DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2010 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2011

2 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 10 MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12 a- Genel Yatırım Uygulama Durum 12 b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI 13 I-EĞİTİM SEKTÖRÜ Etüd Proje İşleri 13 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımları Muhtelif İşler (Yayın Alımı) 19 Muhtelif İşler (Taşıt Alımı) 20 Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı Mühendislik Fakültesi İnşaat yapımı 22 Derslik Merkez Amfi İnşaat 23 Rektörlük ve İdari Birimler Binası inşaatı II-SPOR SEKTÖRÜ 15) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm Pisti Futbol Sahası) III-SAĞLIK SEKTÖRÜ 12) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarımı 27 13) Makine Teçhizat Alımı IV-DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4) 2-3

3 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu kullanımlar sonrasında çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup, bu raporlardan biriside 5018 sayılı kanunun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu dur sayılı Yükseköğretim Kanununun 12.maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten Üniversitemiz, tarih ve 5467 sayılı Kanun la kurulmuş olup, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarını hizmete sunmak için alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2010 mali yılı yatırım ödeneği toplamı TL. olup, bu ödenek yıl içindeki Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden aktarma, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden ve Likit Karşılığı Ödenek kaydı ile ekleme işlemleri toplamı TL ile birlikte toplam TL ye ulaşmıştır. Bu ödenek toplamının TL si Sağlık Sektörüne TL si Spor Sektörüne TL si Teknolojik Araştırma Sektörüne TL si Eğitim Sektörüne ayrılmış olup, ödenek toplamının % 95,42 si olan; ,66 TL si harcanmıştır Yılı büyüme ve gelişmede önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2010 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporumuz ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Saygılarımızla arz ederiz. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Rektör 2

4 2. Genel Değerlendirme MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir. VİZYONUMUZ Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinlerarası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak. 3

5 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef yılına kadar Ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimindeki öğretim programı ve ders içeriklerini güncellemek. Hedef Her yıl derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek. Hedef Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarının ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek Hedef yılına kadar öğretim elemanları için performansa dayalı değerlendirme sistemini başlatmak Hedef Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini %100 artırmak. Hedef Her yıl akademik danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak. Hedef Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders saatini her yıl azaltmak. Hedef Lisansüstü tez jürilerine, tez konusu ile ilgili olarak kurum içinden ve kurum dışından katılan farklı üye sayısını arttırmak. AMAÇ 1.2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRENİM NORMLARI İLE UYUMUNU SAĞLAMAK Hedef yılına kadar Üniversitede Ön lisans/lisans/lisansüstü düzeyde yürütülen tüm dersleri içerik ve kredi değerleri açısından Avrupa Birliği yüksek öğrenim normlarına uygun biçimde düzenlenmek. Hedef yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde uluslar arası öğrenci hareketliliğini akademik yılındakinin beş katına çıkarmak. Hedef Her yıl uluslar arası öğretim üyesi hareketliliğini %20 artırmak. 4

6 AMAÇ 1.3. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI AÇMAK VE SAYILARINI ARTIRMAK Hedef yılına kadar Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nda ve Orman Fakültesi nde yabancı dil hazırlık sınıfını açmak Hedef yılı sonuna kadar yabancı dil eğitimi süreçlerini daha güçlü bir temelde yürütebilecek kaynaklara sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu nu kurmak 2.BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 2.1. ULUSLAR ARASI ENDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SAYISINI ARTIRMAK Hedef Üniversitenin, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasındaki yerini her yıl iyileştirmek. Hedef yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile üretilen proje sayısını %50 artırmak. Hedef AB, TÜBİTAK, DPT vb kurumların fonları ile yürütülen projelerden üretilen yayın sayısını artırmak Hedef Diğer üniversiteler ve araştırma kurumları ile ilişkileri artırmak ve uluslararası bilgi ağlarına üye olmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının faydalanabileceği proje geliştirme ve yayın yapma desteği verecek olan Akademik Destek Birimi ni oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar Lisansüstü tezlere dayalı yayınları %50 artırmak. Hedef İkinci (ortak) danışmanlık sistemine işlerlik kazandırmak. Hedef yılına kadar Üniversite çapında lisansüstü tezlere yönelik ödül sistemi oluşturmak. 5

7 AMAÇ 2.2. DİSİPLİNLER ARASI PROJE SAYISINI ARTIRMAK Hedef yılı sonuna kadar disiplinler arası yürütülen proje sayısını %50 artırmak Hedef Her bahar ve güz döneminde farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve ortak proje olanaklarını tartıştıkları toplantılar düzenlemek. AMAÇ 2.3. BİLİMSEL TOPLANTI TOPLANTILARA KATILIMI DESTEKLEMEK DÜZENLEMEK VE BİLİMSEL Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı ulusal düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası düzeyde bilimsel toplantı sayısını %50 arttırmak Hedef Her yıl Üniversitemiz önderliğinde ve/veya ortaklığında en az 1 adet ulusal /uluslararası kongre veya sempozyum düzenlemek. Hedef Her yıl lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantılara katılmasını teşvik etmek. 3.TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 3.1. İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAK Hedef Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek Hedef Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek. AMAÇ 3.2. İLİMİZ VE BÖLGEMİZ İNSANINA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARINI YÜKSELTMEK Hedef Her yıl İlimiz ve bölgemizdeki ilgili sağlık personelinin davet edildiği en az bir toplantı düzenlemek. 6

8 Hedef Her yıl Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak. Hedef İl sağlık müdürlüğü ile acil, poliklinik ve diğer tedavi hizmetlerinin koordinasyonunda işbirliği yapmak Hedef Her yıl İlde çalışan aile hekimlerine yönelik en az bir kurs düzenlemek Hedef Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek faaliyetler düzenlemek Hedef Her yıl İl ve/veya bölgede Üniversite önderliğinde en az bir sağlık projesi yürütmek. Hedef Üniversitemiz Hastanesi nden memnuniyet oranını 2012 yılı sonuna kadar ölçmek ve izlemek. Hedef yılına kadar hasta hakları birimini kurmak. Hedef Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek. 4.KURUMSAL GELİŞMEYE YÖNELİK AMAÇLAR AMAÇ 4.1. KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK Hedef Her yıl en az beş defa Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Üniversiteye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef Üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak. Hedef yılına kadar mezunların istihdam durumunu izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak. Hedef Üniversitenin yasal ve idari süreçlerinde ve temel uygulamalarında şeffaflığı artırıcı bilgi akışı sistemini oluşturmak. Hedef yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak. Hedef Her yıl Üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunan yazılı, görsel ve işitsel etkinlikler düzenlemek. 7

9 Hedef yılına kadar üniversitemiz bünyesinde Intranet kullanımını yaygınlaştırmak. Hedef yılı sonuna kadar üniversitenin stratejik yönetime geçmesinin sağlamak Hedef Her yıl (periyodik olarak) öğrenci memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek Hedef yılına kadar Üniversitemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimini oluşturmak. Hedef yılına kadar öğrencilerin ve Üniversite personelinin faydalanabileceği Kariyer Planlama ve Geliştirme Merkezi ni kurmak Hedef Personel ve öğrencilerin beslenme, barınma, temizlik, güvenlik ve kültürel faaliyetlerle ilgili temel yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef Üniversitemize bağlı tüm yerleşkelerin zorunlu giderlerinin(elektrik, ısınma vb) mali yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmek Hedef Her yıl Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek ve personel sayısını %10 artırmak. AMAÇ 4.2. KAYNAK KULLANIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK Hedef e kadar ortak kullanılan derslik, atölye ve laboratuarların oranını artırmak Hedef yılına kadar üniversite bünyesinde evrak akış ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşımını sağlayacak altyapıyı geliştirmek. Hedef Her yıl kaynak kullanım verimliliğinin sağlanabilmesi için personele düzenli bilgilendirme toplantıları düzenlemek. Hedef yılına kadar üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif kaynaklarının halka açılımını sağlamak. AMAÇ 4.3. EĞİTİM ÖĞRETİM VE HİZMET BİNALARINI TAMAMLAMAK Hedef yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak. 8

10 Hedef yılına kadar yapımı süren derslik, atölye ve laboratuarların tamamlanmasını sağlamak Hedef yılına kadar sosyal, kültürel ve sportif gelişimi hızlandıracak yeni tesisleri tamamlamak. Hedef Araştırma ve uygulama hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını tamamlamak. Hedef Üniversitemiz birimlerinin tüm demirbaş donanımlarını ve laboratuar ihtiyaçlarını karşılamak. AMAÇ 4.4. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK Hedef Derslikler, kütüphane ve diğer kapalı alanların teknolojik donanımını iyileştirmek. Hedef yılına kadar Üniversitemizin tüm birimlerinde IEEE 802.1X protokolünü aktif hale getirmek. Hedef yılı sonuna kadar web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Hedef yılına kadar kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını %100 artırmak Hedef Üniversitemiz birim bazında ihtiyaç duyulan bilişim imkânlarını %50 arttırmak AMAÇ 4.5. PAYDAŞLARLA SAĞLIKLI VE SÜREKLİ İLİŞKİLER KURMAK Hedef Her yıl iç ve dış paydaşların beklentileri ve bu beklentilerin gerçekleşmeleriyle ilgili aralıklı değerlendirmeler yapmak Hedef İç ve dış paydaşlarla iletişimi arttırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Halkla İlişkiler Ofisi ni kurmak. Hedef yılına kadar bilimsel ve/veya popüler yayın birimleri oluşturmak. Hedef yılı sonuna kadar İnsan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak. 9

11 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur. 1) Özel Bütçe Gelirleri a. Hazine yardımı b. Öz gelirler (Örgün öğretim, II. öğretim, doktora, yüksek lisans, yaz okulu harç gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje payları, lojman kira gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri) Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Kullanım Amacı Toplam Kullanım Alanı Açıklama Orman Fakültesi m 2 Mevcut Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası) m2 Mevcut m 2 Mevcut Mühendislik Fakültesi (A ve C Blok) m 2 Mevcut Kanuralp Kampüsü (Fen Edebiyat m 2 Mevcut Fak. Ve Yabancı Diller) Merkezi Amfi ve Derslikler m 2 Mevcut Rektörlük ve İdari Birimler Binası m 2 Tamamlanmak Üzere Personel-Öğrenci Yemekhanesi ve m 2 Mevcut Sosyal Tesis Kafeterya 408 m 2 Mevcut Kütük ev 100 m 2 Mevcut Kapalı Spor Salon m 2 Mevcut Açık Spor Alanı m 2 Mevcut Yarı Olimpik Yüzme Havuzu m 2 Mevcut Isı merkezi m 2 Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 150 m 2 Mevcut Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) m 2 Mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi m 2 Mevcut (Yeni Bina) Düzce Meslek Yüksekokulu m 2 Mevcut Akçakoca Kampüsü m 2 Mevcut Gölyaka Kampüsü m 2 Mevcut Kaynaşlı Kampüsü m 2 Mevcut Gümüşova Kampüsü m 2 Mevcut Çilimli Kampusü m 2 Mevcut Cumayeri Kampusü m 2 Mevcut Toplam m 2 10

12 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemizin 2010 mali yılında; 5 adet eğitim sektörü, 1 adet sağlık sektörü, 1 adet spor ve 1 adet teknolojik araştırma sektörü olmak üzere 8 adet proje ile fiziki mekan, araç, makine teçhizat ve çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina tadilatları ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiş olup, Belirlenen hedefler çerçevesinde ödeneklerin % 95,21 lik kısmı kullanılarak; Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi (A) ve (C) blok inşaatı tamamlanmıştır. Üniversitemizin Rektörlük ve İdari Birimler Binasının inşaatı büyük oranda tamamlanmıştır. Üniversitemizin Kampus Alt yapısı kapsamında yapılan ortak yaşam alanı, helikopter pisti ve gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Atletizm pisti ve tribünlü futbol sahası) yapım işi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina (Nükleer Tıp binası) işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuarı inşaatına başlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde 2008 yılında kurulan beş meslek yüksekokulunun hibe ve tahsis yöntemiyle sağlanan binalarının gerekli olan çatı ve bina bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. Üniversitemiz 2010 yılı bütçesinin (T) cetvelinde; 1 adet T-2 araç (Yurtiçi Hibe) 1 adet T-05 (Yurtiçi Hibe) ve 1 adet T-11/b (Yurtiçi Hibe) kaydı mevcut olup, belirtilen hibe araçlardan T-2 ve T-11/b araç hibe araç Üniversitemize kazandırılmıştır. 11

13 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu: Sektör Proje Sayısı 2010 Yılı Ödeneği (BİN TL) Eğitim * 2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL) 2010 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) ,99 Sağlık ,00 Spor , * 4.900** DKHS Tek.Arş TOPLAM ,42 (*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 7 sıra nolu 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. (**) 5944 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ile Yedek Ödenek Tertibinden aktarma yapılmıştır. Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programları başlangıç ödeneği; TL. olup, bu ödeneğe Likit Karşılığı Ödenek kaydı ile Maliye Bakanlığınca Yatırımları Hızlandırma ve Yedek Ödenek tertibinden aktarmalarla TL ilave ödenek sağlanmış ve toplam ödenek TL. olmuştur. Bu ödeneğin % 95,42 kısmı harcanmıştır. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 1- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik. 2- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi. 12

14 Yılı Proje Uygulamaları: I-EĞİTİM SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2010H PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD- PROJESİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek TL olup, TL sı aşağıda belirtilen işler için harcanmıştır. Bu ödenek ile: Fen Edebiyat Fakültesi, Atık Su Arıtma Tesisi Bölgesi ve Amfi Tiyatro Bölgesi için plan kote ve harita işi yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi ve Sentetik Çim Halı Saha Yapım işi için zemin etüdü yapıldı. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Binasına yapılacak ek bina için Mimari, Statik ve Mekanik Projeler yapıldı. Hastane Ek Bina Tamamlama İşi için Isıtma Yangın ve Sıhhi Tesisat Projesi yapıldı. Hastane Ek Bina Tamamlama İşinin Statik Projelerinde Revize yapıldı. Gümüşova Meslek Yüksekokulu için Rapor hazırlandı. Kampus Yol Projeleri yapıldı. İmar Planı Revizyonu Yapıldı. Teknopark, Teknik Eğitim Fakültesi üst bölümü, Futbol Sahasının çevresi için plankote hazırlanmıştır ÜNİVERSİTEMİZİN 2010 YILI YATIRIM PROGRAMINDAKİ; 2010H PROJE NUMARALI MUHTELİF İŞLER PROJE ADI İLE TOPLAM TL ÖDENEK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, YIL İÇERİSİNDEKİ AKTARMA ve EKLEMELER İLE ÖDENEK MİKTARI TL OLMUŞTUR. BU ÖDENEĞİN TL Sİ HARCANMIŞTIR. HARCAMALARI DÖKÜMÜ AŞAĞIDADIR. 13

15 2- PROJE NO: 2010H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi , yılı 2010H Muhtelif İşler Proje Numaralı Büyük Onarım için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının KBÖ TL, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının KBÖ TL olup, Yapı İşleri Daire Başkanlığının KBÖ süne TL. likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Bu ödenek ile: Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuarlarına gaz tesisatı çekilmiştir. Kampus Trafolarında ve Arıtma Tesisinde elektrik tesisatı bakım onarımları yapılmıştır. Sosyal Tesisler yemekhane katı el yıkama tezgahları, alüminyum doğrama bölme ve öğrenci müzik odası ayrımı kapıları yapılmıştır. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna kimyasal maddeler için ve bakım ekibine oda yapılmıştır Su deposu için Mekanik Tesisat malzemeleri alınmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı dış hat telefon bağlantısı ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu klima santrali enerji besleme hattı tadilat işi yapılmıştır. Teknik Eğitim Fakültesi A Blok ve C Blok binalarına diğer bloklardan bağımsız kalorifer tesisatı çekilmiştir. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulunda maket. çini ve teknik resim atölyelerinde tadilat işleri yapılmıştır. Düzce Meslek Yüksekokulunda alçıpan, asma tavan ve boya işleri yapılmıştır. Bahar Şenliği için aydınlatma işi yapılmıştır. Akçakoca Meslek Yüksekokulu mutfağında havalandırma işi yapılmıştır. 14

16 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulunda Geleneksel El Sanatları Bölümünde havalandırma işi yapılmıştır. Akçakoca Meslek Yüksekokulunda bulunan güvenliğin çatısı yapılmıştır. Gümüşova Meslek Yüksekokulunda bayrak direği yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümünde kazan dairesi tadilatı yapılmıştır. Pissu Arıtma Tesisi Elektrik tesisat hattı TEF Trafo Tesisine taşınmıştır. Pissu Arıtma Tesisine Pompa alımı yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya laboratuarlarına gaz tesisatı çekilmiştir. Kampus Trafolarında ve Arıtma Tesisinde elektrik tesisatı bakım onarımları yapılmıştır. Sosyal Tesisler yemekhane katı el yıkama tezgahları, alüminyum doğrama bölme ve öğrenci müzik odası ayrımı kapıları yapılmıştır. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna kimyasal maddeler için ve bakım ekibine oda yapılmıştır Su deposu için Mekanik Tesisat malzemeleri alınmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı dış hat telefon bağlantısı ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu klima santrali enerji besleme hattı tadilat işi yapılmıştır. Teknik Eğitim Fakültesi A Blok ve C Blok binalarına diğer bloklardan bağımsız kalorifer tesisatı çekilmiştir. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulunda maket. çini ve teknik resim atölyelerinde tadilat işleri yapılmıştır. Düzce Meslek Yüksekokulunda alçıpan, asma tavan ve boya işleri yapılmıştır. Bahar Şenliği için aydınlatma işi yapılmıştır. Akçakoca Meslek Yüksekokulu mutfağında havalandırma işi yapılmıştır. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulunda Geleneksel El Sanatları Bölümünde havalandırma işi yapılmıştır. Akçakoca Meslek Yüksekokulunda bulunan güvenliğin çatısı yapılmıştır. Gümüşova Meslek Yüksekokulunda bayrak direği yapılmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Bölümünde kazan dairesi tadilatı yapılmıştır. Pissu Arıtma Tesisi Elektrik tesisat hattı TEF Trafo Tesisine taşınmıştır. Pissu Arıtma Tesisine Pompa alımı yapılmıştır. Gölyaka Meslek Yüksekokulunun Bakım-Onarımı yapılmıştır. Orman Fakültesinde Bakım-Onarım yapılmıştr. Fen Edebiyat Fakültesi Kompanzasyon işi yapılmıştır. Bakım onarımda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alınmıştır. Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. Lojman Kalorifer Ana Hattı Değişimi yapılmıştır. 15

17 Pissu Arıtma Tesisi Elektrik havai hattının yeraltına döşenmesi işi yapılmıştır. Pissu Arıtma Tesisi Tadilatı yapılmıştır. Su Yumuşatma Ünitesi kurulmuştur. Sosyal Tesisler Binası Dış Cephe Sıva Tamiratı, İzolasyonu ve Boyanması Gölyaka Meslek Yüksekokulunun Bakım-Onarımı yapılmıştır. Orman Fakültesinde Bakım-Onarım yapılmıştr. Fen Edebiyat Fakültesi Kompanzasyon işi yapılmıştır. Bakım onarımda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alınmıştır. Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşümü yapılmıştır. Lojman Kalorifer Ana Hattı Değişimi yapılmıştır. Pissu Arıtma Tesisi Elektrik havai hattının yeraltına döşenmesi işi yapılmıştır. Pissu Arıtma Tesisi Tadilatı yapılmıştır. Su Yumuşatma Ünitesi kurulmuştur. Sosyal Tesisler Binası Dış Cephe Sıva Tamiratı, İzolasyonu ve Boyanması İşleri yapılmıştır. 2- PROJE NO: 20109H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE-TEÇHİZAT ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIMLARI YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi , yılında Makine-Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri için ayrılan ödenek TL olup, yıl içinde 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No.:7) uyarınca TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmış ve toplam ödenek miktarı TL olmuştur. Bu ödeneğin ,74 TL si harcanmıştır. 16

18 ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Seramik Fırın Alımı TL Tıp Fakültesi Dolap Alımı TL Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Makine Alımı TL Hukuk Müşavirliği ve Akçakoca Meslek Y.O Tarayıcı, Optik okuyucu TL Üniversitemiz Merkez Kampüsü Elektrikli Bariyer Alımı TL Üniversitemiz Tören Alanı Platform ( Sahne ) Alımı TL Gölyaka Meslek Yüksekokulu Çim Biçme Makinesi 944,00 TL Akçakoca Tur. İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Güvenlik Kamera Sistemi TL Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Güvenlik Kamera Sistemi TL Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesi Seyyar Kanal açma Makinesi TL (Vidanjör ) Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesi Sensor ve Malzeme alımı TL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Malzeme Alımı TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Klima Alımı 500,00 TL Üniversitemiz Yerleşkeleri Toprak İşleme Makinesi TL Üniversitemiz ( Uzaktan Eğitim İçerik Hazırlama Malzeme Alımı TL Stüdyosu ) Düzce Meslek Yüksekokulu ( Mobilya ve Şakuli Freze Makinesi ve Bıçak TL Dekorasyon Atölyesi ) Seti Tıp Fakültesi ( Anatomi Laboratuarı ) Öğrenci Çalışma Masaları TL Fen- Edebiyat Fakültesi ( Fizik bölümü ) Laboratuar Malzemeleri TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgisayar Alımı TL Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Sandalyeleri TL Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları Yazı Tahtası TL DMO Malzeme Alımları TL DAGEM (Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi) Malzeme Alımı TL Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesi Dedektör ve Malz. Alımı TL Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesi Yer Tuzağı Alımı TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Kablosuz ağ, Güvenlik ve TL cihazları Alımı Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Laboratuar Malz. Alımı TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Laboratuar Malz. Alımı TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Laboratuar Malz. Alımı TL Fen -Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ve Laboratuar Malz. Alımı TL Mühendislik Fak. Elektrik, Elektronik Böl. Üniversitemiz Tüm Birimleri JBC 4C Marka Kazıcı ve Karla TL mücadele Ünitesi Üniversitemiz Tüm Birimleri Dmo da Stoku bulunmayan TL Malzemelerin Alımı Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuar malz. Alımı TL Üniversitemiz birimleri Laboratuar malz. Alımı TL Üniversitemiz birimleri Laboratuar malz. Alımı TL Orman Fakültesi Mikroskop Alım işi TL Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Deney Seti Alım işi TL Orman Fakültesi Üniversitemiz birimleri için Malzeme Alımı Büro Makineleri Alımı TL TL Tıp Fakültesi Mikroskop Alımı TL Üniversitemiz birimleri için Labr. Malzemeleri alımları TL 17

19 Fen-Edebiyat Fakültesi Labr. Malzemeleri Alımları TL Üniversitemiz Birimleri için Labr. Malzemeleri Alımları TL Üniversitemiz Birimleri için Labr. Malzemeleri Alımları TL Üniversitemiz Birimleri için Labr. Malzemeleri Alımları TL Düzce Üniversitesi M.Y. Okulları Data Kabini Alımı TL Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Modül İskele Alımı TL Üniversitemiz için IP Sayısal Telefon Santrali TL alımı Akçakoca Tur. İşl. ve Ot. Y.Okulu Malzeme Alımı TL Üniversitemiz Merkez Kampüsü Çöp toplama Makinesi Alımı TL Fen Edebiyat Fakültesi Jel Dokümantasyon cihazı TL DAGEM (Arıcılık Gel. Ve Uygulama Merkezi) Malzeme Alımı TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anti virüs Yazılımı TL Üniversitemiz Tüm Birimleri Microsoft Yazılımlarının TL Güncelleştirilmesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anti virüs Yazılımı TL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılımı TL Üniversitemiz Tüm Birimleri e-posta Yazılımının TL Güncellenmesi ve bakımı Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Yazılım yenilenmesi TL Hukuk Müşavirliği e-hukuk ve e-icra prog. 236,00TL yenilemesi Hukuk Müşavirliği Lisans Alımı 597,24 TL Üniversite Uzaktan eğitim sistemi için Bilgisayar Yazılımları alımı TL Üniversite İhale otomasyon programı Bilgisayar Yazılım yenilemesi TL TOPLAM TL 2- PROJE NO: 2010H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YAYIN ALIMI YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi

20 Beş adet online abonelik veri tabanı alımı yapılmıştır. 424 adet Türkçe kitap alımı gerçekleştirilmiştir. 112 adet Yabancı Dil kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Gerekli büro mefruşatı alımı yapılmıştır. 2- PROJE NO: 20109H PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2010H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi , yılında Öz Gelir karşılığı Makine ve Teçhizat Alımı başlangıç ödeneği TL dir. Bu ödeneğe yıl içindeki talepler doğrultusunda TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklemesi yapılmış ve toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Yapılan alımlar ve ödemeler tabloda sunulmuştur. ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER ALINAN MALZEMELER TUTARI Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Döküm Makinesi, Pişirme Fırını ,00 TL Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Kimyasal Malzeme Alımı ,03 TL Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk Atölyesi İçin Malzeme Alımı 9.239,40 TL Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk Atölyesi İçin Makine Alımı 3.776,00 TL Gümüşova Meslek Yüksekokulu Ölçüm Cihazları Alımı ,20 TL Ortak Yaşam Alanı Kafeterya Kamera Alımı 3.215,52 TL Gümüşova Meslek Yüksekokulu Binoküler Metal Mikroskopu ,52 TL Yemekhane ve Sosyal Tesisler Kamera Alımı 7.825,76 TL Merkez ve Fen-Ed.Fakültesi Yemekhanesi Mutfak Tezgahı, Davlumbaz ,00 TL

21 Ortak Yaşam Alanı Kafeterya Mutfak Tezgahı, Davlumbaz ,00 TL Sosyal Tesisler ve Konferans Salonu Tefrişat Malzemesi Alımı ,60 TL Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Malzeme Alımı ,00 TL Ortak Yaşam Alanı Tefrişat Malzemesi Alımı ,90 TL Konferans Salonu Projeksiyon Cihazı 9.349,14 TL Üniversitemiz Merkez Kampüsü Çim Traktörü 8.260,00 TL Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Cam Dolap ,18 TL Ortak Yaşam Alanı Kafeterya Tezgah, Davlumbaz ,00 TL Ortak Yaşam Alanı Kafeterya Bambu Koltuk, Sehpa 991,20 TL Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Malzemesi Alımı ,00 TL Konferans Salonu Masa,Kürsü,Dolap 5.841,00 TL Ortak Yaşam Alanı Malzeme Alımı ,00 TL Üniversitemiz Birimleri İçin Bilgisayar Masası,Dosya Dolabı,Sehpa 8.142,00 TL Gölyaka MYO ve Sosyal Tesisler Klima,Elektrikli Süpürge,Kurutma 6.372,00 TL Makinesi Üniversitemiz Birimleri İçin Malzeme Alımı 8.793,95 TL Ortak Yaşam Alanı Tefrişat Malzemesi Alımı ,03 TL Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları Masa Tenisi Masası ,00 TL Sosyal Tesisler ve Konferans Salonu Ses Sistemi İçin Malzeme Alımı 4.941,84 TL Merkezi Derslikler Perde Alımı ,20 TL Üniversitemiz Birimleri İçin Tabure Alımı ,00 TL Anaokulu Klima Alımı 949,90 TL Merkez Yemekhane Masa ve Sandalye Alımı 6.304,15 TL Yüzme Havuzu ve SKS Daire Başkanlığı Soyunma ve Evrak Dolabı ,00 TL Konferans Salonu Televizyon Alımı 2.419,00 TL Yüzme Havuzu Saç Kurutma Makinesi 590,00 TL Üniversitemiz Birimleri İçin Kürsü,Bank ,00 TL Merkez Yemekhane Paravan ve Kürsü ,00 TL Konferans Salonu Kokteyl Masası 3.304,00 TL Merkez Yemekhane Perde Alımı 4.426,41 TL Üniversitemiz Birimleri İçin Halı ve Koltuk 5.750,73 TL Gümüşova Meslek Yüksekokulu Matkap ve Pafta Takımı 2.796,60 TL Üniversitemiz Birimleri İçin Fotoğraf Makinesi,Yazıcı 3.929,40 TL Merkez Kampüs Tefrişat Malzemesi Alımı 7.575,60 TL SKS Daire Başkanlığı Bilgisayar,Projeksiyon Cihazı 7.139,00 TL Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları Bekçi Kabini 7.080,00 TL Tıp Fakültesi Maket Alımı ,40 TL TOPLAM ,16 TL 20

22 3- PROJE NO: PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ TAŞIT ALIMI YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi 2010 (395) (363) 91,90 Muhtelif İşler Projesinde yer alan Üniversitemizin 2010 mali yılında edinebileceği, 1 adet T-2 Binek Otomobil (Yurtiçi Hibe), 1 adet T-05 Minibüs (Yurtiçi Hibe) ve 1 adet T-11-b Otobüs (Yurtiçi Hibe) T cetvelimizde yer almaktadır. Belirtilen hibelerden T-02 Binek Otomobil ve T-11-b Otobüs hibesi gerçekleşmiştir. 4- PROJE NO: 1993H PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI NUMARASI 1993H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi

23 1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Demirkaya İnş. San. Tic. A.Ş. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Düzce Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı 4- KEŞİF BEDELİ : ,76-TL 5- İHALE BEDELİ : ,00-TL 6- İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİM TARİHİ : İNŞAATIN DURUMU : 2009 yılında başlanan Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı projesi kapsamında yapılan Ortak Yaşama Alanı, Helikopter Pisti ve yeni yapılacak inşaatlar için alt yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. 22

24 5- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) İNŞAATI: NUMARASI 2008H YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 02/07/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02/07/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 30/10/2010 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) Eser Orman Ürünleri Gıda San.ve Dış Tic.Ltd. Şti. : Derslik ve Merkezi Birimler (Mühendislik Fakültesi) İnşaatı : ,02 TL : ,00 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan, Mühendislik Fakültesi İnşaatı geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır. 23

25 5- PROJE NO: 2008H PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI EĞİTİM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (REKTÖRLÜK VE İDARİ BİRİMLER) İNŞAATI: 2008H DÜZCE Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler inşaatına tarihinde başlanmış olup, inşaatın 2010 yılı sonu itibarı ile bitme aşamasındadır. 1-İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b)atamer İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC.A. Ş. 24

26 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Derslik ve Merkezi Birimler (Rektörlük Ve İdari Birimler) İnşaatı 4-KEŞİF BEDELİ : ,22 TL 5-İHALE BEDELİ : TL 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 02/11/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 02/11/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 23/11/ İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan Rektörlük ve İdari Birimler İnşaatı devam etmektedir. 25

27 II-SPOR SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 1994H PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI EĞİTİM (SPOR) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (SPOR TESİSLERİ, ATLETİZM PİSTİ VE TRİBÜNLÜ FUTBOL SAHASI) YAPIM İŞİ 1994H DÜZCE Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : YER TESLİM TARİHİ : 06/01/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 06/01/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 16/12/2011 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) EKŞİOĞLU YAPI SAN. A.Ş. : Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) Yapım İşi : ,51 TL : ,91 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Spor Tesisleri, Atletizm Pisti Ve Tribünlü Futbol Sahası) inşaatı devam etmektedir. 26

28 III-SAĞLIK SEKTÖRÜ: 2010 yılında Üniversitenizin Sağlık Sektörüne verilen ödenek miktarı TL dir. Bu ödeneğin TL si Büyük Onarım, TL si Muhtelif İşler Projesi için vize edilmiştir. 1- PROJE NO: 2010I PROJE ADI: MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2010I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi ,40 Hastane Büyük Onarım projesinin 2010 yılı ödeneği TL olup, muhtelif işler projesinden TL aktarma yapılarak toplam ödenek TL olmuştur. Bu ödeneğinde TL si harcanmıştır. 27

29 1-İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : SÖZLEŞME TARİHİ : 01/09/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03/09/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 13/12/2010 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) YURTKURAN ORMAN : Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina (Nükleer Tıp Binası) Tamamlama İşi : ,49 TL : ,00 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Bina (Nükleer Tıp Binası) tamamlama işinin geçici kabulü yapılmıştır. 2- PROJE NO : 2010I PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR SAĞLIK PROJE SAHİBİ KURULUŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MUHTELİF İŞLER NUMARASI 2009I YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi ,60 Hastane Makine Teçhizat Alımı projesinin 2010 yılı başlangıç ödeneği TL olup, bu ödeneğin TL si Büyük Onarım Projesine aktarılmış, kalan TL ödeneğin ,93 TL si harcanmıştır. Bu ödenek ile; 28

30 Cihaz Adı Adet Tutarı (TL) MRG cihazı ,00 Uzaktan kumandalı, tv.li dijital röntgen cihazı ,00 Portable röntgen cihazı ,00 Tomografi cihazı ,00 EEG cihazı ,40 Cift yataklı uyku laboratuar sistemi ,00 Bataryalı sternum testere seti ,00 Defibrilatör ,80 İntraaortik balon pompası ,80 Çift odacıklı çok modüllü geçici pacemaker ,00 ECMO cihazı ,00 Akut diyaliz cihazı ,00 Kalp-akciğer pompası ,00 Kardiyovasküler cerrahi temel seti ,00 Koroner By-pass ve vasküler cerrahi seti ,00 Kardiyovasküler cerrahi ek seti ,00 KBB tur motoru ,00 Hastabaşı monitör ,00 EKG cihazı ,00 Aspiratör cihazı ,00 Morsaletör ,00 Server kabini ,10 Mayo masası ,00 Portable monitör ,00 Otoklav ,00 Duodenoskop ,00 Tansiyon-ritim holteri ,00 Küvöz ,00 Fototerapi ,00 Troidouptake ,50 Gama sayacı ,00 Enjektör pompası ,00 Endoskopik uçlar ,44 Torakoskopik cerrahi el aletleri ,20 Nebulizatör ,00 Monitör ,00 Çelik raf seti ,90 Portable EKO probu ,00 Raf ,20 İki başlıklı mikroskop ,00 Kan ısıtma cihazı ,00 Plazma eriticisi ,00 Gomko cihazı ,00 Buz makinası ,00 Hasta blanketi ,44 Cerrahi alet masası ,60 Elektroforez seti ,50 Spirometri ,04 El yıkama ünitesi ,60 29

31 Santrifüj ,60 Yazıcı ,00 Cerrahi motor ,00 Dört motorlu hasta karyolası ,23 Hastane için gerekli teçhizat ve mefruşat ,58 TOPLAM ,93 30

32 IV- DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ: 1- PROJE NO: 2010K PROJE ADI: MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI DKH DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMARASI 2010K YERİ DÜZCE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT+DONANIM YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Dış 2010 Harcama Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi

33 1-İLGİLİ DAİRE 2-SÖZLEŞME TARAFLARI 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU 4-KEŞİF BEDELİ 5-İHALE BEDELİ 6-İHALE TARİHİ : SÖZLEŞME TARİHİ : 03/12/ İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 07/12/ İŞİN BİTİM TARİHİ : 07/12/2011 : Düzce Üniversitesi : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü b) SENA İNŞ. TUR. REK. VE SAĞ. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYBERK İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. : Merkezi Araştırma Laboratuvarı : ,16 TL : ,00 TL 10-İNŞAATIN DURUMU : tarihinde ihalesi yapılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir 4. Öneriler: 1- Yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapılan hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. 2- AFP lerde Yatırım ödeneklerinin Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi. 3- İhtiyacı karşılayacak sayıda eğitimli teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması, nitelikli personel sayısının artması için gereklidir. 4- Teknolojik araştırma projelerine ait ödeneklerin yıllara dağıtılmadan ilk yıl verilmesi durumunda uygulamada karşılaşılan sorunlar büyük ölçüde azalacaktır. 5- Üniversitemizin genişleme alanı içine yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılması için gerekli ödeneğin sağlanması, Üniversitemiz açısından önem arz etmektedir. 32

34 Bütçe Türü: Özel bütçe Tarım Sektör Proje Sayısı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Tutarı 2009 Sonu Kümülatif Harcama 2010 Yılı Program Ödenek 2010 Yılı Revize Ödenek 2010 Yılı Başından 4. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi Sosyal TOPLAM

35 Kuruluş Adı : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı : Eğitim 2010 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM= Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2009 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) Çeşitli H Ünitelerin Etüd Projesi H Kampüs Altyapısı (MD) Derslik ve H Merkezi Birimler H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2010 Düzce Düzce (+) 700* Düzce (+) 9000** Düzce (+) 2806* Muhtelif İşler DİĞERLERİ 2010 Düzce H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2012 Düzce (+) 6200*** TOPLAM * Likit karşılığı ödenek kaydı ile eklenmiştir **Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma yedek ödenek tertibinden aktarılan *** 1300 TL Likit karşılığı ödenek kaydı ile eklenmiştir.4900 TL Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma yedek ödenek tertibinden aktarılmıştır. 2

36 Sektör Adı: Sağlık Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2009 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) I Muhtelif İşler Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2010 Düzce Düzce TOPLAM Sektör Adı DKH Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No(1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2009 Kümülatif Harcamalar (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) (+/-) (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) K K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 2010 Düzce Düzce TOPLAM

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2012 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-9 YATIRIMLARIN FİNANSMAN

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu MART 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 9 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 9 1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C- İdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI Sıra No Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 1990- Proje - Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Mimari 2 1990-

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 6 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 6 1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI Yılı Proje Uygulamaları...

YÖNETİCİ ÖZETİ Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI Yılı Proje Uygulamaları... 1 İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. Genel Değerlendirme... 4 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI... 4 KURULUŞUN MİSYONU... 4 KURULUŞUN VİZYONU... 4 TEMEL DEĞERLER... 4 FARKLILAŞMA ODAĞI...

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 5 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EK:2 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2009, KARAMAN İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1. Kuruluşun Uzgörüşü 2 2.2.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİİRT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No SUNUŞ 3 GİRİŞ 4 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2009 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI FAALİYET RAPORU

2009 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI FAALİYET RAPORU 2009 YILI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı