Bazı Elma Çeşitlerinin Farklı Depolama Koşullarında Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Elma Çeşitlerinin Farklı Depolama Koşullarında Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Bazı Elma Çeşitlerinin Farklı Depolama Koşullarında Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Deniz YILMAZ, Mehmet Emin GÖKDÜMAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Çünür/Isparta Özet: Meyve ve sebzeler hasattan sonra da canlılıklarını sürdürürler. Solunum yaparlar ve bu sırada açığa çıkan enerjiyi kullanarak yaşamsal faaliyetlerini devam ettirirler, bu sırada kendi kendilerini tüketmeleri söz konusudur. Bunu ortadan kaldırabilmek ve ürünün hasattan sonraki ömrünü (depolama ya da raf ömrü) uzatmak için solunumunu yavaşlatmak gerekir. Bu amaçla en çok uygulanan yöntem soğuk uygulamalardır. Ancak bu uygulamalar, iç yapısındaki su oranı yüksek olan bazı ürünlerde (çilek ve erik gibi) hücre duvarlarının patlamasına sebep olarak başarısızlığa sebep olmaktadır. Statik elektrik kullanılarak bu tip ürünlerin metabolizma faaliyetlerini durdurmak ve ömürlerini uzatmak olanaklı görülmektedir. Bu çalışmada, tarım ürünlerinin depolanmasında uygulanabilecek alternatif yöntemlerden birisi olan statik elektriğin ürün ömür kriterlerine etkileri üzerinde durulacak ve yöntem tanıtılacaktır. Anahtar kelimeler: Depolama, statik elektrik, tarımsal ürün, yüksek gerilimli statik alan Determination of Some Physico-Mechanical Properties of the Apple Varieties in Different Storage Conditions Abstract: Fruits and vegetables are still alive after the harvest. They continue respiration and meanwhile they use the energy that came out for their vital activities and they dry up themselves. In order to avoid that and to make longer freshness (storage and shelf life) of the yield it is required to slow down the respiration. The most common method that is used for this purpose is cold applications. However this application causes to inflate the inner cell walls of the yields which have higher water rate in their inner structure and results with unsuccessful applications. It is possible to stop metabolism activities and make their lives longer through using static electric method. In this study the effects of the static electric which is one of the alternative methods used for the storage of the agricultural yields will be studied and these methods will be introduced. Key words: Storage, statistic electrical, agricultural products, the high-voltage static electric field Giriş Tarımsal ürünler yetiştirme aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar ki süreçte statik veya dinamik kuvvetlere maruz kalmaktadır. Bu kuvvetler ürünlerde zamanla zedelenmelere, tat, renk koku kaybına neden olmaktadır. Bu durum ürünün pazar değerini düşürmektedir. Biyolojik malzemenin etkisi altında kaldığı kuvvete karşı gösterdiği davranışlara, mekanik özellikler denilmektedir. Uygulanan kuvvet, malzemede deformasyon ve akma davranışına neden olabilir (Yurtlu ve Erdoğan, 2005). Biyolojik malzemelerin mekanik özellikleri ürüne ait dayanım parametrelerini içermektedir. Bu özellikler ürüne ait kuvvet deformasyon eğrisinin analiz edilmesi ile belirlenmektedir (Şekil 1). 392

2 Kuvvet, N İş Deformasyon, mm Şekil 1. Biyolojik malzemeler için kuvvet-deformasyon eğrisi (x; Biyolojik akma noktası, y; Maksimum kuvvet z; Kopma noktası) (Sitkei 1986) Biyolojik malzemelerin dayanım özellikleri hasat zamanında en yüksek değerdedir. Zamanla bu özelliklerin değerleri azalmakta ve üründe bozulmalar meydana gelmektedir. Tarımsal ürünlerin hasattan sonra tüketiciye ulaşıncaya kadar olan sürede ürünlerin özelliklerini korumalarını sağlayacak sistemler ve uygulamalar yıllardır yapılmaktadır. Bu uygulamalardan biriside ürünlerin, soğuk hava depolarında pazara çıkıncaya kadar depolanmasıdır. Soğuk hava depolarında ürünün cinsine göre farklı depolama şartları sağlanmaktadır. Ülkemizde yaygın olarak Normal Atmosfer, kontrollü atmosfer ve Smart Fresh uygulamaları yapılmaktadır. Normal Atmosfer (NA) koşullarında depolama ürünlerin kendi arasında kapalı devre hava sirkülâsyonu olan gaz geçirmez hücrelerde etileni alınmadan yapılan depolamadır. Kontrollü atmosferde depolamada (KA) ise meyveler %2O 2 ve %5CO 2 gaz konsantrasyonları sağlanan bilgisayar destekli sistemle kontrol edilmektedir. Bir diğer yöntem Smart Fresh (1-MCP) yöntemidir. Normal koşullarda 1-MCP, moleküler ağırlığı 54 ve formülü de C 4 H 6 olan bir gazdır. Bugün 1-MCP, süs bitkileri ve yenilmeyen tarım ürünleri için Ethylbloc TM ve yenilen tarım ürünleri için SmartFresh TM adı altında üretilmekte ve pazarlanmaktadır. 1-MCP nin ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, İsrail, Türkiye, Hollanda, gibi 30 a yakın ülkede elma, kayısı, avokado, kivi, mango, kavun, nektarin, papaya, şeftali, armut, biber, Trabzon hurması, erik, kabak, domates, ananas için hasat sonrası kullanımı onaylanmış olup ticari olarak elma, kivi, muz ve Trabzon hurmasında kullanılmaktadır (Watkins, 2006; Karaşahin, 2010). Bu çalışmada Isparta ilinde üretilen Golden Delicious ve Starking Delicious elma türlerinin, farklı depolama koşullarında, ağırlık, boyut, küresellik, yüzey alanı, izdüşümü alanı gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra maksimum kuvvet, akma kuvveti, dayanım, maksimum kuvvetteki uzama miktarı, enerji gereksinimi, elastikiyet modülü gibi mekanik özellikleri belirlenmiştir. Materyal ve Yöntem Bu çalışmada Isparta nın Eğirdir ilçesinde yetiştirilmiş olan, rastgele seçilmiş Golden Delicious ve Starking Delicious elma çeşidi kullanılmıştır. Seçilen elmaların renk ve dış görünüş özellikleri açısından parlak ve deformasyonsuz olmasına dikkat edilmiştir. Golden Delicious elması, meyve orta iri, iri, silindirik, düzgün şeklili; sap çok uzun ve ince; kabuk 393

3 parlak sarı, sap tarafında biraz paslı benekli; eti yeşilimtırak krem renkte, sıkı, gevrek, ince daneli, nazik, sulu, aromalı, tatlıdır (Özbek, 1977). Starking Delicious elması, meyveleri orta iri, iri, uzun, konik biçimde, sap tarafı genişçe ve çiçek çukuru tarafı kuvvetli dilimlidir. Sapı ince, uzun; kabuğu ince, sert, parlak sarı zemin üzerine sıvama ve koyu kırmızıçizgili; eti beyaz, yumuşak, tatlı, güzel kokuludur. (Öğüt ve Aydın 1992.) Farklı koşullarda hasat zamanından yaklaşık olarak 2-3 ay sonra depolanan elma çeşitlerinin, uzunluk, genişlik, kalınlık, geometrik çap, ağırlık, izdüşüm alanı gibi fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Uzunluk, genişlik, kalınlık boyut değerleri Şekil 2 de gösterilen yönlerde, 0.01 mm hassasiyetli dijital kumpas yardımıyla ölçülmüştür. Elmaların ağırlık değerlerinin ölçülmesinde 0.01 g hassasiyetli hassas terazi kullanılmıştır. Geometrik ortalama çap ve küresellik aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanmıştır. Z X Y W T Şekil 2. Biyolojik malzemelerde boyut özellikleri Dg=(LWT) 1/3 (1) =Dg/L (2) D g : Geometrik ortalama çap (mm), W : Genişlik (mm), T : Kalınlık (mm), L : Uzunluk (mm), : Küresellik (%) Elmaların yatay ve dikey durumlarına göre (Şekil 3) izdüşüm alanı ise, dijital fotoğraf makinası ile resimleri çekildikten sonra, global image programı yardımıyla belirlenmiştir (Şekil 4). L 394

4 Şekil 3. Elma çeşitlerinin yatay ve dikey yönleri Şekil 4. İzdüşüm alanların belirlenmesi için kullanılan programın görünümü Elma çeşitlerinin mekanik özellikleri ise LLoyd Marka (Lloyd Instrument LRX Plus, Lloyd Instruments Ltd, An AMATEK Company) biyolojik malzeme test cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Cihaz, örneğin konulduğu bir platform ve hareketli parça, hareketi sağlayan ünite ve veri işleme ünitesinden oluşmaktadır (Şekil 5). Veri işleme ünitesinde 500 N kapasitesi bir yük hücresi, verilerin aktarıldığı ve içerisinde NEXYGEN Plus yazılımın olduğu bir bilgisayar bulunmaktadır. Denemeler sırasında 10 mm çapında prop hareketli parçaya bağlanarak 300 mm/dakika basma hızında yatay (genişlik yönünde) ve dikey (yükseklik yönünde) elma yüzeylerine kuvvet uygulanmıştır. Yük hücresinden elde edilen değerlerin, yazılım programı aracılığıyla kuvvet-deformasyon eğrisi oluşturulmuştur. Yine yazılım programı eğri üzerinde bulunan noktalardaki ürünlere ait mekanik özellikleri bir veri dosyası halinde kaydetmektedir. Denemeler 3 tekerrürde uygulanmıştır. Veri işleme ünitesi Yük hücresi Sürücü ünite Prop Şekil 5. Biyolojik malzeme test cihazı Silindirik batıcı uçla yapılan sıkıştırma testleri ile elastikiyet modülünün hesaplanmasında Boussinesq tekniği kullanılmıştır (Mohsenin 1970, Sitkei 1986): E= F (1- μ 2 )/d. D (3) E : Elastikiyet modülü (N/mm 2 ) F : Kuvvet (N) μ : Poisson oranı d : Silindirik batıcı uç çapı (10 mm) D : Deformasyon (mm) dur. 395

5 Araştırma Bulguları Tartışma ve Sonuç Farklı depolama şartlarında Golden Delicious ve Starking Delicious elma çeşitlerinin bazı fiziksel özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Golden Delicious ve Starking Delicious çeşidinin farklı depolama koşullarından uzunluk değeri ile mm, genişlik değeri mm arasında, kalınlık değeri mm arasında değişmektedir. Geometrik ortalama çapın ile mm arasında, küreselliğin %94-98 arasında, ağırlığın ise g arasında değiştiği belirlenmiştir. İzdüşüm alanları ise dikey düzlemde mm 2, yatay düzlemde ise mm 2 arasında değişmektedir. Çizelge 1. Farklı depolama şartlarında elma çeşitlerinin bazı fiziksel özellikleri Golden Delicious Starking Delicious NA KA SF NA KA SF Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Geometrik ort. çap (mm) Küresellik (%) Ağırlık (g) Dikey İzdüşüm alanı(mm 2 ) Yatay İzdüşüm Alanı (mm 2 ) Çizelge 2. Golden delicious elma çeşidinin bazı mekanik özellikleri Dikey Yatay NA KA SF NA KA SF Maksimum Kuvvet (N) Akma Kuvveti (N) Dayanım (N/mm) Gerilme (MPa) Max kuv. kadar olan en.(j) Max kuvvetteki uz. (mm) Elastikiyet Mod. (N/mm²) Çizelge 3. Starking delicious elma çeşidinin bazı mekanik özellikleri Dikey Yatay NA KA SF NA KA SF Maksimum Kuvvet (N) Akma Kuvveti (N) Dayanım (N/mm) Gerilme (MPa) Maksimum kuvvete kadar olan enerji (J) Maksimum kuvvetteki uzama (mm) Elastikiyet Modülü (N/mm²) Farklı depolama şartlarında Golden Delicious elma çeşidinin bazı mekanik özellikleri Tablo 2 de Starking Delicious çeşidinin bazı mekanik özellikleri Tablo 3 de verilmiştir. Araştırma sonucunda; uygulanan maksimum kuvvet değerleri dikey yükleme sonuçlarına göre Golden Delicious çeşidinde NA depolama şartlarında ortalama N, KA şartlarında ortalama N ve SF uygulamalı depolama şartlarında ortalama N bulunmuştur. Starking Delicious çeşidinde ise NA, KA ve SF depolama şartlarında sırasıyla 44.08, ve N olarak bulunmuştur. Yatay yükleme sonuçlarına göre Golden Delicious çeşidinde NA, KA ve SF depolama şartlarında sırasıyla 33.61, ve N bulunmuştur. Starking 396

6 Delicious çeşidinde ise sırasıyla 42.82, ve N bulunmuştur. Ancak Starking Delicious çeşidinden elde edilen maksimum kuvvet değerleri Golden Delicious çeşidine göre daha yüksektir. Ayrıca her iki elma çeşidinin maksimum kuvvet değerleri depolama şartlarına bağlı olarak en yüksek SF, en düşük ise NA depolama şartlarında görülmüştür. Akma kuvveti değerleri, üç farklı depolama şartında yatay ve dikey yükleme sonuçlarına göre, her bir elma için elde edilen maksimum kuvvet değerlerine bağlı olarak değişmiştir. Buna göre en yüksek ortalama akma kuvveti değerleri Starking Delicious çeşidinde SF uygulamalı depolama şartlarında depolanan elmalarda dikey ve yatay yüklemelerde sırasıyla ve N olarak bulunmuştur. Dayanım kuvveti değerleri, her iki elma çeşidi için de dikey yükleme sonuçları üç farklı depolama şartlarında yatay yükleme sonuçlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Bu değerler NA, KA ve SF depolama şartlarında sırasıyla Golden Delicious çeşidi için , ve N/mm Starking Delicious çeşidi için ise , ve N/mm dir. Bu değerlere göre Starking Delicious çeşidinin dayanımı Golden Delicious çeşidine göre daha yüksektir. Ayrıca her iki elma çeşidi için de ortalama dayanım kuvvetleri NA koşullarında depolanan elmalar için en düşük değerde, SF depolama koşullarında ise en yüksek değerde bulunmuştur. Gerilme değerleri; Golden Delicious çeşidinde NA, KA ve SF depolama şartlarında yatay yükleme sonuçlarına göre sırasıyla 0.44, 0.43 ve 0.59 MPa; Starking Delicious çeşidinde ise sırasıyla 0.58, 0.63 ve 0.82 MPa dır. Bu değerlere göre maksimum kuvvette oluşan gerilme değerleri Starking Delicious çeşidinde daha yüksektir. Ayrıca depolama şartlarına bağlı olarak en yüksek gerilme değerleri SF uygulamalı depolama koşullarında depolanan elmalarda görülmüştür. Maksimum kuvvete kadar olan enerji değerleri NA, KA ve SF depolama koşullarında dikey yükleme sonuçlarına göre sırasıyla Golden Delicious çeşidinde 0.16, 0.11 ve 0.29 J; Starking Delicious çeşidinde 0.23, 0.17 ve 0.25 J olarak bulunmuştur. Yatay yükleme sonuçlarına göre ise bu değerler Golden Delicious çeşidinde 0.17, 0.14 ve 0.22 J; Starking Delicious çeşidinde 0.20, 0.25 ve 0.32 J olarak bulunmuştur. Depolama şartlarına bağlı olarak en düşük değerler KA, en yüksek değerler ise SF uygulamalı depolama şartlarında depolanan ürünlerde görülmüştür. Ayrıca maksimum kuvvete kadar olan enerji değerleri Starking Delicious çeşidinde daha yüksek görülmüştür. Golden Delicious elma çeşidinde maksimum kuvvetteki uzama miktarı, NA koşullarında depolamada en yüksek değer dikey yönde mm olarak, en düşük değer ise yatay yönde KA koşulunda mm olarak belirlenmiştir. Ürünlerin elastikiyet modülü değer ise 0.1 ile 0.21 N/mm 2 aralığında değişmektedir. Bu sonuçlara göre Golden Delicious ve Golden Starking elma çeşitlerinin fiziko-mekanik özellikleri depolama şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Smart Fresh depolama koşullarında depolanan ürünlerin fiziko-mekanik özellikleri, kontrollü atmosfer ve normal atmosfer şartlarında depolanan ürünlerin fiziko-mekanik özelliklerine göre daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Ayrıca Starking Delicious çeşidinin fiziko-mekanik özellikleri genel olarak Golden Delicious çeşidine göre daha yüksek bulunmuştur. Literatür Listesi Karaşahin Y. I., Hayward Kiwi Çeşidinin Normal ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanması Üzerine Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri A.B.D Doktora Tezi. Mohsenin N.N., Physical Properties of Plant and seeds. Agricultural Engineers years book. American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph Michigan. 397

7 Öğüt, H., C. Aydın, Konya Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Poisson Oranı ve Elastikiyet Modüllerinin Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Sayı:3, Cilt:2, Konya Özbek, S., Genel Meyvecilik, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Özbek, S., Genel Meyvecilik, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Sitkei, G., Mechanics of agricultural materials. Akademiai Kiado, 487 p., Budapest, Hungary. Watkins, C. B., The uses of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on fruits and vegetables. Biotechnol. Adv. 24: Yurtlu, Y. B.. D. Erdoğan, Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 11 (3):

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi

Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin Belirlenmesi U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 43-53 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Taze Soğan, Maydanoz ve Terenin Ön Soğutulmasında Bazı Đşletim ve Fizyolojik Parametrelerin

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:1302*7050 NamıkKemalÜniversitesi TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(12Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2015

Detaylı

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. Design of Proper Apple Storage Facilities for Karaman Province

Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması. Design of Proper Apple Storage Facilities for Karaman Province Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):145-154, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması Sedat KARAMAN 1* Mustafa OKUROĞLU 2 Fatih

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

SERA ÖRTÜ MALZEMELERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

SERA ÖRTÜ MALZEMELERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ SERA ÖRTÜ MALZEMELERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Nefise Yasemin EMEKLİ Kenan BÜYÜKTAŞ Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Antalya ÖZET Bir sera planlaması esas olarak

Detaylı

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Kuyruk Milinden Hareketli Budama

Detaylı

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması

Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin Sera Modellemesinde Kullanılması Uluslararası Deprem ve Yapı Mühendisliğinde Gelişmeler Sempozyumu, 4-6 Ekim 007 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta-Antalya, Türkiye Pultruzyon Metodu ile Üretilen Cam Fiber Takviyeli Plastik Profillerin

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar

Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar Akademik Ziraat Dergisi 3(1):45-52 (2014) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Derleme (Review) Fındık depolamasında kullanılan bunker silolarda projeleme yükleri ve yapısal başarısızlıklar Turgut ÖZTÜRK,

Detaylı

Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları

Kontrollü Atmosferde Depolama Teknolojisi ve Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (118-138) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (118-138) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

Dondurulmuş Meyve - Sebze İhracatının Analizi

Dondurulmuş Meyve - Sebze İhracatının Analizi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 73-82 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Dondurulmuş Meyve - Sebze İhracatının Analizi Aygün Çurkan 1, Canan Ece Tamer 1*, Ömer

Detaylı

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı

Detaylı

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI

VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Hande MUTLU ÖZTÜRK Ağustos 2007 DENİZLİ VAKUM SOĞUTMA SİSTEMİNİN MANTAR VE MARUL SOĞUTULMASINDA UYGULANMASI Pamukkale Üniversitesi Fen

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

Yasin DALKA Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Resul GERÇEKCİOĞLU 2010 Her Hakkı Saklıdır.

Yasin DALKA Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Resul GERÇEKCİOĞLU 2010 Her Hakkı Saklıdır. Hicrannar ve Canernar Nar(Punica granatum L.) Çeşitlerinde Çiçeklenme Döneminin Meyve Tutumu, Pomolojik Özellikler ve Kalite Üzerine Etkisi Yasin DALKA Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları

Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları H.Kürşat ÇELİK, İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Antalya

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI 2014-YL-046 AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Hakan COŞKUN Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ CAM FĠBER TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN FĠZĠKSEL VE MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Alper CUMHUR 1 1 Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çorum, Türkiye Özet Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Iğdır İline Uygun Mısır Depolama Yapısı ve Havalandırma Sistem Tasarımı

Iğdır İline Uygun Mısır Depolama Yapısı ve Havalandırma Sistem Tasarımı Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MART CİLT SAYI MARCH VOLUME NUMBER 2013 52 1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hakan CEYLAN, Metin DAVRAZ

Detaylı

TÜRKİYE GÖKÇEADA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİ * POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES GÖKÇEADA IN TURKEY

TÜRKİYE GÖKÇEADA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİ * POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES GÖKÇEADA IN TURKEY Alınış Tarihi: 21.07.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 19.09.2014 TÜRKİYE GÖKÇEADA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİ * POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY SOURCES GÖKÇEADA IN TURKEY Ümran ŞENGÜL * Çanakkale

Detaylı

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 23 38 MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nefise Yasemin EMEKLİ a Kenan BÜYÜKTAŞ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi 1

Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 4, 41(2):133-141 ISSN 18-881 Kovalı Süt Sağım Makinalarında Bazı Teknik Özelliklerin Performans Değerlerine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi 1 Hülya ÖZ 2 Hamdi

Detaylı