DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi"

Transkript

1 DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

2 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye nin; Meyve üretimi 12 milyon ton, Sebze üretimi ise yaklaşık 31 milyon tondur. İhracatımız, toplam 43 milyon ton üretimin yaklaşık % 5 idir,

3 Meyve Sebze muhafazası insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İnsanın yerleşik düzene geçerek tarımı başlatması ürünün saklanması sorununu ortaya çıkarmıştır. İlk olarak kültüre alınan buğday ve erkenci tek yıllık kültür bitkilerinin (nohut, mercimek, bakla) tohumları bir yıl çimlenebilirliliği korunarak depolanmıştır.

4 İmparator Neron güneş etkisinden korunmak için, duvarları samanla izole edilmiş odalar yaptırmış ve bu odalarda meyve ve sebzelerin uzun süre muhafazasını sağlamıştır. Soğutma işine ise ilk olarak Çinliler önem vermişler ve kışın donmuş göllerin buz ve karlarını derin kuyularda sıkıştırarak muhafaza edip, yaz süresince bunların soğukluğundan yararlanmışlardır. (Memiçoğlu, 1992).

5 Hasattan sonrası işlemler 1.Boşaltma 2.Yıkama 3.Kurutma 4.Mumlama Derim 6.Boylama 5.Sınıflama Taşıma 7.Ambalajlama Yerel pazar İşleme 5

6 Çürüme ve bozulmalar Gelişmiş ülkelerde % 5-20 Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde % Kayıpların önlenmesi için -Hasat kurallarına uyulması - Hasat sonrası Yaşlanmayı geciktiren Kaliteyi koruyan tekniklerinin kullanılması Hasattan Sonra Sorunlar

7 Paketleme evi: Meyve ve sebzelerin pazara hazırlanmasında modern gerekleri ve istekleri karşılayan bir işleme yeridir.

8 Paketleme Evi İşlemleri 1. Seçme, Ayıklama, 2. Yıkama, 3. Mumlama ve İlaçlama, 4. Sınıflama ve Boylama 5. Ambalajlama, 6.Diğer Paketleme Evi İşlemleri (Önsoğutma,Olgunlaştırma ve/veya sarartma, Kürleme, SO2 uygulaması)

9 1-Seçme ve Ayıklama Çeşitli taşıma birimleri içinde paketleme evine gelen ürün elle veya özel düzenlerle işleme bandına boşaltılır.

10 2- Temizleme ve Yıkama Birçok meyve ve sebzenin iyi bir görünüş kazanması için; özel bir temizlik gerekir. Temizleme kuru olarak veya su kullanarak yapılır. Suyla yıkama daha iyi bir temizlik sağlar..

11 Bitkilerden elde edilmiş doğal mumlarla meyveler ince bir yüzey kaplaması gibi kaplanmakta ve meyvelerin albenisi artmakta ve ağırlık kayıplarıdaha düşük olmaktadır. 3. Mumlama ve İlaçlama:

12 4. Sınıflama ve Boylama Ürünler 4 kalite sınıfına ayrılırlar. Ekstra, I. Sınıf II. Sınıftır. Iskarta

13 5-Ambalajlama veya Paketleme Pazarlama koşullarına veya standartlara uygun olarak hazırlanmış ürünün uygun ambalaj kaplarına yerleştirilmesi, doldurulması işlemine, ambalajlama veya paketleme denir. Amacı,ürünün kalitesini koruyarak satışını sağlamaktır.

14 Depolama ; ürünün daha sonra pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak koşullarda bekletilmesi işlemine denir. 14

15 MEYVELERİN DEPOLARDA SAKLANMALARI Hasat edilen meyveler yaşam faaliyetlerine devam ederler. Şeker, organik asit, pektin ve tanen parçalanmaya devam eder. Meyvelerde su miktarı azalır, pörsür, buruşur. Depoda saklamanın amacı derilen meyvelerde olgunlaşmayı yavaşlatmak ve yaşlanmasını önlemektir.

16 Depolama ve Muhafazanın yararları Üretim aynı kalsa bile muhafaza sayesinde o ürün pazarda uzun ya da çok uzun bir süre bulunabilir. Bazı meyvelerde kalite düzelir. Olgunlaştırma, iyi ürünün muhafazası, standardizasyon. Pazarlara düzenli mal gönderilebilir. Yetiştirici malını iyi fiyatla satma olanağı bulur. Tüketici istediği meyveyi her zaman pazarda bulabilir.

17 Yaygın şekilde kullanılan depolar 4 tipte gruplanmaktadır. 1-Dış hava ile soğutulan (Geleneksel, basit, adi) depolarda depolama, 2-Termomekanik yolla soğutulan (Soğuk hava) depolarda depolama, 3-Kontrollü atmosferli depolarda depolama 4-Modifiye atmosferde depolama 17

18 DOĞAL SOĞUTMALI (ADİ) DEPOLARDA MUHAFAZA Basit depolar dediğimiz bu muhafaza yerleri, bilhassa üretim bölgelerinde halen geniş ölçüde kullanılmaktadır. Nevşehir ve Niğde illerinde tüf kayalar içerisine oyulmuş doğal depolar(elma,patates ve limon), Erdemli Hacıalanı ve Silifke Kırobası(limon) bunun en uygun örneklerini oluşturmaktadır. 18

19 19

20 2-Termomekanik yolla soğutulan (Soğuk hava) depolarda depolama, Soğukta depolamada ilke ;Meyve ve sebzelerin metabolizma faaliyetlerini kesinlikle durdurmamak koşuluyla en düşük düzeyde gerçekleşmesine olanak vermek üzere, gerekli şartların sağlanmasıdır. Meyve ve sebzeler uygun koşullarda depolanınca,taze haldeki niteliklerini bir süre önemli ölçüde korurlar. Uygun koşullar, sıcaklık derecesi ve bağıl nemin ayarlanması ile sağlanır. 20

21 Her meyve ve sebzenin belli süre dayanma olanağı vardır. Bu süre, birkaç günden 5-6 aya kadar değişmektedir. Soğukta depolamada en önemli faktör, depo sıcaklık derecesidir. Genel bir ilke olarak, depolamadaki sıcaklık derecesi, depolanan meyve ve sebzenin donma noktasının 1-2 C üstünde bulunur. Yani soğukta depolamada ürün asla donmaz.

22 SOĞUK DEPO KOŞULLARIVE BUNLARIN SAĞLANMASI 1.Deponun Soğutulması: Depo sıcaklığı soğutma makineleri ile duyarlı olarak kontrol altında tutulur. 2.Depolarda Sıcaklık Düzeyi: Her ürünün kendine özgü bir sıcaklıkta depolanması gerektiğinden aynı depoda tek ürün depolanmalıdır. (Ürüne göre -1 ile 15 C arasında değişir.)

23 3.Depolarda Nem Düzeyi: Her ürünün kendine özgü nem düzeyindeki birdepoda saklanmasıyla su kaybederek buruşup pörsümesi önlenebilmektedir. Yaprak sebzeler %90-95, birçok meyveler ise %85-90 bağıl nem içeren ortamda depolanmalıdır. 4.Depo Atmosferinin Sirkülasyonu ve Değiştirilmesi: Depo havası hareket halinde tutularak,deponun hertarafında aynı sıcaklık ve aynı nem düzeyi sağlanabilmektedir. Ancak hava hareketinin belli bir sınırı aşmaması zorunludur.

24 3-KONTROLLÜ ATMOSFERDE DEPOLAMA Soğuk depolarda ortam havasının bileşiminin, oksijeni azaltıp karbondioksiti arttırmak yönünde değiştirilmesi, bir çok meyve ve sebzenin dayanma süresini normal soğuk depolamaya göre arttırmıştır. KA ya oksijen oranı azaltılır yada CO2 oranı arttırılır. Ülkemizde en fazla elma ve armut depolanmasında kullanılmaktadır.

25 Oksijen Oranının Azaltılması Durumunda 1- Solunum hızı düşer 2- Meyvedeki parçalanma olayları yavaşlar(klorofil kaybı,şeker, asit vitamin ve C vitamini v.b) 3-Meyvelerde etilen sentezi geriler ve etilen çıkışında yükseliş meydana gelmez. 4-Aromatik madde sentezi geriler ve yükselişi gecikir. 5-Bazı fizyolojik bozukluklar(kabuk yanığı v.b)) hastalık ve zararlı kayıpları azalır.

26 Karbondioksit Konsantrasyonu Arttırılması Durumunda 1- Meyve içi havasının ve suda çözünmüş haldeki CO2 nin miktarı artar. Sonuçta solunum hızı düşer ve klimakteriel yükseliş geriler.bunun sonucu olarak olgunlaşma ve yaşlanma hızı yavaşlar. 2-Etilenin etkisi kaybolur 3-Şeker organik asit ve aromatik madde metabolizmaları etkilenir yavaşlar, değişir. 4- Ürüne zarar veren mantarların gelişmesi engellenir.

27 4-Modifiye Atmosferde Depolama

28 Modifiye atmosferde paketleme (MAP) Modifiye atmosferde paketleme tekniği, farklı gaz geçirgenliğine sahip plastik film veya torbalar kullanılarak kapalı şartlarda ürünlerin solunum sonucu ortamdaki O 2 i tüketerek CO 2 i artırmaları ve bu şekilde ürünleri çevreleyen atmosfer bileşiminin değiştirilmesi esasına dayanmaktadır.

29 Romalılar buğday depolamak için gaz geçirmeyecek şekilde kapatılan silolar inşa etmişlerdir

30 MAP in Avantajları Ürünler sadece soğukta muhafazaya göre daha uzun süre ve daha kaliteli olarak depolanır ve raf ömrü daha uzundur. Ürünü dış etkilerden (mekanik zarar, kirlilik, böcek zararı) korur. MAP ürünü katma değerli ürün haline getirir. Süper marketlerde kullanım kolaylığı sağlar Ağırlığı önceden saptanmış paketler, üzerine bar kodu, marka besin içeriği ile ilgili bilgiler yazılabilir Su kaybı önlenir. 30

31 Kontrol (35. gün) MAP (35. gün) MAP (23. gün) Kontrol (23. gün)

32

33 Modifiye atmosferde paketleme tipleri Plastik torba (Box liner) 33

34 Modifiye atmosferde paketleme Pallet cover: Palet üzerine yerleştirilen kasaların etrafının MAP film ile sarılması 34

35 35

36 Modifiye atmosferde paketleme Tüketici ambalajı Torba Plastik film ile sarma (overwrapping) Strafor kapların MAP film ile sarılması 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 MAP (Polietilen box liner muzda olgunluğu geciktirmektedir) 41

42 5. HAFTA Poşet 5 42

43

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE MUHAFAZA. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE MUHAFAZA. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE MUHAFAZA Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü F i y a t NİÇİN DEPOLAMA YAPILIR? M i k t a r PAZARLAMA DÖNEMİ Toplam meyve ve

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin Soğukta Muhafazası

Meyve ve Sebzelerin Soğukta Muhafazası Meyve ve Sebzelerin Soğukta Muhafazası Hasat edilmiş meyve ve sebzeler uygun koşullarda depolanınca, taze haldeki niteliklerini bir süre, önemli ölçüde korurlar. Uygun koşullar, sıcaklık ve bağıl nemin

Detaylı

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. Design of Proper Apple Storage Facilities for Karaman Province

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. Design of Proper Apple Storage Facilities for Karaman Province Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):145-154, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması Sedat KARAMAN 1* Mustafa OKUROĞLU 2 Fatih

Detaylı

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA Soğutma 1 SOĞUTMA Soğukta Depolamanın Temel İlkeleri Depolanan gıda ürünlerinin kalitesinin korunmasında sıcaklık önemli bir rol oynar. Sıcaklığın düşürülmesi kalite bozulmasına neden olan tepkime hızlarını

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK MEYVECİLİK ANKARA-2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları

Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (118-138) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (118-138) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Meyve Suyu: Meyve Nektarı:

Meyve Suyu: Meyve Nektarı: 1 Meyve Suyu: Sağlıklı, olgun, taze ve temiz meyvelerden mekanik yolla elde edilen, elde edildiği meyvenin renk, tat ve koku gibi tipik özelliklerini gösteren, fermente olmamış ancak fermente olabilen

Detaylı

Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları

Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 79-90 Patateste Depolama ve Isıl İşlem Uygulamaları Ebubekir ALTUNTAŞ 1 Semih KESİM 2 Sedat KARAMAN 1 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem

Detaylı

Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız.

Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız. Bu dersimizde uzun emeklerle yetiştirdiğimiz meyvelerimizi pazara sunana kadar nasıl muhafaza edeceğimizi anlatacağız. MEYVELERİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI Son yılların verilerine göre Türkiye'nin toplam

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOĞAN DEPOSUNDA KULLANILAN BİR HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN PROJELENDİRİLMESİ Hakan MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Danışman: Prof.Dr.

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU Ülkemiz, yaklaşık olarak 25 milyon ton sebze üretimi ve 800 ha ı aşan üretim alanı ile önemli sebze üreticileri arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarı ile Avrupa ülkeleri

Detaylı

1o. Ünite Dr. Halil TOSUN Turşu Teknolojisi

1o. Ünite Dr. Halil TOSUN Turşu Teknolojisi 1o. Ünite Dr. Halil TOSUN Turşu Teknolojisi İnsanların gıda maddelerini uzun süre saklayabilmek ve az ya da hiç bulunmadıkları yer ve dönemlerde, bu ürünlerden yararlanabilmek için geliştirdikleri dayandırma

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Muhafazası

Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Muhafazası Meyve ve Sebzelerin Dondurularak Muhafazası Dondurarak Muhafazanın Temel İlkeleri Meyve ve sebzelerin süratle bozulmalarının en önemli nedeni, bazen %98 düzeyine erişen fazla miktarda su içermeleridir.

Detaylı

ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 622B00229 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında

Detaylı

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi

Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi Gelişen dünyamızda her geçen gün insanların alışkanlıkları da değişiklik göstermektedir. İnsanlar eski zamanlarda, kendi tüketecekleri yoğurt, peynir, ekmek ve sebze-meyve

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ SEÇİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Ağustos 2003 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ELMA RAPORU 1. GİRİŞ Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler bakımından bazı tropik meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Elmanın

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ TEREYAĞI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

İstanbul Makina Faaliyet Alanları

İstanbul Makina Faaliyet Alanları İstanbul Makina Faaliyet Alanları 1-) Endüstriyel Soğutma 2-) Endüstriyel Havalandırma 3-) Nem Alma 4-) İklimlendirme 1-) SOĞUTMA Soğutmanın Tanımı ve Tarihçesi Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını onu

Detaylı

GIDA PERAKENDECİLİĞİ ve LOJİSTİK. Prof.Dr.Harun AKSU

GIDA PERAKENDECİLİĞİ ve LOJİSTİK. Prof.Dr.Harun AKSU GIDA PERAKENDECİLİĞİ ve LOJİSTİK Prof.Dr.Harun AKSU En son bağımsız verilere göre, Türk perakende sektörünün (gıda ve gıda dışı) cirosu 2006 yılında 136,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleştirilmiştir

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

YEM HİJYENİ. Yem kalitesi ; Sağlığa uygunluğu. Tüketicinin isteğidir. Besleyici değeri ve

YEM HİJYENİ. Yem kalitesi ; Sağlığa uygunluğu. Tüketicinin isteğidir. Besleyici değeri ve YEM HİJYENİ Yem kalitesi ; Sağlığa uygunluğu Besleyici değeri ve Tüketicinin isteğidir. Yemler.. mikroorganizmalar ve hayvansal zararlıların etkisi ile bozulabilir. Bozulan yemlerde besin madde içeriği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı