Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı. Ders Kur Tanımları"

Transkript

1 Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Ders Kur Tanımları TBİL-101 MATEMATİK I Fonksiyonlar, sayı fonksiyon kavramı, fonksiyonlarda dört işlem, eğri çizimleri, bir fonksiyonun limiti, limit kavramı, bazı limit alma kuralları, sürekli fonksiyonlar, süreksiz fonksiyon, türev ve diferansiyel, temel türev alma kuralları, asimptotlar, belirsiz integraller, belirsiz integralin temel özellikleri, kısmî integrasyon yöntemi, belirli integraller, aralıkların parçalanması, belirli integralin varlığı için gerek koşul, düzlemsel bölgelerin alan hesabı, belirli integrallerin yaklaşık hesabı, genelleştirilmiş integraller. TBİL MATEMATİK II Sayı dizilerinin tanımı, dizilerin limiti, sayı serileri, sayı serilerinin tanımı-temel özellikleri ve yakınsaklığı, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türev, diferansiyellenebilen fonksiyonlar, toplam diferansiyel, çok değişkenli fonksiyonlarda serbest maksimum ve minimum, vektörel analiz, iki katlı integraller, iki katlı integrallerin hesabı, üç katlı integraller, üç katlı integrallerin hesabı, eğrisel integraller, yüzey integraller, yüzey integralinin uygulamaları. TBİL FİZİK I Fizik ve ölçme, vektörler, koordinat sistemleri, vektörlerin cebir kuralları, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, dinamik, kuvvet, kütle, ağırlık, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, parçacıklar sisteminin dinamiği, katı cisimlerin dönme hareketi, statik denge ve esneklik, titreşimler, evrensel kütle çekim kanunu, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, dalga hareketi, dalga hızı, dalgaların taşıdığı enerji. TBİL FİZİK II Elektrik yükü ve elektriksel etkileşmeler, yalıtkan ve iletken maddeler, elektrik alan, elektrik alanların hesabı, elektrik akısı, Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, kondansatörler ve dielektrikler, dielektrikli kondansatörler, elektrik akımı ve doğru akım devreleri, elektromotor kuvvet, dirençlerin bağlanması, manyetik alan ve kaynakları, Ampere kanunu, manyetik indüksiyon ve özindüksiyon, alternatif akım devreleri, direnç devresi, RLC devresi, transformatör. TBİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Temel kavramlar, C programlama diline giriş, program denetimi, diziler, göstergeler, değişkenlerin adresi, gösterge aritmetiği, fonksiyonlar, fonksiyonun değer döndürmesi, fonksiyonlar arasında parametre geçirme, fonksiyon çağırma yöntemleri, yapılar ve birlikler,

