ÇARPMA VE BÖLMEYİ ANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇARPMA VE BÖLMEYİ ANLAMA"

Transkript

1 ÇARPMA VE BÖLMEYİ ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN ÇARPMA İŞLEMİNİ ANLAMA Çarpma işleminin birinci yapısı: Tekrarlı toplama işlemi Çarpma işleminin kesinlikle ilişkilendirilmesi gereken kategorilerden birisi: çarpma işaretinin 'grup' anlamına gelmesidir. Böylece, 2x3 sembolünü yorumlamanın en açık yollarından biri de iki şeyin üç gruba sahip olduğu durumları düşünmektir. Bu durumlar, tekrarlı toplama işlemi olarak adlandırdığımız yapıdır. Üçün iki grubu 3+3 şeklinde de yazılabildiği için, bu duruma basit bir şekilde tekrarlı toplama işlemi denir. 1

2 Değişme özelliği (çarpma işlemi ve toplama işlemi) 2x3 'iki tane üçlü grup' mu yoksa 'üç tane ikili grup' mudur? Bu sembolleri aşağıdaki şekildeki (a) ya da (b) resimlerinden hangisi ile ilişkilendirebiliriz? Üç nesnenin oluşturduğu ikili grup ve iki nesnenin oluşturduğu üç grubun aynı sonucu verdiğinin açık bir şekilde ortada olmaması, dikkat edilmesi gereken ilk durumdur. Şekildeki iki resmin de aynı sayıyı temsil ettiği hemen dikkatimizi çekmez. Buradaki gerçek, çarpma işleminin bilinen değişme özelliğinin bir örneği olmasıdır. Aslında, buradaki özellik, iki sayı birbiri ile çarpıldığında hangi sayının önce geldiğinin önemli olmadığıdır. Üç çocuktan oluşan iki grubun ve iki çocuktan oluşan üç grubun aynı sayıda çocuk içerdiğini çarpma işleminin değişme özelliğinden dolayı biliyoruz. Değişme özelliğine sahip bir başka işlem ise toplama işlemidir. İki sayı birbiri ile toplandığında hangi sayının ilk önce geldiği önemli değildir. Örneğin, beşe dört eklemek ile dörde beş eklemek aynı sonucu verir. Küçük çocukların beş nesneden oluşan bir grupla dört nesneden oluşan bir grubun birleştirilmesi ile dördün bir grubu ve beşin bir grubunun birleştirilmesinin aynı anlamı taşıdığını görmesi, onların toplama işlemini anlama noktasında gelişim sürecindeki bir aşamaya gösterir. Bu, çok büyük bir aşama gibi görünmeyebilir ama çok önemlidir. Buna ek olarak, sol eldeki dört parmağı ve sağ eldeki beş parmağı yukarı kaldırma ile sol eldeki beş parmağı ve sağ eldeki dört parmağı yukarı kaldırmayı kavrama arasında bir farklılık görünmemektedir. İki durum arasında dönüşüm olmasına rağmen denklik kolaylıkla gösterilmektedir. 2

3 Sonuç olarak çoğu çocuk 5+4 ve 4+5'i kolaylıkla değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Fakat bu özelliği çarpma işlemi için kavramak biraz daha zordur. 'Beş tane ikili grup' ve 'iki tane beşli grup' arasındaki eşitlik açık bir şekilde ortada değildir. Açık bir şekilde konuşmak gerekirse, 'iki kere üç', 'üç kere iki' ve 'üç tane ikili grup' (şekil (b)'de gösterildiği gibi) aynı anlamı taşımaktadır. Benzer şekilde, daha resmi bir dil olan 'ikiyi üç ile çarpmak' aynı zamanda şekil (b)'deki resimde kastedilmiştir: ikinin bir grubu üç kere çoğaltılmıştır. Böylece, bu yorumlamada, 2x3, 3+3'ü temsil ederken, 3x2 da yi temsil eder. Dikdörtgensel diziler Çarpmanın belli bir gösteriminin verilmesi ve bu kavramla ilgili olan deneyim ağı ile ilişkilendirmeye yeterli derecede dikkat edilmesi, çarpma işleminde değişme özelliğini anlamada yardımcı olacaktır. 3

4 Dikdörtgensel diziler kavramını vurgulanasının sebeplerinden biri ise bu çarpma işlemi resminin, değişme özelliğini şeffaf hale getirmesidir. Böylece şekildeki 2X3 için dikdörtgensel dizler hem 'üç tane noktanın iki sırası' (sayfanın enine giden) hem de 'iki tane noktanın üç sırası (ya da sütunu)' (sayfanın boyuna giden) olarak ifade edilebilir. Açıkça, bu durumda, iki tane üç ve üç tane iki aynı anlama gelmektedir. Aynı şekilde, 'iki tane noktanın üç sırası' (sayfanın boyuna giden) hem de 'üç tane noktanın iki sırası (ya da sütunu)' olarak ifade edilebilir. Daha sonra, hem 2x3 hem de 3x2 sembolleri, bu şekilleri temsil etmede kullanılabilir. Küçük çocuklar, 2x3=6 gibi çarpma işlemi durumlarını yazmaya başlamadan önce, kendi çevrelerindeki -dış dünya bunun örnekleriyle dolu- dikdörtgensel dizileri tanımlama noktasında ve kendi gözlemlerini bir şekilde uygun yorumlarla kant etme konusunda cesaretlendirilmelidirler. Anasınıfındaki öğrenciler, kendileri de dahil olmak üzere nesneleri genellikle çiftler halinde grupluyorlar ve çok çabuk bir şekilde sayıların pek çok çiftten oluştuğunu düşünüyorlar. Yani, 3'ü 2 çift olarak, 2 yi 3 çift olarak görüyorlar. Çocuğun çiftler halinde sıralaması istendiğinde çiftler halinde saymayı tercih ediyorlar. Sonrasında iki sırayı ayırıyoruz ve her sırada kaç çocuk olduğunu sayıyoruz. Böylece öğrenciler ilk durumda 3 çiftten oluşan 6 çocuk olduğunu, ikinci durumda ise 3'er çocuktan oluşan 2 sıra olduğunu görüyorlar. Bu durum, öğrenciler için çarpma işlemini dikdörtgensel dizilerde görmenin erken bir tecrübesi oluyor. 4

5 Çarpma işleminde ilişkiler ağı Bir sayı işlemini anlamanın ilişkiler ağının kurulması ile mümkün olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Çarpma işlemini anlamak, 'ile çarpmak', 'kere' ve 'pek çok şeyin pek çok grubu' şeklindeki dilleri, nesnelerin tekrarlı gruplan, çarpma işlemi ifadelerinin sembolleri ve dikdörtgensel dizilerin önemli resmi gibi somut durumlarla ilişkilendirmeyi kapsar. Bu resim ile çarpma işlemi ağının önemli bir parçasını oluşturan çocuk, elindeki durum ile ilerdeki matematik tecrübeleri arasındaki bağlantıyı hangi noktada kuracağı konusunda güçlü bir görüntüye sahiptir, iki basamaklı ve üç basamaklı sayıları çarpmak ve yine çarpma işlemini kullanarak dikdörtgenlerin alanını bulmak örnek olarak gösterilebilir. Çarpma işlemi için ilişkiler ağına inşa edilebilecek bir başka önemli resim ise sayı doğrusu üzerinde tekrarlanan adımlardır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, çocuklar 2x3 sembolü ile sayı doğrusu boyunca ikinin üç adımı' ya da 'üçün iki adımı' arasında bir ilişki kurmayı öğrenirler. Değişme özelliği sağlam bir şekilde kurulmadan önce bu iki farklı işleyişin bizi aynı noktaya götürmesi oldukça hayret verici bir durumdur. 5

6 Tekrarlı toplama işleminde içerik Sadece nesnelerin grupları ile uğraşırken değil, aynı zamanda para ile ilgili durumlarda ve çeşidi ölçme durumlarında da sayılarla ilgili işlemlerle karşılaşırız. Bu nedenle, çocukların sayılarla yapılan işlemleri anlama gelişimlerinin önemli bir bölümü; işlemle alakalı semboller, dil arasında kurulan ilişki ve gerçek hayatta da geniş bir yelpazeye sahip olma bu işlemin çeşitli yapılarıdır. Çarpma işlemi fikrini 'pek çok şeyin pek çok grubu' olarak görülebilir. Tekrarlı gruplar olarak düşünülen bu yapı para, uzunluk, ağırlık, kapasite ve zaman gibi diğer durumlar için de genişletilebilir. Çarpma işlemi genellikle iki farklı içerikte aynı anda ortaya çıkar. Bir çarpma işlemi durumunda yer alan iki sayı farklı şeyleri temsil eder. Bu durum, iki sayının genelde aynı şeyleri temsil ettiği toplama ve çıkarma işlemleri ile zıtlık oluşturmaktadır. Bir gruba başka bir grup, bir fiyata başka bir fiyat, bir uzunluğa başka bir uzunluk eklemek gibi. Fakat eğer gruplar, para, uzunluk, mesafe, ağırlık, sıvı hacmi ve kapasitesi ve zaman gibi olası diğer durumları düşünürsek, bu saydığımız örneklerden herhangi iki tanesinden oluşan sayılar çarpma işleminin bazı uygulama ve anlam taşıdığı muhtemel bir gerçek durum oluşturabilir. 6

7 Örneğin, 6 sayısını para (6 TL) içeriğinde ve 3 sayısını da ağırlık (3 kg) içeriğinde düşünürsek, kilosu 6 TL olan 3 kg somon balığının fiyatını bulurken çarpma işleminin tekrarlı toplama işlemi yapısı ile karşılaşırız. Para ve sıvı hacmi içeriklerini kullanarak litresi 3 TL olan 6 litre sütün fiyatını bulurken de aynı yapı ile karşılaşırız. Zaman ve uzaklık içeriklerini kullanarak saatte 6 km bisiklet sürersek 3 saatte ne kadar yol aldığımızı hesaplayabiliriz. İki farklı içerikten aldığımız sayılan tek işlemde bir araya getirme süreci çarpma işleminin özellikleri arasında en zor olanlarından biri olmakla birlikte öğrenilmesi ve anlaşılması gereken bu kavram çarpma işleminin karmaşıklığını artırmaktadır. Çarpma İşleminin 2. Yapısı: Ölçeklendirme Çarpma işlemi ile bağlantılı olarak düşünülebilecek bir başka yapı bir çarpanla büyütülmüş bir niceliktir. Buna ölçeklendirme yapısı denilir. Bu yapı, 2x3 sembolü ile uyumlu olan ve on yaşındaki bir çocuk tarafından yazılan 'Benim üç kalemim var. Arkadaşım ise benim kalem sayımın iki katına sahiptir. Arkadaşımın kaç kalemi vardır?' probleminde görülmektedir. Sıradan bir bakış açısıyla, okuyucu bu yapının tekrarlı toplama işleminden pek bir farkı olmadığını düşünebilir. Fakat burada 'üç kalemden oluşan iki grup'tan bahsetmediğimize dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu hikaye iki gruptan oluşan kalemlerle ilgilidir. Birisi üç kalemden oluşan bir grup, diğeri ise 'iki katı kadar' olan ve 6 kalemden oluşan bir grup olarak tanımlanabilir. Bu hikayede 'iki katı kadar' iki grup arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılabilir. Böylece, çarpma işlemi aynı zamanda bir büyütme süreci olarak anlaşılabilir; yani bir niceliği 'bir çok defa büyütmek' gibi. 7

8 Bu ölçeklendirme yapısı, daha sonraki matematiksel tecrübeler ölçeklendirme fikrini kapsayacağından dolayı, çarpma işlemi için ilişkiler ağının önemli bir parçasıdır. Örneğin, yüzdelik bir artışı hesaplarken ya da harita ve ölçek çizimlerinde ölçek katsayısı ile uğraşırken ölçeklendirme yapısı ile karşılaşılabilir. Çocuklar, ölçek katsayısı olarak 2'nin kullanıldığı ikiye katlama sürecinde çarpma işleminin ölçeklendirme yapısı ile ilgili erken bir tecrübe edinirler. 'İki katı' kelimesi de bu yapı ile ilgilidir: 'Senin bilyelerinin iki katına sahibim'. Bu durum bizi, 'üç kan kadar çok', 'üç katı kadar uzun', 'dört katı kadar fazla', 'on katı kadar ağır' gibi dillerin kullanıldığı diğer ölçek katsayılarına ve çeşitli ölçme içeriklerine götürür. İnsanların çarpma işlemini gözlerinde canlandırmaları çok zor gibi gözükür. Fakat bu, çarpma işleminin günlük hayat tecrübelerimizin bir parçası olmadığı anlamına gelmez. Matematikle ilgilenin ya da ilgilenmeyin günde bir kaç kez çarpma işlemini kullanmanız ihtimal dahilindedir. Bu bilinçli bir şekilde olabilir ya da olmayabilir. Örneğin, iki kişi ev sahibi olarak bir kaç arkadaşınızı yemeğe davet ettiğinizi hayal edin. Yemek zamanına gelince masaya oturma planını düşünün. Yuvarlak yemek masanız etrafındaki iki sandalyenizin üçlü grubunu hayal edebilir misiniz? Masaya oturduğunuzda, bu özel durum için üç ile çarpılması gereken şeylere dikkat edin: çatal bıçak takımları, bardaklar, insanlar. Normal bir günde masanızın altında dört tane ayak varken buğun acaba kaç ayak var? 8

9 BÖLME İŞLEMİNİ ANLAMA Bölme İşleminin 1. Yapısı: Arasında eşit paylaştırma 6 3 sembolü altıyı üçe eşit bölme fikri ile bağlantılıdır. Böylece altı nesneden oluşan bir set, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üç grup halinde düzenlenir. Cevap ise her bir gruptaki nesne sayısıdır. Bu şekildeki bölme işlemi yapılarını eşit paylaştırma yapısı olarak adlandırıyoruz. 'Arasında eşit paylaştırmak' ise bu yapı ile ilgili olan anahtar dildir. 'Paylaşım'ın ancak ve ancak 'arasında eşit paylaşım' olduğu durumların, bölme için bir tecrübe olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir. Bölme İşleminin 2. Yapısı: Çarpma işleminin tersi (gruplama) 6 3 için 'Kaç tane üçlük altı yapar?' şeklinde geçerli bir yorum yapılabilir. Bu durumda yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi altı nesne üçlü grup şeklinde düzenlenir ve cevap ise grupların sayısıdır. Buna benzer olan bölme durumlarına çarpmanın tersi yapısı diyoruz. Bu yapı, verilen bir büyüklük için elde edilebilecek grup sayısını bulmaya yönelik olduğundan bazen de 'gruplama' olarak adlandırılır. Böylece, bölme işlemi ile ilgili analizlerimizde vurgulamamız gereken ilk şey, öğretmenlerin bölme işleminin sembolünün en az iki ayrı ve farklı anlam taşıdığının açık bir şekilde farkında olmaları gerektiğidir. 9

10 Paylaşımın fazla vurgulanması Öğretmenlerin, bölme işlemini küçük yaştaki çocuklara tanıtırken genellikle bölme işleminin ilk yapısı olan eşit paylaştırmayı vurgulama eğilimindedirler. Bunun muhtemelen, 'paylaşım'ı çocukların da aşina oldukları günlük bir kavram olarak algılamamızdan ileri gelmektedir. Ancak uzun vadede, bölme işleminin paylaştırma yapısının (1. Yapısı) bölme işleminin 2. Yapısı olan çarpma işleminin tersi yapısına kıyasla daha kısıtlı bir bakışa ve daha az öneme sahiptir. Dikdörtgensel diziler ve bölme işlemi Çocukların çarpma işleminin yanı sıra bölme işlemi ve dikdörtgensel diziler arasında bağlantı kurma noktasında cesaretlendirilmeleri, onlara buraya kadar tartıştığımız bölme işleminin iki yapısı arasında da ilişki kurmaları konusunda yardımcı olacaktır. Örneğin, bir çocuğa altı sayma pulu verdiğimizi ve bunları farklı şekillerde düzenleyerek dikdörtgensel diziler bulmasını istediğimizi düşünelim. Aşağıdaki şekilde gösterilen muhtemel düzenlemelerden biri, 'Sayfanın enine doğru düşünüldüğünde üç sıranın her birinde kaçar tane sayma pulu vardır?' ve 'Sayfanın boyuna doğru düşünüldüğünde kaç tane üçlü sütun vardır? gibi soruları tartışmamıza yol açacaktır. Bu yüzden, 'altıyı üç arasında eşit paylaştırırsak sonuç nedir?' (bölme işleminin 1.yapısı) sorusunu cevaplamak için bu diziye tek yönden bakalım. Cevap, 'Her bir üçlü grup 2 sayma puluna sahiptir' gerçeğinden temin edilir. Diğer yönden bakarsak 'Kaç tane üç altı eder?' (bölme işleminin 2. yapısı) sorusu, 'Üçlü sayma pullarından oluşan 2 sütün vardır' gerçeğinden temin edilir. 10

11 Bölme işleminin 3. yapısı: Tekrarlı çıkarma işlemi Çarpma işleminin bir yapısı tekrarlı toplama işlemi olduğu için, tekrarlı çıkarma işlemi de bölme için uygun bir yapıdır. Bu yorumlamaya göre 6 3 'altıdan geriye hiç bir şey kalmayacak şekilde 3'ü kaç kez çıkartabilirim?' şeklinde düşünülebilir. Bu, açık bir şekilde, 'altıda kaç tane üç vardır' sorusu ile benzerdir. Bu yapıyı farklı bir yapı şeklinde sunmamamıza rağmen aslında bu yapı bölme işleminin 2. Yapısı olan gruplamanın farklı bir şekilde düşünülmesinden başka bir şey değildir. Benzer sembolleri her iki soruyla ilişkilendirmede çok fazla bir zorlukla karşılaşılmayacağı görülmektedir. Sayı doğrusu resmi bu fikirler arasında bağlantı kurmada yardımcı olacaktır. Yukarıdaki şekilde, 6 3 iki farklı şekilde tecrübe edilmiştir: (a) çarpma işleminin tersi fikrine dayandırılmış bir işleyiş kullanmak, sıfırdan başlamak ve altıya ulaşana dek üçlü adımlarla ilerlemek- bu ise 'Kaç tane üç altı eder?' sorusunu cevaplar; ya da (b) tekrarlı çıkarma fikrini içeren işleyişi kullanmak, altıdan başlayıp sıfıra ulaşana kadar üçlü adımlarla geriye gitmek. Sayı doğrusu üzerindeki bu tecrübelerin ikisi de bölme işlemi için önemli olan ilişkiler ağının gerekli parçalarıdır. Öğretmenlerin, çocuklara bahsi geçen her iki fikri vermeleri önemlidir: altıyı hedefleyerek üçer üçer ilerlemek ve geride hiç bir şey kalmayana dek her defasında altıdan üçü çıkarmak. Bu iki fikir, ilkokul yıllarının sonlarına doğru, çocuklar bölme işlemini içeren hesaplamalar, özellikle zihinsel ve informal, yapmaya başladıklarında en etkili taktikler için temel olacaktır. 11

12 Bölme işleminin 4. yapısı: Oran Bölmenin daha zor bir yönü, çarpma işleminin ölçeklendirme yapısının tersi olarak ortaya çıkmasıdır. Bu ise bölme işleminin oran yapısıdır. Bu yapıda, 6 3, 'altı, üçten kaç kat daha büyüktür?' anlamında düşünülebilir. Bu, bölme işlemini kullanarak, iki nicelik arasında bir kıyaslama yapmaktır. Örneğin, A bir saatte 6 TL ve B bir saatte 3 TL kazanıyorlarsa, onların kazandıkları miktarı kıyaslamanın iki yolu vardır. Bir taraftan, çıkarma işleminin kıyaslama yapısını kullanarak A'nın B'den 3 TL daha fazla (ya da B'nin A'dan 3 TL daha az) kazandığı sonucuna ulaşabiliriz. Bu şekilde, iki nicelik arasındaki farkı göz önüne alırız. Diğer taraftan ise, bölme işleminin oran yapısını dikkate alarak 6 3=2 olduğu için A, B'nin iki katı kadar kazanır sonucuna ulaşırız. Bölme işlemine uygun olmayan paylaşım tecrübeleri Çocuklar her ne kadar isteksiz de olsalar, 'paylaşım' fikrini anlamaya ve kullanmaya yaklaşık 3 yaşından itibaren oyuncakları paylaşma ve şekerleri paylaşma gibi sosyal içeriklerde başlar. Çocukların bir şeyi sırayla yapma ve paylaşma konusundaki istekleri, öğretmenler ve aileler tarafından bu yaştaki çocukların gelişimi açısından önemli bir kilit sosyal yetenek olarak görülür. Çocuklar büyüdükçe paylaşma konusunda daha fazla tecrübeye sahip olacaklardır. Fakat bu tecrübelerin çoğu onlara 6 3 ü verdiğimizde yapmalarını beklediğimiz süreç gibi değildir. 12

13 Örneğin Tim'in 6 tane keki vardı ve keklerini 3 arkadaşı ile paylaştı., Bir kız çocuğun 6 kalemi vardı ve arkadaşları 1 tanesini ödünç aldı. Diğer iki arkada: da 1'er tane aldı. Bu kız çocuğunun geriye kaç kalemi kaldı?, Bir erkek çocuğun 6 tane şekeri vardı. Onlardan 1 tanesini yedi ve 2 tanesini arkadaşlarına verdi. Geriye kaç şekeri kaldı?, 6 tane arabam vardı arkadaşımla 3 tanesini paylaştım. ve Bir erkek çocuğun 6 tane, bir başka erkek çocuğun ise 3 tane at kestanesi vardı. At kestanelerini eşit olacak şekilde paylaştılar ve geriye kalanları attılar. ifadeleri farklı anlamlar taşır. Burada anlaşılması gereken eşit paylaşımın olduğudur. Sonuç Ulaştığımız sonuç ise çarpma ve bölme işlemlerini anlamanın karmaşık bir ilişkiler ağı kurmayı kapsadığıdır. Çocuk, semboller, dil- hem formal hem de informal- ve işlemle alakalı özellikle dikdörtgensel diziler, sayı doğrusunda ileri ve geri gitme durumlarını içeren resimler arasında bağlantılar kurmak zorundadır. Dil ve semboller ise, çarpma ve bölme işlemlerinden doğan, şaşırtıcı şekilde çeşitliliğe sahip somut durumlar, içerikler ve bu içeriklerin kombinasyonları ile ilişkilendirilmek zorundadır. 13

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN İŞLEM KAVRAMI İşlem, bir kümenin iki elemanından belli bir kurala göre başka bir eleman elde edilmesi işi olup, günlük dilde işlem bir

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

MATEMAT K UYGULAMALARI

MATEMAT K UYGULAMALARI Ortaokul ve mam Hatip Ortaokulu MATEMAT K UYGULAMALARI I. Dönem Ö retmenler çin Ö RET M MATERYAL YAZARLAR Doç. Dr. Ali DOĞANAKSOY Yrd. Doç Dr. Muharrem AKTÜMEN Hakan ÖZTUNÇ Fatih İÇTEN Ertan ÖZKÖK Dr.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız.

Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır; Ben kimim? Ne istiyorum? MAPP raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız. Bora Serhat ÇELİK KİŞİSEL DEĞERLENDİRME Bu rapor meslek, iş seçimi ve kariyer

Detaylı

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILAR KONUSUNDAKİ HAZIR BULUNUŞLUKLARI

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILAR KONUSUNDAKİ HAZIR BULUNUŞLUKLARI Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 217-237, 2011 İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RASYONEL SAYILAR KONUSUNDAKİ HAZIR BULUNUŞLUKLARI Mustafa Doğan 1, Betül Yeniterzi

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

TEKNOLOJİNİN DOĞASI TEKNOLOJİ NEDİR VE NASIL EVRİM GÖSTERİR?

TEKNOLOJİNİN DOĞASI TEKNOLOJİ NEDİR VE NASIL EVRİM GÖSTERİR? TEKNOLOJİ NEDİR VE NASIL EVRİM GÖSTERİR? B R I A N A R T H U R 1 SORULAR Çoğumuz teknoloji hakkında oturup kafa yormuyoruz. Teknoloji yararlı bulduğumuz bir şey olsa da, dünyamızın arka planında unutulup

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI A KARA - 2009 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV

Detaylı

BU KİTABI HAZIRLAYANLAR

BU KİTABI HAZIRLAYANLAR ADIM ADIM ÇOCUK GELİŞİMİ, EĞİTİMİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ 1 BU KİTABI HAZIRLAYANLAR Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği, Zeliha Bülbül, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Ayçiçek

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ. Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ

ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ. Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ Ankara 2011 Kültür Ajans Yayınları No: 125 ISBN: 978 605 4432 37 0 Kültür Ajans

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

Düşünme kavramına ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Düşünme ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında;

Düşünme kavramına ilişkin birçok tanım yapılmıştır. Düşünme ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında; ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ OKULU KİTAPÇIĞI Düşünme ve Eleştirel Düşünme Ne Anlama Gelir? Düşünme insanın doğuşu ile başlayan, sonraki süreçte doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilebilen insana özgü

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS

A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 188-195 [2005] MATEMATİKTE KUSURLU AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS Aysun UMAY *, Yıldız KAF ** ÖZET: Matematiksel

Detaylı