BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROTASYONLU HATLARDA DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN HÂSILAT PAYLAŞIMINA DAYALI ROTASYONLU (DÖNERLİ) TOPLU TAŞIMA UYGULAMA ESAS VE USULLERİNE DAİR SÖZLEŞME BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu sözleşmenin amacı; bütünleştirilmiş denetimli toplu taşıma sistemiyle Kahramanmaraş şehir merkezinde yaşayan vatandaşların toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak, daha konforlu, daha güvenli, yüksek standartlı toplu İşleticilik hizmetini sunmak ve İşleticilerin hizmet kalitesini arttırmak üzere; Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar ile yine şehir içinde yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) yalnızca toplu taşıma aracı mahiyetindeki özel halk otobüsü olarak tek bir sistem dahilinde, idare tarafından belirlenecek hatlarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin tespit edeceği belediye otobüsleriyle birlikte, hasılat paylaşımına dayalı rotasyonlu (dönerli) toplu taşıma yapılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu sözleşme, Kahramanmaraş şehir merkezinde Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar, Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı özel halk otobüslerinin tek çatı altında tek bir sisteme dönüşümü ile bu sözleşme esaslarına göre dönüşümü sağlanan söz konusu dolmuş (minibüs) ve özel halk otobüsleriyle aynı güzergahlarda çalışan belediye otobüslerinin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulacak "Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemi (Havuz Sistemi)" içerisinde; dolmuşların özel halk otobüslerine dönüşümü, dönüşümü sağlanan yeni özel halk otobüslerinin ruhsatlandırılmaları, araçların yenilenmesi, yeni güzergahların ulaşım ücretlerinin toplanması, dağıtımı ile rotasyonlu çalışma ve hasılat paylaşımının yönetimi ve denetimi usul ve esaslarını kapsar. 1

2 Dayanak MADDE 3- (1) Bu sözleşme, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (p) bentleri ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (p) bentleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği) ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, (Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Taşıma Yönetmeliği) ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine ve UKOME ' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararına dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu özel sözleşmede yer alan terimlerden; Belediye :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını veya İdare, Encümen :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenini, UKOME :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini, U.H.D.B :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığını, Taşımacı :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemi (Havuz Sistemi)nde, Belediye tarafından özel halk otobüsü çalışma belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi, İşletici :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemi (Havuz Sistemi) nde, Belediye tarafından özel halk otobüsü çalışma belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiden 2

3 kiralama yoluyla özel halk otobüslerini işletme hakkını bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, Şoför :Özel halk otobüsünü süren araç kullanıcısını, HPRS (Havuz Sistemi) ÖHO :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemini (Havuz Sistemini), :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemine (Havuz Sistemine) dahil özel halk otobüslerini, İşletme Yılı :HPRS ye dahil özel halk otobüslerinin işletilmeye başladığı ay ve günden bir sonraki yılın aynı ay ve gününe kadar geçen zamanı, Takvim Yılı :Aynı yılın 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçen zamanı, Hareket Amirliği :HPRS ye dahil toplu taşıma işini yönlendiren Belediye birimini, Hat (Güzergah) :Belirlenen güzergâhtaki başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki izlenecek yolu, Rotasyon :Taşımacıların veya işleticilerin HPRS içerinde yer alan hatlarda, belirlenen tarihlerde araç sayısına göre sıralı olarak çalışma esasını, 3

4 Yolcu :Aracı kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri, Durak :HPRS ye dahil toplu taşıma işini yapan taşıtlarının yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları, işaretlerle belirlenmiş yerleri, Elektronik Bilet GKM/Validatör HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu :Akıllı kart, yolcu bilgilendirme ve ulaşım yönetim sistemini, :Otobüslerde elektronik biletin kullanıldığı geçiş kontrol makinesini, :Belediye Ulaşım Hizmetleri Daire başkanlığında, bu sistem için yeni verilecek çalışma belgeleri sahiplerinin kendi aralarından her takvim yılı için seçecekleri ve U.H.D.B ye bildirilecek 3 (üç) temsilci ile UKOME den sorumlu Şube Müdürü, Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürü ve Belediye Trafik Zabıtası Müdürü olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşan kurulu ifade eder. Gerektiğinde bu komisyonun üye sayısı ve niteliği Belediye tarafından değiştirilebilir. Çalışma Programı Tam bilet :Hat, araç ve zaman programını, : Genel olarak ve aksi belirtilmediği sürece 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş Belediye sınırları içi bir tam yolcu taşıma bedelini, İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Belgesi, Sözleşme, Genel Kurallar ve HPRS nin Denetimi Çalışma Belgesi MADDE 5- (1) Belediye tarafından HPRS ye dahil özel halk otobüslerine bu sözleşme hükümleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yönetmelikleri ve UKOME kararlarına göre çalışma belgesi verilir. 4

5 (2) Belediye özel halk otobüslerinin çalışma belgeleri ile araçların teknik yeterliliklerini kontrole, uygunsuzluk tespit edilenlerin eksikliklerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını askıya almaya yetkilidir. Sözleşmenin Tarafları MADDE 6- (1) Sözleşmenin tarafları, şehir içi yolcu taşıyan dolmuşları temsilen Kahramanmaraş Minübüscüler Odası ve mevcut duraklardaki dolmuş sahiplerinin kendi aralarından yetkilendirdikleri temsilci ya da temsilciler, Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, minibüs ve otobüs bireysel hak sahipleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. (2) UKOME nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararına ve bu sözleşme esaslarına göre HPRS ye dahil olan Kahramanmaraş şehir merkezinde Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar ve Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı özel halk otobüslerinin, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşme tekrar uzatılmadığı veya sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşme öncesi hakları, bu hakkı doğuran ruhsat ve diğer hak doğurucu taahhütlerle bağlı olarak ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda aynı şekilde devam eder. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren hatların durumunu belirleme yetkisi Belediyeye aittir. Sözleşme Bitiminde Sözleşme Öncesi Hakların Geçerliliği MADDE 7- (1) UKOME nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararına ve bu sözleşme esaslarına göre HPRS ye dahil olan Kahramanmaraş şehir merkezinde Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar ve Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı özel halk otobüslerinin, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşme tekrar uzatılmadığı veya sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşme öncesi hakları, bu hakkı doğuran ruhsat ve diğer hak doğurucu taahhütlerle bağlı olarak ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda aynı şekilde devam eder. (2) Sözleşmenin sona ermesinden itibaren hatların durumunu belirleme yetkisi Belediyeye aittir. 5

6 Uygulamaya Geçiş ve HPRS ye Kayıt Esasları MADDE 8- (1) Hâsılat Paylaşımlı Rotasyon Sisteminin (HPRS) uygulamasını düzenleyen ve UKOME tarafından tarih ve 2015/02-61 sayı ile alınan kararlara bütün taşımacı veya işleticiler uymak zorundadırlar. (2) UKOME' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararında yer alan yasal belge ve bilgilere göre yapılan hesaplamada her hattın dönüşüm oranı bulunmuştur. HÂSILAT PAYLAŞIMLI ROTASYAN SİSTEMİ' ne (HPRS başka bir anlatımla dönerli havuz sistemi)" dönüşecek otobüslerin, şehir içi araç trafik yoğunluğunun azaltılması ihtiyacı, mevcut hat ve dolmuş duraklarının yolcu arz kapasitesi, durakların güncel değerleri ve hat bedellerinin artması gibi kriterler göz önünde bulundurarak Kent içindeki dolmuşların Özel Halk Otobüslerine dönüşümünün, dönüşen otobüs sayılarından her bir durağa isabet eden otobüs sayısının Ulaşım Dairesi Başkanlığı raporunda belirtilen Hat değerlendirme analizine göre yuvarlama yapılarak mevcut minibüs (dolmuş) dönüşüm sayıları, mevcut hatlarda çalışan taşıtlar itibariyle aşağıdaki (1) numaralı tablodaki adetlere göre yapılır. Tablo 1 HASILAT PAYLAŞIMLI ROTASYON SİSTEMİNE GÖRE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE DONUŞUM SAYILARI Özel Halk Otobüsleri Yavuz Dolmuşları Fatih Dolmuşları Hastane Dolmuşları Evliya Dolmuşları Orman Dolmuşları Toplam Dönüşüm Sayısı (3) Mevcut hat veya duraklar itibariyle hâlihazırda kayıtlı toplam ruhsat sayılarına karşılık her bir durak içerisinde kendi aralarında eşit oranda hisseleri dağıtılır ve taraflarca Belediyeye bildirilir. Mevcut minibüs (dolmuş) sayılarına karşılık; Yavuz dolmuş durağı için 60 (altmış), Fatih dolmuş durağı için 60 (altmış), Hastane dolmuş durağı için 60 (altmış), Evliya dolmuş durağı için 42 (kırk iki) ve Orman dolmuş durağı için 34 (otuz dört) adet Özel Halk Otobüsleri Çalışma Belgesi verilerek yeni taşımacı veya İşletici hisse oranlarının HPRS (Hasılat paylaşımlı rotasyon (dönerli) sistemi (Havuz Sistemi) ne kaydedilir. 6

7 (4) Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 85 (seksen beş) adet, adet Özel Halk Otobüsünün her biri için de Belediyece Çalışma Belgesi verilir ve mevcut ruhsatlardaki hisse oranları da HPRS ye kaydedilir. (5) HPRS İzleme Denetim Komisyonu tarafından onaylanan belediye otobüsleri de aynı şekilde HPRS ye girer. (6) Kahramanmaraş Kent Merkezinin büyümesi, hatlardaki yolcu yoğunluğunun artması, hatların ileriye doğru gelişim seyri, şehirleşmenin yoğunlaştığı alanların ortaya çıkması durumlarında, HPRS' ye geçiş tarihi itibariyle hat güzergah hakları bulunan ve fiilen çalışan (H) ve (M) plakalı araç taşıyıcılarının HPRS' ye dahil olması ihtiyacı ortaya çıktığında ilgili tarafların talebi üzerine UKOME kararına göre dönüşüm yapılır. Dönüşüme ait adet ve oranların belirlenmesinde UKOME' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararındaki esas ve usullere göre işlem yapılır. (7) Belediye UKOME kararıyla HPRS' ye sonradan otobüs dâhil edebilir. Dönüşüme tabi tutulacak minibüs veya otobüslerde oran ve sayıların hesabında UKOME' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararındaki esas ve usullere göre işlem yapılır. Çalışma Belgelerinin Vizesi MADDE 9- (1) İşleticilerin her takvim yılının sonunda araç uygunluk belgesini yenilemesi sırasında çalışma belgeleri Belediyece vize edilir. Vize işlemlerinde herhangi bir ücret alınmaz. (2) İşleticilerin vize alamaması veya vize işlemlerini süresinde yaptırmaması hallerinde vize alınmasına kadar çalışma belgeleri askıya alınır ve toplu taşımadaki aksamadan doğacak zararlar yaptırım cetvelindeki cezalardan karşılanır. Çalışma Belgesinin İptali MADDE 10- (1) Taşımacılar veya işleticilerin; (a) Ölümü sonrasında mirasçılar veya yetkili vekillerince 6 (altı) ay içerisinde taşımacılığa veya işletmeciliğe devam etme yönünde U.H.D.B ye başvuru yapılmaması, (b) Sahte bilet satmaları veya elektronik bilet uygulamasında kartı okutmadan yolcu taşımayı bilerek, isteyerek ve kasten yapmaları ve bu durumun HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu tarafından karara bağlanması, 7

8 (c) Taşımacı veya işleticinin sözleşme hükümlerine uymamayı süreklilik haline getirdiğinin HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu tarafından karara bağlanması, Hallerinde Encümen kararı ile çalışma belgeleri iptal edilir. Rotasyon Esasına Göre Çalışma MADDE 11- (1) HPRS ye dâhil yeni hatlar, HPRS İzleme ve Denetim Komisyonunun görüşü de alınarak, U.H.D.B tarafından tespit edilir ve her bir özel halk otobüsü U.H.D.B tarafından HPRS ye kodlanır. (2) Günlük, haftalık veya aylık olarak her bir hatta çalışacak özel halk otobüslerinin sayıları U.H.D.B tarafından belirlenir. Gün içerisinde değişik saatler itibariyle hatlardaki özel halk otobüsü sayılarında farklılaştırma yapılabilir. (2) HPRS ye kodlanan her bir özel halk otobüsü, belirlenen hatlarda günlük, haftalık veya aylık dönüşümlü olarak çalışır. (3) Özel halk otobüslerinin hatlar itibariyle günler, hafta sonları ve resmi tatil günleri ile gün içindeki yolcu yoğunluğu saatleri itibariyle eşit olarak hatlarda çalışmalarını sağlayacak şekilde U.H.D.B tarafından çalışma programı hazırlanır ve çalışma programının ilgili olduğu dönemden mümkün mertebe en az iki iş günü önce ilgili oda ile Taşıyıcı veya İşleticilere duyurulur. Ulaşım planlama müdürlüğü HPRS hatlarını (güzergahları) hazırlar veya sonradan mevcut hatları değiştirebilir. Her halükarda hatlar UKOME kararıyla yürürlüğe girer. HPRS nin İşletimi ve Denetimi MADDE 12- (1) HPRS Belediye Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı (U.H.D.B) bünyesinde işletilir ve HPRS İzleme ve Denetim Komisyonunca düzenli olarak bütün uygulamaları itibariyle izlenir ve denetlenir. (2) HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu; Belediye Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, bu sistem için yeni verilecek çalışma belgeleri sahiplerinin kendi aralarından her takvim yılı için seçecekleri ve U.H.D.B ye bildirilecek 3 (üç) temsilci ile UKOME den sorumlu Şube Müdürü, Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürü ve Belediye Trafik Zabıtası Müdürü olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşur. 8

9 Çalışma Şartları ve Çalışma Şekli MADDE 13- (1) Taşımacılar veya işleticiler, istihdam ettikleri şoförlerin taşıma esnasındaki fiillerinden Belediye ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilere karşı sorumludurlar. İşleticiler ile istihdam ettikleri şoförlerin taşıma esnasındaki fiillerinden dolayı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilere karşı Belediyenin her hangi bir sorumluluğu yoktur. (2) Taşımacılar veya işleticiler çalışma programına, çalışma programındaki sefer saatlerine uymakla yükümlüdür. İşletmeciler özel halk otobüslerinde istihdam ettikleri şoförlerin de çalışma programına ve sefer saatlerine uymalarını sağlamakla yükümlüdürler. (3) Taşımacılar veya işleticiler, her bir otobüs için işletme şartları gereği rutin bakım veya tamiratları için ayda 1 (bir) günü geçmemek kaydıyla çalışma programında planlanarak otobüslere dinlenme yaptırılabilir. (4) Taşımacılar veya işleticiler, çalışma programındaki çalışma sürelerine riayet edeceklerdir. Mücbir sebep olmaksızın çalışmalarını kesintiye uğratamazlar. Çalışmalarını etkileyecek mücbir sebep hallerinde Hareket Amirliğine durumu en geç (1) saat öncesinden bildirmeleri zorunludur. (5) Taşımacılar veya işleticiler, trafik açısından oluşacak zorunluluklar veya geçici alt yapı çalışmaları dışında, belirlenen hat ve güzergâhları değiştirmeden izleyeceklerdir. Hat üzerindeki duraklara tam yanaşmadan durak haricinde kesinlikle indirme ve bindirme yapamazlar. (6) Araçların seferlerini tamamlayamamaları halinde (arıza, trafikten alıkoyma vb.) yolcuların ek ücret alınmadan yedek araç veya aynı hattan geçen başka bir araca nakli suretiyle taşıma hizmetinin tamamlamaları sağlanacaktır. Bunun haricinde bir araçtan diğerine yolcu nakli yapılamaz. (7) Taşımacılar veya işleticiler, araçlarıyla ilgili teknik zorunluluk halinde; U.H.D.B den izin belgesi almak şartıyla bir takvim yılı içerisinde en fazla 30 (otuz) gün araçlarını işletmeden çekebilirler. Bu süre mücbir sebeplerin varlığı halinde U.H.D.B tarafından uzatılabilir. Araçların işletimden çekildiği sürelerde HPRS gelirlerinden yararlanılamaz. (8) Taşımacılar veya işleticiler ile şoförlerin, araçlarıyla ilgili her türlü denetim neticesinde (sigorta, muayene, vergi, vb. sebepler) ile görev gereği kusur veya ihmalinden kaynaklanan trafikten alıkonulma halleri, mücbir sebep olarak kabul edilmez. 9

10 (9) Taşımacılar veya işleticiler ile şoförler, araçlarda yolcu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar, hayvan, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, kesici vb. malzemeleri taşıyamazlar. (10) Çocuk arabası ve tekerlekli sandalye ile binmek isteyen yolculara gerekirse iniş kapıları da açılmak suretiyle yardımcı olunacak, ancak çocuk arabalarının araçta katlı vaziyette bulundurulması hususunda ikazda bulunulacaktır. Şoförün bu konudaki ikazlarına uyulmaması sebebiyle oluşacak zararlardan işleten, şoför ve belediye sorumlu değildir. (11) Savaş, olağan üstü hal, seferberlik hali, ile deprem, sel baskını gibi doğal afet hallerinde Belediyenin Taşımacı veya işleticilere yapacağı bildirimden itibaren, Taşımacılar veya işleticiler araçlarını hat sınırlaması olmaksızın Belediyenin emrine tahsis ederler. (12) HPRS ye dahil araçlar hiçbir şekilde özel amaçlı kullanılamaz ve U.H.D.B nin izni olmaksızın şehir merkezi dışına çıkartılamaz. (13) Şoförler tanıtım kartlarını görev süresi boyunca üzerinde bulundurur. (14) Şoförlerin kılık ve kıyafetleri U.H.D.B tarafından belirlenir. (15) Yolcu potansiyelinin artış gösterdiği özel gün ve hallerde U.H.D.B ek sefer koymaya yetkilidir. Bu hallerde de takvim yılı içerisinde İşleticiler arasında eşitlik sağlanması dikkate alınır. (16) U.H.D.B sözleşmede yer alan görevleriyle ilgili bu sözleşmeye aykırı olmamak üzere çalışma talimatnamesi düzenlemeye ve uygulamaya yetkilidir. (17) İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ücretsiz/indirimli yararlanma hakkı olanlar bu haklarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırılır. (18) İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ücretsiz/indirimli olarak toplu taşımadan yararlandırılanlar için aksine hüküm yoksa merkezi idareden Belediyeye aktarılacak olan tutarlar, bu sistem içerisinde taşınılan yolcu sayısının toplam yolcu sayısına oranına isabet eden tutar üzerinden Belediyece HPRS ye aktarılır. (19) İşletmenin huzuru açısından kurallara uygun davranmayarak kavga eden, huzur ortamını bozan şoförü U.H.D.B yetkilileri denetim yetkisini kullanarak söz konusu olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak araçtan indirir ve konu HPRS İzleme Ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilir. Suçsuz olduğu anlaşılan şoförün istemesi halinde yeniden işe başlamasına müsaade edilir. Suçlu olduğu kanaati hasıl olan şoföre ise 1-6 ay arasında araç 10

11 kullanmama cezası uygulanır. Bu süre işlenen suçun özelliğine göre HPRS İzleme Ve Denetim Komisyonu tarafından belirlenir. (20) Yüz kızartıcı suçu (ırza tecavüz veya yönlenmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşa tahrik, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, hileli iflas suçları gibi) tespit edilen şoföre Trafik Zabıtası Şube Müdürlüğünce verilen şoför tanıtım kartı iptal edilerek işletmeden süresiz olarak uzaklaştırılır. (21) Araçlarda bulanan denetim amaçlı kamera kayıtlarına ilişkin görüntüler emniyet ve adliye birimlerinin yazılı taleplerinin dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HPRS Gelirlerinin Hesaplanması ve Ödenmesi HPRS Gelirlerinin Hesaplanması ve Dağıtılması MADDE 14- (1) Taşımacı veya işleticiler Belediye tarafından kendisine tahsis edilen hat kira bedeli, seyrüsefer, denetim, altyapı ile diğer işletmecilik hizmetleri karşılığı olarak mevcut taşıma tarifesine göre bir otobüs için her ay hak ediş tutarı (aylık ciro tutarı) üzerinden aşağıdaki tabloda gösterilen kriterlere göre hesaplanacak tutar havuz hesabından kesilerek belediye hesabına aktarılır. AYLIK HİZMET BEDELİ TABLOSU ARAÇ YAŞI ARAÇ BAŞINA YÜZDE ORAN (%) 1 0,60 2 0,61 3 0,62 4 0,63 5 0,65 6 0,67 7 0,70 8 0,73 9 0,76 10 ve Üzeri 0,80 11

12 (2) Hizmet bedelleri; mücbir sebep dışında ÖHO çalışmamış bile olsa süresine bakılmaksızın düzenli olarak ödenir. (3) Hizmet bedelleri, başka bir işleme gerek kalmadan her bir aracın aylık hasılat tutarının 1. fıkrada belirtilen yüzdelik oranlarla çarpılması suretiyle hesaplanarak, elektronik ücret toplama sistemini ve havuz hesabını yöneten yüklenici tarafından taşımacı veya işleticilerin hakediş bedelleri üzerinden kesilerek belediye hesabına aktarılır. (4) HPRS de bir takvim ayı içerisinde toplanan gelirlerden; birinci fıkra hükmüne göre her bir ÖHO' ya ait hesaplanan aylık hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; HPRS ye dâhil özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerine aşağıdaki oranlara göre dağıtılır. a) Çalışma programındaki güzergahın kilometresine göre % 60 (yüzde atmış) b) Taşınan yolcu sayısına göre % 40 (yüzde kırk). Belediye her zaman (a) ve (b) bendinde belirlenen oranların niteliği de dahil olmak üzere değişiklik yapma yetkisine sahiptir. (5) HPRS toplanan gelirlerin Taşımacı veya İşleticiler ile belediye otobüslerine dağılımında uygulanacak Performans Kriterleri ile çalışma programına göre sefer kilometresi ve taşınan yolcu sayısı tespitine ilişkin esaslar, bu sözleşme eki (EK-1) Performans Kriterleri ve HPRS Gelir Dağıtımı Uygulamalarında düzenlenmiştir. MADDE 15- (1) Taşımacılar veya işleticilere her takvim ayına ilişkin yapılacak ödemeler, çalışma belgelerinde belirtilen ve HPRS ye kayıtlı olan hisseler üzerinden U.H.D.B ye bildirilen banka hesaplarına aktarılır. Ayrıca ilgili takvim ayında uygulanan ceza tutarları da kesilerek başka hiç bir işleme gerek kalmadan Belediye hesaplarına aktarılır ve kalan miktar yine başka hiç bir işleme gerek kalmadan elektronik ücret toplama sistemini işleten yüklenici tarafından hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir. (2) Taşımacılar veya işleticilere bu sözleşme eki (EK-2) Ceza Uygulamaları Cetveline göre tatbik edilecek ceza tutarları Belediyeye gelir olarak kaydedilir. 12

13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmeden Doğan Hakların Devri ve Sigorta Zorunluluğu Uygulamaya Geçiş Şekli ve Şartları MADDE 16- (1) Taşıma veya işletme hakkının devri işlemlerine ilişkin tüm sözleşmelerde noter tasdiki zorunludur. (2) HPRS' ye dahil olan taşımacılar veya işleticiler ilgili esnaf odasına kayıtlı olmak zorundadır. Ancak Otobüsçüler Esnaf Odası kuruluncaya kadar oda kayıt belgesi istenmez.oda üyeliği sona erenlerden 1 (bir) ay içersinde Odaya kaydını tekrar yaptırmayanlar hakkında bu sözleşmenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. (3) Bu sözleşmenin uygulanması için resmi kurum ve kuruluşlara ödenen veya daha sonra ödenecek her türlü sözleşme, ruhsat, vergi, resim, harç, fon vs. gibi giderler ile yasal yükümlülükler ruhsat sahibine aittir. (4) Devir işlemlerinde, çalışma belgesi alınan araçla ilgili olarak; devirden önceki döneme ait Belediye, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere karşı her türlü borcun, aracı devralan tarafından üstlenildiğine dair noterden taahhütname verilmedikçe devralanın HPRS' ye kaydı yapılmaz. (5) Belediye de bu sözleşme hükümlerine ilişkin HPRS nin işletimi ile sistemin izlenmesi ve denetimine ilişkin haklarını iştiraklerine devretme yetkisine sahiptir. Bu şekilde devir olması halinde bu sözleşme ile Belediyeye verilen hakların iştiraki olan şirketlerde hangi organlarca kullanılacağı, Belediyece çalışma belgesi sahiplerine bir ay içerisinde bildirilir. Devir MADDE 17- (1) HPRS ye dahil araçlara ilişkin bütün devir işlemlerinde; devir onayı ve devir ücretleri Encümenin yetkisindedir. Devir işlemlerinde Belediyeye yatırılacak devir ücreti tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır. (a) Taşıma veya işletme hakkının ortaklar arası devirlerinde ücret alınmaz. Ortaklıkları bulunmayan kişilere devirlerde (hisse oranı tavan tam bilet) ücreti esas alınır. (b) Taşıma veya işletme hakkının Ana, Baba, Eş ve Çocuklara yapılan devirlerinden devir ücreti alınmaz. Ücretsiz devir aracın U.H.D.B' de tutulan dosyasına ve HPRS ye kaydedilir. 13

14 (d) Taşıma veya işletme hakkı sahibinin vefatı halinde Ana, Baba, Eş ve Çocuklarına miras yoluyla devir işleminde ücret alınmaz ve devir onayı aranmaz. (e) Taşıma veya işletmeciler, tüzel kişiliğe sahip başka bir oluşumda aynen yer alsalar bile devir işlemlerinde (hisse oranı X tavan tam bilet) devir ücreti alınır. Sigorta Zorunluluğu MADDE 18- (1) Taşımacılar veya işleticiler araçlarına, bu sözleşme kapsamında toplu taşıma işine başladığı tarihten itibaren zorunlu trafik sigortasını yaptırır. Sorumluluk MADDE 19- Taşımacılar veya işleticiler, istihdam ettikleri şoförlerin görevleri sırasında verdikleri zararlardan, her türlü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatın uygulanmasından ve denetlenmesinden, tüm hukuki sonuçlardan, ücret, kıdem tazminatı ve diğer özlük haklarının ödenmesinden, istihdama ilişkin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve araçtan kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişilerin göreceği her türlü zararın karşılanmasından bizzat ve istisnasız bir şekilde sorumludur. Bu konularda Belediyeye her hangi bir sorumluluk atfedilemez. BEŞİNCİ BÖLÜM Özel Halk Otobüslerinde Aranan Teknik Özellikler ve Araçların Teknik Gelişmelere Uyarlanması Araçların Genel Durumları MADDE 20- (1) HPRS ye dâhil araçların, Karayolları Trafik Tüzüğünün kent içi toplu taşım araçlarının yapım, tadil ve montajı hakkında teknik şartlarını gösteren yönetmelik, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle imal edilmesi ve trafik için geçerli bütün teçhizatla donatılmış olması şarttır. Ancak belediye bütün teknik şartlarda değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Motor Tipi ve Gücü MADDE 21- (1) Kanuni sınırla kabul edilen yakıt ve enerji türleri ile çalışan motor ile tahrik edilecek, değişik ısılarda ilk hareketi kolaylıkla temin edecek bir düzene sahip olacaktır. (- 35 C' de kolaylıkla çalışabilmesi için ilk hareket donanımı bulunacaktır-) Motor çalışır 14

15 durumdayken sessiz, gürültüsüz, araç içinde ve dışında uluslararası gürültü normlarına uygun olacaktır. Egzoz emisyonu ulusal tüzük ve standartlarda belirtilen şartları sağlayacaktır. Motor gücü en az 95 KW ve üzeri olacaktır. Belediye bu ölçülerle ilgili değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. MADDE 22-(1) Araçların uzunluk ölçüsü en fazla standart 10 metre, en az standart 7,50 metre, yerden yüksekliği en fazla 3,50 metre genişliği en fazla 2,5 metre olacaktır. Belediye bu ölçülerle ilgili değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Aracın teknik özelliklerinden kaynaklanan tüm sonuçlara bu sözleşmeyi imzalayan herkes peşinen tüm sonuçlarını kabul etmiş sayılır. Kapılar MADDE 23- (1) Otobüste sağ ön ve arkada olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır. (2) Kapılar kenarları kauçukla çevrilmiş olmalıdır. (3) Kapılar elektro pnomatik, gerektiğinde el ile açılabilir düzene haiz olmalıdır. El kumanda ventil mandalı kapı pompa muhafaza kutusu içinde olacaktır. (4) Kapıların açık veya kapalı olduğunu belirtecek sinyal tertibatı bulunacaktır. (5) Kapılar açıldığında otomatik olarak basamakları aydınlatacaktır. (6) Araçlar engellilerin güvenli bir şekilde araca binip inmeleri için gerekli teknik donanıma sahip olacaktır. Cam ve Pencereler MADDE 24- (1) Tüm camlar sızdırmaz ve titreşime karşı dayanıklı olacaktır. (2) Otobüsün tüm camları standartlara, Trafik Tüzüğüne uygun boyut, renk ve teknik özelliklerde olacaktır. (3) Şoför yeri, koltuk kısmından yolcular tarafından görülebilir şekilde şoför kabini ile ayrılacaktır. Korna MADDE 25- (1) Otobüste elektrikle çalışan orijinal korna bulunacaktır. Diğer korna türleri kullanılamaz. 15

16 Renk MADDE 26 (1) Dizel araçlar; türkuaz mavisi - beyaz renklerde olacaktır. Doğalgazlı araçlar; aynı renk zemini üzerinde belediye tarafından belirlenen motif ve süslemeleri içerecektir. Renk, yazı ve motifler belediye araçları için kullanılan şekil ve boyutlarda olacaktır. Yeni renk değiştirme ve belirleme yetkisi Belediyeye aittir. Yolcu Sayısı ve Oturak Dizaynı MADDE 27- (1) Dizel Otobüslerde en az 25, doğalgazlı otobüslerde 26 koltuk bulunacaktır. HPRS ye dâhil olacak araçların ruhsat düzenlemesi bu sözleşmede belirtilen koltuk sayısına uygun olarak yaptırılacaktır. Araç oturakları ölçü ve imalat malzemesi açısından şehir içi taşımacılık standartlarına uygun olacaktır. Araçların Yaşı MADDE 28- (1) HPRS ye girecek araçlar en az 2015 model ve üstü olacaktır. Araçlar yeni imal edilmiş olup ikinci el olmayacaktır. HPRS ye daha sonra dahil olacak araçların yaşını belirleme yetkisi U.H.D.B. ye aittir. Araç yaşları belirlenirken, UKOME' nin aksine kararı olmadıkça araç tescil belgesindeki (trafik belgesi) model yılı esas alınır. (2) Taşımacılar veya işleticiler istediği takdirde mevcut aracını veya araç değişiminde CNG (Compressed Naturel Gas = Sıkıştırılmış Doğalgaz) veya elektrikli sisteme geçebilir. Bu sisteme geçiş ile ilgili tüm masraflar taşımacılar veya işleticilere aittir. Donanımlar MADDE 29- (1) Araçlarda validatör takılması için teknolojik altyapısı kurulu olacaktır. (2) Araç içinde bir adet LED bilgilendirme ekranı takılabilmesi için gerekli tesisat altyapısı kurulu olacaktır. (3) Araç içi ile aracın ön ve arkasını gösterecek en az 3 mega piksel (Full HD çözünürlük 1920x1080) piksel özelliklerine sahip en az üç adet kamara sistemi takılı olacaktır. (4) Araçlarda, güzergahlarını hatların gösteren gösterge paneli bulunacak olup, panel turuncu renkli ledli ve otobüsün sağ tarafı ile ön tarafın alın kısmında olmak üzere iki adet olacaktır. Ön cam üst kısmında minimum (72 cm x 17 cm) ebadında, ön teker üstü yan tabelası minimum (70 cm x 17 cm ) ebadında olacaktır. Ayrıca aracın arka kısmında Üç basamaklı sayı gösterecek ledli hat numara gösterge paneli bulunacaktır. 16

17 Denetim BEŞİNCİ BÖLÜM Denetim ve Denetime İlişkin İşlemler MADDE 30- (1) HPRS ye dahil araçlar ile bu araçlarda istihdam edilen şoförler, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğu yönünden Belediye yetkililerince ve zabıtası ile ilgili Oda yetkililerince denetlenir ve kontrol edilir. Denetim Defteri ve Tebligat MADDE (1) Kusuru tespit edilen taşımacılar veya işleticiler ile şoförler, denetim yetkililerince her zaman sözlü veya yazılı olarak uyarılabilir. Tespit edilen eksiklik ve kusurlar için uyarıların ve çeşitli konularda taşımacılar veya işleticilere yapılacak tebligatın kaydedilmesi amacıyla HPRS ye dahil her araç içinde bir "Denetim Defteri" bulundurulur. Denetim Defteri olmayan U.H.D.B. veya Trafik Zabıtasınca araç uyarılır tekrarı halinde çalıştırılmaz. Denetim defterinin kaybedilmesi, tahrip edilmesi veya sayfalarının eksik olması halinde 40 (Kırk) tam bilet bedeli alınarak U.H.D.B tarafından yenisi verilir. (2) Denetim defterine kaydedilen hususlarla ilgili raporlar 24 saat içinde U.H.D.B' nin ilgili birimine İşletici veya Taşımacı tarafından verilir. U.H.D.B bu durumla ilgili raporu kayıt altına alır. Denetim defterine kayıt edilen olayın tarihi aynı zamanda taşımacılar veya işleticilere tebligat tarihidir. Denetim Defteriyle İlgili Uygulama MADDE 32- (1) Taşımacılar veya işleticiler, denetim defterini otobüs üzerinde bulundurmakla yükümlüdür. (2) U.H.D.B tarafından görevlendirilen denetçi personel veya zabıta tarafından şoförün bu sözleşmeye göre hata, kusur veya eksikliği görüldüğünde, gerekli raporu yazmakla birlikte, olayı usulüne uygun bir şekilde denetim defterine kaydedilecektir. Raporlarda tespit edilen eksiklik veya kusur, hadise tarihi ve saati, hadise yeri, çalışma programına riayetsizlik ve göreve gelmeme hallerinde ise yapılmayan seferin hareket saati ve görevde bulunulmayan süre (... saatlerindeki seferlerini yapmadı veya... saatleri arasında tam gün göreve gelmedi.) açık bir şekilde belirtilecektir. (3) Denetim defterini otobüste bulundurmayan şoförler, denetim görevlisinin düzenlemiş olduğu raporun üzerine Denetim Defteri yanımda yoktur. ibaresini yazıp imzalamak ve 1 (bir) gün içinde temin ederek gerekli kayıtları işlettirmek zorundadır. 17

18 (4) Denetim Defterini otobüs üstünde bulundurduğu halde görevliye vermekten imtina eden veya Denetim Defteri Yanımda Yoktur ibaresi yazmayan, yazmaktan kaçınan veya raporun denetim defterine kaydedilmesine engel olan şoförün çalıştığı araca görev verilmez ve U.H.D.B' nin belirlediği otoparka çekilerek gerekli işlemler yapılır. (5) Taşımacılar veya işleticilerin ortaklık veya tüzel kişilik olması halinde, ortaklardan birine veya tüzel kişilik yetkilisine teslim edilen denetim defterinin sorumluluğu, tüm ortaklara ve tüzel kişiliğe aittir. (6) Denetim Defterine işlenen kayıtlar aynı zamanda taşımacılar veya işleticilere yapılan tebligattır. Taşımacılar veya işleticilerin itiraz hakları saklı olup, en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılan itirazlar HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu tarafından sonuçlandırılır. (7) Rapor ve denetim defterlere ilişkin diğer usul ve esaslar Belediye tarafından belirlenir. ALTINCI BÖLÜM Hat Değişiklikleri, Eğitim, Başvurularda Aranacak Belgeler ve araçları Temini Hat ve Güzergâh Değişiklikleri MADDE 33- (1) Altyapı çalışmaları ve toplu taşımadan kaynaklanan ihtiyaç ve gelişmeler sebebiyle hattın veya güzergâhın bir kısmında ya da tamamında değişiklik lüzumu halinde, UKOME kararları doğrultusunda hat ve güzergâhı belirleme yetkisi Belediyeye aittir. Şoförlerin Eğitimi MADDE 34- (1) UHDB, şoförlere eğitim verme, eğitim verildiğine ilişkin kart veya sertifika verme ile zorunlu tutulacak eğitime katılmayan şoförlerin istihdam edilmemesini isteme yetkisine sahiptir. Başvurularda Aranacak Belgeler ve İşleticiliğe Katılma Şartları MADDE 35- (1) HPRS ye kayıt işlemleri için araç, şoför ile taşımacı ve işleticilere ilişkin aşağıdaki belgeler istenir: (a) Araç: 1. Noter veya Belediye Tasdikli Trafik Tescil Belgesi Sureti, 2. Araç Uygunluk Belgesi, (Üretici Firma) 3. Zorunlu Trafik, Ferdi ve Kasko sigorta poliçeleri, 18

19 (b) Trafik Zabıtasınca verilecek şoför tanıtım kartı için: 1. Uygun Sürücü Belgesi, 2. En geç tarihinde getirilmek üzere, ticari Araç kullanma belgesi (SRC 2), 3. Adli sicil belgesi, 4. İkametgâh belgesi, 5. Şoför Bilgi Formu 6. Vesikalık Fotoğraf (2 adet), 7.Şoför olarak çalışabileceğine dair sağlık kurulu raporu, 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (c) Taşımacı: 1. Taşımacı Bildirim Formu, 2. HPRS' yi kabul ettiğine dair taahhütname (zorunlu değildir), 3. Çalışma İzni Başvuru Formu, 4. Adli Sicil Belgesi, 5. Gerçek kişiler için 3 adet vesikalık resim, 6. Vergi Levhası fotokopisi, 7. Noter onaylı imza sirküsü/beyannamesi 8.Gerçek kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi, 9. Vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletnamenin işlem tarihi itibarıyla noterden tasdiki (4) İşletici: 1. İşletici Bildirim Formu, 2. HPRS' yi kabul ettiğine dair taahhütname (zorunlu değildir), 3. Çalışma İzni Başvuru Formu, 4. Adli Sicil Belgesi, 5. Gerçek kişiler için 3 adet vesikalık resim, 6. Vergi Levhası fotokopisi, 7. Noter onaylı imza sirküsü/beyannamesi, 8.Gerçek kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi, 9.Taşımacıdan ruhsatı kiraladığına ilişkin noter belgesi, 10. Vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletnamenin işlem tarihi itibarıyla noterden tasdikli 19

20 (5) Taşımacılar veya işleticiler tarafından belirtilen belgelerle birlikte U.H.D.B ye müracaat edilecektir. Belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde U.H.D.B tarafından çalışma belgesi verilecek ve HPRS' ye kayıt işlemi yapılacaktır. (6) Taşımacılar veya işleticiler her takvim yılı için araç teknik kabul uygunluk belgesini yenilemek zorundadır. (7) Araç teknik kabul uygunluk belgesini bir önceki takvim yılı sonuna kadar yenilemeyen taşımacı veya işleticilerin araç teknik kabul uygunluk belgesini yenilemelerine kadar seferlerden men edilir. İşleticilerin Araç Temini ve Hizmete Başlama Süresi MADDE 36- (1) Taşımacılar veya işleticiler, bu sözleşmenin yürürlüğünden itibaren en geç tarihine kadar araçlarını temin ederler. (2) Aracı hazır olan taşımacı veya işletici teknik kabul işlemleri yapılması için U.H.D.B ye müracaat eder. UHDB en geç 7 (yedi) gün içerisinde hazır olan aracın teknik kabul işlemlerini yapar. (3) U.H.D.B; araç teknik kabul uygunluk işlemlerini, aracın bu sözleşme belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kendi bünyesinde oluşturacağı komisyona veya ilgili gerçek/tüzel kişilere yaptıracaktır, araç teknik kabul işlemi U.H.D.B nin belirleyeceği yerlerde yapılacaktır. Taşıma Ücret Tarifesi ve Mali Konular MADDE 37- (1) Taşıma ücret tarifesi UKOME tarafından belirlenir. (2) Taşımacılar veya işleticiler, GPS modüllü araç takibi ve Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin gerektirdiği teknik donanımı, tarifeye dayalı elektronik bilet, akıllı bilet, vb teçhizat ile ilgili donanımı U.H.D.B nin belirleyeceği standartlarda bulundurmak ve çalışır tutmak zorundadır. Bunun dışında herhangi bir ücret, tarife ve bilet sistemi kullanamaz. (3 Taşımacılar veya işleticiler, 6 yaşına kadar (6 yaş dâhil) olan çocukları ücretsiz taşımak zorundadır. 20

21 (6) Taşımacılar veya işleticiler, indirimli tarifeden faydalanan ve ücretsiz taşınan yolcuların Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ilgili İdare tarafından verilen kartları ibraz eden yolcuları taşımakla yükümlüdür. (7) Taşımacılar veya işleticiler, resmi tatil günlerinde normal çalıştığı günlerdeki uygulamayı baz alacaktır. Araçlara Reklam Alınması MADDE 38- (1) Belediyeden izin alınmadan hiç bir ilan ve reklâm uygulaması yapılamaz. Belediye izni ile araçlarda kullanılan ilan ve reklam bedelleri peşin olarak alınır. Ücret ödenmeden reklam yaptırılmasına izin verilmez. Reklam bedellerinin % 40' ı Belediyeye kalan bedel HPRS' ye aktarılır. Ö.H.O. uygulanacak reklamların genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekir. (2) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletme ve iştiraklere ait her türlü ilan ve reklamlar ücrete tabi olmaksızın araçlara asılır. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Uygulamaya Geçişe Ait Vergi, Resim Ve Harçlar MADDE 39- (1) HPRS' ye geçiş ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü her türlü vergi, resim, harç, prim ve rüsumlara ilişkin sorumluluk taşımacılara veya işleticilere aittir. (2) Bu sözleşmeye ait Damga Vergisi taşımacılar veya işleticiler tarafından ödenir. Sözleşmeye Ait Yükümlülükler MADDE 40- (1) Taşımacılar veya işleticilerin, bu sözleşmeye ait yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle geçersiz hale gelmesi veya feshedilmesi halinde taşımacılar veya işleticiler herhangi bir tazminat, hakediş, kar kaybı veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edemez. 21

22 Ek Sözleşme Yapılabilmesi MADDE 41- (1) Belediye ve sözleşmede imzası bulunan diğer taraflar arasında ilerde çıkabilecek ve bu sözleşmede belirlenmemiş hususlar, Belediye ve tarafların karşılıklı görüşmeleri sonucu varılacak mutabakatlar çerçevesinde çözümlenecek ve gerektiğinde düzenlenecek eklerle bu sözleşmeye eklenebilecektir. Sözleşmede Hüküm Bulunmaması MADDE 42 (1) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde U.H.D.B' nin toplu taşımaya ilişkin çıkardığı yönetmelikler, yönergeler ve Belediye tebliğleri hükümleri esas alınır. Tebligat Adresi MADDE 43- (1) Taşımacılar veya işleticiler, tebligat adreslerini U.H.D.B' ye yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirir. (2) Adres bilgilerinin veya adres bilgilerinde değişikliğin otuz (30) gün içerisinde U.H.D.B ye bildirilmemesi halinde, U.H.D.B kayıtlarında mevcut adrese yapılan tebligat geçerlidir. İhtilafların Çözümü MADDE 44- (1) Bu sözleşme ve buna bağlı olarak çıkarılan diğer talimatnamelerin uygulanmasında çıkabilecek ihtilaflarda, Belediyenin alacağı kararlar kesindir. Yürürlük ve Sözleşmenin İmzalanması MADDE 45- (1) İş bu sözleşme 45 (kırk beş) madde ve 2 adet ekli cetvelden ibaret olup taraflarca okunup doğruluğu anlaşılarak beş nüsha olarak düzenlenmiştir. (2) Bu sözleşme hükümleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. EKLER: EK-1. PERFORMANS KRİTERLERİ VE HPRS GELİR DAĞITIMI UYGULAMALARI EK-2. CEZA UYGULAMALARI CETVELİ 22

23 Toplu Taşıma Şube Müdürü Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hakan YAZAR Fatih ADANIR Hüseyin AĞIR TARAFLAR No Hak Sahibi Adı Soyadı /Unvanı Hisse Oranı (%) Dönüşüme Tabi Aracın Plakası Dönüşüme Tabi Aracın Mevcut Çalıştığı Durak Adı İmza

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İZAFETEN İbrahim ULAŞ Genel Sekreter 36

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin (f)

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belediye denetiminde çalışan tüm toplu taşıma araçlarının çalışma şekillerini,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOBÜSLE TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOBÜS İŞLERİ SERVİSİ KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOBÜS İŞLERİ SERVİSİ KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOBÜS İŞLERİ SERVİSİ KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde yolcu taşıma

Detaylı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 1/15 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (M) ve (TM) SERİ PLAKALI VE HATLI TİCARİ MİNİBÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı Konu 33773088- D(û.o 2 > - 0 6 Yönetmelik T.C Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü / V v * \ r 5 t * I EXP02016 AMTALYA 0 2 / 07/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Ulaşım Planlama

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: f 6/06/2015

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: f 6/06/2015 PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Tarih: f 6/06/2015 BİRİM M ALİ H İZ M ETLER DAİRESİ BAŞK ANLIĞI M ECLİS TO PL A N T ISIN IN TARİH İ VE GÜNDEM M ADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli toplantısında

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı

2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı 2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı 1/19 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler)

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) Toplu Ulaşım Hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (a) 12.Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı