10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI"

Transkript

1 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir. Sayısal sistemler, rakamsal yazım sistemleri ve konum-değer sistemleri olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Rakamsal sistemler, bir simgeyi her sayının değeri kadar tekrarlayarak yazılan birli (ya da tekil) yazım sistemidir. Birli sistemde 8 sayısı, örneğin işareti kullanılarak şeklinde yazılır. Belirli değerler için farklı işaretler kullanılarak, birli yazım sistemi daha kısa ve kullanışlı hale getirilebilir. Mısır ve Romen rakamları örnek olarak verilebilir. Konum-değer sistemleri ise daha gelişmiş bir sistemdir. Belirli simgeler sayının içindeki konumlarına göre farklı büyüklükte değerler alır. Örneğin, bir konum-değer sistemi olan ondalık sistemde, 1 rakamı 111 sayısı içinde en soldaki konumda 100, onun sağındaki konumda 10, en sağdaki konumda ise 1 değeri taşır. Konumsal Yazım ve Sayı Tabanları Konum-değer sayısal sistemlerden bazıları, binary (ikili), oktak (sekizli), desimal (onlu) ve heksadesimal (onaltılı) sayısal sistemleridir. Onlu Sayısal Sistemi Onlu sayısal sistemi tüm rakamlardan, yani, sayılarından oluşur. On adet sayı bulunduğu için bu rakam sisteminin tabanı 10'dur. 100 sayısı aynen veya (100) 10 şeklinde yazılır. 376!" = 3 10! ! ! = İkili Sayısal Sistemi İkili sayısal sistemi, sayıların 2 tabanında yazılması ile elde edilir. Dolayısı ile tüm sayılar, sadece 0 ve 1 rakamları kullanılarak ifade edilir. 1! = 1 2! = 1 1 = 1!" 10! = 1 2! + 0 2! = = 2!" 101! = 1 2! + 0 2! + 1 2! = = 5!" Uygulama Örneği Uygulama örnekleri, 10 lu sayısal sistemdeki bir sayıyı 2 li sayısal sistemdeki karşılığına ve 2 li sayısal sistemindeki bir sayıyı 10 lu sayısal sistemine çeviren iki ayrı uygulamayı içermektedir. 1

2 10 lu Sayısal Sistemindeki Bir Sayının 2 li Sayısal Sistemine Çevrilmesi Bu uygulama, 10 lu sayısal sistemindeki bir sayının 2 li sayısal sistemine çevrilmesini içermektedir. Çözüm: alınmaktadır. Onlu sayısal sistemindeki bir sayıyı ikili sayısal sistemine çevirme işlemi bölme işlemi ile gerçekleştirilir. Çevirme işlemi, bölme işleminin, bölünen değerin taban değerden, yani 2 den büyük eşit olduğu sürece (veya 2 den küçük olana kadar) yapılmasını gerektirir. İlk ve son bölme işlemi dışındaki bölme işlemlerinde elde edilen bölüm değeri, bir sonraki bölme işleminde bölünen olarak ele Programın Yapısı BİLGİ GİRİŞİ bölünen İŞLEM bölüm=bölünen/2 kalan=bölünen-bölüm*2 BİLGİ ÇIKIŞI kalan, bölünen Algoritma ve Akış Diyagramı Uygulamanın algoritması ve akış diyagramı aşağıda verildiği gibidir. 1. Adım: Başla 2. Adım: bölünen i gir 3. Adım: bölüm=bölünen/2 4. Adım: kalan=bölünen-bölüm*2 5. Adım: kalan ı yaz 6. Adım: bölünen=bölüm 7. Adım: Eğer bölünen>=2 ise 3. Adım a git 8. Adım: bölünen i yaz 9. Adım: Bitir Başla bölünen bölüm=bölünen/2 kalan=bölünen-bölüm*2 kalan bölünen=bölüm bölünen >=2 bölünen Şekil 1. Algoritma ve Akış Şeması Bitir 2

3 Uygulamada Kullanılan Hazır Fonksiyon veya Aritmetik İşlem Operatörleri Bu uygulama esnasında, bölme operatörü (/), yapılmak istenen işlemi tam olarak yerine getirememektedir. Örneğin, 7!" sayısını 2 ye bölmek istediğimizde, bölüm değişkeninde elde edeceğimiz değer 3 olmalıdır. Ancak bölme operatörü bize 3.5 değerini döndürecektir. Bunun yerine, Visual Basic programlama diline özel olan tam sayı bölme operatörünün (\) kullanılması gereklidir. Operatör aşağıdaki tabloda verildiği gibi kullanılmaktadır. Operatör Örnek Sonuç Bölme Operatörü / x=7/2 3.5 Tam Sayı Bölme Operatörü \ x=7\2 3 Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü (Graphical User Interface)Tasarımı Şekil 2. Ara Yüz Tasarımı Şekil 3. Ara Yüz Düzeni Ara yüzün tasarımı Şekil 2 deki gibi, neslenerin düzenlenmesi ise Şekil 3 de ki gibi yapılmıştır. Yapılan tasarımda kullanılan nesnelerin düzenlenen özellikleri Tablo 1 de ki gibi yapılmıştır. 3

4 Tablo 1. Ara yüz tasarım bilgileri Nesne Özellik Değer.Name Form1 Form.Caption Command Button TextBox TextBox Label Label Sayısal Sistemleri Çevrim Uygulaması.Name Command1.Caption ÇEVİR.Name Text1.Text.Name Text2.Text.Name Label1.AutoSize True.Caption.Name Label2.AutoSize True.Caption 2 li Sayısal Sistemi 10 lu Sayısal Sistemi Kaynak Program (Form Modülü) Düzenleme Türü (Design Time) Tasarım Anı Tasarım Anı Düzenleme Yeri Özellikler Penceresi (Properties Windows) Şekil 4. Kaynak Program Kodu Hedef Program Çıktısı Şekil 5. Uygulamanın hedef program çıktısı 4

5 Bu Uygulama İçin Çalışma Önerileri 1. Bu uygulamayı Until ile kodlamaya çalışınız. 2. Tasarım anında yaptığınız bazı tasarım düzenlemelerini, Form nesnesinin yüklenme (Load) olay yordamında, uygulamanızı çalıştırırken düzenlemeye çalışınız. 3. Bölme işleminden elde edilen kalan değerini, aritmetik işlem operatörü olan MOD operatörünü araştırarak, hesaplamaya çalışınız. 2 li Sayısal Sistemindeki Bir Sayının 10 lu Sayısal Sistemine Çevrilmesi Bu uygulama, 2 li sayısal sistemindeki bir sayının 10 lu sayısal sistemine çevrilmesini içermektedir. Çözüm: 2 li sayısal sistemindeki bir sayının 10 lu sayısal sistemine çevrilme işlemi, 2 li sayısal sistemindeki sayının basamak değerinin taban değerinin basamak kuvveti ile çarpılarak toplanmasına dayanır. 101! = 1 2! + 0 2! + 1 2! = = 5!" Programın Yapısı BİLGİ GİRİŞİ isayı İŞLEM hsayısı(isayı) t=t+hdeğeri(isayı)*2^i BİLGİ ÇIKIŞI t isayi hsayısı hdeğeri i : İkili sayısal sisteminde girilecek sayı : Girilen sayının hane sayısı : Girilen sayının hane değeri : Girilen sayının hane sırası Algoritma ve Akış Diyagramı Uygulamanın algoritması ve akış diyagramı aşağıda verildiği gibidir. 1. Adım: Başla 2. Adım: isayı yı gir 3. Adım: hsayısı(isayı) bul 4. Adım: i=0 5. Adım: t=t+hdeğeri(isayı)*2^i 6. Adım: i=i+1 7. Adım: Eğer i<=hsayısı(isayı)-1 ise 5. Adım a git 8. Adım: t yi yaz 9. Adım: Bitir Şekil 6. Algoritma 5

6 Başla isayı hsayısı(isayı) i i=0, hsayısı(isayı)-1 t=t+hdeğeri(isayı)*2^i t Bitir Şekil 7. Akış Şeması Uygulamada Kullanılan Hazır Fonksiyon veya Aritmetik İşlem Operatörleri Bu uygulama esnasında kullanılan hazır fonksiyonlar LEN ve MID fonksiyonlarıdır. Genel kullanımları hakkında bilgi Tablo 2 ve Tablo 3 deki gibidir. Tablo 2. LEN Hazır Fonksiyonu Fonksiyon Tanım Yazım Örnek Len Bir değişkene atanmış olan metin (string) tipi verinin karakter sayısını, diğer tiplerdeki verinin ise geçici hafızada saklanabilmesi için gerekli olan bayt (byte) miktarını gösteren tam sayıyı döndürür. Len(değer), Len(değişken) y= İst. Dersi y=2 y integer Komut x=len( İstatistik ) x= Len(y) x=len(y) Sonuç byte Mid hazır fonksiyonu, metin işleme amacıyla kullanıma sunulmuş fonksiyonlardan bir tanesidir. Bu fonksiyonlar, Mid fonksiyonu ile birlikte LEFT, RIGHT, UCASE, LCASE, INSTR ve INSTRREV fonksiyonlarıdır. Bu uygulamada, sadece Mid hazır fonksiyonundan faydalanılacaktır. Diğer fonksiyonların öğrenilmesi, öğrenciye bırakılmıştır. 6

7 Tablo 3. MID Hazır Fonksiyonu Fonksiyon Tanım Yazım Örnek MID Bir değişkene atanmış olan metin (string) tipi verinin içinden, sol taraftan sayılmak şartıyla, belirli bir karakterden itibaren belirli sayıdaki karakterden oluşan alt karakter dizisini döndürür. Mid(değer, başlangıç, uzunluk), Mid(değişken, başlangıç, uzunluk) Komut x=mid( İstatistik,3,2) y= İst. Dersi x=mid(y,3,4) Sonuç ta t. D Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü (Graphical User Interface)Tasarımı Şekil 8. Ara Yüz Tasarımı Şekil 9. Ara Yüz Düzeni Ara yüzün tasarımı Şekil 8 deki gibi, neslenerin düzenlenmesi ise Şekil 9 de ki gibi yapılmıştır. Yapılan tasarımda kullanılan nesnelerin düzenlenen özellikleri Tablo 4 de ki gibi yapılmıştır. 7

8 Tablo 4. Ara yüz tasarım bilgileri Nesne Özellik Değer.Name Form1 Form.Caption Command Button TextBox TextBox Label Label Sayısal Sistemleri Çevrim Uygulaması.Name Command1.Caption ÇEVİR.Name Text1.Text.Name Text2.Text.Name Label1.AutoSize True.Caption 2 li Sayısal Sistemi.Name Label2.AutoSize True.Caption 10 lu Sayısal Sistemi Kaynak Program (Form Modülü) Düzenleme Türü (Design Time) Tasarım Anı Tasarım Anı Düzenleme Yeri Özellikler Penceresi (Properties Windows) Şekil 10. Kaynak Program Kodu Hedef Program Çıktısı Şekil 11. Uygulamanın hedef program çıktısı 8

9 Bu Uygulama İçin Çalışma Önerileri 1. Bu uygulamayı, kullanılan For...Next denetim deyimini Do...Loop denetim deyimini kullanarak While ve Until ile kodlamaya çalışınız. 2. Tasarım anında yaptığınız bazı tasarım düzenlemelerini, Form nesnesinin yüklenme (Load) olay yordamında, uygulamanızı çalıştırırken düzenlemeye çalışınız. 3. İlgili sayının basamaklarını 1 den başlayarak saymaya ve hesaplamaya çalışınız. Ne gibi değişiklikler olduğunu inceleyiniz. 4. Daha önce başka bir uygulamada öğrendiğiniz, metin kutusunu (textbox) nesnesinin odaklanma (GotFocus) olay yordamını kullanarak, birinci metin kutusuna yeni değer girilmek istediğinde, kullanıcıya giriş kolaylığı sunmak amacıyla, daha önce girilmiş içeriğin silinmesini sağlamaya çalışınız. Genel Çalışma Önerileri 1. Bu iki uygulamayı, örneğin kullanıcıya bir combobox nesnesi ile dönüşüm yönünü, örneğin 2 liè 10 lu, 10 luè 2'li gibi seçmesini sağlayarak tek bir uygulama haline getirmeye çalışınız maddedeki uygulama önerisine, örneğin 2 liè 10 lu, 10 luè 8'li, 8 liè 2 li gibi diğer sayısal sistemleri de eklemeye çalışınız. 9

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

BÖLÜM 2 SAYI SĐSTEMLERĐ (NUMBER SYSTEMS)

BÖLÜM 2 SAYI SĐSTEMLERĐ (NUMBER SYSTEMS) ÖLÜM ĐÇĐNDEKĐLER -sayı sistemleri 2-kodlama ve kodlar 3-boolean kuralları 4-lojik kapılar,lojik devreler 5-karnaugh haritaları 6-sayısal entereler 7-birleşik mantık devreleri 8-multi vibratörler ve flip-floplar

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE NEDİR? Mühendisler, elektronik

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Active Server Pages (ASP) Vbscript ile Programlama Ders Notları Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş Dersle ilgili her türlü içerik, duyuru, ödev kayıt ve ödev notu öğrenme vb işlemler

Detaylı

DÜZENLEME: 2 02.12.2013. http://muhammetcagatay.com Sayfa 0

DÜZENLEME: 2 02.12.2013. http://muhammetcagatay.com Sayfa 0 DÜZENLEME: 2 02.12.2013 http://muhammetcagatay.com Sayfa 0 İÇİNDEKİLER : SAYFA NO BİLGİSAYAR VE PROGRAMLAMA DİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.. 3 C++ DERLEYİCİLERİ....... 4 VİSUAL STUDİO İLE YENİ BİR C++ PROJESİ

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

Mikrobilgisayarda Aritmetik

Mikrobilgisayarda Aritmetik 14 Mikrobilgisayarda Aritmetik SAYITLAMA DİZGELERİ Sayıları göstermek (temsil etmek) için tarih boyunca türlü simgeler kullanılmıştır. Konumuz bu tarihi gelişimi incelemek değildir. Kullanılan sayıtlama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Siz Değerli Arkadaşlarıma bu eğitim programının yararlı geçmesini temenni ederim.

ÖNSÖZ. Siz Değerli Arkadaşlarıma bu eğitim programının yararlı geçmesini temenni ederim. ÖNSÖZ Değerli Mesai Arkadaşlarım; Türkiye nin 27 Orman Bölge Müdürlüğü Plan Proje Şube Müdürlüklerinin Amenajman Ofislerinde görevli ve Genel Müdürlüğümüzün diğer daire başkanlıklarında görevli siz değerli

Detaylı

Sunu Ders Notları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Ahmet TOPÇU Eskişehir, 1999. İnşaat Mühendisliği Bölümü

Sunu Ders Notları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Ahmet TOPÇU Eskişehir, 1999. İnşaat Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ESOGÜ 1970 Visual Basic 6 Görsel Programlama Dili Sunu Ders Notları Ahmet TOPÇU Eskişehir, 1999 Temel Bilgiler

Detaylı