AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü"

Transkript

1 AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

2 İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır

3 İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü en fazla 10 cm yükseklikten kesilir, Belirli mesafelerde taşınarak yığınlanır, Yangına karşı gerekli önlemler alınarak yakılır Veya; Dikilecek fidanların aralıklarına göre belirli mesafelerde tesviye eğrilerine paralel şeritler halinde yığınlanır.

4 İşçi ile Diri Örtü Temizliği Örneğin; Orman gülü ile kaplı sahalarda; Orman gülü odununun değerlendirme imkanı olmaması halinde, 2 mt' lik şerit üzerindeki mevcut diri örtü kökleri ile birlikte kaldırılır, Kesilmeden bırakılan aynı genişlikteki ikinci şerit üzerine yığınlanır, Kurak mevsimi takiben hepsi yakılmak suretiyle diri örtü tam alanda yok edilir. Kesmeden bırakılan şerit üzerinde yapılan yakma işlemi neticesinde, kalan kök yapısının toprağı tutması da sağlanmış olur.

5 İşçi ile Diri Örtü Temizliği Diri örtü temizliğinde amaç; Topraktaki su ve besin maddelerinden sadece dikilecek fidanların yararlanmasını sağlamaktır. Örtü temizliği sırasında; toprağın organik maddece zenginleşmesi, toprak rutubetinin korunması, şiddetli yağmurların toprak yüzeyine darbe etkisinin kırılması gibi yararları da dikkate alınarak kesilen ince dalların teras aralarına serilmesi uygun olabilir.

6 İnsan Gücü İle Diri Örtü Temizliğinde Kullanılan Ekipmanlar 1. Motorlu Testere

7 İnsan Gücü İle Diri Örtü Temizliğinde Kullanılan Ekipmanlar 2. Balta

8 İnsan Gücü İle Diri Örtü Temizliğinde Kullanılan Ekipmanlar 3. Tahra

9 İnsan Gücü İle Diri Örtü Temizliğinde Kullanılan Ekipmanlar 4. Benzinli çalı doğrayıcısı 5. Gürebi vb. keskin ağzı içe doğru oval uzun saplı balta (yangın köşelerinde vardır)

10 Toprak İşleme Amacı ve Genel Prensipleri Toprağın kırıntı bünye kazanarak su tutma kapasitesini ve havalanmasını artırmak, Köklerin kolayca gelişmesini sağlamak, Mikroorganizma faaliyetlerini artırmak, Kapilariteyi kırarak evaporasyonla su kaybını önlemek, Fidan köklerinin topraktaki suyu ve besin maddelerini kolayca almalarını sağlamaktır.

11 Toprak İşleme Zamanı Toprak rutubetinin yeterli olduğu yani toprağın tavda olduğu zamanda yapılmalıdır. Genellikle yağışlarla toprağın gevşemeye başladığı sonbahar ayları ile, toprağın tavda bulunduğu ilkbahar ayları en uygun zamanlardır. Toprak yaz aylarında kuru ve sert, kış aylarında ise fazla çamur veya donduğu için tekniğine uygun işleme yapmak mümkün değildir.

12 Toprak İşleme Şekilleri Tam alan toprak işlemesi; Sahada önce toprak örtüsü soyulur ve toprak üzerinde bir müddet kurumaya terk edilir. Sonra topraklar kuru örtüyle karıştırılarak işlenir Kısmi işleme (şeritlerde, teraslarda, ocaklarda); Fazla eğimli ve taşlı arazilerde, kütüklerin veya çalıların bulunması, Sahanın köklü olması, Erozyon tehlikesi vb. hallerde uygulanır. Şeritlerin genişliği toprak örtüsünün çeşidine ve sıklığına göre değişir. Örtünün sık ve kuvvetli büyüme yaptığı yerlerde, boğma tehlikesini önlemek için şeritlerin o oranda geniş tutulması gerekir. Orman yetiştirmede toprağın şeritler halinde işlenmesi çok daha uygun ve yaygındır. Bu yöntem tam alan toprak işlemeye nazaran daha ucuzdur.

13 Makineli Alt ve Üst Toprak İşleme Yöntemleri Toprakta su depolanmasının artırılması ve dikilen fidanların kök gelişiminin sağlanması amacıyla özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde toprak işlemesi makine ile yapılmalıdır. Makineli toprak işleme metotları %0-40 eğime kadar olan sahalarda uygulanır.

14 Makineli Alt Toprak İşleme Yöntemleri İkili Riperle Alt Toprak İşleme; Ana kayanın toprak derinliğini kısıtladığı, Sert ve geçirimsiz bir alt tabakanın olduğu ağır bünyeli topraklarda uygulanır. UYGULANIŞI Üçlü riper ekipmanından ortadaki çıkarılır, Toprak Hp gücündeki traktörlerle cm derinlikte kaz ayaksız riperle tam alanda işlenir. İki riper arası 2 metredir Dönüşte riperin biri iki riper izi arasından geçecek şekilde sürüm yapılır Saha kenarlarında 6-7 metre işlenmemiş alan kalır

15 İkili Yrd.Doç. Riper Dr Süleyman GÜLCÜ

16 İkili Riperle Toprak işleme

17 İkili Riperle Alt Toprak İşleme Bu yöntemde kesinlikle eğim aşağı çalışılmaz, İkinci geçişlerde aradan geçen riperin ilk geçiş çizgileri arasında eşit alan bırakması gerekir, İşlem yapılan alan kesinlikle çiğnenmez, Sürüm arazinin altından yukarıya doğru yapılır (yoksa kayma nedeniyle işlenmemiş adacıklar kalır)

18 Makineli Alt Toprak İşleme Yöntemleri Üçlü Riperle Alt Toprak İşleme; Ana kayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, Sert ve yatay alt tabakanın bulunmadığı orta ve hafif bünyeli topraklarda uygulanır. UYGULANIŞI Çalışma sistemi ikili riperde olduğu gibidir. Aynı anda 2 metrede 3 noktadan riper hareketi olduğundan toprak işlemesi çok daha iyi olur. 80 cm den daha derin riperlemede patlatma iyi olmayacağı için buna dikkat edilmelidir.

19 Yrd.Doç. ÜÇLÜ Dr Süleyman RİPERLE GÜLCÜ ALT TOPRAK İŞLEMESİ

20 Yrd.Doç. ÜÇLÜ Dr Süleyman RİPERLE GÜLCÜ ALT TOPRAK İŞLEMESİ

21 ÜÇLÜ RİPERLE ALT TOPRAK İŞLEMESİ

22 Makineli Üst Toprak İşleme Yöntemleri Pullukla Sürüm; Diri örtünün olmadığı, 5 Ha dan küçük, Paletli traktör naklinin mümkün olmadığı özel ağaçlandırma sahalarında kullanılır. UYGULANIŞI HP gücündeki lastik tekerlekli traktörle toprak tam alanda cm derinlikte işlenir, Bu yöntem daha çok fidanlıklarda ve enerji ormanlarında ekimle yapılacak gençleştirmelerde kullanılır

23 PULLUK

24 PULLUK

25

26 Makineli Üst Toprak İşleme Yöntemleri Ağır Diskaro İle Toprağın Disklenerek İşlenmesi; Tam alanda alt toprak işlemesi yapılan, Eğimin %20 den, yüzeysel taşlılığın %25 den az olduğu sahalarda; 4X4 lastik tekerlekli traktöre arkadan bağlı ağır diskarolarla tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda toprak işlenir. 24 disk mevcuttur, hidrolik ile kaldırılabilir veya tekerlekleri ile taşınabilir.

27 AĞIR DİSKARO

28 AĞIR DİSKARO

29 Makineli Üst Toprak İşleme Yöntemleri Diskaro İle Üst Toprağın İşlenmesi; HP gücündeki lastik tekerlekli traktörlere bağlı orta veya hafif diskarolarla üst toprak işlenir. Bu ekipman hafif ve kumlu topraklarda kullanılır disk mevcut olup, tekerlekleri yoktur

30 Yrd.Doç. 2X4 Dr Süleyman LASTİK GÜLCÜ TEKERLEKLİ TRAKTÖR

31 HAFİF Yrd.Doç. Dr Süleyman DİSKARO GÜLCÜ

32 İş Gücü ile Toprak İşleme Makineli toprak işlemesi yapılamayan, %40 dan fazla eğimli yerler ile, Mikro topografyanın makineli toprak işlemeye uygun olmadığı sahalarda uygulanır. Toprak teraslar halinde işlenir.

33 İşgücü ile Toprak İşleme Terasların araziye aplikasyonu Yamacın en üstünden altına kadar görülebilecek şekilde düşey aralık kazıkları çakılarak işe başlanır, Sonra en üstten itibaren esas teras hattının kazıklanması yapılır, Teras hattının araziye aplikesi için A şekilli düzeçli tesviye pergelinden yararlanılır,

34 A Şekilli Düzeçli Tesviye Pergeli

35 TERAS APLİKASYONU Yrd.Doç. Dr Süleyman GÜLCÜ

36 İşgücü ile Toprak İşlemede Kullanılan Ekipmanlar Baltalı Kazma

37 İşgücü ile Toprak İşlemede Kullanılan Ekipmanlar Sivrili Kazma

38 Teraslar Halinde Toprak İşleme Önceden belirlenen teras hattı üzerinde cm derinlikte, cm genişlikte yapılan toprak işlemedir. Yapılacak teras yüzeyi yamaca doğru %10-30 eğimli olmalıdır.

39 İşgücü ile Devamlı Teras Diri örtü yoğun, Su açığı fazla ve Erozyona maruz çok eğimli sahalarda devamlı teras yapılır; 1. Aşama Yamaç kenarından başlanır ve tesviye eğrilerine paralel olarak 60 cm genişlikte cm derinlikte bir şeritte kırıntı bünye kazandıracak şekilde toprak işlemesi (YAN KAZI) yapılır.

40 İşgücü ile Devamlı Teras 2. Aşama İşçi tekrar başa gelir, işlenmişşeridin alt sınırında durarak yüzünü yamaca doğru döner. Yan kazı yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısımdaki toprağa kırıntı bünyesi vererek işlenmiş (Yan kazı yapılmış) şerit üzerine çeker ve cm.lik işlenmiş toprak derinliği sağlayacak şekilde teras formu oluşturur. Bu işleme şeklinde toprak teras mihveri üzerinde devamlı olarak işlenir.

41 YANKAZI EŞYÜKSELTİ EĞİRİLERİNE PARALEL OLARAK YAPILIR

42

43 YAN KAZI ALANI

44 TERAS GENİŞLİĞİNİN KONTROLÜ

45

46 TERAS ÜZERİNDE FİDAN HANGİ NOKTAYA DİKİLİR?

47 DEVAMLI TERAS

48 DEVAMLI TERAS

49 DEVAMLI TERAS

50 DEVAMLI TERAS

51 DEVAMLI TERAS

52 ÇALI TAKVİYELİ TERAS

53 İşgücü ile Kesik Teras Su açığı bulunmayan, Erozyon tedbirine gerek görülmeyen, Yağışı bol, Az eğimli sahalarda devamlı teras yerine kesik teras yapılır. Kesik teras; toprağın atlamalı olarak işlenmesidir. Genellikle cm uzunlukta teras yapılır, işlenmeden kalan kısmın uzunluğu dikim aralıklarına göre değişir.

54 Kesik ve Devamlı Terasta Toprak İşlemenin Aşamaları YANKAZI ALANI

55 Kesik ve Devamlı Terasta Toprak İşlemenin Aşamaları

56 Kesik ve Devamlı Terasta Toprak İşlemenin Aşamaları

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI:

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: a)makineli YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPIMI:Yangın Emniyet Yolları yüklenici teknik elemanınca

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü Alanların Ekim ve Dikime Hazırlanması Ön etüt tamamlandıktan sonra arazi hazırlığına başlanır. Bu kapsamda; İç taksimatın uygulanması Diri örtü temizliği ve Toprak

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

ORMAN FİDANI SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KALİFİYE ORMAN İŞÇİLİĞİ EL KİTABI. Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi

ORMAN FİDANI SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KALİFİYE ORMAN İŞÇİLİĞİ EL KİTABI. Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi BU PROJE İZMİR KALKINMA AJANSI TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR. Menderes Havzası Yeniköy ve Çatalca Orman Köylerini Destekleme Projesi ORMAN FİDANI SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KALİFİYE ORMAN İŞÇİLİĞİ

Detaylı

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ 1.GENEL TANITIM Çorum Bayırdivan havzasının Türkiye haritası içerisindeki yeri.

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ORMAN EKOLOJİSİ VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ Ekoloji Ve Orman Ekolojisi Ekoloji;yunanca ve sözcüklerinden oluşur.oikos ,logiy ise anlamına gelmektedir. Bugünkü anlayışla ekoloji;canlılarla,içinde

Detaylı

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) ÖRTÜ ALTI FİDAN ÜRETİMİ *ÖRTÜ ALTI FİDAN ÜRETİMİ *Örtü altı fidan üretimi; açık alan koşullarından farklı olarak, sera, sıcak

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ. Rıza KARATAŞ

TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ. Rıza KARATAŞ TOPRAK, BİTKİ VE SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI VE LABORATUVARA TAŞINMA TEKNİKLERİ Rıza KARATAŞ İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER DİZİNİ... ii ÇİZELGELER DİZİNİ... iii 1. GİRİŞ... 1 2. PROFİLDEN TOPRAK

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ İŞ MAKİNELERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ HAZIRLAYAN Nihat ŞİMŞEK Orman Endüstri Mühendisi AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ 1. FIDANLARIN DIKIM ÖNCESI TABII OLACAĞI İŞLEMLER Fidanların söküm, depolama ve nakillerinde

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI NİSAN 2010 ii ÖNSÖZ Ülkemizde katı atık yönetim hizmetlerinde

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ Kayısı.ağacı yarı sıcak ve kurak geçen bölgelerde, dağların bol güneş gören Güneye bakan eteklerinde derin ve su tutmayan, az meyilli ve hafif kireçli olan yamaçlarda çok iyi yetişmekte,

Detaylı

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Yeryüzünde bağcılığın tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Asmanın anavatanı Anadolu'yu da içine alan ve Küçük Asya

Detaylı

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1...3 1. TOHUMLA ÜRETİM...3 1.1. Tanımı ve Kullanım Nedenleri...3 1.2. Tohum Çimlendirme Ortamları...4 1.2.1. Açık Alanda...4 1.2.2. Kapalı Alanda...6

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. EK NO1...ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN CETVELİ SIRA BÖLGE İŞLETME İŞLETME BÖLME PARÇA MEŞÇERE TİPİ ALAN İLİ İLÇESİ BELDE/KÖYÜ SERİSİ Amenajman NO MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİĞİ NO NO Aktüelde (Ha.) Planında

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

GENEL SULAMA. Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü

GENEL SULAMA. Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü GENEL SULAMA Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü Tarsus-MERSİN Erdemli-2013 1 Sulama Nedir? Bitki gelişimi için gerekli

Detaylı

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri

HAŞHAŞ TARIMI. 1-Haşhaşın İklim İstekleri HAŞHAŞ TARIMI Ülkemizde haşhaş, yoğun işçilik kullanımı ve güvenlik nedeniyle daha ziyade köy, kasaba vs. gibi yerleşim yerlerine yakın tarlalarda yetiştirilmektedir. Haşhaş tarımının aile işletmesi karakterini

Detaylı