2008 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur."

Transkript

1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of the Institute of Social Sciences Sahibi Owner Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına In the name Kafkas University Institute of Social Sciences Doç. Dr. Selçuk URAL Genel Koordinatör General Coordinator Yrd. Doç. Dr. Nebahat ORAN ARSLAN Yayın Kurulu Editoral Board Doç. Dr. Selçuk URAL Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ Editör Editor Yrd. Doç. Dr. Akın BİNGÖL Düzenleme Design Alpay ÖZTÜRK Dizgi ve Baskı Printed and IBM Typeset Ofset Tesisleri, Kars Kafkas University, Kars Yazışma Adresi Corresponding Address Tel : Sosyal Bilimler Enstitüsü Fax : Müdürlüğü Kars Sosyal Bilimler Enstitüsü. Her Hakkı Saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur Kafkas University Institute of Social Sciences, All rights reserved The viewes expressed in the journal are the responsibility of the individual authors ISSN

2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM KURALLARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli bir dergidir ve bahar ve sonbahar sayıları olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olmak kaydıyla gönderilebilir. Özgün makalelerin ve araştırmaya dayanan raporların konunun uzmanlarına gösterilerek görüş alınması (kabul, değişiklikler yapıldıktan sonra kabul ya da ret) yaklaşık 6-8 hafta almaktadır. Yazının yayımlanıp yayımlanmaması hakkındaki son karar yazarlara bildirilir. Yayın Kurulu, gerekli hallerde yayımlanacak yazı üzerinde uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının tamamen gözden geçirilmesini yazar(lar)ından isteyebilir. Yazılar, üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve makalenin yeniden düzenlenmesi yazarların sorumluluğundadır. Yazılar yayımlanmadan önce editoryal değişikliklerin onaylanması ve metnin son bir kez gözden geçirilmesi için yazarlara gönderilir. Olumsuz hakem görüşü bulunan yazılar dışındaki yayımlanmayan yazılar istendiği takdirde yazarlarına geri gönderilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır. Eserler IBM uyumlu bilgisayarda, MS-Word yazılımı altında hazırlanarak CD medyaya kaydedilmelidir. Bu CD ile birlikte makalenin iki kopyası da gönderilmelidir. Yazılar, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı ve 20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç). Eserlerin başlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin İngilizce adı, Makalenin İngilizce özeti, Anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe 3-5 adet) Eserin kaydedildiği CD Üzerinde bulunması gereken bilgiler Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu Yazı karakteri * Makale başlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal * İngilizce başlık, kelime baş harfleri büyük, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal * Yazar Adı, ünvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-bold * Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto * Özet ve Abstract, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime) * Bölüm başlıkları ve alt başlıklar, 1 cm boşluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold * Metin, Times New Roman 11 punto * Alıntılar, sonnot şeklinde Times New Roman 10 punto *Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik başlıkları, Times New Roman 10 punto *Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto *Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto Sayfa Düzeni *Kenar boşlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5 *Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf başı boşluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı:tek, Üst bilgi: 5 cm, Alt Bilgi:1,25 cm Fotoğraf, Harita, Şekil *Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve şekiller 300 dpi çözünürlükte taranmış ve ilgili bölüme yerleştirilmiş olmalıdır *Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda gri tonlama uygulanmalıdır Alıntılar * Alıntılar SAYI BİÇİMİNDE şeklinde sıralanmalıdır * Alıntılar SONNOT şeklinde düzenlenmeli ve eserin sonunda yer almalıdır * Alıntılar makalenin son bölümünde Kaynaklar ve Dipnotlar adı altında verilmelidir Süreli Yayınlar YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi, Yayınladığı Yıl: Yayının Adı, Yayınlandığı Yer, Cilt no, Sayı no, Sayfa no, Şehir. URAL, S. 2008: Tevfik Paşa Hükümeti nin Programı ve Mebusan Meclisi ndeki Yankıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Der., Sa: 1, s , Kars. Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2008: 230. Kitaplar YAZARIN SOYADI, Adının Baş Harfi., Yayınlandığı Yıl: Yayının Adı, Sayfa no, Şehir. URAL, S. 2005: Batı Anadolu da Yunan İşgali ve Sonrası, 13, Erzurum. Aynı eser tekrar kullanılırsa: URAL, S. 2005: 23. Yayın kurallarına uymayan ve büyük değişiklik gerektiren yazılar, uyarılarla birlikte yazarlarına geri gönderilecektir. Yazım kuralları, eserlerin toplanma aşamasında görsel düzenliliği sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Yayınlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. Dergiye mail adresleri, hakem değişiklikleri yapılmış makalelerin gönderimine ve bilgi edinme amaçlı kullanıma açıktır.

3 İÇİNDEKİLER Contents SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of the Institute of Social Sciences Sayı 2 Sonbahar Number 2 Autumn 2008 Murat TEKİN-Kemal FİLİZ-Özden TAŞĞIN-İlker ÖZMUTLU Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarının Karşılaştırılması The Comparing of Multiple Intelligence Areas of The Students in the High School Level Students Who Do Sports and Those Who Don t Ahmet ÖZMEN Öfke ile Başa Çıkma Eğitimi (Dört Uygulama Üzerine Bir İnceleme) Trainings for Coping with Anger (A Study on Four Implements) Ömer ALANKA-Turgay HAN Postmodern Anlatı Bağlamında Hasan Ali Toptaş ın Gölgesizler Romanı The novel Unshadowed of Hasan Ali Toptaş in Postmodern Narration Context Adnan ALTUN-Bahri ATA Türkiye de Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalındaki Akademisyenlerin ve Öğretmen Adaylarının Başvuru Kitapları Üzerine Düşünceleri The Opinions of Academicians and Prospective Teachers on Reference Books at the Departments of Social Studies Teachers Education in Turkey Nebahat ORAN ARSLAN Bir Liderin Ölümü: Kars Gazetelerinde 10 Kasımlar ( ) The Deat of Leader: December the Tenth in Newspapers in Kars ( ) A.Gökhan BİÇER Edward Bond un Diyalektik Tiyatrosu Edward Bond s Dialectical Theatre Hasan COŞKUN Türkiye de İkinci Yabancı Dilin Oyun Yoluyla Etkili Öğretimi Effective Teaching of a Second Foreign Language in Turkey Through Games Sevda DEMİRBİLEK-Murat ÇOLAK Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Manisa İli Örneği The Quality in Health Services: The Example of Manisa Gencer ELKILIÇ Hüsnü Tabirler Euphemism Ruhet GENÇ-Ige PIRNAR Brand Management in Dmo s: Case Study on Dmo s Role in Tourism Marketing in Turkey DMO larda Marka Yönetimi: Türkiye de Turizm Pazarlamasında DMO ların Rolü M.Handan GÜNEŞ-Dilek ÇELİKLER İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bloom Taksonomisine Göre Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Evaluation of 6.,7. and 8. Graduate s Textbooks by Teachers According to Bloom Taxonomy Gülnara GOCAYEVA MEMMEDOVA Gürcüce Sayı Sisteminin Özgün Yapısı Üzerine On the Peculiar Structure of the Numbering System of Georgian Şureddin MEMMEDLİ-Mustafa TANRIVERDİ Kars İslam Şûrâ sının İlk Reisi Borçalılı Kepenekçi Emin Ağa First Head of Kars Islam Council Borcalili Kepenekci Emin Aga

4 Mustafa ÖZDEMİR Ein Überblick zur Bedeutung und ein Vergleich zwischen der Klassischen und Modernen Auffassung des Begriffs Handlung im Drama Eylem Kavramının Klasik ve Modern Algılayış İçindeki Tanımlanışı ve Karşılaştırılması Üzerine Mümtaz SARIÇİÇEK Postmodern Bir Tarih Kurgulaması Boğazkesen A Postmodernist Historical Fiction Boğazkesen Uğur ÜNAL Askerî Salnâmelerin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve 1870 Örneklemi The Place of Military Almanacs (Askerî Salnâmeler) in Hıstorıcal Researches: The Two Examples Dated in 1865 and in 1870 Cavit YEŞİLYURT Ekonometri Bölümlerinin Göreceli Performanslarinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi: KPSS 2007 Verilerine Dayali Bir Uygulama Measuring Relative Performance of Econometrics Departments by Using Data Envelopment Analysis: An Empirical Study Based on KPSS Exam Results in 2007 Sefa YILDIRIM Erzurum İli Olur ve Oltu İlçelerinde Yer Alan Bazı Önemli Kaleler Some Important Castles in Olur and Oltu Towns of Erzurum City Ali Osman ENGİN-Mustafa CALAPOĞLU-Sibel GÜRBÜZOĞLU Uzun Süreli Bellek ve Öğrenme Long-Term Memory and Learning KİTAP TANITIMI Suna Arslan KARAKÜÇÜK Stres Aşılama Eğitimi Stress Inoculation Training -Donald MEICHENBAUM

5 HAKEM KURULU Prof. Dr. Yılmaz ÖZBEK Prof. Dr. Salih Zeki BAYRAM Prof. Dr. Serpil OPPERMANN Prof. Dr. Himmet HUNUNÇ Prof. Dr. Esra MELİKOĞLU Prof. Dr. Emin ÖZCAN Prof. Dr. Ayten ER Prof. Dr. Ali ARSLAN Prof. Dr. Cezmi ERASLAN Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK Prof. Dr. Sevim AKTAN Prof. Dr. Selami KILIÇ Prof. Dr. Selçuk GÜNEY Prof. Dr. Enver KONUKÇU Prof. Dr. Esin DAYI Prof. Dr. Ahmet AKYOL Prof. Dr. Besim ÖZCAN Prof. Dr. Saliha KODAY Prof. Dr. Mehmet ÖZ Prof. Dr. Özer ERGENÇ Prof. Dr. Serap YILMAZ Prof. Dr. Musa ÇADIRCI Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL Prof. Dr. Enver ALPER GÜVEL Prof. Dr. Osman DEMİR Prof. Dr. Ahmet BURAN Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜNER Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Prof. Dr. İsmail GÖRKEM Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH Prof. Dr. Gürer GÜRSEVİN Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU Prof. Dr. Zeki KAYMAZ Prof. Dr. Sema ÖZÖNDER Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER Prof. Dr. Ahmet MERMER Prof. Dr. Muhsin MACİT Prof. Dr. Günay KUT Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Öcal OĞUZ Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. Hazma ZÜLFİKAR Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ (İstanbul Üniversitesi) (İstanbul Üniversitesi) (İstanbul Üniversitesi) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) (Sakarya Üniversitesi) (A.Menderes Üniversitesi) (Çukurova Üniversitesi) (Gazi Osman Paşa Üniversitesi) (Erciyes Üniversitesi) (Erciyes Üniversitesi) (Ege Üniversitesi) (Ege Üniversitesi) (Anadolu Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Van 100.Yıl Üniversitesi) (Boğaziçi Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Balıkesir Üniversitesi) (Pamukkale Üniversitesi)

6 Prof. Dr. İsmail PARLATIR Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN (Pamukkale Üniversitesi) Prof.Dr. İsmail ÇETİŞLİ (Pamukkale Üniversitesi) Prof.Dr. Nurullah ÇETİN Prof.Dr. Ramazan KAPLAN Prof.Dr. Abide DOĞAN Prof.Dr. Şerif AKTAŞ (Gazi Üniversitesi) Prof.Dr. Hülya ARGUNŞAH (Erciyes Üniversitesi) Prof.Dr. Yavuz AKPINAR (Ege Üniversitesi) Prof.Dr. Mehmet TÖRENEK Prof.Dr. Nükhet ESEN (Boğaziçi Üniversitesi) Prof.Dr. Ekrem YILDIZ (Kırıkkale Üniversitesi) Prof.Dr. Fatih TEPEBAŞILI (Selçuk Üniversitesi) Prof.Dr. Turgut GÖĞEBAKAN Prof.Dr. Yavuz ARSLAN Doç.Dr. Gürsel UYANIK Doç.Dr. Gülten GÜLER (Uludağ Üniversitesi) Doç.Dr. Mustafa BUDAK (Devlet Arşivleri Gen.Müd.) Doç.Dr. Arif ÜNAL (Van 100.Yıl Üniversitesi) Doç.Dr. Mukadder ERKAN Doç.Dr. Mehmet TAHKAN Doç.Dr. Leyla HARPUTLU Doç.Dr. Yılmaz KURT Doç.Dr. Cihat GÖKTEPE () Doç.Dr. Selçuk URAL () Doç.Dr. Betül ARSLAN Doç.Dr. Muammer DEMİREL Doç.Dr. İbrahim Ethem ATNUR Doç.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ Doç.Dr. Alpaslan CEYLAN Doç.Dr. Mehmet İNBAŞI Doç.Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Doç.Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi) Doç.Dr. Enis ŞAHİN (Sakarya Üniversitesi) Doç.Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi) Doç.Dr. Fethi AÇIKEL Doç.Dr. Ahmet UZUN (Cumhuriyet Üniversitesi) DoçDr. S.Dilek YALÇIN ÇELİK Doç.Dr. Fatma Sabiha KUTLAR Doç.Dr. Dilaver DÜZGÜN Doç.Dr. Cengiz ALYILMAZ Doç.Dr. Jale DEMİRCİ Doç.Dr. Melek ÖZYETKİN Doç.Dr. Önal KAYA Doç.Dr. Ali YILDIRIM Doç.Dr. O.Kemal TAVUKÇU (Atatürk üniversitesi) Doç.Dr. Halil İbrahim USTA Doç.Dr. Yakup ÇELİK (Başkent Üniversitesi) Doç.Dr. Ömer TORLAK (Osmangazi Üniversitesi) Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK Yrd. Doç.Dr. Zerrin KARAKUZULU (Sakarya Üniversitesi) Yrd. Doç.Dr. Cemil KUTLU

7 Teşekkür Dergimizin bu sayısında yer alan makalelerin değerlendirilmesinde hakemliklerine başvurduğumuz, aşağıda isimleri yer alan öğretim üyelerine teşekkür ederiz. Yayın Kurulu Acknowledgement We convey our deepest gratitude s and thanks to below mentioned scholars who graciously offered their invaluable assistance in reviewing Editorial Board Prof. Dr. Saliha Zeki BAYRAM Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ Prof. Dr. Hamza KELEŞ Prof. Dr. Necdet HAYTA Doç. Dr. Aslan GÜLCÜ Doç. Dr. Fatih TÖREMEN Doç. Dr. Selçuk URAL Doç. Dr. Mehmet ÇELİK Yrd. Doç. Dr. H. Ali KUTLU Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Selami YÜKSEK Yrd. Doç. Dr. Erdinç PARLAK Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fırat Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Ali Osman ENGİN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(4) ĠÇĠNDEKĠLER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(4) ĠÇĠNDEKĠLER Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(4) ĠÇĠNDEKĠLER Acil Acil Servis HemĢirelerine Hasta Ve Yakınları Tarafından Uygulanan ġiddetin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15 ISSN: 1304-429-X Hatay MUSTAFA KEMAL

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(3) ĠÇĠNDEKĠLER

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2013;2(3) ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER Acil Servis HemĢirelerine Hasta ve Yakınları tarafından Uygulanan ġiddetin Ġncelenmesi il Funda KAVAK Mine EKİNCİ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Kahvaltı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ. Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ. Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Mustafa Kemal University Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 ISSN: 1304-429-X MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

Europep Aile Hekimliği Memnuniyeti Ölçeğine Göre GümüĢhane Aile Hekimliği Memnuniyet AraĢtırması (AraĢtırma Makalesi) Sedat BOSTAN, Kamil HAVVATOĞLU

Europep Aile Hekimliği Memnuniyeti Ölçeğine Göre GümüĢhane Aile Hekimliği Memnuniyet AraĢtırması (AraĢtırma Makalesi) Sedat BOSTAN, Kamil HAVVATOĞLU ĠÇĠNDEKĠLER YetiĢkinlerin Çocuklar Ġçin Oyuncak Seçimine Yönelik DavranıĢlarının Ġncelenmesi ( AraĢtırma Makalesi) Bahire BOLIŞIK, Hatice BAL YILMAZ, Betül YAVUZ, Esra TURAL BÜYÜK 7-11 YaĢ Arası Çocuklarda

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Periorbital and Orbital Cellulitis Periorbital

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

BAÜ SBED 11 (20) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI. Yayın Kuralları

BAÜ SBED 11 (20) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI. Yayın Kuralları BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI Yayın Kuralları 1.Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ISSN 1302-9967 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN 1302-9967 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1302-9967 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 3 SAYI: 35 GÜZ-2008 ÇÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ Adına Sahibi Chairman of the Board Prof. Dr. A. Necmi YAŞAR DANIŞMA KURULU Editorial Advisory

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Toxoplasma gondii, Bursa Toxoplasma gondii, Bursa Oktay Alver et al.; Bursa, Türkiye Adana da

Detaylı

ISSN: 2146-9954. Sahibi Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ. Editörler

ISSN: 2146-9954. Sahibi Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ. Editörler ISSN: 2146-9954 Sahibi Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Editörler Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ Dergi Sekreteryası Öğr. Gör. Vildan DEMİR

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY

TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Kayseri'de Sıtma Malaria in Kayseri Yunus Uyar ve ark.; Kayseri, Türkiye Toxoplasmosis Şüpheli

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Hospital Infections in the Pediatric Intensive

Detaylı

THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Dr. Habib Emre THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Yardımcıları Dr. Hüseyin Beğenik Dr. Aydın

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations P. jirovecii kolonizasyon prevalansı Prevalence of P. jirovecii colonization Soykan Özkoç ve

Detaylı

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri

Dergi Yayın ve Yazım İlkeleri MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Dergimiz Hakkında Dergimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda 4 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir.

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Evaluation of Children with Rotavirus Enteritis

Detaylı

NEF-EFMED NEF-EFMED ISSN: 1307-6086. The Owner. Administrative & Technical Stuff. Editor. Associate-Editors. Advisory Board.

NEF-EFMED NEF-EFMED ISSN: 1307-6086. The Owner. Administrative & Technical Stuff. Editor. Associate-Editors. Advisory Board. NEF-EFMED Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least

Detaylı

NEF-EFMED ISSN: 1307-6086

NEF-EFMED ISSN: 1307-6086 NEF-EFMED Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın

Detaylı