mavi su mavi su aqualand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mavi su mavi su aqualand"

Transkript

1 mavi oteli mavi sürmeli hotel mavi su mavi su aqualand Hac Sabanc Bl. No: 31 Yüre ir Adana - TURKEY T: pbx F: nönü Caddesi No: 91 Seyhan Adana - TURKEY T: pbx F:

2 mavi mavi sürmeli Otelimiz, flehir merkezinde olup, havaalan na 3 kilometre uzakl ktad r. Etnografya Müzesi, Bebekli Kilise, Büyük Saat Kulesi, Ulu Cami, Tafl Köprü gibi tarihi mekanlarla iç içedir. Uzun yazlar, l k k fllar, mis gibi kokan portakal bahçeleri, günefli, do an n yeflili ve denizin mavisinin birleflti i kent: Adana... Adana ya özgü misafirperverlik ve yiyecek kültürü (kebab, flalgam, afllamas ) sizde tutkuya dönüflür. Mavi Sürmeli sizlere daima s cak bir karfl lama ve size özgü bir servis sunuyor. Profesyonel kadromuz sizlerin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karfl lamak için odaklanm flt r. Bizi seçti iniz için teflekkür ederiz. Our hotel, located in the center of Adana, is 3 km far from the airport. Historical places like Etnography Museum, Bebekli Church (Saint Paul Catholic Church), Clock Tower, Ulu Mosque and Stone Bridge are in a walking distance. Adana, where long summers, warm winters, sweet smelling orange trees, the sun, the green of the nature and the blue of the sea are connected together. Mavi Sürmeli offers a warm welcome and offers a special service. Our professional staff is focused on solving your problems, and meeting your needs. Thank you for choosing us.

3 mavi sürmeli oteli hotel mavi sürmeli Konforun ve Huzurun Buluflmas Profesyonel ve güleryüzlü kadrosuyla konuklar m z n büyük bir aile oluflturdu u otelimizde, bu anlay flla, konforlu oldu u kadar huzurlu ve mutlu zaman geçirmeniz için her detay düflünüldü. Mavi Restoran, Teras Bistro ve Restoran, Kafe ve Bistro, Lobi Bar, Turunç Bar, Lobi Salon, Balo Salonu, Bordo, Ekru, Yeflil ve Sar Toplant Salonlar, Sa l k Kulubü, Kuaför, Business Center, Business Room size ve konuklar n za özel hizmetimiz için haz rlanm flt r. Meeting point of comfort and peace In our hotel, the professional, friendly employees and our guests are gathered together as a family. Every detail is thought out not only for your comfort, but also for your peace and happiness. Mavi Restaurant, Teras Bistro & Restaurant, Cafe & Bistro, Lobby Bar, Turunç Bar, Lobby Hall, Ball Saloon, Bordeaux, Ecru, Green and Yellow Meeting Halls, Health Club, Coiffeur, Business Center, Business Room are ready for you and for your guests.

4 odalar / rooms 2 Kral Dairesi, 12 Delux Suit, 101 Standart Oda, 2 Engelli Odas, Sigara çilmeyen Odalar ile 117 odam zda air-conditioner, mini bar, uydu yay n, jakuzi, gömme banyo, direkt telefon hatt, kablosuz internet ba lant s, yang n ihbar dedektörü, çamafl r - kuru temizleme, 24 saat oda servisi ile rahat n z ve konforunuz için tüm detaylar düflünüldü. 117 rooms including 2 King Suits, 12 Deluxe Suits, 101 Standard Rooms, 2 Handicapped Rooms and Non-smoking Rooms are equipped with air conditioner, mini bar, satellite TV, jacuzzi, builtin bath, direct telephone line, wireless internet connection, fire alarm detector, laundry - dry cleaning services, 24 hours room service for your comfort.

5 toplant salonlar meeting halls fl dünyas na farkl bir soluk getiren Mavi Sürmeli, 18 ila 300 kifli kapasiteli 4 adet toplant salonunda teknolojiyle konforu bir araya getirmekte... Gün içerisinde yapabilece iniz mülakat, de erlendirme ve mini toplant lar n z gerçeklefltirebilece iniz Business Room un yan s ra Bordo, Sar, Yeflil ve Ekru Toplant Salonlar nda kaliteli hizmet anlay fl, kusursuz yiyecek içecek servisi ve özel toplant paketi alternatifleri ile hizmetinizdedir. Tüm salonlar m zda ses ve fl k sistemi, air conditioner, overhead projector, projector screen, white board, slide projector, flip-chart, barkovizyon, mikrofon, video ve dvd oynat c, televizyon, faks ve di er toplant olanaklar sunulmaktad r. Mavi Sürmeli offers 4 meeting halls whose capacities range from 18 to 300 people, equipped with the highest technological equipment. You can make your interviews, recruitments and briefings in the Business Room. And also the Bordeaux, Yellow, Green and Ecru Meeting Halls are ready to serve you with a qualified service; a perfect food and beverage service and special choices of meeting theme packages. All halls have the technological facilities like audio and lighting systems, air conditioner, overhead projector, projector screen, white board, flip chart, barcovision, microphone, dvd and vcd player, television, fax machine etc.

6 restoran restaurant Evrensel ve ça dafl restoran konsepti içinde, güleryüzlü hizmet anlay fl yla, dostlar n z a rlayabilece iniz, ifl yemeklerinizi organize edebilece iniz size özel Türk mutfak kültürüne ait yerel lezzetlerin yan s ra, uluslararas mutfak lezzetlerini de tadabilirsiniz. You can host your guests and organize your business dinners in our restaurants having a universal and a modern restaurant concept with a genial service. You can taste Turkish meals as well as international cuisines.

7 bordo balo salonu bordo ballroom Daima hat rlanacak, dü ün, niflan, mezuniyet gibi kutlama törenleri... Çok amaçl kullan ma yönelik tasarlanm fl salonlar m zda kokteyl, yemek, kutlama organizasyonlar, iftar yemekleri, özel davetler... Alternatifli menü ve süsleme seçenekleri alternatifsiz hizmet anlay fl ve en önemlisi Mavi Sürmeli deneyimi gelene i ile rüya gibi bir mekanda mavi bir mutluluk... Unforgettable celebrations; wedding, engagement, graduation ceremonies... Cocktail parties, dinners, celebration organizations, special invitations in our multi purpose designed saloons... A large variety of menu and ornamentation choices... And a unique service understanding... But most important of all, the tradition of the Mavi Sürmeli experience... A blue happiness in a dreamlike place...

8 kafe & bistro / cafe & bistro Günün yorgunlu unu atabilece iniz aperitif yiyeceklerin ve içeceklerin yanı sıra, patisserie çeflitleri ile bir fincan çay n sizi ne kadar rahatlataca na tan k olacak, farkl ve s cak tasar m yla Kafe & Bistro un size özel oldu unu hissedeceksiniz. You can refresh yourself in the Cafe & Bistro at the end of the day, where you can have not only appetizers or beverages, but also a cup of tea and a variety of pattiserie choices.

9 barlar / bars Günün sonu, gecenin bafllang c... Rengarenk ıflıklar altında canlı performans ile müzik, müzik, müzik... Birkaç kadeh ve özel lezzetler birlikteli inde Cuma ve Cumartesi günleri saatlerinde Turunç Bar... The end of the day, the beginning of the night... Performance under the colorful lights... Music, music, music... Live... With a goblet of drinks and special tastes, Turunç Bar is serving Fridays and Saturdays from to

10 sauna / sauna Sa l k ve Zindelik Merkezi Günün yorgunlu undan s yr l p, aroma terapi ürünlerle rahatlayaca n z, sa l n zla ilgili ihtiyac n za hizmet verebilecek sauna, fin hamam ve profesyonel masaj ile Mavi Sa l k Kulübü tam anlam yla yenilenme merkezi. Hepsi sizin için... Health and Fitness Center Mavi Health Club is a refreshing center, where you can get rid of your exhaustion behind and find peace with the aroma therapy products. Sauna and professional massage performed by professional hands. All for you...

11 mavi su mavi su aqualand fiehirden uzaklaflmadan, nefleli ve huzurlu bir tatil günü yaflamak isteyenlerin tercihi Mavi Su Aqualand de geçirece iniz her saatten büyük keyif alacaks n z... Gündüz kayd raklar n, jakuzinin, tembel nehrin, dalga havuzunun ve yüzmenin e lencesini yaflarken, gece müzik eflli inde, damak zevkinize uygun sunulan deniz ürünlerini Mix Bal kevi nde, zengin zgara çeflitlerini ise Gönül Kebap ta, aileniz, dostlar n z ya da ifl arkadafllar n zla paylaflman n mutlulu unu tadabilirsiniz. Mavi Su Aqualand, the choice for the people who want to spend a joyful and a peaceful day, is in the city, with an ambience making you feel far from the city. In the daytime, you can enjoy the water slides, jacuzzi, lazy river, wave pool or swimming. In the evening time, you can have your sea food in the Mix Fish Restaurant, or taste rich variety of grills in the Gönül Kebap, with your family, friends or colleagues...

12 mavi su aqualand mavi su aqualand Tenis, Avrupa ülkelerinde ve Bat toplumunda benimsenmifl bir spor dal d r. Azmi Akkoyun Tenis Akademisi tenis sevenleri biraraya getirmektedir. Uzmanlar n yapt klar araflt rmalara göre tenis ve yüzme sporunu tercih eden insanlar n, kültür ve e itim düzeyi yüksek, ça dafl, düflünceli ve aktif insanlar oldu u belirtilmifltir. Yo un ve stresli yaflanan bir günün psikolojik ve fiziksel yorgunlu unu üzerinizden atman zda etkili olacak thai masaj, aromaterapi ve sa l k kulübü hizmetleri e itimli kifliler taraf ndan ve hijyenik ortamda gerçeklefltirilmektedir. Bunun yan s ra, ö renmenin, geliflmenin ve yeni arkadafllar edinmenin en e lenceli yolu yaz kamplar d r. Ö rencilerin çeflitli testlerden geçerek kendi ilgi ve yeteneklerini keflfetmeleri, sosyal yönlerinin geliflmesi, kendilerini daha iyi tan yarak ileriye dönük hedeflerini belirlemede etkin olmalar n sa lamak için uzman e itmenler eflli inde organize edilmektedir. Tennis is an adopted sport generally in European and West societies. Azmi Akkoyun Tennis Academy gathers the tennis fans in the same place. According to the researchers, it s declared that people who play tennis or swim are highly educated, well cultured, modern and active. Thai massage, aroma therapy and health club services are performed by professionals in a hygienic environment, which can be affective to help you in getting rid of the physical and mental exhaustion of the day. Summer camps are the most joyful way for kids and teenagers to learn how to develop their own personalities and to make new friends. Students discover their abilities, interests by running through several tests, improve their social skills with the help of private instructors. Su Kayd raklar : E lencenin ve heyecan n s n rlar n yaflamak... Tenis: Uzman e itmenler eflli inde tenis dersleri... Dream Sa l k Kulübü: Uzak Do u profesyonelleri ile Thai masaj ve aroma terapi... Yüzme: Kamp süresince garantili ve sertifikal yüzme e itiminin yan s ra, dalga havuzu ve tembel nehirde e lence... Yaz Okulu: Çocuklar ve gençler için psikolojik ve fiziksel geliflim... Animasyonlar: Kamp süresince oluflturulan tak mlarda hem yar fl, hem heyecan, hem de tak m oyunu bilinci verilmesi... Plaj Voleybolu: Hem e lenilecek, hem de turnuvalar düzenlenecektir. Basketbol: Beden e itmenleri eflli inde basket oyunlar... Aktiviteler: Step, aerobik, jimnastik... Workshop lar: Yetenek ve becerilere uygun grup çal flmalar... Restoran - Cafe: Mix Bal k Evi, Gönül Kebap, Aqua Fast Food lezzetleri... Water Slides: Experience the limits of fun and excitement... Tennis: Tennis lessons... Dream Health Club: Thai massage performed by Far East experts and aroma therapy... Swimming: Guaranteed and certified swimming lessons... Fun in the wave pool and lazy river... Summer Camp: Psychological and physical development activities... Animations: Competition, excitement, and team plays whole season... Beach Volley: Have fun and compete... Basketball: Basketball lessons and matches... Activities: Step, aerobics, gymnastics... Workshops: Group activities, developing abilities and skills... Restaurant & Cafe: Mix Fish Restaurant, Gönül Kebap, Aqua Fast Food...

13 mavi su aqualand organizasyon / organization F arkl ve özel bir mekanda kusursuz organizasyonlar... Sab rs zl kla bekledi iniz, an lar n zdaki yeri çok özel olacak bir kutlaman z: Dü ün, niflan, sünnet, do um günü, mezuniyet... fl ortam n z rahatl kla tafl yabilece iniz özel mekanlar m zda düzenleyece iniz flirket, müflteri, bayi toplant lar ve ifl yemekleri... Çok amaçl kullan ma yönelik tasarlanm fl mekanlar m zda ve havuz bafl nda, kokteyl, yemek, kutlama organizasyonlar, iftar yemekleri,özel davetler... Alternatifli menü ve süsleme seçenekleri, alternatifsiz hizmet anlay fl ve en önemlisi Mavi Sürmeli deneyimi gelene i ile, rüya gibi bir mekanda, mavi bir mutluluk... P erfect organizations in a unique and an extraordinary place... A celebration that will be remembered all your life: wedding, engagement, or a graduation ceremony... Professionally designed saloons, which you can carry out your business meetings, or customer, seller or business dinners... Cocktail parties, dinners, celebration organizations, special invitations in our multi purpose designed saloons or pool area... A large variety of menu and ornamentation choices and a unique service understanding. Most important of all, the tradition of Mavi Sürmeli experience. The most blue happiness in a dreamlike place that will settle in your memories...

14 mavi su aqualand restoran, bar, k r bahçesi restaurant, bar, countryside Mix Bal k Evi, Gönül Kebap, Aqua Fast Food un ola anüstü lezzetlerinde seçimi size b rakt k... Qbuzz Bar da günboyu so uk içecekler, akflamlar canl müzik, gece partileri, s n rs z e lenceniz için... Do um günü partileri, barbekü ve garden party, kermesleriniz, bahar ve 23 Nisan flenlikleri, piknik, çocuk park, bol oksijen ve do an n içinde brunch keyfi... You can choose among the fantastic tastes of the Mix Fish Restaurant, Gönül Kebap or Aqua Fast Food. In Qbuzz Bar, cold beverages whole day. Live music and parties at the and of the day. Birthday parties, barbeques, garden parties, kermesses, spring fests, brunches in the fresh air and nature.

Our A La Carte Restaurant features the finest Turkish cuisine and the freshest sea-food for a treasured dinner experience with a breathtaking view...

Our A La Carte Restaurant features the finest Turkish cuisine and the freshest sea-food for a treasured dinner experience with a breathtaking view... Deniz, havuz ve bahçe manzaral farkl zevklere hitap eden Hotel Samara odalar ; 5 y ld zl konforu tatiliniz boyunca hissetmenizi sağlayacak tüm özelliklere sahiptir. Konforlu odalar, klima, digital TV,

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

MARMAOTELİSTANBUL. Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe İstanbul Tel: (0 216) 626 12 00 Fax: (0 216) 626 11 68

MARMAOTELİSTANBUL. Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe İstanbul Tel: (0 216) 626 12 00 Fax: (0 216) 626 11 68 Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe İstanbul TOPLANTI SALONLARI MEETINGS AND CONVENTIONS TOPLANTILAR VE KONGRELER En son teknoloji kullanılarak donatılmış, zengin yiyecek içecek sunumları ve ihtiyaçlarınıza

Detaylı

TOPLANTI & KONGRE SALONLARI. MEETING & CONGRESS HALL s

TOPLANTI & KONGRE SALONLARI. MEETING & CONGRESS HALL s TOPLANTI & KONGRE SALONLARI MEETING & CONGRESS HALL s Almira Hotel has panoramic views of Merinos Park, Atatürk Congress and Cultural Center, Uludağ and the City of Bursa. It is located in the center of

Detaylı

Huzur ve Sağlığınız İçin. For Your Peace and Health. www.asyatermal.com.tr

Huzur ve Sağlığınız İçin. For Your Peace and Health. www.asyatermal.com.tr Huzur ve Sağlığınız İçin. For Your Peace and Health. www.asyatermal.com.tr ASYA TERMAL OTEL ASYA THERMAL HOTEL Yaşamınızın yeni manzarası... Gece yıldızlar, gündüz mavi gökyüzü ve yeşil... A new view in

Detaylı

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr

Setur Selected Hotels. www.setur.com.tr Setur Selected Hotels www.setur.com.tr Setur un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz De erli Dostlar m z, Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti imiz tesislerin yer ald Selected Hotels broflürümüzü,

Detaylı

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir.

Tatile ç kmak için kap dan att n z ilk ad m, yaln zca Türkiye de sizi hayallerinize yolculu a ç kartabilir. Binlerce y ll k tarihin, do an n eflsiz güzelliklerine kar flt, 4 mevsimin ve farkl iklimlerin bir arada yafland, her kültürden insan n dostlukla kaynaflt ülke; Türkiye Tatile ç kmak için kap dan att n

Detaylı

A Five-Star-Service. Dream City Istanbul; Rüya Şehir İstanbul;

A Five-Star-Service. Dream City Istanbul; Rüya Şehir İstanbul; A Five-Star-Service Rüya Şehir İstanbul; tarihi ve doğal güzellikleri ile Asya ve Avrupa nın birleştiği yerde bir şehir. Surların içinde korunmuş büyük bir miras. Holiday Inn Istanbul City; bu güzel şehrin

Detaylı

Begümhan Doğan Faralyalı: WE ARE LOOKING FOR THE CHANCES IN EVERY FIELD THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY. Her alanda fırsatlara bakıyoruz

Begümhan Doğan Faralyalı: WE ARE LOOKING FOR THE CHANCES IN EVERY FIELD THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY. Her alanda fırsatlara bakıyoruz CARIBBEANS FAVOURITE ISLAND: BARBADOS Karayipler in en gözde adası: Barbados Türkiye de gösterilen ilk filmler THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY THE MOST DANGEROUS 10 AIRPORTS En tehlikeli 10 havaalanı

Detaylı

BİLGİLER INFORMATIONS GENEL GENERAL

BİLGİLER INFORMATIONS GENEL GENERAL Gün ışığı alan; 7m tavan yüksekliğinde ve 1600 m 2 genişliğinde 3 e bölünebilen ana salonu 1000 m 2 lik alternatif salonu Toplamda 30 salondan oluşan Kongre Merkezi Birbirinden şık Gold 340, Silver 280

Detaylı

Breathe The Soul of Maxx Royalty

Breathe The Soul of Maxx Royalty Breathe The Soul of Maxx Royalty Ruhun Mükemmel Dengesi Evrenin ve onu oluşturan dört yaşam elementi olan toprak, ateş, su ve havanın mükemmel uyumu, şimdi aldığınız her nefeste! Ruhu derinden etkileyen,

Detaylı

ADNAN POLAT: WE ARE NOT LOOKING FOR A RADICAL GROWTH BUILDINGS THAT FLIRT WITH NATURE. Radikal büyüme peşinde değiliz

ADNAN POLAT: WE ARE NOT LOOKING FOR A RADICAL GROWTH BUILDINGS THAT FLIRT WITH NATURE. Radikal büyüme peşinde değiliz UNFORTUNATE WATERSIDE HOUSES OF THE BOSPHORUS Boğaz ın talihsiz yalıları Doğayla flört eden binalar BUILDINGS THAT FLIRT WITH NATURE ROME, FLORENCE, MILAN... 3 DAYS 3 CITIES Roma, Floransa, Milano... 3

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

THE SHINING STAR OF ASIAN SIDE

THE SHINING STAR OF ASIAN SIDE THE SHINING STAR OF ASIAN SIDE AS BEAUTIFUL AS ISTANBUL, AS SPECIAL AS ISTANBUL.. Cevahir Hotel Istanbul Asia, preparing to provide positive value to the Asian side of Istanbul, overlooking to the Prince

Detaylı

iş ve tatil turizmini yeniden yorumladık we reinterpreted work and vacation tourism

iş ve tatil turizmini yeniden yorumladık we reinterpreted work and vacation tourism iş ve tatil turizmini yeniden yorumladık Demora Hotel siz değerli misafirlerini; zarif, yenilikçi, detaylara önem veren ve mükemmelliyetçiliği kendine ilke edinmiş profesyonel kadrosuyla çok özel konaklama,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00

ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ALTUN ZADE GENEL MÜDÜRLÜK Ba larbafl K s kl Caddesi No: 24 Altunizade - Üsküdar / stanbul 0216 554 37 00 ELMADA Cumhuriyet Caddesi No: 69 Elmada / stanbul 0212 230 03 36 yurtiçi yaz Türkiye nin Turizm

Detaylı

www.windowist.com T. + 90 212 214 T. 70 + 90 00212 214 70 00 info@windowist.com F. +90 212 214 77 77 M. www.windowist.com F.

www.windowist.com T. + 90 212 214 T. 70 + 90 00212 214 70 00 info@windowist.com F. +90 212 214 77 77 M. www.windowist.com F. Eskibüyükdere Cad. No:26 Maslak Eski Büyükdere 34467 Istanbul Cad. No:26 Maslak 34467 İstanbul T. + 90 212 214 T. 70 + 90 00212 214 70 00 M. Windowist The name for a new generation of fully equipped, luxury

Detaylı

www.eretnahotel.com S ivas/turkey H oşgeldiniz Eretna SPA & Hotel Sivas a hoşgeldiniz. Gelenekselleşmiş Türk misafirperverliği, konfor, elegan servis anlayışı, Dünya, Türk, Osmanlı ve yöresel Sivas mutfağının

Detaylı

2015 SUMMER FACTSHEET 7 April 2015 10 Novermber 2015

2015 SUMMER FACTSHEET 7 April 2015 10 Novermber 2015 2015 SUMMER FACTSHEET 7 April 2015 10 Novermber 2015 LOCATION Date of Opening: 2011 Antalya Airport 18 km Last Renewal: 2011 Category: Total Area: Postal Code: 5 Star 42,462 m2 Sakıp Sabancı Bulvarı Konyaaltı

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

THE PLAZA HOTEL İSTANBUL Alışveriş merkezlerinin kalbinde ve iş dünyasının plazalarına eşit uzaklıkta olan otelimizde rahatınız için tasarlanmış, boğaza hakim manzarası ile, solstike, ayrıcalıklı ve yenilikçi

Detaylı

Delta DELUXE, kentin kalbinde yükselen bir başyapıt... Delta DELUXE, a master piece rising up at the very heart of the city

Delta DELUXE, kentin kalbinde yükselen bir başyapıt... Delta DELUXE, a master piece rising up at the very heart of the city İSTANBUL Delta DELUXE, kentin kalbinde yükselen bir başyapıt... Delta DELUXE, a master piece rising up at the very heart of the city Konut sahibi edindirdiğimiz yüzbinlerce kişiyi müşteri olarak değil,

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

www.gulparkyasam.com.tr

www.gulparkyasam.com.tr www.gulparkyasam.com.tr GÜL YAPI PROJELERİNDEN KARELER IMAGES FROM GÜL YAPI PROJECTS Rose Marine 2008 Skyport, 2013 TAM 38 YILDIR YAŞAMA DEĞER KATIYORUZ ADDING VALUE TO LIFE FOR 38 YEARS Kavaklı Konakları,

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı