Yusuf Ömürlü. Vasfi Emre Ömürlü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf Ömürlü. Vasfi Emre Ömürlü"

Transkript

1 Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne devam etti ve burada Emin Ongan ın yardımcılığını yaptı de Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkân ile Kubbealtı Cemiyeti nde müzik çalıģmalarını baģlattı yılında felç geçirmesi üzerine mimarlığı bırakarak yalnız mûsıkî ile uğraģmaya baģladı. Toplam 1007 adet ilâhi, 465 adet klâsik eser, 120 adet saz eseri, 100 adet Yahya Kemal in bestelenmiģ Ģiirleri ve 78 adet Ken an Rifâî Hazretleri nin bestelenmiģ eserlerinin notalarını bizzat kendisi yazmıģtır. Bu eserler Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanmıģtır yılında, içinde 428 adet ilâhi bulunan Rahmet Peygamberine Ġlâhiler isimli kitabı hazırlamıģtır. Bu kitap TÜRKKAD Ġstanbul ġubesi tarafından yayınlanmıģtır. Yusuf Ömürlü halen Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda Ģef olarak müzik çalıģmalarını sürdürmektedir. Üsküdar Mûsıkî Cemiyetinde tanıģtığı Erten Ömürlü ile evli olup üç evladı vardır. Çocukları da Klasik Türk Mûsıkîsi ile uğraģmaktadır. BestelenmiĢ farklı makamlarda 10 adet eseri bulunmaktadır. Vasfi Emre Ömürlü Ġstanbul da 1969 senesinde dünyaya geldi. Ġlk müzik eğitimini küçük yaģlardan itibaren babası bestekâr Yusuf Ömürlü den, Kubbealtı Mûsıkî Cemiyeti nde aldı ve cemiyet korosunda görev yaptı. Lisenin ilk yıllarından itibaren Neyzen Ömer Erdoğdular dan ney eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Ken an Rifâî nin oğlu ve Büyük Hafız Sâmi nin talebesi Mevlidhan Hafız Kâzım Büyükaksoy dan cami mûsıkîsini, özellikle de klâsik mevlid ve kaside icrasını öğrendi. Son zâkirbaģı Selahaddin DemirtaĢ tan Tekke mûsıkîsini meģketti. Üniversite son yıllarından itibaren (1990), Bestekâr Cinuçen Tanrıkorur un çeģitli CD ve TV kayıtlarında solist olarak yer aldı ve üstadın Tanrıkorur Solistleri gibi birçok konserinde, kendisinin takdiriyle, baģarıyla görev yaptı dan itibaren, Amerika daki doktora eğitimi sırasında, gerek Duke Univercity of Art ve Univercity of Arkansas daki konserleriyle, gerekse Empire of Sultans seri sergilerinin açılıģ konserlerindeki gibi müģterek olarak, Amerika da Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin tanıtımına hizmet etti ve takdir topladı yılındaki

2 mezuniyetinin ardından döndüğü Türkiye de, gerek Lâlezar Topluluğu, ile yurtiçi ve yurtdıģında verdiği, gerekse Lâ Edrî topluluğunda Ģeflik yaparak icra ettiği konserlerle beğeni toplamaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Elif Ömürlü Uyar Ġstanbul da 1964 yılında dünyaya gelen Elif Ömürlü Uyar bestekâr ve yüksek mimar Yusuf Ömürlü ile Erten Ömürlü nün kızıdır. Evli ve 3 çocuk annesidir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliğinden mezun olan Elif Ömürlü Uyar musıki eğitimini yılları arasında devam ettiği Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda babası bestekâr Yusuf Ömürlü den aldı. Bu zaman zarfında muhtelif konserlerde solist ve Ģef olarak görev aldı. Üniversite yıllarında kemençe üstâdı Ġhsan Özgen den 1 yıl kadar kemençe dersi aldı. Süheyla AltmıĢdört yönetimindeki Ġstanbul Üniversitesi Türk Mûsıkîsi korosuna dört yıl devam etti. Müzik çalıģmalarına iģ yoğunluğu sebebiyle 2005 yılına kadar ara verdi yılından beri Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda babası Yusuf Ömürlü ile birlikte mûsıkî çalıģmalarını yürütmektedir. Lale Akay Umul 1966 senesinde Ġstanbul da doğdu. Konservatuar öğrencisi olduğu yıllarda; 3 telli kemençeyi Ġhsan ÖZGEN, 4 telli kemençeyi Cüneyd ORHON gibi Türk Musıkisinin iki büyük duayeni ile çalıģtı de kazandığı ĠTÜ-TMDK- Temel Bilimler Bölümü- Klasik Kemençe programından ve Ġhsan ÖZGEN in sınıfından baģarı ile mezun oldu. Bu dönemde K.Kemençe ve Dini Musıki repertuarını pekiģtirebilmek, geniģletebilmek ve topluluk içinde eģlik ve solo performansına pratiklik kazandırabilmek amacıyla KUBBEALTI Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının musıki topluluğuna katıldı. Yüksek Lisans Eğitimini sürdürdüğü yılları arasında, üstün baģarısından ötürü KUBBEALTI Vakfı tarafından karģılıksız burs almaya hak kazandı. Aynı dönemde, bu toplulukta birlikte musıki çalıģmalarını sürdürdüğü bir grup arkadaģıyla, Yeni Asya Sesli Yayınları nın Bizim Musıkimiz ana baģlığında; Sazlarla Ġlahiler, Saba Rüzgarı, Gönül Çağlayanı, Neyleyeyim Dünyayı isimli kaset kayıtlarında

3 K.Kemençe sanatçısı olarak yer aldı yılında; hem ĠTÜ- TMDK ında TSM-K.Kemençe alanında AraĢtırma Görevlisi oldu, hem de Sanatta Yeterlik programına kabul edildi. Bu dönemde Ġhsan ÖZGEN ile 3 telli kemençe eğitimi devam ederken, Cüneyd ORHON ile de 4 telli kemençe çalıģmalarına baģladı senesinde TSM- Sanatta Yeterlik programından mezun olunca, Sanatçı Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. KUBBEALTI Musıki Topluluğunun Ģefi Yusuf ÖMÜRLÜ nün dini musıki alanındaki bilgilerinin etkisi ile; Lisans Bitirme ÇalıĢmasını, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Tezlerini, Dini Musıki, Ġlahiler ve Nefesler konularında hazırladı. Bu süre zarfında Yusuf ÖMÜRLÜ nün büyük bir titzlikle neģrettiği ĠLAHĠLER isimli yayınlarından ve hocanın dini musıki hususundaki engin bilgilerinden fazlasıyla yardım aldı den günümüze gelene kadar KUBBEALTI Mus. Top. Ġle Ģehir dıģı ve içinde pek çok konser programında kemençesi ile yer aldı. Burada kazandığı topluluk disiplinini daha sonra görev aldığı; BOĞAZĠÇĠ Orkestrası, ĠSTANBUL KLASĠK TÜRK MÜZĠĞĠ ORKESTRASI, LA- EDRĠ Topluluğu ve kendi kurduğu LALEZAR K.T.M.O. gibi topluluklarda da uyguladı da Ġhsan ÖZGEN in kurduğu BOĞAZĠÇĠ Orkestrası ile Yurt dıģı (Yunanistan) turnesine katıldı. Atina da kayıt edilen; Osmanlı Ġmparatorluğunda Müzik - Rum ve Türk Bestekarlar I-II, Mevlevi Ayinleri ve BektaĢi Nefesleri III, Eğlence Müzikleri ve Zeybekler IV isimli CD kayıtlarında yer aldı de Nevzat SUMER in kurduğu ĠSTANBUL K.T.M.O. ile, 6 CD de toplanan Klasik Türk Müziği Saz Eserlerinin seslendirildiği arģiv niteliği taģıyan bir baģka çalıģmada yer aldı. Bu topluluk ile Ġstanbul içinde ve dıģında, önemli kültür merkezlerinde konser faaliyetlerine katıldı. Konservatuarda eğitim kadrosunda yer aldığı dönemler içinde; Bölm. BĢk. Yrd. ve Ana Sanat Dalı BaĢkanlığı görevlerine de getirilen sanatçının ulusal ve uluslar-arası hakemli dergilerde, musıki konusunda makaleleri bulunmaktadır. Klasik Kemençeyi tanıtım amaçlı; sempozyum, seminer, konferans, konser gibi bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı-sıra 2005 de konservatuarda öğrencilerinden kurduğu LALEZAR Klasik Türk Müziği Orkestrasına da ġeflik yapmaktadır. Ġstanbul içinde ve dıģında, oluģturduğu bu topluluk ile pek çok konser veren sanatçı, Türk musikisi konusunda ustalarından ve hocalarından aldığı bilgi birikimini öğrencilerine aktarabilmeyi hedef edinmiģtir. Evli ve kendisi gibi müzisyen (Keman sanatçısı) bir kız çocuğu annesidir.

4 Hulusi Babalık 10 haziran 1976 yılında Ġstanbul un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ġlk,Orta ve Lise tahsilinin ardından Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Enstruman yapım bölümüne girdi. Bu bölümde baģta Tanbur, Ud, Kemençe ve Kanun yapımını öğrendi.2001 senesinde bölüm birincisi olarak mezun oldu. Hulusi Babalık Üniversite yıllarından önce Tanburi Murat Aydemir den Tanbur derslerine baģladı. Koservatuarla birlikte sırasıyla ; Abdi CoĢkun, Özata Ayan dan Tanbur derslerine baģarıyla devam etti. Kubbealtı Akademisinde uzun yıllar Tanbur dersleri verdi ve yine aynı kurumun birçok konserlerine tanbur sanatçısı olarak katıldı.katıldığı Mevlana Eğitim ve Kültür Derneğinin yurt içinde ve yurt dıģında(almanya.ġsviçre ve Ġspanya) verdiği konserlerde tanburi olarak yer aldı ve bu derneğin bir CD çalıģmasında bulundu.sanat yönetmenliğini Mehmet Kemiksiz in yaptığı AĢk Meydanı 1ve2, yine aynı ekiple Hüdayi yolu isimli CDlerde çaldı.2005 yılı içerisinde akustik yapımdan çıkan Relaxation Music adlı projede Huzur isimli albüme solo olarak çaldı.en son Ġstanbul Klasik Türk Müziği Orkestrasının yorumladığı 6CD den oluģan projede Tanbur çaldı ve orkestrayla birlikte birçok konsere Tanbur sanatçısı olarak katıldı.bunların dıģında ġevval müzikten çıkan Osmanlıdan bu güne Türk Müziği isimli cd de solo olarak Tanbur çalmıģtır.2005 yılında kurulan Cengizhan Sönmez yönetimindeki Ses ve Nefes isimli toplulukta tanbur icracısı olarak birçok konsere katıldı.2007 sezon baģında Ġzmit Büyük ġehir Belediye Konservatuarında Tanbur dersi vermeye baģladı. Bilal Kavçakarın yorumladığı Ehli Beyt isimli cd de Tanbur çaldı mayıs ayında Kosova kültür etkinliklerine Andelip musıki topluluğuyla Prizren ve PriĢtine de konserlere katıldı.andelip musıki topluluğuyla ayrıca2010 yılı içerisinde Ġspanya(BarcelonaMadrid),Endonezya ve Tokyo da konserler verdi.yine 2008 Temmuzayında Ensemble Burhan Öcal ile ġef Howard Griffiths yönetiminde SUFI&BACH isimli kosere Tanbur icracısı olarak katıldı.2008 Ekim ayında Antakya Akademi organizasyonu ile Mekder bünyesinde Bulgaristan Plovdiv ve Kırcaali de Kültür koserlerine, 2010 yılı içerisinde Qatar organizasyonuna Tanbur sanatçısı olarak katıldı. Eylül 2010 da Ġstanbulun iki Kadim Sesi:NEY ve TANBUR isimli projede sekiz Tanbur ile konser verdi.2008 Eğitim ve Öğretim yılı baģında Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Tanbur dersleri vermeye

5 baģladı. Tanbur icrası hakkında Tanburi Necdet YaĢar dan bizzat bilgi alan Hulusi Babalık evli ve bir çocuk babasıdır. Galib Çolakoğlu de Ġstanbul da doğdu. Ġlk, orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Yüksek tahsilini Ġ.Ü.ĠĢletme Fakültesi nde bitirdi yılları arasında Galatasaray Lisesinde ve Türk Folklor Kurumunda halk oyunları ile meģgul oldu, akordiyon çaldı. Belçika ve FildiĢi Sahili nde 1973 te milli halk oyunları ekibi ile Türkiye yi temsil etti yılında Milli Türk Talebe Birliği nde amatör rehber sertifikası alarak bir müddet rehberlik faaliyetinde bulundu yılında Nazan Demir ile evlendi.1979 da kızı Elif Feyza,1981 de oğlu Ömer Mansur, 1992de oğlu Emin Abdülkâdir dünyaya geldi itibarı ile dört torun sahibi olan Galip ÇOLAKOĞLU nun küçük oğlu Abdülkâdir Ġ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı çalgı bölümünde ney öğrencisi olarak musiki eğitimini sürdürmektedir. Askerlik görevine de baģlayarak tarihinde J.kom.Teğm. olarak tamamladı. Musiki eğitimine 1971 Nisan ayında Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi iken Ġstanbul Fetih Cemiyetine bağlı Kubbealtı Musiki Cemiyetinde, Münir Nurettin Selçuk, Kemal BATANAY ve Yusuf Ömürlü hocaların öğrencisi olarak baģladı. Münir Nurettin hocadan Ģan ve meģk, Kemal hocadan meģk, usul ve tavır, Yusuf hocadan da solfej, usul ve repertuar eğitimi gördü. Bir müddet sonra Yusuf Ömürlüye yardımcı olarak meģk öğretmenliği yaptı yılında bir süre Belediye Konservatuarına devam etti yılı baģında açılan Devlet Korosu stajyer ses sanatçılığı imtihanına katılarak, üstün baģarı gösterdi ve 100 puan alarak imtihanı kazandı. Koroya girmiģ olduğu 8 Eylül 1976 tarihinden bu yana Ġstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun bütün sanat faaliyetlerine katılarak binden fazla konserde, yurtiçi ve yurtdıģı turne konserlerinde, TV programlarında, ses kayıtlarında görev aldı yılından bu yana ilk dönemleri yoğun olmak üzere beste çalıģmalarında bulundu. ġarkılar, ilâhiler, saz eserleri ve yürük s er besteledi. Bunlardan Hüzzam yürük semai Biz Ģevkine hayrân oluruz fasl_ı bahârın (güfte: BeĢir AYVAZOĞLU)ve bestenigâr tevģih Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlâlllah (güfte: Hafız ġeyda) TRT denetim kurulundan geçerek TRT repertuarına girdi. Bestenigâr tevģih, Ankara radyosu Türk Tasavvuf Müziği Korosunda Ģef Ahmet Hatipoğlu tarafından icra edildi. Galib Çolakoğlu nun Türk basınında devlet korosu hakkında 1975 yılından bu yana

6 yayınlanmıģ bulunan bütün haber, röportaj ve köģe yazıları kupürlerinden meydana gelen klasörler dolusu emsalsiz bir belge arģivi mevcuttur. Fransızca ve Ġngilizce bilen Galib Çolakoğlu otuz beģ yıldır Devlet Korosunda ses sanatçılığı görevine devam etmektedir. Hüseyin Özkılıç Hüseyin Özkılıç 1976 yılında Ġstanbul'da doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitimini Ġstanbul'da tamamladı. Müzik hayatına aynı zamanda ilk enstrümanı olan bateriyle baģlayan Hüseyin Özkılıç farklı topluluklarla festival ve konserlere katıldı yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarının sınavlarını kazanarak Müzikoloji eğitimine baģladı. Konservatuar döneminde Salih Bilgin'den Ney, Prof. Yalçın Tura'dan Müzikoloji Ve Müzik Paleografyası, Prof. ġehvar BeĢiroğlu'ndan Müzik Tarihi ve Enstrüman bilgisi dersleri aldı. Bu süre zarfında ayrıca Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfının ġef Yusuf Ömürlü tarafından idare edilen Türk Müziği topluluğuna katılarak Türk Müziği repertuarını geliģtirme imkanını yakaladı senesinde konservatuardan mezun olunca aynı yıl içerisinde Müzikoloji yüksek lisans eğitimine baģladı. Bu dönemde Prof. Dr. Alâeddin YavaĢça ile Dini Musıki, Haydar Sanal ile Mehter Musıkisi ve Cüneyd Orhon la Türk Müziği repertuar analizi çalıģtı. Ney icracısı olarak yurtiçi ve yurtdıģında konserler verdi. Muhtelif müzik projelerinde müzik yönetmenliği görevinde bulunan Hüseyin Özkılıç, Radikal gazetesi ve Yeni Aktüel dergisi için müzik yazıları kaleme aldı. Hüseyin Özkılıç halen Pendik Belediyesi müzik kurslarında ve Kubbealtı Akademisi Kültür Ve San at Vakfı nda ney eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Hakan Hataylı Hakan HataylıHakam Hataylı, 16 Aralık 1964 tarihinde Ġstanbul'da dünyaya geldi. Hafız, mevlidhan ve kasîdehan Hacı Mahmut Hataylı ile ġükran Hataylı'nın oğludur.hakan Hataylı, ilk müzik sevgisini küçük yaģlarda, din mûsikî alanında önde gelen bir ses sanatkârı olan babasından aldı. Ġlk öğrenimini Yavuz Selim llkokulu'nda, orta öğrenimini Çapa Ortaokulu'nda tamamlayan Hataylı. ġehremini lisesi'nde sürdürdüğü lise öğrenimi sırasında,

7 udî ve bestekâr RüĢdü Eriç'ten genel müzik bahisleri konusunda faydalandı. Ses Sanatçısı Engin'den uzun müddet ud dersleri alarak bu sazda önemli ilerlemeler kaydetti.aynı tarihlerde Rumeli Türkleri Mûsikî Cemıyeti'ne de devam eden Hataylı, bu topluluktaki düzenli çalıģmalarıyla repertuarını ilerletme imkânı buldu. Sonraki yıllarda Kubbealtı Akademi Vakfı Mûsikî Bölümü'nde, bestekâr ve mûsikî hocası Yusuf Omürlü'nün derslerine ve meģklerine devam ederek dinî ve dinî mûsikî sahalarında nazarî bilgilerini ve repertuarını geliģtirdi.kültür Bakanlığı Ġstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'nun 1986 yılında açtığı sınavı kazanarak, göreve baģlayan Hataylı, solist olarak da görev yaptığı koronun gerçekleģtirdiği bütün yurt içi ve yurt dıģı turne konserlerine katıldı. Türk Hava Yolları Mûsikî Derneği, YeĢilyurt Deniz Kulübü Mûsikî Topluluğu, Rumeli Türkleri Mûsikî Cemiyeti, YeĢilköy Halk Eğitim Merkezi Mûsikî Korosu gibi kuruluģlarda Ģeflik görevinde bulundu. Ġçinden yetiģti ve önemine gönülden inandığı amatör müzik topluluklarında öncülük, kuruculuk, hocalık ve yöneticilik yaparak da hizmetler veren Hataylı, bu çalıģmalarıyla günümüze kadar yüzlerce öğrenci yetiģtirdi. Bu amatör nitelikli çalıģmaları sürdürmesinin yanısıra, 1994 yılından itibaren Ġstanbul Fasıl Topluluğu ve Ġstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu'nun da dâimi üyeleri arasında yer aldı. Bu toplulukların Fransa, Fas, Hırvatistan gibi ülkelerde verdiği uluslararası festival konserlerinde solist olarak görev aldı. Ġstanbul Fasıl Topluluğu'nun gerçekleģtirdiği "Ġstanbul ġarkıları - 1". "Ġstanbul ġarkıları - 2", "Ġstanbul Türküleri - 1", "Ġstanbul Türküleri - 2I". "BestelenmiĢ ġiirleriyle Mehmet Akif Ersoy", "BestelenmiĢ ġiirleriyle Necip Fazıl Kısakürek", "ġarkı ve Köçekçeleriyle Dede Efendi" adlarını taģıyan yedi kaset ve yedi CD'de solist ve korist olarak görev almıģ olan Mustafa Hakan Hataylı, bu topluluğun 1994 yılından beri periyodik olarak sürdürdüğü fasıl konserleri içinde hanende olarak yer aldı. Ġstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu üyesi olarak da, çok sayıda sahne konseri verdi. Türk Tasavvuf Mûsikîsı'nın önde gelen örneklerinin seslendırıldığı bir dizi TV programına ve ayrıca Kanal 7, Kanal D, Samanyolu TV, HBB, Show TV ve BRT gibi medya kuruluģlarında çok sayıda müzik programına solist olarak iģtirak etti.hakan Hataylı, tasarımcı, stilist IĢıl (Tezay) Hataylı ile evli olup, Özge (1992 doğumlu) ve Bilgesu (2000 doğumlu) adlarını taģıyan iki kız çocuk babasıdır.

8 Mithat Arısoy 1 Mart 1963 da Burdur da doğdu. ĠTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ndan 1986 da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında TRT Ġstanbul Radyosu nda Dr. Alâeddin YavaĢça yönetimindeki Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu nda yer aldı. Ġstanbul Üniversitesi Korosu çalıģmalarından istifade etti. Kubbealtı Akademisi Yusuf Ömürlü yönetimindeki koro çalıģmalarına katıldı, aynı kurumda Keman öğretmenliği yaptı. Ġstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Ġcra Heyeti nde üç yıl kadar keman çaldı. Mezun olduğu okulda on iki yıl keman ve viyola öğretti. Devlet Korosu na 1989 da girdi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Serdar Bişiren 1968 Yılında Bursa da doğdu. Ġlk Ve Orta öğreniminden sonra müzik yaģantısına Ġstanbul da Ġ.T.Ü Devlet Konservatuarını kazanarak baģladı. Okul döneminde Klasik Türk Müziği eğitimi alırken aynı zamanda Ahmet Özhan ın solistliğini yaptığı Ġstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Korosunda da görev yaptı. Konservatuardan mezun olduktan sonra T.C Kültür Bakanlığı Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda Ritm Sanatçısı olarak çalıģmaya baģladı. Burada Ahmet Özhan la Türkiye ve dünya da klasik ve tasavvuf müziği alanında birçok konserde Ritm Sanatçısı olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye de birçok sanatçıya Konser ve Cd çalıģmalarında eģlik etti. Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin YavaĢça, Ġnci Çayırlı, Yıldırım Gürses, gibi pek çok sanatçıya sazı ile eģlik etti yılları arasında Ruhi Ayangil ġefliğinde Ayangil Orkestra ve Korosunda Saz Sanatçısı olarak, daha sonra yine Ruhi Ayangil ile Libya ve Almanya da Goethe Üniversitesi nde Klasik Osmanlı Müziği Konserleri ve CD çalıģmalarında bulundu. Hamlet 2001 Ustalarımıza (2001) adlı tiyatro eserinde Ritm Percussion ile müziklerine eģlik etti. Solistliğini Ahmet Özhan ın yaptığı AteĢ-i AĢk isimli 5 CD lik albümün, Ġlahiyat-ı Kenan ve PadiĢah Bestekarlar isimli CD lerin ritmlerini çaldı. Katibim ġarkısı Üzerine ÇeĢitlemeler adlı CD çalıģmasında Ruhi Ayangil ile çalıģtı. Ruhi Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu nun ġeyh Galib e Saygı ve Tura ġarkıları adlı CD lerine sazı ile eģlik etti. Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir gibi saz virtüözlerinin birçok CD ve konser çalıģmalarında saz sanatçısı olarak bulundu yılında ġenol Filiz ve Birol

9 Yayla nın Mızrabın Nefesi isimli projesinde Ritm Percussion olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk sahibi olan sanatçı halen sanat yaģamını Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda devam ettirmektedir. Kubbealtı cemiyetine de yılları arasında devam etmiģtir Bahri Güngördü Bulgarıstanda doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Bursa da tamamladı. Ilk müzik eğtimine Bursa Halk Eğitimi Merkezinde Altun Altun ve Bursa Beledıye Konservatuvarında Erdinç Çelikkol dan aldı. Sonra 1990 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi nden Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu ve yine ĠTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik(Doctora) eğtimi aldı. Eğtim yıllarında repertuvar alanında Alaeddin YavaĢca, Bekir Sıdkı Sezgin, Tulun Korman, Selahaddin Ġçli, Mefharet Yıldırım dan ders aldı. Ayrıca yılları arasında Kubbe Altı Musıki Vakfında Yusuf Ömürlü nün yönetımınde bu toplulukda görev aldı. Ġ.Ü. Süheyla AltmıĢdört le, ATMOK da Ruhi Ayangıl iletrt Ġstanbul Radyosun da Dogan Ergin le, HoĢ Sada da Yıldırım Gürses in yönetimindeki topluluklarda Ses sanatçısı olarak gorev aldı den bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Istanbul Tarihi Türk Müziği Popluluğu nda Ses sanatçısı olarak görevine devam etmektedir. Oğuzkaan Birhekimoğlu TRT Ġstanbul Ankara Radyosu SözleĢmeli Ney sanatçısı. Ġstanbulda Üniversitenin son dönemlerinde Ney sazına ilgi duydu.neyin usta sazlarından Ömer Erdoğdular Hocanın evdeki meģklerine bir süre devam etti. Musiki eğitimine baģladığı ilk mektep Kubbealtı Musiki Cemiyetidir.Yusuf Ömürlü Hoca ile solfej ve repertuar derslerinin yanısıra ney sazını ilerleterek çeģitli Musiki cemiyetlerine devamla pratik bilgisini artırdı. TRT Ankara Radyosunda profesyonel olarak baģladığı müzik kariyeri TRT Ġstanbul Radyosunda devam ediyor.türk Müziği duayenleriyle gerek özel gerek toplu programlar vesilesiyle birebir çalıģma imkanı buldu. Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği alanında ġef Ahmet Hatipoğlu,Fasıl müziği ve çeģitli formlarda Metin Everes, Orhan Özgediz,Vedat Kaptan Yurdakul

10 ,Cemile Uncu,Hasan Eylen gibi Ģeflerle toplu programlar ve TV programları yaptı.kanuni Tahir Aydoğdu ile Gülizar Türk Müziği topluluğu bünyesinde Klasik Musikinin nadide eserlerinin seslendirildiği yurtiçi ve yurtdıģı konserlere iģtirak etti. Yüzlerce Tv programı ve konserlerde danıģman ve icracı olarak yer aldı. Radyoculuğunun yanısıra ġifa terapisi ve makamsal Musikinin insan üzerindeki etkilerini inceliyor ve deneysel çalıģmaları yürütüyor.yurt dıģındaki terapi Merkezleriyle belirli zamanlarda ortak çalıģmalar yapıyor ve makamsal müziği anlatıyor.özellikle Vücud enerji bölgelerini makamsal seslerle uyararak Ģifa yaratma konusunu incelemekte ve bu konuda dersler vermektedir

Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin

Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı. 1956-60 yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri 2014 Programı 1 DİNLETİ Rûh-i Âhêng 27 Şubat 2014 Perşembe Saat: 12.15 Salih YURTTAŞ Melih YENİLMEZ Kadir KISAOĞLU Topluluk

Detaylı

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER TANJU AKLEMAN 1961 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Ġ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü'nden

Detaylı

ÜSKÜDAR İÇİN 2012 DE 2012 ETKİNLİK

ÜSKÜDAR İÇİN 2012 DE 2012 ETKİNLİK .. USKUDAR.... KULTUR SANAT Sohbet Söyleşi Seminer Konferans ÜSKÜDAR İÇİN 2012 DE 2012 ETKİNLİK Merhaba Değerli Kültür Sanat Dostları; Geçen ay, yeni yıl demek, yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni heyecanlar

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını MÜHENDİSHANE DE MUSİKİ. İstanbul Teknik Üniversitesi nde Musiki Çalışmalarının Tarihçesi MEHMET GÜNTEKİN

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını MÜHENDİSHANE DE MUSİKİ. İstanbul Teknik Üniversitesi nde Musiki Çalışmalarının Tarihçesi MEHMET GÜNTEKİN İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını MÜHENDİSHANE DE MUSİKİ İstanbul Teknik Üniversitesi nde Musiki Çalışmalarının Tarihçesi MEHMET GÜNTEKİN İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını İTÜ Geliştirme Vakfı Yayını Kitabın Adı:

Detaylı

ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ

ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ ISSN: 2146-7765 EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI DERGİSİ Sayı: 1 Yıl: 2011 Yayın Sahibi Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ (Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı adına) Editör Doç. Dr. F. Reyhan

Detaylı

MORSALKIMLAR, ERGUVANLAR BİZİ BEKLİYOR

MORSALKIMLAR, ERGUVANLAR BİZİ BEKLİYOR .. USKUDAR.... KULTUR SANAT MORSALKIMLAR, ERGUVANLAR BİZİ BEKLİYOR Değerli Kültür Sanat Dostları; Bir yandan şehrimizi güzelleştirmek için köklü ve kalıcı yatırımlar, Üsküdar a yaraşır hizmetler gerçekleştirirken,

Detaylı

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org

En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1. fikirvesanat.org En iyiler da! SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ 1 fikirvesanat.org SERDİVAN FİKİR SANAT AKADEMİSİ Yusuf Alemdar Serdivan Belediye Başkanı Bugün Serdivan ı sadece üniversite varlığıyla değil, alternatif birçok

Detaylı

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz Ege Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz Ege Üniversitesi Rektörü 60. yılını 2015 yılında kutlayacak olan Ege Üniversitesi, bilgiyi yaşamla bütünleştirebilen ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmek amacıyla; sosyo-kültürel yaşama olumlu katkı sunan birimler eşliğinde,

Detaylı

İTÜ KÜLTÜR ve SANAT BİRLİĞİ

İTÜ KÜLTÜR ve SANAT BİRLİĞİ YENİ UYGULAMALARIMIZDAN BAZILARI * Üniversitemizin mevcut öğrencileri ve kulüp öğrencilerimiz için baģlattığımız KSB Kulüpler Arası Seminer Programı etkinliğimiz bahar yarıyılında, haftada iki gün iki

Detaylı

Kapak görseli: Boğaziçi Caz Korosu

Kapak görseli: Boğaziçi Caz Korosu Kapak görseli: Boğaziçi Caz Korosu PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 2 Nisan, 14:00 TÖREN Radyo Ege Kampüs Ödülleri-2013 Radyo Ege Kampüs *Etkinlik davetiyelidir. Davetiyeler: Radyo Ege Kampüs/Ege

Detaylı

RECEP ALTEPE. Değerli Hemşehrilerim;

RECEP ALTEPE. Değerli Hemşehrilerim; www.bursa.bel.tr Değerli Hemşehrilerim; Geleneksel değerlerimizin yeniden yorumlanarak zenginleştirilip geleceğe taşınması, kültürel kimliğimizin güçlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Ramazan ayı manevi

Detaylı

BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ

BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ BÖL Ü M 4 TÜRKĠYE EĞĠTĠM HASTANELERĠNDE NÖROLOJĠ TARĠHÇESĠ Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde Nöroloji 1924 kıģında idi, o senenin TeĢrininevveli'nde bize mal edilen

Detaylı

21-30 KASIM 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ

21-30 KASIM 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ 21-30 KASIM 2011 ETKİNLİK TAKVİMİ 21 Kasım Pazartesi Saat:18.30 DİVAN EDEBİYATI VAKFI KONUŞMALARI Düzenleyen: Ahmet Turan Alkan Yer: Divan Edebiyatı Vakfı Bu ay ki programda Herkes İçin Mimarlık başlığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKAN DEMİRİŞ VE IV. MURAT OPERASI NIN İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak TANİŞ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKAN DEMİRİŞ VE IV. MURAT OPERASI NIN İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak TANİŞ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKAN DEMİRİŞ VE IV. MURAT OPERASI NIN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak TANİŞ Anabilim Dalı: SANAT YÖNETİMİ Programı: REJİSÖRLÜK Tez Danışmanı:

Detaylı

Kapak görseli: İlhan Erşahin s Istanbul Sessions

Kapak görseli: İlhan Erşahin s Istanbul Sessions Kapak görseli: İlhan Erşahin s Istanbul Sessions PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06, 13, 20 ve 27 Şubat, 17:00-20:00 ATÖLYE ÇALIŞMASI Film Atölyesi Eğitmen: Ulaş Işıklar Sağlık, Kültür ve

Detaylı

Kıymetli Hemşerilerim;

Kıymetli Hemşerilerim; AVANOS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 4. Kültür ve Sanat Günleri 2013 - 2 - Kıymetli Hemşerilerim; Geleneksel hale gelmeye başlamış olan Avanos-Kızılırmak Kültür ve Sanat Etkinliklerimizde, dopdolu bir programla

Detaylı

Mikrotonalist Girişimciler Uluslararası Buluşması (MELM) Microtonalist Entrepreneurs International Meeting (MELM)

Mikrotonalist Girişimciler Uluslararası Buluşması (MELM) Microtonalist Entrepreneurs International Meeting (MELM) Mikrotonalist Girişimciler Uluslararası Buluşması (MELM) Microtonalist Entrepreneurs International Meeting (MELM) Paneller ve Doğu ve Batı Seslerinin Kucaklaşması Konserleri Panels and Embracing of the

Detaylı

Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1

Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1 Buluşma SERGİSİ BULUŞMA 1 2 BULUŞMA Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin sanatçı öğretim görevlileri tarafından, 1990 yılında kurulan GÖRSAV Görsel

Detaylı

Fatih Belediyesi. #FatihteRamazan

Fatih Belediyesi. #FatihteRamazan Fatih Belediyesi #FatihteRamazan #FatihteRamazan 01. 18 Haziran Perşembe 21:40 / FATİH MUSIKİ GRUBU İLE SEMA 23:40 / HASAN KILIÇATAN Tasavvufi bir hayat felsefesiyle eserler ortaya koyan Hasan Kılıçatan

Detaylı

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ 1951 İstanbul doğumlu olan E. Ahmet Tonak, 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-73 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı.1973

Detaylı

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

2013-2014 E BAġLARKEN

2013-2014 E BAġLARKEN 2013-2014 E BAġLARKEN Özel Ege Lisesi öncü bir kurum olmanın bilinciyle kaliteli bir eğitim- öğretim ortamı oluģturma adına, alanındaki geliģmeleri ve yenilikleri yakından takip etmiģ, yoğun bir çalıģma

Detaylı

BAŞKAN DAN İnsan, maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taalluk eden ihtiyaçlarımızla beraber manevi dünyamızın da ihtiyaçları vardır. Geleneğimizdeki

Detaylı

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi 16. Açılış Yıldönümü Etkinlikleri

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi 16. Açılış Yıldönümü Etkinlikleri Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi 16. Açılış Yıldönümü Etkinlikleri Resim Sergisi : 3 Mayıs 2014 Saat 17.00 Füsun UTKAN Kişisel Resim Sergisi Açılışı Resital : 3 Mayıs 2014 Saat 19.00 Koto & Kanun Konser

Detaylı

à Başkent Konya Hastanesi ne Bir Ödül Daha

à Başkent Konya Hastanesi ne Bir Ödül Daha 14 2015 à Türk Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü Türk ve Yunan medya kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde çeşitli konularda medya aracılığı ile sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeyi

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı