DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris"

Transkript

1 DES Mrislerde İşleler, Ters Mris Mrisler Mrislerle ilgili eel ılrııı ıslı e sır ve e süu oluşurk içide diiliş e sıı oluşurduğu lo ir ris deir ir ris geellikle şğıdki gii göserilir ve [ ij ], i ; j risii oluşur sılrd her irie ı ir girdisi deir risii e girdisi, sır ve süu oluşurk içide düeleişir risii i ii sırıd ve j ii süuud ulu ij girdisie ı i-j girdisi deir ifdesie risii üüklüğü, ve sılrı d risii oulrı deir Sdee ir sırd oluş ir rise sır risi, sdee ir süud oluş ir rise süu risi deir ir risi her ir sırı ir sır risi, her ir süuu d ir süu risi olrk düşüüleilir İki Mrisi Eşiliği üüklükleri ve krşılıklı girdileri eşi ol risler iririe eşiir şk ir ifde ile risleri içi [ ij ], i ; j ve [ ij ], i r ; j s r, s ve her i,, ; j,, içi ij ij

2 Ders İki risi eşi olilesi içi u risleri üüklüklerii ı olsı gerekir üüklükleri frklı ol risler eşi ol üüklükleri eşi ol iki risi krşılıklı girdileri iririe eşi ise o u iki ris eşiir Örek olsı içi, soldki risi - girdisi ol ile sğdki risi - girdisi ol - sılrı eşi ollı, i - ollıdır eer şekilde krşılıklı girdiler krşılşırılrk görülür ki,,, ve ollıdır Örek ve risleri, üüklükleri frklı olduğud,,,,, ve e olurs olsu sl eşi ollr İki Mrisi Toplı üüklükleri ı ol iki risi krşılıklı girdileri oplrk elde edile ı üüklükeki rise u iki risi oplı deir Örek d d üüklükleri frklı ol iki risi oplı ısıdır Mris oplıı irleşe ve değişe öellikleri vrdır:, ve C üüklükleri ı ol risler ise dır (C) ( ) C ve Örek ve ür, ve i değerlerii si uluu olsu u kdirde,,

3 Mrislerde İşleler, Ters Mris ir Mrisle ir Skleri Çrpıı Mrislerle irlike sılrd sö ederke, sı söüğü erie skler söüğüü kullk deir ir ris ile ir skleri çrpıı, risi her girdisii o sklerle çrpılsıl elde edile risir Örek s s s s s Örek şğıdki ris işlelerii ileii: Sıfır Mrisi Her girdisi sıfır ol rise sıfır risi deir Her üüklüke sıfır risi düşüüleilir Örek, ve risleri sırsıl,, ve sıfır risleridir Sıfır risi geellikle üük O hrfi ile göserilir üüklük vurgulk iseirse, O göserii kullılır Örek O, O M ir ris ve O oul ı üüklüke sıfır risi ise M O O M M dir Her risi sıfır skleri ile çrpıı, o risle ı üüklükeki sıfır risidir Örek

4 Ders ir Mrisi Toplsl Tersi ir M risii her girdisii işrei değişirilerek elde edile rise o risi oplsl ersi deir ve M i oplsl ersi -M ile göserilir Örek M risii oplsl ersi, M ür Örek M risii oplsl ersi, M dır Her ris M içi M (-M) O (-M) M olduğu çıkır rı, (-)M -M olduğu d şikârdır İki Mrisi Frkı ve ı üüklüke iki ris ise, ve i frkı - (-) olrk ılır şk ir deile, ı üüklüke iki risi frkı, o iki risi krşılıklı girdilerii frkı hesplrk uluur Örek ) ( ) ( Örek üüklükleri ı ol risleri frkı ısıdır

5 Mrislerde İşleler, Ters Mris İki Mrisi Çrpıı Öe ir sır risi ile ir süu risii çrpııı ılğı ı sıd girdie ship ol ir sır ile ir süuu çrpıı şöle ılır: [ ] M L Söle ifde edilirse, ı sıd girdie ship ol ir sır ile ir süuu çrpıı, o sır ve süuu krşılıklı girdileri çrpılrk elde edile çrpılrı oplı ol sıdır Örek [ ] ) ( ) ( Örek [ ] ) ( ) ( ) ( İki risi çrpııı ılrke, ir sır ile ir süuu çrpıı ııd rrlğı ir p ris ve ir p ris ( ı süu sısı ile i sır sısı ı) ise, ile i çrpıı; i-j girdisi ı i-ii sırı ile i j-ii süuuu çrpıı ol risir u çrpı ile göserilir [ ij ], i ; j p ve [ ij ], i p ; j ise, [ ij ], ij i j i j ip pj, i ; j şk ir lıl p ip i i p ve p pj p i ij i j risleri içi

6 Ders p ip i i p p pj p i ij i j j i ij i j ij i j i j ip pj, i ; j ve rislerii çrpıı i ılı olsı içi ı süu sısı ile i sır sısıı ı olsı gerekir Çükü, çrpııı i-j girdisi, ı i-ii sırı ile i j-ii süuuu çrpıı olrk ılkdır ı i-ii sırıd ı süu sısı kdr, i j-ii süuud d i sır sısı kdr girdi uluduğud u sılr eşi olölıdır ki çrpı ükü olsu Örek çrpıı ie ir ris verir uçrpıı - girdisi, soldki risi irii sırı ile sğdki risi irii süuuu çrpıı, i (-) dır ı çrpıı - girdisi, soldki risi ikii sırı ile sğdki risi irii süuuu çrpıı, i (-) dur Çrpıı ü girdileri hesplırs, elde edilir Örek şğıdki çrpıd verile girdileri doğruluğuu korol edii ve erleri oş ırkıl girdileri uluu 9 9 çrpııı ılı olsı içi risii süu sısı ile risii sır sısıı eşi olsı gerekir

7 Mrislerde İşleler, Ters Mris 9 Örek çrpıı ısıdır Çükü, soldki risi süuu, sğdkii sırı vrdır Mris çrpııı irleşe öelliği vrdır:, ve C şğıdki çrpı gerçekleşeek üüklüke risler ise, göserile eşilik geçerlidir ( C) ( ) C Mris çrpııı değişe öelliği okur: ol risler vrdır Örek ve risleri içi ve olup dır Mris çrpııı opl üeride dğıl öelliği vrdır:, ve C şğıdki işleler gerçekleşeek üüklüke risler ise, göserile eşilikler geçerlidir ( C) ( ) ( C ), ( ) C ( C) ( C) 9 ir Mrisi Devriği ir ris verildiğide, ı devriği ( d rspoesi) deile ve T ile göserile ris şöle ılır: her i ve j içi T i i-j girdisi, ı j-i girdisidir u ıd kol görüleileeği üere, T i i-ii sırı ı i-i süuu ve T i j-ii süuu ı j-ii sırıdır

8 Ders Örek T Örek T E geel içiile, T Devrik risle ilgili olrk şğıdki öellikler kol kılilir ( T ) T (s) T s ( T ) () T T T () T T T re Mrisler Sır sısı süu sısı eşi ol ir rise kre ris dı verilir ir kre risir u risi,,, girdilerie risi köşege girdileri deir köşege

9 Mrislerde İşleler, Ters Mris öşege girdilerii her iri, geri kl ü girdileri ol ir rise iri ris dı verilir üüklüğü ol iri ris I ile, üüklüğü e olduğu iliiors ve üüklüğe gödere pılsı gerekiors, iri ris I ile göserilir I iri risi öeli ir öelliğii kdedeli: Her ris M içi M I M I M re rislerle ilgili öeli ir öellik de şudur ir kre risi idirgeiş içiii sıfır sırı oks, o idirgeiş içi i iri risir şğıd, ir kre risi idirgeiş içilerii uluoru Örek ir re Mrisi Tersi ir ris ve I, iri ris olk üere ( - ) ( - ) I olk içide ir - risi vrs, u rise risii çrpısl ersi ve kıs ersi deir ir risi çrpısl ersi uluilir; k, vrs ekir köşege

10 Ders Örek risii ersi vr ıdır? şk ir deile olk içide ir vr ıdır? şğıd görülüor ki, öe ir ris okur Örek risii ersi vr ıdır? şk ir deile olk içide ir vr ıdır? Öeki örekeki gii ilerleeli ir risi çrpısl ersii ulurke ukrıd olduğu gii di ir dekle sisei çöei gereke İleride ir risi ersii ulk içi dh elverişli öeler göreeği Yukrıd, risii ersii ulurke sdee ( - ) I eşiliğii sğl ir - risi ulduğuu dikkâ eişsiidir uu eerli olduğu, i ( - ) I eşiliği sğlıors, ( - ) I eşiliğii de sğlğıı görek or değildir

11 Mrislerde İşleler, Ters Mris Mrisler ve Doğrusl Dekle Sseleri Şu kdr rislerle ilgili ü işleleri ılış uluuoru Dh öe, doğrusl dekle siselerii çöüüde risleri kullışık(ilveli ris) Şidi doğrusl dekle siseleri ile risler rsıd dh kı ir ilişki olduğuu göreeği: dekle siseii ksılrı ir ris, değişkeleri ir süu risi ve sğ rf sileri de ir süu risi oluşururlr: M, M, ol görüleileeği üere, (,,, ) sırlı -lisii ukrıdki sisei ir çöüü olsı içi gerek ve eer koşul, u sılrı oluşurduğu risii ris dekleii sğlsıdır risie sisei ksılr risi deir Sisei ilveli risii ksılr risi ile sğ rf sileri risii geirilesile elde edildiğie dikkâ edii Dekle sısı değişke sısı eşi ol ir doğrusl dekle siseii ksılr risi ir kre risir öle ir sisei ir ve lı ir çöüü olsı içi gerek ve eer koşul, sisei ilveli risii idirgeiş içiideki süu sısıı sıfırd frklı sır sısıd ir fl olsı, i hiç sıfır sırı ulusıdır ki, u, sisei ksılr risii idirgeiş içiii iri ris olsı dekir u duru ksılr risii ersii vr olsı d dekir ve çöüü ulusıd ers rise rlılilir Dekle sısı değişke sısı eşi ol ir doğrusl dekle sisei düşüeli, M, M, u sisee dek ol ris deklei dir Eğer risii ersi - vrs, sisei çöüü şöle uluur: ) ( ) ( I

12 Ders ur kdr pığıı göleleri ir eorede öeleeli: Teore ir kre ris ise, şğıdkiler iririe dekir ) ı ersi, -, vrdır ) dekleii ir ek çöüü vrdır ) ı idirgeiş içii iri ris, I, dir Dekle sısı değişke sısı eşi ol doğrusl dekle siselerii çöüüde ers ris kullılileeğii gördük ir kre risi ersi sıl uluur? Tersiir ir risi ersii ulk içi ukrıdki eorei ikii şıkkıd hrekele elde edile prik ir ol vrdır eriir ir kre ris ise, dekleii ir ek çöüü vrdır u çöüü Guss-Jord okee öei ile ulursk, [ ] ilveli risii idirgeiş içiii ullıı ı idirgeiş içii ile ı üüklükeki iri ris, I, olduğud, [ ] i idirgeiş içii [ I ] ir ve urd sğ rfki süuu dekleii ek çöüüdür [ ] L L [ I ] Şidi, ı ersi - ve - i j-ii süuu j, iri risi j-ii süuu j olsu u kdirde, j j olğıd, [ j ] ilveli risii idirgeiş içii [ I j ] olur u gölede hrekele, ve I ılrk elde edile üüklüğüdeki [ I ] risii idirgeiş içiii [ I - ] olduğu görülür Dolısıl, ı ersii ulk içi ve oul ı üüklükeki iri ris I ılrk elde edile [ I ] risi idirgeiş içii uluur [ I ] ı idirgeiş içii [ I - ] dir [ I ] L [ I ] L Örek risii ersii ukrıd çıkl öele ullı: [ I ] I

13 Mrislerde İşleler, Ters Mris Örek risii ersii ullı: [ ] I H pıp pdığııı görek içi - çrpııı hespliliri Örek dekle siseii ers ris öei ile çöeli u dekle siseii ksılr risi öeki öreke ersii ulduğuu risidir,,, ; Ç { (,, ) } I

14 Ders Örek risii ersii ullı: I I

15 Mrislerde İşleler, Ters Mris Örek dekle siseii ers ris öei ile çöeli u dekle siseii ksılr risii ersii öeki öreke uluşuk,,, ; Ç { (/,, /, -/) } Örek dekle siseii ksılr risi ı ersii ullı [ ] I

16 Ders ölee, elde edilir olduğud, ve souç olrk çöü küesi ol Ç { (,, ) } elde edilir Ters risle ilgili irkç öelliği liseleeli: I ersiir risir ve (I ) - I dir ir kre risi sırlrıd irii ü girdileri sıfır ise, o risi ersi okur ir kre risii sırlrıd ikisi ı ise, o risi ersi okur ve ersiir risler ise, de ersiir ve ( ) dir ersiir kre ris ise, T de ersiir ve ( T ) - ( - ) T dir Örek olduğu göre ı ullı i ersi olduğud verile risi ersii ulı eerlidir ] [ / / / / / / 9 ölee görüoru ki 9 dir

17 Mrislerde İşleler, Ters Mris 9 Proleler şğıdki işleleri pıı ) ) ) ç) d) e) [ ] şğıdki işleleri, C D risleri içi, eğer pılilior ise, gerçekleşirii ) C ) C D ) D T - C ç) () ()C d) C CC e) CD f) CD g) D ğ) D h) (C ) ı) T i) C T j) CD T k) D T C l) D T şğıdki ris dekleleride,, ve d i uluu ) d ) d şğıd verile ris ikililerii çrpııı iri ris olduğuu göleleerek u risleri iririi ersi olduğuu göserii ), ), ve risler; C, D ve süu risleri ise, şğıdki ris dekleleride i uluu (Gerekli ol ü ers risleri vrlığı kul edilior) ) C ) C ) D C

18 Ders şğıdki dekleleri, risleri ersii kullrk çöüü ) ) şğıdki dekle siselerii ers ris öei ile çöüü ) 9 ) Verile risi, vrs, ersii uluu ) ) ) ç) d) e) 9 9 şğıdki dekle siselerii ers ris öei ile çöüü, 9, 9 9 olduğu göre ı uluu ve olduğu göre çrpııı uluu

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı

Trace ve Kellogg Yöntemleri Kullanılarak İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Nümerik Hesabı Trce ve Kellogg Yöemleri Kullılrk İegrl Operörlerii Özdeğerlerii Nümerik Hesı Erk Tşdemir () ; Yüksel Soyk () ; Melih Göce (3) (¹)Kırklreli Üiversiesi, Kırklreli, Türkiye, erksdemir@homil.com (²)Büle Ecevi

Detaylı

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ . BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ A. ÜSLÜ İFADELER 6.,, c R olmk üzere. Üslü İfdeler. +. c. = ( + c) dir. Bir syıı kedisi ile tekrrlı çrpımı o syıı kuvvetii lm y d üssüü lm deir. R ve Z + olmk

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

KONİKLER. www.celalisbilir.com. Bir dik koni ile bir düzlemin değişik açılarda kesişmesi ile oluşan arakesite KONİK denir. ÇEMBER NOKTA ELİPS

KONİKLER. www.celalisbilir.com. Bir dik koni ile bir düzlemin değişik açılarda kesişmesi ile oluşan arakesite KONİK denir. ÇEMBER NOKTA ELİPS KNİKLER ir ik koi ile ir üzlei eğişik çılr kesişesi ile oluş rkesite KNİK eir ÇEMER NK İPERL ÇKIŞIK İKİ DĞRU PRL KESİŞEN İKİ DĞRU Ş KÜME 84 wwwellisiliro İN NLİİK İNCELENMESİ KKIND GENEL İLGİLER, IRLMLR

Detaylı

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ 3. BÖÜM DOĞRUSA HAREET YERDEĞİŞTİRME HIZ İME NEWTON ANUNARI İŞ, GÜÇ ve ENERJİ Yzr: Dr. Tyfun Deirürk E-pos: deirurk@pu.edu.r 1 HAREET Önce reke nedir, bunun nıını bir yplı. Eğer bir cisi sbi kbul edilen

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE GERĠLME VE ġekġl DEĞĠġTĠRME ANALĠZĠ DENEYĠ

ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE GERĠLME VE ġekġl DEĞĠġTĠRME ANALĠZĠ DENEYĠ .C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVRSĠSĠ MÜHNDĠSLĠK FAKÜLSĠ MAKĠNA MÜHNDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNC CĠDARLI SĠLĠNDĠRD GRĠLM V ġkġl DĞĠġĠRM ANALĠZĠ DNYĠ HAZIRLAYANLAR Prf.Dr. rdem KOÇ Yrd.Dç.Dr. İrhim KLŞ Yrd.Dç.Dr. Keml YILDIZLI

Detaylı

Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar

Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar 6 th Itertiol Advced Techologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Euler Yötemi İle Gerçek Zmlı Syısl İtegrsyo İşlemii FPGA Ortmıd Gerçekleştirilmesi İ. Soy, T. Tucer, Y. Ttr Firt Üiversitesi

Detaylı

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)...

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)... ÜNİTE GERÇEK TOPLAM SAYI ÇARPIM DİZİLERİ ARİTMETİK SEMBOLÜ DİZİ Böüm Dizier GERÇEK SAYI DİZİLERİ ARİTMETİK DİZİ GEOMETRİK DİZİ SERİLER DİZİLER..................................................................

Detaylı

Robot Oyun Güncellemeleri

Robot Oyun Güncellemeleri Robot Oyun Güncellemeleri 38- BAĞLANTI GÖREVİNDE FIRILDAĞI DÖNDÜRME (06.01.2015) Kural 39 gereği her aşla gıç es ası da ro otu hareket ettire eği veya kulla a ağı es eleri tamamen üs ala ı içi de ol ası

Detaylı

7 KONTROL SİSTEMLERİNİN ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ

7 KONTROL SİSTEMLERİNİN ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ 7 ONTOL SİSTEMLEİNİN ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ 7. Sürkli Sitlri Z Yıtı: Giriş Bir kotrol itid ğr çıkış işrtii giriş işrtii lirli koşullr ltıd tkip ti itiyor, giriş v çıkış işrtlri z fokiyou olrk krşılştırılır.

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Binom Açılımı Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım

Binom Açılımı Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım Gülte, D. Ç. & Gülte, İ. (00). Biom Açılımı Öğretimie Farklı Bir Yaklaşım,, İlköğretim-Olie, (), 60-66, [Olie]: http://ilkogretim-olie.org.tr Biom Açılımı Öğretimie Farklı Bir Yaklaşım Dilek Çağırga GÜLTEN

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

ÜNİTE - 9 GEOMETRİK CİSİMLER

ÜNİTE - 9 GEOMETRİK CİSİMLER ÜNİ - 9 GMRİK İSİMLR KI İSİMLRİN YÜZY LNLRI V İMLRİ RİZMLR Q ve Q birbirine prlel iki düzlem olsun. iri, diğeri Q düzlemindeki birbirine eş iki çokgenin köşeleri krşılıklı olrk birleştirilirse elde edilen

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı