25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız."

Transkript

1 BÖLÜM. Büyüklüklerin genel özellikleri nelerdir? 2. Analog büyüklük, analog işaret, analog sistem ve analog gösterge terimlerini açıklayınız. 3. Analog sisteme etrafınızdaki veya günlük hayatta kullandığınız 3 örnek veriniz. 4. Sayısal büyüklük, sayısal işaret, sayısal sistem ve sayısal gösterge terimlerini açıklayınız. 5. Sayısal sisteme üç örnek veriniz. 6. Pozitif ve negatif lojik mantıkları arasındaki farklar nelerdir? 7. ve değerleri fiziksel olarak hangi anlamları ifade edebilir? 8. Etrafımızdaki büyüklüklerden bazılarını analog veya sayısal olarak isimlendiriniz. 9. Sayısal sistemler hangi alt gruplara ayrılabilir?. Sayısal sistemlerin analog sistemlere olan üstünlüklerini sıralayınız.. Sayısal sistem hangi olumsuzluklara sahiptir? 2. Bileşik Lojik devrelerini tanımlayınız. 3. Ardışıl Lojik teriminden ne anlıyorsunuz? 4. Bellek sistemleri ne amaç için kullanılır? 5. Entegre içerisinde oluşturulması zor olan elektronik devre elemanları nelerdir? 6. Sayısal sistemlerde iki seviyeli sistemin kullanılma sebebi nedir? 7. Sayısal sistemlerde farklı seviyenin kullanılması durumunda ne gibi sakıncalar oluşur. 8. Sayısal sistemlerde iki seviye arasında farklı seviyeler kullanılabilirmi? 9. Analog bilgileri sayısal bilgilere dönüştüren devrelere ne adı verilir? 2. Dijital Analog Çevirici devreyi tanımlayınız. BÖLÜM 2. Sayı sistemlerinin tarihsel gelişimini açıklayınız. 2. Bilgisayar teknolojisinde kullanılan sayı sistemlerini sıralayınız. 3. Sayı sistemlerinin taban değerine göre sahip olacakları denklemleri yazınız. 4. Onaltılı sayı sisteminde kullanılan harflerin temsil ettikleri anlamları açıklayınız. 5. Binary sayı sistemini tanımlayınız. 6. BIT, en düşük anlamlı bit en yüksek anlamlı bit terimlerini açıklayınız. 7. Sekizli sayı sisteminin özelliklerini özetleyiniz arasındaki sayıları, ikili, sekizli ve onaltılı sistemde yazınız. 9. (47)=(?)2 işlemini yapınız.. (57,57)=(?)2 dönüşümünü yapınız.. (346,25)=(?)8 işlemini yapınız. 2. (45,35)=(?)6 işlemini yapınız. 3. (453,45)=(?)6 işlemini yapınız. 4. Bilgisayarlarda ikili sayı sistemi ile birlikte sekizli ve onaltılı sayı sistemlerinin tercih edilme sebepleri nelerdir? 5. ()2 = (?)8 ve (.)2 =(?)8 dönüşümlerini yapınız. 6. ()2 = (?)6 ve (.)2 = (?)6 işlemlerini yapınız. 7. (3526)8 = (?)2 ve (25.36) = (?)2 çevrimlerini yapınız. 8. (246)8 = (?)6 ve (42.37)8 = (?)6 dönüşümlerini yapınız. 9. ()2= (?) ve (.)2 = (?) çevrimlerini yapınız. 2. (264)8 =(?) ve (42.37)8 = (?) dönüşümlerini yapınız. 2. (5E3)6 = (?)2 ve (F2.4E9)6 = (?)2 işlemlerini yapınız. 22. (3F)6 = (?)8 ve (2A.B3)6 = (?)8 çevrimlerini yapınız. 23. (2A)6 = (?) ve (F2.3B)6 = (?) dönüşümlerini yapınız. 24. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

2 + + (?) (?) + (?) 25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız (?) (?) (?) 26. (5522) ve (2745) sayılarının r tümleyenlerini bulunuz. 27. ()2 ve ()2 sayılarının r tümleyenlerini bulunuz. 28. İkili sistemdeki bir sayının r tümleyenini bulmanın pratik yöntemini açıklayınız. 29. ( ) işlemini tümleyenine göre yapınız. 3. ( ) işlemini tümleyenine göre yapınız. 3. (-)2 işlemini 2 tümleyenine göre yapınız. 32. (-)2 işlemini 2 tümleyenine göre yapınız. 33. (49262) ve (3623) sayılarının r- tümleyenlerini bulunuz. 34. ()2 ve ()2 sayılarının r- tümleyenlerini bulunuz. 35. ( ) işlemini 9 tümleyeni kullanılarak yapınız. 36. ( ) işlemini 9 tümleyeni kullanılarak yapınız. 37. ( )2 işlemini r- tümleyeni kullanılarak yapınız. 38. ( - )2 işlemini r- tümleyeni kullanılarak yapınız. 39. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. () * () = (?)2, () * () = (?)2, () * () = (?)2 4. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. () () = (?)2 () () = (?)2 () () = (?)2 BÖLÜM 3. Kodlamayı tarif ediniz. 2. Kodlama çeşitleri en genel şekilde kaç gruba ayrılabilir? 3. Kodlama işleminin üstünlüklerini sıralayınız. 4. Sayısal kodları tanımlayınız. 5. Sayısal kodların yaygın olarak kullanılanlarını sıralayınız. 6. BD kodunu tanımlayınız. 7. (346) ve (242) sayılarını BD kodlu olarak ifade ediniz. 8. () BD ve () BD sayılarının onlu sistemdeki karşılıklarını bulunuz. 9. Gray kodu tanımlayarak, Gray kodun kullanıldığı yerleri açıklayınız.

3 . () 2 ve () 2 sayılarını Gray koduna çeviriniz.. () Gray ve () Gray Gray kodlu sayıları ikili sisteme çeviriniz. 2. (72) =(?) +3 ve () +3=(?) dönüşümlerini yapınız te 2 kodunun üstünlüğü nedir? 4. (9) ve (2) sayılarının 5 te 2 kodundaki karşılıklarını yazınız. 5. ( ) 5 te 2 ve ( ) 5 te 2 sayılarının onlu sayı sistemindeki karşılıklarını bulunuz. 6. Eşitlik bitini tanımlayarak, eşitlik biti çeşitlerini yazınız. 7. Eşitlik bitinin kullanıldığı yerleri ve faydalarını sıralayınız. 8. () ve () sayılarına çift eşitlik yöntemine göre eşitlik biti ekleyiniz. 9. () ve () sayılarına tek eşitlik yöntemine göre eşitlik biti ekleyiniz. 2. Bar kodunu tarif ediniz. Bar kodların oluşturulmasında kullanılan yöntemleri özetleyiniz ve 28 bar kodlarını karşılaştırınız. 22. Alfasayısal kodları özetleyiniz. 23. ASII ve EBDI kodları arasındaki farkları özetleyiniz. 24. ikili sistemdeki sayılarla ifade edilen ve ASII kodlanmış bilgi hangi kelimeyi temsil etmektedir? 25. BAŞLA bilgisinin bilgisayara girilmesi ile oluşan ASII kodlu sayı dizisini bulunuz. BÖLÜM 4. Boolean cebrindeki temel özellikler nelerdir? 2. De Morgan kurallarını özetleyiniz. 3. A'B+A+AB ifadesini sadeleştiriniz. 4. Doğruluk tablosunu tanımlayıp, 3 değişkenli doğruluk tablosunu oluşturunuz. 5. De Morgan teoremlerini doğruluk tabloları kullanarak ispatlayınız. 6. Venn şeması yöntemini özetleyiniz. 7. A+AB=A işlemini Venn şeması yöntemi ile ispatlayınız. 8. f =A'B+B+A sadeleştirilmiş ifadeyi, genişletilmiş minterm ifadesi olarak bulunuz. 9. f=a+b' ifadesini, genişletilmiş maxterm ifadesi olarak bulunuz.. f= (3,5,6,7) ifadesinin tümleyenini bulunuz.. f= (,4,6,7) ifadesinin tümleyenini bulunuz. 2. İki binary değişkeninin oluşturabileceği fonksiyonları doğruluk tablosu şeklinde gösteriniz. 3. F(A,B,) = (,3,5,7) minterm ifadesini doğruluk tablosunda gösteriniz ve ifadenin fonksiyonunu yazınız. 4. F(A,B,) = (,2,6,7) minterm ifadesinin fonksiyonunu yazınız. 5. F(A,B,) = (,4,5) maxterm ifadesinin doğruluk tablosunu oluşturun ve maxterm ifadesini değişkenlerle yazınız. 6. F(A,B,) = (2,5,6,7) maxterm ifadesinin fonksiyonunu yazınız. 7. F(A,B,) = (2,4,6,7) ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz. 8. F(A,B,) = (3,5,7) ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz. 9. F(A,B,) = (,4,5,6) ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz.

4 2. F(A,B,) = (,5,6) ifadesinin fonksiyonunu yazarak sadeleştiriniz. 2. F (x,y) = (x ı +y ı ).(x+y) lojik eşitliğini sadeleştiriniz. 22. F (x,y) = x.y+x ı y+y ı lojik eşitliğini sadeleştiriniz. 23. F (A,B,,D) = B.+B.D+A.+ A.D lojik eşitliğini sadeleştiriniz. 24. F (x,y) = x.y +x.y+x.y+x.y lojik eşitliğini sadeleştiriniz. 25. F (A,B) =A.B+A.B lojik eşitliğini sadeleştiriniz. BÖLÜM 5. Temel lojik kapıların isimlerini ve sembollerini sıralayınız. 2. Temel lojik kapıların doğruluk tablolarını oluşturunuz girişli VEYA kapısının sembolünü ve elektriksel eş değerini çiziniz. 4. VEYA kapısının sanayide kullanımını bir örnekle açıklayınız. 5. Şekildeki sinyallerin üç girişli VEYA kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şeklini çiziniz. A B t t t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 6. VE kapısı sembolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eş değerini çiziniz. 7. Şekildeki sinyallerin üç girişli VE kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şeklini çiziniz. 8. DEĞİL işleminin sembolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz. 9. VEDEĞİL kapısının sembolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini gösteriniz.. Şekildeki sinyallerin 3 girişli VEDEĞİL kapısına uygulanması durumunda oluşacak dalga şeklini çiziniz. A B t t t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t. VEYADEĞİL kapısı sembolünü, doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz. 2. Şekildeki sinyallerin üç girişli VEYADEĞİL kapısına uygulanması durumunda oluşacak dalga şeklini çizelim.

5 3. A B t t t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 4. EXOR kapısı sembolünü doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz. 5. EXNOR kapısı sembolünü doğruluk tablosunu ve elektriksel eşdeğerini çiziniz. 6. İki yönlü anahtarın sembolünü elektriksel eş değerini ve doğruluk tablosunu çiziniz. 7. Lojik devreyi tarif ediniz. 8. Lojik bağlantıları tanımlayınız. 9. F = AB' + A'B + AB fonksiyonunu kapı devreleri ile gerçekleştiriniz 2. F = ABD' + A'B'D + A'B'D + A'BD + AB''D' fonksiyonunu kapı devreleri ile gerçekleştiriniz. 2. F = A'B''D' + A'B'D + A'B'D + A'B'D fonksiyonunu kapı devreleri ile gerçekleştiriniz. 22. F=(A+B'+').(A'+B'+).(A'+B+) ifadesini lojik kapılar ile gerçekleştiriniz. 23. Lojik devre tasarımında takip edilmesi gerekli işlem basamaklarını sıralayınız. 24. Girişlerin aynı olması durumunda, çıkışında üretecek lojik devreyi tasarlayarak, kapı devreleri ile gerçekleştiriniz. 25. Üç girişli bir sistemde, girişlerin en az ikisinin olması durumunda çıkışında üretecek devreyi tasarlayınız. 26. NOR Quarter ve NAND Quarter terimlerini açıklayınız. 27. NAND kapıları kullanarak; DEĞİL, VEYA, VE, VEDEĞİL kapılarını gerçekleştiriniz. 28. NOR kapıları kullanarak; DEĞİL, VEYA, VE, VEDEĞİL kapılarını gerçekleştiriniz. 29. Q = A'B + A'B' + AB ifadesini NAND kapıları ile gerçekleştiriniz. 3. Q = AB' + AB' + AB ifadesini NAND kapıları ile gerçekleştiriniz. 3. Q=ABD'+ A'B'D + AB''D ifadesini NOR kapıları ile gerçekleştiriniz. 32. Üç bitlik oktal bir kod için, tek parity çıkışı veren lojik devreyi tasarlayarak VEDEĞİL kapıları ile gerçekleştiriniz. 33. Üç anahtar kullanılan bir sistemde, anahtarlardan herhangi ikisinin (yalnızca 2) kapalı olması ( olması) durumunda, çıkışında oluşmasını sağlayacak devreyi VEYADEĞİL kapı devreleri kullanarak gerçekleştiriniz. 34. Q (ABD) = Σ (4,8,2,4,5) ifadesini VEDEĞİL kapıları ile gerçekleştiriniz. 35. Q (ABD) = Π(3,6,9,2,5) ifadesini VEYADEĞİL kapıları ile gerçekleştiriniz. 36. Trafik sinyalizasyon sisteminde hatalı bileşenleri sezen lojik devreyi VEYADEĞİL kapıları ile gerçekleştiriniz.

6 BÖLÜM 6. Boolean eşitlikleri sadeleştirmek için kullanılan yöntemler nelerdir? 2. Üç değişkenli Karnaugh haritasını iki farklı şekilde oluşturunuz. 3. İki, üç ve dört değişkenli Karnaugh haritalarında, her bir hücrelerin temsil ettiği kombinasyonu hücrelerin içerisine yazınız. 4. Çıkış sütununda,,2,4,5 değerlerinde değerlerine sahip, üç değişkenli doğruluk tablosundaki değerleri Karnaugh haritasına taşıyınız. 5. Dört değişkenli bir doğruluk tablosunda,6,7,9,4,5 değerlerinde sonuç dir. Bu değerleri Karnaugh haritasına taşıyınız. 6. Karnaugh haritalarında gruplandırmayı tarif ediniz. 7. Gruplandırmada uyulacak kuralları sıralayınız. 8. Aşağıda verilen 3 değişkenli karnaugh larda uygun gruplandırmaları yapınız. AB AB 9. Verilen 4 değişkenli Karnaugh larda uygun gruplandırmaları yapınız. D AB D AB. Verilen Karnaugh haritalarında gruplandırma yaparak, grupların temsil ettikleri eşitlikleri yazınız. AB AB

7 . Verilen Karnaugh haritalarında gruplandırma yaparak, grupların temsil ettikleri eşitlikleri yazınız. AB AB D D 2. Lojik ifadelerin Karnaugh haritası yöntemi ile sadeleştirmesinde takip edilecek işlem sırasını özetleyiniz. 3. F = AB'+AB'+A'B'+A'B'' Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanarak sadeleştiriniz. 4. F = AB''D+AB''D'+A'B'D+ABD Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz. 5. Karnaugh haritalarının lojik tasarımda kullanımına kendiniz bir örnek vererek lojik devreyi çiziniz. 6. F = AB''D + AB''D + A'B'D + A'B'D' + A'BD' + AB'D' + ABD + AB''D + AB'D lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz. 7. F = A'B''D' + A'B'D + A'B'D' + A'B'D' + A'BD + A'BD' + AB'D' + ABD' + AB''D' + AB'D Lojik ifadesini sadeleştiriniz. 8. F = A'B''D' + A'B''D + A'B'D + A'B'D' + A'B'D + A'BD + AB'D + ABD + AB''D' + AB''D + AB'D + AB'D' Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz. 9. F = A'B''D + A'B'D' + A'B'D + A'BD' + AB'D' + AB'D + ABD' + AB''D' + AB''D + AB'D + AB'D' Lojik ifadesini sadeleştiriniz. 2. F = A'B''D + A'B'D + A'B'D + A'BD + AB'D + ABD Lojik ifadesini Karnaugh haritası kullanılarak sadeleştiriniz. BÖLÜM 8. Bileşik devreyi tanımlayınız. 2. Bileşik devreler kaç gruba ayrılır? 3. Bileşik devre tasarımında takip edilecek işlem sırasını sıralayınız. 4. Bileşik bir devrenim sadeleştirilmesin sonra taşıması gerekli özellikleri nelerdir? 5. Bilgisayarlarda yapılan kodlama ile ilgili işlemleri blok şema olarak gösteriniz. 6. Kodlayıcı devre ne demektir? 7. 4 girişten 2 çıkışa kodlayıcı devrenin açık şemasını çizerek, çalışmasını açıklayınız. 8. Kodlayıcı devrelerde çıkış sayının tespit edilmesi işlemini özetleyiniz. 9. Üç girişli bir kodlayıcı devresinin çalışmasını lojik devre üzerinde açıklayınız.. Öncelikli kodlayıcı devrenin özelliğini özetleyiniz entegresi kullanarak BD kodlayıcı tasarımını yapınız. 2. Onlu dan ikili ye en basit kodlayıcı devresi nasıl gerçekleştirilir. 3. Diyot matris le yapılan onlu dan BD ye kodlayıcı devresinin şeklini çizerek, çalışmasını açıklayınız.

8 4. Kod çözücü devreyi tanımlayınız 5. 2 girişli kod çözücü devrenin doğruluk tablosunu ve lojik devresini çiziniz girişli / çıkışlı kod çözücü devrenin lojik devresini çiziniz. 7. Bilgisayarlarda kullanılan kodlayıcı ve kod çözücü devrelere örnekler veriniz. 8. Entegrelerde bulunan yetkilendirme girişinin işlevini açıklayınız. 9. Kod çevirici devreyi tanımlayınız te 2 kodundan, BD ye kod çevirici devrenin doğruluk tablosunu oluşturunuz. 2. BD den 7 parçalı göstergeye kod çevirici devrenin tasarım aşamalarını özetleyiniz. 22. Çoklayıcı devreyi tanımlayınız. 23. Multiplexing olayını açıklayınız x MUX devresi doğruluk tablosunu oluşturarak, lojik şemasını çiziniz x MUX devresi lojik şemasını çiziniz. 26. Multiplexer lerin giriş sayısı nasıl arttırılabilir? 27. İki adet 4x MUX kullanarak 8x MUX oluşturunuz Adet 2x MUX kullanarak 2 Adet 4x MUX tasarımı yapınız. 29. Multiplexer uygulama alanlarına örnekler veriniz. 3. F (A,B,)= Σ (,2,4,6) fonksiyonunun 4x MUX ile gerçekleştiriniz. 3. F (A,B,)= Σ (2,5,6,7) fonksiyonunun 4x MUX ile gerçekleştiriniz. 32. F (A,B,)= Σ (,7,8,9,3,5) fonksiyonunun 8x MUX ile gerçekleştiriniz. 33. Multiplexer in veri yönlendirme amacıyla kullanımına örnek veriniz. 34. Multiplexer in bileşik devre tasarımında kullanımını bir örnekle açıklayınız. 35. Azlayıcı devresini tanımlayınız. 36. Demultiplexer ın yaptığı işi, fonksiyon şeması yardımı ile açıklayınız. 37. x8 Demultiplexer a ait doğruluk tablosu oluşturunuz. 38. x8 Demultiplexer lojik şemasını çiziniz. 39. Bir entegrenin hem kod çözücü hem de demultiplexer olarak kullanılmasını örnek ile açıklayınız. 4. Demultiplexer uygulama alanlarına örnekler veriniz. 4. Kıyaslama devrelerini tanımlayarak, gruplandırınız. 42. Büyüklük karşılaştırıcıyı tanımlayınız 43. Tek bitlik iki sayının eşitlik durumunu belirleyen bileşik devrenin lojik şemasını ve doğruluk tablosunu çiziniz. 44. İki biti karşılaştırarak; A=B, A>B ve A<B çıkışlarını üreten bileşik devreyi tasarlayınız. 45. Dört bitlik iki sayının karşılaştırılmasından oluşan doğruluk tablosunu oluşturunuz. 46. Karşılaştırıcıların kaskat bağlantısını örnekle açıklayınız. 47. Aritmetik işlem devrelerini tanımlayınız. 48. Yarım toplayıcı ve tam toplayıcı devrelerinin tanımlayınız. 49. Yarım toplayıcı doğruluk tablosunu çizerek, çıkış sütunlarındaki değerlere göre toplama işlemini gerçekleştirecek lojik devreyi çiziniz.

9 5. Tam toplayıcı devresi doğruluk tablosunu oluşturarak, doğruluk tablosundaki çıkış değerlerini sadeleştirip, toplam ve elde eşitliklerini yazınız. 5. Tam toplayıcı devreyi, iki adet yarım toplayıcı kullanarak oluşturmayı açıklayınız. 52. Paralel toplama işlemini 4 bitlik iki sayının toplanması işlemini kullanarak açıklayınız işlemini paralel toplayıcı kullanarak yapınız. 54. Yarım çıkarıcı ve Tam çıkarıcı terimlerini açıklayınız. 55. Yarım çıkarıcı lojik devresini tasarlayınız. 56. Tasarladığınız devreye - uygulanması durumunda oluşacak çıkış değerlerini gösteriniz. 57. Tam çıkarıcı devresi sembolü ve doğruluk tablosunu çiziniz. 58. Tam çıkarıcı devresi doğruluk tablosundaki değerleri sadeleştirerek sadeleştirilmiş eşitliği lojik kapılar ile gerçekleştiriniz. 59. İki yarım çıkarıcı kullanarak, tam çıkarıcı devresi oluşturunuz. 6. A=B= ve = giriş değerlerine sahip tam toplayıcı devrenin çıkış değerlerini, lojik şema üzerinde gösteriniz. 6. Dört bitlik iki sayıyı paralel olarak toplayayan devrenin blok şemasını çiziniz. 62. (-) işlemini paralel çıkarıcı ile yaparak, çıkış değerlerini lojik şema üzerinde gösteriniz. 63. İki tümleyeni ile çıkarma işlemini özetleyiniz. 64. (-5) ve (+9) sayılarını, iki tümleyeni yöntemi kullanarak paralel toplayıcı kullanarak yapınız. 65. (+8) (+5) işlemini iki tümleyeni yöntemi ile paralel toplayıcı ile yapınız. 66. BD toplayıcı nedir? 67. (37+623) işlemini BD toplayıcı ile yapınız. 68. İkili sayılarla çarpma işlemini gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler nelerdir? 69. İki bitlik ikili sayının karesini alan lojik devreyi tasarlayınız entegresi özelliklerini özetleyiniz.

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR İÇİN DİJİTALİMSİ

TEKNİK ELEMANLAR İÇİN DİJİTALİMSİ TEKNİK ELEMANLAR İÇİN DİJİTALİMSİ MEHMET TOSUNER KOCAELİ ANADOLU TEKNİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ Otomasyon Atölyesi Temel Dijital Elektronik Ders Notu 2006 MEHMET TOSUNER KOCAELİ

Detaylı

BÖLÜM 2 SAYI SĐSTEMLERĐ (NUMBER SYSTEMS)

BÖLÜM 2 SAYI SĐSTEMLERĐ (NUMBER SYSTEMS) ÖLÜM ĐÇĐNDEKĐLER -sayı sistemleri 2-kodlama ve kodlar 3-boolean kuralları 4-lojik kapılar,lojik devreler 5-karnaugh haritaları 6-sayısal entereler 7-birleşik mantık devreleri 8-multi vibratörler ve flip-floplar

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 5. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. Birleşik Mantık Tanımı X{x, x, x, x n,}}

Detaylı

SAYISAL DEVRELER. Analog - Sayısal (Dijital) İşaretler:

SAYISAL DEVRELER. Analog - Sayısal (Dijital) İşaretler: SYISL DEVRELER Yrd.Doç.Dr. Feza UZLU İstanbul Teknik Üniversitesi ilgisayar Mühendisliği ölümü www.buzluca.info/sayisal. nalog - Sayısal (Dijital) İşaretler: Gerçek dünyada karşılaştığımız bir çok fiziksel

Detaylı

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Sayısal tasarımcılar tasarladıkları devrelerde çoğu zaman VE-Değil yada VEYA-Değil kapılarını, VE yada VEYA kapılarından daha

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr.

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR. Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN. Öğr. Gör.Dr. EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISAL ELEKTRONİK (DERS NOTU) HAZIRLAYANLAR Yar.Doç.Dr. MUSTAFA ENGİN Öğr. Gör.Dr. DİL AD ENGİN İZMİR 29 İÇİNDEKİLER SAYISAL VE ANALOG ÇOKLUKLAR... GİRİ... İKİLİK

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

Minterm'e Karşı Maxterm Çözümü

Minterm'e Karşı Maxterm Çözümü Minterm'e Karşı Maxterm Çözümü Şimdiye kadar mantık sadeleştirme problemlerine Çarpımlar-ın-Toplamı (SOP) çözümlerini bulduk. Her bir SOP çözümü için aynı zamanda Toplamlar-ın-Çarpımı (POS) çözümü de vardır,

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Mantık Devreleri Laboratuarı

Mantık Devreleri Laboratuarı 2013 2014 Mantık Devreleri Laboratuarı Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet AKBABA Laboratuar Sorumlusu: Emrullah SONUÇ İÇİNDEKİLER Deney 1: 'DEĞİL', 'VE', 'VEYA', 'VE DEĞİL', 'VEYA DEĞİL' KAPILARI... 3 1.0.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Sakarya Üniversitesi / İDÖ / HMYO/ Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Prog. Malzemeler Select a Component penceresinden,

Sakarya Üniversitesi / İDÖ / HMYO/ Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Prog. Malzemeler Select a Component penceresinden, Malzemeler Select a Component penceresinden, Kaynak için ; Sources ana grubundan Power_Sources alt grubundan DC_Power kaynağından 1 adet, Direnç için ; Basic ana grubunun Resistor alt grubundan 3kohm_5%

Detaylı

T C S. D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K E Ğ İ T İ M F A K Ü L T E S İ E L E K T R O N İ K - B İ L G İ S A Y A R E Ğ İ T İ M İ B Ö L Ü M Ü SAYISAL ELEKTRONİK II DERSİ DENEY RAPORLARI İÇERİK

Detaylı

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2. SAYI SİSTEMLERİ VE KODLAR Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2.1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2.1.1. Ondalık Sayı Sistemi Günlük

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : OSİLATÖR DEVRESİ Giriş

Detaylı

Chapter 7 Logic Circuits

Chapter 7 Logic Circuits hapter 7 Logic ircuits. State the advantages of digital technology compared to analog technology. 2. Understand the terminology of digital circuits. 3. onvert numbers between decimal, binary, and other

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE NEDİR? Mühendisler, elektronik

Detaylı

Mikrobilgisayarda Aritmetik

Mikrobilgisayarda Aritmetik 14 Mikrobilgisayarda Aritmetik SAYITLAMA DİZGELERİ Sayıları göstermek (temsil etmek) için tarih boyunca türlü simgeler kullanılmıştır. Konumuz bu tarihi gelişimi incelemek değildir. Kullanılan sayıtlama

Detaylı

BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL)

BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL) BĠLEġĠMSEL DEVRELER (COMBĠNATIONAL) ARĠTMETĠK ÜNĠTELER Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme gibi aritmetik iģlemleri yapan sayısal devrelere aritmetik devreler adı verilir. Sayısal sistemlerde temel aritmetik

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi

BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2012-2013 Öğretim Yılı- Bahar Dönemi LOJĠK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Gülhan USTABAġ

Detaylı

ELEKTRĐK DEVRE TEMELLERĐ LABORATUARI YÖNERGESĐ

ELEKTRĐK DEVRE TEMELLERĐ LABORATUARI YÖNERGESĐ 1 ELEKTRĐK DEVRE TEMELLERĐ LABORATUARI YÖNERGESĐ 1. Genel Đşleyiş: Elektrik Devre Temelleri Laboratuarı (EDTLab) dersi 10 adet deney, proje ve yılsonu sınavından oluşur. Deneyler deney öncesi hazırlık,

Detaylı

SAYISAL TASARIM Derin

SAYISAL TASARIM Derin 0 BÖLÜM 7 (OSİLATÖLE) MULTİVİBBATÖLE Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır. Multivibratör(Osilatörler) Monostable (tek kararlı) Multivibratörler, Yeniden tetiklenmeyen (Nonretrigerrable) Monostable

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı