PÜSKÜRTME BETON. ISBN: Oda yayın No: 142 TMMOB MADEN MÜH. ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PÜSKÜRTME BETON. ISBN: 978-9944-89-565-1 Oda yayın No: 142 TMMOB MADEN MÜH. ODASI İSTANBUL ŞUBESİ"

Transkript

1 PÜSKÜRTME BETON BİLGİ FÖYLERİ-ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER YAZARLAR Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Yapı Merkezi Holding Y. Müh. Ali YÜKSEL Anadoluray Ortak Girişimi Doç. Dr. Müh. Ali Osman YILMAZ K.T.Ü. Maden Müh. Bölümü ISBN: Oda yayın No: 14 Yayımlayan Kuruluş TMMOB MADEN MÜH. ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Kitap isteme adresi Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95 Kat:8 Daire:31 Mecidiyeköy - İstanbul Tel: Fax: Web:

2 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ PÜSKÜRTME BETON BİLGİ FÖYLERİ-ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Yapı Merkezi Holding Grubu Ar-Ge Bölümü Y. Müh. Ali YÜKSEL Anadoluray Ortak Girişimi Doç. Dr. Müh. Ali Osman YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Mayıs İstanbul

3 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ GENEL KURULU Başkan : A. Ekrem YÜCE II. Başkan : Melih ÇELİKKOL Yazman : Tayfun MATER Sayman : Mesut ERKAN Üyeler : Aziz Ümit İZİBELLİ Burhan ERDİM Ayşe KOÇ ISBN Tüm hakları saklıdır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi nin yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı ya da bir kısmı herhangi bir biçimde yayınlanamaz (Mayıs -008, İSTANBUL) Bu kitapta yapılan sayısal çıkarımlardan, değerlendirmelerden ve ileri sürülen görüşlerden sadece yazarları sorumludur. Hiçbir kurumu bağlamaz. TMMOB MADEN MÜH. ODASI İSTANBUL ŞUBESİ Adres: Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95 Kat:8 Daire:31 Mecidiyeköy - İstanbul Tel: Fax: Web: Baskı: BERİL OFSET LTD. ŞTİ Cemal Nadir Sokak Uğur Han. No: 18/04 Çağaloğlu/İstanbul Tel: Fax:

4 Meslek yaşamında 65. yılını idrak eden Saygıdeğer Hocamız ve Büyüğümüz Prof. Dr. Müh. Cemal BİRÖN e derin saygılarımızla

5

6 Prof. Dr. Müh. Cemal BİRÖN İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin. Galile GALILEI Cemal BİRÖN, 1919 da İstanbul da doğmuştur de Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nün açtığı sınavı kazanarak, maden mühendisi yetiştirilmek üzere, Fransa ya daha sonra harb dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri ne gönderilmiştir. Montana School of Mines dan 1943 de Maden Mühendisi ve University of Utah dan 1944 de Maden Yüksek Mühendisliği dereceleri alarak yurda dönmüştür yılları arasında, askerlik görevi hariç, devamlı olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu nda Ocak, Bölüm, Bölge Etüd, Bölge Üretim, Etüd-Tesis Başmühendislikleri ve Bölge Müdür Yardımcılığı görevleri yapmıştır. Bu süre içinde İngiliz Kültür Heyeti nin bursiyeri olarak, İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi nde yılları arasında arazi kontrolu konusunda yaptığı çalışma ile Doctor of Philosophy derecesi almıştır. Dr tezinde ulaştığı sonuçlar ile oda-topuk/kısa ayak üretim yöntemlerinin en önemli tasarım büyüklüğü olan gerilme yoğunluğu konusunda önemli katkılar getirmiştir da Amerika Birleşik Devletleri Bursiyeri olarak Japonya da denizaltı kömür işletmeciliğini incelemiştir. 196 de İstanbul Teknik Üniversitesinde EKİ Kozlu Bölgesi denizaltı panolarının üretim projesi çalışmalarına dayanan tez ile Doçentlik sınavı vermiştir. Halen adı geçen işletmenin denizaltı üretim panolarındaki mühendislik çalışmaları bu çalışmaya göre yürütülmektedir yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden İşletmesi ve Makineleri Kürsüsü Başkanlığı na atanmıştır, 1971 de Profesörlüğü yükseltilmiştir yılları içinde Amerika Birleşik Devletleri Virginia Polytechnic Institute de konuk profesör olarak ders vermiştir. 198 yılında aynı fakültede Maden Mühendisliği Bölümü Başkanlığı na atanan Prof. BİRÖN, yaş haddinden 1986 da emekliye ayrılmıştır. Prof. BİRÖN, Türk Maden Yüksek Mühendisleri Cemiyeti, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Türkiye Jeoloji Kurumu, İngiltere Maden Mühendisleri Enstitüsü, Amerika Maden Mühendisleri Odası ve Ulusal Türk Kaya Mekaniği Derneği nin üyesidir. Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi kurucu üyesi ve Kongrenin Uluslararası organizasyon Komitesi daimi Türkiye temsilciliği görevini yürütmektedir. Prof. BİRÖN ün Denizaltı Madenciliği ve EKİ Kozlu Bölgesi Uygulaması (1964), Ergin ARIOĞLU la beraber Madenlerde Tahkimat İşleri ve Tasarımı (1980, 1985, 1990), Design of Supports in Mines (John Wiley Sons, New York, 1983). (Aynı kitap Editorial Limusa Mexico, 1987 ve 1990 yıllarında sırasıyla İspanyolcaya ve Farsçaya çevrilmiştir) ve Suna ATAK la birlikte (Maden Mühendisliğine Giriş, 1986), Suna ATAK ve Hasan ERGİN le birlikte (Introduction to Mining Engineering and Turkish Mineral Industry, İTÜ 003) adlı telif kitapları, Türkçe ve İngilizce yayımlanmış 50 yi aşkın (bildiri+makalesi), 30 aşkın etüd ve projede yürütücülük görevi vardır.

7 iv

8 v Okuyarak öğrendiğiniz ÖNSÖZ kadar, yazarak da öğreniniz. Lord ACTON Püskürtme beton malzemesi yeraltı açıklıklarında iksa elemanı olarak yaklaşık 190 lerden bu yana Maden ve İnşaat Mühendisliği yapılarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle Yeni Avusturya Tünel Açma metodu (NATM) nun 1960 lı yılların başında tünelcilik teknolojisine girmesinden sonra püskürtme beton kullanımı büyük ölçüde artmıştır. Bugün dünyada 10 milyon m 3 /yıl mertebesinde püskürtme beton kullanıldığı kestirilmektedir. Bilindiği gibi püskürtme beton, beton gibi gevrek bir malzemedir. Tünel/galeri kaplamasına süneklik özelliği kazandırmak, ve kesit içinde çatlak denetimi ni etkin şekilde sağlamak amacıyla 1975 li yıllardan itibaren püskürtme beton karışımlarına çeşitli lifler -çelik, karbon, sentetik- ilave edilmeye başlanmıştır. Bugün ise liflerle güçlendirilmiş yüksek performanslı püskürtme beton kaplamaları ulaşım, su tünellerinde ve yeraltı maden ana hazırlık galerilerinde yaygın şekilde uygulanan yerinde dökme klasik betonarme kaplamalarının yerini almaktadır. Daha açık bir deyişle, lifle güçlendirilmiş kaplamalar projenin servis ömrünce birincil iksa elemanı olarak tasarlanmıştır. Bu ise tünel kazı hacimlerinin azaltılması yoluyla ilk yatırım açısından büyük hacimli alt yapı projelerinde zaman ve para ekonomisi demektir. Gözlemlenen bu çarpıcı yenilik, büyük ölçüde püskürtme betona kazandırılan dayanıklılık özelliğinden kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki yakın dönemde de bu gelişimin artan ivme ile devam edeceği kesindir. Ülkemiz açısından bakıldığında, 1985 yılından itibaren hızlanan altyapı yatırımları ile birlikte metro, sulama tünellerinde ve madenlerin ana hazırlık galerilerinde dikkat çekici düzeyde lifli püskürtme beton kullanıldığı gözlenmektedir. Bu kitap, ülkemiz teknik mühendislik literatüründe püskürtme beton ve çelik lifle güçlendirilmiş püskürtme beton ve yeraltı mühendislik yapılarındaki tasarım-uygulama konularında Türkçe kaynak gereksinimine bir ölçüde cevap vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada, konular bilgi föyleri ve çözümlü problemler yardımıyla işlenmiştir. Böyle bir düzenleme ile mühendislere gerekli bilgiler doğrudan doğruya en özlü biçimde verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca; kimi problemlerde aynı konuda geliştirilen değişik yaklaşımlar kullanılarak okurlarımıza geniş çözüm olanakları sunulmaya çalışılmıştır. Püskürtme betonun kimi konularının kaya mekaniği disiplini içinde bulunduğu gerçeğinden hareketle püskürtme beton ile kaya mekaniği arasında var olan organik bütünsellik, hem bilgi föylerinde, hem de çözümlü problemlerde yansıtılmıştır. Türk mühendislik literatüründe ilk olma özelliğini taşıyan kitabımızın, maden ve inşaat sektörlerinde gereken ilgi ile değerlendirileceğini umar, gerek içerik gerekse kullanılan yöntemler bazında meslektaşlarımızdan gelecek yapıcı eleştiriler doğrultusunda çalışmanın daha iyiye doğru geliştirilmesi yazarların ortak görevidir. Saygılarımızla Ergin ARIOĞLU-Ali YÜKSEL-Ali Osman YILMAZ İstanbul, Mayıs 008

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜRLERİMİZ... vi YAZARLAR... vii BİLGİ FÖYLERİ Bilgi Föyü : 1 Yeraltı Yapılarında Destekleme Elemanı Olarak Püskürtme Beton ve Arazi/İksa Basıncı-Radyal Yerdeğiştirme Karakteristik Eğrileri Eleri 1 Bilgi Föyü : Q Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi, Yerinde Mekanik Büyüklükler ve İksa-Destek-Abağı.. 16 Bilgi Föyü : 3 Püskürtme Beton Uygulama Yöntemleri. 35 Bilgi Föyü : 4 Püskürtme Beton Bileşenleri ve Özellikleri.. 46 Bilgi Föyü : 5 Liflerin Temel Mühendislik Büyüklüklerinin Tanımlanması Bilgi Föyü : 6 Lif İçeren Beton Kesitlerinin Nihai Eğilme Moment Kapasiteleri.. 81 Bilgi Föyü : 7 Çelik Lifli Püskürtme Betonun Tokluk İndis Büyüklüklerinin Değerlendirilmesi Bilgi Föyü : 8 Plaka Eğilme Deneyleriyle Lifli Püskürtme Betonların (Yük-Sehim) ve (Enerji-Sehim) Karakteristik Eğrilerinin Çıkartılması Bilgi Föyü : 9 Tünel Kaplamasının Sıkışma ve Esneklik Oranlarının Hesaplanması Bilgi Föyü : 10 Püskürtme Beton Kaplamalarının Yenilme Türleri Bilgi Föyü : 11 Püskürtme Beton Karışım Tasarımının Temel İlkeleri. 131 Bilgi Föyü : 1 Püskürtme Beton Karışımının Hazırlanması, Taşınması, Uygulaması ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar Bilgi Föyü : 13 Püskürtme Beton Kalite Kontrol İlkeleri ve Deneyleri. 155

10 ii PROBLEMLER Problem : 1 Bir Metro Tünel Kazısında Stabilite Durumunun ve İksa Türünün Belirlenmesi Problem : Fay Zonu Geçen Bir Tünelde Stabilite Sorunlarının İrdelenmesi 181 Problem : 3 Aşırı Çatlaklı Kumtaşında Açılacak Bir Galeride Stabilite Koşullarının İncelenmesi ve İksa Seçiminin Yapılması Problem : 4 Çelik Lifli Betonun Basınç Altındaki Tam Gerilme-Birim Kısalma Eğrisi Problem : 5 Çelik Lifli Beton Kaplamanın Nihai Eğilme Momentinin Çeşitli Yöntemlerle Belirlenmesi. 00 Problem : 6 İki Ucu Kancalı Lifle Güçlendirilmiş Betonun Eğilme Deneyinin Değerlendirilmesi Problem : 7 Çelik Lifli Püskürtme Beton Kaplamasının Taşıma Gücünün Hesaplanması... 1 Problem : 8 Lifli Püskürtme Betonda Eğilme-Basınç Dayanımları Arasındaki İstatistiksel İlişki, Lif Türü ve Kullanım İçeriğinin Tokluk İndisleri Üzerindeki Etkisi ve Tünel Projesi Açısından Değerlendirilmesi Problem : 9 Enerji Yutma Özelliği Açısından Büyük-Sentetik Lifli ve Çelik Lifli Püskürtme Betonların Karşılaştırılması.. 1 Problem Problem Problem Problem Problem : 10 Kaya Patlaması Beklenen Derin Tünelde Çelik Lifle Güçlendirilmiş Püskürtme Beton Kaplama Kalınlığının Tasarımı.. 4 : 11 Yaş Püskürtme/Döküm Betonlarının Basınç, Eğilme Dayanımları ve Geçirimlilik Katsayıları Açısından Karşılaştırılması.. 9 : 1 Püskürtme Beton Uygulamasında Geri Sıçrama Parametrelerinin Formüle Edilmesi.. 35 : 13 Lif Geometrisinin Geri Sıçramaya Etkisinin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi : 14 Geri Sıçrama Miktarının Püskürtme Beton Maliyetine Etkisi Problem : 15 Yaş Püskürtme Betonun Karışım Tasarımı... 46

11 iii Problem Problem Problem Problem Problem : 16 Erken Kür Sürelerinde Basınç Dayanımının Penetrometre İle Belirlenmesi ve Sonuçların İstatistiksel Değerlendirmesi : 17 Su Geliri ve Yüksek Arazi Basıncı Olan Bir Tünel Kazısında Uygulanacak Püskürtme Beton Sınıfının Belirlenmesi : 18 Basınç Dalga Yayılma Hızından Kaplama Betonunun Statik Elastik Modülünün Kestirilmesi : 19 Püskürtme Beton Deneme ve Yerinde Karot Basınç Dayanımlarının Kabul Ölçütleri : 0 Kuru Yöntemle Şantiye Koşullarında Üretilen Püskürtme Betonlarda (Ortalama Dayanım-Standart Sapma) İlişkisi KAYNAKLAR EKLER 87 EK : 1 EK : EK : 3 Yeraltı Açıklıklarının Kaya Saplaması İle Desteklenmesi 87 Kaya Cinsi, Çatlaklılık, Gerilme Durumuna Göre Önerilen Püskürtme Beton Kalınlıkları. 90 Zemin Sınıflarına Göre Yeni Avusturya Tünel Açma Metodunun * Uygulama Parametreleri. 9

12 vi TEŞEKKÜRLERİMİZ Yazarlar; bu kitap projesini sağladıkları akademik ortam ile ulusal mühendislik literatürümüze kazandırılması konusunda gösterdikleri sürekli ilgi ve değerli destekten dolayı, Yapı Merkezi Holding Grubunun onursal başkanı Dr. Müh. Sayın Ersin ARIOĞLU, yönetim kurulu başkanı Y. Müh. Sayın Emre AYKAR ile yönetim kurulu üyeleri Y.Mim. Sayın Köksal ANADOL, Y.Müh. Sayın Ülkü ARIOĞLU, Y.Müh. Sayın Başar ARIOĞLU, Y.Müh. Sayın Erdem ARIOĞLU ve Y.Müh. Sayın S. Özge ARIOĞLU na, samimi teşekkürlerini burada açıklamayı bir görev bilirler. Yazarlar; kitabımızı Türk Mühendislik Literatürüne kazandıran ve hazırlık çalışmaları boyunca yakın ilgilerini eksik etmeyen TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Y. Müh. Sayın Mehmet TORUN a, çalışma arkadaşlarına, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Müh. Sayın Ekrem YÜCE ve yazman üye Y.Müh. Sayın Tayfun MATER e ve kitabın baskı işlerini üslenen Beril Ofset Ltd. Şirketinin kurucu üyesi Maden Mühendisi Sayın Selim AKYILDIZ a burada içtenlikle teşekkür ederler. Yaşamımızın her evresinde olduğu gibi, bu çalışmanın üretimi boyunca gösterdikleri manevi desteklerden ötürü Prof. Dr. Mim. Nihal ARIOĞLU, Y.Müh. Doktorant Mahmure Övül ARIOĞLU, Makine Müh. Sami Enis ARIOĞLU ve Ayşe YÜKSEL, Abdullah YÜKSEL ve Sefanur YILMAZ a bir kez daha içten teşekkürlerimizi ifade ederiz. Yazarlar, çalışmamızı sürekli ilgiyle izleyen ve destekleyen Prof.Dr. Müh. Sayın Erkin NASUF, Prof.Dr. Müh. Sayın Gündüz ÖKTEN, Prof.Dr. Müh. Sayın Nuh BİLGİN, Prof.Dr. Müh. Sayın Hasan GERÇEK, Prof.Dr. Müh. Sayın Turan DURGUNOĞLU ve Dr. Müh. Sayın Hakan TUNÇDEMİR e teşekkür ederler. Çalışmamıza çeşitli düzeylerde katkı sağlayan Yapı Merkezi çalışanlarından Y.Müh Sayın Gözde KURT ve Y.Müh. Sayın Ömer GÜZEL, Dr. Müh Sayın Rıfat YOLDAŞ a burada teşekkür edilir.

13 vii YAZARLAR Ergin ARIOĞLU 1947 doğumlu Prof. Arıoğlu 1969 da İTÜ Maden Fakültesi nden Maden Yüksek Mühendisi, 1976 da Newcastle Upon Tyne Üniversitesi nin Maden Mühendisliği Bölümü nden Dr. Müh, İTÜ de 198 de Doç. ve 1988 de Prof. unvanını almıştır. Yayımlanmış 50 yi aşkın bilimsel teknik makale ve bildirisi vardır. Bunlardan 70 e yakını püskürtme beton kullanımı ve tasarımı, yüksek dayanımlı betonun mekanik büyüklükleri ve karışım tasarımı, uçucu küllü beton kullanımı, beton nitelik denetimi, betonun yerinde dayanımı, çimento-kireç stabilizasyonu ve deprem ile ilgilidir. 18 adet yayımlanmış telif kitabı olup, bunlardan üçü (Prof. Dr. Cemal Birön ile birlikte) İngilizce (Wiley, New York 1983), İspanyolca (Limasa, Mexico 1987) ve Farsça dillerindedir yılından beri International Bureau of Strata Mechanics, Katowice nin çağrılı üyesidir. Aynı kuruluşun 1995 yılında yayımladığı İngilizce Yeraltı Kömür Madenleri Geoteknik Tasarım el kitabının 8. bölüm yazarıdır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, kalın linyit damarlarında betonarme suni tavan uygulaması (Birön ile birlikte 1970) ve Uludağ Volfram Madeninde atık malzemesinin dolgu malzemesi olarak kullanımı (1981) konularındaki araştırma projelerinin müellifidir. Kaya Mekaniği, yeraltı kömür madenciliği,maden yataklarının değerlendirilmesi ve üretimi,metro projelerinin çeşitli konularında, püskürtme beton, lifli püskürtme beton nitelik denetimi ve 350 kgf/cm dayanımlı beton tasarımı-üretimi ve mühendislik büyüklüklerini içeren konularda, 160 nin üzerinde teknik-araştırma raporlarının yazarıdır. Ayrıca, çeşitli toplumsal konular üzerinde 80 civarında gazete makalesinin ve çalışma raporunun müellifidir. Sırası ile 1994, 1996 ve 1999 yıllarında olmak üzere üç kez Türkiye Prefabrik Birliği nin en iyi makale ödülü sahibidir. 00 yılında TMMOB Maden Müh. Odası İstanbul Şubesi tarafından yabancı dillerde (1983, 1987) yıllarında yaptığı kitap yayınlarından ötürü sektörde ilkler ödülüne layık görülmüştür döneminde TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmüştür. Ülkemizin madencilik enerji ve Ar-Ge politikaları üzerinde çeşitli basın organlarında yayımlanmış 60 ı aşkın makalesi, söyleşisi ve beyanatı vardır. Prof. Arıoğlu, Mart 000 tarihinde İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü nden emekli olmuştur. Akademik etkinliklerine halen Yapı Merkezi Holding Grubu Ar-Ge bölümünde sürdürmektedir.

14 viii Ali YÜKSEL 1959 Yılında Antalya Akseki de doğan Ali YÜKSEL, 1981 yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesinden mezun olmuş, 1983 de aynı fakülteden Yüksek Mühendis derecesini almıştır yılları arasında İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Ali YÜKSEL in; püskürtme beton, madenlerde; tahkimat, yüzey tasmanı, ve yapı hasarları, raylı sistem uygulamalarındaki tünellerde jeoteknik araştırmalar, jeoteknik ölçümler ve EPBM tünel uygulamaları üzerinde 35 den fazla Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanmış bilimsel-teknik bildiri, makalesi, linyit madenciliği ve püskürtme beton konusunda kitabı bulunmaktadır. Yapı Merkezi nin yükleniminde gerçekleştirilen İstanbul ve İzmir deki Raylı Sistem Projelerindeki 4 tünelin yapımında sondaj, tünel ve açık kazılardaki jeoteknik konulardan sorumlu mühendis olarak görev alan Ali YÜKSEL evli ve bir çocuk sahibidir. Ali Osman YILMAZ 1964 Yılında Trabzon ili Şalpazarı ilçesinde doğan Yılmaz, sırasıyla 1987 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü nden Maden Mühendisi ve 1990 yılında Yük. Müh. olarak mezun oldu 199 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü nde akademik çalışmaları sürdüren Yılmaz, 1998 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü nden Doktor unvanını aldı yılından beri K.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Dr Yılmaz 008 yılında Doçent unvanını aldı. 60 yi aşkın bildiri, makalesi ve çalışma raporunun müşterek yazarıdır. Ayrıca 6 adet müşterek yazarlı kitabı yayımlanmıştır.

15 BİLGİ FÖYÜ : 1 YERALTI YAPILARINDA DESTEKLEME ELEMANI OLARAK PÜSKÜRTME BETON ve ARAZİ/İKSA BASINCI-RADYAL YERDEĞİŞTİRME KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ Genel Püskürtme beton; agrega, çimento, su ve priz hızlandırıcı katkı karışımının boru hattı içerisinde basınçlı hava ile taşınıp, püskürtülerek yerleştirilen beton olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel betona göre kalıp gerektirmeden yerleştirilmesi, ve özel katkılar yardımıyla hemen dayanım kazanmaya başlayarak taşıyıcılığını yerine getirmeye başlaması gibi özellikleri nedeniyle yeraltı mühendislik yapılarında, maden mühendisliği uygulamalarında yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Püskürtme beton yukarıda sıralananların dışında baraj yapıları, şevler, hasarlı binaların onarımı ve güçlendirilmesi vb. alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarihçe Püskürtme yoluyla yerleştirilen ilk destekleme uygulamalarına 0. yüzyılın başlarında maksimum dane boyutu 5 mm yi geçmeyen agrega, kum ve portland çimentosundan oluşan karışım (gunite) kullanılarak başlanmış, ancak ekipmanlarda kullanılan malzemelerin dayanımındaki birtakım sorunlar nedeniyle yeterince yaygınlaşamamıştır.. Dünya savaşından hemen sonra, 1950 li yıllarda, daha ekonomik ve güvenli destekleme sistemleri konusunda araştırmalar yapılmış, malzeme teknolojisindeki gelişmelere parelel olarak; daha büyük dane çapındaki (5 mm ye kadar) agrega içeren karışımları püskürtebilen makinaların geliştirilmesiyle yeraltı yapıları ve madenlerdeki destekleme sistemlerinde yaygın olarak yer almaya başlamıştır lardan sonra ilkeleri Rabcewicz ve arkadaşları tarafından ortaya konulan Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi nde, hızlı yerleştirilebilmesi ve kısa zaman aralığında dayanım kazanması, değişik kaya ve zemin koşulları, kesit geometrilerine kolaylıkla uyum sağlaması dolayısıyla püskürtme beton; çelik bağ, çelik hasır ve kaya saplamalaından oluşan destekleme sisteminin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. (Rabcewicz, 1964) Yeraltı Destekleme Sistemlerinde Püskürtme Betonun Taşıyıcı İşlevleri Genel anlamda, püskürtme beton kaplaması yeraltı yapılarında başlıca şu işlevleri yerine getirmektedir (Bkz Şekillere, Mahar vd 1975);

16 Püskürtülen taze beton, kırık ve çatlaklar arasına girerek kayacın yerindeki kayma dayanımını artırır (Şekil-1), Püskürtme Beton Şekil-1 Püskürtme beton ile çatlakların doldurulması (Mahar ve Ark., 1975) Köşelerin ve boşlukların püskürtme betonla doldurulmasıyla elde edilen düzgün yüzey, köşe noktalarında oluşan gerilme konsantrasyonu azaltır. (Şekil-) Şekil- Sivri köşelerin doldurulması sağlanan eğrisellik ile gerilme konsantrasyonunun azalması Püskürme betonun sağladığı adezyon ve kayma direnci ile kırık ve çatlaklarla sınırlanmış kaya bloklarının oluşturduğu yük civar kaya kütlesine aktarılarak kayanın kendi kendini taşıması sağlanmış olur (Şekil-3).

17 3 Yapışma Kayma Şekil-3 Püskürtme betonla sağlanan yük transferi ve blok ağırlığının taşınması Kaya elemanları arasındaki bağlantı düşükse; yüzeye uygulanan püskürtme beton kaplaması statik bakımdan bir kabuk gibi çalışarak taşıyıcılık sağlar (Şekil-4) Yapışma Moment Düşük Yapışma Direnci Kayma Püskürtme Beton Çekme gerilmesi Blok Ağırlığı Moment Şekil-4 Püskürtme beton kaplamasının kabuk şeklinde taşıyıcılık işlevi Çöken, gevşeyen arazi tabakalarına karşı erken direnç göstererek iyi bir kemerleşme sağlar ve dayanımının zamanla artmasıyla gevşemeleri önler ve deformasyonları minimize eder (Cecil, 1970) (Şekil-5). Karışım özellikleri ve katkı miktarları istenildiği şekilde düzenlenerek dayanım gelişimi değiştirilebilir. Böylece; kesit dışına taşan sökülme, kaya/zemin boşalma ve göçük olaylarının kontrol edilmesinde oldukça faydalı sonuç vermektedir.

18 4 Arazinin Kemerlenmesi Arazinin Yüklerinin Kemerlenmesi Açık, Gevşek Çatlaklar Hafif Açık Çatlaklar Destekleme Sistemi Üzerindeki Yük Püskürtme Beton Kaplama Aşırı Deformasyondan Dolayı Kaya Arazinin kütlesinin Kırılması yenilmesi Gevşeme Bölgesi Şekil-5 Püskürtme betonun taşıyıcılık işlevleri Püskürtme Betonla Çökme Olayı Kontrol Edilerek Arazi Kaya Kütlesinin Direncinin Yerinde Korunması Dayanımının Korunması Uygun kalınlıkta yapılmış püskürtme beton kaplaması arazi yüklerinin taşınmasında asli veya tamamlayıcı destekleme elemanı olarak işlev görebilir. Püskürtme beton kaplaması, kazılan yüzeylerin hava ve su ile temasını keserek yüzey bozunmasını ve gevşemeleri önler (Şekil-6, Mahar vd 1975) t (1/) t Püskürtme Beton Kaya Saplaması Bulonu Kuru Bozunmayan Tabaka Ayrışabilecek Şeyl tabakası Kuru Bozunmayan Tabaka Şekil- 6 Atmosferik veya su etkisi nedeniyle ayrışabilecek yüzeylerin püskürtme beton ile kaplanması. Kaya mekaniği açısından yukarıda belirtilen avantajların yanı sıra uygulama açısından sağladığı yararlar ise şunlardır: Betonun taşınması, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması bir arada yapılır, Kalıp gerektirmeden yerleştirildiğinden malzeme ve işçilik tasarrufu sağladığından ekonomiktir,

19 5 Kazı yüzeyine açılır açılmaz hemen uygulanabilir, Yüksek uygulama hızına sahiptir ve farklı çalışma koşullarında istenilen kalınlık sağlanabilir. Farklı boyut ve geometrilerdeki açıklık kesitlerinde uygulanabilir. Hidrostatik yüklemeye maruz dairesel kesitli bir tünelin basınçyerdeğiştirme karakteristik eğrisi Kaya kütlesi içinde açılan bir tünelin radyal yerdeğiştirmesinin arazi basıncına göre tipik bir değişimi Şekil-7 de gösterilmiştir (Birön, Arıoğlu, Ergin, 1985). İzlendiği gibi artan cidar deformasyonu ile daha açık deyişle tünel etrafında plastikleşme zonu nun oluşumuna izin verilerek iksanın maruz kaldığı arazi basıncının derinlik basıncından P o daha küçük değerler alması sağlanır. Aksi takdirde, derinlik basıncını karşılayabilecek bir iksa sistemini ekonomik olarak gerçekleştirmek çok zor, hatta imkansızdır. Kazı işlemi sırasında yerleştirilen belli bir taşıma kapasitesine sahip iksa elemanıyla arazi basıncı, öngörülen bir cidar deformasyonu için dengelenebilir. E = A p s p E p P P o P mak P a İdeal elastik b Normal formasyon c Aşırı yükleme şartları 1,, 3 Farklı sıkılıktaki püskürtme beton kaplamaları P mak 1 sp 1 i = r ( r + ) i t Basınç dayanımı, sb K p? [ ri ( ri t) ] K p = Ep 1 + u ( 1 + u ) r ( r t) [ p i i ] p Radyal yerdeğiştirme, u s B p = A. a Normal Çimento Su/Çimento oranı, a o r i t P Özel Çimento (İnceliği yüksek) Şekil-7 Çeşitli formasyon yükleme koşulları için arazi basınç-tünel radyal yerdeğiştirme karakteristik eğrisi ve püskürtme betonun basınç dayanımını değiştirmek suretiyle verilen yükleme koşuluna uyumunun sağlanması (P o = Derinlik basıncı, P mak =Kaplamanın taşıma kapasitesi, P i = İksa basıncı, K p = Kaplamanın sıkılığı, s p = Verilen kür-yaş- için püskürtme betonun tek eksenli basınç dayanımı, E p = Verilen yaşa karşı gelen elastik modül, u p = Püskürtme betonun Poisson oranı, r i = Tünel yarıçapı, t= Kaplama kalınlığı, A,B= Regresyon katsayıları

20 6 Arazi basıncını ve deformasyonunu dengelemek üzere tünelde kullanılan iksa elemanı örneğin t kalınlığında K p sıkılığına sahip püskürtme beton kaplaması elastik limit içinde yerdeğiştirme yaparak (arazi basıncıyerdeğiştirme) eğrisini P i noktasında keser. Bu nokta, mekanik anlamda denge konumunu tanımlar ve iksa üzerindeki arazi basıncının büyüklüğü de iksa basıncı nı belirler. Eğer, iksaya ait basınç-yerdeğiştirme eğrisi arazinin basınçyerdeğiştirme eğrisini kesmiyorsa bu durumda göçük oluşumu sözkonusudur. Püskürtme betonun karışım tasarımını ve/veya kaplama kalınlığını değiştirmek suretiyle kaplamanın taşıma kapasitesi ve basınç-yerdeğiştirme eğrisinin eğimi, yani sıkılığı istenen düzeyde oluşturulabilir. Ayrıca; püskürtme beton çelik bağ, saplama ve önsüren gibi iksa sistemleriyle birlikte kolayca uygulanabilir. Bu özellikleri nedeniyle püskürtme beton iksa elemanı olarak tünel/galeri kazılarında çok geniş uygulama alanına sahiptir (Birön, Arıoğlu, 1985 ve Arıoğlu, Ergin ve Yüksel, 1999). Püskürtme beton genellikle tavan saplamaları ile birlikte kullanılır. Tavan saplamalarının taşıyıcılık yönünden temel görevi tünel etrafındaki kaya kütlesinin kimi çalışma koşullarında çok önemli boyutlara ulaşan kayma, çekme yerdeğiştirmeleri ni çekme kapasitesi içinde karşılamaktadır. Saplamaların boyutlandırılmasına ilişkin özlü bilgiler EK-1 de verilmiştir. Şekil-8 de farklı iksa elemanlarının taşıma kapasitelerinin (beton, püskürtme beton kaplamaları, saplamalar, çelik bağ vb) tünel yarıçapı ile değişimleri verilmiştir (Hoek, 007). 50 cm kalınlığında 35 MPa dayanımlı beton kaplama 30 cm kalınlığında 35 MPa dayanımlı beton kaplama İksa kapasitesi, Pmak, MPa 1W65 profilli, 1 m aralıklı çelik bağ 34 mm çapında ve 1m aralıklı tavan saplama 5 cm kalınlığında 35 MPa dayanımlı beton kaplama 5 mm çapında ve 1.5 m aralıklı tavan saplama 5 cm kalınlığında 35 MPa dayanımlı beton kaplama 8I3 profilli, 1.5 m aralıklı çelik bağ 19 mm çapında ve m aralıklı tavan saplama 6I1 profilli, m aralıklı çelik bağ 16 mm çapında ve.5m aralıklı tavan saplama Tünel yarıçapı, m Şekil-8 Çeşitli iksa elemanlarına ait (taşıma kapasitesi-tünel yarıçapı) değişimleri.

21 7 Şekilden elde edilen belli başlı çıkarımlar şöyle özetlenebilir: o Verilen kaplama kalınlığı ve basınç dayanımında tünel yarıçapı arttıkça beton/püskürtme beton kaplamasının taşıma kapasitesi belirgin ölçüde azalmaktadır. Kaplamada kullanılan karışımın basınç dayanımını arttırmak suretiyle taşıma kapasitesi arttırılabilir. o Tavan saplamasının taşıma kapasitesi sadece saplama çapına ve yerleşim mesafesine bağlıdır. Belli bir yerleşim mesafesi için artan çap ile saplamanın taşıma kapasitesi de artmaktadır. o Verilen proje koşullarında çeşitli iksa elemanları kullanmak suretiyle istenen taşıma kapasitesi sağlanabilir. Örneğin; çok sıkışan tünel koşullarında gerekli taşıma kapasitesi (sık aralıklı yerleştirilen tavan saplaması+kalın püskürtme beton kaplaması+çelik bağ-esnek- + arın stabilitesi için arına belirli yerleşim yoğunluğunda uygulanan fibercam saplamalar) kompozit iksa sistemi ile oluşturulabilir. Hidrostatik yükleme altında dairesel tünelin radyal yerdeğiştirmesi ve tünel etrafında oluşan plastik zonun yarıçapına ilişkin analitik açılımlar topluca Çizelge-1 de verilmiştir (Hoek, 1999, 00 ve 007). Püskürtme beton kaplamasının temel büyüklüklerinin tanımlayan maksimum-taşıma- kapasite ve sıkılık değerlerine ilişkin açılımlar (Hoek ve Bray, 1980) ise Şekil-7 üzerinde belirtilmiştir. Çizelge-1 Hidrostatik Yüklemede Dairesel Kesitli Tünelin Arazi Basıncı- Radyal Yerdeğiştirme Karakteristik Eğrisi Mohr-Coulomb Yenilme Ölçütü En büyük efektif asal gerilme s 1 en küçük asal gerilme s 3 cinsinden σ ' 1 = σy + kσ3 Mohr-Coulomb ölçütü ile tanımlanabilir. o Kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı (s 3 = 0 s 1 = s y ) s y c' cosφ' = 1 sin φ' o s 1 = ƒ(s 3 ) yenilme zarfının eğimi 1 + sin φ' k = 1 sin φ'

22 8 Çizelgenin devamı o Efektif içsel sürtünme açısı φ' = σin 1 6 a.m y (1 + a)( + a) + ' a 1 ( σ + m σ ) ( ) y 3n ' a 1 6 a.m y σ + m yσ3n o o o Kaya kütlesinin kohezyon büyüklüğü sb c' = (1 + a)( ' ' [(1 + a)s + (1 a)m ys3n ] ( s + m ys3n ) ' a 1 + a) 1 + 6am ( s + m s ) (1 + Normalize yanal gerilme-yenilmede- [ ][ a)( + a) ] y y 3n a 1 ' n ' 3mak σ 3 = σ / σ b Tüneller için maksimum yanal gerilme büyüklüğü yenilmede: σ ' 3mak 0.94 σy = 0.47 σ P o y Derinlik basıncı: P o = γ.h o Kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı: s y = s b [ m + 4s a(m 8s) ]( m / 4 + s) y y (1 + a)( + a) y a 1 Hoek-Brown lineer olmayan yenilme ölçütü a ' ' ' s 3 s 1 = s3 + s b m y. s + sb Malzeme faktörü: GSI 100 m = y mi exp 8 14Dö m i =Sağlam numuneye ait malzeme faktörü, GSI= Jeolojik dayanım indisi, D ö = Teknik girişimin (patlayıcı madde ile kazı, tünel makinesi ile kazı) kaya kütlesinde yol açtığı örselenmenin düzeyi. 0 < D ö 1 arasında değer alır.

23 9 Çizelgenin devamı Çatlaklık faktörü: Üs değeri: GSI 100 s = exp 9 3D ö a = Kritik iksa basıncı 3 ( ) GSI /15 e e 0 / P i,k Po σ = 1 + k y o Eğer iksa basıncı P i > P i,k ise tünel elastik rejimde davranır (Bkz Şekil-9). Daha açık anlatımıyla tünel etrafında plastikleşme zonu oluşmaz. Bu rejimde tünel cidarının radyal yerdeğiştirmesi ro(1 + u) u ie = (P E y ile tanımlanır. o P ) i o Eğer iksa basıncı P i < P i,k ise tünel plastik rejimde davranır. Diğer bir anlatımla tünel etrafında r p yarıçaplı bir plastik zon oluşacaktır (Bkz Şekil-9). Genellikle P i,k düzeyinde taşıma kapasitesine sahip iksa sisteminin uygulaması ekonomik olmayabilir. Uygulamada, tünel cidarının yerdeğiştirmesine izin verilerek, diğer kelimelerle P i < P i,k koşulu oluşturularak daha ekonomik bir iksa tasarımı gerçekleştirilebilir. Tünel stabilitesi çözümlemesinde önemli büyüklük olan plastik zonun yarıçapı r p r p Po (k 1) + σ y = ro (1 + k )(k 1)Pi + σy 1 k 1 teorik formülünden hesaplanabilir. Verilen derinlik basıncı P o ve tünel kazıorijinal-yarıçapında r o, artan iksa basıncı P i ile plastik zonun yarıçapı belirgin şekilde azalmaktadır.

24 10 Çizelgenin devamı P o P o =γh A Elastik Davranýþ P i r p r o P o Plastik zon P ik B P=ƒ(u i ) Elasto-plastik davranýþ Eðer iksa kullanýlmazsa tünel içinde göçük oluþumu kaçýnýlmazdýr Radyal yerdeðiþtirme, u Şekil-9 Hidrostatik basınca maruz biri dairesel kesitli tünelin arazi basınçradyal yerdeğiştirme karakteristik eğrisi (P o = Derinlik basıncı, γ = Birim hacim ağırlık, H= Tünel aks derinliği, P i,k = Kritik iksa basıncı, r o = Tünel yarıçapı, r p = Plastik zonun yarıçapı) Yenilmede tünel cidarının radyal yerdeğiştirmesi Anılan büyüklük aşağıdaki teorik ifadeden belirlenebilir. υ r o(1 + υ) (1 υ)(po P E y p i = k (1 υ) o k ' o r ) r ( P P ) Açıktır ki verilen çalışma koşullarında azalan iksa basıncı P i ile tünel cidarının radyal yerdeğiştirmesi u i atmaktadır. (u= Kaya kütlesinin Poisson oranı, E y = Kaya kütlesinin elastik modülü) Yukarıda belirtilen P i = ƒ(u i ) ifadesinden hareketle verilen kaya kütlesi özellikleri (GSI, m i, s b ) ve tünel geometrisi (Derinlik H, yarıçap r o ) için

25 11 Çizelgenin devamı (Arazi basıncı-tünel cidarı yerdeğiştirme karakteristik) eğrisi çizilebilir *. Çoklu regresyon bağıntılarıyla ile tünel birim kısalma ve plastik yarıçapının kestirilmesi Teorik ifadeler çoklu regresyon çözümlemesi ile şu şekilde yazılabilir: u ε = r r r p o i o P i x100 = Po P i = Po σ P y o σ P y o P i 0.57 Po P i.4 Po Hoek, 007 istatistiksel ifadeleri kitabın yazarları tarafından nomogram düzeninde Şekil-10 da sunulmuştur. Püskürtme beton kaplamasının karakteristik (arazi basıncı-radyal yerdeğiştirme) eğrisinin analitik açılımlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Oreste, 003 a ve b kaynaklarından temin edilebilir. Sayısal Örnek Derinliği H = 100 m ve orijinal yarıçapı r o =3 m olan bir tünel kazısında geçici iksa olarak 10 cm kalınlığında, 14 MPa basınç dayanımında bir püskürtme beton kaplaması, 34 mm çapında ve 1 m aralığında yerleştirilen tavan saplamasıyla birlikte kullanılacaktır. Tünelin geçtiği formasyonun yerinde tek eksenli basınç dayanımı s y =0.4 MPa olup, birim hacim ağırlığı γ =.65 t/m 3 dür. Anılan iksa sistemiyle tünel cidarında gözlemlenecek birim kısalmanın büyüklüğünü belirleyiniz. ÇÖZÜM o İksa sisteminin güvenli basıncının hesaplanması Şekil-8 den r o =3.0 m yarıçap için verilen iksa elemanlarına ait maksimum kapasiteler: * Eğer tünel arınında kazı işlemi ikiden fazla kademe ile yapılıyorsa ve genel ilerleme hızları da düşük ise özellikle zayıf dayanımlı-ayrışmış kaya kütlelerinin mekanik büyüklükleri -c, φ, s y - su geliri, tünel içi atmosfer koşulları ve sünme gibi faktörlerden olumsuz şekilde etkilenirler. Bu tür çalışma koşullarında mekanik büyüklüklerin uzun süreli değerleri alınmalıdır.

26 1 Şekil-10 Çeşitli (P i /P o ) değerleri için u i /r o = f(s y /P o ) ve r p /r o =f(s y /P o ) değişimleri (P i = İksa basıncı, s y = Kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı, P o = Derinlik basıncı, P o =γ.h, γ= Birim hacim ağırlık, H= Tünel aks derinliği). φ = 34 mm, a = 1.0 m saplama P mak,s 0.35 MPa t = 10 cm, s p = 14 MPa püskürtme beton P mak,s = * x0.5 MPa = 0.50 MPa * 0.5 MPa taşıma kapasitesi 5 cm püskürtme beton kalınlığına aittir. Problem verisi olarak kalınlık 10 cm dir. Bu nedenle sayısıyla çarpılmıştır.

27 13 Toplam taşıma kapasitesi Güvenli iksa taşıma basıncı Σ P mak = 0.85 MPa P P = GK 0.85 = 1.5 mak gi = 0.68 MPa (Geçici iksa olduğundan güvenlik katsayısı GK = 1.5 yeterli görülmüştür) o (İksa basıncı/derinlik basıncı) oranının belirlenmesi Derinlik basıncı Güvenli iksa basıncı o = γ.h =.65x t/m (.65 MPa) P = P gi = 0.68 MPa P P gi o 0.68 = o (Yerinde dayanım/derinlik basıncı) oranının hesaplanması σ y P o = = 0.15 o Tünel cidarının radyal birim kısalma değeri σ Şekil-10 yardımıyla y = P o Pgi ve = 0. 5 oranlarına karşı gelen birim P kısalma ε=% olarak kestirilir. Aynı şekilden sözkonusu oranları kullanarak plastik zonun yarıçapı r p r o olarak bulunur. (Grafik çözüm Şekil-10 üzerinde kesikli çizgiler ile gösterilmiştir). Eğriden açıkça görüldüğü üzere verilen (s y /P o ) oranında tünelde uygulanacak iksa basıncının P i arttırılmasıyla plastik zonun yarıçapı belirgin ölçüde azaltılmaktadır. Sıkışan tünel koşullarında püskürtme beton uygulaması Normal koşullarda, kapalı halka şeklinde uygulanan püskürtme beton kaplamasının yenilmeden karşılayabileceği radyal yerdeğiştirme miktarı %0.1~0.x(tünel yarıçapı ) mertebesindedir (Hoek ve Brown, 1980). Örneğin 5 m yarıçapında olan bir tünelde maksimum radyal yerdeğiştirme miktarı x 500 cm = 0.75 cm o

28 14 olarak kestirilebilir. Kritik radyal birim kısalma değeri % den büyük durumlarda, daha açık deyişle stabilite probleminin başladığı çalışma koşullarında maksimum radyal yerdeğiştirme yukarıda belirtilen değerden daha büyüktür ve püskürtme beton kaplaması ciddi düzeyde deformasyonlara maruz kalır. Zayıf dayanımlı kaya kütlelerinde açılan derin tüneller/galerilerde kaplamanın yenilmeden büyük boyutlu şekildeğiştirmeleri karşılayabilmesi için Şekil-11a da gösterildiği gibi kaplamanın çevresinde belirli genişlikte aralıklar oluşturulur (Arıoğlu, Ergin ve Yüksel, 1999). Böylelikle artan yüklemenin sonucunda oluşan radyal yerdeğiştirmeler kaplama içindeki bu aralıkların birbirine yaklaşmasıyla önemli ölçüde dengelenebilir. Aralıklı püskürtme beton kaplamasının değiştirilmiş iksa basınç-yerdeğiştirme karakteristik eğrisi Şekil-11b de görülmektedir. r i u i t aralık ƒ a ƒ a = ç a Basınç P p t. sp D/ b Aralıkların kapanmasi Radyal Yerdeğiştirme, u i Şekil-11 a)dairesel kesitli bir püskürtme beton kaplamasında oluşturulan aralıklar ile radyal yerdeğiştirmelerin karşılanması. b) Aralıklı püskürtme beton kaplamasının basınç-yerdeğiştirme karakteristik eğrisi (ölçeksiz). (ƒ a = Aralık faktörü, a = Aralık açıklığı, ç = Çevre, P p = Püskürtme beton kaplamasının taşıma kapasitesi, t = Kaplama kalınlığı, s p = Verilen bir kür süresi için püskürtme betonun tek eksenli basınç dayanımı, D = Tünel çapı.)

29 15 Aralıklı püskürtme beton kaplama uygulamasında toplam birim kısalma şeklinde ifade edilebilir (Pöttler,?). Maksimum radyal yerdeğiştirme miktarı ise olmaktadır. Sembollerin açıklaması Şekil-11 de verilmiştir. E p = Verilen kür süresi-yaş-için püskürtme betonun elastik modülü. Yukarıda belirtilen püskürtme beton ile tam halka oluşturulma durumunda geçerli olduğu burada hatırlatılmalıdır. Moritz, 1999 ın Dr. tezi kapsamında geliştirdiği deformasyon sönümleyici- İç içe geçmiş özel boru düzeneği- elemanlar püskürtme beton kaplamasında oluşturulan aralıklarda kullanılarak sıkışan tünel koşullarında başarılı sonuçlar alınmıştır. Anılan iksa sistemin uygulama şeması Şekil-1 de görülmektedir (Moritz, 1999 den alıntılayan Barla, 00). Şekil-1 Sıkışan tüneller için Moritz, 1999 deformasyon sönümleyici elemanları ile oluşturulan kompozit iksa sistemi.

30 16 BİLGİ FÖYÜ Q KAYA KÜTLESİ SINIFLAMA SİSTEMİ, YERİNDE MEKANİK BÜYÜKLÜKLER VE İKSA-DESTEK-ABAĞI Genel Barton ve arkadaşlarının tünellerde yaptıkları araştırma sonuçlarına dayanarak ortaya koydukları sınıflandırma sisteminde Kaya Kütle Kalitesi büyüklüğü RQD J Q =. J J n r a J w. SRF bağıntısı ile tanımlanmaktadır (Barton, Lien ve Lund 1974). Sözkonusu büyüklük yardımıyla, kaya sınıflandırmasının yanı sıra yer altı mühendislik yapılarında kullanılacak destekleme tipleri konusunda öneriler yapılabilmektedir. Q büyüklüğünde kullanılan büyüklüklerin aldığı değerler; ilkin 00 kadar tünel üzerinde belirlenmiş, daha sonra da yaklaşık 000 tünelde yaptıkları çalışma ile güncelleştirilmiştir (Grimstad ve Barton, 1993). Bu güncelleştirme çalışmasında en büyük değişiklik gerilme azaltma faktörü SFR üzerinde olmuştur. Yukarıdaki bağıntıdan anlaşılacağı üzere Q, birbirinden bağımsız 6 adet faktör ile temsil edilmektedir. Ve bu faktörlerin tanımladığı oranlar da kaya kütlesinin karakteristik geometrik ve mekanik özelliklerini belirtir: RQD J n J r J a J w SRF = Kaya kalite göstergesi = Çatlak-süreksizlik- takımı sayısı = Çatlak pürüzlülük sayısı = Çatlak ayrışma-bozunma- sayısı = Çatlak su azaltma faktörü = Gerilme azaltma faktörü RQD J r J w Q = x x J n J a SRF Kaya Çatla sisteminin Kaya blo boyutu ütlesinin pürüzlülü durumu bir anlamda ayma dayanımı bulunduğu ütlesinin gerilme oşullarını tanımlar Faktörlerin aldıkları değerler Çizelge-1 de toplu olrak verilmiştir (Barton vd, 1974; Grimstad ve Barton, 1993; Barton, 000).

31 17 Çizelge-1 Q Sınıflama Sistemi İlişkin Faktörler 1.KAYA KALİTE TANIMLAMASI RQD A. Çok Zayıf 0 5 B. Zayıf 5 50 C.Orta D. İyi E.Çok iyi Notlar: i 1. RQD değerinin 10 dan daha küçük değerler alması durumunda (0 değeri dahil) Q nun hesabında 10 değeri esas alınmalıdır. ii. RQD değerinin 95, 90, 85 gibi 5 erli aralıkla ifade edilmesi uygundur.. ÇATLAK (EKLEM) TAKIM SAYISI J n A.Masif birkaç çatlak takımı veya hiç çatlak yok B. Bir çatlak takımı C. Bir çatlak takımı+düzensiz çatlaklar 3 D. İki çatlak takımı 4 E. İki çatlak takımı+düzensiz çatlaklar 6 F. Üç çatlak takımı 9 G. Üç çatlak takımı+düzensiz çatlaklar 1 H. Dört veya daha fazla çatlak takımı, düzensiz veya çok çatlaklı 15 küp şeker görünümlü J. Tamamen ufalanmış kaya, toprak görünümlü 0 Notlar: i Tünel kesişme kesitlerinde (3 x J n ). ii Tünel girişlerinde ( x J n ) değerleri alınmıştır 3. ÇATLAK (PÜRÜZLÜLÜK) SAYISI J r a.çatlak yüzeyleri temasta veya b:10 cm den az kayma hareketiyle temasta A.Süreksiz -çatlaklar 4.0 B. Dalgalı-pürüzlü 3.0 C. Dalgalı-düz.0 D. Dalgalı-cilalı 1.5 E. Düzlemsel-pürüzlü 1.5 F. Düzlemsel-düz 1.0 G. Düzlemsel-cilalı 0.5 Notlar: i Dalgalı düzlemsel gibi tanımlamalar çatlakların en az m lik uzunluğu boyunca olan genel karakterini, pürüzlü, düz, cilalı tanımlama ise çatlak yüzeyinin küçük ölçekteki özelliklerini tanımlar. b.makaslama ile çatlak yüzeylerinin temasını önleyecek kadar kalın kil dolgusu

32 18 Çizelgenin devamı H. Çatlak yüzeylerinin temasını önleyecek kadar kalın kil dolgusu 1.0 J. Çatlak yüzeylerinin temasını önleyecek kalınlıkta kum, çakıl ve 1.0 breş (ezilme zonu) dolgusu Notlar: i Ortalama çatlak aralığı 3 m den fazla ise değerlere 1 eklenmektedir. ii Makaslama hareketi izleri taşıyan ve bu izlerin olumlu yönde bulunduğu düzlemsel-cilalı çatlaklar için J r =0.5 değeri alınabilir. iii Jr ve Ja sınıflaması, yönelim ve kayma dayanımı (τ=s n.tg(j r /J a ) açısından elverişsiz çatlak takımına veya süreksizliklere uygulanır. 4. ÇATLAK AYRIŞMA SAYISI φ r yaklaşık Jr a.çatlak yüzeyleri temasta (Mineral dolgu-kil kaplaması yok) A.Sıkıca kaynaşmış sert yumuşamayan geçirimsiz dolgu B. Ayrışmamış çatlak yüzeyleri, sadece boyanması 5 o - 35 o 1.0 C. Az ayrışmış çatlak yüzeyleri, yumuşamayan yüzey mineralleri 5 o - 30 o.0 D. Siltli veya kumlu yüzey killeri, kil içeriği az (yumuşamayan) 5 o - 30 o 3.0 E. Yumuşamayan vey süşük sürtünme açılı yüzey killeri,kaolin, mika, klorit, talk, jips, grafit ve az miktarda şişen kil (1- mm veya daha az kalınlıkta, 5 o - 30 o 4.0 süreksiz yüzey dolgusu) b.10 cm den az bir kayma hareketiyle çatlak yüzeylerinin teması sağlanabildiğinde (ince mineral dolgu) F. Kum taneleri, kil içermeyen ufalanmış kaya vs. 5 o - 30 o 4.0 G. Çok aşırı konsolide, yumuşamayan kil dolgulu (sürekli, kalınlığı 5 mm az dolgu) 16 o - 4 o 6.0 H. Orta veya az aşırı konsolide, yumuşamayan kil dolgulu (sürekli, kalınlığı 5 mm den az) 1 o - 16 o 8.0 J. Şişen kil dolgusu, montmorillonit vb (sürekli, kalınlığı 5 mm den az J a değerleri şişme özelliği 6 o - 1 o 8.0- olan kil boyutundaki parçaların % sine bağlıdır. 1.0 Notlar: i Kalıntı içsel sürtünme açısı φ r değerleri, eğer varsa ayrışma ürünlerinin mineralojik öngörmek için verilmiştir. c.çatlak yüzeylerinde kayma durumunda temas yok (ince mineral dolgu) K. L. M. Ufalanmış veya parçalanmış kaya ve kil bantları veya zonları (kil özelliklerinin tanımı için G, H, J koşullarına bakınız) 6 o - 4 o 6, 8 veya 8.1 N. Silt veya kum boyutunda killerden oluşan bantlar Q. P. R. veya zonlar, kil içeriği az (yumuşamayan) Kalın sürekli kil bantları vey zonları (kil özelliklerinin tanımı için G, H, J koşullarına bakınız) 6 o - 4 o 10, 13 veya 13-0

33 19 Çizelgenin devamı 5. ÇATLAK SUYU İNDİRGEME FAKTÖRÜ Su basıncı (kgf/cm ) J w A.Kuru kazılar veya yer yer az su geliri, lokak olarak 5 lt/dak dan az < B. Orta miktar su geliri veya su basıncı, dolgu yer yer su ile yıkanıp akarak boşalabilir C. Kendi kendini tutabilen kayalarda dolgusuz çatlaklardan çok miktarda su geliri veya basıncı D. Çok miktarda su geliri ve basıncı dolgu hemen tümüyle yıkanarak akmış E. Patlama ile ortaya çıkıp zamanla azalan çok aşırı su geliri veya basıncı > F. Zamanla azalmayan çok aşırı su geliri veya su basıncı > Notlar: i C ve F deki faktörler gözlemle kabaca tahmin edilir. Drenaj sağlanırsa J w artırılmalıdır. ii Suyun donması, buz oluşumu gibi özel problemler dikkate alınmamıştır. 6. GERİLME İNDİRGEME FAKTÖRÜ SRF a.kazıyı kesen, tünel kazısı yapıldığında kaya kütlesinde gevşemelere neden olabilecek zayıf zonlar A.Kil içeren veya kimyasal ayrışmaya uğramış birden fazla zayıflık zonu, çok gevşemiş kaya kütlesi (herhangi bir derinlikte) 10.0 B. Kimyasal ayrışmaya uğramış kaya veya kil içeren tek zayıflık zonu (Kazı derinliği 50 m) 5.0 C. Kimyasal ayrışmaya uğramış kaya veya kil içeren tek zayıflık zonu (Kazı derinliği > 50 m).5 D. Kendi kendini tutabilen ve kil içermeyen kayada birden fazla makaslama zonu, kaya kütlesinde gevşeme (herhangi bir 7.5 derinlikte) E. Kendi kendini tutabilen ve kil içermeyen kayada birden fazla makaslama zonu (Kazı derinliği 50 m) 5.0 F. Kendi kendini tutabilen ve kil içermeyen kayada birden fazla makaslama zonu (Kazı derinliği > 50 m).5 G. Gevşek, açık (dolgusuz) çatlaklar, çok çatlaklı veya küp şeker gibi (herhangi bir derinlikte) 5.0 Notlar: i Makaslama zonlarının.kazıyı kesmediği fakat etkilediği durumlarda SRF değerleri % 5-50 oranında azaltılır. b.sağlam kayada kaya gerilmesi problemleri s c /s 1 s θ /s 1 SRF

34 0 Çizelgenin devamı H. Az derinlikte kazı, düşük gerilme koşulları, >00 < açık çatlaklar J. Orta derecede kaya gerilmesi koşulları K. Yüksek gerilme, çok sıkı yapısal unsurlar Gerilme koşulları genellikle elverişli, fakat duvarlarda elverişsiz duraylılık problemleri oluşabilir. L. Masif kayada orta derecede kabuk şeklinde kaya parçası ayrılması (kazıdan sonraki 1 saat içerisinde) M. Masif kayada kazıdan hemen sonraki dakikalardaki aşırı derecede, kabuk şeklinde parça ayrılması veya kaya patlaması oluşumu N.Masif kayada şiddetli kaya patlaması ve ani < > dinamik deformasyonlar Notlar: i Aşırı anizotropik-yönsel- doğal gerilme ortamlarında (eğer ölçülmüşse); 5 s 1 /s 3 10 ise sağlam kayacın tek eksenli basınç dayanımı s c, 0.75 x s 1 oranında azaltılmalı, eğer s 1 /s 3 >10 olması durumunda da s c, 0.50 x s c kadar azaltılmalıdır. Burada s 1,s 3 =Sırasıyla birincil ve ikincil asal gerilme, s θ = Elastik teoriye göre belirlenen maksimum teğetsel gerilme ii Kazı genişliğinin örtü kalınlığından fazla olması durumunda (Bak H. Koşulu) SRF değeri.5 dan 5 e çıkarılmalıdır. c.sıkışan kaya, kendi kendini tutamayan kayanın yüksek gerilme altında plastik akma deformasyonu s θ /s c SRF O. Sıkışan kayaçta orta derece gerilme koşulları P. Sıkışan kayaçta aşırı gerilme koşulları > Notlar: i Kazı derinliğinin H > 350Q 1/3 olması durumunda kayaçta sıkışma şartları oluşmaktadır (Singh vd, 199) Kayacın yerinde basınç dayanımı ise s b,y =0.7γ Q 1/3, (MPa) bağıntısı ile kestirilebilir. γ = Kayacın yoğunluğu, kn/m 3 (Singh, 1993). d. Şişen kaya; Su basıncına bağlı olarak şişmede kimyasal etkenlik durumu SRF R. Şişen kayaçta orta derece gerilme koşulları 5-10 S. Şişen kayaçta aşırı gerilme koşulları 10-0

35 1 Q Kaya kütlesi sınıflama sistemi ile diğer sınıflama sistemleri arasındaki istatistiksel ilişkiler o Kaya kütlesi puanlama sistemi, RMR Literatürde rapor edilen Q=ƒ(RMR) istatistiksel ilişkilerinin değişimleri topluca Şekil-1a da gösterilmiştir. Şekil-1b ise Atatürk Barajının enjeksiyon galerilerine ait Q=ƒ(RMR) ilişkisinin grafik gösterimi verilmiştir (Tuğrul, 1998). Olağanüstü zayıf Aşırı zayıf zayıf Çok zayıf Zayıf Orta iyi Çok iyi Aşırı iyi Fevk iyi. RMR Bu çalışma Çok iyi İyi Orta Zayıf Çok zayıf a Q Olağanüstü zayıf Aşırı zayıf Çok zayıf Zayıf Orta iyi Çok iyi Aşırı iyi Fevk. iyi RMR Çok iyi İyi Vasat Zayıf Çok zayıf b Q Şekil-1 a) Çeşitli araştırmanların önerdiği RMR=ƒ(Q) değişimleri. b) Atatürk Barajı enjeksiyon galerileri-kireçtaşı- için çıkartılan ifade.

36 Konu yakından incelendiğinde iki sınıflama sistemi arasında RMR = A ln Q + B yarı-logaritmik bağıntı sözkonusudur. A ve B sabiteleri genellikle sırasıyla (7-14) ve (36-49) aralıklarında değişmektedir. Daha güncel Barton 000 kaynağında ise RMR = 15ln Q Q RMR - ifadeleri bildirilmiştir. Örneğin Q sınıflama sisteminde 0.1 olan bir kaya kütlesi RMR sisteminde RMR = 15ln = 35 olmaktadır. Şekil-1b den Q=0.1 a karşı gelen ağırlıklı ortalama RMR 5 olarak elde edilmektedir. o Jeolojik dayanım indisi-gsi Güncel literatürde kullanılmaya başlayan GSI ile değiştirilmiş Q faktörü * arasında GSI = 9ln Q' + 44 RQD J Q ' =. J J n r a ilişkisi vardır (Hoek vd, 1995 den alıntılayan Ulusay ve Sönmez, 007). Burada Q değiştirilmiş Q Faktörünü tanımlamaktadır. Yerinde mekanik büyüklükler o Yerinde tek eksenli basınç dayanımı Singh vd 1997, çeşitli derinlikte ve kaya kütleleri içinde açılmış 60 adet tünelin geri çözümlemesine dayanarak kaya kütlelerinin yerinde tek eksenli basınç dayanımı için * Gerilme ve çatlak su basıncının analitik ve nümerik çözümlemelerde göz önünde tutulduğunda bu büyüklüklerin tekrar ikinci kez kullanılmaları ciddi hatalara yol açabilir.bu nedenle J w =1 ve SRF=1 kabulüyle geleneksel Q faktörü Q olarak değiştirilmiştir.

37 3 σ b, y = 7γQ 0.333, MPa yarı ampirik bağıntısını önermişlerdir. İfadenin geçerli olduğu koşullar şöyledir: Q < 10, MPa < σb < 100 MPa ve J = 1 ve J / J w r a < 0.5 Aynı araştırmacılar sözkonusu mekanik büyüklük için σ b,y 5.5γQ' = D , MPa şeklinde bağıntı vermişlerdir (Alıntılayan Singh ve Goel, 006). Burada s y,b = Kaya kütlesinin yerinde tek eksenli basınç dayanımı, s b = Sağlam kaya numunesinin basınç dayanımı, γ = Birim ağırlık gr/cm 3, t/m 3, Q = Değiştirilmiş Q faktörü. Klasik Q faktörünün hesaplanmasında kullanılan çatlak su geliri faktörü J w ve gerilme azaltma faktörü SRF bir olarak alınacaktır. D = Tünel kazı çapı veya açıklığı, m. Barton 00 kaynağında anılan dayanım büyüklüğü-tutucu tarafta üzere- σ b, y σb = 5γ Q , MPa olarak, s b = Sağlam kaya numunesinin basınç dayanımı, MPa, γ in birimi ise gr/cm 3 dür. Örneğin; Q = 0.1, s b = 60 MPa ve γ =.6 t/m 3 değerlerine sahip kaya kütlesinin yerinde dayanımı σ b,y = 5x MPa olarak kestirilmektedir. (s b,y /s b )oranının hesaplanması burada ilginç olacaktır: 5.1/600= Diğer bir deyişle süreksizliklerin varlığı nedeniyle kaya kütlesini dayanımı laboratuvar dayanımının yaklaşık %8.5 i kadarıdır. Eğer, ortamda hiçbir süreksizlik takımı bulunmuyorsa, teorik olarak yerinde dayanım σ b,y σ b olacaktır.

38 4 Yerinde elastik modül Kaya kütlesinin elastik modülü Hutchinson ve Diederchs, 1996 tarafından önerilen E y =ƒ(q ) ilişkisinden (Şekil-) kestirilebilir. Kaya kütlesi modülü, Ey, GPa Mak. E y < E lab RMR > 85 ve Q > 100 için E y =E lab Şekil- Yerinde elastik modül E y ile Q -RMR değişimleri. (Q = Değiştirilmiş Q faktörü, değeri Q = (RQD/J n ) (J r /J a ) bağıntısından hesaplanır. E lab = Sağlam numunenin elastik modülü) Yerinde ölçümlerin değerlendirilmesine dayanan diğer bir bağıntıya göre anılan mekanik büyüklük E y = H 0.. Q 0.36, GPa olarak verilmektedir. (Singh, 1997 den alıntılayan Singh ve Goel, 006). Burada Q= Ölçüm yapılan yere ait kaya kütlesinin Q faktörü, H= Tünel derinliği, m. Bağıntının zayıf Q < 10, oldukça kuru kaya kütleleri J w 1 ve tünel derinliği H > 50 m için geçerli olduğu burada hatırlatılmalıdır. Aynı kaynakta kaya kütlesinin elastik modülü E y için sağlam kaya numunesinin elastik modülü E ile Q faktörünün yer aldığı E y =1.5 Q 0.6 E 0.14, GPa ampirik bağıntısı verilmektedir. E nin birimi (GPa) alınacaktır.

DENİZALTI TÜNELLERİ VE TASARIM İLKELERİ

DENİZALTI TÜNELLERİ VE TASARIM İLKELERİ DENİZALTI TÜNELLERİ VE TASARIM İLKELERİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Yük. Müh. Fatma Sevil MALCIOĞLU Dr. Müh. Burak GÖKÇE 06 Mart 2015 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ İş Müfettişi Yardımcılığı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1 ZEMİN PARAMETRELERİ... 11 1.1 Kohezyonlu (killi) Zeminler...11

Detaylı

İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İzmir Metro Projesi Nenehatun Tünelindeki Geoteknik Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E. POŞLUK, 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ 26 NOLU

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Bölüm Genişletilmiş Genel Giriş Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2011 1 AÇIKLAMA NOTU Bilgi föyünün hazırlanmasında ülkemizde tünel mühendisliği

Detaylı

Ordu Çevreyolu Projesİ. Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ. İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ

Ordu Çevreyolu Projesİ. Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ. İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır. Ocak-Şubat 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Ordu Çevreyolu Projesİ Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ BİLGİ VE REZERVASYON info@tunnelexpoturkey.com

Detaylı

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı karayolu yolboyu mühendislik yapılarının afete karşı dayanıklı olacak şekilde projelendirilmesi, imal

Detaylı

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKASLAMA DALGA HIZI İLE KONİK PENETRASYON TESTİ SONUCU HESAPLANAN GEOTEKNİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Zafer SAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜNEL AÇMA SİSTEMLERİNDE ÇELİK LİFLİ PÜSKÜRTME BETONUN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜNEL AÇMA SİSTEMLERİNDE ÇELİK LİFLİ PÜSKÜRTME BETONUN UYGULANABİLİRLİĞİ i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜNEL AÇMA SİSTEMLERİNDE ÇELİK LİFLİ PÜSKÜRTME BETONUN UYGULANABİLİRLİĞİ İnş. Müh. Halil İbrahim AYIŞ FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında Hazırlanan

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 2014 Yüksel Proje Yayınları No: 14-01 www.yukselproje.com.tr

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

TÜNEL AÇMA MAKİNELERİ (TBM)

TÜNEL AÇMA MAKİNELERİ (TBM) TÜNEL AÇMA MAKİNELERİ (TBM) (* ) Muammer ÇINAR ( * * ) Cenk FERİDUNOĞLU l.giriş Madencilik ve inşaat sektöründe yeraltı yapılarının Önemi teknolojik gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır.

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ

MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER E-mail: zerguler@yahoo.com Tel: +90 274 2652031-4160 BÖLÜM 3 SAHA İNCELEMELERİ 1 AMAÇLAR İnşaat ve maden mühendisliği uygulamaları yerkabuğunun en

Detaylı

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ

Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ AFYON 2012 1 DOĞAL TAġ (MERMER) MADENCĠLĠK ĠġLETME YÖNTEMLERĠ Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ 1. Doğal TaĢ (Mermer) Madencilik Yöntemlerinin Sınıflandırılması ve Doğal TaĢ ĠĢletmeciliğinde

Detaylı

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Rahşan GÖREN ÇATALAN İÇME SUYU İLETİM HATTINDA KAZIK TEMEL UYGULAMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı