar verme ve problem kapsamını kısıtlama riskidir. 18. Danışanlar psikolojik danışmanlardan çoğu zaman oldukça fazla beklenti içine girebilirler. Bu beklentileri sezen psikolojik danışmanlar kendi pozisyonlarını testlerle destekleme ihtiyacı hissederler. Ama önemli olanın deneyim ve bilgi olduğu testlerin ise yardımcı unsurlar olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla psikolojik danışmanın testlerin önemli yardımcı unsurlar olduğu ama tek başına doğru sonucu verememe gibi pek çok sınırlılıklara sahip olduğunu vurgulamaları testin işlevini danışan açısından daha etkili hâle getirecektir. 4

5 19. Psikolojik yardım ilişkisinin kusursuz bir tanımı olmasa bile belirli kalıplara sahip ilişki temalı yürür. Yani danışman ve danışan arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması için bazı koşullar vardır. Bunlardan biri de özellikle ilk oturumlarda güven ilişkisinin tesis edilmesi için danışanın yönlendirmesine müsaade edilmesidir. Danışan oturumu kendi yönlendirdiğini düşündüğünde en başta var olan gerilim duygusu yerini rahatlamaya ve güvene bırakacaktır. Danışmanın öncelikle göz ardı ettiği ilke danışanın yönlendirmesine hemen engel olmama gerekliliğidir. 22. Grupla psikolojik danışma süreçleri her zaman istendiği gibi gitmez. Bazen üyeden bazen de liderden kaynaklı yasal ve etik sorunlar ortaya çıkabilir. Soru öncülünde sürece ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadığında yasal yollara başvuracak bir danışanla liderin diyaloğu yer almaktadır. Liderin Sizde biliyorsunuz ki biz bunları konuştuk. cümlesine danışanın verdiği tepkiden de anlaşılacağı üzere ortada somut bir kanıt yoktur. Etik ve yasal açıdan sorun yaşamamak için kullanılan temel yöntem, danışanlara bilgilendirilmiş onay formunun imzalatılması gerektiğidir. Soruda bu formun imzalatılmadığı anlaşılmaktadır. 25. Grupla psikolojik danışmanın verimini düşüren danışanlar genel olarak zor danışan tipi olarak tanımlanır. Soru öncülünde verilen duygu durumuna sahip danışanlar yas tutanlar olarak tanımlanan gruptur. Yas tutanlar herhangi bir ölüm ve ayrılık durumundan sonra bu duygu kümesiyle yaşayan insanlardır. Bu tip danışanların gidene Hoşça kal! demelerinin sağlanması gerekir. 20. Çoğunlukla tecrübeyle sabit olan empatik tepki becerisi özellikle mesleğin ilk yıllarında tam anlamıyla kullanılamaz. Deneyimin belirleyici olduğu empatik tepki yerine çoğunlukla sempati içeren tepkiler veririz. Ayrıca danışanla aynı fikirde olmanın da empatiyle eş değer olduğuna dair yanlış algılar da oldukça yaygındır. Danışmanın tepkilerine bakıldığında öncelikle danışanla aynı fikri paylaştığını, sonrasında ise sempati yaptığını görebiliriz. 23. Grup sürecinde onlarca farklı nedenden dolayı direnç davranışı ortaya çıkmaktadır. Direnç davranışının oluşmasını engellemenin pek çok farklı yolu vardır. Seçeneklerde belirtilen hususların hepsi direnci engellemenin yollarıdır. Fakat soru kökündeki en öncelikli vurgusu bizi A seçeneğine götürür. Çünkü ilk oturumda verilecek; grup sürecinin işleyişi muhtemel sorunlar, beklenen sonuçlar ve kazanımlar gibi unsurlara dair verilecek bilgi pek çok direnç duygusunu ve davranışını daha oluşmadan engelleyecektir. 26. Bir anda ve hızlıca uykuya dalma olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın adı narkolepsidir. Bu sorundan muzdarip olan hastalar kitap okurken ya da araba sürerken bir anda uykuya dalıp hızlıca REM evresine geçebilirler. Bu hastalığın tam olarak nedeni bilinmemektedir. 21. Grupla psikolojik danışma sürecinde üyelerin yaşadıkları ikili ya da karşıt duygular ambivalans kavramı ile ifade edilir. Öfke-sakinlik, gelme-gelmeme, istek- isteksizlik gibi ikili duygular grubun başlangıç aşamasından eylem evresine kadar yaşanabilir. Liderin danışanlardaki bu duyguları sürecin doğal bir parçası olduğunu anlamaları ona uygun davranmaları önemlidir. 24. Transferans ya da aktarım, danışma süreçlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu durumla başa çıkmak için liderin pek çok unsuru ya da yöntemi bilmesi gerekir. Ama B, C, D ve E seçeneklerinde verilen ve doğru olan müdahale yöntemlerinden evvel liderin daha önceden bir deneyim geçirmesi çok önemlidir. Fakat bu deneyim liderin lider olarak geçirdiği deneyimleri içermemektedir. Çünkü bu tip deneyimlerde üye ya da gözlemci olarak takip ettiği gruplarda dirençle karşılaşan liderin nasıl bir strateji izlediğinin analizi dirençle çalışmada ciddi bir tecrübe kazandıracaktır. Yani lider üye olarak daha önce grup deneyimi yaşamalıdır. 27. İlk olarak Leo Kanner tarafından tanımlanan otizm ciddi iletişim sorunlarıyla karakterize bir bozukluktur. Yaygın gelişim bozuklukları kapsamında değerlendirilen otizme ilişkin verilen bilgilerden A seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Çünkü otizm her sosyoekonomik düzeyde insanda görülebilen bir bozukluktur. 5

6 28. Daha önceden çoğul kişilik bozukluğu olarak da anılan bu bozukluk dissosiyatif kimlik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip hastalar en fazla tanınan ve bilinen hastalardır. 100 den fazla kimliği olan kimi vakalara da rastlanan bu bozuklukta önemli kişisel bilgiler bile kasti olmayacak bir şekilde anımsanamamaktadır. 31. Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanır. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğinin bu tanıma uygun olmadığı kolaylıkla anlaşılacaktır. Yalnızca düşünme ya da sezgi yoluyla bir öğrenciye BEP hazırlanamaz. Öğrencinin tanılama süreçlerinin işletilmesi ve RAM tarafından yapılan son değerlendirme süreçlerine dâhil olup özel eğitim desteğine ihtiyacı olduğunun tespit edilmiş olması lazım. 34. Soru öncülüne bakıldığında akademik başarısızlıkla doğrudan ilişkili olabilecek iki temel faktör (plana uymama ve okul ortamında yaşanan sorun) elemine edilmiştir. Dolayısıyla sorunun dışarıdan kaynaklanma olasılığı artmıştır. Buradan hareketle Zehra Hanım ın ev ziyaretinde bulunarak öğrencinin evinde muhtemel bir sorun kaynağı araması daha uygundur. 29. Bireylerin işlev düzeylerinden bozulma, duygu durumlarına ilişkin yapılan değerlendirme de ele alınan en önemli unsurlardandır. Özellikle en az 2 yıl boyunca kişinin her gün depresif duygu durumunda olması gerekmektedir. 32. Okul rehberlik hizmetlerinin başında yer alan okul müdürünün bu alana ilişkin pek çok sorumluluğu vardır. Fakat okulu bünyesinde psikolojik danışman ya da danışmanlarca hazırlanan planın çerçeve plana uygunluğunu denetleme görevi bulunmamaktadır. Yıl sonu değerlendirme raporunu inceler ve bir nüshasının RAM a ulaşmasını sağlar. Bu değerlendirme psikolojik danışman ya da danışmanların yapmadıkları hâlde herhangi bir etkinliği yapmış gibi gösterme ya da hatalı bir veri gönderme risklerini azaltmak içindir. 35. Emre Bey in kullanması gereken teknik Kime göre ben neyim? tekniğidir. Bu teknik bireylerin başkaları tarafından nasıl algılandıklarını anlattıkları yani başkalarının gözündeki algılarını tanımladıkları bir tekniktir. 30. A, B, D ve E seçenekleri özel eğitim ilkeleri kapsamında yer alan seçeneklerdir. Fakat C seçeneğinde belirtilen ilke hatalı bir ilkedir. Çünkü özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin bulunduğu fiziksel çevreden koparılmadan eğitim alması gereklidir. Kaynaştırma eğitiminin dayandığı temel nokta da burasıdır zaten. 33. Soru öncülü incelendiğinde öğrenciye hizmet merkezli olan öğrenci kişilik hizmetleri ni sunma sürecine dair bir vurgu göze çarpmaktadır. Hizmet sunumunu gerçekleştiren en önemli unsur hiç kuşkusuz psikolojik danışmandır. Bilgi ve birikimiyle bu sürecin sağlıklı yürütülmesi ve gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanmasındaki etkin rolü onu anahtar oyuncu yapmaktadır. 36. JOHARİ penceresinde kör alan; bireyin kendisinin bilmediği ama başkalarının bildiği özelliklerden oluşur. Kör alanı belirgin öğrencilerin kendilerini tanımaları öncelikli sorundur. Bu doğrultuda bireyin kendini tanımasını amaç edinen bireyi tanıma tekniklerinin kullanılması en uygun yaklaşım olacaktır. 6

7 37. Okul ortamında bireylerin çevreleri ve kendilerini daha iyi tanımalarına hizmet eden bu çalışmalar rehberlik kapsamında değerlendirilir. Yasemin Hanım ın düzenlediği bu çalışma bireylere değil gruba yönelik olarak düzenlendiğinden bir grup rehberliği çalışmasıdır. 40. Gelişimsel kariyer danışmanlığı süreci bir insanın hayatı boyunca yaptığı işler, hayatında başarı çizgisini oluşturan belli başlı olaylar dizisi ve tüm yaşam rollerinin bileşkesi olan kariyer kavramı üzerinden çalışma yapar. 43. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda yaşanması muhtemel bir olaydır kavga. Burada Aslıhan ın fiziksel şiddet uygulaması sonucu psikolojik danışman yönlendirilmesi olduğuna dair bir ön kabul hatalıdır. Dolayısıyla nedenleri ortaya çıkarma niyetli olsa da Aslıhan a psikolojik danışma yapılamaz. 9 yaşındaki bir çocuğun yasal vasilerinin izni olmadan bir danışma süreci başlatılamaz. Bu etik açından sakıncalı, yasal açıdan da suçtur. 38. Yerleşik normlara uymayan, özgürlüklerine aşırı düşkün ve sezgileriyle hareket eden bireyler Holland ın tipoloji kuramında sanatçı tip olarak tarif edilir. Bu bireyler yaptıkları işe mutlaka duygularını katar ve coşkun bir tarzda işlerini yerine getirirler. 41. Bireylerin meslek seçimini etkileyen pek çok faktör vardır. Tercih edecekleri mesleğe ilgilerinin olup olmadığı, bu mesleğe dair yetenekleri, doyum sağlayıp sağlayamayacakları ve cinsiyetlerine uygun olup olmadıkları gibi. Fakat ekonomik koşullar bu faktörlerden biri değildir. 44. Mesleki yaklaşımlar ve psikanalitik yaklaşımlar içinde yer alan Adlerian yaklaşım bireyi bir bütün olarak değerlendirme vurgusuyla ön plana çıkar. Tıp hekimi olan Adler, bireylerin yaşam tarzı bağlamında iş-meslek/ toplum ve sevgi gibi olguları nasıl birleştirdiği üzerinde durur. Bireylerin iş yaşamında yükselmek için gösterdikleri çaba aslında yaşam içinde yükselmek için gösterdikleri çabayla ilişkilidir. 39. Sınıf rehber öğretmenleri öğrenciyle en fazla vakit geçiren dolayısıyla öğrencileri en fazla tanıyan kişilerdir. Sınıf rehber öğretmenin bu tespiti öğrencisinin akademik olarak yetersizliğinin zihinsel bir sorunla ilişkili olabileceği izlenimi de uyandırır. Bu noktada sınıf içindeki gözlemleri ve ders performansını aile ile görüşerek değerlendirmesinden çok, durumu bu konuda uzman olan psikolojik danışmana iletmesi daha doğru bir yaklaşım olur. Psikolojik danışman öğretmen, öğrenci ve veli ile görüşerek gerekli yönlendirmeyi yapacak ve bu süreci yönetecek yegane kişidir. 42. Psikolojik danışma oturumlarında gizliliği ihlal edilecek durumlar belirlidir: Taciz, tecavüz, istismar, danışanın kendisine ya da bir başkasına zarar verebileceği durumlarda gizlilik ilkesi ihlal edilebilir. Soru öncülünde 43 yaşında bir memur olan danışanın yaşadığı taciz olayı büyük oranda danışanın sorumluğunda olan ve o sürece ilişkin yapılacaklara kendisinin karar vermesini gerektiren bir süreçtir. Kendi haklarını korumada aciz olmayan bir danışan adına karar vermek etik ve yasal açıdan doğru değildir. Seçeneklerden yalnızca B seçeneği doğru bir içeriğe sahiptir. Danışanın izni olmadan polise bilgi verme, refere yapılmaması gerekir. Ayrıca danışma sürecinin herhangi bir yerinde çıkan ve belli ki danışmanın hayatının merkezinde olmayan bir sorun için süpervizyon desteği olası değildir. 45. Holland a göre; nesneler, araç ve gereçlerle uğraşma, bahçe işleri ve hayvan bakımı gibi işlerden keyif alan ve sosyal etkileşimleri zayıf bu insanlar gerçekçi insanlar olarak tanımlanır. 7

8 46. Seçeneklerde okul, rehberlik ve psikolojik danışma planı dışında kalan bütün seçenekler psikolojik danışmanların dışındaki süreçlerdir. A ve B seçenekleri okul müdürünün, C seçeneği sınıf rehber öğretmenin görevidir. E seçeneğine uygun hareket eden bir psikolojik danışman ise suç işlemiş olur. Bu tip kurumlarla ilişkiler ayrı bir sorunun konusudur. 48. Örgün eğitim kurumlarında sorun yaşayan öğrencilerin yaşadıkları sorunları aşma noktasında psikolojik danışmanlara oldukça iş düşmektedir. Fakat yürütülecek çalışmaların önündeki en büyük engel zaman sınırlamasıdır. Bir yandan derslerinden geri kalmamak bir yandan sorunundan kurtulmak isteyen öğrencileri 5-10 dakikalık teneffüslerde değerlendirmek çok ciddi bir handikaptır. Bu noktada çözüm odaklı kısa süreli terapinin oldukça işlevsel olacağı ortadadır. 50. Psikolojik yardım ilişkisi temelde danışanların danışmanlardan daha fazla konuşması üzerine kuruludur. Danışan ne kadar fazla materyali ortaya çıkarırsa yaşadığı sorunun tam olarak anlaşılması ve çözümlenmesi kolay olur. Soru öncülünde psikolojik danışman konuyu çok fazla uzatarak bu önemli unsuru göz ardı etmiştir. 47. Okul içinde iletişimsizlikten kaynaklı problemlerin yaşanmaması için psikolojik danışmanlar öğrencilerle yakın ilişki kurmalı; öğrencilerin problemlerini, isteklerini, ihtiyaçlarını belirlemeli; elde ettikleri bilgileri eğitim planlayıcıları ve program yapımcılarına vererek daha sağlıklı, yararlı ve doğru program hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmalıdır. Yani rehberlikten edinilen bilgilerden öğretimin planlanmasında yararlanılması ayarlayıcılıkla ilgilidir. 49. Psikolojik yardım ilişkisinde danışanlar genel olarak psikolojik danışmanların sürekli sorular sorarak kendisini bir yöne kanalize etmesini, oradan da çözüme ulaşılmasını beklemektedir. Fakat yukarıdaki örnekte de anlaşılacağı üzere danışma ilişkisi esas olarak danışanın konuşması psikolojik danışmanında bu konuşmada ortaya çıkan duygu ve bilişleri keşfetmesidir. Psikolojik danışman danışma sürecinin nasıl olacağına dair bilgi vermiş ve danışanın odaklanmasını sağlamıştır. 8

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 10 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 10 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ REHBER ÖĞRETMEN 1. Parçada verilen özellikler psikolojinin yapısalcılık alt dalıyla ilgilidir. Çünkü yapısalcılığa göre insan zihninin ögeleri içebakış yöntemi

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız.

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Bora Serhat ÇELİK KİŞİSEL DEĞERLENDİRME Bu rapor meslek, iş seçimi ve kariyer

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE

Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ. Küçük Aile ANAERKİL AİLE ATAERKİL (PATRİYARKAL) AİLE Ailelerle Sosyal Hizmet 30 Eylül 2013 Pazartesi 14:45 1.ÜNİTE ÖZET AİLE TİPLERİ Büyük Aile: Çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan, ekonomik ve kültürel değerlerle şekillenen, akrabalık ilişkileri oldukça güçlü

Detaylı

KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ KADINLARA VERİLEN İLETİŞİM ÇATIŞMALARI EĞİTİMİNİN EVLİLİK DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ Meryem BARAN Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Doktora Tezi - 2013 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI OKUL ÖNCESİNE DEVAM EDEN 5 6 YAŞ GURUBU ÖĞRENCİLERİN BENLİK KAVRAMLARININ ANNELERİNİN YAŞAM DOYUMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME

BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME BÖLÜM IX İLKÖĞRETİMDE REHBERLİK, ÖLÇME- DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME Prof. Dr. Serdar ERKAN Çok kapsamlı görünen yukarıdaki başlığı oluşturan konuların birlikte ele alınma nedeni, bu konular arasındaki

Detaylı

İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ Adres: 58. Sokak No:25 / Emek - Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 221 06 94-212 19 96

İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ Adres: 58. Sokak No:25 / Emek - Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 221 06 94-212 19 96 Bu rehber, İLGİ OTİSTİK ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ tarafından RIHTIM AJANS ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Desteklerinden dolayı Turan Kandemir, Asiye Komut ve Serdar Südor a teşekkür ederiz. Baskı: Özel

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Sayı 2 Subat 201 4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Yayınıdır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ

MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER REHBERLİĞİ ANKARA VE KASTAMONU DA YAPILAN EĞİTİCİLER EĞİTİMİNİN DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ REHBERLİK... 1 1. Mesleki Rehberlik Nedir?... 1 2. Meslek Seçimi

Detaylı

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak

Detaylı