Disability Terms - Turkish

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Disability Terms - Turkish"

Transkript

1 Ageing, Disability and Home Care, Department of Family and Community Services Disability Terms Turkish fact sheet June 2012 Disability Terms - Turkish There are many words and ideas used to describe and define working with people with a disability. As a result, people from non-english speaking backgrounds who need information in community languages experience two main barriers. The first is that some translations are wrong, unclear or refer to disability in negative ways. The second is that some of the words and ideas belong particularly to the Anglo-Australian culture and cannot be translated easily or simply into other languages or cultures where there are no similar ideas. This often leads to inconsistency and misunderstanding. The Multicultural Disability Advocacy Association conducted a project for Ageing, Disability and Home Care, in which professional translators translated 44 terms and ideas about disability into 14 languages. The translations provided a plain English explanation and translation for each term, to help people better understand their meanings. Five bilingual members of 14 communities cross-checked the translations to make sure they were correct, clear and suitable. Commonly 1 Acquired brain injury Translation Sonradan oluşan beyin hasarı An injury to a person s brain that can happen at any time. bir kişinin beyninde herhangi bir zamanda olabilecek hasar 2 Advocacy Speaking up for yourself or speaking up for other people to get what they want. Translation Savunma kendiniz için veya istediklerini elde edebilmeleri için başkaları adına konuşmak. 3 Advocate A person who supports you to get what you want. Translation Savunman istediğinizi elde etmeniz için sizi destekleyen kişi. For more information contact: Multicultural Disability Advocacy Association of NSW or ADHC Events & Communication Management Disability Terms fact sheet June 2012 Page 1 of 6

2 4 Assessment Way to find out about you and what you need. Translation Değerlendirme sizin hakkınızda veya ihtiyaçlarınız hakkında bilgi edinme yolu. 5 Attendant care Workers who help people with a disability in their own home to look after themselves. Translation Refakatçı engellilere, kendi evlerinde kendi kendilerine bakabilmeleri için yardımcı olan görevli. 6 Autism Where a person has difficulty being with other people, talking, touching or showing feelings. These difficulties start in childhood and can stay for life. Translation Otizm 7 Behaviour Intervention Translation Davranış Müdahalesi bir kişinin başkalarıyla birlikte olma, konuşma, dokunma veya duygularını göstermede sorun yaşaması. Bu güçlükler çocuklukta başlar ve tüm yaşam boyunca sürebilir. Services to help people with a disability change how they do things so they do not hurt themselves or other people. engellilere, yaptıkları davranışlarının kendilerine veya başkalarına zarar vermeksizin değiştirebilmeleri için yardımcı olan hizmetler. 8 Carer/ caring Someone who looks after a person with a disability without getting paid usually a relative or friend. Translation Bakıcı/bakım 9 Case Management Translation Vaka Yönetimi 10 Challenging behaviour Translation Güçlük çıkaran davranış karşılık almadan bir engelliye bakan kişi, genellikle bir akraba veya arkadaş Services to help you work out what you need and help you to get them. ne tür ihtiyacınız olduğunu çözümlemenize ve bunu elde etmenize yardımcı olan hizmetler. Anything a person does that may hurt themselves or others and may stop them from learning new skills or taking part in things. bir kişinin, kendisine veya başkalarına zarar veren ve yeni beceriler öğrenmesine ya da çeşitli faaliyetlere katılmasına engel olan davranışları. 11 Client Someone who gets a service. Translation Müşteri bir hizmeti alan kişi. Disability Terms fact sheet Page 2 of 6

3 12 Community access Translation Toplumda yeralmak 13 Community Participation Translation Toplum katılımı Services to help people with a disability to be a part of the community. toplumun bir parçası olmaları için engellilere yardımcı olan hizmetler. Services to help people with a disability to be a part of the community and to help people learn new skills. toplumun bir parçası olmaları ve yeni beceriler öğrenmeleri için engellilere yardımcı olan hizmetler. 14 Complaint Speaking up about something that has made you unhappy. Translation Şikayet etmek sizi mutsuz eden durum hakkında açıkça konuşmak. 15 Consumer Someone who gets a service. Translation Tüketici bir hizmeti alan kişi. 16 Day program A service for people with a disability to do things in the day time. Translation Gündüz programı engellilerin gündüzleyin bir şeyler yapabilmesi için hizmet. 17 Discrimination Treating someone unfairly. Translation Ayırım sizi mutsuz eden bir şey hakkında açıkça konuşmak. 18 Disability Service Services who support people with a disability. Translation Engellilik Servisi 19 Early Intervention Translation Erken Müdahale 20 Family Centered Practice Translation Aile Merkezli Uygulama engellileri destekleyen servisler. Getting a service as soon as possible to get the best result. en iyi sonucu elde etmek için mümkün olduğunca çabuk hizmet almak The needs of the family are the most important thing for the service. ailenin ihtiyaçları servis için en önemli şeylerdir. 21 Family support Services to support families. Translation Aile Desteği aileleri destekleyen servisler. Disability Terms fact sheet Page 3 of 6

4 22 Group home A place where a small number of people with a disability live together and get help from support workers. Translation Grup Evi 23 Home and Community Care Program Translation Ev ve Toplum Bakımı Programı az sayıda engellinin birlikte yaşadıkları ve destek görevlilerinden yardım aldıkları yer. Services to help people to keep living in their home. evlerinde yaşamayı sürdürebilmeleri için insanlara yardımcı olan hizmetler. 24 Home Care Workers who come to your home to help you so that you can keep living at home. Translation Ev Bakımı evde yaşamayı sürdürebilmeniz için size yardım etmek üzere evinize gelen görevliler. 25 Inclusion To be accepted as a part of the community. Translation Dahil etme/olma 26 Individual case plan / Care plan / Service plan Translation Bireysel vaka planı/ Bakım planı/ Hizmet planı toplumun bir parçası olarak kabul edilme. Future actions to get the help you need. These actions are written down and agreed to between you and the service. ihtiyacınız olan yardımı alabilmeniz için gelecekteki çalışmalar. Bu çalışmalar yazılır ve siz ve hizmet veren arasında anlaşmaya varılır. 27 Intake The first step to getting a service. Translation Giriş 28 Intellectual disability bir hizmet almak için atılan ilk adım. Difficulty in learning and remembering information and ideas. Translation Zihinsel engellilik öğrenmede ve bilgileri ve düşünceleri anımsama zorluğu. 29 Interpreter Someone who can speak your own language and speak English well. Translation Tercüman dilinizi ve İngilizceyi iyi konuşan bir kişi. Disability Terms fact sheet Page 4 of 6

5 30 Large residential centre Translation Büyük konut merkezi A place where many people with a disability live with help from workers. çok sayıda engellinin, görevlilerden yardım alarak yaşadığı yer. 31 Mental Illness A health condition that may need treatment when big changes happen in the way a person thinks, feels or acts. Translation Akil Hastalığı bir kişinin düşünme, hissetme veya hareket etme şeklinde büyük değişiklikler meydana geldiğinde tedavi edilmesi gerekebilecek bir sağlık sorunu. 32 Paid care worker Someone who is paid to look after a person with a disability. Translation Ücretli bakım görevlisi 33 Person/ people with disability Translation Engelli/engelliler 34 Physical disability Translation Bedensel engellilik 35 Post school programs Translation Okul sonrası programlar bir engelliye bakması için ödeme yapılan kişi. People with difficulties in any of the following areas: learning, thinking through things, hearing, moving around, etc. şu alanlardan birinde güçlüğü olan kişiler: öğrenim, düşünme, işitme, hareket etme, vs. Difficulty in walking or moving. Yürüme veya hareket etmede güçlük. Services for young people with a disability who have finished school to help them learn new skills or get ready for work. okulu bitiren engelli gençlere yeni beceriler öğrenmeleri veya çalışmaya hazırlanmaları için yardımcı olan hizmetler. 36 Referral Information given to you about another service or being sent to another service that can support you. Translation Havale size başka bir servis hakkında verilen bilgi veya sizi destekleyebilecek başka bir servise yönlendirilmeniz. 37 Respite To have a short break. Services that give support to people with a disability and their carers so they can have a short break from each other. Translation Dinlenme Molası kısa bir ara vermek. Engellilere ve bakıcılarına, birbirlerinden ayrı kısa bir zaman geçirebilmeleri için destek olan servisler. Disability Terms fact sheet Page 5 of 6

6 38 Rights and responsibilities Translation Haklar ve sorumluluklar 39 Sensory disability/ blind, Deaf Translation Duyumsal engellilik/körlük, sağırlık What you can expect and what is expected of you. sizin bekleyebilecekleriniz ve sizden beklenenler. Difficulty in seeing or hearing. görmede veya işitmede güçlük 40 Service User Someone who gets a service. Translation Hizmet kullanıcı bir hizmeti alan kişi. 41 Support Worker A person from a service who helps you to get what you want. Translation Destek Görevlisi 42 Supported Accommodation Translation Destekli Konut istediğinizi elde etmeniz için bir servisten size yardımcı olan kişi. Services to help people with a disability to live in the community in their home either by themselves or with other people. engellilere, toplum içinde, evlerinde ya tek başlarına veya başkalarıyla birlikte yaşamaları için yardımcı olan hizmetler. 43 Transition A time in your life when you move from one place, program or service to another. Translation Geçiş yaşamınızda yer, program veya hizmet değiştirdiğiniz an. 44 Volunteer Someone who works for a service without getting paid for it. Translation Gönüllü karşılık almadan bir servis için çalışan kişi. Disability Terms fact sheet Page 6 of 6

Do you know what to do if you are being mistreated?

Do you know what to do if you are being mistreated? Do you know what to do if you are being mistreated? A Turkish community education resource kit for elder abuse prevention 1 The Ethnic Communities Council of Victoria (ECCV) acknowledges the assistance

Detaylı

Parkinson hastalığını

Parkinson hastalığını Türkçe/İngilizce Turkish/English Parkinson hastalığını anlamak Understanding Parkinson s disease Parkinson s What is Parkinson s disease? Parkinson Hastalığı Nedir? Parkinson s disease is a condition that

Detaylı

Annual Report Yıllık Rapor 2010-2011

Annual Report Yıllık Rapor 2010-2011 Annual Report Yıllık Rapor 2010-2011 CONFIDENTIALITY and DATA PROTECTION All those employed at DERMAN perform their duties within a framework of confidentiality and in compliance with data protection legislation.

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

Facilitating a Carer Support Group

Facilitating a Carer Support Group CALD Carers Peer Support Groups Croatian Japanese Korean Lithuanian French Serbian Spanish Turkish Ukrainian Facilitating a Carer Support Group Bir Bakıcı Destek Grubunun Yönetimi National Dementia Helpline

Detaylı

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Bir Application NSW Devlet to enrol okuluna in a kayıt NSW olma Government başvurusu school Bir NSW devlet okuluna kayıt olmaya duyduğunuz ilgiden dolayı

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor. Leading Ladies: Turning Backlash into Progress

Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor. Leading Ladies: Turning Backlash into Progress Öncü Kadınlar Kadın Gündemini İleri Taşıyor Leading Ladies: Turning Backlash into Progress UZMAN TOPLANTISI VE PANEL RAPORLARI EXPERT S MEETİNG AND PUBLIC MEETİNG REPORTS 1 Executive Summary Leading Ladies,

Detaylı

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories EKİM ZAMANI SOWING SEASON Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Detaylı

ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER MERKEZİ 2012-2013 AKADEMİK YILI EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ

ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER MERKEZİ 2012-2013 AKADEMİK YILI EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER MERKEZİ 2012-2013 AKADEMİK YILI EYLÜL DÖNEMİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI FORMAT ve İÇERİĞİ Sevgili Öğrenciler, Istanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi

Detaylı

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz:

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz: HAKLARINIZI BĠLĠN Yardıma ihtiyacınız olduğunda bu kitapçıkta verilen acil yardım numaralarından birini arayın Bu kitapçık size geçici olarak Birleşik Devletler de çalışma ve okuma amacı ile göçmen olmayan

Detaylı

Managing Staff and Volunteers for CSOs

Managing Staff and Volunteers for CSOs Azerbaijan Civil Society Strengthening Programme Training Courses Managing Staff and Volunteers for CSOs Course Toolkit Baku 2011 This project is funded by the European Union This document has been produced

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER TRAINING CERTIFICATE PROGRAM 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(2): 94-112 ISSN: 1304-9496 METAPHORICAL PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY: CASE OF ANADOLU UNIVERSITY TEACHER

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

PROFESSIONAL ACTIVITIES

PROFESSIONAL ACTIVITIES PROFESSIONAL ACTIVITIES Professional 1 Bazı ülkelerde bir işadamının ofisinin büyüklüğü ve bulunduğu yer o kişinin önemi ve makamı hakkında bir çok fikir vermektedir. Sizin ülkenizde bu nasıl karşılanıyor

Detaylı

ANKET 1(Questionnaire 1. )

ANKET 1(Questionnaire 1. ) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 1(Questionnaire 1. ) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

24 Mükemmeliyetçi Kişiliğin gelişimi The Development of Perfectionist Character. Karakter Eğitimi. Özgüven ve Özsaygı. Kıskançlık ve Rekabet

24 Mükemmeliyetçi Kişiliğin gelişimi The Development of Perfectionist Character. Karakter Eğitimi. Özgüven ve Özsaygı. Kıskançlık ve Rekabet MARMARA EĞİTİM KURUMLARI, REHBERLİK DANIŞMA MERKEZİ KÜLTÜR YAYINIDIR. YIL 2013 SAYI 19 Karakter Eğitimi Character Education 04 Özgüven ve Özsaygı Self Reliance and Self Esteem 16 Kıskançlık ve Rekabet

Detaylı

ESK NEWS Inside this issue:

ESK NEWS Inside this issue: October 2014 ESK NEWS Inside this issue: KEY DATES Secondary Environment & Traffic Week 23/11 The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Primary Parents Evening 25-27/11

Detaylı

Ebeveynler için Paid Parental Leave Scheme

Ebeveynler için Paid Parental Leave Scheme TURKISH Ebeveynler için Paid Parental Leave Scheme Ailenize yeni bir çocuk katıldığında ve siz çalışmaya ara vermek istediğinizde, sizeyardımcı olması amacıyla parasal destek alabileceğinizi bilmek iyidir.

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Increasing Enrolment Rates Especially for Girls Council/EDUSER Danışmanlık Hizmetleri Konsorsiyumu

Detaylı

Gelir Yönetimi. Gönüllü

Gelir Yönetimi. Gönüllü Gelir Yönetimi Gönüllü Gelir Yönetimi (Income Management) nedir? Gelir Yönetimi (Income Management), önemli ev ihtiyaçlarını ve harcamalarını karşılamak üzere paranızı yönetmenize yardımcı olmak için bir

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI ENGLISH/TURKISH

ŞEKER HASTALIĞI ENGLISH/TURKISH ŞEKER HASTALIĞI BİLMENİZ gerekenler 1 ENGLISH/TURKISH Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Detaylı

Borçlanmaktan sakının

Borçlanmaktan sakının TURKISH Bir şikayet ya da geri bildirimde bulunma usulü Borçlanmaktan sakının İçinde bulunduğum şartlar değişirse ne yapmalıyım? Size Centrelink ödemesi yapılıyorsa içinde bulunduğunuz şartlardaki değişiklikler

Detaylı

LONDRA DA İLTİCA EDEN ALEVİ GÖÇMEN YAŞLILAR PENCERESİNDEN AKTİF YAŞLANMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME

LONDRA DA İLTİCA EDEN ALEVİ GÖÇMEN YAŞLILAR PENCERESİNDEN AKTİF YAŞLANMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES SAPIENZA UNIVERSITY IN ROME, ITALY FEBRUARY 06-08, 2014 LONDRA DA İLTİCA EDEN ALEVİ GÖÇMEN YAŞLILAR PENCERESİNDEN AKTİF YAŞLANMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL

Detaylı