2 disk dosyaları ile çalışma, hazır fonksiyonlar, C önişlemcisi, #define ile makroların tanımlanması,#include emri, koşullu derleme. TBİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Nesneye yönelik programlama, C++ temelleri, fonksiyonlar, C++ programlarının denetimi, karşılaştırma işlemleri, döngüler, diziler, göstergeler, fonksıyonlar, yapılar, birlikler, sınıf ve nesneler, nesne dizileri, göstergeler, başvurular ve bellek yönetimi, fonksiyonlara aşırı yükleme, işleçlere aşırı yükleme, kalıtım, C++ giriş/çıkış sistemi, C++ standart şablon kütüphanesi, algoritmalar, kablar, yineleyiciler. TBİL GENEL KİMYA Madde, enerji ve temel yasalar, ölçme ve ölçü büyüklükleri, atomun yapısı, periyodik cetvel, genel kimyasal özellikler, atom çekirdeği ve radyoaktivite, çekirdek reaksiyonları, nükleer enerji, maddenin manyetik özellikleri, ışık, kimyasal ve fiziksel bağlar, maddenin üç hali, fiziksel karışımlar, asit ve bazlar, hidroliz ve amfoterlik, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik, elektrokimya, organik kimya. TBİL KESİKLİ MATEMATİKSEL YAPILAR Kümeler teorisine giriş, permütasyon ve kombinasyon, matematiksel mantık, önermeler mantığı, mantık kanunları, mantıksal devreler, bağıntı, bağıntıların matrisi, fonksiyon, işlem ve fonksiyonların bileşkesi, graf teorisi, matrisler ve graflar, algoritmalar ve pseudocode, en büyük değerin bulunması algoritması, kümelerin ve alt kümelerin bilgisayarda temsili, bağıntıların ve grafların bilgisayarda gösterimi. TBİL SAYISAL MANTIK TASARIMI Sayı sistemleri, ikili mantık, temel mantık işlemleri, ikili işlemler ve anahtarlama devreleri, mantık kapıları, mantık devreleri, boole cebri, karnaugh haritaları, birleşik mantık devrelerinin tasarımı ve uygulamaları, kodlayıcılar ve kodçözücüler, çoğullayıcılar ve tekilleyiciler, eşlik devreleri ve aritmetik mantık birimi tasarımı, sıralı mantık devreler, senkron sayıcıların tasarımı, yazmaçlar, yazmaç dizileri. TBİL BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU Sayısal lojik devrelerin özeti, sayısal bileşenler, tümdevrelerin tanımı, veri gösterilimi özeti, veri tipleri, komplement, hızlı bellek transferleri ve mikroişlemler, temel bilgisayar yapısı ve özellikleri, temel bilgisayar komutları, temel bilgisayarda assembler programlama, temel bilgisayarın mikroprogramlama ile kontrolü, mikroprogram ile kontrolde bellek yapısı, kontrol birimi tasarım detayları, merkezi işlem birimi (cpu). TBİL OLASILIK VE İSTATİSTİK İstatistiğe giriş, temel kavramlar, seriler, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri, kümeler kuramı, kümelerde işlemler, permütasyon ve kombinasyon, bir olayın meydana gelme olasılığı, bazı olasılık teoremleri, koşullu olasılık, toplam olasılık, bayes teoremi, rastgele değişkenlerin dağılımı, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, örnekleme, regresyon ve korelasyon analizi, kontenjans katsayısı. TBİL DOĞRUSAL CEBİR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER

3 Lineer eşitlikler, lineer sistemlerin matris kullanılarak çözümü, determinantlar, matris ve determinantlara ilişkin diğer özellikler, vektörler, lineer denklem sistemlerinin çözümü ve rank kavramı, Eigen değerleri ve Eigen vektörleri, diferansiyel denklemler, sabit katsayılı ikinci ve daha yüksek dereceden lineer diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, ters laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümü ile çözümünün elde edilmesi. TBİL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Yazılım mühendisliği gerçeği, temel kavramlar, yazılım geliştirme yaşam döngüsü, metodolojiler, yazılım/bilgi sistemi geliştirme aşamaları, sistem çözümleme, kullanıcı arayüz prototipleme, tasarım, gerçekleştirim, kodlama stili, yazılım doğrulama ve geçerleme, bakım, nesneye yönelik çözümleme ve tasarım, yazılım mimarileri, yazılım kalite ve konfigürasyon yönetimi, case, case araç grupları, case araçlarında bütünleştirme. TBİL SAYISAL YÖNTEMLER Sayısal çözümlemeye giriş, kuvvet serileri, polinom yaklaştırma, hatalar, matrisler, matrislerde elemanter satır işlemleri, ayrıştırma yöntemleri, matris normları, determinantlar, ters matris, doğrusal denklem sistemleri, homojen olmayan denklem sistemlerinin çözümü, iterasyon yöntemleri, doğrusal olmayan denklemler, çözüm yöntemleri, interpolasyon, lagrange interpolasyon yöntemi, newton interpolasyon polinomu. TBİL BİÇİMSEL DİLLER VE ÖZDEVİNİRLER KURAMI Sonlu özdevinirler, çıkış üreten özdevinirler, sonlu özdevinirlerin indirgenmesi, düzgün kümeler ve düzgün deyimler, dilbilgisi ve diller, düzgün dil - sonlu özdevinir ilişkisi, düzgün dillerin kimi özellikleri, bağlamdan - bağımsız dilbilgisi ve diller, türetme ağacı, dilbilgisinin yalınlaştırılması, normal biçimler, yığıtlı özdevinirler, turing makineleri, turing makinesi modelinde değişiklikler, chomsky sıradüzeni, ayrıştırma işlemleri, deterministik ayrıştırma. TBİL VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR Veri yapıları ve algoritmalarına giriş, veri yapıları, veri modelleri, algoritmik program tasarımı, akış şemaları, program çalışma hızı ve bellek gereksinimi, asimtotik notasyonlar, bağlantılı listeler, ağaç veri modeli, ikili ağaçlar, yığın ve kuyruk yapısı, öncelikli kuyruk çözümleri, sıralama algoritmaları, arama algoritmaları, graf veri modeli, greedy yaklaşımı, graf üzerinde dolaşma, graf renklendirme, çeşitli graf algoritmaları. TBİL ELEKTRONİK I Temel elektriksel büyüklükler, direnç ve OHM yasası, indüktör, kondansatör, devre elemanları, DC ve AC devreleri, devre analizi, bant teorisi, enerji bantları ve yarıiletkenler, pn eklemi ve diyot, transistorlar, öngerilim devreleri, yük doğrusu, alan etkili transistorlar, FET karakteristikleri, JFET parametreleri, metal oksitli yarıiletken alan etkili transistör, transistörün yükseltici olarak kullanılması ve işlemsel yükselteçler. TBİL ELEKTRONİK II Sayı sistemleri, analog ve dijital sistemler, bcd kodu, gray kodu, hata düzeltme kodu, oktal kodu, hekzadesimal kodu, alfanümerik kodlar, boolean cebri ve lojik ifadelerin sadeleştirilmesi, karnaugh haritaları, lojik kapılar, lojik devreler, bileşimsel devreler, bilgi seçiciler, kodlayıcılar, kod çözücüler, aritmetik devreler, karşılaştırıcılar, toplayıcılar, çıkarıcılar, çarpma yapan devreler, sırasal devreler, flip-flop devreleri, sayıcılar.

4 TBİL PROGRAMLAMA DİLLERİ Programlama dillerine genel bir bakış, dil tanımı, dil çevrimi, dil çevrim yöntemlerinin karşılaştırılması, temel programlama elemanları, temel programlama kavramları, bağlama kavramı, isim kapsamları, ilkel veri tipleri, yapısal veri tipleri, yapısal programlama ve akış denetimi, altprogramlar, program ayrıştırma, yazılım geliştirmede soyutlama ve modülerlik, nesneye yönelik programlama, nesneye yönelik programlama dilleri. TBİL İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Temel kavramlar ve tanımlar, kullanıcı merkezli tasarım, arayüz tasarımında görev analizi, arayüz tasarımında genel ilkeler, arayüz bileşenleri, veri girişi pencereleri için tasarım ilkeleri, veri sorgulama ve veri gösterim pencereleri, web sitesi tasarım ilkelerine giriş, mobil arayüz tasarımı, arayüz değerlendirmesi, erişebilir tasarım. TBİL NESNEYE YÖNELİK SİSTEM ÇÖZÜMLEME VE TASARIM Nesneye dayalı çözümleme ve tasarımın tanımı, bir yazılımın kalitesi, nesneye dayalı programlama yöntemi, tümleştirilmiş yazılım geliştirme süreci, isteklerin çözümlenmesi, uyguluma domeninin modellenmesi, uml etkileşim diyagramları, tasarım kalıplarına giriş, tasarım modelinin oluşturulması, senaryoların gerçeklenmesi, tasarımda ikinci iterasyon ve ileri GRASP kalıpları, GOF tasarım kalıpları. TBİL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Temel kavramlar, varlık ilişki modeli, anahtarlar, varlık-ilişki modelinin tablolaştırılması, ilişkisel veri modeli, ilişkisel veri tabanı tasarımı, normalleştirme, ilişkisel cebir, sql yapısal sorgulama dili, sql fonksiyonlarının kullanımı, verileri gruplayarak analiz etmek, çoklu tablolar, tabloların birleştirilmesi, karmaşık sorgular, dml (data manipulation language), veri tabanı nesneleri, tablolar, kullanıcı erişiminin denetlenmesi. TBİL MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLER Giriş, sayı düzenleri, temel mantık elemanları, bilgisayar yapısı, bellek, merkezi işlem birimi, merkezi işlem biriminin donanım özelikleri, adresleme yöntemleri ve buyruklar, örnek merkezi işlem birimi, giriş/çıkış arabirimi, altprogram kesme ve yığın, yazılım, programlamanın temelleri, makine dili ve simgesel dil, bilgisayarın çalışma düzeni, mikroişlemcili dizge geliştirme, bilgisayar-makine bağlaşımı. TBİL BİLİŞİM HUKUKU Bilgisayar ve bilgisayar programları teknolojisi, bilgisayar programları üzerindeki fikri haklar ve bu hakların korunması, bilgisayar programlarının patent ve haksız rekabet hukukuna göre korunması, kendine özgü koruma sağlanan bilgisayar teknolojileri, internet kavramı ve teknolojisi, elektronik sözleşmeler, internette fikri mülkiyet hakları, internette kişisel verilerin güvenliği ve korunması, internette tüketicinin korunması. TBİL İŞLETİM SİSTEMLERİ İşletim sistemlerine giriş, giriş / çıkış sistemi, seçmeli giriş / çıkış programlama, kesilme düzeneği, kesilmeli giriş / çıkış programlama, doğrudan bellek erişim düzeneği, görev yönetimi, yönetim algoritmaları, işletim dizileri, birlikte çalışan görevler, görevler arası kilitlenme, ana bellek yönetimi, kütük yönetimi, diskin fiziksel yapısı, güvenlik ve koruma,

5 aygıt sürücüler, dağıtılmış işlem, socket sistem çağrı düzeneği, dağıtılmış kütük yönetim sistemi. TBİL BİLGİSAYAR AĞLARI Veri iletim ortamları, veri iletimi, asenkron iletim, anahtarlama, hata sezme teknikleri, ağ topolojisi ve yerel alan ağları, anahtarlar, köprüler, yönlendiriciler, yönlendirme teknikleri ve algoritmaları, çoğagönderim yönlendirmesi, gezgin düğümler için yönlendirme ve yapısız ağlarda yönlendirme, protokoller ve katmanlı yapı, OSI ve TCP/IP referans modelleri, IP paket yapısı ve IP adresleme, adres çözümleme, adres çözümleme protokolü, ıp datagramları, hata raporlama protokolü ve IPv6, UDP ve TCP. TBİL UYGULAMA I Bir mühendislik sorununun ortaya konulması, tanımlama ve çözme becerisinin sağlanması, bir yazılım projesinin temel aşamalarının küçük ölçekli bir uygulama üzerinde gerçekleştirilmesi, mesleki ve etik sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması, grup halinde proje geliştirme alışkanlığının kazandırılması, hazırlanan bir projenin yazılı ve sözlü sunum deneyiminin kazandırılması. TBİL UYGULAMA II Bir mühendislik sorununun ortaya konulması, tanımlama ve çözme becerisinin sağlanması, bir yazılım projesinin temel aşamalarının küçük ölçekli bir uygulama üzerinde gerçekleştirilmesi, mesleki ve etik sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması, grup halinde proje geliştirme alışkanlığının kazandırılması, hazırlanan bir projenin yazılı ve sözlü sunum deneyiminin kazandırılması. TBİL WEB PROGRAMLAMA HTML e giriş, HTML elementleri, görüntülerin kullanılması, tabloların kullanılması, Formların Kullanılması, HTML olayları, XML, HTML dokümanı içersinde XML tanımı, XML belgesinin HTML sayfasına bağlanması, Javascript e giriş, program akışı, tarih işlemleri, formlarla çalışmak, web kavramları ve ASP.NET e giriş, ASP.NET sayfaları, dosyaları ve nesneleri, web programlama ve veri tabanları, ADO.NET ile verilere erişim, veritabanı bağlantılı işlemler. TYBS GENEL EKONOMİ Ekonomiye giriş, temel kavramlar, arz - talep ve piyasada fiyat oluşumu, üretici ve tüketici dengesi, piyasalar ve fiyat oluşumu, makro ekonomik kavramlar ve makro denge, Yatırımtasarruf dengesi, kamu kesimi genel dengesi, ekonomi politikaları, para ve maliye politikaları, para ve para teorisine giriş, merkez bankacılığına giriş, merkez bankası ve işleyiş mekanizması, finansal sistem ve işleyişi, para ve maliye politikalarının etkinliği, uluslararası ekonomik işlemler ve döviz kurları. TYBS ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Temel kavramlar ve tanımlar, sorun ve sorun bilinci, araştırma ilkeleri, araştırma süreci, örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü, veri toplama, anket yöntemi, anketin tasarımı ve soruların düzenlenmesi, anketin yönetim tasarımı ve planlanması, internet ve internette bilgiye ulaşma, bulguların işlenmesi ve değerlendirilmesi, istatistik analizler, varsayım denetimi ve sonuç çıkarma, bilimsel araştırmalarda istatistik, yazım ve yayın tekniği.

6 TYBS BİLGİ SİSTEMLERİ ALIM YÖNTEMLERİ Bilgi teknolojileri bölümünün örgütlenmesi, olurluluk raporunun hazırlanması, ağ kavramı, yerel alan ağları, temel topolojiler, IEEE standartları, geniş alan ağları, SONET, ATM, VPN, MPLS, DWDM, çevre üniteleri, yazıcılar, çevre üniteleri, istemci / sunucu işletim sistemi, çevre üniteleri, dağıtım panelleri ve kabinetler, bağlantı aygıtları, yapısal kablolama, kablo türleri ve bağlayıcılar, yapısal kablolamanın uygulanması, modemler, teknik şartname. TYBS 301 SİSTEM ANALİZİ ve TASARIMI Sistem, sistem geliştirme evreleri, hedefler ve planlar, çözüm önerileri, olabilirlik çalışması, ana plan, gereksinimlerin belirlenmesi, çözümleme, gereksinimlerin yapısal düzenlenmesinde süreç yaklaşımı, gereksinimlerin yapısal düzenlenmesinde kavramsal veri yaklaşım modeli, varlık-ilişki modeli, en iyi tasarım çözümlerinin belirlenmesi, tasarım, kurulum ve işletme, örnek uygulamalar. TYBS YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Yöneylem araştırmasının metodolojisi, çözüm teknikleri, doğrusal programlama, doğrusal programlama modellemesi, grafikle çözüm yöntemi, doğrusal programlama problemlerinin çözüm yolları, simpleks yöntemi, ulaştırma ve atama problemleri, ağ modelleri, en yüksek akış problemleri, en kısa yol problemleri, en küçük yayılmalı ağaç problemleri, proje çizelgeleme problemleri, kuyruk kavramı, kuyruk sisteminin işleyiş özellikleri, stok kontrol modelleri. TYBS BİREYLER ARASI İLETİŞİM İletişimin temel kavramları, önemi ve süreçleri, kişilerarası iletişimi etkileyen temel faktörler, iletişim kurmadaki kendi davranışsal yapınızı tanıma, ilişkilerdeki farklı davranışlar, iletişimi engelleyen faktörler, çalışma yaşamında iletişim, çalışma yaşamında işe uygun eleman seçimi mülakatında iletişim, çatışma ve negatif insanlarla başa çıkma, iş yaşamının farklı boyutlarındaki iletişim, yaşamın farklı boyutlarında iletişim, iletişim sürecindeki çeşitli duygu ve oluşumlar. TYBS İŞLETMELERDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Genel giriş, yapay zeka kavramı, yapay zeka teknolojileri, uzman sistemler, uzman sistemin yapısı, uzman sistem uygulaması, yapay sinir ağları ve öğrenme, çok katmanlı algılayıcı, yapay sinir ağı uygulamasına örnekler, genetik algoritmalar, genetik algoritmaların işleyişi, genetik algoritma ile iş planlama uygulama, bulanık önermeler mantığı, bulanık önermeler mantığı uygulaması, işletmelerde diğer yapay zekâ uygulamaları. TYBS PROJE YÖNETİMİ Proje, projenin ana elemanları, proje yönetimi, proje yöneticisinin özellikleri, proje yönetiminde organizasyon, organizasyon türleri, proje safhaları ve proje hayat döngüsü, proje yönetimi bilgi alanları, proje entegrasyon yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje seçim teknikleri, proje yönetim araçları, proje örnekleri. TYBS STRATEJİK YÖNETİM

7 Stratejinin tanımı ve benzer kavramlarla ilişkisi, genel çevre analizi, yakın çevre analizi, işletme değerleme, rakiplere kıyasla güçlü ve zayıf yönlerin analizi, işletme veya stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri, işletme ve stratejik iş birimi stratejileri ve seçim analizler, yatlrımlarını çeşitlendirmiş kuruluşlarda ve strateji seçimi, küreselleşme ve küresel stratejiler, işlevsel düzey stratejilerinin veya politikalarının belirlenmesi, stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü. TYBS İŞLETME YÖNETİMİNDE BENZETİM Sistem, sistem yapısı, sistemin çevresi, sistem hiyerarşisi, sistem yaklaşımı ve modeller, sistem bilgilerinin belgelendirilmesi, benzetime giriş, istatistiksel kavramlar ve kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, rassal sayılar, rassal sayı üretme yöntemleri, rassallık testleri, uyum testleri, rassal sayıların dönüştürülmesi, işletme problemlerinin benzetim çözümleri, Monte Carlo benzetim örnekleri, benzetim programlama dilleri. TOZD ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Kavram ve süreç olarak çağdaşlaşma, süreç olarak çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın aşamaları, Osmanlı yenileşmesi, Osmanlı siyasal hayatında meşrutiyet ve muhalefet, ıı. meşrutiyet dönemi fikir hareketleri, milli mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması ve çalışmaları, yılları askeri ve siyasi gelişmeler, millî mücadele nin dış politikası, Mudanya Mütarekesi nden Lozan Barış Antlaşması na. TOZD ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Atatürk dönemi, iç politika, iktidarın sağlamlaştırılması, Atatürk dönemi Türk dış politikası, inkılâplar, eğitim ve öğretim alanında inkılâplar, kültür alanında inkılâplar, ekonomik ve toplumsal alanda inkılâplar, Atatürk ilkeleri, rejime ve işleyişine ilişkin ilkeler, cumhuriyetçilik ve halkçılık, millet inşa etmenin temel ideolojik dayanakları, milliyetçilik ve laiklik, zorunluluklardan doğan bir ekonomik politika, devletçilik, gelişen bilim ve teknolojiye açık olmak, inkılâpçılık. TOZD YESEVİLİK BİLGİSİ Ahmet Yesevi nin hayatı, Ahmet Yesevi nin yetiştiği ortam, divan-ı hikmet, Ahmet Yesevi ekolu ve ilkeleri, Yesevi nin Türk kültüründeki yeri, Türkçe ye Hizmeti, Ahmet Yesevi zincirinin halkaları, Ahmet Yesevi nin Türk dünyasındaki etkileri, Ahmet Yesevi nin çağdaş yüzü, günümüzde ortak Türkçe ye olan ihtiyaç, divan-ı hikmet ten seçmeler, bazı tasavvuf terimlerinin açıklanması. TOZD BİLİM TARİHİ Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim, uygarlıklar arası etkileşim, eski Mısır da bilim, eski Mezopotamya da bilim, eski Yunan da bilim, Ege medeniyeti, erken dönem İyonya bilimi, İskenderiye ve Helenistik bilim, İslam öncesi ve İslamiyet dönemi, islamda tıp, islamda ünlü tıp bilginleri, İslam tıbbında tedavi yöntemleri ve hekimler, islam tıbbında tedavi yöntemleri, hastaneler, eczaneler, islam biliminin avrupa'ya yayılımı. TOZD İNGİLİZCE I Introduction to english one, names, greetings, nationalities, objects, numbers, alphabet, adjectives, there is/are, prepositions, how many/much, simple present tense, question form of the simple present tense, usage of can, usage of have/has got, present continious tense,

8 going to, past of to be, simple past tense, the present perfect tense, past participle forms, letter, for and since, already, just and yet. TOZD İNGİLİZCE II Adjectives, used to, the present perfect continuous tense, the past continuous tense, relative clauses, future, conditionals, passive voice, adverbs and wish clauses, modals, reported speech, causatives, future continuous tense, the future perfect tense, gerunds, infinitives, noun clauses, adverbial clauses, purpose clauses, result clauses, clauses of manner, place clauses, reason clauses, concessive clauses, conditional clauses, clauses of contingency, clauses of comparison. TOZD FELSEFE Felsefeye giriş, insan kültürünün unsurları, büyü, din, bilim ve sanat, felsefe kavramı, teknik ve bilgelik, felsefi düşünme ve hayat, epistemoloji, doğruluk fikri, akıl-dışı, anlam, İslamî düşünce geleneği, islamda din bilimin doğuşu, Sünniliğin teolojiyi benimsemesi ve ilk Sünni ekoller, doğal kötülükler ve tanrının mutlak iyi iradesi, tanrının emirlerinde ve doğada nedensellik sorunu, Tanzimat ve meşrutiyetler, İslam uygarlığına karşı batı uygarlığı. TOZD KAZAKİSTAN TARİHİ Kazakistan ın coğrafi durumu, İslam öncesi ve sonrası Kazakistan, Türk-Moğol hakimiyeti döneminde Kazakistan, Kazakların oluşumu ve tarih sahnesinde yer almaları, XVI. asırda Kazakistan ve Kazaklar, XVII. asırda Kazaklar ve Kalmuk istilası, Kazak hanlığının parçalanması, Kazaklarda idari ve sosyal yapı hakkında, Kazaklarda aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesi, Kazakistan da Sovyet idaresi, bağımsızlık yolunda Kazakistan, Kazakistan da ekonomik reformlar, Kazakistan da kültürel faaliyetler ve yeni başkent. TOZD KAZAK DİLİ Karşılama, selamlaşma ve vedalaşma, tanışma, üniversitede ve Almatı caddeleri, diller, kütüphanede, restoranda, sayılar, diş hekiminde ve hastanede, eczanede, saat sorma ve cevaplama, dış görünüş, renkler dünyası, kök bazarda, Aytıs ve Toyda, soğım bası, misafirlikte, odalar ve eşyalar, Medeu de, geniş ve büyük bir ülke Kazakistan, yönler, müzede, Kazakistan ın tarihî ve kültürel merkezleri, Rayımbek Batır Toyunda ve havaalanında. TOZD TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ I Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler, konuşma sesi, Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses bilgisi ile ilgili kurallar, ses özellikleri, ses olayları, Türkçenin hece yapısı, vurgu, Türkçenin şekil yapısı, şekil bilgisinin nitelik ve özellikleri, ad kökleri, fiil kökleri ve özellikleri, ekler ve özellikleri, kelime yapımı, Türkiye Türkçesinde kelime sınıfları, anlamlı kelimeler, görevli kelimeler, anlamlı-görevli kelimeler. TOZD TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ II Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, cümle kuruluşunda yer alan kelimeler ve kelime grupları, cümlenin öğeleri, cümlenin çeşitleri, cümle çözümleme tahlilleri, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon planı, anlatım türleri. TEMÜ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

9 Mühendislik ekonomisi ve tarihçesi, paranın zaman değeri kavramı, etkin ve nominal faiz oranları, kesikli iskontolama, düzgün, aritmetik ve geometrik artışlı nakit akışları ve iskontolonmaları, şimdiki değer analizi ile yatırım kararları, yıllık nakit akış analizi ile yatırım kararları, verim oranı analizi ile yatırım kararları, kazanç / maliyet oranı (k/m) analizi (şimdiki değer indeksi analizi) ile yatırım analizleri, geri ödeme süresi analizi ile yatırım analizleri, enflasyon - faiz - vergi ilişkileri, vergi sonrası ekonomik analizler, yenileme analizi, risk analizi, sermaye maliyeti, yatırım projelerinde yapılabilirlik (fizibilite) incelemeleri, yatırımların bağımsızlığı ve sermaye bütçeleme, lineer enterpolasyon, faiz faktörleri.

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı. Ders Kur Tanımları

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı. Ders Kur Tanımları Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı Ders Kur Tanımları TYBS 109 - GENEL EKONOMİ Ekonomiye giriş, temel kavramlar, arz - talep ve piyasada fiyat oluşumu, üretici ve tüketici dengesi, piyasalar ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar,

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...-... Eğitim-Öğretim yılı için Türkçe Lisans Programı ve Ders İçerikleri (9 sayfa) ektedir..../.../... Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı

Ders İçerik. BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı Ders İçerik BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı TRD101 Türk Dili-I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-0 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ve İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K 2503180 İngilizce I 4 0 4 2503280 İngilizce II 4 0 4 2503170 Türk

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112

BMÜ-223 Sistem Teorisi 2 0 0 2 İST-201 Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 BMÜ221 Veri Yapıları 3 2 0 4 BMÜ- 112 FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN UYGULANACAK DERS PROGRAMI(YENĠ) 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1.Yarıyıl) 1. SINIF BAHAR YARIYILI (2.Yarıyıl)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler

Detaylı