Yusuf Ömürlü. Vasfi Emre Ömürlü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf Ömürlü. Vasfi Emre Ömürlü"

Transkript

1 Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne devam etti ve burada Emin Ongan ın yardımcılığını yaptı de Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkân ile Kubbealtı Cemiyeti nde müzik çalıģmalarını baģlattı yılında felç geçirmesi üzerine mimarlığı bırakarak yalnız mûsıkî ile uğraģmaya baģladı. Toplam 1007 adet ilâhi, 465 adet klâsik eser, 120 adet saz eseri, 100 adet Yahya Kemal in bestelenmiģ Ģiirleri ve 78 adet Ken an Rifâî Hazretleri nin bestelenmiģ eserlerinin notalarını bizzat kendisi yazmıģtır. Bu eserler Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanmıģtır yılında, içinde 428 adet ilâhi bulunan Rahmet Peygamberine Ġlâhiler isimli kitabı hazırlamıģtır. Bu kitap TÜRKKAD Ġstanbul ġubesi tarafından yayınlanmıģtır. Yusuf Ömürlü halen Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda Ģef olarak müzik çalıģmalarını sürdürmektedir. Üsküdar Mûsıkî Cemiyetinde tanıģtığı Erten Ömürlü ile evli olup üç evladı vardır. Çocukları da Klasik Türk Mûsıkîsi ile uğraģmaktadır. BestelenmiĢ farklı makamlarda 10 adet eseri bulunmaktadır. Vasfi Emre Ömürlü Ġstanbul da 1969 senesinde dünyaya geldi. Ġlk müzik eğitimini küçük yaģlardan itibaren babası bestekâr Yusuf Ömürlü den, Kubbealtı Mûsıkî Cemiyeti nde aldı ve cemiyet korosunda görev yaptı. Lisenin ilk yıllarından itibaren Neyzen Ömer Erdoğdular dan ney eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Ken an Rifâî nin oğlu ve Büyük Hafız Sâmi nin talebesi Mevlidhan Hafız Kâzım Büyükaksoy dan cami mûsıkîsini, özellikle de klâsik mevlid ve kaside icrasını öğrendi. Son zâkirbaģı Selahaddin DemirtaĢ tan Tekke mûsıkîsini meģketti. Üniversite son yıllarından itibaren (1990), Bestekâr Cinuçen Tanrıkorur un çeģitli CD ve TV kayıtlarında solist olarak yer aldı ve üstadın Tanrıkorur Solistleri gibi birçok konserinde, kendisinin takdiriyle, baģarıyla görev yaptı dan itibaren, Amerika daki doktora eğitimi sırasında, gerek Duke Univercity of Art ve Univercity of Arkansas daki konserleriyle, gerekse Empire of Sultans seri sergilerinin açılıģ konserlerindeki gibi müģterek olarak, Amerika da Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin tanıtımına hizmet etti ve takdir topladı yılındaki

2 mezuniyetinin ardından döndüğü Türkiye de, gerek Lâlezar Topluluğu, ile yurtiçi ve yurtdıģında verdiği, gerekse Lâ Edrî topluluğunda Ģeflik yaparak icra ettiği konserlerle beğeni toplamaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Elif Ömürlü Uyar Ġstanbul da 1964 yılında dünyaya gelen Elif Ömürlü Uyar bestekâr ve yüksek mimar Yusuf Ömürlü ile Erten Ömürlü nün kızıdır. Evli ve 3 çocuk annesidir. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠĢletme Mühendisliğinden mezun olan Elif Ömürlü Uyar musıki eğitimini yılları arasında devam ettiği Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda babası bestekâr Yusuf Ömürlü den aldı. Bu zaman zarfında muhtelif konserlerde solist ve Ģef olarak görev aldı. Üniversite yıllarında kemençe üstâdı Ġhsan Özgen den 1 yıl kadar kemençe dersi aldı. Süheyla AltmıĢdört yönetimindeki Ġstanbul Üniversitesi Türk Mûsıkîsi korosuna dört yıl devam etti. Müzik çalıģmalarına iģ yoğunluğu sebebiyle 2005 yılına kadar ara verdi yılından beri Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı nda babası Yusuf Ömürlü ile birlikte mûsıkî çalıģmalarını yürütmektedir. Lale Akay Umul 1966 senesinde Ġstanbul da doğdu. Konservatuar öğrencisi olduğu yıllarda; 3 telli kemençeyi Ġhsan ÖZGEN, 4 telli kemençeyi Cüneyd ORHON gibi Türk Musıkisinin iki büyük duayeni ile çalıģtı de kazandığı ĠTÜ-TMDK- Temel Bilimler Bölümü- Klasik Kemençe programından ve Ġhsan ÖZGEN in sınıfından baģarı ile mezun oldu. Bu dönemde K.Kemençe ve Dini Musıki repertuarını pekiģtirebilmek, geniģletebilmek ve topluluk içinde eģlik ve solo performansına pratiklik kazandırabilmek amacıyla KUBBEALTI Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının musıki topluluğuna katıldı. Yüksek Lisans Eğitimini sürdürdüğü yılları arasında, üstün baģarısından ötürü KUBBEALTI Vakfı tarafından karģılıksız burs almaya hak kazandı. Aynı dönemde, bu toplulukta birlikte musıki çalıģmalarını sürdürdüğü bir grup arkadaģıyla, Yeni Asya Sesli Yayınları nın Bizim Musıkimiz ana baģlığında; Sazlarla Ġlahiler, Saba Rüzgarı, Gönül Çağlayanı, Neyleyeyim Dünyayı isimli kaset kayıtlarında

3 K.Kemençe sanatçısı olarak yer aldı yılında; hem ĠTÜ- TMDK ında TSM-K.Kemençe alanında AraĢtırma Görevlisi oldu, hem de Sanatta Yeterlik programına kabul edildi. Bu dönemde Ġhsan ÖZGEN ile 3 telli kemençe eğitimi devam ederken, Cüneyd ORHON ile de 4 telli kemençe çalıģmalarına baģladı senesinde TSM- Sanatta Yeterlik programından mezun olunca, Sanatçı Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. KUBBEALTI Musıki Topluluğunun Ģefi Yusuf ÖMÜRLÜ nün dini musıki alanındaki bilgilerinin etkisi ile; Lisans Bitirme ÇalıĢmasını, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Tezlerini, Dini Musıki, Ġlahiler ve Nefesler konularında hazırladı. Bu süre zarfında Yusuf ÖMÜRLÜ nün büyük bir titzlikle neģrettiği ĠLAHĠLER isimli yayınlarından ve hocanın dini musıki hususundaki engin bilgilerinden fazlasıyla yardım aldı den günümüze gelene kadar KUBBEALTI Mus. Top. Ġle Ģehir dıģı ve içinde pek çok konser programında kemençesi ile yer aldı. Burada kazandığı topluluk disiplinini daha sonra görev aldığı; BOĞAZĠÇĠ Orkestrası, ĠSTANBUL KLASĠK TÜRK MÜZĠĞĠ ORKESTRASI, LA- EDRĠ Topluluğu ve kendi kurduğu LALEZAR K.T.M.O. gibi topluluklarda da uyguladı da Ġhsan ÖZGEN in kurduğu BOĞAZĠÇĠ Orkestrası ile Yurt dıģı (Yunanistan) turnesine katıldı. Atina da kayıt edilen; Osmanlı Ġmparatorluğunda Müzik - Rum ve Türk Bestekarlar I-II, Mevlevi Ayinleri ve BektaĢi Nefesleri III, Eğlence Müzikleri ve Zeybekler IV isimli CD kayıtlarında yer aldı de Nevzat SUMER in kurduğu ĠSTANBUL K.T.M.O. ile, 6 CD de toplanan Klasik Türk Müziği Saz Eserlerinin seslendirildiği arģiv niteliği taģıyan bir baģka çalıģmada yer aldı. Bu topluluk ile Ġstanbul içinde ve dıģında, önemli kültür merkezlerinde konser faaliyetlerine katıldı. Konservatuarda eğitim kadrosunda yer aldığı dönemler içinde; Bölm. BĢk. Yrd. ve Ana Sanat Dalı BaĢkanlığı görevlerine de getirilen sanatçının ulusal ve uluslar-arası hakemli dergilerde, musıki konusunda makaleleri bulunmaktadır. Klasik Kemençeyi tanıtım amaçlı; sempozyum, seminer, konferans, konser gibi bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı-sıra 2005 de konservatuarda öğrencilerinden kurduğu LALEZAR Klasik Türk Müziği Orkestrasına da ġeflik yapmaktadır. Ġstanbul içinde ve dıģında, oluģturduğu bu topluluk ile pek çok konser veren sanatçı, Türk musikisi konusunda ustalarından ve hocalarından aldığı bilgi birikimini öğrencilerine aktarabilmeyi hedef edinmiģtir. Evli ve kendisi gibi müzisyen (Keman sanatçısı) bir kız çocuğu annesidir.

4 Hulusi Babalık 10 haziran 1976 yılında Ġstanbul un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ġlk,Orta ve Lise tahsilinin ardından Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Enstruman yapım bölümüne girdi. Bu bölümde baģta Tanbur, Ud, Kemençe ve Kanun yapımını öğrendi.2001 senesinde bölüm birincisi olarak mezun oldu. Hulusi Babalık Üniversite yıllarından önce Tanburi Murat Aydemir den Tanbur derslerine baģladı. Koservatuarla birlikte sırasıyla ; Abdi CoĢkun, Özata Ayan dan Tanbur derslerine baģarıyla devam etti. Kubbealtı Akademisinde uzun yıllar Tanbur dersleri verdi ve yine aynı kurumun birçok konserlerine tanbur sanatçısı olarak katıldı.katıldığı Mevlana Eğitim ve Kültür Derneğinin yurt içinde ve yurt dıģında(almanya.ġsviçre ve Ġspanya) verdiği konserlerde tanburi olarak yer aldı ve bu derneğin bir CD çalıģmasında bulundu.sanat yönetmenliğini Mehmet Kemiksiz in yaptığı AĢk Meydanı 1ve2, yine aynı ekiple Hüdayi yolu isimli CDlerde çaldı.2005 yılı içerisinde akustik yapımdan çıkan Relaxation Music adlı projede Huzur isimli albüme solo olarak çaldı.en son Ġstanbul Klasik Türk Müziği Orkestrasının yorumladığı 6CD den oluģan projede Tanbur çaldı ve orkestrayla birlikte birçok konsere Tanbur sanatçısı olarak katıldı.bunların dıģında ġevval müzikten çıkan Osmanlıdan bu güne Türk Müziği isimli cd de solo olarak Tanbur çalmıģtır.2005 yılında kurulan Cengizhan Sönmez yönetimindeki Ses ve Nefes isimli toplulukta tanbur icracısı olarak birçok konsere katıldı.2007 sezon baģında Ġzmit Büyük ġehir Belediye Konservatuarında Tanbur dersi vermeye baģladı. Bilal Kavçakarın yorumladığı Ehli Beyt isimli cd de Tanbur çaldı mayıs ayında Kosova kültür etkinliklerine Andelip musıki topluluğuyla Prizren ve PriĢtine de konserlere katıldı.andelip musıki topluluğuyla ayrıca2010 yılı içerisinde Ġspanya(BarcelonaMadrid),Endonezya ve Tokyo da konserler verdi.yine 2008 Temmuzayında Ensemble Burhan Öcal ile ġef Howard Griffiths yönetiminde SUFI&BACH isimli kosere Tanbur icracısı olarak katıldı.2008 Ekim ayında Antakya Akademi organizasyonu ile Mekder bünyesinde Bulgaristan Plovdiv ve Kırcaali de Kültür koserlerine, 2010 yılı içerisinde Qatar organizasyonuna Tanbur sanatçısı olarak katıldı. Eylül 2010 da Ġstanbulun iki Kadim Sesi:NEY ve TANBUR isimli projede sekiz Tanbur ile konser verdi.2008 Eğitim ve Öğretim yılı baģında Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Tanbur dersleri vermeye

5 baģladı. Tanbur icrası hakkında Tanburi Necdet YaĢar dan bizzat bilgi alan Hulusi Babalık evli ve bir çocuk babasıdır. Galib Çolakoğlu de Ġstanbul da doğdu. Ġlk, orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesinde tamamladı. Yüksek tahsilini Ġ.Ü.ĠĢletme Fakültesi nde bitirdi yılları arasında Galatasaray Lisesinde ve Türk Folklor Kurumunda halk oyunları ile meģgul oldu, akordiyon çaldı. Belçika ve FildiĢi Sahili nde 1973 te milli halk oyunları ekibi ile Türkiye yi temsil etti yılında Milli Türk Talebe Birliği nde amatör rehber sertifikası alarak bir müddet rehberlik faaliyetinde bulundu yılında Nazan Demir ile evlendi.1979 da kızı Elif Feyza,1981 de oğlu Ömer Mansur, 1992de oğlu Emin Abdülkâdir dünyaya geldi itibarı ile dört torun sahibi olan Galip ÇOLAKOĞLU nun küçük oğlu Abdülkâdir Ġ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı çalgı bölümünde ney öğrencisi olarak musiki eğitimini sürdürmektedir. Askerlik görevine de baģlayarak tarihinde J.kom.Teğm. olarak tamamladı. Musiki eğitimine 1971 Nisan ayında Galatasaray Lisesi son sınıf öğrencisi iken Ġstanbul Fetih Cemiyetine bağlı Kubbealtı Musiki Cemiyetinde, Münir Nurettin Selçuk, Kemal BATANAY ve Yusuf Ömürlü hocaların öğrencisi olarak baģladı. Münir Nurettin hocadan Ģan ve meģk, Kemal hocadan meģk, usul ve tavır, Yusuf hocadan da solfej, usul ve repertuar eğitimi gördü. Bir müddet sonra Yusuf Ömürlüye yardımcı olarak meģk öğretmenliği yaptı yılında bir süre Belediye Konservatuarına devam etti yılı baģında açılan Devlet Korosu stajyer ses sanatçılığı imtihanına katılarak, üstün baģarı gösterdi ve 100 puan alarak imtihanı kazandı. Koroya girmiģ olduğu 8 Eylül 1976 tarihinden bu yana Ġstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun bütün sanat faaliyetlerine katılarak binden fazla konserde, yurtiçi ve yurtdıģı turne konserlerinde, TV programlarında, ses kayıtlarında görev aldı yılından bu yana ilk dönemleri yoğun olmak üzere beste çalıģmalarında bulundu. ġarkılar, ilâhiler, saz eserleri ve yürük s er besteledi. Bunlardan Hüzzam yürük semai Biz Ģevkine hayrân oluruz fasl_ı bahârın (güfte: BeĢir AYVAZOĞLU)ve bestenigâr tevģih Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlâlllah (güfte: Hafız ġeyda) TRT denetim kurulundan geçerek TRT repertuarına girdi. Bestenigâr tevģih, Ankara radyosu Türk Tasavvuf Müziği Korosunda Ģef Ahmet Hatipoğlu tarafından icra edildi. Galib Çolakoğlu nun Türk basınında devlet korosu hakkında 1975 yılından bu yana

6 yayınlanmıģ bulunan bütün haber, röportaj ve köģe yazıları kupürlerinden meydana gelen klasörler dolusu emsalsiz bir belge arģivi mevcuttur. Fransızca ve Ġngilizce bilen Galib Çolakoğlu otuz beģ yıldır Devlet Korosunda ses sanatçılığı görevine devam etmektedir. Hüseyin Özkılıç Hüseyin Özkılıç 1976 yılında Ġstanbul'da doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitimini Ġstanbul'da tamamladı. Müzik hayatına aynı zamanda ilk enstrümanı olan bateriyle baģlayan Hüseyin Özkılıç farklı topluluklarla festival ve konserlere katıldı yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarının sınavlarını kazanarak Müzikoloji eğitimine baģladı. Konservatuar döneminde Salih Bilgin'den Ney, Prof. Yalçın Tura'dan Müzikoloji Ve Müzik Paleografyası, Prof. ġehvar BeĢiroğlu'ndan Müzik Tarihi ve Enstrüman bilgisi dersleri aldı. Bu süre zarfında ayrıca Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfının ġef Yusuf Ömürlü tarafından idare edilen Türk Müziği topluluğuna katılarak Türk Müziği repertuarını geliģtirme imkanını yakaladı senesinde konservatuardan mezun olunca aynı yıl içerisinde Müzikoloji yüksek lisans eğitimine baģladı. Bu dönemde Prof. Dr. Alâeddin YavaĢça ile Dini Musıki, Haydar Sanal ile Mehter Musıkisi ve Cüneyd Orhon la Türk Müziği repertuar analizi çalıģtı. Ney icracısı olarak yurtiçi ve yurtdıģında konserler verdi. Muhtelif müzik projelerinde müzik yönetmenliği görevinde bulunan Hüseyin Özkılıç, Radikal gazetesi ve Yeni Aktüel dergisi için müzik yazıları kaleme aldı. Hüseyin Özkılıç halen Pendik Belediyesi müzik kurslarında ve Kubbealtı Akademisi Kültür Ve San at Vakfı nda ney eğitmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Hakan Hataylı Hakan HataylıHakam Hataylı, 16 Aralık 1964 tarihinde Ġstanbul'da dünyaya geldi. Hafız, mevlidhan ve kasîdehan Hacı Mahmut Hataylı ile ġükran Hataylı'nın oğludur.hakan Hataylı, ilk müzik sevgisini küçük yaģlarda, din mûsikî alanında önde gelen bir ses sanatkârı olan babasından aldı. Ġlk öğrenimini Yavuz Selim llkokulu'nda, orta öğrenimini Çapa Ortaokulu'nda tamamlayan Hataylı. ġehremini lisesi'nde sürdürdüğü lise öğrenimi sırasında,

7 udî ve bestekâr RüĢdü Eriç'ten genel müzik bahisleri konusunda faydalandı. Ses Sanatçısı Engin'den uzun müddet ud dersleri alarak bu sazda önemli ilerlemeler kaydetti.aynı tarihlerde Rumeli Türkleri Mûsikî Cemıyeti'ne de devam eden Hataylı, bu topluluktaki düzenli çalıģmalarıyla repertuarını ilerletme imkânı buldu. Sonraki yıllarda Kubbealtı Akademi Vakfı Mûsikî Bölümü'nde, bestekâr ve mûsikî hocası Yusuf Omürlü'nün derslerine ve meģklerine devam ederek dinî ve dinî mûsikî sahalarında nazarî bilgilerini ve repertuarını geliģtirdi.kültür Bakanlığı Ġstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'nun 1986 yılında açtığı sınavı kazanarak, göreve baģlayan Hataylı, solist olarak da görev yaptığı koronun gerçekleģtirdiği bütün yurt içi ve yurt dıģı turne konserlerine katıldı. Türk Hava Yolları Mûsikî Derneği, YeĢilyurt Deniz Kulübü Mûsikî Topluluğu, Rumeli Türkleri Mûsikî Cemiyeti, YeĢilköy Halk Eğitim Merkezi Mûsikî Korosu gibi kuruluģlarda Ģeflik görevinde bulundu. Ġçinden yetiģti ve önemine gönülden inandığı amatör müzik topluluklarında öncülük, kuruculuk, hocalık ve yöneticilik yaparak da hizmetler veren Hataylı, bu çalıģmalarıyla günümüze kadar yüzlerce öğrenci yetiģtirdi. Bu amatör nitelikli çalıģmaları sürdürmesinin yanısıra, 1994 yılından itibaren Ġstanbul Fasıl Topluluğu ve Ġstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu'nun da dâimi üyeleri arasında yer aldı. Bu toplulukların Fransa, Fas, Hırvatistan gibi ülkelerde verdiği uluslararası festival konserlerinde solist olarak görev aldı. Ġstanbul Fasıl Topluluğu'nun gerçekleģtirdiği "Ġstanbul ġarkıları - 1". "Ġstanbul ġarkıları - 2", "Ġstanbul Türküleri - 1", "Ġstanbul Türküleri - 2I". "BestelenmiĢ ġiirleriyle Mehmet Akif Ersoy", "BestelenmiĢ ġiirleriyle Necip Fazıl Kısakürek", "ġarkı ve Köçekçeleriyle Dede Efendi" adlarını taģıyan yedi kaset ve yedi CD'de solist ve korist olarak görev almıģ olan Mustafa Hakan Hataylı, bu topluluğun 1994 yılından beri periyodik olarak sürdürdüğü fasıl konserleri içinde hanende olarak yer aldı. Ġstanbul Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu üyesi olarak da, çok sayıda sahne konseri verdi. Türk Tasavvuf Mûsikîsı'nın önde gelen örneklerinin seslendırıldığı bir dizi TV programına ve ayrıca Kanal 7, Kanal D, Samanyolu TV, HBB, Show TV ve BRT gibi medya kuruluģlarında çok sayıda müzik programına solist olarak iģtirak etti.hakan Hataylı, tasarımcı, stilist IĢıl (Tezay) Hataylı ile evli olup, Özge (1992 doğumlu) ve Bilgesu (2000 doğumlu) adlarını taģıyan iki kız çocuk babasıdır.

8 Mithat Arısoy 1 Mart 1963 da Burdur da doğdu. ĠTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ndan 1986 da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında TRT Ġstanbul Radyosu nda Dr. Alâeddin YavaĢça yönetimindeki Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu nda yer aldı. Ġstanbul Üniversitesi Korosu çalıģmalarından istifade etti. Kubbealtı Akademisi Yusuf Ömürlü yönetimindeki koro çalıģmalarına katıldı, aynı kurumda Keman öğretmenliği yaptı. Ġstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Ġcra Heyeti nde üç yıl kadar keman çaldı. Mezun olduğu okulda on iki yıl keman ve viyola öğretti. Devlet Korosu na 1989 da girdi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Serdar Bişiren 1968 Yılında Bursa da doğdu. Ġlk Ve Orta öğreniminden sonra müzik yaģantısına Ġstanbul da Ġ.T.Ü Devlet Konservatuarını kazanarak baģladı. Okul döneminde Klasik Türk Müziği eğitimi alırken aynı zamanda Ahmet Özhan ın solistliğini yaptığı Ġstanbul Radyosu Tasavvuf Müziği Korosunda da görev yaptı. Konservatuardan mezun olduktan sonra T.C Kültür Bakanlığı Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda Ritm Sanatçısı olarak çalıģmaya baģladı. Burada Ahmet Özhan la Türkiye ve dünya da klasik ve tasavvuf müziği alanında birçok konserde Ritm Sanatçısı olarak görev yaptı. Ayrıca Türkiye de birçok sanatçıya Konser ve Cd çalıģmalarında eģlik etti. Bekir Sıdkı Sezgin, Alâeddin YavaĢça, Ġnci Çayırlı, Yıldırım Gürses, gibi pek çok sanatçıya sazı ile eģlik etti yılları arasında Ruhi Ayangil ġefliğinde Ayangil Orkestra ve Korosunda Saz Sanatçısı olarak, daha sonra yine Ruhi Ayangil ile Libya ve Almanya da Goethe Üniversitesi nde Klasik Osmanlı Müziği Konserleri ve CD çalıģmalarında bulundu. Hamlet 2001 Ustalarımıza (2001) adlı tiyatro eserinde Ritm Percussion ile müziklerine eģlik etti. Solistliğini Ahmet Özhan ın yaptığı AteĢ-i AĢk isimli 5 CD lik albümün, Ġlahiyat-ı Kenan ve PadiĢah Bestekarlar isimli CD lerin ritmlerini çaldı. Katibim ġarkısı Üzerine ÇeĢitlemeler adlı CD çalıģmasında Ruhi Ayangil ile çalıģtı. Ruhi Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu nun ġeyh Galib e Saygı ve Tura ġarkıları adlı CD lerine sazı ile eģlik etti. Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir gibi saz virtüözlerinin birçok CD ve konser çalıģmalarında saz sanatçısı olarak bulundu yılında ġenol Filiz ve Birol

9 Yayla nın Mızrabın Nefesi isimli projesinde Ritm Percussion olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk sahibi olan sanatçı halen sanat yaģamını Ġstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu nda devam ettirmektedir. Kubbealtı cemiyetine de yılları arasında devam etmiģtir Bahri Güngördü Bulgarıstanda doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Bursa da tamamladı. Ilk müzik eğtimine Bursa Halk Eğitimi Merkezinde Altun Altun ve Bursa Beledıye Konservatuvarında Erdinç Çelikkol dan aldı. Sonra 1990 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi nden Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu ve yine ĠTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik(Doctora) eğtimi aldı. Eğtim yıllarında repertuvar alanında Alaeddin YavaĢca, Bekir Sıdkı Sezgin, Tulun Korman, Selahaddin Ġçli, Mefharet Yıldırım dan ders aldı. Ayrıca yılları arasında Kubbe Altı Musıki Vakfında Yusuf Ömürlü nün yönetımınde bu toplulukda görev aldı. Ġ.Ü. Süheyla AltmıĢdört le, ATMOK da Ruhi Ayangıl iletrt Ġstanbul Radyosun da Dogan Ergin le, HoĢ Sada da Yıldırım Gürses in yönetimindeki topluluklarda Ses sanatçısı olarak gorev aldı den bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Istanbul Tarihi Türk Müziği Popluluğu nda Ses sanatçısı olarak görevine devam etmektedir. Oğuzkaan Birhekimoğlu TRT Ġstanbul Ankara Radyosu SözleĢmeli Ney sanatçısı. Ġstanbulda Üniversitenin son dönemlerinde Ney sazına ilgi duydu.neyin usta sazlarından Ömer Erdoğdular Hocanın evdeki meģklerine bir süre devam etti. Musiki eğitimine baģladığı ilk mektep Kubbealtı Musiki Cemiyetidir.Yusuf Ömürlü Hoca ile solfej ve repertuar derslerinin yanısıra ney sazını ilerleterek çeģitli Musiki cemiyetlerine devamla pratik bilgisini artırdı. TRT Ankara Radyosunda profesyonel olarak baģladığı müzik kariyeri TRT Ġstanbul Radyosunda devam ediyor.türk Müziği duayenleriyle gerek özel gerek toplu programlar vesilesiyle birebir çalıģma imkanı buldu. Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Müziği alanında ġef Ahmet Hatipoğlu,Fasıl müziği ve çeģitli formlarda Metin Everes, Orhan Özgediz,Vedat Kaptan Yurdakul

10 ,Cemile Uncu,Hasan Eylen gibi Ģeflerle toplu programlar ve TV programları yaptı.kanuni Tahir Aydoğdu ile Gülizar Türk Müziği topluluğu bünyesinde Klasik Musikinin nadide eserlerinin seslendirildiği yurtiçi ve yurtdıģı konserlere iģtirak etti. Yüzlerce Tv programı ve konserlerde danıģman ve icracı olarak yer aldı. Radyoculuğunun yanısıra ġifa terapisi ve makamsal Musikinin insan üzerindeki etkilerini inceliyor ve deneysel çalıģmaları yürütüyor.yurt dıģındaki terapi Merkezleriyle belirli zamanlarda ortak çalıģmalar yapıyor ve makamsal müziği anlatıyor.özellikle Vücud enerji bölgelerini makamsal seslerle uyararak Ģifa yaratma konusunu incelemekte ve bu konuda dersler vermektedir

Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin

Yusuf Ömürlü. Ahmed Şahin Yusuf Ömürlü 1936 da Ġstanbul da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile baģladı. 1956-60 yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti ne

Detaylı

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında

(Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin tarih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında 1 / 10 liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 21 Mart

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ

VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ VEFÂTININ 20. YILINDA SÂMİHA AYVERDİ ETKİNLİKLERİ (Etkinliklerin târih ve saatlerinde değişiklik olduğunda ya da yeni bir etkinlik planlandığında liste güncellenmektedir. Son güncelleme: 27 Mart 2013)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Tarık Volkan Cengen 93 1976 yılında İstanbul da doğdu. 1986-1993 yılları arasında İstanbul Lisesi nde okudu. 1998 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü nden makina mühendisi

Detaylı

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com

Eylül 2013-Hazİran 2014. Dönemİ. Tanıtım Kİtapçığı. www.acdsanatmerkezi.com Eylül 2013-Hazİran 2014 Dönemİ Tanıtım Kİtapçığı ACD Sanat Merkezi olarak, çocuklarımızın eğitimlerine ara vermeden her biri alanında usta müzisyenler olan öğretim kadromuzla müzik eğitimi almalarını sağlıyoruz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ----

Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Y. Lisans ----------- ----- ---- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri YENER 2. Doğum Tarihi :15 Nisan1952 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derecesi Alan Üniversite Yıl Yüksek öğrenim Lisans Müzik 1. Eğitimde Psikolojik Hizmetler 2.Müzik

Detaylı

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi.

Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Necdet Yaşar Müzik Yaşamı Necdet Yaşar 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Müziğe bağlama çalarak başladı. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra, 20 yaşında tanbura

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN

İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN İDİL BELGİN KÜÇÜKDOĞAN Çengelköy Mah. Bakırcıbaşı Sok. Ayanoğlu Apt. Daire No.1 Çengelköy, Üsküdar, İstanbul Cep telefonu : 0 537 554 86 32 E-posta : idilkucukdogan@yahoo.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu: T.C

Detaylı

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce EMRAH YAZAR Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi:06.09.1988 Uyruk:TC Cinsiyet:Erkek Askerlik Durumu:Tecilli Yabancı Dil:İngilizce Adres:Yeditepe Mah. Renk Konutları A Blok Kat:1 Daire:102 Şahinbey/Gaziantep

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi nde 2547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi ne geçirilmesi

Detaylı

13 yıl devam eden TRT Türkiye Amatör Ses Yarışmalarının TRT ye Proje önerisi olarak teklifi ve yarışmanın yürütülmesi, kendisi tarafından yapıldı.

13 yıl devam eden TRT Türkiye Amatör Ses Yarışmalarının TRT ye Proje önerisi olarak teklifi ve yarışmanın yürütülmesi, kendisi tarafından yapıldı. 30 Mart 2017 tarihli güncelleme ÖZGEN GÜRBÜZ Özgen GÜRBÜZ; 15 Nisan 1951 tarihinde Amasya-Merzifon da dünyaya geldi. Annesi, Fehmiye Hanım, babası Ankara Atatürk Lisesi emekli müdürlerinden Hüseyin GÜRBÜZ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi. Fakültesi AKADEMİK YÜKSELTİLME VE KRİTERLERİ YÖNERGESİ MADDELERİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR ESKİ HALİ 3. GENEL İLKELER Madde 3. Aşağıdaki Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Kutup Ata Tuncer Doğum Tarihi: 22/02/1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Sanatta Yeterlik/Doktora Türk Müziği Haliç Üniversitesi Tez Aşaması Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 01,02,09,16,23,30 MOZART AKADEMİ MAYIS.2015 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri YER : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30 MAVİ SANAT MAYIS.2015

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doğum: 25.05.1957 Kilis Eposta: birsen.ozakay@kocaeli.edu.tr Eğitim 1963 1968 Hürriyet İlkokulu, Kilis (Derece: Pekiyi) 1968 1975 İstanbul Çapa Lisesi İlköğretmen Okulu Matematik Bölümü ve Müzik Semineri

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Arş.Gör. Müşerref Nağme YARKIN

Arş.Gör. Müşerref Nağme YARKIN Arş.Gör. Müşerref Nağme YARKIN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1985 İSTANBUL T: F: nagme.yarkin@istanbul.edu.tr

Detaylı

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel

YEġĠM MADANOĞLU. Ön Lisans: Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Alan: Viyolonsel YEġĠM MADANOĞLU Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anıtpark YerleĢkesi Atatürk Bulvarı 41300 Ġzmit/KOCAELĠ yesim.madanoglu@kocaeli.edu.tr yesimmadanoglu@hotmail.com EĞĠTĠM Yüksel Lisans: Kocaeli

Detaylı

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964

26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Gaziantep (Merkez), 1964 26/08/2010 Hocamızı saygı ile anmaktayız... Adı Soyadı Dr. Kemal YILDIRIM Doğum Yeri/Yılı Gaziantep (Merkez), 1964 Lisans Yüksek Lisans Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi

Detaylı

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com

Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com Zeynep Göknur YILDIZ Tel: +90 5336594114 e-mail: zgkara@msn.com 1972 Bursa doğumlu olan Öğretim Görevlisi Z.Göknur Kara 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü nden

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

Konservatuvar. TÜRK MUSİKİSİ TİYATRO OPERA ve KONSER ŞARKICILIĞI

Konservatuvar. TÜRK MUSİKİSİ TİYATRO OPERA ve KONSER ŞARKICILIĞI TÜRK MUSİKİSİ TİYATRO OPERA ve KONSER ŞARKICILIĞI HALİÇ SENİ BEKLİYOR TİYATRO Tiyatro Bölümü, teorik ve uygulamalı ders, seminer ve atölye çalışmalarını kapsayan dört yıllık bir oyunculuk eğitimi vermektedir.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

İstanbul Programı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve/veya Prof. Dr. Cihat Aşkın-Ev sahibi İTÜ ve

İstanbul Programı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve/veya Prof. Dr. Cihat Aşkın-Ev sahibi İTÜ ve 1. ULUSLARARASI KANUN SEMPOZYUMU VE FESTİVALİ İstanbul Programı 1-2 Ekim Pazartesi, Salı 2012 Bu tarihlerdeki tüm panel, dinleti ve atölye çalışmaları İstanbul İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı/İTÜ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 07 Kasım-08 Aralık SERGİ Renklerin Hikayesi Resim Sergisi Necla Coşkun Sergi Açılışı: 07 Kasım, Salı, 17:30 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Necla Çoşkun

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel.

: U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa : ibozkaya@uludag.edu.tr Tel. HAKKIMDA Adı Soyadı : Ġsmail BOZKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Doğanbey-Söke/Aydın, 16.05.1947 Unvanı : Profesör Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü BaĢkanlığı 16059 Görükle/Bursa

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

HACI ARİF BEY ( )

HACI ARİF BEY ( ) HACI ARİF BEY (1831-1885) Asıl adı Mehmet Arif olan Hacı Arif Bey 1831 yılında İstanbul un Eyüp sultan semtinde doğdu.ilkokul çağlarında sesinin güzelliği çevresinin dikkatini çekmiş,o zamanlar pek genç

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Programı Faaliyet İsmi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yer Detay TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT

Detaylı

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve

Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve Eğitim, Sanat ve Sporla; Güçlü, Özgür, Erdemli bir toplum hedefi ile hazırlanan projelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ün izinden giden kurumsallaşma ve akademikleştirme yolu ile kalıcı temeller üzerine kurulmaktadır.

Detaylı

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler

MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler MÜZİK KÜLTÜRÜ Editörler Zeki NACAKCI - Alaattin CANBAY Yazarlar Doç. Dr. Ahmet Serkan Ece - Doç. Dr. Alaattin Canbay Doç. Dr. Ebru Temiz - Doç. Dr. Esra Dalkıran Doç. Dr. M. Kayhan Kurtuldu - Doç. Dr.

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2017 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2017 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2017 ETKİNLİK PROGRAMI 03 MAYIS 2017 İŞ BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ T.S.M. Konseri 04-12.MAYIS.2017 SEBA SANAT GALERİSİ 4. Uluslararası İzmir Sanat

Detaylı

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER:

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE GÜZEL SANATLAR ALANLARINDA YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMA, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YENİDEN ATANMA, DOÇENTLİĞE ATANMA İLE PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA

Detaylı

Alper AKDENİZ 1, Yusuf AKBULUT 2, Mustafa USLU 3 USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Alper AKDENİZ 1, Yusuf AKBULUT 2, Mustafa USLU 3 USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Alper AKDENİZ 1, Yusuf AKBULUT 2, Mustafa USLU 3 USTA UD İCRACILARININ UD EĞİTİMİNDEKİ ÜSLUP VE EKOL TERCİHLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Özet Ud eğitiminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi;

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

22-24 MAYIS. basaksehir.meb.gov.tr

22-24 MAYIS. basaksehir.meb.gov.tr 2017 22-24 MAYIS S - ENLIK PROGR AMI basaksehir.meb.gov.tr Eğitim, Bilim, Kültür, Spor ve Sanat Şehri; BAŞAKŞEHİR Akademik yönden başarılı olduğumuz kadar bilim, kültür ve sanat açısından da ne kadar güçlü

Detaylı

V e d a t K a p t a n Y u r

V e d a t K a p t a n Y u r T P A O T ü r k S a n a t M ü z i ğ i K o r o s u Ş e f i V e d a t K a p t a n Y u r Dergimizin bu ayki sayısında TRT de Türk Sanat Müziği dalında Koro Şefliği ve Ses Sanatç da yıllardır TPAO Türk Sanat

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA

TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL MEDYADA 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 13. bilim şenliğine yerel basının yanında ulusal basınımızda ilgi gösterdi.bilim şenliğine gelen TRT ekibi sergide projeleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri Programı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri Programı T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri 2016-2017 Programı T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri 2016-2017 Programı Ölümünün

Detaylı

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 44.01-2547 sayılı

Detaylı

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR:

YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: BĠLDĠRĠLER VE SUNUMLAR: YAPTIĞI ÇALIġMALAR: TEZLER: Lisans bitirme tezi: "Kızılcahamam Düğün Gelenekleri ve Düğün Müzikleri" Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilimdalı

Detaylı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı

Tablo 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı Kod Bilim Alanı/Sanat Dalı Koşul No 411 Geleneksel Türk Sanatları 41 1 Müzik 42 4 Plastik Sanatlar 41 2 Sahne Sanatları 43 412 Sinema 41 6 Tasarım 41 413 Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri

Detaylı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır. Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşullar (41, 42, 43,44, 45, 46), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul 41 No 401 Müzik 42 402 Sahne

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ II Ders No : 03103304 Teorik : 1 Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tuğçe RENDA. Doğum Tarihi ve Yeri : 3.06.198 - Ankara 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Keman Ana Sanat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Nihal KARTAL e-mail: nihal.kartal@kemerburgaz.edu.tr Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Doktora devam Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Hacettepe

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI SINAV KILAVUZU ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI SINAV KILAVUZU ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI SINAV KILAVUZU ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2016 1 1.TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖZEL YETENEK SINAVI 1.1 TEMEL

Detaylı

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül Çimento A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Gaziantep'in Yetiştirdiği Ses, Sinema ve Tiyatro Sanatçıları. Hazırlayan Ahmet Ayaz- Şahinbey Belediyesi Yayınları ndan.

Gaziantep'in Yetiştirdiği Ses, Sinema ve Tiyatro Sanatçıları. Hazırlayan Ahmet Ayaz- Şahinbey Belediyesi Yayınları ndan. Gaziantep'in Yetiştirdiği Ses, Sinema ve Tiyatro Sanatçıları Hazırlayan Ahmet Ayaz- Şahinbey Belediyesi Yayınları ndan Yayın Tarihi-2003 Gaziantep in Yetiştirdiği Müzisyenler: Yağmur Dai-Müzisyen Akif

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Mirac Türker. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri

Mirac Türker. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri Mirac Türker Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Maltepe - Küçükyalı Ev Telefonu : 90 (216) 366 44 65 Cep Telefonu : 90 (530) 498 74 85 E-Posta : miracakoz@yahoo.com Kişisel Bilgiler Toplam Tecrübe

Detaylı

YETİŞKİN ve ÇOCUKLAR İÇİN YAZ DÖNEMİ SANAT KURSLARI. Kayıt Başlangıç

YETİŞKİN ve ÇOCUKLAR İÇİN YAZ DÖNEMİ SANAT KURSLARI. Kayıt Başlangıç YETİŞKİN ve ÇOCUKLAR İÇİN YAZ DÖNEMİ SANAT KURSLARI Kayıt Başlangıç 22 MAYIS 2017 » TEZHİP El yazması eserleri, hüsn-i hat levha ve albümlerini altın yaldız ve boya ile süsleyerek bu sanatı temel seviyede

Detaylı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı 1974 Amasya Taşova da doğdu. İlköğrenimini Şeyhli köyünde, ortaöğrenimimi Samsun Ladik İlçesi Şıhlı nahiyesinde,

Detaylı

Fatih Belediyesi. #FatihteRamazan

Fatih Belediyesi. #FatihteRamazan Fatih Belediyesi #FatihteRamazan #FatihteRamazan 01. 18 Haziran Perşembe 21:40 / FATİH MUSIKİ GRUBU İLE SEMA 23:40 / HASAN KILIÇATAN Tasavvufi bir hayat felsefesiyle eserler ortaya koyan Hasan Kılıçatan

Detaylı

Biz Kısık Seslerdik...

Biz Kısık Seslerdik... 1 2 Biz Kısık Seslerdik... Yoktan da vardan da ötede, bir Var vardır dediğimiz günlerdi. Uçurumlardan geçtik. Keskin kavisler çizdik. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır dedik. Severken dürüst sevdik;

Detaylı

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER KONSERLER 9 İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU 3 Mart/Salı AYDAN ERBAŞ 4 Mart/Çarşamba İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi 4 Mart/Çarşamba SÜLEYMAN ERGUNER Enstrümantal Müzik Konseri Ali Emiri

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı

T.C. Ege Üniversitesi. Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri. 2014 Programı T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Öğrenci Etkinlikleri 2014 Programı 1 DİNLETİ Rûh-i Âhêng 27 Şubat 2014 Perşembe Saat: 12.15 Salih YURTTAŞ Melih YENİLMEZ Kadir KISAOĞLU Topluluk

Detaylı

ŞANLIURFA DA SIRA GECESİ GELENEĞİNİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ŞANLIURFA DA SIRA GECESİ GELENEĞİNİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞANLIURFA DA SIRA GECESİ GELENEĞİNİN HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BURÇİN UÇANER 1 GİRİŞ: Binlerce yıllık geçmişe sahip Türk kültür tarihi incelendiğinde;

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI 2016 Yılı Girişli Öğrencilerin 5 Yıllık Müfredatı DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI KODU DERS ADI DÖNEM T U K AÇIKLAMA KHZ101 KHZ103 KHZ105 KHZ107 TÜRK SANAT MÜZİĞİ NAZARİYAT VE SOLFEJİ TÜRK HALK MÜZİĞİ

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ

TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ Klasik Türk süsleme sanatçısı Gülşah İkbal Özkeskin Cesur un, Bodrum Kalesi nde 13 üncü kişisel sergisini açtı. Sergi açılışında sanatçının 9 yaşındaki kızı Neslişah

Detaylı

Şeb-i Arus. Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 740. vuslat yıldönümü Konferans ve Konser Programı

Şeb-i Arus. Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 740. vuslat yıldönümü Konferans ve Konser Programı ERSİN TÜKEK 24 Kasım 1974'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümününü bitirdi. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Musiki

Detaylı

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER

BALE DANSÇISI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bale dansçısı, bir öyküde rolünü üstlendiği karakterin duygu ve düşüncelerini müzik eşliğinde vücut hareketleri ile sahnede canlandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Sahnede

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

SICAK ÇİKOLATA Fuaye Konseri

SICAK ÇİKOLATA Fuaye Konseri 2013-2014 Sezonu K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ SÜREYYA OPERASI ODA MÜZİĞİ KONSERLERİ 21 Nisan Pazartesi 18:00 Birsen Ulucan Piyano Sınıfı SICAK ÇİKOLATA Fuaye Konseri Konuk Sanatçı: Özcan Ulucan 20

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 TEOG TERCİHE ESAS LİSTE (GAZİANTEP)

GAZİANTEP İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 TEOG TERCİHE ESAS LİSTE (GAZİANTEP) KODU ADI TÜRÜ SÜRESİ KARMA PANSİYON Y.DİL KONTENJAN TÜRKİYE %LİK DİLİMİ 40949 ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Pansiyon() 120 1,33 52452 ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi (Bağlarbaşı Anadolu Lisesinde

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI YILI ETKİNLİKLERİ

YAHYA KEMAL BEYATLI YILI ETKİNLİKLERİ YAHYA KEMAL BEYATLI YILI ETKİNLİKLERİ ONUR KURULU Sn. M. Celalettin LEKESİZ Hatay Valisi Sn. Prof. Dr. H. Salih GÜDER MKÜ Rektörü Sn. Osman ŞİMŞEK Hatay İl Milli Eğitim Müdürü YAHYA KEMAL YILI YÜRÜTME

Detaylı

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL

KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL KLÂSİK TÜRK MÛSİKÎSİ EĞİTİMİ KONUSUNDA İSTANBUL Özgür Sadık KARATAŞ * Özet : Tarihimizde ve kültürümüzde kendine mahsus bir yeri olan İstanbul, mûsikîmizde de müstesnâ bir yere sahiptir. Hazırladığımız

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Cihan 2. SOYADI: Ünal 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 22 / 01 /1946 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Sahne Sanatları Fakültesi 5.2. TELEFON NUMARASI: Tel:+90(392) 2236464

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı