6. Hafta İLİŞKİSEL CEBİR 12/28/2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Hafta İLİŞKİSEL CEBİR 12/28/2009"

Transkript

1 İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü 6. Hafta İlişkisel Cebir ve İlişkisel Hesap: Seçme, İzdüşüm, Birleşim, Kesişim, Fark, Kartezyen Çarpım, Aktarma işlemi ve ara ilişkilerin adlandırılması İLİŞKİSEL CEBİR İlişkisel modelde temel yapı ilişkidir. Bu modelde kullanıcılar ilişkiler cinsinden düşünür, ilişkiler üzerinde işlem yapılır, sonuçlar da ilişki yapısında ele alınır. İlişkisel cebir, işlemsel bir sorgulama dilidir. Bir ya da iki ilişkiyi girdi olarak alıp sonuç olarak yeni bir ilişki üreten bir dizi işlemlerden oluşmaktadır. Temel işlemler, seçme, atma, kartezyen çarpımı, yeniden adlandırma, birleştirme, fark oluşturma şekillerindedir. Bu temel işlemlerden başka kesişme seti, doğal birleşim, bölme ve atama v.b. gibi çeşitli işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler, temel işlemlere dayanılarak gerçekleştirilmektedir. 1

2 İlişkisel Diller İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde kullanılan diller (ilişkisel diller) kuramsal temelleri açısından ikiye ayrılır. İlişkisel Cebire (Relational Algebra) dayalı diller : İlişkiler üzerine cebirsel işlemler uygulanarak yeni ilişkiler elde edilir. Bir sorgunun yanıtını elde edebilmek için, belirli ilişkisel cebir işlemlerinin belirli sırada uygulanması gerekir. Cebirsel dillerde kullanıcı hangi işlemlerin hangi sırada uygulanacağını yazarak hem neyi istediğini hem de istediğinin nasıl elde edileceğini belirtir. İlişkisel Hesaba (Relational Calculus) dayalı diller : Bu dillerde sorgu, istenilen niteliklerin sağlaması gereken bir önerme oluşturarak tanımlanır. İlişkisel hesaba dayalı dillerde ise, kullanıcı istediği veriler tarafından sağlaması gereken önermeyi yazar, ancak bu verilerin nasıl elde edileceğine ilişkin bilgi vermez. İLİŞKİSEL İŞLEMLER E.F. Codd tarafından yapılan tanıma göre bir ilişkisel dilin yetkin olabilmesi için ilişkisel hesap deyimleri ile elde edilebilen her sonucun bu dil ile de elde edilebilmesi gerekir. İlişkisel cebir işlemlerinden ikisi (seçme ve izdüşüm) tekli, diğerleri ise ikili işlemlerdir. Diğer taraftan ikili işlemlerden dördü (birleşim, kesişim, küme fark ve kartezyen çarpımı) alışılmış küme işlemleridir, diğer ikili işlemler (birleştirme, doğal birleştirme ve bölme) ise özel işlemlerdir. İlişkisel cebir işlemlerinden tümü birbirinden bağımsız değildir. İlişkisel işlemlerden birkaçının diğer işlemler cinsinden ifade edilmesi mümkündür. 2

3 Seçme İşlemi Seçme ya da sınırlama işlemi bir ilişkinin belirli bir koşulu sağlayan çoklularını seçmeyi sağlar. İlişki bir çizelge olarak düşünülürse seçme işlemi ile çizelgenin belirli satırları seçilir. Genel yazılışı: σf (R) σ : İşlem (seçme) işareti F : Seçme koşulu R : Seçme işlemi uygulanacak ilişkinin adı Seçme koşulu yalın bir koşul olabileceği gibi karmaşık bir koşul da olabilir. Her yalın koşul bir karşılaştırma işareti ile karşılaştırılan iki aritmetik deyimden oluşur. Aritmetik deyimlerde de işaretteki nitelikler, değişmezler ve bunların fonksiyonları yer alabilir. Yalın koşullar mantıksal işaretlerle birleştirilerek karmaşık koşullar oluşturulur. Seçme işlemi R ilişkisi üzerinde yapılır. İşlemin sonucu R-in belirlenmiş koşulu (predicate) sağlayan satırlarından oluşan ilişkidir. EMP Tablosu Name Office Dept Rank Smith 400 CS Assistant Jones 220 Econ Adjunct Green 160 Econ Assistant Brown 420 CS Associate Smith 500 Fin Associate Dept = 'CS' (EMP) Name Office Dept Rank Smith 400 CS Assistant Brown 420 CS Associate Sorgu: Maaşı 1000 den Yüksek olan personeller hakkında ayrıntılı bilgi σ (staff) salary>

4 İzdüşüm İşlemi Tekli bir işlem olan izdüşüm işlemi bir ilişkinin belirli nitelikleri seçilerek diğerleri atılır. İlişki bir çizelge olarak düşünülürse izdüşüm işlemi ile çizelgenin belirli kolonları seçilir ve elde edilen yeni çizelgede varsa tekrarlı satırlar atılır. Belirli bir ilişkiden bazı özellikleri çıkarıp atmaktır. Genel yazılış: π(nitelik LİSTESİ) ( R ) π : İzdüşüm işareti nitelik listesi :izdüşüm alınacak niteliklerin listesi (istenilen sırada) R : İzdüşüm alınacak ilişkinin adı İzdüşüm sorgu: π personellerin numaraları, adları,soyadları ve maaşları (staff) sno, fname, lname, salary Birleşim İşlemi İkili bir işlem olan birleşim işlemi iki ilişkinin küme birleşimini alır. Rastgele iki ilişkinin birleşimi alınamaz. İki ilişkiye birleşim işleminin uygulanabilmesi için bu ilişkilerin birleşim-uyar ilişkiler olması gerekir. Eğer iki ilişkinin dereceleri (nitelik sayıları) aynı ise ve aynı sıradaki nitelikleri aynı değer alanı üzerinden tanımlanmışsa bu ilişkilere birleşim-uyar ilişkiler denir. İlişkilerin birleşim-uyar olması için karşılıklı niteliklerinin adlarının aynı olması şart değildir. Ancak karşılıklı niteliklerinin uyar (ikisi de tarih, ikisi de kişi adı, ikisi de miktar..gibi) olması gerekir. Genel yazılış: R1 R2 : Birleşim işareti R1 ve R2 : Birleşimi alınacak ilişkiler 4

5 Birleşme Sorgu: şube veya ev bulunan tüm mahallelerin listeleri (π (Branch ))U (π (Property_for_Rent)) area area Area Sidcup Dyce Partick Leigh Dee Kilburn Hynfland Sonuç ilişki Kesişim İşlemi İkili bir işlem olan kesişim işlemi ile iki ilişkinin küme kesişimi elde edilir. Birleşim işlemi gibi kesişim işlemi de rasgele iki ilişkiye uygulanamaz. İki ilişkiye kesişim işleminin uygulanabilmesi için bu ilişkilerin birleşim-uyar olması gerekir. İki ilişkide de bulunan sıraların saptanması için kesişme işlemi yapılır. Genel Yazılışı: R1 R2 : Kesişim işareti R1 ve R2 : Kesişimi alınacak ilişkiler Küme Fark İşlemi İki ilişkiden birinde bulunup, diğerinde bulunmayan sıraların bulunması, belirlenmesi işlemidir. Fark işlemi de rasgele iki ilişkiye uygulanamaz. İki ilişkiye fark işleminin uygulanabilmesi için bu ilişkilerin birleşim-uyar olması gerekir. Genel yazılışı: R1-R2 - : Küme Fark İşareti R1 ve R2 : Farkı alınacak ilişkiler 5

6 R Bill Smith 22 Sally Green 28 Mary Keen 23 Tony Jones 32 S Forrest Gump 36 Sally Green 28 DonJuan DeMarco 27 R S Bill Smith 22 Sally Green 28 Mary Keen 23 Tony Jones 32 Forrest Gump 36 DonJuan DeMarco 27 R - S Bill Smith 22 Mary Keen 23 Tony Jones 32 R S Sally Green 28 Fark Sorgu: Şubelerin bulunduğu, ama kiralık evlerin bulunmadığı kentler (π (Branch) ) - (π (Property_for_rent) ) city city City Bristol Sonuç ilişki Karteziyen Çarpım İşlemi Kartezyen çarpım işlemi ile iki ilişkinin küme çarpımı bulunur. Çarpma işlemi ile elde edilen ilişki, işlenen ilişkilerin çoklularının ardı ardına eklenmesinden oluşan tüm çoklukları içeren bir ilişkidir. Genel yazılışı: R1 x R2 = {a1a2: a1є R1, a2є R2} X: çarpma işareti R1, R2 : çarpılacak ilişkiler 6

7 R Bill Smith 22 Mary Keen 23 Tony Jones 32 S Dinner Dessert Steak Ice Cream Lobster Cheesecake R X S Dinner Dessert Bill Smith 22 Steak Ice Cream Bill Smith 22 Lobster Cheesecake Mary Keen 23 Steak Ice Cream Mary Keen 23 Lobster Cheesecake Tony Jones 32 Steak Ice Cream Tony Jones 32 Lobster Cheesecake Kartezyen Çarpım Sorgu : evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları (π (Renter) ) x (π (viewing) ) rno,fname,lname rno,pno,comment) Viewing Rno Pno Date Comment CR56 CR76 CR56 CR62 CR56 PA14 24-may-98 Too small PG4 20-apr-98 Too remote PG4 26-may-98 PA14 14-may-98 No dining room PG36 28-apr-98 Birleştirme İşlemi İkili bir işlem olan birleştirme işlemi ile iki ilişkinin kartezyen çarpımının bir alt kümesi elde edilir. Birleştirme işleminde işlenen ilişkilerden her birinin belirli bir niteliği (birleştirme niteliği) ile bir aritmetik karşılaştırma işareti (θ) kullanılır. Genel yazılış R1 R2 a1 θ a2 R1 ve R2 : birleştirilen ilişkiler : birleştirme işareti a1 ve a2 : sırasıyla R1 ve R2 nin birer niteliği θ : bir aritmetik karşılaştırma işareti R1 R2 = σa1θa2 (R1XR2) a1θa2 7

8 Doğal Birleştirme İşlemi Đkili bir işlem olan doğal birleştirme işleminin uygulanabilmesi için işlenen ilişkilerde aynı adı taşıyan bir yada birkaç(enaz bir) niteliğin bulunması gerekir. Doğal birleştirme işlemi ile iki ilişki aynı adı taşıyan niteliklerinin eşitliği üzerinden birleştirilir ve sonuç ilişkide tekrarlı niteliklerden birer tanesi atılır. R1 R2 R1 ve R2 : birleştirilen ilişkiler : Birleştirme işareti Sorgu: Evlere bakmış tüm kiracıların adları ve açıklamaları (π (renter) ) rno,fname,lname (π (Viewing) ) Rno, Pno,comment Bölme İşlemi Karmaşık bir işlemdir. Diğer ikili işlemlerden birleşim, kesişim ve doğal birleştirme işlemleri değişmeli iken, bölme işlemi ile küme fark işlemi değişmeli değildir. Genel yazılış R1 R2 R1 Bölünen ilişki R2 Bölen ilişki İki ilişkiye bölme işlemi uygulanabilmesi için ilişkilerde en az bir ortak (aynı adlı) nitelik bulunması gerekir. Bölme işlemi bu ortak nitelik yada nitelikler üzerinden uygulanır. Adı bölme olmakla birlikte ilişkisel bölme işleminin aritmetik bölme işlemi ile bir benzerliği yoktur. 8

9 Đlk kümede, ikinci kümeden tekrarlanan elemanları bulmak için kullanılır. T1 tablosu: Đsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER 30 Bilgisayar Müh. Ali Baba 20 Tüccar Veli Demir 20 Öğrenci Cem Yıldız 20 Tüccar T2 tablosu: Yaş 20 T1 T2 Đsim Ali Veli Cem Soyisim Baba Demir Yıldız T3 Yaş Melsek 20 Tüccar T1 T3 Đsim Ali Cem Soyisim Baba Yıldız AKTARMA İŞLEMİ VE ARA İLİŞKİLERİN ADLANDIRILMASI Birçok ilişkisel işlem içeren uzun bir ilişkisel cebir deyimini doğru olarak yazmak ya da yazılmış bir deyimi anlamak kolay değildir. İşlem önceliklerinin belirtilebilmesi için deyimlerde çok sayıda parentez kullanmak gerekir. İlişkisel cebir işlemlerini anlaşılır hale getirmek ve birçok işlem içeren uzun deyimlerin parçalanarak yazılabilmesinde büyük yarar vardır. Bir ilişkisel işlemin uygulanması ile elde edilecek ilişkinin niteliklerinin adları, işlenen ilişki ya da ilişkilerdeki nitelik adları ile aynı olur. Ancak bu şekilde elde edilen bir ilişkide aynı adlı birden çok nitelik bulunursa, bunları birbirinden ayırt etmek için ilişki adları ile niteleme yapılabilir. İlişkisel işlemlerdeki karmaşıklıktan kurtulmak için aktarma işlemi yapılır. Bu işlem sayesinde hem uzun deyimler küçük parçalar halinde yazılarak düşünme ve anlama kolaylaşacak hem de ara ilişkilerin ve niteliklerinin adlandırılması ile aynı adı taşıyan niteliklerin ayırtedilebilmesi sağlanacaktır. Genel Yazılış: P[(yeni-nitelik-adları)] ilişkisel cebir deyimi P : ara ilişkinin adı yeni-nitelik-adları: ara ilişkinin niteliklerine verilen yeni adlar :aktarma işleci(işlem işareti) 9

10 10

MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI. Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI. Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİKTE VERİ TABANLARI Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu,Y.Doç.Dr. Şinasi Kaya İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ETKİNLİK SAYISI VE YARIYIL SONU BAŞARI NOTUNA (%) ETKİSİ Etkinlik Sayı Yıl

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN VERİ TABANI YÖNETİMİ Sunu 2: Veri Modelleri Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN Veri Modeli Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler topluluğuna veri modeli (data model)

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş

BIM 312 Database Management Systems. Veritabanı Kavramına Giriş BIM 312 Database Management Systems Veritabanı Kavramına Giriş Veritabanı Nedir? Veritabanı, birbirleriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasına olanak verecek biçimde saklanmasıyla

Detaylı

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ

VERİTABANI-I DERS NOTLARI VERİTABANI TEMELLERİ Ders İçeriği VERİTABANI-I DERS NOTLARI ENVER BAĞCI Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini anlamak, Veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi yöntemlerini ve araçlarını öğrenmek,

Detaylı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı

Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu ve Veritabanı Dosya Organizasyonu Dosya (file) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan kayıtlar (records) topluluğudur. Bir kayıt içindeki ayrı ayrı veri parçalarına

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VTYS İlişkisel Veri Modeli Y R D. D O Ç. D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z

VTYS İlişkisel Veri Modeli Y R D. D O Ç. D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z VTYS İlişkisel Veri Modeli Y R D. D O Ç. D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z İlişkisel Veri Modelinde İlişki Kavramı Bu modelde İlişki (relation) kavramı matematiksel bir kavramdır. Daha önce gördüğümüz Varlık-İlişki

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ ÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM Mİ Hazırlayanlar : 21220032 Erkan KARAARSLAN ARALIK 2002 1 VERİ TABANI... 5 1 Veri Tabanı Sistemlerine

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Yapısal Sorgulama Dili (SQL)

Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Öğr. Gör. Namık ĠÇELĠ SQL NOTLARI Sayfa 1 Yapısal Sorgulama Dili (SQL) İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (RDBS) modeli ilk önce 1970 yılında Dr.E. F. Codd tarafından tarif edilmiştir. SQL veya Structured

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

VERİTABANI DERS NOTLARI

VERİTABANI DERS NOTLARI VERİTABANI DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Buket Doğan 1 Ders İçeriği Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini y anlamak, veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi imi yöntemlerini

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ TABANLARINDA BİLGİ KEŞFİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ TABANLARINDA BİLGİ KEŞFİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ VERİ TABANLARINDA BİLGİ KEŞFİ Şühedanur KAVURKACI 1, Zeynep GÜRKAŞ AYDIN 2, Rüya ŞAMLI 3 1,2,3 İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 sskavurkaci@gmail.com, 2 zeynepg@istanbul.edu.tr,

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI

MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI AÇIKLAMA Merhabalar, Günümüzde bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaşması ve bilgilerin bilgisayarlarda daha rahat saklanması

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

Uzman Sistemlerin Programlanması. Temel Diller. Kural Tabanlı Diller. Nesne Yönelimli Diller

Uzman Sistemlerin Programlanması. Temel Diller. Kural Tabanlı Diller. Nesne Yönelimli Diller Uzman Sistemlerin Programlanması C, FORTRAN gibi geleneksel programlama dilleri prosedürsel olarak bilginin işlemsel açıdan değişikliğe uğratılabilmesi için geliştirilmiş ve optimize edilmiş dillerdir.

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Veri Tabanı Nedir? Sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir kuruluşa

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı