PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 TEMEL KAVRAMLAR

2 PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR Psikoloji; insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Başlangıçta Felsefenin konu alanı içerisinde yer alan Psikoloji Wundt tarafından 19.yy da bağımsız bir bilim haline getirilmiştir. Yapısal yaklaşım (strüktüralizm) - Wundt tarafından ortaya konulan yapısalcı yaklaşım, Psikolojinin karmaşık zihinsel becerileri incelemesi gerektiğini öne sürerek içebakış ve deney yöntemini savunmuştur.

3 İçebakış yöntemi; Organizmanın içinde bulunduğu durumu kendisinin iç gözlem yoluyla ifade etmesidir. İşlevsel yaklaşım (fonksiyonalizm) - Dewey, James, Angell en önemli temsilcileridir. - Yapısalcıların bilincin ne olduğunu açıklamayla çalışmalarını eleştirerek önemli olan bilincin işlevidir tezini savunmuşlardır.

4 Davranışsal yaklaşım (bihevyorizm) - Watson tarafından kurulan yaklaşımın Pavlov, Skinner, Thorndike, Guthrie gibi meşhur temsilcileri vardır. Psikolojinin gözlenebilir davranışlar üzerine yoğunlaşması gerektiğini ve bu alanda çalışan bilim olması gerektiğini öne sürerler. - İçebakış(iç gözlem) yöntemine itiraz ederek, deney ve gözlem yöntemini kullanmışlardır.

5 - Davranışçılar U-T ilişkisini ilke haline getirmiş ve davranışları bu ilkeye göre açıklamışlardır. Bilişsel Yaklaşım - Piaget, tarafından kurulan bu yaklaşım bilişsel gelişimin düzenli sıra izleyerek gerçekleştiğini savunmuştur. - İnsan davranışlarını açıklamak için bilinç, dikkat, algı, bellek ve düşünme gibi süreçler incelenmelidir.

6 Psikodinamik yaklaşım (psikanaliz) - S.Freud en önde gelen temsilcisidir. - Psikolojinin konusu bilinçaltı olmalıdır. - İnsan davranışlarını açıklamada id, ego, süperego kavramlarını kullanmıştır. Hümanist yaklaşım - Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi Maslow, Rogers tır. - Varoluşçu felsefeyi benimserler. İnsanı merkeze alarak kuramlarını geliştirmişlerdir

7 Örnek durum yaratalım, Oya KPSS' ye hazırlanan bir öğretmen adayıdır. Onu öğretmen olmaya yönlendiren nedenleri yukarıda sıraladığınız yaklaşımlara göre sorgulayalım. Yapısalcılara göre: Oya' nın neden bu mesleğe yöneldiğini anlayabilmemiz için, onun içsel duygularını, düşüncelerini ortaya çıkarmamız gerekir. Davranışçılara göre: Oya' ya sunulan uyaranlara ve Oya nın verdiği tepkilere bakmamız, çevreden ne tip uyaranlar aldığını bulmamız ondan sonra gerekli sorgulamaları yapmamız gerekir.

8 Psiko- analitik Yaklaşımcılara göre: Oya' nın bu mesleği seçmiş olmasındaki nedeni bulmak için, yanıtı bilinç dışı etkilerde aramalıyız. Toplumsal baskı ve aile baskıları gibi. Bilişsel Yaklaşımcılara göre: Onun davranışları daha çok zihinsel süreçler tarafından belirlenir. Davranışları yorumlayabilmek için bütüne bakmak gerekir. Hümanist Yaklaşıma göre: Oya kendisini öğretmen olarak daha iyi ifade edebileceğini düşünüyor olabilir. Onun ihtiyaçları ve oluşturmuş olduğu değerler davranışını belirler. Nörobiyolojik Yaklaşıma göre: Oya' nın sinir sistemi ve nöronlar arasında kurduğu bağlar, sağ ve sol beyin baskınlığı vb. seçtiği meslekte etkili olmuş olabilir.

9 M2007 KPSS Bebeklerin kişilikleri doğduklarında şekillenmemiş bir kil kütlesi gibidir. Geçirdikleri yaşantılar, kişiliklerini bir heykeltıraşın kil kütlesini şekillendirmesine benzer biçimde şekillendirir. Yukarıdaki görüşü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilişsel B) Psikoanalitik C) Davranışçı D) Fenomenolojik E) Yapısalcı

10 GELİŞİM Gelişim; olgunlaşma, yaşantı ve öğrenme sonucunda organizmada ortaya çıkan, döllenmeden ölüme kadar farklı gelişim alanlarında devam eden, düzenli ve sürekli değişiklikler olarak tanımlanabilir. Gelişim sürecinin sonunda ortaya çıkan ürünler ise gelişme olarak nitelendirilir.

11 BÜYÜME Organizmada meydana gelen niceliksel değişimler. Fiziksel görünüşteki artışlardır. BİL BİL BİL Büyüme, ölçülebilir ve gözlenebilir

12 OLGUNLAŞMA Doğuştan getirilen biyolojik donanımın çevresel koşullardan bağımsız olarak değişmesi. BİL BİL BİL Bütün gelişim alanları ile bağlantısında

13 HAZIRBULUNUŞLUK Büyüme ve olgunlaşmanın yanı sıra bir beceriyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan ilgi, tutum ve ön bilgiler.

14 ÖĞRENME Öğrenme bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir.

15 GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

16 GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER KALITIM Bireyin anne-baba ve daha önceki akrabalardan aldığı ve genler aracılığıyla geçen özellikleri ÇEVRE Bireyin sürekli etkileşimde bulunduğu ortamdır. TARİHSEL ZAMAN Gelişimi belli bir tarih aralığında etkileyen tüm faktörler

17 KRİTİK DÖNEM Belli becerilerin kazanılması açısından çevresel uyarıcıların etkisine en açık olunan zaman aralıkları.

18 M2013 KPSS Bir araştırmada; kedi yavruları, hayatlarının üçüncü haftasından on beşinci haftasına kadar süren dönem boyunca sadece dikey çizgiler görebildikleri bir ortamda büyütülmüşlerdir. Daha sonra hem yatay hem de dikey çizgilerin bulunduğu bir ortamda teste tabi tutulan kediler yalnızca dikey çizgileri görebilmişler ancak daha önce hiç karşılaşmadıkları yatay çizgileri görememişlerdir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A)Olgunlaşma B)Kritik dönem C)Hazırbulunuşluk D)Büyüme E)Transfer

19 GELİŞİMİN İLKELERİ Gelişim yordanabilir bir sıra izler. ( Baştan ayağa, içten dışa, genelden özele doğrudur. ) Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir. Gelişim; kalıtım, çevre ve zaman etkileşimiyle gerçekleşir. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarla gerçekleşir. Gelişimde kritik dönemler vardır. Gelişim bir bütündür.

20 M2013 KPSS Yağız ve Mert, 5 yaşlarında iki çocuktur. Yağız, kendini sözel olarak çok iyi ifade etmekte ve başkalarıyla rahat iletişim kurmaktadır. Mert ise henüz kendini sözel olarak iyi ifade edememekte ve başkalarıyla iletişimde çekingen durmaktadır. Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A)Gelişim bir bütündür. B)Gelişimde bireysel farklılıklar vardır. C)Gelişim, nöbetleşe devam eder. D)Gelişimde kritik dönemler vardır. E)Gelişim, genelden özele doğrudur.

21 BEDENSEL GELİŞİM

22 BEDENSEL GELİŞİM Doğum öncesinden itibaren iskelet, kas, sinir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerindeki değişimleri içerir. Bedensel gelişim psiko motor gelişim için ön koşul niteliğindedir. Bireyin belirli becerileri gerçekleştirmesi için organ ve bedensel olarak hazır durumda olması gerekir.

23 BEDENSEL GELİŞİM

24 BEDENSEL GELİŞİM Erken olgunlaşan kızlar; -Toplumun bakış açısı nedeniyle çekiniktirler. -Kızlarda genç kız tavrı ve olgunluğu beklenir. Kısıtlamalar getirilir. Geç olgunlaşan kızlar; -Kendilerine güvenleri tamdır. -Dışa dönüktürler. -Yaşıtları arasında popülerdirler.

25 BEDENSEL GELİŞİM 22 + X 22 + X 22 + X 22 + Y 44 + XX 44 + XY KROMOZOM OTOZOM GONOZOM MUTASYON

26 M2008 KPSS Ergenlik dönemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kızlarda ilk adet kanaması, erinliğe geçişin de ilk işaretidir. B) İkincil cinsiyet özelliklerinin geç ortaya çıkması, bilişsel gelişimi olumsuz yönde etkiler. C) Ergenlik döneminde kızlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonlarının ilk kez salgılanmaya başlamasıyla, ikincil cinsiyet özellikleri kazanılır. D) Erkek çocuklar arasında çevrelerindeki kız arkadaşlarından daha önce ergenlik dönemine girenler bulunabilir. E) Geç olgunlaşma, ergenlik döneminde erkekleri olumlu, kızları ise olumsuz etkiler ancak bu etkinin yönü zaman içinde değişebilir.

27 M2013 KPSS Ergenlik dönemi özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Ergenliğe erken giren kızların özgüvenleri yüksektir. B)Erken olgunlaşan erkek ergenler daha çok ilgi görürler. C)Ergenlerde Bana bir şey olmaz. düşüncesi yaygındır. D)Erkeklerde boy uzaması, kızlara göre daha ileri yaşlara kadar devam eder. E)Kız ergenlerin bedenlerindeki yağ oranı daha fazladır.

28 ZİHİNSEL GELİŞİM

29

30 ZİHİNSEL GELİŞİM Bilişsel gelişim; düşünmede, problem çözmede, akıl yürütmede kavrama sisteminde kısaca zihinsel süreçlerde meydana gelen değişikliklerdir. Bilişsel gelişimi inceleyen psikologların başında Piaget gelmektedir

31 ZEKA Piaget e göre zekadır.

32 ZİHİNSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

33 M2013 KPSS Piaget; bilişsel gelişim kuramında, uyaran çevresinin zenginliğinin çocukların bilişsel gelişimlerini desteklediğini vurgulamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, çocuğun bilişsel gelişimine doğrudan katkı sağlamaz? A)Çocukların değişik oyuncaklarının olması B)Çocuklara öz bakım becerilerinin kazandırılması C)Çocuklara farklı yaşantıların sunulması D)Çocuklara eğitici televizyon programlarının İzletilmesi E)Çocuklara farklı türden kitapların okunması

34 ŞEMA Bireyin bilgi dağarcığına yeni malzemeleri katma işlemi sırasında kullandığı temel ögelere yani tabiri caizse alt yapılara bilişsel yapılar (şema) denir. Bu yapılar yaşamın ilk yıllarında daha az ve ilkel düzeydeyken, olgunlaşma ve deneyime bağlı olarak giderek artar ve zenginleşir.

35 ŞEMA ADAPTASYON (UYUM SAĞLAMA) Özümleme (Asimilasyon) Uyumsama (Akomodasyon) Var olan şemaya uydurma Yeni şema yapma Ya da Şemanın içeriğini genişletme ÖRGÜTLEME (ORGANİZASYON) Şemaları birleştirme, şemalar arasında bağlantı kurma.

36

37

38 M2013 KPSS Televizyon kumandasını mikrofon olarak kullanan Defne nin bu davranışı, Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A)Toplumsal aktarım B)Dengeleme C)Özümleme D)Uyma E)Olgunlaşma

39

40 DUYU MOTOR (SENSORİ) DÖNEMİ (0-2) 1.Kendini dış dünyadan ayırt eder. 2.Refleks davranışlardan amaçlı davranışlara geçer. 3.Nesnenin sürekliliğini kazanır. 4. Ertelenmiş taklit yapar. 5.Taklit ve oyunlar yapar. 6.Döngüsel tepkiler ortaya koyar. 7.Bir yaşından sonra döngüsel tepkiler devresel tepkilere dönüşür. 8.Ses bulaşması görülür.

41 DUYU MOTOR (SENSORİ) DÖNEMİ (0-2) Nesne Devamlılığı Nesne devamlılığı bebeğin kendi görüş alanının dışında kalsa dahi nesnelerin var olduğunu bilmesidir. Nesne devamlılığı kavramının gelişimdeki ilk belirtileri 10 ile 12 aylar arasında ortaya çıkmakta ve 18. aya kadar gelişmesi eklenmektedir.

42 DUYU MOTOR (SENSORİ) DÖNEMİ (0-2) Ertelenmiş Taklit Bebekler, çevrelerinde gördükleri kişilerin yüz ifadelerini taklit edebilirler. Ancak bu taklit önceleri sadece modelin göz önünde olduğu durumlarda yapılırken daha sonraları (iki yaşa yakın aylarda) model ortamda olmadan da yapılabilir hâle gelir ve buna ertelenmiş taklit denir.

43 DUYU MOTOR (SENSORİ) DÖNEMİ (0-2) Döngüsel, Döner Tepkiler Çocukların belirli türdeki davranışları tekrarlaması devresel (döngüsel) tepki olarak adlandırılır. Çocuk tesadüfen yaptığı bir davranış sonrasında elde ettiği haz nedeniyle o davranışı, tekrar tekrar yapar.

44

45 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) A) Sembolik ya da Kavram öncesi dönem (2 4 Yaş) Sembolik düşünme Dil hızlı gelişir. İşaretsel işlev Sembolik zekâ Sembolik oyun ve düşünme Kollektif monolog Paralel oyun Ben merkezci (Egosantrizm) düşünme Devresel tepki B) Sezgisel Dönem (4 7 Yaş) Animizm (Canlandırmacılık) Özelden özele akıl yürütme Yapaycılık Odaklama (Merkezleme) Soru sorma Kişilerin sürekliliğini kazanma Ahlaki bağımlılık Nesnelere tek özelliği göre sıralama Tersine çevirememe Korunum ilkesinin kazanılmamasıdır.

46 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Egosantrik (Benmerkezci) Düşünme Benmerkezcilik, başkasının görüşlerini ve bakış açılarını anlamada yetersiz olma, kendi gördüğü ve düşündüğü şeyleri herkesin gördüğünü ve düşündüğünü zannetmedir.

47 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Toplu Monolog Bu dönemdeki birkaç çocuk bir araya gelse hepsi aynı anda konuşur, aralarında bir iletişim kurulması çok zor olur ve bu tür bir durumda söz konusu olan toplu monologdur.

48 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Paralel Oyun Çocukların benmerkezciliğin bir devamı olarak aynı anda, bir arada olmalarına rağmen birbirlerinden bağımsız olarak oyun oynamaları paralel oyun olarak tanımlanır.

49 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Canlandırmacılık (Animizm) Cansız varlıklara canlılara özgü nitelikler yükleme durumu Piaget ye göre canlandırmacılık olarak adlandırılmaktadır.

50 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Sembolik Oyun Çocuğun bir hayal dünyası oluşturup «mış gibi» oyunlar oynamasıdır.

51 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Odaklanma Odaklanma, bir kişinin, olayın ya da nesnenin diğer yönlerini dışarıda bırakarak yalnızca bir yönüne yoğunlaşma eğilimidir.

52 İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMİ (2-7) Özelden Özele Akıl Yürütme Bu dönemde çocuklar tümevarım ve tümdengelim gibi özelden genele ve genelden özele doğru akıl yürütme yöntemlerini kullanamazlar. Genele dokunmadan bir özelden diğerine akıl yürütürler.

53

54 M2013 KPSS Annesi üç yaşındaki Murat ın, her zaman giydiği yağmur çizmelerinin içine, daha sıcak tutması için bir kılıf koyarak çizmenin boyun kısmına doğru bu kılıfı kıvırmıştır. Çizmelerin görünümünün kısmen değişmesi üzerine Murat, Aaa! Bu çizmelerim de çok güzel! Diğerleri nerede anne? diye sormuştur. Bu küçük değişiklikten sonra Murat ın aynı çizmeyi yeni bir çizmeymiş gibi görmesi, Piaget nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A)Benmerkezcilik B)Yapaycılık C)Canlandırmacılık D)Odaklanmacılık E)Nesne sürekliliği

55 SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ (7-12) Objeleri birkaç özelliğine göre sınıflayıp sıralayabilirler. İşlemleri tersine çevirebilir. Sıralama ve sınıflama yapılır. Mantıksal düşünme başlar. Ben merkezcilikten uzaklaşılır ve sosyal davranışlara yönelir. Dolaylı gerçeği kavrayabilme Dönüşümsel düşünme Korunum kazanılır Dönüşebilirlik, Telafi, Ayniyet, çoklu sınıflama

56 Odaktan Uzaklaşma SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ (7-12) Çocuk bir cismin ya da bir olayın sadece tek bir boyutuna odaklanmaz aynı anda birçok özelliği göz önüne alabilir.

57 Korunumu Kazanma SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ (7-12) Herhangi bir nesnenin biçimi ya da mekândaki konumu değiştiğinde miktar, ağırlık ve hacminde değişiklik olmayacağı ilkesidir

58 Parça Bütün İlişkisi SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ (7-12) Ayırt edilen sınıf ve sınıfsal içerme kavramının çocuk tarafından geliştirilmesidir. Parça bütün ilişkisi de aynı anda düşünme yeteneğinin gelişmesiyle paralel gelişim gösterir.

59

60 SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (12-18) Soyut kavramlar ve düşünceler hakkında mantık geliştirebilme Göreceli kişi,zaman,yere göre düşünme Üst düzey akıl yürütebilme ve bilimsel düşünme gerçekleşir. Ergen kendi düşüncesi ile başkalarının düşünceleri hakkında düşünebilir. (METABİLİŞ) İdeal, fikir, değer, inanç geliştirebilir Birleştirici düşünme Hipotetik düşünme Üreme sistemlerinin gelişmesi Ergen egosantrizmi BEN MERKEZCİ Hızlı bedensel büyüme Bilimsel düşünme

61 SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (12-18) Ergen Benmerkezciliği Hayali Seyirci Ergenler fiziki görünümlerine son derece dikkat ederler. Çevrelerindeki bireylerin onları izlediklerini düşünürler. Kişisel Efsane Hiç kimse onlar kadar sevemez. Kimse onların yaşadığı duyguları yaşamamış, onlar kadar acı çekmemiştir. Bu dönemdeki ergen, delikanlılığın kitabını yeniden yazmıştır.

62 Tümevarımsal Düşünme SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (12-18) Tekil olan gözlem ve deneyimlerin birleştirilerek tümel (bütünsel ya da genel) önermelerin elde edilmesine, başka bir söyleyiş ile tekil ve tikel (kimi, bazı gibi) önermelerden tümel önermelerin elde edilmesine tümevarımsal düşünme denir. Tümdengelimsel Düşünme Tümdengelim, tümel (bütünsel) önermelerden tekil önermelerin elde edilmesidir.

63 Hipotetik Düşünme SOYUT İŞLEMLER DÖNEMİ (12-18) Piaget ye göre bir ergen herhangi bir problemle karşılaştığında, sorunun görünen boyutlarının ötesine geçip çözüme ilişkin olası yollar belirleyebilmekte ve farklı seçenekler ortaya koyup bunları test edebilmektedir. Buna hipotetik düşünme denir.

64 BRUNER ZİHİNSEL GELİŞİM Eylemsel dönem Bilişsel gelişimde ilk aşama eylemsel dönemdir. Çocuk, bu dönemde çevreyi eylemlerle anlar; nesnelerle doğrudan ilişki kurar ve nesnelerin anlamı çocukların onlarla ne yaptığına bağlıdır, çevresindeki nesnelerle ilgili yaşantıyı onlara dokunarak, vurarak, ısırarak, hareket ettirerek kazanır.

65 BRUNER ZİHİNSEL GELİŞİM İmgesel dönem Bilişsel gelişimin ikinci düzeyi, imgesel dönemdir. Bu dönemde bilgi, imgelerle taşınmaktadır. Görsel bellek gelişmiştir. Ancak, çocuğun kararları dile değil, duyu organları yoluyla edindiği duyusal etkilere dayalıdır. Çocuklar, algılarının tutsağıdır. Herhangi bir nesneyi, olayı, durumu nasıl algılarlarsa zihinlerinde o şekilde canlandırırlar. Bu evrede çocuklar kendi algısal dünyalarının tutsağıdır.

66 BRUNER ZİHİNSEL GELİŞİM Sembolik dönem Bilişsel gelişimin sonucu düzeyi sembolik dönemdir. Çocuk artık bu dönemde etkinlik ya da açıklayan sembolleri kullanır. Bu evre, Piaget in soyut işlemler evresinin karşılığıdır ve 12 yaş civarında başlar. Çocuk dil, mantık, matematik, müzik, vb. alanların sembollerini kullanarak iletişim kurabilir.buna göre bilim adamları, doktorlar ve müzisyenler yaygın biçimde sembolik sistemi kullanırlar

67 VYGOTSKY ZİHİNSEL GELİŞİM Bilişsel gelişimi sosyolojik psikolojik süreçlere dayalı olarak açıklamıştır. Piaget in bilişsel gelişimine karşıdır. Bilişsel gelişimi yakınsal gelişim alanı (Proximal zone) ile açıklamıştır. Bilişsel etkilidir. Yapı gelişimde sosyal çevre ve kültür iskelesi

68 M2013 KPSS Annesini örgü örerken gören 7 yaşındaki Duru, Ben de örgü örmek istiyorum. Bana da öğret. der. Annesi de, Kızım, daha küçüksün. Birkaç yıl daha geçsin, öğretirim. diye cevap verir. Bir süre sonra annesi, Duru nun kendi başına örgü ördüğünü görür. Bunu nasıl öğrendiğini sorduğunda Duru, kendisinden birkaç yaş büyük olan ablasından öğrendiğini söyler. Duru nun bu durumu, Vygotsky e göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A)Yakın gelişim alanı B)Dolaylı öğrenme C)Model alma D)Yapı iskelesi E)Örtük öğrenme

69 M2013 KPSS Arda, bir bilgisayar oyunundaki tüm seviyeleri geçerek oyunu bitirmek ister. Oyunu bitirebilmek için oyun sırasında bilgisayar programı tarafından verilen ipuçlarını ve yönergeleri takip eder. Arda son seviyelere yaklaştığında artık bilgisayardan ipucu almadan seviyeleri hızla geçmeye başlar. Buna göre, Arda ya bilgisayar programı tarafından sunulan yönlendirmeler Vygotsky nin aşağıdaki bilişsel gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanır? A)Kültürel araç B)Sembolleştirme C)Yapılandırma D)Uyum sağlama E)Yapı iskelesi

70 DİL GELİŞİMİ

71 DİL GELİŞİM DAVRANIŞÇI KURAM SOSYAL KURAM PSİKO LİNGUİSTİK KURAM

72 DİL GELİŞİMİ AGULAMA EVRESİ (0-12 AY) TEK KELİME MORGEM EVRESİ (12-18 AY) TELEGRAFİK KONUŞMA (18-24 AY) İLK GRAMER EVRESİ (24-60 AY)

73 DİL GELİŞİMİ SÖZ DİZİMİ - SENTAKS İFADE EDİCİ DİL PRAGMATİK - KULLANIM AŞIRI KURALLAŞTIRMA ALICI DİL EKSİK KURALLAŞTIRMA

74 DİL GELİŞİMİ PİAGET VYGOTSKY OTİSTİK KONUŞMA SOSYAL KONUŞMA BENMERKEZCİ KONUŞMA MONOLOG SOSYAL KONUŞMA BENMERKEZCİ KONUŞMA ÖZEL KONUŞMA İÇSEL KONUŞMA

75 PSİKO-SEKSÜEL KİŞİLİK KURAMI FREUD

76 KİŞİLİK GELİŞİMİ

77 YAPISAL KURAM İD EGO SÜPEREGO

78 YAPISAL KURAM İD EGO SÜPEREGO

79 M2013 KPSS Freud un kişilik kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Bebeklik ve çocuklukta, kişilik yapısının tamamını id oluşturur. B)Ego ve süper ego, id den ayrışarak oluşur. C)Ego, yürütme organı gibi davranır. D)Ego nun çabaları, bireyin davranışlarının ahlaki olması yönündedir. E)Süper ego, çevreyle etkileşim sonucu şekillenir.

80 TOPOGRAFİK KURAM Bilinç Bilinç Öncesi Bilinç Dışı

81 PSİKOSEKSÜEL KURAM Oral Dönem Anal Dönem 0 1,5 yaş 1,5-3 yaş Fallik Dönem 3-6 yaş Latent (Gizil) Dönem 6-12 yaş Genital Dönem yaş

82 SAVUNMA MEKANİZMALARI SAVUNMA MEKANİZMALARI Bastırma Yadsıma (inkar) Mantığa Bürüme Yansıtma Yön (yer) Değiştirme Ödünleme (telafi) Yüceltme Özdeşim Kurma Karşıt Tepki Geliştirme Gerileme Çarpıtma Hayal Kurma (düşlem)

83 BASTIRMA Uygun görülmeyen istek, duygu, düşünce ve anıların bilinç dışına atılıp unutulmasıdır. Bu mekanizmayla olumsuz yaşantıların bilinç alanına çıkması engellenmiş olur.

84 İNKAR YADSIMA Bireyin acı verici ya da varlığını tehdit edici bir gerçeği kabul etmeyi reddetmesidir.

85 MANTIGA BÜRÜNME Bireyin yapmış olduğu kabul edilemeyecek bir davranışı çeşitli bahaneler bulma yoluyla haklı göstermeye çalışmasıdır.

86 YANSITMA Yansıtma iki boyutta ele alınır: Bireyin kendisindeki olumsuzlukları başkalarına mal etmesi Bireyin, kendi eksikliklerinden kaynaklı durumlarda sorumluluğu başkalarına yüklemesi

87 ÖDÜNLEME - TELAFİ Engellenen ve doyurulamayan istek ve davranışların yarattığı tedirginliği onların yerine geçebilecek diğer istek ve davranışlarla giderme şeklinde işleyen bir mekanizmadır.

88 YÜCELTME Bastırılmış güdü ve duyguların sosyal açıdan kabul edilebilir kanallara yönlendirilmesi ve bu yolla toplumun onayının alınmasıdır.

89 YER YÖN DEĞİŞTİRME Çeşitli engellemeler karşısında, bu engellemelere sebep olan kişiye türlü nedenlerle karışamayan kişi, öfkesini egemenlik kurabileceği başka birinden veya bir eşyadan alırsa yön değiştirme savunma mekanizmasını kullanmış olur.

90 ÖZDEŞİM KURMA Bireyin kendi özelliklerini beğenmediği durumlarda, istediği özelliklere sahip başkalarının özelliklerini üstlenerek, o kişinin başarılarını da aynı biçimde paylaşmasıdır.

91 KARŞIT TEPKİ GELİŞTİRME Bir isteğin ya da güdünün olduğunun tam karşıtı gibi algılanması yönünde davranışlar sergilenmesidir.

92 GERİLEME Bireyin erişmiş olduğu gelişim düzeyine göre daha ilkel olan davranış basamaklarına dönmesidir

93 HAYAL KURMA - DÜŞLEM İnsan; arzu ve isteklerini gerçekleştiremediği, iç ya da dış nedenlerle ihtiyaç ve güdüleri doyumsuz kaldığı zaman, hayal kurarak doyum sağlama yoluna gidebilir.

94 ÇARPITMA Bu savunma mekanizmasına işine geldiği gibi anlama ifadesi ile açıklık getirmek mümkündür. Bazen bireyler kendi gereksinmelerine göre, farklı durum ya da süreçleri gerçekçi olmayan bir şekilde değişikliğe uğratarak algılarlar.

95 PSİKO-SOSYAL KİŞİLİK KURAMI ERİKSON

96 PSİKO SOSYAL KİŞİLİK KURAMI 1. Temel güvene karşı güvensizlik (0-1,5 yaş) 2. Özerliğe karşı kuşku ve utanç (1,5-3 yaş) 3. Girişimciliğe karşı suçluluk (3-6 yaş) 4. Başarıya karşı yetersizlik (6-12 yaş) 5. Kimlik bulmaya karşı kimlik karmaşası (12-18 yaş) 6. Yakınlığa karşı yalıtılmışlık (18-30 yaş) 7. Üretkenliğe karşı durgunluk (30-65 yaş) 8. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (65 ölüm)

97 Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1,5 yaş) Bebeklik dönemine denk gelen bu dönemde anne bebeğini yeterince besler, sevgi ve ilgi gösterir, onu korursa kısacası bebeği ile gerektiği gibi ilgilenirse bebek kendini güvende ve rahat hissedecektir. Bu sayede bebekte temel güven duygusunun çekirdeği oluşmuş olacaktır. Ancak tersi söz konusu olursa bu sağlıksız ilişki güvensizlik duygularının tohumlarının atılmasına neden olacaktır.

98 Özerkliğe Karşı Kuşku/Utanç/ Şüphe (1,5-3 yaş) Fiziksel olgunlaşmaya bağlı olarak kas kontrolünün ortaya çıkması, yürüme, koşma isteği ile çocuk özerk bir biçimde davranmaya ve bu bağımsız eylemlerinden zevk almaya başlar. Çocuğa kendi eylemlerini kontrol etme olanağı vermek, özerklik duygusunun gelişmeye başlamasını sağlayacaktır. Ana babanın aşırı kontrolü ise çocuğun kendi kapasitesi hakkında kuşkuya düşmesine ve utanç duymasına yol açacaktır.

99 M2013 KPSS Üç yaşındaki Can, annesinden kendisine omlet yapmasını ister. Annesi Can a omlet hazırlarken Can da mutfak tezgâhının önüne çektiği taburenin üstüne çıkar. Annesine Sana yardım etmek istiyorum. Yumurtaları ben kıracağım. der. Can ın bu isteği, Erikson un psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A)Üretkenlik B)Girişimcilik C)Kendine güven D)Özerklik E)Çalışkanlık

100 Girişimciliğe karşı Suçluluk (3-6 yaş) Bu dönemde çocuğun çevresinde olanlara duyarlılığı daha da artar. Çevresinde gelişen olayları anlayabilmek için sık sık sorular sorar. Çocuğu sorduğu sorular yüzünden azarlamak, araştırma çabalarının önüne geçmek çocuktaki girişimcilik duygusunu köreltecek ve onun kendini suçlu hissetmesine neden olacaktır.

101 Başarıya karşı Aşağılık (6-12 yaş) Bu dönemde okula başlayan çocukların yaptığı işler için beğeni toplamak, arkadaşları ve yetişkinler tarafından takdir edilmek gereksinimleri arasındadır. Yaptığı işlerde başarılı oldukça kendine olan güveni artar; kendine olan güveni arttıkça da çocuk, çalışmaya ve başarılı olmaya güdülenmiş olur. Aksi hâlde aşağılık ve yetersizlik duygusunun tohumları kişilik yapısına ekilmiş olacaktır.

102 Kimlik Kazanmaya karşı Rol Karmaşası (12-18 yaş) Ergenlik yıllarında yaşanan psikososyal karmaşa ise kimlik kazanmaya karşı kimlik bocalamasıdır. Erikson kimlik kazanmayı, kimliğe yönelik olumlu bir tutum geliştirme olarak tanımlamakta ve psikososyal olarak kişinin kendini iyi hissetmesi ile açıklamaktadır.

103 Yakınlığa karşı Yalıtılmışlık (18-30 yaş) Genç yetişkinlik döneminde başkaları ile yakın ilişkiler kurabilme yeteneğinin kazanılmış olması gerekir. Genç, bu yeteneği kazanmış ise karşı cinsle ilişkiler kurup bir aile sahibi olmaya doğru yönelir. Birey eğer bu dönemde, diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmayı başaramaz ise insanlardan uzak kalmayı, görev ve sorumluluk gerektirecek işlerden kaçınmayı yeğler.

104 Üretkenliğe karşı Durgunluk (30-65 yaş) Bu karmaşa ise yetişkinlik yıllarında yaşanmaktadır. Yetişkin gerek iş gerek aile hayatında üreticilik işlevini yerine getiremeyecek olursa içine kapanarak durgunluğun hâkim olduğu bir yaşam sürer. Bu dönemdeki kişiden aile, iş ve sosyal yaşamda üretici olması beklenmektedir.

105 M2013 KPSS 50 yaşındaki İsmail Bey, çocuklarıyla ve yeğenleriyle birlikte zaman geçirmekten hoşlanan, onların gelişimlerine olumlu katkılar yapan biridir. İsmail Bey in bu davranışı, Erikson un psikososyal gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A)Çalışkanlık B)Yakınlık C)Benlik bütünlüğü D)Üretkenlik E)Girişimcilik.

106 Ego Bütünlüğüne karşı Umutsuzluk (65 yaş üstü) Benliği, kişinin kendisinin farkında oluşu olarak tanımlamak mümkündür. Erikson a göre benliğine en uygun yaşam biçimini bulabilen yani kendisinin farkında olan yaşlı bireyler bütünlük duygusuna sahip olurlar. Aksi durumda ise hayatının boşa geçtiğine inanan birey, yaşamında değişiklikler yapmak için artık çok geç olduğunu düşünerek umutsuzluk duygusuna kapılır ve ileriye doğru umutla bakamaz, ölüm korkusu yaşar.

107 BAĞLANMA STİLLERİ DUYGUSAL BAĞLANMA KURAMI Güvenli Bağlanma Güvensiz Bağlanma Çelişki li Kaçınan

108 Bireyin Başkalarına İlişkin Algısı Oluml Olumsu z u BAĞLANMA STİLLERİ DÖRTLÜ BAĞLANMA MODELİ Bireyin Kendine İlişkin Algısı Olumlu Olumsuz Güvenli Saplantılı Kayıtsız Korkulu

109 Karar Verilmiş mi? HAYIR EVET BAĞLANMA STİLLERİ KİMLİK STATÜLERİ Arayış Var mı? EVET HAYIR Başarılı İpotekli Moratoryum Dağınık

110 AHLAK GELİŞİMİ

111 AHLAK GELİŞİMİ PIAGET NİN AHLAK GELİŞİMİ KURAMI DIŞA BAĞLI DÖNEM (5-11) Kurallar sorgulanmaz Kural koyan otorite önemlidir. Suçun büyüklüğü fiziksel zararla doğru orantılıdır. (Niyet önemli değil) ÖZERK DÖNEM (11+) Kurallar sorgulanır. Kural koyan otorite önemli değildir. Suçun büyüklüğü niyete göre değişebilir.

112 KOHLBERG AHLAK GELİŞİMİ Gelenek Öncesi Dönem İtaat - Ceza İtaat ederim ceza almamak için Belirleyici faktör ceza alıp almamaktır Saf Çıkarcılık Her şey karşılıklı Çıkarım yoksa kılımı kıpırdatmam

113 M2013 KPSS Beş yaşındaki Emre, evde annesinin uyarılarını dinlememektedir. Ancak öğretmeninin sınıfta Sizin evde ne yaptığınızdan da haberim oluyor. demesi üzerine Emre evdeki kurallara daha fazla uymaya başlamıştır. Buna göre Emre, Kohlberg in ahlak gelişimi kuramında hangi evrede yer almaktadır? A)Toplumsal sözleşme B)Karşılıklı çıkar C)Ceza ve itaat D)İyi çocuk E)Kanun ve düzen

114 KOHLBERG AHLAK GELİŞİMİ Geleneksel Dönem İyi Çocuk Olma El alem ne der İnsanların onayı önemli Kanun Düzen Kurallara mutlaka uyulmalı Şeriatın kestiği parmak acımaz

115 KOHLBERG AHLAK GELİŞİMİ Gelenek Sonrası Dönem Sosyal Anlaşmalar Kurallar olmalı ama yeri geldiğinde değişmeli Herkes kurallarda söz sahibi olmalı Evrensel İlkeler Söz konusu insan hayatı ise hiçbir kural geçerli değil Her konuda bütün insanlar eşittir.

116 KOHLBERG AHLAK GELİŞİMİ Hans ın karısı ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Doktorlar ancak bir eczacının geliştirdiği bir ilacın fayda edeceğini söylerler. Hans eczacıya gider. Eczacı oldukça yüksek bir fiyat ister. Hans istenen paranın ancak yarısını bulabilir. Eczacıya yarısını teklif eder. Eczacı kabul etmez. Yarısını daha sonra ödemeyi teklif eder. Eczacı gene kabul etmez. Hans da akşam eczaneye girip ilacı çalar. Hans suçlu mudur? Suçluysa neden suçludur, suçsuzsa neden suçsuzdur.

117 KOHLBERG AHLAK GELİŞİMİ 1. EVRE Hans suçludur. Polisler onu yakalar ve cezalandırır. 2. EVRE Hans suçsuzdur. Karısı için böyle bir şey yapmıştır. İnsan karısı için böyle davranmalıdır. Çünkü karısı da onun için böyle yapardı. 3. EVRE Hans suçludur. Toplumdaki insanlar onu ayıplar. 4. EVRE 5. EVRE 6. EVRE Hans suçludur. Kanuna aykırı davranmıştır. Kanunlar toplumsal düzeni sağlamaya yarar. Toplumsal düzeni bozmuştur. Hans suçludur. İnsanlar toplum içinde birbirlerinin özel eşyalarına saygı göstermek zorundadır. Hans suçsuzdur. İnsan hayatı her şeyden önce önemlidir. Bir insanın hayatı söz konusu olduğunda hırsızlık caizdir.

118

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI

22.09.2014 KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI KONUNUN ANA HATLARI ÖĞRETİM KURAMLARI PIAGET ÖĞRENME KURAMI Öğrenme-Öğretme Kavramları Öğrenme Kuramları Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel Gelişim Kuramıyla İlgili Temel Kavramlar Bilişsel Gelişimi

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN

BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM. Jean Piaget ve Jerome Bruner. Dr. Halise Kader ZENGĠN BĠLĠŞSEL GELĠŞĠM Jean Piaget ve Jerome Bruner Biliş ne demektir? Biliş; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel gelişim neleri kapsar? Bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I

Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Bağlanma bebekle annesi veya bakımveren arasında varolan ve yaşam boyu da varolacak olan bağdır. Yaşamın ilk altı ayında oluşur. Harry Harlow bebek maymunları doğumdan

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

Bedia Albay 7-20 Yaş Arası Bireylerin Fiziksel, Bilişsel, Kişisel ve Ahlaki Gelişimleri

Bedia Albay 7-20 Yaş Arası Bireylerin Fiziksel, Bilişsel, Kişisel ve Ahlaki Gelişimleri Bedia Albay 7-20 Yaş Arası Bireylerin Fiziksel, Bilişsel, Kişisel ve Ahlaki Gelişimleri 7-20 Yaş Arası Bireylerde Fiziksel Gelişim: Fiziksel gelişim, yumurtanın döllenmesi ile başlar, ergenlik çağına kadar

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Bilişsel ve Psikososyal Gelişim Alanları Bilişsel (Zihinsel) Gelişim Alanı Kişilik Gelişim Alanı Ahlak Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Piaget nin zihinsel gelişim kuramının

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

uzman yaklaşımı gelişim psikolojisi Branş Analizi Dr. İbrahim KEKLİK

uzman yaklaşımı gelişim psikolojisi Branş Analizi Dr. İbrahim KEKLİK Branş Analizi gelişim psikolojisi Bu yılın gelişim psikolojisi soruları son yılların en kolay sorularıydılar demek herhâlde yerinde olur. Her ne kadar gelişim psikolojisi sorularının 12 tane olması öngörülmüşse

Detaylı

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5

Bilişsel Gelişim. Psikolojiye Giriş. Okuma raporu #1. Ders asistanım kim? (düzeltilmiş) Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 Psikolojiye Giriş Bilişsel Gelişim Bebek Olmak Nasıl Bir Şey? Düşüncenin Gelişimi Ders 5 2 Okuma raporu #1 Alkolizm için Freudyen bir açıklama getirin. Daha sonra da davranışçı bir açıklama getirin. Son

Detaylı

K İ Ş İ L İ K. Kişilik kavramı Kişilik kuramları Kişiliğin ölçülmesi. Doç.Dr. Hacer HARLAK - PSİ154 - PSİ162

K İ Ş İ L İ K. Kişilik kavramı Kişilik kuramları Kişiliğin ölçülmesi. Doç.Dr. Hacer HARLAK - PSİ154 - PSİ162 K İ Ş İ L İ K Kişilik kavramı Kişilik kuramları Kişiliğin ölçülmesi KİŞİLİK Personality Persona=maske Bireyin özel ve ayırıcı yanlarını içerir. Özel en sık ve en tipik Ayırdedici bireyi diğerlerinden ayırır.

Detaylı

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ

Uygulamalı Davranış Analizi. Emre ÜNLÜ Uygulamalı Davranış Analizi Emre ÜNLÜ Derse İlişkin genel bilgiler ve işlenişi Bu ders ne işe yarayacak? o Uygulamada o o KPSS de Kendi günlük hayatınızda Ders ile ilgili gerçekleştirmeniz beklenen yükümlülükler

Detaylı

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram;

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; KAVRAM OLUŞTURMA: Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; ağaç,kedi,güzellik,gibi bir nesne ya da bir sembol olabilir.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

GELİŞİM KURAMCILARI ÜÇ BÜYÜKLER

GELİŞİM KURAMCILARI ÜÇ BÜYÜKLER GELİŞİM KURAMCILARI ÜÇ BÜYÜKLER PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM KURAMI SIGMUND FREUD FREUD UN KURAMLARI PSİKANALİTİK KİŞİLİK KURAMI PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM KURAMI PSİKANALİTİK KİŞİLİK KURAMI BİLİNÇ ALTI BİLİNÇ ÖNCESİ

Detaylı

ÇOCUĞUN AHLAKİ GELİŞİMİ - KOHLBERG -

ÇOCUĞUN AHLAKİ GELİŞİMİ - KOHLBERG - ÇOCUĞUN AHLAKİ GELİŞİMİ - KOHLBERG - Kohlberg, ahlaki gelişimde zihinsel etkenler üzerinde önemle duran ve gelişim kavramını buna göre oluşturan araştırmacılardan biridir. Kohlberg e göre ahlak, hak-haksızlık,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 4) Aşağıda verilenlerin hangisi prenatal dönemi sağlıklı olarak tamamlayan bir bebeğin doğum

Detaylı

AHLAK GELİŞİMİ. Dr. Halise Kader ZENGİN. J. Piaget ve L. Kohlberg in Ahlak Gelişim Kuramları

AHLAK GELİŞİMİ. Dr. Halise Kader ZENGİN. J. Piaget ve L. Kohlberg in Ahlak Gelişim Kuramları AHLAK GELİŞİMİ J. Piaget ve L. Kohlberg in Ahlak Gelişim Kuramları AHLAK- AHLAK GELIŞIMI? Ahlak, bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler ve değerler bütünüdür. Aynı zamanda doğru

Detaylı

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları. Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD 1943 2013 70. Yılında Otizm Spektrum Bozuklukları Dr. Sabri Hergüner Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: 2012 Janssen Cilag

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Zihinsel engelli çocukların cinsel gelişim aşamaları normal çocukların cinsel gelişim aşamaları ile aynıdır. Cinsel eğitimin en büyük amacı,çocukluktan yaşamın

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:56 - Son Güncelleme Pazartesi, 18 Mayıs 2009 12:58 Fiziksel Gelişim Bebeklik Döneminde - Fiziksel Gelişim 0-2 yaşlar arasını içeren bebeklik dönemi fiziksel açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı bir dönemdir. Bu dönem içerisinde bebeklerin hem beden

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ 5-8 YAŞ GRUBU YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ Bilişsel Gelişim Dil Gelişimi Fiziksel Gelişim

Detaylı

PSİ253 GEL.PSİ I - Prof.Dr. Hacer HARLAK YAŞAM BOYU GELİŞİM

PSİ253 GEL.PSİ I - Prof.Dr. Hacer HARLAK YAŞAM BOYU GELİŞİM YAŞAM BOYU GELİŞİM Yaşam boyu bakış açısı Gelişim: insanın yaşamı boyunca döllenmeyle başlayıp devam eden değişim örüntüsü Büyüme ve gerilemeyi içerir. Geleneksel yaklaşım: Doğumdan ergenliğe yayılan değişimleri

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

www.ebimegitim.com EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR www.ebimegitim.com

www.ebimegitim.com EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR www.ebimegitim.com EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR www.ebimegitim.com 1 1. Bölüm. PSĠKOLOJĠNĠN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR Hümanist (Ġnsancıl) Kuram Yapısalcılık (Strüktüralizm) Gestalt (Bütüncül) YaklaĢım ĠĢlevselcilik (Fonksiyonalizm)

Detaylı

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası Konular nin Doğası Tarihi Antik dönemler PSİKOLOJİ Biliminin Doğası psikolojinin başlangıcı Günümüz k ler Biyolojik perspektif Davranışçı perspektif Bilişsel perspektif Psikanalitik perspektif Subjektif

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

ogretiakademi 3240 SORU EĞİTİM BİLİMLERİ kpss TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI kpss 2014 EĞİTİM BİLİMLERİ ogretiyoruz serisi TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme sınıf yönetimi öğretim teknolojileri ve materyal

Detaylı

SAYI : 5 AYLIK BÜLTENLER SERİSİ KONU : ERGENLİK OCAK, 2008 ERGENLİK

SAYI : 5 AYLIK BÜLTENLER SERİSİ KONU : ERGENLİK OCAK, 2008 ERGENLİK SAYI : 5 AYLIK BÜLTENLER SERİSİ KONU : ERGENLİK OCAK, 2008 Ergenlik Dönemi Nedir? ERGENLİK Sayın velimiz, bu ayki bültenimizde gelişim çağının en önemli dönemlerinden biri olan ergenlik çağını konu alıcaz.

Detaylı

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının gözlenebilir ve ölçülebilir olanları ile zihinsel süreçleri inceleyen pozitif bir bilim dalıdır.

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının gözlenebilir ve ölçülebilir olanları ile zihinsel süreçleri inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. PSİKOLOJİNİN ALANI Psikolojinin Tanımı: Psikoloji "Psyche" ve "Logos" kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen "Ruhbilim anlamında Yunanca bir kelimedir. Böyle bir tanımlama bugünkü psikolojinin anlamını

Detaylı

10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, FATİH HANOĞLU

10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, FATİH HANOĞLU Öğrenme, insan davranışında sürekli bir değişimi ifade eder. Olgunlaşmayla birlikte çocuk, kendisinden beklenen davranış şekillerini oluşturur. Bu da çocuğun bu davranış ve becerileri geliştirmesi açısından

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (2016 TEKRAR SUNUMU)

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (2016 TEKRAR SUNUMU) GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (2016 TEKRAR SUNUMU) Murat CİVELEK (Rehberlik ve Eğitim Bilimleri Uzmanı) http://www.rehberlik.biz.tr 1 1. ÜNİTE GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ 2 KPSS de bu bölümden her yıl ortalama 2

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KURAMLARI PİAGET ÖĞRENME KURAMLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KURAMLARI PİAGET ÖĞRENME KURAMLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM KURAMLARI PİAGET ÖĞRENME KURAMLARI Ders Ödevi Fen ve Teknoloji Öğretimi I Hazırlayanlar 1111201098

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Kişilik Gelişimi. S.Freud E.Erikson

Kişilik Gelişimi. S.Freud E.Erikson Kişilik Gelişimi S.Freud E.Erikson Kişilik Bireyi diğer bireylerden ayırt eden, tutarlı olarak sergilenen, bireye özgü özellikler bütünüdür. Kişilik gelişimi, bireyin sosyal ve fiziksel çevresi içinde

Detaylı

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM

T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM T.C. Artvin Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi OTİZM BENİ KOŞULSUZ SEVİN! OTİZM NEDİR? O Bireyin sosyal iletişimini, dil

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

BÖLÜM 1 1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1.1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı

BÖLÜM 1 1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1.1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı BÖLÜM 1 1. PSİKOLOJİYE GİRİŞ 1.1. Psikolojinin Tanımı ve Amacı Psikoloji yaşamı inceleyen bir bilim olarak tanımlanmıştır. Psikoloji sözcüğü Eski Yunancadan gelmektedir. Eski Yunancada bulunan psyhhe(ruh)

Detaylı

27.6.2014. Vücudun boy, kilo, hacim olarak artmasıdır. Niceliksel değişimleri içerir. Yaşa bağlı değişiklikleri kapsar.

27.6.2014. Vücudun boy, kilo, hacim olarak artmasıdır. Niceliksel değişimleri içerir. Yaşa bağlı değişiklikleri kapsar. BÜYÜME Vücudun boy, kilo, hacim olarak artmasıdır. Niceliksel değişimleri içerir. Yaşa bağlı değişiklikleri kapsar. ÖĞRENME Yaşantı ve çevre etkileşimiyle şekillenen kalıcı izli davranış değişiklikleridir.

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İki öğenin birbiri ile kurduğu bağlantıya veya etkileşime ilişki denir. Eğer bu tek taraflı ise ilgi olarak tanımlanır.

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU 2013-2014 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçerken biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden geliştiği bireyselleştiği, toplumsallaştığı

Detaylı

Kişilik Kavramları BENLİK ÖZGÜVEN BENLİK SAYGISI(ÖZSAYGI) güveni ve inancı -Bireyin kendisi ile ilgili olumlu yargıları -Kendisi ile barışık olması

Kişilik Kavramları BENLİK ÖZGÜVEN BENLİK SAYGISI(ÖZSAYGI) güveni ve inancı -Bireyin kendisi ile ilgili olumlu yargıları -Kendisi ile barışık olması Mizaç(huy) ise; sinirlenmek, neşelenmek, saldırgan olmak, soğukkanlı olmak gibi bireyde farklı düzeyde görülen kalıtımsal ve sosyal çevre öğrenmeleri ile oluşan örüntülerdir. Kişilik Kavramları BENLİK

Detaylı

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Psikoloji. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Alt Dalları Klinik Psikoloji: Ağır duygusal bozuklukların tanı ve tedavisi Danışmanlık Psikolojisi :Hafif duygusal sorunlar Okul Psikolojisi:

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitime Giriş ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2 NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınknak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prenatal motor gelişim-1: İlk hareketler, gebeliğin 7.-8. haftasında uyarıya konturlateral kaba fleksiyon şeklinde olur. 9. haftada

Detaylı

Türkiye de obezite. (Kaynak: TÜİK)

Türkiye de obezite. (Kaynak: TÜİK) Türkiye de obezite WHO Yetişkinlerde obezite oranları E %21.7 K %34.0 Toplam %27.8 (2008 rakamları) 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %16,9 u obez ve %33 ü fazla kiloludur. (2009 2010 arasındaki dönemde

Detaylı

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ

BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ BEYİN GELİŞİMİNİN HİKAYESİ Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. Psikoloji biliminin ilk kurucusu W. Wundt kabul edilir. İlk psikoloji laboratuarını kurmuştur.

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. Psikoloji biliminin ilk kurucusu W. Wundt kabul edilir. İlk psikoloji laboratuarını kurmuştur. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Bireylerin gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve eğitim öğretimi verimli biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun. Mesleki Rehberlik

Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun. Mesleki Rehberlik Mesleki Rehberlik Bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun Mesleki Rehberlik olan mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II KISIM I. BÖLÜM 2 Genetik ve Çevresel Temeller 50. BÖLÜM 1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri 2

İÇİNDEKİLER KISIM II KISIM I. BÖLÜM 2 Genetik ve Çevresel Temeller 50. BÖLÜM 1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri 2 İÇİNDEKİLER Eğitmenler İçin Ön Söz xiii KISIM I ÇOCUK GELİŞİMİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMA BÖLÜM 1 Tarih, Teori ve Araştırma Stratejileri 2 Çocuk Gelişimi Alanı 4 Gelişim Alanları 5 Gelişim Dönemleri 6 Temel

Detaylı

ZİHİNSEL GELİŞİM KURAMLARI Piaget in Zihinsel Gelişim Kuramı Önce zekayı tanımlayarak işe başlamıştır. Piaget zekayı, çevreye uyum sağlama becerisi

ZİHİNSEL GELİŞİM KURAMLARI Piaget in Zihinsel Gelişim Kuramı Önce zekayı tanımlayarak işe başlamıştır. Piaget zekayı, çevreye uyum sağlama becerisi ZİHİNSEL GELİŞİM KURAMLARI Piaget in Zihinsel Gelişim Kuramı Önce zekayı tanımlayarak işe başlamıştır. Piaget zekayı, çevreye uyum sağlama becerisi olarak tanımlar. Kişi içinde bulunduğu çevreye ne kadar

Detaylı

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar.

Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Eğitim bilimlerinde birbiri ile karışan kavramlar. Kaçma Koşullanması - Kaçınma Koşullanması Farkı Kaçma koşullanması kaçınma koşullanması arasındaki farkı bilmek KPSS denemelerinde ve sınavda arkadaşlara

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDE SOSYAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

TEMEL EĞİTİMDE SOSYAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ 1 ÖZEL EKİN LİSESİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN LİSESİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 6 Nisan - 2002 AYIN KONUSU TEMEL EĞİTİMDE SOSYAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Gelişimsel özellikleri tanımak Olası durumları erken fark edebilmek Öğrenim sürecine destek olabilmek

Gelişimsel özellikleri tanımak Olası durumları erken fark edebilmek Öğrenim sürecine destek olabilmek Gelişimsel özellikleri tanımak Olası durumları erken fark edebilmek Öğrenim sürecine destek olabilmek Yaşamın başlangıcından sonuna kadar süren duygusal, fiziksel, sosyal, bilişsel açıdan sürekli değişimidir.

Detaylı

Psikanaliz Kuramı. Sigmund Freud

Psikanaliz Kuramı. Sigmund Freud Psikanaliz Kuramı Sigmund Freud İnsan davranışlarını ortaya çıkaran nedenlerin neler olduğu tarih boyunca insanların ilgisini çekmiş, birçok araştırmanın yapılmasına yol açmıştır. 20. yüzyıla kadar özellikle

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Hata ve önerilerinizi lütfen bildiriniz! Mail: civelek.murat@gmail.com. Web Site: http://www.rehberlik.biz.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ. Hata ve önerilerinizi lütfen bildiriniz! Mail: civelek.murat@gmail.com. Web Site: http://www.rehberlik.biz. [Bu dosyada yer alanlar 2015 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

I. ÜNİTE PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM

I. ÜNİTE PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM I. ÜNİTE PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM Yeryüzünün en karmaşık canlısı insandır. İnsanoğlu dünyamız için önemlidir; çünkü çevresi üzerinde en büyük etkiyi o yapar, kültür ve medeniyeti o oluşturur, geleceği

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı