Sınıf Yönetimi I.HAFTA BÖLÜM-1. Sınıf Yönetiminin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınıf Yönetimi I.HAFTA BÖLÜM-1. Sınıf Yönetiminin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör"

Transkript

1 Sınıf Yönetimi I.HAFTA BÖLÜM-1 Sınıf Yönetiminin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

2 Yapılandırmacı Yaklaşım Bilgi ve bilginin oluşumu Yeni düşünce ve görüşler 2005 Özgürlük, bağımsızlık, sorumluluk alma Öğretmen açıklamaları ve anlatımı Öğretmen rehberliğinde etkinlik Grupla etkileşim ve iletişim

3 Sınıfta problem azlığının nedenleri Öğrencilerin sıkılmaması Öğrencilere saygı gösterilmesi, Öğrencilerin keşiflerine ve yaptıklarına değer verilmesi, Öğrencilerin derste yaptıklarına ilişkin söz hakkı olması, Etkinliklerde öğrencilerin fikirlerinin oluşması, Öğrencilerin kendilerine göre en iyi çalışma olanağına sahip olması.

4 Sınıf içinde özgürlükler sınırsız mı? Sınıf kurallarının oluşumunda öğrenci katılımı, Öğrenme sözleşmesi, Öğretmenlerin görev ve sorumluluğunun artması, Elde edilen bilginin yeni duruma aktarılması, Karşılaştırma yapma, Özgün olanı keşfetme, Öz eleştiri, öz değerlendirme ve bilgiyi paylaşma.

5 Eğitim-okul ve sınıf yönetimi Eğitim, eğitilenlerin, karmaşık bir varlık olan insanın bir bütün olduğunu benzerliklerin ve farklılıkların olduğunu kısacası insan olmanın ne demek olduğunu görmelerini sağlayan, bazı kesin bilgilerin yanında bir problemle karşılaştıklarında üstesinden nasıl gelebileceklerini, anlamayı öğreten ve birey olabilme ve bir topluma aitlik bilincini kazandırabilen süreçtir.

6 Okul değişimi sağlayan bir kurum mudur? Sınıfın yönetilmesi, Dikkat çekmek, Hedefleri açıklamak, Önceki konularla bağlantı kurmak, Farklı yöntem, teknik ve materyal kullanmak, değerlendirme yapmak.

7 Geleneksel yaklaşım, disiplin ve öğretmen odaklı yönetim Çağdaş yaklaşım, demokratik öğrenci odaklı yönetim Bunlar mükemmel midir?

8 Sınıf yönetimi tanımları Sınıfta var olan maddi ve manevi öğelerin örgütün amaçları doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, Yönetimsel stratejilerin, etkili, etkin öğretimi kolaylaştırarak ve öğrenme çevresini oluşturarak bunun devam ettirilmesi

9 İyi bir sınıf yönetimi İstenilen sınıf koşullarının tanımlanması, Var olan sınıf koşullarının analiz edilmesi, Yönetimsel yaklaşımlardan yararlanmak ve uygulayacaklarını seçmek, Sınıf yönetiminin etkililiğini değerlendirmek.

10 Öğretmen yeterlikleri Alan Mesleki bilgi Genel kültür

11 MEB in yeterlikleri Kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim, Öğrenciyi tanıma, Öğrenme-öğretme süreci, Öğrenmeyi gelişimi izleme ve değerlendirme, Okul-aile ve toplum ilişkileri, Program ve içerik bilgisi.

12 Sınıf yönetimi model ve yaklaşımları 1. Geleneksel yaklaşım 2. Çağdaş yaklaşım 3. Tepkisel yaklaşım 4. Önleyici yaklaşım 5. Gelişimsel yaklaşım 6. Bütünsel yaklaşım

13 Geleneksel yaklaşım Öğretmen öğreten, öğrenci öğrenen, Öğretmen merkezli, Öğretmen sınıf kurallarını koyar, Öğretmen bilginin aktarıcısı, öğrenci olduğu gibi bilgiyi kabul eder, Ezber

14 Çağdaş yaklaşım Öğretmen rehber, Merkezde öğrenci, Bilgi öğrenilir, araştırılır ve sorgulanır, Esnek ve katılımcı öğrenme, Demokratik sınıf yönetimi, Öğretmen davranışlarıyla öğrencilere model, Dewey in ilerlemeciliği

15 Tepkisel Yaklaşım Sonuç tepki ilişkisi, Ödül-ceza İstenmeyen davranışa tepki, Kabul edilmeyen davranışların değiştirilmesi, Daha çok sınıf yönetimi bilgi, becerisi, deneyimi zayıf olan öğretmen kullanır

16 Önleyici yaklaşım İstenmeyen davranışın önceden kestirilerek önlemler alınması, Kestirilebilir sonuçların ortaya çıkmasını önleyecek sınıf düzenlemesi ve işleyişi, Önlemler bireyi değil grubu dikkate alır.

17 Gelişimsel yaklaşım Fiziksel ve psikolojik gelişim dikkate alınır, Etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınır, Fiziksel, zihinsel, duyusal ve toplumsal gelişim.

18 Bütünsel yaklaşım Tüm öğelerin dikkate alınması, Önlemsel sınıf yönetimi ön planda, Önlemler yetersizse tepkisel yaklaşım, İyi düzenlenmiş ortamlar, istendik davranışlara yöneltir.

19 Eğitimin işlevleri Bireysel; bireyin kendisini gerçekleştirmesine katkıda bulunur, toplumsal; bireyin toplum içinde diğer insanlarla ilişkilerinin geliştirilmesine yardım eder, Ekonomik; iyi tüketici, iyi üretici, Politik; bireyin hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkına varıp anlamasına yardım eder.

20 Sınıf yönetiminin boyutları Sınıfın fiziksel düzenlemesi, Sınıf kurallarının düzenlenmesi, Öğrencilerin benlik kavramının güçlendirilmesi, Öğretme öğrenme zamanını düzenleme, Sınıf iklimini oluşturma

21 İnsana ilişkin bakış açıları ve sınıf yönetimi Hümanist yaklaşım, Davranışçı yaklaşım, Psikoanalitik yaklaşım, Etkileşimci yaklaşım, Bilişsel yaklaşım.

22 Hümanistik yaklaşım İnsan onuru her şeyin üstündedir, Kendi kararını kendi verebilme, Öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini sağlayacak olumlu bir sınıf atmosferi oluşturmak, Öğrencinin kendini keşfetmesine yardımcı olmak, Öğretmen öğrencileri yönlendirmede etkin rol oynar.

23 Davranışçı Yaklaşım İnsan ne iyi ne kötü olarak dünyaya gelir, Çevrenin ürünüdür, Öğretmen öğrencilerin davranışlarını kontrol etmeli, yönlendirmeli ve şekillendirmelidir, Öğrenci davranışları ödül ve ceza ile yönlendirilebilir.

24 Psikoanalitik yaklaşım İnsan davranışları iç etmenler ve çatışmalarla şekillenir, Küçük yaşta yaşananlar sınıf içi davranışları belirler, Sosyalleşmede aile etkilidir, Okul daha çok akademik konuları öğretmelidir, Eğitimin yönetiminde ailenin özellik ve görüşleri önemlidir.

25 Etkileşimci Yaklaşım İnsan yaşamı ve anlamı sürekli oluşum içindedir, İletişim ve etkileşimle öğrenciler sürekli yeni davranış kazanır, Eğitim ve sınıf yönetimi etkinlikleri iletişimsel süreçleri yönlendirmelidir, Öğrenci çevresinden etkilenir ve çevresini etkiler.

26 Bilişsel yaklaşım Öğrencinin kişiliğinin oluşmasında, düşünce, duygu, beklenti ve değerler etkilidir, Nasıl biliriz, nasıl anlarız, nasıl düşünürüz? Öğrenci sınıf içerisindeki kazanımlarla kendi bilişsel dünyasını kurar.

27 Demokrasinin işleyişi ve sınıf yönetimi Bireysel farklılıklara saygı, Sınıf yönetiminde demokratik süreç, Öğrencilere karşı esneklik ve hoşgörü, Karar verme sürecine öğrencileri katma, Liderlik davranışının gelişmesine katkı, Her öğrenciye önem ve değer verme, İletişime ve eleştiriye açık olma.

28 Sınıf yönetiminde etkili olan ilkeler Öğrenciler nasıl öğrenmeye hazır hale getirilir? hazırbulunuşluk İstekli hale nasıl getirilir? Güdüleme Nasıl daha etkin hale getirilir? Katılma Öğrenilenlerin kalıcılığı nasıl sağlanır? Tekrar Okumlu davranışın yerleşmesi nasıl sağlanır? Pekiştirme Doğru veya yanlış davranış öğrenciye nasıl duyurulur? Geribildirim Öğrenilenlerin başka alanlara kullanımı nasıl yapılır? aktarma

29 Öğretmenin ilk derste yapması gerekenler Kendine güven ve hazırlık, Temel işlemlerin açıklanması, Sınıf kurallarının belirlenmesi ve onlara dikkat çekme, Açık, çabuk ve başarıyla tamamlanabilen bir öğretim etkinliği, Tüm sınıfın katıldığı etkinlikler, Açık yönergeler, geri bildirim, Yeterli ve iyi hazırlanmış olduğunun gösterilmesi, Destekleyici bir sınıf ortamı

30 İyi yönetilen sınıfın özellikleri Başarı duygusu, Öğretmenin yönlendirdiği etkinlikle meşgul olma, Boşa geçen zaman, karışıklı ve kesintinin azlığı, İşe yönelmiş zaman ve atmosfer rahat ve hoş, Sınıfta disiplin olayları az, Öğrencinin etkin katılımı.

31 Sınıf İçinde Etkili Öğrenme Ortamı Oluşturmanın Yolları Hazırlıklı olmak Yönetimi planlamak Sınıfı yönetmek İstendik davranışı pekiştirme Göz teması kurma Açık ve net yönergeler verme Öğrenciye yapabileceği kadar iş verme Sınıf içinde etkileşim oluşturma Öğrencilerin dikkatini çekme Derse etkili bir şekilde hazırlanma

32 Sınıf Yönetimine İlişkin Yaklaşımlar Davranışın dıştan kontrolüne odaklı (Davranışçı yaklaşım), Davranışın içten kontrolüne odaklı, Sınıfın doğal çevresine odaklı, İletişim odaklı, Öğretim programı odaklı, Kişiler arası odaklı

33 Davranışçı Yaklaşım Dikkatli gözlem ve öğrenci davranışını analiz etmek, İstendik öğrenci davranışında ödüllendirmek ve övmek, Ödüllerin neye göre kazanılacağını açıklamak, İstenmeyen öğrenci davranışında pekiştireci ortadan kaldırmak, İstenmeyen öğrenci davranışını yok saymak, İstenmeyen davranışlarda öğrenciyi cezalandırmak, İstendik davranışlar için model oluşturmak,

34 Sembol ve puanlarla pekiştireç sağlamak, Sönme davranışını fark etmek, Uyumlu davranışları pekiştirmek, Korku ve kaygıyı gidermek için rahat bir ortamı sağlamak.

35 Davranışın İçten Kontrolüne Odaklı Öğrencilerin sosyal duygusal becerilerini geliştirmek (farkındalık, kararlarının sorumluluğunu almak, başkalarının farkında olmak), Öğrencilerle insancıl ilişkiler geliştirmek, Öğrencilerle olan ilişkilerde belirgin sınırlar koymak ve adil olmak, Sorumlulukları öğrencilerle paylaşmak, Duygusal ve sosyal yeterlilikleri öğretmek, Özenli ilişkiler kurmak, Öğrenci ile olan ilişkilerde adaletli olup belirgin sınırlar koymak, Öğrencilerle sorumlulukları paylaşmak,

36 Öğrencileri hakkında karar verirken güvenilir kanıtlara dayanmak, Verilen kararların nedenlerini açıklamak, Öğrencilere açıklama yaparken tartışmadan akılcı yollara başvurmak, Etkinliklerle ilgili amaçları açıkça ifade etmek, Yapıcı ve uygun geri dönüt sağlamak (kişi yerine davranışa göre), Geri dönüt sağlarken gurur kırmamaya dikkat etmek, Saygı göstermek.

37 Sınıfın Doğal Çevresine Odaklı Sınıfta yapılacak iş ve işlemleri geliştirmek Grup normları oluşturmak, Okul yılının başında sınıf içi kuralları oluşturmak, Ders içi etkinlikleri akıcı olarak düzenlemek, Öğrenci ile ilişki kurarken göz teması ve beden dilini etkili kullanmak, Birebir ilişkiler geliştirirken öğretimin akıcılığını bozmamak, Sınıfta gelişen olayların herkesin gözü önünde olduğunu unutmamak,

38 Aynı anda birden fazla olayla ilgilenmek zorunda olduğunu bilmek, Öğrencilere ödevlerini ve sorumluluklarını tekrar edip hatırlatmak, Öğrenci sıraları arasında dolaşmak, Sınıfın bütününün katıldığı öğretim etkinlikleri düzenlemek, Yazı tahtasına ders planını yazmak, Ders boyunca neler yapılacağını önceden öğrencilere anlatmak.

39 İletişim Odaklı Öğrencileri aktif olarak dinlemek, Öğrenciler arasındaki konuşmaları dinlemek, Etkileşim biçimlerini anlamaları ve uygulamaları için zaman tanımak, Etkinliklerde gözlemleyerek tutum ve algıları anlamaya çalışmak, İletişim zorluğu yaşayan öğrencilerin katılımını sağlamaya çalışmak, Çatışmaların gerilim yaratmasını engellemek, İletişim yanlışlıklarının öğretimi de engelleyeceğinin farkında olmak.

40 Öğretim Programı Odaklı Öğrencinin akademik merakını teşvik etmek, Yeteneği olan öğrencilere çözebileceği zor ödevler vermek, Özgün öğretimsel etkinlikler uygulamak, Öğretim etkinliklerinde gerçek yaşamdan örnekleri ele almak, Ders hazırlığı yaparken içeriği ve uygulama sürecini birlikte planlamak Sınıfta yapılandırılmış farklı etkinlikleri gerçekleştirmek, Sık sık konu testi uygulayıp dönüt vermek, Önceki derslerden kalan anlaşılmayan konuları açıklığa kavuşturmak.

41 Kişiler Arası Odaklı Beden dilini kullanarak öğrencilere mesajlar iletmek, Kontrolün kendisinde olduğunu göstermek, Davranışı düzeltirken dostça davranmak, Duygularını açıkça göstermek, Grup liderleriyle işbirliğine girmek, Davranış düzeldikten sonra ilişkilerin normalleştiğini sınıfa göstermek, Öğrencileri sınıfın önünde olumsuz eleştirmekten kaçınmak,

42 Sınıf Yönetimi II. HAFTA BÖLÜM-2 Sınıf yönetimini etkileyen etmenler Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

43 Sınıf yönetiminin sosyolojik boyutları Toplumla etkileşim Sembolik etkileşimcilik ve etnometodoloji İnsanların gündelik hayatlarında düzen ve anlamı nasıl yarattıklarına odaklanılarak toplumun içinden analiz (mikro yaklaşım) İnsanlar birer özne Birey kendi değerleriyle, düşünceleriyle, beklenti ve istekleriyle topluma dahil

44 Etkileşim, fiziksel olarak aynı ortamda bulunan bireylerin karşılıklı olarak birbirinin eylemleri üzerindeki etkileridir. Benliğin yeniden inşası, Ekonomik, kültürel ve sosyal sermaye, Ekonomik; her bir kişinin ekonomik birikimi, ekonomik kaynağıdır, Kültürel;her birimizin çocukluktan başlayarak dil ve bedenimizi kullanmayla başlayan sanat, bilim vb ürünlerden yararlanarak biriktirdiğimiz bilgi ve becerilerden oluşan donanım,

45 Sosyal; sosyal bağlantı, sosyal ilişki içerisinde kişilerin birbirine bağlanması, gruplara üyeliği ve bunun sonucunda kişinin sahip olduğu ayrıcalık güven saygınlık vb. donanımlardır. İçsel kısıtlılık Dışsal kısıtlılık

46 Toplumsal etkileşim ve sınıf Sınıf mikro özneler dünyasıdır Sıra düzeni, Kullanılan dil (sınırlı kodlar, cümle, kelime sayı ve içeriği)

47 Sınıf yönetiminin psikolojik boyutları Öğrenci özellikleri - Bireysel farklılıklar (cinsiyet, ihtiyaç, yetenek, ilgi, beklenti, hazırbulunuşluk vs.), - İhtiyaçlar; fizyolojik, güvenlik, ait olma, sevgi, sevecenlik, saygınlık, kendini gerçekleştirme,

48 Güdüleme düzeylerinin farklılığı, - Davranışa enerji ağlayan organizmanın içindeki ve dışındaki güçler, - Davranışın yönünü belirleyen ve rotasını veren unsur ve süreçler, - Davranışın devamını ve enerjisinin sürdürülebilirliğini sağlayan etmenler ve süreçler.

49 Zeka, - sosyo-ekonomi zeka ilişkisi - Zeka testleri, - Şehrin farklı bölgelerinin etkisi, - Ailenin etkisi

50 Epistemolojik inanç, bilginin ne olduğu, bilme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili öznel inançlar. - Zeka değil epistemolojik inanç mı başarıda önemli?

51 Disiplin -İçten denetim, -Dıştan denetim, -Olumlu-olumsuz pekiştireç

52 Öğretmenin özellikleri Öğrenci başarısını sağlama, Etkili iletişim, Öğrenciye karşı açıklık, Samimi, kararlı, duyarlı, sevecen, hoşgörülü, anlayışlı, Konusuna ve öğretim yöntemine hakim, Sözsüz ileti, Meslek bilgisi ve kişilik özellikleri,

53 Öğrencilerin özelliklerine uygun yaşantı yoluyla öğretim, Planlılık, Materyal, Yaklaşım, yöntem ve teknik, Birey ve grup çalışmaları, Değerlendirme, Güdüleme, meslek seçimi, Temel beceriler geliştirme, Özel eğitim olanakları, Kişisel gelişim, yönetimle, velilerle ilişkiler.

54 Fiziksel, kıyafetinin özenli, Sosyal, anlayışlı, saygılı, liderlik, dürüstlük özellikleri, insan doğasını anlayan, Diğer kişisel özellikler, öğrenmeye ilgili, duygusal denge, neşeli, kendine güven, hoşgörü

55 Öğrencilere karşı açık görüşlü ve nesnel, Öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerini dikkate alma, Eğitimle ilgili sorunlara yanıt verebilme, Eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alma, Yenilik ve gelişimlere açık olma ve kendini sürekli yenileme, Toplumsal değişmeleri anlayıp yorumlayabilme, Eğitim teknolojisindeki gelişmeleri yakından izleme, Araştırmacı yapı, yüksek başarı beklentisi.

56 Sınıf yönetiminin eğitsel boyutları Okul yönetiminin tutumu ve işleyişi, - Yönetim şekilleri (sosyal kulüp yönetimi, otoriter yönetim, orta yolcu yönetim, zayıf yönetim, takım yönetimi, kültürel yönetim, hiyerarşi vb.) - Öğretmen niteliğinin metaforik boyutu

57 Okulun amaçları Ortak kültür oluşturma, Çözüm üretme, İyi yurttaş, iyi üretici ve tüketici Var olan toplumsal düzeni devam ettirme, Eşitsizliği süreklileştirme, meşrulaştırma

58 Yoksullarla varlıklılar aynı okula giderse fark olur mu? Okul, zorunlu bir programa, tam zamanlı devam gerektiren yaşa özgü, öğretmene bağımlı bir süreçtir (Illich). Öğrencilerin öğrendikleri üzerinde öğretmen ne derece etkilidir? Okul yaratıcılık ve özgünlüğü öldürür mü?

59 Sınıf Yönetiminin Faktörleri Sınıf İçi Faktörler Öğretmen Öğrenci Program Sınıfın fiziki durumu

60 Sınıf Dışı Faktörler Uzak çevre Yakın çevre Aile Okul

61 SINIF YÖNETİMİ BÖLÜM-3 Sınıf Ortamının Fiziksel Olarak Düzenlenmesi Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

62 Sınıfın fiziksel düzenini oluşturma Eğitim ortamının özellikleri - Ortam, davranışın gerçekleştirilebilmesi için gerekli fiziksel, sosyal ve psikolojik etkenlerin tümünü kapsar - Öğrencilerin gelişim özellikleriyle uyumluluk

63 Psikolojik Çevre Duygusal mesafe: 0-25 cm. İstenmeyen durumların önlenmesi Motivasyonu arttırma Güven aşılama Kişisel Mesafe: cm. İlgili olma, önemseme, dikkate alma Değer verme (duygusal içerikli) Sosyal Mesafe: 70 cm + Resmi otoriteye dayalı ilişkiler

64 Fiziksel Çevre Fiziksel ortamın önemi Sıra, masa, dolap Isı, ışık, renk Spor alanları, laboratuarlar, atölyeler, sınıf büyüklüğü, koridorların genişliği, merdivenlerin uzunluğu, tuvaletlerin sayısı, lavaboların yüksekliği Okul binalarının şekillendirici etkisi

65 Fiziksel ortamın değişkenleri Sınıf büyüklüğü, Öğrenci sayısı, Sınıfın yerleşim düzeni, - Sıralı yerleşim düzeni, - Bireysel yerleşim düzeni, - Çok gruplu yerleşim düzeni, - Tek grup düzeni

66 Sıralı Yerleşim Düzeni Kalabalık sınıflar Otokratik sınıf yönetimi Sunuş yoluyla öğretim

67 Bireysel yerleşim düzeni 25 öğrenci ve daha az mevcudu olan sınıflarda Soru cevap, beyin fırtınası, online öğrenme ve öğretime uygun Öğrenci merkezli yerleşim düzeni

68 Çok gruplu yerleşim düzeni Küçük grup çalışmaları, tartışma, proje temelli öğrenme Takım çalışması becerilerini geliştirme, işbirlikli çalışmalar

69 Tek grup düzeni Daire ve U şeklinde 20 öğrenciden az sınıflarda Soru-cevap, beyin fırtınası ve drama

70 Proje çalışmalarında oturma düzeni, İklimlendirme, Aydınlatma, Renklendirme, Temizlik, Gürültü, Sınıfın estetik görünümü

71 Farklı Sınıf Yerleşim Düzen Örnekleri

72

73 öğretmen

74

75 Sınıf Yönetimi III. HAFTA BÖLÜM-4 Sınıfta Grup Dinamiği ve Bütünleşme Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

76 Sınıfta Grup Dinamiği Grup Birlikteliği Kavramı Grubun Performans Üzerine Etkisi Grup Dinamiği, Mentorluk, Deneyim Paylaşım Toplulukları ve Yansıtıcı Düşünceye Dayalı Sınıf İklimi Öğretmen-Veli İlişkileri ve Öğrenci Tanıma Devam Etmeyen Veliler Olumlu Grup Dinamikleri Oluşturabilmek ve Sürdürebilmek İçin Örnek Etkinlikler. Öğrencilere Yönelik Etkinlikler Öğretmen Adaylarına Yönelik Etkinlikler

77 Sınıfta Grup Dinamiği Grup içerisinde çalışır, sosyalleşir, oyun oynarız; kendi görüş ve tutumlarımızı gruplar aracılığıyla oluşturur, ifade eder ve paylaşırız. Ait olduğumuz gruplar, konuştuğumuz dili, sahip olduğumuz tutumları, benimsediğimiz kültürel değerleri ve büyük resimde kim olduğumuzu belirler. Öğrenciler birbirlerinin haklarına saygılı, kendi öğrenmeleri kadar akranlarının öğrenmelerini de destekleyen bireyler olarak yetiştirilmelidirler.

78 bazı gruplar kalabalık (uluslar gibi) bazıları küçük (aile gibi), bazıları kısa ömürlü (arkadaş grubu, komite gibi), bazıları binlerce yıla dayanan (etnik gruplar, dinler gibi), bazıları organize yapılara sahip (ordu, hastane acil ekibi gibi), bazıları gayri resmi yapılara sahip (futbol kulübü taraftarlığı gibi), bazıları göreceli olarak otokratik (polis, ordu gibi), bazıları ise göreceli olarak demokratiktir (üniversitede bir bölüm gibi).

79 Bazı grupların doğal üyesi olursunuz (aile, milliyet, din gibi), Bazı gruplara isteyerek ama seçilmeden üye olursunuz (futbol takımı taraftarlığı gibi), Bazı gruplara ise üye olmak istersiniz ancak seçilmeniz gerekir (okulda oluşturulmuş belli bir grup, Avrupa Birliği üyeliği gibi).

80 Bunun yanında, bireylerin bir arada bulunduğu her oluşum psikolojik anlamda bir grup özelliği olmayabilir. Örneğin, yeşil gözlü kişiler, doktorun bekleme odasında bekleyen kişiler, plajdaki insanlar, otobüs bekleyenler gibi. Bunlar, daha çok birbirleri ile ilişkili olmayan bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan sosyal yığınlardır.

81 Sosyal Grup Tanımları Birbiriyle etkileşim içerisinde olan bireylerden oluşan topluluktur; Kendilerini bir gruba ait gören iki ya da daha fazla sayıda bireyin oluşturduğu sosyal birimdir; Karşılıklı bağımlılık ilişki içerisinde olan bireylerden oluşan bir topluluktur; Bir hedefe ulaşmak için bir araya gelen bireylerden oluşan bir topluluktur;

82 Bir ihtiyacı gidermek üzere ortak bir örgüt çatısı altında bir araya gelen bireylerden oluşan bir topluluktur; Aralarındaki etkileşim belli normlara ve rollere göre düzenlenmiş olan bireylerden oluşan bir topluluktur; Birbirlerini etkileyen bireylerden oluşan bir topluluktur.

83 Grup iki ya da daha fazla sayıda bireyin yüz yüze etkileşime girdiği, her birinin kendi grup üyeliğinin farkında olduğu, her birinin gruba üye olan diğer kişilerin farkında olduğu ve her birinin ortak hedeflere ulaşmaya çalışırken kendi pozitif bağımlılıklarının farkında olduğu bir oluşumdur

84 Grup Birlikteliği Grubun en temel özelliklerinden birisi üyeleri arasında bir birliktelik (dayanışma duygusu, takım ruhu, moral) oluşturmasıdır. Birliktelik üyelerin aralarında sıkı bir bağ kurarak davranış birliğine ulaşmaları ve birbirlerine karşılıklı destek olmaları ve böylece kendi kendine yeterli varlık haline gelmelerini anlatır. Gruplar zamanla değişen dinamik yapılardır.

85 Küçük grupların geçirdiği beş evre 1. Oluşum yönelim ve aşinalık evresi; 2. Fırtına çatışma evresi: üyeler hedef ve uygulamalar konusunda anlaşmazlığa düşer, böylece birbirlerini tanıma fırsatı bulurlar. 3. Norm oluşumu fırtına evresini atlattıktan sonra söz birliği, birliktelik ve ortak kimlik ile amaç duygusu kendini gösterir.

86 4. Performans bu dönemde grup, ortak norm ve hedeflere, iyi bir morale ve çalışma iklimine sahip bir birim olarak faaliyet gösterir. 5. Dağılma grup çözülür, çünkü hedeflerine ulaşmıştır ya da üyeler ilgi ve motivasyonlarını yitirmiştir.

87 Gruplar, üyelerinin davranışlarını düzenlemek, grubu tanımlamak ve onu diğer gruplardan ayırmak için normlar geliştirir. Gruplar, kendi içlerinde, etkileşimi düzenleyen ve grubun ortak çıkarına en iyi hizmet eden farklı rollere göre de yapılanırlar.

88 Öğretmen tarafından resmi olarak oluşturulan gruplar, öğrenmeye yönelik işlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulur. Öğrencilerin işbirliği halinde çalıştırılması, öğrenmedeki başarıya katkısına ek olarak; - Öğrencilerin bilişsel yeteneklerinin artmasına, - Başkalarının görüşlerine değer vermelerine, - Değişik etnik, dinsel vb. gruplardan gelen arkadaşlarını tanımalarına katkı sağlayacağı ve - Grup içinde çatışmaları iyi yönetme becerilerinin geliştirileceği

89 Öğretmenin; sınıftaki tüm öğrencileri dikkatle izlemesi, sınıf içinde oluşabilecek gayri resmi alt gruplardan haberdar olması, bu alt gruplar arasındaki ilişkileri takip edebilmesi, gruplardan dışlanan öğrencilerin varlığından haberdar olması gerekir.

90 Grubun Performans Üzerine Etkisi Gruplarla öğrenme arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Grupla öğrenme ve sınıfta oluşturulacak küçük gruplar arası rekabetçi etkinliklerle öğrencilerin performansları desteklenebilir (sosyal kolaylaştırma teorisi).

91 İşe ilişkin taksonomi 1. İş, bölünebilir midir yoksa tek midir? (İş bölümüne elveren bir iş midir yoksa kravat bağlamak gibi alt işlere bölünemeyen bir iş midir?) 2. İş, maksimizasyonu mu yoksa optimizasyonu mu hedeflemektedir? (maksimizasyon, amacın niceliği mümkün olduğunca artırmak olduğu, optimizasyon ise amacın önceden kararlaştırılan standardı tutturmak olduğu işlerdir). 3. Bireysel girdiler grubun ürettiğiyle nasıl bir ilişki içerisindedir?

92 a. Toplamalı iş (grubun ağaç dikmesi gibi grubun ortaya koyduğu ürünün bütün bireysel girdilerin toplamından ibaret olduğu iş) b. Tamamlayıcı iş (belli bir konuda tahmin yürütmeye çalışan bir grupta olduğu gibi, grubun ortaya koyduğu ürünün bireysel girdilerin ortalamasından ibaret olan iş) c. Ayırıcı iş (hafta sonunda ne yapılacağına dair farklı öneriler sonucunda bir kişinin önerisinin kabul edilmesi gibi grubun bireysel bir girdiyi kendi ürünü olarak benimsediği iş) d. Birleştirici iş (bir montaj bandında çalışan işçiler gibi grubun ortaya koyduğu ürünün grubun en ağır ya da en beceriksiz üyesinin performansı tarafından belirlendiği iş)

93 Grubun üye sayısı arttıkça, her bir bireyin uyguladığı kuvvet azalmaktadır. Yani, üyelerin birbirlerinin hareketini engellemesi, dikkatin dağılması ve başkalarının daha az emek harcadığı düşüncesi katılımcıların tüm potansiyellerini ortaya koymalarını engeller ve/veya katılımcılar daha az motive olurlar ve olanca güçleriyle çabalamazlar. Sosyal kaytarma, bireylerin, bir iş yaparken, gruptaki diğer kişilerin nasıl olsa çalıştıkları düşüncesiyle gereğince çaba göstermekten imtina etmesidir.

94 Peki, insanlar niçin kaytarır? Çıktı hakkaniyeti; insanlar grup içerisindeyken insanların kaytardıklarına inanırlar, böylece ortaklarının kaytaracağı beklentisine girerler ve hakkaniyeti sağlamak için kendileri de kaytarırlar. Değerlendirme kaygısı; insanlar tek başlarına çalışırken bireysel performanslarını değerlendirmek mümkündür ve bu yüzden kendilerini yaptıkları işe verirler ancak grup içinde bir anonimlik ve tanınmama duygusu olabilir. Standarda uymak; insanlar kaytarırlar çünkü net bir performans standartları yoktur. Kişisel, sosyal ya da grupsal performansa dair net bir standardın olması sosyal kaytarmayı azaltacaktır.

95 Grup Dinamiği, Mentorluk, Deneyim Paylaşım Toplulukları ve Yansıtıcı Düşünceye Dayalı Sınıf İklimi Öğretmenlerin mentorluk ve deneyim paylaşım kavramlarını sınıflarına uyarlarken, sınıfındaki her bir öğrenciyi, kişilik yapısı, geçmiş deneyimi ve ailesiyle bir bütün olarak tanıması, öğrencideki güçlü ve zayıf yönleri iyi tanımlaması gerekmektedir. Öğretmenin, öğrencileri arasındaki farklılıkları uyumlu bir şekilde harmanlayarak, sınıf içinde grup dinamiği ve bütünleşmeyi sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.

96 Yansıtıcı düşünce de sınıf içinde grup dinamiği ve bütünleşmeyi sağlayan temel felsefe olarak yer almaktadır. Deneyim süresinde yansıtma, deneyim sonrası yansıtma, planlı yansıtma, kişisel yansıtma ve eleştirel yansıtma.

97 Öğretmen-Veli İlişkileri ve Öğrenci Tanıma Öğrencilerin kişilik özellikleri, öğrenme stilleri, öğrenmeye yönelik tutumları, kişiler arası ilişkilere yönelik tutumları, ailelerinin sosyo ekonomik durumları, ailede yaşanan sıkıntılar vs.

98 Bir öğretmen olarak velilerle iletişimde olmak için bir kaç sebep Açık, iki taraflı iletişim oluşturmak ve arkadaşça ilişkiler kurmak Öğrencilerin ev koşullarını anlamak Velileri akademik beklentiler ve öğrenci performansı ile ilgili bilgilendirmek. Disiplin açısından beklentiler ve eylemler hakkında velileri bilgilendirmek. Öğrenci hakkında velinin desteğini alma.

99 Sosyo ekonomik çeşitliliği çok olan bir okulda öğretmen olduğunuzu var sayın. Bazı velileriniz okulun ilk haftası yapılan bilgilendirme toplantısına ve dönem içinde yaptığınız veli görüşmelerine gelmediler. Bu velilerin neden katılım göstermediklerini nasıl bulursunuz? Bu velilere, bu toplantılara katılmaları gerektiğini ve sonuçta bu katılımdan kendi çocuklarının faydalanacağını nasıl iletebilirsiniz? Nasıl iletişim kurarak bunu sağlayabilirsiniz? Bu velilerle iletişime geçerken, okul idaresinden ne tür bir destek isteyebilirsiniz?

100 Grup kuralları oluşturmada ilk gün 1. Öğrencileri kapıda gülerek karşılayın. 2. Oturma düzeni hakkında onları bilgilendirin 3. Sınıfa uygun olmayan şekilde girenleri hemen uyarın 4. İdari işleri halledin. 5. Tanışma/tanıştırma etkinlikleri yapın. 6. Sınıf kurallarını ve rutinleri tartışın. 7. Dersle ilgili gereklilikleri anlatın. 8. Bir başlangıç etkinliği yürütün.

101 Öğrenme sürecinde başarısız grupların genel özellikleri Sınıftaki bireyler, grupla uyum içinde değiller. Gergin, rahatsız, olumsuz bir atmosfer var. Grup üyeleri kendi bireysel isteklerine önem veriyorlar ve uzlaşmaya ya da öğrenme yönelik ortak grup hedefleri belirlemeye isteksizler. Grubun bazı üyeleri grup etkinliklerine katılmıyor. Grubun bazı üyeleri grupta daha baskın rol alıyor. Bazı grup üyeleri grubun diğer üyeleriyle eşit derecede etkileşimde bulunmuyor. Grup üyeleri bir birlerini dinlemiyorlar. Grup üyeleri bir birleri ile ilgilenmiyor ve hatta bir birlerine karşı düşmanca olabiliyorlar.

102 Grup üyeleri bağımsız hareket edemiyorlar ve öğretmene bağımlılar. Grup üyeleri bir birlerine güvenmiyorlar. Gruptaki bireyler rekabetçi ve dikkat çekmek istiyorlar. Grup üyeleri kültürel ve kişisel farklılıklara karşı toleranslı değiller. Grup üyelerinin sabit ya da katı fikirler var ve değiştirmeye yönelik isteksizler. Grup üyelerinin sorumluluk duygusu gelişmemiş: bir çaba göstermeye ya da kendiliğinde girişimde bulunmaya yönelik çok isteksizler).

103 Başarılı bir grupta şu davranışlar görülür Grup uyumlu, üyelerinin bir grup olma anlayışı var. Olumlu, destekleyici bir atmosfer var: grup üyelerinin olumlu öz imajları var; kendilerini ifade ederken güvende hissediyorlar. Grup üyeleri uzlaşmaya hazırlar. Grup olarak bir yönelimleri var ve grup hedeflerini belirleyebiliyorlar. Grup üyeleri her bireyle barışık. Grup üyeleri bir birlerini dinliyorlar ve sıralarını bekliyorlar. Grup üyeleri bir birlerine karşı ilgili ve ortak bir yönleri olduğunu hissediyorlar.

104 Grup kendi kendine var olabiliyor ve bir sorumluluk duygusu var. Öğretmene yönelmeden problemlerini çözebiliyorlar. Grup, üyelerine karşı toleranslı; üyeleri kendilerini güvende ve kabul edilmiş hissediyorlar. Üyeler görevleri yerine getirirken iş birliği halinde çalışıyorlar ve üretkenler. Grup üyeleri bir birlerine güveniyor. Bireyler bir birlerine karşı rekabetçi değiller ve birisinin/birilerinin pahasına bireysel ilgi beklemiyorlar. Grup üyeleri birbirlerine empatide bulunabiliyor ve kendileri o fikirde olmasalar bile başkalarının bakış açılarını anlayabiliyorlar.

105 Grup üyeleri açık fikirli, esnek ve yeni fikirlere açıklar. Grup üyelerinin öğrenen olarak kendilerine ve öğrenme deneyimine yönelik olumlu tutumları var.

106 Sınıf Yönetimi BÖLÜM-5 Kurallar ve Kural Koyma Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

107 Etkili Öğrenme Ortamının Özellikleri Etkili Öğrenme Ortamı Oluşturmada Sınıf Kurallarının Yeri ve Önemi Otoritenin Oluşturulması Sürecinde Uzlaşı Rutinler ve Kurallar Rutinler Sınıf Rutinlerine İhtiyaç Duyulan Alanlar Sınıf Rutinlerini Oluşturma Süreci

108 Kurallar Sınıf Kuralları Sınıf Kurallarını Oluşturma ve Uygulama Sınıf Kuralları ve Sonuçları Öğrenci Yaptırımları için Yedi Kategori Kuralları ve Uyulmazsa Sonuçlarını Kim Belirler?

109 Etkili Öğrenme Ortamının Özellikleri Öğretmenler, öğrencilerin öğretmenden izin almalarına gerek kalmadan kişisel ve süreçsel ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir kurallar sistemi oluşturmalıdırlar. Öğretmenler öğrencilerin çalışmalarını izlemek amacıyla sınıf içerisinde dolaşmalıdırlar ve davranışlarının farkında olduklarını öğrencilere iletmelidirler. Öğretmenler, verilen çalışmaların ilginç ve yapmaya değer ama aynı zamanda da öğretmen yönlendirmesine gerek kalmadan öğrenci tarafından yapılabilecek kadar kolay olmasını sağlamalıdırlar.

110 Öğretmenler, yönerge vermek ve sınıfın düzenlenmesine yönelik etkinlikleri minimumda tutmaya gayret göstermelidirler. Öğretmenler ders kitabı, çalışma kâğıdı gibi kalem-kâğıda dayalı etkinlikleri daha fazla oranda kullanmalıdırlar. İstenmeyen davranışları zamanında önlemeli, bu davranışların diğer çocuklara yayılması ya da onları etkilemesine izin verecek kadar beklememelidirler. Öğretmenler hedef hatası nda kaçınmalıdırlar, yani disipline yönelik bir eylemi, probleme asıl sebep olan öğrenciye yönelterek yerine getirmelidirler.

111 Etkili Öğrenme Ortamı Oluşturmada Sınıf Kurallarının Yeri ve Önemi Öğretmenler için en önemli yönetim görevi, sınıf etkinliklerinde öğrenci işbirliğini sağlayarak ve sürdürerek düzen ve uyumu başarmaktır. Öğretim kademeleri arasında kural farklılıkları.

112 Öğrenmeye erişim: Her sınıf etkinliğinin, katılım kuralları ayrıdır. İyi bir sınıf yönetiminin ilk hedefine ulaşabilmek için öğrenmeye erişim sınıftaki herkesin sınıf etkinliklerine nasıl katılmaları gerektiğini bildiğinden emin olmanız gerekir. Kurallarınız ve beklentileriniz neler? Bunlar öğrencilerinizin kültürel geçmişleri ve ev deneyimleri göz önünde bulundurulduğunda anlaşılabilir kurallar mıdır? Katılım için uygun yolları açık biçimde iletiyor musunuz?

113 Öğrenmeye daha fazla zaman ayırma: Sınıf yönetiminin önemli hedeflerinden biri de öğrenme için ayrılmış zamanı artırmaktır. Ancak öğrenme için ayrılmış zamanı artırmak otomatik olarak öğrenci öğrenmesini artırmayacaktır. Öz yönetim için yönetim: Öğretmenler öğrencinin itaat etmesine odaklanırlarsa, öğretim/ öğrenim zamanının çoğunu izleme ve düzeltmeye harcayacaklardır. Özdenetim yoluyla öğrenciler sorumluluk başkalarının haklarına ve ihtiyaçlarına müdahale etmeden kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneği, ortaya koyarlar.

114 Otoritenin Oluşturulması Sürecinde Uzlaşı Meşru Otoriteyi Kurma Gerginliği: Öğrencilere ilgi gösterme (onları önemseme) isteği ve sınıf ortamı ve öğrencilerin eylemlerini kontrol etme isteği arasındaki gerginlik, Bireysel sorumluluklara odaklanma ve grup dayanışmasına odaklanma arasındaki gerginlik.

115 Meşru otoriteyi kurma gerginliğini azaltmada uzlaşı Uzlaşı, öğrencileri önemsediğinizi göstermenin bir boyutudur. Uzlaşı öğrencilerin üzerinde değil, öğrencilerle birlikte güç oluşturmanın temelidir. Uzlaşı, kişinin kendisi için sorumluluk duygusunu birleştiren bir bireysel bağlılık olmadan oluşturulamaz. Ya da uzlaşma, ortak çıkarları aramayı ve çatışmalarla direkt yüzleşmeyi sağlayan bir sosyal sorumluluk duygusu olmadan da oluşturulamaz. Uzlaşı ile güç paylaşımı ilişkisi Kural ve hedefleri belirlemek, müfredatı geliştirmek ve sınıf etkinliklerini düzenlemek

116 Trafik kuralları Rutinler ve Kurallar Sınıflarda öğrencinin davranışını yönlendirmek ve yönetmek için kullanılır. Sınıfının kontrolünü daha fazla elinde tutmayı tercih eden öğretmenler kural ve süreçleri öğrencilerine danışmadan kendileri belirleyeceklerdir. Öğrencileri bir dereceye kadar sürece dahil etmek isteyen öğretmenler öğrencilerle tartışacaklar ve sonra rutin ve kurallara birlikte karar vereceklerdir. Çok fazla öğrenci odaklı öğretmenler, tartışmayı tamamen öğrencilere bırakabilir ve rutin ve kurallara onların karar vermelerini isteyebilirler.

117 Rutinler Rutinler sınıftaki etkinliklerin düzen içerisinde ilerleyebilmesi için tamamlanması gereken metotlardır. Sınıfta belirli görevleri başarmak için izlenmesi gereken onaylanmış yollar. Rutinler sınıflarda etkinliklerin nasıl sürdürüleceğini tanımlarlar ama çok nadir durumlarda yazılı olarak iletilebilirler.

118 Sınıf Kullanım Rutinleri Sınıfa Giriş ve Sınıftan Çıkış Sınıf Dışı Rutinler Tüm Sınıf Etkinlikleri ve Yönerge ve Oturma Gruplarına Yönelik Rutinler Küçük Grup Çalışmaları Esnasında Rutinler Ortaokul Sınıfları için Diğer Genel Rutinler

119 Sınıf Rutinlerini Oluşturma Süreci rutinlere olan ihtiyacı irdelemek rutinleri seçim aşaması rutinleri öğretme ve tekrar etme aşaması (1) belli bir etkinliği ilk defa yaparken, onunla ilgili süreci açıklayın, (2) süreci göstererek açıklayın, (3) anlaşılıp anlaşılmadığını uygulama yaparak görün, (4) geri bildirim verin, (5) gerekirse bir daha öğretin, (6) ilk birkaç hafta her durumdan önce rutinlerin üzerinden geçin, (7) uzun tatillerden sonra rutinlerin üzerinden geçin.

120 Öğrencilerin sıralarını, sınıf araçlarını ve diğer mekânları korumalarına yönelik rutinleri belirleyin, Sınıfa nasıl gireceklerini ve sınıftan nasıl çıkacaklarına karar verin, Öğrencilerin dikkatini çekmek için sinyaller belirleyin ve bunları öğrencilerinize öğretin, Sınıfta öğrenci katılımı için rutinler belirleyin, Ödevleri nasıl vereceğinizi, toplayacağınızı ve iade edeceğinizi belirleyin.

121 Kurallar Bütün öğrenciler için en uygun öğrenme ortamı sağlayacak öğrenci davranışları için gerekli sınırlılıklar. Sınıf kuralları, sınıfta uyulması gereken genel davranış standartları ya da beklentiler. Rahatsız edici davranışlardan kaçınmak için bireysel davranışı düzenleyen genel davranış kurallarıdır.

122 Kurallar öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini, derse hazırlanmalarını ya da ders esnasında davranışlarını yönlendirmek için konulabilir Rutinlerden farklı olarak, kurallar genellikle yazılıdırlar ve duvara asılırlar çünkü kurallar sınıfta beklenen ve yasaklanan eylemleri belirtirler. Sınıf yaşamının yapılması ve yapılmaması gerekenleridir. Rutinler sınıfta işlerin nasıl yapıldığını belirlerken kurallar sınıfta uygun görülen ve kabul görmeyen davranışları belirler. Kurallar sayı olarak daha azdır ve rutinlere göre daha açıktır

123 Sınıf Kuralları İhtiyaç duyulan bütün materyalleri sınıfa getirin. Zil çaldığında sıranıza oturun ve derse hazır bekleyin. Herkese karşı saygılı ve kibar olalım. Bir başkası konuşurken oturalım ve dinleyelim. Diğerlerinin eşyalarına saygılı olalım. Bütün okul kurallarına uyalım.

124 Sınıf Kurallarını Oluşturma ve Uygulama Kurallara olan ihtiyacın irdelenmesi Kuralların seçilmesi öğretmenin öğretme hakkı korunmalıdır, öğrencilerin öğrenme hakkı korunmalıdır, öğrencilerin psikolojik ve fiziksel güvenliği korunmalıdır, mülk korunmalıdır Ödül ve yaptırımların belirlenmesi Kuralları öğretin ve tekrarlayın Taahhütte bulundurun

125 Sınıf Kurallarını Öğretme ve Gözden Geçirme Esasları İlk derste kuralların üzerine tartışın. Kuralların gerekçeleri üzerine tartışın. Her kuralla ilgili beklentileri belirleyin. Her kurala örnek verin ve olumlu yanına vurgu yapın. Kurallara uyulduğunda ya da uyulmadığında sonuçlarının ne olacağı ile ilgili bilgilendirin. Kuralların anlaşılıp anlaşılmadığı doğrulayın. Disiplin politikanızın bir kopyasını velilere ve müdüre gönderin. Kuralları önemli yerlere asın. Kuralları hatırlatmak için öğrencilerin kuralı ihlal etmesini beklemeyip zaman zaman kuralları hatırlatın. Kuralları düzenli olarak gözden geçirin.

126 Sınıf Kuralları ve Sonuçları Tepkiniz, eylemle eylemi yapanı birbirinden ayırmak olmalıdır Öğrencilere, eylemlerini seçme gücüne sahip olduklarının ve dolayısıyla kontrolü kaybetmekten kaçınabileceklerinin üzerini çizin. Öğrenci yansıtmaları, öz değerlendirmeleri ve problem çözümünü destekleyin - hep öğretmenin vaaz vermesinden kaçının. Öğrencilerin benzeri bir durumda bir dahaki sefere neyi, neden farklı yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olun.

127 Öğrenci Yaptırımları için Yedi Kategori Hayal kırıklığına uğrama ifadeleri Ayrıcalıkları kaybetme Kısa Ara - Gruptan dışlamak Problemle ilgili yazılı yansıtmalar Müdürün odasına ziyaretler Alıkonmalar Veliyle irtibata geçmek

128 Sınıf Yönetimi IV. Hafta BÖLÜM-6 Sınıf Disiplini Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

129 DİSİPLİN Sınıflar, öğrenme-öğretme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş özel alanlardır. Bu alanlarda eğitimsel amaçlar gerçekleştirilir. Eğitimsel amaçların gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecinde bir düzene gereksinim vardır. Bu düzeni tehdit eden her türlü değişken, sınıf içerisinde öğrenme sürecini olumsuz etkilemekte, kayıplara yol açmaktadır. Öğrenme düzeninin sağlıklı bir şekilde oluşturulması disiplin kavramı ve buna bağlı olarak kural kavramını karşımıza çıkarmaktadır. 129

130 Disiplin ve Önemi Disiplin, en kısa şekilde davranış denetimi olarak tanımlanmaktadır Disiplin kavramı, en çok kabul gören anlamı ile mevcut yasa, kural, ilke ve düzenlemelere uygun davranma olarak tanımlanabilir. Disiplinin amacı, belirli amaçlarla bir araya gelmiş insanların, söz konusu amaçları daha iyi gerçekleştirebilmek için konulmuş kurallara uyumunu sağlamaktır. 130

131 Disiplin; öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının yaratılması amacıyla, kural koyma ve istenmeyen davranışların önlenmesini de içeren daha genel bir kavramdır. Disiplinin temel amacı, öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. 131

132 Disiplin kontrol etmek değildir. Disiplin kavramı çoğu kez ceza kavramı ile eş tutulmaktadır. Oysa disiplin ceza ile karıştırılmamalıdır. Disiplin başkaları tarafından işbirliğine kapalı, saldırgan ya da diğer engelleyici tepkilere maruz bırakılmış insanların haklarını korumaya yöneliktir. 132

133 Yapıcı disiplin Yapıcı disiplin anlayışında öğretmenin istenmeyen davranışlara tepkisi, istenmeyeni azaltmak ve isteneni çoğaltmak biçiminde ifade edilebilir. Temel amaç, istenmeyen davranışların meydana gelme riskini azaltmak, sınıf içi disiplini bozan davranışları çabuk ve etkili şekilde zayıflatmak ve aynı zamanda iyi davranışı güçlendirmektir. 133

134 Disiplin problemlerini etkileyen olgular (son yıl) Bilgi patlaması ve otoriteye saygının azalması, Şiddetin medyatikleşmesi, Aile yapısının değişmesi Öğretmenlerin bilgilerinin yetersiz kalması Farklı ailelerden, toplumsal statülerden gelen ve bireysel özellikleri farklılıklar gösteren çok sayıda öğrencinin uzun bir süre bir arada bulunması 134

135 Okullarda Disiplin Sorunlarına Kaynaklık Eden Durumlar Yaşantıya yönelik olmayan öğretim Düşünme becerilerini öğretmede yetersizlik Gerçek olmayan yüksek başarı beklentisi Yarışmacı sınıf ilişkiler dokusu Yanlış disiplin süreçleri kullanma 135

136 Sınıftaki Disiplin Sorunlarının Olası Sonuçları Sınıf düzeninin engellenmesi Failin kendi öğreniminin engellenmesi Diğer öğrencilerin öğreniminin engellenmesi Diğer öğrencilerde fiziksel, duygusal huzursuzluk Öğretmende ilerlemiş gerginlik düzeyleri Öğretmenin ya da öğrencinin kontrolsüz tepkisine kulak misafiri olan öteki sınıfların karışması Öğretmenin ya da öğrencinin malının zarar görmesi 136

137 Öğrencilerden Kaynaklanan Disiplin Sorunları 137

138 Öğrencilerin kontrolsüz disiplin sorunları Sınıfta Sınıfa gürültülü bir biçimde girmek Başkalarına bağırmak Çekingenlik Öğrencilerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Sınıfta Yeni durumlara karşı korku içinde olmak Otururken sıraya vurmak Uç noktada utangaçlık Komik olmaya çalışmak Seçici dilsizlik Derste çevresine dönmek Aşırı akademik çalışmalar Sınıfta söz almadan konuşmak Sıklıkla hayallere dalma Sandalyeleri sallamak Yersiz kaygılanma Arkadaşlarla konuşmak ve fısıldaşmak "Başka bir dünyada kaybolmuş" görünmek Sınıfta izinsiz dolaşmak Zayıf öğrenme dürtüsü 138

139 Öğrencilerin kontrolsüz disiplin sorunları Öğrencilerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Başkalarının dikkatini dağıtmak Takıntılı ya da içsel duyumların esiri olma Sırayı dizlerle kaldırmak Gereğinden fazla kesinlik Şarkı söylemek ya da mırıldanmak Kılı kırk yarma Sürekli nesnelerle oynamak Akademik performansa ilişkin yersiz kaygı Sınıfta etrafa uçaklar fırlatmak Aşırı "Mükemmel" öğrenci olma isteği Öğrencilerin çalışmasına müdahale etmek Öğrencileri kızdırmak ve onlara sataşmak Kabul görme ve övgüye zayıf tepki verme Seslenildiğinde yanıt vermede başarısızlık 139

140 Öğrencilerin kontrolsüz disiplin sorunları Huysuzluk patlamaları sergilemek Diğer öğrencilerin sahip olduklarını çalmak Öğrencilerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Sınıf öğretmenine aşırı bağlanma Hiçbir biçimde yardım rica etmeme İlgisiz yorumlarda bulunmak Göz göze gelmeme Öğrencilerin veya öğretmenin malına zarar vermek Sıklıkla bir cümlenin ortasında iken konuşmanın kesilmesi Sınıftan kaçmak Sorulara ilgisiz yanıtlar verme Okul üniforması vb. ile ilgili kuralları çiğnemek Derslere geç kalmak İşten kaçınma Soruları yanıtlarken uç noktada gerginlik 140

141 Öğrencilerin kontrolsüz disiplin sorunları Sınıf Dışında Öğrencilerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Sınıf Dışında Küstah ya da münasebetsiz ifadeler kullanmak Diğer öğrencilere kabadayılık taslamak Diğer öğrencilerle bağlantı eksikliği Yalnız kalmak Sigara içmek Okul oyunlarından uzak durma Okul koridorlarında yarışmak Ders aralarında ayrı durma Öğretmenleri ve diğer öğrencileri taciz etmek Okul malına zarar vermek Arkadaşsızlık Okul etkinliklerinde yer almama 141

142 Öğretmenlerden Kaynaklanan Disiplin Sorunları Öğretmenlerin kontrolsüz disiplin sorunları Öğretmenlerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Öğrencilere bağırmak Utangaç ve sıkılgandırlar Öğrencilere emretmek, hükmetmek ve onları kontrol etmek Alaycılığı ve küçümsemeyi kontrol aracı olarak uygulamak Dalga geçmek, azarlamak, eleştirmek Öğrencileri "donuk", "zayıf, "tembel" vb. olarak nitelemek Edilgendirler Çekingendirler Memnun etmek için aşırı kaygı içindedirler Hayır demekte zorlanırlar 142

143 Öğretmenlerin kontrolsüz disiplin sorunları Öğrencileri fiziksel olarak tehdit etmek Öğretmenlerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Mükemmeliyetçidirler Öğrencilere dik dik bakmak Değişimden nefret ederler Öğrencilerin üzerine yürümek ve onları iteklemek Öğrencilere karşı sert olmak Yanlışlar için asla özür dilememek, "Ceza olarak fazladan okul çalışması ya da "aynı satırı defalarca yazma ödevi" vermek Öğrencilerin kendilerinden hoşlanmalarını isterler Öğrencilerden korkarlar Meslektaşlannm kendilerine dair görüşlerinden kaygılıdırlar 143

144 Öğretmenlerin disiplin sorunları kontrolsüz Öğretmenlerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Öğrencileri gözden çıkarmak Öğrencilerin istenmeyen davranışlarına göz yumarlar Konu iyice öğrenilmeden diğer derse geçmek Bir öğrenciyi bir başkası ile karşılaştırmak Sınıf yönetimine ilişkin sorunları açığa vurmazlar Derslere hazırlanırken gereğinden fazla çaba harcarlar Yargılayıcılık, içe dönüklük Kayıtsızdırlar (Denemekten vazgeçmişlerdir) Gözde öğrencilere sahip olmak, bazı öğrencileri sevmemek Sağı solu belli olmayan, tutarsız kişilerdir 144

145 Öğretmenlerin disiplin sorunları kontrolsüz Öğretmenlerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Bir dersi anlamada ağır kalan öğrencilere karşı sabırsızlık Öğrencilerden gereğinden fazlasını beklemek Yanlışları ve başarısızlıkları cezalandırmak Huysuz davranışlar, tutarsız tepkiler gösteririler Kendilerinden emin değillerdir, diğer öğretmenlerle ya da yöneticilerle yüz yüze gelmezler Büyük akademik başarılar isterler Öğretmenler odasından uzak dururlar Meslektaşları ile toplantılarında sessiz kalırlar 145

146 Öğretmenlerin disiplin sorunları kontrolsüz Öğrencilere karşı kabalık, Öğrencilere hakaret etmek Dersin ortasında sınıftan ayrılma Dersler için hazırlanmamak, Zamanı ziyan etmek Öğretmenlerin aşırı kontrollü disiplin sorunları Sınav sonuçları üzerine yersiz endişe duyarlar Kendilerini aşırı derecede öğretmeye adamışlardır Kendilerini aşırı derecede öğretmeye adamışlardır 146

147 Disiplin sorununu önleyici yöntemler Öğrencilerle birlikte kural oluşturma Etkinliklerde planlı çalışma ve akıcı etkinlik Öğretmen tutarlılığı Dolaşarak ve görsel taramayla öğretmen kontrolü 147

148 Disiplin sorununa tepki yöntemleri Görmezlikten gelme, İstenmeyen davranışı yapan öğrenciye yakınlık, göz teması ve sözsüz uyarıcı kullanmak, yeniden yönlendirmek, Yalnız bırakmak, yerini değiştirmek, Sözel azarlama ve eleştirmek, 148

149 Sessizlik zamanı vermek, güçlü vazgeç ifadeleri kullanmak, kısa ara vermek, Mantıksal sonuçlar çıkarmak, Yüz yüze konuşmak, problemi tanımlamak ve çözmek. 149

150 Sınıf disiplin modelleri Canter ve Canter Modeli: Etkin Disiplin Glasser Modeli: Gerçekçi Terapi Kounin Modeli: Grup Yönetimi Davranışçı Model: Skinner Modeli Etkili Öğretmenlik Eğitimi Modeli: Etkin Dinleme, Ben Dili ve Kaybeden Yok Mantıksal Sonuç Modeli: Öz Disiplini Geliştirme 150

151 Canter ve Canter Modeli: Etkin disiplin Hoşgörü düzeyi, Kurallar ve uymama durumunda sonuçlar, Ödül ve ceza, Nezaket ve sorumlu davranışlar, Tehdit yok, sonuçlara katlanma, Tutarlılık, Aile ve okul yönetimi işbirliği 151

152 Üstün yönleri Kullanımı çok basit Öğretmenin kişisel isteklerini yerine getirir Disiplin süreçlerine yönetici ve aile katılımı Zayıf yönleri Yanlış davranış yapanları uyarma biçimi, diğerlerini de yanlışa itebilir Yanlış davranış yapanları cezalandırma onları utandırabilir Sorunun asıl kaynağına inmeyi engeller Cezada olumlu pekiştireç kullanma pek olmaz Ceza pek çok olumsuz davranışı uyandırır ve özendirir 152

153 Glasser Modeli: Gerçekçi Terapi Bireyi gerçek hayat koşullarında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sorumluluk sahibi olma yönünde destekleyerek, gerçeğe yönlendiren bir rehberlik etkinliğidir. Açık ilişki, olumlu seçimler yapmasına yardım. 153

154 Sevme, kabul görme, özgürlük ve eğlence gereksinimleri, Öz kontrol, İyi seçeneğe yönlenmede destek, Gerçek ihtiyaçları karşılamak için rehberlik, Uygun tercih için rehberlik, Kurallara uyma, Özür kabul derecesi, Yetersiz davranışın kabul edilemezliği, Sorumluluk, bilinçlendirilme, değer yargıları 154

155 Üstün yönleri Zayıf yönleri Özerklik ve sorumluluk Davranışların olası sonuçlarını gösterme Öz disiplin Gereksinimi anlama ve karşılama Şiddetten kaçınma Disiplin sorunlarını anlama Öğretmenin tepki göstermesinde zorluk Süre kısıtlılığı Kontrol sağlayarak özerklik duygusu yaşatma zorluğu Okulu istemeyen öğrencilerde davranış değiştirme zorluğu, Öğrencilerde beceri eksikliği Sınırsız hoşgörü ve iyimserlik 155

156 Kounin Modeli: Grup Dinamiği Düzeltilen bir öğrenci davranışı diğerlerini de etkiler, Açıklık, kararlılık, Dalga etkisi, 156

157 Her şeyi bilme, uyanık olma, Anında ve uygun tepkide bulunma, Aynı anda çok etkinlik yapabilme, sınıfın her yerinde olma, Derste başka konulara yumuşak geçiş, İlgi toplama, derse katma, Grup etkinliklerinde bireysel ihtiyaçlara yanıt verebilme 157

158 ÜSTÜN YÖNLERİ ZAYIF YÖNLERİ Öğretmen sürekli sınıfta tarama yapar Önemli olan disiplin sorununa odaklanma derse hakimiyeti ve ilgiyi arttırır Soruna hoşgörü ve anlayışla yaklaşma Dersin akışına hakimiyet sağlanamayabilir Önemsiz disiplin sorununa odaklanma derse ilgi ve hakimiyeti azaltabilir Soruna her zaman hoşgörü ve anlayışla yaklaşmama aksi tepkilere neden olabilir 158

159 Davranışçı model: Skinner Modeli Çevre Ödül-pekiştireç Davranışların kontrol altına alınıp değiştirilebilmesi, Övme, not, hediyeler veya yiyecek, şeker, çikolata İlgiden ve ödülden yoksun bırakılma, cezalandırma Model alma, Olumlu dil kullanma 159

160 Üstün yönleri Zayıf yönleri Kullanımı çok basittir Hemen sonuç alınır Davranışların kontrol altına alınması Ödül-başarı hissi Davranışlar tek, sürekli ve açık Yaşın önemi yok Sürekli çalışma Kalıcılık kısa süreli Ödüllerdeki sınırlama başarıyı da sınırlar Kendi davranışını yönetmede sorunlar Rüşvetçi duruma düşme Sorunları anlamada körlük Aşırı sınıf denetimi Duyguları açığa vurma, karar verme, yetenek geliştirmede sorunlar İçsel güdülerin ölümü Ödül niteliği azaltır 160

161 Etkili öğretmenlik eğitimi modeli Olumlu öğretmen-öğrenci ilişkileri Açık ve kışkırtıcı olmayan iletişim Problem öğrencinin ise, etkin dinleme çözüme öğretmen yardımı Problem öğretmenin ise ortaklaşa çözüm bulma, Ben dili kullanma, Kaybeden yok tekniği (sorunu tanımlama, çözümler üretme, çözümleri değerlendirme, karar verme, uygulamaya karar verme, değerlendirme) Çözüm becerileri geliştirme 161

162 Üstün yönleri Zayıf yönleri İyi öğretmen-öğrenci ilişkisi Kişisel sorun ve duyguların ele alınması Gereksinimleri ve duyguları tanımaya ve anlamaya yardım Etkin dinlemeden, öğrenciyi yönetme ve kontrol etmeye yönlenme Öğretmenler, öğrencilerle aralarındaki farklı değerleri kabul etmede zorluk yaşayabilir 162

163 Mantıksal sonuçlar modeli Özdisiplin geliştirme, Gerçek yaşantı deneyimleri, Kendi davranışından sorumluluk duyma, Yaşayarak öğrenme ve uygun tercihler yapma Sınıf kuralları kural ihlalleri Kabul edilme onaylanma Yanlış amaçlar (dikkat çekme, güç gösterisi, intikam ve içine kapanma), Yanlış amacı tanıma, Yaptırım. 163

164 Üstün yönleri Zayıf yönleri Özerkliği arttırır Önleyici disiplin yaklaşımı içermez, Yapılanın nedenini anlama, Doğru davranış öğrenme, Keyfi ceza ve sistematik pekiştirme yerine mantıksal sonuçlara güvenme, Davranışın nedenine odaklanma Günlük hareketleri belirlemede zorluk, Davranışın altında yatan nedeni belirlemede zorluk Duygusal olgunluk ve iletişim yeterliği düzeyi Cezanın uygulanabilirliği Küçük cezadan büyük cezaya tırmanma 164

165 Canter M Glasser M Kounin M Dav. M. Et. Öğrt. Eğt. M. Mantıksal sonuç M Özellikler Sorumlu davranışı teşvik X X Kural oluşturma X X X X Hatalı davranışa uygun karşılık X X X Dalga etkisini kullanma X Uygun davranış karşılığı pakiştirme X X Sorunları çözüme görüşme yoluyla karar ver X Davranışın kaynağına yönelik bilinçlendirme X X X Açık sınırlamaların etkisi X X X X Öz disiplin amacı X X Amaç güdümlü davranış X Önlemlere önem X İletişime önem X 165

166 Sınıfta Disipline İlişkin Yaygın Yanlış İnanışlar Öğrenciler kısa süre içerisinde nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. Kuralar üzerinde duracak fazla zamanım yok, çünkü kuraları yerleştirmek mücadele gerektirir. Kuralları ilk günden bildirmeme rağmen öğrencilerin kurallara neden uymadıklarını anlayamıyorum. 166

167 Sınıfta Disipline İlişkin Yaygın Yanlış İnanışlar Kural öğretimi kesin olarak bir sorundur. Öğrenciler sınıf kurallarını sevmezler ve uymazlar. Eğer kural koyarsam öğrenciler benden hoşlanmazlar. 167

168 Sınıf Yönetimi IV. Hafta BÖLÜM-7 Öğretim Sürecinde İletişim Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

169 İyi bir öğretmen olabilmek için iletişim sürecini çok iyi bilmek gerekir. Öğretme ve öğrenme sürecinde de bir eğitimcinin bir konuyu etkili bir şekilde öğretebilmesi için öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurması, ayrıca öğrenciler arasında da sağlıklı iletişim kurulmasına rehberlik etmesi gerekir.

170 İletişim Nedir? İletişim: Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

171 İletişimin amacı İletişimi alan ve veren arasında düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. İletişim neyin, ne zaman, nasıl söylenmesi gerektiğini sağlar. İletişim karşılıklılığı gerektirir. 171

172 Sözcüklerin, resimlerin figürlerin grafiklerin vb. sembollerin kullanılarak bilgi, düşünce, duygu ve becerileri aktarılması sürecidir. Bir sistem olarak görebilmekteyiz. İLETİŞİM SÜRECİ VE TEMEL ÖGELERİ Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Feed-Back

173 İletişim Süreci ve Öğeleri Kim Ne söyledi Hangi yolla Kime KAYNAK İLETİ KANAL ALICI Ne etkisi oldu GERİBİLDİRİM

174 174

175 Gerçek bir iletişim içinde, konuşulanları anlama ve düşünülenleri söyleme vardır. İLETİŞİMİN AMACI: A N L A Ş I L M A K T I R

176 Kaynak (öğretmen-öğrenci) Kaynak; bir iletişim sürecinde hedeflediği kişi ya da grupta davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kişidir. Kaynağın tutumları, yetenekleri, sosyal rolleri, sosyal statüsü, benlik kavramı, karşısındakine ilişkin algıları, konuya ilişkin bilgi düzeyi gibi faktörler iletinin oluşturulma ve iletilme süreci üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Aynı biçimde, bu faktörler iletinin alınıp yorumlanmasını da belirlemektedir. 176

177 İnanılırlığı ve güvenilirliği yüksek kaynaklardan gelen iletiler tutum değişmelerini daha kolay sağlamaktadır. Birey iletinin, kendisine, referans bir kaynaktan geldiğine inanırsa, ikna olma olasılığı artacaktır. Eğer birey, ileti kaynağını kendi üzerinde denetleyici ya da gözetleyici bir güç olarak algılıyorsa, tutumunu iletide önerilen yönde değiştirecektir. 177

178 Sağlıklı bir iletişimin sağlanması için kaynağın; Net açıklamalar yapmak, Kendi davranışını betimleme, Duyguları tanımlama, Dönüt (geribildirim) gönderme becerilerine sahip olması gerektiğini belirtmektedir. 178

179 Eğitimde iletişim sürecinin işleyişinde kaynak öğretmen, alıcı öğrencidir. Bazen tersine durumlar da yaşanır. Öğretim ortamında öğrenciler ve öğretmenler birbiriyle sözel ya da sözel olmayan yollarla iletişim veya etkileşimde bulunurlar.

180 Özellikle; öğrenci öğrenci iletişimi çok yoğun olup ve aynı anda bir çok duygu ve düşünce harekete geçtiği için bazen dersin akışını etkileyebilir.

181 İleti İleti; kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları temsil eden sembollerdir. İletinin kodlanması çok kısa, çarpıcı, dikkat çekici, kolay ve akılda kalıcı olmalıdır. Genellikle düşük korku dozu, tutum değişiminde etkin olabilmektedir. Olumsuz duyguların uyandırılması sonucu; kaçınma ve iletişime karşı savunma mekanizmalarının harekete geçmesine neden olabilir. 181

182 Sonuçların iletide bildirilmesi, tutum değişimini (iknayı) çok daha olası kılmaktadır. İleti içeriğinde alıcının ödüllendirileceğine ilişkin bir içerik genellikle, iletinin güdüleyici etkisini arttırmaktadır. İletiye aktif olarak katılım sağlanması tutum değişimini kolaylaştırmaktadır. İkna edici iletideki savın iki yanlı sunulmasının çoğunlukla, tek yanlı sunulmasından daha etkilidir. Önce sunulan içerikle, sonra sunulan içerik arasında geçen süre uzadıkça, son verilen ileti daha etkili olmaktadır. 182

183 Yeni bilgiler, insanların belli konulardaki tutumlarını pekiştirmeye yarayabilir. Karmaşık iletilerle sağlanan tutum değişimi, basit ve açık iletilerle sağlanan tutum değişimine oranla daha kalıcı olmaktadır. Duygulara seslenen iletilerin bilgi verici iletilerden daha etkili olup olmadığı, ortam etkenlerine ve bireysel psikolojik farklara bağlıdır. Özellikle çocuklara yönelik iletişimde hiciv ve güldürü unsurları tutum değişikliğini olumlu etkilemektedir. 183

184 Kanal Kanal; iletişim sürecinde kaynağın amaçları doğrultusunda alıcıya gönderdiği iletileri taşıyan araç-gereç, yöntem ve tekniklerdir. Kanal, iletinin gönderildiği ve alındığı ortamdır. Eğitim sürecinde öğretmenin konuşması, kullanılan teknolojik araç-gereçler, ders kitapları ve bilgisayar yazılımları kanallara örnek olarak verilebilir. Kaynak, hedef kitleye en kolay ve en etkili biçimde hangi kanaldan ulaşabileceğini de tasarlamalıdır. Karmaşık konuları kavrama ve hatırlamada basılı iletişim araçları önemli bir üstünlüğe sahiptir. 184

185 Eğitim- öğretim sürecinde yüz yüze ilişkiler yoluyla gerçekleşen iletişim, kitle iletişiminden daha güçlü etkiye sahiptir. İletinin alıcının baskın algılama kanalına uyumlu bir şekilde biçimlendirilmesi etkililiği artıracaktır. Görsel algılaması baskın olanlar; görerek öğrenmeye yatkındırlar. Sözel olmayan iletileri daha öncelikle algılarlar. Yüzleri ve davranışları içerikten daha çok önemser ve hatırlarlar. Çevrelerini daha çok gözleriyle tarar ve işleme koyarlar. 185

186 Duyusal algılaması baskın olanlar; olaylarla ilgili değerlendirmelerini kulaklara gelen uyarıcılara göre değerlendirirler. Söylenen sözler, sözlerin söyleniş şeklinden daha önemlidir. Kinestetik (hissetme) algılaması baskın olanlar, çevreden gelen uyarıcıların duygu taşıyan veya yansıtan öğelere karşı duyarlıdırlar. Olayları yarattıkları duygularla veya yaşayarak algılamayı yeğlerler. Olayla ilgili duygu halini hatırlarlar 186

187 Alıcı Alıcı; kaynağın gönderdiği iletilere hedef olan kişi ya da kişilerdir. Alıcı, iletiyi okuyan, dinleyen ya da izleyen kişi, grup, topluluk ya da kitledir. İletişim sürecinde istenen tepkiyi vermesi beklenenler, süreçte alıcı rolünü üstlenirler. Alıcı, iletişim süreci boyunca birbirini izleyen dikkat, anlama, benimseme, saklama ve anımsama, eylem (davranış) aşamalı bir yol izler. 187

188 Alıcılar sahip oldukları siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişki biçimleri gönderilen iletiyi algılama, anlamlandırma ve kullanma süreçlerini etkilemektedir. Bireyin, danışma grubuna bağlılık derecesi, tutumun grup normlarına uyacak şekilde, ne ölçüde değişeceğini belirler. Sonuca ilişkin ipuçlarının ileti içeriğinde belirtilmesinin zeki kişilerin tutum değişimine fazla etki yapmadığı, ancak donuk zeki olanlar için önemli olduğu belirlenmiştir. 188

189 Zeka ile ikna edilebilirlik arasında genel olarak belli bir ilişki olduğu söylenebilir. Basit ve iyi savunulmayan iletilerin, öz-saygısı az kişiliklerde daha çok iknaya neden olurken, karmaşık ancak iyi savunulan iletilerin, öz-saygısı az kişiliklerde daha az iknaya neden olduğu saptanmıştır. İkna ile otoriter kişilik yapısı arasında da ilişki kurulmuştur. Otoriter kişiler, otoriter iletilerden etkilenerek tutum değişimi göstermekte, otoriter olmayan kişiler ise gerçek bilgilere dayanarak tutum değişimine daha açık olmaktadır. 189

190 Geribildirim Kaynak, alıcısına gönderdiği iletilerin alınıp alınmadığını, alındıysa anlaşılıp anlaşılmadığını ya da ne derece anlaşıldığını alıcıdan kendisine gelen tepkilerden anlayacaktır. Alıcıdan kaynağa yönelen bu tepkilere geribildirim denilmektedir. İletişim sürecinin istenilen yönde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, kaynağın hedef üzerindeki istek ve beklentilerinin ne ölçüde sağlandığının ölçülmesinde geribildirim can alıcı bir öneme sahiptir. 190

191 İletişime süreç niteliğini kazandıran geribildirimdir. Her geribildirim sonraki iletileri belirler ya da değiştirir. Geribildirim her türlü etkileşimde iki kanallı bir süreçtir. Kaynak, hedef tarafından başlatılan geribildirim sürecinden hareketle, gönderdiği iletinin etkisinin ne olduğunu anlayabilir ve daha sonraki iletilerin ona göre aynı biçimde göndermeye devam edebilir, iletişim tarzını değiştirebilir ya da tümüyle sonlandırabilir. 191

192 Olumlu geribildirim vermenin düşük sosyo- ekonomik düzeyden gelen ve başarı düzeyi düşük öğrenciler daha etkili olduğunu göstermektedir. Belirgin, açık ve betimleyici geribildirim öğrencilerin başarılarının sorumluluğunu almasına yardımcı olur. Öğretmenin öğretim sürecinde süreç değerlendirmesinde, duruma göre, öğrencinin derste anladıklarını özetlemesi ve/veya konuşmacının konuşmasını özetlemesini istemesi, iletilmek istenen iletiyle, alınan ileti arasında fark olup olmadığını anlamak açısından gereklidir 192

193 İletişim Biçimleri 193

194 Sözlü iletişim Konuşarak gerçekleşen iletişim (duygu, düşünce, izlenim, tasarım) Dil (karşılıklı konuşma; ne söyledikleri) ve dil ötesi (ses tonu, hızı, şiddeti, vurgusu, duraklama vs; nasıl söyledikleri) 194

195 Sözlü iletişim becerisi gelişmiş bir öğrenci; Soru soran, Düşünen, Düşündüren ve Etkin olandır. Özgüveni yüksektir 195

196 Öğretmeni bekleyen tuzaklar Çok malzemeyi kullanmak isteği, Yeterli hazırlanmayabilir, Düzensiz ve tertipsiz olarak algılanabilir, Öğrenciyi pasif olmaya itebilir, Öğrenci dönütlerini dikkate almayabilir, İyi örnekler sunamayabilir, Dikkati dağıtan verimsiz bir konuşma yapabilir. 196

197 Tuzaklardan korunma yolları Konuşma kaygısı konusunda bilgilenme Ortamı önceden düzenleme, Her derse plan yapma, Konferans ve diğer teknikleri birleştirme, Konuşmanın yapılandırılması, Öğretim ortamlarından yararlanma, Metne hakimiyet Tepkileri değerlendirme 197

198 Sözlü iletişim nitelikleri Sesleri yutmama, karıştırmama Doğru ve anlaşılır sözcükler Cümleyi anlamlı yargılarla bitirme, Yabancı ve gereksiz sözcük kullanmama Sesin alçaklığı ve yüksekliği, Diyaframı kullanma, Açık, anlaşılır doğru cümleler, Ton ve vurgulama, Akışı bozacak duraksama Jest, mimik uyumu Yerel ağız ve argo 198

199 Sözsüz iletişim Her iletişim işitilmez. sözcükleri kullanma tarzımız kadar; bakış, duruş, hareket, sesin kullanımı ve kıyafetimiz yoluyla da sürekli olarak mesajlar göndeririz. Sözsüz iletişim tesadüfi veya planlı ve kontrollü olabilir. 199

200 Yüz ifadelerinin dili; yüz ifadeleri kişisel duyguların iletiminde kelimelerden sonra gelen ilk iletişim kanalıdır. Yüz ifadeleri bilinçli olarak veya istenmeden kolayca izlenebilir. Kısa süreli yüz ifadeleri genellikle istenmeden olur ve hemen başka ifadelerle örtülür. Bilinçli yüz ifadeleri genellikle korku, kızgınlık, mutluluk veya hayret gibi duyguların şiddetli olarak hissedilmesi ile ortaya çıkar. 200

201 Göz teması; sözsüz iletişimde kullanılabilecek en etkin kanal gözlerdir. Göz teması ile iletişim başlatılabilir, sürdürülebilir veya bitirilebilir. Sınıfta göz teması genellikle, konuşmasını istedikleri öğrenci ile göz teması kurar konuşmayı kendileri sürdürmek isterlerse de göz temasını keserler. Öğretmenler genellikle göz temasını soruyu hangi öğrencinin cevaplandırabileceğini, kimin ödevini tamamlamadığını veya dersi izlemediğini anlamak maksadıyla kullanırlar. Göz teması, davranışların değiştirilmesi için de kullanılabilir. 201

202 Beden dili; başın, kolların, ellerin ve vücudun diğer unsurları ile yapılan jestler, sözsüz iletişimin kapsamına girmektedir. Jestler, ellerimizle bir şekil oluşturduğumuzda betimleyici, bir öğrenci konuşurken onu başımızı hareket ettirerek onayladığımızda pekiştirici, tahtadaki yazıya vurduğumuzda vurgulayıcı, elimizle sıraya veya ayaklarımızla yere vurduğumuzda dikkat toplayıcı işlev görebilir. Çok fazla jest kullanıldığında önemli noktanın hangisi olduğu anlaşılmaz, dikkatin mesajdan çok jestlere yönelmesine neden olabilir. Duruşunuz ve genel tavrınız da bilgi iletir. Gergin bir vücut iletişime kapalılığı ve güvensizliği belirtir. 202

203 Dokunma; sözsüz iletişimde son derece güçlü bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin yaşları dikkate alınmalıdır. Dokunma ilköğretim birinci kademe öğrencileri için ihtiyaç iken daha büyük yaşlı öğrenciler için uygun olmayabilir. Küçük öğrenciler öğretmenin fiziksel temasına ihtiyaç duyarlar. Fiziksel temas ait olma duygusunun oluşması ile güvenlik ve ilgiye dayalı ilişkilerin oluşturulması açısından önemlidir. Lise öğrencilerine dokunmadan genellikle kaçınılmalıdır. 203

204 Çevre kullanımı ve hareketlerin dili; çevreyi ve öğretim ortamını nasıl kullandığınız da bir mesaj iletir. Düzensiz bir sınıftaki nesneler monotonluk, yorgunluk baş ağrısı sinirlilik ve düşmanlık tepkileri yaratırken; iyi düzenlenmiş sınıflardaki nesneler rahatlık, memnuniyet, önem ve görevleri yerine getirmekten zevk alma gibi tepkiler ortaya çıkarmaktadır. 204

205 Zamanın dili; öğretmen tarafından sınıfın zamanının nasıl kullanılacağına karar verilmesi önemli bir bilgi iletir. Bir konuya az zaman ayrılması veya bu konunun geçilmesi ya konunun önemsiz olduğunu veya öğretmenin bu konuya ilgi duymadığını iletir. Susma, önemli bir konudan önce veya sonra yapılan duraklama, konunun önemini belirtir ve vurgular. Uzun süren susmalar strese ve korkuya neden olabilir. 205

206 Etkili iletişim geliştirme Öğrencileri tanıma, Öğrencilerle ilişkileri gözden geçirme, Öğrencilerle kişisel yakınlaşmalar için fırsatlar yaratma 206

207 Etkili iletişim becerileri Etkili konuşma becerisi, Empati kurma becerisi, Etkin dinleme becerisi, Sözel olmayan iletişim becerisi 207

208 Etkili İletişim Davranışları Öğrencinin konuşmasına izin vermeli, Sözcükleriyle beden dilini uyumlu kullanmalı, Öğrenciyi motive edici bir üslup kullanmalı, Konuşmadan önce vereceği mesajı iyi kurgulamalı, Konunun özüne çabuk girmeli, Öğrencinin görüşüne saygı göstermeli, Yapmacık davranışlardan kaçınarak doğal davranmalı, Tekrar vurgulamak istediği yerleri diğer yollardan farklı sözcüklerle anlatmalı, 208

209 Öğrencisi konuşurken onun yüzüne bakmalı ve göz teması kurmalı, Etkin dinlemeye odaklanmalı, Öğrencilerine isimleriyle hitap etmeli, Olumlu sıcak bir sınıf atmosferi yaratmalı, Eleştiriyi kişiye değil davranışa yapmalı, Hatalı davranışlarında sınıf arkadaşlarının önünde değil öğrenciyle özel olarak görüşmeli. 209

210 Göz teması kurma Alanında yeterli olma Adalet ve eşitlik Düzenli, temiz ve bakımlı olma Empati kurma Ben ve sen dili İletişimde saygıya yer verme Mesajı farklı yollarla tekrarlama Anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etme Güven duygusu geliştirme 210

211 Sınıf İçi İletişim Biçimleri Tek yönlü iletişim 211

212 Doğrusal iletişim 212

213 Çok Yönlü iletişim 213

214 Fiziksel Dinlemenin Özellikleri Konuşanın yüzüne doğru bakmak, Beden olarak ona yönelmek, Gözle iyi bir ilişki kurmak, Konuşana doğru eğik durmak, Dinlerken rahat olmak gerekir.

215 Neden Dinleriz? Bilgi almak için Zevk için Geri bildirim vermek için Anlamak için Kişisel çıkar için Güç elde etmek için

216 Kişi; söylenen şeyin ilginç, önemli ve yararlı olduğunu düşündüğü zaman dinler.

217 İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri Söz kesmez Yargılamaz Karşılık vermeden önce düşünür Yüzü konuşana dönüktür Konuşanı işitebileceği uzaklıkta durur Sözel ulmayan mesajları gözler Ne dendiğine odaklaşır Dinlerken ne diyeceğinin provasını yapmaz Son sözü söyleme çabasına girmez.

218 Karşıdaki Kişinin Sorununa Çözüm Önermek Emir vermek,yönlendirmek Uyarmak,gözdağı vermek Ahlak dersi vermek Öğüt vermek,çözüm yada öneri getirmek Öğretmek,nutuk çekmek, mantıklı düşünceler üretmek

219 Karşıdaki Kişiyi Yargılamak, Değerlendirmek, Bastırmak Yargılamak, eleştirmek, suçlamak Ad takmak, alay etmek Yorumlamak, analiz etmek

220 Karşıdaki Kişinin, Kendisini İyi Hissetmesini Sağlama Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirme yapma Güven vermek, desteklemek, avutmak

221 Karşıdaki Kişiyi Sınamak Ve Sorguya Çekmek İçin Soru Sormak Soru sormak, sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgulamak

222 Sınıf Yönetimi V. Hafta BÖLÜM-8 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör 222

223 Bölüm kazanımları Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci, Zaman yönetiminden ne anlaşılması gerektiğini bilme Zaman yönetiminin boyutlarını bilme Kişisel zamanı etkili planlamanın yollarını bilme Sınıfta zamanı etkili planlamanın önemini kavrama Zamanı etkili planlamanın önündeki engelleri fark etme Ders içerisindeki akademik zamanı planlayabilme 223

224 Öğretmenlerin zamanlarını en fazla çalan nedenler İstenmeyen öğrenci davranışları, Disiplin olayları ve öğretmenin bunlara müdahale etmek zorunda kalması, Öğrencileri derse motive etmeye çalışması, Etkili bir başlangıç yapabilmek 224

225 Zaman Yönetimi Zaman, olayların geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirlerini takip ettiği kesintisiz bir süreçtir. 225

226 Zaman Yönetimi Zaman ölçülebilirlik açısından nesnel ve öznel zaman biçiminde ikiye ayrılır. Nesnel zaman: Bazı doğal olaylar ya da saat gibi araçlar yardımıyla ölçülebilen zaman nesnel zamandır. Öznel zaman: Bireyin içinde bulunduğu psikolojik durum ve niteliğine bağlı olarak hissedilen ya da algılanan zamandır. 226

227 Zaman yönetiminin kendine özgü yönleri vardır. Zaman herkese eşit dağıtılmış kıt bir kaynaktır Zaman Geri Döndürülemez Zaman Biriktirilemez Zaman alınıp satılan veya kiralanan ticari bir meta değildir Zaman Çoğaltılamaz Zaman yönetimi karar ve planlama ile ilgilidir 227

228 Zaman Yönetimi Nedir? Zaman yönetimi, daha çok çalışmak ya da her günü son dakikasına kadar doldurup saatle yarışmak ve de geceleyin yorgun ve bitkin düşmek olmayıp; zamanı daha akıllıca kullanacak şekilde çalışmaktır. Yapılması gereken işi bir daha asla yapmak zorunda kalmamaktır. 228

229 Zaman Yönetimi Nedir? Zaman yönetimi zamanı yönetme işi değildir. Zamanı etkili olarak kullanma ve herkesin eşit kullandığı birim zamanda daha fazla ürün elde etmek için yapabileceğimizin en çoğunu yapmamızdır. 229

230 Zaman Nasıl Yönetilir? Etkili bir Zaman yönetimi için kişinin: Kendisini ve önceliklerini tanıması, Hedef belirlemesi, Kısa ve uzun vadeli planlar yapması, Stresle başa çıkmanın yollarını araştırması, Zaman kaybına son vermesi gerekir. 230

231 Zaman Kaybının Nedenleri 1. Plansızlık ya da Yetersiz Planlama 2. Dağınık Büro/Sınıf ve Masa/Sıra Düzeni 3. Ertelemek veya İşleri Yarıda Bırakmak 4. İletişim Sorunları 5. Açık Kapı Politikası ve Hayır Diyememe 231

232 Zaman Kaybının Nedenleri 6. Yetersiz Personel/Öğrenci ve Acelecilik 7. Kendini Gereğinden Fazla İşe Adamak 8. Yetki ve Sorumlulukların Belirsizliği 9. Çalışmaları Kesintiye Uğratan Gereksiz Telefon ve Ziyaretçiler 10. Beklenmedik/Yeterince Planlanmamış İş Gezileri ve Toplantılar 232

233 Zaman Kaybının Nedenleri 11. Öncelikleri Belirleyememek veya Sıralayamamak 12. Kırtasiyecilik, Rutin ve Gereksiz İşler 13. Kararsızlık 14. Verimsiz Okuma 233

234 ZAMAN YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR-1 (Kişisel Zaman Yönetimi) 1. Düzen (Kendini Toparlama) Yaklaşımı: Zaman yönetimindeki sorunların büyük bir kısmının yaşamımızdaki düzensizlikten kaynaklandığını savunur. günlük eşyaları düzenleme, görevleri düzenleme ve işbölümü yapmak 2. Zamana Sahip Çıkma (Savaşçı/Hayatta Kalma) Yaklaşımı: Kendine ayrılan zamanın korunması üzerine odaklanır. 234

235 3. Başarı (Hedef) Yaklaşımı: Bu yaklaşım «Ne istediğini bil ve başarmak için çaba harca» felsefesini temel alır. Amaçlarını ortaya koyup ne yapmak istediğini bilen bireylerin zamanı etkili kullanacağını varsayar. 235

236 4. ABC Yaklaşımı: Yapılacak işler önemine göre öncelik sırasına konulması esasına dayanır. İşler önem derecesine göre A, B ve C olarak sıralanır. 236

237 5. Covey in Zaman Yönetimi Yaklaşımı: Yapılacak işlerin öncelik ve önemine göre sıraya konulması esasına dayanır. ABC yaklaşımından farkı yapılacaklar sadece önemine göre değil, bazen de önceliğine göre sıraya konulması esasına dayandırılmasıdır. 237

238 6. Teknoloji (Sihirli Araç ) Yaklaşımı: Bu yaklaşım bize doğru araç-gereçlerin yaşam kalitesi geliştirme gücünü vereceği savına dayanır. Etkili ve verimli zaman yönetimi için doğru araç-gereçlerin doğru bir şekilde kullanılmasını savunur. 238

239 7. Beceri Yaklaşımı: Bu yaklaşım zamanın etkin kullanılması için bireylerin kimi becerilere sahip olması gerektirdiğini savunur. Bu beceriler; doğru karar verme, amaç belirleme, planlı iş yapabilme, öncelikleri sıralama, akılcı yetki devretmedir. 239

240 8. Kendini Akıntıya Bırak Yaklaşımı (Uyum) Bu yaklaşım akıntıya kapılmayı öğrenip, yaşamın doğal akışına dönmek esasına dayanır. Böylece bireyler yaşamın doğal ritmine dönerek, yaşamlarında beklenmedik fırsatlar açabilirler. Bu yaklaşımda, iç benliğin tutarlığı ile doğanın akışına uyum vurgulanmaktadır. Geleneksel zaman yönetimine karşı çıkan bir düşünceyi temsil eder. 240

241 9. İyileştirme (Öz bilinç) Yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre zamanın işlevsiz kullanımı, sosyo-psikolojik çevre ve kalıtım etkenlerine bağlıdır. Zamanın etkili kullanılamaması, kendi amacımıza uygun davranmama, mükemmeliyetçi olma ve çevreye yenik düşmekten kaynaklanır. 241

242 10. Kounin Yaklaşımı: Bu yaklaşım büyük ölçüde öğretmenin göstereceği sınıfta olup bitenden haberdar olma anlamına gelen içindelik davranışı ile ilgilidir. 242

243 11. Jones Yaklaşımı: Olumsuz tutum ve davranışların nedenini anlayamayan öğretmenler zamanı etkin yönetemezler. Bunun için öğretmenlerin öncelikle öğrencilerini bütün yönleriyle tanıması, öğrencilerin özelliklerine göre davranarak zamanı çalan olumsuzlukları gidermesi gerekir. 243

244 12. Dreikurs Yaklaşımı: Öğrenim zamanının verimli kullanılması geniş ölçüde sınıfta egemen olan öğrenim ortamının niteliğine bağlıdır. Bunu için öğretmen, olabildiğince sınıfta demokratik bir ortam oluşturmalıdır. 244

245 13. Glasser Yaklaşımı: Normal şartlarda öğrencilerin öğrenmeye istekli olduklarını, derslere isteksizliğin çeşitli nedenlerinin olabileceğini savunan bir yaklaşımdır. 245

246 14. Lee ve Canter in Yaklaşımı: Öğretmenin yaptırım gücünün önemi üzerine odaklanan yaklaşıma göre, öğretmenlerin içebakış disiplin yaklaşımıyla önce kendilerini sorguladıklarında öğrencilere iyi birer model olabilecekleri savunulmaktadır. 246

247 15.Davranışçı Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre, her türlü davranış öğrenme yoluyla kazanılır veya değiştirilir. Öğrencinin ders öncesi, derste ve ders sonrasında zamanı etkin kullanması da öğretilebilir. 247

248 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ (akademik zaman yönetimi) 1. Ders Öncesinde Zaman Yönetimi 2. Derse Başlarken Zaman Yönetimi 3. Derste Zaman Yönetimi 4. Ders Sonrasında zaman Yönetimi 248

249 Ders İçerisinde Zaman Yönetimi Ayrılmış Zaman: Belli bir konuya ayrılan toplam süredir. Öğretim Zamanı: Öğretim için kalan süreyi kapsamaktadır. Meşgul Olunan Zaman: Öğrencinin aktif olarak öğrenme etkinliklerine katıldığı, dikkatini derse verdiği süredir. Akademik Öğrenme: Öğrencinin öğrenme etkinlikleriyle meşgul edildiği yani öğrenmenin oluştuğu süredir. 249

250 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler Derse hazırlıklı ve planlı gidiniz, plansızlık başarısızlığın nedenidir. Dersin % 20 sini beklenmedik durumlarda kullanmak üzere ayırınız. Plan yapmaya yeterince zaman ayırınız. Plan yapmayı aceleye getirmeyiniz. 250

251 Masanızın üstünü düzenli tutunuz. Tüm dosyaları masanın üstünde tutmak yerine, ihtiyaç olduğunda kolayca ulaşacağı bir yere kaldırınız. 251

252 Bir ajandaya hatırlatıcı notlar alın ve bunu sürekli elinizin altında bulundurunuz. Başladığınız işi bir an önce bitirmeyi alışkanlık haline getiriniz. Gerektiğinde öğrencilerden yardım isteyiniz. 252

253 Dikkati dağıtan şeylerden uzaklaşarak üzerinde çalıştığınız konuya konsantre olun ve öğrencinin de konsantre olmasını sağlayınız. Günlük olağan işlerden beklenilen sonuçları standartlaştırmayı ve sonuçları değerlendirmeyi unutmayınız. 253

254 Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler İşler bitirildikten sonra kendinizi ve öğrencilerinizi ödüllendiriniz. Mesajlarınızın kısa ve anlaşılır olmasına dikkat ediniz. Bir görev verilirken anlaşılıp anlaşılmadığını mutlaka denetleyiniz. Sınıf içi ve dışı iletişim için uygun zaman ve araçların seçildiğinden emin olunuz. 254

255 Değer yargılarının, eğitim ve çevresel faktörlerin iletişimi algılamada ve yorumlamada farklılıklar yaratabileceğini unutmayınız. Konuşmalarınızın kısa, kullandığınız cümlelerin açık ve sade olmasına özen gösteriniz. 255

256 Düşünülmeden evet denildiğinde, zor durumda bırakacak isteklerle karşı karşıya gelebileceğinizi unutmayınız. Öğrencilerin performanslarını arttırmalarını sağlayacak, motive edilmelerini kolaylaştıracak çözümler düşününüz. Öğrencilere tutamayacağınız sözler vermeyiniz. Mükemmeliyetçilikten vazgeçiniz. Sınıfta cep telefonunuzu mümkünse kapalı konuma ya da sessiz konuma getiriniz. 256

257 Sınıfta ders esnasında ziyaretçi kabul etmeyiniz. Kırtasiyecilikten uzak durunuz. Verimli okuma alışkanlığı kazanın ve öğrencilerinizin de bu alışkanlığı kazanmalarına destek verin. Derse zamanında giriniz erken çıkmayınız. Derste zamanının ağırlıklı bir bölümü akademik öğrenme zamanı olarak kullanmaya özen gösteriniz. 257

258 Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımıyla belirleyin ve sınıf kurallarına uyulmasını sağlayınız. Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Kullanacağınız araç gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır hale getiriniz. Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçiniz. Zaman zaman farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulayınız. 258

259 Öğrencileri kısa sürede tanıyınız. Ve isimleriyle hitap ediniz. Duyuru, eğitsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna bırakınız. Mümkünse ders dışı etkinlik olarak organize ediniz. Deney, gözlem araştırma gibi kimi çalışmalar için öğrencilere fırsat veriniz. Sınıfta zaman tuzaklarını belirleyerek önlem geliştiriniz. Dersi olumlu iletilerle bitiriniz. 259

260 Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Zamanı Etkili Kullanmayı Engelleyen Faktörler İstenmeyen Öğrenci Davranışları Küçük yanlışları görmezden gelme Göz ilişkisi kurma Mesafe olarak yaklaşma Sözlü olarak uyarma Öğrencinin yerini değiştirme Espri yapma Ödül ve ayrıcalıktan yoksun bırakma Sınıftan alıkoyma İsteğini yapmama Öğrencinin ailesiyle ilişki kurma Öğrenci ile anlaşma yapma 260

261 Okul Kaynaklı Faktörler Kişisel Faktörler Geçiş Süresini Kontrol Edememek 261

262 Sınıf Yönetimi V. Hafta BÖLÜM-9 SINIF İÇİ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

263 İÇİNDEKİLER Öğretimin Yönetimi Etkili Öğretmenler Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Öğretimin Planlanması Öğretimin Uygulanması Derse Hazırlık Dersin Sunumu Bireysel ve Grupla Öğrenme Etkinlikleri Dersin Kapanışı Öğretimin Değerlendirilmesi Etkili Öğretim ve Davranış Yönetimi Öğretimin Yönetiminde Öğrenme/Öğretme Yaklaşımları

264 Öğretimin Yönetimi sınıfta davranış sorunlarını önlemek için dersin iyi bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

265 Öğretmenler, okula devam eden toplum üyelerinin zihinsel, bireysel ve sosyal gelişimine yardım etmek için toplum tarafından ücretlendirilmiş sosyal temsilcilerdir.

266 Öğretmenlik bir sanat mı bilimsel yollarla yapılan bir iş mi? Öğretmenlerin öğrenci başarısı üzerinde etkisi var mıdır? Etkili öğretmenin özellikleri neler olabilir?

267 İdeal öğretmen özellikleri Bilişsel yetenekler, Kişilik özellikleri, Öğrenme stili, Disiplin.

268 Öğretmenlerin Öğretimsel İşlevi Planlama Uygulama Değerlendirme DÖNÜT VE YANSITMA

269 ÖĞRETİMİN PLANLANMASI; öğrencilerin gereksinimleri, bu gereksinimleri karşılamaya yardım eden amaçlar, öğretilecek içerik, güdüleme, amaçları elde etmek için en uygun öğretim yöntem ve stratejileri hakkında karar vermeyi gerektirir.

270 Planlama; Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceğinin, Bunların öğrencilere nasıl yapılacağının, Ne gibi tamamlayıcı ve yardımcı araç ve kaynakların kullanılacağının, Elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin Önceden tasarlanıp kağıt üzerinde saptanmasıdır.

271 Öğretmenler plan yaparken şu soruları yanıtlandırmalıdır: Öğretilecek içerik ne olmalıdır? İstenilen öğrenci ürünleri nelerdir? Öğretim için gereksinim duyulan materyaller nelerdir? Konuyu tanıtmak için en iyi yol nedir? Amaçlanan öğrenmeyi gerçekleştirmek için en iyi öğretimsel strateji nedir? Ders nasıl bitirilmelidir? Öğrenciler nasıl değerlendirilmelidir?

272 Planlamanın işlevleri Genel bakış, büyük resim Etkili öğretim, Amaçlı öğrenme, Sıralı ve adım adım öğretim süreci, Öğretim-kaynak bağı, Ani değişikliklere hazır olma, Ekonomik zaman, Yeniden öğrenme, Etkinlik çeşitliliği, Güven, gelecek yıla hazırlık, denetim kolaylığı.

273 Plan Yapma İlkeleri Öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme etkinliklerine uygun, Gelişmeler, çevre özellikleri, bireysel gelişim özelliklerine uygun, Esneklik, Hedeflere ve özel amaçlara uygunluk, Yaklaşımlar, araç-gereç, kaynak deney vs. uygunluk, Süreli, Niteliğe, seviyeye, konuya vs. uygun olmalı.

274 Plan çeşitleri Ünitelendirilmiş yıllık plan, Ders planı Gezi, gözlem, deney planları

275 Ünitelendirilmiş yıllık plan İşlenecek konuların aylara, haftalara ve saatlere bölünmesiyle oluşturulan süre, Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda öğrencilerde oluşacak kazanımlar; Bu kazanımların öğrencide oluşmasını sağlayacak sınıf-okul içi ve okul dışı etkinlikler; İşlenen konunun farklı dersler ve ders konularıyla bağlantısını sağlayacak ders içi, diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirme;

276 Dersin işleneceği haftada yer alan yerel ve evrensel kültüre ait belirli gün ve haftalar ile Atatürkçülük; Öğrencilerin düzeyi, dersin hedef ve konu içeriği dikkate alınarak hazırlanan öğrenmeöğretme yöntem ve teknikleri; Etkili öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak gezi, gözlem, deney, inceleme; Derste kullanılacak eğitim teknolojileri, araç ve gereçler ile Dersin hedeflere ulaşma derecesini saptamaya yönelik ölçme ve değerlendirme boyutlarında hazırlanır

277 Ders planı Dersin adı, sınıfı, ünitenin adı, konu ve dersin süresinin yazıldığı tanıtıcı bilgi, Öğrenci kazanımları, ünite kavram ve sembolleri, güvenlik önlemleri (varsa), öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri (örneğin; anlatım, soru-cevap, slayt gösterisi, beyin fırtınası), kullanılan eğitim teknolojileri-araç ve gereçleri (örneğin; bilgisayar, projeksiyon, yazı tahtası, tahta kalemi vb.), Dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme, derse geçiş, özet ve değerlendirme gibi öğretme-öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır.

278 ÖĞRETİMİN UYGULANMASI Derse hazırlık, Dersin uygulanması

279

280 DERSE HAZIRLIK; derse başlanmadan önce öğrencide sağlayacağı kazanımların belirlemesi yöntem strateji, araç-gereç, bireysel ve grup etkinlikleri, öğrencilerin dikkatini ve ilgisini derse çekme, güdüleme ve amaçtan haberdar etme

281 1. Dikkat Çekme; öğrencilerin karşısında sessizce beklemek, konuşmaya çok düşük ses tonuyla başlamak, ses tonunu giderek arttırmak, mimikleri kullanmak, öğretmenin hareketli olması. Anlatacağı konuya uygun materyal kullanma.

282 İlgi Çekme; konuyla öğrencilerin ilgi duyduğu alanları ilişkilendirmektir. öğrenme konuları; öğrencinin ilgi duyduğu alanlarla bağlantılı olursa, öğrenciler yapılan çalışmaya dikkatlerini verirlerse, öğrenme daha kolay gerçekleşir.

283 2. Öğrenciye dersin hedefleri hakkında bilgi verme 3. Ön koşul öğrenmenin hatırlanması,

284 4. Uyarıcı materyalin sunumu Her şeyin aşama aşama, basitten karmaşığa, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta ve art arda gelen bir sıralama ile verilmesine özen gösterilmesi. Öğretilecek noktaların kilit kavramlar halinde yer alması. Gerekli anahtar sorular, kurallar, şekiller ve benzeri hususların kısa ve öz biçimde verilmesi.

285 Dersin Sunumunda İzlenebilecek Yollar Tümdengelim modeli Tümevarım modeli Parça-bütün modeli Ardışık sıralama Karşılaştırma ilişkileri Model olma

286 5. Öğrenmeye rehberlik etme, 6. Öğrencinin hedeflenen davranışı göstermesi, 7. Dönüt verme, 8. Edimi değerlendirme, 9. Hatırda tutma ve transferi arttırma.

287 DERSİN KAPANIŞI Kapanışın amacı, dersin bitişine dikkat çekmek, öğrencilerin öğrendiklerini birleştirmeye yardım etmek, öğrenilen temel konuları pekiştirmektir.

288 Öğretimin Yönetiminde Etkili Öğrenme Ve Öğretme Yaklaşımları Sunuş Yoluyla Öğretim, Keşif yoluyla öğretim Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretim Programlı Öğretim Proje Tabanlı Öğrenme Beyin Fırtınası Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Çoklu Zekâ Kuramı ve Öğretme Öğrenme Süreci İşbirlikli Öğrenme

289 Sunuş Yoluyla Öğretim, Özellikle kavram, genelleme ve sınıflamaların yani bilgi düzeyindeki hedef davranışların öğretiminde kullanılan bir yöntemdir Öğretmen, daha çok sözel öğrenme üzerinde dursa da dersi örnekler verme, resimler gösterme, şemalarla vb. somut uyarıcılarla anlamlı ve etkin kılabilir anlatım, gösterip-yaptırma yöntemleri, gösteri, beyin fırtınası, soru-cevap vb. teknikler kullanılabilir

290 Keşif Yoluyla Öğretim Bruner Bilme anlık olay değildir. Ancak yaşantılar yoluyla kazanılır ve kalıcı olabilir Tümevarım akıl yürütme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bu yaklaşımda esas örneklerden kurallara ve genellemelere ulaşma süreci kullanılır Tartışma, problem çözme, örnek olay vb. yöntemlerin, çember tartışması, münazara, panel, soru-cevap, beyin fırtınası vb. gibi tekniklerin kullanıldığı yaklaşımdır.

291 Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretim Bu stratejinin kullanılabilmesi için konunun hedef davranış boyutunun en az uygulama ve daha üst düzeyde olması gereklidir. Problem çözme, proje tabanlı öğrenme vb. yöntemler, benzetişim, drama, rol oynama, görüşme, gözlem, deney, grupla çalışma, bireysel çalışma vb. teknikler kullanılabilir. Keşfetme, tartışma ve yeni içeriği sunma, uygulama ve genişletme.

292 Programlı Öğretim Küçük Adımlar İlkesi Etkin Katılım İlkesi Başarı İlkesi Aşamalı İlerleme İlkesi Bireysel Hız İlkesi

293 Problem Çözme Yöntemi Öğretmenin problem durumlarını öğrenciye sunmayı ve onları problemi incelemeye yöneltmeyi ve kendi kendilerine çözüm bulmalarını sağlar. Öğrencinin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencinin kendi yeteneklerinin farkında olmasına katkıda bulunur. Öğrenme çevresi, açık, aktif öğrenci katılımı sağlayan ve özgür bir öğrenme atmosferi gerektirir.

294 Öğrenciyi probleme yöneltme, Öğrenci çalışmalarını örgütleme, Bağımsız veya grup incelemesine yardım etme, İncelenenleri sergileme, Değerlendirme.

295 Çoklu Zeka Kuramı Sözel/Dilsel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka Görsel/Uzaysal Zeka Fiziksel/Bedensel Zeka Müzikal Zeka Sosyal Zeka Bireysel Zeka Doğa Zekası

296 Çoklu Zeka Kuramında Anahtar Noktalar Her birey sekiz zeka alanına sahiptir. İnsanların çoğu her bir zekayı yeterli düzeyde geliştirebilir. Zekalar genellikle karmaşık yollarla çalışır. Her kategori içinde değişik zeka etkinlikleri vardır.

297 Çoklu Zekaları Geliştirme Biyolojik yapı, kalıtsal ya da genetik faktörler. Bireyin yaşam deneyimi. Kültürel ve tarihsel geçmiş.

298 Zekaları Harekete Geçiren ve Geçirmeyen Etmenler Olanaklar. Tarihsel-kültürel faktörler. Coğrafi faktörler. Ailesel faktörler. Durumsal faktörler.

299 Öğrencilerin Çoklu Zekalarını Değerlendirme Doküman toplama. Okul kayıtlarını inceleme. Diğer Öğretmenlerle Konuşma. Aileleriyle Konuşma. Öğrencilere Sorma. Özel Etkinlikler Yapma.

300 Çoklu Zeka Kuramının Öğretimi İçin Etkinlikler Meslek günleri. Alan Gezileri. Biyografiler. Ders Planları. Deneysel Etkinlikler. Duvar Panoları. Sergiler. Okuma. Çoklu Zeka Masaları. Zeka Avı. Çoklu Zeka Hikayeleri/ Şarkıları/ Oyunları.

301 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Gruptaki tüm bireylerin yeteneklerinden yararlanmayı, birlikte çalışma ve sorumluluğu paylaşmayı kolaylaştıran görevler sağlar. Grup bağlılığını, olumlu ilişkileri ve akran desteğini geliştirir. Kendine saygı, sosyal beceriler ve stres yönetimi üzerinde olumlu etki yapar. Demokratik düşünme ve uygulama, aktif öğrenme ve işbirliği davranışı gerektirir.

302 İşbirlikli öğrenmeyi etkili kılacak olan ilkeler Grup ödülü Küme amaçları Bireysel Sorumluluk Olumlu bağımlılık Yüzyüze destekleyici etkileşim Toplumsal beceriler Küme işleyişinin değerlendirilmesi Küme büyüklüğü Karma küme Başarı için eşit fırsat

303 Yapılandırmacı Yaklaşım Bilişsel yapılandırmacılık, Piaget in bireyin kendi başına oluşturduğu şemalara dayanır. Özümleme, uyarlama ve denge kavramlarını bilişsel yapıların gelişimini açıklamak için kullanır. Sosyal yapılandırmacılık, Vygotsky nin, öğrendiklerimizin çoğunu başkalarından öğrendiğimiz düşüncesinde temellenir. Bu öğrenmede dille kaydedilen kavram ve ilişkiler, sosyal bir ortamda aktarılır ve kazanılır

304 Von Glasersfeld tarafından ortaya konulan radikal yapılandırmacılık her bireyin her konuda önceden ortaya konulmuş bilgileri öğrenmek zorunda oldukları düşüncesini reddederler. Bireyler ilgi ve ihtiyacına göre hayatlarının idamesi için gerekli olan bilgileri edinmektedirler

305 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Öğrenci, öğrenme ortamının odağındadır. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim önemlidir. Öğrenme, öğrenciler öğrenme olayları ve ders materyalleriyle etkileşimde bulunur ve kendi fikirlerini yaratırsa oluşur. Anlatmaya değil, öğrenmeye odaklanır. Öğrenci, edinilecek bilgiyi kendi kendine denemek ve öğrenme sorumluluklarını almak için teşvik edilir. Sosyal etkileşime sahip bir sınıf çevresi yaratmak önemlidir. Öğretmen, kolaylaştırıcıdır, Öğretmen, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve sınıf tartışmalarını teşvik eder.

306 Yapılandırmacı Etkinlikler Karmaşık, meydan okuyan öğrenme çevrelerini ve gerçek öğrenme görevlerini, Öğrenmenin bir parçası olarak sosyal görüşmeyi ve sorumluluk paylaşmayı, Çok yönlü içerik sunumlarını, Bilginin yapılandırma sürecini anlamayı, Öğrenci merkezli öğretimi önerir.

307 Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Dersin Uygulama Aşamaları Başlangıç aşaması (soru, problem) Keşif aşaması (etkinlik, grup temelli) Çözümleme ve derinleştirme/yansıtma (düşünce) aşaması (etkinliği kontrol, diğer gruplarla ve öğretmenle tartışma, analiz) Uygulama ve tartışma aşaması (bütün sınıfın tartışması ve sonuca ulaşma)

308 Sınıf Yönetimi VI. Hafta BÖLÜM-10 SINIFTA GÜDÜLEME Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

309 GİRİŞ Neden bazı öğrenciler derse devam etmezler veya derse geç gelir? Neden bazı öğrenciler dersi dinlemede isteksizdirler? Neden bazı öğrenciler ders esnasında istenmeyen davranışlar gösterirler? Neden bazı öğrenciler ders esnasında kendi hayal dünyasındadırlar? Neden bazı öğrenciler sürekli teneffüs olmasını istemektedirler?

310 GİRİŞ Bu ve benzeri sorular bizi öğrencinin güdülenmesi ve güdülenmenin önemine götürmektedir. Sınıfta ortaya çıkan öğrenme güçlükleriyle, disiplin olaylarının önemli bir kısmının kaynağı güdülenmeyle ilgilidir.

311 Güdüleme Güdüleme temelde bireyin davranışlarıyla ilgilidir. İngilizce ve Fransızca motive kelimesinden türetilen motive teriminin Türkçe karşılığı güdü bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir. Güdüleme (motivasyon) bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne (veya amaca) doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Güdülenme, kişileri belli faaliyetleri yapmaya yönelten, enerji veren ve insanların içinde oluşan fizyolojik, bilişsel ve duyuşsal boyutları olan bir güçlenme durumudur.

312 Güdüleme Süreci Güdüleme süreci kişinin ihtiyaçlarını belirlemekle başlar. Bu ihtiyaçlar kişinin herhangi bir zamanda eksikliğini hissettiği psikolojik, sosyal ihtiyaçlar olabilir. Güdüleme sürecinde üç aşamadan söz edilmektedir 1) Davranış tetiklenir ve kişi kendisine bir takım hedefler (fizyolojik veya psikolojik) koyar. 2) Hedefe yönelik davranışlarda bulunulur. 3) Hedefe ulaşılır.

313 Güdülenmiş davranışın temel özellikleri a. Amaçlılık b. İsteklilik c. Harekete geçiricilik d. Harekete yön vericilik e. Hareketinin gücünü belirleyicilik f. İhtiyaç gidericilik g. Hareketi devam ettiricilik, ısrarcılık h. Başka davranışlara kaynaklık edicilik i. Başkalarını etkileyicilik j. Risk aldırıcılık k. Geliştiricilik.

314 MOTİVASYONU ENGELLEYEN DIŞ ETKENLER AİLE 314

315 MOTİVASYONU ENGELLEYEN İÇ ETKENLER 315

316 ÖĞRENMEDE İÇSEL ve DIŞSAL GÜDÜLEME Öğrenme güdüsünü etkileyen içsel ve dışsal etkenler vardır. Dışsal etkenler çok çeşitlidir. İçsel etkenler ise daha çok öğrenmeye ve başarmaya karşı olan tutumlarınız, ilgileriniz, dikkat düzeyiniz ve kişilik özellikleriniz gibi içsel sebeplerle ilgilidir.

317 İçsel güdüleme İçsel güdüleme, bireyin kendisinden kaynaklanan ihtiyaçların oluşturduğu motivasyondur. İçsel güdülemenin kaynağı bireyin içinden gelen merak, ilgi, öğrenme ihtiyacı, yeterlik ve gelişme duygusu olabilir. İçsel güdülenme, özerk olmak, başarılı olmak, bir topluluğa veya gruba ait olmak ve kendi kendimizi iyi hissetmek için gereklidir

318 İçsel güdüleme İçsel güdülemeyi destekleyici etmenler sırtını okşama, sosyal destekleyiciler, cesaretlendirici görevler, muayyen becerilerin üstesinden gelme arzusu, destekleyici sınıf ortamı, öğrencinin istekli olması, eğitim yaşantısından hoşnut olma, becerilerine inanma, umutsuzluktan kaçınma, başarı fırsatları yaratma,

319 İçsel güdüleme öğrencileri fert olarak değerlendirme, risk alma davranışını cesaretlendirme, ilgiyi iletişime katma, kendini değerli algılamasını oluşturma, güvenle kabul etme, bilgi edinme arzusu, içgörü geliştirme, merak, otonomi- Faaliyetlerin kendi seçimi olması özdeşleşme ve içselleştirmedir

320 Dışsal güdüleme Dışsal güdüleme, bir görevin yada bir etkinliğin tamamlanabilmesi için başka biri tarafından sağlanan ödüllerle oluşturulan motivasyondur. Dışsal güdüleme, dışsal uyarıcılara bağlıdır. Dışsal uyarıcılar ödül, ceza, takdir edilme, baskı, rica, sevilmek, kabul görmek olabilir.

321 Dışsal güdüleme Dışsal güdülemeyi destekleyici etmenler not, mükâfat, ödül, sertifika, kupa, madalya, öğrenci gençlik teşkilatına üyelik, rekabet, tasdik edilme arzusu, öğretmen baskısı, ebeveyn baskısı, arkadaş baskısıdır. Olumsuz dış odaklı güdüleme faktörleri ise alay, aşağılama, sözlü olarak incitme, azarlama, saldırma, cezalandırma, haklarını geri almadır

322 GÜDÜLEME KURAMLARI Davranışçı yaklaşım, insancıl yaklaşım, bilişsel yaklaşım, beklenti ve değer kuramları, sosyal öğrenme yaklaşımları Güdüleme kuramlarını içerik ve süreç kuramları adı altında da incelenmektedir.

323 Davranışçı yaklaşım Davranışların saptaması, Bu davranışların pekiştirilmesi, Güdüsüz ya da ilgisiz davranışların ise sınıfın düzenini ve dersin akışını bozmamak koşuluyla görmezden gelinmesi Okullarda öğretmenler öğrencileri not, yıldız, artı, elmasının kızarması gibi ödüller kullanarak başarılı olmaları için güdülemeye çalışmaktadırlar.

324 İnsancıl Yaklaşım ve Maslow un Gereksinim Kuramı I. Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek yeme, su içme, uyku II. Güvenlik ihtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma III. Sosyal ihtiyaçlar: Gruba ait olma, kabul edilme, sevgi, dostluk IV. Kendini gösterme (değer ihtiyacı): Tanınma ve saygınlık kazanma, kendine güven duyma V. Kendini gerçekleştirme (özgerçekleştirim): Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık.

325 Bilişsel Yaklaşım Davranış bilginin içselleştirilmesi ve yorumlanmasından kaynaklanır. Bilişsel dengesizlik, öğrencinin bir konuda bilgi edinme ihtiyacının karşılanmasıdır. İçsel etmenlere önem verir. Dışsal pekiştireçlerin önemsiz olduğunu ve içsel güdülenmede kişinin kendisinin etkin olduğunu vurgulamaktadır. Bilinmeyenler dengesizlik yaratmaktadır. Bilişsel denge yeniden kuruluncaya kadar dengelenme güdüsü kişiyi harekete geçirmektedir.

326 Beklenti ve Değer Kuramları-I Beklenti, o davranışın amaca ulaştırma olasılığı; değer ise o amacın önem derecesidir. Bir insanın birçok amacı olabilir. Örneğin; bir öğrenci hem sınava çalışmayı, hem de futbol oynamayı isteyebilir. Sınava ne kadar çalışırsa çalışsın başarısız olacağını düşünüyorsa futbol oynamayı tercih edecektir

327 Beklenti ve Değer Kuramları-II Beklenti-değer kuramına göre bireyler çeşitli seçenekleri değerlendirebilirler, Birbirleri ile karşılaştırabilir, Sonunda kendi değer verdiği ve gerçekleşme olasılığı en yüksek olanı seçebilir. Bundan dolayı öğretmenler öğrencilerini etkili öğrenmeye güdüleyebilmek için yapacakları etkinliklerin değerini ve amacını belirtmelidirler

328 Sosyal Öğrenme Yaklaşımları Davranışçı, bilişselci ve kişisel faktörler Sadece dışsal uyarıcılardan etkilenmeyiz, sadece içsel etkilerle de yönlendirilemeyiz. Çevresel değişkenler ve bilişsel özellikler kadar, öz yeterlilik (kendi kendine yetme) bağımlılık, başarı vb. özelliklerde öğrencilerin davranışlarını etkiler. Öğrencilerin dersi başarma beklentileri ve o dersin öğrenci gözünde önemi yüksek ise göstereceği tepki olumlu yönde olacaktır. Bu kurama göre öğrencilerin neden başarıya ulaşmak istedikleri bilinirse onları güdüleyecek stratejiler daha sağlıklı bir şekilde seçilebilir

329 Başarı güdüsü kuramı

330 Başarı güdüsü kuramı Boyut Amaç Baş. Güdü yük Baş. Güdü düş Orta güçlükte Çok kolay ya da çok zor Niyet Öğrenmek Mış gibi Yeterlik Duy. Gelişmiş Gelişmemiş Yükleme Çaba=başarı Şans Güçlüğe tavır Aşma Çaresizlik, yılgınlık

331 Öğrencileri güdülemek için öğretmenlere çıkarımlar Öğrencilere istenilen davranışları kazandırmak için model olun Başarılarından dolayı öğrencileri uygun sözcükler kullanarak övün Öğrencilere önem verdiğinizi gösterin Öğrencilerden beklentilerinizi açık bir şekilde ortaya koyun Zamanında geri bildirim verin Öğrencilerin çabalarını adaletli biçimde ödüllendirin Başarı güdüsü yüksek olan öğrencilere daha zor amaçlar gösterin Öğrenciden yapabileceğinin en iyisi beklenmelidir (Bu öğrenciden öğrenciye büyük farklılıklar gösterir.) Öğrencinin başarısını değerlendirme ölçüt kendi kapasitesi olmalıdır.

332 Öğrencileri güdülemek için öğretmenlere çıkarımlar-2 Öğretim yaşantıları öğrencilerin yaşantılarına uygun olmasını sağlayın Öğrencilerin kendilerini güvenlikte hissedecek güvenilir ve demokratik bir sınıf atmosferi yaratın Öğrencilere öğrenilecek konunun yararını anlatın Öğrencilerin öğretimden önce fiziksel ihtiyaçlarını giderin Varsa öğrencinin kaygıları, korkuları bunların altında yatan sebepleri bularak gidermeye çalışın Sınıfın fiziksel düzenlemesini öğrencinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapın Öğrenilecekleri bir sorunla ilişkilendirin

333 ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENMEYE GÜDÜLEME Eğer öğrenciler, ifade edilenleri davranışları gösterebiliyorlarsa güdülenmemiş oldukları söylenebilir Öğrencinin güdülenmesiyle ilgili özellikleri bilmek öğretmene 3 açıdan yarar sağlar 1) Etkili bir öğretim planı öğrenciyi kılavuzlama için uygun malzeme seçimi 2) Öğrencinin başarı güdüsünü geliştirerek öğrenmenin etkinliğini artırma 3) Öğrencinin başarı güdüsünü engelleyen davranışları değiştirme

334 ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENMEYE GÜDÜLEME Güdülemeyi belli amaçlara ulaşmak için bir güç kazanma hali olarak aldığımızda, sınıfta gerekli şekilde güdülenmemiş öğrencinin şu davranışları göstermesi söz konusudur. Öğrenci derse düzenli olarak devam etmez, Dikkatli dinlemez, ilgisini arkadaşlarına ya da dışarıdaki hadiselere yöneltmiştir, Ödevlerinde güçlükle karşılaşınca onlara cevap aramak istemez, Derslere- konuya ilgisiz görünür, öğretmen tarafından derse çekilmekte güçlük çekilir. Buna karşılık güdülenmesi yüksek olan öğrenci ise derslerine hazırlıklı gelir, sürekli soru sorar, tartışmalara katılır, araştırmacıdır, enerjisi yüksektir.

335 ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENMEYE GÜDÜLEME Güdülenmenin öğrenmede bireye sağladığı yararları şöyle sıralamak mümkündür: Bireysel enerjiyi artırır ve etkinliklerdeki bireysel ilgi düzeyini yükseltir. Bireysel hedefler doğrultusunda onlara ulaşma etkinliklerini yönetir. Bireylerin etkinliklerinde sorumluluk alarak, kararlılıkla ilerlemelerini sağlar. Bireysel etkinliklerde karşılaştıkları güçlükleri yenmede sebat etmelerini sağlar. Bireylerin kişisel öğrenme stratejilerini ve bilişsel süreçlerini etkiler. Çalışma ve uygulamalarda gösterdikleri dikkati artırır.

336 ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEMEDE KULLANILABİLECEK STRATEJİLER Sınıf ortamında öğrencileri güdülemek için kullanılabilecek stratejiler şunlardır: Öğrencilerin ilgilerini anlama Konunun kullanılabilirliğini açıklama Öğrencilerin başarı beklentisi geliştirmelerine yardımcı olma Dersi ilginç hale getirme Öğrencilerde istek uyandırma Ödüller kullanma Destekleyici bir çevre oluşturma

337 Sınıf Yönetimi VI. Hafta BÖLÜM-11 İstenmeyen Davranışların Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Sabri Güngör

338 Giriş İstenmeyen davranışları azaltmak, İstenen davranışları arttırmak, Öğrenci katılımı. Sınıf düzeni sağlamak için geçen zaman.

339 İstenmeyen Davranış Nedir? 1) Öğretmen tarafından problemli, uygun olmayan ve rahatsız edici görülen davranış, 2) Öğretim sürecini ve okulun normal çalışma sürecini ciddi şekilde sekteye uğratan davranış, 3) Öğrencinin belli bir zamanda akademik eylemleri tehdit eden ve sınıf etkinliklerinin akışını olumsuz etkileyen her türlü öğrenci davranışı

340 Öğrenmeyi engelleyen, diğerlerinin öğrenme hakkını elinden alan ve diğerlerine psikolojik ya da fiziksel olarak zarar veren her türlü davranışa istenmeyen davranış denir.

341 İstenmeyen davranış kategorileri Saldırı Ahlaksızlık Otoriteye karşı gelme Sınıf içi saygısızlıklar Zamanı boşa geçirme

342 İstenmeyen davranış örnekleri Ders izlemeyi engelleme, kendisinin ya da arkadaşlarının öğrenmesini engelleme. Çocuğun, öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşimine zarar verme. Kendi ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokma, Okulun araç ve gereçlerine ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar verme.

343 Haklar Saygı görmek Zorbalık kurbanı olmama Kendini güven içinde hissetme İyi bir eğitim almak, Müdahale olmaksızın çalışmak Hoş bir çevrede çalışmak Sorumluluklar Diğerlerine saygı Diğerlerine zorbalık yapmama Diğerlerinin güvenliğini sağlayıcı mantıklı davranışlar sergileme Diğerlerini dinleme Destek kabul etmek Derslere hazırlıklı gelme Öğrenmeyi engellememe Çevreye saygı gösterme

344 İstenmeyen davranışlarla başa çıkma stratejileri Davranışları neler belirler? Geçmiş sonuçları belirleyebilir Duygular belirleyebilir Düşünme ya da düşünme süreçleri belirleyebilir.

345 1. DAVRANIŞIN SONUÇLAR TARAFINDAN BELİRLENMESİ Pekiştirme, Sosyal öğrenme kuramı, Olumlu davranışları pekiştirme, İstenmeyen davranışı görmezden gelme, Cezalandırma,

346

S I N I F T A D İ S İ P L İ N

S I N I F T A D İ S İ P L İ N S I N I F T A D İ S İ P L İ N 1 Ö ğ r e n c i K a t ı l g a n l ı ğ ı * Açık * Kapalı DEMOKRATİK ORTAM OLUŞTURULMALIDIR. ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE DENGE ARANMALIDIR. Öğretmen Sorumluluğu Öğrenci

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

1. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Doç. Dr. Hasan ARSLAN

1. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Doç. Dr. Hasan ARSLAN 1. BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Doç. Dr. Hasan ARSLAN Başlarken 1 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARINDA 1 SINIF YÖNETİMİ 2 Yapılandırmacı Anlayışta Sınıf Yönetimi Stratejileri 2 SINIF YÖNETİMİNİN

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Örgüt ve Yönetim... 2 Eğitim Yönetimi... 4 Okul Yönetimi... 5 Sınıf Yönetimi Kavramı... 7 Sınıf Yönetimi ve İlgili Disiplinler... 10 Sınıfın Yapısı (Ortamı)... 11 Sınıf

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz.

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR Önsöz İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. Yönetim Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal olarak çalışmaktır. Yönetimin Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı YAPıLANDıRMACıLıK DISIPLIN VE SORUN DAVRANıŞLARıN YÖNETIMI (BÖLÜM3) Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı Disiplin Modelleri Disiplin modelleri nelerdir? Davranış Değiştirme Modeli, Canter Modeli [Güvengen Davranış

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM. Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM. Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Eğitim-Okul-Sınıf İlişkisi... 3 Sınıf Nedir?... 5 Sınıfın Yapısal Özellikleri... 6 Yönetim Nedir?... 6 Eğitim Yönetimi... 7

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

****Disiplin Yaklaşımları****

****Disiplin Yaklaşımları**** ****Disiplin Yaklaşımları**** 1-İntikamcı 2-Cezalandırıcı 3-Korku Yoluyla Engelleme 4-İyileştirici (Düzeltici) 5-Önleyici (Yapıcı olumlu) 1 ****Disiplin Yaklaşımları**** İntikamcı Öğretmen disiplini kişisel

Detaylı

Editör. Prof.Dr. İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ. Yazarlar. Prof.Dr.İlhan Günbayı

Editör. Prof.Dr. İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ. Yazarlar. Prof.Dr.İlhan Günbayı Editör Prof.Dr.İlhan Günbayı SINIF YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. İlhan Günbayı Doç.Dr. Esin Acar Doç.Dr. Habib Özgan Doç.Dr. Mehmet Özbaş Doç.Dr. Nuri Baloğlu Yrd.Doç.Dr. Ahmet Akbaba Yrd.Doç.Dr. Haydar Durukan

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI ÇAYIRKENT ÇOK PORGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel Yaklaşım

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK

SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER Ahmet ATAÇ- Cihan ÇAKMAK Gülenaz SELÇUK ÜNİTENİN ÖRÜNTÜSÜ A- SOSYAL ETKENLER Aile Toplumsal Norm Ve Değerler Çevre Beklentiler Kitle İletişim Araçları B-PSİKOLOJİK ETKENLER

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma.

1. VE 2. DÜZEY > Tüm öğrencilere odaklanma. T.C. İBRADI KAYMAKAMLIĞI BAŞLAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 20140-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TEMELLİ ŞİDDETİ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ŞİDDET, ZORBALIK OKUL TEMELLİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI BİLEŞENLERİ) Temel

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS: SINIF YÖNETİMİ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI: DOÇ. DR. ZEHRA ALTINAY Etkili Sınıf Yönetiminde Öğretmen Rol ve Görevleri Öğretmen, okullarda istendik öğrenmelerin

Detaylı

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ Sınıfta Fiziksel Düzenin Önemi SINIF ORTAMININ FİZİKSEL DÜZENİ Öğrenciler için fiziksel konfor Derse motivasyon/dikkat çekme Öğrenmeyi kolaylaştırma Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr 2

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK

GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK GRUP SÜREÇLERİ ??? Bir insan topluluğu ne zaman bir grup haline gelir? Verilen görevleri bir dinleyici önünde mi yoksa yalnızken mi daha iyi yaparız? Gruplar bireylerden daha çok mu ya da daha iyi mi çalışır?

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİĞİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER İLK/ORTA OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE

T.C. EDİRNE VALİĞİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER İLK/ORTA OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE T.C. EDİRNE VALİĞİ ŞEHİT ÖĞRETMEN ADNAN TUNCA İŞİTME ENGELLİLER İLK/ORTA OKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZATILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI Temel Yaklaşım ve

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı Fiziksel ortamın düzenlenmesi Sınıf yerleşim düzeni konusunda bilgi verilecektir. Sınıf Ortamı

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ

SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ Sınıf yönetimi kavramı Sınıf yapısının özellikleri Sınıf yönetiminin kendine özgü yönleri Sınıf yönetiminin boyutları Sınıf yönetimi modelleri Mükemmel sınıf yönetiminin hedefleri

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

5. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

5. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 5. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER VE DİSİPLİN 3 Temel Kavramlar SINIF YÖNETİM

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19

Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 5 İÇİNDEKİLER Önsöz... 13 Giriş... 17 Bölüm 1. İletişimin ve Psikolojinin Gelişimi... 19 İletişimin gelişimi... 21 Psikolojinin Gelişimi... 23 Yapısalcılık ve işlevselcilik... 25 Psikodinamik bakış açısı...

Detaylı

1/23/2015. Karne Ne Anlatır. Ocak 2015. Beylikdüzü A.K.Koleji Rehberlik Servisi Veli Paylaşımı

1/23/2015. Karne Ne Anlatır. Ocak 2015. Beylikdüzü A.K.Koleji Rehberlik Servisi Veli Paylaşımı 1/23/2015 Karne Ne Anlatır Ocak 2015 Beylikdüzü A.K.Koleji Rehberlik Servisi Veli Paylaşımı Başarılı Çocuklarımızı kutluyoruz. Kendilerini gerçekleştirme yolculuklarına tanıklık etmekten kıvançlıyız. Sözde

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ 1 Sevgili Velilerimiz; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak bu postamızda Çocuklarda Benlik Saygısı

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Gözlem Yolu ile Öğrenme (Bandura) Dikkat etme Hatırda tutma:sembolleştirme-kodlama-saklama Uygulama: Kişisel yeterlilik algısı Pekiştirme Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar Dolaylı

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLGİSAYAR II Ders No : 0310500022 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Demokrasiye inanıyor musunuz? Demokratik bir sınıfa inanıyor musunuz?

Demokrasiye inanıyor musunuz? Demokratik bir sınıfa inanıyor musunuz? SINIF KURALLARI Demokrasiye inanıyor musunuz? Demokratik bir sınıfa inanıyor musunuz? Demokrasi denince aklınıza hangi terimler geliyor? Denklik Mutluluğu Arama Seçenek Eşitlik Fikir Haklar ve Sorumluluklar

Detaylı

28.04.2014. Sınıfta Davranış Sorunları. Sınıfta etkili bir öğrenme ortamı oluşmasını önleyen olumsuz öğrenci davranışları nelerdir? Disiplin Modelleri

28.04.2014. Sınıfta Davranış Sorunları. Sınıfta etkili bir öğrenme ortamı oluşmasını önleyen olumsuz öğrenci davranışları nelerdir? Disiplin Modelleri Sınıfta Davranış Sorunları SINIF YÖNETİMİ VE DİSİPLİN MODELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıfta etkili bir öğrenme ortamı oluşmasını önleyen olumsuz öğrenci davranışları nelerdir?

Detaylı