BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROTASYONLU HATLARDA DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN HÂSILAT PAYLAŞIMINA DAYALI ROTASYONLU (DÖNERLİ) TOPLU TAŞIMA UYGULAMA ESAS VE USULLERİNE DAİR SÖZLEŞME BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu sözleşmenin amacı; bütünleştirilmiş denetimli toplu taşıma sistemiyle Kahramanmaraş şehir merkezinde yaşayan vatandaşların toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak, daha konforlu, daha güvenli, yüksek standartlı toplu İşleticilik hizmetini sunmak ve İşleticilerin hizmet kalitesini arttırmak üzere; Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar ile yine şehir içinde yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) yalnızca toplu taşıma aracı mahiyetindeki özel halk otobüsü olarak tek bir sistem dahilinde, idare tarafından belirlenecek hatlarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin tespit edeceği belediye otobüsleriyle birlikte, hasılat paylaşımına dayalı rotasyonlu (dönerli) toplu taşıma yapılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu sözleşme, Kahramanmaraş şehir merkezinde Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar, Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı özel halk otobüslerinin tek çatı altında tek bir sisteme dönüşümü ile bu sözleşme esaslarına göre dönüşümü sağlanan söz konusu dolmuş (minibüs) ve özel halk otobüsleriyle aynı güzergahlarda çalışan belediye otobüslerinin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulacak "Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemi (Havuz Sistemi)" içerisinde; dolmuşların özel halk otobüslerine dönüşümü, dönüşümü sağlanan yeni özel halk otobüslerinin ruhsatlandırılmaları, araçların yenilenmesi, yeni güzergahların ulaşım ücretlerinin toplanması, dağıtımı ile rotasyonlu çalışma ve hasılat paylaşımının yönetimi ve denetimi usul ve esaslarını kapsar. 1

2 Dayanak MADDE 3- (1) Bu sözleşme, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (p) bentleri ile 9 uncu ve 10 uncu maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (p) bentleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği) ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, (Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Taşıma Yönetmeliği) ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine ve UKOME ' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararına dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu özel sözleşmede yer alan terimlerden; Belediye :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını veya İdare, Encümen :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenini, UKOME :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini, U.H.D.B :Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığını, Taşımacı :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemi (Havuz Sistemi)nde, Belediye tarafından özel halk otobüsü çalışma belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi, İşletici :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemi (Havuz Sistemi) nde, Belediye tarafından özel halk otobüsü çalışma belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiden 2

3 kiralama yoluyla özel halk otobüslerini işletme hakkını bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi, Şoför :Özel halk otobüsünü süren araç kullanıcısını, HPRS (Havuz Sistemi) ÖHO :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemini (Havuz Sistemini), :Hasılat Paylaşımına Dayalı Rotasyonlu (Dönerli) Toplu Taşıma Sistemine (Havuz Sistemine) dahil özel halk otobüslerini, İşletme Yılı :HPRS ye dahil özel halk otobüslerinin işletilmeye başladığı ay ve günden bir sonraki yılın aynı ay ve gününe kadar geçen zamanı, Takvim Yılı :Aynı yılın 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçen zamanı, Hareket Amirliği :HPRS ye dahil toplu taşıma işini yönlendiren Belediye birimini, Hat (Güzergah) :Belirlenen güzergâhtaki başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki izlenecek yolu, Rotasyon :Taşımacıların veya işleticilerin HPRS içerinde yer alan hatlarda, belirlenen tarihlerde araç sayısına göre sıralı olarak çalışma esasını, 3

4 Yolcu :Aracı kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri, Durak :HPRS ye dahil toplu taşıma işini yapan taşıtlarının yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları, işaretlerle belirlenmiş yerleri, Elektronik Bilet GKM/Validatör HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu :Akıllı kart, yolcu bilgilendirme ve ulaşım yönetim sistemini, :Otobüslerde elektronik biletin kullanıldığı geçiş kontrol makinesini, :Belediye Ulaşım Hizmetleri Daire başkanlığında, bu sistem için yeni verilecek çalışma belgeleri sahiplerinin kendi aralarından her takvim yılı için seçecekleri ve U.H.D.B ye bildirilecek 3 (üç) temsilci ile UKOME den sorumlu Şube Müdürü, Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürü ve Belediye Trafik Zabıtası Müdürü olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşan kurulu ifade eder. Gerektiğinde bu komisyonun üye sayısı ve niteliği Belediye tarafından değiştirilebilir. Çalışma Programı Tam bilet :Hat, araç ve zaman programını, : Genel olarak ve aksi belirtilmediği sürece 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla Kahramanmaraş Belediye sınırları içi bir tam yolcu taşıma bedelini, İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Belgesi, Sözleşme, Genel Kurallar ve HPRS nin Denetimi Çalışma Belgesi MADDE 5- (1) Belediye tarafından HPRS ye dahil özel halk otobüslerine bu sözleşme hükümleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı yönetmelikleri ve UKOME kararlarına göre çalışma belgesi verilir. 4

5 (2) Belediye özel halk otobüslerinin çalışma belgeleri ile araçların teknik yeterliliklerini kontrole, uygunsuzluk tespit edilenlerin eksikliklerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını askıya almaya yetkilidir. Sözleşmenin Tarafları MADDE 6- (1) Sözleşmenin tarafları, şehir içi yolcu taşıyan dolmuşları temsilen Kahramanmaraş Minübüscüler Odası ve mevcut duraklardaki dolmuş sahiplerinin kendi aralarından yetkilendirdikleri temsilci ya da temsilciler, Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, minibüs ve otobüs bireysel hak sahipleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığıdır. (2) UKOME nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararına ve bu sözleşme esaslarına göre HPRS ye dahil olan Kahramanmaraş şehir merkezinde Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar ve Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı özel halk otobüslerinin, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşme tekrar uzatılmadığı veya sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşme öncesi hakları, bu hakkı doğuran ruhsat ve diğer hak doğurucu taahhütlerle bağlı olarak ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda aynı şekilde devam eder. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren hatların durumunu belirleme yetkisi Belediyeye aittir. Sözleşme Bitiminde Sözleşme Öncesi Hakların Geçerliliği MADDE 7- (1) UKOME nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararına ve bu sözleşme esaslarına göre HPRS ye dahil olan Kahramanmaraş şehir merkezinde Kahramanmaraş Minübüscüler Odasına kayıtlı olarak şehir içi yolcu taşıyan dolmuşlar ve Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı özel halk otobüslerinin, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşme tekrar uzatılmadığı veya sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşme öncesi hakları, bu hakkı doğuran ruhsat ve diğer hak doğurucu taahhütlerle bağlı olarak ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda aynı şekilde devam eder. (2) Sözleşmenin sona ermesinden itibaren hatların durumunu belirleme yetkisi Belediyeye aittir. 5

6 Uygulamaya Geçiş ve HPRS ye Kayıt Esasları MADDE 8- (1) Hâsılat Paylaşımlı Rotasyon Sisteminin (HPRS) uygulamasını düzenleyen ve UKOME tarafından tarih ve 2015/02-61 sayı ile alınan kararlara bütün taşımacı veya işleticiler uymak zorundadırlar. (2) UKOME' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararında yer alan yasal belge ve bilgilere göre yapılan hesaplamada her hattın dönüşüm oranı bulunmuştur. HÂSILAT PAYLAŞIMLI ROTASYAN SİSTEMİ' ne (HPRS başka bir anlatımla dönerli havuz sistemi)" dönüşecek otobüslerin, şehir içi araç trafik yoğunluğunun azaltılması ihtiyacı, mevcut hat ve dolmuş duraklarının yolcu arz kapasitesi, durakların güncel değerleri ve hat bedellerinin artması gibi kriterler göz önünde bulundurarak Kent içindeki dolmuşların Özel Halk Otobüslerine dönüşümünün, dönüşen otobüs sayılarından her bir durağa isabet eden otobüs sayısının Ulaşım Dairesi Başkanlığı raporunda belirtilen Hat değerlendirme analizine göre yuvarlama yapılarak mevcut minibüs (dolmuş) dönüşüm sayıları, mevcut hatlarda çalışan taşıtlar itibariyle aşağıdaki (1) numaralı tablodaki adetlere göre yapılır. Tablo 1 HASILAT PAYLAŞIMLI ROTASYON SİSTEMİNE GÖRE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE DONUŞUM SAYILARI Özel Halk Otobüsleri Yavuz Dolmuşları Fatih Dolmuşları Hastane Dolmuşları Evliya Dolmuşları Orman Dolmuşları Toplam Dönüşüm Sayısı (3) Mevcut hat veya duraklar itibariyle hâlihazırda kayıtlı toplam ruhsat sayılarına karşılık her bir durak içerisinde kendi aralarında eşit oranda hisseleri dağıtılır ve taraflarca Belediyeye bildirilir. Mevcut minibüs (dolmuş) sayılarına karşılık; Yavuz dolmuş durağı için 60 (altmış), Fatih dolmuş durağı için 60 (altmış), Hastane dolmuş durağı için 60 (altmış), Evliya dolmuş durağı için 42 (kırk iki) ve Orman dolmuş durağı için 34 (otuz dört) adet Özel Halk Otobüsleri Çalışma Belgesi verilerek yeni taşımacı veya İşletici hisse oranlarının HPRS (Hasılat paylaşımlı rotasyon (dönerli) sistemi (Havuz Sistemi) ne kaydedilir. 6

7 (4) Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 85 (seksen beş) adet, adet Özel Halk Otobüsünün her biri için de Belediyece Çalışma Belgesi verilir ve mevcut ruhsatlardaki hisse oranları da HPRS ye kaydedilir. (5) HPRS İzleme Denetim Komisyonu tarafından onaylanan belediye otobüsleri de aynı şekilde HPRS ye girer. (6) Kahramanmaraş Kent Merkezinin büyümesi, hatlardaki yolcu yoğunluğunun artması, hatların ileriye doğru gelişim seyri, şehirleşmenin yoğunlaştığı alanların ortaya çıkması durumlarında, HPRS' ye geçiş tarihi itibariyle hat güzergah hakları bulunan ve fiilen çalışan (H) ve (M) plakalı araç taşıyıcılarının HPRS' ye dahil olması ihtiyacı ortaya çıktığında ilgili tarafların talebi üzerine UKOME kararına göre dönüşüm yapılır. Dönüşüme ait adet ve oranların belirlenmesinde UKOME' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararındaki esas ve usullere göre işlem yapılır. (7) Belediye UKOME kararıyla HPRS' ye sonradan otobüs dâhil edebilir. Dönüşüme tabi tutulacak minibüs veya otobüslerde oran ve sayıların hesabında UKOME' nin tarih ve 2015/02-61 sayılı kararındaki esas ve usullere göre işlem yapılır. Çalışma Belgelerinin Vizesi MADDE 9- (1) İşleticilerin her takvim yılının sonunda araç uygunluk belgesini yenilemesi sırasında çalışma belgeleri Belediyece vize edilir. Vize işlemlerinde herhangi bir ücret alınmaz. (2) İşleticilerin vize alamaması veya vize işlemlerini süresinde yaptırmaması hallerinde vize alınmasına kadar çalışma belgeleri askıya alınır ve toplu taşımadaki aksamadan doğacak zararlar yaptırım cetvelindeki cezalardan karşılanır. Çalışma Belgesinin İptali MADDE 10- (1) Taşımacılar veya işleticilerin; (a) Ölümü sonrasında mirasçılar veya yetkili vekillerince 6 (altı) ay içerisinde taşımacılığa veya işletmeciliğe devam etme yönünde U.H.D.B ye başvuru yapılmaması, (b) Sahte bilet satmaları veya elektronik bilet uygulamasında kartı okutmadan yolcu taşımayı bilerek, isteyerek ve kasten yapmaları ve bu durumun HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu tarafından karara bağlanması, 7

8 (c) Taşımacı veya işleticinin sözleşme hükümlerine uymamayı süreklilik haline getirdiğinin HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu tarafından karara bağlanması, Hallerinde Encümen kararı ile çalışma belgeleri iptal edilir. Rotasyon Esasına Göre Çalışma MADDE 11- (1) HPRS ye dâhil yeni hatlar, HPRS İzleme ve Denetim Komisyonunun görüşü de alınarak, U.H.D.B tarafından tespit edilir ve her bir özel halk otobüsü U.H.D.B tarafından HPRS ye kodlanır. (2) Günlük, haftalık veya aylık olarak her bir hatta çalışacak özel halk otobüslerinin sayıları U.H.D.B tarafından belirlenir. Gün içerisinde değişik saatler itibariyle hatlardaki özel halk otobüsü sayılarında farklılaştırma yapılabilir. (2) HPRS ye kodlanan her bir özel halk otobüsü, belirlenen hatlarda günlük, haftalık veya aylık dönüşümlü olarak çalışır. (3) Özel halk otobüslerinin hatlar itibariyle günler, hafta sonları ve resmi tatil günleri ile gün içindeki yolcu yoğunluğu saatleri itibariyle eşit olarak hatlarda çalışmalarını sağlayacak şekilde U.H.D.B tarafından çalışma programı hazırlanır ve çalışma programının ilgili olduğu dönemden mümkün mertebe en az iki iş günü önce ilgili oda ile Taşıyıcı veya İşleticilere duyurulur. Ulaşım planlama müdürlüğü HPRS hatlarını (güzergahları) hazırlar veya sonradan mevcut hatları değiştirebilir. Her halükarda hatlar UKOME kararıyla yürürlüğe girer. HPRS nin İşletimi ve Denetimi MADDE 12- (1) HPRS Belediye Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı (U.H.D.B) bünyesinde işletilir ve HPRS İzleme ve Denetim Komisyonunca düzenli olarak bütün uygulamaları itibariyle izlenir ve denetlenir. (2) HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu; Belediye Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanının başkanlığında, bu sistem için yeni verilecek çalışma belgeleri sahiplerinin kendi aralarından her takvim yılı için seçecekleri ve U.H.D.B ye bildirilecek 3 (üç) temsilci ile UKOME den sorumlu Şube Müdürü, Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürü ve Belediye Trafik Zabıtası Müdürü olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşur. 8

9 Çalışma Şartları ve Çalışma Şekli MADDE 13- (1) Taşımacılar veya işleticiler, istihdam ettikleri şoförlerin taşıma esnasındaki fiillerinden Belediye ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilere karşı sorumludurlar. İşleticiler ile istihdam ettikleri şoförlerin taşıma esnasındaki fiillerinden dolayı diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilere karşı Belediyenin her hangi bir sorumluluğu yoktur. (2) Taşımacılar veya işleticiler çalışma programına, çalışma programındaki sefer saatlerine uymakla yükümlüdür. İşletmeciler özel halk otobüslerinde istihdam ettikleri şoförlerin de çalışma programına ve sefer saatlerine uymalarını sağlamakla yükümlüdürler. (3) Taşımacılar veya işleticiler, her bir otobüs için işletme şartları gereği rutin bakım veya tamiratları için ayda 1 (bir) günü geçmemek kaydıyla çalışma programında planlanarak otobüslere dinlenme yaptırılabilir. (4) Taşımacılar veya işleticiler, çalışma programındaki çalışma sürelerine riayet edeceklerdir. Mücbir sebep olmaksızın çalışmalarını kesintiye uğratamazlar. Çalışmalarını etkileyecek mücbir sebep hallerinde Hareket Amirliğine durumu en geç (1) saat öncesinden bildirmeleri zorunludur. (5) Taşımacılar veya işleticiler, trafik açısından oluşacak zorunluluklar veya geçici alt yapı çalışmaları dışında, belirlenen hat ve güzergâhları değiştirmeden izleyeceklerdir. Hat üzerindeki duraklara tam yanaşmadan durak haricinde kesinlikle indirme ve bindirme yapamazlar. (6) Araçların seferlerini tamamlayamamaları halinde (arıza, trafikten alıkoyma vb.) yolcuların ek ücret alınmadan yedek araç veya aynı hattan geçen başka bir araca nakli suretiyle taşıma hizmetinin tamamlamaları sağlanacaktır. Bunun haricinde bir araçtan diğerine yolcu nakli yapılamaz. (7) Taşımacılar veya işleticiler, araçlarıyla ilgili teknik zorunluluk halinde; U.H.D.B den izin belgesi almak şartıyla bir takvim yılı içerisinde en fazla 30 (otuz) gün araçlarını işletmeden çekebilirler. Bu süre mücbir sebeplerin varlığı halinde U.H.D.B tarafından uzatılabilir. Araçların işletimden çekildiği sürelerde HPRS gelirlerinden yararlanılamaz. (8) Taşımacılar veya işleticiler ile şoförlerin, araçlarıyla ilgili her türlü denetim neticesinde (sigorta, muayene, vergi, vb. sebepler) ile görev gereği kusur veya ihmalinden kaynaklanan trafikten alıkonulma halleri, mücbir sebep olarak kabul edilmez. 9

10 (9) Taşımacılar veya işleticiler ile şoförler, araçlarda yolcu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar, hayvan, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, kesici vb. malzemeleri taşıyamazlar. (10) Çocuk arabası ve tekerlekli sandalye ile binmek isteyen yolculara gerekirse iniş kapıları da açılmak suretiyle yardımcı olunacak, ancak çocuk arabalarının araçta katlı vaziyette bulundurulması hususunda ikazda bulunulacaktır. Şoförün bu konudaki ikazlarına uyulmaması sebebiyle oluşacak zararlardan işleten, şoför ve belediye sorumlu değildir. (11) Savaş, olağan üstü hal, seferberlik hali, ile deprem, sel baskını gibi doğal afet hallerinde Belediyenin Taşımacı veya işleticilere yapacağı bildirimden itibaren, Taşımacılar veya işleticiler araçlarını hat sınırlaması olmaksızın Belediyenin emrine tahsis ederler. (12) HPRS ye dahil araçlar hiçbir şekilde özel amaçlı kullanılamaz ve U.H.D.B nin izni olmaksızın şehir merkezi dışına çıkartılamaz. (13) Şoförler tanıtım kartlarını görev süresi boyunca üzerinde bulundurur. (14) Şoförlerin kılık ve kıyafetleri U.H.D.B tarafından belirlenir. (15) Yolcu potansiyelinin artış gösterdiği özel gün ve hallerde U.H.D.B ek sefer koymaya yetkilidir. Bu hallerde de takvim yılı içerisinde İşleticiler arasında eşitlik sağlanması dikkate alınır. (16) U.H.D.B sözleşmede yer alan görevleriyle ilgili bu sözleşmeye aykırı olmamak üzere çalışma talimatnamesi düzenlemeye ve uygulamaya yetkilidir. (17) İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ücretsiz/indirimli yararlanma hakkı olanlar bu haklarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlandırılır. (18) İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ücretsiz/indirimli olarak toplu taşımadan yararlandırılanlar için aksine hüküm yoksa merkezi idareden Belediyeye aktarılacak olan tutarlar, bu sistem içerisinde taşınılan yolcu sayısının toplam yolcu sayısına oranına isabet eden tutar üzerinden Belediyece HPRS ye aktarılır. (19) İşletmenin huzuru açısından kurallara uygun davranmayarak kavga eden, huzur ortamını bozan şoförü U.H.D.B yetkilileri denetim yetkisini kullanarak söz konusu olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak araçtan indirir ve konu HPRS İzleme Ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilir. Suçsuz olduğu anlaşılan şoförün istemesi halinde yeniden işe başlamasına müsaade edilir. Suçlu olduğu kanaati hasıl olan şoföre ise 1-6 ay arasında araç 10

11 kullanmama cezası uygulanır. Bu süre işlenen suçun özelliğine göre HPRS İzleme Ve Denetim Komisyonu tarafından belirlenir. (20) Yüz kızartıcı suçu (ırza tecavüz veya yönlenmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşa tahrik, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, hileli iflas suçları gibi) tespit edilen şoföre Trafik Zabıtası Şube Müdürlüğünce verilen şoför tanıtım kartı iptal edilerek işletmeden süresiz olarak uzaklaştırılır. (21) Araçlarda bulanan denetim amaçlı kamera kayıtlarına ilişkin görüntüler emniyet ve adliye birimlerinin yazılı taleplerinin dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HPRS Gelirlerinin Hesaplanması ve Ödenmesi HPRS Gelirlerinin Hesaplanması ve Dağıtılması MADDE 14- (1) Taşımacı veya işleticiler Belediye tarafından kendisine tahsis edilen hat kira bedeli, seyrüsefer, denetim, altyapı ile diğer işletmecilik hizmetleri karşılığı olarak mevcut taşıma tarifesine göre bir otobüs için her ay hak ediş tutarı (aylık ciro tutarı) üzerinden aşağıdaki tabloda gösterilen kriterlere göre hesaplanacak tutar havuz hesabından kesilerek belediye hesabına aktarılır. AYLIK HİZMET BEDELİ TABLOSU ARAÇ YAŞI ARAÇ BAŞINA YÜZDE ORAN (%) 1 0,60 2 0,61 3 0,62 4 0,63 5 0,65 6 0,67 7 0,70 8 0,73 9 0,76 10 ve Üzeri 0,80 11

12 (2) Hizmet bedelleri; mücbir sebep dışında ÖHO çalışmamış bile olsa süresine bakılmaksızın düzenli olarak ödenir. (3) Hizmet bedelleri, başka bir işleme gerek kalmadan her bir aracın aylık hasılat tutarının 1. fıkrada belirtilen yüzdelik oranlarla çarpılması suretiyle hesaplanarak, elektronik ücret toplama sistemini ve havuz hesabını yöneten yüklenici tarafından taşımacı veya işleticilerin hakediş bedelleri üzerinden kesilerek belediye hesabına aktarılır. (4) HPRS de bir takvim ayı içerisinde toplanan gelirlerden; birinci fıkra hükmüne göre her bir ÖHO' ya ait hesaplanan aylık hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; HPRS ye dâhil özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerine aşağıdaki oranlara göre dağıtılır. a) Çalışma programındaki güzergahın kilometresine göre % 60 (yüzde atmış) b) Taşınan yolcu sayısına göre % 40 (yüzde kırk). Belediye her zaman (a) ve (b) bendinde belirlenen oranların niteliği de dahil olmak üzere değişiklik yapma yetkisine sahiptir. (5) HPRS toplanan gelirlerin Taşımacı veya İşleticiler ile belediye otobüslerine dağılımında uygulanacak Performans Kriterleri ile çalışma programına göre sefer kilometresi ve taşınan yolcu sayısı tespitine ilişkin esaslar, bu sözleşme eki (EK-1) Performans Kriterleri ve HPRS Gelir Dağıtımı Uygulamalarında düzenlenmiştir. MADDE 15- (1) Taşımacılar veya işleticilere her takvim ayına ilişkin yapılacak ödemeler, çalışma belgelerinde belirtilen ve HPRS ye kayıtlı olan hisseler üzerinden U.H.D.B ye bildirilen banka hesaplarına aktarılır. Ayrıca ilgili takvim ayında uygulanan ceza tutarları da kesilerek başka hiç bir işleme gerek kalmadan Belediye hesaplarına aktarılır ve kalan miktar yine başka hiç bir işleme gerek kalmadan elektronik ücret toplama sistemini işleten yüklenici tarafından hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenir. (2) Taşımacılar veya işleticilere bu sözleşme eki (EK-2) Ceza Uygulamaları Cetveline göre tatbik edilecek ceza tutarları Belediyeye gelir olarak kaydedilir. 12

13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmeden Doğan Hakların Devri ve Sigorta Zorunluluğu Uygulamaya Geçiş Şekli ve Şartları MADDE 16- (1) Taşıma veya işletme hakkının devri işlemlerine ilişkin tüm sözleşmelerde noter tasdiki zorunludur. (2) HPRS' ye dahil olan taşımacılar veya işleticiler ilgili esnaf odasına kayıtlı olmak zorundadır. Ancak Otobüsçüler Esnaf Odası kuruluncaya kadar oda kayıt belgesi istenmez.oda üyeliği sona erenlerden 1 (bir) ay içersinde Odaya kaydını tekrar yaptırmayanlar hakkında bu sözleşmenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. (3) Bu sözleşmenin uygulanması için resmi kurum ve kuruluşlara ödenen veya daha sonra ödenecek her türlü sözleşme, ruhsat, vergi, resim, harç, fon vs. gibi giderler ile yasal yükümlülükler ruhsat sahibine aittir. (4) Devir işlemlerinde, çalışma belgesi alınan araçla ilgili olarak; devirden önceki döneme ait Belediye, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere karşı her türlü borcun, aracı devralan tarafından üstlenildiğine dair noterden taahhütname verilmedikçe devralanın HPRS' ye kaydı yapılmaz. (5) Belediye de bu sözleşme hükümlerine ilişkin HPRS nin işletimi ile sistemin izlenmesi ve denetimine ilişkin haklarını iştiraklerine devretme yetkisine sahiptir. Bu şekilde devir olması halinde bu sözleşme ile Belediyeye verilen hakların iştiraki olan şirketlerde hangi organlarca kullanılacağı, Belediyece çalışma belgesi sahiplerine bir ay içerisinde bildirilir. Devir MADDE 17- (1) HPRS ye dahil araçlara ilişkin bütün devir işlemlerinde; devir onayı ve devir ücretleri Encümenin yetkisindedir. Devir işlemlerinde Belediyeye yatırılacak devir ücreti tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır. (a) Taşıma veya işletme hakkının ortaklar arası devirlerinde ücret alınmaz. Ortaklıkları bulunmayan kişilere devirlerde (hisse oranı tavan tam bilet) ücreti esas alınır. (b) Taşıma veya işletme hakkının Ana, Baba, Eş ve Çocuklara yapılan devirlerinden devir ücreti alınmaz. Ücretsiz devir aracın U.H.D.B' de tutulan dosyasına ve HPRS ye kaydedilir. 13

14 (d) Taşıma veya işletme hakkı sahibinin vefatı halinde Ana, Baba, Eş ve Çocuklarına miras yoluyla devir işleminde ücret alınmaz ve devir onayı aranmaz. (e) Taşıma veya işletmeciler, tüzel kişiliğe sahip başka bir oluşumda aynen yer alsalar bile devir işlemlerinde (hisse oranı X tavan tam bilet) devir ücreti alınır. Sigorta Zorunluluğu MADDE 18- (1) Taşımacılar veya işleticiler araçlarına, bu sözleşme kapsamında toplu taşıma işine başladığı tarihten itibaren zorunlu trafik sigortasını yaptırır. Sorumluluk MADDE 19- Taşımacılar veya işleticiler, istihdam ettikleri şoförlerin görevleri sırasında verdikleri zararlardan, her türlü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatın uygulanmasından ve denetlenmesinden, tüm hukuki sonuçlardan, ücret, kıdem tazminatı ve diğer özlük haklarının ödenmesinden, istihdama ilişkin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve araçtan kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişilerin göreceği her türlü zararın karşılanmasından bizzat ve istisnasız bir şekilde sorumludur. Bu konularda Belediyeye her hangi bir sorumluluk atfedilemez. BEŞİNCİ BÖLÜM Özel Halk Otobüslerinde Aranan Teknik Özellikler ve Araçların Teknik Gelişmelere Uyarlanması Araçların Genel Durumları MADDE 20- (1) HPRS ye dâhil araçların, Karayolları Trafik Tüzüğünün kent içi toplu taşım araçlarının yapım, tadil ve montajı hakkında teknik şartlarını gösteren yönetmelik, 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle imal edilmesi ve trafik için geçerli bütün teçhizatla donatılmış olması şarttır. Ancak belediye bütün teknik şartlarda değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Motor Tipi ve Gücü MADDE 21- (1) Kanuni sınırla kabul edilen yakıt ve enerji türleri ile çalışan motor ile tahrik edilecek, değişik ısılarda ilk hareketi kolaylıkla temin edecek bir düzene sahip olacaktır. (- 35 C' de kolaylıkla çalışabilmesi için ilk hareket donanımı bulunacaktır-) Motor çalışır 14

15 durumdayken sessiz, gürültüsüz, araç içinde ve dışında uluslararası gürültü normlarına uygun olacaktır. Egzoz emisyonu ulusal tüzük ve standartlarda belirtilen şartları sağlayacaktır. Motor gücü en az 95 KW ve üzeri olacaktır. Belediye bu ölçülerle ilgili değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. MADDE 22-(1) Araçların uzunluk ölçüsü en fazla standart 10 metre, en az standart 7,50 metre, yerden yüksekliği en fazla 3,50 metre genişliği en fazla 2,5 metre olacaktır. Belediye bu ölçülerle ilgili değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir. Aracın teknik özelliklerinden kaynaklanan tüm sonuçlara bu sözleşmeyi imzalayan herkes peşinen tüm sonuçlarını kabul etmiş sayılır. Kapılar MADDE 23- (1) Otobüste sağ ön ve arkada olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır. (2) Kapılar kenarları kauçukla çevrilmiş olmalıdır. (3) Kapılar elektro pnomatik, gerektiğinde el ile açılabilir düzene haiz olmalıdır. El kumanda ventil mandalı kapı pompa muhafaza kutusu içinde olacaktır. (4) Kapıların açık veya kapalı olduğunu belirtecek sinyal tertibatı bulunacaktır. (5) Kapılar açıldığında otomatik olarak basamakları aydınlatacaktır. (6) Araçlar engellilerin güvenli bir şekilde araca binip inmeleri için gerekli teknik donanıma sahip olacaktır. Cam ve Pencereler MADDE 24- (1) Tüm camlar sızdırmaz ve titreşime karşı dayanıklı olacaktır. (2) Otobüsün tüm camları standartlara, Trafik Tüzüğüne uygun boyut, renk ve teknik özelliklerde olacaktır. (3) Şoför yeri, koltuk kısmından yolcular tarafından görülebilir şekilde şoför kabini ile ayrılacaktır. Korna MADDE 25- (1) Otobüste elektrikle çalışan orijinal korna bulunacaktır. Diğer korna türleri kullanılamaz. 15

16 Renk MADDE 26 (1) Dizel araçlar; türkuaz mavisi - beyaz renklerde olacaktır. Doğalgazlı araçlar; aynı renk zemini üzerinde belediye tarafından belirlenen motif ve süslemeleri içerecektir. Renk, yazı ve motifler belediye araçları için kullanılan şekil ve boyutlarda olacaktır. Yeni renk değiştirme ve belirleme yetkisi Belediyeye aittir. Yolcu Sayısı ve Oturak Dizaynı MADDE 27- (1) Dizel Otobüslerde en az 25, doğalgazlı otobüslerde 26 koltuk bulunacaktır. HPRS ye dâhil olacak araçların ruhsat düzenlemesi bu sözleşmede belirtilen koltuk sayısına uygun olarak yaptırılacaktır. Araç oturakları ölçü ve imalat malzemesi açısından şehir içi taşımacılık standartlarına uygun olacaktır. Araçların Yaşı MADDE 28- (1) HPRS ye girecek araçlar en az 2015 model ve üstü olacaktır. Araçlar yeni imal edilmiş olup ikinci el olmayacaktır. HPRS ye daha sonra dahil olacak araçların yaşını belirleme yetkisi U.H.D.B. ye aittir. Araç yaşları belirlenirken, UKOME' nin aksine kararı olmadıkça araç tescil belgesindeki (trafik belgesi) model yılı esas alınır. (2) Taşımacılar veya işleticiler istediği takdirde mevcut aracını veya araç değişiminde CNG (Compressed Naturel Gas = Sıkıştırılmış Doğalgaz) veya elektrikli sisteme geçebilir. Bu sisteme geçiş ile ilgili tüm masraflar taşımacılar veya işleticilere aittir. Donanımlar MADDE 29- (1) Araçlarda validatör takılması için teknolojik altyapısı kurulu olacaktır. (2) Araç içinde bir adet LED bilgilendirme ekranı takılabilmesi için gerekli tesisat altyapısı kurulu olacaktır. (3) Araç içi ile aracın ön ve arkasını gösterecek en az 3 mega piksel (Full HD çözünürlük 1920x1080) piksel özelliklerine sahip en az üç adet kamara sistemi takılı olacaktır. (4) Araçlarda, güzergahlarını hatların gösteren gösterge paneli bulunacak olup, panel turuncu renkli ledli ve otobüsün sağ tarafı ile ön tarafın alın kısmında olmak üzere iki adet olacaktır. Ön cam üst kısmında minimum (72 cm x 17 cm) ebadında, ön teker üstü yan tabelası minimum (70 cm x 17 cm ) ebadında olacaktır. Ayrıca aracın arka kısmında Üç basamaklı sayı gösterecek ledli hat numara gösterge paneli bulunacaktır. 16

17 Denetim BEŞİNCİ BÖLÜM Denetim ve Denetime İlişkin İşlemler MADDE 30- (1) HPRS ye dahil araçlar ile bu araçlarda istihdam edilen şoförler, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluğu yönünden Belediye yetkililerince ve zabıtası ile ilgili Oda yetkililerince denetlenir ve kontrol edilir. Denetim Defteri ve Tebligat MADDE (1) Kusuru tespit edilen taşımacılar veya işleticiler ile şoförler, denetim yetkililerince her zaman sözlü veya yazılı olarak uyarılabilir. Tespit edilen eksiklik ve kusurlar için uyarıların ve çeşitli konularda taşımacılar veya işleticilere yapılacak tebligatın kaydedilmesi amacıyla HPRS ye dahil her araç içinde bir "Denetim Defteri" bulundurulur. Denetim Defteri olmayan U.H.D.B. veya Trafik Zabıtasınca araç uyarılır tekrarı halinde çalıştırılmaz. Denetim defterinin kaybedilmesi, tahrip edilmesi veya sayfalarının eksik olması halinde 40 (Kırk) tam bilet bedeli alınarak U.H.D.B tarafından yenisi verilir. (2) Denetim defterine kaydedilen hususlarla ilgili raporlar 24 saat içinde U.H.D.B' nin ilgili birimine İşletici veya Taşımacı tarafından verilir. U.H.D.B bu durumla ilgili raporu kayıt altına alır. Denetim defterine kayıt edilen olayın tarihi aynı zamanda taşımacılar veya işleticilere tebligat tarihidir. Denetim Defteriyle İlgili Uygulama MADDE 32- (1) Taşımacılar veya işleticiler, denetim defterini otobüs üzerinde bulundurmakla yükümlüdür. (2) U.H.D.B tarafından görevlendirilen denetçi personel veya zabıta tarafından şoförün bu sözleşmeye göre hata, kusur veya eksikliği görüldüğünde, gerekli raporu yazmakla birlikte, olayı usulüne uygun bir şekilde denetim defterine kaydedilecektir. Raporlarda tespit edilen eksiklik veya kusur, hadise tarihi ve saati, hadise yeri, çalışma programına riayetsizlik ve göreve gelmeme hallerinde ise yapılmayan seferin hareket saati ve görevde bulunulmayan süre (... saatlerindeki seferlerini yapmadı veya... saatleri arasında tam gün göreve gelmedi.) açık bir şekilde belirtilecektir. (3) Denetim defterini otobüste bulundurmayan şoförler, denetim görevlisinin düzenlemiş olduğu raporun üzerine Denetim Defteri yanımda yoktur. ibaresini yazıp imzalamak ve 1 (bir) gün içinde temin ederek gerekli kayıtları işlettirmek zorundadır. 17

18 (4) Denetim Defterini otobüs üstünde bulundurduğu halde görevliye vermekten imtina eden veya Denetim Defteri Yanımda Yoktur ibaresi yazmayan, yazmaktan kaçınan veya raporun denetim defterine kaydedilmesine engel olan şoförün çalıştığı araca görev verilmez ve U.H.D.B' nin belirlediği otoparka çekilerek gerekli işlemler yapılır. (5) Taşımacılar veya işleticilerin ortaklık veya tüzel kişilik olması halinde, ortaklardan birine veya tüzel kişilik yetkilisine teslim edilen denetim defterinin sorumluluğu, tüm ortaklara ve tüzel kişiliğe aittir. (6) Denetim Defterine işlenen kayıtlar aynı zamanda taşımacılar veya işleticilere yapılan tebligattır. Taşımacılar veya işleticilerin itiraz hakları saklı olup, en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılan itirazlar HPRS İzleme ve Denetim Komisyonu tarafından sonuçlandırılır. (7) Rapor ve denetim defterlere ilişkin diğer usul ve esaslar Belediye tarafından belirlenir. ALTINCI BÖLÜM Hat Değişiklikleri, Eğitim, Başvurularda Aranacak Belgeler ve araçları Temini Hat ve Güzergâh Değişiklikleri MADDE 33- (1) Altyapı çalışmaları ve toplu taşımadan kaynaklanan ihtiyaç ve gelişmeler sebebiyle hattın veya güzergâhın bir kısmında ya da tamamında değişiklik lüzumu halinde, UKOME kararları doğrultusunda hat ve güzergâhı belirleme yetkisi Belediyeye aittir. Şoförlerin Eğitimi MADDE 34- (1) UHDB, şoförlere eğitim verme, eğitim verildiğine ilişkin kart veya sertifika verme ile zorunlu tutulacak eğitime katılmayan şoförlerin istihdam edilmemesini isteme yetkisine sahiptir. Başvurularda Aranacak Belgeler ve İşleticiliğe Katılma Şartları MADDE 35- (1) HPRS ye kayıt işlemleri için araç, şoför ile taşımacı ve işleticilere ilişkin aşağıdaki belgeler istenir: (a) Araç: 1. Noter veya Belediye Tasdikli Trafik Tescil Belgesi Sureti, 2. Araç Uygunluk Belgesi, (Üretici Firma) 3. Zorunlu Trafik, Ferdi ve Kasko sigorta poliçeleri, 18

19 (b) Trafik Zabıtasınca verilecek şoför tanıtım kartı için: 1. Uygun Sürücü Belgesi, 2. En geç tarihinde getirilmek üzere, ticari Araç kullanma belgesi (SRC 2), 3. Adli sicil belgesi, 4. İkametgâh belgesi, 5. Şoför Bilgi Formu 6. Vesikalık Fotoğraf (2 adet), 7.Şoför olarak çalışabileceğine dair sağlık kurulu raporu, 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (c) Taşımacı: 1. Taşımacı Bildirim Formu, 2. HPRS' yi kabul ettiğine dair taahhütname (zorunlu değildir), 3. Çalışma İzni Başvuru Formu, 4. Adli Sicil Belgesi, 5. Gerçek kişiler için 3 adet vesikalık resim, 6. Vergi Levhası fotokopisi, 7. Noter onaylı imza sirküsü/beyannamesi 8.Gerçek kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi, 9. Vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletnamenin işlem tarihi itibarıyla noterden tasdiki (4) İşletici: 1. İşletici Bildirim Formu, 2. HPRS' yi kabul ettiğine dair taahhütname (zorunlu değildir), 3. Çalışma İzni Başvuru Formu, 4. Adli Sicil Belgesi, 5. Gerçek kişiler için 3 adet vesikalık resim, 6. Vergi Levhası fotokopisi, 7. Noter onaylı imza sirküsü/beyannamesi, 8.Gerçek kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi, 9.Taşımacıdan ruhsatı kiraladığına ilişkin noter belgesi, 10. Vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletnamenin işlem tarihi itibarıyla noterden tasdikli 19

20 (5) Taşımacılar veya işleticiler tarafından belirtilen belgelerle birlikte U.H.D.B ye müracaat edilecektir. Belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde U.H.D.B tarafından çalışma belgesi verilecek ve HPRS' ye kayıt işlemi yapılacaktır. (6) Taşımacılar veya işleticiler her takvim yılı için araç teknik kabul uygunluk belgesini yenilemek zorundadır. (7) Araç teknik kabul uygunluk belgesini bir önceki takvim yılı sonuna kadar yenilemeyen taşımacı veya işleticilerin araç teknik kabul uygunluk belgesini yenilemelerine kadar seferlerden men edilir. İşleticilerin Araç Temini ve Hizmete Başlama Süresi MADDE 36- (1) Taşımacılar veya işleticiler, bu sözleşmenin yürürlüğünden itibaren en geç tarihine kadar araçlarını temin ederler. (2) Aracı hazır olan taşımacı veya işletici teknik kabul işlemleri yapılması için U.H.D.B ye müracaat eder. UHDB en geç 7 (yedi) gün içerisinde hazır olan aracın teknik kabul işlemlerini yapar. (3) U.H.D.B; araç teknik kabul uygunluk işlemlerini, aracın bu sözleşme belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını kendi bünyesinde oluşturacağı komisyona veya ilgili gerçek/tüzel kişilere yaptıracaktır, araç teknik kabul işlemi U.H.D.B nin belirleyeceği yerlerde yapılacaktır. Taşıma Ücret Tarifesi ve Mali Konular MADDE 37- (1) Taşıma ücret tarifesi UKOME tarafından belirlenir. (2) Taşımacılar veya işleticiler, GPS modüllü araç takibi ve Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin gerektirdiği teknik donanımı, tarifeye dayalı elektronik bilet, akıllı bilet, vb teçhizat ile ilgili donanımı U.H.D.B nin belirleyeceği standartlarda bulundurmak ve çalışır tutmak zorundadır. Bunun dışında herhangi bir ücret, tarife ve bilet sistemi kullanamaz. (3 Taşımacılar veya işleticiler, 6 yaşına kadar (6 yaş dâhil) olan çocukları ücretsiz taşımak zorundadır. 20

21 (6) Taşımacılar veya işleticiler, indirimli tarifeden faydalanan ve ücretsiz taşınan yolcuların Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ilgili İdare tarafından verilen kartları ibraz eden yolcuları taşımakla yükümlüdür. (7) Taşımacılar veya işleticiler, resmi tatil günlerinde normal çalıştığı günlerdeki uygulamayı baz alacaktır. Araçlara Reklam Alınması MADDE 38- (1) Belediyeden izin alınmadan hiç bir ilan ve reklâm uygulaması yapılamaz. Belediye izni ile araçlarda kullanılan ilan ve reklam bedelleri peşin olarak alınır. Ücret ödenmeden reklam yaptırılmasına izin verilmez. Reklam bedellerinin % 40' ı Belediyeye kalan bedel HPRS' ye aktarılır. Ö.H.O. uygulanacak reklamların genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekir. (2) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletme ve iştiraklere ait her türlü ilan ve reklamlar ücrete tabi olmaksızın araçlara asılır. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Uygulamaya Geçişe Ait Vergi, Resim Ve Harçlar MADDE 39- (1) HPRS' ye geçiş ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü her türlü vergi, resim, harç, prim ve rüsumlara ilişkin sorumluluk taşımacılara veya işleticilere aittir. (2) Bu sözleşmeye ait Damga Vergisi taşımacılar veya işleticiler tarafından ödenir. Sözleşmeye Ait Yükümlülükler MADDE 40- (1) Taşımacılar veya işleticilerin, bu sözleşmeye ait yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle geçersiz hale gelmesi veya feshedilmesi halinde taşımacılar veya işleticiler herhangi bir tazminat, hakediş, kar kaybı veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret talep edemez. 21

22 Ek Sözleşme Yapılabilmesi MADDE 41- (1) Belediye ve sözleşmede imzası bulunan diğer taraflar arasında ilerde çıkabilecek ve bu sözleşmede belirlenmemiş hususlar, Belediye ve tarafların karşılıklı görüşmeleri sonucu varılacak mutabakatlar çerçevesinde çözümlenecek ve gerektiğinde düzenlenecek eklerle bu sözleşmeye eklenebilecektir. Sözleşmede Hüküm Bulunmaması MADDE 42 (1) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde U.H.D.B' nin toplu taşımaya ilişkin çıkardığı yönetmelikler, yönergeler ve Belediye tebliğleri hükümleri esas alınır. Tebligat Adresi MADDE 43- (1) Taşımacılar veya işleticiler, tebligat adreslerini U.H.D.B' ye yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirir. (2) Adres bilgilerinin veya adres bilgilerinde değişikliğin otuz (30) gün içerisinde U.H.D.B ye bildirilmemesi halinde, U.H.D.B kayıtlarında mevcut adrese yapılan tebligat geçerlidir. İhtilafların Çözümü MADDE 44- (1) Bu sözleşme ve buna bağlı olarak çıkarılan diğer talimatnamelerin uygulanmasında çıkabilecek ihtilaflarda, Belediyenin alacağı kararlar kesindir. Yürürlük ve Sözleşmenin İmzalanması MADDE 45- (1) İş bu sözleşme 45 (kırk beş) madde ve 2 adet ekli cetvelden ibaret olup taraflarca okunup doğruluğu anlaşılarak beş nüsha olarak düzenlenmiştir. (2) Bu sözleşme hükümleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. EKLER: EK-1. PERFORMANS KRİTERLERİ VE HPRS GELİR DAĞITIMI UYGULAMALARI EK-2. CEZA UYGULAMALARI CETVELİ 22

23 Toplu Taşıma Şube Müdürü Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hakan YAZAR Fatih ADANIR Hüseyin AĞIR TARAFLAR No Hak Sahibi Adı Soyadı /Unvanı Hisse Oranı (%) Dönüşüme Tabi Aracın Plakası Dönüşüme Tabi Aracın Mevcut Çalıştığı Durak Adı İmza

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İZAFETEN İbrahim ULAŞ Genel Sekreter 36

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ROTASYONLU HATLARDA DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN HÂSILAT PAYLAŞIMINA DAYALI ROTASYONLU (DÖNERLİ) TOPLU TAŞIMA UYGULAMA ESAS VE USULLERİNE DAİR SÖZLEŞME BİRİNCİ

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ VE MUAYENE SONUCU BELİRLENEN EKSİKLİKLERE İLİŞKİN KUSUR GRUPLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ VE MUAYENE SONUCU BELİRLENEN EKSİKLİKLERE İLİŞKİN KUSUR GRUPLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ VE MUAYENE SONUCU BELİRLENEN EKSİKLİKLERE İLİŞKİN KUSUR GRUPLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı; Ulaştırma Bakanları

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB)

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) İlgi: a) 6/7/2009 tarih ve 2009/KUGM 15/MYB sayılı genelge b) 8/4/2010 tarih ve 2010/KUGM 09/MYB sayılı genelge Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin (f)

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİSİKLET KİRALAMA YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİSİKLET KİRALAMA YÖNERGESİ 2013/308 No'lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİSİKLET KİRALAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu Yönerge, karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Meclis Karar Numarası : 2014/086 Meclis Karar Tarihi : 14.08.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.10.2014 Amaç Amaç, Kapsam,

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Konu: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören 5897 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi.

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH 23.1 1.2012 SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Detaylı