2007 FAALİYET RAPORU. S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA YÖNETİM KURULU. Başkan Fevzi ULUŞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 FAALİYET RAPORU. S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA YÖNETİM KURULU. Başkan Fevzi ULUŞAN"

Transkript

1 S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA YÖNETİM KURULU Başkan Fevzi ULUŞAN 2007 FAALİYET RAPORU II. BAŞKAN Cemal Oktay MOĞULKOÇ MUHASİP ÜYE Mehmet Durak YEŞİLNACAR 04 MAYIS 2008 SAAT : MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ TEVFİK FİKRET LİSESİ KONFERANS SALONU DENETİM KURULU Ahmet Seyfi USLUOĞLU Mehmet Uğur KILIÇ 1 2

2 Gazi Orman Çiftliğinde Ankara Kız Lisesi öğrencileri arasında ( ) Onlar yüzlerini cihana göstersinler ve gözleriyle cihanı dikkatle görebilsinler K. ATATÜRK 3 4

3 İÇİNDEKİLER Sayfa Gündem 6 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Tarihli Bilanço Tarihli Gelir Gider Tablosu 32 Bilanço Kalemlerinin Analizi Yarı Mamüller (2007) Genel Yönetim Giderleri (2007) 36 Demirbaşlar Yılı Gelir Bütçesi (Tahmini) Yılı Gider Bütçesi (Tahmini) 39 Denetim Raporu Yılı Bütçe Uygulamasına ait Genel Kurul Kararları 43 GÜNDEM : 1- AÇILIŞ VE SAYGI DURUŞU, 2- BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ VE TUTANAKLARA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ, 3- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ AÇIŞ KONUŞMASI, 4- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR- GİDER TABLOLARININ OKUNMASI, 5- DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, 6- FAALİYET RAPORU, BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOLARI İLE DENETİM KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ, 7- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ AYRI AYRI AKLANMASI 8- PARK VE BAHÇELER İLE YEŞİL ALANLARIN ŞEBEKE SUYUNDAN SULANMASININ YASAKLANMASI HALİNDE; ALINACAK ÖNLEMLERİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI 9- SİTE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ VE GEREKLİ GÖRÜLEN KARARLARIN ALINMASI 10- VODAFONE-TELLCOM FİRMALARININ TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE AYRI AYRI KARARA BAĞLANMASI 11- BÜYÜK TİCARET MERKEZİ ALTINDAKİ BODRUM KATININ ORTAKLAR YARARINA KULLANIMI KONUSUNUN BELİRLENMESİ 12- DEĞERLENDİRME RAPORUNDA KONUT ARSASI EKSİK HESAPLANAN ORTAĞIN DURUMUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 13- KOOPERATİF MÜLKİYETİNDEKİ 3 ADET ARSANIN DURUMUNUN GÖRÜŞÜLMESİ 14- KİRAYA VERİLEN KONUTLARLA İLGİLİ SORUNLARIN GÖRÜŞÜLMESİ YILINA AİT KOOPERATİF TAHMİNİ GELİR-GİDER BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLEREK ONAYLANMASI, 16- DİLEK VE TEMENNİLER. 5 6

4 S.S BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklar ; Kooperatifimizin 2007 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısı; 04 Mayıs 2008 Pazar günü saat 10:00 da, Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Kongre Salonunda yapılacaktır sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri; Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantılarında; birinci ve ikinci toplantı ayırımı yapılmaksızın dörtte bir ortağın katılımını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunlu uygulama gereği, Kooperatif Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ¼ çoğunluğun sağlanması gerekmektedir. Kooperatif Genel Kurulunun yapılabilmesi için ortakların bilfiil veya vekalet şekliyle teşrifleri rica olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre yapılacak olan, Olağan Mali Genel Kurul toplantısının ortaklarımıza hayırlı ve başarılı olmasını diliyoruz. Yönetim Kurulu çalışma raporu, 2007 yılına ait Bilanço, gelir-gider hesapları, 2008 yılına ait tahmini bütçe ve tahmini bütçe uygulama talimatı inceleme ve onayınıza sunulmaktadır. Ayrıca Denetleme Kurulu da, çalışma dönemine ait raporlarını takdirlerinize sunmaktadır. Devletimizin banisi, Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden Kooperatif kurucuları ve kooperatif ortaklarını rahmetle anar, manevi huzurlarında saygı ile eğiliriz. Sayın Ortaklar; 1. KOOPERATİF PERSONELİ HAKKINDA BİLGİLER Kooperatif kadrosunda; müdür, iki büro, iki lokal, iki temizlik işçisi ve beş saha personeli olmak üzere toplam 12 kişi hizmet vermektedir yılında emekliliği gelen personelimiz Erhan Armağan, müdür Yaşar Ünal ve Mustafa Kalkan tüm yasal haklarını alarak ayrılmışlardır. Yerlerine personel alınmıştır. Personel sayısında iki senedir artış yapılmayarak; sitemiz sokak ve caddelerinin temizliği, yeşil alanların sulanması ve bakımı, kooperatif mülkiyetindeki binaların bakımı, onarımı ve gece nöbeti gibi hizmetler, büro ve lokal çalışanları dışında kalan 7 personel ile en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılmaktadır yılından bu yana aidat artışı yapılmamasına rağmen; kooperatifimizin mevcut imkanlarının elverdiği ölçüde, ücretler günün şartlarına uygun tutulmuştur. 7 8

5 Kıdem tazminatı, sosyal yardım ve ikramiye ödemeleri ile yapılan ücret artışlarına rağmen; ayrılan personel yerine daha düşük maliyetli elemanlar alınarak, personel harcamaları geçen yılla aynı düzeyde gerçekleşmiştir yılında aylık personel maliyeti ortalama 21,344.- YTL ve personel giderlerinin aidat gelirine oranı %93 olurken, ayrılan personele kıdem tazminatı ve sosyal haklar ödemesi olarak toplam 42,966.- YTL ödeme yapılmıştır. Ayrıca, tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanununun 28 nolu sirkülerinde mecbur koşulan Vergi Beyannamelerinin Elektronik ortamdan gönderilmesi konusunda vergi dairesi ve defterdarlığa yazılı olarak yaptığımız şifre talebi; şifrelerin SMMM / YMM belgesi olan gerçek ve tüzel kişilere verilebileceğini, bu kişilerle sözleşme yapılmasını şart koşarak yazılı talebimizi red etmişlerdir. Bunun üzerine; SMMM / YMM ile sözleşme yapılması yerine, bu belgelere sahip olan Yönetim Kurulu üyelerinden yararlanılmış olup, kooperatifimize ek mali yük getirilmemiştir. Bu sorunu aşmak içinde gerekli yasal başvurulara başlanacaktır. 2. İSKAN ve TAPU ÇALIŞMALARI 3. İdare mahkemesi tarafından 2005 yılında iptal edilen plan tadilatımızın yerine, Çankaya Belediyesine verilen plan tadilatının da 2007 Haziran ayında Anakent Belediyesince reddedilmesi üzerine; kooperatifimiz konuyu Çankaya ve Anakent Belediyeleri aleyhine yargıya intikal ettirmiştir. Bu süreçten sonra Çankaya Belediyesi nezdinde eksik kalan iskan çalışmaları yeniden başlatılmış, iskan alamayan ortaklarımıza arsa tapusu verilmesi aşamasında Emlak Vergisi Borcu olmadığına ilişkin yazının alınması ile ilgili olarak 2007 Haziran ayında Çankaya Belediyesi Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır. Belediye ve Kooperatif kayıtları arasında mutabakat sağlanamaması, 47,000.- YTL lik emlak vergisi borcu çıkarılması üzerine, 1992 yılından günümüze değin tüm kayıtların tek tek yeniden incelenmesi ve güncellenmesi işlemleri, Kasım 2007 sonunda tamamlanabilmiştir. Mutabakatın sağlanması ile Belediyenin kooperatifimizden istemiş olduğu 47,000.- YTL lik emlak vergisi 9 borcumuzun olmadığı belirlenmiş ve Borcu Yoktur yazısı alınmıştır. Kooperatifimize ait ortak alanlarda bulunan binalarımızın iskan çalışmalarında gerekli olacak olan ve süregelen plan tadilatı anlaşmazlıklarından dolayı alınamayan ilişiksiz belgesi nin Sosyal Sigortalar Kurumundan alınabilmesi için Ankara İl Sigorta Müdürlüğüne başvuru yapılmış, kurum tarafından dosya incelemesi yapılarak inşaatların nitelik ve m 2 leri hakkında bilgi edinmek üzere Çankaya Belediyesine yazı yazılmıştır. İlişiksiz belgesinin alınması ile birlikte ada 1 parsel (A.Ö. Derneği Tevfik Fikret Vakfı), ada 1 (2) parsel (Küçük Ticaret Merkezi-1), ada 1 (2) parsel (Küçük Ticaret Merkezi-2) ve ada 2 (Büyük Ticaret Merkezi) parselleri ile ilgili iskan çalışmaları devam edecektir. Bilindiği üzere, 2006 Genel Kurulunda onaylanan anasözleşme değişikliği ile konut tapusu alamayan ortaklara arsa tapusu verme imkanına kavuşulmuş idi. Bu ortaklar için; konutlarını diğer üyelerle aynı şekilde aldıklarına dair kooperatifi ibra ettiklerini ve kooperatif plan, mimari proje ve kararlarına uyacaklarına ve bu koşulla arsa tapusu almayı kabul ettiklerine ilişkin ibraname/taahhütname hazırlanmıştır. İmara aykırı tadilat yapıldığı için iskanı alınamayan 6 üyemizden ibraname/taahhütname alınmak suretiyle arsa tapuları verilmiştir. İbraname/taahhütname vermekten imtina eden iki ortağımızın konutlarındaki durumun tespiti mahkeme kanalı ile yapılmış ve tapu devir işlemleri tamamlanmıştır. Diğer 3 ortağımızın durumu ise; a. Mukaddes Şimşek : Levent Güler den hacizli olduğunu bilerek devir aldığı kooperatif hissesi ile ilgili tapu devri sırasında tapu kaydına haczin işlenmesine rıza göstermediğinden dolayı işlem yapılamamıştır. Mukaddes Şimşek tarafından haciz işlemi ile ilgili olarak İcra Hakimliğinde dava açtığı öğrenilmiş, dava sonucuna ve uyuşmazlığın durumuna göre hareket edilecektir. 10

6 b. Eşref Yamak Ada 7 (yeni 19) parseldeki konutunun kendisine sağlam teslim edilmediği iddiası ile 9 yıldan beri kooperatif ile mahkemelik olan üyemiz; konutu ile ilgili tapu ve iskanın verilmesi için yapılan çağrılara rağmen, tapu ve iskan istemeyerek ısrarla arsa tapusu verilmesini talep etmiştir yılı Genel Kurulunda Kooperatifimiz anasözleşmesinde yapılan değişiklik ile arsa tapusu verebilme imkanına kavuşulduktan sonra, kendisinden ibraname/taahhütname imzalaması istenmiştir. Konutunun davalı olduğunu ileri sürerek, kooperatifin hazırlamış olduğu matbuu ibraname/taahhütnameyi imzalamadığı gibi kendisinin hazırlamış olduğu bir metni kooperatife göndermiştir. Hazırlamış olduğu metnin yönetimimizce kabul edilmesi mümkün olmamıştır. Kooperatif ile olan dava sonuçlanmış olup, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin dışında faizi ile birlikte 6,738.- YTL tazminat ödenmiştir. Tapu verilmek üzere yapılan çalışmalar sırasında ve üyelik dosyasının kooperatif belge ve kayıtları ile birlikte tetkikinde; üyemize ait Ada 7 (yeni 19) parselin kooperatif konutlarına ilişkin Arsa ve Konut Bilirkişi Değerlendirme Raporu nda 298 m 2 olarak değerlendirilmeye alındığı, oysa taşınmaz alanının 407 m 2 olduğu tespit edilmiştir. Yani, taşınmazın 109 m 2 lik kısmının arsa bedelinin ödenmediği saptanmıştır. Konunun taşınmaza ilişkin olduğu ve Yönetim Kurulu nun yetkilerini aştığından, herhangi bir tapu devir işlemi yapılmayarak, bu konudaki kararın Genel Kurul iradesine bağlı Olduğu düşüncesi ile konu Genel Kurul gündem maddesi yapılmıştır. c. Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Vakfı : İskan ve tapusunun alınması için yapılan incelemeler neticesinde, binanın inşaat ruhsatı olmadığı ve mevcut projelerinin de geçerliliğini yitirdiği belirlenmiştir. Belediye nezdinde ruhsata bağlanması için gerekli proje değişikliği çalışmaları tamamlandıktan ve inşaat ruhsatı alındıktan sonra, S.S.K ilişiksiz belgesi alınabilecek ve iskân işlemleri tamamlanacaktır. 11 Söz konusu ortaklarımızın tapularının verilmesi durumunda, kooperatifte ferdileşme tamamlanmış olacağından tasfiye veya işletme kooperatifine dönüşüm sürecinin başlatılması mümkün olacaktır. 3. ALT YAPI ÇALIŞMALARI a. Sitemizin en önemli sorunlarından olan ve sık sık tıkanmalar sonucu taşkınlara neden olan, bir kısım ortaklarımızı son derece mağdur eden kanalizasyon sorunu; kooperatife herhangi bir mali yük getirilmeden ASKİ ye yaptırılmıştır faaliyet raporumuzda da detaylı bir şekilde sizlere sunulmuştur. Her yıl kanalizasyon logarları temizlettirilmekte, zaman zaman kullanım hatalarından kaynaklanan tıkanmalar anında müdahale ile halledilmektedir. b. Sitemiz elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda bazı üyelerimizle birlikte Başkent Elektrik A.Ş nezdinde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu; 2006 yılı sonlarına doğru projelendirme ve diğer çalışmalar tamamlanmış, ihalesi yapılmış ve yüklenici firma belirlenmiş iken, kış nedeni ile projenin uygulanması 2007 yılına ertelenmiş idi. Yönetimimizce sürekli takip edilen, sitemizce öneme haiz olan elektrik hatlarının yer altına alınması ile ilgili olarak Genel Müdür Ömer Faruk Gültekin ile Mart 2007 de yapılan görüşmede; para sıkıntısı olduğu, ödenek sağlandığı takdirde işe başlanacağı söylenmiştir yılında seçim ortamına girildiğinde, projenin ihale kapsamından çıkarılması üzerine konunun gerek Bakanlık gerek Genel Müdürlük bünyesinde takibimiz sonucu, 2008 yılında yapılacak ihaleler kapsamına alındığı yetkililerden öğrenilmiştir. c. Kooperatif sahası içerisindeki (85 adet) elektrik dağıtım panolarının büyük bir kısmının kapakları bozuk veya kırık durumdadır. Onarım konusu, ısrarla sözlü ve yazılı olarak Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Bölge Müdürlüğüne aktarılmıştır. Mevcut dağıtım panolarının tamirinin mümkün olmadığı ve 2008 yılı ihale kapsamına alınan havai hatların yer altına alınması projesi çerçevesinde, elektrik dağıtım panolarının da yenileneceği ifade edilmiştir. Ancak; konunun önemine binaen hasar gören panoların tamiri kooperatif tarafından yaptırılacaktır. 12

7 d. Sitemizde bozulan asfaltların onarım işlemleri Çankaya Belediyesi tarafından ilkbahar ve sonbahar da yapılmıştır. Havaların ısınması ile meydana gelen bozulmalar yaptırılacaktır. 4. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI a. Bilindiği üzere; yıllarının yağışsız geçmesi ve barajlardaki suyun Ankara nın içme suyu ihtiyacını karşılayamayacağının belirlenmesi üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alan sulamasının şebeke suyu ile yapılması yasaklanmış idi. Önceki yıllarda belediyeye ait yeşil alanlar, Çankaya Belediyesine ait sayaçlardan geçen şebeke suyu ile sulanırken, bu imkanın kalkması kooperatifimize büyük bir mali yük getirmiştir. Kooperatif sınırları içerisinde kooperatife ait yeşil alanlar olduğu kadar, Çankaya Belediyesine terk edilmiş parkların bulunduğu malumunuzdur. Tüm yeşil alanların sulanması için günlük ton olan su tüketimi, Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak geçmesi nedeni ile tona kadar çıkmıştır. Yer altı suyu bulunması ve çıkarılması için izin talebimiz, Kooperatifimiz arazisinin de bulunduğu bölgenin sondaj çalışmalarına kapatıldığı gerekçesi ile Devlet Su İşleri tarafından reddedilmiştir. Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne yapılan sözlü ve yazılı başvurular sonucunda, haftada ancak bir tanker su (20 ton) verebilecekleri ifade edilmiştir. Kooperatif yönetimi olarak yapılan araştırma ve değerlendirmelerde sulamanın durdurulması durumunda; çimlerin tamamen kuruyacağı ve tekrar yeşillendirme-çimlendirme için yapılacak harcamanın, sulama giderinin üç katı kadar olacağı sonucu çıkmıştır. Sağlıklı ve yeşil bir çevrede yaşama ayrıcalığını sürdürme arzumuzu paylaşan üyelerimizin de taleplerini değerlendiren yönetimimiz, kooperatif kaynakları ile sürdürdüğü sulama işlerini tankerle su getirterek devam ettirmeye karar vermiştir. Bu amaçla; yapılan incelemeler sonucu, su taşıma işi ile uğraşan bir firma ile anlaşılmış ve bu suyun depolanması ve pompalanması için gerekli malzemeler alınmıştır. Su depolama amacı ile 3 adet 5 ton, 1 adet ton kapasiteli akrilik su deposu ile 2 adet monofaze elektrikli, 1 adet benzinli su pompası alınmıştır. Su depolarına 4,902.- YTL, Su pompalarına 3,696.- YTL harcanmıştır. Ayrıca hortum ve bağlantı elemanları gibi malzemeler alınmıştır. Önceleri kooperatif kaynaklarından tankerlerle su alınarak yeşil alan sulaması tasarlanmış ise de havaların çok sıcak ve kurak geçmesi ve tanker ile alınan su bedelinin aşırı derecede artması sonucu, sulama maliyetinin tamamının kooperatif imkânları ile karşılanması mümkün olmamış ve bir kısmı siz ortaklara yansıtılmıştır. Sezon boyunca tankerle alınan suyun tutarı 34,700.- YTL olmuştur. Yeşil alan sulama ve bakımı için yapılan toplam harcamamız 44,192.- YTL olmuş, bu tutarın 28,662.- YTL si üyelerimizden ek ödenti olarak ve iki eşit taksitte ödenmesi talep edilmiş olup, %95 oranında tahsilatı yapılmıştır. 1,500.- YTL civarındaki kısmı 2008 yılına sarkmıştır. Sulama maliyeti olan 44,192.- YTL nin 15,530.- YTL sı ise kooperatif kaynaklarından karşılanmıştır. Günümüz çağdaş yerleşkelerinde uygulanan atık suların değerlendirilmesi ve tekrar kullanımının sağlanması projesinin devreye alınması bir çözüm yöntemi olmakla birlikte, maliyetinin yüksek olması yanı sıra kısa sürede devreye alınması da mümkün değildir. Ancak, bu konunun da tartışılması gerekmektedir yılında da yeşil alanların şebeke suyu kullanılarak sulanmasının önleneceği duyumları alınmaktadır. Konu, değerlendirilmek ve siz değerli üyelerimizin takdirine sunulmak üzere Genel Kurul gündem maddesi haline getirilmiştir. b. Barış-l parkındaki eskiyen çocuk parkına Çankaya Belediyesinden alınan çocuk parkı yerleştirilmiştir. Barış-3 parkındaki çocuk parkının ise onarım ve boyama işleri kooperatifimiz tarafından yapılmıştır. Her iki çocuk parkı zeminine yıkanmış dere çakılı serilmiştir. c. Yürüyüş parkurunun bulunduğu 52,60 ve 62. sokakların sonundaki Çankaya Belediyesi mülkiyetinde olan 1000 m 2 lik alan, 2007 yılında spor ve dinlenme amaçlı park olarak hizmete alınması tasarlanmışken, su kesintisi uygulaması nedeni ile yapımı durdurulmuş idi başlarında söz konusu alanın tesviyesi yapıldıktan sonra Çankaya 14

8 Belediyesinden sağlanan kilit taşları ile zemin döşemesi, yeşil alanın aydınlatma ve sulama altyapısı, toprak serme, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları kooperatif çalışanları tarafından tamamlanmıştır. Açık havada spor yapmak isteyen üyelerimizin kullanabileceği jimnastik aletleri, Çankaya Belediyesi tarafından yerleştirildikten sonra sakinlerimizin kullanımına açılacaktır. d. Sitemiz içinde bulunan sabit çöp konteynerlarının çürümesi, temizlik ve bakımının zor olması nedeni ile kaldırılarak yerlerine 15 adet seyyar çöp konteynerları getirilerek konulmuştur. Çöp kutularının etrafında özellikle yaz aylarında oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği, zaman zaman yapılan yıkama çalışmaları ile giderilmektedir. e. Yaz aylarında haftada iki kere ilaçlama yapılarak sinek ve sivrisinek ile mücadele edilmiştir. Ancak, bahçe havuzlarındaki bekleyen su ve açığa bırakılan çöpler, sinek ve sivrisinek oluşumuna neden olduğundan; çevreye çöp bırakılmamasına özen gösterilmesini ve özellikle yazın tatile giderken, bahçe havuzlarındaki suların tahliye edilmesini üyelerimizden rica ederiz. Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ULV sistemi ile çalışan, ilaç katkı maddesi olarak mazot yerine su kullanan ve oluşturduğu mikron düzeyindeki su zerreciklerinin havada kalma süresinin uzun olması nedeni ile daha etkili sonuçlar veren sinek ve sivrisinek ilaçlama makinesi alınarak 2008 yılında kullanılmaya başlanacaktır. f. Basket sahalarının tellerinin onarımı ve zemininin asfaltlanması, havaların ısınması ile Çankaya Belediyesi tarafından yapılacaktır. g. Kanalizasyon ve su şebekesi onarımları, telefon ve Internet hatları ile ilgili çalışmalar sırasında bozulan tretuvarların tamiratları kooperatif personeli tarafından yapılmıştır. h. 67.sokak üzerindeki otobüs bekleme yerinin ahşap ve demirlerinin boyanması yapılmış, üzerindeki güneşlik ve vaziyet planı yenilenmiştir. i. Sitemiz etrafında çeşitli direk ve duvarlara asılan ilanların yarattığı kirliliği önlemek, bütün ilanların bir arada bulunacağı ortamı yaratmak için duyuru panosu yaptırılmış ve 68. sokak üzerindeki otobüs durağının yanına yerleştirilmiştir. 15 j. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda; gençlerimizin yaz tatilinde spor yapabilmeleri, eğlenebilmeleri için bir adet dış mekan tenis masası alınmış, nispeten gölge olması ve rüzgar almama nedeniyle Büyük İş Merkezinin arkasında bulunan alana yerleştirilmiştir. Ancak, tenis masasının amacına uygun kullanılmadığı sabahlara kadar gürültü çıkararak kullanıldığı hakkında gelen şikayetler üzerine depoya kaldırılmıştır. k. Çankaya Belediyesinden Kasım ayında sağlanan 25 adet ağacın yanı sıra 2008 Mart ayında da aynı miktarda ağaç sitemizin çeşitli yerlerine dikilmiştir. Sitemiz ağaçlarının budaması yapılmış, alınan 500 lt kapasiteli su deposu ve ilaçlama makinesi ile düzenli olarak ilaçlamaları yapılmış, özellikle yaz aylarındaki su ihtiyacı, yapılan sulama çalışmaları ile sağlanmıştır. Ekim ayında, kooperatifin çeşitli yerlerinde çiçeklendirme çalışmaları yapılmıştır. Yangın çıkma riski ve görüntü kirliliği yaratan mezbelelik haldeki 10 adet bahçenin otlarının temizliği cüzi bir bedelle yaptırılmıştır. Çankaya Belediyesinin gönderdiği 160 ton hayvan gübresi tüm parklarımıza serilmiştir. 5. KOOPERATİF MÜLKİYETİNDE BULUNAN İŞYERLERİ ve GAYRİMENKULLER HAKKINDA BİLGİLER Ortak mülkiyet altındaki tüm yapıların çatı onarım ve bakımları yapılmıştır. a. Yönetim binamızın lokal bölümüne çıkış ve yangın merdiveninin yıpranmış, kötü görünümlü demir aksamının bakımı ve boyaması yapılmış, eskimiş olan (ondulin) yağmurluğu kaldırılıp yerine yaptırılan demir konstrüksiyon çatı; osb ve shingle malzeme kullanılarak kapatılmış,iç kısımlar lambri ile kaplatılmış, merdiven basamaklarındaki yolluklar yenilenmiştir. Ayrıca binanın iç ve dış boyası yapılmıştır. Yönetim binası ve PTT Bank ana girişine yapılan merdivenler traverten malzeme ile kaplanmış, ayrıca paslanmaz çelik ve damperli kumlu cam malzeme kullanılarak merdiven korkulukları yaptırılmıştır. 16

9 Bu binamızın etrafında oluşan tretuvar çöküntülerinin yenilenmesi, 2008 yılı içerisinde yapılacaktır. b. Barış-l parkında bulunan iş merkezi girişleri düzenlenerek; toz, toprak, çamur görünümü giderilmiş ve çiçeklendirme çalışması yapılmıştır. Aynı yerdeki karton kutu, naylon gibi malzemelerin geçici depolanması için arka tarafa geçiş yolu ile sakinlerimizin erişimini kolay1aştırmak ve çimlere basılmasını önlemek için yaya yolu yapılmıştır. c. Büyük Ticaret Merkezi avlusunda bulunan havuzun su sızdırması nedeni ile kiracı ve ortaklarımızın da talebi üzerine toprak doldurularak çiçeklendirilmiştir. Büyük İş Merkezimizin çatısında yeterli eğim olmamasından dolayı, kışın biriken kar, çinko oluklarda çatlamalar meydana getirmekte ve işyerlerine akıntı olmaktadır. Kooperatif imkânları ile tamiratları her yıl yapılmakla beraber, kesin çözüm çatının yükseltilmesi ile olabilecektir. Büyük İş Merkezimizin altında bulunan ve daha önce kiraya verilen alanın kullanımı ile ilgili olarak, yapılan duyurulardan ve geçmiş yıllar faaliyet raporlarından da takip ettiğiniz gibi sorunlar yaşanmıştır. Üyelerimizin büyük ihtiyacı olarak gördüğümüz; sosyal faaliyetlerin yapılabileceği ve eğitsel, kültürel, sportif amaçlı kullanılabilecek bir mekânın olmaması bizleri çözüm arayışına götürmektedir. Bu doğrultuda Çankaya Belediyesi ile çalışmak isteğimiz yazılı olarak kendilerine tekrar iletilmiştir. Söz konusu alanın onarımı ve kullanım şekli konusunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için Genel Kurul gündem maddesi yapılmıştır. d. Kışın,ısıtma sorunu yaşanan ada 2 parseldeki Küçük Ticaret Merkezinin cam, kapı ve dış cephe demir doğramaları ısı yalıtımı sağlamak üzere PVC malzeme kullanılarak yaptırılmış, iç ve dış cephe duvarları badanası yenilenmiş, havalandırma ızgaraları değiştirilmiş, tretuvarları yeniden döşenmiştir. e. Kooperatif mülkiyetinde olan ve eğitim alanı olarak ayrılan arsa (26041 Ada 1 parselin) tapusunun iptali ve kendi adına tescili talebi ile Ankara Valiliği tarafından açılan dava reddedilmiş, karar Yargıtay tarafından da onanmıştır. 17 Konut alanı olarak kooperatif adına tescilli 3 adet arsamız, Anakent Belediyesi tarafından plan tadilatında yapılan düzenleme ile mülkü kooperatifimizde kalmak üzere yeşil alana çevrilmiştir. Konu yönetimimiz tarafından konut alanına dönüştürülmek amacı ile yargı götürülmüştür. Söz konusu üç parselin kullanım şekli netleşinceye kadar, üye yararına kullanımı konusunun görüşülmesi amacı ile Genel Kurul gündem maddesi yapılmıştır. 6. AİDAT ÖDENTİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Ortaklarımız tarafından aylık toplam YTL aidat ödenti yapılmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere aidat gelirinin %93 ü personel giderlerine harcanmaktadır yılından bu yana kooperatif aidatlarında da artış yapılmadığı malumlarınızdır. Gelir gider dengesinin kurulabilmesi, ödeme sıkıntısına düşülmemesi için Kooperatif yönetimi olarak tasarrufa azami ölçüde özen gösterilmekte, harcamalar disipline edilmekte ve aidatlar takip edilmektedir itibarı ile Kooperatifin ortaklardan alacağı aidat tutarı 15,212.- YTL olmuştur. Kooperatif aidatlarını zamanında ödeyerek çalışmalarımıza yardımcı olan sakinlerimize teşekkür eder, aidat ödemelerini çeşitli nedenlerle geciktiren sakinlerimizin de ödemelerini zamanında yapmalarını dileriz. 7. LOKAL HİZMETLERİ Kooperatif yönetim binasında yer alan lokalimizde, yaz sezonunda tek personel ile hizmet verilirken, kış sezonunda iki görevli ile hizm verilmektedir. Digitürk ve D-Smart tarafından yayınlanan sezonu Türkiye futbol ligi ile Türkiye ve Avrupa kupası maçlarının lokalde izleme ücretleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre yıllık abonman kart ücreti 35.- YTL, ek abonman kartı 25.- YTL, öğrenci abonman kartı 20.- YTL ve maç bileti 5.- YTL olarak uygulanmaktadır. 18

10 Digitürk abonelik ücreti olarak 5,500 YTL yatırılmıştır. Maç seyreden sakinlerimizden 3,254.-YTL tahsil edilirken, kalan 2,246.-YTL si kooperatif kaynaklarından karşılanmıştır. Su kesintisi olduğunda lokalde sıkıntı yaşanmaması için 500 lt lik iki adet su deposu ve hidrofor sistemi YTL ye tesis edilmiştir. Sitemizde spor aktivitesi yapacak alanımızın olmaması nedeni ile imkanlar zorlanarak, lokalimizde kış sezonu boyunca haftada iki gün olmak üzere, sabah saatlerinde spor aktivitesi yapılma imkanı sağlanmış olup, havaların ısınması ile birlikte açık havada yapılması düşünülmektedir. Lokalimizde 18 Nisan 2008 tarihinden itibaren sigara içilmesinin yasa gereği tamamen yasaklanacağını belirtmek isteriz. 8. DEMİRBAŞLARIN DURUMU 2007 yılında iki adet monofaze, 1 adet benzinli olmak üzere 3 adet su pompası, 3 adet 5 tonluk, bir adet 10 tonluk olmak üzere 4 adet akrilik su deposu, lokalde D-Smart yayınlarını izlettirmek üzere 1 adet uydu alıcısı ve çanak anten, muhasebe servisinin arızalanan yazıcısı yerine Laser yazıcı, lokale 1 adet oturma grubu ve Arçelik marka klima, yer altı suyunun tahliyesi için kullanılan ve arızalanan pompanın yerine 1 adet dalgıç pompa alınmıştır. 9. KİRACILARIN DURUMU Yargıya intikal edenler dışındaki işyerlerimizin kira artışları, TUİK tarafından belirlenen ÜFE oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle kira sözleşmeleri devam ettirilmektedir. Büyük Ticaret Merkezinde 8 adet kiracı olup, bu kiracılarımızdan aidat dahil aylık 5,201.- YTL, 58. sokaktaki Küçük Ticaret Merkezinde 8 adet kiracı olup, bu kiracılarımızdan aidat dahil aylık 1,796.- YTL, Yönetim binası altındaki PTT Bank dan YTL, diğer işyerinden aidat dahil YTL kira geliri elde edilmektedir yılında, 78. Sokaktaki Küçük Ticaret merkezindeki ŞOK markete kiralanmış olan işyerinden yıllık kira geliri toplamı 34,247.-YTL 19 ve ortalama aylık kira geliri 2,853.- YTL olarak gerçekleşmiştir. Aylık ortalama kira gelirimiz 10,380.- YTL civarında ve yıllık toplam kira gelirimiz l24,548.- YTL olmuştur. 10. HUKUKİ KONULAR 1. ANKARA VALİLİĞİ tarafından, ada 1 parselin tapusunun iptali ile idare adına hükmen tescili talebi ile açılan dava reddedilmiş, Yargıtay tarafından onanmıştır. Valilik karar düzeltme talebinde bulunmuştur (7.As.Huk.Mah.2006/45) 2. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve ÇANKAYA BELEDİYESİ aleyhine kooperatif alanlarına ilişkin planın tadil edilen plan notları ile okul alanına ilişkin plan notunun iptali talebi ile açtığımız davada, bilirkişi raporu büyük oranda aleyhimize düzenlenmiş, itirazımız üzerine henüz bir işlem tesis edilmemiş olup, yargılaması sürmektedir (13.İdare Mah. 2007/1375) 3. MEHMET ALİ AYDEMİR,ABDULLAH EMRE İLERİ ve SE- LAHATTİN ÖCAL tarafından 2006 yılı Genel Kurulu ve Genel Kurulda alınan kararların iptali/geçersiz sayılması talebi ile açılan davada dosya delillerin toplanması aşamasındadır. (1.As.Tic.Mah.2007/320) 4. YAŞAR ÜNAL tarafından işe iade talebiyle açılan dava takip edilmediğinden işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. (12.İş.Mah.2007/447) 5. EŞREF YAMAK tarafından istinat duvarı, bina ve kira kaybı nedeniyle zarar iddiasında bulunarak TL. nın kooperatiften tahsili talebi ile açılan davada, dosya iki kez Yargıtay a gitmiş, sonuçta TL.nın dava tarihinden itibaren faizi ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan ve davacı tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay tarafından onanması üzerine hükme konu bedel faizi ile birlikte ödenmiştir. (9.As. Tic. Mah. 1999/764 Yeni 2004/602) 6. M.TURGUT ÖNDER tarafından istinat duvarına ilişkin açılan tazminat davasında, dosya iki kez Yargıtay aşaması geçirmiş kooperatif açısından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir. (24.As.Huk. 2001/ /585- Yeni 2004/51) 20

11 7. ŞÜKRAN YARDIMCIEL - SÜLEYMAN YARDIMCIEL tarafından kanalizasyon sorunu nedeni ile zarara uğrandığından bahisle, fazlaya ilişkin talep saklı tutularak TL. tazminat talebi ile açılan davada, mahkemenin 2.400,00 YTL. nın dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte davacıya ödenmesine dair verdiği karar her iki tarafça da temyiz edilmiş, karar davacı yararına gerçek zararını isteyebileceği noktasında bozulmuş, mahkeme bozmaya uyarak yeniden dosyayı bilirkişiye göndermiştir. (3.As.Tic. 2003/606 -Yeni 2007/659) 8. MUSTAFA KOREL AYTAÇ tarafından kanalizasyon sorunu nedeni ile evini pis su bastığı, zarara uğrandığından bahisle, fazlaya ilişkin talep saklı tutularak TL. tazminat talebi ile açılan davada, TL nın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verilmiştir. 9,500.- YTL Banka Teminat Mektubu yatırılarak karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay dadır. (3.As.Tic.2003/585) 9. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından önceki planımızın iptali talebi ile ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan davada Çankaya Belediye Başkanlığı yanında müdahil olarak katılınmış, planın iptali üzerine karar katılma yolu ile temyiz edilmiştir. (3.İdare Mah. 2004/3 19) 10. MALİYE BAKANLIĞI na karşı tapu işlemlerinden alınan Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı için Maliye Bakanlığına şikayet yolu ile yaptığımız başvurunun reddi üzerine açılan davada, davamız kabul edilmiş, karar Maliye Bakanlığı tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. (4.Vergi Mah. 2006/613) 11. İLKADIM İNŞ. LTD. ŞTİ ve diğerleri aleyhine açılan kira tespit ve tahliye davası, bilirkişi incelemesi aşamasındadır (11. Sulh Huk.Mah.2006/1 590) 12. CERİTLER GIDA LTD: ŞTİ. aleyhine İhtarname üzerine, kira bedellerinin ödenmemesi üzerine temerrüt nedeniyle tahliye davası açılmış olup, dosya bilirkişidedir. (1 Sulh Huk.Mah.2007/ 1372) 13. FATMA DİLEK KORUNMUŞ tarafından şerefiye bedelini ödediğini iddia ettiği 48 m 2 nin kooperatif arsalarına ilave edildiğinden bahisle, bu miktar taşınmazın tapusunun iptali ve adına tescili talep edilmektedir. Yargılama sürmektedir (5.As.Tic. Mah. 2006/603) BİLBAN LTD.ŞTİ. VE DİĞERLERİ tarafından ödenmeyen kira ve aidat bedellerinin tahsili için icra takibine girişilmiş, itiraz üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Dava kazanılmış, bedel tahsil edilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiş, dosya Yargıtay aşamasındadır. (25.As.Huk.2007/l 16) 15. BİLBAN LTD.ŞTİ. VE DİĞERLERİ aleyhine tahliye tarihine kadar olan bakiye kira ve aidat bedellerinin tahsili için icra takibine girişilmiş, itiraz üzerine, itirazın iptali davası açılmıştır. Dosya bilirkişidedir. (6.Sulh Huk. Mah. 2007/659) 16. VELİ KARAVELİOĞLU aleyhine konutunu sattığı halde üyeliği devretmediğinden dolayı, ortağımıza aidat bedellerinin tahsili için icra takibi yapılmış, itirazı üzerine itirazın iptali davası açılmıştır. Dosya bilirkişi incelemesindedir. (9.Sulh Huk. Mah. 2007/1154) 17. BİLBAN LTD.ŞTİ. VE DİĞERLERİ tahliye edilen Büyük Sosyal Ticaret Merkezinin bodrum katında hor kullanmadan dolayı oluşan hasar bedelinin tahsili talebiyle dava açılmış olup, mahallinde iki kez keşfe gidilerek rapor alınmıştır. Dosya karar aşamasındadır. (26.As.Huk.Mah. 2007/163) 18. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI nın duvar inşaası sırasında sınır tecavüzü olup/olmadığı ile ağaçlar hakkında tespit yaptırılmıştır. (4.Sulh Huk.2007/724 D.İş) 19. Kooperatif tarafından düzenlenen İbraname-Taahhütname metnini imzalamadığından arsa tapusu alması yönünde işlem yapılamayan ortaklarımızdan NAİLE TAN ATAÇ hakkında Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2008/58 D.İş, ERCAN ÇETİN hakkında Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2008/58 D.İş sayılı dosyaları ile tespit yaptırılmış, her iki ortağın yapılarında mimari projesine aykırılık olduğu yönünde rapor alınmıştır. Çeşitli defalar yapılan yazılı ve sözlü uyarılara rağmen aidat ve ek ödentilerini ödemeyen az sayıdaki üye hakkında da icra takibi yapılmıştır. 22

12 11. DİĞER KONULAR a. Hurda Satışı Binalarımızın tamirat ve bakımları sırasında çıkan parçalar, çürüyen sabit çöp konteynerları, eskiyen çöp tenekelerinden oluşan hurdalar teklif alınmak suretiyle 1,250.- YTL bedelle satılmıştır. b. Konutların Kiraya verilmesi konusu Konutları kendileri tarafından kullanılmayan ortaklarımız tarafından, doğal olarak işbu konutlar kiraya verilmektedir. Ancak; zaman zaman bazı kiracıların uygunsuz davranışları, alışkanlıkları ve yaşam tarzı; sakinlerin huzur ve rahatlarının bozulduğu yönünde şikayetlere neden olmaktadır. Bazı durumlarda emniyete, savcılığa intikal eden olaylar yaşanması üzerine; sakinlerimiz tarafından, evlerin kiraya verilirken inceleme yapılması yönetimimizden talep edilmiştir. Yapılan görüşmelerde; yönetimlerin bu konuda karar alma imkanı ve kullanacağı bir yetkisinin olmadığı belirtilerek, Genel Kurul da tartışılması için çalışma yapılacağı ifade edilmiştir. Konutlarını kiraya verecek ortaklarımızın kiracı seçiminde daha titiz olmalarını, Kiracı ve birlikte yaşayanlar, kiralananı iyi komşuluk ilişkilerine, genel örf ve adete, kooperatif yönetimi tarafından konulan kurallara uygun şekilde kullanmak ve şikayetlere neden olabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadır, aksi hal sözleşmeye aykırılık oluşturur. Kiracı; kendisinin ve birlikte yaşayanların, kooperatif sakinlerinin ve yönetimin şikayet ve uyarılarına neden olması halinde kiralananı tahliye etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. şeklindeki bir koşulun sözleşmenin başlangıcında uyarı niteliği taşıması bakımından kira sözleşmelerine eklenmesini, ev sahipleri tarafından muhtarlığa verilmesi gereken aile beyannamesinin bir örneğinin Kooperatif Yönetimine ibrazının kiracılar için zorunlu hale getirilmesinin sağlanmasını rica etmekteyiz sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 51. maddesinin, Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumluları; sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, yirmi iş günü içinde, takip ederek ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmekle yükümlüdür şeklindeki bendi; müstakil konut sahiplerinin aile beyannamesi vermeleri ve bu bilgilerin güncel tutulması yükümlülüğünü belirtmektedir. Müstakil konut sahiplerinin, konutlarındaki nüfus hareketlerinin tespiti amacıyla yerleşim yerinden ayrılan ve yerleşenlere ait bilgileri sizlere gönderdiğimiz forma (Form C) işleyerek iki kopya şeklinde kooperatif yönetimine ve/veya muhtarlığa teslim etmeleri gerekliliğini bilgilerinize sunarız. Konu; daha detaylı görüşülmek üzere Genel Kurul gündem maddesi haline getirilmiştir. c. Yapı Kredi Koray A.Ş. Sınır Duvarı Sitemiz ile Yapı Kredi Koray A.Ş nin yapmış olduğu inşaat arasında kalan duvar ile ilgili olarak söz konusu firmanın yaptığı yazılı başvuruda, kendilerine ait olan sınır duvarının yıkılarak yeniden yapılacağı ve gerekli önlemlerin alınması istenmesi üzerine, söz konusu alandaki ağaçların kurtarılması ve başka bir yere nakli için Çankaya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile temasa geçilmiştir. Ayrıca; gerek sınır tespiti gerekse mevcut ağaçların durumu ile ilgi olarak mahkeme tespiti yaptırılmıştır. Tespit sonucu; herhangi bir sınır tecavüzü olmadığı ve ağaçların sayısı ile bedeli belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde ağaçların köklü olarak çıkarılmasının ve yaşatılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Firma çalışmalarını bitirdikten sonra, sökülen ağaçların yerine mahkeme tespitindeki miktar kadar ağaçlandırma yapıldığı görülmüştür. d. Güvenlik Kooperatif yerleşkesinde geçmiş yıllarda yaşanan hırsızlık olayları maalesef devam etmektedir. Kooperatif yönetimini ve siz değerli üyelerimizi rahatsız ve huzursuz ettiğini bildiğimiz bu durum; 2006 yılında yapılan başvuru ile Ankara Valiliğine yazılı olarak iletilmiş idi. Sabit karakolların yerine mobil karakolların devreye alınmasının planlandığı ifade edilmesi üzerine, bölgemizin bağlı bulunduğu 10 Nisan Polis Karakolu ile temasa geçilmiştir. Bölgemizde polisin varlığını hissetmek isteğimizi aktarmış olmamıza rağmen, personel ve araç sıkıntısı nedeni ile sürekli olarak polis devriyesinin bölgemizde dolaşması sağlanamamıştır. 24

13 İşçi statüsünde çalıştırdığımız gece nöbetçisi personelinin güvenlik personeli olarak kullanılması yasal olmadığı gibi bir-iki kişi ile site güvenliğinin sağlanması da imkansızdır. Bununla beraber; personelimiz site içerisinde dolaşarak yabancı kişileri gözlemek, yabancı araçları takip etmek, beklenmedik durumlarda ilgili mercilere haber vermek, kooperatife gelen polis, ambülans, itfaiye gibi kişi ve kurumları yönlendirmek ve yardımcı olmak üzere acil durumlar için görevlendirilmişlerdir. Bu vesile ile Kooperatif yönetim telefonunun , gece nöbetçisinde bulunan cep telefonunun ve 10 Nisan Polis Karakolunun telefonunun da olduğunu belirtmek isteriz. Personelli güvenlik konusunda önceki yönetimler döneminde de çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu konuda alternatif projeler Genel Kurul a getirilmiş fakat kabul görmemiş idi. Geniş arazi üzerine kurulu sitemizde; çevresinin girişlere kapatılamaması, giriş ve çıkış kapılarının çokluğu, işyerlerinin olması, otobüs ve dolmuş duraklarının olması, belediyeye terk edilmiş yeşil alanların bulunması gibi nedenlerden dolayı güvenlik hizmetinin tam olarak verilebilmesi için çalıştırılacak personel sayısının fazla tutulması gerekmektedir. Personelli güvenlik ile birlikte veya ayrı düşünülebilecek bir çözüm ise fiziki güvenlik olarak adlandırılan; yerleşkenin çevresinin, giriş-çıkışlarının, ana yolların, dolmuş ve otobüs duraklarının, park bahçelerin kamera sistemi ile takip altına alınmasıdır. Fiziki güvenlik; olay olması durumunda arşiv kayıtlarından geriye dönük görüntü tarama ve şüpheli yakalama imkanı sunması yanı sıra caydırıcılık unsuru da taşımaktadır. Ancak, olaya anında müdahele imkanı olması istendiğinde personelli güvenliğin düşünülmesi gerekmektedir. Güvenlik firmaları ile yapılan ön görüşmeler sonucunda yerleşkemizin, 30 civarında gece görüşlü kamera ile yukarıda değinilen şekilde kontrol altında tutulabileceği belirlenmiştir. 25 Fiziki güvenliğin sağlandığı durumda; buna ek olarak personelli güvenliğin sağlanması içinde vardiya başına en az 5 (toplam 15) güvenlik elemanı gerekli olmaktadır. Güvenlik elemanları hem sabit hem de motorlu devriye şeklinde çalışarak güvenlik planlaması yapılabilir. Fiziki güvenliğin (kapalı devre televizyon sistemi - CCTV) maliyetinin KDV dahil 50,000$ civarında olacağı tahmin edilmektedir. Güvenlik personelinin ortalama maliyeti YTL olup, her vardiyada 5-6 güvenlik personelinin çalıştığı durumda (toplam eleman) aylık maliyet KDV dahil 20,000 ile 23,000.- YTL arasında oluşmaktadır. Güvenlik konusu, fiziki ve personelli güvenlik olarak değerlendirilmek üzere Genel Kurul gündem maddesi haline getirilmiştir. e. Tellcom TURKCELL firmasının %100 iştiraki olan TELLCOM firması, kooperatif üyelerine internet, şehirlerarası/şehiriçi/cep telefonu görüşmesi ve çeşitli Televizyon yayını hizmetlerini sunmak üzere alt yapı çalışması yapmak talebi ile Kooperatif Yönetimine başvurmuştur. Alt yapı masrafı olarak herhangi bir ücret talep etmemekte olup, kendi yapacağı alt yapının diğer firmalar tarafından kullanımını sınırlayan sözleşme, konu itibarı ile Genel Kurul un onayından geçmek durumunda olduğundan, Genel Kurul gündem maddesi yapılmıştır. f. GSM Operatörü (VODAFONE) Teklifi tarihinde Telekomünikasyon Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazılı başvuruda; 6 ve 7. caddelerin kesiştiği noktada Turkcell Plaza içerisinde yer alan dağıtım istasyonunun sağlık açısından sakınca yaratıp yaratmadığı konusunda inceleme yapılarak sonucunun tarafımıza bildirilmesi talep edilmiş idi. Söz konusu kurumun tarihli cevabi yazısında, limit değerler; Avrupa ülkelerinde de uygulanan Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyon Korunma Komisyonu limitleri dikkate alınmış, elektromanyetik alan etkisi altında kalan kişilerin; emniyet ve güvenle sürekli bulunabilecekleri alanlarda en düşük düzeyiyle Yönetmelikte standart değerin 1/4 üne tekabül edecek şekilde temel kriter olarak 26

14 öngörülmüştür denilmekte ve müdürlük elemanlarınca sistemin yerinde yapılan kontrolü ve ölçümünde baz istasyonunun yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen limit değerlere uygun olduğu ifade edilmiş idi. GSM (Cep Telefonu) Operatörü olan VODAFONE firması sitemizdeki abonelerinin görüşme kalitesini ve erişim kapasitesini arttırma çalışması çerçevesinde, mobil radyo-baz istasyonu montajı yapmak üzere 16 m 2 lik bir alanı kiralamak talebi ile kooperatif yönetimine başvurmuştur. 5 yıllığına yapılması istenilen kira sözleşmesi için önerilen tutar yıllık 13,500.- YTL olup enflasyon oranında artış ve ilk üç yıl için peşin ödemeyi kapsamaktadır. Kooperatif yönetimince yapılan değerlendirmelerde, söz konusu çalışmanın kooperatif alanı içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabileceği ve müdahalemizin söz konusu olamayacağı belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan incelemelerde Turkcell plaza da olduğu gibi gelen aramaların toplandığı ve dağıtıldığı bir merkezden ziyade, verici olarak çalışacağı ve bununda baz istasyona uzak olan cep telefonlarının daha fazla güçlü sinyal yaymasını azaltacağı belirlenmiştir. Kabul edilmesi durumunda kooperatifimize önemli ek gelir imkanı sunacak olan bu konuyu da, siz üyelerimizin takdirine sunmak üzere Genel Kurul gündem maddesi haline getirmiş bulunmaktayız. Konunun hassaslığı dolayısı ile ilgilenen üyelerimizin detaylı bilgiler bulabileceği web sitesi adresleri aşağıda belirtilmiştir. g. Sokak Köpekleri Başıboş köpeklerin toplatılması sorunumuz; dışarıdan sokak köpeklerinin gelmesinin engellenememesi, bazı ortaklarımızın sokak köpeklerini koruma altına alması ve beslemesi, çöplerin orta yerlere bırakılması gibi nedenlerle sürmektedir. Maalesef, sakinlerimizden her gün bu sokak köpeklerinin yaşattığı sorunlar nedeni ile şikayet almaktayız. Çocuklarımız, korkularından sokaklara çıkıp rahatça dolaşamamakta, sakinlerimiz ellerinde sopalar 27 ile sokakta yürümek zorunda kalmaktadırlar. Hayvan sevgisini saygı ile karşılamakla birlikte insan sevgisinin ve insana saygının da ön planda tutulması gerektiğini paylaşmak isteriz. Hayvan sever üyelerimizin daha duyarlı davranarak köpeklerini başıboş bırakmamalarını, sokak köpeklerini sahiplenmemeleri ve beslememeleri, sahiplenmeleri durumunda da bahçe dışına salmamalarını rica ederiz. Köpek gezdirme ve ihtiyaçlarını gidermede çevre yolunun kullanılması, yürüyüş yapan sakinlerimizin rahatsız olmaması için köpeklerin tasmalı gezdirilmesi, poşet taşıyarak çevreye verdiği kirliliğin temizlenmesi gibi konuları hayvan sever üyelerimize bir kez daha hatırlatarak, bu konuda gereken özen ve hassasiyeti göstermelerini diliyoruz. h. Sokak aralarına araç parkı İtfaiye, ambulans gibi araçların girmesi için boş tutulması gereken ada içi sokaklarımızda, bazı üyelerimizin süreli araba park ettiği ve sokak giriş çıkışlarını engellediği görülmektedir. Sakinlerimizden sadece yaya yolu olarak kullanılması gereken ada içi sokaklara araba park etmemeleri ve sokak girişlerini araçları ile kapatmama hususunda daha duyarlı davranmalarını bekler, bu davranışlarında ısrarcı olunması halinde, konunun Trafik Şube Müdürlüğüne bildirileceği hususunu hatırlatırız. i. Kooperatif Web Sitesi Üyelerimizin aidat ödemelerini, kooperatif ile ilgili haber ve duyuruları, faaliyet raporlarını, güncel haberleri, hava durumunu, borsa ve döviz bilgilerini takip edebilecekleri, çeşitli sitelere erişim imkânı vererek internet kullanıcısı sakinlerimize kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz web sitemizin çalışmaları başlatılmış olup, çalışmalar tamamlanınca ayrıca duyurusu yapılacaktır. j. 8. Cadde Katlı konutların arkasında kalan ve 8.Cadde olarak adlandırılan yolun hizmete açılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi nezdinde yaptığımız çalışmalarda; bu caddenin açılacağı ve Tevfik Fikret Lisesi 28

15 ile Ankara-Ankara evlerinin önünden seçen 5.Cadde ye birleştirileceği ifade edilmiş idi. Bu çalışmanın yapılacağı ve caddenin açılacağı beklentisi içinde iken; bu alanda bulunan bakımsız, kötü manzara sergileyen, bahçelerde kullanılmak üzere oluşturduğu gübre kokusu ile çevreyi rahatsız eden fidanlığın kullanıcısına uyarılar yapılmıştır yılında Çankaya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyarılara rağmen faaliyetini sürdürmektedir. Sitemize yakışmayan görüntünün iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen giderilmemiş olması bizleri üzmektedir. En kısa zamanda mevcut yerin kaldırılarak temizlenmesi için çalışılacaktır. Sayın ortaklar, Çalışmalarımızda bizlere destek veren değerli ortaklarımız ve site sakinlerimiz ile sitemizde yapılan hizmetlerde yardım ve desteğini esirgemeyen Çankaya Belediyesi mensuplarına teşekkür ederiz. Saygılarımızla YÖNETİM KURULU AKTİF S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU (YTL) 1. DÖNEN VARLIKLAR ,45 A. HAZIR DEĞERLER ,14 01 Kasa 318,38 03 Bankalar 89749,76 a. Vadesiz YTL Mevduat 5.310,05 b. Vadeli YTL Mevduat ,71 B. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ,15 04 İcra Dairesine Verilen Teminat 10.22,115 C. TİCARİ ALACAKLAR 731,78 06 Şüpheli Ticari Alacaklar 731,78 D. DİĞER ALACAKLAR , Ortaklardan Alacaklar ,71 a. ÜyeAidatı ,96 b. Asfalt 13,84 c. Ek Ödenti 93,80 d. Şerefiye 23,71 e. Ortak Emanet işler 136,57 f. Su Bedeli 1.530,50 g. Tapu ve iskan-ek Ödenti 2.225, Diğer Çeşitli Alacaklar ,66 E. STOKLAR , Yarı Mamüller ,54 H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 4.276, Personel Avansları 4.276,47 II. DURAN VARLIKLAR ,33 A. TİCARİ ALACAKLAR 1.225, Verilen Depozito ve Teminatlar 1.225,76 D. MADDİ DURAN VARLIKLAR , Taşıtlar , Demirbaşlar , Birikmiş Amortismanlar ,07 AKTİF YEKÜNÜ ,78 TEMİNATLARDAN BORÇLULAR ,00 GENEL AKTİF YEKÜNÜ ,

16 PASİF S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU (YTL) I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,96 C. DİĞER BORÇLAR ,21 01 Ortaklara Borçlar , Diğer Çeşitli Borçlar ,95 E. YILLARA YAYGIN İNŞ. HAKEDİŞLERİ 555,39 01 Yıllara Yaygın inş. Hakadişleri 555,39 F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , Ödenecek Vergi ve Fon 3.754, Ödenecek Sosyal Güvenlik 6.086, Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4.445,00 H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 4.690, Aidat Gelirleri 4.690,88 II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,03 C. DİĞER BORÇLAR , Ortaklara Borçlar ,03 III. ÖZKAYNAKLAR ,79 A. ÖDENMİŞ SERMAYE 8, Kuruluş Sermaye Payı 8,23 D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ,33 E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 7.421,64 F. DÖNEM KARI VEYA ZARARI 566,13 S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARİHLER ARASI GELİR - GİDER TABLOSU (YTL) CİNSİ GİDERLER GELİRLER E. FAALİYETLE İLGİLİ GİDERLER ,01 Genel Yönetim Giderleri ,78 a Personel Giderleri ,93 b Yönetim Denetim Kurulu Huzur Hakkı ,33 c Diğer Genel Yönetim Giderleri ,52 d Sulama Giderleri ,23 SuAlımı ,58 Sulama için Malzeme 889,65 F. FAALİYETLE ilgili OLAĞAN GELİR , Faiz Gelirleri 6.273,64 Mevduat Faiz Gelirleri 4.118,86 Gecikme Faiz Gelirleri 2.154, Ortakların Katılım Payı ,00 Ortakların Aidat Katılım Payı ,00 Ortakların Su Katılım Payı , Diğer Olağan Gelirler ,24 a. Kira Gelirleri ,94 b. Lokal Geliri 18, Faaliyet Geliri , Maç Yayın Geliri (Digitürk) 3.254,00 c. Hurda Satışından Gelir 1.250,00 d. Diğer Gelirler (Bağış,Gaz,Elk,Su.Vs.) 1.379,50 4- Fark (Olumsuz) 566,13 TOPLAM , ,01 PASİF YEKÜNÜ ,78 TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR ,00 GENEL PASİF YEKÜNÜ , Yılı Olumsuz Farkı... :

17 BİLANÇO KALEMLERİNİN ANALİZİ tarihleri arasındaki; Bilançomuzun Aktif ve Pasifinde açıklanmasına gerek görülen kalemlerin analizi aşağıya çıkarılmıştır. AKTİF DEĞERLERDE Verilen Depozito ve Teminatlar Verilen Depozito ve Teminatlar kısmında görünen ,15.- YTL Ortaklarımızdan İ.Oktay BİLER, Süleyman YARDIMCIEL ve Şükran YARDIMCIEL tarafından Kooperatif aleyhine açılan davadan dolayı icra dairesine yatırılan teminattır. Şüpheli Ticari Alacaklar : Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek vergi ve fonlar kalemindeki ,48-YTL sının 9.841,48-YTL sı 2007 yılı Aralık ayına ait personelden kesilen vergi ve SSK primleri ile SSK işveren payı olup 2007 Ocak ayında ilgili kurumlara ödenecektir ,00-YTL sı ise tapu alan 138 ortağımız için tapu dairesi tarafından alınan harç olup, tarafımızdan açılan dava sonucu lehimize verilen karar üzerine, Veraset ve Harçlar Vergi Dairesince iade edilmistir. Tapu dairesinin kararı temyiz etmesi sonucu, bozulan karar gereği söz konusu meblağ bankaya bloke edilmiştir. Gelecek Aylara Ait Gelirler : Gelecek aylara ait gelirler kaleminde gözüken 4.690,88-YTL ortaklar tarafından peşin yatırılan 2008 yılı aidatlarından oluşmaktadır. Şüpheli Ticari alacaklardaki 731,78.-YTL si geçmiş senelere ait taşeron borçları olup yasal takibe intikal etmiş ve şu aşamada tahsili mümkün görünmemektedir. Diğer Çeşitli Alacaklar : Diğer çeşitli alacaklarda gözüken ,66-YTL sinin ,00-YTLsı (10.295,00-YTL.sı Bilban Şirketler Grubuna, 2.700,00-YTL.si ise Ceritler Gıda A. Ş. den geçmis kira ve aidat alacaklarıdır.) kiracılardan kaynaklanan alacaklar olup, Bilban Şirketler Grubuna ait kira alacağı 2008 Şubat ında tahsil edilmiştir. Diğer kalan 1.608,66-YTL ise önceki yıllarda kaynaklanan alacaklar olup, mutabakat temin edilememiştir. PASİF DEĞERLERDE DİĞER BORÇLAR : Diğer Çeşitli Borçlar : Diğer çeşitli borçlar kısmında gözüken ,21-YTL sinin; 3.090,01-YTL si Kooperatif hesaplarına yanlış ve isimsiz gelen havaleler olup 2008 yılında mutabakatı yapılarak ilgiii hesaplara aktarılacaktır ,11-YTL kısmı, 2007 yılında iş yapılan firmalara ait olup, 8.570,67-YTL sı 2008 yılı başlarında ödenmiştir. Geri kalan 1.704,83-YTL sı önceki dönemlerden gelen borçlar olup, mutabakat temin edilememiştir ,26-YTL sı ise İskan ve Tapusunu alamayan ortaklara aittir. Yıllara Yaygın İnş. Hakadişleri Yıllara yaygın hakadişler de görünen 555,39-YTL sı borcun muhtelif taşeronlara ait olup tahsil talebinde bulunan olmamıştır

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2009 YILI ÇALIŞMA RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2009 YILI ÇALIŞMA RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2009 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2009 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 02 MAYIS 2010 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi 2104.Sokak Yönetim

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU S.S. BAHÇEL EVLER BARI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERAT F ANKARA 2008 YILI ÇALI MA RAPORU 2008 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 03 MAYIS 2009 SAAT : 10.00 MUSTAFA KEMAL MAHALLES TEVF K F KRET L SES ÇOK AMAÇLI TOPLANTI

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan olmak. Musafa Kemal ATATÜRK İsa YILDIRIM AKSU BELEDİYE BAŞKANI Sevgili halkımız, Değerli

Detaylı

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 2009 YILI 17-18 NİSAN 2010 ALANYA / ANTALYA 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündem

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU SAYIN ÜYELER, 01.06.2008 tarihinde genel kurulumuzun seçimi ile bir yıllığına göreve gelen yönetimimizin; TAPU KONULARI, İDARİ KONULAR - MALİ KONULAR - GÜVENLİK

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU "YAPTIKLARI İŞİN DOĞ RULUĞ UNA İ NANAN İ NSANLAR, ÇALIŞ MALARININ DENETLENMESİ NDEN, KARŞ I Fİ K İ RLER ORTAYA ATILMASINDAN VE TERCİ HLERİ ÜZERİ NDE MÜNAKAŞ A

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU AKSU BELEDİYESİ 2011 YILI FALİYET RAPORU 2011 Yılı faaliyet raporundaki tüm bilgi ve veriler 31.12.2011 tarihi durumunu göstermektedir. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok! Yalnız bir şeye ihtiyacınız var, çalışkan

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1 İÇİNDEKİLER 3 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 4 DOSAB Genel Bilgiler 5 YÖNETİM FAALİYETLERİ 13 BİRİM FAALİYETLERİ İmar İnşaat - Su - Peyzaj Çevre Elektrik Doğalgaz Atık Su Arıtma Tesisi SCADA 24 DENETİM RAPORLARI

Detaylı

Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr

Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr BAŞKAN DAN Saygıdeğer Hemşehrilerim, İlçemize ve sizlere hizmette birinci yılımızı tamamladık. Birinci yılımızda yaptığımız

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 30.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu. Yönetim Kurulu

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 30.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu. Yönetim Kurulu 1 S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 30.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Soldan; Üye Aydan Finci, Muhasip Üye Ramazan Öncü, Başkan T.Tonguç Özdemir, Üye SunaTitiz,2.Başkan Ö.Bülent

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2011 YILI RAPORU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2011 YILI RAPORU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun, uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun unvanı Merkezi Bağlı

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU ÖĞRETMENLER, YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 (FAALİYET RAPORU) www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr 1 CUMHURBAŞKANI Abdullah GÜL www.golbasi.bel.tr e-posta: info@golbasi.bel.tr 2 BAŞBAKAN Recep Tayyip ERDOĞAN

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu OSMANİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Mutlu Şehir Osmaniye hedefiyle başladığımız ve hizmetlerimizle geçen 4.yıl olan 2012 yılını da tamamlamış bulunmaktayız. Şehrimizin

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 1 2010 2 Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 3 2010 4 Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Adalar Belediyesi nde yeni yönetim olarak

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Göksupark Konutları Toplu Yapı Yönetim Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. A BAKIM VE ONARIM

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı